daniel pitín| Kunstwerke

Komentáře

Transkript

daniel pitín| Kunstwerke
daniel pitín| Kunstwerke
5/6 - 28/7/2012
Kamenická 22, Praha 7- Letná
Otvírací doba: út-pá 13 – 18h, so 14-18h
„Předsazená stěna za okny galerie zabraňuje z ulice nahlednutí do téměř celého přízemního prostoru. Poměrně nenápadná
černobílá abstraktní malba na stěně je valérem šedi, vzniká mimikry mezi galerií a vlastní výstavou, která je skryta v novém
interiéru. Vzniklé kulisy výstavy jsou vystavěny jako systém dvou místností se vstupní chodbou, kam lze v důsledku vytěsnit
inventář galerijního provozu. Německé slovo, které je v titulu výstavy, svou významovou přímočarostí vyjadřuje samotná
umělecká díla. Stává se i odkazem k lokalizaci některých historických a estetických témat, která se odvíjí na vystavených
malbách, kolážích a ve videoanimaci. Název se tak váže k přístupům a uvažování Daniela Pitína nad významem malířské
výstavy v intencích a praxi současného umění.
Obsahem výstavy se stávají historické události, rozvíjené jako obecnější společenská či osobní traumata, a umělcova
sebeironie nad vlastní pozicí v systému uměleckého trhu. Tato pozice je pro Pitína zcela vyhovující, současně je i
znejišťujícím pozorovacím bodem. Za jedno z témat výstavy lze považovat fenomén sběratelství, který je odvozen od
obecněji sdílené zkušenosti s klasickou modernou, která formovala podobu žitých prostorů s uměním. Právě ty se stávají
přetrvávající instancí vkusu a vzorcem společenkých hodnot. V uměleckých dílech (Kunstwerke) rozvíjí Daniel Pitín
historické momenty a vzpomínky blíže nespecifikovaného společenského vědomí západní civilizace, skrze které se sám
vyrovnává s projevy moci rozličných ideologií a estetických kánonů. Předmětem zobrazení tak může být klišé v podobě
animačně kolážované desavské budovy Bauhausu ztrácející se kdesi v pouštní bouři se zástupci přírodního kmene.
Představitelé orientu podobně figurují na fotografických kolážích vytvořených na pozadí interiérů výmarské architektury.
Kontrapunkt k této kulturní asimilaci tvoří samotné malby Daniela Pitína, kde například přítomnost domorodého umění
zůstává, ale objevuje se v opuštěných “sběratelských” vilách západního světa vystavěných na konturách modernismu. Na
malbách je budováno znejištění rozvíjením motivů vystavěných na pozůstatcích evropského kolonialismu, součástí je i
abstrahovaná obraznost fotorealistického záznamu s výjevy z nacistikého prostředí.
Předoobrazem jednotlivých maleb jsou v mnoha případech filmové scény, které zprostředkovávají setkání se zobraovanými
událostmi a jsou nosičem obecně sdílené vizuální zkušenosti. Předmětem je jejich rozklad v rámci statičnosti obrazu.
Druhou, více formální rovinou je zkušenost s nestálostí a vytrácením otisků reality na filmovém či fotografickém záznamu.
Malbu Daniel Pitín podstupuje proměnám srovnatelných s postupným rozkladem, až degenerací emulze fotorealistického
zobrazení, které přechází ve výslednou obrazovou abstrakci. Společně s fotografií se film stává technickým, ale i kulturním
referentem maleb. Použitím koláže (ve videu a fotografii) dochází k schematickému a často absurdnímu střetu dvou
formálních a kulturních vrstev - masky a prostředí. Malby, i přes vrstvení hmoty samotných barev a občasné podprahové
dosazování fragmentů z jiných obrazových materiálů, jsou více samotným prostředím. Masku typickou pro koláže nahrazuje
skicování motivů a jejich rozvíjení či vytrácení v rámci formátu obrazů. Podoba maleb, jejich abstraktní tříštění nebo
výjevová ilustrativnost je součástí procesu tvorby se snahou o poodstoupení od zakořeněných témat a samotným studiem
filmu a fotografie médiem malby.
Umělecké díla jsou rozvržena na výstavě s odkazem na muzejní návodnost a řazení tematických i formálních cyklů - video
jako instruktáž, koláže jako grafické zkratky, obrazárna maleb jako samotná výpověď obsahových rovin. Motiv převyprávění
událostí v dílech Daniela Pitína je odrazem konfliktu, který se váže k nastaveným hodnotovým rámcům, jejichž současná
reflexe a zpochybňování neznamená jejich zavržení. “ (kurátor: Martin Mazanec, červen 2012)
Daniel Pitín se narodil v r. 1977 v Praze, v letech 1994-2001 vystudoval pražskou AVU, ateliéry klasické malby u profesora
Zbyňka Berana a konceptuální tvorby profesora Miloše Šejna. Daniel Pitín je mladý a talentovaný umělec, který také
pracuje – a zároveň je jimi inspirován - s filmem a videem. Během studií na akademii získal dvakrát cenu za nejlepší dílo
roku, v r. 2004 mu byla udělena Henkelova umělecká cena pro umělce ze střední a východní Evropy a v r. 2007 obdržel
Cenu Mattoni pro nejlepšího nového umělce na pražském Bienále. Daniel pravidelně vystavuje v Evropě i Spojených
státech a kromě své sólové výstavy v hunt kastner se letos ještě zúčastní nadcházejících společných výstav: v Galerii The
Temple Bar v Dublinu (Making Familiar: 09/08/2012 – 29/09/2012); v MCA Denver a v MODEM Centru pro moderní a
současné umění v Debrecínu v Maďarsku.

Podobné dokumenty

železniční veletrhy pro rok 2015

železniční veletrhy pro rok 2015 Jedná se o akce, které zahrnují veškeré technologické inovace ve všech odvětvích na trhu dodávek železnic. Tato událost bude sloužit jako platforma pro setkání předních odborníků v oblasti železnič...

Více

Spínače a systémy

Spínače a systémy Berker Glasserie inspirace ve stylu Bauhaus Ideovým kmotrem řady Berker Glasserie je zcela jasně legendární styl Bauhaus; a skutečně – při vývoji této řady spínačů s povrchem z transparentního skl...

Více

spínače a systémy spínače a systémy

spínače a systémy spínače a systémy Náklady dnes stojí v popředí zájmu. To je sice v pořádku, ale tyto úvahy se občas zabývají pouze krátkodobým výhledem. My bychom vám naopak rádi nabídli rentabilní využití vašich prostředků invest...

Více

TEORIE BARVY

TEORIE BARVY CMY je subtraktivní (odčítací) metoda zobrazování barev subtraktivní metoda je reverzní vůči aditivní metodě RGB sekundární barvy tohoto modelu jsou:

Více

Zaměstnanost a venkovský rozvoj

Zaměstnanost a venkovský rozvoj – Jednak model CZNATEC je málo senzitivní na změnu investičního chování (může tomu tak ale být i v realitě)

Více