epafur sfr402 - intersystplus.cz

Komentáře

Transkript

epafur sfr402 - intersystplus.cz
EPAFUR SFR255WF
Stříkaná pur pěna
IIzzoollaaccee
VÝROBEK
EPAFUR SFR 255WF: Stříkaná pur pěna s otevřenou
strukturou buněk
POPIS
VÝROBKU
EPAFUR SFR 255WF: Jedná se o dvousložkový systém s
OBLASTI
POUŽITÍ
Dvousložkový polyuretanový systém
 Tepelná a zvuková izolace
BALENÍ
Plechovky 47 Kg a sudy 470 kg (ve směsi)
Specifická hmot.
Viskozita
Mísící poměr
Čas kremování
Čas gelování
Nelepivý
Hustota v jádru –
volný růst
Odolnost v tlaku
Tepelná vodivost
počáteční ((i)
Reakce na oheň
Rozměrová stálost
otevřenými buňkami, což umožňuje poskytnout širokou škálu aplikací
pro zvukové a tepelné izolace. Materiál obsahuje nadouvadla, která
nejsou nebezpečné pro ozonovou vrstvu, a proto má OPD = nula.
ISO
1,22 ± 0,03
200 ± 60
1
VLASTNOSTI
POLYOL
1,09 ± 0,03
g/l
450 ± 50
1
3-5
7–9
10 - 14
10 - 12
nd
0,034
nd
4
mPa.s
Objemově
sec
sec
sec
Kg/m³
kPa
ASTM D 0891
Brookfield
Epa
Epa
Epa
Epa
UNI EN 826, UNI EN
14318 :2013
EN12667:2002
w.mˉˉ¹ kˉ¹
DIN 4102
úroveŃ EN 1604
1.Příprava výrobku a aplikace: Obě složky: EPAFUR SFR RESINA a EPAFUR SFR
ISO jsou v tekutém stavu a aplikují se pomocí nízkotlakého nabo vysokotlakého stroje s
ohřevem.
DOPORUČENA APLIKAČNÍ
TEPLOTA SLOŽEK
MINIMÁLNÍ APLIKAČNÍ HUSTOTA
35 - 45°C
12 kg/m3
I prodotti vanno portati alle temperature suggerite prima dell’uso.
BEZPEČNOST
SKLADOVÁNÍ
Vyhněte se kontaktu s kůží a sliznicemi. Použijte vhodnou ochranu, včetně
ochranné masky a rukavic. Vyvarujte se vdechování výpar a větrejte pracovní
prostředí.
Tento produkt by měl být skladován na chladném, stinném místě a při
teplotách v rozmezí +5 ° C a 35 ° C po dobu 6 měsíců
Údaje obsažené v tomto dokumentu, jakož i poradenské a jiné podpůrné služby jsou založeny na našich současných
znalostech a zkušenostech. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich výrobků, tyto
údaje nezbavují uživatele k provádění vlastních zkoušek a testů, zejména s ohledem na vhodnost majetku aplikace a
účelů, pro které budou jejich použity. Vyrobce neručí za vlastnosti výrobky při těchto zkouškách a nebo vhodnost použití
produktu pro konkrétní účel. Veškeré popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnost, naměřené hodnoty, apod.
uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění a nejsou reprezentativní sjednané kvalitě
výrobku. Je to "odpovědnost příjemce našich výrobků, aby zajistily, že jsou dodrženy vlastnická práva stejně jako stávající
zákony a předpisy.
Osvědčení je v souladu s "Pokyny pro správnou aplikaci ANPE Itálie: nástřik a lití pur pěn” a se skládá ze dvou typů
certifikace: jeden odkazuje na systém a druhý na aplikaci. Bez obou certifikátů prokazování shody nelze považovat za
splnění požadavků pro celou aplikaci”.
REV.00.230114
Zpracoval Antonio Garzia
Datum vydání: 23.01.2014

Podobné dokumenty

Katalog BISI tooling 10-11

Katalog BISI tooling 10-11 Laminační systémy pro RTM výrobu kompozitů (bez reaktivního rozpouštědla) XB 3585 / XB 3458

Více

Katalog BISI tooling 12

Katalog BISI tooling 12 Tg max (°C) Vytvrzovací cyklus Tg max (°C) Pevnost v ohybu (Mpa)

Více

Katalog BISI elektrotechnika a energetika_NEW 6

Katalog BISI elektrotechnika a energetika_NEW 6 standardní latentní máčecí systém pro impregnaci středně a vysokovýkonových generátorů a motorů, impregnace slídových pásek pro jednotlivé vodiče (VPI); teplotní index dle IEC 60216: 205/224°C (20 ...

Více

Katalog BISI elektrotechnika a energetika_NEW 7

Katalog BISI elektrotechnika a energetika_NEW 7 Hydrofobní cykloalifatické licí systémy (S-HCEP) - autonomní transfer a obnova hydrofobních vlastností povrchu = prodloužení životnosti

Více

Katalog podlah a příslušenství

Katalog podlah a příslušenství Svým přírodním vzhledem a vynikajícími užitnými vlastnostmi obohatí korek kterýkoliv interiér. S více než 40 milióny „polštářkových” buněk na kubický centimetr je korek přirozeným zvukovým a tepeln...

Více

Katalog-korek - zzpodlahy.cz

Katalog-korek - zzpodlahy.cz Svým přírodním vzhledem a vynikajícími užitnými vlastnostmi obohatí korek kterýkoliv interiér. S více než 40 milióny „polštářkových” buněk na kubický centimetr je korek přirozeným zvukovým a tepeln...

Více

Stáhnout

Stáhnout Tento technický list podává pouze základní informace o zmíněném produktu. Kdokoliv používá tento produkt pro jiné účely, než je určeno v tomto dokumentu, aniž by obdržel písemné potvrzení o vhodnos...

Více

Podpěrné izolátory pro venkovní prostředí

Podpěrné izolátory pro venkovní prostředí Konstrukce podpěrných izolátorů vychází z dlouhodobé zkušenosti a nejnovějších poznatků firmy Driescher. Podpěrné izolátory jsou vyrobeny technologií tlakového gelování z venkovní cykloalifatické e...

Více