Untitled

Komentáře

Transkript

Untitled
rtakcent
§p,**srtakcent
PROJEKCE
O
VYROBA
. REALILACE.
SERVIS
glzÉNv
Kompaktní taminátové s keramickou v|,ožkou nebo stoženéz jednottivých dítŮ rŮzných tvarŮ a vetikostí pro veřejné i soukromé použití, aquaparky, koupatiště a tázeňské bazény, ktasické betonové
se skimmery či přetivnou hranou s použitímkeramických obktadŮ nebo sloŽenou mozaikou.
BAZÉNOVÁ TECHNlKA
Firma dodává a montuje veškerá zařízeni pro úpravu vody pro bazény soukromé a veřejné vČetně
veškerého přístušenství a doptňků. Kromě běžných prvků uvádí na trh moderni trendy jako napřÍ,
ktad ozonizace, nerezové UV zářiče a plně automatické systémy regenerace fittrŮ a chemického
hospodářství.
TOBOGÁNY A SKLUZAVKY
Spirátové sktuzavky a otevřené či zakryté tobogány, tobogány s pneumatiČkami, vícedráhové sktu,
zavky, spacebowt a světové novinky bazéno4ích atrakci.
VODNÍÁrRAKCE
Protiproudé ptaváni, vodní proudy, chrliče, vodní hříbky, vodní masážní trysky, vzduchové roŠty,
podvodní světta, podvodni hudba, fontány, umětá vtnobití, proplavávací kanáty, divoké vody, Štapadta, stříkadta, vodní zvířátka, dětské světy a jiné.
WELLNEss
V tuzemsh.ých zařízeních se objevit pro nás donedávna neznámý termín Wettness - ve světě jiŽ dávno užívaný a čímdát více vyhtedávaný způsob aktivniho trávení volného času. Spojeni odpočinku,
relaxace, ozdravění a načerpáníenergie v dnešní uspěchané době je pro křehký a zranitetný tidský
organismus tou největší odměnou. Proto aquaparky, hotety a fitcentra, která již provozují napřÍktád bazén, whirtpoot či saunu ate i priváty, oživují svoji nabídku stužeb o datšíškátu požitkŮ:
. parní kabiny ve stylu římslaých či orientátních tazní - aroma lázně
. ktasické finské sauny, infra kabiny, ruské baně, bio sauny
. relaxační (tepidárium, taconium) a inhalačnílázně, solné tázně
. váflové koupete, různétypy sprchových [ázní, kneippovy tázně, masáže
Při výstavbě zařízeni wellness jsou používány nejmodernějši technotogie a materiáty tuzemských
i zahraničníchvýrobců.
WHIRLPOOLY
Firma montuje vodní a lzduchové masážní systémy, dodává akrytové i betonové vířivé bazénky
(whirtpooty) pro více osob s komptetní technotogií a ptně automatickými systémy.
sP
rtakcent
Zajišťujeme kompletní projektovou a inženýrskou činnost od prvotních návrhŮ konceptu stavby až
po její uvedení do provozu. Při vypracovávání většíchprojekčníchcelků firma již tradičně spolupracuje s renomovanými projektornými atetiéry z Česka i ze zahraničí.
Zaměření našíprojektové kancetáře je úzce speciatizované. Hlavní náptní jsou stavby pro rekreaci
a sport - především však:
.
.
.
.
.
aquaparky, koupatiště a plavecké areály
hotelové, tázeňské a rodinné bazény všech typŮ a velikostí
termátní rehabititace a batneo provozy
technologické celky úpraven bazénorných vod
vodní atrakce - rŮzné druhy tobogánů a skluzavek
Z rozsáhlejších akcí, které jsme projektovati v pozici generálního projektanta stavby vybíráme:
(DV1993)
koupatiště
Golfcentrum Praha (Xl/í995)
novostavba venkovního bazénu
Koupaliště v Pardubicich (Xl!/1996)
otevřený areál vodních atrakcí - venkovní a
dětský bazén
Dětský tábor Bezdružice (Xl/í998)
rekonstrukce bazénu
Zbýšov
koupatiště
Sokolov
bazén, whirtpooty
Lázně V. Karlovy Vary
rekonstrukce technotogie bazénu a whirtKoupaliště Žamberk
novostavba letního
poolu
Koupaliště Boskovice (DSP - Vlllt}Olz!rekonstrukce městského koupatiště
Aquapark Kladno
dětský bazén
Aquapark Konstantinovy Lázně (DSP - Vlll/2000)
rekonstrukce a přestavba koupatiště na aquapark
Koupaliště Hořovice (l/2000)
rekonstrukce koupaliště a vodního hospodářství
Mikroregion Královstvi v Majetíně ()U2O0í )
rekonstrukce ozdravného centra - koupatiště
Plaveclcý areál Praha Podolí
rekonstrukce úpraven vody
Aquapark ADl-Dubnica, Slovensko (DPS-lll/2004)
novostavba aquaparku
Ve velkém mnoŽství projektovaných staveb jsme navrhovali a projektovati jen část z komplexu
a tudíŽ jsme nebyti v pozici generálního projektanta stavby. Jednalo se především o kryté aquaparky a areály vetkého rozsahu.
Zde jsme se významnou měrou podíteti na vzniku a řešení cetého bazénovéhoprovozu a současně
navrhovali a projektovali kompletní technotogický provozní soubor úpraven bazénových vod a
vodní atrakce.
Aquapark Babylon Liberec
GP: Sportprojekta Brno
Areál Lagoon - Letňany
Krytý bazén HavlíčkůvBrod
GP: BFB Studio
Krytý aquapark Horažd'ovice
GP: Šumavaptan Sušice
Aquapark Děčín
GP: BFB Studio
Krytý bazén s atrakcemi Rokycany
GP: Raval Projekt Ptzeň
Letní areál aquaparku Děčín
GP: BFB Studio
Aquapark Čestlice
GP: VPÚ DEco
Koupaliště Louny
GP: BPO Ostrov
Koupaliště Hustopeče
GP: Sportprojekt Praha
Koupaliště Klášterec nad Ohří
GP: BPO Ostrov
GP: A1 projektorný atelier Č. Budělovice
Aquapark Kladno
GP: Albrecht & Muller architekti
Bazén Hlinsko
GP: Sportprojekt Praha
Koupaliště Pohoda - Únanov u Znojma
GP: Sportprojekta Brno
Bazén HavličkůvBrod
GP: Chapman Tailor, HEL|KA Real
Koupaliště Hluboká nad Vltavou
GP: BFB Studio Praha
Rekonstrukce bazénu Výstaviště Praha
Sportovni areál Česká Lipa
GP: BFB Studio Praha
GP: Albrecht architekt
Koupaliště ČeskéBudějovice
GP: BPO Ostrov
Relaxačníhotel kamenice
GP: Architekti di5
Nová Brumlovka Praha
GP: Metroprojekt
Park Holiday Benice
GP: Atetier Reno
GP: AGP Nova
Koupaliště Hulák Prachatice
Sportovní centrum Nymburk
GP: Satra
Aquapark Barrandov
GP: H-projekt
Zámek Český Rudolec
GP: Pragoprojekt
Aquapark Beroun
GP: BFB Studio
Rek. Koupaliště Hořovice
GP: Atetiér Genesis
..pp|11-1 .t'
, í.|.."l)Ž+
Yl^b.
,Ýj
a,
t'1.\
l"i
lt\
-t\
\§
L.§
f\'
*,
§l
l
\.
Hr.ql:
.|.::'a.:.,|.j|,|!:..:r.,:..
,j|...
.,:
i.
| | |. "
)..
;|,
,?.,i|.zj:,:.|
?,:,.
'..'1/i.a,7%,
pŘírlADy ATRAKTIvN ícn REALI znci
vodní svět kolín
whirlpool
(3m)
úpravna vody pro bazény, vodní atrakce,
krytý tobogán v détce 76m, široká skluzavka
v délce 32m
TipSport Lagoon
Beroun
whirlpool
't4,5m
Úpravna vody pro bazény, vodní atrakce,
tobogán délky 78,5m, tobogán pneumatičkoW 58m
a dvojitá přímá sktuzavka v détce
Sportovní areál Česká
Lípa
atrakce
Úpravna vody pro bazény, whirtpoo[, vodní
tobogán détky 64,5m a dvojitá přímá sktuzavka v
délce
14,5m
Jiráskovo koupaliště Náchod
úpravna vody pro bazény, vodní atrakce,
4
dráhy
BB CENTRUM - BALANCE CLUB
skluzavka
tobogán détky 72m v krytém bazénu
Aquapark Babylon Liberec
úpravna vody pro bazény, whirlpooly a vodní
atrakce, tři tobogány, Space Bowt (spirátová centrifuga), široká skluzavka
Koupaliště Bažantnice - Kladno
úpravny vod, vodní atrakce
Koupaliště Kolin
úpravna vody pro bazén
whirtpool
úpravna vody pro whirlpool
BENICE
Výstavišti
atrakce
Venkovní plovárna ČeskéBudějovice
Úpravny vody pro bazény (l.etapa)
Plavecký bazén na
Koupaliště Hulák Prachatice
Koupaliště Louny
úp3ung vody pro bazén, vodni atrakce, tobogán
a přimá skluzavka
skluzavka
Městské lázně chomutov
whirlpool, úpravna vody pro whirlpool a
plavání
kojencŮ
úpravna vody pro ptavecký areát -
Plavecký areál Tábor
úpravna vody pro bazény, vodní atrakce, tobogán
úpravna vody pro bazény, vodní atrakce,
dráhy
Plavecký areál Rokycany
Koupaliště Únanov (u Znojma)
úpravna vody pro bazén, vodní
Plavecký areál Praha Podoli
Aquapark Letňany Lagoon Praha
úpravna vody pro bazény, whirlpool a vodní atrakce,
úpravny vod, vodní atrakce
úpravny vody pro bazény, vodní atrakce,
4
úpravna vody pro bazén
Praha
whirlpool
úpravny vody pro bazény, vodní atrakce,
Park Holiday
Koupaliště Beroun
rekonstrukce
(etapově;
největšíbazénové technologie v ČR
Aquapark Kladno
Koupatiště Žamberk
úpravna vody, vodní atrakce, whirtpoot včetně projektu, tobogán détky 7óm a ó2m na tetním koupališti
Koupaliště Hustopeče
úpravna vody pro 5 bazénů,vodní atrakce, tobogán
détky 76m, široká sktuzová plocha
Aquapark Klášterec nad Ohří
úpravna vody pro 8 bazénů, vodní atrakce
tobogán détky 139m, 67m a 26m
Úpravna vody pro bazény, vodní atrakce, whirlpool, Aquapark Hluboká nad Vltavou
spacebowt, dva tobogány, přímá dvoudráhová
úpravna vody pro bazény, vodní atrakce, tobogán
détky 71m
sktu-
zavka
Aquapark
Děčin
to-
úpravna vody pro bazény a whirtpooty, kryté
bogány v détce 56m a 82m, tobogán pro jízdu na
pneumatiČkách v détce 65m
Koupaliště Rolava Karlovy Vary
skluzavka 4 dráhy
Balance Club Brumlovka
Balance Club Brumtovka je nový moderní weltness a fitness klub. Tento klub se nachází v administrativním komplexu BB Centrum.
. plavecký a rekreačníbazén
,,
s vodními
atrakcemi
. whirlpool s přelivnou hranou
sP
rtakcent
lnvestor:
Passerinvest Group
provozovatel:
Batance Club Brumlovka
www.balancectub.cz
Realizace:
2006 - 2oo7
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 214Z3,198 fl) Praha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Jiráskovo koupaliště Náchod
.
.
.
.
.
.
plavecký a rekreačníbazén
dětský bazén 50x25m
brouzdaliště
dětské skluzy
čtyřdráhová skluzavka (d-l6m)
chrliče vody
L*IĚIÉ[#F
§#ffi§§ffi"
xffi
%,§
sp
rGakaenG
ť--;.'.
lnvestor:
Město Náchod
Provozovate1:
SZMN
www. sportnachod. wz. cz
Realizace:
2006-2007
Prodejni a poradenské centrum
Svepravická 2l473,198 00 Praha 14-HLoubětin, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Koupaliště Hulák prachatice
. kompletní bazénová technologie a úpravny vod pro bazény
.
.
.
.
.
Čtyřdráhová skluzavka (d-22m)
ostrůvek s vodotryskem
skákací bazén - vlnobití
dětské skluzy
chrliče vody
sp
,tiii
''-
1
ii
rtakeenG
,it. $i
lnvestor:
Město prachatice
provozovatel:
sZP
http: / /www. prachatice.czlsport
Realizace:
20a6 - zoa7
Svépravická 2/423, 198 00 Praha
Prodejní a poradenské centrum
,14
- Htoubětin, e-mait: [email protected], www.sportakcent.cz
Tipsport Laguna Beroun
Vybavení:
. kompletní bazénová technologie
a úpravny vod pro bazény a whirlpooly
. vnitřní tobogán
. venkovní tobogán
. vnitřní dvojskluzavka
. dětské skluzy
. drobné vodní atrakce
§í,
rtakcen&
lnvestor:
Město Beroun
provozovatel:
Vodní svět Beroun, a.s.
www. tipsporttaguna. cz
Realizace:
2006 - 2007
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 21423,'l98 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mail: [email protected], www.sportakcent.cz
vodní svět kolín
Vybavení:
. komptetní bazénová technologie
a úpravny vod pro bazény a whirtpooty
. vnitřní tobogán v délce 80m
. venkovní tobogán v délce 45m
.
.
.
.
vnitřní trojskluzavka v détce 32m
vlnobití
dětské sktuzy
drobné vodní atrakce
§p
rtakcent
lnvestor:
Město Kotín
provozovatel:
TsMK
www. vodnisvetko[i n.
Realizace:
cz
2005 - 2006
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 21423, 198 00 Praha 'l4 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
.-š.=*_
---]\-===-,,
Aquapark Ktadno
Vybavení:
. spacebowl
atraktivní tobogán, ktery
s vámi pěkně zatočí.Pro své měkké přistání
je vetmi navštěvovaný. Je největší v Česku.
- vetmi
. kryté tobogány
(100m a 110m) - které star-
tují uvnitř aquaparku, dráha je mimo budovu
a dojezd je opět v areátu.
. zrekonstruovaný plavecký bazén (25m)
. přímá dvojskluzavka (1óm)
. velký whirlpool s přelivem
. relaxačníbazén s masážními tůžky
. parní lázeň
Dalšívodni atrakce: vzduchový masážní rošt,
bouřtivou vodní Fluvo trysku, stěnové masážní
trysky a dva chrliče. Nechybí ani divoká řeka
a dva vodopády.
§p
rEakeemG
lnvestor a provozovatel:
Město Kladno
www.samk.cz
Realizace:
únor 2002 - únor 2003
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 2l423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Aquapark Děčín
Vybavení vnitřního areálu:
Vybavení venkovního areálu:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
plavecký bazén
rekreačníbazén
2x whirlpool
dětský bazén
2x krytý tobogán
tobogán s jízdou na "pneumatikách"
podvodní vzduchové a vodní masáŽe
chrliče vody
divoká řeka
vzduchová masážní tůžka
plavecký bazén
rekreačníbazén
dětský bazén
podvodní vzduchové a vodní masáže
divoká řeka
rekreačníbazén
sp
_ N.i1,ji l|. t 1:,,::: },- rl,l.n
J,.1Ý,r
ií..:}, l |:) i]jir:)l,!.nlí
r' ]'.1'ri. !ú-!a! o j!:,,cj,, a:l.
i!]]: Pť,j!]i!
i!. i,-ý1|,- r,!! t.', 1
na,
rtakcent
..,.
UdělUií l lul
STA/BAROKU
2m2
BazÉn Děó'n
julJl:
lnvestor:
Město Děčín
provozovatel:
DC Relax
www.dcretax.cz
Realizace:
květen 2000 - květen 2001
Ing, e(h,
lB. st.lir^nicní.
Bcl.i?
doaaV!t.l] s§fR, §r.., s ,,ó.
tݧ.tnl: ftinu oÉiin
0uahla
vytvoiění přitažtivého rekreačně sportovního prostiedí,
kteíé sqým c€tkmýn řešením navozuje přiiemnou
atmosféru uvolnĚni
za
ár/l*rr:
Prodejní a poradenské centrum
Svépravická 21423, 198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Aquapark Letňany Lagoon
Vybavení:
.
.
.
.
.
rekreačníbazén
ptavecký bazén
dětský bazén
zábavné a masážní bazénky
krytý tobogán
.
.
.
.
.
.
podvodní vzduchové a vodní masáže
chrliče vody
divoká řeka
whirlpool
finská sauna
parní kabina
sp
rGekaenG
r,
lY
lnvestor:
Tesco stores
provozovatel:
Letňany Lagoon
www. IetnanyIagoon. cz
Realizace:
únor 2000 - tistopad 2000
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 2l4Z3,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mail: [email protected], www.sportakcent.cz
Aquapark Babylon
Vybavení:
.
.
.
.
.
spacebowl
tobogán "černá díra"
2x klasické tobogány
široká sktuzavka
divoká řeka
. masážní lůžka
. kruhorný whirlpoot
. vetký whirlpoolový bazén s masážemi
. 2x chrliče vody
Datšívodní atrakce:
vodní déšt,jeskyně s vodním gejzírem,
bouřtivá tryska Fluvo, stěnové masážnítrysky,
vodotrysk, vodopády, vodní hrátky - vodní
děla, trysky.
rtalrcent
lnvestor a provozovatel:
Centrum BABYLON a.s.
www. centru mbabylon.
cz
Realizace:
|. etapa: květen 1999 - srpen 2000
ll. etapa: únor70f2 - květen 2005
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 21423,198 00 haha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Aquapark
Htuboká nad vttavou
Vybavení:
.
.
.
.
.
plavecký bazén
rekreačníbazén
relaxačníbazén
whirlpoot
dětský bazén
.
.
.
.
.
tobogán
skluzavka
podvodní vzduchové a vodní masáže
chrliče vody
divoká řeka
sp
rtakcent
lnvestor a provozovatel:
Město Htuboká nad Vltavou
www.hluboka.cz
Realizace:
září 1996 - červen 1997
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 2/423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Koupatiště Pohoda Únanov
Vybavení:
Dalšívodni atrakce:
. ptavecký bazén
. rekreačníbazén
. vzduchový masážní rošt
.
.
.
.
.
.
dětský bazén
tobogán
skluzavka
podvodní vzduchové a vodní masáže
chrliče vody
divoká řeka
. bouřlivá vodní tryska FLUVO
. stěnové masážnítrysky
. dva chrliče
. divoká řeka
. dva vodopády
sp{*_.irtakcent
Vážný pile ini€njŤ€,
s naše obfc zúÉstnila§tavebního veletíhu For Arch 20ó3
Znojmč, s potéšenimVám můžeme oznánit, žf, na tomlo í,eletrhu ziskálo
koupaiiště Poiloda fienřni stavba íoku 2oo3. Ná§lednč mda obcc shÝáIila
pňhiá§it koupalištč Pohoda do celo§tátního kola sutčit stafba roku,
v mčsici březnu
ve
Rychlá a kvďitni pfáce vaši íimy při !Ť§ta!bč kouPališté má na_ tomto
úsftchu vclkou áaluhu. Dčkuji Vám touto ccstou á v4mou §polupráci po
dobu lŤstavby koupatištč Pohoda a tčšims na dalši spolupráci.
'oBEc,
v l]nanové l6. dubna 2oo3
W*
Ing. Vojtěch FAt}lK
SPORTAKCEM PMHA
ln8. Mojmir URBANBK
iťditcl íimy
svépmvická 2
PRAHA 9
lnvestor a provozovatel:
obec Únanov
www.obecunanov.cz
Realizace:
záři 7001 - červen 2002
svépravická 2t4z3,198 oo praha
671
31
Ú@v
116 bl:515228617.
blr6r:515228
7o1,
Ňďjí@.&[email protected]
[ť;i#.?f,::.Hii:;ilá:"rT".kcent.cz,
ffiMďe
www.sportakcent.cz
Koupaliště Louny
Vybavení:
. kompletní bazénová technologie
a úpravny vod pro bazény
. djvoká řeka
. venkovní tobogán
. venkovní skIuzavka
. dětské skluzy
. drobné vodní atrakce
},
§
sP
rtakcent
lnvestor a provozovatel:
Město Louny
www.mulouny.cz
Realizace:
z001-2002
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 21423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Plavecký areál Podotí
Vybavení:
. skokanský bazén
.2xplaveckýbazén
.2xdětskýbazén
. tobogán
. vodní hřib
rtakcent
lnvestor a provozovatel:
CSTV Praha
www.pspodoti.cz
Realizace:
2003 - 2004
Prodejní a poradenské centrum
Svépravická 21423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Koupatiště Michat Sokolov
Jedná se o přírodníkoupatiště, jehož vodní ptochu tvoří jezero Michat, které je propojeno soustavou stavidel s nově vybudovaným monotitorným dojezdovým bazénem o rozměrech
1,t,5xllx1,2m. Dominantou areátu jsou atraktivní vodní atrakce. Jsou jimi laminátová skluzavka
se třemi drahami v détce 120m a otevřený tobogán, jehoŽ détka koryta dosahuje 190m. Obě tyto
atrakce jsou v současnosti nejdetšími svého druhu v ceté ČR.
rtakcent
lnvestor a provozovatel:
Město Sokolov
www.sokolov.cz
únor 2004 - červen 2004
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 214Z3,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Koupaliště Rolava Karlovy Vary
Koupatiště Rotava je součástísportovně rekreačního areálu nacházející se v atraktivní Části
Kartových Varů. Jedná se o přírodní nádň, jejíždominantou je 27m dtouhá sktuzavka se Čtyřmi
drahami a převýšením 9,5m.
k§č
§fi3
r&akeem&
lnvestor a provozovatel:
Město Karlovy Vary
www.karlovryary.cz
Realizace:
květen 2003
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 21423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mail: infoqsportakcent.cz, www.sportakcent.cz
P
lavecký areál Rokycany
Vybavení:
. ptavecký a rekreačníbazén s vodními atrakcemi
. dětský bazén pro děti do
10 let se sktu-
zavkou a chrtičem spirátová skluzavka
. tobogán (35m dtouhý)
.
.
.
.
.
whirlpool pro 10 návštěvníků
masážnítůžka(6 ks)
protiproud
párflí kabiny
drobné vodní atrakce
§W
r&akeem&
lnvestor a provozovatel:
Město Rokycany
www.rokycany.cz
Realizace:
2001 - zOOz
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická Zl423, 198 00 Praha 14 - Hloubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Plavecký areál Výstaviště Praha
Vybavení:
. bazén (baz. tech.)
. 6 plaveckých drah
- 25
x 12,5x1,2aŽ3,8
r pdrní kabina (oddětená ženy a muži)
. bazénovézvedací zařizení
sW
m&akeem&
lnvestor a provozovatel:
lncheba praha
www.incheba.cz/bazen
Rea[izace:
2006
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 7l423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Aquapark Klášterec nad Ohří
- je jedinečnécentrum vodní zábavy se třemi tobogány dtouhými 28, 68 a 128m a Široká sktuzávka. Tento areát je vetmi zajímavě architektonicky řešen, najdeme zde 8 vodních ptoch rŮzných
vetikostí a tvarů, např. někotik dětských bazénŮ, dáte ptavecký a skokanský bazén a divokou řeku.
Vodní atrakce - vodní hřiby, masážnívany.
sp
rGakcenG
ɧ"
iÉ-É
-i-
--::t
lnvestor a provozovatel:
Město klášterec nad ohří
www. mukIasterec. cz
Rea[izace:
1996-1997
Prodejní a poradenské centrum
Svépravická 2l423, 198 00 Praha'l4 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Plavání pro kojence Tábor
Vybavení:
. úpravna vody pro dětský bazén s
. barevné osvětlení
. podhladinové ozvuČení
. dnové masážnítrysky
UV zářéním
sp
rGakcemG
lnvestor a provozovatel:
Město Tábor
Tětovýchovné zařízení města Tábora
www.tzmt.cz
Realizace:
listopad 2004 - květen 2005
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 2l423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Studio Motýlek Praha
Vybavení:
. plavání kojencŮ a batolat
. bazén 5x4,5x1,2m
. teptota vody je udržována na 31 'C.
. vana pro ptavání miminek do 6-ti měsíců
§p
rEakaemE
lnvestor a provozovatel:
Studio Motýtek
www.studio-motylek.
czRealizace:
2002
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 21423,198 00 Praha 'l4 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
HOTELoVÉ
tÁzrŇsxÉ
A
NEMocNlčNípRovo7y
pŘíxlADy ArRAKTIvN ícn REALI
Motel
Konopiště
úpravna vody pro bazén a
whirlpool
Hotel Thermal Karlovy Vary
automatické chemické hospodářství
Hotel Monti Františkovi Lázně
úpravna vody pro
bazén
zlcí
HotelWindsor ŠpindlerůvMlýn
úpravna vody pro bazén
Hotel Kolonáda Karlovy Vary
úpravna vody pro bazén a whirlpool
Hotel Zátiší ŠpindlerůvMlýn
úpravna vody pro whirlpool
Hotel Bellevue
Poděbrady
bazén
Alpský hotel ŠpindlerůvMlýn
úpravna vody pro whirlpool
Hotel Amerika
Písek
bazén
Moskevský Dvůr Karlovy Vary
úpravna vody pro bazén a whirlpoot
úpravna vody pro
úpravna vody pro
Hotel Atrium
Praha
Hotel Maxim Mariánské Lázně
automatické chemické hospodářství
úpravna vody pro bazén a whirlpool
Hotel Aurum ČernýDůl
Hotel Liberty Praha
úpravna vody pro bazén a
whirtpool
Vary
bazén
Hotel lmperiál Karlovy
úpravna vody pro
Parkhotel Kašperské Hory
bazén
Hotel panorama praha
úpravna vody pro bazén a whirlpool
úpravna vody pro
Lázně
bazén
Hotel Kyiev Františkovy
Úpravna vody pro
Hotel Štekl Hluboká nad
úpravna vody pro bazén a
Hotel Jana
Vltavou
whirlpool
Přerov
whirtpoot
úpravna vody pro
Hotel Sen
Senohraby
bazény
Úpravna vody pro dva
Hotel Duo
Hotel Boscolo Praha
í
úpravna vody pro bazén a whirtpooly, atrakce
Hotel paříž praha
1
úpravna vody pro whirlpool a wetlness
Rubeška Lázně ll. Františkovy Lázně
automatické chemické hospodářství pro bazén
Nové lázně - Římské lázně - Mariánské lázně
úpravna vody pro bazén, vodní atrakce
FN Plzeň a FN Brno
úpravna vody pro bazén
Bertiny lázně, Třeboň
úpravna vody pro bazén a whirtpool, atrakce
í0
bazén
úpravna vody pro bazén a vany, vodni atrakce
Praha
bazén
úpravna vody pro
Pracov
bazén
Rekreačni středisko
úpravna vody pro
Lázeňská dům lmperiál Františkovy Lázně
úpravna vody pro bazén
Spojené balneo provozy Karlovy Vary
úpravny vod pro bazény a whirtpoo[y, atrakce
Hotel Baroko Praha
úpravna vody pro
'
4
bazén
Hotel Monika Praha
úpravna vody pro
í
úpravna vody pro bazén a whirtpool
Radium Palác, Jáchymov
LD Libverda Frýdlant
úpravna vody pro bazén a whirlpool
Poliklinika Praha - Vysočany
úpravna vody pro whirlpool a whirlpool
v ,v
Hotel PARIZ Praha
WelIness:
. akiyiaioi,y i^.,,h;rlpool s pře|jl,nou nranou ( o Z.4m
. 3arn,] kabtna
. saura s ochi,azovacirn bazerrem
&.--
)
sP
rtakcent
lnvestor a provozovatel:
notet plŘížpraha
www.hotel-pariz.cz
Realizace:
2005
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 214Z3, 198 00 haha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Hotel Vi lla Butterfly Mariánské Lázně
Vybavení:
. rehabilitační bazén
. whirlpool
§$t
,,. r,'§,
:]
J
""';:;,:,
§n"'
:,
[email protected]
r&ekaemE
lnvestor a provozovatel:
Léčebnélázně Mariánské Lázně
www.marienbad.cz
Realizace:
2005
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická Zl423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mait: [email protected], www.sportakcent.cz
Grandhotel Pacifik
Mariánské Lázně
Vybavení:
. bazén
. whirtpool
. Kneippův chodník
§@
m&akeemE
lnvestor a provozovatel:
Léčebnétázně Mariánské Lázně
www.marienbad.cz
Realizace:
2005
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 2l4Z3,198 00 Praha 'l4 - Htoubětín, e-mail: [email protected], www.sportakcent.cz
Hotel Centrál Karlovy Vary
§fr,
r&a!geem&
lnvestor a provozovatel:
Otymp lnternationaI
2002 - 7003
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 21423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent,cz
Hotel Alchymist Praha
Vybavení:
.bazén5x4x1,3m
. 2 x sauna
. technotogie parní kabiny
L
-*.,Ř,,*
§p
rtalrcem&
lnvestor a provozovatel:
Hotet A[chymist
www.a-praha.com
Realizace:
2005
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 2/423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Hotel Carlo lV Boscolo Praha
Vybavení:
. bazén
. sauna a ochlazovací bazén
. parní kabina
sp
rGakaemG
lnvestor a provozovatel:
Hotel Carlo lV Boscolo
www.bosco[ohote[s.co
Realizace:
2003
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 2/423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
LD Humboldt Karlovy Vary
Vybavení:
. bazén 7,5x4 x'1,3m
. whirlpool
3m3
§í,
rtakcent
lnvestor a provozovatel:
GerdiaI
www.gerdia[.cz
Realizace:
2006
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 21423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mail: [email protected], www.sportakcent.cz
LD lmperial Františkovy Lázně
Vybavení:
.bazén9,5x5x1,5m
(vč. stavební části)
. sauna
sP
rtakcent
lnvestor a provozovatel:
Lázně Františkovy Lázně
www. i mperia[.
Realizace:
7004
f
ranzensbad. cz
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 21423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
Hotel Olympia Mariánské Lázně
Vybavení:
. bazén 8,5 x 5,3 x
1,4m
§@
r&akaem&
lnvestor a provozovatel:
Olympia s.r.o.
www.olympiahotet.cz
Realizace: 2005
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 2/4Z3,198 00 Praha 'l4 - Htoubětín, e-mail: [email protected], www.sportakcent.cz
Hotel Aquamarina Karlovy Vary
Vybavení:
.bazénlOx5x1,25m
o sauna
. parni kabina
§§,
r&akeem&
lnvestor a provozovatel:
HotelAquamarina
www.aquamarina.cz
Realizace: 2006
Prodejni a poradenské centrum
Svépravická 2l423,198 00 Praha 14 - Htoubětín, e-mail: [email protected], www.sportakcent.cz
Nové Lázně Mariánské Lázně
Vybavení:
. bazén
. whirtpool
t-
sP
rtakcent
lnvestor a provozovatel:
Léčebnélázně Mariánské tázně
www.marienbad.cz
Realizace: 2004
Prodejní a poradenské centrum
Svépravická Zl423,198 00 Praha 14 - Hloubětín, e-mait: [email protected], www.sportakcent.cz
Ustřední Vojenská Nemocnice
Praha
f
. rehabi[itační bazén
(2,4 x 6 x2,1m) - pohybtivé dno
sp
rGakcemG
-*-ř.
i
la
lnvesto,r a provozovatel:
UVN Praha
WWW.UVn.cZ
Realizace:
2000
Prodejní a poradenské centrum
Svepravická 7l473,198 00 Praha 14-H|oubětín, e-maj[: jnfo.r.'roor'uUcent.cz, www.sportakcent.cz
Nemocnice Blansko
Vybavení:
. bazén (11,5 x 5,5m)
rtakcent
|nvestor a provozovatel:
Potiktinika BIáNSKO
www. nemocnice- blansko. cz
Realizace:
2902
Svépravická 2/423, 198 00 Praha
Prodejni a poradenské centrum
í4 - Hloubětín, e-mai[: [email protected], www.sportakcent.cz
sP
REZ ! DENCE ROOSEVELTOVA PRAHA
vnitřní bazén s přelivnou hranou
. 11 x 5 x 1,5m
www.rooseyeltova.cz
realizace v roce 200í
]takcent
sp
vnitřni bazén s přelivnou hranou
. objem bazénové vody - 6Bm3 vodní plocha
51m2
.<..i§r-
.§*,
ř
n§
realizace v roce 2006
rGakccnG
%W
venkovní skimmerorný bazén
.ílx5x1,5m
realizace v roce 2005
wlhekemm&
sp
vnitřní bazén s přelivnou hranou
.15x3x1,5m
vnitřní whirlpool s přelivnou hranou
trEěkeent
síD ř&akcen&
vnitřní skimmeroqý bazén
. 10 x 4,6 x í,5m
vnitřní akrylátový skimmerouý whirlpool a 2,3m
sp
rGakcenG
vnitřní akrytátorný skimmerorný bazén kombinovaný s whirlpoolem
.6,2x2,3x1,2m
§|.
ial
B#*xgt
realizace v roce 1997
j
i
sP
vnitřní skimmerouý bazén s masážní částí
.9x4x1,4m
ítokcenE
sp
vnitřní bazén s přelivnou hranou
. 4,5 x7,5 x 1,4m
realizace v roce 2006
[email protected]
sp
vnitřní skimmerouý bazén
. objem bazénové vody - 76m3 vodní plocha 55m2
vnitřní akrylátouý skimmeroqý whirlpool @ 2,1m
realizace v roce 200í
rtakcenG
sp
[email protected]
vnitřní bazén s přelivnou hranou
.12,5x5x1-1,5m
il
t
realizace v roce 2001
sp
vnitřní bazén s přelivnou hranou
. objem bazénové vody - 48m3 vodní plocha 34mz
vnitřní akrylátov,ý whirlpool s přelivnou hranou a 2,4m
realizace v roce 2000
řtalrcent
sp
vnitřní bazén s přelivnou hranou
. 11,8 x3,2x1,2,1,5m
vnitřní akrylátový skimmeroyý whirlpool
.
1,9 x 1,9 x 0,9m
realizace v roce 1997
rGakcenG
ffiffi
vnitřní bazén s přelivnou hranou
. objem bazénové vody - y',y',71ý, vodní plocha
realizace v roce 1999
32m2
[email protected]
,,
MEZINARODNl
ASOCIACE
,o
VODNICH PARKU
a í- :(
r,ť
,| ^-l
\{
lJ Yi ž-ff
\
1
\
\l
't
,/,-1 f^',
'
J'!)J,,-1,#/
_--_2f
-/\J
€1
-).ž
c.'t
|-/l
C.-.
-
I, í,l Ú !
L
J^o-
Z{){;7
Sportakcent
w
aJz.{-*
iJ
RADNY CLEN
BA
řn
Certificate of Registration
TŇá]MooDY
L5Ě1-1 lNTERNAT|ONAL
Potvrzujeme,
že systém řízeníjakosti společnosti:
Sportakcent spol. s r.o.
Sídlo společnooti: Jungmannova 30, 10í 08 Pretra í
Sídla poboček,
- H|oubětin
ilí:fi Illi,;ff
ff
lČ: í{892839
ffiJ
byl posouzen a shledán v souladu s požadavky normy
lSO 9001: 2000
Timto je schválena registrace za předpokladu, že budou vždy dodrženy všechny
podmínky a pravidla ceňifikačního procesu.
obor certifikace:
Projekce, výroba, servis a montáž bazénov,ých technotogií,
vodnich atrakcí a staveb pro rodinné, hotelové, školní,
rehabilitační,veřejné bazény, koupaliště a aquaparky.
číslocertiíikátu:
24188
Datum vystavení:
3. července 2006 Datum
(Původni dafum
lryr
Authora§€d
vystaHi lso
9oo1;2ooo €rtfikátu
{"t_
Signature
Moody lntg.n.tionól c.ňificataon Ltd.
-l
M,moodyní.mm
The Use oí the Accr€diiatim Maík indiEts
Th€ €niÍiete í§main§ th6 píopgíty of
:
3,
červene 2oo3)
platnosti: 2, če
ffi
ffireditation in res9ect oí tlffe activities cweíed bV thé [email protected]ťon ceniíi€te o,t4,
[email protected] lntem&ion8l certiíication Limited to Whom it must be íefumgd m r9quest.
Praha
Prodejna a poradenské centrum
Svépravická2 a 4/423
198 00 Praha 14 - Htoubětín
Benešov
provozní závod
Táborská 249
256 01 Benešov
§írŇ]takcent
Www.§portakcent .cz
i;

Podobné dokumenty

Přehled vlastností vysoce svítivých diod a možností jejich

Přehled vlastností vysoce svítivých diod a možností jejich výrobního závodu AŽD Brno), dále se začínají zkoušet a používat t.zv. „návěstní terče“ sestávající z matice vysoce svítivých LED diod požadované barvy (až cca 100 LED v terči), kterými se nahrazuje...

Více

Kam za sportem

Kam za sportem osvětlení. chrliče, velký velký hřib, vodní clona aclona podvodní osvětlení. Využít Využít lze rovněž 25dlouhý metrů bazén dlouhýs bazén s pěti lze rovněž plaveckýplavecký 25 metrů pěti drahami dra...

Více

Treo 500_text_fin.indd

Treo 500_text_fin.indd Právě se chystáte objevit mnoho věcí o vašem smartphonu, které vám pomohou lépe řídit váš život a bavit se. Až se více obeznámíte s vašim smartphonem, budete si chtít vytvořit osobní nastavení a př...

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 15. 6 - Lhota

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 15. 6 - Lhota méně závažnó. odvod za porušení rczpoětavé kázné V tomto případě čínív souladu s $ 44a adst.4 písm. a\ 5ÚÁ. V přípaclě' že nebude moŽna dadrže't' záyazné ukazateÍe a podmínky čerpáníprostředků stat...

Více

1392361852-verejne-zakazky-2013

1392361852-verejne-zakazky-2013 ČES.ŠTĚRK: 170 900,Žlutava; Natrix; VV Top: 179 500,Kamenolomy; Dresler: 197 700,Kámen Brno; Dresler; Č.štěrk

Více

architekt - Grandhotel Pupp

architekt - Grandhotel Pupp bazénu a přilehlých vodních atrakcí. Dále pak část balneoprovozu – sauna, parní lázně a potřebné zázemí. Tento provoz je spojen s bazénovou halou pomocí vertikální komunikace. Mimo provoz lázní je ...

Více

reference instalovaných turniketů v

reference instalovaných turniketů v www.aproks.cz Aproks spol. s r.o. Veletržní 67, 170 00 Praha 7 tel.:00420 233 376 194 fax:00420 233 379 192 e-mail: [email protected]

Více