AH 26® AH 26® Silver-free

Komentáře

Transkript

AH 26® AH 26® Silver-free
Návod k použití
AH 26®
AH 26® Silver-free
Kořenový výplňový materiál
AH 26® prášek a pryskyřice poskytují po namíchání kořenový výplňový materiál
perfektní kvality. Je to díky dokonalému přizpůsobení stěnám kořenového kanálku a
díky malé kontrakci v průběhu tuhnutí. AH 26® poskytuje hermetický uzávěr
kořenového kanálku s výbornou tkáňovou snášenlivostí.
AH 26® vyhovuje normě ISO 6876:1986 (E) pro kořenové výplňové materiály.
SLOŽENÍ
AH 26, prášek:
oxid vizmutitý
AH 26 silverfree, prášek: oxid vizmutitý, methenamin
AH 26 pryskyřice:
epoxidová pryskyřice
INDIKACE
Definitivní kořenová výplň v stálém chrupu s nebo bez použití čepu.
KONTRAINDIKACE
Přecitlivělost k epoxidovým pryskyřicím nebo jiným složkám kořenového výplňového
materiálu.
VAROVÁNÍ
AH 26 a AH 26 silverfree obsahuje epoxidové pryskyřice, které mohou u náchylných
lidí senzibilizovat. V průběhu tuhnutí obou materiálů dochází ke vzniku stopového
množství formaldehydu.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte AH 26 a AH 26 silverfree u osob s prokázanou alergií k epoxidovým
pryskyřicím.
Zabraňte kontaktu prášku nebo pryskyřice a neztuhlého materiálu s kůží nebo
tkáněmi dutiny ústní.
Při náhodné kontaminaci oplachujte dostatečným množstvím vody.
Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
INTERAKCE S JINÝMI STOMATOLOGICKÝMI MATERIÁLY
AH 26 a AH 26 silverfree může reagovat s H2O2, který může v kořenovém kanálku
zůstat po jeho nedokonalém vypláchnutí.
NEŽÁDOUCÍ REAKCE
U kořenových výplňových materiálů obsahujících epoxidové pryskyřice byly
pozorovány tyto nežádoucí reakce:
- Reverzibilní akutní zánět tkání dutiny ústní po kontaktu s neztuhlým materiálem.
- V ojedinělých případech byla pozorována místní a systémové alergické reakce.
PŘÍPRAVA KOŘENOVÉHO KANÁLKU
Před aplikací AH 26® dokonale vyčistit kořenový kanálek.
Pokud byl pro vypláchnutí použit H2O2, je nezbytné, aby v kořenovém kanálku
nezůstala ani stopa po tomto roztoku.To proto, aby se předešlo reakci AH 26® s H2O2
a zabránilo tak vzniku bublin. Jestliže je eventuálně používán hypochlorit sodný a
H2O2, potom je nutné jako poslední prostředek použít hypochlorit.
Dokonale vysušit kořenový kanálek pomocí papírových čepů, je nezbytnou
podmínkou.
DÁVKOVÁNÍ A MÍCHÁNÍ
Prášek a tekutina se míchání na míchacím sklíčku pomocí kovové lopatičky. 2 až 3
objemová množství se smíchají s 1 objemovým množstvím pryskyřice a promíchejte
do homogenní konzistence, která se poruší při oddálení 1,5 až 2,5 cm od sklíčka.
APLIKACE
Naneste namíchaný cement na špičku Lentulo-plniče. Aby jste se vyvarovali vzniku
vzduchových bublin, zpočátku zavádějte plnič k apexu velmi pomalu a ve velmi
pomalých otáčkách. Vytáhněte plnič za stálého pomalého chodu.
Jestliže používáte AH 26® v kombinaci s gutaperčovými nebo jinými čepy, použijte
Kerrův pronikač (reamer), aby jste se vyvarovali přeplnění kořenového kanálku.
Vyberte takový reamer, jehož velikost se shoduje s velikostí nástroje, který jste
použili jako poslední při opracování kořenového kanálku. Naneste AH 26® na reamer
a za stálého pumpování a současné rotace ve směru hodinových ručiček zaveďte do
kořenového kanálku. Nutná je aplikace pouze v tenké vrstvě. Poté namočte
desinfikovaný a suchý centrální čep do AH 26® a za stálých pumpujících pohybů
pomalu zatlačte do kanálku. Další gutaperčové čepy můžou být zavedeny metodou
laterální nebo vertikální kondenzace.
Odstranění kořenové výplně
Jakmile AH 26® dokonale ztuhne, nemůže být odstraněna běžnými rozpouštědly.
Jestliže byla AH 26® použita ve spojení s gutaperčovými čepy, potom může být tato
kořenová výplň odstraněna běžnými postupy pro odstranění gutaperči.
Čištění nástrojů
Lopatičky, míchací sklíčka a instrumenty by měli být očištěny ihned po použití
pomocí alkoholu nebo acetonu.
Doba tuhnutí
Doba tuhnutí dle normy ISO 6876:1986 (E) je v rozmezí 9 až 15 hodin při teplotě
37oC.
SKLADOVÁNÍ
Skladujte při pokojové teplotě. Prášek a pryskyřice ihned po použití pečlivě uzavřete.
VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXPIRACE
Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci výrobků.
Nepoužívejte po expiračním datu.
Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte, prosíme:
DENTSPLY DeTrey GmbH (výrobce), DeTrey Str. 1, D-78467 Konstanz
tel. 0 75 31/5 83-0
DENTSPLY DeTrey kancelář pro Českou a Slovenskou republiku, Pod křížkem 2,
147 00 Praha 4, tel. 02-444 68 133

Podobné dokumenty

Endodontické ošetření - Dentální klinika Jan Stuchlík

Endodontické ošetření - Dentální klinika Jan Stuchlík U daného zubu je vždy nutné zjistit délku jeho kořene, k čemuž používáme speciální přístroj – apexlokátor. Dále zhotovujeme rentgenový snímek se zavedenými nástroji. Smyslem endodoncie je odstraněn...

Více

Endodoncie a práce se systémem ROCANAL

Endodoncie a práce se systémem ROCANAL Endodontický cement ROCANAL R2 byl vyvinut tak, aby byl aktivní na zbytcích dřeně po kompletním čištění kořenového kanálku. Tento cement chrání takovéto zbytky před rozkladem autolytickými procesy...

Více

Revo-S® + One Shape

Revo-S® + One Shape Chcete snížit množství re-endodontických ošetření? Micro-Mega® již od roku 1905 řeší problémy spojené s endodontickým ošetřením. Endodoncie nikdy nebyla tak efektivní jako dnes!

Více

Laboratoř - nástroje - Medikomplex Praha, sro

Laboratoř - nástroje - Medikomplex Praha, sro Fréza technická 66/3 S Gingifast Háček na čočkové pouzdro 0090 Háček oční dvouzubý ostrý 0210 Hák 0350 Hák intraorální 22,9cm Hák jemný 0072 Hák jemný 5mm 0053 Hák na rány

Více

9.4 Nástroje - Medikomplex Praha, sro

9.4 Nástroje - Medikomplex Praha, sro ks Lžíce otisk. Medesy U3 - S (2) ks Lžíce otisk. Medesy U4 -M (3 horní) ks Lžíce otisk. Medesy L5-L (4 dolní) ks Lžíce otisk. Medesy s ret. okrajem L6 ks Lžíce otisk. Medesy s ret. okrajem U6 ks L...

Více

nástroje kořenoVé endodonCy

nástroje kořenoVé endodonCy Použití slitiny nikl-titan (NiTi) pro nástroje na kořenové kanálky umožnilo vytvoření nové generace těchto nástrojů. V porovnání s tradičními nástroji slitina NiTi násobně zvyšuje ohebnost kořenové...

Více

AH Plus

AH Plus Alternativně lze nanášet AH Plus pomocí pronikačů (reamerů). Vyberte nejširší nástroj, který jste používali při opracování kořenového kanálku. Pastu vnášejte pomocí vsunování a vysunování reameru z...

Více