Cestování s dětmi do zahraničí

Komentáře

Transkript

Cestování s dětmi do zahraničí
Cestování
s dětmido zahraničí
Vědělijste,že:
průkaz,
} takédětemdo 15 |et|zevydatobčanský
na kterýmohoucestovatnejen
států:A|bánie,Bosnya Hercegoviny,
do státůEvropskéunie,a|e ido da|ších
černéHory,|s|andu,Makedonie,Norska,Srbskaa šv'ýcarska,
průkazupouze
} pro děti do 15 |et činísprávnípop|atekza vydáníobčanského
pasu100 Kč,
50 Kča za vydánícestovního
je shodněstanovehana 5 let,
} doba p|atnostitěchtodok|adů
průkaza cestovnípas zákonnýzástupce,
} dětem do 15 |et vyřizujeobčanský
působností
(v Prazena
a to na kterémko|iv
obecnímúřaduobce s rozšířenou
úřadechměstských
částí
PrahyIaž22),
průkazu
pasuje 30 dnů;cestovní
} |hůtapro vydáníobčanského
pas
a cestovního
lze vydat ve zkrácené|hůtě6 pracovníchdnů za zvýšenýsprávnípop|atek
2000 Kčpro děti do 15 let,
} i nově narozené
dítěmusímítpro cesty do zahraničí
v|astnícestovnídok|ad
(občanský
průkaznebo cestovnípas) - rodný |ist dítěte není cestovním
Da|ší
informacena wWW.mvcr'cz'
pro veřejnost,.,
v rubrice,,s|užby
v sekci,,radya s|užby..,
v části,,osobní
dokIady...