Prohlášení o vlastnostech - MAMUT

Komentáře

Transkript

Prohlášení o vlastnostech - MAMUT
13-0396
Prohlášení o vlastnostech
č. 20140918-13/0396
název výrobku: MAMUT-THERM Mu
jedinečný identifikační kód: 13-0396
Zamýšlené použití
Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva
Výrobce
MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 23; 614 00 Brno (IČ: 26885263)
Technická specifikace
ETA-13/0396 vydané Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., platné
do 27.5.2018
Číslo certifikátu
1020-CPD-020-029481
Deklarované vlastnosti
Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1
harmonizovaná
systém
Základní charakteristika
Vlastnost
Notifikovaná osoba
technická specifikace posuzování
Viz tabulka 2 pro jednotlivé varianty
Technický a zkušební
Reakce na oheň
ETAG 004:2011
1
ústave stavební
Praha, s.p.,
1020
Vodotěsnost2
Nasákavost
Odolnost
mechanickému
poškození
Propustnost pro vodní
páru
Nebezpečné látky
Pevnost připevnění
(příčný posun)
Přídržnost základní
vrstvy k izolačnímu
výrobku
Vyhověl
viz tabulku 3 pro jednotlivé varianty
ETAG 004: 2011
ETAG 004: 2011
2+
viz tabulka 4 pro jednotlivé povrchové
úpravy
ETAG 004: 2011
viz tabulka 5 pro jednotlivé povrchové
úpravy
ETAG 004: 2011
vyhovující požadavkům na
bezpečnost ve smyslu výskytu
nebezpečných látek dle Pokynů H
ETAG 004: 2011
není požadováno (bez omezení
délkových rozměrů ETICS)
ETAG 004: 2011
≥ 0,08 MPa pro MW lamela (TR80)
< 0,08 MPa pro MW desky (TR15;
TR10) – porušení v tepelně izolačním
materiálu
Přídržnost lepicí hmoty
vyhovuje
k podkladu / izolačnímu
výrobku
Odolnost zatížení
viz tabulku 6
větrem
- rozmezí tloušťky tepelně izolačního
Tepelný odpor
výrobku:
50-300 mm – TR 15
80-240 mm – Frontrock MAX E
60-180 mm – FKD S
- deklarovaný součinitel tepelné
vodivosti (λD) je uveden v bodu 1.1
tabulky 1
- bodový součinitel prostupu tepla
hmoždinky (χ) je uveden v bodu 1.3
tabulky 1
2+
2+
2+
2+
ETAG 004: 2011
2+
ETAG 004: 2011
2+
ETAG 004: 2011
ETAG 004: 2011
Není relevantní
2+
2+
str.1 13/0396
13-0396
Tabulka 1: Skladby ETICS
Způsob připevnění
1. Mechanicky
připevňovaný
systém
(s doplňkovým
lepením)
Součásti
technická
specifikace /
popis
Další údaje
Spotřeba
[kg/m²]
Tloušťka
[mm]
-
50-300
-
50-300
-
80-240
-
60-180
3,0 – 5,0
(sypká
směs)
-
1.1 Izolační výrobek
Prefabrikované desky z minerální vlny (MW deska-TR15 a TR10)
deklarovaná
hodnota
kód MW-EN 13162 - T5-DS(T+)součinitele
DS(TH)-CS(10)40-TR15-WStepelné
WL(P)-MU1
vodivosti
λD = 0,039
W/mK
Reakce na
oheň: třída A1
deklarovaná
1.1.2. FKD
hodnota
kód MW-EN 13162-T5-DS(TH)součinitele
CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
tepelné
vodivosti
λD = 0,039
W/mK
Reakce na
oheň: třída A1
EN 13163
deklarovaná
1.1.3. Frontrock MAX E
hodnota
kód MW-EN 13162-T5-DS(T+)DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250- součinitele
tepelné
WS-WL(P)-MU1
vodivosti
λD = 0,036
W/mK
Reakce na
oheň: třída A1
deklarovaná
1.1.4. FKD S
hodnota
kód MW-EN 13162-T5-DS(TH)součinitele
CS(10)30- TR10-WS-WL(P)-MU1
tepelné
vodivosti
λD = 0,036
W/mK
Reakce na
oheň: třída A1
1.1.1. FASROCK
1.2 Lepicí hmoty
MAMUT Uni
lepená plocha
min. 30 %
hmota na bázi
cementu
1.3 Hmoždinky pro připevnění izolačních desek
Průměr talíře 60mm
Název –
typ trnu
STR U (2G)
kovový šroub
Ejotherm® NTK U
plast hřeb
Ejotherm® NT U
kovový hřeb
Bodový součinitel
prostupu tepla χ
[W/K]:
Kategorie použití:


0,002
A,B,C,D,E
0,000
A,B,C
0,002
A,B,C
Tuhost
talířku c
[kN/mm]:
0,6
0,6
0,6
technická specifikace a
charakteristická únosnost
hmoždinky v podkladu
viz.příslušná ETA
ETAG 014;
ETA- 04/0023
ETAG 014
ETA- 07/0026
ETAG 014
ETA- 05/0009
str.2 13/0396
13-0396
Ejot H1 eco
kovový hřeb
Termoz 8 N
kovový hřeb
Termoz 8 U
kovový šroub
Termoz 8 UZ
plast šroub
Termoz 8 SV
kov šroub
Termofix CF 8
kov hřeb
Termoz CN 8
kov hřeb
Termoz PN 8
plast hřeb
PTH 60/8-La
plast hřeb
PTH-KZ 60/8
kov hřeb
PTH-S 60/8
kov šroub
PTH-SX
plast šroub
HILTI D8-FV (Helix)
kov šroub
HILTI XI-FV
nastřelovací ocel.hřeb
HILTI SDK-FV
plast hřeb
HILTI SX-FV
Kov prstenec
HILTI SD-FV
plast hřeb
KEW TSD 8
kov hřeb
KEW TSD-V8
kov hřeb
KEW TSBD 8
kov šroub
TTH 10/60
plast hřeb
Kl-10
plast hřeb
Kl-10M
kov hřeb



















0,001
A,B,C
0,002
A,B,C
0,004
A,B,C,E
0,000
A,B,C,D
0,004
A,B,C,D,E
0,002
A,B,C
0,000
A,B,C,D
0,000
A,B,C
0,000
A,B
0,004
A,B,C,D
0,002
A,B,C,D,E
0,000
A,B,C,D,E
0,002
A,B,C,D,E
0,002
A
0,000
A,B,C
0,004
A,B,C
0,000
A,B,C
0,004
A,B,C,D
0,004
A,B,C
0,004
A,B,C,D
0,000
A,B,C,D,E
0,000
A,B,C,D,E
0,004
A,B,C,D,E
0,6
0,5
0,5
0,5
1,1
0,5
0,4
0,4
0,6
0,7
0,9
0,7
0,4
0,5
0,7
0,3
0,53
1,24
1,6
0,9
0,4
0,4
ETAG 014
ETA- 11/0192
ETAG 014
ETA- 03/0019
ETAG 014
ETA-02/0019
ETAG 014
ETA-02/0019
ETAG 014
ETA-06/0180
ETAG 014
ETA- 07/0287
ETAG 014
ETA- 09/0394
ETAG 014
ETA- 09/0171
ETAG 014
ETA- 05/0055
ETAG 014
ETA- 05/0055
ETAG 014
ETA-08/0267
ETAG 014
ETA-10/0028
ETAG 014
ETA-07/0288
ETAG 014
ETA-03/0004
ETAG 014
ETA-07/0302
ETAG 014
ETA-03/0005
ETAG 014
ETA-03/0028
ETAG 014
ETA-04/0030
ETAG 014
ETA-08/0089
ETAG 014
ETA-08/0314
ETAG 014
ETA-09/0318
ETAG 014
ETA-07/0291
ETAG 014
ETA-07/0291
str.3 13/0396
13-0396
Vnější souvrství
0,003
ETAG 014
Kl-10N

0,3
ETA-07/0221
kov hřeb
B,C,D,E
0,003
ETAG 014
Kl-10NS

0,3
ETA-07/0221
kov šroub
A,B,C,D,E
0,002
ETAG 014
TFIX-8M

1,0
ETA- 07/0336
kov hřeb
A,B,C
TFIX-8S
0,002
ETAG 014
0,6
kov šroub
ETA- 11/0144
A,B,C,D,E
0,002
ETAG 014
TFIX-8ST

0,6
ETA- 11/0144
kov šroub
A,B,C,D
0,000
ETAG 014
FIXPLUG Ø 8

0,6
ETA-11/0231
plast hřeb
A,B,C
0,000
ETAG 014
FIXPLUG Ø 10

0,6
ETA-11/0231
plast hřeb
A,B,C
0,002
ETAG 014
WKTHERM Ø 8

0,6
ETA-11/0232
kov hřeb
A,B,C
0,004
ETAG 014
WKRET-MET LMX 10

0,5
ETA- 08/0172
kov hřeb
A,B,D,E
0,000
ETAG 014
WKRET-MET LTX 10

0,5
ETA-08/0172
plast hřeb
A,B,D,E
0,004
ETAG 014
WKRET-MET LFM 10

0,4
ETA-06/0105
kov hřeb
B,C,D,E
0,000
ETAG 014
WKRET-MET LFN 10

0,4
ETA-06/0105
plast hřeb
B,C
0,004
ETAG 014
WKRET-MET LFM 8

0,5
ETA-06/0080
kov hřeb
A,B,C,D,E
0,000
ETAG 014
WKRET-MET LFN 8

0,5
ETA-06/0080
plast hřeb
A,B,C,D,E
0,000
ETAG 014
WKRET-MET LTX 8

0,2
ETA-09/0001
plast hřeb
A,B,C,D,E
0,003
ETAG 014
WKRET-MET LMX 8

0,2
ETA-09/0001
kov hřeb
A,B,C,D,E
!!! Pozn: Hmoždinky označené  jsou pro izolaci 1.1.3 nevhodné!!!
2.1 stěrková hmota pro základní vrstvu
MAMUT Uni
Šířka trhlin při hmota na bázi
3,6 – 5,0
3–4
relativním
cementu
protažení - viz
protokol č.
020-014982
020-026805
2.2 Výztuž základní vrstvy
R 131 A101
alkaliodolná
Skleněná
síťovina
R 117 A101
alkaliodolná
Skleněná
síťovina
117S
alkaliodolná
Skleněná
síťovina
str.4 13/0396
13-0396
122
alkaliodolná
SSA-1363-SM
alkaliodolná
2.3 Konečná povrchová úprava
MAMUT Silikon Uni Z
Max.
velikost zrna
1,5 mm
MAMUT Silikon Uni R
2.4 Penetrační nátěr
MAMUT Kontakt Uni
Max.
velikost zrna
2,0 mm
Pro všechny
omítky
MAMUT
Skleněná
síťovina
Skleněná
síťovina
-
-
-
-
EN 15824
Pojivová báze:
silikonová
kopolymerová
emulze
EN 15824
Pojivová báze:
silikonová
kopolymerová
emulze
2,5
Pojivová báze:
akrylátový
kopolymer
0,2
2,7
str.5 13/0396
13-0396
Tabulka 2: Reakce na oheň ETICS
Spalné teplo [MJ/kg]
Skladba systému
lepicí hmota
Obsah organických
látek [%]
-0,13
-
Tloušťka
[mm]
Obsah retardérů hoření
max 10
bez retardérů hoření
bez omezení
bez retardérů hoření
Evropská třída podle
EN 13501-1 +A1:2009
v množství
desky z minerálních vláken, třída reakce na
3
oheň A1 s objemovou hmotností ≤160 kg/m zaručujícím
evropskou třídu A1
reakce na oheň
malta základní vrstvy
skleněná síťovina
konečné povrchové úpravy silikonové
-0,13
max. 22,7
max. 0,39
A2 - s1, d0
max 5
bez retardérů hoření
max. 0,5
bez retardérů hoření
max 2
bez retardérů hoření
Tabulka 3: Nasákavost ETICS
Nasákavost po 24 hodinách
< 0.5 kg/m2
≥ 0.5 kg/m2
-
X
základní vrstva +
konečné povrchové
úpravy a
MAMUT Silikon Z
odpovídajícím
MAMUT Silikon R
penetračním
nátěrem dle tabulky
č.1:
Tabulka 4: Odolnost mechanickému poškození
základní vrstva +
konečné povrchové úpravy a varianty výztuže dle této tabulky:
MAMUT Silikon Uni Z
MAMUT Silikon Uni R
Tabulka 5: Propustnost pro vodní páru vnějšího souvrství ETICS
základní vrstva +
konečné povrchové úpravy dle této tabulky:
MAMUT Silikon Uni v zrnitosti 1,5 mm
1x skleněná síťovina
Kategorie II
ekvivalentní difuzní tloušťka sd
0,3 m
str.6 13/0396
13-0396
Tabulka 6a: Odolnost sání větru - protažení hmoždinky izolantem
Vlastnosti EPS a typu hmoždinky
Obchodní název
hodnota odolnosti proti protažení
hmoždinky
povrchová montáž: pro vlastnosti
izolantu MW:
(TR≥15) a tloušťka izolace ≥ 50mm;
průměr talíře ≥ 60 mm
povrchová montáž: pro vlastnosti
izolantu Nobasil FKD S:
(TR≥10) a tloušťka izolace ≥ 60mm;
průměr talíře ≥ 60 mm
zapuštěná montáž: pro vlastnosti
izolantu MW:
(TR≥15) a tloušťka izolace ≥ 100mm;
průměr talíře kotvy ≥ 60 mm
ejotherm NT U, ejotherm NTK U,
ejotherm STR U, STR U 2G,
Ejot H1 eco, PTH-KZ60/8-La,
PTH-60/8-La,PTH-S 60/8-La,
PTH-SX, Termoz 8N, Termoz 8
NZ, Termofix CF 8,Termoz CN 8,
Termoz 8U, Termoz 8 UZ,
Termoz PN 8, Hilti XI-FV, Hilti
SDK-FV 8, Hilti SX-FV, Hilti SD-FV
8, KEW TSD 8, KEW TSD-V8,
KEW TSBD 8, TTH 10/60-La,
KOELNER TFIX-8M, Koelner KI10, Koelner KI-10M, Koelner KI10N, Koelner KI-10NS,Koelner
TFIX 8S, WKRET-MET LFN 10,
WKRET-MET LFM 10,
WKRET-MET LFN 8,
WKRET-MET LFM 8
WKRET-MET LTX 10,
WKRET-MET LMX 10
WKRET-MET LTX 8,
WKRET-MET LMX 8
ejotherm NT U, ejotherm NTK U,
ejotherm STR U, STR U 2G,
Ejot H1 eco, PTH-KZ60/8-La,
PTH-60/8-La,PTH-S 60/8-La,
PTH-SX, Termoz 8N, Termoz 8
NZ, Termofix CF 8,Termoz CN 8,
Termoz 8U, Termoz 8 UZ,
Termoz PN 8, Hilti XI-FV, Hilti
SDK-FV 8, Hilti SX-FV, Hilti SD-FV
8, KEW TSD 8, KEW TSD-V8,
KEW TSBD 8, TTH 10/60-La,
KOELNER TFIX-8M, Koelner KI10, Koelner KI-10M, Koelner KI10N, Koelner KI-10NS,Koelner
TFIX 8S, WKRET-MET LFN 10,
WKRET-MET LFM 10,
WKRET-MET LFN 8,
WKRET-MET LFM 8
WKRET-MET LTX 10,
WKRET-MET LMX 10
WKRET-MET LTX 8,
WKRET-MET LMX 8
Rpanel
min. hodnota ¹
střední hodnota ¹
0,53 kN
0,56 kN
R joint
min. hodnota ²
střední hodnota ²
0,39 kN
0,42 kN
Rpanel
min. hodnota ¹
střední hodnota ¹
0,40 kN
0,41 kN
R joint
min. hodnota ²
střední hodnota ²
0,29 kN
0,34 kN
Rpanel
min. hodnota ¹
střední hodnota ¹
0,49 kN
0,52 kN
R joint
min. hodnota ²
střední hodnota ²
0,40 kN
0,46 kN
Hilti D8-FV
str.7 13/0396
13-0396
zapuštěná montáž: pro vlastnosti
izolantu MW:
(TR≥15) a tloušťka izolace ≥ 100mm;
průměr talíře kotvy ≥ 60 mm
zapuštěná montáž: pro vlastnosti
izolantu Nobasil FKD S:
(TR≥10) a tloušťka izolace ≥ 100mm;
průměr talíře kotvy ≥ 60 mm
povrchová montáž: pro vlastnosti
izolantu Frontrock MAX E:
(TR≥10) a tloušťka izolace ≥ 80mm;
pro vlastnosti hmoždinky:
průměr talíře ≥ 60 mm
tuhost talíře ≥ 0,6 kN/mm
povrchová montáž: pro vlastnosti
izolantu Frontrock MAX E:
(TR≥10) a tloušťka izolace ≥ 80mm;
pro vlastnosti hmoždinky:
průměr talíře ≥ 60 mm
tuhost talíře ≥ 0,5 a < 0,6 kN/mm
povrchová montáž s přídavným
talířem: pro vlastnosti izolantu
Frontrock MAX E:
(TR≥10) a tloušťka izolace ≥ 80mm;
pro vlastnosti hmoždinky:
prům. přídavného talíře = 90;100 mm
min. hodnota ¹
střední hodnota ¹
min. hodnota ²
střední hodnota ²
min. hodnota ¹
střední hodnota ¹
min. hodnota ²
střední hodnota ²
0,53 kN
0,56 kN
0,39 kN
0,42 kN
0,40 kN
0,41 kN
0,29 kN
0,34 kN
Rpanel
min. hodnota ¹
střední hodnota ¹
0,47 kN
0,51 kN
R joint
min. hodnota ²
střední hodnota ²
0,34 kN
0,39 kN
Rpanel
min. hodnota ¹
střední hodnota ¹
0,32 kN
0,34 kN
R joint
min. hodnota ²
střední hodnota ²
0,27 kN
0,29 kN
Rpanel
min. hodnota ¹
střední hodnota ¹
0,60 kN
0,63 kN
R joint
min. hodnota ²
střední hodnota ²
0,51 kN
0,52 kN
ejotherm STR U, ejotherm STR U
2G, Termoz 8 SV, BRAVOLL PTHSX, Koelner TFIX-8ST
Rpanel
ejotherm STR U, STR U 2G
fischer Termoz 8 SV
BRAVOLL PTH-SX
KOELNER TFIX-8ST
Rpanel
ejotherm STR U
ejotherm STR U 2G
KOELNER TFIX-8S
KEW TSBD 8
BRAVOLL PTH-S
BRAVOLL PTH-SX
fischer Termoz 8U
BRAVOLL PTH-S
s přídavným talířem IT PTH 100
a
ejotherm STR U, STR U 2G s
přídavným talířem EJOT VT 90
R joint
R joint
¹ Hmoždinky umístěné v ploše desky (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem – ETAG 004, cl. 5.1.4.3, schéma 1a)
² Hmoždinky umístěné ve spáře (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem + zkouška pěnovým blokem – ETAG 004,
čl. 5.1.4.3, schéma 2b)
6b) Odolnost sání větru - charakteristická únosnost hmoždinky v podkladu viz tabulka 1
Vlastnosti výrobku definovaného v tabulce 1 jsou ve shodě s výše uvedenými vlastnostmi.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Brno, 18. 9. 2014
ing. Milan Novák (manažer SŘV)
str.8 13/0396

Podobné dokumenty

düfa WETTERSCHUTZ FARBE AUB

düfa WETTERSCHUTZ FARBE AUB *Při  nižších  teplotách  nebo  vyšší  vlhkosti  vzduchu  se  doba  schnutí  prodlužuje.  Při  nestandardním použití (např. kombinace vodouředitelných a rozpouštědlových materiálů)  je  nutná  pods...

Více

Stáhnout katalog (PDF - 5,9 MB)

Stáhnout katalog (PDF - 5,9 MB)  použití je omezeno zejména požárními předpisy (třída reakce na oheň B dle EN 13501-1)  vysoce odolný proti vzniku trhlin a mechanickému namáhání  odolnost proti proražení – při jednoduchém vyzt...

Více

THERM M - LB Cemix, sro

THERM M - LB Cemix, sro Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku Přídržnost lepicí hmoty k podkladu / izolačnímu výrobku

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Přídržnost lepící hmoty k podkladu / izolačnímu výrobku

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Zamýšlené použití

Více

PCI MultiTherm

PCI MultiTherm PCI MultiTherm® NEO je ETICS s izolantem na bázi EPS a EPS NEO (EPS 70 F, EPS 100 F bílý i šedý). PCI MultiTherm® MP je ETICS s izolantem EPS a EPS NEO (EPS 70 F, EPS 100 F bílý i šedý). PCI MultiT...

Více

katalog produktů 2016 | 2017

katalog produktů 2016 | 2017 • eliminace nežádoucích tepelných mostů • zvýšení požární odolnosti zateplovacího systému v oblasti jeho založení

Více

1. verze, Trubky litinové,jedlé

1. verze, Trubky litinové,jedlé odkaz na harmonizované nebo určené normy nebo STO, které budou využity pro posuzování shody projektové a výrobní výkresy výrobku technologický postup výroby (stručný) technologický postup pro použi...

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Zamýšlené použití

Více