CNC Machining Centres ahos.cz galaxy

Komentáře

Transkript

CNC Machining Centres ahos.cz galaxy
galaxy
CNC Machining Centres
Univerzální CNC soustruh
galaxy
Univerzální hrotové soustruhy řady GALAXY jsou koncipovány na základě potřeby produktivního a operativního stroje pro nepřetržité nasazení.
Možnost soustružení velkého rozsahu průměrů a délek, vysoká dynamika, rozsáhlé příslušenství a rychlá příprava stroje na změnu profilu nebo druhu výrobku splňují nejnáročnější kritéria současného trhu.
Navržená konfigurace stroje GALAXY SH 1800 CNC-S je vhodná pro zakázkovou i sériovou výrobu. Soustruhy SAHOS představují nový standard
v oblasti obrábění dřeva. Jejich široké uplatnění podtrhuje rostoucí zájem ze stran škol a školících institucí.
Výkonný řídící systém
Řízení celého stroje zajišťuje moderní plně digitální řídící systém CNC886. Kromě standardních funkcí jako je interpolace přímek, kruhových oblouků a řízení všech PLC funkcí stroje, má systém integrované všechny potřebné funkce pro rychlostní obrábění. Jedná se zejména o automatické
přizpůsobení rychlosti podle geometrie dráhy a podle dynamických vlastností soustavy. Řídící systém interpretuje standardní ISO kód. Barevný LCD
display umožňuje snadnou a přehlednou orientaci v jednotlivých menu řídícího systému.
Jednoduchý a přehledný CAD/CAM software LatheCAM
Pro tvorbu NC programu je dodáván grafický software LatheCAM, který obsahuje veškeré funkce pro pohodlné a rychlé kreslení požadovaných
profilů, správu knihoven s jednotlivými výrobky, postprocesor pro tvorbu NC programu v 3D render atd. Požadovaný profil se v LatheCAMu sestavuje
z předem definovaných objektů, u kterých je možné parametricky měnit jednotlivé rozměry. Pro kontrolu vygenerovaného kódu je LatheCAM vybaven grafickým znázorněním průběhu obrábění přímo na monitoru. 3D render zobrazí výrobek na monitoru ve fotorealistické kvalitě.
Stabilní konstrukce
Název SH 1800 CNC
SH 1800 CNC - S
Maximální točná délka
1800 mm
1800 mm
Maximální oběžný průměr nad lože
540 mm
540 mm
Maximální oběžný průměr nad suportem
270 mm
270 mm
řeny trvalou tukovou náplní. Přední konec vřetena je ukončen
Maximální točný průměr s lunetou
140 mm
140 mm
kuželovou dutinou MORSE 3 pro unášecí hroty a vnější válco-
Příčný pohyb saní
260 mm
260 mm
Elektromotor vřetena
5,5 kW
5,5 kW
Otáčky vřetena (plynule)
0 – 3750 ot/min 0 – 3750 ot/min
Počet řízených os
3 Pcs
Stroj může být osazen až 4 pracovními nástroji. Velký úběr
Maximální rychlost posuvu Z / X / A
30/20/20 ot/min 30/20/20 ot/min
materiálu na 1 záběr je možný současným obráběním dvěma
Kužel vřetena
3 MORSE
3 MORSE
Celkový příkon
12 kW
14 kW
Kapacita odsávání/průměr přípojky
4000/250 m /hod, mm 4000/250 m /hod, mm
Robustní ocelové lože s vřeteníkem a koníkem z šedé litiny
zaručují vysokou tuhost celé soustavy. Precizní valivé vedení
a kuličkové šrouby na všech osách jsou zárukou vysoké přesnosti a dlouhé životnosti stroje. Vřeteno je uloženo ve dvou
kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem, které jsou opat-
vou plochou s drážkou pro pero, na kterou je možno upevnit
speciální přípravky jako univerzální sklíčidlo, lícní desky pro
soustružení atd. Otáčky vřetena jsou plynule regulovatelné
frekvenčním měničem.
Obrábění v mnoha variantách
kopírovacími noži. Nástroj prvního suportu provede hrubovací fázi a nástroj druhého suportu provede fázi dokončovací.
Snadné rozdělení pro jednotlivé fáze plně podporuje i software LatheCAM. Obdobný princip se použije i u čelního soustružení talířů, misek, soustružení tvarových děr atd.
Soustružení krátkých dílců
Produktivní soustružení krátkých dílců je možné při osazení
4 Pcs
3
3
Počet frézovacích vřeten
2 ks
0táčky frézovacích vřeten
1000–18000 ot/min
Výkon frézovacích vřeten
2,2 kW
příčného suportu lunetou a upichovacím nožem. Po upnutí
polotovaru se nejdříve vysoustruží profil prvního dílce, který
Systém upínání kleštinou
ER 25
se upíchne a následně stroj pokračuje soustružením dalšího
Rozsah upínacích průměrů kleštin
1 – 16 mm
dílce v navoleném počtu cyklů.
Ustavovací vidličky
Frézování ozdobných spirál
Ustavovací vidličky pro rychlé a přesné založení polotovaru mezi hro-
Stroj v provedení s řízeným vřetenem a příčnými suporty osazenými
ty stroje jsou ovládány pneumaticky a jejich pohyb je možné začlenit
dvěma výkonnými frézovacími vřeteny dovoluje soustružení a následné
přímo do programu. Toto řešení zkracuje čas výmeny obrobku na
frézování na jedno upnutí obrobku. Tato modifikace umožňuje frézová-
minimum a výrazně zvyšuje produktivitu práce.
ní profilu čelem nebo bokem nástroje a tím je možno frézovat ozdobné
šroubovice, závity, drážky, profilované spirály, vícehrany, vrtat otvory atd.
CNC Machining Centres
galaxy
CNC Machining Centres | www.sahos.cz
SAHOS a.s. | Pištín 134 | 373 46 | Česká republika
t: +420 382 526 392 | f: +420 387 203 126 | [email protected] | www.sahos.cz
Všechny názvy, obchodní značky apod., jsou chráněné symboly nebo registrované ochranné známky patřící příslušným vlastníkům.
Copyright © SAHOS a.s. 2013
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI