1 Správce licencí

Komentáře

Transkript

1 Správce licencí
1 Správce licencí
Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná
licence.
Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové licence vázané
na hardware počítače. Před významnou změnou hardware (výměna disku, flash BIOSu) je nutné licenci
deaktivovat (vrátit na licenční server) a znovu ji aktivovat po ukončení změn.
Nastavení aktuálního režimu licencování a správa licencí se provádí pomocí Správce licencí
(IDEALManager.exe). Pokud program při spuštění nenalezne potřebnou licenci, zobrazí se dialog
s varováním a možností spuštění Správce licencí.
Správce licencí lze také spustit:



příkazem nabídky Windows Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí
z jednotlivých aplikací příkazem Soubor > Správce licencí
příkazem Licence z aplikace IDEA StatiCa
Ve skupině Výběr typu licencování se nastavuje způsob načítání licencí pro programy IDEA:


Lokální licence – licence se načítají z aktuální pracovní stanice nebo z USB klíče. Je-li dostupná
licence na USB klíči, načítá se licence z USB klíče, jinak se licence načítá z klíče na pracovní
stanici. Nedílnou součástí platné licence je licenční soubor – viz 4 Licenční soubory pro
softwarové licence.
Síťová licence – licenci pro jednotlivé pracovní stanice poskytuje síťový licenční server Eleckey.
Nedílnou součástí platné licence je licenční soubor – viz 4 Licenční soubory pro softwarové
licence.
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com

HASP síťová licence – licence pro jednotlivé pracovní stanice poskytuje síťový hardwarový klíč
HASP.
Podle nastaveného typu licence je dostupná karta pro nastavení parametrů licence.
Klepnutím na Test licencí se zobrazí seznam dostupných modulů z aktuálně dostupné licence.
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
2 Lokální licence
Lokální licence je výchozí nastavení způsobu licencování aplikace. Licence může být na pracovní stanici
nebo na USB flash disku. Lokální licence se používají, je-li ve Správci licencí ve skupině Výběr typu
licencování nastavena možnost Lokální licence.
2.1 Aktivace licence na pracovní stanici
Aby bylo možné pracovat s lokální licencí na pracovní stanici, musí být ve Správci licencí zobrazena
karta Lokální licence (tj. nesmí být dostupný licenční USB klíč).
Aktivace vyžaduje, aby ve chvíli aktivace byl aktivovaný počítač připojen k internetu.
1) Zkopírujte zaslaný Aktivační klíč do textového pole Aktivační klíč ve skupině Aktivace na kartě
Lokální licence. Klepněte na tlačítko Aktivovat vedle textového pole se zadaným Aktivačním
klíčem. Program se spojí s aktivačním serverem a přenese licenci na pracovní stanici (zaktivuje
se).
2) Nakopírujte dodaný licenční soubor do příslušného adresáře – viz 4 Licenční soubory pro
softwarové licence.
2.2 Přenos licence na jiný počítač
Pokud potřebujete program aktivovat na jiném počítači, popř. se chystáte k výměně hardware či
přeinstalování operačního systému, je potřeba nejdříve licenci vrátit na Aktivační server.
Zkopírujte zaslaný Aktivační klíč do textového pole Aktivační klíč ve skupině Aktivace na kartě
Lokální licence. Klepněte na tlačítko Deaktivovat vedle textového pole se zadaným Aktivačním klíčem.
Program se spojí s aktivačním serverem a vrátí licenci na aktivační server.
Následně lze program výše uvedeným postupem zaktivovat na jiném počítači, popř. znovu aktivovat na
stejném počítači.
2.3 Upgrade licence (reaktivace)
Při upgrade (rozšíření licence) postačuje nakopírovat do příslušného adresáře zaktualizovaný licenční
soubor – viz 4 Licenční soubory pro softwarové licence.
Při prodloužení časově omezené licence se postupuje obdobně jako při prvotní aktivaci. Po doručení
oznámení, že je licenci možné reaktivovat, spusťte Správce licencí.
1) Vložte aktivační klíč do textového pole Aktivační klíč ve skupině Aktivace na kartě Lokální
licence. Klepněte na tlačítko Aktivovat vedle textového pole se zadaným Aktivačním klíčem.
Program se spojí s aktivačním serverem a zaktualizuje licenci na počítači (reaktivuje ji).
2) Nakopírujte zaktualizovaný licenční soubor do příslušného adresáře – viz 4 Licenční soubory pro
softwarové licence.
2.4 Upgrade licence na USB klíči (reaktivace)
Aby bylo možné pracovat s lokální licencí na USB klíči, musí být ve Správci licencí zobrazena karta USB
klíč (licenční USB klíč musí být připojen k počítači a dostupný před spuštěním Správce licencí).
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Při upgrade (rozšíření licence) na USB klíči postačuje nakopírovat do příslušného adresáře
zaktualizovaný licenční soubor – viz 4 Licenční soubory pro softwarové licence.
Při prodloužení časově omezené licence po doručení oznámení, že je licenci možné reaktivovat, spusťte
Správce licencí (USB klíč musí být připojen k počítači).
1) Vložte aktivační klíč do textového pole Aktivační klíč ve skupině Aktivace na kartě USB klíč.
Klepněte na tlačítko Aktivovat vedle textového pole se zadaným Aktivačním klíčem. Program se
spojí s aktivačním serverem a zaktualizuje licenci na USB klíči (reaktivuje ji).
2) Nakopírujte zaktualizovaný licenční soubor do příslušného adresáře – viz 4 Licenční soubory pro
softwarové licence.
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
3 Síťová licence Eleckey
V případě síťové licence Eleckey běží na jednom počítači v síti licenční server, který poskytuje licence
jednotlivým počítačům v síti.
Při použití síťové licence Eleckey je nutné, aby jednotlivé lokální počítače mohly on-line komunikovat
s licenčním serverem, tzn. na firewallu serveru musí být povolen port, na kterém licenční server běží
(výchozí je 1245).
Je také nutné, aby na každé lokální stanici byl platný licenční soubor – viz 4 Licenční soubory pro
softwarové licence.
3.1 Instalace na lokální počítače
Na jednotlivé stanice se nainstalují programy IDEA StatiCa. Ve Správci licencí se na jednotlivých
stanicích zapne typ licencování Síťová licence.
Na kartě Síťová licence lze nastavit následující vlastnosti připojení k síťovému licenčnímu serveru:



Jméno licenčního serveru - zadání DNS jména počítače, na kterém je zprovozněn Eleckey
Network Licence server.
Adresa licenčního serveru – zadání IP adresy počítače, na kterém je zprovozněn Eleckey
Network Licence server.
Port – zadání portu, na kterém je přístupná služba Eleckey Network Licence server. Výchozí port
je 1245.
Pro funkční připojení stačí zadat hodnotu Adresa licenčního serveru. Je-li zadáno Jméno licenčního
serveru a zároveň Adresa licenčního serveru, musí souhlasit zadaná Adresa licenčního serveru s IP
adresou získanou pomocí DNS ze zadaného Jména licenčního serveru.
Dále na každé pracovní stanici nakopírujte dodaný licenční soubor do příslušného adresáře – viz 4
Licenční soubory pro softwarové licence.
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
3.2 Zprovoznění licenčního serveru
Na počítač, který má fungovat jako licenční server, je potřeba nainstalovat program Eleckey NetKey
licence server. Na nainstalovaný licenční server je pak potřeba zavést licence - pomocí zaregistrování
aktivačních klíčů.
Instalační program licenčního serveru a programy pro práci s licencemi jsou sbaleny v archivu
NetKeyTools.zip.
3.2.1 Instalace licenčního serveru
Instalace licenčního serveru se provede spuštěním souboru ‚NetKey License Server 4.0.exe‘nebo
instalačního balíčku ‚NetKey License Server 4.0 EK.msi‘. Po ukončení instalace je možné vybrat, zda se
má licenční server nainstalovat jako služba nebo spouštět pod uživatelským účtem.
Server lze po instalaci pustit jako službu (bez uživatelského prostředí) nebo jako samostatnou aplikaci
s jednoduchým grafickým rozhraním pod aktuálním uživatelským účtem.
V případě, že licenční server běží jako služba, nelze spustit druhou instanci serveru s uživatelským
rozhraním (konflikt na TCPIP portu), je službu je nutné nejdříve zastavit.
3.2.2 Programy pro aktivace licencí
Pro aktivace a přenosy licencí se používají pouze Aktivační klíče, jiné možnosti aktivace a přenosu
licence (Licenční klíč, Transfer Out/Transfer In) nejsou podporovány.
K práci s licencemi na licenčním serveru slouží programy REGISTER.EXE a TRANSFER.EXE (z
balíčku NetkeyTools.zip). V okamžiku aktivace licencí je nutné, aby byl počítač, na kterém se spouštějí
programy pro aktivaci licencí, připojen k internetu.
Programy REGISTER.EXE (TRANSFER.EXE) používají pro spojení s licenčním serverem nastavení ze
souboru NETKEY.INI, který je ve stejném adresář jako soubory REGISTER.EXE (TRANSFER.EXE).
Jako výchozí nastavení je použito Host=localhost, tzn. předpokládá se, že programy REGISTER.EXE
(TRANSFER.EXE) budou spuštěny na počítači, na kterém běží licenční server.
Obsah souboru NETKEY.INI :
[Network]
ServerAddress=
ServerPort=1245
Host=
Adresu licenčního serveru je možné zadat ve formě IP adresy do řádku ServerAddress= nebo ve formě
jména serveru do řádku Host= . Zadané jméno musí být převoditelné na IP adresu pomocí DNS.
V případě, že licenční server neběží na výchozím portu (1245), je nutné nastavit aktuální číslo portu do
řádku ServerPort=.
Pokud je program REGISTER.EXE (TRANSFER.EXE) spuštěn z jiného počítače, je potřeba v souboru
NETKEY.INI nastavit adresu (jméno počítače), na kterém běží licenční server a na kterém mají být
licence aktivovány, příp. deaktivovány.
3.2.3 Zavedení licencí na licenční server
Spusťte program REGISTER.EXE. Zkopírujte zaslaný Aktivační klíč do textového pole Aktivační klíč.
Klepněte na tlačítko Aktivovat vedle textového pole se zadaným Aktivačním klíčem. Program se spojí
s aktivačním serverem a zaktivuje licence na licenčním serveru.
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
3.2.4 Přenos licence na jiný licenční server
Pokud potřebujete pro licenční server použít jiný počítač, popř. se chystáte k přeinstalování operačního
systému, je potřeba nejdříve licenci vrátit na aktivační server.
Spusťte program TRANSFER.EXE.
Zkopírujte zaslaný Aktivační klíč do textového pole Activation key. Klepněte na tlačítko Deactivate
vedle textového pole se zadaným Aktivačním klíčem. Program se spojí s aktivačním serverem a vrátí
licenci na aktivační server.
V případě, že je program Transfer.exe spuštěn na serveru, na kterém není aktivní žádná licence, je místo
tlačítka Deactivate dostupné tlačítko Activate, které má stejnou funkci jako tlačítko Aktivovat
v programu REGISTER.EXE.
Následně lze program výše uvedeným postupem zaktivovat na jiném počítači, popř. znovu aktivovat na
stejném počítači.
3.2.5 Upgrade licencí
Při upgrade (rozšíření licence) postačuje na každé pracovní stanici nakopírovat do příslušného adresáře
zaktualizovaný licenční soubor – viz 4 Licenční soubory pro softwarové licence.
V případě prodloužení časově omezené licence se postupuje obdobně jako při prvotní aktivaci licence.
1) Po obdržení oznámení od distributora, že licenci lze reaktivovat, se na počítači se spuštěnou
službou síťového licenčního serveru spustí utilita REGISTER.EXE, zkopíruje se aktivační klíč do
textového pole Aktivační klíč a po klepnutí na Aktivovat dojde k reaktivaci licence.
2) Na jednotlivých pracovních stanicích je nutné zkopírovat zaktualizovaný licenční soubor do
příslušného adresáře – viz 4 Licenční soubory pro softwarové licence.
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
3.3 Potíže při práci se síťovou licencí Eleckey
3.3.1 Potíže při aktivaci
 Aktivační utilita REGISTER.EXE (TRANSFER.EXE) hlásí, že se nelze připojit k Licenčnímu
serveru (Cannot connect to NetKey License server). Možné příčiny:
o na serveru neběží služba poskytující licence – NetKey License server (ani jako
aplikace, ani jako služba)
o v souboru NETKEY.INI v adresáři utilit REGISTER.EXE (TRANSFER.EXE) je
uvedena špatná adresa/jméno serveru, na kterém běží licenční server
o je blokována komunikace mezi programy REGISTER.EXE (TRANSFER.EXE) a
licenčním serverem – na firewallu serveru není otevřen potřebný port
 Aktivační utilita REGISTER.EXE (TRANSFER.EXE) hlásí, že se nelze připojit
k Aktivačnímu serveru (Cannot connect to Activation server. Please check your internet
connection and try again)
o pokud se při aktivaci objeví toto hlášení a není problém s internetovým připojením
(funguje ping na www3.idea-rs.com), zkuste spustit program REGISTER.EXE
(TRANSFER.EXE) na jiné pracovní stanici v síti.
V tomto případě je potřeba upravit obsah souboru NETKEY.INI v adresáři utilit
REGISTER.EXE (TRANSFER.EXE) obdobně jako pro aplikace IDEA na lokálních
pracovních stanicích. Nastavte adresu serveru s běžícím NetKey License server do
řádku ServerAddress= a upravte příslušně i řádek Host= . Obsah souboru pak vypadá
např.:
[Network]
ServerAddress=192.168.1.2
ServerPort=1245
Host=
kde 192.168.1.2 je IP adresa serveru s běžícím NetKey License serverem.
Po spuštění pak utilita REGISTER.EXE (TRANSFER.EXE) běží na pracovní stanici a
komunikuje na jednu stranu s licenčním serverem v sítí a na druhou stranu přes internet
s aktivačním serverem firmy IDEA.
Tímto postupem lze utility REGISTER.EXE (TRANSFER.EXE) použít i pro dálkovou
správu licencí přes internet (pokud je přístupný příslušný port na firewallu).
3.3.2 Potíže při spouštění aplikace na lokálních stanicích
 Aplikace hlásí, že se nelze připojit k Licenčnímu serveru (Cannot connect to NetKey License
server). Možné příčiny:
o na serveru neběží služba poskytující licence – NetKey License server (ani jako
aplikace, ani jako služba)
o v souboru NETKEY.INI v adresáři aplikace je uvedena špatná adresa/jméno serveru,
na kterém běží licenční server
o je blokována komunikace mezi lokálním počítačem a a licenčním serverem – na
firewallu serveru není otevřen potřebný port, na lokální stanici je blokována odchozí
komunikace
 Aplikace hlásí, že jsou vyžadovány licence (NetKey: Lincese is required). Možné příčiny:
o Na licenčním serveru nebyly ještě zaregistrovány žádné licence.
 Aplikace hlásí poškozený licenční klíč („Netkey:Invalid key device“). Možné příčiny:
o Poškozená licence na licenčním serveru (změna hardware, přesun virtuálního počítače
na jiného hostitele). Licenci je nutné znovu aktivovat.
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
4 Licenční soubory pro softwarové licence
Pro softwarové licence (lokální na stanici, lokální na USB a síťová licence Eleckey) je vyžadována
přítomnost licenčního souboru na pracovní stanici. Licenční soubor doplňuje existující funkční
softwarovou licenci – viz předchozí kapitoly.
Jméno licenčního souboru je ve tvaru IdeaRS_UserID.key, popř. IdeaRS_UserID_CompanyName.key,
kde:


UserID - je identifikační číslo softwarové licence (zobrazí se po klepnutí na Test licencí, položka
UserID)
CompanyName – identifikátor společnosti vlastnící licenci.
Licenční soubor musí být nakopírován:


do licenčního adresáře C:\ProgramData\IDEARS\License\ - v tomto případě je licenční soubor
platný pro všechny nainstalované verze IDEA StatiCa 7 a vyšší na pracovní stanici.
nebo přímo do instalačního adresáře příslušné verze IDEA StatiCa (výchozí adresář je
C:\Program Files\IDEA RS\StatiCaX) – licenční soubor je platný pouze pro verzi v tomto
adresáři..
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
V případě síťové softwarové licence musí být licenční soubor nakopírován do licenčního nebo
instalačního adresáře programu IDEA StatiCa na každou pracovní stanici, ze které je program IDEA
StatiCa spouštěn.
Informace o licenčním souboru se zobrazují ve Správci licencí na záložce Licenční soubor.
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
5 Síťová licence HASP
V případě síťové licence HASP jsou licence uloženy v hardwarovém USB klíči. Tento USB klíč je
připojen do jednoho z počítačů v síti.
Při použití síťové licence HASP je nutné, aby jednotlivé lokální počítače mohly on-line komunikovat
s licenčním serverem, tzn. na firewallu počítače s hardwarovým klíčem HASP musí být povolen port, na
kterém licenční server běží (výchozí je TCP/UDP 1947).
5.1 Instalace na lokální počítače
Při práci v lokální síti (intranetu) není nutné na jednotlivé pracovní stanice instalovat žádné ovladače.
Na jednotlivé stanice se nainstalují programy IDEA StatiCa. Ve Správci licencí se na jednotlivých
stanicích zapne typ licencování HASP síťová licence.
Je-li zatržena volba Zobrazit tento dialog při spuštění aplikace, spustí se Správce licencí před každým
spuštěním IDEAStatiCa.exe, aby bylo možné změnit nastavení požadovaných licencí.
5.1.1 Výběr požadovaných modulů
Na kartě HASP Síťová licence lze v seznamu Moduly zapnout/vypnout skupiny modulů nebo jednotlivé
moduly, jejichž licence má být při spuštění aplikací IDEA použita, tzn. obdržena z licenčního klíče.
Je-li zapnuta volba Komerční moduly, vybírají se celé sestavy modulů, odpovídající prodejnímu
schématu aplikací IDEA StatiCa. Vybraný komerční modul se převede na skupinu požadovaných
technických modulů, které mají být obdrženy z licenčního klíče. Je-li vybráno více sestav, vytvoří se
sjednocení požadovaných technických modulů.
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Je-li zapnuta volba Technické moduly, vybírají se jednotlivé moduly, pro něž má být obdržena licence
z licenčního klíče.
5.1.2 Komunikace stanice s licenčním serverem
Ve výchozím nastavení se vyhledává hardwarový klíč v síti pomocí broadcast dotazu.
V seznamu Nalezené klíče se po klepnutí na Najít klíč zobrazí seznam hardwarových klíčů HASP
společnosti IDEA a počty jednotlivých modulů dostupných na těchto klíčích.
IP adresa – do vstupního pole lze zadat IP adresu serveru, ke kterému je připojen HASP USB klíč. Toto
nastavení je nutné v případě, že pracovní stanice leží v jiné síti než server s HASP USB klíčem nebo se
nedaří nalézt z pracovní stanice klíč pomocí broadcast dotazu. Je-li zadána IP adresa, vytvoří se v adresáři
%USERPROFILE%\APPDATA\LOCAL\SAFENET SENTINEL\SENTINEL LDK
soubor HASP_108213.INI. Soubor obsahuje pouze položku:
SERVERADDR = zadaná adresa
Upozornění: po změně IP adresy je nutné aplikaci zavřít a znova spustit, aby se projevily změny ve
vytvořeném INI souboru. Soubor lze popř. vytvořit i ručně, bez nastavení IP adresy ve Správci licencí –
pak nemusí obsah INI souboru souhlasit s nastavením ve správci souborů.
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
5.2 Zprovoznění licenčního serveru
5.2.1 Ovladače hardwarového klíče
Nejsou-li na počítači s hardwarovým klíčem HASP nainstalovány ovladače podporující hardwarové klíče
HASP, je nutné je nainstalovat. Ovladače v balíčku Sentinel HASP/LDK - Windows GUI Run-time
Installer nebo pro instalaci z příkazové řádky Sentinel HASP/LDK - Command Line Run-time
Installer lze stáhnout ze stránek výrobce - http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/
5.2.2 Sentinel Admin control center
Po instalaci Sentinel HASP/LDK je na počítači dostupné administrační rozhraní pro nastavení licenčního
serveru.
Webové administrační rozhraní Sentinel Admin Control Center je dostupné v prohlížeči na adrese
http://localhost:1947/.
Klíče společnosti IDEA mají přiřazeno Vendor ID 180 213.
Detaily klíče (moduly a k nim připojení uživatelé) se dají zobrazit v menu Options > Features.
5.2.3 Aktualizace obsahu klíče
Aktualizace obsahu klíče se provádí pomocí souboru V2C.
Po obdržení souboru pro aktualizaci obsahu klíče spusťte Sentinel Admin Control Center na počítači, ke
kterému je připojený HASP USB klíč. Zvolte příkaz menu Options > Update/Attach.
Klepněte na Select file a pak na Apply file – obsah klíče se zaktualizuje.
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
5.3 Potíže při práci se síťovou licencí HASP
5.3.1 Potíže při spouštění aplikace na lokálních stanicích
Ve výchozím nastavení se pro vyhledání serveru s hardwarovým klíčem v síti používá broadcast dotaz,
popř. se použije INI soubor vytvořený podle zadané IP adresy licenčního serveru – viz 5.1.2
Komunikace stanice s licenčním serverem. Proto nemusí být na jednotlivé stanice instalovány žádné
ovladače klíče.
Pokud nedokáže aplikace nalézt klíč ani pomocí broadcast dotazu (omezení sítě, popř. stanice připojená
přes firewall apod.), ani podle zadané IP adresy licenčního serveru, je nutné na stanici nainstalovat stejné
ovladače hardwarového klíče, které jsou naistalovány na serveru (viz 5.2.1 Ovladače hardwarového
klíče).
Na stanici spusťte administrativní rozhraní Sentinel Admin Control Center (v prohlížeči
http://localhost:1947/). V menu zvolte příkaz Configuration. Na záložce Access to remote licence
managers zatrhněte volbu Aggressive search for Remote Licences a do pole Specify Search
Parameters zadejte IP adresu serveru, ke kterému je připojen HASP klíč.
Po uložení změn a restartu aplikace se bude klíč vyhledávat přímým dotazem na zadanou IP adresu.
IDEA RS s. r. o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com

Podobné dokumenty

1 Správce licencí

1 Správce licencí  Aktivační utilita REGISTER.EXE (TRANSFER.EXE) hlásí, že se nelze připojit k Licenčnímu serveru (Cannot connect to NetKey License server). Možné příčiny: o na serveru neběží služba poskytující lic...

Více

Konfigurace VPN na telefonech s OS Symbian

Konfigurace VPN na telefonech s OS Symbian se mohou v různých verzích OS Symbian mírně lišit. Instalace Nokia Mobile VPN klienta Pro připojení budeme potřebovat nainstalovaného Nokia Mobile VPN klienta. V novějších telefonech je již obsažen...

Více

Ovládání laboratorního modelu Mindstorms NXT (spike) pomocí PC

Ovládání laboratorního modelu Mindstorms NXT (spike) pomocí PC komponenty přitom komunikují nezávisle na sobě. Koncept přenosu se nejvíce podobá sběrnici USB zkombinované se strukturou počítačových sítí 10Base2 (tenký Ethernet). [9]

Více

Kompatibilita Zasuvek.xlsx

Kompatibilita Zasuvek.xlsx Category 6A(Class E+) -nestíněná

Více

SA-NKLC09 (netkey) A4 Czech v6 final.qxp

SA-NKLC09 (netkey) A4 Czech v6 final.qxp Držák pro montáž na stenu. Používá se pro montáž 12portových zářezových nebo modulárních propojovacích

Více

Síťová instalace - SCIA Engineer Help

Síťová instalace - SCIA Engineer Help Síťovou ochranu lze nainstalovat do kteréhokoli počítače v síti. Nemusí se tedy jednat o doménový ani souborový server. Pro každý z autorizovaných modulů lze nastavit jiný počet licencí, které je m...

Více

Manuál pro síťovou instalaci

Manuál pro síťovou instalaci Síťovou ochranu lze nainstalovat do kteréhokoli počítače v síti. Nemusí se tedy jednat o doménový ani souborový server. Pro každý z autorizovaných modulů lze nastavit jiný počet licencí, které je m...

Více

Stručná instalační příručka

Stručná instalační příručka  CyclopeClient.exe - instaluje se ručně na každém počítači, který má být sledován. Instaluje se na počítače s OS Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 2003 a 2008 Server). Pr...

Více

Nové prvky v C# 3.0

Nové prvky v C# 3.0 tomu tak. Lambda výrazy tak, jak budou v novém C# uvedeny, mají větší funkcionalitu a jsou významově nadřazeny anonymním metodám. Mezi jejich zajímavé vlastnosti patří: lambda výrazy neudávají typy...

Více

Protection - SCIA EUG CZ, zs

Protection - SCIA EUG CZ, zs Připojení hardwarového klíče Sentinel ................................................................................ 6 Import nového souboru LIC .....................................................

Více