Rejstřík k PK Vinoře, Radonic, Cvrčovic a Kostomlátek 1738

Komentáře

Transkript

Rejstřík k PK Vinoře, Radonic, Cvrčovic a Kostomlátek 1738
Kniha burgrechtní jinak saudní a spolu urburní
Strany wynoržské a wesnicz Wynorže, Radonicz, Czwrcžowicz, a
Kostomlátek.
Obnovené na Canczeláržy kbellským za cžiasu štiastného panowání
Jejich Excell. Wysocze Urozeného Pana Pana Františka Antonína,
Swaté Ržímské ržíše hrabiete Cžernína z Chudenicz, pana panstwí
Melníka, Byšicz, Štiaslaw, Nebylowa, Weselý, Drhowle, Cžížovwý,
Sedlycze, Swietlý, Wynarže a Kbella, jeho Csýsaržské a král.
katolyczké Mil. Skutecžný tegný raddy komorníka a diedicžnýho
šenka w králowstwí Cžeském, též Slawn. Král. Comercien Coll.
Raddy. Skrze wynasnažení toho cžiasu téhož panství Wynoržského a
statku Kbellského zržýzeného spráwcze Jana Jozeffa Tacheczýho
wypraczowané.
Létha Pánie 1738
Registržík pro snadnější gednoho každého kruntu w této knize
wynaleznutí pod kterým folium se wynacházý.
Wes Wynorž
Krundt
Chaluppa
Krcžma
Kowárna
Mlejn
Merunkowský ... Jan Nauša
Doležialowský ... nyní Martin Šwestka
Sojowský neb Kyselowský ... Anton Mikšovský
Cžiermanovský ... Josef Srp
Byrcžbycžskowský ... Václav Antoš
Jansowský ... nyní Kašpar Šymek ... nyní Jan Löbl
Kubantovský ... Wenzl Bišický ... nyní Jan Bubeníček
Kurczpachowský ... nyní Balczar ... Jan Ržepka
Dollegšowský ... nyní Pawel Špydra ... nyní Jan Wíttův
Ržydelowský ... Matěj Jindřich
druhej grunt pololání Ržydelowský ... Wenzl Janaušek
Kuklowská ... Johann Janatka
Korecžkowská ... Jann Srba
Ržydelovská ... Tomáš Pokorný
Bosákowská ... Jann Cžech
Horžská ... Jirží Fogt
Urbanská ... Wojtiech Twrdý
horžegší ržecžiená
panská
panskej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Náwesniczká
chalaupka Šneidrowa
Junkowa
Swobodowa
Ebrejdova
Markowa
Kuklowa
Šumowa
Šulcowa
Šyndeláržowa
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Wes Radonicze
Krundt
Chalupa
Chalupa
Janauškowský ... nyní Tomáš Semeczký
Pospýšylowský ... Franz Janaušek richter
Semeczký a Broklovský
Janušovský
Welwarský
Ržezácžowská ... Paul Antosch
Twarůcžowská
Kržížowská
druhá od pustého gruntu Kržížowského ... Janatka
třetí chalupa Kržížowská
cžtwrtá Kržížowská
pátá Kržížowská
Bartoniowská ... Jan Fieger
Wáwrowská ... Friedrich
panská
kowárna
poštowský
Krcžma
Kowárna
Dům
Náwesniczká
chalaupka Šymkowa
Byšyczkýho
Wojácžkova
Broklowa ... Nro. Cons. 11
Tyrychtrowa
Husácžkowa ... Matěj Kratochwill Nro. 3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Wes Cwrcžowicze
Krundt
Chalupa
Hospoda
Kowárna
Mlejn
Chalaupka
Jýrowczowský ... nun Johann Kuttina
Brojerowský
Ržýhowská
Chalupowská
wejstavní Martina Noheyle
panská
Janowy Cžúchowy patržíczý
na panským gruntie stojíczý Martina Brojera
Wes Kostomlátka
53
54
55
56
57
58
59
60
Krundt
Swobodowský
Kosteleczký
Semeczkowský
Polání grundt Wáczlawa Kulhawýho
Náwesniczká
chalaupka Weselýho
Haužwicžkowská
Tůmowská
Nowotnýho
Ržyhowská
Jirowczowska
Maxowská na gruntie Jana Swobody
Chalupa
panská pro pohodnýho
Hospoda
panská podolánská
Mlejn
panský pod rybníkem walchowským
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Podobné dokumenty