Katalog vín 2011 - Vinaři Bučovice

Komentáře

Transkript

Katalog vín 2011 - Vinaři Bučovice
XII.VÍN
ZÁMECKÝ KOŠT
Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka
Správa státního zámku Bučovice
Město Bučovice
KATALOG
VÍN
STÁTNÍ ZÁMEK
BUČOVICE
14. 5. 2011
Vážení přátelé, milí hosté!
Vítejte, velectění vinaři,
Vysokovážení vinohradníci!
Díky Vám!
Verši velebím Vaše výborné víno
Váš Veltlín, vonící včelami,
Vaše Vavřinecké……
Vy umíte vdechnout vínu vášeň,
Večerní vánek včarovat
Věnovat všechno vínu.
Díky Vám!
Vážení návštěvníci našeho koštu!
Vítáme Vás srdečně již u XII. Zámeckého koštu vín v Bučovicích, který pro
Vás tradičně připravilo „Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka “. Také letos se
scházíme v krásných, historických prostorách renesančního zámku v Bučovicích, které jistě esteticky umocní tento jarní festival vína.
Všichni víte, jaké nepříznivé podmínky vládly v loňském roce. Ty se podepsaly
výrazně na úrodě a hlavně na kvalitě vína. Složité září zapříčinilo např. vysoký
obsah kyselin.
Přesto si dovolíme tvrdit, že mezi 800 vzorky, které se obětavým pořadatelům podařilo shromáždit, najdete lahodná a kvalitní vína a to i z ročníku 2010.
Vřelé díky všem vinařům, kteří nám poskytli vzorky. Moc si jich vážíme.
Víno je obrovský fenomén a mezi nápoji nejušlechtilejší.
Přejeme Vám, abyste s Vašimi blízkými, přáteli a kamarády strávili na našem
koštu krásné chvíle, plné radosti, vjemů a zážitků.
Koštujte, diskutujte, bavte se...
Vždyť víno je Vaším celoživotním průvodcem a věčnou inspirací.
Na zdraví Vám všem!!
Sdružení zámeckých vinařů bučovicka,
Organizační výbor koštu
Vystavovaná vína byla hodnocena
29 odbornými komisemi
pod vedením subkomisařů:
Ing. Trávníček Jiří - Rohatec
Mgr. Navrátil Aleš - Bučovice
V průběhu 12 let se na našem koštu objevil
tento počet vzorků:
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Vzorky
543
920
840
1003
1157
1068
1047
940
1108
1029
1081
743
Vážení přátelé,
opět po roce Vás vítáme
na
ZÁMECKÉM KOŠTU VÍN,
který pro Vás připravil tento výstavní výbor
Navrátil Aleš
Holásek Oldřich
Pölzer Miroslav
Capita František
Dvořák Dalibor
Kotrba Antonín
Šubrt Jiří ml.
Houšť Pavel
Malenovský Václav
Petržela Petr
Turkovský Zdeněk
Navrátil Ladislav
Doležal František
Buriánek Martin
Halas Rudolf
Filo Vladimír
Prokop Milan
Knesl Lubomír
Obecné vinařské principy
Jednotlivé druhy vína jsou rozdělovány na několik skupin. Česká republika se při rozdělování vín tradičně přiklání k systému, který upřednostňuje odrůdu a vyzrálost hroznů
stanovenou měřením obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně. Poslední změna
vinařského zákona však dala také možnost označovat víno především podle původu
hroznů, ze kterých bylo víno vyrobeno.
Rozdělení vína podléhá různým principům, které jsou ovlivňovány mnoha faktory. Při
prvním setkávání s vínem je rozdělujeme podle nám známých ukazatelů.
S postupným nabýváním znalostí a zkušeností se pohled na víno mění a s ním i jeho rozdělování. Z hlediska jednotnosti a srozumitelnosti je však nadřazeno názvosloví
a pravidla stanovená vinařským zákonem a nařízeními ES.
Poznámka: dále uváděná zkratka „°NM“ znamená stupeň normovaného moštoměru.
Jeden stupeň NM představuje jeden kg přírodního cukru ve 100 l hroznového moštu.
Rozdělení vín podle druhu a kvality
podle vinařského zákona České republiky
Tichá vína - Rozdělení tichých vín
Stolní víno
Stolní víno je víno, které může pocházet z hroznů vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU, a to
z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných. Je to nejnižší kategorie vín. Nesmí být označeno
názvem odrůdy, oblasti, vinařské obce, viniční tratě nebo jiným zeměpisným názvem. Bývají vína
lehčí se 7-11 % obj. alk., méně extraktivní, vhodná k běžnému stolování.
Zemské víno
Zemské víno je stolní víno splňující následující požadavky:
•
Je vyrobeno pouze z tuzemských hroznů sklizených na vinici pro jakostní
víno dané oblasti nebo z povolených odrůd.
•
Výnos na vinici nesmí překročit 12 t/ha.
•
Cukernatost hroznů musí být min. 14 °NM.
•
Na rozdíl od stolního vína může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou, ze
které bylo vyrobeno.
Jakostní víno
Na výrobu mohou být použity pouze tuzemské hrozny z vinice pro jakostní víno z jedné vinařské oblasti.
Výroba vína musí proběhnout ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Výnos nesmí překročit 12 t/ha a
cukernatost hroznů musí dosáhnout min. 15 °NM. Víno musí splňovat jakostní požadavky a být zatříděno Státní
zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI), a to buď jako:
Jakostní víno odrůdové - víno vyrobené z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše 3 odrůd,
které musí být na seznamu odrůd pro výrobu jakostních vín.
Jakostní víno známkové - víno vyrobené ze směsi hroznů, rmutu, hroznového moštu vyrobeného z vinných
hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín.
Jakostní víno s přívlastkem
Hrozny na výrobu musí splňovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního. Navíc hrozny musí
pocházet z jedné vinařské podoblasti a jejich odrůda, původ, cukernatost a hmotnost musí být
ověřena SZPI. U vín s přívlastkem se nesmí zvyšovat cukernatost moštu. Víno může být vyrobeno
z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd. Pokud podíl jednotlivých odrůd
je min. 15 %, lze je uvést na etiketě v sestupném pořadí. Vína s přívlastkem se dělí na jednotlivé
druhy:
Kabinetní víno (kab)
Jakostní víno s přívlastkem - kabinetní víno je kategorie vín vzniklých z moštů, které dosáhly 19-21 ° NM. Bývají
to lehčí, suchá, příjemně pitelná vína.
Pozdní sběr (ps)
Jsou to vína, u nichž byla sklizeň hroznů v pozdějším termínu, teprve když cukernatost hroznů
dosáhne 21-24 °NM. Bývají to kvalitní, extraktivní, suchá či polosuchá vína.
Výběr z hroznů (VH)
Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na 24-27 °NM. Bývá to víno plné,
extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy s vyšším obsahem zbytkového cukru.
Výběr z bobulí (VB)
Název přívlastkového vína vyrobeného z vybraných hroznů, které zrály velmi dlouho na vinici a získaný mošt
obsahoval alespoň 27 °NM. Bývají to velmi plná, extraktivní, polosladká či sladká vína.
Výběr z cibéb (VC)
Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na vinici na min. 32 °NM. Takto vyzrále hrozny
se díky extrémně dlouhé době zrání na vinici většinou změnily na hrozinky - cibéby. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké, vzácné a proto drahé.
Ledové víno
Stejně jako ostatní vína s přívlastkem je lze vyrábět pouze po ověření cukernatosti SZPI. Vyrábí se lisováním
zmrzlých hroznů sklizených při teplotě alespoň - 7 °C a získaný mošt musí vykazovat alespoň 27 °NM cukernatosti. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout, proto zůstane část vody nevylisována v hroznech ve formě
ledových krystalů. Ledová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá.
Slámové víno
Název vína s přívlastkem, které vzniklo z hroznů dosoušených po dobu nejméně tří měsíců po sklizni na slámě či rákosu, nebo byly zavěšeny v dobře větraném prostoru. Tím se odpaří část vody
z bobulí a koncentruje se obsah extraktivních látek. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny
dobře vyzrát a nesmějí být poškozené. Většinou
se užívá hroznů bílých odrůd. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 °NM. Slámová vína bývají
velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá.
Rozdělení tichých vín podle obsahu zbytkového cukru
Suchá
Víno, které prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru, který smí obsahovat:
•
a) max. 4 g/ zbytkového cukru na litr nebo
•
b) max. 9 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin
přepočtený na kyselinu vinnou je 2 gramy nebo méně.
Polosuchá
Vína se zbytkovým cukrem, který je větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína suchá,
ale nepřesahuje 12 g v litru vína
Polosladká
Obsah zbytkového cukru ve víně je větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše
45 g na 1 litr
Sladká
Vína s vyšším obsahem zbytkového neprokvašeného cukru a to jak senzoricky tak analyticky. Zpravidla se jedná
o vína speciální, určená pro dlouhé zrání. Obsah alkoholu je u našich tichých sladkých vín nižší (7-11%, toto je časté u vín slámových, ledových či bobulových výběrů). Dle legislativních předpisů se jedná o víno se zbytkovým
cukrem ve výši nejméně 45 g na litr.
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
Stůl č.
Vedoucí komise
Přísedící 1
1.
Mikeska Martin
Bučovice - Marefy
Kozák Bohumil
Újezd u Brna
2.
Šátek Jan
Uherčice
Holubová Zdena
Viničné Šumice
3.
Volša Radek
Ždánice
Kotrba Antonín
Bučovice
4.
Tonyka Antonín
Kyjov
Mojžíš Ivan
Viničné Šumice
5.
Juřička Jíří
Nížkovice
Menšík Oldřich
Žeravice
6.
Tauvinkl Alois
Bošovice
Váša Radoslav
Újezd u Brna
7.
Bíza František
Mutěnice
Kračmera Pavel
Hulín
8.
Doležal František
Bučovice
Puk Josef
Násedlovice
9.
Mokrý Tomáš
Násedlovice
Knesl Lubomír
Bučovice
10.
Turkovský Zdeněk
Bučovice
Halas Rudolf
Bučovice
11.
Poizl Petr
Žeravice
Forman Miroslav
Žádovice
12.
Mokrý Petr
Násedlovice
Malenovský Václav
Bučovice
13.
Stávek Josef
Karlín
Pacola Miroslav
Rousínov
14.
Suchomel Prokop
Strážovice
Houšť Pavel
Bučovice - Vícemilice
15.
Rajsigl Aleš
Skoronice
Šurýn Josef
Násedlovice
16.
Troubil Oldřich
Násedlovice
Sedlář Štěpán
Žeravice
17.
Nováček Josef
Mutěnice
Doležal Vít
Bučovice
18.
Motáň Pavel
Vlkoš
Špíšek Milan
Brno
19.
Jandl Jaroslav
Brno
Bíla Pavel
Skoronice
20.
Lecián Jan
Žádovice
Plšek Miroslav
Vlkoš
21.
Chromý Aleš
Kr. Vážany
Řezníček Jiří
Bučovice - Kloboučky
22.
Švábík Dušan
Ždánice
Kölbel Jan
Bučovice - Kloboučky
23.
Bartl Bedřich
Uherčice
Brychta Josef
Bučovice
24.
Konečný Václav
Lovčice
Hylš Josef
Vracov
25.
Mička Pavel
Dambořice
Brychtová Jana
Bučovice
26.
Zemánek Rudolf
Heršpice
Jeřábek František
Heršpice
27.
Málek Kamil
Uherčice
Lazor Jaromír
Bučovice - Vícemilice
28.
Štipčák Josef
Vlkoš
Dolák Oldřich
Vracov
29.
Jandásek Stanislav
Vracov
Petržela Petr
Bučovice
8
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
Stůl č.
Přísedící 2
Přísedící 3
1.
Vašek Radek
Osvětimany
Strýček Josef
Brno
2.
Leznar Zdeněk
Nemojany
Kotrba Martin
Bučovice
Juříčková Zdenka
Nížkovice
Maňák Štěpán
Žádovice
3.
Forman Miroslav ml.
Žádovice
4.
Beran František
Kyjov
5.
Barák Pavel
Ždánice
6.
Navrátil Ladislav
Bučovice - Kloboučky
7.
Spáčil Petr
Heršpice
Burianek Martin
Bučovice
8.
Turkovská Vladimíra
Bučovice
Doležalová Veronika
Bučovice
9.
Hula Josef
Ždánice
Burianek Martin
Bučovice
10.
Šenkyřík Václav
Heršpice
Horák Jiří ml.
Bučovice
11.
KotrbaTomáš
Bučovice
12.
Kohoutek Radek
Bučovice
Staněk Viktor
Rohatec
13.
Bok Ladislav
Bučovice - Kloboučky
14.
Motyčka Pavel
Bučovice
15.
Capita František
Bučovice
Fenyk Lubomír
Bučovice
Holásek Oldřich
Bučovice
16.
Houšť Martin
Bučovice - Vícemilice
17.
Filla Josef
Bošovice
18.
Chromý Josef
Nechvalín
19.
Florián Miroslav
Újezd u Brna
20.
Mokrý Josef
Dambořice
21.
Zemánek Radim
Heršpice
22.
Svoboda Jan
Rohatec
23.
Špíšek Josef
Brno
24.
Vylam Lubomír
Heršpice
25.
Mojžíšová Marta
Viničné Šumice
26.
Kratochvíl Jaromír
Dambořice
Vlkoš
27.
Kyněra Ladislav
28.
Ohnoutka Jan
Bučovice
29.
Dvořák Dalibor
Bučovice - Kloboučky
9
XII. zámecký
košt
vín
Šampion koštu
MÜLLER THURGAU
2010
93 bodů
TETUR TOMÁŠ - SING WINE
Velké Bílovice
Šampion červených vín
ZWEIGELTREBE
2009 P. S.
93 bodů
STANĚK VIKTOR
Rohatec
Nejlepší bílé víno z Bučovic
NEUBURG 2010
92 bodů
MALENOVSKÝ VÁCLAV
Nejlepší červené víno z Bučovic
MERLOT 2008
88 bodů
DVOŘÁK DALIBOR
Cena Jiřího
Šubrta
odrůda Pálava
Pálava 2010
výběr z hroznů
88 bodů
HRADIL LUKÁŠ
Čejkovice
XII.
šampioni
ŠAMPIONI
XI. ZÁMECKÉHO KOŠTU VÍN
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele Jméno
Obec
Rok
Poznámka
Body
ALIB
4
Vinařství Fojtík
Čejkovice
10
AN
16
Šalša
Václav
Kyjov
09
VzH
91
AUR
5
Popela
Stanislav
Perná
10
VzH
90
BSU
10
Tichý
L+L+L
Dolní Dunajovice
10
RB + RŠ
90
CM
13
Vinařství LIVI
Dubňany
05
PS
93
CS
3
Andrle
Milan
Rohatec
09
VzH ; 24,5°
86
ČSU
11
Charvát
Stanislav
Klobouky u Brna
09
CS + MER
VzH; Barique
90
FR
11
Čech
František
Žeravice
04
90
92
Hibernal
7
Skřivánek
Michal
Rohatec
10
23°
90
CH
1
Toman
Libor
Ratíškovice
10
24°
88
PS
89
MP
4
Křížová
Eliška
Viničné Šumice
09
MT
25
Tetur
Tomáš
Velké Bílovice
10
93
Neronet
1
Vinařství LIVI
Dubňany
10
91
NG
20
Matyáš
Ivo
Bošovice
10
VzH
93
RB
32
Martínek
Stanislav
Kyjov
06
VzH
92
Rosé
4
Válka
Jan
Žarošice
10
ZW
90
Rosé
42
Tetur
Tomáš
Velké Bílovice
10
ZW
90
RR
32
Bunža
Petr
Bzenec
08
VzH botrytický
92
RŠ
6
Templářské Sklepy
Čejkovice
08
VzH
90
RV
16
Laurenčík
Jiří
Brod nad Dyjí
05
VzH
91
SVA
6
Švábík
Dušan
Ždánice
07
90
SVA
32
Jeřábek
František
Heršpice
02
90
SG
25
Ďurinová
Blanka
Bzenec
10
86
SZ
3
Čech
František
Žeravice
05
85
TRČ
3
Vinařství
Mutěnice s.r.o.
Mutěnice
10
PS
89
VZ
5
Navrátil
Pavel
Kyjov
09
VzH
91
ZW
8
Staněk
Viktor
Rohatec
09
PS
93
BÍLÁ
VÍNA
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
AURELIUS
AUR
1
AUR
2
AUR
3
AUR
4
AUR
5
AUR
6
CZERKEZI
Czerkezi 1
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
R.
Přívlastek
Body
Singer
Tauvinkl
Andrle
Charvát
Popela
Polcr
Milan a Mirek
Alois
Milan
Stanislav
Stanislav
Miroslav
Praha
Bošovice
Rohatec
Klobouky u Brna
Perná
Žarošice
09
10
10
10
10
10
22,4°
PS
PS ; 22,5°
PS
VzH
64
77
80 B
87 S
90 Z
79
Jahoda
Josef
Skoronice
10
57
František
Viničné Šumice
10
57
Petr
Vlastimil
Josef
Karel
Josef
Bohumil
Miroslav
Ratíškovice
Čejč
Čejkovice
Čejč
Čejkovice
Veselí nad Moravou
Rohatec
10
10
08
10
10
10
10
21°
19°
Ladislav
Štěpán
František
Zdeňka
Stanislav
Petr
Michal
Čejč
Žádovice
Bučovice
Vracov
Vracov
Lovčice
Rohatec
10
10
10
10
10
10
10
PS
PS
Libor
Eduard
L+L+L
Petr
Petr
Slavomír
Miroslav
Ratíškovice
Starý Podvorov
Dolní Dunajovice
Bučovice
Vracov
Klentnice
Vlkoš
Žeravice
Rohatec
Hustopeče
Ratíškovice
Vracov
Kyjov
Heršpice
Bučovice
Žarošice
10
10
10
10
06
10
09
09
10
10
10
10
00
10
10
10
24°
PS
ČIPINA
Čipina
1
Říháček
Děvín
Děvín
1
Vacenovský
Děvín
2
Veselý
Děvín
3
Jeřábek
Děvín
4
Křen
Děvín
5
Jeřábek
Děvín
6
Vardan
Děvín
7
Veselý
HIBERNAL
Hibernal 1
Holeček
Hibernal 2
Maňák
Hibernal 3
Doležal
Hibernal 4
Šebelová
Hibernal 5
Jandásek
Hibernal 6
Zajdák
Hibernal 7
Skřivánek
CHARDONNAY
CH
1
Toman
CH
2
Gertner
CH
3
Tichý
CH
4
Petržela
CH
5
Jandásek
CH
6
Machajdík
CH
7
Vardan
CH
8
Vinařství Žůrek
CH
9
Staněk
CH
10 První Vinařská a.s.
CH
11
Gajdíková
CH
12 Mezihorák
CH
13 Martínek
CH
14 Šemkyřík
CH
15 Halas
CH
16 Svoboda
Viktor
Jitka
František
Stanislav
Václav
Rudolf
Rudolf
Kab.
22°
21,5°
21°
23°
PS
VzH
Kab.
VzB
PS
PS
20°
VzH
78
73
50
80 B
55
86 Z
81 S
82
84 B
83
80
72
86 S
90 Z
88 Z
81
86 S
73
76
79
78
84 B
78
78
78
73
87
77
73
69
16
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
CH
17 Tonyka
Antonín
CH
18 Hochman
Miroslav
CH
19 Bunža
Petr
CH
20 Knesl
Lubomír
CH
21 Doležal
František
CH
22 Ďurinová
Blanka
CH
23 Smejkal
Jiří
CH
24 Vinařství Lanžhotský
CH
25 Vinařství Hanuš
CH
26 Vinařství Strouhal
CH
27 Vinařství Hanuš
CHORVAT
Chorvat 1
Jeřábek
Josef
IRSAY OLIVER
IO
1
Buriánek
Martin
IO
2
Tetur
Tomáš
KERNER
Kerner 1
Hochman
Miroslav
Kerner 2
Kučera
Josef
LEÁNKA
Leánka 1
Kundrata
Antonín
MALVERINA
Malverina 1
Ševčík
Mojmír
MUŠKÁT MORAVSKÝ
MM
1
Tonyka
Antonín
MM
2
Mikeska
Martin
MM
3
Popela
Stanislav
MM
4
První Vinařská a.s.
MM
5
Damborský
Bedřich
MM
6
Bunža
Petr
MM
7
Templářské Sklepy
MM
8
Špíšek
Josef
MÜLER THURGAU
MM
9
Bureš
Jaroslav
MT
1
Trněný
Stanislav
MT
2
Nováček
Josef
MT
3
Krčmař
Vlastimil
MT
4
Mokrý
Petr
MT
5
Bíza
František
MT
6
Pichanič
Stanislav
MT
7
Petržela
Petr
MT
8
Juřička
Jiří
MT
9
Vinklárek
Karel
MT
10 Knopfovi
Anna a Jan
R.
Přívlastek
Body
Kyjov
Násedlovice
Bzenec
Bučovice
Bučovice
Bzenec
Brno
Velké Bílovice
Blučina
Velké Bílovice
Blučina
10
09
09
10
10
10
09
10
07
10
10
Čejkovice
10
50
Bučovice
Velké Bílovice
10
10
82
81
Násedlovice
Hrušovany n. Jevišovkou
09
10 PS ; 23,5°
65
78
Milotice
10
80
Šardice
09
Kyjov
Bučovice
Perná
Hustopeče
Hovorany
Bzenec
Čejkovice
Brno
10
10
10
10
09
08
08
09
Jak.
PS
Jak.
20°
VzH
VzH
82
82
85 B
86 S
68
87 Z
81
86 S
Brumovice
Ždánice
Mutěnice
Ždánice
Násedlovice
Mutěnice
Hrušovany n. Jevišovkou
Bučovice
Nížkovice
Nížkovice
Buchlovice
10
10 Kab.
10
10
10
08 Kab.
10
10
10
10
08 PS
75
81
71
70
72
76
72
60
62
85 B
88 S
PS
VzH
PS
PS
Zemské
PS
21°
67
65
83
69
72
78
66
76
81
81
65
80
17
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
MT
11
Dovolil
MT
12 Kříž
MT
13 Obhlídal
MT
14 Matyáš
MT
15 Novotný
MT
16 Konečný
MT
17 Vardan
MT
18 Pres
MT
19 Otáhal
MT
20 Hytych
MT
21 Čelechovský
MT
22 Švehlík
MT
23 Buriánek
MT
24 Agro Zlechov
MT
25 Tetur
MT
26 Sem
MT
27 Ilčík
MT
28 Strouhal
MUŠKÁT OTTONEL
M. O.
1
Kroneder
M. O.
2
Maňásek
NEUBURGSKÉ
NG
1
Holeček
NG
2
Martinásek
NG
3
Vodák
NG
4
Horecký
NG
5
Danihel
NG
6
Plotěný
NG
7
Obhlídal
NG
8
Veselý
NG
9
Smištík
NG
10 Bíza
NG
11
Franz
NG
12 Damborský
NG
13 Hula
NG
14 Křen
NG
15 Krčmař
NG
16 Emerich
NG
17 Doležal
NG
18 Otáhal
NG
19 Příkazký
NG
20 Matyáš
NG
21 Strmiska
NG
22 Kolaja
Jméno pěstitele Obec
R.
Přívlastek
Pavel
Petr
František
Ivo
Miroslav
Václav
Miroslav
Petr
Štěpán
Jan
František
Zbyněk
Martin
Tomáš
Svatopluk
František
Jan
Bohuslavice
Viničné Šumice
Rakvice
Bošovice
Vracov
Lovčice
Vlkoš
Vracov
Kyjov
Telnice
Brno
Telnice
Bučovice
Zlechov
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Vacenovice
Velké Bílovice
10
10
10
10 PS
10
10 Kab.
10
10
10
10
09
10
10
09 VzH
10
10
10
10
62
62
80
83
59
81
62
84
72
80
82
83
61
73
93 Z
66
60
59
Erich
František
Langenlois (Rakousko)
Tupesy
10
09 VzH
75
83
Ladislav
Miroslav
Tomáš
Stanislav
Jan
Petr
František
Miroslav
Stanislav
František
Robert
Bedřich
Josef
Karel
Vlastimil
Kratochvíl
Vít
Štěpán
Jan
Ivo
Ctibor
Jiří
Čejč
Hostěrádky-Rešov
Brumovice
Mutěnice
Archlebov
Nížkovice
Rakvice
Rohatec
Skoronice
Mutěnice
Újezd u Brna
Hovorany
Ždánice
Čejč
Ždánice
Dambořice
Bučovice
Kyjov
Ratíškovice
Bošovice
Žarošice
Ježov
10
09
10
10
09
10
10
10
10
08
07
09
10
09
10
10
10
10
10
10
10
10
83
74
87
85
72
71
88
82
79
72
83
57
92 S
71
87
89
87
74
90 B
93 Z
82
86
PS
PS
23°
20°
Kab.
Jak.
Kab.
PS
21°
PS
22°
Jak.
VzH
Body
18
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
NG
23 Malenovský
Václav
NG
24 Večeřa
Michal
NG
25 Bartl
Bedřich
NG
26 Radvan
František
PÁLAVA
Pálava 1
Popela
Stanislav
Pálava 2
Mažár
Josef
Pálava 3
Tetera
Radim
Pálava 4
Svoboda
Rudolf
Pálava 5
Polcr
Miroslav
Pálava 6
Machajdík
Slavomír
Pálava 7
Hradil
Lukáš
Pálava 8
Ďurinová
Blanka
Pálava 9
Punčochář
Zdeněk
RULANDSKÉ BÍLÉ
RB
1
Kratochvíl
Václav
RB
2
Troubil
Oldřich
RB
3
Petržela
Petr
RB
4
Víno Hradil
RB
5
Jakša
Pavel
RB
6
Kříž
Petr
RB
7
Matula
Miloslav
RB
8
Matula
Vlastimil
RB
9
Tonyka
Antonín
RB
10 Menšík
Oldřich
RB
11
Chromý
Josef
RB
12 Pazdera
Václav
RB
13 Hylš
Josef
RB
14 Mokrý
Tomáš
RB
15 Vinařství Fojtík
RB
16 Kopeček
Josef
RB
17 Singer
Milan a Mirek
RB
18 Filip
Jan
RB
19 Kosič
Josef
RB
20 Skalický
Václav
RB
21 Koplík
Josef
RB
22 Rosypálek
Radomír
RB
23 Přátelé vína z Bohuslavic
RB
24 Lunga
Petr
RB
25 Němec
Josef
RB
26 Ilčík
Jaroslav
RB
27 Doležal
Vít
RB
28 Konečný
Václav
RB
29 Gajdík
Stanislav
R.
Přívlastek
Body
Bučovice
Stavěšice
Uherčice
Telnice
10
10
08 PS
10
92 S
89
83
83
Perná
Hrušovany n. Jevišovkou
Těmice
Žarošice
Žarošice
Klentnice
Čejkovice
Bzenec
Ždánice
10
10
10
10
10
10
10
10
09
82
86 B
80
84
81
84
88 Z
87 S
82
Dambořice
Násedlovice
Bučovice
Čejkovice
Bzenec
Viničné Šumice
Dambořice
Dambořice
Kyjov
Žeravice
Nechvalín
Kyjov
Vracov
Násedlovice
Čejkovice
Želetice
Praha
Dambořice
Hovorany
Želetice
Ratíškovice
Rohatec
Bohuslavice
Skoronice
Archlebov
Ratíškovice
Bučovice
Lovčice
Ratíškovice
10
10
05
10
10
09
10
10
10
09
09
10
10
09
10
09
09
10
10
10
10
10
10
08
10
10
09
08
10
VzH
PS
PS
PS
21°
VzH
PS
Kab.
Kab.
23°
24°
21°
PS
22°
22,5°
Kab.
22°
PS
22°
PS
22°
81
75
82
85
76
82
89
78
72
83
78
80
78
81
89 B
82
90 S
74
65
78
84
70
55
87
84
81
82
70
79
19
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
RB
30 Chromý
RB
31 Bíza
RB
32 Martínek
RB
33 Strýček
RB
34 Novotný
RB
35 Šťastný
RB
36 Dubš
RB
37 Agro Zlechov
RB
38 Vinařství Hanuš
RB
39 Ilčík
RYZLINK RÝNSKÝ
RR
1
Jarošek
RR
2
Ivičič
RR
3
Kratochvíl
RR
4
Dvořák
RR
5
Mucha
RR
6
Opluštil
RR
7
Bíza
RR
8
Kindl
RR
9
Mokrý
RR
10 Tonyka
RR
11
Gertner
RR
12 Gajdíková
RR
13 Poláček
RR
14 Fric
RR
15 Žurovec
RR
16 Laurenčík
RR
17 Popela
RR
18 Mačenka
RR
19 Neusar
RR
20 Toman
RR
21 Ilčík
RR
22 Smištík
RR
23 Menšík
RR
24 Kopřiva
RR
25 Bušina
RR
26 Vašek
RR
27 Tauvinkl
RR
28 Žůrek
RR
29 Kotásek
RR
30 Vágner
RR
31 Bunža
RR
32 Bunža
RR
33 Fojtík
Jméno pěstitele Obec
R.
Přívlastek
Body
Aleš
Pavel
Stanislav
Josef
Jiří
Petr
Ivo
Královopolské Vážany
Skoronice
Kyjov
Brno
Moutnice
Vacenovice
Uherčice
Zlechov
Blučina
Vacenovice
09
10
06
08
10
10
10
09
07
10
VzH
21°
VzH
86
77
92 Z
72
75
74
76
87
77
82
Násedlovice
Čejč
Dambořice
Bučovice
Mutěnice
Čejkovice
Mutěnice
Brno
Násedlovice
Kyjov
Starý Podvorov
Ratíškovice
Archlebov
Lovčice
Milotice
Brod nad Dyjí
Perná
Klentnice
Vracov
Ratíškovice
Ratíškovice
Skoronice
Žeravice
Žádovice
Vlkoš
Osvětimany
Bošovice
Žeravice
Ratíškovice
Žarošice
Bzenec
Bzenec
Čejkovice
10
10
10
10
07
10
10
10
07
09
10
10
10
10
10
08
10
10
10
10
10
10
07
10
10
10
03
09
10
10
09
08
10
František
Radomil
Pavel
Viktor
Dalibor
Jiří
Petr
František
Bronislav
Tomáš
Antonín
Eduard
Jitka
Jaromír
Marek
Josef
Jiří
Stanislav
Vojtěch
Libor
Petr
Stanislav
Oldřich
Miroslav
Martin
Radek
Alois
Stanislav
Jiří
Václav
Petr
Petr
Zdeněk
PS
PS
PS
PS
PS
21°
Kab.
PS
PS
PS
19°
PS
PS
PS
20°
22°
22°
23,5°
21°
PS
VzH
PS
PS
VzH
VzH botrytický
PS
77
79
78
60
82
76
71
80
86
79
80
77
79
78
72
82
87 B
79
80
76
80
84
80
81
81
85
60
74
75
75
89
92 Z
86
20
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
RR
34 Víno Hradil
RR
35 Kroneder
RR
36 Turkovský
RR
37 Doležal
RR
38 Malenovský
RR
39 Šátek
RR
40 Ďurinová
RR
41 Bureš
RR
42 Kočenda
RR
43 Vinařství Bílkovi
RR
44 Vinařství Strouhal
RR
45 Neduchal
RR
46 Sem
RR
47 Vinařství Hanuš
RR
48 Vinařství Hanuš
RR
49 Navrátil
RULANDSKÉ ŠEDÉ
RŠ
1
Flora
RŠ
2
Kobza
RŠ
3
Mokrý
RŠ
4
Stávek
RŠ
5
Křen
RŠ
6
Templářské Sklepy
RŠ
7
Konečný
RŠ
8
Juřička
RŠ
9
Maňák
RŠ
10 Kazda
RŠ
11
Šenkyřík
RŠ
12 Helešic
RŠ
13 GASTVÍN spol. s.r.o.
RŠ
14 Kadlčík
RŠ
15 Mička
RŠ
16 Martinásek
RŠ
17 Vinařství LIVI
RŠ
18 Agro Zlechov
RŠ
19 Maňásek
RŠ
20 Sem
RŠ
21 Navrátil
RYZLINK VLAŠSKÝ
RV
1
Mikeska
RV
2
Troubil
RV
3
Mokrý
RV
4
Kratochvíl
RV
5
Jarošek
Jméno pěstitele Obec
R.
Přívlastek
Body
Čejkovice
Langenlois (Rakousko)
Bučovice
Bučovice
Bučovice
Uherčice
Bzenec
Brumovice
Zlechov
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Vacenovice
Velké Bílovice
Blučina
Blučina
Bučovice
10
10
10
10
10
10
09
10
07
09
10
10
10
10
10
03
PS
88 S
85
85
71
74
81
87
67
80
77
75
76
74
77
79
85
07
08
10
10
10
08
07
10
10
09
10
10
10
10
10
08
08
09
10
10
07
22°
František
Svatopluk
Aleš
Mutěnice
Želetice
Dambořice
Čejč
Čejč
Čejkovice
Lovčice
Nížkovice
Žádovice
Hustopeče
Heršpice
Rohatec
Hrušovany n. Jevišovkou
Hrušovany n. Jevišovkou
Dambořice
Hostěrádky-Rešov
Dubňany
Zlechov
Tupesy
Velké Bílovice
Bučovice
Martin
Oldřich
Petr
Martin
Radomil
Bučovice
Násedlovice
Násedlovice
Dambořice
Násedlovice
10
09 PS
10
10
10 PS
Erich
Zdeněk
František
Václav
Jan
Blanka
Jaroslav
Miroslav
František
Svatopluk
Aleš
Mirek
František
Josef
Robert
Karel
Václav
Jiří
Štěpán
Pavel
Václav
Zdeněk
Josef
Pavel
Miroslav
21,5°
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS ; 21,5°
VzH
VzH
PS
VzH
PS
21°
21°
PS
VzH
PS
VzH
VzH
PS
PS
82
83
81
76
73
90 Z
77
83
86 B
78
79
76
84
58
74
84
88 S
80
71
57
85
84
82
63
87
63
21
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Kobza
František
Vodák
Tomáš
Šurýn
Josef
Bíza
František
Chromý
Aleš
Dvořák
Dalibor
Měsíček
Břetislav
Kadlčík
Josef
Laurenčík
Jan
GASTVÍN spol. s.r.o.
Laurenčík
Jiří
Dovolil
Pavel
Sklep U Ježků
Dubský
František
Jarolík
Miroslav
Zbořil
Jiří
Zbořil
Jiří
Vašek
Radek
Záleský
Zdeněk
ZO
Forman
Miroslav
Poláček
František
Němec
Miroslav
Kazda
Pavel
Doležal
Vít
Rajsigl
Aleš
Adamec
Dušan
Matyáš
Ivo
Chromý
Aleš
Dolák
Oldřich
Tomeš
Radovan
Franz
Robert
Křižák
Miroslav
Vinařství Mutěnice s.r.o.
Skřivánek
Martin
Doležal
František
Malenovský
Václav
Turkovský
Zdeněk
Valíček
Dušan
Bouchal
Lubomír
Buriánek
Martin
Dubš
Ivo
Vinařství Lanžhotský
Ilčík
František
Želetice
Brumovice
Násedlovice
Mutěnice
Královopolské Vážany
Bučovice
Želetice
Hrušovany n. Jevišovkou
Loděnice
Hrušovany n. Jevišovkou
Brod nad Dyjí
Bohuslavice
Kyjov
Kyjov
Archlebov
Vyškov
Vyškov
Osvětimany
Uhřice
Nížkovice
Žádovice
Uhřice
Archlebov
Hustopeče
Bučovice
Skoronice
Žarošice
Bošovice
Královopolské Vážany
Vracov
Hustopeče
Újezd u Brna
Klentnice
Mutěnice
Rohatec
Bučovice
Bučovice
Bučovice
Brno
Milotice
Bučovice
Uherčice
Velké Bílovice
Vacenovice
R.
10
10
10
10
09
10
09
10
10
10
05
10
09
10
10
10
09
09
10
10
10
10
10
10
10
07
10
10
08
08
08
09
10
10
10
10
10
10
09
09
10
10
10
10
Přívlastek
PS
Kab.
VzH
PS
VzH
PS
PS
VzH
VzH
PS
PS
PS
PS
PS
PS
Body
83
76
87
87
84
83
74
54
77
83
91 Z
72
56
54
83
65
65
66
72
70
77
78
77
69
72
87
89 S
81
64
66
83
83
74
81
75
64
69
81
87
73
75
55
88 B
71
22
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
SCHEUREBE
Scheurebe 1
Laurenčík
Slovák
Slovák 1
Vodák
SMEDREVKA
Smedrevka
1
Otáhal
Smedrevka
2
Večeřa
SAUVIGNON
SG
1
Hula
SG
2
Trněný
SG
3
Popela
SG
4
Opluštil
SG
5
Přikryl
SG
6
Kindl
SG
7
Dvořák
SG
8
Pölzer
SG
9
Chytil
SG
10 Jeřábek
SG
11
Laurenčík
SG
12 Mačenka
SG
13 Chytil
SG
14 Charvát
SG
15 Andrle
SG
16 Čech
SG
17 Šenkyřík
SG
18 Matyáš
SG
19 Obhlídal
SG
20 Vardan
SG
21 Hořava
SG
22 Večeřa
SG
23 Doležal
SG
24 Dvořáková
SG
25 Ďurinová
SG
26 Šátek
SG
27 Buriánek
SG
28 Agro Zlechov
SG
29 Dleštík
SG
30 Vinařství Bílkovi
SG
31 Tetur
SG
32 Dvořák
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ
SZ
1
Ďurinová
SZ
2
Krčmař
SZ
3
Čech
Jméno pěstitele Obec
R.
Jiří
Brod nad Dyjí
08 PS
84
Tomáš
Brumovice
10
78
Štěpán
Michal
Kyjov
Stavěšice
10
10
Jak.
78
72
Josef
Stanislav
Stanislav
Petr
Josef
Bronislav
Dalibor
Miroslav
Miroslav
Josef
Jiří
10
10
10
10
10
10
10
09
10
10
10
10
09
10
06
10
10
10
10
10
10
10
10
04
10
10
10
09
10
10
10
07
PS
Kab.
PS
Tomáš
Dalibor
Ždánice
Ždánice
Perná
Čejkovice
Hovorany
Brno
Bučovice
Bučovice
Dubňany
Čejkovice
Brod nad Dyjí
Klentnice
Dubňany
Klobouky u Brna
Rohatec
Žeravice
Heršpice
Bošovice
Rakvice
Vlkoš
Uhřice
Stavěšice
Bučovice
Kyjov
Bzenec
Uherčice
Bučovice
Zlechov
Zlechov
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Bučovice
78
75
82 B
79
77
70
74
79
78
75
76
82 B
82 B
80
83 S
75
79
81
83 S
81
76
69
77
80
86 Z
81
79
83 S
80
73
75
79
Blanka
Vlastimil
František
Bzenec
Ždánice
Žeravice
10
10
05
František
Stanislav
Milan
František
Václav
Ivo
František
Miroslav
František
Michal
František
Klára
Blanka
Jan
Martin
Miroslav
Přívlastek
Kab.
VzH
PS
PS
PS
PS
PS
VzH ; 25°
VzH
PS
Kab.
19°
PS
PS
VzH
PS
PS
PS
PS
Body
81 B
74
85 Z
23
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
SZ
4
SRE
SZ
5
Vinařství Hanuš
TRAMÍN ČERVENÝ
TRČ
1
Chytil
Miroslav
TRČ
2
Mikeska
Martin
Vinařství Mutěnice s.r.o.
TRČ
3
TRČ
4
Neusar
Vojtěch
TRČ
5
Fridrich
Miroslav
TRČ
6
První Vinařská a.s.
TRČ
7
Přátelé vína z Bohuslavic
TRČ
8
Obhlídal
František
TRČ
9
Kazda
Pavel
TRČ
10 Sekanina
Jan
TRČ
11
Fric
Marek
TRČ
12 Singer
Milan a Mirek
TRČ
13 Šrahulek
Petr
TRČ
14 Mezihorák
František
TRČ
15 Žurovec
Josef
TRČ
16 Spíšek
Milan
TRČ
17 Ďurinová
Blanka
TRČ
18 Tetur
Tomáš
TRČ
19 Navrátil
Aleš
TRČ
20 Dvořák
Dalibor
VELTLÍNSKÉ ČERVENÉ RANNÉ
VČR
1
Knopfovi
Anna a Jan
VČR
2
Berka
Jiří
VČR
3
Popela
Stanislav
VČR
4
Záleský
Zdeněk ml.
VČR
5
Peringer
Milan
VČR
6
Machajdík
Slavomír
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
VZ
1
Nováček
Josef
VZ
2
Blahutka
František
VZ
3
První Vinařská a.s.
VZ
4
Kroneder
Erich
VZ
5
Navrátil
Pavel
VZ
6
Lunga
Petr
VZ
7
Šalša
Václav
VZ
8
Kroneder
Erich
VZ
9
Mokrý
Josef
VZ
10 Kuchař
Milan
VZ
11
Jochová
Radek
VZ
12 Přikryl
Miroslav
VZ
13 Valian
Josef
R.
Přívlastek
Body
Uherské Hradiště
Blučina
09 VzH
10 PS
82 S
76
Dubňany
Bučovice
Mutěnice
Vracov
Vracov
Hustopeče
Bohuslavice
Rakvice
Hustopeče
Královopolské Vážany
Lovčice
Praha
Milotice
Vracov
Milotice
Brno
Bzenec
Velké Bílovice
Bučovice
Bučovice
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
05
09
10
10
10
09
10
10
06
05
82
67
89 Z
80
81
78
58
83
73
69
65
62
86 B
72
88 S
86 B
86 B
84
80
75
Buchlovice
Moravany
Perná
Uhřice
Kyjov
Klentnice
09
08
10
10
10
10
Mutěnice
Násedlovice
Hustopeče
Langenlois (Rakousko)
Kyjov
Skoronice
Kyjov
Langenlois (Rakousko)
Dambořice
Ždánice
Dambořice
Hovorany
Želetice
10
09
10
09
09
08
10
09
10
05
10
10
10
VzH
VzH
PS
21°
Kab.
PS
PS
25°
VzH
21°
23°
26°
PS
VH
PS
PS
PS
Kab. ; 20,8°
Kab.
24,5°
PS
VzH
23°
Kab.
Kab.
78 S
73
84 Z
74 B
62
84
77
88 B
87
77
91 Z
76
71
68
69
65
72
58
67
24
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
VZ
14 Šurýn
VZ
15 Chromý
VZ
16 Hubáček
VZ
17 Bíla
VZ
18 Kříž
VZ
19 Ilčík
VZ
20 Bureš
VZ
21 Bušina
VZ
22 Juřičková
VZ
23 Jeřábek
VZ
24 Menšík
VZ
25 Hofírek
VZ
26 Obhlídal
VZ
27 Kadlčík
VZ
28 Machajdík
VZ
29 Tichý
VZ
30 Horecký
VZ
31 Mucha
VZ
32 Spáčil
VZ
33 Just
VZ
34 Trávníček
VZ
35 Vardan
VZ
36 Hřebačka
VZ
37 Smištík
VZ
38 Malenovský
VZ
39 Paseka
VZ
40 Španěl
VZ
41 Bouchal
VZ
42 Kapp
VZ
43 Střítecký
VZ
44 Zeman
VZ
45 HORDEUM
VZ
46 Punčochář
VZ
47 Sobotka
VZ
48 Ryšavý
VZ
49 Tetur
VZ
50 Sem
VZ
51 Prokop
ZENIT
Zenit
1
Matula
BÍLÁ SMĚS URČENÁ
BSU
1
Mucha
BSU
2
Svatoň
BSU
3
Bukovský
Jméno pěstitele Obec
R.
Josef
Josef
Jiří
Pavel
Petr
Jaroslav
Petr
Martin
Zdenka
Josef
Oldřich
Jarmil
František
Josef
Slavomír
L+L+L
Stanislav
Jiří
Petr
Tomáš
Jiří
Bohumil
Jindřich
Stanislav
Václav
Petr
Josef
Lubomír
Rudolf
Luděk
Vladimír
Zdeněk
Jiří
Jan
Tomáš
Svatopluk
Milan
Násedlovice
Nechvalín
Ratíškovice
Skoronice
Viničné Šumice
Ratíškovice
Ratíškovice
Vlkoš
Nížkovice
Nížkovice
Žeravice
Žádovice
Rakvice
Hrušovany n. Jevišovkou
Klentnice
Dolní Dunajovice
Mutěnice
Mutěnice
Heršpice
Vlkoš
Rohatec
Veselí nad Moravou
Rohatec
Skoronice
Bučovice
Stavěšice
Stavěšice
Milotice
Brno-Bystrc
Brno
Telnice
Uherčice
Ždánice
Telnice
Telnice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Bučovice
10
08
10
07
09
10
10
10
10
10
10
06
10
10
10
10
10
09
05
10
08
10
10
10
10
10
10
10
10
09
10
10
10
10
10
10
10
09
Miloslav
Dambořice
10
Jiří
Stanislav
Jaroslav
Mutěnice
Želetice
Dambořice
10
10
10
Přívlastek
21°
Kab.
22°
23°
PS
Kab.
21°
22°
PS
21°
Kab.
PS
PS
Body
64
71
77
81
70
71
80
81
71
72
83
56
80
75
76
89 S
77
75
87
75
76
72
69
68
73
75
78
61
78
82
70
78
83
80
76
85
61
85
85
RR + NG + MT
NG + MM
MT + NG
74
80
76
25
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
BSU
4
Dvořák
BSU
5
Kindl
BSU
6
Krčmář
BSU
7
Volša
BSU
8
Knesl
BSU
9
Křižák
BSU
10 Tichý
BSU
11
Němec
BSU
12 Dovolil
BSU
13 Berka
BSU
14 Bělohoubek
BSU
15 Staněk
BSU
16 Plotěný
BSU
17 Barva
BSU
18 Němec
BSU
19 Juřičková
BSU
20 Konečný
BSU
21 Juřičková
BSU
22 Příkazký
BSU
23 Železný
BSU
24 Gajdík
BSU
25 Chromý
BSU
26 Vinařství Žůrek
BSU
27 Vardan
BSU
28 Poláček
BSU
29 Macek
BSU
30 Drozd
BSU
31 Drozd
BSU
32 VAZ Moravany
BSU
33 Berka
BSU
34 Mikeska
BSU
35 Večeřa
BSU
36 Lazor
BÍLÁ SMĚS NEURČENÁ
BSN
1
Dubský
BSN
2
Doležal
BSN
3
Koutný
BSN
4
Křen
BSN
5
Knesl
BSN
6
Jeřábek
BSN
7
Sáček
BSN
8
Vnuk
Jméno pěstitele Obec
R.
Přívlastek
Body
Dalibor
Bronislav
Vlastimil
Radek
Lubomír
Miroslav
L+L+L
Josef
Pavel
Bronislav
Tomáš
Viktor
Petr
Michal
Miroslav
Zdenka
Václav
Zdenka
Jan
Jiří
Pavel
Josef
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
09
10
09
10
10
10
10
10
09
10
09
10
10
10
10
09
10
10
10
10
RV + SG
SG + CH
PS, RR + HIB
RB + SG + RV
CH + HIB
PS, RV + VZ
RB + RŠ
VZ + NG
Bronislav
Martin
Michal
Jaromír
Bučovice
Brno
Ždánice
Ždánice
Bučovice
Klentnice
Dolní Dunajovice
Archlebov
Bohuslavice
Moravany
Uhřice
Rohatec
Nížkovice
Žarošice
Archlebov
Nížkovice
Lovčice
Nížkovice
Ratíškovice
Viničné Šumice
Ratíškovice
Nechvalín
Žeravice
Vlkoš
Uhřice
Milotice
Lovčice
Lovčice
Moravany
Moravany
Bučovice
Stavěšice
Bučovice
70
87 B
75
72
66
89 S
90 Z
79
79
61
63
75
63
79
76
87 B
79
79
76
63
73
85
81
77
74
67
66
67
65
43
80
80
65
Lubomír
Vít
Jiří
Karel
Lubomír
Josef
František
Ondřej
Moravany
Bučovice
Želetice
Čejč
Bučovice
Nížkovice
Archlebov
Brno
08 21,5°
10
10
10
10
09
10
09
Miroslav
František
Ladislav
Oldřich
Oldřich
PS, DEV + MOPR + SG
Kab., RB + VZ
NG + AUR
PS, CH + HIB
NG + SZ
VZ + NG
RB + NG + MT
MM + MT
RV + SG
MM + MT
MT + VZ
RB + RŠ + CH
RB + RV
23°, MM + MT + HIB
MM + CH
TRA + MT
MT + MM
MT + PÁL
RB + MT
RB + IO
22°, VZ + RB
RB + VZ
MT + NG
RR + VZ
VZ+RR+RV
82 B
78
76
78
83 S
85 Z
76
83 S
26
ČERVENÁ
VÍNA
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
R.
Přívlastek
Body
ALIBERNET
ALIB
1
Buček
František
Těmice
09
81
ALIB
2
Chromý
Josef
Nechvalín
10
82
ALIB
3
Vinařství Žůrek
Žeravice
10
81
ALIB
4
Vinařství Fojtík
Čejkovice
10
90 Z
AN
1
Krčmař
Vlastimil
Ždánice
04
Samotok
67
AN
2
Krčmař
Vlastimil
Ždánice
05
Samotok
71
AN
3
Krčmař
Vlastimil
Ždánice
06
Samotok
84
AN
4
Krčmař
Vlastimil
Ždánice
07
Samotok
67
AN
5
Krčmař
Vlastimil
Ždánice
08
Samotok
88 S
AN
6
Krčmař
Vlastimil
Ždánice
09
Samotok
82
AN
7
Krčmař
Vlastimil
Ždánice
10
Samotok
79
ANDRÉ
AN
8
Přikryl
Miroslav
Hovorany
10
AN
9
Troubil
Oldřich
Násedlovice
09
Kab.
75
AN
10
Knopfovi
Anna a Jan
Buchlovice
09
PS
AN
11
Doležal
František
Bučovice
10
83
82
81
AN
12
Mikeska
Martin
Bučovice
10
AN
13
Neusar
Vojtěch
Vracov
06
Jak.
85
AN
14
Chromý
Josef
Nechvalín
10
68
AN
15
Roon
Miloš
Žarošice
10
83
AN
16
Šalša
Václav
Kyjov
09
AN
17
Hubáček
Jiří
Ratíškovice
10
AN
18
Pecuchovič
Josef
Vracov
08
AN
19
Lunga
Petr
Skoronice
09
85
AN
20
Vaculovič
František
Mutěnice
10
77
AN
21
Zálešák
Radek
Vlkoš
10
77
AN
22
Turkovský
Zdeněk
Bučovice
10
81
AN
23
Navrátil
Pavel
Kyjov
10
AN
24
Charvát
Stanislav
Klobouky u Brna
09
VzH
77
91 Z
81
PS
80
73
PS
87 B
AN
25
Malenovský
Václav
Bučovice
10
75
AN
26
Sklenář
Petr
Telnice
10
84
AN
27
Sem
Svatopluk
Velké Bílovice
09
AN
28
Dubš
Ivo
Uherčice
10
AN
29
Sem
Svatopluk
Velké Bílovice
07
78
PS
67
83
28
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
R.
Přívlastek
Body
CABERNET MORAVIA
CM
1
Hořava
Pavel
Dambořice
10
82
CM
2
Vacenovský
Petr
Ratíškovice
10
85
CM
3
Bušina
Martin
Vlkoš
10
CM
4
Bělohoubek
Tomáš
Uhřice
10
CM
5
Staněk
Viktor
Rohatec
09
85
CM
6
Bíla
Pavel
Skoronice
10
78
CM
7
Blahutka
František
Násedlovice
09
CM
8
Obhlídal
František
Rakvice
10
CM
9
Hochman
Miroslav
Násedlovice
09
CM
10
Doležal
František
Bučovice
10
83
CM
11
Turkovský
Zdeněk
Bučovice
09
65
CM
12
Mokrý
Petr
Násedlovice
10
CM
13
Vinařství LIVI
Dubňany
05
PS
93 Z
PS
91 S
90 B
Barique
Barique
75
90 B
80
PS
87
69
CM
14
Vinařství Lanžhotský
Velké Bílovice
09
CM
15
Vinařství Hanuš
Blučina
10
CM
16
Agro Zlechov
Zlechov
09
60
CM
17
Sem
Svatopluk
Velké Bílovice
10
70
CM
18
Sem
Svatopluk
Velké Bílovice
09
85
85
CABERNET SAUVIGNON
CS
1
Ježek
Miroslav
Kyjov
10
24°
77
CS
2
Charvát
Stanislav
Klobouky u Brna
09
PS
73
CS
3
Andrle
Milan
Rohatec
09
VzH ; 24,5°
CS
4
Buček
František
Těmice
10
75
CS
5
Vinařství Mutěnice s.r.o.
Mutěnice
10
77
CS
6
První Vinařská a.s.
Hustopeče
08
CS
7
Malenovský
Bučovice
10
Václav
PS
86 Z
72
71
CS
8
Doležal
František
Bučovice
10
71
CS
9
Mokrý
Tomáš
Násedlovice
08
70
CS
10
Dvořák
Dalibor
Bučovice
09
23°
80 S
CS
11
Rus
Antonín
Hrušovany n. Jevišovkou
09
PS
78
CS
12
Roun
Miloš
Žarošice
10
CS
13
Sem
Svatopluk
Velké Bílovice
08
Zemské
74
CS
14
Dleštík
Miroslav
Zlechov
05
VzH
65
69
29
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
R.
Přívlastek
Body
DORNFELDER
DORN
1
Křen
Karel
Čejč
10
DORN
2
Střeštík
Josef
Násedlovice
09
80
PS
72
DORN
3
Jeřábek
Josef
Čejkovice
09
DORN
4
Veselý
Vlastimil
Čejč
10
18°
70
77
DORN
5
Gertner
Eduard
Starý Podvorov
09
PS
86 Z
DORN
6
Gertner
Eduard
Starý Podvorov
10
PS
78
DORN
7
Nenička
Rostislav
Vlkoš
10
DORN
8
Šalša
Václav
Kostelec
09
DORN
9
Tetur
Tomáš
Velké Bílovice
09
82
05
83
85 S
PS
84 B
FRANKOVKA
FR
1
Kuchař
Milan
Ždánice
FR
2
Bíza
František
Mutěnice
09
FR
3
Matula
Vlastimil
Dambořice
09
FR
4
Švábík
Dušan
Ždánice
10
74
FR
5
Doležal
František
Bučovice
10
79
FR
6
Dovolil
Pavel
Bohuslavice
10
Kab.
77
FR
7
Gertner
Eduard
Starý Podvorov
09
PS
80
FR
8
ČZS Želetice
Želetice
10
84
FR
9
Peringer
Milan
Vlkoš
09
84
FR
10
Přikryl
Josef
Hovorany
09
88 B
FR
11
Čech
František
Žeravice
04
FR
12
Volša
Radek
Ždánice
09
PS
80
FR
13
Kazda
Pavel
Hustopeče
08
PS
80
FR
14
Lunga
Petr
Skoronice
09
FR
15
Jandásek
Jiří
Vracov
07
FR
16
Poláček
Jaromír
Archlebov
10
FR
17
Lecián
Jan
Žádovice
08
FR
18
Dohnal
Petr
Žádovice
08
FR
19
Svoboda
Jan
Rohatec
07
84
FR
20
Pölzer
Miroslav
Bučovice
09
86
FR
21
Menšík
Oldřich
Žeravice
10
FR
22
Danihel
Jan
Archlebov
10
77
FR
23
Žůrek
Stanislav
Žeravice
09
82
FR
24
Čech
František
Žeravice
10
65
FR
25
Gajdík
Pavel
Ratíškovice
09
85
FR
26
Helešic
Zdeněk
Rohatec
09
Kab.
82
83
92 Z
84
PS
86
78
Jak.
85
79
20,5°
23°
66
79
30
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
FR
FR
27
Fridrich
Miroslav
28
Templářské Sklepy
FR
29
Španěl
Josef
FR
30
Večeřa
FR
31
Novotný
FR
32
FR
33
R.
Přívlastek
Body
Vracov
10
Čejkovice
09
65
Stavěšice
10
Michal
Stavěšice
09
Miroslav
Vracov
08
Spíšek
Josef
Brno
08
89 S
Strýček
Josef
Brno
07
86
PS
79
80
83
PS
88 B
FR
34
Plíhal
Zdeněk
Telnice
10
84
FR
35
Šátek
Jan
Uherčice
10
82
FR
36
Sem
Svatopluk
Velké Bílovice
08
Barique
82
FR
37
Vinařství Lanžhotský
Velké Bílovice
09
PS
85
PS
GOLUBOK
Golubok
1
Marada
Rostislav
Svatobořice
09
Golubok
2
Krpec
Jaroslav
Bučovice
09
86
Merlot
1
Střeštík
Josef
Násedlovice
09
VzH
Merlot
2
Tetera
Radim
Těmice
10
PS
65
Merlot
3
Helešic
Zdeněk
Rohatec
07
24°
90 Z
Merlot
4
Ďurinová
Blanka
Bzenec
10
Merlot
5
Buriánek
Martin
Bučovice
10
PS
65
Merlot
6
Dvořák
Dalibor
Bučovice
08
Barique
88 B
79
MERLOT
89 S
60
MODRÝ PORTUGAL
MP
1
Zbořil
Jiří
Vyškov
10
75
MP
2
Ivičič
Pavel
Čejč
10
MP
3
Doležal
František
Bučovice
10
MP
4
Křížová
Eliška
Viničné Šumice
09
MP
5
Machajdík
Slavomír
Klentnice
10
MP
6
Kratochvíl
Viktor
Dambořice
10
75
MP
7
Spáčil
Petr
Heršpice
10
76
MP
8
Juřička
Jiří
Nížkovice
10
63
MP
9
Jakša
Pavel
Bzenec
10
MP
10
Templářské Sklepy
Čejkovice
08
MP
11
Valíčková
Darja
Brno
09
85
MP
12
Dvořáková
Klára
Kyjov
10
78
MP
13
Sem
Svatopluk
Velké Bílovice
10
69
MP
14
Tetur
Tomáš
Velké Bílovice
09
87 S
19°
85 B
74
PS
89 Z
60
79
PS
87 S
31
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
R.
Přívlastek
Body
NERONET
Neronet
1
Vinařství LIVI
Dubňany
10
91 Z
Neronet
2
Vinařství Žůrek
Žeravice
10
87 B
Neronet
3
Vinařství Žůrek
Žeravice
09
PS
89 S
Neronet
4
Marada
Rostislav
Svatobořice
09
PS
86
Neronet
5
Prokop
Milan
Bučovice
09
VzH
83
RULANDSKÉ MODRÉ
RM
1
Kölbel
Miloš
Kyjov
09
VzH
79
RM
2
Mokrý
Josef
Dambořice
10
PS
81
RM
3
Petržela
Petr
Bučovice
09
RM
4
Bouchal
Lubomír
Milotice
08
RM
5
Hochman
Miroslav
Násedlovice
06
83
87 Z
PS
84
RM
6
Přikryl
Petr
Želetice
10
RM
7
Dolák
Oldřich
Vracov
03
VzH
75
RM
8
Chromý
Josef
Nechvalín
08
22°
RM
9
Smištík
Stanislav
Skoronice
10
RM
10
Bunža
Petr
Bzenec
08
PS
83
RM
11
Bunža
Petr
Bzenec
05
VzB
83
RM
12
Ďurinová
Blanka
Bzenec
09
VzH
86 S
RM
13
Prokop
Milan
Bučovice
09
PS
60
RM
14
Kočenda
Miroslav
Zlechov
07
81
Sevar
1
Mikeska
Martin
Bučovice
10
86
Sevar
2
Vardan
Miroslav
Vlkoš
10
Kab.
Kab.
85 B
62
63
SEVAR
60
SVATOVAVŘINECKÉ
SVA
1
Mokrý
Josef
Dambořice
10
SVA
2
Stávek
Josef
Čejč
10
SVA
3
Kosič
Josef
Hovorany
10
SVA
4
Krčmař
Vlastimil
Ždánice
10
SVA
5
Krčmař
Vlastimil
Ždánice
08
84
SVA
6
Švábík
Dušan
Ždánice
07
90 Z
SVA
7
Kopl
Martin
Moravany
10
68
SVA
8
Záleský
Zdeněk ml.
Uhřice
10
80
SVA
9
Pavlů
Jiří
Dambořice
10
79
SVA
10
Kratochvíl
Emerich
SVA
11
ČZS Želetice
SVA
12
Vodák
Tomáš
78
89 SD
70
PS
82
Dambořice
04
89 S
Želetice
09
87
Brumovice
10
68
32
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
R.
Přívlastek
SVA
13
Smištík
Stanislav
Skoronice
10
85
SVA
14
Záleský
Zdeněk ml.
Uhřice
09
82
SVA
15
Knopfovi
Anna a Jan
Buchlovice
09
SVA
16
Ševčík
Zdeněk
Žádovice
08
86
SVA
17
Hřebačka
Jindřich
Rohatec
10
84
SVA
18
Lunga
Petr
Skoronice
09
83
SVA
19
Rosypálek
Radomír
Rohatec
10
88 B
SVA
20
Zbořil
Jiří
Vyškov
09
80
SVA
21
Smištík
Stanislav
Skoronice
08
75
SVA
22
Tomeš
Radovan
Hustopeče
09
PS
SVA
23
Vardan
Bohumil
Veselí nad Moravou
09
Barique
SVA
24
Borýsek
Antonín
Skoronice
10
SVA
25
Gajdík
Stanislav
Ratíškovice
10
SVA
26
Železný
Jiří
Viničné Šumice
10
SVA
27
Ševčík
Mojmír
Šardice
08
SVA
28
Kazda
Pavel
Hustopeče
08
SVA
29
Berka
Jiří
Moravany
08
69
SVA
30
Halas
Rudolf
Bučovice
09
74
SVA
31
Bureš
Petr
Ratíškovice
10
66
SVA
32
Jeřábek
František
Heršpice
02
90 Z
SVA
33
Burk
Václav
Telnice
10
78
SVA
34
Novotný
Jiří
Moutnice
10
70
SVA
35
Bartl
Bedřich
Uherčice
08
80
SVA
36
Kopeček
František
Telnice
10
73
SVA
37
Prokop
Milan
Bučovice
08
76
František
Žádovice
08
85 B
Kab.
Body
81
76
85
68
21°
82
86
74
PS
78
ZWEIGELTREBE
ZW
1
Náplava
ZW
2
Vardan
Miroslav
Vlkoš
10
Kab.
77
ZW
3
Švaňhal
Marek
Bošovice
10
PS
73
ZW
4
Doležal
František
Bučovice
10
PS
74
ZW
5
Vacenovský
Petr
Ratíškovice
10
22°
82
ZW
6
Přikryl
Josef
Hovorany
10
74
ZW
7
Halas
Rudolf
Bučovice
09
ZW
8
Staněk
Viktor
Rohatec
09
86 S
ZW
9
Špaček
Ladislav
Vlkoš
09
77
ZW
10
Hulcký
Zdeněk
Moravany
10
80
ZW
11
Pres
Jiří
Vracov
10
78
PS
93 Z
33
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
R.
Přívlastek
Body
ZW
12
Němec
Gustav
Žádovice
08
83
ZW
13
Tomeš
Radovan
Hustopeče
09
74
ZW
14
Jakša
Pavel
Bzenec
10
76
ZW
15
Dvořák
Dalibor
Bučovice
09
ZW
16
Rus
Antonín
Hrušovany n. Jevišovkou
09
ZW
17
Jochová
Kristýna
Dambořice
10
77
ZW
18
Záleský
Zdeněk
Uhřice
09
84
ZW
19
Charvát
Stanislav
Klobouky u Brna
09
ZW
20
Tonyka
Antonín
Kyjov
10
ZW
21
Jandásek
Stanislav
Vracov
09
ZW
22
Jakša
Pavel
Bzenec
09
ZW
23
Turkovský
Zdeněk
Bučovice
09
ZW
24
Kroneder
Erich
Langenlois (Rakousko)
08
84
ZW
25
Sklenář
Petr
Telnice
10
83
ZW
26
Ryšavý
Jan
Telnice
10
ZW
27
Prokop
Milan
Bučovice
09
ZW
28
Dubš
Ivo
Uherčice
10
PS
75
ZW
29
Navrátil
Aleš
Bučovice
07
PS
86 S
80
PS
PS
85 B
81
75
Kab.
76
84
PS
71
82
PS
81
ČERVENÁ SMĚS URČENÁ
ČSU
1
Zelinka
František
Vracov
10
SVA + MP + RM
80
ČSU
2
Křen
Karel
Čejč
10
ZW + MER
83
ČSU
3
Koutný
Jiří
Želetice
10
ZW + MP
66
ČSU
4
VAZ Moravany
Moravany
10
VA + MP + ZW
70
ČSU
5
Skalický
Vladimír
Želetice
10
SVA + MP + FR
65
ČSU
6
Bukovský
Jaroslav
Dambořice
03
SVA + MP
54
ČSU
7
Žůrek
Jaromír
Skoronice
10
AGNI + AN
83
ČSU
8
Buček
František
Těmice
10
RM + FR + CM
82
ČSU
9
Laurenčík
Jiří
Brod nad Dyjí
10
RM + SV
65
ČSU
10
První Vinařská a.s.
Hustopeče
09
PS, SVA + MP
78
ČSU
11
Charvát
Stanislav
Klobouky u Brna
09
VzH; Barique, CS + MER
90 Z
ČSU
12
Kroneder
Erich
Langenlois (Rakousko)
10
Couvée Selekt
86 B
ČSU
13
VAZ Moravany
Moravany
09
SVA + ZW
87 S
ČSU
14
Horák
Milan
Žarošice
09
ZW + FR
70
ČSU
15
Budík
Pavel
Bohuslavice
10
SVA + AN + FR
86
ČSU
16
Hořava
Hořava
Uhřice
10
MP + SVA + RM
83
ČSU
17
Konečný
Václav
Lovčice
10
ZW + SVA
79
34
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
R.
Přívlastek
Body
ČSU
18
Čiháček
František
Viničné Šumice
10
FR + SVA
68
ČSU
19
Kölbel
Miloš
Kyjov
09
VzH, MER+CAB.
Sauv.+CF
84
ČSU
20
Kapp
Rudolf
Brno-Bystrc
09
Kab.
66
ČSU
21
Ryba
Petr
Vacenovice
10
SVA+CV+AN
71
ČSU
22
Bílková
Věra
Velké Bílovice
08
Zemské, ZW+RM
76
ČSN
1
Trávníček
Jiří
Rohatec
08
82 Z
ČSN
2
Sáček
František
Archlebov
09
78 B
ČSN
3
Dubský
Lubomír
Moravany
09
79 S
ČSN
4
Hylš
Josef
Vracov
10
75
ČSN
5
Hubáček
Zdeněk
Vracov
10
76
ČSN
6
ČSZ
Těmice
10
77
ČSN
7
HORDEUM
Uherčice
10
ČSN
8
Sabáček
Pavel
Vacenovice
10
21°
73
Rosé
1
Doležal
František
Bučovice
10
ZW
68
Rosé
2
Střeštík
Josef
Násedlovice
10
ZW
80
Rosé
3
Blahutka
František
Násedlovice
10
ZW
78
Rosé
4
Válka
Jan
Žarošice
10
ZW
90 Z
Rosé
5
Hořava
Pavel
Dambořice
10
AND
83
Rosé
6
Skřivánek
Martin
Rohatec
10
ZW + CM
70
Rosé
7
Jarolík
Miroslav
Archlebov
10
FR
72
Rosé
8
Hubáček
Jiří
Ratíškovice
10
FR
64
Rosé
9
Matula
Jaroslav
Dambořice
10
ZW
76
Rosé
10
Kučera
Josef
Hrušovany n. Jevišovkou
10
PS, RM
75
Rosé
11
Mažár
Josef
Hrušovany n. Jevišovkou
10
PS, SVA
73
Rosé
12
Matula
Miloslav
Dambořice
10
ZW
77
Rosé
13
Turkovský
Zdeněk
Bučovice
10
ZW
84
Rosé
14
Mokrý
Tomáš
Násedlovice
10
CM
89 S
Rosé
15
Pazdera
Václav
Kyjov
10
FR
51
Rosé
16
Řiháček
František
Viničné Šumice
10
ZW
64
Rosé
17
Matyáš
Ivo
Bošovice
10
PS, AGNI
48
82 Z
ROSÉ
Rosé
18
Vinařství Žůrek
Žeravice
10
RM
88 B
Rosé
19
Zajdák
Petr
Lovčice
10
ZW
78
Rosé
20
Mokrášovi
D+P
Ratíškovice
10
ZW
60
Rosé
21
Kölbel
Miloš
Kyjov
10
PS, ZW
84
Rosé
22
Gertner
Eduard
Starý Podvorov
10
PS, FR
68
35
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Obec
Rosé
Rosé
23
Hořava
František
24
Vinařství Žůrek
Rosé
25
Navrátil
Rosé
26
Lecián
Jan
Žádovice
Rosé
27
Maňák
Štěpán
Žádovice
Rosé
28
Kolaja
Jiří
Ježov
Rosé
29
Knopfovi
Anna a Jan
Buchlovice
Pavel
R.
Přívlastek
Body
Uhřice
10
RM
89 S
Žeravice
10
ZW
86
Kyjov
10
FR
84
08
FR
66
10
MP
83
10
CS
84
10
AND
63
68
83
Rosé
30
Šrahulek
Petr
Milotice
10
21,5° (klaret), CS
Rosé
31
Kindl
Bronislav
Brno
10
(klaret), FR
Rosé
32
Malenovský
Václav
Bučovice
10
AN
68
Rosé
33
Malenovský
Václav
Bučovice
10
CS
72
Rosé
34
Kapp
Rudolf
Brno-Bystrc
10
Kab.
76
Rosé
35
Spíšek
Milan
Brno
09
Rosé
36
Ďurinová
Blanka
Bzenec
10
Rosé
37
Buriánek
Martin
Bučovice
10
ZW
74
Rosé
38
Prokop
Milan
Bučovice
09
PS
82
Rosé
39
Agro Zlechov
Zlechov
09
PS
76
Rosé
40
Sem
Svatopluk
Velké Bílovice
09
PM+SVA
70
Rosé
41
Tetur
Tomáš
Velké Bílovice
10
FRA+ZW
82
Rosé
42
Tetur
Tomáš
Velké Bílovice
10
ZW
90 Z
81
(klaret)
80
36
VINAŘSKÉ
OBCE
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Archlebov
Danihel
Jan
NG
5
09
72
Archlebov
Danihel
Jan
FR
22
10
77
Archlebov
Jarolík
Miroslav
RV
20
10
Archlebov
Jarolík
Miroslav
Rosé
7
10
FR
72
Archlebov
Němec
Josef
RB
25
10
PS
84
Archlebov
Němec
Josef
BSU
11
10
VZ + NG
79
Archlebov
Němec
Miroslav
RV
28
10
Archlebov
Němec
Miroslav
BSU
18
10
RB + NG + MT
76
Archlebov
Poláček
Jaromír
RR
13
10
Archlebov
Poláček
Jaromír
FR
16
10
78
Archlebov
Sáček
František
BSN
7
10
76
Archlebov
Sáček
František
ČSN
2
09
78 B
ARCHLEBOV
83
77
79
BLUČINA
Blučina
Vinařství Hanuš
CH
25
07
PS
81
Blučina
Vinařství Hanuš
CH
27
10
PS
65
Blučina
Vinařství Hanuš
RB
38
07
PS
Blučina
Vinařství Hanuš
RR
47
10
Blučina
Vinařství Hanuš
RR
48
10
PS
79
Blučina
Vinařství Hanuš
SZ
5
10
PS
76
Blučina
Vinařství Hanuš
CM
15
10
15
10
77
77
85
BOHUSLAVICE
Bohuslavice
Budík
Pavel
ČSU
Bohuslavice
Dovolil
Pavel
MT
11
10
62
Bohuslavice
Dovolil
Pavel
RV
17
10
72
Bohuslavice
Dovolil
Pavel
BSU
12
10
PS, DEV +
MOPR + SG
79
Bohuslavice
Dovolil
Pavel
FR
6
10
Kab.
77
Bohuslavice
Přátelé vína z Bohuslavic
RB
23
10
Kab.
55
Bohuslavice
Přátelé vína z Bohuslavic
TRČ
7
10
Kab.
58
Bošovice
Matyáš
Ivo
MT
14
10
PS
83
Bošovice
Matyáš
Ivo
NG
20
10
VzH
93Z
Bošovice
Matyáš
Ivo
RV
33
10
VzH
81
Bošovice
Matyáš
Ivo
SG
18
10
VzH
81
Bošovice
Matyáš
Ivo
Rosé
17
10
PS, AGNI
48
Bošovice
Švaňhal
Marek
ZW
3
10
PS
73
SVA + AN + FR
86
BOŠOVICE
38
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Bošovice
Tauvinkl
Alois
AUR
2
10
PS
77
Bošovice
Tauvinkl
Alois
RR
27
03
VzH
60
Brno
Čelechovský
František
MT
21
09
Brno
Kindl
Bronislav
RR
8
10
PS
80
Brno
Kindl
Bronislav
SG
6
10
Kab.
70
Brno
Kindl
Bronislav
BSU
5
10
SG + CH
87 B
Brno
Kindl
Bronislav
Rosé
31
10
(klaret), FR
83
Brno
Smejkal
Jiří
CH
23
09
66
Brno
Spíšek
Josef
FR
32
08
89 S
Brno
Spíšek
Milan
TRČ
16
09
86 B
Brno
Spíšek
Milan
Rosé
35
09
81
Brno
Strýček
Josef
RB
33
08
72
Brno
Strýček
Josef
FR
33
07
86
82
BRNO
82
Brno
Střítecký
Luděk
VZ
43
09
Brno
Špíšek
Josef
MM
8
09
86 S
Brno
Valíček
Dušan
RV
44
09
87
Brno
Valíčková
Darja
MP
11
09
85
Brno
Vnuk
Ondřej
BSN
8
09
83 S
Brno-Bystrc
Kapp
Rudolf
VZ
42
10
Kab.
78
Brno-Bystrc
Kapp
Rudolf
ČSU
20
09
Kab.
66
Brno-Bystrc
Kapp
Rudolf
Rosé
34
10
Kab.
76
Brod nad Dyjí
Laurenčík
Jiří
RR
16
08
PS
82
Brod nad Dyjí
Laurenčík
Jiří
RV
16
05
VzH
91 Z
Brod nad Dyjí
Laurenčík
Jiří
Scheurebe
1
08
PS
84
Brod nad Dyjí
Laurenčík
Jiří
SG
11
10
PS
76
Brod nad Dyjí
Laurenčík
Jiří
ČSU
9
10
RM + SV
65
Brumovice
Bureš
Jaroslav
MM
9
10
Brumovice
Bureš
Jaroslav
RR
41
10
Brumovice
Vodák
Tomáš
NG
3
10
Brumovice
Vodák
Tomáš
RV
7
10
76
Brumovice
Vodák
Tomáš
Slovák
1
10
78
Brumovice
Vodák
Tomáš
SVA
12
10
68
BROD NAD DYJÍ
BRUMOVICE
75
67
23°
87
39
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Bučovice
Buriánek
Martin
IO
1
10
82
Bučovice
Buriánek
Martin
MT
23
10
61
Bučovice
Buriánek
Martin
RV
46
10
Bučovice
Buriánek
Martin
SG
27
10
PS
79
Bučovice
Buriánek
Martin
Merlot
5
10
PS
65
Bučovice
Buriánek
Martin
Rosé
37
10
ZW
74
Bučovice
Doležal
František
Hibernal
3
10
83
Bučovice
Doležal
František
CH
21
10
72
Bučovice
Doležal
František
RR
37
10
71
Bučovice
Doležal
František
RV
41
10
64
Bučovice
Doležal
František
SG
23
10
77
Bučovice
Doležal
František
AN
11
10
81
Bučovice
Doležal
František
CM
10
10
83
Bučovice
Doležal
František
CS
8
10
71
Bučovice
Doležal
František
FR
5
10
79
Bučovice
Doležal
František
MP
3
10
Bučovice
Doležal
František
ZW
4
10
PS
74
Bučovice
Doležal
František
Rosé
1
10
ZW
68
Bučovice
Doležal
Vít
NG
17
10
87
Bučovice
Doležal
Vít
RB
27
09
82
Bučovice
Doležal
Vít
RV
30
10
72
Bučovice
Doležal
Vít
BSN
2
10
78
Bučovice
Dvořák
Dalibor
RR
4
10
60
Bučovice
Dvořák
Dalibor
RV
11
10
83
Bučovice
Dvořák
Dalibor
SG
7
10
Bučovice
Dvořák
Dalibor
SG
32
07
PS
79
Bučovice
Dvořák
Dalibor
TRČ
20
05
PS
75
Bučovice
Dvořák
Dalibor
BSU
4
10
RV + SG
70
Bučovice
Dvořák
Dalibor
CS
10
09
23°
80 S
Bučovice
Dvořák
Dalibor
Merlot
6
08
Barique
Bučovice
Dvořák
Dalibor
ZW
15
09
Bučovice
Halas
Rudolf
CH
15
10
73
Bučovice
Halas
Rudolf
SVA
30
09
74
Bučovice
Halas
Rudolf
ZW
7
09
86 S
Bučovice
Knesl
Lubomír
CH
20
10
69
Bučovice
Knesl
Lubomír
BSU
8
10
BUČOVICE
75
74
74
88 B
80
CH + HIB
66
40
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Bučovice
Knesl
Bučovice
Krpec
Bučovice
Lazor
Bučovice
Bučovice
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Lubomír
BSN
5
10
Jaroslav
GOLUBOK
2
09
Jaromír
BSU
36
10
Malenovský
Václav
NG
23
10
Malenovský
Václav
RR
38
10
Bučovice
Malenovský
Václav
RV
42
10
69
Bučovice
Malenovský
Václav
VZ
38
10
73
Bučovice
Malenovský
Václav
AN
25
10
75
Bučovice
Malenovský
Václav
CS
7
10
71
Bučovice
Malenovský
Václav
Rosé
32
10
AN
68
Bučovice
Malenovský
Václav
Rosé
33
10
CS
72
Bučovice
Mikeska
Martin
MM
2
10
Jak.
82
Bučovice
Mikeska
Martin
RV
1
10
Bučovice
Mikeska
Martin
TRČ
2
09
VzH
67
Bučovice
Mikeska
Martin
BSU
34
10
MT + NG
80
Bučovice
Mikeska
Martin
AN
12
10
Jak.
77
Bučovice
Mikeska
Martin
Sevar
1
10
Bučovice
Navrátil
Aleš
RR
49
03
PS
85
Bučovice
Navrátil
Aleš
RŠ
21
07
PS
85
Bučovice
Navrátil
Aleš
TRČ
19
06
VH
80
Bučovice
Navrátil
Aleš
ZW
29
07
PS
86 S
Bučovice
Petržela
Petr
CH
4
10
73
Bučovice
Petržela
Petr
MT
7
10
60
Bučovice
Petržela
Petr
RB
3
05
82
Bučovice
Petržela
Petr
RM
3
09
83
Bučovice
Pölzer
Miroslav
SG
8
09
Bučovice
Pölzer
Miroslav
FR
20
09
Bučovice
Prokop
Milan
VZ
51
09
PS
85
Bučovice
Prokop
Milan
Neronet
5
09
VzH
83
Bučovice
Prokop
Milan
RM
13
09
PS
Bučovice
Prokop
Milan
SVA
37
08
Bučovice
Prokop
Milan
ZW
27
09
PS
PS
83 S
79
VZ+RR+RV
65
21,5°
74
92 S
84
86
VzH
79
86
60
76
81
Bučovice
Prokop
Milan
Rosé
38
09
Bučovice
Turkovský
Zdeněk
RR
36
10
85
Bučovice
Turkovský
Zdeněk
RV
43
10
81
Bučovice
Turkovský
Zdeněk
AN
22
10
81
Bučovice
Turkovský
Zdeněk
CM
11
09
65
82
41
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Bučovice
Turkovský
Zdeněk
ZW
Bučovice
Turkovský
Zdeněk
Rosé
23
09
PS
71
13
10
ZW
84
Buchlovice
Knopfovi
Anna a Jan
MT
10
08
PS
88 S
Buchlovice
Knopfovi
Anna a Jan
VČR
1
09
PS
78 S
Buchlovice
Knopfovi
Anna a Jan
AN
10
09
PS
82
Buchlovice
Knopfovi
Anna a Jan
SVA
15
09
Kab.
81
Buchlovice
Knopfovi
Anna a Jan
Rosé
29
10
AND
63
Bzenec
Bunža
Petr
CH
19
09
VzH
83
Bzenec
Bunža
Petr
RR
31
09
VzH
89
Bzenec
Bunža
Petr
RR
32
08
VzH, botrytický
92 Z
Bzenec
Bunža
Petr
RM
10
08
PS
83
Bzenec
Bunža
Petr
MM
6
08
VzH
87 Z
VzB
BUCHLOVICE
BZENEC
Bzenec
Bunža
Petr
RM
11
05
Bzenec
Ďurinová
Blanka
CH
22
10
83
Bzenec
Ďurinová
Blanka
Pálava
8
10
Bzenec
Ďurinová
Blanka
RR
40
09
Bzenec
Ďurinová
Blanka
SG
25
10
Bzenec
Ďurinová
Blanka
SZ
1
10
81B
Bzenec
Ďurinová
Blanka
TRČ
17
10
86 B
Bzenec
Ďurinová
Blanka
Merlot
4
10
Bzenec
Ďurinová
Blanka
RM
12
09
VzH
Bzenec
Ďurinová
Blanka
Rosé
36
10
(klaret)
Bzenec
Jakša
Pavel
RB
5
10
76
Bzenec
Jakša
Pavel
MP
9
10
79
Bzenec
Jakša
Pavel
ZW
14
10
76
Bzenec
Jakša
Pavel
ZW
22
09
84
Čejč
Holeček
Ladislav
Hibernal
1
10
PS
82
Čejč
Holeček
Ladislav
NG
1
10
PS
83
Čejč
Ivičič
Pavel
RR
2
10
21°
79
Čejč
Ivičič
Pavel
MP
2
10
19°
Čejč
Křen
Karel
Děvín
4
10
Čejč
Křen
Karel
NG
14
09
22°
71
Čejč
Křen
Karel
RŠ
5
10
PS ; 21,5°
73
Čejč
Křen
Karel
BSN
4
10
78
87 S
PS
87
86 Z
60
86S
80
ČEJČ
85 B
80 B
78
42
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Čejč
Křen
Karel
DORN
1
10
Čejč
Křen
Karel
ČSU
2
10
ZW + MER
83
Čejč
Stávek
Josef
SVA
2
10
Čejč
Stávek
Robert
RŠ
4
10
Čejč
Veselý
Vlastimil
Děvín
2
10
19°
73
Čejč
Veselý
Vlastimil
DORN
4
10
18°
77
80
89 S
76
ČEJKOVICE
Čejkovice
Fojtík
Zdeněk
RR
33
10
PS
86
Čejkovice
Hradil
Lukáš
Pálava
7
10
VzH
88 Z
Čejkovice
Jeřábek
Josef
Děvín
3
08
50
Čejkovice
Jeřábek
Josef
Děvín
5
10
55
Čejkovice
Jeřábek
Josef
Chorvat
1
10
50
Čejkovice
Jeřábek
Josef
SG
10
10
75
Čejkovice
Jeřábek
Josef
DORN
3
09
70
Čejkovice
Opluštil
Petr
RR
6
10
76
Čejkovice
Opluštil
Petr
SG
4
10
79
Čejkovice
Templářské Sklepy
MM
7
08
VzH
81
Čejkovice
Templářské Sklepy
RŠ
6
08
VzH
90 Z
Čejkovice
Templářské Sklepy
FR
28
09
PS
79
Čejkovice
Templářské Sklepy
MP
10
08
PS
87 S
Čejkovice
Vinařství Fojtík
RB
15
10
PS
89 B
Čejkovice
Vinařství Fojtík
ALIB
4
10
Čejkovice
Víno Hradil
RB
4
10
PS
85
Čejkovice
Víno Hradil
RR
34
10
PS
88 S
90Z
DAMBOŘICE
Dambořice
Bukovský
Jaroslav
BSU
3
10
MT + NG
76
Dambořice
Bukovský
Jaroslav
ČSU
6
03
SVA + MP
54
Dambořice
Emerich
Kratochvíl
NG
16
10
89
Dambořice
Filip
Jan
RB
18
10
74
Dambořice
Hořava
Pavel
CM
1
10
Dambořice
Hořava
Pavel
Rosé
5
10
82
Dambořice
Jochová
Kristýna
ZW
17
10
Dambořice
Jochová
Radek
VZ
11
10
72
Dambořice
Kratochvíl
Emerich
SVA
10
04
89 S
Dambořice
Kratochvíl
Martin
RV
4
10
87
Dambořice
Kratochvíl
Václav
RB
1
10
81
Dambořice
Kratochvíl
Viktor
RR
3
10
AND
83
77
Kab.
78
43
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Dambořice
Kratochvíl
Viktor
MP
6
10
Dambořice
Matula
Jaroslav
Rosé
9
10
ZW
76
Dambořice
Matula
Miloslav
RB
7
10
Kab.
89
Dambořice
Matula
Miloslav
Zenit
1
10
Dambořice
Matula
Miloslav
Rosé
12
10
ZW
77
Dambořice
Matula
Vlastimil
RB
8
10
78
Dambořice
Matula
Vlastimil
FR
3
09
83
Dambořice
Mička
Pavel
RŠ
15
10
Dambořice
Mokrý
Josef
RŠ
3
10
Dambořice
Mokrý
Josef
VZ
9
10
Kab.
69
Dambořice
Mokrý
Josef
RM
2
10
PS
81
Dambořice
Mokrý
Josef
SVA
1
10
Kab.
78
Dambořice
Pavlů
Jiří
SVA
9
10
79
Dolní Dunajovice
Tichý
L+L+L
CH
3
10
86 S
Dolní Dunajovice
Tichý
L+L+L
VZ
29
10
89 S
Dolní Dunajovice
Tichý
L+L+L
BSU
10
10
RB + RŠ
90 Z
Dubňany
Chytil
František
SG
13
09
PS
82 B
Dubňany
Chytil
Miroslav
SG
9
10
PS
78
Dubňany
Chytil
Miroslav
TRČ
1
09
VzH
82
Dubňany
Vinařství LIVI
RŠ
17
08
VzH
88 S
Dubňany
Vinařství LIVI
CM
13
05
PS
93 Z
Dubňany
Vinařství LIVI
Neronet
1
10
91 Z
75
85
74
PS
81
DOLNÍ DUNAJOVICE
DUBŇANY
HERŠPICE
Heršpice
Jeřábek
František
SVA
32
02
90 Z
Heršpice
Spáčil
Petr
VZ
32
05
87
Heršpice
Spáčil
Petr
MP
7
10
76
Heršpice
Šemkyřík
Václav
CH
14
10
77
Heršpice
Šenkyřík
Václav
RŠ
11
10
Heršpice
Šenkyřík
Václav
SG
17
10
Hostěrádky - Rešov
Martinásek
Miroslav
NG
2
09
PS
74
Hostěrádky - Rešov
Martinásek
Miroslav
RŠ
16
08
PS
84
Hovorany
Damborský
Bedřich
MM
5
09
20°
68
Hovorany
Damborský
Bedřich
NG
12
09
21°
57
21°
79
79
HOSTĚRÁDKY – REŠOV
HOVORANY
44
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Hovorany
Kosič
Josef
RB
19
10
Hovorany
Kosič
Josef
SVA
3
10
65
70
Hovorany
Přikryl
Josef
SG
5
10
77
Hovorany
Přikryl
Josef
FR
10
09
88 B
Hovorany
Přikryl
Josef
ZW
6
10
74
Hovorany
Přikryl
Miroslav
VZ
12
10
58
Hovorany
Přikryl
Miroslav
AN
8
10
75
RŠ
13
10
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
Hrušovany n/J
GASTVÍN spol. s.r.o.
PS
84
Hrušovany n/J
GASTVÍN spol. s.r.o.
RV
15
10
Kab.
83
Hrušovany n/J
Kadlčík
Josef
RŠ
14
10
VzH
58
Hrušovany n/J
Kadlčík
Josef
RV
13
10
Hrušovany n/J
Kadlčík
Josef
VZ
27
10
PS
75
Hrušovany n/J
Kučera
Josef
Kerner
2
10
PS ; 23,5°
78
Hrušovany n/J
Kučera
Josef
Rosé
10
10
PS, RM
75
Hrušovany n/J
Mažár
Josef
Pálava
2
10
PS
86 B
Hrušovany n/J
Mažár
Josef
Rosé
11
10
PS, SVA
Hrušovany n/J
Pichanič
Stanislav
MT
6
10
Hrušovany n/J
Rus
Antonín
CS
11
09
PS
78
Hrušovany n/J
Rus
Antonín
ZW
16
09
PS
85 B
Hustopeče
Kazda
Pavel
RŠ
10
09
PS
78
Hustopeče
Kazda
Pavel
RV
29
10
PS
69
Hustopeče
Kazda
Pavel
TRČ
9
10
PS
73
Hustopeče
Kazda
Pavel
FR
13
08
PS
80
Hustopeče
Kazda
Pavel
SVA
28
08
PS
78
Hustopeče
První Vinařská a.s.
CH
10
10
PS
78
Hustopeče
První Vinařská a.s.
MM
4
10
Jak.
Hustopeče
První Vinařská a.s.
TRČ
6
10
54
73
72
HUSTOPEČE
86 S
78
Hustopeče
První Vinařská a.s.
VZ
3
10
PS
87
Hustopeče
První Vinařská a.s.
CS
6
08
PS
72
Hustopeče
První Vinařská a.s.
ČSU
10
09
PS, SVA + MP
78
Hustopeče
Tomeš
Radovan
RV
36
08
PS
83
Hustopeče
Tomeš
Radovan
SVA
22
09
PS
76
Hustopeče
Tomeš
Radovan
ZW
13
09
74
45
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Ježov
Kolaja
Jiří
NG
22
10
Ježov
Kolaja
Jiří
Rosé
28
10
CS
84
Klentnice
Křižák
Miroslav
RV
38
10
Klentnice
Křižák
Miroslav
Klentnice
Mačenka
Klentnice
Mačenka
Klentnice
Machajdík
Slavomír
Klentnice
Machajdík
Slavomír
Pálava
6
10
21°
84
Klentnice
Machajdík
Slavomír
VČR
6
10
Kab.
84
Klentnice
Machajdík
Slavomír
VZ
28
10
Kab.
76
Klentnice
Machajdík
Slavomír
MP
5
10
Klobouky u Brna
Charvát
Stanislav
AUR
4
10
PS
87 S
Klobouky u Brna
Charvát
Stanislav
SG
14
10
PS
80
Klobouky u Brna
Charvát
Stanislav
AN
24
09
PS
87 B
Klobouky u Brna
Charvát
Stanislav
CS
2
09
PS
73
Klobouky u Brna
Charvát
Stanislav
ZW
19
09
PS
81
Klobouky u Brna
Charvát
Stanislav
ČSU
11
09
VzH; Barique,
CS + MER
90 Z
Šalša
Václav
DORN
8
09
PS
84 B
09
VzH
86
JEŽOV
86
KLENTNICE
74
BSU
9
10
PS, RV + VZ
89 S
RR
18
10
PS
79
SG
12
10
PS
82 B
CH
6
10
VzH
79
60
KLOBOUKY U BRNA
KOSTELEC
Kostelec
KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY
Královopolské Vážany
Chromý
Aleš
RB
30
Královopolské Vážany
Chromý
Aleš
RV
10
09
PS
84
Královopolské Vážany
Chromý
Aleš
RV
34
08
PS
64
Královopolské Vážany
Sekanina
Jan
TRČ
10
10
25°
69
KYJOV
Kyjov
Dubský
František
RV
19
10
54
Kyjov
Dvořáková
Klára
SG
24
04
80
Kyjov
Dvořáková
Klára
MP
12
10
78
Kyjov
Ježek
Miroslav
CS
1
10
24°
77
Kyjov
Kölbel
Miloš
RM
1
09
VzH
79
Kyjov
Kölbel
Miloš
ČSU
19
09
VzH, ER+CAB.
Sauv.+CF
84
Kyjov
Kölbel
Miloš
Rosé
21
10
PS, ZW
84
Kyjov
Martínek
Stanislav
CH
13
00
VzH
87
46
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Kyjov
Martínek
Stanislav
RB
32
06
VzH
92 Z
Kyjov
Navrátil
Pavel
VZ
5
09
VzH
91 Z
Kyjov
Navrátil
Pavel
AN
23
10
Kyjov
Navrátil
Pavel
Rosé
25
10
Kyjov
Otáhal
Štěpán
MT
19
10
Kyjov
Otáhal
Štěpán
NG
18
10
Jak.
74
Kyjov
Otáhal
Štěpán
Smedrevka
1
10
Jak.
78
Kyjov
Pazdera
Václav
RB
12
10
Kyjov
Pazdera
Václav
Rosé
15
10
FR
51
Milan
Kyjov
Peringer
Kyjov
Sklep U Ježků
Kyjov
Šalša
Kyjov
Kyjov
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
73
FR
84
72
80
VČR
5
10
Kab. ; 20,8°
62
RV
18
09
PS
56
Václav
VZ
7
10
Kab.
71
Šalša
Václav
AN
16
09
VzH
91 Z
Tonyka
Antonín
CH
17
10
Kyjov
Tonyka
Antonín
MM
1
10
82
Kyjov
Tonyka
Antonín
RB
9
10
72
Kyjov
Tonyka
Antonín
RR
10
09
79
Kyjov
Tonyka
Antonín
ZW
20
10
75
Langenlois
Kroneder
Erich
M. Ottonel
1
10
75
Langenlois
Kroneder
Erich
RR
35
10
85
Langenlois
Kroneder
Erich
VZ
4
09
77
Langenlois
Kroneder
Erich
VZ
8
09
68
Langenlois
Kroneder
Erich
ZW
24
08
Langenlois
Kroneder
Erich
ČSU
12
10
Laurenčík
Jan
RV
14
10
Lovčice
Drozd
Oldřich
BSU
30
10
RB + MT
Lovčice
Drozd
Oldřich
BSU
31
10
RB + IO
Lovčice
Fric
Marek
RR
14
10
Lovčice
Fric
Marek
TRČ
11
05
Lovčice
Konečný
Václav
MT
16
10
Kab.
81
Lovčice
Konečný
Václav
RB
28
08
PS
70
Lovčice
Konečný
Václav
RŠ
7
07
VzH
77
Lovčice
Konečný
Václav
BSU
20
10
RV + SG
79
Lovčice
Konečný
Václav
ČSU
17
10
ZW + SVA
79
67
LANGELOIS (Rakousko)
84
Couvée Selekt
86 B
LODĚNICE
Loděnice
77
LOVČICE
66
67
78
VzH
65
47
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Lovčice
Zajdák
Petr
Hibernal
6
10
21°
86 S
Lovčice
Zajdák
Petr
Rosé
19
10
ZW
78
Milotice
Bouchal
Lubomír
RV
45
09
73
Milotice
Bouchal
Lubomír
VZ
41
10
61
Milotice
Bouchal
Lubomír
RM
4
08
Milotice
Kundrata
Antonín
Leánka
1
10
Milotice
Macek
Ladislav
BSU
29
10
MT + PÁL
67
Milotice
Šrahulek
Petr
TRČ
13
10
23°
86 B
Milotice
Šrahulek
Petr
Rosé
30
10
21,5° (klaret),
CS
68
Milotice
Žurovec
Josef
RR
15
10
Milotice
Žurovec
Josef
TRČ
15
10
26°
88 S
Moravany
Berka
Bronislav
BSU
13
10
Kab., RB + VZ
61
Moravany
Berka
Bronislav
BSU
33
10
RB + VZ
43
Moravany
Berka
Jiří
VČR
2
08
73
Moravany
Berka
Jiří
SVA
29
08
69
Moravany
Dubský
Lubomír
BSN
1
08
Moravany
Dubský
Lubomír
ČSN
3
09
79 S
Moravany
Hulcký
Zdeněk
ZW
10
10
80
Moravany
Kopl
Martin
SVA
7
10
Moravany
VAZ Moravany
BSU
32
09
22°, VZ + RB
65
Moravany
VAZ Moravany
ČSU
4
10
VA + MP + ZW
70
Moravany
VAZ Moravany
ČSU
13
09
SVA + ZW
87 S
PS
75
MILOTICE
87 Z
21°
80
72
MORAVANY
21,5°
82 B
68
MOUTNICE
Moutnice
Novotný
Jiří
RB
34
10
Moutnice
Novotný
Jiří
SVA
34
10
70
MUTĚNICE
Mutěnice
Bíza
František
MT
5
08
Kab.
Mutěnice
Bíza
František
NG
10
08
Kab.
Mutěnice
Bíza
František
RR
7
10
76
72
71
Mutěnice
Bíza
František
RV
9
10
Mutěnice
Bíza
František
FR
2
09
Kab.
82
87
Mutěnice
Flora
Mirek
RŠ
1
07
22°
82
Mutěnice
Horecký
Stanislav
NG
4
10
20°
85
Mutěnice
Horecký
Stanislav
VZ
30
10
21°
77
48
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Mutěnice
Mucha
Jiří
RR
5
07
Mutěnice
Mucha
Jiří
VZ
31
09
Mutěnice
Mucha
Jiří
BSU
1
10
Přívlastek
Body
82
75
RR + NG + MT
74
Mutěnice
Nováček
Josef
MT
2
10
71
Mutěnice
Nováček
Josef
VZ
1
10
77
František
Mutěnice
Vaculovič
AN
20
10
77
Mutěnice
Vinařství Mutěnice s.r.o.
RV
39
10
81
Mutěnice
Vinařství Mutěnice s.r.o.
TRČ
3
10
Mutěnice
Vinařství Mutěnice s.r.o.
CS
5
10
Násedlovice
Blahutka
František
VZ
2
09
24,5°
88 B
Násedlovice
Blahutka
František
CM
7
09
Barique
90 B
Násedlovice
Blahutka
František
Rosé
3
10
ZW
78
Násedlovice
Hochman
Miroslav
CH
18
09
PS
65
Násedlovice
Hochman
Miroslav
Kerner
1
09
Násedlovice
Hochman
Miroslav
CM
9
09
Násedlovice
Hochman
Miroslav
RM
5
06
PS
84
Násedlovice
Jarošek
Radomil
RR
1
10
PS
77
Násedlovice
Jarošek
Radomil
RV
5
10
PS
Násedlovice
Mokrý
Petr
MT
4
10
72
Násedlovice
Mokrý
Petr
RV
3
10
63
Násedlovice
Mokrý
Petr
CM
12
10
69
Násedlovice
Mokrý
Tomáš
RB
14
09
81
Násedlovice
Mokrý
Tomáš
RR
9
07
Násedlovice
Mokrý
Tomáš
CS
9
08
Násedlovice
Mokrý
Tomáš
Rosé
14
10
CM
89 S
Násedlovice
Střeštík
Josef
DORN
2
09
PS
72
Násedlovice
Střeštík
Josef
Merlot
1
09
VzH
89 S
Násedlovice
Střeštík
Josef
Rosé
2
10
ZW
80
Násedlovice
Šurýn
Josef
RV
8
10
Násedlovice
Šurýn
Josef
VZ
14
10
64
Násedlovice
Troubil
Oldřich
RB
2
10
75
Násedlovice
Troubil
Oldřich
RV
2
09
PS
82
Násedlovice
Troubil
Oldřich
AN
9
09
Kab.
83
Nechvalín
Chromý
Josef
RB
11
09
24°
78
Nechvalín
Chromý
Josef
VZ
15
08
21°
71
PS
89 Z
77
NÁSEDLOVICE
65
PS
PS
87
63
86
70
87
NECHVALÍN
49
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Nechvalín
Chromý
Josef
BSU
25
09
Nechvalín
Chromý
Josef
ALIB
2
10
Nechvalín
Chromý
Josef
AN
14
10
Nechvalín
Chromý
Josef
RM
8
08
Nížkovice
Jeřábek
Josef
VZ
23
10
Nížkovice
Jeřábek
Josef
BSN
6
09
85 Z
Nížkovice
Juřička
Jiří
MT
8
10
62
Nížkovice
Juřička
Jiří
RŠ
8
10
Nížkovice
Juřička
Jiří
MP
8
10
63
Nížkovice
Juřičková
Zdenka
VZ
22
10
71
Nížkovice
Juřičková
Zdenka
BSU
19
09
MM + MT
87 B
Nížkovice
Juřičková
Zdenka
BSU
21
10
MM + MT
79
Nížkovice
Plotěný
Petr
NG
6
10
Nížkovice
Plotěný
Petr
BSU
16
10
Nížkovice
Vinklárek
Karel
MT
9
10
85 B
Nížkovice
ZO
RV
25
10
70
23°, MM + MT
+ HIB
Body
85
82
68
22°
62
NÍŽKOVICE
72
PS
83
71
NG + SZ
63
OSVĚTIMANY
Osvětimany
Vašek
Radek
RR
26
10
PS
85
Osvětimany
Vašek
Radek
RV
23
09
VzH
66
Perná
Popela
Stanislav
AUR
5
10
VzH
90 Z
Perná
Popela
Stanislav
MM
3
10
PS
85 B
Perná
Popela
Stanislav
Pálava
1
10
VzH
82
Perná
Popela
Stanislav
RR
17
10
PS
87 B
Perná
Popela
Stanislav
SG
3
10
PS
82 B
Perná
Popela
Stanislav
VČR
3
10
PS
84 Z
Praha
Singer
Milan a Mirek
AUR
1
09
22,4°
64
Praha
Singer
Milan a Mirek
RB
17
09
22°
90 S
Praha
Singer
Milan a Mirek
TRČ
12
09
21°
62
Rakvice
Obhlídal
František
MT
13
10
Rakvice
Obhlídal
František
NG
7
10
Kab.
88
Rakvice
Obhlídal
František
SG
19
10
PS
83 S
Rakvice
Obhlídal
František
TRČ
8
10
PS
83
PERNÁ
PRAHA
RAKVICE
80
50
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Rakvice
Obhlídal
František
VZ
26
10
80
Rakvice
Obhlídal
František
CM
8
10
80
Ratíškovice
Bureš
Petr
VZ
20
10
80
Ratíškovice
Bureš
Petr
SVA
31
10
66
Ratíškovice
Gajdík
Pavel
BSU
24
10
Ratíškovice
Gajdík
Pavel
FR
25
09
Ratíškovice
Gajdík
Stanislav
RB
29
10
22°
79
Ratíškovice
Gajdík
Stanislav
SVA
25
10
21°
82
Ratíškovice
Gajdíková
Jitka
CH
11
10
20°
78
Ratíškovice
Gajdíková
Jitka
RR
12
10
19°
77
Ratíškovice
Hubáček
Jiří
VZ
16
10
Ratíškovice
Hubáček
Jiří
AN
17
10
Ratíškovice
Hubáček
Jiří
Rosé
8
10
FR
64
Ratíškovice
Ilčík
Jaroslav
RB
26
10
22°
81
Ratíškovice
Ilčík
Jaroslav
VZ
19
10
Ratíškovice
Ilčík
Petr
RR
21
10
Ratíškovice
Koplík
Josef
RB
21
10
RATÍŠKOVICE
Ratíškovice
Kotásek
Jiří
RR
29
10
Ratíškovice
Mokrášovi
D+P
Rosé
20
10
Ratíškovice
Příkazký
Jan
NG
19
10
RB + RV
73
85
77
81
71
80
22,5°
84
75
ZW
60
90 B
Ratíškovice
Příkazký
Jan
BSU
22
10
MT + VZ
76
Ratíškovice
Toman
Libor
CH
1
10
24°
88 Z
Ratíškovice
Toman
Libor
RR
20
10
22°
76
Ratíškovice
Vacenovský
Petr
Děvín
1
10
21°
78
Ratíškovice
Vacenovský
Petr
CM
2
10
Ratíškovice
Vacenovský
Petr
ZW
5
10
22°
82
Rohatec
Andrle
Milan
AUR
3
10
PS ; 22,5°
80 B
Rohatec
Andrle
Milan
SG
15
06
VzH ; 25°
83 S
Rohatec
Andrle
Milan
CS
3
09
VzH ; 24,5°
86 Z
Rohatec
Helešic
Zdeněk
RŠ
12
10
21°
76
Rohatec
Helešic
Zdeněk
FR
26
09
23°
79
Rohatec
Helešic
Zdeněk
Merlot
3
07
24°
90 Z
Rohatec
Hřebačka
Jindřich
VZ
36
10
69
Rohatec
Hřebačka
Jindřich
SVA
17
10
84
Rohatec
Rosypálek
Radomír
RB
22
10
70
85
ROHATEC
51
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rohatec
Rohatec
Rok
Přívlastek
Rosypálek
Radomír
SVA
19
10
88 B
Skřivánek
Martin
RV
40
10
75
Rohatec
Skřivánek
Martin
Rosé
6
10
Rohatec
Skřivánek
Michal
Hibernal
7
10
23°
90 Z
Rohatec
Staněk
Viktor
CH
9
10
PS
78
PS, CH + HIB
ZW + CM
Body
70
Rohatec
Staněk
Viktor
BSU
15
10
Rohatec
Staněk
Viktor
CM
5
09
Rohatec
Staněk
Viktor
ZW
8
09
Rohatec
Svoboda
Jan
FR
19
07
Rohatec
Trávníček
Jiří
VZ
34
08
Rohatec
Trávníček
Jiří
ČSN
1
08
Rohatec
Veselý
Miroslav
Děvín
7
10
22°
81 Z
Rohatec
Veselý
Miroslav
NG
8
10
Jak.
82
Skoronice
Bíla
Pavel
VZ
17
07
81
Skoronice
Bíla
Pavel
CM
6
10
78
Skoronice
Bíza
Pavel
RB
31
10
Skoronice
Borýsek
Antonín
SVA
24
10
Skoronice
Jahoda
Josef
Czerkezi
1
10
Skoronice
Lunga
Petr
RB
24
08
22°
87
Skoronice
Lunga
Petr
VZ
6
08
23°
76
Skoronice
Lunga
Petr
AN
19
09
85
Skoronice
Lunga
Petr
FR
14
09
84
Skoronice
Lunga
Petr
SVA
18
09
Skoronice
Rajsigl
Aleš
RV
31
07
Skoronice
Smištík
Stanislav
NG
9
10
Skoronice
Smištík
Stanislav
RR
22
Skoronice
Smištík
Stanislav
VZ
Skoronice
Smištík
Stanislav
RM
Skoronice
Smištík
Stanislav
SVA
13
10
85
Skoronice
Smištík
Stanislav
SVA
21
08
75
Skoronice
Žůrek
Jaromír
ČSU
7
10
AGNI + AN
83
Starý Podvorov
Gertner
Eduard
CH
2
10
PS
81
Starý Podvorov
Gertner
Eduard
RR
11
10
PS
80
Starý Podvorov
Gertner
Eduard
DORN
5
09
PS
86 Z
Starý Podvorov
Gertner
Eduard
DORN
6
10
PS
78
75
85
PS
93 Z
84
PS
76
82 Z
SKORONICE
21°
77
68
57
83
VzH
87
10
22°
84
37
10
21°
9
10
79
68
63
STARÝ PODVOROV
52
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Starý Podvorov
Gertner
Eduard
FR
7
09
PS
80
Starý Podvorov
Gertner
Eduard
Rosé
22
10
PS, FR
68
STAVĚŠICE
Stavěšice
Paseka
Petr
VZ
39
10
75
Stavěšice
Španěl
Josef
VZ
40
10
78
Stavěšice
Španěl
Josef
FR
29
10
80
Stavěšice
Večeřa
Michal
NG
24
10
89
2
10
22
10
19°
RR + VZ
Stavěšice
Večeřa
Michal
Smedrevka
Stavěšice
Večeřa
Michal
SG
Stavěšice
Večeřa
Michal
BSU
35
10
Stavěšice
Večeřa
Michal
FR
30
09
Svatobořice
Marada
Rostislav
GOLUBOK
1
09
PS
86
Svatobořice
Marada
Rostislav
Neronet
4
09
PS
86
Šardice
Ševčík
Mojmír
Malverina
1
09
80
Šardice
Ševčík
Mojmír
SVA
27
08
74
Telnice
Burk
Václav
SVA
33
10
78
Telnice
Hytych
Jan
MT
20
10
80
Telnice
Kopeček
František
SVA
36
10
73
Telnice
Plíhal
Zdeněk
FR
34
10
84
Telnice
Radvan
František
NG
26
10
83
Telnice
Ryšavý
Jan
VZ
48
10
76
Telnice
Ryšavý
Jan
ZW
26
10
82
Telnice
Sklenář
Petr
AN
26
10
84
Telnice
Sklenář
Petr
ZW
25
10
83
Telnice
Sobotka
Jiří
VZ
47
10
80
Telnice
Švehlík
Zbyněk
MT
22
10
83
Telnice
Zeman
Vladimír
VZ
44
10
70
Těmice
Buček
František
ALIB
1
09
81
Těmice
Buček
František
CS
4
10
75
Těmice
Buček
František
ČSU
8
10
Těmice
ČSZ
ČSN
6
10
Těmice
Tetera
Pálava
3
10
72
69
80
83
SVATOBOŘICE
ŠARDICE
TELNICE
TĚMICE
Radim
RM + FR + CM
82
77
PS
80
53
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Těmice
Tetera
Radim
Merlot
2
10
PS
65
Tupesy
Maňásek
František
M. Ottonel
2
09
VzH
83
Tupesy
Maňásek
František
RŠ
19
10
PS
71
Uherčice
Bartl
Bedřich
NG
25
08
PS
Uherčice
Bartl
Bedřich
SVA
35
08
TUPESY
UHERČICE
83
80
Uherčice
Dubš
Ivo
RB
36
10
PS
76
Uherčice
Dubš
Ivo
RV
47
10
PS
55
Uherčice
Dubš
Ivo
AN
28
10
PS
67
Uherčice
Dubš
Ivo
ZW
28
10
PS
75
Uherčice
HORDEUM
VZ
45
10
Uherčice
HORDEUM
ČSN
7
10
Uherčice
Šátek
Jan
RR
39
10
PS
Uherčice
Šátek
Jan
SG
26
10
PS
Uherčice
Šátek
Jan
FR
35
10
SZ
4
09
78
82 Z
81
81
82
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Uherské Hradiště
SRE
VzH
82 S
UHŘICE
Uhřice
Bělohoubek
Tomáš
BSU
14
10
NG + AUR
63
Uhřice
Bělohoubek
Tomáš
CM
4
10
Barique
75
Uhřice
Hořava
František
SG
21
10
Uhřice
Hořava
František
Rosé
23
10
RM
89 S
76
Uhřice
Hořava
Hořava
ČSU
16
10
MP + SVA
+ RM
83
Uhřice
Poláček
František
RV
27
10
Uhřice
Poláček
František
BSU
28
10
Uhřice
Záleský
Zdeněk
RV
24
10
72
Uhřice
Záleský
Zdeněk
ZW
18
09
84
Uhřice
Záleský
Zdeněk ml.
VČR
4
10
74 B
Uhřice
Záleský
Zdeněk ml.
SVA
8
10
80
Uhřice
Záleský
Zdeněk ml.
SVA
14
09
82
Újezd u Brna
Franz
Robert
NG
11
07
PS
83
Újezd u Brna
Franz
Robert
RV
37
09
PS
83
Ilčík
František
MT
27
10
78
MT + MM
74
ÚJEZD U BRNA
VACENOVICE
Vacenovice
60
54
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Vacenovice
Ilčík
František
RB
39
10
82
Vacenovice
Ilčík
František
RV
49
10
71
Vacenovice
Neduchal
František
RR
45
10
76
Vacenovice
Ryba
Petr
ČSU
21
10
SVA+CV+AN
71
Vacenovice
Sabáček
Pavel
ČSN
8
10
21°
73
Vacenovice
Šťastný
Petr
RB
35
10
Velké Bílovice
Bílková
Věra
ČSU
22
08
Velké Bílovice
Sem
Svatopluk
MT
26
10
66
Velké Bílovice
Sem
Svatopluk
RR
46
10
74
Velké Bílovice
Sem
Svatopluk
RŠ
20
10
57
Velké Bílovice
Sem
Svatopluk
VZ
50
10
61
Velké Bílovice
Sem
Svatopluk
AN
27
09
78
Velké Bílovice
Sem
Svatopluk
AN
29
07
83
Velké Bílovice
Sem
Svatopluk
CM
17
10
70
Velké Bílovice
Sem
Svatopluk
CM
18
09
Velké Bílovice
Sem
Svatopluk
CS
13
08
Zemské
74
Velké Bílovice
Sem
Svatopluk
FR
36
08
Barique
82
Velké Bílovice
Sem
Svatopluk
MP
13
10
Velké Bílovice
Sem
Svatopluk
Rosé
40
09
PM+SVA
70
Velké Bílovice
Strouhal
Jan
MT
28
10
59
Velké Bílovice
Tetur
Tomáš
IO
2
10
81
Velké Bílovice
Tetur
Tomáš
MT
25
10
Velké Bílovice
Tetur
Tomáš
SG
31
10
PS
75
Velké Bílovice
Tetur
Tomáš
TRČ
18
10
PS
84
Velké Bílovice
Tetur
Tomáš
VZ
49
10
PS
85
Velké Bílovice
Tetur
Tomáš
DORN
9
09
82
Velké Bílovice
Tetur
Tomáš
MP
14
09
87 S
Velké Bílovice
Tetur
Tomáš
Rosé
41
10
FRA+ZW
Velké Bílovice
Tetur
Tomáš
Rosé
42
10
ZW
90 Z
Velké Bílovice
Vinařství Bílkovi
RR
43
09
PS
77
Velké Bílovice
Vinařství Bílkovi
SG
30
10
PS
73
Velké Bílovice
Vinařství Lanžhotský
CH
24
10
PS
76
Velké Bílovice
Vinařství Lanžhotský
RV
48
10
PS
88
Velké Bílovice
Vinařství Lanžhotský
CM
14
09
PS
91 S
Velké Bílovice
Vinařství Lanžhotský
FR
37
09
PS
85
74
VELKÉ BÍLOVICE
Zemské,
ZW+RM
76
85
69
93 Z
82
55
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Velké Bílovice
Vinařství Strouhal
CH
Velké Bílovice
Vinařství Strouhal
RR
Č
Rok
Přívlastek
26
10
Zemské
44
10
Body
81
75
VESELÍ NAD MORAVOU
Veselí nad Moravou
Vardan
Bohumil
Děvín
6
10
Veselí nad Moravou
Vardan
Bohumil
VZ
35
10
Kab.
86 Z
Veselí nad Moravou
Vardan
Bohumil
SVA
23
09
Barique
85
Viničné Šumice
Čiháček
František
ČSU
18
10
FR + SVA
68
Viničné Šumice
Kříž
Petr
MT
12
10
Viničné Šumice
Kříž
Petr
RB
6
09
Kab.
82
Viničné Šumice
Kříž
Petr
VZ
18
09
Kab.
70
Viničné Šumice
Křížová
Eliška
MP
4
09
PS
89 Z
Viničné Šumice
Řiháček
František
Rosé
16
10
ZW
64
Viničné Šumice
Říháček
František
Čipina
1
10
72
VINIČNÉ ŠUMICE
62
57
Viničné Šumice
Železný
Jiří
BSU
23
10
Viničné Šumice
Železný
Jiří
SVA
26
10
Vlkoš
Bušina
Martin
RR
25
10
21°
Vlkoš
Bušina
Martin
VZ
21
10
22°
Vlkoš
Bušina
Martin
CM
3
10
Vlkoš
Just
Tomáš
VZ
33
10
Vlkoš
Nenička
Rostislav
DORN
7
10
85 S
Vlkoš
Peringer
Milan
FR
9
09
84
Vlkoš
Špaček
Ladislav
ZW
9
09
Vlkoš
Vardan
Miroslav
CH
7
09
Vlkoš
Vardan
Miroslav
MT
17
10
Vlkoš
Vardan
Miroslav
SG
20
10
Vlkoš
Vardan
Miroslav
BSU
27
Vlkoš
Vardan
Miroslav
Sevar
2
Vlkoš
Vardan
Miroslav
ZW
2
10
Kab.
Vlkoš
Zálešák
Radek
AN
21
10
Vracov
Dolák
Oldřich
RV
35
08
PS
66
Vracov
Dolák
Oldřich
RM
7
03
VzH
85 B
Vracov
Fridrich
Miroslav
TRČ
5
10
81
Vracov
Fridrich
Miroslav
FR
27
10
65
RB + RŠ + CH
63
86
VLKOŠ
81
81
90 B
22°
75
77
Kab.
78
Kab.
81
09
TRA + MT
77
10
Kab.
60
62
77
77
VRACOV
56
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Vracov
Hubáček
Zdeněk
ČSN
5
10
Vracov
Hylš
Josef
RB
13
10
Vracov
Hylš
Josef
ČSN
4
10
Vracov
Jandásek
Jiří
FR
15
07
PS
86
Vracov
Jandásek
Petr
CH
5
06
PS
76
Vracov
Jandásek
Stanislav
Hibernal
5
10
21,5°
72
Vracov
Jandásek
Stanislav
ZW
21
09
Kab.
76
Vracov
Mezihorák
František
CH
12
10
73
Vracov
Mezihorák
František
TRČ
14
10
72
Vracov
Neusar
Vojtěch
RR
19
10
20°
80
Vracov
Neusar
Vojtěch
TRČ
4
10
21°
80
Vracov
Neusar
Vojtěch
AN
13
06
Vracov
Novotný
Miroslav
MT
15
10
Vracov
Novotný
Miroslav
FR
31
08
PS
88 B
Vracov
Pecuchovič
Josef
AN
18
08
PS
80
Vracov
Pres
Jiří
ZW
11
10
78
Vracov
Pres
Petr
MT
18
10
84
Vracov
Šebelová
Zdeňka
Hibernal
4
10
Vracov
Zelinka
František
ČSU
1
10
Vyškov
Zbořil
Jiří
RV
21
10
65
Vyškov
Zbořil
Jiří
RV
22
09
65
Vyškov
Zbořil
Jiří
MP
1
10
75
Vyškov
Zbořil
Jiří
SVA
20
09
80
24
09
76
21°
78
75
85
59
80
SVA + MP
+ RM
80
VYŠKOV
ZLECHOV
Zlechov
Agro Zlechov
MT
VzH
73
Zlechov
Agro Zlechov
RB
37
Zlechov
Agro Zlechov
RŠ
18
09
PS
87
09
VzH
80
Zlechov
Agro Zlechov
SG
28
09
VzH
Zlechov
Agro Zlechov
CM
16
09
Zlechov
Agro Zlechov
Rosé
39
09
Zlechov
Dleštík
Miroslav
SG
29
Zlechov
Dleštík
Miroslav
CS
14
Zlechov
Kočenda
Miroslav
RR
42
07
Zlechov
Kočenda
Miroslav
RM
14
07
83 S
60
PS
76
10
PS
80
05
VzH
65
PS
80
81
57
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Žádovice
Dohnal
Petr
FR
18
08
Žádovice
Forman
Miroslav
RV
26
10
Žádovice
Hofírek
Jarmil
VZ
25
06
Žádovice
Kopřiva
Miroslav
RR
24
10
Žádovice
Lecián
Jan
FR
17
08
Žádovice
Lecián
Jan
Rosé
26
08
FR
66
Žádovice
Maňák
Štěpán
Hibernal
2
10
PS
84 B
Žádovice
Maňák
Štěpán
RŠ
9
10
VzH
86 B
Žádovice
Maňák
Štěpán
Rosé
27
10
MP
Žádovice
Náplava
František
ZW
1
08
Žádovice
Němec
Gustav
ZW
12
08
83
Žádovice
Ševčík
Zdeněk
SVA
16
08
86
Žarošice
Adamec
Dušan
RV
32
10
89 S
Žarošice
Barva
Michal
BSU
17
09
VZ + NG
79
Žarošice
Horák
Milan
ČSU
14
09
ZW + FR
70
Žarošice
Polcr
Miroslav
AUR
6
10
Žarošice
Polcr
Miroslav
Pálava
5
10
Žarošice
Roon
Miloš
AN
15
10
Žarošice
Roun
Miloš
CS
12
10
69
Žarošice
Strmiska
Ctibor
NG
21
10
82
Žarošice
Svoboda
Rudolf
CH
16
10
69
Žarošice
Svoboda
Rudolf
Pálava
4
10
84
Žarošice
Vágner
Václav
RR
30
10
PS
75
Žarošice
Válka
Jan
Rosé
4
10
ZW
90 Z
Ždánice
Hula
Josef
NG
13
10
PS
92 S
Ždánice
Hula
Josef
SG
1
10
PS
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
MT
3
10
70
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
NG
15
10
87
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
SZ
2
10
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
AN
1
04
Samotok
67
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
AN
2
05
Samotok
71
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
AN
3
06
Samotok
84
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
AN
4
07
Samotok
67
ŽÁDOVICE
79
PS
77
56
81
Jak.
85
83
85 B
ŽAROŠICE
79
PS
81
83
ŽDÁNICE
78
74
58
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
AN
5
08
Samotok
88 S
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
AN
6
09
Samotok
82
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
AN
7
10
Samotok
79
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
SVA
4
10
PS
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
SVA
5
08
82
84
PS, RR + HIB
Ždánice
Krčmář
Vlastimil
BSU
6
10
Ždánice
Kuchař
Milan
VZ
10
05
Ždánice
Kuchař
Milan
FR
1
05
83
Ždánice
Punčochář
Zdeněk
Pálava
9
09
82
Ždánice
Punčochář
Zdeněk
VZ
46
10
83
Ždánice
Švábík
Dušan
FR
4
10
74
Ždánice
Švábík
Dušan
SVA
6
07
90 Z
Ždánice
Trněný
Stanislav
MT
1
10
Kab.
81
Ždánice
Trněný
Stanislav
SG
2
10
Kab.
75
Ždánice
Volša
Radek
BSU
7
10
RB + SG + RV
72
Ždánice
Volša
Radek
FR
12
09
PS
80
FR
8
10
75
65
ŽELETICE
Želetice
ČZS Želetice
84
Želetice
ČZS Želetice
SVA
11
09
87
Želetice
Kobza
František
RŠ
2
08
83
Želetice
Kobza
František
RV
6
10
83
Želetice
Kopeček
Josef
RB
16
09
82
Želetice
Koutný
Jiří
BSN
3
10
76
Želetice
Koutný
Jiří
ČSU
3
10
Želetice
Měsíček
Břetislav
RV
12
09
74
Želetice
Přikryl
Petr
RM
6
10
75
Želetice
Skalický
Václav
RB
20
10
Želetice
Skalický
Vladimír
ČSU
5
Želetice
Svatoň
Stanislav
BSU
2
Želetice
Valian
Josef
VZ
13
10
67
Žeravice
Čech
František
SG
16
10
75
Žeravice
Čech
František
SZ
3
05
85 Z
Žeravice
Čech
František
FR
11
04
92 Z
ZW + MP
66
78
10
SVA + MP + FR
65
10
NG + MM
80
ŽERAVICE
Žeravice
Čech
František
FR
24
10
Žeravice
Menšík
Oldřich
RB
10
09
23°
65
83
Žeravice
Menšík
Oldřich
RR
23
07
23,5°
80
59
XII. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 14. V. 2011
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Vzorek
Č
Rok
Žeravice
Menšík
Oldřich
VZ
24
10
23°
83
Žeravice
Menšík
Oldřich
FR
21
10
20,5°
66
Žeravice
Vinařství Žůrek
CH
8
09
VzB
84 B
MM + CH
Žeravice
Vinařství Žůrek
BSU
26
10
Žeravice
Vinařství Žůrek
ALIB
3
10
Žeravice
Vinařství Žůrek
Neronet
2
10
Žeravice
Vinařství Žůrek
Neronet
3
09
Přívlastek
Body
81
81
87 B
PS
89 S
Žeravice
Vinařství Žůrek
Rosé
18
10
RM
88 B
Žeravice
Vinařství Žůrek
Rosé
24
10
ZW
86
PS
74
Žeravice
Žůrek
Stanislav
RR
28
09
Žeravice
Žůrek
Stanislav
FR
23
09
82
60
s. r. o.
Ing. Kupčík Svatomír
Ing. Zvěřinová Marie
www.animos.cz
tel.:739 437 169

Podobné dokumenty

katalog vín 2013

katalog vín 2013 stanovenou měřením obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně. Poslední změna vinařského zákona však dala také možnost označovat víno především podle původu hroznů, ze kterých bylo víno vyrobeno....

Více

Krajské finále ve florbale. Naše dívky dne 15.ledna 2015 zajely na

Krajské finále ve florbale. Naše dívky dne 15.ledna 2015 zajely na ho prohrály vysoko 0:5. Pokud si naše hráčky chtěly odvézt domů pohár a medaile, nesměly v posledním zápase prohrát. Od začátku utkání s týmem z Jablonné nad Orlicí byla vidět na našich dívkách sna...

Více

VÍN KATALOG VÍN

VÍN KATALOG VÍN stanovenou měřením obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně. Poslední změna vinařského zákona však dala také možnost označovat víno především podle původu hroznů, ze kterých bylo víno vyrobeno....

Více

7. - 8. září 2013 uherské hradiště

7. - 8. září 2013 uherské hradiště Jde včele krojovaného průvodu, vítá starosty okolních obcí, nechybí na nedělním koštu vín. Na dlouhé dny příprav a  minimum spánku těsně před akcí samotnou však starosta Uherského Hradiště Květosla...

Více

inkvizícia

inkvizícia fundamentalismu... (Jacques Le Goff, Hledání středověku – ďalej len HS) • Vojna bola vyhlásená, no napriek tomu, čo sa často hovorí alebo píše, či už boli heretici dokonalí, alebo prostí veriaci, d...

Více