Stáhnout zadání ve formátu PDF

Komentáře

Transkript

Stáhnout zadání ve formátu PDF
Osobnosti 20
Osobnosti z let 1701-1800
Otázka číslo: 1
Jak se jmenoval rakouský polní maršál, velký mecenáš umění(např. podporoval Josefa Haydna)?
kníže Esterházy
Evžen Savojský
Karel Lotrinský
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 2
Jak se jmenoval rakouský hudební skladatel, který zemřel v roce 1791 ve Vídni?
Johann Sebastian Bach
Wolfgang Amadeus Mozart
Josef Haydn
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 3
Jak se jmenoval švédský král, který byl roku 1792 zastřelen na maškarním plese?
Gustav I.
Gustav III.
Gustav IV.Adolf
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 4
Jak se jmenoval předseda Klubu jakobínů, který spoluvydal příkaz k masovému vraždění v září 1792 v
Paříži, aby v Konventu zajistil většinu montagnardům?
Jacques Danton
Jean Paul Marat
Maximilien Robespierre
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 5
V jakém roce byl popraven francouzský král Ludvík XVI. A jeho manželka Marie Antoinetta?
1791
1792
1793
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 6
Jak se jmenoval francouzský advokát, který po popravě krále Ludvíka XVI. zavedl v Paříži vládu teroru?
Jacques Danton
Jean Paul Marat
Maximilien Robespierre
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 7
Jak se jmenoval druhý americký prezident zvolený roku 1796?
John Adams
Thomas Jefferson
Benjamin Franklin
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 8
V jakém roce se Napoleon Bonaparte chopil poprvé moci?
1795
1799
1801
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 9
Antoine Lavoisier byl:
chemik
admirál
revolucionář
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 10
Giacomo Girolamo Casanova byl?
chemik
dobrodruh
admirál
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 11
Jean Paul Marat byl:
revolucionář
admirál
přírodovědec
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 12
Horatio Nelson byl:
revolucionář
admirál
chemik
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 13
Luigi Galvani byl:
dobrodruh
admirál
chemik
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 14
Maximilien de Robespierre byl:
revolucionář
kazatel
cestopisec
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 15
Václav Antonín Kounic byl:
herec
ministr zahraničí
malíř
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 16
August II. Silný byl:
polský král
švédský král
dánský král
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 17
Ahmed III. byl:
ruský car
turecký sultán
arabský šejk
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 18
Benjamin Franklin byl:
americký politik
anglický politik
australský politik
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 19
Fridrich II. Veliký byl:
bavorský kníže
rakouský vévoda
pruský král
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Otázka číslo: 20
Filip II. Orléanský zastával funkci regenta v době nezletilosti:
Ludvíka XIV.
Ludvíka XV.
Ludvíka XVI.
(je možná pouze jedna správná odpověď)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

Revoluční vlny (nové vypracování)

Revoluční vlny (nové vypracování) Ferdinand I. Dobrotivý (1835-1848) Po smrti Františka I. nastoupil na trůn jeho syn Ferdinand I., který byl slabomyslný. Nebyl schopen samostatné vlády a vládnul za něj Metternich. Češi ho však měl...

Více

Revoluční vlny 20. a 40. let 19. století

Revoluční vlny 20. a 40. let 19. století do Čech. Předehrou revoluční vlně bylo vítězství liberálně demokratických kantonů nad konzervativními v občanské válce ve Švýcarsku roku 1847, nová ústava - vznik státu se spolkovým sněmem a radou ...

Více

Vyvrcholení Velké francouzské revoluce

Vyvrcholení Velké francouzské revoluce 2) Výbor veřejné bezpečnosti – boj s odpůrci revoluce, dohled nad policií

Více

19. stol.

19. stol. D8: Slavné osobnosti evropských novověkých dějin (17. - poč. 19. stol., opakování z 1. pololetí) Maxmilien Robespierre, Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Božek, Marie Terezie, George Washington, Jean ...

Více

Pojmy

Pojmy 15. Francouzská revoluce a Napoleonské války pojmy 100 denní císařství ancien regime direktorium generální stavy girondisté guerilla jakobíni konzulství Národní garda Rýnský spolek sansculloti sest...

Více

Počátek Velké francouzské revoluce

Počátek Velké francouzské revoluce soukromého vlastnictví, prosazovala zásadu, že lid je zdrojem veškeré moci ve státě; král byl nucen ji podepsat, část šlechty odchází ze země sjednocen systém měr a vah, zavedena metrická soustava ...

Více

Velka francouzska revoluce

Velka francouzska revoluce státní …………. . Moci se chopili tři ……………. Konzulát byl přechod mezi ………… a silnou monarchií. Deklarace práv …………. a …………… nebyla zahrnuta do ………… . Roku 1804 byl schválen ………. zákoník Napoleona, kt...

Více