where quality comes together

Komentáře

Transkript

where quality comes together
WHERE QUALITY
COMES TOGETHER
OBSAH
04 Úvod: Všechny aspekty metrologie
06Hexagon: Měřicí technologie a služby světové úrovně
08
Řešení vašich potřeb v oblasti metrologie
10
Měření v libovolném měřítku
12
Měřidla a ruční nástroje
14
Optické a multisenzorové systémy
16
Přenosné SMS: Přenos metrologie na místo výroby
18
Stacionární SMS: Největší sortiment stacionárních SMS na světě
20
Senzory – pro všechny aplikace
22
Software – srdce každého metrologického systému
24
Servis a podpora: Servis po celém světě – nedaleko od vás
26
Proč zvolit Hexagon Metrology?
Ra
m
N at H
oi
da as
ha
Zh
ro
en
n
jia
ng
Qi
ng
d
Gu ao
an
g
Si zho
ng
u
ap
ur
H
am
am
at
su
Te
lfo
r
Lo d
nd
ý
M n (c
on
e
to ntr
ál
Re ire
a
sp
ne
ol
ns
eč
W
no
et
st
zl
iH
ar
ex
W
al
ag
db
on
ur
M
g
et
St
ro
sp oc
lo
ol kh
gy
eč ol
)
no m
st (ce
iH n
Sa
ex trá
ar
ag la
w
e
on
H
ee llin
AB
g
rb
en
)
ru
gg
Tu
rín
Pa
ul
o
ia
to
r
Vi
Sã
o
m
sb
ur
Ki g
ng
st
ow
n
th
ill
ia
N
W
or
de
si
Oc
ea
n
Kromě vyobrazených výrobních zařízení vlastní společnost Hexagon Metrology
přes 70 středisek přímé kontroly přesnosti ve více než 20 zemích a síť s více než
100 zástupci a distributory po celém světě. Ať jste kdekoli, zastoupení Hexagon
Metrology nikdy není daleko.
4
Úvod: Všechny aspekty metrologie
VŠECHNY ASPEKTY
METROLOGIE
Seven Ocean
New River Kinematics
Vero Software
2011
2012
2014
Cognitens
2007
Serein
Messtechnik Wetzlar
JMTC
2006
2008
Leica Geosystems
2002
2005
CE Johansson
2001
2004
TESA
Brown & Sharpe
DEA
Leitz
Wilcox (PC-DMIS)
ROMER
Cimcore
Sheffield
Hexagon AB
AKVIZICE METROLOGICKÝCH
SPOLEČNOSTÍ
1992
Společnost Hexagon Metrology je součástí skupiny Hexagon
(Skandinávie: HEXA B; www.hexagon.com). Hexagon je vedoucí
globální poskytovatel konstrukčních, měřicích a vizualizačních
technologií, které umožňují zákazníkům navrhovat, měřit a
umisťovat objekty a zpracovávat a prezentovat data.
Technodigit
Mahr Multisensor & Mycrona (Optiv)
Norbert Hanke
CEO Hexagon Metrology
2009
S pomocí více než 20 výrobních závodů a 70 středisek Precision
Center zajišťujících servis a předvádění a s pomocí sítě více než
100 distribučních partnerů na pěti kontinentech umožňujeme
našim zákazníkům plnou kontrolu nad výrobními procesy, zvýšení
kvality produktů a zvýšení efektivity ve výrobních závodech po
celém světě.
m&h Inprocess Messtechnik
Ve společnosti Hexagon Metrology se snažíme dodávat vám
řešení, která vám pomohou stát se vedoucími firmami na vašem
vlastním trhu. Tato brožura obsahuje stručný přehled širokého
spektra nabízených technologií a služeb a toho, jak můžeme
společným úsilím reagovat na změny v neustále se vyvíjejícím
prostředí kolem nás.
(Hexagon Metrology Powertrain Solutions)
Společnost Hexagon Metrology nabízí komplexní řadu produktů a
služeb pro veškeré průmyslové metrologické aplikace v oborech,
jako je automobilový průmysl, letecký průmysl, energetika a
zdravotnictví. Podporujeme naše zákazníky prostřednictvím
informací o měření po celou dobu životnosti produktu – od vývoje
a návrhu po výrobu, kompletaci a konečnou kontrolu.
Úvod: Všechny aspekty metrologie
5
MĚŘICÍ TECHNOLOGIE A SLUŽBY
­SVĚTOVÉ ÚROVNĚ
Hexagon je celosvětovým vedoucím dodavatelem systémů pro
měření objektů v jednom, dvou nebo třech rozměrech. Tyto
systémy měří s vysokou přesností a poskytují rychlý přístup
k velkému množství naměřených dat. Z hlediska zákazníka
to znamená větší efektivitu a produktivitu, zlepšení kvality a
významné úspory materiálu a nákladů ve výrobním procesu.
Vize skupiny Hexagon
Skupina Hexagon aspiruje na vedoucí úlohu v úsilí o řešení
problémů, kterým čelí náš svět, prostřednictvím poskytovaných
konstrukčních, měřicích a vizualizačních technologií.
Poslání skupiny Hexagon
Skupina Hexagon se snaží dodávat prostřednictvím
konstrukčních, měřicích a vizualizačních technologií takové
funkční informace, které umožňují zákazníkům vytvářet a
sdílet snadno použitelná multidimenzionální data.
Strategií skupiny Hexagon je být maximálně inovačním
a současně co nejdostupnějším dodavatelem z hlediska
nákladů, a prezentovat se nejlepším řízením v oboru a
krátkými, rychlými rozhodovacími procesy.
6
technologie a služby světové úrovně
Skupina Hexagon je rozdělena na 3 hlavní divize.
Geosystems
Technologie divize Hexagon Geosystems zachycují, odkazují,
analyzují, zpracovávají a ukládají cenné zeměpisné informace
a umožňují v mnoha případech prezentaci dat ve formě 3D
obrázků. Řešení divize Geosystems používají zákazníci například
v oblasti průzkumu, veřejného sektoru, konstrukce, stavebního
inženýrství, důlního průmyslu, energetiky, zemědělství a obrany.
Metrology
Systémy divize Hexagon Metrology používají zákazníci při
vyhodnocování výroby, zjišťování kvality procesů a závěrečné
kontrole vyrobených součástí. Prostřednictvím systémů divize
Metrology mohou zákazníci například v automobilovém,
leteckém a energetickém průmyslu zvýšit produktivitu a
efektivitu měřením každého kroku výrobního procesu a snížit
nebo vyloučit vady.
Technology
Hexagon Technology poskytuje špičkový inženýrský software a
geoprostorová řešení. Působí například v ropném a plynárenském
průmyslu, jaderném a energetickém průmyslu, oblasti veřejné
bezpečnosti a oblasti služeb a komunikací. Nabízí také
nejkomplexnější sortiment produktů GNSS (Global Navigation
Satellite System).
Čistý obrat v procentech za rok 2013
31%
Západní Evropa
28%
Severní Amerika
15%
Čína
12%
Asie a Tichomoří
9%
EMEA bez Západní Evropy
5%
Jižní Amerika
technologie a služby světové úrovně
7
Elektronika
Ostatní průmysl
Letecký průmysl
Hexagon Metrology zaujímá vedoucí pozici na trhu díky
odbornosti některých nejdůležitějších výrobců měřicích zařízení
na světě. Od ručních měřidel po přenosné měřicí vybavení, od
multisenzorových souřadnicových měřicích strojů a robotů po
metrologický software – společnost Hexagon Metrology nabízí
komplexní řadu produktů a služeb pro všechny průmyslové
měřicí aplikace.
Automobilový průmysl
Zákazníci společnosti Hexagon Metrology působí aktivně v
leteckém průmyslu, v oborech souvisejících s bezpečností a
obranou, v automobilovém průmyslu, ve vládních ministerstvech
a úřadech, ve strojírenském průmyslu, stavebním průmyslu,
elektronice, energetice, výpočetní technice, konstrukci a
medicínských oborech.
Výroba /
strojírenský průmysl
ŘEŠENÍ VAŠICH
POTŘEB V OBLASTI METROLOGIE
Čisté tržby dle oboru
Ať pracujete v jakémkoli oboru – my ho pokrýváme.
8
Řešení vašich potřeb v oblasti metrologie
08
09
LASEROVÉ MĚŘICÍ
SYSTÉMY A STANICE
10
PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA
PORTÁLOVÉ
SMS
MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ
SYSTÉMY
SENZORY
NÁSTROJE PRO PŘESNÉ
Měření v libovolném měřítku
MOSTOVÉ SMS
SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM
MĚŘENÍ SOFTWAROVÁ
ŘEŠENÍ
SMS – HORIZONTÁLNÍ
RAMENA
ULTRA PŘESNÉ SMS
MĚŘENÍ V LIBOVOLNÉM
MĚŘÍTKU
MACRO
MICRO
NANO
< 100 µm
Teodolity
a laserové
stanice
V mikro segmentu se měří průmyslové komponenty – od velkých
leteckých po mikro komponenty v elektronickém průmyslu
a medicínských aplikacích. U těchto aplikací je vyžadována
přesnost od 100 do 0,3 mikrometru. Zákazníci tohoto segmentu
se rekrutují převážně z automobilového průmyslu, leteckého
průmyslu, strojírenství, medicíny a energetiky.
100 µm
Měřidla a ruční nástroje
10 µm
Řešení s bílým světlem
Laserové měřicí systémy
Přenosná měřicí ramena
V nano segmentu se měří objekty, jako jsou mikročipy pro
elektronický průmysl, medicínské aplikace a materiály s novými
vlastnostmi.
1 µm
Mostové SMS
Sondy pro obráběcí
Ultra přesné SMS stroje
Multisenzorové
SMS
V makro segmentu se měří velké objekty jako jsou hory, města,
silnice, mosty, tunely, přehrady, budovy a další stavební projekty.
Tato měření vyžadují přesnost v rozsahu od 10 metrů do 100
mikrometrů.
0.3 µm
Multisenzorové SMS
Hexagon popisuje trh měřicích technologií pomocí tří různých segmentů:
makro, mikro a nano. Hranici mezi jednotlivými segmenty tvoří požadavky
zákazníků na přesnost měření.
Měření v libovolném měřítku
11
12
Měřidla a ruční nástroje
MĚŘIDLA A RUČNÍ
NÁSTROJE
Vynikající poměr cena/výkon, flexibilita a nejvyšší kvalita
– měřidla a ruční nástroje jsou nejjednodušší a nejčastěji
používané produkty z nabídky průmyslových měřicích řešení
od Hexagon Metrology. Posuvná měřítka, závitové kalibry,
dutinoměry a výškoměry jsou vhodné pro nespočet využití
v metrologické laboratoři nebo v dílně, často v kombinaci s
mechanickými nástroji nebo stacionárními stroji. Standardy
délek a úhlů jsou pro kalibraci měřicího vybavení nezbytné.
Tradiční mechanická a elektronická přesná měřidla poskytují
přenosnost, prodlouženou životnost a širokou paletu měřicích
rozsahů. Ruční nástroje společnosti Hexagon Metrology jsou
známy po celém světě pro svoji kvalitu, spolehlivost a zpracování.
Společnost vyrábí ruční měřicí přístroje již více než 150 let.
Měřidla a ruční nástroje
13
OPTICKÉ A MULTISENZOROVÉ
– ­FLEXIBILITA V
­JEDINÉM STROJI
U multisenzorových technologií je flexibilita klíčová. Flexibilita v
metrologii znamená svobodu volby mezi kontaktním a optickým
měřením – pomocí jediného měřicího systému. Jeden přístroj je
poté dostatečný pro kontaktní a optická měření všech prvků na
jednotlivých dílech.
Pro měření materiálů citlivých na dotyk jsou řešením
optické měřicí systémy. Měří nedestruktivně a přesně. Díky
všestrannému rozsahu optických měřicích systémů máme
správné řešení pro každou měřicí úlohu.
Mezi typické aplikace patří lisované díly, součásti vstřikované do
forem, elektronické komponenty, rotačně symetrické díly, přesná
mechanika, skenování povrchu, složité 3D díly, obráběné díly,
prizmatické součásti a kontury.
16
17
Optické a multisenzorové systémy
15
PŘENOSNÉ SMS
PŘENÁŠEJÍ METROLOGII
NA MÍSTO VÝROBY
Proč by se měly vyráběné díly odnášet do vzdálené měřicí
laboratoře, když je můžete zkontrolovat přímo v místě výroby?
Přenosné měřicí systémy umožňují provádět měření přímo ve
výrobním prostředí, kde přináší zlepšení procesů největší výhody
a nabízí zjednodušení činnosti a mimořádně spolehlivá 3D
měření. Efekt: rychlá a vysoce přesná měření poskytují data přímo
předávaná do výroby, což vede k úspoře nákladů a zvyšování
kvality.
strojů. Rozšíření nebo automatizace systému pomocí ručně
naváděných skenerů, bezdrátových sond nebo robotických
aplikací otevírá velké množství možných využití.
Přenosná měřicí ramena jsou k dispozici v několika konfiguracích
velikosti a přesnosti a dají se vybavit různými typy sond a
skenovacích hlav pro měření obtížně dostupných míst dotykovým
způsobem nebo opticky. Vzhledem k zajímavému poměru cena/
výkon těchto přenosných souřadnicových měřicích strojů v
porovnání s jinými metodami nacházejí tato ramena využití v
širokém spektru průmyslových oborů.
Skenery s bílým světlem představují ucelená řešení
trojrozměrného optického měření, zaměřená na vylepšování
konstrukčních a výrobních postupů v automobilovém průmyslu
a dalších průmyslových odvětvích. 3D měření je stále výraznější
strategie, která umožňuje výrobní organizaci urychlit zavádění
výrobků, dosahovat vyšší kvality výrobků, snižovat výrobní
náklady a dosahovat vyšší ziskovosti u každého výrobku.
Systémy Laser Tracker jsou na špici, co se týče přesnosti,
spolehlivosti a odolnosti přenosných souřadnicových měřicích
16 Přenosné SMS
Průmyslové teodolity a laserové stanice splňují ty nejvyšší
standardy i v náročných podmínkách. Extrémní dosah měření
délek až 600 m činí z laserové stanice první volbu při kontrolách
a montáži velmi velkých dílů.
Přenosné SMS
17
18
Stacionární SMS
NEJVĚTŠÍ SORTIMENT
STACIONÁRNÍCH SMS
NA SVĚTĚ
Stacionární měřicí systémy od Hexagon Metrology se používají
v širokém spektru průmyslových aplikací. Ať potřebujete vysoce
přesné měření malých součástek v hodinářském průmyslu, nebo
kontrolu velkých rozměrů celých karosérií vozidel, společnost
Hexagon Metrology má v nabídce stacionární měřicí systém
právě pro vás.
Mostové SMS
Umožňují trojrozměrné měření malých, středních a velkých dílů
bez obětování výkonu a přesnosti. Při rozsahu velikostí od 4.5.4
(400 mm x 500 mm x 400 mm) po 20.40.18 (2000 mm x 4000
mm x 1800 mm) vždy existuje model, který vyhovuje prakticky
libovolným požadavkům na měření.
Portálové SMS
Největší stacionární portálové souřadnicové měřicí stroje
poskytují neuvěřitelný výkon. Není to pouze kapacita těchto obrů
ve světě měřicích systémů, které ponechávají ostatní ve stínu:
ohromují také robustními materiály, stabilní konstrukcí a vysokou
přesností – v dílnách či výrobních halách.
SMS – horizontální ramena
Jsou určena pro kontrolu plechových součástí v automobilovém
průmyslu nebo jiných součástí o velkém objemu v letectví,
loďařství, obraně, výrobě spotřebního zboží, strojírenství a v
železničním průmyslu. Jejich otevřená konstrukce dovoluje
přímý přístup k součásti, což představuje významné usnadnění
zakládání a vykládání. Horizontální SMS lze také integrovat
do automatizované výrobní linky, např. automatizace výroby
karoserií automobilů.
Ultra přesné systémy a systémy pro kontrolu ozubených kol
Tyto systémy jsou navrženy bez jakýchkoli kompromisů a zajišťují
maximální možnou přesnost a opakovatelnost.
Systémy pro dílenské prostředí
Některé stroje jsou speciálně určené pro dílenské prostředí, kde
dokážou zachovat vysokou přesnost ve velmi velkém rozsahu
teplot a v náročných podmínkách výrobního prostředí, takže
odolají např. vibracím a nečistotám.
Stacionární SMS
19
SENZORY PRO
VŠECHNY APLIKACE
Společnost Hexagon Metrology má vždy připravené senzory pro
jakoukoli aplikaci. K dispozici jsou sondy a doteky pro všechny
přenosné i stacionární měřicí systémy včetně dotekových sond
pro obráběcí stroje.
Optické
Pro souřadnicové měřicí stroje se nabízí kompletní škála
dotekových sond, ručních a motorizovaných snímacích hlav,
analogových skenovacích sond, měničů, prodlužovacích nástavců
a doteků.
Kontaktní
Pro souřadnicové měřicí stroje se nabízí kompletní škála
dotekových sond, ručních a motorizovaných snímacích hlav,
analogových skenovacích sond, měničů, prodlužovacích nástavců
a doteků.
Přenosné
Pro přenosné systémy nabízí společnost Hexagon Metrology
širokou nabídku výměnných sond včetně pevných sond,
dotekových sond, infračervených sond, laserových skenovacích
20
Senzory
systémů a senzorů pro ovládání stroje. Všechny jsou navrženy
tak, aby usnadnily i ty nejsložitější úlohy měření pomocí
přenosných zařízení.
Pro obráběcí stroje
Sondy pro obráběcí stroje měří obrobky přímo ve frézkách,
obráběcích centrech, soustruzích, bruskách, speciálních
strojích a robotech. Obrobky jsou nejen vyrovnány, ale zároveň se
kontroluje i jejich geometrie když je díl stále ve stroji. Sondy pro
obráběcí stroje usnadňují každodenní práci, zkracují dobu výroby,
snižují náklady a rozšiřují možnosti moderních strojů.
3D laserové skenery
Laserové skenery hrají klíčovou roli při zajištění kvality. 3D
digitální snímání tvarů a rovin laserem je pohodlný a přesný
proces. Laserové skenery se v průmyslu využívají především
ke kontrole kvality geometrických tvarů a rovin, avšak využívají
se i při reverzním inženýrství, dopasování dílů a v montážních
aplikacích.
Senzory
21
SOFTWARE
SRDCE KAŽDÉHO
­METROLOGICKÉHO
SYSTÉMU
Společnost Hexagon Metrology je největším softwarovým
vývojářem v metrologickém průmyslu a nabízí širokou škálu
vlastními silami vyvinutých a individuálně přizpůsobitelných
softwarových balíků, jež přinášejí inteligentní a efektivní
získávání, analýzu, správu a prezentaci shromážděných dat.
Společnost Hexagon Metrology produkuje PC-DMIS, světově
nejoblíbenější softwarový balík pro rozměrovou metrologii,
jenž nabízí řadu modulů pro souřadnicové měřicí stroje,
optické stroje, přenosná měřicí ramena, laserové trackery,
CNC stroje a zařízení jiných značek než Hexagon Metrology.
Dokonalým řešením pro měření ozubených kol, lopatek a dalších
specializovaných geometrických prvků je software QUINDOS od
Hexagon Metrology.
SpatialAnalyzer® (SA) je výkonný, sledovatelný a snadno
použitelný měřicí analytický softwarový balík vytvořený na míru
pro skupinu přenosných souřadnicových měřicích strojů Hexagon
Metrology.
22
SOFTWARE
SOFTWARE
23
24 Servis po celém světě
SERVIS PO CELÉM SVĚTĚ
– NEDALEKO OD VÁS
Globální servisní síť podporuje zákazníky od oblasti dotazů z
výrobního prostředí až po požadavky po zakoupení produktu.
Systémové konzultace
Naši specialisté a inženýři vám pomohou vybrat řešení, které
bude nejlépe vyhovovat potřebám specifické výroby a kontrol.
Školení
Úvodní i pokročilé kurzy metrologie pomohou optimalizovat
produktivitu měření.
Programování prvních dílů
Naši odborníci naprogramují díly, aby bylo možné správně zahájit
kontrolu nových komponent.
Smluvní kontroly a programování
Profesionální řešení přetížení výroby nebo jedinečné měřicí
aplikace. Možnost provést outsourcing prostředků a činností v
oblasti kontroly rozměrů do společnosti Hexagon Metrology.
Smlouvy o údržbě softwaru
Aktualizace verzí a technická podpora pro naše špičkové
softwarové balíky.
Certifikace a kalibrace
Pravidelné certifikace a kalibrace zaručují tu nejvyšší úroveň
přesnosti a opakovatelnosti systému.
Upgrady a renovace systému
Staré systémy je možné revitalizovat kombinací moderního
hardwaru a softwaru se stávajícím vybavením.
Servis a opravy
Originální náhradní díly Hexagon Metrology a certifikované
služby pomohou zachovat systémy ve špičkovém stavu.
PROČ ZVOLIT
HEXAGON
METROLOGY?
Existuje mnoho druhů měřicích zařízení. Ale pro danou měřicí
úlohu obvykle existuje pouze jedno opravdové řešení. Cílem
aplikačních inženýrů společnosti Hexagon Metrology je vyvinout
takové řešení. Díky svým rozsáhlým zkušenostem vědí, jaký
systém bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům.
Výhody jsou zřejmé: měřicí systém uzpůsobený dle potřeb
zákazníka šetří čas a tudíž i náklady. Naše poradenství
samozřejmě nekončí s nákupem systému. Ještě roky po
zakoupení produktu Hexagon Metrology zákazníci profitují
z komplexních programů služeb, které jsou poskytovány ke
každému instalovanému zařízení. A když se narazí na opravdu
náročný problém, servisní inženýr Hexagon Metrology vždy
nalezne správné řešení.
Provozujeme síť regionálních středisek Precision Center, která
jsou kdykoli schopná provést servis zařízení, upgrade systému
na nejnovější verzi a proškolit vaše techniky. Měřicí řešení od
Hexagon Metrology – investice, která se vyplatí.
Další informace o tom, jak vám může být společnost Hexagon
Metrology nápomocná, najdete na webových stránkách www.
hexagonmetrology.com
Hexagon Metrology – Where quality comes together.
Proč zvolit Hexagon Metrology?
27
Společnost Hexagon Metrology nabízí komplexní nabídku
výrobků a služeb pro veškeré aplikace průmyslového měření v
automobilovém, leteckém, energetickém a lékařském průmyslu.
Podporujeme své zákazníky poskytováním měřicích informací po
celou dobu životního cyklu výrobku – od vývoje a konstrukce až
po výrobu, montáž a finální kontrolu.
Společnost Hexagon Metrology je součástí skupiny Hexagon
(Nordic Exchange: HEXA B). Společnost Hexagon je předním
světovým poskytovatelem konstrukčních, měřicích a
vizualizačních technologií umožňujících zákazníkům navrhování,
měření a polohování objektů se zpracováváním a prezentací
získaných dat.
S více než 20 výrobními závody a 70 středisky pro kontrolu
přesnosti zajišťujícími služby či ukázky výrobků a sítí více než
100 distribučních partnerů na pěti kontinentech zajistíme
našim zákazníkům plnou kontrolu jejich výrobních procesů,
zdokonalování kvality výrobků a zvyšování efektivity výrobních
provozů po celém světě.
Více informací získáte na webové adrese www.hexagon.com
Další informace naleznete na webové adrese
www.hexagonmetrology.com
© 2014 Hexagon Metrology. Part of Hexagon
Všechna práva vyhrazena. Vzhledem k pokračujícímu
vývoji produktu, si Hexagon Metrology vyhrazuje právo
změnit specifikace produktu bez předchozího upozornění.

Podobné dokumenty

measureup - Leica Geosystems

measureup - Leica Geosystems sond a příslušenství k měření nejrůznějších parametrů drsnosti povrchu.

Více

10 000 dílů 1 partner pro metrologii

10 000 dílů 1 partner pro metrologii platí ve veškerém našem podnikání, avšak zejména v našich odděleních poprodejní péče. Námi poskytované poradenství přirozeně nekončí nákupem systému. Zákazníci společnosti Hexagon Metrology ještě ř...

Více

čtvrtá průmyslová revoluce

čtvrtá průmyslová revoluce abyste pro svou úlohu měli ty správné

Více