Výroční zpráva 2015

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2015
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2015
Por NIÑOS DE ECUADOR
1
ECUADOR, Z.S.
Slovo úvodEM
Vážení přátelé
a dárci!
P. Pavel Budský, předseda
N
a počátku roku zde
byli tři dobrovolníci
– manželé Iveta a Daniel
Sochorovi a Martyna Kurek
z Německa. Z místních se
nejvíce podíleli na práci
pro Nadaci paní Yolanda
Herrera, pan Norberto
Jimenéz a paní Rosa Morales. Tito všichni konali svou
práci jako dobrovolníci.
Kromě toho byly v jídelně
zaměstnané dvě kuchařky
– Ana García a Gina Batalla.
Provoz jídelny byl hlavní
náplní celoroční činnosti, každý pracovní den
přicházelo na oběd cca
120 dětí (včetně prázdnin).
Další pravidelnou činností
byly odpolední programy
2
Přijměte opět několik řádků
o činnosti Nadace Fu Shen Fu
v ekvádorském městě Ventanas v roce 2015 a o tom, jak
ji z naší země podporujeme.
pro děti, jejichž náplní
bylo hlavně doučování
dětí a pomoc s domácími
úkoly.
Třetí pravidelnou aktivitou
byla páteční setkání mládeže. Na ně chodilo 20 – 30
dospívajících a z celoročního programu byl nejzajímavější seriál o svatých
a pak dlouhodobý cyklus
o hodnotách. Hned na začátku roku začala práce na
aktualizaci databáze dětí. To
znamenalo postupně navštívit domovy všech dětí,
zkontrolovat údaje, zjistit,
jestli se za poslední dobu
neodehrálo v rodině něco
mimořádného... Dále udělat
fotografie a zaktualizovat
profil dítěte na stránkách,
kam mají přístup “adoptivní
rodiče” dítěte.
VÝROČNÍ ZPRÁVA
PÁR SLOV O NÁS
Por niños de Ecuador je zapsaný spolek (z občanského sdružení jsme přešli na zapsaný spolek koncem roku 2015 z důvodu
změny občanského zákoníku), který podporuje činnost Nadace
Fu Shen Fu v Ekvádoru prostřednictvím fundraisingu a podpory a rozvoje dobrovolnictví.
EL AMOR ES EL ÚNICO IDIOMA QUE TODOS ENTIENDEN.
LÁSKA JE JEDINÝ JAZYK, KTERÉMU VŠICHNI ROZUMÍ.
Motto ekvádorské Nadace Fu Shen Fu
D
ěkuji všem dárcům a podporovatelům za jejich dobrou vůli,
otevřené srdce a pochopení, všem dobrovolníkům, kteří
vytrvale pomáhají ať už v ČR nebo v Ekvádoru. A děkuji Pánu
za požehnání, kterým celé toto dílo provází.
P. Pavel Budský, koordinátor adopcí a předseda spolku
Por NIÑOS DE ECUADOR
3
OK
5
1
0
LEDEN
2
R
BŘEZEN
ÚNOR
DUBEN
cerv
KVĚTEN
listopad
4
ČERVEN
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ČERVENEC
ŘÍJEN
SRPEN
listopad
pROSINEC
ZÁŘÍ
VÍCE O vybraných
AKCÍCH DÁLE
Por NIÑOS DE ECUADOR
5
PÁR MOMENTŮ ROKU 2015
ZAHÁJENÍ
MINIPROJEKTŮ
V lednu proběhlo zastřešení
druhé poloviny domku rodiny Pincay, což bylo umožněno jedním velkorysým darem.
Tato akce dala vzniknout řadě
podobných s názvem „miniprojekty“.
PRÁZDNINOVÝ
KURZ
Březen a duben jsou pro zdejší děti
ve znamení hlavních prázdnin. Jelikož většina dětí nikam nejede, uspořádali pro ně dobrovolníci každý
den zábavný a vzdělávací program,
při kterém navštěvovali různé kontinenty. A tak se modelovalo, malovalo, pletly se náramky z korálků ...
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
S měsícem květnem začal pro
zdejší děti nový školní rok. Pro
nás to znamenalo vybavit je vším
potřebným, co je požadováno
pro výuku. U některých to byly
jen pomůcky, jiným se kupovaly
boty ke školní uniformě a dalším
uniforma celá.
6
VÝROČNÍ ZPRÁVA
VÝLET
DO NOBOLU
V dubnu proběhly nejen Velikonoce, ale také výlet s mládeží na poutní místo Nobol,
které je spjato s místní světicí
sv. Narcisou de Jesus.
POŽEHNÁNÍ
NOVÉ STŘECHY
V červnu se během tří týdnů podařilo
postavit konstrukci střechy z ocelových
profilů, opatřit ji střešní krytinou a vystavět obvodové zdi. To vše díky dárcům z České republiky. Celé dílo bylo
završeno mší svatou pro děti a následným požehnáním.
VÝLET
S DĚTMI K MOŘI
V srpnu vyrazili Dan a Iveta s plným autobusem dětí na celodenní
výlet k oceánu. Není to daleko –
nějakých 200 km. Přesto mnohé
děti viděly oceán poprvé ve svém
životě. Jednalo se zároveň o rozlučkovou akci s těmito dobrovolníky.
ANDĚLÍČEK PRO TEBE
Na konci listopadu jsme u nás rozjeli další ročník akce Andělíček pro tebe, kdy
se prodejem papírových andělíčků na vánoční strom snažíme získat peníze
na podporu pro děti, které žádného sponzora - „adoptivního rodiče“ nemají.
Akce probíhala v podobném rámci a na podobných místech jako v předchozích letech a zajistila celoroční „adopci“ pro deset dětí.
Por NIÑOS DE ECUADOR
7
fINANČNÍ ZPRÁVA
PŘÍJMY
Dary „adoptivních rodičů“
227 560 Kč
Andělíček pro Tebe
127 689 Kč
Příloha Katolického týdeníku:
Zbytek za přílohu z r. 2014
45 540 Kč
Příloha v r. 2015
665 946 Kč1
Dary ostatní:
Na podporu dobrovolníků
20 000 Kč
Na výlet k moři
8 000 Kč
Novoroční koncert v Hati
12 500 Kč
CELKEM:
1 107 235 Kč
Velká část této částky je alokována na rok 2016 – na dokončení II. patra budovy Nadace.
Do července 2015 jsme peníze za „adoptované” děti posílali řediteli Nadace P. Koczymu.
3
Od srpna 2015 peníze za „adoptované“ děti posíláme rovnou do Nadace a jsou určeny
na platy a pojištění kuchařek a částečně na nákup potravin do jídelny. Z peněz dárců z
Polska a Německa se hradí další provozní náklady jídelny. Alikvótní část je samozřejmě
určena na výdaje spojené se školou a zdravotní péčí pro dané dítě.
4
Akce dobrovolníků pro děti, která byla financována z účelově vázaných darů.
5
Proti určitému útoku několika místních lidí, kteří Nadaci nepřejí, bylo nutné se bránit
právní cestou. Útoky přestaly, ale něco to stálo.
6
Investiční výdaje do budovy byly hrazeny z výtěžku přílohy KT v roce 2014.
7
Podle stanov Nadace mají dobrovolníci, kteří zde pomáhají déle než půl roku, nárok
na proplacení poloviny jízdních nákladů a uhrazení výdajů spojených s pobytem ve
Ventanas (především jídlo mimo obědů v pracovní dny, které dostávají v jídelně).
V roce 2015 jsme zde měli dva dobrovolníky.
8
Cena za přílohu a vkládání listu je dána Katolickým týdeníkem, nijak ji neovlivníme. Vychází v nákladu cca 40 tisíc výtisků.
1
2
8
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2015
VÝDAJE
Za „adoptované“ děti2
186 170 Kč
Jídelna3
156 736 Kč
Výlet k moři4
8 000 Kč
Právní služby5
35 850 Kč
Budova Nadace ve Ventanas:6
Střecha + stavební povolení
120 250 Kč
Vstupní prostor + mřížové dveře 29 500 Kč
Tabule na zeď
6 125 Kč
Oprava pračky
2 700 Kč
Dobrovolníci:7
Provozní náklady
8 800 Kč
Letenky
34 000 Kč
Příloha Katolického týdeníku:8
Vlastní příloha – 8 stran
121 000 Kč
Vkladový list – tisk + vklad
88 888,50 Kč
CELKEM:
798 019,50 Kč
V přehledu výdajů nenajdete položku “Provozní či režijní výdaje”, jelikož ty naše jsou
minimální. Spolek “Por niños del Ecuador” nemá žádné zaměstnance, nemá v pronájmu
kancelářské prostory a nevlastní majetek (výpočetní technika apod.). Koordinátor podniká
každoroční supervizní cestu do Ekvádoru na vlastní náklady a v době své dovolené.
Por NIÑOS DE ECUADOR
9
NÁŠ ČESKÝ TÝM
P. PAVEL BUDSKÝ
předseda českého sdružení,
hlavní fundraiser,
koordinátor adopcí
a Žužíkův parťák
žužík
maskot Nadace
a miláček všech dětí
KIKTOVI
první dobrovolníci
ve Ventanas
(Ekvádor, 2012 - 2013)
průkopníci
a překladatelé
10
VÝROČNÍ ZPRÁVA
SOCHOROVI
dobrovolníci
ve Ventanas
(Ekvádor, 2014 - 2015)
administrativa
a zapisovatelé
staNDA DUPLINSKÝ
KATKA NOVÁKOVÁ
budoucnost Nadace
dobrovolníci v Ekvádoru od 2/2016
nadějní studenti olomoucké Caritas
WWW.POR-NINOS-DE-ECUADOR.CZ
Por NIÑOS DE ECUADOR
11
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 - POR NIÑOS DE ECUADOR, Z.S.
Sídlo: Rožnovská 345, 744 01 Frenštát p. R.
IČ: 22881247
E-mail: [email protected]
12
Redakce: Pavel Budský
Grafika: Iveta Sochorová
Foto: Archiv Nadace
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Podobné dokumenty

Změna času

Změna času osmi procent patříme mezi nejúspěšnější části Evropy. Naše země je teď připravená na další růst. Považuji za úspěch, že se přestaly poslední dobou korupční kauzy zametat pod koberec. Dnes už si kon...

Více

Pro děti z Ekvádoru - farnost

Pro děti z Ekvádoru - farnost Nejstarší podpůrnou akcí je „Andělíček pro tebe“, která se poprvé konala o adventu v roce 2010. Dobrovolníci nejprve vyrobí papírové ozdoby na vánoční stromek ve tvaru andělíčků. Ty se pak nabízejí...

Více