AirMaster Sponkovačky a hřebíkovače

Komentáře

Transkript

AirMaster Sponkovačky a hřebíkovače
2
a technika
AirMaster
…nové šroubové kompresory s frekvenčním měničem
Společnost Schneider Bohemia s.r.o.,
rozšířila sortiment kompresorů
o šroubové kompresory
s frekvenčním měničem. Jedná
se o šroubové kompresory
s plynulým nastavením počtu
otáček podle skutečné spotřeby
Nové kompresory s frekvenčním měničem vycházejí z konceptu kompresoru
ověřeného řadu let. U tohoto kompresoru je využita většina vyzkoušených
a osvědčených dílů jako u klasického
šroubového kompresoru. Některé díly
byly však změněny tak, aby byl kompresor ještě lépe chlazen (změna ventilace
vzduchu a ventilátoru), výrazně snížena
hlučnost, změněn kryt kompresoru pro
lepší servis, zvýšena kapacita filtračního
článku při sání vzduchu pro kompresor
apod. Uvnitř má kompresor jen „několik“ odlišných elektronických částí a navíc
prakticky jen frekvenční měnič a senzory
tlaku. To je velmi příjemné také pro servis v případě využívání více kompresorů
například v kaskádách.
Vyšší stupně účinnosti
kompresoru AirMaster
d
Kompresory pracují jinak než klasický šroubový kompresor. Senzory tlaku sledují skutečný tlak a neustále jej
porovnávají s nastavenou hodnotou.
Pokud je naměřená hodnota jiná než ta
požadovaná, elektronický systém tuto
odchylku vyhodnotí a dá pokyn frekvenčnímu měniči ke změně frekvence. Díky ní
se následně změní také otáčky motoru.
Kompresor tak začne vyrábět více/méně
vzduchu podle potřeby. Pokud je dosaženo maximální nastavené hodnoty tlaku,
kompresor se převádí do fáze volnoběhu.
Nyní kompresor běží při minimální frekvenci – tedy i otáčkách motoru s tím, že
pokud klesne tlak v systému, automaticky se začne doplňovat potřebný objem
vzduchu – tedy otáčky se začnou opět
zvyšovat. Pokud naopak tlak neklesne,
kompresor se po uplynutí nastaveného
času sám zastaví a čeká pak „v pohotovosti“. A to do chvíle, než tlak poklesne
pod nastavenou mez, aby se mohl opět
spustit.
Kompresor díky výše napsanému dosáhne vyššího stupně účinnosti (zabrání
se drahým a nehospodárným doběhovým
Sponkovačky
a hřebíkovače
Sponkovačka KLG 114-65
d
Sponkovačka KLG 114-65 na u řemeslníků uplatnění především u připevňování
sádrokartonů, stěnových a stropních krytin, upínacích desek a k výrobě beden,
palet, bednění a obložení.
Sponkovačka je svým designem a ergonomií současným moderním nástrojem.
Práce s ní je snadná, stejně jako zcela
snadné nastavení, např. hloubky zaražení spony, díky regulaci hloubky úderu.
Snadné je také přenastavení jednotlivých
úderů a kontaktního spouštění pro zvláště rychlou práci.
Odstraňování případných poruch je
díky možnosti otevření čelního krytu
možné jakémukoli běžnému uživateli,
se složitějšími poruchami je však nutné
navštívit autorizovaný servis.
Sponkovačka je sériově dodávána
s ochrannými brýlemi a je vhodná pro sešívací spony typu 114 o délce 32–65 mm.
Sponkovačká váží 1,44 kg.
Doporučená maloobchodní cena:
8 155 Kč bez DPH
Sponkovačka KLG 80-16 d
Tato sponkovačka je vhodná k připevňování látek, fólií, kůže, izolačních materiálů,
koberců. Disponuje velmi kompaktní stavbou s nízkou hmotnostíí
pro neúnavnou práci i delší dobu.
Díky dlouhému „nosu“ vhodná
i pro práci na těžko přístupných
místech. Sponkovačka má dobrou izolaci proti chladu. Dalším
kladem je ochrana proti vibracím
díky pogumované rukojeti. Je také vybavena ochranou před úrazy
náhodným spuštěním díky dvoustupňové spoušti. Je konstruována
pro sešívací spony typ 80 s délkou
4–16 mm. Váha je 0,87 kg a doporučená maloobchodní cena –
3 296 Kč bez DPH.
Hřebíkovač pro hřebíky bez
hlaviček PNG-PN 25 SYS
d
Je předurčen k připevňování ozdobných
profilů, skleněných lišt a ornamentů.
Velmi kompaktní stavba a nízká hmotnost
předurčuje nářadí pro neúnavnou práci i delší
dobu. Dobrá izolace proti chladu a ochrana
proti vibracím díky pogumované rukojeti je
u tohoto zařízení samozřejmostí, stejně jako
T e c h n i k a
a
t r h
1 – 2 / 2 0 1 0
3
technika
b
časům) a úspory energie až 35%. Současně s tím jsou všechny části méně namáhány, protože je rozběh plynulý a plynulá
je také změna otáček. Díky pozvolnému rozběhu řízenému
frekvenčním měničem není také žádnými rázy zatěžována
elektrická síť.
Úspora času i nákladů
– množství vzduchu dle skutečné potřeby
d
Elektronické kontrolní obvody pak zabrání přetížení motoru
a sledují také jeho teplotu. Úspora času i nákladů v případě
údržby je zaručena díky přehlednému uspořádání všech komponentů (olejový filtr, vzduchový filtr, nádoba separátoru, vně
umístěný mikrofiltr atd.), velkou pomocí je také odnímatelné
víko skříně. Centrifugální ventilátor zabezpečuje optimální
chlazení, snižuje tak opotřebení dílů a zvyšuje jejich životnost a současně snižuje hlučnost zařízení. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost zajišťují snadný transport a jednoduché
umístění.
Provozovatel tak má k dispozici kompresor, který mu v každé chvíli vyrábí takové množství vzduchu, které je skutečně
potřebné pro jeho provoz. Společně se sníženými náklady na
spotřebu elektrické energie má velmi tichého společníka v provozu a ušetří tak výrazné prostředky za provoz a údržbu.
Zaměstnanci společnosti Schneider Bohemia Vám rádi poradí
s jakýmkoli dotazem, popř. připraví konkrétní nabídku podle
Vašich požadavků.
p
www.schneider-bohemia.cz
...na stlačený vzduch
ochrana před úrazy náhodným spuštěním. Díky hřebíkům bez
hlaviček je možné téměř neviditelné připevnění, odpadává zatmelování děr.
Spotřebním materiálem jsou hřebíky bez hlaviček typ PN s délkou 15–25 mm, hřebíčkovač váží 0,95 kg. Doporučená maloobchodní cena je 5 521 Kč bez DPH
Hřebíčkovač Kombi KNG 40 SYS
d
Tento pomocník v sobě slučuje dvě nářadí v jednom! Je určen pro
zpracování sešívacích spon (pro neviditelná spojení drážkových
a pérových prken) a hřebíků se závěrnými hlavičkami (pro připevnění lišt dřevěných obložení, jakož i zasklívacích, ozdobných
a podstavcových lišt).
Kompaktní stavba a nízká hmotnost předurčují nářadí pro neúnavnou práci i delší dobu. Snadné a přesné nastavení hloubky
zaražení spony je umožněna díky regulaci hloubky úderu. Pro vyšší
bezpečnosti a snížené nebezpečí úrazu je hřebíčkovač vybaven
kontaktní pojistkou. Řemeslníky potěší dobrá izolace proti chladu
a ochrana proti vibracím díky pogumované rukojeti.
Hřebíčkovač je sériově k dostání s 1 000 ks hřebíků se závěrnými
hlavičkami (délka 40 mm) a 2 000 sešívacích spon (délka 30 mm)
v systaineru – inteligentním transportním a úložném systému.
Je vhodným pro sešívací spony typ 90 s délkou 15–40 mm a hřebíky se závěrnými hlavičkami typ SN s délkou 16–40 mm. Váha je
1,44 kg a doporučená maloobchodní cena 8 155 Kč bez DPH. p
www.schneider-bohemia.cz
w w w . c c b . c z
Aeroderivativní
turbína
Aeroderivativní turbína GE zajistí elektřinu a teplo pro italský papírenský závod Cartiere del Garda a obyvatele žijící v okolí při výrazném
snížení emisí. Nedávno otevřena kogenerační elektrárna Alto Garda
Power bude vyrábět elektrickou energii a teplo a je vybavena aeroderivativní turbínou vyvinutou a vyrobenou společností GE Energy.
Elektrárna nabídne řešení vyznačující se vysokou energetickou účinností a zároveň umožní velice efektivní vzdálené vytápění okolních
domů, čímž výrazně přispěje k naplnění cílů v oblasti snižování emisí,
k nimž se Itálie zavázala v rámci EU.
Projekt pomůže papírnám Cartiere del Garda S. p. A. dosáhnout
výrazných úspor nákladů na energie, neboť jednotka bude vyrábět
elektřinu pro závod, přičemž přebytečnou energii bude dál prodávat
do rozvodné sítě; pára se zužitkuje při výrobních procesech a horká
voda bude využívána k vytápění přilehlého městečka Riva del Garda.
Teplem z kogenerační jednotky bude zásobováno celkem 4 500 domů. Podle údajů klienta projekt vedle ekonomické účinnosti přinese
úsporu celkem 40 000 tun emisí oxidu uhličitého ročně.
Podle provozovatele italské přenosové soustavy, jíž je společnost
TERNA, musí Itálie přes 10 procent spotřebované elektřiny dovážet,
aby uspokojila současnou vysokou poptávku. Díky své účinnosti
a spolehlivosti bude moci instalovaná turbína GE LM6000® produkovat další elektřinu, jež bude dodávána do rozvodné sítě, čímž přispěje ke snižování energetické závislosti Itálie na importu elektřiny.
Instalace této výkonné turbíny bude rovněž představovat další krok
k dosažení cíle, k němuž se Itálie zavázala v rámci EU a jenž je znám
pod zkratkou 20-20-20, tedy snížení emisí skleníkových plynů o 20
procent oproti roku 1990, snížení elektrické energie o 20 procent
díky vyšší energetické účinnosti a 20procentní zvýšení využití obnovitelné energie, to vše do roku 2020.

Podobné dokumenty

výroba stlačeného vzduchu

výroba stlačeného vzduchu relé kompresor vypne a zastaví běh motoru. Všechny kompresory Schneider jsou vybaveny řídicím systémem, který zajistí zastavení kompresoru při hrozícím poškození – například při přehřátí motoru, ne...

Více