Seminář - Karate

Komentáře

Transkript

Seminář - Karate
Seminář : Masaru Miura Shihan , 9. Dan
Organizátor: Sportovního klubu S.K.I.F. Hradec Králové
Místo a datum konání : 27-28.06.2015 Sportovní hala Třebeš, Hradec Králové
Seminář byl zaměřen na úplně základní postoje a techniky. V prvé části byl našim vyučujícím žák
Shihana Miury - Sensei Paolo Lusvardi 8.dan. První co mě upoutalo, bylo rozdělení na skupinu
mistrů (Danů) a skupinu žáků (6.kyu-1.kyu), kde dopoledne jednu učil Sensei Lusvardi a druhou
Shihan Miura, odpoledne to bylo opačně. Probíraná dopolední část semináře byla zaměřenana
postoj zenkucu-dachi, spojené s otočkou mawate přes přední nohu. Shihan Miura vysvětloval, že
mawate prováděné přes přední nohu je lepší z důvodu toho, že obránce při útoku zezadu jde z osy
útoku.
Další důležitá věc, kterou jsem si odnesl je ta, že je nezbytně nutné pro správné provádění technik
držet osu těla v jednom místě.
Tyto techniky byly prováděny v podstatě celé odpoledne a tím pádem další důležitý poznatek,
který vzešel z dopoledního semináře byl, že velký počet opakování je podle Shihana Miury velice
důležitý a nezbytný pro správně provedený útok nebo obranu.
Dále jsme nacvičovali odhad vzdálenosti k protivníkovi pomocí na zem položeného obi. Náš úkol
byl vejít se přesně 10-ti skoky do délky obi a to nejprve snožmo podélně z leva doprava popředu a
pak také pozadu. Další varianta byla střídat přeskok přes obi podélně roznožmo (obi mezi nohama)
a následně další skok nohy překřížit a při dalším překřížení střídat levou a pravou nohu. Opět jsme
toto prováděli vpřed i vzad. Další část byla zaměřena na použití různých druhů pák, samozřejmě
opět s velkým počtem opakování, pro pochopení a nacvičení technik. Tyto techniky jsou velice
účinné, ale zároveň jsem si uvědomoval, že pro plné funkční použití je potřebný správný nácvik a
délka cvičení.
Poslední části odpoledního semináře byla bunkai ke katě Heyan Nidan. Na tento nácvik jsme
utvořili skupinky pěti cvičenců a postupně jsme se střídali na pozicích obránce a útočníka. V této
bunkai jsme odhalili použití pák, které jsme v předchozí části nacvičovali.
Závěrem bych chtěl vyzdvihnout Shiha Miuru, jak k nám mile a vlídně přistupoval, snažil se nám
vše pečlivě a trpělivě vysvětlit a i dát několik základních myšlenek, jako například, že je důležité si
nejprve umět vážit sebe sama a pak si teprve dokážete vážit ostatních. Ještě jeden malý postřeh
byl ten, že nám bylo řečeno hned na začátku, že Shihan Miura si přeje, jakmile nás svolá
k vysvětlování, že máme běžet. Mě to nebylo zprvu úplně jasné, ale pak nám to sám vysvětlil tím,
že je to vlastně forma pohybu, který je škoda nevyužít. Myslím, že to byl pro mne velký
nezapomenutelný zážitek a samozřejmě i velký přínos být účastníkem tohoto semináře pod
vedením tohoto mistra .
Volek Mirolav, karate VAKADO
Kolín, Radovesnice I, 10.7.2015
Foto ze semináře viz níže:
Foto pořídil Mirek Volek, upravil Jan Vališ

Podobné dokumenty

KARATE DO GOJU RYU

KARATE DO GOJU RYU příslušný STV, ale i z náplně kteréhokoliv předcházejícího STV. Dále může zkušební komisař upřesnit techniky, aplikace a akce, které umožní komplexně zhodnotit jeho předvedený výkon. Upřesňující te...

Více

indick ý oce á n

indick ý oce á n 100 tis. - 500 tis. obyvatel DHÁKA - hlavní město státu

Více

zde

zde ZD ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke ren‐tsuki (možno provádět i ve směru vpřed nebo mawate) ZD ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke hineri mae‐geri (stáhnout nohu zpět) gyaku‐tsuki ZD ayumi‐ashi soto‐uke do (KiD...

Více

goju karate

goju karate Oi ruka = je přední ruka daného postoje Gyaku ruka = je zadní ruka daného postoje Postavení nohou v postoji: Kizami = přední noha Hineri = zadní noha Směr pohybu: Mae Yoko Ushiro

Více

Zkušební řád

Zkušební řád ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi gyaku‐sanbon‐tsuki (gyaku‐kizami‐gyaku) ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi age‐uke gyaku‐tsuki soto‐uke (možná výměna bloků) ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi soto‐uke gyaku rukou uchi‐uke soto‐u...

Více

Zkušební řád Goju Ryu - český svaz karate goju ryu

Zkušební řád Goju Ryu - český svaz karate goju ryu a DAN. Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných na příslušný STV, ale i z náplně kteréhokoliv předcházejícího STV. Dále může zkušební komisař upřesnit techniky,...

Více

Pravidla a nařízení Hakkoryu Jujutsu a Koho Shiatsu

Pravidla a nařízení Hakkoryu Jujutsu a Koho Shiatsu vyhrazeno pouze Shihan. Mudansha a Yudansha mohou použít černou, nebo jiné tmavé neutrální barvy. Hakama je v Shibu Dojo (oficiální pobočka školy) volitelná pro Yudansha a Shihan. V přítomnosti Ha...

Více