amnio syntéza

Komentáře

Transkript

amnio syntéza
Současný stav
prenatální diagnostiky
MUDr. Marie Švarcová
2014
2
Prenatální diagnostika
GYNEKOLOGIE
BIOCHEMIE
USG
3
Základní reprodukční rizika
 Riziko, že manželství bude neplodné:
1:15
 Riziko, že dítě bude mrtvorozené: 1:125
 Riziko, že gravidita skončí spont.
potratem:
1:8
 Obecné populační riziko pro narození
dítěte s jakoukoliv vrozenou vadou nebo
dědičnou chorobou: 4 – 5 %
4
Prenatální diagnostika
Neinvazivní
biochemický screening 1. a 2.
trimestru
USG diagnostika
cell free DNA
Invazivní
amniocentéza AMC
biopsie choriových klků – CVS
5
Screening 1. trimestru
 Optimum 10.- 13. + 6 týden těhotenství
 Biochemie
 hCG
 PAPP-A
 USG
 datace gravidity
 velké VVV
 markery - NB, NT, měření toku v ductus
venosus, trikuspidální regurgitace,
maxilofaciální úhel, anomální postavení a.
subclavia l.dx.
6
Nuchální translucence
7
Metody ultrazvukové
diagnostiky
Nuchální translucence
Nosní kůstky
Minor markery chromozomálních
aberací
 Frontomaxilární úhel
 Trikuspidální regurgitace
 Měření průtoku ductus venosus
8
Screening 2.trimestru
 po 15. týdnu těhotenství optimum
16. týden těhotenství
Triple test
 AFP
 hCG
 uE3
9
Vysoká hladina AFP
 Anencefalie
 Spontánní aborty
 Meningomyelokéla
 Missed abort
 Encefalokéla
 Antenatální exitus
 Gastroschizis
 Esofageální atrezie
 Redukce plodů po
IVF
 Duodenální atrezie
 Triploidie
 Nekroza jater fétu
(herpetické infekce)
 Vícečetná gravidita
 Rh isoimunizace
 Nižší gestační věk
10
Nízká hladina AFP
Trisomie chromozomů 21,18
Mola
Diabetes matky
Vyšší gestační věk
11
Hladina hCG
 Vysoká hladina
hCG:
 trisomie / hl.
+21/
 Mola
 Choriokarcinom
 vícečetná
gravidita
 abortus
imminens
 Nízká hladina
hCG:
 Missed abort
 partus premat.
Imminens
 Edwardsův
syndrom
12
Nekonjugovaný estriol
 uE3 – estrogen
 syntéza v placentě
 prekurzory produkovány fetálními
nadledvinkami
 Hladina se v graviditě postupně zvyšuje
 Monitoruje funkci placenty
 Nízké hladiny u
 trisomií /+ 21/
 Smith-Lemli-Opitz syndromu
 poruše fetoplacentární jednotky
13
Integrovaný screening
 Screening 1. a 2. trimestru snižuje
počet falešně pozitivních výsledků
14
Neinvazivní prenatální testování
(screening) – NIPT (NIPS)
Detekce nebuněčné DNA v
periferní krvi matky po 10. týdnu
těhotenství
Senzitivita 99% pro stanovení rizika
trisomie + 21, + 18, +13
15
Neinvazivní prenatální testování
(screening) – NIPT (NIPS)
Začlenění NIPT (NIPS) do
současného sceeningu
Falešná pozitivita výsledku
Ekonomické hledisko
16
Neinvazivní prenatální testování
(screening) – NIPT (NIPS)
INDIKACE
 Pozitivita screeningu při normální
morfologii plodu
 Atypický výsledek nebo hraniční
hodnota screeningu
 Věk ≥ 35 let
 Asistovaná reprodukce
 Obavy o graviditu
17
Neinvazivní prenatální testování
(screening) – NIPT (NIPS)
KONTRAINDIKACE
 zjištění vrozené vývojové vady na
USG
 pozitivní screening + minor
markery na USG
 ženy po transfuzi krve nebo
transplantaci kmenových buněkl
18
Minor markery
chromozomálních aberací
 po 20. týdnu
těhotenství
 cysty choriodálních
plexů
 Echogenní
intrakardiální fokus
 mírná
ventrikulomegalie
 hyperechogenní GIT /
CF
 ageneze
a.umbilicalis
 Infekce
 Pyelektazie
 intraamniální krvácení
 zkrácení femuru
 VVV střev
 IUGR/
 zkrácení humeru
 zkrácení délky ucha
19
Indikace genetického vyšetření

Věk probandky ≥ 35 let

Pozitivita screeningu

USG nález

Neúspěch předchozí gravidity

Chromozomální aberace rodičů

Vrozené vady rodičů

Dědičná choroba v rodině

Expozice teratogenu
20
Indikace invazivního
prenatálního vyšetření
 vyšší věk matky ≥ 35let
 abnormální biochem. skreening
 abnormalita na UZ, event. abnormál.
množství plodové vody i drobné
morfologické odchylky
 nosičství balancované CHA u rodiče
 molekulární diagnostika choroby
 psychologická ???
21
Invazivní metody vyšetření
Amniocentéza
Biopsie choriových klků
Kordocentéza
Fetoskopie
22
Amniocentéza
 cca 16.-18. t.t.
 Indikace
 Věk
 Pozitivita
screeningu
 Anamneza
 USG nálezy
 Amnio PCR (QF
PCR)
 - trvá 24-48 hod
23
Biopsie choriových klků
CVS
Posun diagnostiky pod 15. týden
těhotenství
Vývoj prenatální diagnostiky vrozených
vad v České republice, 1998 – 2012
24
(MUDr. V. Gregor, MUDr. A. Šípek, CSc.)
1200
18655
CVS
CC
18284
18099
AMC
počet
17954
17499
20000
1056
počet
18000
15989
1000
835
872
14673
12799
898
15554
16000
14000
800
12526
11866
12000
642
10858
10831 11099
10361
10000
100
2000
20
86
85
125
165
212
216
4000
62
53
86
85
129
200
6000
268
234
294
250
231
203
250
318
400
8000
400
376
400
497
600
0
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
rok
Downův syndrom v České
republice, 1993 - 2012
25
(MUDr. V. Gregor, MUDr. A. Šípek, CSc.)
narození
na 10 000 živě narozených
prenatální diagnostika
25
20
15
10
5
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
rok
Downův syndrom v České republice,
1993 – 2012, týden těhotenství při
diagnóze
26
(MUDr. V. Gregor, MUDr. A. Šípek, CSc.)
22
týden těhotenství
21
20.92
20.33
20
19.73
19.98
19.17
19
19.57
19.60
19.20 19.24
19.23
18.97
18.12
18
17.44
17.52
17.39
17
16.58
16.56
16
15.78
15.55
15
15.08
rok
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
14
Edwardsův syndrom v České
republice, 1993 - 2012
27
(MUDr. V. Gregor, MUDr. A. Šípek, CSc.)
narození
na 10 000 živě narozených
prenatální diagnostika
7
6
5
4
3
2
1
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
rok
Edwardsův syndrom v České
republice, 1993 – 2012, týden
těhotenství při diagnóze
28
(MUDr. V. Gregor, MUDr. A. Šípek, CSc.)
22
týden těhotenství
21.07
21
20.62
20.00
20
19.42 19.19
18.77
19.11
18.58
19
18.59
17.72
18
17.59
17
16.70
16.10
16.26
16.47
16
16.02
15.20
15.04
15
14.74
14.41
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
14
rok
Patauův syndrom v České republice,
1993 – 2012
29
(MUDr. V. Gregor, MUDr. A. Šípek, CSc.)
narození
na 10 000 živě narozených
prenatální diagnostika
4
3
2
1
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
rok
Patauův syndrom v České republice,
1994 – 2012, týden těhotenství při
diagnóze
30
(MUDr. V. Gregor, MUDr. A. Šípek, CSc.)
22
týden těhotenství
21
21.00
20.33
19.50
20
19.91
19.33
19.63
19
18.50
18.33
18.44
18
17.26
17.59
17.14
17
17.17
16.67
16
15.89
15.67
15.38
15
14.94
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
14
rok
31
Downův syndrom
32
M. Down
33
Trisomie 18
34
Trisomie 18
35
Trisomie 13. chromosomu
36
Trisomie 13. chromosomu
37
Trisomie 13. chromosomu
Klinefelterův syndrom
38
39
Ullrichův – Turnerové syndrom
40
Ullrichův – Turnerové syndrom
41
Smithův-Lemliho-Opitzův
syndrom
42
Myelomeningocele
43
Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty

prenatální diagnostika

prenatální diagnostika část celkového objemu krve plodu a rychle se nahradí; odběr krve plodu z pupečníku lze přirovnat k odběru krve • vyšetření bílých krvinek plodu umožní velmi rychle (48 – 72 hodin) stanovit chromozo...

Více

Co to je screening v těhotenství

Co to je screening v těhotenství Další nemocí, u které může být velmi nízký uE3, je Smith-Lemli-Opitzův syndrom. Jedná se o poruchu ve tvorbě cholesterolu (který je normálně součástí buněčných membrán a je nezbytný pro normální fu...

Více

Počet vybraných vrozených vad u narozených dětí

Počet vybraných vrozených vad u narozených dětí vrozené vady jícnu vroz.chyb.,atréz.a sten.ten.stř. anorektální atrézie atrézie tlust.střeva atrézie žlučových cest hypospadie ageneze ledvin hypoplazie ledvin cystická nemoc ledvin jiné vady močov...

Více

stáhnout

stáhnout Uterinní faktor při neplodnosti. Endoskopie a sterilita. Opakované potrácení. Sexuálně přenosné choroby. Etické aspekty asistované reprodukce. Legislativní aspekty asistované reprodukce. Psychosoma...

Více

Cytogenetika a průtoková cytometrie

Cytogenetika a průtoková cytometrie bude zaměřena na projekt flow-cytometrické analýzy v rámci čeledi Orchidaceae, stanovení velikosti genomu a rozsahu a míry endoreduplikace. Cílem vědecké činnosti bude otázka studia detailního cyto...

Více

Cholesterol v séru

Cholesterol v séru především proto, že stanovení cholesterolu je obvykle indikováno společně se stanovením TAG (postprandiálně výrazný vzestup koncentrace). Tři minutová komprese vény může zvýšit koncentraci choleste...

Více

zde - Landseer klub ČR

zde - Landseer klub ČR Jméno psa a chovatelská stanice Pohlaví, datum narození, č. zápisu Otec, matka HD, ED, výška, délka trupu, obvod hrudníku, délka hlavy Jméno a příjmení majitele, adresa e-mail, telefon Jméno a příj...

Více

Vrozené vývojové vady (VVV)

Vrozené vývojové vady (VVV) TERATOGENEZA ONTOGENEZA

Více

Teratogeneze, teratogeny, diagnostika a prevence

Teratogeneze, teratogeny, diagnostika a prevence  Sekundární prevencí je myšleno cílené vyhledávání VVV v rámci prenatální diagnostiky.  V rámci platné legislativy je v ČR možné požádat o

Více