chemie 20.hodina

Komentáře

Transkript

chemie 20.hodina
Kyseliny II
1.
20. Hodina
Kyslíkaté kyseliny – tvorba názvosloví a vzorců:
Tabulka koncovek kyslíkatých kyselin
oxidační číslo
koncovka
název kyseliny
vzorec kyseliny
I
- ná
bromná
HBrO
II
- natá
olovnatá
H2PbO2
III
- itá
bromitá
HBrO2
IV
- ičitá
uhličitá
H2CO3
V
- ičná
dusičná
HNO3
V
- ečná
fosforečná
HPO3
VI
- ová
sírová
H2SO4
VII
- istá
bromistá
HBrO4
- ičelá
osmičelá
VII
Vodík má v kyselinách oxidační číslo I
Kyslík má v kyselinách oxidační číslo -II
Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je 0
H2OsO5
2. Významné kyslíkaté kyseliny

Kyselina sírová H2SO4 ( vitriol )
-
Vlastnosti:
bezbarvá olejovitá kapalina
odnímá přírodním látkám vodu ( hydroskopická ), ty černají - uhelnatí, této vlastnosti využíváme při
čištění ( sušení ) látek
reaguje s kovy ( Fe, Zn,..) a oxidy kovů, ale nereaguje s mědí
! koncentrovaná ( 96% ) je silná žíravina !
První pomoc: postižené místo ihned omývat proudem studené vody.
! při ředění lijeme vždy kyselinu do vody !
o
Použití:
nejdůležitější vyráběná kyselina
náplň olověných akumulátorů pro automobily
pro výrobu hnojiv, výbušnin, léčiv, barviv
při čištění výrobků z ropy a uhlí, při úpravě rud
-
Kyselina dusičná HNO3
o
Vlastnosti:
nestálá bezbarvá kapalina
! koncentrovaná ( 67% ) je nebezpečná žíravina, dráždí dýchací cesty a leptá pokožku, rozkládá se na
jedovatý oxid dusičitý !
vyrábí se z amoniaku
reaguje s téměř se všemi kovy (ne se zlatem a platinou) a jejich oxidy
o
Použití:
pro výrobu hnojiv, výbušnin, léčiv, barviv a plastů
3. Úkol:
Přiřaď význam následujícím symbolům:

Podobné dokumenty

Kyseliny - Ing. Lubor Hajduch

Kyseliny - Ing. Lubor Hajduch I pro molekuly kyselin platí, že součet oxidačních čísel všech atomů prvků je roven nule. Název kyslíkaté kyseliny je dvouslovný. Skládá se z podstatného jména kyselina a přídavného jména. Přídavné...

Více