8. číslo - listopad 2013 - ZŠ Příbor, Jičínská 486

Komentáře

Transkript

8. číslo - listopad 2013 - ZŠ Příbor, Jičínská 486
PŘIPÍNÁČEK
č. 8 2013
Časopis žáků ZŠ Příbor, Jičínská
Nebuďme burani!
aneb
Za kulturou do Ostravy
Zeměpis
v jeskyni
Strašidla
ve sklepě
“Mám ráda žáky
s vlastním názorem”
Těšíme se
na lyžák !!
Rozhovor s p. uč. Hyklovou
Jak to vidí
kapr?
Výlov Boroveckých rybníků
Úvodník
strana 2
Milí čtenáři,
Školní rok je v plném proudu a vánoční prázdniny se kvapem blíží.
A co vy? Těšíte se na prázdniny? Ty letošní budou super dlouhé
(celých čtrnáct dní)!
Nové číslo Připínáčku s sebou přináší nejen pořádnou dávku
novinek, ale také nové rubriky, např. německý a španělský koutek,
obnovili jsme také anglický koutek. V těchto rubrikách máte
možnost obohatit si svou slovní
zásobu a pobavit se. V tomto
čísle si přečtete o tom, jak se
nám podařil celoškolní projekt
plný profesí, jak deváťáci
strašili malé, něco o rybolovu
a jaká místa navštívila naše
škola.
Jak jste si už možná všimli,
pro nedostatek nápadů jsme časopisu ponechali jeho dosavadní
jméno. Pokud nám chcete pomoct, své nápady posílejte
na [email protected]
Přejeme Vám příjemné čtení!
Šéfredaktorka Melánie Klvaňová a Vaše redakce
OBSAH
str. 3... Rozhovor s paní učitelkou
Hyklovou, Movember
str. 4-5...Zeměpis v jeskyni - Moravský kras
a Pernštejn (ankety, fotky)
str. 6-7...Výlov Boroveckých rybníků
(Něco o rybářství, Očima čtvrťáka, Jak to
vidí kapr)
str. 8...Škola trhem práce
str. 9-13...HALLOWEEN - deváťáci
malým (Strašidla ve sklepě, rozhovor
s organizátory, ankety - Horor ve sklepě,
O strachu - práce žáků )
str. 14...Německý koutek
str. 15...Španělský koutek
str.16...Anglický koutek
str.17...Čtenářský deník
str.18...Divadlo aneb Jak vypadá muzikál
str. 19...Zeď - Co se děje více?
str.20...Výtvarná galerie - práce žáků
šéfredaktorka: Melánie Klvaňová
redaktoři: Bára Pařenicová, Michaela Šumberová, Agáta Kaňáková, Barbora Petruniaková, Anna Huvarová, Lucie Hudková
garafické zpracování: Michaela Šumberová
výtvarná spolupráce: Agáta Kaňáková a Markéta Šumberová
spolupracující učitelé: Michaela Eliášová
ale: Všichni mohou přispívat svými články!!!
strana 3
Líbí se mi žáci, kteří mají vlastní názor.
Rozhovor s paní učitelkou Hyklovou
• Které předměty jste vystudovala? Proč právě tyto?
Vystudovala jsem český jazyk a tělesnou výchovu, asi proto že mě bavily.
• Učila jste už někde předtím? Jak byste tyto školy porovnala?
Ano, učila jsem v Olomouci. To se nedá porovnat, bylo to na vysoké (vysoká/základka). Učila jsem odborné předměty,
jiné lidi, úplně jiné věci. Těžko to budu porovnávat, ale je to zase nová zkušenost a já jsem za ni moc ráda.
• Co se vám na naší škole líbí?
Děti.
• Jaký typ žáků máte ráda?
Líbí se mi žáci, kteří mají vlastní názor a jsou schopni ho dát najevo. Mnohem lépe se s nimi pracuje, dávají hodině (a
tak celkově kolektivu) jinou atmosféru/dimenzi. A pak jsou tady takoví, kteří jsou jakoby schovaní, ale mají obrovskou
sílu uvnitř. Ty mám taky ráda.
• Odkud pocházíte?
Ze Štramberka.
• Co vás po příchodu na naší školu nejvíce překvapilo? Úroveň čtenářské gramotnosti, je horší... Byla jsem hodně překvapená.
• Jaké máte koníčky?
Věnuji se scénickému tanci, vyučuji na ZUŠ Nový Jičín studenty od 5 do 20 let. Dříve jsem se účastnila celostátních kol
přehlídky scénických tanců. Také cvičín BOSU (cvičení na gumovém “polomíči”, pozn. redakce)) a předcvičuji Pilates.
Zajímám se i o literaturu (nonsens a absurdní typ literatury) a sport obecně.
• Jaké jsou Vaše oblíbené knížky?
Tracyho tygr, Zeměplocha, Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel.
Autor: Lucie Hudková, 6.B
Editace: Agáta Kaňáková, 9.B
• Máte ráda zvířata?
Ano. Mám tři pejsky.
Nový druh na naší škole: pedagog kníratý
aneb Učitelé vystrkují kníry
Zatímco venku stromy shazují poslední listy, na tvářích našich pánů učitelů na počátku listopadu začalo “něco” rašit.
Zpočátku bylo toto “něco” velmi nenápadné, téměř nepostřehnutelné. Každým dnem to však rostlo a houstlo. Nyní,
na konci listopadu se již všichni pánové mohou pyšnit chvályhodným knírem. Přestože museli čelit někdy skrytým, někdy
otevřeným posměškům, úšklebkům a někdy dokonce výhružkám od svých rodinných příslušníků, vytrvali, nevzdali to
a každý den chodili s knírkem na trh. Pánové, máte náš obdiv!
“Proč mají všichni učitelé knírek?” zeptala se mě má žákyně Lucka. Protože se zapojili do celosvětové charitativní akce
Movember, jejímž cílem je zvyšovat povědomí o problematice mužského onemocnění - rakovině prostaty. A proč
Movember? Jedná se o spojení dvou slov: moustache (knír, jako typicky mužský prvek) a November (listopad). Muži
podporující tuto akci si celý listopad nechávají růst knírek.
Vlastně jim to docela sluší. Posuďte sami.
Michaela Eliášová
strana 4
Zeměpis v jeskyni
Moravský kras a Pernštejn
Součástí Moravského krasu jsou známé Punkevní jeskyně a hluboká propast Macocha. Tato
zajímavá místa jsme se rozhodli navštívit dne 22.10. V jeskyních nás zaujala velkolepá díla přírody –
krápníky i jezírka. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi stalaktitem (krápník rostoucí shora směrem dolů),
stalagmitem (krápník rostoucí zdola nahoru) a stalagnátem (spojený stalaktit a stalagmit). Nejúžasněji
působil Jeskynní závěs a Masarykův dóm. Stoupali jsme zdola nahoru a klesali dolů až ke dnu, kde jsme
nastoupili na lodičky a uviděli jeskyně zase z jiné perspektivy. V propasti Macoše jsme si připadali velmi
nepatrně. Nádherná propast působila opravdu úžasně.
Přesunuli jsme se na hrad Pernštejn, který patří k nejvýznamnějším moravským hradům. Sídlo bylo
ve své době nejen velmi pohodlné, ale také obranyschopné (hrad nebyl nikdy dobyt) a tedy dodával jejich
obyvatelům pocit bezpečí. Prošli jsme starou kuchyň, vznešený rytířský sál s obrazy po stranách, pohodlný
pokoj vychovatelky, zdobený dívčí pokoj, dětský pokoj a ložnici. Nakonec jsme nahlédli do velké knihovny
a rozsáhlé přírodopisné sbírky, kde se nacházela spousta vycpaných druhů zvířat a různé minerály, které
napovídaly o lovecké a sběratelské zálibě dávných majitelů.
Michaela Šumberová, 9.B
Co se ti nejvíce líbilo a nelíbilo? Ankety:
strana 5
asi lodičky 
Ankety: Co se ti líbilo Nejvíce
či nelíbilo?
a vadilo mi, že jsme
neměli
Nejvíce asi lodičky a vadilo
rozchod. Miki, 9.A
mi, že jsme neměli rozchod.
Miki, 9.A
Type to enter text
Hrad nebyl špatný, ale
Líbily
sebyly
mi lodičky,
nejlepší
lodičky.i když
jsem se milionkrát bouchla
Vadilo
mi,Melánie,
že jsme neměli
do
hlavy.
9.A
rozchod. Honza, 9.A
Hrad nebyl špatný
a asi lodičky, a
vadilo mi, že jsme
neměli rozchod…
Honza, 9.A
Líbily se mi jeskyně a lodičky,
i když jsem se milionkrát
bouchla do hlavy. Melánie, 9.A
Jeskyně byly úžasné,
Krápníky byly krásné,
hrad
hrad
bylpůsobil
velmi velkolepě.
Míša, 9.BMíša, 9.B
velkolepý.
Bára Pařenicová, 9.A
strana 6
Výlov Boroveckých rybníků
Něco o rybářství...
Co je rybaření?
Může to být koníček nebo
dokonce sport, který spočívá v
lovu ryb na udici.
Rybaření využívá přirozenou
potřebu ryb shánět si potravu.
Snahou rybáře je donutit rybu, aby
spolkla nástrahu s ukrytým
háčkem.
Co k tomu potřebujeme?
Především si musíme pořídit udici,
háčky, nástrahu a rybářské
doklady.
Jak získat doklady ?
Abyste získali rybářské doklady,
musíte se nejprve přihlásit
do rybářského kroužku, kde se
budete nějaký ten čas učit
a na konci roku budete skládat
rybářské zkoušky, které jsou
písemné a ústní.
Jaké máme ryby ?
Asi ta nejznámější ryba je kapr,
štika a sumec, ale pak tu máme
ryby i méně známé, to jsou třeba
jeseter, perlín, slunka.
Každá ryba má svou míru
(od kolika centimetrů si ji můžeme
ponechat).
A také mají dny hájení. Když je
ryba hájená, nesmíme si ji
ponechat. Některé ryby jsou
hájeny celoročně např. střevle
potoční, vranka obecná.
Jak dělíme ryby ?
Podle prostředí, kde žijí, je dělíme
na mořské, sladkovodní a tažné.
Dále podle přijímaní potravy je
rozdělujeme na dravé, všežravé
a nedravé.
Jak dělíme vody?
•podle obsahu soli
(slané, sladké, smíšené).
•podle vodního proudu
(tekoucí, stojaté)
• podle využití
(rybářské revíry, chovné)
•podle rybářských revírů
(pstruhové, mimopstruhové)
Rybářka Anna Huvarová, 8.B
Očima čtvrťáka...
V pátek 11.10. jsme šli na výlov Boroveckého rybníka.
Rybáři vypouštěli rybník. Ryby se valily rovnou
rybářům do podběráků. Rybáři měli plné ruce práce.
Ze začátku tam byly malé rybky, ale pak už tam bylo
více a více kaprů. Potom vylovili zlatou rybku. Počasí
nám vyšlo skvěle. Nejvíc se mi líbilo, jak vylovili
úhoře. Mohli jsme si na něj sáhnout. Moc se mi to
líbilo. Příští rok bych šla na výlov rybníka znovu.
$
$
$
Eva Břečková, 4.A
Namalovala: Zuzana Krčmáriková, 4.A
strana 7
Ahoj, jsem kapr
Kryštof!
Bydlím v Boroveckém
rybníku. Je tam klid
a pokoj. Ale hned
na druhý den pokoj už
nebyl, přišly totiž divné
bytosti. Všichni v rybníce
začali panikařit, ale jeden
starý sumec říkal, že se
těch bytostí nemusíme
bát. Prý se jmenují “rybáři“ a ještě říkal, že berou
jen dospělé ryby. Děti se zklidnily a dospělé ryby
pokračovaly v panikaření. Rybáři svými podivnými
ploutvemi za č ali vytahovat ryby a házeli je
do podivných věcí, ve kterých byly díry. Nahoře
u plotu se hrnuly rybářské děti. Jeden rybář mě vzal
do sítě a šel k dětem. Strašně mě to lechtalo, ale
nemohl jsem dýchat, tak mě raději vrátil do rybníka.
Potom se na mě, na moje zbylé kamarády a ještě
na celý rybník dívala taková divná jednooká věc*,
do které mluvil další člověk. Potom tam za plotem
na jejich stole bylo mnoho dětí a ty děti sepisovaly
listy, na kterých bylo něco o nás. Velmi mě to
překvapilo, tak jsem se na ně díval.
Až ty děti odešly, uchýlil jsem se ke spánku. Zzzzzz.
Zazvonil zvonec a dne je konec.
Jonáš Rusek, 4.B
*Jednookou věcí kapr myslel kameru příboké televize.
Namalovala: Amálie Seibertová, 4.A
strana 8
Škola trhem práce
- pátek dne 25. 10. se škola proměnila v trh práce, na kterém
V
jsme měli na výběr z 10 povolání, která se zpracovávala podle tříd.
1. a 2. třídy tvořily plakáty k danému povolání. Žáci 3.-5. tříd
přinesli potřebné pomůcky k vykonávání daných povolání (nůžky,
šroubovák, krabičky od léků, atd.). 6. a 7. třídy zjišťovaly historii,
zdravotní omezení a rizika povolání. Polovina 8. a 9. třídy hledala
informace o platech, školách, kde vás na tato povolání připraví
a pak tyto informace sepisovala na velký plakát. Druhá polovina
(žáci mediální výchovy) tvořila o vybraných povolání prezentace.
Na konci těchto hodin těžké práce se žáci prvního i druhého
stupně předvedli v dívčí tělocvičně, kde byly vystaveny jejich
výrobky, plakáty a panely s prezentacemi.
Lucie Hudková, 6.B

HALLOWEEN
Strašidla ve sklepě
To, že deváťáci mají své mladší spolužáky z prvního
stupně rádi a baví je zpříjemňovat jim školní docházku,
se ukázalo 1. listopadu - pouze den po americkém
svátku, který nazýváme HALLOWEEN. Pro tento
svátek jsou typické dýně, lampy, strašidla... Možná, že
pro některé z mladších dětí se o “zpříjemnění” nedá
mluvit, protože právě první dvě vyučovací hodiny se
žáci 9. B (a pár žáků z 9. A) proměnili ve strašidla.
Prvním úkolem pro prvňáčky, kteří se pro tuto
příležitost oblékli do různých strašidelných obleků,
byla bodovaná stanoviště. Někde se skládalo domino,
někde se přelézaly překážky a někde se ve slizu hledala mince za bonbón.
* ejvětší zážitky si však nejen prvňáci, ale i druháci a třeťáci odnesli z posledního stanoviště N
tajemného sklepa. To, že se naše strašidla opravdu vyznamenala, dokazoval mnohdy pláč a křik.
Váš i náš dík patří našim úžasným strašidlům, organizátorům, ale i Vám, kteří jste se tak krásně báli!
Míša Šumberová, 9. B
Rozhovor s organizátory
Odpovídali Erik Kerekeš a Kuba Monsport, 9. B
 Kdo z vás dvou se na organizaci podílel více, čí to
vlastně byl nápad?
Kuba: Hlavní organizátor byl Erik, stejně tak byl autorem
prvotního nápadu. Erik: Kuba mi hodně pomáhal.
 Jak vás napadlo vůbec něco takového uspořádat?
Kuba: Napadlo nás nejdřív, že bychom mohli udělat
nějakou soutěž. Udělat něco jako minulé generace devítek.
Tak to vlastně vzniklo. Možná přání po sobě něco zanechat,
ať se na nás nezapomene nebo tak nějak.
 Jak byste zhodnotili organizaci a komunikaci s
učiteli vůbec?
Organizace byla určitě úžasná. Všechno dopadlo dobře, učitelé měli skoro pro všechno pochopení. Možná #jen
škoda, že tam nebyl celý první stupeň. Takže by se dalo říct, že na organizaci by se dalo ještě něco zlepšit.
 Chtěli byste někdy něco takového zopakovat? Už se na něco chystáte?
Ještě bychom chtěli udělat Mikuláše. To jsou zatím naše plány do budoucna, tedy jestli to vyjde.
 Takže jste spokojení s výsledkem?
Až na ten necelý první stupeň určitě ano.
 Děkuji za rozhovor Agáta Kaňáková, 9.B
Agáta Kaňáková, 9.B
O strachu!
Den co den ten samý sen se v noci mi zdá. Probouzím se,
stojím vedle postele a tluču hlavou o zeď.
Jdu tmavou chodbou bez oken, chodbou z betonového lešení.
Všude je cítit vlhko. Ticho provází náhlé výkřiky a pomatené
mumlání, to vše za stálého kapání vody “kap, kap, kap...”.
Míjejí mě lidé v bílých pláštích s přešitými rukávy, někteří
beží, snaží se uniknout, v jejich očích se zračí hrozné
poznání. Jiní už nemají sílu, jen se plazí a jejich tělo je
zmítáno občasnými záškuby. Přicházím do místnosti, v čele je
tabule a v řadách jsou rozmístěny lavice. Další lidé v bílém,
kluk s deskami pobíhá po třídě a huláká:“Číslo, číslo, číslo!”
Na lavici sedí dívka, kýve se dopředu, dozadu, tam a zase
zpátky:“Nenávidím, nenávidím, nenávidím...” V rohu je
uzlíček, ten už jen leží, oči vytřeštěné. Pod jinou lavicí další,
otřásán tichými vzlyky. Uličkami prochází, chvíli běží
s hysterickým smíchem postava a za ní vlají její zacuchané
vlasy. Nervózní kluk se rozhlíží okolo, drolí houbu na prášek.
Nakreslila: Sára Šímová, 7.A
Vedle něj s tím samým výrazem sedí dívka, která se pustila
do křídy, na obličej se jí snáší jemný bílý prášek a místností se
ozývá nepříjemné skřípání. Jdu dál. Na tabuli šílenec píše jednu a tu samou rovnici, která vždy končí těmi
zuřivými škrtanci. Až na konci vidím posledního. Jsem to já, s tím samým ztraceným výrazem.
V tom mě probouzí tupá bolest, stojím čelem ke stěně a “bum, bum, bum,...” (a narážím hlavou o pelest).
Agáta Kaňáková, 9. B
Halloween je spojený se strašidly a sladkostmi. Já
osobně si tenot svátek spojuji s mocí a tmou.
Jednoho letního večera jsem se procházel po zahradě.
Věřte mi nebo ne, bylo dost času na uvažování a snění.
Myslel jsem si, že jsem se zasnil tak, až jsem cítil
kapky, které mi pomalu stékaly po tváři. Skutečnost
ale byla jiná. Spal jsem. To by vysvětlovalo ty mluvící
žízaly - pojďme ale zpátky.
Ze snu mě vytrhla prudká a pronikavá rána blesku
Nakreslila: Kateřina Nohavicová, 7.A
následovaná zaduněním. “Spadl strom!” zaznělo mi
v hlavě. To jsem ale musel hodit za hlavu. Já, jakožto
strašpytel ze tmy, jsem byl nucen si rozsvítit světlo.
A pak jsem to zjistil. Jsme bez proudu. To už ale
do místnosti vešla mamka se svíčkou a já byl hned
klidnější. Ani ne do minuty mě zase rozhodily hasičské
sirény. Celou vesnicí se rozeznělo hlasité:“Požární
poplach!” Ironicky jsem se však od této chvíle přestal
bát. Vše utichlo a za chvíli jsem usnul.
Ale řeknu vám, že takto jsem se ještě nebál a snad už
nikdy ani bát nebudu.
Martin Jaroš, 9.B
Nakreslil: Filip Kramoliš, 7.A
strana 14
Grüße -pozdravy $
Gute Morgen/Abend = Dobré ráno/večer $
Wie geht´s? (vi gétcs) = Jak se máte/š?
Gute Nacht = Dobrou noc Laune -nálady
Wie geht´s? (vi gétcs) = Jak se máte/š?
Danke gut = Děkuji,dobře und du = a ty?
schlecht (šlecht) = špatně
Es geht (es gét) = jde to
Eins, zwei, Polizei! $
Drei, vier, Offizier! $
fünf, sechs, Alte Hex! $
Sieben, acht, Gute Nacht! $
Neun, zehn, Schlafen gehen! $
$
$
$
$
$
[ajnc, cvaj, policaj] $ $
[draj, fír, oficí] $ $
[funf, zeks, alte hex] $
[zíbn, ácht, gute naht] $
[nojn, cén, šláfn gén] $
FISCHERS FRITZ FISCHT FRISCHE FISHE.
(fišns fric fišt friše fiše)
-Rybář Fritz chytá čerstvé ryby.
1, 2, Policajt!
3, 4, Důstojník!
5, 6, Stará ježibaba!
7, 8, Dobrou noc!
9, 10, Jdeme spát!
strana 15
Española
hh
Pequeña diccionario
= Malý slovník
poco - mucho = málo - hodně
cerca - lejos = blízko - daleko
vivir - morir = žít - zemřít
quizá - ciertamente
= možná - určitě
nunca = nikdy
¿Por qué? = proč?
dolor = bolest
indecente = neslušmý
¡socorro! = pomoc!
felicidat = štěstí
odio = nenávist
Píseň a slovníček: Anna Huvarová, 8.B
píseň
A veces
Někdy
A veces poco
a veces mucho
a veces contigo lucho
Někdy málo,
někdy více,
někdy s tebou bojuji.
A veces lloro
a veces corro
a veces grito ¡socorro!
Někdy pláču,
někdy utíkám,
někdy křičím: Pomoc!
A veces odio
a veces felicidad
a veces queremos fidelidad
Někdy nenávist,
někdy štěstí,
někdy chceme věrnost.
Ref:
La vida es un breve suspiro
y por eso no hay retiro.
El futuro es duro
el pasado es pesado.
Ref:
Život je krátký okamžik
a proto není osamění .
Budoucnost je těžká
minulost namáhavá.
A veces arma
a veces alma
a veces hay otra dama
Někdy zbraň
někdy duše
někdy je tu jiná dáma.
A veces somos amantes
a veces somos maridos
a vecas tenemos,
tenemos dolidos.
- Vojta Dyk (Nightwork)
Lengua
canción * *
Někdy jsme milenci,
někdy manželé.
Někdy máme, máme
bolesti .
Malý kvíz o Španělsku (nejen pro velké) = poco .... de España
1.
a)
b)
c)
Jaké je hlavní město Španělska?
Barcellona
Madrid
Moskva
3.
a)
b)
c)
Ke Španělsku patří:
Grónsko
Baleáry
Korsika
2.
a)
b)
c)
Španělsko leží na:
Pyrenejském poloostrově
ostrově ve Středozemním moři
Apeninském polooostrově
4. Slovíčko “libro” znamená
a) označení pro anglickou libru
b) písmo
c) kniha
5.
a)
b)
c)
“Sevilla” je:
tradiční španělské jídlo
španělské město
slovíčko znamenající “klíče”
6.
a)
b)
c)
Dvě LL vedle sebe čteme jako:
písmeno J
písmeno CH
normální L
Míša Šumberová, 9.B
Text písně: http://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/vojta-dyk/
Správné odpovědi: 1b), 2a), 3b), 4c), 5b), 6a)
strana 16
Anglický koutek = English Corner
anglický koutek
Pro I. stupeň: Zvířátka = Animals
Doplň názvy zvířátek:
E _ _ P _ _ _ _% %
T_ _ _ L _%
%
%
_ _ G% %
__PP_% %
%
_O__E
%
_I__
- Vyhledej názvy zvířátek v osmisměrce
Barbora Petruniaková, 8.B
Obrázky: Markéta Šumberová, 4.B
Čtenářský deník
strana 17
Rudá jako rubín
Autor: Kerstin Gierová
První díl trilogie Drahokamy
Děj:
16-ti letá dívka Gwendolyn Sheperdová zjistí, že zdědila vzácný gen
cestování v čase. Podle data narození si všichni mysleli, že gen zdědila
její sestřenka Charlote, ale když jednoho dne Gwenny skočila v čase,
musela se za necelý měsíc naučit alespoň základy toho, co se
Charlote učila celý život. Rozhodně to pro ni nebylo jednoduché.
Jejím partnerem pro skoky v čase je vysoký hnědovlasý Gideon de
Villiers, kterého Gwendolyn nemohla vystát.
Moje hodnocení:
Ze začátku mě knížka moc nebavila. Takový klasický úvod,
představování postav, atd… Když se ale začne pořádně něco dít, stojí
to za to. Na knížce se mi nejvíce líbily vtipné poznámky Gwendolyn,
na vše má nějaký komentář a vždy musí mít poslední slovo.
Žánr: sci-fi, fantasy román
Počet stran: 336
Barbora Petruniaková, 8.B
Hraničářův učeň
Autor: John Flanagan
Série knih Hraničářův učeň
První díl - Rozvaliny Gorlanu
První díl knihy Hraničářův učeň vypráví o Willovi a jeho přátelích z hradu
Redmontu. Celý život, co vyrůstal v sirotčinci, si Will přál stát se slavným
rytířem jako jeho otec. Do bojové školy ho ale nepřijali pro jeho malou postavu.
Když se zdá, že všechny jeho naděje jsou v koncích, všimne si ho podivný
hraničář Halt a přijme ho k sobě do učení. Will si zpočátku myslí, že být
hraničářem není ani zdaleka tak dobré jako být rytířem, čas ale ukáže opak.
Will se učí používat hraničářské zbraně: luk a šípy, šedozelenou pláštěnku
a malého ponnyho. Učí se také schopnosti neviditelně se pohybovat.
Kniha mě zaujala hned od prvního okamžiku. Je to jedna z knih, které se mi
opravdu dobře četly. Příběh je většinou napínavý a místy vtipný. A pokračování
v dalších deseti dílech je ještě lepší...
Melánie Klvaňová, 9.A
Zdroje obrázků: http://precteno.blogspot.cz/search/label/Flanagan
http://noras-livres.blogspot.cz/2012/02/ruda-jako-rubin.html
strana 18
Divadlo aneb Jak vypadá muzikál
Dne 12. 11. 2013 navštívily 7. - 9. třídy divadlo Jiřího Myrona v Ostravě. Viděli jsme představení Josef a jeho
úžasný pestrobarevný plášť, jehož autoři jsou Tim Rice a Andrew Lloyd Webber. Hlavním hrdinou je Josef,
nejmladší Jákobův syn. Otec ho upřednostňuje před jeho
bratry a jednou mu věnuje krásný barevný plášť.
Josef se pláštěm chlubí, ale to se nelíbí jeho bratrům a tak
se rozhodnou, že se svého bratra zbaví…
Vystupovalo spoustu dětí našeho věku, což bylo opravdu
úžasné a celkově představení bylo velice zajímavé.
Byl to skvělý kulturní zážitek a věřím, že všichni z nás se
bavili.
Součástí výletu byl také rozchod na ostravském náměstí.
Nováková Adriana, 7.A
Jak to viděli sedmáci? (Malování motivů z muzikálu na počítači)
$
Namaloval: Matěj Janečka, 7.A$
$
$
Namalovala: Kamila Kocourková, 7.A
Zeď- Co se děje více?
strana 19
Těšíme se na lyžák !!!
Jako každoročně pořádáme lyžařský
výcvik pro druhý stupeň. V čem lyžák
spočívá? Máte jedinečnou šanci se naučit
lyžovat nebo jezdit na snowboardu, popřípadě
zdokonalit svou techniku. I tentokrát budeme
ubytovaní v penzionu Kyčerka, který nám
poskytuje někdy až luxusní možnosti (vlastní
koupelna na pokoji, švédské stoly
na snídani...) Skiareál Ky č erka nabízí
sjezdovky r ů zn ý ch náro č ností, jak pro
nezkušené, tak pro profesionály
(i pro snowboardy).
Nám lyžák vždy poskytl úžasné
a nezapomenutelné zážitky, spoustu smíchu
a fyzickou aktivitu. Pobyt na horách je velmi
příjemnýa zdravý! Tak neváhejte a jeďte
s námi.
Michaela Šumberová, 9.B
První schůzka dětského
zastupitelstva
Dne 7. listopadu 2013 se konalo první zasedání dětského
zastupitelstva města Příbora. Zastupitelstvo se sešlo v zasedací
místnosti v piaristickém klášteře.
Celkově se nás tam sešlo 12 členů ze 13. Každá základní škola
v Příboře si do zastupitelstva zvolila 5 členů, gymnázium 3.
Z naší školy jsme se tam sešli 4: Vojta Kraut ze 6. A, Daniel
Marek ze 7. A, Dorka Bukovjanová z 8. A a Lukáš Putala z 9. A.
Chyběla jen Tereza Chvílová z 5. B. Zasedání se zúčastnil i pan
starosta Milan Strakoš, paní Iveta Busková z kanceláře vedení
města a paní Kateřina Neusserová z příborského zastupitelstva.
V dětském zastupitelstvu jsme debatovali o tom, koho zvolíme
jako starostu/ku. Bohužel se jím nestal nikdo z naší školy, ale žákyně Daniela Monsportová ze ZŠ Npor. Loma.
Při této schůzce jsme se měli také dohodnout, kdo se stane místostarostou/kou. Jelikož nás byl sudý počet, hlasování
bylo nerozhodné. Pokud nás bude na následujícím zasedání lichý počet, tak se snad rozhodne, kdo jím bude.
Zastupitelstvo si také schválilo svoje stanovy, téma příštího zasedání. Tím bude volný čas. Také jsme si dohodli termín
příštího zasedání a to na 12. 12. 2013 od 17:00 hodin v piaristickém klášteře.
Lukáš Putala, 9.A
Výtvarná galerie
strana 20
Vzpomínka na Mallorcu, autorka: Melánie Klvaňová, 9.A
Práce byla zaslána do celostátní soutěže “Ahoj z prázdnin”, získala čestné uznání.
Podzimní skřítci
Autoři z 2.A: Martin Vajda, Michaela Bönischová, Kristýna Konvičková,
Agáta Bartoňková, Markéta Čapková, Sebastien Alex Borovička

Podobné dokumenty