STÁHNOUT SOUBOR ()

Komentáře

Transkript

STÁHNOUT SOUBOR ()
Úroveň webových prezentací v sektoru terciálního vzdělávání.
(srovnání ČR vs Svět)
Ing. Ondřej Semotán
www.kredo.reformy-msmt.cz
Obsah prezentace:
Úvodem manažerské shrnutí
Přehled OnLine prezentace 25ti světových univerzit
Přehled OnLine prezentace 25ti českých univerzit a VŠ
Zdroje + kriteria hodnocení
1
Úvodem manažerské shrnutí
Smyslem této rešerše je poskytnutí inspirativního vhledu do problematiky
aktuálního stavu on-line prezentací terciálního vzdělávacího sektoru
předních světových a předních českých univerzit a vysokých škol.
Materiál může být i podnětem k zamyšlení nad stavem využití příležitostí,
které moderní webové technologie nabízejí.
Rovněž jej lze využít ke srovnání online prezentací českého terciálního sektoru
vzhledem ke světové špičce a lze z něho vytěžit i náměty ke zlepšení.
Ano, myslím, že máme co dohánět.
Rešerše zachycuje webové prezentace 25ti předních světových univerzit
podle seznamu World University Rankings 2014-15 a 25ti nejlépe hodnocených
českých univerzit podle metodiky webometrics.info. Realizace - léto 2015.
2
OnLine
prezentace
25ti světových
univerzit
3
California Institute of Technology (Caltech)
www.caltech.org
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
4
Harvard University
http://www.harvard.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
5
University of Oxford
http://www.ox.ac.uk
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
6
Stanford University
https://www.stanford.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
7
University of Cambridge
https://www.cam.ac.uk
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
8
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
http://web.mit.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
9
Princeton University
http://www.princeton.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
10
University of California, Berkeley
http://www.berkeley.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
11
Imperial College London
https://www.imperial.ac.uk
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
12
Yale University
http://www.yale.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
13
University of Chicago
http://www.uchicago.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
14
University of California, Los Angeles (UCLA)
http://www.ucla.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
15
ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich
https://www.ethz.ch
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
16
Columbia University
http://www.columbia.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
17
Johns Hopkins University
https://www.jhu.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
18
University of Pennsylvania
http://www.upenn.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
19
University of Michigan
https://www.umich.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
20
Duke University
https://duke.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
21
Cornell University
https://www.cornell.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
22
University of Toronto
http://www.utoronto.ca
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
23
Northwestern University
http://www.northwestern.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
24
University College London (UCL)
http://www.ucl.ac.uk
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
25
University of Tokyo
http://www.u-tokyo.ac.jp/en/index.html
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
26
Carnegie Mellon University
http://www.cmu.edu
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
27
National University of Singapore (NUS)
http://www.nus.edu.sg
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
28
OnLine
prezentace
25ti českých
univerzit a VŠ
29
Univerzita Karlova v Praze
http://www.cuni.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
30
Masarykova Univerzita v Brně
http://www.muni.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
31
České vysoké učení technické v Praze
www.cvut.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
32
Univerzita Palackého v Olomouci
http://www.upol.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
33
Vysoké učení technické v Brně
http://www.vutbr.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
34
Západočeská Univerzita v Plzni
http://www.zcu.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
35
Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava
http://www.vsb.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
36
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
http://www.jcu.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
37
Mendelova Univerzita v Brně
http://mendelu.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
38
Česká Zemědělská Univerzita v Praze
http://www.czu.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
39
Univerzita Tomáše Bati Ve Zlíně
http://www.utb.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
40
Vysoká Škola Ekonomická v Praze
http://www.vse.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
41
Vysoká Škola Chemicko-Technologická v Praze
http://www.vscht.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
42
Univerzita Pardubice
http://www.upce.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
43
Ostravská Univerzita v Ostravě
http://www.osu.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
44
Technická Univerzita v Liberci
http://www.tul.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
45
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí Nad Labem
http://www.ujep.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
46
Univerzita Hradec Králové
https://www.uhk.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
47
Veterinární a Farmaceutická Univerzita v Brně
http://www.vfu.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
48
Slezská Univerzita v Opavě
http://www.slu.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
49
Vysoká Škola Finanční a Správní
http://www.vsfs.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
50
Univerzita Obrany
http://www.unob.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
51
Janáčkova Akademie Múzických Umění
http://www.jamu.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
52
Bankovní Institut Vysoká Škola
http://www.bivs.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
53
Akademie Výtvarných Umění v Praze
http://www.avu.cz
Přístupnost
Podpora iDevices
Atraktivita
User Experience
54
Zdroje + kriteria hodnocení
World University Ranking 2014-2015 https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/world-university-rankings/#/sort/0/direction/asc
Ranking Web of Universites http://www.webometrics.info/en/europe/czech%20republic%20
Kriteria
přístupnost = rychlost načtení + hodnoceni kódu (validator wave.webaim.org) + podoba NoStyles (validator wave) + 1024x768 visibility
podpora iDevices = existence responzivní/alternativní verze + její přehlednost
atraktivita = první dojem + identita + koncept + kreativita řešení
UX = obsah HP + přehlednost + architektura informace + interaktivita + multimedia
Poznámka ke kriteriu rozlišení:1024x768 = s podílem 37% celosvětově dominantní rozlišeni, data W3C.org, aktualizace pro rok 2014.
Testováno na: Mac OSX 10.10.5 / browser: Google Chrome Verze 45.0.2454.85 (64-bit) + iOS 8.4.1 / browser: Safari
55
Děkuji za pozornost!
www.kredo.reformy-msmt.cz

Podobné dokumenty

thomson reuters presentation template

thomson reuters presentation template Times Higher Education University Ranking www.timeshighereducation.co.uk

Více

STÁHNOUT SOUBOR ()

STÁHNOUT SOUBOR () Vnitřní hodnocení výzkumu – Research Quality Assurance for the Future : A Quality Review of Research at Lund University 2007/08 Závěrečná zpráva proběhlého hodnocení potvrzuje myšlenku, která prost...

Více

Výzkum a výuka pokročilých membránových technologií

Výzkum a výuka pokročilých membránových technologií • Školení bylo zajímavé nejen z hlediska získání  informací o nových technologií a diskuse jejich  předností a nedostatků, ale i z hlediska možné další 

Více

ZDROJE-PRO-Učitelství-pro-střední-školy-KNIHOVNA-UTB

ZDROJE-PRO-Učitelství-pro-střední-školy-KNIHOVNA-UTB abstrakty, roste počet plných textů dokumentů, v současnosti obsahuje více než 1.3 milionu bibliografických záznamů

Více

Získat - Informační věda

Získat - Informační věda společnosti, odhlíží od toho jakým způsobem se technicky informace přenášejí (to přenechává informatice), ale zabývá se informacemi z hlediska obsahového. Zkoumá způsob jejich symbolického vyjádřen...

Více

texty CD Rim pim pim

texty CD Rim pim pim Dvanáct vede bran do toho města slávy dvanáct vede bran do toho města já snad vejdu tam vejdu tam a budu rád ráno až bude celý nebe hrát

Více