Akreditované kurzy Multimedia Hradec Králové

Komentáře

Transkript

Akreditované kurzy Multimedia Hradec Králové
Akreditované kurzy Multimedia Hradec Králové
Program Alf – tvorba interaktivních testů
Instalace programu Alf do počítače, licenční soubor
Základní funkce programu
Přehled licencí programu
Vytvoření nového testu - nastavení
Administrace testu
Typy úloh
Tvorba otázek dle jednotlivých typů - vložení textu, obrázku, zvuku
Použití obrázků – CD Alf
Ukládání hotového testu, uložení výsledků testu
Prezentace výsledného produktu, popis tvorby, vlastní tvorba produktu při aktivním zapojení
účastníků.
- Online testování – přístup do databáze testů Alf
- Administrace tříd a žáků v online testování, vytvoření linku na stránkách školy (administrátor)
- Definování předmětů
- Registrace administrátora školy a registrace učitele
- Přihlášení do databáze testů, přiřazení testu studentům
Hodinová dotace : 4 hodiny, 960,- Kč vč. DPH/1 účastník
-
Flow – software pro elektronické testování
- Instalace SW Flow, vPad app, licence
- Zařízení kompatibilní se SW Flow (Pulse, Spark, IR, tablety, telefony, notebooky)
- Správa a registrace účastníků, přihlášení do relace
- Tvorba a typy otázek
- Vyhodnocení odpovědí, grafy, přehledy, uložení výsledků
- Přiřazení vlastnosti otázky testům vytvořeným v jiných aplikacích – editor otázek
- EduCloud účet
- Nastavení mobilních zařízení - vPad
- Metodické postupy při tvorbě testů pro jednotlivé předměty
Hodinová dotace : 4 hodiny, 960,- Kč vč. DPH/1 účastník
Tablety – elektronické testování ve výuce
Instalace Flow aplikace do tabletů (Android, iPad, Windows), licence
Další zařízení kompatibilní se SW Flow - Pulse, Spark, IR, telefony, notebooky, jejich propojení ve
výuce
- Správa a registrace účastníků, přihlášení do relace
- Tvorba a typy otázek
- Vyhodnocení odpovědí, grafy, přehledy, uložení výsledků
- Přiřazení vlastnosti otázky testům vytvořeným v jiných aplikacích – editor otázek
- EduCloud účet
- Metodické postupy při tvorbě testů pro jednotlivé předměty
Hodinová dotace : 4 hodiny, 960,- Kč vč. DPH/1 účastník
-
Autorský software - EasyChalk
- EasyChalk - základní funkce programu
- Přihlášení v EasyChalk přes portál nebo z aplikace EasyChalk
- Správa uživatelů, sdílení souborů s ostatními uživateli
- Vlastní dokumenty na EasyChalk portálu
- Ukládání a publikování souborů na webu, uživatelské rozhraní EasyChalk, nástrojová lišta
- Panel nástrojů, nastavení, stavový řádek, správa souborů, vlastnosti, stránky
- Objekty a jejich vlastnosti – změna tvaru, seskupení, pořadí
- Práce s textem, obrázky – sdílení, knihovny
- Vkládání videa a webových stránek, práce s pozadím – barva, linky, rastr
- Práce v režimu celé obrazovky – EasyChalk, prohlížeč
- EasyChalk offline,Webové technologie EasyChalk – HTML5
- Připojení tabletů – QR kód, rychlost připojení, licence
Hodinová dotace : 4 hodiny, 960,- Kč vč. DPH/1 účastník
Multimediální tvorba - výukové technologie
Úvod do problematiky multimédiální tvorby pro interaktivní výuku
Vývoj multimediální tvorby, médií a interaktivních technologií
Využití vlastních klasických výukových materiálů – text, obraz, 3D pomůcky
Digitalizace - skenování, vizualizéry, film, audio
Digitální fotografie, video, audio, animace
Komponenty multimédií: text (počítačová typografie, prezentační grafika), audio, video
(zpracování videa)
- Metodika tvorby multimediálních výukových materiálů pro IA tabule, tablety, prostředí pro více
uživatelů, praktické ukázky tvorby pro jednotlivé předměty
- Archivace, prezentace a výměna digitálních učebních materiálů
- Technologie podporující multimédia – interaktivní technologie
- Mobilní IT ve výuce a testování – tablety, NB, Smartphony - BYOD
- Sdílení interaktivních výukových materiálů v síti
- Komplexní řešení výukových prostor
Hodinová dotace : 4 hodiny, 960,- Kč vč. DPH/1 účastník
-
Tablety – programy pro kooperativní výuku
Úvod do systému interaktivní výuky s tablety (typ Android, iPad, Windows)
Sdílení obsahu interaktivní tabule tablety
Kompatibilita OS připojených mobilních zařízení
Sdílení displejů, PC, NB, tabletů, Spartphonů – BYOD, SW pro sdílení výuky – EasyChalk,
i3LEARNHUB, …
- Registrace/přihlášení – QR kód
- Správa systému ve webovém prostředí – Cloud, správa třídy – Learning Management
- Zobrazování obsahů tabletů žáků, úpravy, komunikace
- Sdílení obsahů v komunitách, metodika práce v kooperativním výukovém prostředí
- Praktické ukázky tvorby a práce s výukovými materiál, sdílení hotových materiálů v síti
- Archivace, prezentace a výměna digitálních učebních materiálů
- Publikace, přístupová práva, autorská práva,
- Ukázka práce s tablety s aktivním zapojením účastníků
Hodinová dotace : 4 hodiny, 960,- Kč vč. DPH/1 účastník
-
Autorský software - Workspace
Co je autorský SW/tabulový SW
Instalace software Workspace - registrace, licence
Spuštění programu, základní funkce, uživatelské rozhraní
Popis všech dostupných funkcí, nastavení ovládacího panelu
Podrobnější seznámení s nástroji pro anotace, prezentace, záznamy prezentací, práce s objekty,
Využití IW Workspace při práci s bezdrátovým interaktivním tabletem MobiView, prostředí pro
více uživatelů – učitel/žáci, další funkce
- Připojení tabletů Android/iPad SW Workspace Connect app
Instalace, připojení a ovládání základních funkcí WS Connect app
- Metodické postupy při tvorbě vlastních výukových materiálů
- Prezentace výsledného produktu, popis tvorby, vlastní tvorba produktu při aktivním zapojení
účastníků, záznam pro další studium
- Práce s převzatými programy, galerie, úložiště, import a export různých formátů z různých
zdrojů, integrace produktů Office
Hodinová dotace : 4 hodiny, 960,- Kč vč. DPH/1 účastník
-
Základy obsluhy a využití interaktivní tabule
Zapojení a spuštění systému – interaktivní tabule, projektor, počítač, ozvučení. Zásady správného
provozu, odstranění základních problémů.
- Instalace software pro interaktivní výuku – Interwrite Workspace, Interwrite Content a jazykové
verze. Registrace, licenční kód, upgrade.
- Spuštění programu popis základních funkcí. Popis všech dostupných funkcí, nastavení ovládacího
panelu, práce s nápovědou, další manuály.
- Podrobnější seznámení s nástroji pro: anotace, prezentace, záznamy prezentací, práce s objekty,
prostředí pro více uživatelů, …
- Využití IW Workspace při práci s bezdrátovým interaktivním tabletem. Popis a obsluha systému
tabletů pro učitele a žáky IW Mobi.
- Základní metodické postupy při přípravě vlastních výukových materiálů v prostředí IW
Workspace.
- Praktické ukázky spojené s aplikací v jednotlivých předmětech.
- Prezentace výsledného produktu, popis tvorby, vlastní tvorba produktu při aktivním zapojení
účastníků, záznam pro další studium.
- Další náměty, cvičení, doporučené zdroje, …
Hodinová dotace : 4 hodiny, 960,- Kč vč. DPH/1 účastník
-
Tvorba digitálních učebních materiálů pro interaktivní výuku
Využití vlastních klasických výukových materiálů – texty, obrazové materiály, pomůcky, ...
Digitalizace učebních materiálů – skenování, práce s vizualizérem, digitální fotografie, video,
audio, animace.
- Práce s převzatými materiály – interaktivní učebnice, další aplikace.
- Internetové zdroje, autorská práva.
- Metodické postupy při přípravě výukových materiálů pro IA tabule, tablety, prostředí pro více
uživatelů, vlastní tvorba produktů - aktivní zapojení účastníků, záznam pro další použití
a studium, archivace, prezentace a výměna digitálních učebních materiálů.
Hodinová dotace : 4 hodiny, 1200,- Kč vč. DPH/1 účastník
-
Elektronické testování žáků a studentů
Technické prostředky pro elektronické testování – systémy fy eInstruction – CPS IR, Cricket, CPS
Pulse.
- Použité technologie, zapojení a provoz.
- Technické parametry, funkční možnosti, druhy otázek.
- Integrace systémů do jiných produktů IW – zobrazování výsledků na displeji interaktivního
tabletu IW Mobi.
- Integrace programového vybavení IW Response do SW pro IA výuku IW WorkSpace.
- Tvorba testů v prostředí IW Response, vyhodnocování, protokoly.
- Možnosti pokročilé tvorby testů v profesionálním SW – ExamView.
- Práce s převzatými materiály – tvorba testů pro interaktivní učebnice a další aplikace.
- Internetové zdroje, autorská práva.
- Elektronické testování v kooperativní výuce – v prostředí pro více uživatelů –
DualBoard + tablety.
- Metodické postupy při tvorbě testů pro jednotlivé předměty.
- Testování efektivity vytvářených modulů dle šablon projektu ´´EU peníze školám´´.
- Tvorba vlastních testů - aktivní zapojení účastníků.
- Integrace testů do prostředí IW Workspace a PowerPoint.
- Archivace, prezentace a výměna testů.
Hodinová dotace : 4 hodiny, 960,- Kč vč. DPH/1 účastník
-
Kontakt: Ing. Jindřich Bím, CSc. – MULTIMEDIA, tel.: 602356436, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Mobi - interaktivni.cz

Mobi - interaktivni.cz stránek. Po konečné úpravě prezentačního souboru jej můžeme pomocí funkce „Tisk“ vytisknout, soubor můžeme exportovat v jednom z mnoha dostupných formátů, a nebo přímo z počítače odeslat přes e-mai...

Více

mobi view pdf - interaktivni.cz

mobi view pdf - interaktivni.cz na jednotlivce nebo malé skupiny studentů pracujících s mobilními zařízeními. " - IESD "Co říká výzkum: Použití eInstruction ® Mobi ™ systémů na podporu efektivní výuky"

Více

Guidelines for ICETA 2007 Paper Preparation

Guidelines for ICETA 2007 Paper Preparation televizním, které bezdrátovým připojením komunikují s ovládacím softwarem interaktivní tabule a umožňují aktivity jako hlasování, testování, procvičování, průzkum a podobné aktivity. Podle výrobce ...

Více

Tréninkový sešit Workspace úrovně 1

Tréninkový sešit Workspace úrovně 1 Minimalizujte svůj Workspace panel tak, aby nepřekážel jiným aplikacím.

Více

InterWrite DualBoard ™- eBeam - Tablet - Data-video

InterWrite DualBoard ™- eBeam - Tablet - Data-video reálném čase. Součástí dodávky je grafický SW pro psaní a úpravu a zároveň SW Elite notebook pro výrobu efektivních školních či firemních NABÍDKA ! prezentací. Na UB-T780 lze promítat obrazové doku...

Více

Jak vybrat interaktivní tabuli? (Podzim 2010) Interaktivní

Jak vybrat interaktivní tabuli? (Podzim 2010) Interaktivní Práce dvou žáků současně na tabuli Interwrite Další možností je zapojení jednoho nebo více bezdrátových tabletů - takto lze do výuky zapojit i žáky sedící v lavicích (nebo např. handicapované osoby...

Více

eInstruction TouchBoard

eInstruction TouchBoard Workspace. Kdykoliv je eInstruction TouchBoard nebo projektor přesunut, tabule musí být znovu kalibrována tak, aby pera eInstruction TouchBoard, nebo špička prstu nebo ukazovátko, byla náležitě sla...

Více

Sčítání mnohočlenů - Základní škola Tatenice

Sčítání mnohočlenů - Základní škola Tatenice Odkazy a další materiály k tomuto tématu http://webvyukacontent.olportal.cz/w-algvyr-050126/ - algebraické výrazy – hypertextová učebnice http://www.mathsisfun.com/algebra/polynomials-adding-subtr...

Více