Použití: Flexibilní hadice pro technické oleje, topné oleje a

Komentáře

Transkript

Použití: Flexibilní hadice pro technické oleje, topné oleje a
TU 40
Hadice pro minerální oleje
Použití:
Flexibilní hadice pro technické oleje, topné oleje a
naftu (EN590:2010), také pro stlačený vzduch.
Charakteristika:
Pro vysokotlaké užití v průmyslu, garážích, čerpa­
cích stanicích a servisních provozech.
Elektrická vodivost: Odpor R < 106 Ohm/m (zjiště­
no podle EN ISO 8031:1997).
Upozornění:
POZOR: Není vhodná jako hadice k výdejním sto­
janům.
Teplotní rozsah: -45°C / +90°C; olej: -45°C /
+90°C; stlačený vzduch: -45°C / +70°C
Bezpečnostní faktor: 4 : 1
Duše: NBR, černá, hladká, elektricky vodivá.
Výztuž: Textilní příze, ovin.
Obal: SBR/NVC, černý, hladký, odolný olejům a po­
větrnosti.
Značení: průběžné značení bílou barvou:
„SEMPERIT S TU40 Öl/Luft, Oil/Air PN 40 bar Con­
ductive R < 106 Ohm/m“.
Číslo výrobku
mm
68176 0435
68176 0635
68176 0835
68176 1035
Vnitřní-Φ v
palec
4,0
6,0
8,0
10,0
1/4
5/16
3/8
Tloušťka
stěny v mm
Vnější-Φ
v mm
Provozní tlak
(max.) bar
Výztuž
počet
Poloměr ohybu
(min.) v mm
Hmotnost
ca. kg/m
Délka svitku
(max.) m
3,5
3,5
3,5
3,5
11,0
13,0
15,0
17,0
40
40
40
40
2
2
2
2
50
64
73
77
0,11
0,15
0,18
0,22
-
Pozor: Obecné informace k nabídce výrobků naleznete v dodatku k tomuto katalogu. Před
použitím nových nebo nevyzkoušených látek, nebo před použitím v oblastech, které nejsou
obsaženy v informačním materiálu o výrobku, je zapotřebí opatřit písemnou informaci kvalifi­
kovaného prodejce nebo aplikačního technika firmy Semperit. Provozní bezpečnost veške­
rých výrobků se musí pravidelně kontrolovat. Při poškození, zejména na povrchu hadice, musí
hadicová vedení být z bezpečnostních důvodů vyměněna. Všechny výrobky se musí sklado­
vat, ošetřovat a udržovat dle našich instrukcí ke skladování, ošetřování a údržbě jakož i dle
DIN 7716:1982. Pro naše zákazníky neustále vyvíjíme a inovujeme naše výrobky. Informujte
se prosím pravidelně o nejaktuálnějších informacích o výrobcích na stránce www.semper­
flex.com, nebo u našich kvalifikovaných prodejců či aplikačních techniků firmy Semperit.
Smlouvy se uzavírají na základě našich obecných obchodních podmínek. Právo změny vyhra­
zeno.
Stav: 25.05.2011
Důležité upozornění: Tento katalog byl vypracován s pečlivostí, aby našim zákazníkum posky­
toval vyčerpávající informace. Uvedené informace odpovídají současnému stavu techniky a
představují výsledek dlouholetých pokusů a zkoušek, resp. jsou založeny na údajích o odol­
nosti dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvedené látky. Individuální podmínky při nasazení ovliv­
ňují použití jednotlivých výrobků. Tyto výrobky proto skýtají pouze takovou bezpečnost, kterou
lze očekávat na základě našich údajů v písemných informacích o jednotlivých výrobcích a na
základě údajů o chemických odolnostech jakož i našich instrukcích k čištění výrobků. Při nepři­
měřeném nakládání s výrobkem, jako je hmoždění, trhání, natažení nebo zátěž nepřípustnými
látkami, nelze s touto bezpečností počítat. Všechny hadice jsou vyráběny dle EN ISO
1307:2006, pokud není uvedeno jinak.

Podobné dokumenty

TU10 5-25mm 10bar

TU10 5-25mm 10bar 590:1999), a topného oleje (DIN 51603, část

Více

Tisková zpráva, březen 2010

Tisková zpráva, březen 2010 bez pøedchozího varování nebo souhlasu uživatele a v roamingu tak mohou poplatky za datová spojení snadno dosáhnout i èástky srovnatelné s cenou letenky.. Roaming Guard monitoruje pøístup aplikací ...

Více

go beyond crm - Technologie pro marketing

go beyond crm - Technologie pro marketing NEZÁVISLE NA KANÁLECH A TYPU ZAŘÍZENÍ BĚHEM CELÉ CESTY ZÁKAZNÍKA.

Více

BRÖTJE kotle - záruční list

BRÖTJE kotle - záruční list K evidenci a pro poskytnutí patřičných garancí slouží " Doklad o spuštění přístroje oprávněnou osobou" - uživatelé dohlédněte prosím na jeho správné a úplné vyplnění. V rámci 5-leté záruční lhůty o...

Více

PARIS HILTON_PARIS

PARIS HILTON_PARIS třeba jenom s koncovkou „cz“. Všeobecně se o ní ví, že je to jedna z nejbohatších mladých svobodných dívek na světě. Je hlavou a dědičkou celého kolosu sítě Hilton, kterou také spravuje. Paris je a...

Více

ŠKWOR_LOUTKY

ŠKWOR_LOUTKY Oceán zabírá 70% prostoru na Zemi. Produkuje většinu kyslíku a absorbuje kysličník uhličitý. Proto je tak důležité udržovat čistotu vod, životního prostředí podmořských živočichů, protože na jejich...

Více