logopack

Komentáře

Transkript

logopack
Ústředním motivem logotypu UP AIR je vysílač, který představuje litera A.
Ta je ztvárněna pomocí grafické zkratky – trojúhelníku.
Schematický geometrický tvar zde reprezentuje nejen klasické vysílání,
ale také symbol tlačítka „play” nebo kurzoru myši.
Z vrcholu centrálního písmena vychází dvě kružnice, ty zastupují radiové vlny,
ovzduší či epicentrum studentského prostředí.
Logotyp jako celek tak odkazuje nejen ke klasickému způsobu vysílání,
ale také k současným možnostem média internetového rádia.
ZNAK
DEFINICE BAREV
RGB: R68 G194 B227
CMYK: C70 M0 Y10 K0
PANTONE: 637 C
HEX: #1DBADE
RGB: R80 G80 B80
CMYK: C0 M0 Y0 K80
PANTONE: 425 C
HEX: #5B5B5B
Barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby vizuálního stylu.
Usnadňují identifikaci aktivit souvisejících s prezentací rádia,
především marketingových tiskovin a propagačních předmětů.
Logotyp UP AIR je tvořen dvěma barvami – modrozelenou a šedou.
Jejich přesnou definici naleznete výše na této straně.
Logotyp je určen k aplikaci na bílý podklad.
Návod na aplikaci logotypu na jiný než bílý podklad naleznete na další straně manuálu.
Na této straně jsou uvedeny příklady povolených a zakázaných variant pozadí,
na které lze, či nelze, logotyp umístit.
Logotyp je možné použít i na jiný než bílý podklad, ten však musí být dostatečně
kontrastní a nesmí zhoršit čitelnost logotypu.
Barevnou verzi logotypu lze aplikovat na podklad s tóninou do 20 %.
U fotografií a pestrobarevných ploch platí stejná kritéria.
U případů, kdy pozadí obsahuje některou z barev použitých v logotypu (nebo podobný odstín)
a v jiných problematických případech, je nutné použít monochromatickou variantu
logotypu v závislosti na kontrastu – viz další strana manuálu.
Kromě výše uvedených příkladů vhodné aplikace lze logotyp přenést i na jiné
podkladové plochy. Vždy ale s ohledem na čitelnost všech jednotlivých prvků logotypu.
Monochromatická varianta logotypu se nabízí v případě, že to vyžaduje
technologie reprodukce, aplikace logotypu na pestré pozadí či v případech,
kdy vlastní barevnost snižuje čitelnost logotypu nebo působí rušivě.
Pro monochromatickou variantu je možno použít jakoukoliv barvu kontrastní
k pozadí, přičemž preferovány jsou barvy obsažené v základní variantě logotypu.
X
X
X
X
X
Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu,
do níž nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky.
Ochranná zóna zároveň vymezuje minimální vzdálenost od okraje listu,
tabule či jiné plochy, na které je logo aplikováno.
Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost logotypu.
Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky X,
jejíž velikost odpovídá průměru modré kružnice umístěné na vrcholu písmene A.
šířka 8 cm
A2
200 %
šířka 4 cm
A4
100 %
šířka 2 cm
A6
50 %
Rozměrová řada představuje logotyp ve velikostech doporučených pro jeho tiskovou aplikaci.
Respektování rozměrové řady napomáhá systémovému užívání logotypu a zaručuje jeho čitelnost.
Základní šířka logotypu pro tiskový formát A4 je 40 mm (100 %). Užití odvozených velikostí je závislé
na formátu, obsahu a úpravě konkrétní tiskoviny. Minimální šířka logotypu k tisku, zaručující jeho
čitelnost a bezproblémovou reprodukci běžnými tiskovými technologiemi, je 20 mm (50 %).
Při reprodukci logotypu je nutné brát ohled na tiskové možnosti dodavatele aplikace.
V oprávněných případech, například u upomínkových předmětů, a umožní-li to použitá technologie,
je možné logotyp reprodukovat i v jiných než doporučených rozměrech. Minimální šířka logotypu
však činí bez ohledu na technologii 20 mm. Maximální velikost logotypu není nijak omezena.
DEFINICE PÍSMA
Dalším charakteristickým prvkem každého vizuálního stylu je použité písmo.
Jednotlivé litery logotypu UP AIR jsou sice tvořeny pomocí vektorové grafiky
(nejedná se o font), nicméně rozšířené logotypy (viz strany 3 a 4) obsahují textový řádek,
ten je vyveden fontem Comfortaa.
Comfortaa svým řezem a kulatými tvary souzní s vektory vyvedenou typografií UP AIR.
Comfortaa je zároveň základním písmem rádia, a proto by mělo být využíváno v rámci
jeho PR výstupů (plakáty, letáky, bannery atd.).
Pro textově obsáhlejší výstupy či webové stránky je vhodné využít doplňkový font,
kterým je Calibri. Ten se svými zakulacenými hranami představuje veřejně dostupnou
variantu k základnímu fontu.
Veškeré další nakládání s logotypem UP AIR vychází z obecných zvyklostí při práci s logotypem.
Při změně velikosti tedy musí být vždy zachován stejný poměr stran,
aby nedocházelo k deformaci logotypu.
Barevné variace mají odpovídat kombinacím, které jsou uvedené v tomto manuálu.
Logotyp musí být uveden vždy v úplném tvaru a v původní kompozici.
Při aplikaci logotypu je nezbytné klást důraz na jeho čitelnost v rámci celkové kompozice,
tak aby mohl logotyp patřičně vyniknout.
UP AIR 2016
WWW.UPAIR.UPOL.CZ

Podobné dokumenty

Velká Morava

Velká Morava http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sparti_in-river-Eurotas-valley_flanked-by-Taygetos-mountains.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hoplit.png http://www.nasprtej.cz/gymnazium-j-k-tyla/spar...

Více

logotyp organizace logotyp – základní provedení logotypu 3.1

logotyp organizace logotyp – základní provedení logotypu 3.1 M A N UÁ L J E D N OT N É H O V I Z UÁ L N Í H O ST Y L U J U N Á K A

Více

2015 pracovní - Zbraně a střelivo Brymová

2015 pracovní - Zbraně a střelivo Brymová Zbraně střelivo Brymová nabídka zbraní Glock - Ruger a příslušenství Aktualizováno 17.2.2015 Název (popis) Oliv=zelený rám, AMB=vypouštěč zásob. i vpravo, SF=úzký rám Glock 17, Samonabíjecí pistole...

Více

Jak koupit Glock pro ozbrojené složky

Jak koupit Glock pro ozbrojené složky Zbraně RUGER Název (Popis) Ruger 10/22RB0 Samonabíjecí puška ráže .22 LR Ruger 10/22T0 Samonabíjecí puška ráže .22 LR Ruger BNV 340 Revolver ráže .357/.38 Ruger GP 1410 Revolver ráže .357/.38 Ruger...

Více

Dealerský ceník MPI CZ

Dealerský ceník MPI CZ ND Glock uzamykací kulisa G17, Stará verze - pro 2 čepy ND Glock uzamykací kulisa G17T, ND Glock uzamykací kulisa G19, Nová verze ND Glock uzamykací kulisa G19 Gen4, ND Glock uzamykací kulisa G36, ...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint  močí se organismus zbavuje celé řady látek, které v něm vznikly za fyziologických i patologických okolností, ale také látek, které se do organismu dostaly zvenčí

Více

V1000 - Omron Europe

V1000 - Omron Europe nové verze všestranné softwarové sady Omron CX-Drive pro konfiguraci pohonů, snadnější než kdykoli dříve. Mezi nové funkce, které šetří čas, patří automatické rozpoznávání řady a typu pohonu, funkc...

Více

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2004 Jejich přítomnost na oddělení, respektive na transplantační jednotce kvalitativně zvyšuje úroveň psychosociální péče o těžce nemocné pacienty, ale umožňuje také práci s rodinou pacienta a podobně. ...

Více