Instinct Today

Komentáře

Transkript

Instinct Today
Instinct Today
Interní bulletin Grant Thornton Czech and Slovak Republic
12/2015
Instinct Today ve znamení
Grant Thornton
Advisory
Instinct Today dnes slaví
významné výročí, protože
je tomu přesně půl roku,
kdy interní časopis expandoval
i do kanceláří kolegů z IB
Grant Thornton (což mě,
jako vydavatele těší, mohu začít
uvažovat o placené inzerci, jelikož čtenářská obec čítá
již nižších stovek…).
Přes to zmiňované výročí, je toto číslo věnováno
především Grant Thornton Advisory a novinkám,
které tým managerského poradenství čeká…
Vytížení týmu – vyšší profitabilita
Zavedení systému finančního řízení
projektů a zefektivnění využití
interních kapacit. To jsou dva
základní cíle interního projektu,
který byl zahájen pod mým vedením
na začátku února tohoto roku
a na jehož konci bude nový systém
(pravidla) utilizace a úprava
současných nástrojů (Databáze zakázek
a Utilizace1), které umožní projektovým manažerům
efektivně finančně řídit jednotlivé projekty
a partnerům umožní transparentní reporting projektů
a kontrolu čerpání neprojektových kódů.
Nový systém Vám bude detailně
představen v průběhu března tohoto
roku a od 1. dubna bude zahájen
jeho zkušební provoz. Plnohodnotný
provoz začne nejpozději od 1.7 2015!
Nicméně doufám, že bude číslo zajímavé i pro kolegy
z auditu a daňového poradenství. Třeba v příštím
čísle dojde především na novinky v týmu IB.Group.
V úvodníku časopisu Vám Pavel Válek představí nový
přístup k řízení kapacit a vytížení týmu v GTA.
Nevím do jaké míry je toto téma aktuální v IB GT
a jak je řešeno, ale třeba Vám komentář od Pavla
ukáže nový pohled na věc.
V dalším článku se
zaměříme na téma nového
systému CRM, respektive
pro GT Advisory je CRM
jako takové „zcela novým
pojmem“.
Upřímně, těším se na
reakci kolegů z IB GT,
kteří již mají zavedený
systém pro řízení vztahu se zákazníky.
Dále se můžete těšit na představení nového člena
týmu ve společnosti EPDOR, ale také speciální
rozhovor nováčka týmu GTA se svým tutorem.
V neposlední řadě budete seznámeni i s novinkami
z Grant Thornton International ve formě
Intarnational Mailbag…
Nezbývá než Vám popřát zajímavé čtení a dobrý start
nového týdne.
Za redakci Instinct Today,
Redakce Instinct Today
Vizí pracovní skupiny, složené
z manažerů a senior manažerů, je diskutovat
a navrhnout takové změny, které naplní výše uvedené
cíle při zachování maximální jednoduchosti
a praktické použitelnosti jak na straně vykazování
a plánování času, tak na straně kontroly a reportingu.
Budeme rádi za jakékoliv návrhy, které od Vás
získáme, rádi je prodiskutujeme a případně
zapracujeme.
Opatření, která nejsou závislá na úpravách v našich
interních IT nástrojích, postupně zavádíme.
Například nový Report o vytížení všech BA
na následující týden je vždy v pátek rozesílán M, SM
a Partnerům. Stejně tak jsme zahájili monitorování
vykazování partnerských kódů.
Těším se, až Vám v březnu představím komplexní
návrh změn, který nás významně posune ke splnění
jednoho ze základních cílů GTA – Zvýšit
profitabilitu!!!
Pravidla a povinnosti pro Utilizaci
§ č. 1 Vyplnit skutečnou utilizaci a plán na příštích 14 dnů vždy
nejpozději v pátek do 12:00
§ č. 2 Vykazování na „partnerské kódy“ vždy po odsouhlasení
daného partnera
§ č. 3 BA zasílají svoji dostupnost na následující týden vždy
nejpozději v pátek do 12:00 Monice
IT nástroje GTA: Databáze – nástroj pro řízení projektů,
Utilizace – Nástroj vykazování odpracovaných a plán hodin.
1
Instinct Today je interní bulletin Grant Thornton. Odkazy na Grant Thornton se vztahují ke Grant Thornton International nebo
ke členským firmám. Grant Thornton International a členské firmy nejsou mezinárodním partnerstvím.
Služby jsou nezávisle poskytovány jednotlivými členskými firmami. (72)
Instinct Today
Interní bulletin Grant Thornton Czech and Slovak Republic
Náhled nového reportu volných kapacit
Business Analyst
Pro pilotní test byli vybráni jak partneři a senior manageři,
tak manageři, kteří by svou odlišností a různým stylem
práce, měli zaručit otestování aplikace takovým způsobem,
že by neměl v ostrém provozu vzniknout žádný fatální
problém.
Pilot začíná 2. Března, takže držte palce a pokud Vás bude
zajímat něco víc aplikaci GT Link neváhejte se obrátit na
Michala Beneše, Zbyňka Bolcka, Jakuba Šebka nebo třeba
i Vojtu Frieda.
CRM – GT Link High Lights
Výhody GT Link
CRM GTA – GT Link – Advisory vstupuje
do 21. století
Poradenství je především o lidech,
na jedné straně je to náš tým, ale na
neméně důležité druhé straně je vztah
poradce s klientem. Poradce musí
rozumět potřebám a požadavkům
klienta.
Dosavadní systém CRM v GTA
funguje tak, že si každý vede sám kontakt listy, záznamy
ze schůzek a náměty na vhodné projekty ve svém sešitě
nebo v počítači. Teprve ve fázi, kdy je pro to vhodná
příležitost, osloví dalšího kolegu, aby mu informaci předal,
záznam se teprve poté přenáší do dalšího sešitu, Excelu
a tak podobně. Po vzoru názvu známého filmu „Ztraceno
v překladu“ může dojít k tomu, že pan XY nepracuje
v ČSOB, ale v KB atd… ale s tím je konec.
1
CRM umožní jednotnou identifikaci kontaktů
a klientů napříč firmou.
2
Zápis do GT Link a reporting ze systému bude
možný ze všech mobilních přístrojů jako je
mobil nebo iPad.
3
CRM bude pro nás všechny možnost lépe
koordinovat své prodejní aktivity napříč týmem
nebo najít rychleji kolegu, který má
s potenciálním klientem vztah důvěry.
4
CRM nás bude vybízet ke konkrétním aktivitám
na základě námi zadaných pravidel (chci každý
čtvrtek zavolat svému klientovi a probrat jeho
potenciální potřeby, systém mi vyšle
připomínku).
5
Celý systém je koncipován tak, aby nám všem
tato nová aktivita nezabrala víc než 10 minut
týdně.
Organizace projektu
Pilotní provoz – 2. března 2015
Data:
Ostrý provoz – 30. března 2015
Piloti:
Svatoslav Kylar
Grant Thornton Advisory vstupuje do nového věku,
Ancien régime soukromých excelů je pryč!
Mám tu čest Vám představit aplikaci GT Link, která je
online databází našich kontaktů, je navázána na databázi
zakázek a umožní Vám zaznamenávat si jednotlivá jednání
s klientem, vést si poznámky o jednotlivých oportunitách
a to vše i prostřednictvím telefonních seznamů ve vašich
telefonech.
David Pirner
Michal Beneš
Pavel Přikryl
Zbyněk Bolcek
Alžběta Mirvaldová
Projektový
tým GT Link:
Prostě dokonalý systém, ale aby byl zajištěn bezchybný
provoz, zahájí projektový tým GT Link pilotní provoz,
který bude zaměřen na odladění chyb a přizpůsobení
aplikace filozofii „user friendly“.
Instinct Today je interní bulletin Grant Thornton. Odkazy na Grant Thornton se vztahují ke Grant Thornton International nebo
ke členským firmám. Grant Thornton International a členské firmy nejsou mezinárodním partnerstvím. Služby jsou nezávisle
poskytovány jednotlivými členskými firmami.
Manager: Michal Beneš
Procesy a aplikace: Zbyněk
Bolcek
Realizace (PMO): Jakub Šebek
PR a komunikace: Vojta Fried
Instinct Today
Interní bulletin Grant Thornton Czech and Slovak Republic
Interview GT – Tutee 2 Tutor
Seznamte se s novou rubrikou.
Prvním ve štafetě tutees
a tutorů je kolega Michal Petrouš
a manager Aleš Pucherna.
MPE: Co pro tebe znamená Grant
Thornton?
APU: Můj vstup do GT (resp. Facility) reprezentoval moji
první poradenskou zkušenost. Znamenalo to pro mě
výzvu, otazník nad neznámem. Prostě byla to změna. Do
té doby jsem strávil 10 let v
přímé personalistice na
klientské straně. Už od
mých studií psychologie
jsem se věnoval HR a
poradenství byla zajímavá
příležitost vyzkoušet, jestli
něco z HR můžu nabídnout
i v roli consultanta. Zjistil jsem,
že ano.
Velmi záhy jsem zjistil, že jako poradce musím zvládnout
nejen roli experta, ale hlavně prodejce. A tady mám
zkušenosti velmi podobné jako řada mých kolegů,
kdy vnímám jako výrazně obtížnější část prodejní než
tu odbornou. Na straně klienta jde primárně o odbornost,
oproti tomu u poradce úspěch závisí na schopnosti prodat.
Na začátku jsem si myslel, že je to na
dva tři roky, jako přechodový můstek
před další HR pozicí ve firmě, protože
tam jsem vnímal, že je moje místo.
Měl jsem pocit,
že 3 roky v poradenství jsou větší
zkušenost než 3 roky kdekoli jinde a že
tím zvětším konkurenční výhodu pro
zisk lepšího HR manažerského místa.
Od té doby jsem nezměnil cíl, jen načasování. Už jsem tu
čtyři roky. Důvodů, proč tu zůstávám, je víc. Pořád mi to
přináší nové impulzy. Každý projekt je částečně nový.
S každým projektem rostou moje zkušenosti. Druhý
důvod je parta lidí a celková atmosféra v týmu. Vyhovuje
mi složení týmu a to, jak se doplňuje. Soužití s ostatními je
pro mě velmi důležité.
MPE: Co pro tebe znamená být tutorem?
APU: Být tutorem pro mě znamená dostání závazku,
který na sebe bere každý, kdo zastává seniorní pozici.
Vnímám to jako nezbytnou nutnost, aby seniorní lidé
předávali zkušenosti juniorům, aby je
podporovali a otevírali jim dveře. Je to
způsob, jakým můžeme růst
individuálně ale i jako firma.
Moje představa o fungování vztahu
mezi turorem a tuteem je, že si tutee
o pomoc řekne, že jí vyhledává,
že si k problému něco zjistí, načte.
Když tutee ujde kus cesty sám, tutor může akcelerovat
jeho kroky. Musí jít o vyvážený vztah, kdy tutee pociťuje
zodpovědnost za svůj vlastní rozvoj a tutor pak
zodpovědnost za jeho motivaci.
MPE: Co ty jako tutee?
APU: Po celou dobu jsem měl jako tutora Filipa. V roli
tuteeho jsem rozhovory s tutorem měl téměř jenom v
době hodnocení. Myslím, že je to trochu škoda, dokázal
bych si představit, že přínosná frekvence je na měsíční
bázi, ale pravdou je, že ani já jsem nebyl v tomto směru
příliš aktivní. Myslím, že aby docházelo k hlubšímu
předávání zkušeností, tak by se vztah neměl omezit na dva
rozhovory ročně. Na druhou stranu zpětná vazba, kterou
mi Filip zprostředkovával od ostatních partnerů, byla
relevantní a přímočará. Nejzajímavější část byla pro mě
vždy diskuze a návrhy co se s tím dá dělat. Byla to
příležitost, jak využít zpětnou vazbu ke svému posunu.
MPE: A poslední, co tě tady nejvíc baví?
APU: Baví mě ta různorodost, která ti nedovolí se nudit
nebo být unavený stereotypem a rutinou. Je to dáno jednak
samotnými projekty, kdy přesto, že drtivá část mých
projektů patří do HCA, tak každý projekt je svým
způsobem jiný. A dále také ostatními aktivitami zahrnující
prodej a podporu internímu HR.
Ale jak už jsem řekl, baví mě lidé – náš tým. Je pro mě
důležité někam patřit, mít kolem sebe kolegy, s kterými
mohu sdílet prohry i radovat se z vítězství.
EPDOR stále roste…
Přivítejme Pavla
Peška
Tým EPDOR rozšířil Pavel
Pešek, který zodpovídá
v EPDOR za obchodní aktivity
a oblast řízení investičního procesu a nákupu.
Do firmy EPDOR přišel ze společnosti Pražské služby,
a.s., kde zastával pozici ředitele nákupu, investic a správy
majetku, které úspěšně centralizoval a řídil. Pražské služby
zajišťují funkci operátora systému v nakládání s
komunálním odpadem v Praze a zároveň také vlastní
největší zařízení na energetické využití odpadu v ČR. Pavel
pracoval i na řadě energetických projektů, mezi
nejvýznamnější patří realizace kogenerační jednotky na
výrobu elektřiny a tepla v hodnotě více jak 1 mld. Kč
Své zkušenosti Pavel využije zejména při řízení
investičních projektů, tvorbě nákupních a smluvních
strategií či při ostatních obchodních aktivitách firmy
EPDOR.
Pavel Pešek – [email protected]
Instinct Today je interní bulletin Grant Thornton. Odkazy na Grant Thornton se vztahují ke Grant Thornton International nebo
ke členským firmám. Grant Thornton International a členské firmy nejsou mezinárodním partnerstvím. Služby jsou nezávisle
poskytovány jednotlivými členskými firmami.
Instinct Today
Interní bulletin Grant Thornton Czech and Slovak Republic
12/2015
Unlocking the potential of
young people
Nigel Ruddock's 2014
advisory highlights
GT US empowers
students
Find out how Grant Thornton Ireland
encouraged young people from disadvantaged
areas to pursue higher education as part of its
CSR drive.
Our global leader for advisory
services, Nigel, looks back at the
key 2014 advisory events in the
latest advisory bulletin.
Our US firm taught financial
responsibility skills to students
aged five to eighteen as part of its
CSR commitment.
Instinct Today je interní bulletin Grant Thornton. Odkazy na Grant Thornton se vztahují ke Grant Thornton International nebo
ke členským firmám. Grant Thornton International a členské firmy nejsou mezinárodním partnerstvím.
Služby jsou nezávisle poskytovány jednotlivými členskými firmami. (72)

Podobné dokumenty

Řešení pro podporu rozhodování a cíleného marketingu

Řešení pro podporu rozhodování a cíleného marketingu Řešení pro podporu rozhodování a cíleného marketingu Nejcennějším aktivem každé firmy jsou její zákazníci. Firmy se snaží maximalizovat hodnotu svého zákaznického portfolia – to je získávat nové zá...

Více

4/2015 - Farnost Rožnov pod Radhoštěm

4/2015 - Farnost Rožnov pod Radhoštěm tuto poslední jmenovanou stránku lidského rozvoje máme novou mladou odbornici. Při příležitosti nového školního roku přinášíme rozhovor s novou katechetkou, které také začíná první školní rok v nov...

Více

file - Grant Thornton

file - Grant Thornton smluvního procesu, až po celkové projektové řízení na straně investora, včetně jeho vyspělé IT podpory. Z vlastní profesní zkušenosti vím, že tento tým bude schopen přinést klíčovým projektům našic...

Více

Diplomatická pošta

Diplomatická pošta diplomatických výsadách a imunitách se nakonec sešla ve

Více

Instinct Today

Instinct Today Thornton a s našimi kolegy sdílí důležité služby back-office. EPDOR jsem založil společně s Grant Thornton Advisory. U svého bývalého zaměstnavatele, společnosti ČEZ, zodpovídal za oblast nákupu pr...

Více

Rakovina a len

Rakovina a len Cituji z jedné z jejích knih: "Nezřídka vezmu velmi nemocného rakovinového pacienta z nemocnice, kde říkají, že mu zbývá už jen několik málo dnů nebo možná jen pár hodin života, a většinou mám velm...

Více

informace pro žadatele

informace pro žadatele  záznamy o dalším výcviku a udržování / zvyšování své kvalifikace  doklady o vzdělávání v oblasti managementu (rozvoj manažerských dovedností)  doklady o vzdělávání směřující ke zlepšení poraden...

Více

Mediální studia 2.0? - Mediální studia / Media Studies

Mediální studia 2.0? - Mediální studia / Media Studies z prioritně reflektovaných témat a že mediální studia 2.0 není podle něj možno jednoduše chápat jako „evolučního“ nástupce stávajících mediálních studií. „‚Web 2.0‘ není […] náhradou webu, který zn...

Více