Program vystoupení pěveckého sboru Jordánek ve Střezimíři 26

Komentáře

Transkript

Program vystoupení pěveckého sboru Jordánek ve Střezimíři 26
Program vystoupení pěveckého sboru Jordánek ve Střezimíři
26. prosince 2015 od 17:00 hodin
Program koncertu:
Heinrich Isaac (1450 – 1517): Innsbruck, ich muss dich lassen
Tielman Susato (1515 – 1570): Cum decore
Adam Michna z Otradovic (1600 – 1676): Vánoční rosička
Mariánské Ave
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Chorál
Jan Dismas Zelenka (1679 – 1745): Exaudi, Domine
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Vezmi, Pane, život můj
Ave verum corpus
Jan Křtitel Knahl (1825 – 1901): Ave maris stella
Max Reger (1873 – 1916): O, Jesulein süss
Anglická koleda O come, O come, Emmanuel
České koledy:
Nesem vám noviny
Narodil se Kristus Pán
Pásli ovce Valaši
Jak jsi krásné neviňátko
Půjdem spolu do Betléma
Tichá noc
Byla cesta
Den přeslavný
Pěvecký sbor Jordánek ve složení:
Soprán:
Alt 1:
Alt 2:
Tenor:
Bas:
Alena Benáková, Marie Boušková, Marie Budková, Iva Chmůrová, Kateřina
Kolárová, Monika Kytýrová, Kamila Lukasová
Jindřiška Moudrá, Kateřina Neklová, Marie Slabová, Milena Sršňová, Jana Plačková
Vlasta Huráňová, Zdeňka Robertson, Jana Koláčná, Anna Koláčná
Jaroslav Váňa
Jaromír Coufalík, Paul Thompson, Petr Zítko
Sbormistryně: Sylva Smejkalová
Texty skladeb:
Heinrich Isaac (1450 – 1517): Innsbruck, ich muss dich lassen
1. Innsbruck, ich muss dich lassen,
ich fahr dahin mein Strassen,
in fremde Land dahin.
Mein Freud ist mir genommen die
ich nit weiss bekommen,
wo ich im Elend bin.
2. Gross Leid muss ich jetzt tragen,
das ich allein tu klagen dem
liebsten Buhlen mein. Ach Lieb,
nun lass mich Armen im Herzen
dein erbarmen dass ich muss
dannen sein.
3. Mein Trost ob allen Weiben,
dein tu ich ewig bleiben,
stet, treu, der Ehren fromm.
Non muss dich Gott bewahren,
in aller Tugend sparen,
bis dass ich wieder komm.
Tielman Susato (1515 – 1570): Cum decore
1. Cum decore, cum amore,
cum splendore, cum ardore,
cum vigore, cum calore,
voce cantate melodica.
Gaudio mirificat, magnificate in musica.
2. Zpívej s láskou, zpívej s mírou,
šlechetná ať duše zpívá,
v hudbě radost, štěstí, krása,
otvírá duši mou i tvou.
Velebná tu krása zní,
v chrámu hudby my splynem s ní.
Adam Michna z Otradovic (1600 – 1676): Vánoční rosička
1. Již jest spadla rosička
tolikrát žádaná,
z nebe spadla rosička
jednou vyžádaná.
2. Chceš-li vědět, rosička
kde se ta nachází?
V Betlémě ta vodička
šťastně nám vychází.
3. Nepřestávej, Rosičko,
svět oblažovati:
nepřestane, Rosičko,
on tě milovati.
2. Budiž zdráva, vychválená.
Panno, matko oslavená,
hvězdami korunovaná
v lásce Boží vychovaná.
3. Hrdličko má, ó ptáčku můj,
ach holubičko, kýž jsem tvůj,
abych s tebou prozpěvoval
syna tvého vychvaloval.
Mariánské Ave
1. Stotisíckrát pozdravuji,
k tobě lásku obnovuji:
ach mé, ach mé pozdravení,
budiž tebe zvelebení.
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Chorál
Erhalt´ mein Herz im Glauben rein,
so leb´ und sterb´ ich dir allein.
Jesu, mein Trost, hör´ mein Begier:
o, mein Heiland, wär´ ich bei dir!
Jan Dismas Zelenka (1679 – 1745): Exaudi, Domine
Exaudi, Domine, orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Kyrie eleison.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Vezmi, Pane, život můj
1. Vezmi, Pane, život můj,
k své jej službě zasvěcuj;
Moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech!
2. Vezmi ruce, uč mne sám,
co a jak kdy konat mám;
vezmi také nohy mé,
ať jsou hbity k službě tvé!
3. Vezmi hlas, ať velebí tebe,
Boha na nebi;
vezmi rty, bych hlásal všem
u tebe jak šťasten jsem.
Ave verum corpus
Ave verum corpus,
natum de Maria Virgine,
vere passum, immolatum
in cruce pro homine.
Cuius latus perforatum
unda fluxit et sanguine,
esto nobis praegustatum
in mortis examine.
Jan Křtitel Knahl (1825 – 1901): Ave maris stella
1. Ave maris stella
Dei mater alma
Atque semper virgo
felix coeli porta.
Sumens illud Ave
Gabrielis ore
funda nos in pace
mutans Evae nomen.
2. Solve vincla reis
profer lumen caecis
mala nostra pelle
bona cuncta posce.
Virgo singularis
inter omnes mitis
nos culpis solutos
mites fac et castos.
3. Vitam praesta puram
iter para tutum
ut videntes Jesum
semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri
summo Christo decus
Spiritui Sancto
tribus honor unus. Amen.
Max Reger (1873 – 1916): O, Jesulein süss
1. O, Jesulein süss, o, Jesulein mild!
Dein´s Vaters Willen hast du erfüllt,
bist kommen aus der Himmelreich
uns armen Menschen worden gleich,
o, Jesulein süss, o, Jesulein mild!
3. O, Jesulein süss, o, Jesulein mild!
Du bist der Lieb´ ein Ebenbild;
zünd´ an in uns der Liebe Flamm,
dass wir dich lieben allzusamm´,
o, Jesulein süss, o, Jesulein mild!
2. O, Jesulein süss, o, Jesulein mild!
Mit Freuden hast du die Welt erfüllt:
Du kommst herab vom Himmelssaal
und tröst´st uns in dem Jammerthal,
o, Jesulein süss, o, Jesulein mild!
4. O, Jesulein süss, o, Jesulein mild!
Hilf, dass wir thun, All´s was du willst;
was unser ist, ist Alles dein,
ach, lass uns dir befohlen sein,
o, Jesulein süss, o, Jesulein mild!
Anglická koleda O come, O come, Emmanuel
1. O come, O come, Emmanuel
And randsom captive Israel
That mourns in lonely exile here
Until the Son of God apear.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel
2. O come, thou Rod of Jesse, free
Thine own from Satan´ s tyranny
From depths of hell thy people save
And give them victory o´er the grave
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.
3. O come, O come, Thou Lord of might,
Who to thy tribes, on Sinai´s height,
In ancient times did´st give the Law,
In cloud, and majesty and awe.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.
Nesem vám noviny
1. Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.
3. K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
Jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.
2. Synáčka zrodila čistá panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
Jej ovinula a zavinula, plenčičkama.
4. Vítej nám, Ježíšku z nebe daný,
který ses narodil z čisté panny.
Dohlédni na nás, dál přijmi od nás tyto dary.
Pásli ovce Valaši
1. Pásli ovce Valaši při betlémské salaši.
Hajdom, hajdom, tydlidom.
4. On tam leží v jesličkách zavinutý v plenčičkách.
Hajdom, hajdom, tydlidom.
2. Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal.
Hajdom, hajdom, tydlidom.
5. Maria ho kolébá, svatý Josef mu zpívá.
Hajdom, hajdom, tydlidom.
3. Běžte lidé, pospěšte, Ježíška tam najdete.
Hajdom, hajdom, tydlidom.
6. Hajej, nynej děťátko, posvátné pacholátko.
Hajdom, hajdom, tydlidom.
Půjdem spolu do Betléma
1. Půjdem spolu do Betléma,
Dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.
3. Začni, Kubo, na ty dudy
dujdaj dujdaj dujdaj dá.
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.
2. A ty, Janku, na píšťalku
Dujdaj, dujdaj, dujdaj dá.
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.
4. A ty, Mikši, na housličky
dujdaj dujdaj dujdaj dá.
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.
5. A ty, Vávro, na tu basu
dujdaj dujdaj dujdaj dá.
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku! já tě budu kolíbat.
Byla cesta
1. Byla cesta, byla ušlapaná,
kdo ju šlapal, kdo ju šlapal?
Matka Krista Pána.
2. Postřetla ju tam svatá Alžběta,
kam ty kráčíš, kam ty kráčíš
sestřičko má milá?
4. Nechoď, sestro,
nechoď do kostela,
povídajú, povídajú,
že porodíš syna.
5. Máš ho zrodit na ty slavné
hody,když zamrznú,
když zamrznú ve studénkách vody.
3. Kráčím sestro, kráčím do kostela,
poslúchať mše,
6. A co by to za novina byla,
poslúchať mše
kdyby panna, kdyby panna
svatého nešpora.
syna porodila.
7. Porodila v ty vánoční hody,
co zamrzly, co zamrzly
všecky všady vody.
8. Není ptáčka, není křepelice,
samé zimy, samé zimy,
samé metelice.
9. Enem jedna voda nezamrzla,
kde Maria,
kde Maria pro vodu chodila,
by Ježíšku,
by Ježíšku kúpel udělala.
Narodil se Kristus Pán
1. Narodil se Kristus Pán, veselme se
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
3. Člověčenství naše, veselme se
ráčil vzíti na se, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
2. Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
4. Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
Jak jsi krásné neviňátko
1. Jak jsi krásné neviňátko
vprostřed bídy nebožátko
před tebou padáme
dary své skládáme.
3. Já ti nesu veselého
beránka ze stáda svého
s ním si můžeš hráti
libě žertovati.
5. Pastuškové mu dudají
zvuky dud se rozléhají
slavně dudy dují
všeci prozpěvují.
2. Já ti nesu dvě kóžičky
by zahřály tvé nožičky
já zas trochu mlíčka
by kvetla tvá líčka.
4. A co my ti nuzní dáme
darovati co nemáme
my ti zadudáme
písně zazpíváme.
6. Měj se dobře, Jezulátko
přespanilé pacholátko
s tebou se loučíme
Bohu poroučíme.
Tichá noc
1. Tichá noc, svatá noc.
V spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát
zdřímli dávno i pastýři stád,
jen Boží láska ta bdí.
2. Tichá noc, svatá noc,
náhle v ní jásot zní,
vstávej, lide můj, tmu z očí střes,
v městě Betlémě Bůh zrozen dnes
z lásky se člověkem stal.
3. Tichá noc, svatá noc,
stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však Gloria zní,
dík, že hříšník se s důvěrou smí
u svaté rodiny hřát.
Den přeslavný
1. Den přeslavný jest k nám přišel,
v němž má býti každý vesel.
Radujme se, veselme se,
v tomto novém roce.
3. Za rok se sejdem zas spolu
připijem jeden druhému.
Radujme se, veselme se
v tomto novém roce.
2. Abysme k vám za rok přišli,
a vás ve zdraví zas našli.
Radujme se, veselme se,
v tomto novém roce.
4. Den přeslavný jest k nám přišel,
v němž má býti každý vesel.
Radujme se, veselme se,
v tomto novém roce.

Podobné dokumenty