Ecograph T RSG35

Komentáře

Transkript

Ecograph T RSG35
Technický list
TD 00071E/32/CS/01.15
ProductsSolutions Services
Univerzální záznamník dat
Ecograph T RSG35
Obsah
2
Použití / Funkce >>>
3
Technické údaje >>>
4
Rozměry >>>
4
Elektrické připojení >>>
5
Cenová tabulka >>>
6
Kontakty >>>
Jít na internetový prodej >>>
Přehled specifikace:
Kč 23 539,–
11–35 ks
Kompletní informace o výrobku:
www.e-direct.endress.com/rsg35
•Interval ukládání:
1 s…1 h
•Paměť:
128 MB vnitřní paměť, externí
SD karta a USB flash disk
•Vstupy:
Proud, napětí, pulzy / frekvence
a teplota
•Rozhraní:
Ethernet, RS232/RS485 a USB,
Modbus RTU/TCP slave
•Montážní hloubka:
158 mm
•Zobrazovač:
5,7“ TFT obrazovka
• Webový server pro nastavování
přístroje a zobrazení měřených
hodnot a průběhů
• Až 12 univerzálních vstupů,
6 binárních vstupů
• 4 matematické kanály
Ecograph T RSG35
Použití Ecograph T je správným
řešením pro celou řadu aplikací, jako
např.:
•Sledování kvality a množství při
úpravě a čištění vod
•Sledování procesu v energetice
•Zobrazení a záznam kritických
provozních parametrů
•Sledování hladiny a průtoku
•Sledování teploty v hutích
Funkce Data jsou archivována do
vnitřní paměti a na samostatnou SD
kartu. K záznamovým kanálům může
být libovolně přiřazeno až 30 interních
limitních hodnot. Překročení limitních
hodnot je ukládáno a navíc mohou být
tato překročení indikována až 6 relé.
Měřené hodnoty mohou být ukládány
v maximálně čtyřech skupinách
s rozdílnými intervaly ukládání.
Skupiny lze volit pomoci otočného
ovladače a zobrazí se na barevné TFT
obrazovce. Se záznamníkem je
standardně dodávána základní verze
softwaru Field Data Manager. Pomocí
tohoto softwaru je možné exportovat
zaznamenaná data, ukládat data do
SQL databáze a provádět vizualizaci
dat.
Příklad použití
Ecograph T RSG35 zaznamenává
průběh teploty v potrubí.
2
Ecograph T RSG35
Technické údaje
Vstupní hodnoty (univerzální vstup)
Napájení
Počet vstupů
0/4/8/12
Napájecí napětí
Měřené veličiny
Proud: 0…5/20 mA, 4…20 mA;
Napětí: 0…1/5/10 V, 1…5 V, ±150 mV,
±1 V, ±10 V, ±30 V;
Odporový teploměr (RTD): Pt46, Pt50,
Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100;
Termočlánek: Typ J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;
Pulzní vstup: max. 13 kHz
Frekvenční vstup: 0 to 10 kHz
100 až 230 V AC (±10%) 50/60Hz;
±24 V AC/DC (-10% / +15%) 50/60Hz
Spotřeba
100 až 230 V: max. 35 VA;
24 V: max. 24 VA
Chyba měření
±0.1% z rozsahu (pro proud, napětí,
odporový teploměr);
±0,01 % z rozsahu (pro frekvenci)
Připojovací data rozhraní/komunikace
Standardní
USB, Ethernet
Rozšířené možnosti
Sériová RS232/RS485; Modbus RTU/TCP
Slave
Provozní podmínky
Okolní teplota
–10 až +50 °C
Skladovací teplota
–20 až +60 °C
Klimatická třída
Dle IEC 60654-1: třída B2
Vstupní hodnoty (binární vstup)
Stupeň krytí
Čelní panel IP 65, NEMA 4; pouzdro IP 20
Počet vstupů
6
EMC
Vstupní frekvence
max. 25 Hz
Šířka pulzu
min. 20 ms
Odolnost vůči rušení: Dle IEC 61326
(průmyslová prostředí) / NAMUR NE 21;
Rušivé vyzařování: Dle IEC 61326, třída A
Vstupní proud
max. 2 mA
Mechanické provedení
Vstupní napětí
max. 30 V
Váha
Provedení do panelu asi 2,2 kg
Volitelné funkce
Řídicí vstup, ZAP/VYP hlášení, čítač pulzů,
provozní hodiny, hlášení + provozní hodiny.
Funkce řídicího vstupu: start záznamu,
zapnutí spořiče obrazovky, cyklus externí
paměti, zámek nastavení, synchronizace
času, ZAP/VYP sledování limitních hodnot
Materiály
Čelní panel: Zinková slitina
Stěny pouzdra: ocelový plech
Okno obrazovky: průhledný Makrolon
Interval vzorkování
Všechny kanály 100 ms
Rozlišení
24 bitů
Ovládací prvky
Zobrazovač
plněbarevný TFT displej (145 mm)
Výstupní hodnoty (pomocný napěťový výstup)
Jazyková verze
13 jazyků vč. češtiny
Výstupní napětí
24 V DC ±15%
Výstupní proud
max. 250 mA, ochrana proti zkratu
Ukládání dat
Výstupní hodnoty (reléový výstup)
Alarmové relé
1 alarmové relé s přepínacím kontaktem
Standardní relé
5 relé s klidovým rozepnutým kontaktem
(NO), např. pro signalizaci limitních hodnot
(lze nastavit i jako klidový sepnutý kontakt
- NC)
Zátěž kontaktů
max. 3 A @ 250 V AC nebo 3 A @ 30 V DC
Volitelné intervaly
ukládání
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min; 1 h
Vnitřní paměť
128 MB
Typická kapacita
paměti při cyklu
ukládání 1 minuta
4 vstupy: 359 týdnů
12 vstupů: 127 týdnů
Externí paměť
SD karta: 512 MB až 32 GB
3
Ecograph T RSG35
Rozměry v mm
Elektrické připojení
34
+
10k
-+
Dx1
Dx1
GND1
24 V -
GND1
_
12-24 VDC
>20 ms
24 V výstup: max. 250 mA
Rel. 1- 6 max. 250 V/3 A
254
144
141
320
Dx1
17
100-230 VAC 24 V AC/DC
(-10%; +15%)
(±10%)
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
L+ N- PE
24 V +
GND1
320
144
Binární vstup (D)
12-24 VDC
+ _
Elektrické
připojení
GND1
Provedení do provozu IP65
Dx1
Provedení do panelu
Montáž dle návodu
Montáž podle návodu
Stolní provedení
293
x5
x6
x3
x4
x2
x1
x6
x4
x5
x2
x3
x1
x5
x6
x4
x2
x3
Analogové vstupy
x1
101,5
173
188
246,3
Typ:
Pt50,
Pt100,
Pt500,
Pt1000,
Cu50,
Cu100
Odporové
teploměry
(RTD)
184
211
+
0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 mA
(R = 50 Ohm)
i
Napětí
(U)
x6
x5
x4
x3
x2
x1
Proud (I)
-
+
+
a) > 1 V
b) < 1 V
a) 0...5 V, 0...10 V, +/- 10 V, +/- 30 V
b) +/- 150 mV, +/- 1 V
+
Typ: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R
Pulzy /
frekvence
+
-24 V
R=1.2 k
x6
x5
x4
x3
x2
TC
x1
Montáž dle návodu
9
236
6
5
1
5
17
>40 µs
+
-
LOW = 0...7 mA
HIGH = 13...20 mA
U max. = 2.5 V
4
Ecograph T RSG35
Cenová tabulka
Napájecí napětí
Kód
1
2
Napětí
100…230 V AC
24 V AC/DC
Ecograph T RSG35
Provedení
Vstup
Standardní
4x
univerzální
*
Objednací číslo
Komunikace
Ethernet + USB
RS232/485 + Ethernet + USB
*
8x
univerzální
Ethernet + USB
RS232/485 + Ethernet + USB
12 x
univerzální
Ethernet + USB
RS232/485 + Ethernet + USB
Matematické
funkce
Bez
analogového
vstupu
Modbus TCP + Ethernet + USB
4x
univerzální
Ethernet + USB
Modbus RTU/TCP + RS232/
485 + Ethernet + USB
RS232/485 + Ethernet + USB
8x
univerzální
Ethernet + USB
RS232/485 + Ethernet + USB
12 x
univerzální
Ethernet + USB
RS232/485 + Ethernet + USB
Bez
analogového
vstupu
Kompletní informace o výrobku:
www.e-direct.endress.com/rsg35
Další výrobky pro kompletaci
vašeho měřicího okruhu...
Modbus TCP + Ethernet + USB
Modbus RTU/TCP + RS232/
485 + Ethernet + USB
Pouzdro
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
Do panelu
Stolní
RSG35-B AAB
RSG35-B1AABG2
RSG35-B BAB
RSG35-B1BABG2
RSG35-C AAB
RSG35-C1AABG2
RSG35-C BAB
RSG35-C1BABG2
RSG35-D AAB
RSG35-D1AABG2
RSG35-D BAB
RSG35-D1BABG2
RSG35-A CAB
RSG35-A1CABG2
RSG35-A DAB
RSG35-A1DABG2
RSG35-B AABE1
RSG35-B1AABE1G2
RSG35-B BABE1
RSG35-B1BABE1G2
RSG35-C AABE1
RSG35-C1AABE1G2
RSG35-C BABE1
RSG35-C1BABE1G2
RSG35-D AABE1
RSG35-D1AABE1G2
RSG35-D BABE1
RSG35-D1BABE1G2
RSG35-A CABE1
RSG35-A1CABE1G2
RSG35-A DABE1
RSG35-A1DABE1G2
Cena/ks v Kč
1 až 3
29 169,–
43 901,–
31 484,–
46 216,–
34 262,–
48 994,–
36 577,–
51 309,–
39 355,–
54 086,–
41 670,–
56 401,–
28 706,–
43 438,–
31 021,–
45 753,–
37 040,–
51 772,–
39 355,–
54 087,–
42 133,–
56 864,–
44 448,–
59 179,–
47 226,–
61 957,–
49 541,–
64 272,–
36 577,–
51 309,–
38 892,–
53 624,–
4 až 10
26252,–
39 511,–
28 336,–
41 594,–
30 836,–
44 094,–
32 919,–
46 178,–
35 419,–
48 678,–
37 503,–
50 761,–
25 835,–
39 094,–
27 919,–
41 177,–
33 336,–
46 595,–
35 419,–
48 678,–
37 919,–
51 178,–
40 003,–
53 261,–
42 503,–
55 762,–
44 587,–
57 845,–
32 919,–
46 178,–
35 003,–
48 261,–
11 až 35
23919,–
35 999,–
25 817,–
37 897,–
28 095,–
40 175,–
29 993,–
42 073,–
32 271,–
44 351,–
34 169,–
46 249,–
23 539,–
35 619,–
25 437,–
37 517,–
30 373,–
42 453,–
32 271,–
44 351,–
34 549,–
46 629,–
36 447,–
48 527,–
38 725,–
50 805,–
40 623,–
52 703,–
29 993,–
42 073,–
31 891,–
43 971,–
*Zvolte, prosím, kód pro napájecí napětí
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. K cenám bude připočteno přepravné a balné. Dodávky jsou možné pouze na území ČR.
Veškeré obchodní a dodací podmínky naleznete na www.e-direct.endress.com. Dodací lhůta: 48 hodin nebo 5 pracovních dní, není-li uvedeno jinak.
Hladinový spínač
Liquiphant FTL31
Tlakový spínač
Ceraphant T PTC31
Napájecí zdroj
RN221N
5
Adresa
Přímé objednání:
Záruka
E-direct team
Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Česká republika
internet
telefon
fax
e-mailem
V případě poruchy v době
záruky obdržíte nový
přístroj.
www.e-direct.endress.com
241 080 470
241 080 460
[email protected]
Endress+Hauser si
vyhrazuje právo změnit
nebo upravit vzhled
našich produktů,
specifikace a ceny kdykoli
a bez předchozího
upozornění.

Podobné dokumenty

Přímý zásah do bodu kvality.

Přímý zásah do bodu kvality. Hygienický, aseptický, modulární odporový teploměr, Pt100 nebo 4…20 mA

Více

Cerabar T PMP135

Cerabar T PMP135 G 1A, s kovovým těsnicím kuželem, PN 40 G 1A, s těsnicí plochou pro čelní montáž, PN 40

Více

1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o

1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o 1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh v České republice, která byla vyrobena mimo území České republiky. Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjm...

Více

Produktový katalog CD a DVD médií JVC

Produktový katalog CD a DVD médií JVC je, že tato potištitelná plocha přichází do styku s vystupující kružnicí na spodní straně média. V případě dlouhodobějšího skladování, zejména v místech s vyšší teplotou nebo vlhkostí, může dojít k...

Více

Technický manuál

Technický manuál Japonské panelové stěny jsou určeny k montáži do okenního otvoru (strop) nebo před okenní otvor (stěna). Š: celková šířka stěny (mm) Šířku japonské panelové stěny vyrábíme s přesností na milimetry ...

Více

Ecograph T – zobrazuje, zaznamenává, sleduje

Ecograph T – zobrazuje, zaznamenává, sleduje nejmenších nákladů a nejvyšší kvality výrobků při různých zpracovatelských procesech při výrobě kovů, plastů, keramiky, pneumatik, kabelů, elektroniky atd. Jsou vhodné i pro vedení záznamů o průběh...

Více

Vibračný spínač Liquiphant T FTL260 FTL 260

Vibračný spínač Liquiphant T FTL260 FTL 260 viskozita při světlosti DN 50 do max. 2 000 mm2/s

Více

ASUS MyPal A639 - uživatelská příručka

ASUS MyPal A639 - uživatelská příručka (Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.) Důležité

Více