10. 2013

Komentáře

Transkript

10. 2013
Informace z radnice
Číslo
10/2013
vydáno 2.
10. 2013
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 11153.
OBEC PETROVICE
Krátce ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. září 2013
Zastupitelstvo obce Petrovice na svém jednání mimo jiné projednalo a schválilo:
Nemovitosti:
• záměr prodeje 7 stavebních parcel v Petrovicích
• záměr prodeje části pozemku 810/2 v k.ú. Kuní
• záměr směny pozemků v Mašově
• záměr prodeje části pozemku 690/3 v k.ú. Vilasova Lhota
• záměr prodeje části pozemku 457/1 v k.ú. Skoupý
• bezúplatný převod pozemku 2415 v Obděnicích ze státu na obec
• prodej části pozemků 47 a 1598/2 v k.ú. Porešín
• směnu pozemků ve Skoupém
• záměr prodeje části pozemků 428/1, 429, 430/5 a 430/11 v k.ú. Petrovice
• záměr směny pozemků v Kojetíně
Hospodaření obce:
• mimořádnou splátku úvěru na zakoupení zámku ve výši 600.000 Kč
• nákup malého dopravního prostředku na práci v obecních lesích
• rozpočtovou změnu 10/2013 – rozpočet obce po změně je 25.603.400 Kč
Ostatní záležitosti:
• navázání mezinárodní spolupráce s obcí v Polsku
• přihlášení naší obce za člena Spolku pro obnovu venkova ČR
• udělení výjimky z průměrného počtu žáků ZŠ pro školní rok 2013/2014
• zahájení prací na obnově a údržbě historických cest na území obce
Celý zápis z jednání naleznete na úředních deskách naší obce a na www.petrovice-obec.cz.
Brdská liga v Petrovicích
V neděli 18. 8. 2013 pořádal SDH Kojetín 9. kolo Brdské ligy. Účast byla velká, celkem se mezi
sebou utkalo 9 družstev žen a 19 družstev mužů. V kategorii žen se na 1. místě umístil SDH
Petrovice a v kategorii mužů se nejvíce dařilo mužům z SDH Zalužany.
9. kolo Brdské ligy se mohlo také uskutečnit díky sponzorům, jimiž byla Obec Petrovice;
Obec Nechvalice; Obec Chyšky; RADIOSTAV Milevsko – Jiří Jankovský; B.E.S. Petrovice –
manželé Šimákovi; Maso – uzeniny Josef Koutník - Milevsko; Pivovar HEROLD Březnice,
který byl také hlavním sponzorem a členům SDH Kojetín s velitelem Václavem Jankovským ml.
za příspěvek a pomoc s organizací Brdské ligy. Všem ještě jednou děkujeme.
členové SDH Kojetín
Obec Petrovice nabízí k prodeji
Signature Not
Verified
Digitally signed
by Petr Štpánek
Date: 2013.09.30
07:58:51 +02:00
STAVEBNÍ PARCELY V PETROVICÍCH
k doptání na Obecním úřadu Petrovice – pondělí a středa 7:30 – 17:00, tel. 318 856 106
Společenská rubrika
Poslední sbohem
Od posledního vydání Informací z radnice jsme se rozloučili s našimi spoluobčany
Františkem Holanem, Kojetín
Marií Pěnkavovou, Petrovice
Jaroslavem Dvořákem, Kojetín
Pozůstalým vyslovujeme hlubokou soustrast.
Noví občánci v naší obci :
Andrejka Hejhalová, Porešín
Malé Andrejce přejeme na cestě životem
hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody ☺
Turistický pochod a cyklojízdy Krajem kamenů
se letos konal po třicátédeváté 14. září 2013 za krásného slunného dne s teplotami kolem 18° C.
Na start se dostavilo 496 pochodníků pěších a 89 cykloturistů. Na trasu 12 km se registrovalo
254 účastníků, na 17 km vyšlo 110 lidí, na 20 km 101 a na 32 km si trouflo 31 turistů.
Cykloturisté vyjeli na 35 km trasu v počtu 33, 52 km jelo 38 kolařů a na 70 km včetně
hvězdicové jízdy pouze 18 cyklistů.
V kronice pořádajícího Odboru Klubu českých turistů SK Petrovice se objevily pouze
zápisy obdivující krásy Petrovicka a uznání za organizaci pochodu. Za všechny: „Jako vždy
perfektní trasa, perfektní počasí, perfektní pořadatelé“, nebo.... „byl jsem na rozličných místech
světa, ale v Čechách je nejkrásněji“.... „byl to balsám na duši“.
Pochodu se zúčastnilo hodně lidí z okolí a hlavně z Milevska. Také však z Plzně, Prahy,
Blovic, Brna i Třeboně. Nejvzdálenějším účastníkem byla zřejmě Simona Ropuchatá z Frýdku –
Místku. Nejmladším účastníkem byl František ve stáří pětapůl měsíce, syn manželů Koupených
z Kosovy Hory. Nejstarším turistou byl opět Miloslav Žižka z Milevska narozený r. 1932, který
šel letos trať 12 km již po třicátépáté. Druhým nejstarším pochodníkem byla Irena Sedláčková,
rozená Maňáková nar. r. 1933 z Petrovic, nyní bytem v Praze.
Uspořádat pochod, zajistit ho ekonomicky a také v terénu i na startu si vyžádá hodně
úsilí. Je to možné jedině díky nezištnému úsilí většiny členů KČT. Letos se úkolu hlavního
pořadatele poprvé ujal Ing. Václav Trča. Dalšími byli Marie a Jarda Kocourkovi, Marie a Jarda
Fedasovi, Libuše Lomozová, Pavel, Vlaďka a Václav Kdolských a také Jaroslav Kloud st. Ten
letošní trasu vymyslel, ale kterému úraz a následné onemocnění nedovolilo v organizaci
pochodu pokračovat. Vyslovit slova uznání a díků patří Jardovi a jeho manželce Květě, kteří byli
zakladateli tohoto pochodu a kteří nejen tímto pochodem, ale i organizováním „Cesty
pohádkovým lesem“ zviditelnili Petrovice jako kraj kamenů.
Tato akce není zisková. Při startovném 30 Kč a 20 Kč pro děti, důchodce a členy KČT je
možno v tomto rozsahu pochod pořádat jen díky sponzorům, kteří finančně přispěli: Vladimír
Stěhule – Modrá Hvězda Petrovice, bratři Šťastní Vysoký Chlumec a Ondřej Šimák B. E. S.
Petrovice. Zvláštní poděkování patří Obci Petrovice, Zemědělské společnosti Krásná Hora a
Základní škole Petrovice.
Vše o turistice v Petrovicích lze nalézt na www.kt-petrovice.webnode.cz.
Václav Kdolský
2
Finále Brdské ligy s Heroldem
Poslední prázdninová sobota patřila závěrečnému kolu Brdské ligy s Heroldem, která se
konala na Valše. Zatímco v kategorii mužů bylo o prvních třech místech již po předposledním
kole rozhodnuto, v kategorii žen se o první příčku bojovalo mezi čtyřmi týmy. U mužů se na
prvních třech místech umístila družstva SDH Panthers Líchovy, SDH Radětice a ČHJ
Nalžovice. Ani jeden z týmu však nepostoupil, po problémech v základním kole, do play off.
U žen se o bednu pralo SDH Chotilsko, my (SDH Petrovice), SDH Zalužany a SDH Sloup.
Startovaly jsme jako druhé družstvo v pořadí, ale delší nástřik nám podle nás
znemožnil šance na bednu. To jsme ale ještě nevěděli, že ostatní družstva si vyberou smůlu
právě dnes. Nakonec náš čas přes dvacet sekund stačil na druhé místo a znamenal postup do
dalších bojů. Tam nepostoupila dvě družstva soupeřek, a tak se začalo bojovat o celkové druhé
a první místo.
V semifinále jsme překonaly holky z Vranovic a účast ve finále jsme si pojistily
časem 18,93s. Ve finále jsme se potkaly se Zalužany, takže naše poslední letošní účinkování v
Brdské lize bylo ve stylu „kdo z koho“. Nervozita zaskočila možná více soupeřky a chyba na
koši je stála potřebné body, zatímco my jsme šli do souboje naplno a bez chyb a mohly jsme se
po dokončení pokusu radovat z krásného prvního místa jak v posledním kole, tak v celkovém
pořadí.
Po souboji už jsme mohly jen slavit, a i když to u nás není zvykem, u některých došlo i
na koupání v kádi! Během finále ligy se uskutečnila anketa pro All Stars tým, tedy výběr mezi
družstvy žen i mužů a tým mužů nad čtyřicet
let. Bohužel jsme nebyly ostatními družstvy
žen nominovány, tak jsme alespoň fandily.
Byly vidět i pěkné výkony, a to především v
kategorii mužů. Pak už následoval jen nástup,
který byl o něco delší než obyčejně, což bylo
způsobeno celkovým hodnocením ligy.
Opravdu jsme si ho užily a stanuly jsme na
stupních vítězů. Třešničkou na dortu byl
úspěch Veroniky Šejbové, která se podruhé v
řadě stala nejlepší proudařkou dne s časem
17,26s. Ve Věšíně to bylo s časem 17,04s.
Letos jsme se rozhodly zúčastnit všech
kol ligy a náš čas věnovaný soutěžím se
zúročil. V minulosti jsme příliš velkých
úspěchů přece jen nedosáhly, kromě několika
málo umístění na bedně. Přece jen jsme získaly
zkušenosti v rámci této soutěže, a snad proto se
nám povedl takový úspěch. Naše zlepšování
dokazuje především také několikanásobné zlepšení osobního rekordu, který se třeba během
jedné soutěže měnil i dvakrát. Ten poslední má hodnotu 17,78s. Za další velký dílčí úspěch
považujeme vítězství na domácí půdě v Petrovicích, kde SDH Kojetín pořádal jedno z kol ligy,
a kde jsme v loňském roce nepředvedly dobrý výkon. Především domácím se většinou letos
nedaří a my toto pravidlo vyvrátily. Nejlepšími umístěními bylo jedno 3. místo, jedno 2. a čtyři
1. místa, v ostatních šesti kolech jsme na bednu nedosáhly. Tuto sezonu si budeme ještě dlouho
pamatovat.
Další informace, články, výsledkové listiny a fotografie si můžete prohlédnout na
oficiálních webových stránkách soutěže www.brdskaliga.cz.
za SDH Petrovice, Zuzka Vanišová
3
Zpravodaj MAS Sedlčansko, o.p.s. -02/2013
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás informovali o činnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. týkající se
podpory projektů realizovaných prostřednictvím osy IV LEADER v regionu MAS
Sedlčansko.
V měsíci dubnu byla vyhlášena 9. výzva MAS pro 19. kolo PRV. V tomto kole byly vybrány pro
podporu fiche č. 2. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků, č. 6. Oprava místních a
doprovodných komunikací, životní prostředí v obcích, č. 11 – Turistika.
Bylo podáno celkem 16 žádostí, z toho 13 ve fichi č. 6 a 3 žádosti ve fichi č. 2 v celkové hodnotě
5 034 801,-Kč. Alokace na tuto fichi však pokryla jen 50% požadovaných prostředků. Ve fichi č. 6
výběrová komise vybrala k podpoře 8 projektů v celkové hodnotě 2 383 576,- Kč, ve fichi č. 2 byly
podpořeny 2 projekty v celkové hodnotě 287 000,-Kč.
Tato výzva byla poslední výzvou v programovacím období 2007 – 2013. Proto dovolte malé
shrnutí. MAS Sedlčansko v tomto období vyhlásila 9. výzev. V rámci nich bylo podpořeno 55 projektů
v celkové výši 16 043 906,-Kč
Počet žadatelů
Fiche č. 1 – Podpora a vznik mikropodniků
Fiche č. 2 – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků
Fiche č. 3 – Vzdělávání a spolupráce
Fiche č. 4 – Kulturní dědictví Sedlčanska
Fiche č. 5 – Kvalitní venkov
Fiche č. 6 - Oprava místních a doprovodných komunikací, životní
prostředí v obcích
Fiche č. 7 - Životní prostředí v obcích
Fiche č. 8 – Živé lesy Sedlčanska
Fiche č. 9 – Zdravé lesy a toky Sedlčanska
Fiche č. 10 – Volný čas a sport
Fiche č. 11 - Turistika
2 žádosti
4 žádosti
1 žádost
8 žádostí
14 žádostí
17 žádostí
Celková
dotace
640 000,1 121 600,51 500,1 277 698,5 989 741,4 397 324,-
5 žádostí
Žádná žádost
Žádná žádost
3 žádosti
1 žádost
1 994 651,0,0,489 081,82 311,-
Na webových stránkách http://login.oursurvey.biz/?w=logout najdete také dotazníky, které
poslouží k přípravě programovacího období 2014–2020, pokud budete mít zájem, vyplňte dotazník,
který odpovídá vaší osobě, a odešlete dle návodu, který je v této sekci uveden – heslo - sedlcansko. Vaše
připomínky a návrhy budou zohledněny v rámci možností do připravované Integrované strategie území.
V loňském roce jsme intenzivně pracovali ještě spolu s dalšími MAS na dvou projektech
spolupráce s názvy Toulava a Učíme se filmem, oba byly na přelomu roku vybrány k podpoře a nyní
dochází k realizaci projektu. Více informací se dozvíte na našem webu www:massedlcansko.eu.
Přejeme vám krásné babí léto.
Jiří Kužel, ředitel MAS Sedlčansko, o.p.s.
Ekompilace
Koncert na podporu třídění odpadů uspořádala společnost EKO-KOM v sobotu 28. září
v zámeckém parku v Petrovicích. Na pódiu se sešly mladé hudební skupiny ATD, KOBLÍŽC!,
LOLA BĚŽÍ, SIRKYSKON, THE SNUFF a TRAVELERS. Hvězdou večera byla skupina
WOHNOUT. Celý koncert provázela perfektní atmosféra při výborné muzice. Během výměn
kapel bylo volnou formou probíráno, jak a proč správně třídit. Zástupci společnosti EKO-KOM
s publikem složeným většinou z mladých lidí formou soutěže řešili jednotlivé druhy tříděného
odpadu. Součástí večera byl také křest nového CD „EKOMPILACE.cz 2013“ s písničkami
vystupujících kapel. Tisícovka účastníků z koncertu odcházela spokojená a ve výborné náladě
mimo jiné i proto, že díky partnerům projektu Ekompilace byl vstup na tento festival zcela
zdarma ☺
4
Obec Petrovice nabízí
za velmi výhodných podmínek
pronájem nebytových prostor
vhodných pro zařízení kanceláře, skladu, či výrobních prostor
v administrativní části Obecního domu u farmy Petrovice
k doptání na Obecním úřadu Petrovice – pondělí a středa 7:30 – 17:00, tel. 318 856 106
NATUR APATYKA - Dům služeb – 2.poschodí, Senovážné náměstí 9, České Budějovice
Vás srdečně zve na besedu
ve čtvrtek
10. 10. 2013 od 16.30 hodin
Obecní knihovna v Petrovicích
Jak nalézt hlavní příčiny zdravotních potíží
IRISDIAGNOSTIKA
přesná diagnóza hlavních příčin zdravotních potíží z oční duhovky.
Zdravotní potíže v souvislosti s psychikou.
Hlíva ústřičná a Beta Glukan.
Prevence zdravotních potíží u dětí.
Jak a čím posílit imunitní systém.
Doporučený pitný režim.
Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Příbram,
Myslivecké sdružení Petrovice Vás zvou na
Bezkontaktní zkoušky z norování
na umělé noře v Petrovicích
v sobotu 5. října od 9:00 hodin
občerstvení zajištěno ☺
BAZÁREK
dětského oblečení, obuvi a sportovní výbavy
Pokud chcete bazárek využít k prodeji, noste všechny věci řádně vyprané a označené
požadovanou cenou do MŠ Petrovice ve dnech 10. a 11. října (čt a pá). Budeme vybírat
věci velikosti odpovídající věku od 2 -10 let.
Prodej zboží bude v sobotu 12. 10. od 9.00 do 11.30hod. Neprodané si pak
vyzvednete v dalším týdnu (co nejdříve).
MŠ si za prodané věci nechá 10% ceny na činnost a nákup věcí pro děti ☺
5
Setkání mládeže příbramského vikariátu na Svaté Hoře
V sobotu 12. října 2013 se stane Svatá Hora v Příbrami místem, kde
se setkají mladí jak z vikariátu tak i odjinud. Proběhne tu totiž osmé
Setkání mládeže příbramského vikariátu.
Na přípravě setkání pracuje tým mladých lidí. Bez spolupráce svatohorských kněží, farníků
a dalších by se to ale dalo jen těžko zvládnout.
A v kolik začínáme?
Vikariátko zahájíme v 9:00 v refektáři, neboli klášterní jídelně, společným přivítáním.
Na co se můžeš těšit?
Na všelijaké přednášky: Moderní křesťanská hudba na YouTube, Události v Sýrii z pohledu
vojáka a z pohledu Vatikánu, Padouch nebo hrdina vždyť jsme jedna rodina, Pečuj o sebe aneb
Jak by se dneska oblékla Panna Maria.
Po obědě se budeš moci rozproudit třeba při lanových aktivitách, tenise, ping pongu, inline bruslení, procházce s frisbee nebo při něčem méně fyzicky náročném jako výtvarná dílna,
řeholní kavárna nebo například při diskuzní skupince.
Náš společný vikariátní den završíme mší svatou ve svatohorské bazilice Nanebevzetí
Panny Marie, kterou bude od 18:00 sloužit otec biskup Karel Herbst spolu s kněžími z vikariátu.
Jak se na vikariátko dostaneš?
Můžeš využít autobusu, který bude vypraven speciálně pro účastníky SMPV a bude projíždět
několika místy vikariátu.
O čem to letos bude?
V letošním vikariátku se zaměříme na biblický verš: „Udělejte všechno co vám řekne.“ (Jan
2,5). Touto větou Panna Maria poradila na svatbě v Káni apoštolům, jak se mají zachovat vůči
Pánu Ježíši. A my budeme moci v průběhu vikariátního setkání nad touto mariinou radou také
přemýšlet.
Logem setkání je znak Svaté Hory, o němž se dozvíš více přímo na setkání. Na závěr už mi
nezbývá než Tě na tuhle akci pozvat. Tak neváhej a přijeď ;o) Přihlášku vyplň na www.smpv.cz
Za přípravný tým SMPV Lucka Kubecová
Výzva
Naše obec připravuje každoročně malý kalendářík „do peněženky“ s motivem Petrovicka.
Uvnitř rozkládacího kalendáříku jsou vypsány kulturní, společenské nebo sportovní akce, které
se budou v daném roce konat. Příprava tohoto kalendáříku je prováděna v měsíci říjnu, aby bylo
možné ho včas zpracovat a vytisknout. Z tohoto důvodu
VYZÝVÁME VŠECHNY SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE V OBCI
ABY POSKYTLY INFORMACI O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH
DO KALENDÁŘE PRO ROK 2014
NEJPOZDĚJI DO 20. ŘÍJNA 2013
na OÚ Petrovice – [email protected]
Michal Maroušek
Zakázková truhlářská výroba dle vašich návrhů a plánů.
Tel: 721 458 636 E-mail : [email protected]
6
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta obce Petrovice
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
o z n a m u j e:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Petrovicích čp. 26 – přízemí obecního úřadu
pro voliče bydlící v osadách Petrovice, Kuní, Kuníček, Krchov, Zahrádka, Porešín, Radešín,
Kojetín, Mašov a Vilasova Lhota
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost Obděnice čp. 42 – sál hospody
pro voliče bydlící v osadách Obděnice, Ohrada, Brod, Radešice a Žemličkova Lhota
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost Týnčany 20 - knihovna
pro voliče bydlící v osadách Týnčany, Skoupý a Mezihoří
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55
zákona).
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
V Petrovicích dne 26. 9. 2013
Petr Štěpánek, starosta obce
Týden knihoven
Od 30. září do 6. října 2013 probíhá již 17. ročník celostátní akce „Týden knihoven“. Petrovická
knihovna se do akce také pravidelně zapojuje. Knihovnu navštíví děti z Mateřské školy a
budeme si společně povídat, číst i soutěžit.
Výstava
Do knihovny si můžete přijít prohlédnout zajímavé kresby z Petrovic a okolí. Výstava potrvá od
30. září do 31. října 2013. Připravujeme další výstavu, která bude následovat. Tentokrát to
budou fotografie Milana Dlouhého (syn Štěpána Dlouhého ze Žemličkovy Lhoty). Motivem
fotografií je krajina Petrovicka a Sedlčanska.
Prosba o spolupráci
Vážení spoluobčané, obracím se na Vás s velikou prosbou o pomoc při dokumentování osudů
našich občanů – vojáků z první světové války. Zajímají nás dopisy z fronty, zápisky, fotografie a
osobní příběhy, které účastníci I. světové války vyprávěli. Velká válka také významně ovlivnila
život v týlu. Z našich obcí byli odvedeni mladí muži a veškerá práce zůstala na ženách, dětech a
seniorech. Žádám Vás o poskytnutí informací pro publikaci, kterou právě z této těžké doby naší
obce zpracováváme. Dejte nám prosím vědět. Velice děkuji.
Petr Štěpánek
7
Placená inzerce:
8

Podobné dokumenty

Fulltext - Psychologie a její kontexty

Fulltext  - Psychologie a její kontexty Optimismus představuje regulátor momentálního psychického stavu, ale také mediátor výběru strategie při řešení problémů, náročných zátěžových situací a stresových stavů. Uvedení autoři považují dis...

Více

Aktuální informace z radnice

Aktuální informace z radnice nástěnné kalendáře. Autorem fotografií je Milan Dlouhý. Téma pro tento kalendář jsou romantické scenérie s kameny na Petrovicku. Cena zůstává na příznivých 100 Kč/ks. Kalendáře jsou již nyní v prod...

Více

Problematika halitózy z pohledu dentální hygienistky Absolventská

Problematika halitózy z pohledu dentální hygienistky Absolventská Téma absolventské práce „Problematika halitózy z pohledu dentální hygienistky“ je zaměřeno na přístup dentální hygienistky k pacientům trpících problémem zápachu z úst. Toto téma jsem zvolila z dův...

Více