ZDE

Komentáře

Transkript

ZDE
ŽIVOTOPIS
Mgr. Bohumila KULICHOVÁ
Datum narození:
Adresa:
Telefon:
Rodinný stav:
Zdravotní stav :
Národnost:
18. června 1981 v Ústí nad Orlicí
V Lukách 1177, Ústí nad Orlicí, 562 01
+420777953854
svobodná
dobrý
česká
VZDĚLÁNÍ
2002-2004
Univerzita Pardubice
Obor:
Analýza biologických materiálů
Zakončeno státní magisterskou zkouškou (v předmětech instrumentální analytická
chemie, klinická biochemie, imunochemie a imunologie)
1999.2002
Univerzita Pardubice
Obor:
Klinická biologie a chemie
Zakončeno statní bakalářskou zkouškou (v předmětech analytická chemie, klinická
biochemie, mikrobiologie)
1992-1999
Gymnázium Ústí nad Orlicí
PRAXE
2.8.2004 – současnost
RADANAL s.r.o., Pardubice
Pozice:
odborná asistentka
Náplň práce:
řešení výzkumných projektů MPO
zákaznická podpora diagnostických kitů RECIPE, detektorů
CouloChem, CoulArray, Corona CAD, chromatografických softwarů
Clarity a CoulArray for Windows ver.2
ODBORNÉ PRAXE PŘI STUDIU
4.8. – 8.8.2003
Oddělení klinické biochemie a diagnostiky, Nemocnice Ústí nad Orlicí
3.9. – 14.9.2001
Oddělení klinické biochemie, Nemocnice Pardubice
16.7. – 20.7.2001
Okresní hygienická stanice, oddělení mikrobiologie, Ústí nad Orlicí
OSTATNÍ PRAXE PŘI STUDIU
1.10.2000 – 31.12.2001
AMONT, spol. s r.o. : Koordinátorka pro Pardubice
OSTATNÍ SCHOPNOSTI
Jazyky:
Angličtina:
Francouzština:
středně pokročilá znalost
mírně pokročilá znalost
Řidičský průkaz:
1999 (kategorie A, B)
Práce s PC:
Windows, Word, Excel, PowerPoint, ISIS Draw, základy programovacích jazyků internetu (HTML, XHTML, PHP,
JavaScript), Internet, E-mail
Datum: 26. listopadu 2007
Příloha č. 1
SEZNAM ODBORNÝCH PRACÍ
Publikované práce:
Kulichová, B.: Stanovení koenzymu Q10 v lidské plazmě. Pardubice, 2004. Diplomová práce na Univerzitě
Pardubice na katedře biologických a biochemických věd. Vedoucí diplomové práce Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.
Žáková, P., Kulichová, B., Kanďár, R., Ventura, K.: Optimalizace metody pro simultánní stanovení redukované a
oxidované formy koenzymu Q10 v lidské plazmě. In Vitamins 2004 – Targeted Nutritional Therapy, Pardubice
13. - 15.9.2004, The Abstract book. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. p. 132.
Kulichová, B., Netušilová, J., Krofta, K., Horna, A.: Comparison of HPLC Analysis of Xanthohumol with
CoulArray and DAD Detection. In Vitamins 2005 – Targeted Nutritional Therapy, Pardubic, September, 14 – 15,
2005, The Abstract book. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. p. 154. ISBN 80-7194-748-2
Kulichová, B., Vlasáková, P.: Analysis of Resveratrol by HPLC with CoulArray and UV Detection. In Vitamins
2005 – Targeted Nutritional Therapy, Pardubice 14. – 15. 9.2005, The Abstract book. Pardubice: Univerzita
Pardubice, 2005. p. 155-156. ISBN 80-7194-748-2
Kulichová, B., Netušilová, J., Holčapek, M., Lisa, M., Krofta, K., Horna, A.: HPLC Analysis of Xanthohumol in
Hop Extracts by CoulArray, DAD and MS Detection. In Pittcon 2006 Final Program, Orlando, Florida, March 1217, 2006. p.82.
Kulichová, B., Vlasáková, P., Horna, A.: HPLC Analysis of Resveratrol in Plant Extract with Electrochemical and
UV Detection. In Pittcon 2006 Final Program, Orlando, Florida, March 12-17, 2006. p.82.
Horna, A., Beňová, B., Kulichová, B., Jandera, P.: Stanovení resveratrolu a dalších antioxidantů ve vínu. Seminář
Víno a zdraví, 28.4.2006, Litoměřice.
Adam, V., Havel, L., Horna, A., Kizek, R., Kulichová, B., Kleckerová, A. Petřek, J., Petrlová, J., Steskal, K.,
Zehnálek, J., Zítka, O.: Electrochemical methods as suitable tool for determination of biologically important
thiols. In BINGS, N.; J.A.C. B.; FITTSCHEN U.; FREI M.; KROGER K.; WALLENIUS W. (eds.). 34th
International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, ISEAC 34: June 4 - 8, International Association
of Environmental Analytical Chemistry. Hamburg, Germany, 2006, p. A19-A19.
Stejskal, K., Zítka, O, Kulichová, B., Kleckerová, A., Šupálková, V., Havel, L.. Adam, V., Zehnálek, J., Horna,
A., Kizek, R.: Utilizing of high performance liquid chromatography with electrochemical detction for analysis of
thiols. In KRACMAR, S.; VAVRECKA J.; BUNKA F.; VYSKOCIL I. (eds.). Vyziva zvirat 2006 - PROTEINY: June
6, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. Brno, Czech republic, 2006, p. 226-229. lSBN 80-7157954-8.
Horna, A., Kulichová, B., Beňová, B., Jandera, P., Valášek, P., Hoza, I.: Polyphenols in Czech Beer and
Moravian Wine. In Book of Abstracts, 5th International Symposium on Chromatography of Natural Products
/ISCNP/, Lublin, Poland, June 19-22, 2006.
Kulichová, B., Horna, A., Hoza, I.: Electrochemical characterization of xanthohumol (lecture). In Future Trends in
Phytochemistry, A Young Scientists Symposium, June 28 – July 1, 2006, Book of Abstracts. Olomouc, 2006, p.32.
Kulichová, B., Horna, A., Hoza, I.: Electrochemical characterization of xanthohumol (poster). In Future Trends in
Phytochemistry, A Young Scientists Symposium, June 28 – July 1, 2006, Book of Abstracts. Olomouc, 2006, p.65.
Horna, A., Beňová, B., Kulichová, B., Acwoth, I.: Analysis of phenolic compounds in Moravian wine using
CoulArray detector. In Polyphenols Communications 2006, August 22-25,2006, Winnipeg, Manitoba, Canada,
p. 411. Editors: F. Daayf, A. El Hadrani, L. Adam, G. M. Ballance. ISBN: 0-9781589-0-3
- -2
Kulichová, B., Horna, A., Minář, J., Missbichler, A.: Histamine intolerance – diagnostic and therapy. In Vitamins
2006 – Health Ingredients Metabolism Analysis, Pardubice September, 10 – 13, 2006, The Abstract book. Pardubice:
Univerzita Pardubice, 2006. p. 157. ISBN 80-7194-855-1.
Beňová, B., Královský, J., Horna, A., Kulichová, B.: Analysis of resveratrol and phenolic compounds by HPLC
with CoulArray detection in Moravian wines. In Vitamins 2006 – Health Ingredients Metabolism Analysis,
Pardubice September, 10 – 13, 2006, The Abstract book. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. p. 219.
ISBN 80-7194-855-1.
Bailey, B.A., Matson, W., Ineman, V., Kulichová, B., Berková, M., Adam, V., Kizek, R., Horna, A.: Both in one:
Universal Corona CAD and selectiv CoulArray. In Vitamins 2006 – Health Ingredients Metabolism Analysis,
Pardubice September, 10 – 13, 2006, The Abstract book. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. p. 238. ISBN 807194-855-1.
Žáková, P., Kulichová, B., Kanďár, R., Richter, M.: The simultaneous determination of ubiquinol-10 and
ubiquinone-10 in human plasma using HPLC with electrochemical detection. Clin. Chim. Acta, 2005, 355,
p. S227-S227. ISSN 0009-8981.
Horna, A. Kulichová, B., Zítka, O., Šupálková, V., Kizek, R.: HPLC detektory ve zdraví a nemoci člověka. In
Analýza organických látek v životním prostředí, Sborník přednášek ze semináře 9. –11. října 2006 v Komorní
Lhotce. Český Těšín: T-PRINT Třinec, 2006, p.78-80, ISBN 80-86380-36-X.
Horna, A., Kulichová, B., Ineman, V., Bailey, B.: Co může v HPLC přinést spojení skutečně univerzálního
Charged Aerosol detektoru s elektrochemickým CoulArray detektorem. 16th International Conference –
Chromatographic Methods and human health, 13 – 16 November 2006, Pieštany.
Horna, A., Hoza, I., Kulichová, B., Valášek, P.: Přírodní antioxidanty, celková antioxidační kapacita jako moderní
faktor hodnocení kvality. Konzervárensko-potravinářské dny 2006, 14.-15.11.2006, Bzenec.
Kulichová, B., Zítka, O., Adam, V., Stejskal, K., Horna, A., Průša, R., Havel, L., Kizek, R.: Problematika
stanovení stopových koncentrací thiolů pomocí elektrochemické detekce na porézním grafitu. Výživa a potraviny
pre tretie tisícročie, Výživa a nádorové ochorenia, 23. - 24. November 2006, Nitra.
Horna, A., Kulichová, B., Hoza, I., Valášek, P., Rop, O., Kizek, R.: Analýza extrahovatelných vitaminů a
antioxidantů s využitím HPLC s CoulArray elektrochemickou detekcí. XXXVIII. symposium o nových směrech
výroby a hodnocení potravin, 21.-23.5.2007, Skalský Dvůr.
Kulichová B., Horna A., Hoza I.: Nové instrumentální metody v testování toxicity a metabolismu organických
látek. XVII. seminář o separační chemii a analýze toxických látek, 18. – 20.6.2007, Bohdaneč.
ISBN 80-86640-79-5.
Kulichová, B., Hoza, I., Horna, A.: HPLC analýza polyfenolů v pivech a vínech pomocí CoulArray detekce.
CHEMagazín, 2007, 5, 17, s. 16-17.
Kulichová, B., Horna, A., Hoza, I., Kizek, R.: Multichannel Coulometric Detection in Characterisation of Natural
Extracts. In Vitamins 2007 - Nutrition and Diagnostics. Prague, September 19 – 21, The Abstract Book. Pardubice:
Univerzita Pardubice, 2007, p. 98-99. ISBN 978-80-7194-937-4.
Schulzová, V., Hajšlová, J., Horna, A., Kulichová, B., Ineman, V., Šimek, P.: Charged Aerosol Detection in
HPLC Two Years After. In Vitamins 2007 - Nutrition and Diagnostics. Prague, September 19 – 21, The Abstract
Book. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, p. 100-101. ISBN 978-80-7194-937-4.
Kanďár, R., Žáková, P., Mužáková, V., Kulichová, B.: Determinaion of beta-carotene in human plasma by HPLC
with ultraviolet detection. In Vitamins 2007 - Nutrition and Diagnostics. Prague, September 19 – 21, The Abstract
Book. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, p. 216. ISBN 978-80-7194-937-4.
Kanďár, R., Žáková, P., Navrátilová, B., Mužáková, V., Skalický, J., Kovařík, J., Kulichová, B.: HPLC assay
for 25-hydroxyvitamin D3 in serum. In Vitamins 2007 - Nutrition and Diagnostics. Prague, September 19 – 21, The
Abstract Book. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, p. 217. ISBN 978-80-7194-937-4.
- -3
Kulichová, B., Horna, A., Hoza, I.: Fingerprints of different plant extracts as potentional easy instrument how to
control composition of food supplement. In Vitamins 2007 - Nutrition and Diagnostics. Prague, September 19 – 21,
The Abstract Book. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, p. 255. ISBN 978-80-7194-937-4.
Ostatní výsledky odborné činnosti:
Literární rešerše: Stanovení kyseliny hyaluronové, chondroitin sulfátu a kolagenu.
Literární rešerše: Metody stanovení antioxidační aktivity přírodních látek in vitro.
Literární rešerše: Stanovení proteinů.
- -4

Podobné dokumenty

Katalog - Martin Forejt

Katalog - Martin Forejt Perilla frutescens je zdrojem řady biochemických substancí, které blokují aktivitu některých proalergických látek, pomáhají tak mírnit průběh alergie a chrání organismus ve znečištěném prostředí. A...

Více

Programme - Universität Hamburg

Programme - Universität Hamburg since the 1970s. It took place in Germany in Dortmund (1980, 1992) and the last meeting was in Toronto (Canada) (2004). The 34th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry in Ham...

Více

Třída: 4.A pondělí Třída: Oktáva 21. květen 2012

Třída: 4.A pondělí Třída: Oktáva 21. květen 2012 Bu Bu Bu Bu Žd Do Žd Žd Št Št Št Št Ha Ha Ha Ha Pu Pu Pu Pu Do Žd Do Do Hy Hy Hy Hy Ky Ky Ky Ky

Více

CoQ-10 - UNICITY

CoQ-10 - UNICITY Koenzym Q10 byl poprvé objeven v roce 1957 a jeho chemická struktura byla určená v roce 1958. Koenzym Q10 je součást elektronového transportního řetězce v mitochondriích. Studie prokázali, že CoQ10...

Více