Technický list

Komentáře

Transkript

Technický list
Technický list výrobku
OC4construction s.r.o.
T. G. Masaryka 504, 738 02 Frýdek-Místek
tel./fax +420 558 621 451
www.oc4.cz , [email protected]
2.1.2010
DEKORATIVNÍ SPÁROVACÍ MALTA - jemná SOFT / hrubá RUSTIC
Vysoce kvalitní spárovací malta určená pro spárování dekorativních obkladů z umělého kamene, přírodního
kamene, sádry aj. obkladů a dlažeb, určená pro náročné aplikace v interiéru i exteriéru.
Vyrábí se v těchto provedeních: jemná SOFT – barva pískovce, zrnitost do 0,5 mm
hrubá RUSTIC – přírodně bílý odstín, zrnitost do 3,2 mm
Charakteristika:
•
jednosložková spárovací směs na bázi cementu, křemičitého plniva a modifikujících přísad, které zaručují
výbornou zpracovatelnost při zaplňování spár, sníženou nasákavost, barevný tón, přídržnost a odolnost vůči
klimatickým vlivům
• vynikající přilnavost na většinu porézních stavebních materiálů
• mrazuvzdorná
• určená pro profesionální aplikace v exteriéru i interiéru, výborně zpracovatelná
Příklady použití:
• systémové spárování dekorativních stěnových a fasádních obkladů Parmur, Modulo a Cultured Stone
dodávaných firmou OC4construction s.r.o.
• spárování pohledového zdiva, obkladů a kamenných dlažeb
• spárování dekorativních prvků na balkonech, lodžiích a terasách
• lze použít pro šířku spár do 25 mm; spáry mohou mít libovolnou hloubku
Balení:
plastové kbelíky s vnitřní fóliovou ochranou 10 kg
Barevné provedení
• jemná SOFT barva pískovce
• hrubá RUSTIC přírodně bílý odstín
• hrubá RUSTIC přírodně šedohnědý odstín
Skladovatelnost::
24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu v suchém a větraném prostředí.
Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před deštěm a vlhkostí i během přepravy !
Technická data:
Báze:
Konzistence:
Pevnost v tlaku po uložení za sucha:
Pevnost v tahu za ohybu po uložení za sucha:
Dávka vody :
Spotřeba obecně:
Sypná hmotnost:
Objemová hmotnost po vytvrdnutí :
Zrnitost :
Hořlavost:
Zpracovatelnost směsi:
Pracovní teplota:
Smrštění:
Nasákavost ve vodě po 30 min.:
Nasákavost ve vodě po 240 min.:
křemičitý písek, hydraulická pojiva, aditiva
sypká hmota
min. 18 MPa
min. 3,5 MPa
0,20 l / 1 kg hmoty, 2,0 l / balení 10 kg - pro oba typy
cca 1,3 - 5 kg/ m2 - oba typy podle síly vrstvy
1300 ± 40 kg/m3 - oba typy
1700 – 1800 kg/m3
jemná SOFT 0-0,5 mm, hrubá RUSTIC 0-3,2 mm
směs je nehořlavá
60 min. od smíchání s vodou – oba typy
+5°C - +35°C
max. 1 ‰
max. 2 g
max. 5 g
Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet
jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky.
V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .
Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné
použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.
OC4construction s.r.o., T. G. Masaryka 504, 738 02 Frýdek-Místek
tel./fax +420 558 621 451, www.oc4.cz ,[email protected]
Technický list výrobku
OC4construction s.r.o.
T. G. Masaryka 504, 738 02 Frýdek-Místek
tel./fax +420 558 621 451
www.oc4.cz , [email protected]
2.1.2010
Povrchy:
Podklady: běžné stavební podklady, Hydroizolační stěrka Soudal
Stav povrchu: čistý, bez mastnot a prachu
Pracovní postup:
Spárování provádějte vždy až po dostatečném vytvrdnutí lepidla, tj. nejdříve za 24 hodin od nalepení prvků.
Aplikace:
1. Práškovou maltovou směs vysypte z polyetylénového sáčku a smíchejte s vodou v poměru 0,20 l vody na1 kg
směsi, tj. 2,0 l vody na balení hmotnosti 10 kg, aby vznikla plastická, dobře zpracovatelná pasta. Hmotu důkladně
promíchejte (min. 2 minuty) a nechte ji 5 minut zrát a opět promíchejte. K míchání je nejvhodnější elektrické příruční
šnekové míchadlo či míchací nástavec upevněný ve vrtačce.
2. Na polyetylénovém sáčku odstřihněte jeden jeho roh tak, aby vzniklo hrdlo o průměru cca 15 mm. Připravenou
maltou naplňte polyetylénový sáček na směs a jeho mačkáním vytlačujte hrdlem směs do spár mezi nalepenými
obkladovými prvky či kameny. Po 15-20 min. od nanesení maltu vtlačte důkladněji do spár pomocí kovového
spárovníku. Přebytečnou hmotu odškrábněte. Lze použít pro šířku spár do cca 25 mm; spáry mohou mít libovolnou
hloubku. Případné dilatační spáry vyplňte pružným tmelem.
3. Po částečném vytvrzení spárovací malty – v rozmezí 1-2 hodin po aplikaci – odškrábněte její povrchovou vrstvu
koncem ocelového spárovníku; tím zdůrazníte strukturu malty a vytvoříte hrubý přírodní vzhled. Následným
přehlazením vlhkým štětcem či houbou dodáte spárám starodávný vzhled. Plochy vystavené přímému slunečnímu svitu
v průběhu provádění nutno zastínit a to ještě min. 24 hod. po dokončení spárování, aby nedošlo k příliš rychlému vyschnutí a
vzniku trhlinek.
Zpracovávejte při teplotách v rozmezí +5 °C až +35°C. Spárovací mal ta je mrazuvzdorná a může být použita
do vnitřního i vnějšího prostředí.
Upozornění:
Čas pro zahájení spárování se může prodloužit vlivem chladného počasí, velkého vlhka a vlivem špatné savosti
podkladu ! Doporučujeme pevnost předem vyzkoušet. Do směsi v žádném případě nepřidávejte žádné další látky a
hmoty jako písek, cement, disperze nebo jiná pojiva! Rozdělávejte jen tolik směsi, kolik stihnete zpracovat !
Bezpečnost a hygiena práce:
Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během
práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, respirátor, ochranné rukavice a v případě
potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo
velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití,
v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými
zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.
Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet
jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky.
V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .
Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné
použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.
OC4construction s.r.o., T. G. Masaryka 504, 738 02 Frýdek-Místek
tel./fax +420 558 621 451, www.oc4.cz ,[email protected]

Podobné dokumenty

Stáhnout ceník - Dekorativní kámen

Stáhnout ceník - Dekorativní kámen Dover Cloud rohy 1bm Dover Dawn 0,5 m2 Dover Dawn rohy 1bm Dover Desert 0,5 m2 Dover Desert rohy 1bm Dover Fog 0,5 m2 Dover Fog rohy 1bm Dover Ice 0,5 m2 Dover Ice rohy 1bm Chester 1m2

Více

ceník OC4 dekorativní kámen

ceník OC4 dekorativní kámen CS Rohy Weather Edge Ledgestone wisconsin 2,44bm CS Rohy Weather Edge Ledgestone silverado 2,44bm

Více

Stáhnout - OC4

Stáhnout - OC4 Dover Dawn rohy 1bm Dover Desert 0,5 m2 Dover Desert rohy 1bm Dover Fog 0,5 m2

Více