SYKON kondenzátní hospodářství

Komentáře

Transkript

SYKON kondenzátní hospodářství
SYKON kondenzátní hospodářství
Jednotky SYKON jsou sestavované dle individuálních požadavků zákazníka, jednotka je dodávána jako kompletní
funkční celek s garantovanými parametry.
Kondenzátní hospodářství SYKON slouží k uskladnění kondenzátu z parních technologií a jeho automatickému odčerpání do kondenzátní sítě.
Základním prvkem kondenzátního hospodářství je beztlaká
otevřená nádrž, do které vstupuje kondenzát o atmosférickém tlaku. Před vstupem kondenzátu do nádrže (na výstupu
ze zdroje tepla) se používá odvaděč kondenzátu, který do nádrže pouští pouze kondenzát a nikoliv páru, která by mohla
kondenzátní nádrž poškodit. Je nutné zajistit, aby teplota kondenzátu, vstupujícího do kondenzátní nádrže byla pod 100 °C.
v režimu „100 % a záloha“ – pravidelně se střídají v chodu
a v případě poruchy jednoho čerpadla je automaticky zvoleno druhé čerpadlo. Interval střídání je volně nastavitelný.
Regulátor počítá provozní hodiny každého čerpadla. Pokud
neklesne hladina kondenzátu po sepnutí čerpadla pod jistou
mez, dojde k přepnutí na druhé čerpadlo nebo i k současnému běhu obou čerpadel. Nedoje-li i tak k poklesu hladiny,
pak je po určité době vyhlášena porucha dlouhého čerpání.
Měření výšky hladiny je řešeno spolehlivým systémem pomocí čidel tlaku. Měření výšky hladiny (vodního sloupce) je
s přesností 2 cm.
Ovládání jednotky SYKON je snadné v intuitivním prostředím s českými texty.
Ovládací panel regulátoru, menu kondenzátního hospodářství
a alarmy
Typické vybavení standardní sestavy SYKON
Číslo
Popis
Číslo
Popis
KH1-1
Kulový kohout
KH3-2
Manometr
KH2-1
Filtr
KH6-2
Zpětná klapka
KH3-1
Manometr
KH7-2
Čerpadlo (havarijní)
KH6-1
Zpětná klapka
KH8-2
Kulový kohout
KH7-1
Čerpadlo
KN
Kondenzátní nádrž
KH8-1
Kulový kohout
PC1
Čidlo tlaku (provozní)
KH1-2
Kulový kohout
PC2
Čidlo tlaku (havarijní)
KH2-2
Filtr
KHvyp
Na ovládacím panelu regulátoru lze ovládat a nastavovat
funkce kondenzátního hospodářství (ruční ovládání, zobrazení hladiny kondenzátu v nádrži, parametrizace tlaku čerpání a střídání čerpadel…).
Regulace obsahuje i souhrnné zobrazení alarmů: dlouhého
odpouštění, poruchy čidel hladiny či čerpadel.
Regulaci kondenzátního hospodářství lze integrovat do řídicího systému celé technologie.
vypouštěcí kohout
Pro individuální navržení komponentů kondenzátního hospodářství SYKON jsou potřebné tyto parametry:
1. Seznam komponentů obsažených v kondenzátním hospodářství (viz
typické vybavení standardní sestavy SYKON).
2. Protitlak kondenzátní sítě.
3. Množství kondenzátu – průtok kondenzátu (lze odhadnout z výkonu
technologie dle následujícího grafu).
4. Frekvence čerpání kondenzátu do kondenzátní sítě za hodinu.
Doporučené hodnoty pro návrh: Optimální objem kondenzátní nádrže se
navrhuje pro pojmutí kondenzátu za 1 hodinu. Čerpadla kondenzátního
hospodářství toto množství dle návrhu odčerpají za 1/2 hodiny
Regulace kondenzátního hospodářství
Kondenzátní hospodářství lze dodat v kompletním vybavení
s řídicím systémem.
Jedná se o plně automatický systém řízení. Systém řídí čerpadla, která zajišťují odčerpávání kondenzátu. Požadavek na
chod čerpadel je řízen výškou hladiny kondenzátu. Nahromadí-li se dostatečné množství kondenzátu v nádrži, dojde
k spuštění kondenzátních čerpadel a kondenzát je z nádrže
odčerpáván. Výška hladiny kondenzátu je měřena tlakovými
čidly (provozní a havarijní). Kondenzátní čerpadla pracují
16
7/2010
Nákres a popis nerezové kondenzátní nádoby
Materiál nádoby:
Nerez ocel AISI 316
Teplotní odolnost: nádoba a izolace max 100 °C
stavoznak (plast) max 70 °C
stavoznak (sklo) max 100 °C
Izolace:
polyuretanová pěna (0,038 W/mK),
s ochrannou koženkou
tloušťka izolace: 50 mm
(1) Vypouštění a odkalení
(2) Napojení kondenzátního čerpadla
(3) Návarek pro čidlo výšky
hladiny (provozní)
(4) Návarek pro čidlo výšky
hladiny (havarijní)
(6) Přepad a odvětrání
(7) Napojení kondenzátu
z technologie
(8) Napojení kondenzátu
z odvodnění
(9) Spodní uchycení stavoznaku
(10) Horní uchycení stavoznaku
(11) Kontrolní otvor
Rozměry a připojení nádob
Objem
D1
D2
H1
200
500
600
1280
20
300
600
700
1399
30
500
650
750
1646
36
750
750
850
1918
48
1000
850
950
1940
56
1500
1100
1200
1939
78
2000
1100
1200
2439
95
3000
1270
1370
2689
152
4000
1430
1530
2705
175
5000
1600
1700
2730
235
[l]
Váha
[kg]
Kontakt:
SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň
Tel.: +420 377 241 177, Fax: +420 377 240 137
E-mail: [email protected] com, www. systherm.com
q firemní
7/2010
st
INFO 10
17

Podobné dokumenty

Ing. Karel Kunc, Ph.D. (bilingvní

Ing. Karel Kunc, Ph.D. (bilingvní - ČVUT Praha, fakulta stavební – obor konstrukce a dopravní stavby (Ing.) - Inženýrské studium ve Velké Británii – kurz Geotechnical Engineering (M.Sc.) - Doktorské studium na ČVUT Praha, fakulta s...

Více

Porifera (Houbovci)

Porifera (Houbovci) http://en.wikipedia.org/wiki/Porifera http://www.stranypotapecske.cz/biologie/default.asp http://www.kbi.zcu.cz/studium/invert/obra.php

Více

track - Systherm

track - Systherm Jak zvát volné kapacity fondu pracovní doby? Jak zajistit výrobu 3 000 modulů certifikovaných výrobků? Jak vše sladit v časovém harmonogramu s cílem dodržení smluvních vztahů? Jak prostě na nic nez...

Více

Porifera (Houbovci)

Porifera (Houbovci) pučení (vnější-růst kolonie, vnitřní-gemule) hermafroditi (vajíčka z archeocytů, spermatické b. z choanocytů)

Více

Stáhnout - AVEMAR CZECH sro

Stáhnout - AVEMAR CZECH sro montáži dbejte na správnou pozici spínačů MIN nebo MAX. Podrobnější údaje jsou uvedeny v návodu pro daný typ spínače.

Více