10. sympozium

Komentáře

Transkript

10. sympozium
10. sympozium
Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS
pořádá Galén-Symposion s.r.o.
ve spolupráci s Pracovnou skupinou Chlopňové a vrodené chyby srdca SKS
ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
29. – 30. ledna 2016
Hotel Horal, Velké Karlovice
ODBORNÝ PROGRAM
Pátek 29. 1. 2016
11:00 - 19:00
registrace
11:00 - 14:00
prezentace farmaceutických firem, občerstvení
14:00 - 14:10
zahájení
14:10 - 14:30
Guidelines
I. Šimková/P. Jansa
14:30 - 16:20
BLOK I
Akutní plicní embolie a CTEPH
„blok podporovaný společností MSD”
předsedající: A. Linhart, M. Táborský
Tromboembolická nemoc – od klasické k nové antikoagulační léčbě
J. Kvasnička/VFN Praha
Od plicní embolie k CTEPH a od podezření na ni ke správné diagnóze
M. Hutyra/FN Olomouc
Od konvenční ke specifické léčbě CTEPH
P. Jansa/VFN Praha
Plicní endarterektomie v ČR od 2004 do 2015
J. Lindner/VFN Praha
Od kazuistických příběhů k pohledu na populaci CTEPH v ČR
D. Ambrož/VFN Praha
Od fyzické úzdravy k psychickému zdraví
M. Anders/VFN Praha
16:25 - 17:15
Kazuistiky (orig.) - TBD
17:15 - 17:45
přestávka na kávu
17:45 - 18:45
BLOK II - TBD
„blok podporovaný společností Actelion”
předsedající: tbd
18:50 - 19:50
BLOK III
Přehlížená témata u plicní hypertenze
„blok podporovaný společností AOP Orphan Pharmaceuticals AG”
předsedající: A. Linhart, M. Aschermann
Plicní hypertenze indukovaná léky
P. Jansa/VFN Praha
Plicní arteriální hypertenze asociovaná s jinými onemocněními
A. Linhart/VFN Praha
Možnosti ovlivnění kvality života u pacientů s plicní hypertenzí
M. Hutyra/FN Olomouc
20:00 – 21:00
večeře
Sobota 30. 1. 2016
14.00 - 15.00
BLOK IV
Preťaženie PK, co je príčinou?
předsedající: I. Šimková, M. Kaldarárová
Pret’aženie PK - mechanizmus, príčiny
I. Šimková/NÚSCH, Bratislava
Kazuistika 1 – skraty
M. Kaldarárová/NÚSCH, Bratislava
Kazuistika 2 – CTEPH
T. Valkovičová/FNsP, Bratislava
Kazuistika 3 – karcinoid
P. Dedič/Poliklinika Novamed s.r.o., Banská Bystrica
Kazuistika 4 – Idah
J. Podracký/VUSCH a.s., Košice
15.05 - 16.05
Didaktické kazuistiky
předsedající: tbd
Závažná plicní hypertenze u chronického srdečního selhání - možnosti
reversibility
Hikmet Al Hiti/IKEM, Praha
Hereditární plicní arteriální hypertenze - od iniciální farmakoterapie
k transplantaci plic
M. Hutyra/FN Olomouc
Postkapilární plicní hypertenze - optimalizovaná farmakoterapie
a nefarmakologická léčba srdečního selhání levé komory
J. Přeček/FN Olomouc
16.05 - 16.30
přestávka na kávu
16.30 - 18.00
BLOK V
Orgánové komplikace revmatologických onemocnění
„blok podporovaný společností Actelion”
předsedající: tbd
SSC a vaskulitidy
R. Bečvář/Revmatologický ústav, Praha
SLE a antifosfolipidový syndrom
P. Horák/FN Olomouc
Srdeční postižení u sklerodermie
T. Paleček/VFN Praha
Srdeční postižení u dalších systémových onemocnění
J. Vymětal/FN Olomouc
PAH u systémových onemocnění
R. Votavová/VFN Praha
Postižení plic u systémových onemocnění
V. Lošťáková/FN Olomouc
18:00
zakončení sympozia
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.

Podobné dokumenty

10. sympozium - Galén Symposion

10. sympozium - Galén Symposion pořádá Galén-Symposion s.r.o. ve spolupráci s Pracovnou skupinou Chlopňové a vrodené chyby srdca SKS ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

Více

Vývoj technik, metod a konceptů ve fyzioterapii

Vývoj technik, metod a konceptů ve fyzioterapii Vývoj technik, metod a konceptů ve fyzioterapii II. Mezinárodní konference Fyzioterapie 2011 | REHASPRING®

Více

Chráničky kabelů, ochranné pláty Káblové chráničky

Chráničky kabelů, ochranné pláty Káblové chráničky Chráničky kabelů, ochranné pláty Káblové chráničky, ochranné platne

Více

CSIM2011_program - Česká resuscitační rada

CSIM2011_program - Česká resuscitační rada na V. česko-slovenském kongresu intenzivní medicíny, tentokrát v Praze. Rádi bychom pokračovali v nastoupené tradici kongresů, které usilují o přízeň svých účastníků pečlivým výběrem témat a předná...

Více