adresář / directory - Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Komentáře

Transkript

adresář / directory - Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
$ÿ&.$
3$0É7.<=$36$1e9.8/7851Ì0'Ě',&79Ì81(6&2
$ '5(6ÉŐ ' ,5(&725<
$'5(6ÉŐ',5(&725< ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR
LETENSKÁ I19/3, 118 00 PRAHA I
TEL.: +420 224 86 2551, FAX: +420 224 86 2553
EMAIL: [email protected], WEB: HTTP://WWW.ACCKA.CZ
ASOCIACE ČESKÝCH MEMBER OF
CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR
THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS
AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC
Oslovte
obchodní partnery
z celého světa!
Zaregistrujte se do naší databáze pro akvizice
na akce pořádané v České republice i v zahraničí.
Obdržíte pozvánky na veletrhy, prezentace,
roadshow či workshopy.
–
Nechte si zasílat B2B newsletter. Budete
informováni o našich aktivitách a aktuální nabídce
spolupráce v České republice i v zahraničí.
–
Zkonzultujte s námi možnosti prezentace na Vámi
preferovaných trzích včetně spolupráce se
zahraničními zastoupeními.
–
Zúčastněte se akcí na zahraničních trzích
organizovaných agenturou CzechTourism,
jako je Blízký Východ, Izrael či Indie.
–
Zapojte se do propagačních aktivit realizovaných
v rámci mezinárodních incomingových
projektů – V4 či TCC.
Podpořte své incomingové aktivity
a kontaktujte nás na [email protected]!
A concert
from a box at
the chateau
theatre
We experienced intimate
harmony. A moment that
belonged only to us. It’s
probably exactly how the cream
of society felt when Europe’s
greatest composers performed
for them. It was as if the
musicians were playing for us
alone, and we were swept away
by their melodies.
www.czechtourism.com
Central Bohemia
$ '5(6ÉŐ ' ,5(&725<
ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR
THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS
AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC
KONTAKT / CONTACT:
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Letenská 119/3, 118 00 Praha 1
www.accka.cz
[email protected]
ČLENEM / MEMBER OF:
GROUP OF NATIONAL TRAVEL AGENTS´
AND TOUR OPERATORS´ ASSOCIATIONS WITHIN THE EU
OBSAH / CONTENTS
(62WUDYHO
Cestujte za poznáním i odpočinkem s PROFESIONÁLY !
136
zemí
Ex clusive
CESTA
2016 KOLEM SVĚTA
SOUKROMÝM LETADLEM
1
(62WUDYHODV
.RUXQRYDĆQt3UDKD
WHOID[
LQIR#HVRWUDYHOF]
NEJLEPŠÍ
TOUROPERÁTOR
NA ASII, AUSTRÁLII
A OCEÁNII
2014
Představení Asociace
An introduction to ACCKA
04
Výhody členství
Membership Benefits
06
Struktura AČCKA
Structure of ACCKA
08
Pracovní sekce AČCKA
08
Working Sections in ACCKA
AČCKA se připojila ke Globálnímu etickému kodexu cest. ruchu UNWTO
ACCKA adopted the UNWTO Global code of ethics for tourism
10
AČCKA a ECTAA
ACCKA and ECTAA
12
AČCKA se zúčastnila 111. zasedání ECTAA v Černé Hoře
ACCKA attended the 111th biannual ECTAA conference in Montenegro
14
Slovo prezidenta AČCKA
ACCKA´s President´s message
16
Slovo ředitelky agentury CzechTourism
Message of the CzechTourism Director
16
Slovo ministryně pro místní rozvoj
Message of the Minister of Regional Development
17
Zeptali jsme se cestovních kanceláří
Asking tour operators
18
Seznam řádných členů
Alphabetical list of full members
21
Seznam přidružených členů
Alphabetical list of affiliated members
71
Seznam členů ECTAA
List of ECTAA members
83
Zahraniční zastoupení CzechTourism
List of CzechTourism Foreign Agencies
84
03
PŘEDSTAVENÍ ASOCIACE
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (dále jen AČCKA) je české profesní sdružení
subjektů cestovního ruchu, založené v roce 1991, které má v současné době více jak 250 členů z řad
subjektů cestovního ruchu.
Řádným členem se mohou stát cestovní kanceláře a agentury, zabývající se příjezdovým
i výjezdovým cestovním ruchem. Přidruženými členy AČCKA se mohou stát zahraniční cestovní
kanceláře, hotely, centrály cestovního ruchu, školy a komerční firmy, které nabízejí služby cestovním
kancelářím (pojišťovny, systémoví operátoři, dopravci ad.).
Účelem sdružení AČCKA je zastupování a ochrana hospodářských zájmů svých členů,
podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Zástupci AČCKA jsou
členy celostátních a regionálních orgánů, účastní se jednání o vývoji legislativy, podílí se na tvorbě
zákonů a připomínkují zákony související s cestovním ruchem.
AČCKA pořádá setkání členů - Kongres AČCKA, Setkání incomingové sekce prezidia AČCKA
a pro své členy vydává Aktuality s informacemi o hlavním dění na trhu cestovního ruchu. Dále pro
své členy připravuje fam tripy a studijní cesty, poskytuje poradenské služby, organizuje společnou
účast členů na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, pořádá vzdělávací kurzy a semináře, slouží
jako primární kontakt pro zahraniční subjekty a mnoho dalšího. Asociace také klade důraz na etiku
podnikání a členy AČCKA při vstupu zavazuje k dodržování etického kodexu.
AČCKA je řádným členem ECTAA - asociace sdružující národní asociace cestovních
kanceláří a cestovních agentur zemí Evropské unie, jejíž zasedání se účastní a své členy pravidelně
informuje o aktuálním dění z oblasti evropské legislativy.
AČCKA se v dubnu roku 2014 stala kolektivním členem Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR).
AČCKA je od května 2015 kolektivním členem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
04
AN INTRODUCTION TO ACCKA
The Association of Tour Operators and Travel Agents of the Czech Republic
(ACCKA) is a national non-profit association that was founded in 1991 and today represents more
than 250 businesses in the tourism sector. Our full members are tour operators and travel agents
engaged in both inbound and outbound travel. Foreign travel agents, hotels, Tourist boards and
commercial companies that provide services for our members can become affiliated members.
The principal objectives of ACCKA are to represent and promote the interests of the tourism industry, especially the interests of travel agents and tour operators. In practise this means
that ACCKA monitors and follows up issues of a legal, economic or technical nature relating to
the tourism industry in the Czech Republic. Representatives of ACCKA are invited to participate
in a consultation process during the preparation of national tourism-related legislation.
Every year ACCKA organises a general assembly of the members called Congress of ACCKA,
and meeting of the Incoming section, for its members issues Aktuality - a newsletter with current
information about the travel and tourism sector. In addition, ACCKA organises fam trips and educational tours for tour operators, provides consultancy services and organises participation in trade
exhibitions and fairs. It also runs a programme of seminars and educational courses and acts as
a first point of contact in the Czech Republic for foreign companies. ACCKA lays stress on business
ethics and all our members enter into an obligation to follow our code of conduct.
ACCKA is a member of ECTAA (European Travel Agents´ and Tour Operators´ Associations),
whose meetings it participates in. Members of ACCKA are thus regularly informed about current
developments in European legislation.
In April 2014 ACCKA became a collective member of The Association of Small and MediumSized Enterprises and Crafts CZ.
In May 2015 ACCKA became a collective member of The Czech Confederation of Commerce
and Tourism.
05
VÝHODY ČLENSTVÍ
MEMBERSHIP BENEFITS
AČCKA je profesním sdružením,
které působí v oblasti cestovního ruchu již od roku 1991
Ӎ AČCKA je díky aktivní mediální politice uznáva-
ӍAČCKA pořádá odborné semináře na aktuální
Ӎ Thanks to its active media policy ACCKA has be-
ným a respektovaným profesním sdružením z oblasti
cestovního ruchu
come a generally accepted and respected professional
association in the tourism industry
Ӎ ACCKA defends Members‘ interests in dealing
ӍACCKA also organizes professional workshops
with national institutions
Ӎ AČCKA přináší svým členům aktuální informace
z oblasti cestovního ruchu
témata (záležitosti IATA agentů, nový občanský zákoník – díl 6 Zájezd, jak se bránit před poškozujícími příspěvky na internetu, jak reagovat na výzvy k úhradě
bezdůvodného obohacení za použití fotografií, kontrolní hlášení DPH ad.) a připravuje vzorové dokumenty
(např. smlouva o obchodním zastoupení, reklamační
řád, přepravní řád ad.)
in cooperation with Tourismus Salzburg and autumn
2015 in Hungary in cooperation with Hungarian
Tourism)
on current topics and prepares sample documents
for Members
Ӎ AČCKA se účastní připomínkových řízení při pří-
ӍAČCKA pořádá pro své členy fam tripy do za-
Ӎ AČCKA prosazuje zájmy svých členů při všech
jednáních se státními institucemi
pravě národní legislativy týkající se cestovního ruchu
Ӎ AČCKA prostřednictvím svého členství v ECTAA
připomínkuje evropskou legislativu mající dopad
na cestovní ruch
Ӎ AČCKA zajišťuje pravidelná setkání svých členů
(Kongresy a další odborná setkání členů pořádaná např.
incomingovou sekcí)
ӍAČCKA pořádá některá ze zasedání v zahraničí
(na jaře 2007 v Budapešti ve spolupráci s Maďarskou
centrálou pro cestovní ruch, na jaře 2008 v Andalusii
ve spolupráci se Španělskou centrálou Tourespaňa,
na jaře 2009 na ostrově Kypr ve spolupráci s Kyperskou centrálou, na jaře 2010 ve spolupráci se Slovenskou centrálou pro cestovní ruch na Slovensku,
na jaře 2012 v Chorvatsku ve spolupráci s Chorvatským
turistickým sdružením a na podzim 2013 v Salzburgu
ve spolupráci s Tourismus Salzburg a na podzim 2015
v Maďarsku ve spolupráci s Maďarskou turistikou)
06
jímavých zahraničních destinací (Indonésie, Rusko,
Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Itálie)
ӍAČCKA zajišťuje svým členům zvýhodněnou
účast na veletrzích (GO Brno, Holiday World Praha)
a na workshopu pro odborníky Travel Meeting Point
v Praze.
ӍAČCKA podporuje prodej produktů svých členů
díky prodejnímu portálu na webu AČCKA – Zájezdy
našich členů
Ӎ AČCKA zajišťuje publikační činnost - vydává
každoročně exkluzívní Adresář členů AČCKA a Ročenku AČCKA
ӍAČCKA bojuje proti neoprávněnému podnikání
v cestovním ruchu a dohlíží na etiku podnikání
Stanete se i Vy členem AČCKA
a budete se podílet na naší aktivní činnosti?
ӍACCKA brings its Members up to the minute
information concerning the tourism industry
ӍACCKA organises for Members fam trips to in-
ӍACCKA participates in consultative processes
teresting foreign destinations (Indonesia, Bosnia and
Herzegovina, Russia, Italy etc.)
during the preparation of national legislation relating
to the tourism industry
ӍACCKA provides Members with reduced-price
ӍACCKA is a member of ECTAA (European Travel
Agents´ and Tour Operators´ Associations), through its
membership ACCKA has input into the consultation
mechanism on European tourism legislation
Ӎ ACCKA organizes regular Members‘ meetings
(a major conference - Congress, the incoming section of
ACCKA also organises informal Members‘ gatherings)
ӍACCKA holds one bi-annual meeting abroad
(spring 2007 in Budapest in cooperation with Hungarian National Tourist Office, spring 2008 in Andalucia
in cooperation with the Spanish tourist board Tourespana, spring 2009 on Cyprus in cooperation with
Cyprus Tourism Organization, spring 2010 in Slovakia
in cooperation with the Slovak tourist board SACR,
spring 2012 in Croatia in cooperation with Croatian
National Tourist Board, autumn 2013 in Salzburg
participation in trade fairs (Go Brno, Holiday World
Prague) and at B2B workshop Travel Meeting Point
in Prague.
ӍACCKA provides sales promotion of Members´
products thanks to sales portal on ACCKA´s website
ӍACCKA supports publication activity - ACCKA
annually publishes an exclusive MEMBERS´ DIRECTORY and ACCKA YEARBOOK
ӍACCKA fights against unfair business practices and
upholds the maintenance of ethical standards in the
tourism industry
Why don‘t YOU become a member of ACCKA
and take part in our professional activities?
07
STRUKTURA AČCKA / STRUCTURE OF ACCKA
PREZIDENT / PRESIDENT
Ing. Roman Škrabánek
VICEPREZIDENT / VICE PRESIDENT
Soňa Brandeisová
Ing. Tomáš Cikán
ČLENOVÉ PREZIDIA / MEMBERS OF THE PRESIDIUM
PaedDr. Renata Moník Petříčková
Tomio Okamura
RNDr. Miroslav Hrdlička
Radek Šafařík
Ing. Petr Kraus
Jiří Hájek
SEKRETARIÁT / SECRETARIAT
Ing. Kateřina Petříčková – výkonná ředitelka / executive director
Bc. Eva Reinberková – asistentka / assistant
ZÁSTUPCI V ECTAA / REPRESENTATIVES IN ECTAA
Ing. Roman Škrabánek – Member of Board (Director),
Member of Fiscal Committee of ECTAA
Ing. Kateřina Petříčková - Deputy Member of Board
(Deputy Director)
ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE / MEMBERS
OF THE REVISION COMMISSION
Ing. Milena Vančurová – předsedkyně / chairwoman
MUDr. Eliška Majerová
Věra Andělová
PRACOVNÍ SEKCE AČCKA / WORKING SECTIONS IN ACCKA
SEKCE PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI /
SECTION FOR EUROPEAN AFFAIRS
Předseda / Chairman – Roman Škrabánek
Členové sekce / Members of the section –
S. Brandeisová, K. Petříčková
SEKCE LEGISLATIVNÍ A ETICKÁ /
LEGISLATIVE AND ETHICAL SECTION
Předsedkyně / Chairwoman – Soňa Brandeisová
Členové sekce / Members of the section –
R. Škrabánek, R. Šafařík, T. Cikán
SEKCE TOUROPERÁTORŮ
A PRODEJCŮ / SECTION OF TOUR
OPERATORS AND RETAILERS
Předseda / Chairman – Tomáš Cikán
Členové sekce / Members of the section –
R. Šafařík, , P. Kraus, J. Hájek
SEKCE INCOMINGOVÁ /
SECTION OF INCOMING TRAVEL
Předseda / Chairman – Tomio Okamura
08
Členové sekce / Members of the section –
P. Yevdokimov, M. Horáková, M. Hakenová
SEKCE VÝSTAVNÍ A VELETRŽNÍ /
SECTION FOR EXHIBITIONS
AND TRADE FAIRS
Předsedkyně / Chairwoman – Renata Moník
Petříčková
Členové sekce / Members of the section –
R. Šafařík
SEKCE DOPRAVNÍ /
SECTION OF TRANSPORT
Předseda / Chairman – Bohuslav Juračka
Členové sekce / Members of the section –
R. Škrabánek, P. Kraus, N. Mumulos
EDITOR AČCKA /
THE EDITOR OF ACCKA
Miroslav Hrdlička
:=(A6)*/6+<(*,:;6=5Ð/69<*/<Ǖ9
=múWHY[ULYWYVYVa]VQWVKUPRmUx
7ȱLKZ[H]\QLTLULam]PZStHKVIYV]VSUtZKY\üLUxHZVJPHJxKY\üZ[L]HÄYLT
WVKUPRHQxJxJO]VIJOVKȓNHZ[YVUVTPJRûJO\I`[V]HJxJOHVZ[H[UxJOZS\üImJO
JLZ[V]UxOVY\JO\
1ZTLKY\OûTULQ]ȓ[úxTaHTȓZ[UH]H[LSZRûTZ]HaLT]Ǖ9ZSL[V\[YHKPJx
AHZ[\W\QLTL]xJLULüWVKUPRH[LSZRûJOZ\IQLR[Ƚ]`[]mȱLQxJxJO
HüWYHJV]UxJOWȱxSLüP[VZ[x
<aH]xYmTLRVSLR[P]UxZTSV\]`]`úúxOVZ[\WUȓ
1ZTLZV\ȏmZ[xL]YVWZRûJOWYVMLZUxJOVYNHUPaHJx
=müLUxWȱm[LSt
]VISHZ[PJLZ[V]UxOVY\JO\I`JOVTZLHZP
ULTȓSP UHaû]H[ RVSLN` WYV[VüL QL [V VI
SHZ[R[LYmUmTTmWȱPUmúL[WȱxQLTUtamüP[
R`aJLZ[V]mUxUV]tWVaUH[R`aR\úLUVZ[P
HUV]tWȱm[LSL;VaUHTLUmZHTtWȱxQLTUt
amSLüP[VZ[P R[LYt ]úLVILJUȓ WȱPZWx]HQx RL
ZWVSLȏLUZR`WVaP[P]UxT\]UxTmUxJLZ[V]
UxOVY\JO\(ZVJPHJLȏLZRûJOJLZ[V]UxJO
RHUJLSmȱx H HNLU[\Y ZL ] YVJL Z[HSH
ȏSLULT:]Ha\VIJOVK\HJLZ[V]UxOVY\
JO\Ǖ9H]ûaUHTUȓ[xT[VWVZxSPSHQLOVVKIVYUV\2VTVY\¶7SH[MVYT\JLZ[V]UxOVY\JO\
1mVZVIUȓ]UxTmT(Ǖ*2(QHRV]LSTPWYVMLZPVUmSUxHR[P]UxHYLZWLR[V]HUV\HZVJPHJP
R[LYmUmTWVTȽüL]UHWSȩV]mUxUHúPJOJxSȽ(I`ZLPKVI\KV\JUHa]`úV]HSHZWVSLȏLU
ZRmWYLZ[PüJLZ[V]UxOVY\JO\HÄYLTR[LYt][t[VVISHZ[PWVKUPRHQxZ[VQxWȱLKUmTPJLSm
ȱHKH ]ûaL] H ‚RVSȽ 5HúxT JxSLT QL ZQLKUV[P[ TH_PTmSUx WVȏL[ Z\IQLR[Ƚ WVKUPRHQxJxJO
]VISHZ[PJLZ[V]UxOVY\JO\HZ[m[ZL[HR]YmTJP[VOV[VVIVY\aHZ[ȱLú\QxJxTWHY[ULYLT
WYVQLKUmUxZLZ[m[UxZWYm]V\:]HaVIJOVK\HJLZ[V]UxOVY\JO\QL]ûaUHTUûTHR[tYLT
TLaPaHTȓZ[UH]H[LSZRûTPHVKIVYUûTPZ]Ha`HHZVJPHJLTPHaHú[Pȶ\QLamQT`Z]ûJOȏSLUȽ
QLKUHR]9HKȓOVZWVKmȱZRtHZVJPmSUxKVOVK`[YPWHY[P[ȓHQLKUHR]SLNPZSH[P]UxTWYVJLZ\
QHRVRSxȏV]tSLNPZSH[P]UxWȱPWVTxURV]tTxZ[V
=ȓȱxTüLZWVSLȏUt‚ZPSxWȱPZWȓQLRLaSLWúLUxWVKUPRH[LSZRtOVWYVZ[ȱLKxHI\KLWȱPUmúL[
ZWVRVQLUtRSPLU[`HamRHaUxR`UHúPTȏSLUȽT
0UN4HY[H5V]mRV]m
WYLaPKLU[RH:]Ha\VIJOVK\HJLZ[V]UxOVY\JO\Ǖ9
09
R
AČCKA SE PŘIPOJILA KE GLOBÁLNÍMU ETICKÉMU KODEXU CEST. RUCHU UNWTO
/ ACCKA ADOPTED THE UNWTO GLOBAL CODE OF ETHICS FOR TOURISM
AGM TRAVEL spol. s r.o.
V návaznosti na připojení evropské asociace
ECTAA ke Globálnímu etickému kodexu cestovního ruchu UNWTO, které proběhlo během 1. summitu prezidentů asociací v Cordobě
v roce 2013, AČCKA se v srpnu 2015 rovněž
slavnostně připojila k této iniciativě a vyjádřila
tak souhlas s jejími principy. AČCKA se stala
signatářem kodexu u příležitosti návštěvy generálního tajemníka Světové organizace cestovního ruchu UNWTO pana Taleba Rifai a ředitelky
Komise pro Evropu Isabely Garaňa v České
republice.
© Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
10
Following the ECTAA´s commitment to this
initiative in 2013, Association of Tour Operators and Travel Agents of the Czech Republic
signed the Private Sector Commitment to the
UNWTO Global Code of Ethics for Tourism
in August 2015. The signing ceremony took
place on the occasion of visit of UNWTO
Secretary General Mr. Taleb Rifai and Regional
Director for Europe Isabel Garana in the Czech
Republic. By signing the document, companies
commit to promote and implement the principles of responsible and sustainable tourism
development presented in the Code and to report on their activities.
www.AGMTRAVEL.CZ
ACCKA AND ECTAA
AČCKA A ECTAA
AČCKA se v červenci roku 2005 stala řádným členem prestižní evropské asociace ECTAA,
která sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur členských zemí EU. Toto významné
evropské sdružení bylo založeno již v roce 1961
v německém městě Bad Kreuznach. Šesti zakladatelskými zeměmi byly Německo, Belgie, Francie,
Itálie, Lucembursko a Nizozemí.
ECTAA v současné době sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur z 27
členských zemí EU (zastoupení nemá pouze Lucembursko), 2 kandidátských zemí na vstup do
EU (Srbsko a Černá Hora) a 2 zemí evropského
ekonomického prostoru (Švýcarsko a Norsko).
ECTAA tak zastupuje v celkovém součtu více než
90.000 evropských cestovních kanceláří a agentur,
jež se zabývají outgoingovou či incomingovou činností, s odhadovaným obratem přes 60 mld. EUR.
Mezinárodními členy se v roce 2015 staly asociace
z Tuniska a Maroka.
ECTAA má své sídlo v Bruselu. Průmyslem
cestovního ruchu i zákonodárci v Bruselu je
ECTAA uznávaná jako reprezentant evropských
cestovních kanceláří a agentur a jako jejich mluvčí pro všechny politické otázky, legislativní návrhy a opatření mající bezprostřední dopad na činnost evropských cestovních kanceláří a agentur.
ECTAA má přímou vazbu na evropské orgány
s rozhodujícími pravomocemi, především na Evropskou komisi, Evropský parlament a Evropský
soudní dvůr a bezprostředně se podílí na tvorbě
nových legislativních norem s dopadem na cestovní ruch. ECTAA reprezentuje zájmy podnikatelů
v cestovním ruchu také u jiných institucí, např.
u evropských a mezinárodních normalizačních
úřadů (CEN, ISO), u Mezinárodní asociace leteckých přepravců (IATA) nebo u Světové organizace
cestovního ruchu (WTO).
ECTAA vydává každoročně dokument „Activity Report“, ve kterém jsou uvedeny všechny hlav-
12
ní aktivity asociace v různých oblastech. ECTAA
vytváří ze svého středu pracovní komise složené
z expertů na danou oblast, které zpracovávají
doporučení a stanoviska ECTAA k nejdůležitějším tématům. Stávajícími komisemi jsou The Air
Matters Committee, The Legal Committee, The
Fiscal Committee, The Technology Committee,
The Tour Operators Committee a The Incoming,
Destination & Sustainability Committee.
Díky členství v ECTAA získává AČCKA
promptní informace a zároveň má možnost účastnit se připomínkování nové legislativy EU s dopadem na cestovní ruch. Kromě získávání velmi
zajímavých a přínosných zpráv z EU má AČCKA
možnost získat informace i přímo z ostatních
členských zemí, a to na základě dotazníkových
akcí, neprodleně organizovaných bruselským sekretariátem. AČCKA tak snadno a velmi rychle
obdrží informační průřez z jednotlivých členských
zemí EU. Sekretariat ECTAA rovněž poskytuje
svým členům právní rozbor a stanovisko k diskutovaným otázkám na národní úrovni.
AČCKA patří k aktivním členům ECTAA, její
zástupce Ing. Roman Škrabánek zastával ve funkčním období 2006-2008 funkci viceprezidenta
ECTAA, ve funkčním období 2008-2010 byl současný prezident AČCKA zvolen členem užšího
vedení ECTAA (Strategic Committee), která
přímo řídí chod evropské asociace, a zastával
významnou funkci ekonoma ECTAA. Pro funkční
období 2010-2012 byl Ing. Roman Škrabánek opětovně zvolen do funkce viceprezidenta ECTAA
a pro funkční období 2012-2014 a 2014-2016
byl zvolen do expertní skupiny, která řeší daňové
otázky na úrovni EU.
ECTAA - Group of National Travel Agents´
and Tour Operators´ Associations within the EU
Rue Dautzenberg 36-38
1050 Bruxelles, Belgium
www.ectaa.org
In July 2005 ACCKA became a regular member of prestigious European association ECTAA,
which unites national associations of tour operators and travel agents in EU. ECTAA was founded in 1961 at Bad Kreuznach (Federal Republic of Germany) by the national associations of
travel agents and tour operators of the 6 founding
Member States of the Common Market.
of national delegations of Full Members, who have
a specific expertise in the issues that are dealt with by the committee concerned. Those
committees are The Air Matters Committee,
The Legal Committee, The Fiscal Committee,
The Technology Committee, The Tour Operators
Committee, The Incoming, Destination & Sustainability Committee.
ECTAA now represents the national associations of travel agents and tour operators of 27 EU
Member States (only Luxembourg has not the representation), of 2 EU accession countries (Serbia
and Montenegro) as well Switzerland and Norway. ECTAA represents in total more than 90,000
European entities dealing with outgoing or incoming activities, with an estimated turnover of over
60 billion EUR. In addition, there are two international Members from Tunisia and Morocco.
Thanks to the membership in ECTAA, ACCKA receives current information and has the
opportunity to participate in commenting on EU
legislation in tourism. Except the interesting and
valuable information about all developments in
European affairs, ACCKA receives opinions and
practical examples from other European countries on the basis of questionnaires, organized by
secretariat of ECTAA. It also provides to its members legal analysis and consultation on discussed
topics bearing on travel agents’ and tour operators‘ businesses.
ECTAA is recognised in Brussels by industry and decision-makers alike as the main representation of both Travel Agents and Tour Operators and is an esteemed consultation partner
on any policy that may have an impact on Travel
Agents’ and Tour Operators’ activities. ECTAA
cooperates closely with each of the European
Institutions and monitors every development
at European level, which may have an impact
on tourism. ECTAA also represents the interests of Travel Agents and Tour Operators when
dealing with other organizations that have an
impact on this industry in Europe, such as The
European and International standardisation
bodies (CEN, ISO), The International Air
Transport Association (IATA) or The World
Tourism Organisation (WTO).
ECTAA issues an annual Activity Report,
which summarizes all the main activities in the
past year in the areas of interest to ECTAA.
A number of technical committees has been established, which are composed of representatives
ACCKA is one of the active members of
ECTAA. The ACCKA´s representative Roman
Skrabanek held in the term 2006-2008 the office
of Vice president of ECTAA, in 2008-2010 the
current ACCKA´s president was elected as
a member of the Board of ECTAA (Strategic
Committee), which controls directly the operations of the association. Mr Roman Skrabanek held
an important office of the ECTAA´s economist.
For the period 2010-2012 Roman Skrabanek was
re-elected as Vice President of ECTAA and for the
years 2012-2014 and 2014-2016 he was elected
to the expert group, which solves tax issues at
EU level.
ECTAA - Group of National Travel Agents´
and Tour Operators´ Associations within the EU
Rue Dautzenberg 36-38
1050 Bruxelles, Belgium
www.ectaa.org
13
AČCKA SE ZÚČASTNILA 111. ZASEDÁNÍ ECTAA V ČERNÉ HOŘE
Ve dnech 20. – 22. května 2015 se konalo jarní pololetní zasedání evropské asociace
ECTAA, kterého se zúčastnili zástupci Asociace
českých cestovních kanceláří a agentur, tentokráte v letovisku Budva na pobřeží Černé Hory.
Jedním z hlavních bodů odborného programu byly záležitosti související s online prodejem cestovních služeb, zejména novinky IATA
připravované pro akreditované prodejce, jako
jsou NDC a New Gen ISS. ECTAA krátce
představila připravovanou žalobu na IATA
v souvislosti s úpadkem maďarských aerolinií
Malév a obnosy za nerealizované letenky držené v rukou IATA, a řízení Evropské komise
proti společnosti Google. Komise se domnívá,
že Google zneužívá svého dominantního postavení a porušuje antimonopolní pravidla EU
tím, že systematicky zvýhodňuje své vlastní
produkty srovnáváním s jinými nákupy na svých
stránkách vyhledávání. Google nyní pracuje
na rozšíření svého vyhledávače o letecké spoje
a hotelové ubytování.
14
Zasedání se zúčastnila eurokomisařka pro
vnitřní trh, průmysl a podnikání, Elzbieta Bienkowska, jež představila 8 priorit Evropské komise v rámci Evropské strategie cestovního ruchu
na období 2015 - 2020. Eurokomisařku doplnil
Pedro Ortún, speciální poradce z DG GROW
Evropské komise, který podrobně vysvětlil jednotlivé priority. Christian de Barrin, generální
ředitel hotelové asociace HOTREC, hovořil
o problematice neregulované „sdílené ekonomiky“, která trápí provozovatele hotelů a restaurací v celé Evropě.
Intenzivní diskuze se vedly k probíhajícím
revizím stávající legislativy cestovního ruchu.
Hovořilo se zejména o směrnici o souborných
cestovních službách a cestách s asistovanou
přípravou (Package Travel Directive), o revizi
směrnice o zprostředkování pojištění, ochraně dat cestujících, předávání jmenných údajů
o cestujících třetím zemím, o právech cestujících
v letecké dopravě a o revizi vízového kodexu.
Roman Škrabánek, prezident AČCKA, na
závěr zasedání poděkoval za informace sdílené
v rámci evropské asociace a Kateřina Petříčková,
výkonná ředitelka AČCKA, pozvala k účasti
na mezinárodním workshopu Travel Meeting
Point 2015 v Praze. Setkání členských asociací
ECTAA v Černé Hoře bylo pořádáno na velmi
vysoké odborné úrovni. Příští pololetní kongres
ECTAA, který pořádá slovenská asociace SACKA, se uskuteční na podzim 2015 v Bratislavě.
AČCKA ATTENDED THE 111TH BIANNUAL ECTAA
CONFERENCE IN MONTENEGRO
On 20 – 22 May, 2015, the sea-side resort
of Budva on the Montenegrin coast hosted
this year’s spring biannual conference of the
European Travel Agents’ and Tour Operators’
Associations (ECTAA), which was also attended by the representatives of the Association of
Tour Operators and Travel Agents of the Czech
Republic (AČCKA).
One of the main points on the agenda of the
expert conference was the online sale of travel
services, in particular the new offerings of IATA
in preparation for accredited sellers such as NDC
and New Gen ISS. ECTAA briefly outlined the
planned lawsuit against IATA in connection with
the bankruptcy of the Hungarian Malév Airlines
and the withholding of proceeds for unrealized
flights by IATA. ECTAA also informed conference participants of the inquiry of the European
Commission into Google. The Commission is of
the opinion that Google is abusing its dominant
market position and violating EU antitrust rules by systematically favoring its own products
by comparing them with other purchases in its
search engine. Google is now working to expand
its search engine to include flight connections and
hotel accommodation.
The conference was attended by European
Commissioner for the Internal Market, Industry
and Entrepreneurship, Elzbieta Bienkowska, who
introduced the 8 priorities of the European Commission’s tourism strategy for the period 2015 –
2020. Also present at the conference was Pedro
Ortuño, special adviser at the European Commission’s DG GROW, who explained in detail the individual priorities. Christian de Barrin, CEO of the
HOTREC hotel association, presented his view
of the problems associated with the unregulated
“sharing economy” that is troubling hotels and restaurants throughout Europe.
Intensive discussions of conference participants revolved around the ongoing revisions
of existing tourism legislation. The discussions focused mainly on the revision of the directive on
package travel and assisted travel arrangements
(Package Travel Directive), on the revision of the
directive on insurance mediation, the data protection of passengers, the transfer of the passenger
name records to third countries, on the rights
of air passengers and the revision of the visa code.
In conclusion of the conference, Roman
Škrabánek, the president of AČCKA, thanked
ECTAA for the shared information and Kateřina
Petříčková, the executive director of AČCKA,
invited the conference participants to attend
the international workshop Travel Meeting Point
2015 in Prague. The ECTAA conference in Montenegro was held at a very high professional level.
The next ECTAA biannual conference, organized
by the Slovak association of Tour Operators and
Travel Agents (SACKA), will be held in the autumn
of 2015 in Bratislava.
15
ING. ROMAN ŠKRABÁNEK
PREZIDENT AČCKA
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je mi potěšením, že se Vám opět po roce
dostává do rukou prestižní Adresář členů
AČCKA, tentokráte pro rok 2016. Adresář
tvoří spolu s Ročenkou neodmyslitelnou
součást publikační činnosti naší asociace a je tradiční „luxusní“
vizitkou členů AČCKA. Touto cestou bych chtěl opět poděkovat agentuře CzechTourism a všem inzerentům ze strany členských subjektů za finanční podporu, s níž se adresář realizoval.
Činnost cestovních kanceláří a agentur patří nadále mezi
velmi regulované oblasti podnikání. Určující je snaha evropských
i národních zákonodárců neustále zvyšovat již tak vysokou
ochranu spotřebitele a tím i navyšovat odpovědnost podnikatelů v cestovním ruchu na míru leckdy neúměrnou. Existence profesních sdružení je proto nezbytná k prosazování zájmů oboru
a členství v asociacích má rozhodující význam.
Členská základna AČCKA je dlouhodobě stabilizována a
pro rok 2016 představuje reprezentativní vzorek cestovních
kanceláří a agentur působících v České republice.AČCKA sdružuje jak malé, střední, tak i největší subjekty cestovního ruchu a
při své činnosti zastupuje zájmy širokého spektra subjektů bez
ohledu na jejich velikost. Těší mě, že i přes cílenou poškozující
kampaň ze strany druhé asociace došlo k výraznému posílení
členské základny AČCKA. Je vidět, že cestovní kanceláře a agentury vnímají, jakou hodnotu jim přináší členství v naší asociaci.
Asociace zastupuje zájmy svých členů při jednáních na
národní i evropské úrovni. AČCKA je od roku 2005 členem
evropské asociace ECTAA, která je významným připomínkovým místem k připravované evropské legislativě s dopadem na
cestovní ruch a má tak přímou možnost podílet se na tvorbě důležité legislativy. Asociace nabízí svým členům pravidelný
informační a právní servis, podporuje obchodní aktivity svých
členů, pořádá semináře, fam tripy a v loňském roce přišla
i s nápadem pořádání úspěšného workshopu Travel Meeting
Point. Za významné a prospěšné považuji i členství naší asociace v Asociaci malých a středních podniků (AMSP ČR) a nově
i ve Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR).
Je mi ctí, že se mohu již více než 10 let osobně podílet
na zastupování zájmů nás, podnikatelů v cestovním ruchu, při
různých jednáních na úrovni národní i evropské a děkuji všem
členům za dlouhodobou podporu činnosti naší asociace, která
v roce 2016 dovrší čtvrtstoletí své úctyhodné existence.
DOC. ING. MONIKA
ŘEDITELKA AGENTURY
PALATKOVÁ, PH.D.
CZECHTOURISM
ING. KARLA ŠLECHTOVÁ
MINISTRYNĚ PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Vážení kolegové,
v první řadě mi dovolte poděkovat
Asociaci českých cestovních kanceláří a
agentur, jejíž členové se prezentují na následujících stranách, nejen za dosavadní
spolupráci, ale také za možnost představit novinky České
centrály cestovního ruchu – CzechTourism.
Agentura CzechTourism prošla v roce 2015 řadou zásadních změn. Učinila tak významný krok ke své transformaci
v pro-obchodně a pro-klientsky zaměřenou marketingovou
agenturu zajišťující konkurenceschopnost a stálý růst hodnoty značky „Česká republika“ na domácím i zahraničním trhu.
CzechTourism během prvního pololetí roku 2015 podpořil incoming pomocí nejvýznamnějších akcí mezinárodního
charakteru, jako byly mistrovství světa v hokeji, Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 nebo na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World, kde představil novou
veletržní expozici.
Skrze svá zahraniční zastoupení agentura zintenzivnila
aktivity na mimoevropských trzích vykazujících vysoký potenciál pro incoming, mezi něž patří například Spojené arabské emiráty, a rozšířila spolupráci s Čínou a Jižní Koreou. V
červnu 2015 bylo ve Vídni znovuotevřeno zahraniční zastoupení pro Rakousko a Švýcarsko. Agentura úspěšně prezentovala Českou republiku na EXPO 2015 pomocí instalace
Země příběhů a fantazie, a spustila dva televizní projekty zaměřené na podporu domácího cestovního ruchu.
Právě díky vysoce diversifikovaným marketingovým
kampaním se daří vyvážit důsledky současné mezinárodně
politické situace.Výrazně vzrostly počty turistů z Číny a Jižní
Koreje, do České republiky cestuje také více turistů ze zemí
platících eurem. V první polovině roku 2015 jsme tak zaznamenali rekord v počtu příjezdů – Českou republiku navštívilo
celkem 3,9 milionu zahraničních turistů, což je o 7,9 % více
než ve stejném období předchozího roku. Česká republika
ale zůstává atraktivní dovolenkovou destinací také pro samotné Čechy. Z výzkumu, který provedl Institut turismu
agentury CzechTourism v první polovině roku 2015, vyplývá,
že více než dvě třetiny Čechů plánují tuzemský pobyt.
Přeji nám, aby tento trend České republice vydržel
i v letech budoucích.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
jsem ráda, že mohu pokračovat v tradici a mohu se v krátkosti vyjádřit
k aktuálním otázkám v cestovním ruchu z pohledu Ministerstva pro místní
rozvoj do Adresáře Vaší asociace na rok 2016.
Cestovní ruch je velice důležitým prvkem moderního světa. Jedná
se o velmi průřezové a mnohostranné odvětví, které zasahuje snad do každé oblasti národního
hospodářství a zároveň výrazně ovlivňuje ekonomiku celé řady států včetně České republiky.
Dovolená má v životě jednotlivců významnou socioekonomickou úlohu a stala se důležitou pro kvalitu života každého z nás. Vydáváme za ni často nemalé finanční částky a očekáváme naplnění našich představ. Dovolená, cestování a volnočasové aktivity již dávno nejsou
privilegiem pouze omezené části společnosti. I když já osobně patřím k těm, kteří upřednostňují trávení dovolené v rodné zemi, která je krásná a nabízí mnoho zajímavého, tak jednou
z vytyčených priorit po mém nástupu na úřad, byla ochrana spotřebitele cestujícího do zahraničí
prostřednictvím cestovní kanceláře.
Zajištění odškodnění stoprocentního nároku klienta v případě úpadku cestovní kanceláře,
bylo hlavním důvodem pro znovu předložení novely zákona o některých podmínkách podnikání
v oblasti cestovního ruchu do legislativního procesu. A zároveň se jedná o základní požadavek naplnění evropské směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy v národní legislativě.
Osobně mě velmi potěšilo, že Ústavní soud v jednom z průlomových rozsudků, který se týkal sporů ve věci odškodnění klientů zkrachovalých cestovních kanceláří potvrdil, že cestující má nárok
na plné vrácení vložených prostředků bez ohledu na stanovený limit pojistného plnění ze strany
pojišťoven. Jedná se o průřezový rozsudek týkající se této problematiky, který by měl mít dopad
na případné budoucí spory klientů s pojišťovnami.
Doufám, že v době, kdy toto úvodní slovo budete číst, bude již vládní návrh novely zákona
o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu projednán ve třetím čtení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.Věřím, že po dlouhých diskusích bude docíleno toho, aby byl zákon přijat a byl účinný od 1. ledna 2016. A to i z toho důvodu, že v nebližší době naše ministerstvo
čeká práce na implementaci nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných a spojených cestovních službách, která by měla být finálně schválena do konce roku 2015. Pevně věřím,
že Asociace českých cestovních kanceláří a agentur bude přínosným členem pracovní skupiny tak,
jak tomu bylo doposud při projednávání všech klíčových témat týkajících se cestovního ruchu.
Ráda bych ještě zmínila, že i na poli mezinárodní spolupráce je Ministerstvo pro místní
rozvoj velmi aktivní. V minulém roce došlo k velmi úzké spolupráci mezi ČR a UNWTO – mé
pozvání přijal generální tajemník UNWTO. Během této návštěvy Vaše asociace jako i další zástupci soukromého sektoru podepsali Globální etický kodex cestovního ruchu. Ten vymezuje základní etická pravidla pro podnikající subjekty na poli cestovního ruchu a jeho podpisem
se Vaše asociace zavázala k jejich dodržování.
Závěrem mi dovolte uvést, že mým cílem v budoucím období je prosadit cestovní ruch jako
průmyslové odvětví a přesvědčit jednotlivé ministry, že cestovní ruch je naprosto klíčovým a průřezovým odvětvím naší společnosti. Je třeba vytvořit takové podmínky, aby se cestovní ruch mohl
dále rozvíjet, především proto, že jeho financování je pro další období ze strany Evropské unie
omezené. Budu usilovat o nalezení zdrojů, které podpoří rozvoj tohoto odvětví.
Monika
Ph.D.
doc IIng.
doc.
ng. Mo
ng
Moni
ika Palatková,
Pal
P
alat
a ko
at
ková
vá, Ph.
Ing. Karla Šlechtová
Děkuji za Vaši důvěru a přeji všem úspěšnou sezónu 2016.
Ing. Roman Škrabánek
16
17
ZEPTALI JSME SE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
1. JAKÉ JSOU PŘÍNOSY ČLENSTVÍ V AČCKA?
Členství v AČCKA je pro nás velkým přínosem. Nejenže máme stálý přísun aktualit různých zákonů a legislativních změn, které může CK snadno přehlédnout. AČCKA nám v tomto směru pomáhá
lépe se orientovat v záplavě nových a nových nařízení, vyhlášek a úprav zákonů. Máme také možnost
se k těmto změnám aktivně vyjadřovat a prosazovat některé své názory. Stejně tak nám již několikrát
AČCKA pomohla velmi ochotně a aktivně vyřešit složitější situace související s problematikou cestovního ruchu. AČCKA je pro nás opravdu dobrý partner v podnikání, „a to se vyplatí!“
2. JAKÁ BYLA PRO VÁS SEZÓNA 2015 A CO NOVÉHO PŘIPRAVUJETE PRO PŘÍŠTÍ?
Jsme rádi, že si naši klienti umí srovnat své priority. Nenechali se odradit krokem ČNB vedoucímu ke znehodnocení
kurzu koruny a cestují stále za poznáním. V letošním roce se nám, navzdory všem senzacechtivým zprávám, velmi daří
obsazovat Afrika. Konečně si zákazníci předávají své pozitivní zkušenosti s cestování hotelbusem a přestali se obávat
tohoto nádherného kontinentu.V Jižní Americe máme některé zájezdy vyprodány dokonce na rok dopředu. Takže i přes
všechny negativní okolnosti, které jsou nám neustále servírovány, klienti neztrácejí chuť plnit si své sny, „neboť co v životě poznáš, to ti již nikdo nevezme.“
ASKING TOUR OPERATORS
1. JAKÉ JSOU PŘÍNOSY ČLENSTVÍ V AČCKA?
Činnost asociace hodnotíme velmi vysoko. Hlavním přínosem je jednotné zastupování cestovních
kanceláří a agentur.To je nezbytné, abychom mohli ovlivňovat legislativu již při jejím vytváření.V dnešní
hypermediální době je neustále potřeba uvádět na pravou míru povrchní a často záměrně poškozující
medializaci činnosti cestovních kanceláří nebo důležitých destinací. A právě asociace jsou respektovanými partnery přinášejícími objektivní informace médiím, odborné i široké veřejnosti. Současnému
vedení asociace za to patří velký dík a uznání.
2. JAKÁ BYLA PRO VÁS SEZÓNA 2015 A CO NOVÉHO PŘIPRAVUJETE PRO PŘÍŠTÍ?
Sezóna 2015 rozhodně nebyla jednoduchá. S negativními událostmi v klíčových destinacích se ovšem potýkaly
všechny cestovní kanceláře. Pro příští rok chceme i nadále pokračovat v dalším zatraktivňování naší široké nabídky. Dnes
jsme jediná cestovní kancelář, která nabízí celou škálu služeb pro všechny segmenty od domácího cestovního ruchu, přes
outgoing, incoming, služby korporátním klientům, vlastní autobusovou dopravu, až po doplňkový prodej a další služby
na našich pobočkách. Dál půjdeme cestou oslovování nové klientely, jako to bylo letos uvedením nové značky a portálu
Outvia.cz. Značka Čedok je nejznámější na českém trhu a chceme se zasadit o to, aby byla vnímána nejen jako tradiční,
ale také jako moderní.
S pozdravem „všude dobře – tak co doma“
Jaroslav Michal
ředitel cestovní kanceláře Pangeo tours a.s.
1. JAKÉ JSOU PŘÍNOSY ČLENSTVÍ V AČCKA?
Asociace sdružuje široké portfolio firem a otevírá mezi nimi komunikační kanály a tím i možnosti
nové spolupráce, v tom vidím její největší přínos.
2. JAKÁ BYLA PRO VÁS SEZÓNA 2015 A CO NOVÉHO PŘIPRAVUJETE
PRO PŘÍŠTÍ?
Letní sezónu 2015 bohužel významně ovlivnil útok v Tunisku, který mnohé klienty od cest do některých zemí,
kde se bezpečnostní situace opakovaně zkomplikovala, odradil. Pozitivně hodnotím to, že se cestovní kanceláře dobře připravily na období předprodejů, což přineslo v průměru až o 10 % lepší prodeje právě v režimu first minute proti loňskému
roku. Při nákupu last minute zájezdů bylo vidět, že se čeští klienti orientovali na destinace bez bezpečnostních rizik. I když
kvůli tomu některé české cestovní kanceláře měly v náhradních destinacích vyprodané kapacity, portál dovolena.cz díky
přímé spolupráci s německými cestovními kancelářemi mohl klientům vždy nabídnout dostatek volných zájezdů s odlety
z Vídně, Drážďan, ale nově i z Prahy, kterou německé cestovní kanceláře zařadily mezi odletová místa. Pro příští rok chceme
i nadále rozšiřovat a zlepšovat služby, které našim zákazníkům nabízíme. Mým přáním je, aby od nás i v roce 2016 odcházeli
klienti spokojeni s tím, že jsme společně vybrali dovolenou přesně podle jejich představ. Přeji všem subjektům podnikajícím
v cestovním ruchu dobrý rok 2016.
Eva Sedlmajerová
ředitelka portálu dovolena.cz od STUDENT AGENCY
18
Ing. Hynek Špinar
Business Development & Communications Director
Čedok a.s.
1. JAKÉ JSOU PŘÍNOSY ČLENSTVÍ V AČCKA?
Členství přináší nejen nám, ale všem členským subjektům celou řadu výhod a je citelným přínosem
pro celý obor cestovního ruchu v naší zemi. Měnící se legislativa a zásahy státních orgánů ovlivňují stále
silněji naše podnikání. Obrovským přínosem je tak neúnavná a vysoce kvalifikovaná práce AČCKA
v jednáních, přinášení návrhů, posudků a odborného pohledu z praxe při tvorbě a změnách legislativy,
ale také v oblasti mediálních prezentací. Všichni členové také zajisté vítáme vzorové smlouvy, právní
rady, novinky a zajímavosti z našeho oboru. AČCKA se tak stala našim nepostradatelným zdrojem
informací a vysoce odborným „parťákem“ v našem podnikání.
2. JAKÁ BYLA PRO VÁS SEZÓNA 2015 A CO NOVÉHO PŘIPRAVUJETE PRO PŘÍŠTÍ?
My, kteří podnikáme v cestovním ruchu již 25 let, víme, že nás každý rok čeká nějaká nová výzva - neuvěřitelná rozhodnutí ČNB, migrace, zdravotní či ekonomické problémy v různých zemích, teroristické akce … Čeští klienti milují cestování
a jsou věrni cestovním kancelářím, které jim poskytují kvalitní služby a plní jejich přání a sny. Díky těmto klientům, prodejcům a mnoholetým zkušenostem a schopnostem řešit náročné situace byla i sezóna 2015 pro nás úspěšná. Na sezónu 2016
jsme pro naše klienty připravili celou řadu novinek, nové destinace a ubytovací kapacity, ale také nové poznávací zájezdy
včetně pobytově-poznávacích cest na kouzelnou Srí Lanku … Děkujeme všem našim partnerům za dosavadní spolupráci
a přejeme nám všem spokojené klienty, pevné zdraví a úspěchy nejen v podnikání.
Ing. Petr Kraus
ředitel cestovní kanceláře BON TON, s.r.o.
člen prezídia AČCKA, člen sekce touroperátorů a prodejců a sekce dopravní
19
WRMH]¼ŗLWHN
802Ĵ(
32'6/81&(0
$ '5(6ÉŐ ' ,5(&725<
1$3/œŖ,
SEZNAM ŘÁDNÝCH ČLENŮ
ALPHABETICAL LIST OF FULL MEMBERS
ZZZPRQDWRXUF]
CK = CESTOVNÍ KANCELÁŘ / TOUR OPERATOR
CA = CESTOVNÍ AGENTURA / TRAVEL AGENT
ÁDR-TOUR
Libuše Fischerová
Palackého 84
541 01 Trutnov
IČ: 627 15 461
DIČ: CZ655 6012 188
AGENTURA 97, SPOL. S R.O.
+420 499 815 568, +420 721 898 615
@ [email protected]
Þ http://www.adrtour.cz
Specializace: zájezdy s kondičním cvičením, turistika, lázeňské pobyty, pobyty + kurzy se psy v Adršpachu
ADRIA DATABANKA, S.R.O.
PhDr. Ladislav Skácal
Panská 397/2
602 00 Brno
IČ: 269 39 207
DIČ: CZ269 39 207
«
@
Þ
+420 542 215 267
+420 542 215 207
[email protected]
http://www.adriadatabanka.com
Specializace: Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Slovinsko
ADRIA SUN, S.R.O.
Radek Tyl
Kobližná 19
602 00 Brno
IČ: 282 92 499
DIČ: CZ282 92 499
+420 542 134 330
@ [email protected]
Þ http://www.adriasun.cz
Specializace: pobytové zájezdy, poznávací zájezdy, adventní zájezdy, Černá Hora, Chorvatsko
AEOLUS, ŘECKÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ, S.R.O.
Tomáš Němec
Jungmannova 30
110 00 Praha 1
IČ: 269 09 341
DIČ: CZ269 09 341
@
Þ
Þ
+420 222 523 172-3
[email protected]
http://www.aeolus.cz
http://www.travel-net.eu
Specializace: Řecko a řecké ostrovy, Turecko, Bulharsko, Chorvatsko a Itálie v kvalitních kempech i soukromí, poznávací zájezdy
a eurovíkendy
AGENCY INTERBOHEMIA S.R.O.
Klára Boháčková
Lannova 10
370 01 České Budějovice
IČ: 260 87 448
DIČ: CZ260 87 448
«
@
Þ
Þ
+420 387 965 531, +420 777 157 617
+420 387 965 537
[email protected]
http://www.interbohemia.cz
http://spoluprace.interbohemia.cz
Specializace: pronájem chat a chalup v tuzemsku i zahraničí
22
František Reichel
Chotouň 97
254 01 Jílové u Prahy
IČ: 250 99 558
DIČ: CZ250 99 558
+420 241 951 214
@ [email protected]
Þ http://www.agentura97.cz
Specializace: odborné tematické zájezdy z oblasti zdravotnictví a farmacie
AGENTURA GO
Ing. Pavel Skyva
Čenětická 3126/1
149 00 Praha 4
IČ:149 82 838
DIČ: CZ520 922 024
+420 281 960 638
@ [email protected]
Þ http://www.agentura-go.cz
Specializace: prodejce letenek
AGENTURA CHATA TOUR S.R.O.
Bc. Eliška Šmelcová
Ant. Barcala 21
370 05 České Budějovice
IČ: 260 86 794
DIČ: CZ260 86 794
«
@
Þ
+420 385 510 191, +420 603 769 067
+420 385 510 190
[email protected]
http://www.chatatour.cz
Specializace: pronájem chat, chalup a apartmánů
AGENTURA SMART, S.R.O.
Mgr. Patrik Dvořák
Na Truhlářce 20
180 00 Praha 8
IČ: 271 85 796
DIČ: CZ271 85 796
«
@
Þ
+420 224 818 151
+420 224 819 764
[email protected]
http://www.smart-letenky.cz
Specializace: prodej letenek
AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, A.S.
Kateřina Komedová
Kubišova 1230/51
674 01 Třebíč
IČ: 277 26 525
DIČ: CZ277 26 525
«
@
Þ
+420 565 656 610
+420 565 656 411
[email protected]
http://www.zajezdy.cz
Specializace: on-line prodejce zájezdů
23
ANCHOICE CZ S.R.O.
AGM TRAVEL, SPOL. S R.O.
Ing. Vladimír Novotný
Severozápadní IV. 382/45
141 00 Praha 4
IČ: 447 93 740
DIČ: CZ447 93 740
R
+420 272 761 820, +420 602 611 566
@ [email protected]
Þ http://www.agmtravel.cz
AGM TRAVELLtd.
Specializace: KOLO – LOĎ – RELAX v Dalmácii. Aktivní dovolená nebo relax pro skupiny, firmy a jednotlivce. Klimatizované motorové lodě, kajuty
hotel. typu vč. koupelny, kapacita až 38 os. Celodřevěné motorové lodě, klima ve společných prostorách, 18 - 30 os. Doprava lux. bus + vlek. Sezóna 05-10.
«
@
Þ
«
@
Þ
+420 603 571 108
+420 542 214 447
[email protected]
http://www.ck-apollon.cz
APULIA IN S.R.O.
+420 235 518 118, +420 604 985 756
+420 235 518 118
AGRO TOUR Praha, s. r. o.
[email protected]
cestovní kancelář – tour operator
http://www.agrotour-praha.cz
Specializace: zahraniční studijní a pracovní cesty pro pracovníky ze zemědělství a potravinářských odvětví
Nikola Dimitrovová
Mendelova 879/5
149 00 Praha 4 - Háje
IČ: 284 26 835
DIČ: CZ284 26 835
+420 272 940 080, +420 774 673 768
@ [email protected]
Þ http://www.apulia-in.cz
Specializace: Itálie
AQUARIUS ADRIATIC, S.R.O.
ALEŠ KUČERA
@
Þ
Þ
«
@
Þ
Specializace: Řecko a řecké ostrovy - letecky, busem z celé ČR, pobyty s vl. dopravou, poznávací zájezdy, aktivní dovolená - cvičení u moře, zájezdy pro školy a kolektivy, cenově zvýhodněné zájezdy pro seniory 55+ a juniory do 26 let, adventní zájezdy, lázeňské a léčebné pobyty, mezinár. doprava, prodej letenek a jízdenek do Řecka
AGRO TOUR PRAHA, S.R.O.
Aleš Kučera
Lazy II 3228
760 01 Zlín
IČ: 702 70 198
DIČ: CZ700 7245 542
Specializace: internetový systém pro provizní prodej s unikátní možností přímých online rezervací; tvorba atraktivních webových
stránek s množstvím účinných nástrojů pro usnadnění každodenní práce
Alena Simeonidisová
Starobrněnská 3
602 00 Brno
IČ: 292 26 996
DIČ: CZ292 26 996
+420 466 615 284, +420 466 612 255
+420 466 615 515
[email protected]
http://www.agmatour.cz
Specializace: Itálie, Chorvatsko – stany, karavany, soukromé apartmány
Eugenie Chlustinová
Brdičkova 1878/2
155 00 Praha 5
IČ: 636 75 421
DIČ: CZ636 75 421
+420 485 110 222, +420 603 201 102
@ [email protected]
Þ http://www.anchoice.cz
APOLLON CESTOVNÍ KANCELÁŘ S.R.O.
AGMA TOUR
Věra Pavelková
K Polabinám 1894
530 02 Pardubice
IČ: 474 58 623
DIČ: CZ555 7140 050
Martin Krčmář
Moskevská 55/26
460 01 Liberec
IČ: 290 57 680
DIČ: CZ290 57 680
Zuzana Majerová
Korunní 61
120 00 Praha 2
IČ: 267 46 441
DIČ: CZ267 46 441
+420 777 212 175
[email protected]
http://www.ck-kucera.cz
http://www.poutdolurd.cz
«
@
Þ
+420 222 510 556, +420 222 518 880
+420 222 514 129
[email protected]
http://www.ck-aquarius.cz
Specializace: církevní turistika - poutní místa
Specializace: Chorvatsko, Bosna a Hercegovina
ALPINA CESTOVNÍ KANCELÁŘ S.R.O.
Ing. Přemysl Špalek
Kotlářská 5
602 00 Brno
IČ: 255 90 189
DIČ: CZ255 90 189
«
@
Þ
+420 548 522 652, +420 777 257 462
+420 515 901 438
[email protected]
http://www.alpina.cz
Specializace: zájezdy a aktivní dovolená - hory, turistika, cyklistika, expedice a zimní zájezdy - Karpaty, Alpy, Dolomity, Kavkaz,
Himálaj - Ukrajina, Rumunsko, Černá Hora, Rusko, Slovinsko, Norsko, Francie, Korsika, Bulharsko, Itálie, Rakousko, Indie a další ...
24
ART OF TRAVEL S.R.O.
Vincent Soriano
V Jámě 1
110 00 Praha 1
IČ: 267 40 346
DIČ: CZ267 40 346
«
@
Þ
+420 224 239 250
+420 224 220 414
[email protected]
http://www.artoftravel.eu
Specializace: destination management company, MICE, Airline GSA, Airline Services, Interline E-Ticketing, Destination & Hotel
Marketing Representative
25
ASIANA, SPOL. S R.O.
Josef Trejbal
Velflíkova 1430/8
160 00 Praha 6
IČ: 497 04 362
DIČ: CZ497 04 362
«
@
Þ
+420 234 704 927
+420 234 704 902
[email protected]
http://www.letuska.cz
Specializace: prodej letenek a dalších cestovních služeb, mimořádný člen – IATA agentura
ASSIST – your way S.R.O.
Roman Klihavec
U Nemocnice 3064
415 01 Teplice
IČ: 287 15 241
DIČ: CZ287 15 241
@
Þ
+420 417 532 669, +420 777 277 478
+420 777 775 905-6
[email protected]
http://www.i-assist.cz
Specializace: zprostředkování zájezdů do celého světa
ATLANTIKA, SPOL. S R.O.
Ing. Monika Faitová
Běhounská 22
602 00 Brno
IČ: 253 32 040
DIČ: CZ253 32 040
«
@
Þ
+420 542 217 718
+420 542 217 721
[email protected]
http://www.atlantika.cz
Specializace: zájezdová doprava do celé Itálie, Chorvatska, letecké zájezdy do Řecka a Kalábrie, lyžařské zájezdy do Itálie
a Rakouska
ATLANTIS AIR SERVICE
Ing. Petr Zázvorka
Petrské náměstí 1186/1
110 00 Praha 1
IČ: 101 96 307
DIČ: CZ460 113 725
«
@
Þ
+420 224 890 808
+420 224 811 573
[email protected]
http://www.aas.cz
Specializace: prodej letenek, návazné cestovní služby, komplexní realizace služebních cest pro firmy, okružní plavby různých
kategorií po celém světě, sezonní skupinové zájezdy, mimořádný člen – IATA agentura
+420 733 374 819
@ [email protected]
Þ http://www.atravel.cz
Specializace: prodej pobytových zájezdů, eurovíkendů, zajišťování služebních cest pro společnosti, zájezdy přímo dle požadavků
zákazníků
26
Ing. David Srba
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
IČ: 286 52 576
DIČ: CZ286 52 576
+420 571 412 413
@ [email protected]
Þ http://www.avander.cz
Specializace: internetový portál s nabídkou rekreačního ubytování v celé Evropě
AVANTI-TOUR
Veronika Červinská
Pulická 21
518 01 Dobruška
IČ: 626 88 626
DIČ: CZ575 9300 701
+420 494 622 328, +420 603 194 291
@ [email protected]
Þ http://www.avanti-tour.cz
Specializace: pobytové zájezdy, zájezdy za kulturou, adventní jednodenní zájezdy, Chorvatsko, Itálie
AVE ZDENKA S.R.O.
Zdeňka Chaloupková
S. Osovského 34/22
674 01 Třebíč
IČ: 276 66 662
+420 568 840 010
@ [email protected]
Þ http://www.chorvatsko-ave.cz
Specializace: pobytové zájezdy, Chorvatsko
A-ŠA
Ing. Alena Šálová
V Brance 83
261 01 Příbram III
IČ: 638 02 244
DIČ: CZ595 5221 151
«
@
Þ
+420 318 637 744
+420 318 637 744
[email protected]
http://www.ckasa.cz
Specializace: sluchově postižení klienti, senioři, rodiny s dětmi
A-Z TOUR S.R.O.
ATRAVEL.CZ
Ing. Markéta Režňáková
Vážní 400
503 41 Hradec Králové
IČ: 647 94 784
DIČ: CZ665 4011 122
AVANDERNET S.R.O.
Jaroslav Walczysko
Bystřice 265
739 95 Bystřice nad Olší
IČ: 286 38 565
DIČ: CZ286 38 565
«
@
Þ
+420 558 551 187-9
+420 558 551 190
[email protected]
http://www.ckaztour.cz
Specializace: Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko
27
B & K TOUR, S.R.O.
Michal Moravec, Ing. Michal Bureš
Komenského 249
500 02 Hradec Králové
IČ: 465 06 501
DIČ: CZ465 06 501
«
@
Þ
Þ
Þ
+420 495 518 819, +420 495 515 269
+420 495 518 127
[email protected]
www.bktour.cz, www.chaty-a-chalupy.cz
www.chorvatsko-italie.cz
www.kalabrie-italie.cz
Specializace: chaty a chalupy ČR a Slovensko; apartmány a hotely v Chorvatsku a Itálii s vlastní dopravou i autobusem; vlastní ubytovací rekreační zařízení pro školní
skupiny, sportovce i letní tábory (Prachovské skály, Podkrkonoší, Broumovsko, kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové); prodej pobytových zájezdů do zahraničí; incoming
BCD TRAVEL CZECH REPUBLIC S.R.O.
Marko Vidic
Vinohradská 365/10
120 00 Praha 2
IČ: 251 22 401
DIČ: CZ251 22 401
«
@
Þ
+420 224 500 010
+420 224 500 029
[email protected]
http://www.bcdtravel.cz
Specializace: prodej letenek, služební cesty, zájezdy za golfem do celého světa, prodej zájezdů německých operátorů DER TOUR,
TUI a českých CK
BOCA SPOL. S R.O.
Ing. Jitka Borůvková, Ing. Hana Cincibusová
Husitská 763
530 06 Pardubice
IČ: 609 35 545
DIČ: CZ609 35 545
«
@
Þ
+420 466 530 207-9
+420 466 530 207
[email protected]
http://www.ckboca.cz
BOHEMA REISEN
«
@
Þ
+420 475 210 812
+420 475 211 846
[email protected]
http://www.bohemareisen.cz
Specializace: Chorvatsko - Brela, Baška Voda, Promajna, Makarská, Tučepi. Francie - lyže: Risoul, Valmeinier, Val Cenis, Praloup,
La Rosiere, Les 2 Alpes, Chamrousse, Les Sybelles
BOHEMIA TRAVEL SERVICE SPOL. S R.O.
Miluše Hakenová
Pujmanové 877/35
140 00 Praha 4
IČ: 625 79 070
DIČ: CZ625 79 070
+420 739 772 984
@ [email protected]
Þ http://www.bohemia-travel.cz
Specializace: ozdravné pobyty pro astmatické a alergické děti, mentálně postižené ženy a ženy po ablaci prsu - ONKO
28
Milena Adlerová, Ing. Petr Kraus
Masarykovo náměstí 17
753 01 Hranice
IČ: 253 90 589
DIČ: CZ253 90 589
«
@
Þ
Þ
Þ
+420 581 605 080, +420 604 252 146
+420 581 601 490
[email protected]
http://www.bontonck.cz
http://www.ckbonton.cz
http://www.pracovni-cesta.cz
Specializace: Řecko a řecké ostrovy, Chorvatsko, Itálie, Bulharsko, Turecko, Černá Hora, Španělsko, poznávací zájezdy, exotika
a pracovní cesty v Evropě i zámoří, mezinárodní doprava, speciální nabídky pro skupiny a školy
BRENNA, S.R.O.
Taťána Ledererová
Jakubské nám. 7
602 00 Brno
IČ: 268 96 451
DIČ: CZ268 96 451
«
@
Þ
+420 542 213 376-8, +420 777 550 659
+420 542 213 490
[email protected]
http://www.brenna.cz
Specializace: Řecko - ostrov Thassos, Zakynthos, Lefkada, Kefalonie, Samos, Lesbos, Kos, Rhodos, Kréta, Santorini a Karpathos;
Španělsko - ostrov Mallorca; Turecko - oblast Alanya, Side, Belek a Kemer; Itálie - oblast Kalábrie a ostrov Sicílie
CAMPANATOUR S.R.O.
Specializace: školní zájezdy do Velké Británie, Francie, Německa, Rakouska, Itálie a Španělska, pobytové a poznávací zájezdy,
pobyty v rodinách, jazykové kurzy, školy v přírodě doma i v zahraničí, zájezdy za uměním, lyžařské zájezdy
Hana Čechová
Hrnčířská 64/4
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 432 20 215
DIČ: CZ516 009 015
BON TON, S.R.O.
Mgr. Jan Zeman
Náměstí 131
345 06 Kdyně
IČ: 626 19 012
DIČ: CZ626 19 012
«
@
Þ
+420 379 420 220
+420 604 200 252, +420 604 219 466
+420 379 420 240
[email protected]
http://www.campana.cz
Specializace: Francouzská Polynésie (www.tahiti.cz), Indický oceán (www.indickyocean.cz), Karibik (www.antily.cz), Mexiko (www.cancun.cz),
Venezuela (www.venezuela.cz), Kostarika (www.kostarika.cz), Austrálie a Nový Zéland (www.anz.cz), Jordánsko (www.jordansko.cz)
CAT TOUR CZ S.R.O.
Marie Krčmářová
Moskevská 55/26
460 01 Liberec
IČ: 254 34 063
DIČ: CZ254 34 063
+420 485 113 132, +420 485 101 670
@ [email protected]
Þ http://www.cattour.cz
Specializace: průvodcovské služby, prodej zájezdů vybraných kvalitních partnerů
CÉ KÁ SERVIS S.R.O.
Bc. Ilona Novozámská
Kotlářská 53
602 00 Brno
IČ: 494 48 404
DIČ: CZ494 48 404
«
@
Þ
+420 549 255 259
+420 541 212 779
[email protected]
http://www.ckservis.cz
Specializace: prodej zájezdů osvědčených touroperátorů, ubytování v Brně
29
CESTOVNÍ AGENTURA ABC
Jindřiška Slováčková
U Rybníka 559/11
795 01 Rýmařov
IČ: 414 20 934
DIČ: CZ606 2271 567
«
@
Þ
+420 554 212 300, +420 777 601 227
+420 554 212 300
[email protected]
http://www.abc-ck.cz
Specializace: pobyty v Chorvatsku s vlastní dopravou, provizní prodej
CESTOVNÍ KANCELÁŘ AFRODITA S.R.O.
Vendula Košatová
Vodičkova 17
110 00 Praha 1
IČ: 246 97 966
DIČ: CZ246 97 966
+420 222 210 670
@ [email protected]
Þ http://www.ckafrodita.cz
Specializace: nabízíme zájezdy na Severní Kypr, Karpathos a Krétu; specializujeme se na rodinné dovolené, pobyty pro seniory
i aktivní dovolenou s možností cvičení
CESTOVNÍ KANCELÁŘ LUDOR, SPOL. S R.O.
Tomáš Orel
Náměstí Svobody 484
696 62 Strážnice
IČ: 255 74 680
DIČ: CZ255 74 680
«
@
Þ
+420 518 334 983
+420 518 334 782
[email protected]
http://www.ludor.cz
CESTOVNÍ KANCELÁŘ MAMA S.R.O.
«
@
Þ
+420 596 138 382, +420 602 756 660
+420 596 138 382
[email protected]
http://www.ck-mama.cz
Specializace: kempový program v zahraničí, dětské tábory v zahraničí; poznávací zájezdy po Evropě; agenturní prodej jiným CK
CESTOVNÍ KANCELÁŘ MTM TOUR S.R.O.
Věra Malurová
Čs. Armády 86/10
571 01 Moravská Třebová
IČ: 288 14 622
DIČ: CZ288 14 622
«
@
Þ
+420 461 316 303, +420 603 816 884
+420 461 318 313
[email protected]
http://www.mtmtour.cz
Specializace: pobyty Slovensko - termály Podhájska, Řecko - ostrovy Korfu, Kos, Lesbos, Rhodos; Chorvatsko - kemp, studia,
apartmány, Turecko, Bulharsko
30
Ing. Milena Vančurová
Velká Michalská 184/1
669 02 Znojmo
IČ: 261 20 925
DIČ: CZ261 20 925
«
@
Þ
+420 515 221 383, +420 515 223 099
+420 603 482 741
+420 515 221 383, +420 515 223 099
offi[email protected]
http://www.cknova.cz
Specializace: pobytové a poznávací zájezdy do celého světa; zájezdy do exotických zemí; pobyty v Chorvatsku a Maďarsku; pobytové a poznávací zájezdy pro školní skupiny; studentské pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu; agenturní prodej pobytů s výukou jazyků po celém světě
CESTOVNÍ KANCELÁŘ NYKAR S.R.O.
Pavel Kárný
Pod Krejcárkem 975/2
130 00 Praha 3
IČ: 257 07 833
DIČ: CZ257 07 833
«
@
Þ
+420 222 722 725
+420 222 722 724
[email protected]
http://www.nykar.cz
Specializace: pobytové zájezdy na ostrově Cres v Chorvatsku
CESTOVNÍ KANCELÁŘ S.E.N., S.R.O.
Šárka Papežová
Korunní 79
130 00 Praha 3
IČ: 485 34 293
DIČ: CZ485 34 293
«
@
Þ
+420 224 250 138, +420 608 482 877
+420 224 256 999
[email protected]
http://www.cksen.cz
Specializace: exotické poznávací zájezdy do celého světa; zájezdy na míru
Specializace: Itálie
RNDr. Milada Legerská
Přívozská 10
702 00 Ostrava
IČ: 035 68 237
DIČ: CZ035 68 237
CESTOVNÍ KANCELÁŘ NOVA S.R.O.
CESTUJ.CZ
Lukáš Kosprt
Perucká 7
120 00 Praha 2
IČ: 276 04 942
DIČ: CZ276 04 942
«
@
Þ
+420 224 999 550
+420 224 409 966
[email protected]
http://www.cestuj.cz
Specializace: internetový prodejce zájezdů – pobytové a poznávací zájezdy do celého světa
CK EVA ŠULCOVÁ, S.R.O.
Eva Šulcová
Veleslavínská 39/48
162 00 Praha 6 - Veleslavín
IČ: 273 07 034
DIČ: CZ273 07 034
+420 487 761 001, +420 603 140 157
« +420 487 524 018
@ [email protected]
Þ http://www.ckevasulcova.cz
Þ http://www.hotelluisa.it
Specializace: Caorle, Itálie - hotely a apartmány, pobytové zájezdy, ubytování na libovolný počet nocí, víkendové koupání (1 nebo 2
dny u moře); Verona - opera v Aréně; Benátky - karneval; Lago di Garda + Gardaland - zábavní park; překlady a tlumočení – italština
31
CK KALOUSEK S.R.O.
@
@
Þ
Leoš Flídr
Komenského 156
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 288 13 910
DIČ: CZ288 13 910
+420 465 526 000, +420 603 584 851
[email protected]
[email protected]
http://www.ckkalousek.cz
Specializace: Již 25. sezona CK - zájezdy do Chorvatska (autobusem, vlastní dopravou) a Španělska (autobusem), velké množství poznávacích zájezdů po celé Evropě, jednodenní zájezdy, zájezdy za koupáním, lázeňské pobyty v Maďarsku a Slovinsku; doprava zajišťována vlastními moderními autobusy, v prodeji také samostatné jízdenky do Chorvatska
CK KARAVAN, S.R.O.
«
@
Þ
Hana Páclová,Václav Pácl
Moskevská 637/6
460 41 Liberec
IČ: 413 25 028
DIČ: CZ413 25 028
+420 485 105 510, +420 777 161 638
+420 485 105 254
[email protected]
http://www.ck-karavan.cz
Specializace: pobytové zájezdy autokarem do Španělska a Chorvatska - Makarská riviera, krátkodobé poznávací zájezdy do Francie, Itálie,
Holandska, Rakouska, Německa, Švýcarska ap. dle poptávky zájezdy pro skupiny, vzdělávací pobyty pro školy v Anglii, Rakousku, Německu
CK TURISTA S.R.O.
+420 724 772 080
@ [email protected]
Þ http://www.ckturista.cz
Jiří Janík
Francouzská 1233/18
708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 267 87 016
DIČ: CZ267 87 016
«
@
Þ
+420 724 880 242
+420 519 304 873
[email protected]
http://www.ck-lazne.cz
Specializace: lázeňské pobyty v České republice – jsme profesionálové v oboru lázeňství a wellness, poradíme Vám s výběrem
správného pobytu dle požadavků
CKM OLOMOUC
+420 585 220 127-8, +420 777 666 030
@ [email protected]
Þ http://www.ckmolomouc.cz
Specializace: zájezdy všech renomovaných českých, německých a rakouských CK, individuální ubytování v zahraničí, mezinárodní
autobusové jízdenky, letenky, slevové karty ISIC, ITIC, IYTC
32
«
@
Þ
+420 272 657 734, +420 606 617 307
+420 272 657 734
[email protected]
http://www.colortravel.cz
Specializace: pobytové zájezdy Itálie, Chorvatsko, Francie a Rakousko v létě; lyžařské zájezdy Rakousko, Itálie; ubytování pro
skupiny po celé Evropě
CONSULTOUR S.R.O.
Ing. Tomáš Král
Vinohradská 1595/31
120 00 Praha 2
IČ: 259 59 832
DIČ: CZ259 59 832
+420 491 202 122
@ [email protected]
Þ http://www.consultour.cz
Specializace: Itálie
ČILE - LENKA ČÍŽOVÁ
Lenka Čížová
Rybník 224
560 02 Česká Třebová
IČ: 662 79 631
DIČ: CZ746 2303 530
«
@
Þ
Þ
Þ
+420 777 025 093, +420 774 944 051
+420 464 600 511
[email protected]
http://www.ck-cile.cz
http://www.ubytovani-alpy.com
http://www.zazitkovecesty.cz
ČSAD TIŠNOV, SPOL. S R.O.
CK-LÁZNĚ.CZ
Mgr. Marcela Bočková
Denisova 4
772 00 Olomouc
IČ: 258 94 765
DIČ: CZ258 94 765
Petr Liška
Zimákova 413/7
149 00 Praha 4
IČ: 261 49 150
DIČ: CZ261 49 150
Specializace: autobusové poznávací zájezdy, lyžařské zájezdy, adventní zájezdy, ubytování v Alpách
Specializace: lyžování, turistika, golf a wellness
Petra Kalců
Břeclavská 700
691 44 Lednice
IČ: 478 94 733
DIČ: CZ699 001 303
COLOR TRAVEL S.R.O.
Ing. Bohuslav Juračka
Červený Mlýn 1538
666 01 Tišnov
IČ: 469 05 952
DIČ: CZ469 05 952
«
@
Þ
+420 549 121 144
+420 549 121 155
[email protected]
http://www.csad-tisnov.cz
Specializace: autobusové pobytové a poznávací zájezdy
DAEN INTERNATIONAL SPOL. S R.O.
Ing. Jana Kurková
Daliborova 161/26
102 00 Praha 10 – Hostivař
IČ: 611 68 807
DIČ: CZ611 68 807
@
Þ
+420 223 008 085, +420 800 230 230
+420 604 221 211
[email protected]
http://www.daen.cz
Specializace: wellness, lázně, zájezdy vlastní dopravou po Evropě, zájezdy na míru
33
DAK TRAVEL PRAGUE
Alena Dakičová
K Rotlevu 631
254 01 Jílové u Prahy
IČ: 664 27 452
DIČ: CZ546 2280 021
«
@
@
Þ
+420 602 290 607, +420 723 062 573
+420 281 861 122
[email protected]
[email protected]
http://www.daktravel-prague.com
Specializace: incoming - kompletní servis, Praha a celá ČR. Incentivní a kongresová turistika, firemní akce
DATOUR S.R.O.
Ing. Dana Kozáková
Kpt. Bartoše 499
530 09 Pardubice - Polabiny
IČ: 260 02 311
DIČ: CZ260 02 311
@
Þ
Þ
Þ
Þ
+420 466 413 650
[email protected]
http://www.datour.cz
http://www.rakousko-dovolena.cz
http://www.korfu-dovolena.cz
http://www.seniorikmori.cz
DDS TOUR S.R.O.
+420 542 215 662-3
« +420 542 210 837
@ [email protected]
Þ http://www.chaty-chalupy-dds.cz
Þ http://www.ddstour.cz
DOBRODOŠLI – ELIŠKA LEJSKOVÁ
«
@
Þ
+420 774 227 711
+420 515 536 307
[email protected]
http://www.dobrodosli.cz
Specializace: ubytování v Chorvatsku
Specializace: Řecko
34
+420 542 214 140
+420 542 214 347
[email protected]
http://www.ckerbia.cz
«
@
Þ
+420 481 623 637
+420 481 623 839
[email protected]
http://www.erikatour.cz
Specializace: Itálie a italské ostrovy
Stanislav Kousal
Špidlenova 442
513 01 Semily
IČ: 135 71 231
DIČ: CZ410 703 049
Specializace: poznávací zájezdy po Evropě, vybraných zemích celého světa (exotika) i po Čechách, poznávání spojené s lehkou turistikou nebo naopak s relaxací v lázních nebo
u moře; pobytové zájezdy do Chorvatska, Itálie, Maďarska, na Slovensko a do českých a slovenských lázní; lyžařské zájezdy – Itálie, Rakousko; vlastní autobusová doprava a penzion
Ing. Tomáš Cikán
Korunovační 22
170 00 Praha 7
IČ: 279 57 039
DIČ: CZ279 57 039
«
@
Þ
Þ
+420 233 377 711
+420 233 377 716
[email protected]
http://www.exotika.cz
http://www.esotravel.cz
Specializace: exotika - Amerika, Asie, Afrika, Austrálie
EUROAGENTUR PRAHA SPOL. S R.O.
Vlasta Siveková
Euklidova 353
109 00 Praha 10
IČ: 629 12 160
DIČ: CZ629 12 160
+420 602 329 209
@ [email protected]
Specializace: zájezdy, letenky, víza Rusko
ELECTRA TOURS S.R.O.
Maria Zisi
Jungmannova 12
110 00 Praha 1
IČ: 261 20 917
DIČ: CZ261 20 917
«
@
Þ
ESO TRAVEL A.S.
Specializace: individuální turistika, ubytování v chatách a apartmánech v ČR a SR
Eliška Lejsková
Nad Borešovou 805
664 01 Bílovice nad Svitavou
IČ: 687 62 011
DIČ: CZ766 0023 811
Ing. Radmila Blažíková
Františkánská 7
602 00 Brno
IČ: 620 93 738
DIČ: CZ685 4221 396
ERIKA TOUR
Specializace: Rakousko - pobytové i poznávací zájezdy, Itálie, Řecko – ostrov Korfu, Španělsko – zájezdy pro seniory nad 55 let (Andalusie, Mar Menor, ostrov Menorca), Itálie – zájezdy pro seniory nad 55 let (ostrov Sicílie), Madeira - zájezdy pro seniory nad 55 let - http://www.seniorikmori.cz, adventní zájezdy jednodenní i vícedenní
Ing. Jaroslav Bažant
Josefská 425/25
602 00 Brno
IČ: 479 12 618
DIČ: CZ479 12 618
ERBIA
«
@
Þ
Þ
Þ
+420 222 522 429, +420 222 517 889-90
+420 222 516 667
[email protected]
http://www.electratours.cz
https://www.facebook.com/electratours
https://twitter.com/ElectraTours
EUROPE SECURITY AGENCY S.R.O.
Michal Šebesta
Na Zelené 2351
272 02 Kladno
IČ: 284 73 230
DIČ: CZ284 73 230
+420 727 812 347
@ [email protected]
Þ http://www.europesecurity.cz
Specializace: provozovaní cestovní agentury a průvodcovská činnost
35
GARDA TRAVEL S.R.O.
EXPERITOUR
Ondřej Zíka
Petýrkova 1991/26
148 00 Praha 4
IČ: 242 21 414
DIČ: CZ242 21 414
+420 721 591 696
@ [email protected]
Þ http://www.experitour.cz
Specializace: letní pobytové zájezdy do Bulharska a Řecka
FEDE, S.R.O.
Yvetta Federici
Jeruzalémská 3
110 00 Praha 1
IČ: 649 39 308
DIČ: CZ649 39 308
«
@
Þ
+420 224 142 340/350, +420 603 466 390
+420 224 142 341
[email protected]
http://www.fede.cz
FERTOUR TRAVEL AGENCY
«
@
@
Þ
+420 257 531 570, +420 602 379 415
+420 257 531 570
[email protected]
[email protected]
http://www.fertour-prague.com
Specializace: rekondiční pobyty zdravotně postižených – vozíčkáři, dialyzovaní, pacienti po transplantaci
FOR-LINE TOUR S.R.O.
Ivana Formanová
Joštova 4
602 00 Brno
IČ: 479 03 104
DIČ: CZ479 03 104
«
@
Þ
+420 515 915 290
+420 515 915 291
[email protected]
http://www.forline.cz
Specializace: Itálie, Chorvatsko
+420 723 015 242
@ [email protected]
Þ http://www.funinprague.eu
Specializace: incoming z celého světa - specializace na TMB, events, zážitkovou turistiku, sportovní aktivity, procházky Prahou
36
Specializace: Zajišťujeme letní dovolenou v luxusním italském resortu Lago di Garda. Sportovní vyžití, hory, koupání, surf, zábavní parky. Nabízíme zde
veškeré druhy ubytování - hotely a apartmány, transitní ubytování, organizace teambuilding, sportovní aktivity v českém jazyce, organizace svateb v Malcesine.
Mgr. Jana Roztočilová
Šternberkova 10
170 00 Praha 7
IČ: 256 33 261
DIČ: CZ256 33 261
«
@
Þ
+420 266 710 104, +420 737 915 107
+420 220 806 965
[email protected]
http://www.geops.cz
Specializace: poznávací zájezdy, relaxace v termálních lázních, pohodové týdny v horách, pobyty u moře s výlety, daleké cesty
za poznáním, zájezdy pro kolektivy
GLOBE CZ, S.R.O.
Libuše Chvílíčková
Záramí 4077
760 01 Zlín
IČ: 607 17 408
DIČ: CZ607 17 408
+420 602 559 014, +420 721 295 824
@ [email protected]
Þ http://www.globecz.cz
Specializace: lyžařské, poznávací a pobytové zájezdy – Francie
GLOBTOUR GROUP A.S.
Ing. Martina Kociánová-Mudrová
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2
IČ: 272 14 052
DIČ: CZ272 14 052
«
@
Þ
+420 224 948 241
+420 296 303 811
[email protected]
http://www.ckglobtour.cz
Specializace: Chorvatsko, Bulharsko, Turecko, Černá Hora, Itálie, Slovensko, Rakousko
FUN IN PRAGUE, S.R.O.
Ing. Hana Stündlová
Jana Růžičky 1143
148 00 Praha 4
IČ: 274 48 631
DIČ: CZ274 48 631
+420 299 145 666
@ [email protected]
Þ http://www.gardatravel.cz
GEOPS – CESTOVNÍ KANCELÁŘ, S.R.O.
Specializace: letní pobytové zájezdy a pobyty v atraktivních lokalitách Itálie, Chorvatska, řecké ostrovy Korfu a Zakynthos, ostrov
Madeira, lyžařské zájezdy do Dolomitů, široké spektrum ubytování, pobytové a poznávací zájezdy, cyklozájezdy
Milada Horáková
Mostecká 3/55
118 00 Praha 1
IČ: 153 25 164
Ondřej Šimek
Kubelíkova 42
130 00 Praha
IČ: 242 26 581
DIČ: CZ242 26 581
GO AFRIKA S.R.O.
Jan Varga
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 268 59 220
DIČ: CZ268 59 220
@
Þ
Þ
+420 595 540 933, +420 606 550 822
[email protected]
http://www.goafrika.cz
http://www.rainbowtours.cz
Specializace: safari v Keni a exotické destinace v Indickém oceánu; vlastní pobočka v Keni na Diani Beach; generální zastoupení
polské cestovní kanceláře Rainbow Tours pro Českou republiku
37
IDEAL – TOUR PRAHA, S.R.O.
GRAND AFRIKA
Mgr. Pavlína Fulnečková
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 030 79 198
«
@
Þ
Þ
+420 777 023 158, +420 226 633 930
+420 226 633 931
[email protected]
http://www.grandafrika.cz
http://dovolenavafrice.blogspot.cz
Specializace: celý africký kontinent - zájezdy na míru, poznávací i pobytové, individuální i skupinové zájezdy (malé skupiny), incentiva, teambuilding, safari,
(foto)expedice, aktivní dovolená, trekování, zájezdy pro rodiny s dětmi, zážitkové zájezdy, vlakové zájezdy, plavby lodí, služby pro individuální cestovatele
«
@
Þ
+420 596 913 030, +420 605 364 237
+420 733 734 445
+420 596 912 942
[email protected]
http://www.hbtour.cz
Specializace: zimní lyžování - Francie, Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko
«
@
Þ
Þ
Þ
+420 493 792 520, +420 603 164 558
+420 493 792 210
[email protected]
http://www.hoska-tour.cz
http://www.pesituristika.cz
http://www.cestopisovani.cz
Specializace: tradiční CK od roku 1991 - poznávací zájezdy do známých i neobjevených koutů Evropy, pohodová pěší turistika i vysokohorská turistika do nejkrásnějších evropských hor; cykloturistické zájezdy; jednodenní a adventní zájezdy; působí v ČR i jako touroperátor pro klienty z celého světa
H-CODE-TRAVEL SPOL. S R.O.
Helena Pírková Hernová
Hradiště 20
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 472 84 773
DIČ: CZ472 84 773
+420 475 200 119, +420 777 562 793
@ [email protected]
Þ http://www.hcodetravel.eu
38
Dana Veselá
Starý Pelhřimov 103
393 01 Pelhřimov
IČ: 490 25 767
DIČ: CZ566 2131 299
«
@
Þ
+420 565 326 167, +420 565 322 133
+420 603 879 324
+420 565 322 133
[email protected]
http://www.ck-ikaria.cz
Specializace: pobyty a zájezdy v České republice; pobyty a zájezdy na Slovensko, do Maďarska, Chorvatska a Itálie; lyžařské pobyty
v ČR, na Slovensku, v Itálii a Rakousku; agenturní prodej zájezdů dalších CK
Ivan Pajtl
Křižíkova 37
186 00 Praha 8
IČ: 722 24 738
DIČ: CZ741 1162 231
«
@
Þ
+420 270 005 000, +420 604 219 447
+420 270 005 001
[email protected]
http://www.iitours.cz
Specializace: příprava zájezdů na míru pro firemní a business klientelu, specialisté na motivační cesty po celém světě
INDALO SPACE – SMZ S.R.O.
Vinohradská 44
120 00 Praha 2
IČ: 645 81 705
DIČ: CZ645 81 705
«
@
Þ
+420 222 560 023, +420 602 319 828
+420 222 561 658
[email protected]
http://www.indalo.cz
&(67291Ë .$1&(/ȑ
INEX – CESTOVNÍ KANCELÁŘ S.R.O.
CHARIS TOUR
Specializace: Řecko a řecké ostrovy
Specializace: poznávací zájezdy po Evropě, zájezdy pro kolektivy a školní skupiny; ubytování v ČR a v SR
Specializace: outgoing, exotika, incentivní akce, svatby v zahraničí, letenky
Specializace: incoming dealer TO
Charis Marec, Karin Marcová
Vyškovická 122
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 471 74 871
DIČ: CZ520 108 304
+420 284 814 243-4
+420 284 819 094
[email protected]
http://www.idealtour.cz
INCOMING & INCENTIVE TOURS
HOŠKA – TOUR
Lubomír Hoška
Nám. K. V. Raise 160
507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 435 18 621
DIČ: CZ540 5100 129
«
@
Þ
IKÁRIA
HB TOUR S.R.O.
Ing. Hana Mynarčíková Boháčová
Francouzská 6167
708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 258 34 428
DIČ: CZ258 34 428
Jiří Samek
Heleny Malířové 411/4
169 00 Praha 6
IČ: 257 03 269
DIČ: CZ257 03 269
«
@
Þ
+420 596 751 765
+420 596 751 765
[email protected]
http://www.charis.cz
Ing. Roman Prach
Divadelní 6/151
301 20 Plzeň
IČ: 263 92 763
DIČ: CZ263 92 763
«
@
Þ
+420 377 360 330
+420 377 360 360-2
+420 377 235 981
[email protected]
http://www.ckinex.cz
Specializace: autobusové i letecké zájezdy do celého světa, specialista na poznávací a pobytové zájezdy po celé Evropě, lyžařské
zájezdy, exotika
39
INTACT – STUDIUM V ZAHRANIČÍ, S.R.O.
PhDr. Karel Klusák
Hornoměstská 357
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 269 07 178
DIČ: CZ269 07 178
+420 566 521 442, +420 800 555 700
@ [email protected]
Þ http://www.intact.cz
Specializace: jazykové kurzy v zahraničí, středoškolské studium v zahraničí
INVIA.CZ, A.S.
Radek Šafařík
Senovážné náměstí 5
110 00 Praha 1
IČ: 267 02 924
DIČ: CZ267 02 924
«
@
Þ
+420 800 999 800
+420 226 000 403
[email protected]
http://www.invia.cz
«
@
Þ
+420 318 620 542, +420 602 287 325
+420 318 624 814
[email protected]
http://www.iriny-tours.cz
Specializace: již od roku 1991 touroperátoři na Řecko - Olympskou riviéru; rodinná firma - zázemí v Řecku; pobytové i poznávací zájezdy - letecky, vlastní dopravou i kombinovaně, hotely i apartmány; možnost pronájmu apartmánu v Řecku po celou sezonu; pobyty pro skupiny, školní kolektivy, seniory i v mimosezóně; nabídky na míru; svatby v Řecku
«
@
Þ
+420 518 332 184, +420 518 332 067
+420 775 591 002
+420 518 332 067
[email protected]
http://www.irra.cz
Specializace: poznávací zájezdy vypracované na zakázku, pobytové zájezdy v celé Evropě, ozdravné pobyty, školní výlety, lyžařské
kurzy, vinné sklepy na Slovácku, víno - ochutnávky, pronájem hájenky v Lednicko-valtickém areálu, folklór, plavba po Baťově kanálu
40
Specializace: prodej zájezdů renomovaných CK od roku 1992, jízdenky, vstupenky
Ing. Kamila Riva
Čs. Exilu 473/21
708 00 Ostrava – Poruba
IČ: 286 53 807
DIČ: CZ286 53 807
tel +420 596 639 752
@ [email protected]
Þ http://www.italiatravel.cz
ITALIEONLINE, S.R.O.
Eva Veselá
Bryksova 757
198 00 Praha 9
IČ: 276 14 140
DIČ: CZ276 14 140
«
@
Þ
+420 284 811 218
+420 284 811 210
[email protected]
http://www.italieonline.eu
Specializace: specialista na Itálii - online rezervační systém, dovolená u moře i na horách, letecké víkendy v italských městech,
incentivní turistika, konference, teambuilding
Jana Homolová, Roman Homola
Žižkova tř. 282/39
397 01 Písek
IČ: 260 17 083
DIČ: CZ260 17 083
«
@
Þ
+420 382 219 456, +420 382 281 010
+420 382 219 325
[email protected]
http://www.janeta.cz
Specializace: Itálie - Eraclea Mare, Bibione, Lignano, Caorle, P.S.Margherita, Altanea, Lido di Jesolo, Rosolina Mare, Palm. riviéra, Lido delle Nazioni,
Chorvatsko (N.Vinodolski, Crikvenica, ostrov Krk), Španělsko. Lázeňské pobyty: Třeboň, Poděbrady, Vráž; autobusové l. do Chorvatska a Itálie
JOKRATOUR
iSTEP CE S.R.O.
Specializace: celý svět na jedné adrese
+420 583 216 703, +420 775 190 460
+420 583 216 703
[email protected]
http://www.caistria.cz
JANETA S.R.O.
IRRA S.R.O.
Karolinská 650/1
186 00 Praha 8
IČ: 243 15 729
DIČ: CZ243 15 729
«
@
Þ
Specializace: zimní a letní dovolená v Itálii, moře, hory, autem, autobusem, letecky
IRÍNY TOURS, SPOL. S R.O.
Ing. Zbyněk Ingr
Brandlova 2536/36
695 01 Hodonín
IČ: 292 66 076
DIČ: CZ292 66 076
Bc. Marta Kaniová
Nový Malín 71
788 03 Nový Malín
IČ: 278 14 122
DIČ: CZ278 14 122
ITALIA TRAVEL S.R.O.
Specializace: největší on-line prodejce zájezdů
Sotira Korecká Margaritopulu
Střelecká 100
261 01 Příbram II
IČ: 498 27 677
DIČ: CZ498 27 677
ISTRIA S.R.O.
«
@
Þ
+420 234 121 121
+420 234 121 200
[email protected]
http://www.travelportal.cz
Ing. Josef Kramoliš
Dolní Bečva 41
756 55 Dolní Bečva
IČ: 121 19 440
DIČ: CZ540 2031 327
«
@
Þ
+420 571 625 570
+420 571 657 570
[email protected]
http://www.jokratour.cz
Specializace: Chorvatsko, Itálie, Řecko - Chalkidiki,Turecko
41
Opět turbulence
na měnovém
trhu?
Řiďte své podnikání s lehkostí, díky Western
Union Business Solutions, odborníkem
v oblasti zahraničních plateb.
Příchozí i odchozí zahraniční platby
Strategie řízení rizik šité na míru
Platby lze realizovat ve více
jak 130 měnách
Poradenství od
specialistů na devizové
trhy
Výkonný systém pro
online platby
Pro bližší informace kontaktujte:
Western Union Business Solutions
Telefon: +420 251 001 113
[email protected]
cz.business.westernunion.com
© 2015 Western Union Holdings Inc. Všechna práva vyhrazena.
Western Union Business Solutions je provozní divize společnosti The Western Union Company a služby v České republice poskytuje prostřednictvím Western
Union International Bank GmbH, organizační složka (dále jako „WUBS“ nebo „Western Union Business Solutions“).
Western Union International Bank GmbH, organizační složka je zapsaná u Městského soudu v Praze, vložka A, identifikační číslo: 015 55 332, se sídlem na
adrese Václavské náměstí 62, 110 00 Praha 1, Česká republika, a je pobočkou společnosti Western Union International Bank GmbH (registrační číslo 256184t)
Schubertring 11, 1010 Vídeň, Rakousko.
Western Union International Bank GmbH je banka zapsaná v seznamu bank vedeném rakouským regulátorem finančního trhu (Finanzmarktaufsicht). Western
Union International Bank GmbH, organizační složka je zapsaná v seznamu bank a poboček zahraničních bank vedeném Českou národní bankou.
Tato brožura byla vypracována výhradně pro informační účely a v žádném případě žádné ze stran neukládá žádné závazky. Vztahy mezi Vámi a společností WUBS
podléhají příslušným obchodním podmínkám. V této brožuře se nezakládají žádná prohlášení, záruky či podmínky, výslovné ani mlčky předpokládané.
K&M TOUR S.R.O.
Věra Kozáková
Náměstí Míru 25
679 74 Olešnice na Moravě
IČ: 276 80 231
DIČ: CZ276 80 231
«
@
Þ
+420 516 454 447, +420 776 650 002
+420 515 538 952
[email protected]
http://www.kmtour.cz
Specializace: pobyty v Chorvatsku a Itálii, plavby lodí, eurovíkendy, poznávací zájezdy, termální lázně, letenky, incoming
KELLNER PÍSEK, S.R.O.
Ing. Pavel Kellner, Ing. Ludmila Kellnerová
Jungmannova 33
397 01 Písek
IČ: 260 49 538
DIČ: CZ260 49 538
«
@
Þ
+420 382 216 216, +420 606 641 828
+420 382 212 945
[email protected]
http://www.kellnerck.cz
Specializace: pobytové zájezdy Chorvatsko, Itálie; poznávací zájezdy Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Chorvatsko, Nizozemí,
Anglie, Skotsko, Irsko, Francie, Skandinávie, Maroko, Egypt, Kanárské ostrovy
KIWI CESTOVNÍ KANCELÁŘ, S.R.O.
Ing. Marcel Ludvík
Jungmannova 23/31
110 00 Praha 1
IČ: 485 88 628
DIČ: CZ485 88 628
«
@
Þ
+420 222 230 107, +420 222 232 344
+420 603 281 048
+420 222 232 344
[email protected]
http://www.ckkiwi.cz
Specializace: poznávací zájezdy do méně známých a neobvyklých destinací od Velké Bukové po Cookovy ostrovy; zájezdy pro „fajnšmekry“, nové a neotřelé trasy do většiny evropských zemí, málo známé mimoevropské destinace (i např. Turkmenistán,Togo, Bhútán)
KO – TOUR
Ladislav Cacek
Riegrova 52
572 01 Polička
IČ: 135 54 441
DIČ: CZ501 125 192
«
@
Þ
+420 461 723 740
+420 461 724 662
[email protected]
http://www.kotour.cz
«
@
Þ
Þ
+420 591 160 308, +420 591 160 300
+420 591 160 309
[email protected]
http://www.kovotour.cz
http://www.jentozkus.cz
Specializace: Černá Hora, Řecko, Bulharsko, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kypr; pobytové zájezdy, lyžařské
zájezdy, aktivní dovolená, zájezdy pro seniory, lázeňské a léčebné pobyty, kongresy, incentiva
KRASIM TOUR, SPOL. S R.O.
Ing. Miroslav Šimánek
Socháňova 1131/11
163 00 Praha – Řepy
IČ: 269 41 279
DIČ: CZ269 41 279
«
@
Þ
+420 567 313 639, +420 567 313 640
+420 567 212 555
[email protected]
http://www.krasimtour.cz
Specializace: Naší specializací je destinace, které dobře rozumíme, jižní Bulharsko. Jde výhradně o letoviska na jihu, která jsou atraktivní pro české turisty – zejména pro své nádherné pláže, čisté a teplé moře a stále velmi přijatelné ceny. Další destinací je Turecko, kde se rovněž orientujeme na jižní část.
KRISTOF, S.R.O.
Luboš Martinovitz
Moskevská 28
460 01 Liberec
IČ: 627 39 387
DIČ: CZ627 39 387
«
@
Þ
+420 485 102 862
+420 485 102 863
[email protected]
http://www.kristof-jazyky.cz
Specializace: pobyty pro skupiny ve Velké Británii a Irsku, studium v zahraničí, letní tábory pro děti v Anglii, autobusová doprava
«
@
Þ
Pavla Cibochová
Lannova tř. 92
370 01 České Budějovice
IČ: 029 82 684
DIČ: CZ029 82 684
+420 387 311 834, +420 725 879 896
@ [email protected]
Þ http://www.kwstravel.eu
K U B O U Š E K WAT E R SP O R T S
Specializace: pobytové zájezdy, poznávací zájezdy, zájezdy s potápěním, charter lodí, zájezdy na míru
KUDRNA S.R.O.
KONTAKT S.R.O.
+420 313 512 150
+420 313 518 838
[email protected]
http://www.ck-kontakt.cz
Specializace: lyžařské zájezdy Itálie, Rakousko, prodloužené víkendy
44
Jiří Hájek
Přívozská 12
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 623 01 055
DIČ: CZ623 01 055
KUBOUŠEK WATER SPORTS CZ S.R.O.
Specializace: pobytovky: Řecko, Chorvatsko, Itálie, Španělsko; poznávačky: Řecko, Island, Skandinávie, Pobaltí + Petrohrad, Španělsko
+ Portugalsko, španělské oslavy, Holandsko, Sardinie + Korsika, Elba, Č. Hora + Albánie, Rumunsko, Turecko, Andorra; lůžkový bus 48 míst
Hana Stružková, Zbyněk Stružka
Husovo nám. 2347
269 01 Rakovník
IČ: 261 98 142
DIČ: CZ261 98 142
KOVOTOUR PLUS S.R.O.
Jiří Šiler
Vídeňská 297/99
639 00 Brno
IČ: 262 46 457
DIČ: CZ262 46 457
«
@
Þ
+420 542 216 764, +420 777 583 762
+420 239 017 459
[email protected]
http://www.kudrna.cz
Specializace: aktivní dovolená - horská a vysokohorská turistika, via ferraty, cyklistika, vodácké a lyžařské zájezdy, běžkařské akce,
poznávací zájezdy, expedice, zájezdy pro školní a firemní kolektivy, pronájem cyklovleků
45
L.7 – OAZA
SPOL. S R.O.
Evžen Máčal
Lidická 7
602 00 Brno
IČ: 494 52 720
DIČ: CZ494 52 720
«
@
Þ
+420 549 255 326, +420 602 720 160
+420 541 211 448
[email protected]
http://www.ckoaza.cz
Specializace: poznávací zájezdy – Kuba, Mexiko, Brazílie a další Latinská Amerika, Thajsko, Srí Lanka a další jihovýchodní Asie,
pro skupiny i individuály s rent&car, silvestrovské pobyty a hory v ČR a SR, lázně
LARUS VIAGGI PRAHA, S.R.O.
Štěpán Pípal
Mělnická 577/3
150 00 Praha 5
IČ: 257 91 389
DIČ: CZ257 91 389
+420 222 560 232, +420 608 272 278
« +420 222 562 300
@ [email protected]
Specializace: zajišťování ubytování pro české CK v Itálii
LAST MINUTE CENTRUM S.R.O.
Evžen Máčal
Nám. Svobody 21
602 00 Brno
IČ: 269 39 215
DIČ: CZ269 39 215
«
@
Þ
+420 542 210 040-2
+420 542 129 570
[email protected]
http://www.lastminutecentrum.eu
Specializace: cestovní agentura s nabídkou CK z ČR, Rakouska, Německa a Slovenska
LIDOVÁ CESTOVNÍ AGENTURA
Anna Baumová
Žalanského 57
163 00 Praha 6 - Řepy
IČ: 448 75 096
«
@
Þ
+420 235 300 208
+420 235 300 208
[email protected]
http://www.cestujte.cz
Specializace: prodej zájezdů do celého světa
+420 777 615 544
@ [email protected]
Þ http://www.likestours.cz
Specializace: cestovní agentura s nabídkou zájezdů k moři, na hory, na lyže, chaty na víkend či exotiky od prověřených cestovních kanceláří ČR
46
Eva Odehnalová
Josefská 3
602 00 Brno
IČ: 479 03 678
DIČ: CZ479 03 678
«
@
@
Þ
+420 542 219 200-1
+420 542 219 201
[email protected]
[email protected]
http://www.likidistravel.cz
Specializace: Chorvatsko - pobytové zájezdy, hotely, apartmány
LILA TRAVEL CONSULTING SPOL. S R.O.
Eva Kupr-Marková
Obrovského 402/11
141 00 Praha 4
IČ: 625 82 003
DIČ: CZ625 82 003
«
@
Þ
+420 261 215 879
+420 261 213 176
[email protected]
http://www.lila-group.com
Specializace: incoming ze zemí západní a východní Evropy
LINEA
Hana Pilařová
Rumunská 12
120 00 Praha 2
IČ: 186 82 651
DIČ: CZ515 404 268
«
@
Þ
+420 222 510 723
+420 222 511 019
[email protected]
http://www.lineatravel.cz
Specializace: incoming ze zemí Evropy, USA, Kanady, Jižní Ameriky
LIVINGSTONE S.R.O.
Ing. Jitka Popelková
Dominikánské nám. 5
602 00 Brno
IČ: 262 48 051
DIČ: CZ262 48 051
«
@
Þ
+420 542 214 645
+420 542 213 219
[email protected]
http://www.livingstone.cz
Specializace: exotické poznávací zájezdy
LONG TOUR S.R.O.
LIKES TOURS
Kateřina Tausová
Jurkovičova 13
638 00 Brno
IČ: 042 36 963
DIČ: CZ795 4263 823
LIKIDIS TRAVEL, S.R.O.
Ing.Vlastimil Teichmann
Husova 820
506 01 Jičín
IČ: 291 11 714
DIČ: CZ291 11 714
+420 737 151 423
@ [email protected]
Þ http://www.longtour.cz
Specializace: internetový prodej zájezdů
47
LUDMILA HÁJKOVÁ
Ludmila Hájková
Filištínská 25
537 01 Chrudim
IČ: 188 61 164
+420 469 623 483
+420 724 024 811
@ [email protected]
«
@
Þ
+420 326 786 140
+420 326 786 110
[email protected]
http://www.arb.cz
Specializace: vlastní rekreační zařízení v Českém ráji, sportovní soustředění, firemní akce atd.
MAPA TOURS S.R.O.
+420 284 823 610, +420 602 333 336
« +420 266 315 518
@ [email protected]
Specializace: incoming ze západní Evropy a latinské Ameriky
«
@
Þ
+420 558 321 726
+420 558 325 074
[email protected]
http://www.marted.cz
Specializace: Řecko a řecké ostrovy, Kypr, Chorvatsko
«
@
Þ
+420 222 254 007
+420 222 252 215
[email protected]
http://www.marys.cz
Specializace: ubytování ve všech kategoriích ubytovacích zařízení nejen v rámci Prahy, ale i celé ČR
48
J. Medek, T. Hejdová, T. Medek
Riegrovo nám. 55
513 01 Semily
IČ: 274 89 442
DIČ: CZ274 89 442
«
@
Þ
Þ
Þ
+420 481 625 626-7, -9, +420 777 625 122
+420 481 625 628
[email protected]
http://www.mediteran.cz
http://www.plavbypojadranu,cz
http://www.specialistanachorvatsko.cz
Specializace: Chorvatsko od Umagu až po Cavtat. Hotely, apartmány, priváty, mobilní domky. Plavby po Jadranu. Poznávací zájezdy
(Chorvatsko, Slovinsko).Ve Slovinsku celoročně pobyty v termál. lázních, pobyty u Jadranu. Lyžařské pobyty s termály od 2 nocí
MELISSA TRAVEL S.R.O.
Ivan Baranik
Revoluční 66/2
460 01 Liberec
IČ: 254 09 786
DIČ: CZ254 09 786
«
@
Þ
+420 485 104 500
+420 485 111 164
[email protected]
http://www.melissatravel.cz
Specializace: letní pobytové zájezdy do Řecka; zimní lyžařské zájezdy do Itálie
Bc. Alexandra Konvalinková
Nádražní 674
664 42 Modřice
IČ: 469 04 280
DIČ: CZ469 04 280
+420 776 776 156, +420 727 854 699
@ [email protected]
Þ http://www.ckmetal.cz
Specializace: poznávací zájezdy pro širokou veřejnost, zajímavá nabídka poznávacích zájezdů za velice výhodné ceny osloví všechny klienty, kteří
chtějí kvalitní služby a poznat ta nejkrásnější místa Evropy; nabídka zahrnuje především zájezdy ve Francii, Holandsku, Itálii, Polsku, Německu, Švýcarsku
MIKI TRAVEL PRAGUE SPOL. S R.O.
MARY´S
Mária Jagerová
Na Smetánce 16/504
120 00 Praha 2
IČ: 161 23 921
DIČ: CZ485 820 203
+420 241 432 483, +420 777 758 584
+420 241 432 027
[email protected]
http://www.ckmayer.cz
METAL-FRUT, SPOL. S R.O.
MARTED S.R.O.
Miroslav Jůva, Ing. Lucia Jůvová
Josef Jůva, Mgr. Renata Kaletová
Náměstí Svobody 528, 739 61 Třinec
IČ: 268 20 323
DIČ: CZ268 20 323
«
@
Þ
MEDITERAN TRAVEL S.R.O.
LUJANA
Ing. Jana Crkvová
Nad Kotlaskou 297
180 00 Praha 8
IČ: 257 40 954
DIČ: CZ257 40 954
Petr Majer, Ing. Marcela Králová
Lidická 35
150 00 Praha 5
IČ: 256 22 706
DIČ: CZ256 22 706
Specializace: organizace poznávacích zájezdů do celé Evropy
Specializace: cestovní agentura
Miroslav a Jana Theisingerovi
Vinařská 7/1134
170 00 Praha 7
IČ: 411 17 409
DIČ: CZ590 2280 956
MAYER & CROCUS S.R.O.
Tomio Okamura
Rytířská 410/6
110 00 Praha 1
IČ: 251 24 188
DIČ: CZ251 24 188
«
@
Þ
+420 222 873 600, +420 602 665 555
+420 224 240 973
[email protected]
http://www.mikitravel.cz
Specializace: zájezdy na individuální objednávku, incoming z mimoevropských zemí
49
MONATOUR A.S.
Mgr. Simona Černušáková
Na Hradbách 127
280 02 Kolín 1
IČ: 247 55 087
DIČ: CZ247 55 087
«
@
Þ
NIKOLAS TOURS A.S.
+420 321 718 171
+420 321 718 172
[email protected]
http://www.monatour.cz
Specializace: MONATOUR to je zážitek! Poznávací zájezdy po Evropě, pobytové zájezdy ve Středomoří, relaxace v termálech
a zážitkové zájezdy na Formuli 1. Moderní a komfortní autobusy značky SETRA.
MUNDO
Ing. Petr Želiezko
Balbínova 1260
500 03 Hradec Králové
IČ: 684 59 718
DIČ: CZ760 8273 046
+420 773 104 010
@ [email protected]
Þ http://www.mundo.cz
NEAN TOUR S.R.O.
«
@
Þ
+420 382 522 555
+420 382 521 089
[email protected]
http://www.neantour.cz
Specializace: Chorvatsko - ubytování v hotelech, apartmánech po celém pobřeží, specialista na pobytové výlety po národních
parcích Chorvatska s pobytem u moře, nejlepší ceny na hotelové ubytování v Podgoře; pobytové zájezdy s výlety - Slovensko
NEMO TOUR S.R.O.
Ing. Jan Treutler
Partyzánská 24 - hala nádraží Holešovice
170 00 Praha 7
IČ: 640 51 421
DIČ: CZ640 51 421
«
@
Þ
+420 266 710 776, +420 777 277 015
+420 283 841 419
[email protected]
http://www.nemotour.cz
Specializace: dlouholetá činnost v cestovním ruchu - především v oblasti relaxačních, lázeňských a wellness pobytů v ČR, na Slovensku
a v Maďarsku; organizace klasické letní dovolené k moři, především do oblasti severní Itálie
NIKAL S.R.O.
Alena Fencl
Lesná 102
671 02 Šumná
IČ: 262 76 186
DIČ: CZ262 76 186
+420 596 134 000-2
+420 596 134 162
[email protected]
http://www.nikolas.cz
Specializace: Řecko, Kypr, mezinárodní doprava
Ing. Hana Prchalová
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3
IČ: 019 81 749
DIČ: CZ019 81 749
@
Þ
Þ
Þ
+420 222 553 624, +420 724 064 974
[email protected]
http://www.nirvanatravel.cz
http://www.srilanka-travel.cz
http://www.malajsie-travel.cz
Specializace: cestovní kancelář Nirvana Travel se snaží při zajišťování nejen exotické dovolené o individuální přístup ke každému
klientovi, vyjít maximálně vstříc jeho požadavkům
NOVASOL S.R.O.
Wolfgang Quilitz
Politických vězňů 1597/19
110 00 Praha 1
IČ: 458 08 104
DIČ: CZ458 08 104
«
@
Þ
+420 222 311 715
+420 222 329 097
[email protected]
http://www.novasol.cz
Specializace: zprostředkování pronájmu rekreačních objektů v Evropě
OSVĚTA HOŘOVICE
Josef Sklenář
Tlustice 161
268 01 Hořovice
IČ: 102 61 940
DIČ: CZ501 117 015
«
@
Þ
+420 314 000 999
+420 314 000 995
[email protected]
http://www.ck-osveta.cz
Specializace: specialista na termální ostrov Ischia a poznávací zájezdy
PALMA TRAVEL TOUROPERATOR A.S.
«
@
Þ
+420 515 265 515, +420 800 201 205
+420 515 291 055
[email protected]
http://www.nikal-zajezdy.cz
Specializace: lázeňské pobyty Slovensko, putovní a poznávací zájezdy, Turecko, Německo, Maďarsko, Španělsko, Thajsko
50
«
@
Þ
NIRVANA TRAVEL S.R.O.
Specializace: aktivní dovolená a poznávací zájezdy s lidmi na stejné vlně
Věra Andělová
Riegrova 145
399 01 Milevsko
IČ: 472 38 828
DIČ: CZ472 38 828
Nikolas Mumulos
Nádražní 822/124
702 00 Ostrava
IČ: 268 72 129
DIČ: CZ268 72 129
Ing. Arsen Takos
Jana Pavelky 674
250 62 Líbeznice
IČ: 248 30 968
DIČ: CZ248 30 968
«
@
Þ
+420 595 175 757, +420 774 550 941
+420 774 550 942
+420 227 077 968
[email protected]
http://www.palma-travel.cz
Specializace: exotické destinace, eurovíkendy, Středomoří, poznávací zájezdy
51
PERISCOPE SKANDINÁVIE, S.R.O.
PALOMINO
Irena Hendrychová
Mochovská 38
198 00 Praha 9
IČ: 453 02 804
DIČ: CZ586 1271 427
«
@
Þ
+420 281 866 123
+420 281 867 505
[email protected]
http://www.palomino.cz
Specializace: poutní poznávací a pobytové zájezdy
PANGEO TOURS, A.S.
Ing. Miroslav Dohnal
Lannova 15
370 01 České Budějovice
IČ: 260 92 727
DIČ: CZ260 92 727
«
@
Þ
+420 386 359 321
+420 386 354 082
[email protected]
http://www.pangeotours.com
Specializace: poznávací a expediční zájezdy hotelbusy do Evropy, na Island, na Blízký východ, do Afriky a Latinské Ameriky
+420 222 300 000
@ [email protected]
Þ http://www.pantour.cz
+420 565 326 355
@ [email protected]
Þ http://www.ckpelhrim.cz
Specializace: touroperátor - Chorvatsko, Itálie, autokarová doprava
PEPA CESTOVNÍ KANCELÁŘ S.R.O.
«
@
Þ
+420 266 610 273
+420 281 864 773
[email protected]
http://www.rybolov.com
Specializace: rybářské zájezdy pro jednotlivce i skupiny do celého světa: Norsko, Švédsko, Finsko, Irsko, Island, Aljaška, Kanada,
Rusko, Maledivy, Madagaskar, Chile, Argentina, Brazílie...
52
Specializace: Skandinávie (zvláště Norsko a Island), Pobaltí, Petrohrad, Irsko a Skotsko
PFP S.R.O.
Miroslav Jílek
Frýdlantská 210/12
460 01 Liberec
IČ: 259 18 184
DIČ: CZ259 18 184
+420 776 264 591
@ [email protected]
Þ http://www.e-holiday.cz
Specializace: prodej ubytování na Slovensku a agenturní prodej zájezdů od významných cestovních kanceláří
Mgr. Dagmar Střešňáková
Na Výsledku II 1023/4
140 00 Praha 4
IČ: 264 74 506
DIČ: CZ264 74 506
@
Þ
+420 603 516 956
+ 420 777 316 956
[email protected]
http://www.pinocchio.cz
PLUSTOUR M
PELHRIM
Mgr. Zdeněk Edelmann
Hloubětínská 11
194 00 Praha 9
IČ: 273 95 774
DIČ: CZ273 95 774
+420 542 213 346, +420 774 151 916
+420 542 213 347
[email protected]
http://www.periscope.cz
Specializace: Itálie, golfové zájezdy s trenérem i pro individuály - exotika, Egypt, Tunisko, Evropa, lyžařské a snowboardové zájezdy
- italské Alpy - Sestriere a Pragelato - Vialattea, sportovní zájezdy, agenturní prodej, Arena di Verona
Specializace: pobytové zájezdy, Řecko, Turecko
Luboš Fikar
Hrnčířská 263
393 01 Pelhřimov
IČ: 472 23 081
DIČ: CZ720 5151 536
«
@
Þ
PINOCCHIO VIAGGI S.R.O.
PANTOUR S.R.O.
Paris Vlachopoulos
Revoluční 763/15
110 00 Praha 1
IČ: 279 29 272
DIČ: CZ279 29 272
Ing. Petr Burian
Smetanova 9
602 00 Brno
IČ: 252 63 196
DIČ: CZ252 63 196
Ing. Miroslav Špirk
T. G. Masaryka 810
473 01 Nový Bor
IČ: 445 63 647
DIČ: CZ625 4150 815
+420 602 440 611
@ [email protected]
Þ http://www.plustour.cz
Specializace: Francie, Itálie, Benelux, Švýcarsko
POLOR
Karla Klimková
Kozí 146
252 62 Únětice, Praha - západ
IČ: 144 77 581
DIČ: CZ465 603 414
«
@
Þ
+420 220 971 210, +420 603 230 104
+420 220 971 210
[email protected]
http://www.polorpraha.cz
Specializace: Polsko
53
POZNÁNÍ
Jiří Erben
Palackého tř. 2744
530 02 Pardubice
IČ: 481 63 210
DIČ: CZ580 2111 700
«
@
Þ
Þ
Þ
+420 466 535 401, +420 722 921 734
+420 466 535 777
[email protected]
http://www.poznani.cz
http://www.poznani.sk
http://www.poznavacie-zajazdy.sk
Specializace: aktivní dovolená do hotelu i pod stan, poznávací zájezdy s turistikou a cykloturistikou, poznávací pobyty, pohodové
týdny v Alpách, daleké poznávací cesty do celého světa
PRADĚD INTER
Mgr. Aleš Valnoha
Havlíčkova 30/546
789 01 Zábřeh
IČ: 180 81 819
DIČ: CZ510 120 105
«
@
Þ
.9$/,7$
9(69Ď7Ď5<%$ġ(1Ì
2'52.8
+420 583 411 083, +420 583 455 596
+420 583 411 083
[email protected]
http://www.ckpraded.cz
Specializace: vojensko-historické zájezdy po Evropě a USA (vojenská muzea, bojiště, lodě, letadla); cykloturistika; horská turistika
PRAGA 2 AGENCY S.R.O.
Marina Khludneva
Náměsti Barikád 1134/3
130 00 Praha
IČ: 246 59 827
DIČ: CZ246 59 827
«
@
Þ
+420 222 542 533
+420 224 251 229
[email protected]
http://www.praga2ag.eu
Specializace: oblast medicínského cestovního ruchu v České republice
PRAGUE TRAVEL LTD., S.R.O.
Mgr. Vít Kobylka
Rytířská 4
110 00 Praha 1
IČ: 262 33 509
DIČ: CZ262 33 509
«
@
Þ
+420 222 873 307, +420 777 070 783
+420 222 873 307
[email protected]
http://www.pragueallinclusive.com
Specializace: incomingová CA
PRIMA VIA, S.R.O.
Helena Matějková
Žlutická 39
323 00 Plzeň
IČ: 453 50 353
DIČ: CZ453 50 353
«
@
Þ
+420 377 535 886
+420 777 108 634
+420 377 542 959
[email protected]
http://www.primavia.cz
1256.2ŏä9e'6.2
),16.2ŏ,56.2
586.2ŏ.$1$'$
$/-$ä.$ŏ0$/(',9<
%5$=Ì/,(ŏ&+,/(
0$'$*$6.$5
$5*(17,1$
3(3$FHVWRYQtNDQFHOiĜVUR
+ORXEČWtQVNi3UDKD
WHO
Specializace: jednodenní a krátkodobé poznávací zájezdy, převážně ČR, Rakousko, Německo, Švýcarsko; akce pro školy, družiny,
seniory a zájmové svazy, vzdělávací organizace
54
ZZZU\ERORYFRP
PRO TRAVEL CK, S.R.O.
Ing. Pavel Kudrnáč
Prokopova 23
301 00 Plzeň
IČ: 263 55 353
DIČ: CZ263 55 353
«
@
Þ
+420 377 919 202
+420 377 919 202
[email protected]
http://www.protravel.cz
Specializace: zájezdy pro kolektivy, školní zájezdy, zájezdy do Anglie, jazykové kurzy v Anglii
PT TOURS INTERNATIONAL S.R.O.
Michal Anthis
Havlíčkova 1682/15
110 00 Praha 1
IČ: 247 39 740
DIČ: CZ247 39 740
Krupka Nový Bor
Bílina
Aš
Hostinné
+420 257 225 467
@ [email protected]
Þ http://www.pttours.cz
Specializace: plavby lodí
Jeseník
Rokycany
Strakonice
Sušice
Zábřeh
Hlinsko Litovel
Šternberk
Studénka
Velké Meziříčí Holešov
Otrokovice
QUALITY TOURS S.R.O.
Ing. Martin Topol
Myslíkova 174/23
110 00 Praha 1
IČ: 261 22 669
DIČ: CZ261 22 669
«
@
Þ
+420 226 259 060
+420 222 519 814
[email protected]
http://www.qualitytours.cz
Specializace: seniorské zájezdy do Středomoří
QUICKTOUR, S.R.O.
Mgr. Kamil Krupka
Biskupská 12
370 01 České Budějovice
IČ: 281 15 244
DIČ: CZ281 15 244
«
@
Þ
+420 386 350 220, +420 387 311 225
+420 602 364 305
+420 386 350 218, +420 387 311 225
[email protected]
http://www.quicktour.cz
Specializace: Chorvatsko - Rab, Orebič, Itálie - severní Itálie, pobyty s výlety: Černá Hora, Korsika, zájezdy s květinovou a zahrad. tematikou,
adventní zájezdy, programy pro školy, pozn. zájezdy: Holandsko, Švýcarsko, Francie, Irsko, Rakousko, ostrov Madeira, EXPO 2015
RASTA CZ, S.R.O.
Ing. Milan Krameš
Husovo nám. 264
269 01 Rakovník
IČ: 489 50 572
DIČ: CZ489 50 572
«
@
Þ
+420 313 517 384
+420 313 517 385
[email protected]
http://www.rastacz.cz
Specializace: prodejce touroperátorů s dlouholetou tradicí
57
REDOK TRAVEL S.R.O.
Hana Šimková
Pod Věží 4
568 02 Svitavy
IČ: 252 58 281
DIČ: CZ252 58 281
«
@
Þ
Þ
+420 461 530 663
+420 461 530 689
[email protected]
http://www.redok.cz
http://www.redoktravel.cz
Specializace: poznávací zájezdy po Evropě, pobyty u moře s výlety, poznávací zájezdy exotika a vzdálené země, europlavby,
eurovíkendy
«
@
Þ
+420 608 207 783
+420 267 193 301
[email protected]
http://www.reinatour.cz
Specializace: specialista na Španělsko – pobyty autobus, letadlo, vlastní doprava, poznávací zájezdy, zájezdy na míru. Exotika/Mexiko
– pobyty poznávací, svatební cesty, zájezdy na míru
«
@
Þ
+420 585 228 774
+420 585 228 782
[email protected]
http://www.rekos.cz
Specializace: poznávací zájezdy po Evropě, rekreační pobyty u moře i v tuzemsku
«
@
Þ
+420 572 540 852, +420 603 512 681
+420 572 550 057
[email protected]
http://www.rekotour.cz
Specializace: Řecko, Chorvatsko, Bulharsko, ČR a SR
ROLAND PRAGUE
Pavel Yevdokimov
Senovážné náměstí 978/3
110 50 Praha 1
IČ: 271 86 938
DIČ: CZ271 86 938
Specializace: pobytové zájezdy - Bulharsko a Řecko
Ilona Rubáčková
Pod Nouzovem 972/21
197 00 Praha 9
IČ: 241 97 980
DIČ: CZ 241 97 980
«
@
Þ
+420 774 910 891
+420 281 914 391
[email protected]
http://www.ckrubikon.cz
Specializace: aktivní a poznávací dovolená - cyklozájezdy víkendové i delší, exotické poznávací cesty od Aljašky po Madagaskar, in-line,
hory, ferraty, vodácké akce, říční jachty v Evropě; programy na míru, firemní akce; letenky
Bohuslav Nahodil
Náměstí Republiky 294/24
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 101 14 815
DIČ: CZ470 128 438
«
@
Þ
+420 566 625 808, +420 566 628 539
+420 566 625 808
[email protected]
http://www.santinitour.cz
Specializace: Chorvatsko, Česká republika; pobytové zájezdy, poznávací zájezdy, zájezdy pro seniory, svatební cesty, pronájem chat
a chalup
«
@
Þ
Helena Bečková
Jeronýmova 1485/19
370 27 České Budějovice
IČ: 260 60 451
DIČ: CZ260 60 451
«
@
Þ
+420 386 100 135, +420 602 188 290
+420 386 100 106
[email protected]
http://www.cksaturn.cz
Specializace: pobytové zájezdy do Chorvatska, Itálie, Španělska, poznávací výlety a zájezdy, cykloturistika, vysokohorská turistika
S.R.O.
+420 233 540 414, +420 601 378 379
+420 233 540 414
[email protected]
http://www.rolandprague.cz
Specializace: služby incomingového cestovního ruchu pro široké spektrum zákazníků
58
+420 222 317 583
+420 222 317 583
[email protected]
http://www.rstour.cz
SATURN - ČSAD AUTOBUSY Č. BUDĚJOVICE A.S.
REKOTOUR
Anna Pavlicová
Masarykovo nám. 1232
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 485 00 194
DIČ: CZ565 6140 281
«
@
Þ
SANTINI TOUR
REKOS S.R.O.
Božena Lavrenčíková
Slovenská 12
772 00 Olomouc
IČ: 258 31 585
DIČ: CZ258 31 585
Roman Šimek
Zlatnická 7
110 00 Praha 1
IČ: 247 94 465
DIČ: CZ247 94 465
RUBIKON S.R.O.
REINA TOUR S.R.O.
Renata Süttö Vítková
Podnikatelská 539
190 11 Praha 9
IČ: 270 62 783
DIČ: CZ270 62 783
RS TOUR S.R.O.
SEGWAY ČR - GSI DISTRIBUTION S.R.O.
Ing. Miroslava Pavlíková
Plavecká 2
120 00 Praha 2
IČ: 285 35 278
DIČ: CZ285 35 278
@
Þ
Þ
+420 723 434 974
[email protected]
http://www.segway-point.cz
http://www.segwaypt.cz
Specializace: dovoz a pronájem transportérů segway, pořádání okružních poznávacích jízd v Praze
59
SEZNAM.CZ, A.S. – SDOVOLENA.CZ
Ing.Václav Kirchner
Radlická 3294/10
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 261 68 685
DIČ: CZ261 68 685
@ [email protected]
Þ http://www.sdovolena.cz
«
@
Þ
+420 596 127 346
+420 596 127 344
[email protected]
http://www.a-sezona.cz
Specializace: výběr ze zájezdů renomovaných CK od roku 1993
SILKLAND EUROPA S.R.O.
«
@
Þ
+420 222 542 007
+420 222 542 015
[email protected]
http://www.travelineuropa.eu
Specializace: Evropa a Turecko
«
@
Þ
+420 224 152 131-2
+420 224 948 584
[email protected]
http://www.simholidays.com
«
@
Þ
+420 606 750 231
+420 543 232 148
[email protected]
http://www.slana-ts.com
Specializace: incoming ze západní Evropy; organizace a servis firemních akcí
SMART TRAVEL, S.R.O.
Ing. Petr Smítka
Blatenská 111
430 03 Chomutov
IČ: 254 94 066
DIČ: CZ254 94 066
«
@
Þ
+420 474 650 882
+420 474 650 883
[email protected].cz
http://www.smarttravel.cz
«
@
Þ
Kristina Králová
Veleslavínova 6
110 00 Praha 1
IČ: 284 81 020
DIČ: CZ284 81 020
«
@
Þ
+420 224 814 567, +420 224 813 926
+420 224 811 819
[email protected]
http://www.snailtravel.cz
Specializace: specialista na Portugalsko - Algarve, Madeira, Azorské ostrovy. Exotika: Brazílie, Mosambik, Keňa, Maledivy, Kuba.
Sicílie, Kréta, Mallorca; nabídka ubytování v tradičních domech a vilách, golfové nabídky do celého světa
SOLEADA S.R.O.
SKALLA CZ, S.R.O.
+420 495 521 595
+420 495 530 006
[email protected]
http://www.skalla.cz
Specializace: pobytové zájezdy do Chorvatska a Itálie, lyžařské zájezdy – Dolomiti, adventní zájezdy – Rakousko, Německo
60
Ladislava Slaná
Poříčí 1B/804
603 00 Brno
IČ: 269 70 571
DIČ: CZ269 70 571
SNAIL TRAVEL INTERNATIONAL A.S.
Specializace: Francie – mobilhomy a apartmány, poznávací, pobytové, jednodenní zájezdy, lyžování v Evropě
PaedDr. Renata Moník Petříčková
Ulrichovo nám. 762
500 02 Hradec Králové
IČ: 259 61 292
DIČ: CZ259 61 292
+420 222 948 581
+420 724 102 501
[email protected]
http://www.skitur.cz
Specializace: zimní dovolená v Alpách - Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Francie. Letní dovolená - pobyty v Alpách i u moře, rafting,
poznávací zájezdy, cykloturistika, horská turistika. Wellness po celý rok
SIM S.R.O.
Iveta Filo
Kloknerova 2285/16
148 00 Praha 4
IČ: 629 10 809
DIČ: CZ629 10 809
@
Þ
SLANÁ - TRAVEL SERVICE, S.R.O.
SEZÓNA, S.R.O.
Zdenka Poyra
Karlovo náměstí 30
120 00 Praha 2
IČ: 282 46 373
DIČ: CZ282 46 373
Stanislav Švarc
Matěchova 18
140 00 Praha 4
IČ: 276 53 781
DIČ: CZ276 53 781
Specializace: lyžařské zájezdy po Evropě, heliskiing v Itálii, Švýcarsku a Kanadě. Cykloturistika, zájezdy za sportem, organizace
sportovních akcí v cyklistice, penzion SKITUR v Praze, chalupa na Šumavě, doprava mikrobusy
Specializace: celý svět
Zdeňka Blažková
Čs. Legií 145/18
702 00 Ostrava
IČ: 483 97 750
DIČ: CZ483 97 750
SKITUR, S.R.O.
Ing. Jan Šťastný
Moskevská 658/41
460 01 Liberec
IČ: 254 93 892
DIČ: CZ254 93 892
@
Þ
Þ
Þ
+420 485 102 754, +420 774 750 111
[email protected]
http://www.soleada.cz
http://www.polarni-plavby.cz
http://www.plavbykaribikem.cz
Specializace: komfortní poznávací zájezdy do Latinské Ameriky - Argentina, Brazílie, Chile, Patagonie, Peru, Bolívie, Uruguay, Ekvádor,
Galapágy,Venezuela, Mexiko, Kostarika, Panama, Kolumbie a Guatemala; okružní plavby Pullmantur; specializované polární plavby
61
SPA & MEDICAL TRAVEL S.R.O.
Jana Vrbová, Petr Vrba
Za Hájem 39
362 11 Jenišov
IČ: 250 14 773
DIČ: CZ250 14 773
+420 353 549 223, +420 608 964 523
@ [email protected]
Þ http://www.spamedicaltravel.com
Specializace: incoming z rusky mluvících zemí (Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Uzbekistán, Ázerbájdžán apod.)
SRDCE EVROPY - HEART OF EUROPE
Soňa Brandeisová
Vápencová 418/8
147 00 Praha 4
IČ: 112 45 921
@
@
Þ
+420 602 396 392
[email protected]
[email protected]
http://www.accka.cz – Prezidium
AČCKA
Specializace: poradenství v oblasti cestovního ruchu
+420 553 710 569
@ [email protected]
Þ http://www.stefanny.cz
Specializace: touroperátor na Bulharsko, letecké zájezdy, poznávací zájezdy, exotika
STEFFTOUR, S.R.O.
Žaneta Steffanová
U Sluncové 14
186 76 Praha 8
IČ: 248 07 133
DIČ: CZ248 07 133
+420 608 666 496
@ [email protected]
Þ www.stefftour.com
Specializace: cestovní agentura stefftour se v cestovním ruchu pohybuje od roku 2003 a poskytuje veškeré incomingové služby
jak na území ČR, tak i v sousedících zemích jako je Německo a Rakousko
STUDENT AGENCY K.S.
Mgr. Eva Sedlmajerová
Nám. Svobody 17
602 00 Brno
IČ: 253 17 075
DIČ: CZ253 17 075
«
@
Þ
Þ
Þ
+420 800 600 600, +420 542 424 242
+420 539 000 470
[email protected]
http://www.studentagency.cz
http://www.dovolena.cz
http://www.letenky.cz
Specializace: online prodejce zájezdů od českých a německých CK, největší prodejce letenek v ČR, provozovatel autobusových
linek STUDENT AGENCY a vlakových spojů REGIO JET, největší jazyková cestovní agentura v ČR a SR
62
Petr Malý
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4 (business centrum EL TODO)
IČ: 250 74 067
DIČ: CZ250 74 067
«
@
Þ
+420 323 673 209, +420 315 557 665
+420 602 308 594
+420 323 673 209
[email protected]
http://www.sunnytravel.cz
Specializace: Španělsko, Itálie
SUNNY.CZ - BARBORA ŠEŠULKOVÁ
Barbora Šešulková
Náměstí Míru 129
344 01 Domažlice
IČ: 734 02 729
DIČ: CZ735 4211 766
+420 721 177 828
@ [email protected]
Þ http://www.ca-sunny.cz/
Specializace: prodej zahraničních zájezdů a pobytů
ŠTEFL-TOUR, JAROSLAVA ŠTEFLOVÁ
STEFANNY S.R.O.
Ing. Stefka Fousová
U Jaktařské brány 4
746 01 Opava
IČ: 268 47 019
DIČ: CZ268 47 019
SUNNY TRAVEL, S.R.O.
Jaroslava Šteflová, Josef Štefl
Havlíčkovo nám. 102/I.
380 01 Dačice
IČ: 129 31 357
«
@
Þ
+420 384 420 361, +420 384 420 292
+420 384 420 292
[email protected]fl-tour.cz
http://www.stefl-tour.cz
Specializace: lyžařské zájezdy do Alp i ČR, pobytové a poznávací zájezdy do celého světa, pobyty v Chorvatsku a Itálii, zájezdy za
kulturou - divadla a muzikály, jednodenní zájezdy (Vídeň, Budapešť, Drážďany)
TALPA S.R.O.
Jana Karšayová
Zapova 14
150 00 Praha 5
IČ: 452 41 856
DIČ: CZ452 41 856
@
Þ
+420 257 310 901
+420 777 619 192
[email protected]
http://www.talpa.cz
Specializace: zimní CK, specialista na lyžařské zájezdy do Alp, ubytování v residencích, chalátech, chatách i hotelích, doprava
busem i vlastní
TAS – TRAVEL ACTIVE SPORT, S.R.O.
Sylvie Laštůvková
Kytlická 780/18
190 00 Praha 9
IČ: 022 25 361
DIČ: CZ022 25 361
+420 774 000 425
@ [email protected]
Specializace: skupinové pobyty v Chorvatsku, zejména sportovně zaměřené
63
TEP TOUR S.R.O.
Anna Schönmannová
U Nádraží 697/18
415 01 Teplice
IČ: 250 04 697
DIČ: CZ250 04 697
«
@
Þ
Þ
Þ
TIP TRAVEL S R.O.
+420 777 184 618, +420 417 577 738
+420 417 577 704
[email protected]
http://www.teptour.cz
http://www.italiezababku.cz
http://www.proskupiny.cz
Specializace: Itálie, Chorvatsko, Česko, Rakousko, Maďarsko – pobytové, poznávací, lyžařské zájezdy pro skupiny i individuální
klienty
THE PARTNERS SPOL. S R.O.
Jolana Schorchtová
Nad Palatou 33/2957
150 00 Praha 5
IČ: 430 04 067
DIČ: CZ430 04 067
+420 224 256 032, +420 602 142 874
@ offi[email protected]
Þ http://www.thepartners.cz
Specializace: exotika - Afrika, Blízký východ, Asie, Jižní a Střední Amerika; léto - Chorvatsko, Itálie; lyžařské zájezdy - Francie,
Rakousko, Itálie
THE PRAGUE CONCERT CO., S.R.O.
John Tregellas, Eva Venhodová
Na Kozačce 1
120 00 Praha 2
IČ: 645 77 333
DIČ: CZ645 77 333
«
@
Þ
+420 222 524 388
+420 224 257 345
[email protected]
http://www.concert.cz
Specializace: zajištění cestovních služeb vč. koncertních vystoupení pro amatérské i profesionální hudební soubory v středoevropském regionu; zájezdy pro milovníky hudby a kultury
«
@
Þ
+420 553 651 259, +420 558 981 900
+420 604 510 944, +420 606 771 727
+420 553 651 259, +420 558 981 900
[email protected]
http://www.ck-time.com
Specializace: pobyty u Baltského moře v Polsku, agenturní prodej zájezdů jiných cestovních kanceláří do všech destinací
TIME TRAVEL SPOL. S.R.O.
Miroslav Radaković
Na Zámecké 597/11
140 00 Praha - Nusle
IČ: 493 56 861
DIČ: CZ493 56 861
«
@
@
Þ
+420 261 219 316-19, +420 724 909 768
+420 261 219 320
[email protected]
[email protected]
http://www.time-travel.cz
Specializace: exotika, all inclusive zájezdy, poznávací i pobytové zájezdy, dovolená na klíč, svatební cesty, incentiva, generální
zastoupení jordánské letecké společnosti Royal Jordanian pro ČR a SR
64
+420 774 522 683
@ [email protected]
Þ http://www.tiptravel.cz
Specializace: pobytové zájezdy, poznávací zájezdy, Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Egypt, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Kypr, Malta,
Řecko, Tunisko, Turecko, USA
TOULKY EVROPOU.CZ
RNDr. Miroslav Hrdlička
Zlatnická 7 - Dům U Zlaté lodi
110 00 Praha 1
IČ: 161 75 166
DIČ: CZ550 8042 001
«
@
Þ
+420 739 356 390
+420 235 310 114
[email protected]
http://www.toulkyevropou.cz
Specializace: poznávací zájezdy po Evropě pro malé i velké kolektivy ve Vašem stylu, gastrotoulky evropskými kuchyněmi
TRAVEL 2002, SPOL. S R.O.
Ing. Jana Enderlová
Moravské nám. 4
602 00 Brno
IČ: 469 80 211
DIČ: CZ469 80 211
«
@
Þ
+420 542 210 102, +420 602 793 313
+420 542 217 654
[email protected]
http://www.travel2002.cz
Specializace: letecké pobytové zájezdy do Středomoří (odlety z Brna, Prahy a Ostravy) a poznávací zájezdy v Evropě do více jak 40 zemí;
tematické zájezdy - vinařské, lázně a wellness, turistika, eurovíkendy... zájezdy pro skupiny na zakázku
TRAVEL EUROPE CZ, S.R.O.
TIME
Ing. Hedvika Thiemlová
Opavská 438
747 22 Dolní Benešov
IČ: 136 02 161
Mgr. Juraj Vitko
Štefánikova 13/43
150 00 Praha 5
IČ: 017 40 512
DIČ: CZ017 40 512
Zuzana Lipská
Trojanova 18
120 00 Praha 2
IČ: 629 07 981
DIČ: CZ629 07 981
«
@
Þ
+420 224 999 130
+420 224 999 140
[email protected]
http://www.traveleurope.cc
Specializace: poznávací cesty po České republice a střední Evropě
TRAVEL PLANET S.R.O.
Pawel Vojciech Michalski
Žitná 10
120 00 Praha 2
IČ: 274 05 141
DIČ: CZ274 05 141
«
@
Þ
+420 222 211 736
+420 222 211 737
[email protected]
http://www.myplanet.cz
Specializace: prodej zájezdů do Řecka, zejména ostrovy Kréta, Rhodos, Zakynthos a Kos
65
TRAXMANDL TOUR
Ing. Hana Traxmandlová
Pod Resslem 1978
434 01 Most
IČ: 287 45 591
DIČ: CZ287 45 591
«
@
Þ
Þ
+420 476 100 351, +420 602 129 110
+420 476 100 351
[email protected]
http://www.ttour.cz
http://ck.traxmandl.eu
Specializace: zájezdy na kolech, poznávací zájezdy. USA, Austrálie
@
Þ
Þ
Þ
+420 483 314 298, +420 483 312 276
[email protected]
http://www.ck-trip.cz
http://www.apartmany-heidi.cz
http://www.amade.cz
TRUE TRAVEL NOVÝ ZÉLAND S.R.O.
@
Þ
Þ
+420 230 234 444
[email protected]
http://www.truetravel.cz
http://www.novyzeland.org
Specializace: Nový Zéland, Antarktida, Subantarktické ostrovy a ostrovy „teplého“ Pacifiku; kompletní cestovní servis na míru,
přímo od zdroje, s českými průvodci trvale žijícími na NZ; individuální cestování a malé skupiny
ULYSSES T.R.U.S.T. PRAGUE SPOL. S R. O.
Ivana Čeňková
Jeruzalémská 10
110 00 Praha 1
IČ: 497 07 809
DIČ: CZ497 07 809
«
@
Þ
Þ
+420 224 225 430-1, +420 728 577 556
+420 224 225 430-1
[email protected]
http://www.ulysses.cz
http://www.kvalitni-dovolena.cz
Specializace: Tunisko, Itálie, Chorvatsko; pobytové zájezdy, poznávací zájezdy, zájezdy pro seniory
UNITRAVEL GROUP, S.R.O.
Martina Vachelová
Zbraslavská 1/37
159 00 Praha 5
IČ: 279 55 753
DIČ: CZ279 55 753
«
@
Þ
+420 222 352 520
+420 296 150 347
offi[email protected]
http://www.unitravelgroup.cz
Specializace: zájezdy na míru (firemní, konference, kongresy, poznávací), exotická dovolená, golfová dovolená
66
«
@
Þ
+420 775 331 722
+420 533 339 988
[email protected]
www.ivalovi.com
Specializace: zprostředkování ubytování v Chorvatsku
Jan Witek
Vídeňská 142
148 00 Praha 4
IČ: 629 17 072
DIČ: CZ629 17 072
«
@
Þ
+420 242 447 200
+420 242 447 210
[email protected]
http://www.vegatour.com
Specializace: okružní plavby luxusními cruisery po Jaderském moři, zimní autobusové linky do Francie a Itálie, letní linky do Chorvatska
a Itálie, nepravidelná zájezdová doprava, prodej ojetých autobusů, prodej náhradních dílů, autoservis, pneuservis, karavan a jacht centrum
Specializace: sportovní zájezdy
Mgr. Jana Halaszová
Velflíkova 1430/8
160 00 Praha 6
IČ: 291 49 894
DIČ: CZ291 49 894
Mgr. Marie Ludvíková
Teyschlova 1118/1
635 00 Brno
IČ: 293 57 802
VEGA TOUR, SPOL. S R.O.
TRIP S.R.O.
Mgr. Irena Špringlová
Pražská 17
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 284 45 759
DIČ: CZ284 45 759
VALOVI, S.R.O.
VELKÝ SEMERINK S.R.O.
Jitka Zajíčková
Janov n. Nisou 1272
468 11 Janov n. Nisou
IČ: 613 26 755
DIČ: CZ613 26 755
«
@
Þ
+420 483 707 157, +420 602 482 668
+420 483 707 156
[email protected]
http://www.rudolfreisen.cz
Specializace: prodej zájezdů německých touroperátorů
VIAMARE SPOL. S R.O.
Mgr. Lenka Běláková
Francouzská 16
120 00 Praha 2
IČ: 481 16 734
DIČ: CZ481 16 734
«
@
Þ
+420 242 489 361, +420 242 489 362
+420 222 515 784
[email protected]
http://www.viamare.cz
Specializace: Řecko a řecké ostrovy, Srí Lanka, Kanárské ostrovy, místa bez masového turismu
VICTORIA
Ing. Ladislav Jarý
Cejl 87
602 00 Brno
IČ: 163 12 520
DIČ: CZ631 0210 236
«
@
Þ
+420 545 213 101
+420 542 243 718
[email protected]
http://www.victoria-ck.cz
Specializace: touroperátor, dopravní služby
67
VLNA.CZ S.R.O.
Marek Knapp
Kadaňská 3550
430 03 Chomutov
IČ: 272 71 099
DIČ: CZ272 71 099
«
@
Þ
+420 474 721 050
+420 474 624 167
[email protected]
http://www.vlna.cz
Specializace: experti na lyžování v Rakousku, Německu, Švýcarsku a Itálii od roku 1991
VSACAN TOUR S.R.O.
JUDr. Libor Bureš
Dolní náměstí 344
755 01 Vsetín
IČ: 447 41 561
DIČ: CZ447 41 561
«
@
Þ
+420 571 423 424
+420 571 423 425
[email protected]
http://www.vsacantour.cz
Specializace: autobusové poznávací zájezdy
WINGS TRAVEL, S.R.O.
Drahoslava Molnárová
Václavské nám. 8
110 00 Praha
IČ: 614 65 313
DIČ: CZ614 65 313
«
@
Þ
+420 224 239 767
+420 224 239 804
[email protected]
http://www.wingstravel.cz
Specializace: incomingové služby pro klienty z Čínské lidové republiky, outgoingové služby pro českou klientelu (zájezdy do
Číny), ubytování, dopravní servis, prodej letenek
LÉTO2016
JIŽVPRODEJI
ZANTE TOUR S.R.O.
Michalis Bordochas
Vysoká 3301/92
466 02 Jablonec nad Nisou
IČ: 014 822 03
DIČ: CZ014 82 203
+420 581 332 478, +420 603 911 330
@ [email protected]
Þ http://www.zantetour.cz
Specializace: Řecko a řecké ostrovy, Srbsko, agroturistické zájezdy, poznávací zájezdy, tematické zájezdy, speciální nabídky pro
skupiny/školy/seniory
ZLÍNTOUR TRIPS S.R.O.
Ludmila Richtrová, Dita Kovačičová
Štefánikova 17
760 01 Zlín
IČ: 269 49 725
DIČ: CZ269 49 725
@
Þ
Þ
Þ
+420 577 211 700, +420 575 758 000
[email protected]
http://www.zlintourtrips.cz
http://www.zimanahorach.cz
http://www.letoumore.cz
Specializace: zájezdy autobusem, letecky i vlastní dopravou do Itálie, Chorvatska, Bulharska, Řecka, Turecka, Rakouska, pobyty v ČR, na Slovensku a v dalších státech Evropy,
poznávací zájezdy, lyžařské pobyty v Itálii, Rakousku a Francii; ve spolupráci se specializovanými CK také exotické zájezdy a daleké cesty; pro skupiny zájezdy šité přímo na míru
68
callcentrum
cenahovorudleceníkuvašehooperátora
$ '5(6ÉŐ ' ,5(&725<
SEZNAM PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ
ALPHABETICAL LIST OF AFFILIATED MEMBERS
ASSOCIATION OF CROATIAN TRAVEL AGENCIES
ŽeljkoTrezner
Izidora Krsnjavoga 1/II (hotel Westin)
100 00 Zagreb
Croatia
DIČ: HR94 944 28 90 33
«
@
Þ
+385 1 230 4992
+385 1 236 0655
[email protected]
http://www.uhpa.hr
Specializace: Asociace chorvatských cestovních kanceláří a agentur
CONCORD EXOTIC VOYAGES (I) PVT. LTD.
Zuzana Veverková
G-293 Panampilly Avenue
Panampilly Nagar
682 036 Cochin
Indie
«
@
Þ
+91 484 2318002/003
+91 484 2318004
[email protected]
http://www.concordtours.in
Specializace: incoming do Indie - jedna z předních renomovaných incomingových společností, 3 kanceláře - Goa, Kerala, Delhi; kompletní služby
v rámci celé Indie, ubytování, transfery, výlety, okruhy, individuální a tematické služby (ayurvéda, jóga, eco programy atd.), česky hovořící asistence
ČVUT V PRAZE - SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Ing. Ilona Dvořáková
Vaníčkova 7
160 17 Praha 6
IČ: 684 07 700
DIČ: CZ684 07 700
«
@
Þ
+420 234 678 217, +420 234 678 201
+420 234 678 311
[email protected]
http://www.suz.cvut.cz
Specializace: levné ubytování a stravování v kolejích ČVUT
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ TURISTICKÝ ÚŘAD
Leila Boasier-Budecker
Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1
«
@
Þ
Þ
+420 222 231 078
+420 222 231 096
[email protected]
http://www.GoDominicanRepublic.cz
http://www.GoDominicanRepublic.com
Specializace: propagace Dominikánské republiky jako turistické destinace na trzích střední a východní Evropy
«
@
Þ
+420 221 860 571
+420 221 860 400
[email protected]
http://www.etics.cz
Specializace: pojišťovací makléř, pojišťovací agent, samostatný likvidátor pojistných událostí
72
Nina Smrčiaková
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
IČ: 277 84 517
DIČ: CZ277 84 517
«
@
Þ
+420 571 411 208
+420 571 413 505
[email protected]
http://www.eurovat-eu.eu
Specializace: činnost účetních poradců, daňové poradenství, vyřizování vratek DPH z EU
GLOBAL BLUE CZECH REPUBLIC, S.R.O.
Ing. Jiří Macas, MBA
Vodičkova 38/1935
110 00 Praha 1
IČ: 261 59 341
DIČ: CZ261 59 341
«
@
Þ
+420 224 241 271
+420 224 241 269
[email protected]
http://www.globalblue.com
Specializace: zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb
HOTEL FIT PLUS, A.S.
Ing. Tomáš Pavlíček
Dvořákova 21b
750 02 Přerov
IČ: 607 93 279
DIČ: CZ607 93 279
«
@
Þ
+420 583 842 416
+420 581 202 633
hotelfi[email protected]fit.cz
http://www.hotelfit.cz
Specializace: ubytovací služby, hostinská činnost, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci
a rekondici, směnárenská činnost
INTERHOME S.R.O.
Michael Boaden
Sokolovská 84-86
180 00 Praha 8
IČ: 607 18 072
DIČ: CZ607 18 072
«
@
Þ
+420 222 323 323
+420 234 322 709
[email protected]
http://www.interhome.cz
Specializace: pronájem rekreačních domů a apartmánů v 31 zemích
IQLANDIA, O.P.S.
ETICS ITP, S.R.O.
Štěpán Landík
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 274 15 295
DIČ: CZ699 000 098
EUROVAT-ASISTANCE SPOL. S R.O.
Jana Pivoňková
Košická 6
460 12 Liberec
IČ: 254 44 565
DIČ: CZ254 44 565
+420 486 103 090
@ [email protected]
Þ http://www.iqlandia.cz
Specializace: provozovatel moderních science center - iQLANDIA, iQPARK - obě centra zpřístupňují svět vědy a techniky
na několika stovkách interaktivních exponátů z různých oblastí lidského života; programy pro školy, veřejnost, firmy
73
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, EKONOMICKÁ FAKULTA
Ing. Petr Štumpf
Studentská 13
370 05 České Budějovice
IČ: 600 76 658
DIČ: CZ600 76 658
+420 387 772 449
@ [email protected]
Þ http://www.ef.jcu.cz
Ida Vajčnerová
Zemědělská 1
613 00 Brno
IČ: 621 56 489
DIČ: CZ621 56 489
Specializace: Katedra obchodu a cestovního ruchu je garantující katedrou oboru Obchodní podnikání, kde je od 2. ročníku bakalářského studia možné volit
specializaci Cestovní ruch. Katedra spolupracuje s agenturou CzechTourism, realizuje aplikované výzkumy a pořádá konference TOURCONF a TOURWORK
+420 495 707 432
@ [email protected]
Þ http://www.vennamesta.cz
MAĎARSKÁ TURISTIKA A.S., ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
«
@
Þ
Þ
Petr Vodička
Žatecká 1
110 00 Praha 1
IČ: 452 42 313
DIČ: CZ452 42 313
Specializace: software – prodej a vyhotovení programů na zakázku, školení a poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky,
telekomunikační služby, výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, grafické práce
Karla Svobodová
Spálená 51
110 00 Praha 1
IČ: 262 08 563
DIČ: CZ262 08 563
«
@
Þ
- TMI S.R.O.
+420 224 815 378
+420 224 815 379
[email protected]
http://www.malta-info.cz
Specializace: poradenství v cestovním ruchu, zastoupení Maltské centrály cestovního ruchu pro Českou a Slovenskou republiku
74
MUZEUM KARLA ZEMANA
+420 724 341 091
@ [email protected]
Þ www.muzeumkarlazemana.cz
NÁRODNÍ DIVADLO MARIONET
+420 222 260 999
+420 222 260 970
[email protected]
http://www.magicware.cz
MALTSKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU
+420 606 792 601
+420 246 013 849
[email protected]
http://www.multima.cz
Specializace: Poznejte, jak vznikaly filmové triky ve filmu Cesta do pravěku nebo Vynález zkázy před érou digitálních technologií. Interaktivní výstava je koncipována jako filmové scény a ateliéry, kde se můžete natáčet a fotit v akci. Doprovodný program – workshopy animace, plavby po Čertovce, výtvarné dílny, projekce
MAGICWARE, S.R.O.
«
@
Þ
«
@
Þ
Specializace: poskytování služeb v oblasti informačních technologií, zakázkový softwarový vývoj, řešení pro cestovní ruch a pojišťovnictví, podpora a servis
Lenka Lukáčková
Saská 3
118 00 Praha 1
IČ: 457 97 374
DIČ: CZ457 97 374
+420 283 870 743, +420 722 250 742
+420 245 006 137
[email protected]
http://www.madarsko.cz
http://www.madarsko-zajezdy.cz
Specializace: národní zastoupení a informační středisko pro maďarský cestovní ruch
Ing. Tomáš Novosad
Krohova 2212/75
160 00 Praha 6
IČ: 625 76 836
DIČ: CZ625 76 836
+420 545 132 500
+420 545 132 930
[email protected]
http://www.mendelu.cz
Specializace: Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity nabízí pro studenty bakalářského stupně obor Management cestovního ruchu.V rámci tohoto oboru se učí řada předmětů zaměřených na problematiku CR např. Podnikání v cestovním ruchu, Destinační management atd.
Jiří Kazda
Karlovarská 814
161 00 Praha 6
IČ: 250 56 051
DIČ: CZ250 56 051
Specializace: dobrovolný svazek obcí Královská věnná města nabízí tipy na výlety i vícedenní pobyty pro jednotlivce i organizované
skupiny; speciální nabídka pro rodiny s dětmi, školní kolektivy, seniory a ženy, tipy na adrenalinové zážitky a cyklistické výlety
András Szirányi
P. O. Box 46
162 00 Praha 6
IČ: 274 43 531
«
@
Þ
MULTIMA A.S.
KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA
Mgr. Aleš Mokren
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
IČ: 720 38 691
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
«
@
Þ
+420 224 819 322-24
+420 224 819 333
[email protected]
http://www.mozart.cz
Specializace: Národní divadlo marionet patří k předním světovým loutkovým divadlům - od roku 1991 uvedlo více než 20 premiér loutkových představení pro dospělé i děti,
loutková show Don Giovanni má za sebou již více než 5500 repríz; dále provozuje workshopy, prezentace historických marionet, 3D experimenty, Muzeum marionet v Českém Krumlově
OA A SOŠ CESTOVNÍHO RUCHU CHOCEŇ
Mgr. Jaroslav Studnička
T. G. Masaryka 1000
565 36 Choceň
IČ: 493 14 661
DIČ: CZ493 14 661
+420 465 471 338
@ [email protected]
Þ http://www.oa-chocen.cz
Specializace: studijní obory: cestovní ruch, veřejnosprávní činnost, obchodní akademie; učební obory: kuchař - číšník, cukrář
75
OBCHODNÍ AKADEMIE, SOŠ A SOU,TŘEBOŇ
Mgr. Marie Florianová – zástupce ředitele
Vrchlického 567
379 01 Třeboň
IČ: 000 73 181
DIČ: CZ000 73 181
«
@
Þ
+420 384 721 153
+420 384 721 528
mfl[email protected]
http://www.sostrebon.cz
Specializace: příspěvková organizace, činnost odborné školy, učiliště a domova mládeže
ÖSTERREICH WERBUNG PRAHA
Jaroslav Jachim
Krakovská 7
110 00 Praha 1
IČ: 416 92 331
DIČ: CZ416 92 331
«
@
Þ
+420 222 212 057
+420 222 210 256
offi[email protected]
http://www.austria.info/cz
Specializace: Österreich Werbung (ÖW) je národní turistickou organizací Rakouské republiky, jejímž hlavním cílem je propagace
Rakouska jako turistické destinace
PAMÁTNÍK TEREZÍN
Mgr. Tomáš Rieger
Principova alej 304
411 55 Terezín
IČ: 001 77 288
DIČ: CZ001 77 288
«
@
Þ
Þ
+420 416 782 442, +420 416 782 225
+420 416 782 245
[email protected]
http://www.pamatnik-terezin.cz
https://www.facebook.com/TerezinMemorial
PIVOVARSKÝ DVŮR PLZEŇ - HOTEL PURKMISTR
«
@
Þ
Þ
+420 377 994 311
+420 377 994 377
[email protected]
http://www.purkmistr.cz
http://www.pilsenbeerspa.cz
Specializace: hostinská činnost, ubytovací služby, pivovarnictví a sladovnictví
ROYAL GULF TOURISM LLC
Zuzana Veverková
Abu Baker Al Siddique Street
264 75 Dubaj
Spojené arabské emiráty
«
@
Þ
+971 4 2699801
+971 4 2699762
[email protected]
http://www.royalgulf.info
Specializace: incoming Spojené arabské emiráty - jedna z předních renomovaných incomingových společností se sídlem v Dubaji; ubytování, transfery,
výlety, tematické služby (golf, výstavy, líbánky, sport, medicínský cestovní ruch atd.), speciální divize pro MICE a VIP klienty, zkušený a silný česky hovořící tým
76
Radek Doupal
Pod Sady 1547/9
143 00 Praha 4
IČ: 027 64 202
@ [email protected]
Þ http://www.saai.cz
Specializace: Sdružení akreditovaných agentů IATA v České republice
SACKA
Mgr. Ivan Schwarz
Bajkalská 25
821 01 Bratislava
Slovenská republika
«
@
Þ
+421 534 190 58
+421 582 333 85
[email protected]
http://www.sacka.eu
Specializace: Slovenská asociace cestovních kanceláří a cestovních agentur
SACR – SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH
Ing. Jana Labudová
Jilská 16
110 00 Praha 1
IČ: 356 53 001
DIČ: SK202 1116 889
«
@
Þ
+420 224 946 082
+420 224 946 082
offi[email protected]
http://www.slovakia.travel
Specializace: národní turistická centrála Slovenska
Specializace: martyrologické muzeum
Ing. Martina Köhlerová, Petr Šmíd
Selská náves 21/2
326 00 Plzeň – Černice
IČ: 263 69 541
DIČ: CZ263 69 541
SAAI
SLOVENIJA CENTER, S.R.O.
Michal Kůra
Ve Smečkách 6
110 00 Praha 1
IČ: 015 35 048
DIČ: CZ015 35 048
@
Þ
Þ
+420 603 278 578
[email protected]
http://www.slovenia.info
http://www.slovenija.cz
Specializace: provozování turistického informačního centra a organizace akcí zaměřených na propagaci cestovního ruchu Slovinska; partner STO Slovenija (Slovinská centrála cestovního ruchu)
SOŠ OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU
Mgr. Hana Kubálková
Nerudova 33
301 00 Plzeň
IČ: 005 20 152
+420 377 183 610
@ [email protected]
Þ http://www.nerudovka.cz
Specializace: škola vyučuje mj. maturitní obor Ekonomika a podnikání – cestovní ruch; úzce spolupracuje s odbornou praxí,
je nositelem Pečeti kvality za mezinárodní spolupráci a pořádá dnes již mezinárodní odbornou soutěž žáků Region
77
SOUKROMÁ SŠ PODNIKATELSKÁ – ALTMAN, S.R.O.
Stanislav Altman
Na Tobolce 389
506 01 Jičín
IČ: 252 70 044
«
@
Þ
+420 493 535 618
+420 493 534 786
[email protected]
http://www.sposka.cz
Specializace: střední škola s ekonomickým zaměřením
SPANISH TOURIST BOARD - OFICINA DE TURISMO DE ESPANA
Mgr. Zuzana Churanová,
koordinátorka pro ČR
Walfischgasse 8
1010 Wien
Austria
«
@
@
Þ
+43 151 295 8011, +420 724 536 450
+43 151 295 81
[email protected]
[email protected]
http://www.spain.info
Specializace: Turespaña, španělská centrála pro cestovní ruch - pro materiály se obracejte na kancelář ve Vídni
STŘEDNÍ ŠKOLA A VOŠ CESTOVNÍHO RUCHU
Mgr. Zdeňka Erhartová
Senovážné nám. 12
370 01 České Budějovice
IČ: 600 77 590
DIČ: CZ600 77 590
«
@
Þ
+420 389 139 320
+420 389 139 390
[email protected]
http://www.skolacrcb.cz
Specializace: výuka v oborech gastronomie a turismu
STŘEDNÍ ŠKOLA
Mgr. Naděžda Pavlíková
U Kantorka 406
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 253 64 359
CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM
STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O.
+420 571 648 007, +420 571 610 730
@ [email protected]
Þ http://www.sscrroznov.cz
Specializace: výuka v oborech: cestovní ruch (management a turismus, wellness a lázeňství, masérské služby), hotelnictví
(hotelnictví a turismus), masér sportovní a rekondiční
STŘEDNÍ ŠKOLA
Mgr. Martin Ruský, ředitel školy
Tyršova 34
746 95 Opava
IČ: 725 47 651
DIČ: CZ725 47 651
«
@
Þ
HOTELNICTVÍ A SLUŽEB
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OPAVA
+420 553 711 628, +420 553 612 342
+420 553 711 581
[email protected]
http://www.sshsopava.cz
Specializace: maturitní obory Hotelnictví, Cestovní ruch; vzdělávací programy VOŠ: Řízení hotelového provozu, Rozvoj a řízení
regionální turistiky
78
SWITZERLAND TOURISM
Alena Koukalová
c/o HST Obchodní komora Švýcarsko – ČR
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
DIČ: CHE108 956 138
«
@
Þ
+420 222 521 125
+420 222 513 685
[email protected]
http://www.MojeSvycarsko.com
Specializace: centrála cestovního ruchu Švýcarské konfederace; propagace Švýcarska jako turistické destinace, spolupráce s českými CK a CA, médii a propagace pro veřejnost
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI - EKONOMICKÁ FAKULTA
doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.
Studentská 1402/2
461 17 Liberec
IČ: 467 47 885
DIČ: CZ467 47 885
+420 485 352 412
@ jozefi[email protected]
Þ http://www.ef.tul.cz
Specializace: Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci nabízí na bakalářském stupni studia obor Ekonomika a management služeb se specializací na cestovní ruch; v navazujícím magisterském stupni lze pokračovat ve studiu v oboru Regionální studia
TOWER PARK PRAHA – OREATHEA S.R.O.
Lucie Černá
Mahlerovy sady 1
130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 285 40 093
DIČ: CZ285 40 093
+420 210 320 081
@ [email protected]
Þ http://www.towerpark.cz
Specializace: provozování Žižkovské věže - Restaurace Oblaca, Observatoř, One Room Hotel, Miminoo Zahradní restaurace,
kongresové centrum
TRAVELOJOBS.COM, S.R.O.
Martina Čápová
Rytířská 4
110 00 Praha 1
IČ: 014 40 454
DIČ: CZ014 40 454
+420 773 282 877
@ [email protected]
Þ http://www.travelojobs.com
Specializace: portál práce pro odborníky v cestovním ruchu
TUNISKÝ NÁRODNÍ ÚŘAD PRO CESTOVNÍ RUCH
Mohamed Oussama Ben Yedder
Štěpánská 14
110 00 Praha 1
«
@
Þ
+420 224 941 824, +420 224 942 424
+420 224 941 825
[email protected]
http://www.info-tunisko.cz
Specializace: propagace tuniského cestovního ruchu na českém a slovenském trhu
79
UNION POISŤOVŇA, A.S., POBOČKA PRO ČR
Jana Slavíková
Španělská 2
120 00 Praha 2
IČ: 242 63 796
DIČ: CZ683 015 587
@
Þ
+420 222 233 681, 844 111 211
+420 608 002 771
[email protected]
http://www.unionpojistovna.cz
VELETRHY BRNO, A.S.
«
@
Þ
RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
Tolstého 16
586 01 Jihlava
IČ: 712 26 401
DIČ: CZ712 26 401
+420 541 153 029
+420 541 153 070
[email protected]
http://www.bvv.cz/go
VOLAREZA - VOJENSKÁ LÁZEŇSKÁ A REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ
«
@
Þ
Þ
+420 220 447 122
@ [email protected]
Þ http://www.vscht.cz/suz
VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA
Specializace: organizátor mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO a mezinárodního veletrhu turistických
možností v regionech REGIONTOUR
Ing. Patrik Letocha, obchodní náměstek
Magnitogorská 12/1494
101 00 Praha 10 – Vršovice
IČ: 000 00 582
DIČ: CZ000 00 582
Radana Koubová
K Verneráku 950
148 28 Praha 4 – Kunratice
IČ: 604 61 373
DIČ: CZ604 61 373
Specializace: ubytování studentů, ubytování komerční, konferenční činnost, rekreační střediska
Specializace: pojišťovnictví všeobecně, se specializací na cestovní pojištění
Nikola Lekovski
Výstaviště 1
647 00 Brno
IČ: 255 82 518
DIČ: CZ255 82 518
VŠCHT PRAHA - SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ
+420 973 201 657, 973 201 627
+420 973 201 623
+420 973 201 638
[email protected]
http://www.volareza.cz
http://www.volareza-dovolena.cz
Specializace: poskytování ubytovacích služeb
«
@
Þ
+420 567 141 111
+420 567 300 727
[email protected]
http://www.vspj.cz
Specializace: výuka bakalářského studijního oboru Cestovní ruch a provoz Cestovní kanceláře VŠPJ
WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
Jitka Kunstová, Karel Kolář
Václavské náměstí 806/62
110 00 Praha 1
IČ: 015 55 332
DIČ: CZ683 286 686
«
@
Þ
+420 251 001 113
+420 222 211 054
[email protected]
http://www.business.westernunion.com
Specializace: přední globální poskytovatel služeb v oblasti mezinárodních finančních transakcí a převodů cizích měn s klienty
působícími na trzích po celém světě
A MEZINÁRODNÍHO OBCHODNÍHO
VOŠ CESTOVNÍHO RUCHU STYKU, SPOL. S R.O.
Mgr. Libor Bastl
Letohradská 1
170 00 Praha 7
IČ: 629 56 191
+420 273 130 240, +420 603 251 745
@ [email protected]
Þ http://www.voscr.cz
Specializace: výuka v oboru Cestovní ruch a Mezinárodní obchodní styk
VOYAGES-SNCF - FRANCOUZSKÉ DRÁHY
Nadezhda Shumkova, Krystyna Puget
Chaussée de Charleroi 112
1060 Brussels, Belgium
IČ: 0455 382 534
DIČ: BE0455 382 534
«
@
@
Þ
+32 2 787 42 77
+32 2 787 42 99
[email protected]
[email protected]
http://www.voyages-sncf.eu
Specializace: filiálka a oficiální distributor jízdenek na vlaky francouzských drah SNCF, nabízí jízdenky pro individuální cesty nebo pro skupiny; na speciálních
stránkách pro CK a CA www.voyages-sncf.eu je možné rezervovat vysokorychlostní vlaky ve Francii i Evropě pro business cestující i pro turisty a získat provizi
80
81
ČLENOVÉ ECTAA / MEMBERS OF ECTAA
‘—”…‘‹‰ƒ”–‡”ˆ‘”‘…‡”–ǡ—Ž–—”ƒŽƒ†
†—…ƒ–‹‘ƒŽ‘—”•‹‡–”ƒŽ—”‘’‡
x WĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚƐƚŽƵƌƐĨŽƌĐŚŽŝƌƐ͕
ŽƌĐŚĞƐƚƌĂƐĂŶĚďĂŶĚƐ
x &ĞƐƚŝǀĂůĂŶĚŽƉĞƌĂƚŽƵƌƐĨŽƌ
ŵƵƐŝĐůŽǀĞƌƐ
x ƵůƚƵƌĂůƚŽƵƌƐŵĂĚĞƚŽŵĞĂƐƵƌĞ
x ĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƚŽƵƌƐĨŽƌĐŽůůĞŐĞƐ
ĂŶĚƐĐŚŽŽůƐ
njĞĐŚZĞƉƵďůŝĐͮ^ůŽǀĂŬŝĂͮ'ĞƌŵĂŶLJͮƵƐƚƌŝĂͮWŽůĂŶĚͮ,ƵŶŐĂƌLJͮ^ůŽǀĞŶŝĂͮƌŽĂƚŝĂ
Š‡”ƒ‰—‡‘…‡”–‘Ǥ
ƒ‘œƒ«…‡͕ǡ͕͖͔͔͔”ƒŠƒ͖
œ‡…Š‡’—„Ž‹…
‡ŽǣΪ͖͔͖͖͖͙͕͕͗͘͜͝
‹ˆ‘̷…‘…‡”–Ǥ…œ
™™™Ǥ…‘…‡”–Ǥ…œ
%(/*,(
),7)7,
,PSHULDVWUDDW
%=DYHQWHP%HOJLXP
7HO
)D[
(PDLOVHFUHWDU\#EWREH
:HEZZZIWLILWEH
%8/+$56.2
$%77$
+ULVWR%HOFKHY6WU
%*6RILD
7HO
)D[
(PDLOLQIR#DEWWDFRP
:HEZZZDEWWDFRP
þ(51É+25$
&78
+RWHO6SOHQGLG%HFLFL
%XGYD0RQWHQHJUR
7HOID[
(PDLOFWX#WFRPPH
:HEZZZFWXPRQWHQHJURRUJ
þ(6.É5(38%/,.$
$&&.$
/HWHQVND
&=3UDJXH&]HFK
5HSXEOLF
7HO
)D[
(PDLOVHNUHWDULDW#DFFNDF]
:HEZZZDFFNDF]
'É16.2
'5)
9RGURIIVYHM
'.&)UHGHULNVEHUJ
7HO
)D[
(PDLOGUI#WUDYHODVVRFGN
:HEZZZWUDYHODVVRFGN
(67216.2
(7)/
3lUQXPQW
((7DOOLQQ(VWRQLD
7HO
)D[
(PDLOLQIR#HWIOHH
:HEZZZHWIOHH
),16.2
60$/
9LOKRQNDWX%
),1²+HOVLQNL)LQODQG
7HO
)D[
(PDLOVPDO#VPDOIL
:HEZZZVPDOIL
)5$1&,(
61$9
$YHQXH&DUQRW
)3$5,6
7HO
)D[
(PDLOFRQWDFW#VQDYWUDYHO
:HEZZZVQDYRUJ
&+259$76.2
8+3$
,]LGRUD.UVQMDYRJD,,
&5=$*5(%&URDWLD
7HO
)D[
(PDLOXKSD#XKSDKU
:HEZZZXKSDKU
83$+*.
5RRVHYHOWRYWUJ
&5=DJUHE&URDWLD
7HO
(PDLOKJN#KJNKU
:HEZZZKJNKU
,56.2
,7$$
:HVWPRUH6WUHHW
,(²'8%/,1,UHODQG
7HO
(PDLOLQIR#LWDDLH
:HEZZZLWDDLH
,7É/,(
&RQIWXULVPR
3LD]]D**%HOOL
,5RPD,WDO\
7HO
(PDLOWXULVPR#FRQIFRPPHUFRLW
:HEZZZFRQIWXULVPRLW
.<35
$&7$
+RXVHRI7RXULVP
6WDVLFUDWRXV
1LFRVLD&\SUXV
0$,/DGGUHVV3R%R[
&</HINRVLD
7HO
)D[
(PDLODFWD#DFWDRUJF\
:HEZZZDFWDRUJF\
/,79$
179$
6HLP\QLVNLXVWUD
/79LOQLXV
7HO
)D[
(PDLOLQIR#QWYDOW
:HEZZZQWYDOW
/27<ã6.2
$/7$
6NRODVLHOD
/95LJD/DWYLD
7HO
)D[
(PDLOLQIR#DOWDQHWOY
:HEZZZDOWDQHWOY
0$Ā$56.2
08,6=
-DJHOOy~W
+%XGDSHVW+XQJDU\
7HO
)D[
(PDLOLQIR#PXLV]FRP
:HEZZZPXLV]FRP
0$/7$
)$77$
6XLWH7KH([FKDQJH
5HSXEOLF6WUHHW
9DOOHWWD9/70DOWD
7HO
)D[
(PDLODGPLQ#IDWWDRUJ
:HEZZZIDWWDRUJ
1Ć0(&.2
'59
6FKLFNOHUVWU
'%HUOLQ*HUPDQ\
7HO
)D[
(PDLOLQIR#GUYGH
:HEZZZGUYGH
1,=2=(0Ì
$195
%DDUQVFKH'LMN
1//6%DDUQ
7HO
)D[
(PDLOLQIR#DQYUQO
:HEZZZDQYUQO
1256.2
9,5.(
+HQULN,EVHQVJW
32%R[6ROOL
126/2
7HO
(PDLOVPD#YLUNHQR
:HEZZZYLUNHQR
32/6.2
3,7
XO.UDNRZVNLH3U]HGPLHVFLH
3/:DUV]DZD
7HO
)D[
(PDLOHFWDD#SLWRUJSO
:HEZZZSLWRUJSO
32578*$/6.2
$3$97
5XD5RGULJHV6DPSDLR
3/LVERD
7HO
)D[
(PDLODSDYW#DSDYWQHWSW
:HEZZZDSDYWQHWSW
5$.286.2
g59
:LHQHU.RQJUH‰]HQWUXP+RIEXUJ
+HOGHQWSODW]3RVWIDFK%R[
$:,(1
7HO
)D[
(PDLORIILFH#RHUYDW
:HEZZZRHUYDW
:.2
:LHGQHU+DXSWVWUD‰H
$:LHQ
7HO
ID[
(PDLOUHLVHEXHURV#ZNRDW
:HEZZZUHLVHEXHURVDW
580816.2
$1$7
+RULD0DFHODULX6WVWGLVWULFW
52%XFKDUHVW
7HO
)D[
(PDLORIILFH#DQDWUR
:HEZZZDQDWUR
Ĕ(&.2
+$77$
;HQRIRQWRV6WU
*5$7+(16
7HO
)D[
(PDLOKDWWD#KDWWDJU
:HEZZZKDWWDJU
6/29(16.2
6$&.$
%DMNDOVNi
6.%UDWLVODYD6ORYDNLD
7HO
)D[
(PDLOVDFND#VDFNDHX
VDFND#VWRQHOLQHVN
:HEZZZVDFNDHX
6/29,16.2
=7$6
'LPLĀHYD
6,/MXEOMDQD6ORYHQLD
7HO
)D[
(PDLOLQIR#]WDVRUJ
:HEZZZ]WDVRUJ
65%6.2
<87$
.RQGLQD
56%HOJUDGH
7HO
)D[
(PDLO\XWD#\XWDUV
:HEZZZ\XWDUV
ã3$1Ć/6.2
)(7$9(
&DOOH%UDYR0XULOORž'
(0DGULG
7HO
(PDLOIHWDYH#IHWDYHHV
:HEZZZIHWDYHHV
$&$9H
$Y3ULQFHSG$VWXULHVDSO
(%$5&(/21$
7HO
)D[
(PDLODFDYH#DFDYHWUDYHO
:HEZZZDFDYHWUDYHO
ã9e'6.2
65)
6WXUHJDWDQ
32%R[
6²672&.+2/0
7HO
)D[
(PDLOLQIR#VUIRUJVH
:HEZZZVUIRUJVH
ã9ì&$56.2
659
(W]HOVWUDVVH
32%R[
&+=h5,&+
7HO
)D[
(PDLOPDLO#VUYFK
:HEZZZVUYFK
9(/.É%5,7É1,(
$%7$
3DUN6WUHHW
8.²/21'216((4
7HO
)D[
(PDLODEWD#DEWDFRXN
:HEZZZDEWDFRP
83
ZAHRANIČNÍ ZASTOUPENÍ CZECHTOURISM / LIST OF CZECHTOURISM FOREIGN OFFICES
3ĖtVSĈYNRYiRUJDQL]DFH0LQLVWHUVWYDSURPtVWQtUR]YRMÿ5&]HFK7RXULVP
E\OD ]Ėt]HQD Y URFH ]D ~ĀHOHP SURSDJDFH ]HPĈ MDNR DWUDNWLYQt WXULVWLFNp
GHVWLQDFHQD]DKUDQLĀQtPLGRPiFtPWUKX9í]QDPQíPLSDUWQHU\DJHQWXU\SĖLWpWR
SURSDJDFLMVRXGRPiFtWXULVWLFNpUHJLRQ\ PĈVWDDREFHLSRGQLNDWHOVNpVXEMHNW\
.SURSDJDFLÿHVNpUHSXEOLN\SĖLVStYDMt]DKUDQLĀQt]DVWRXSHQt&]HFK7RXULVPSR
FHOpPVYĈWĈVWDYN
7KH&]HFK7RXULVP$XWKRULW\&]HFK7RXULVPLVDFRQWULEXWRU\RUJDQL]DWL
RQRIWKH0LQLVWU\IRU5HJLRQDO'HYHORSPHQWDQGZDVHVWDEOLVKHGLQ,WVVLJ
QLILFDQWSDUWQHUDJHQFLHVLQFOXGHGRPHVWLFWRXULVWUHJLRQVFLWLHVPXQLFLSDOLWLHVDQG
EXVLQHVVHV&]HFK7RXULVPLVHQJDJHGLQWKHGHYHORSPHQWRIWRXULVPLQWKH&]HFK
5HSXEOLFWKURXJKDQXPEHURINH\DFWLYLWLHVWKDWSURPRWHWRXULVPGRPHVWLFDOO\
DQGDEURDG7KH&]HFK7RXULVPDORQJZLWKLWVRIILFHVDEURDGHQVXUHVLWVVXFFHVIXO
SUHVHQWDWLRQZRUOGZLGH
$5*(17,1$
&]HFK7RXULVP²2ILFLQDGH
7XULVPRGHOD5HS~EOLFD&KHFD
5HSUHVHQWDFLyQSDUD$UJHQWLQD
-XQtQ
%XHQRV$LUHV$5*(17,1$
9ODVWD&PRO
7HO
EXHQRVDLUHV#F]HFKWRXULVPFRP
%(1(/8;
7VMHFKLVFK%XUHDXYRRU
7RHULVPH&]HFK7RXULVP
*DWZLFNVWUDDW
*/$PVWHUGDP
1('(5/$1'
3HWUD.RRUQ3DOHÿNRYi
7HO
DPVWHUGDP#F]HFKWRXULVPFRP
%5$=Ì/,(
&]HFK7RXULVP²(VFULWyULRGH
7XULVPRGD5HS~EOLFD7FKHFD
5HSUHVHQWDomRQR%UDVLO
5XD$UD~MRFRQM
6DR3DXOR²63
%5$6,/
/XL])HUQDQGR'HVWUR
7HO)D[
VDRSDXOR#F]HFKWRXULVPFRP
þÌ1$
&]HFK7RXULVW$XWKRULW\
&]HFK7RXULVP
-LQJWDL7RZHUUP
1R-LDQJXRPHQZDL'DMLH
&KDR\DQJ'LVWULFW
%HLMLQJ35RI&+,1$
1RHPL*XHUUHUR%HQHäRYi
7HO
EHLMLQJ#F]HFKWRXULVPFRP
&]HFK7RXULVW$XWKRULW\
²&]HFK7RXULVP
6KDQJKDL2IILFH
5RRPQR
&KHQJGX1RUWK5G
+XDQJSX'LVW
6KDQJKDL35RI&KLQD
)UDQWLäHN5HLVPOOHU
7HO
VKDQJKDL#F]HFKWRXULVPFRP
84
)5$1&,(
2IILFHQDWLRQDOWFKqTXHGX
WRXULVPH&]HFK7RXULVP
UXH%RQDSDUWH
3DULV)5$1&(
)LOLS9RWDYD
7HO
SDULV#F]HFKWRXULVPFRP
0(;,.263Ĝ62%1267Ì
352/$7,16.28$0(5,.8
2ILFLQDGH7XULVPRGHOD5HS~EOLFD
&KHFD²&]HFK7RXULVP
(MHUFLWR1DFLRQDORI
&RORQLD*UDQDGD
0H[LFR')0(;,&2
3HWU/XWWHU
7HO
PH[LFR#F]HFKWRXULVPFRP
1Ć0(&.2
7VFKHFKLVFKH=HQWUDOHIU
7RXULVPXV&]HFK7RXULVP
:LOKHOPVWUD‰H
%HUOLQ'(876&+/$1'
-Lĕt5RVHQNUDQ]
7HO)D[
EHUOLQ#F]HFKWRXULVPFRP
32/6.263Ĝ62%1267Ì
352/27<ã6.2/,798
&]HVND&HQWUDOD5XFKX
7XU\VW\F]QHJR&]HFK7RXULVP
+21*.21*63Ĝ62%1267Ì $O5yĤ
:DUV]DZD32/6.$
3527$,:$1-9$6,,
,YDQD%tONRYi
$$8675É/,,
7HO
&]HFK7RXULVP$XWKRULW\/LPLWHG ZDU]VDZD#F]HFKWRXULVPFRP
+RQJ.RQJ2IILFH
/HYHO8QLW+DUFRXUW+RXVH 5$.286.263Ĝ62%1267Ì
352ã9ì&$56.2
*ORXFHVWHU5RDG:DQFKDL
+21*.21*6$5
7VFKHFKLVFKH=HQWUDOHIU
-DQ8UEDQ
7RXULVPXV&]HFK7RXULVP
7HO
&]HFK7RXULVP3HQ]LQJHU6WU
KRQJNRQJ#F]HFKWRXULVPFRP
:LHQgVWHUUHLFK
<YHWWH3RODVHN
,7É/,(
7HO
(QWH1D]LRQDOH&HFRSHULO
ZLHQ#F]HFKWRXULVPFRP
7XULVPR&]HFK7RXULVP
586.263Ĝ62%1267Ì352
9LD*%0RUJDJQL
0LODQR,7$/,$
%Ć/2586.2$67Ĕ('1Ì$6,,
/XERä5RVHQEHUJ
&]HFK7RXULVW$XWKRULW\
7HO
&]HFK7RXULVP
PLODQR#F]HFKWRXULVPFRP
5HSUHVHQWDWLYH2IILFHLQWKH5XVVLDQ
)HGHUDWLRQ
-$3216.2
UG7YHUVND\D<DPVND\DVWUHHW
&]HFK7RXULVW$XWKRULW\
0RVFRZ5866,$
&]HFK7RXULVP
5yEHUW1RYRWQí
+LURR6KLEX\DNX
7HO
7RN\R-$3$1
PRVFRZ#F]HFKWRXULVPFRP
.L\RQREX<RVKLGD
&]HFK7RXULVW$XWKRULU\
7HO
&]HFK7RXULVP
WRN\R#F]HFKWRXULVPFRP
5HSUHVHQWDWLYH2IILFHLQWKH5XVVLDQ
.25($
)HGHUDWLRQ
%XVLQHVV&HQWHU21(*,1
&]HFK7RXULVP%RDUG²
5RV\/X[HPEXUJ
&]HFK7RXULVP
6WU2IILFH
&DVWOH3UDKD)
<HNDWHULQEXUJ5866,$
6HJ\RGRQJ
5yEHUW1RYRWQí
0DSRJX6HRXO
7HO
.25($
HNDWHULQEXUJ#F]HFKWRXULVPFRP
0LFKDO3URFKi]ND
7HO
VHRXO#F]HFKWRXULVPFRP
6/29(16.2
þHVNiFHQWUiODFHVWRYQpKR
UXFKX&]HFK7RXULVP
+YLH]GRVODYRYRQiP
%UDWLVODYD6/29(16.2
1RUD*LOO
7HO
EUDWLVODYD#F]HFKWRXULVPFRP
ã3$1Ć/6.263Ĝ62%1267Ì
35232578*$/6.2
2ILFLQD1DFLRQDO&KHFDGH
7XULVPR&]HFK7RXULVP
5HSUHVHQWDFLyQSDUD(VSDxD\
3RUWXJDO
$YGD3tR;,,
0DGULG(63$1$
0DUNpWD/HKHÿNRYi
7HO
PDGULG#F]HFKWRXULVPFRP
ã9e'6.263Ĝ62%1267Ì
3526.$1',1É9,,$),16.2
&]HFK7RXULVW$XWKRULW\
&]HFK7RXULVP
9LOODJDWDQ
6WRFNKROP6:('(1
/XFLH9DOOLQ
7HO
VWRFNKROP#F]HFKWRXULVPFRP
86$63Ĝ62%1267Ì
352.$1$'8
&]HFK7RXULVW$XWKRULW\
&]HFK7RXULVP
0DGLVRQ$YHQXH
1HZ<RUN1<86$
0LFKDHOD&ODXGLQR
7HOH[W
QHZ\RUN#F]HFKWRXULVPFRP
&]HFK7RXULVW$XWKRULW\
&]HFK7RXULVP
+XWWRQ&HQWUH'ULYH6WH
6RXWK&RDVW0HWUR&D
86$
9RMWćFK.DÿHURYVNí
7HO
ORVDQJHOHV#F]HFKWRXULVPFRP
9(/.É%5,7É1,(
63Ĝ62%1267Ì352,56.2
&]HFK7RXULVW$XWKRULW\
&]HFK7RXULVP
$GUHVDVtGOD
3UXGHQFH3ODFH
3URFWRU:D\
/XWRQ/83(8.
$GUHVDNRUHVSRQGHQÿQt
&]HFK(PEDVV\
.HQVLQJWRQ3DODFH*DUGHQV
/RQGRQ:4<8.
.DWDUtQD+REEV
7HO
ORQGRQ#F]HFKWRXULVPFRP

Podobné dokumenty