Říjen 2015

Komentáře

Transkript

Říjen 2015
2
Slovo redaktorky
Milí čtenáři našeho školního časopisu,
opět vás vítám po krásných prázdninách, které jste si, jak doufám,
náležitě užili. V tomto školním roce 2015/ 2016 jsme si pro vás
připravili nové a zajímavější rubriky. Ale naleznete zde i ty, jež byly minulý rok. Doufám, že si každý najde svou oblíbenou.
Jako každý rok, tak i letošní rok vede Školniny paní učitelka Lenka Černá. Sestava našich redaktorů se trochu pozměnila. Nováčkům přeji hodně štěstí, aby je ta jejich nová ,, práce ‘‘ bavila stejně
tak, jako všechny ostatní redaktory.
Helena Talafousová (7.A)
3
Obsah
1.
Slovo redaktorky .......................................................... 2
2.
Obsah ............................................................................... 3
3.
Z dění školy .................................................................... 4
4.
Komentář H.T................................................................. 6
5.
Rozhovor s...................................................................... 7
6.
My tři a zvířata .............................................................. 9
7.
Cestování......................................................................... 10
8.
Jak vychovat morče? ................................................... 12
9.
Auta................................................................................... 13
10. Youtubeři ........................................................................ 14
11. Výstava............................................................................. 15
12. Závěr................................................................................. 16
4
Z dění školy...
Přírodovědný klokan
Žáci 8. třídy (tj. kategorie Kadet) otestovali své vědomosti v soutěži
Přírodovědný klokan. Jedná se o obdobu oblíbeného Matematického klokana s tím rozdílem, že zařazeny jsou otázky napříč přírodovědnými obory – zastoupena je matematika (prostá logika a prostorová představivost), fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis i všeobecný
přehled. Důležitá je i taktika – za špatnou odpověď se sráží bod, za
nezodpovězenou otázku se body nezískávají ani neztrácejí. To se
ukázalo klíčové v celkovém pořadí, kdy zvítězila Michaela Sléhová
se svojí sázkou na jistotu a 56 body. Druhé místo získal Tomáš Höpfler – 53 bodů, na třetí příčce skončila Lucie Čečatková a Jan Vorálek
s 52 body.
Mgr. Ivana Štenclová
Tajemství botanického herbáře
Dne 20. 10. se žáci osmého ročníku zúčastnili výukového programu Tajemství
botanického herbáře ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Program byl zahájen přednáškou s prezentací, v níž se žáci dověděli, co je to herbář, seznámili
se s různými typy herbářů, s jejich významem a nahlédli pod pokličku práce muzejního kurátora herbářových sbírek.
Hlavní důraz programu byl kladen na samotnou problematiku zakládání herbářů
a sušení rostlin. Součástí programu byla i
praktická část, při níž si žáci vyzkoušeli
samotný proces tvorby herbáře a svoji
první herbářovou položku si mohli nechat
a odnést domů.
Celý výukový program byl zakončen prohlídkou prostor, v nichž je uložen
herbář Vlastivědného muzea.
Mgr. Lenka Hánková
5
Burza práce a vzdělání
20. 10. 2015 se žáci deváté třídy naší
školy zúčastnili burzy práce konané
na Výstavišti Flora, pavilon A v Olomouci. Tato burza jim měla pomoci vybrat si perspektivní obor vzdělání
s ohledem na regionální situaci na trhu práce.
Mgr. Jaroslav Bargl
/obrázek- http://pitv.cz/2015/10/hledejpráci-tám-kde-skutecne-je-to-je-mottoburzy-práce/
Testy profesní orientace
V pátek dne 23. 10. 2015 se někteří žáci 9. ročníku zúčastnili testů
profesní orientace. Těchto testů se celkem zúčastnilo 15 žáků.
Testy by žákům měly pomoci v rozhodování při výběru střední školy, protože hodně z nich není plně rozhodnuto. V testu byly jak
"osobní" otázky, tak i všeobecné otázky z matematiky a češtiny. Celé
psaní testů žákům zabralo 5 hodin, a jak někteří řekli, bylo to docela vyčerpávající.
Doufám, že všem tyto profesní testy pomohly při správném výběru
střední školy.
Veronika Matějová (9.A)
(Obrázek— http://www.vys-edu.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.áshx?id_org=600139&id_dokumenty=5847)
6
Komentář H. T.
Vstupní písemka z matematiky
,,Ach ne!‘‘, řekla jsem si, když paní učitelka Ivana Štenclová zadávala termín opakovací práce 6. ročníku z matematiky.
Celkově testy a písemné práce nejsou mým velkým přítelem.
No, nedá se nic dělat, každý to musí absolvovat. I když jsme opakovali celý měsíc a půl, stále ve mně dřímal pocit nejistoty a naprostého selhání.
Před písemkou jsem se stále učila a opakovala. Pak nastal ten
osudný den! Ráno jsem se probudila a k lepší náladě mi nepomohlo
ani počasí. Bylo sychravo. Moc se mi do školy nechtělo, ale musela
jsem. Matematika byla hned první hodinu a ve mně narůstala nervozita.
Když zazvonil zvonek, paní učitelka vešla do třídy. Rozdala testy a s úsměvem na tváři nám vysvětlovala zadání. Spadl mi kámen ze srdce, když jsem si uvědomila, že ta písemná práce není zase
tak obtížná.
Paní učitelka po 45 minutách řekla „konec“. No jo, ale mně ještě chyběla dvě cvičení. Tak jsem tam rychle něco napsala a ani jsem
si to nestačila zkontrolovat. Odevzdala jsem svoji práci v domnění,
že hodnocení lepší jak za tři nedostanu.
Celé tři dny jsem byla nervózní, takže jsem si ani moc neužila
víkend. Bylo nádherně.
Nastalo pondělí a dostali jsme od paní učitelky opravené písemné
práce z matematiky. Výsledky prací nás doslova šokovaly, stejně jako paní učitelku. Na to, že to bylo opakování, to dopadlo velmi špatně.
Ptáte se, jak jsem dopadla? No, bylo to lepší, než jsem čekala.
Ale naštvalo mě, když jsem se dověděla, že mi má vysněná známka
utekla o jeden jediný bod! Tomu se říká smůla.
Helena Talafousová (7.A)
7
Rozhovor s….
Tento měsíc jsme pro Vás vyzpovídali paní učitelku, která se stará o odpolední program našich žáků na 1. stupni. Ano, máme na mysli paní vychovatelku Mgr. Terezii Šteyerovou :-)
1. Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Televizní hlasatelkou.
2. Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Vše od maminky :-)
3. Máte sourozence?
Ano, mám starší sestru a bratra.
4. Jaké jste byla dítě?
Upovídané, tvrdohlavé, živé…
5. Jaký máte názor na Valentýna?
Mám raději 1. květen.
6. Máte nějakého domácího mazlíčka?
Ne.
7. Jaká zvířata máte ráda?
Z dálky všechny. Ale jestli si fakt musím vybrat, tak asi rybičky.
8. Kam byste jela na vysněnou cestu (v zahraničí)?
Švédsko, Norsko, Mexiko.
9. A kam byste nechtěla jet?
Do zemí, kde se válčí.
10. Jaká se vám líbí jména H+K?
Klára a Vojtěch.
11. Líbí se vám práce ve školní družině?
Ano a moc.
12. Jaký žánr knih nejraději čtete?
No, na čtení nezbývá moc času, ale když se najde, tak historické romány,
ale hlavně literaturu odbornou – knihy o ADHD, autistech, družině...
8
13. Sportujete nebo sportovala jste někdy závodně?
Ne, jen ve škole jsem běhala 50m. Teď ráda jezdím na kole, na bruslích, na
koloběžce, hodně mě baví turistika, mám ráda přírodu, hory…
14. Máte ráda pohádky?
Ano, ale spíše ty hrané než
kreslené :-)
15. Jaký je váš největší sen?
Momentálně asi fungující a
spokojená rodina nejen moje
budoucí, ale i má současná.
16. Jak dlouho pracujete
v naší družině?
Asi 3 roky… vlastně teď jsem
začala čtvrtý.
17. Jak ráda trávíte svůj volný čas?
Trochu sportuji, pak se zabývám výrobou náušnic, a ráda se setkávám se
svými kamarády, vyjdu si na procházku.
Děkujeme za váš volný čas :-)
Andrea Petřeková, Helena Talafousová (7.A)
9
My tři a zvířata
Delfíni i sviňuchy jsou blízkými příbuznými velryb. Jsou to menší zástupci
ozubených kytovců. Delfíny od sviňuch rozlišíme jednoduše: delfíni mají protáhlý čenich tzv. rostrum, ale sviňuchy mají čenich zakulacený. Delfíni jsou
nejpopulárnější mořští savci. Tihle inteligentní živočichové mají k člověku
zvláštní vztah. Hodně divoce žijících delfínů se přátelsky připojilo k plavcům.
Možná se ale jedná jen o projev jejich společenského chování a péče o jiné
delfíny. S malou výjimkou sladkovodních druhů jsou delfíni mořští živočichové, kteří obývají především mírný a tropický pás. Jsou to draví živočichové a
živí se výhradně rybami. Delfíni často plavou ve stádech a tam se baví různými společenskými hrami nebo akrobatickými výskoky z vody. Delfíni se dobře orientují i v kalné vodě. Vysíláním sérií vysokofrekvenčního ,,cvakání“ také využívají ozvěny, které vnímají. Tímto ,,cvakáním“ dokáže delfín zaznamenat neuvěřitelně malé předměty a dokážou se vyhnout překážkám i když plavou neuvěřitelně velkou rychlostí. Mnozí z nás viděli delfíny v delfináriích, a
nebo na dovolené. Delfíni se nám líbí a dokážou nás pobavit svými kousky.
Vendula Riedlová (7.A)
10
Cestování
Itálie – Abruzzo
Abruzzo je kraj ve střední Itálii, který se rozděluje na 4 provincie
( Pescara, Teramo, Chieti a L'Aguila ) s Hlavním městem L'Aguila.
Na východ je obklopeno Jaderským mořem. Abruzzo se pyšní krásnými
přírodními krásami, bohatou historií a samozřejmě vynikající Italskou
kuchyní. Co se týče Italské kuchyně, každý kraj má jiné speciality. V
kraji Abruzzo se hlavně jí Mořské plody a jehněčí. Italové mají trochu
jiný jídelníček než my Češi. První chod se většinou neskládá z polévky
(většinou ji jedí v zimě nebo ji prostě nejedí tak často), ale z těstovin
nebo rizzotta. Druhý chod jsou většinou ryby, maso nebo prostě jiné
mořské plody ( Vongole – škeble, calamari – Kalamáři, Cozze – slávky,
capesante – Svatováclavská mušle neboli hřebenatka, Astice – Langusty
a Gambero – humři.) No a jako poslední je většinou nějaký dezert.
Rozloha Abruzza je 10 831, 84 km2 a počet obyvatelstva je 1 328 863.
Krajina Abruzza je hornatého typu. Horské oblasti zaujímají 65%
Abruzza ( 7 029 km2), 34 % jsou kopcovité oblasti ( 3 766 km2 ) a
zbylé 1 % jsou nížiny. Abruzzem prochází největší část' Středních Apenin s
nejvyšším bodem Corno Grande, který má 2 912 m. Hory směrem k Jaderskému moři přechází na kopce, kde se
pěstuje vinná réva a olivy. Nížinu na pobřeží tvoří jenom úzký pás.
Pláže jsou na severu písčité s krásným zlatým až bílým pískem a na jihu
oblázkové s čirým mořem. Nejdelšími řekami jsou:
Aterno – Pescara s délkou 152 km, Sangro s délkou 122 km, Vomano
dlouhá 76 km a horská část' Liri, která je na území dlouhá 40 km.
Abruzzo je jedno z málo míst v Itálii, kde je takto koncentrovaná
příroda. Příroda je tady bohatá na rozmanitost a na vzácné druhy rostlin
a zvířat. Najdeme zde např. V Itálii kriticky ohroženého Medvěda
hnědého, Celosvětově ohroženou Zmiji menší a téměř ohroženou Vydru
říční. Abruzzo vlastní tři národní parky : Majella, ( 1991 – výskyt
Medvěda hnědého, Zmije menší, Vydry říční, Masiv Maiella s nejvyšším
bodem Monte Amaro s výškou 2 793 m, park má rozlohu 741km2 )
Gran Sasso a Monti della Laga, ( 1991 – 3. největší národní park Itálie,
výskyt medvěda hnědého, přibližná rozloha je 141 341H, převážně
hornatá oblast, Masiv Gran Sasso a spousta památek – Rocca Calascio,
Castello di San Pio delle Camere, Castello di Bominaco
a několik vodopádů + krasný les.) Parco Nazionale d'Abruzzo .
Přesuneme se k provinciím.
11
Pescara je nejlidnatější Velkoměsto. Leží u Jaderského moře. Pláže mají
zlatý, někde až bílý písek. V tomto regionu hlavně jí mořské plody.
Najdou se tady vynikající rybí restaurace. Centrum Pescary je v
moderním duchu, to avšak neznamená, že tady nenajdeme památky.
Mezi nejznámější patří: La Cattedrale di San Cetteo, La chiesa del
Sacro Cuore, Parrocchia della Madonna del Fuoco a Chiesa di San
Silvestro. Našli se zde také vykopávky z Antického Říma. Podnebí je tu
docela klidné. Moře v této provincii je krásně čiré.
Další část Abruzza je provincie Teramo. Ta se nachází v severní části
Abruzza. V okolí jsou vinice a olivové háje. Klima je spíše kontinentální.
Teramo asi znamená vysoké místo obklopené vodou. Ve stejně
jmenném hlavním městě se nachází mnoho středověkých památek např.
katedrála Santa Maria Assunta, Svatyně panny Marie milosti, kostel sv.
Anny Pompetti. Město zdobí fontány, sochy a rozlehlé parky. Ve městě
sídlí také univerzita, jež má pět fakult s dvaceti-čtyřmi studijními
obory. Strava obyvatel provincie je rozmanitá a bohatá. Typickou
složkou je jehněčí, feferonky, ovčí sýr a pomalu pečená kolena.
Chieti se nachází ve východním Abruzzu. Podnebí je zde středomořské.
Hlavní město provincie je Chieti, leží 330m n.m. . Bydlí zde asi 52 000
obyvatel. Chieti oplývá kulturními památkami, velkým množstvím
divadel, muzeí, kostelů např. katedrála sv. Justina, modlitebna z
posvátné hory mrtvých,... Obživu obyvatelům zajišťuje strojírenský,
potravinářský, textilní a stavební průmysl.
Provincie L‘ Aquila leží v srdci Abruzza a nemá přístup k moři. Je nejvíce
hornatá ze všech čtyř provincií. Z tohoto důvodu se zde zachovalo
nejvíce z původní přírody, a tak mohly vzniknout národní parky např.
národní park d'Abruzzo, Lazio e Molise.
V provincii L‘ Aquila můžete navštívit mnoho malebných městeček a
vesnic. Také je domovem výborných sportovců ( bruslařů, boxerů a
fotbalistů ).
Národní park Abruzzo byl založen v roce 1922, aby se ochránila tamní
příroda. Park je velký 50 000 hektarů. Je uprostřed Apenin. Krajina
převažuje kopci a hlubokými údolími, rozmanitou přírodou a zvířaty. Žijí
v něm např. Medvědi hnědí, Orli skalní, Vlci apeninští, ale také Jeleni,
Kamzíci a Vydry říční.
V Abruzzu jsou velmi vzdělaní a inteligentní. Mají zde 3 univerzity:
Universit LJv L‘ Aquila, Università ‘‘ G. d'Annunzio a Chieti a Peseara,
Universit of Teramo.
Největší jezero této oblasti je Scanno Lake. Nachází se 922m n. m. V
horní části Sagittarco. Bylo vytvořené sesuvem půdy. Jezero je zeleně
zbarvené a oplývá životem.
Helena Talafousová (7.A)
12
Jako pečovatel o morče jsem se rozhodl, že do školního časopisu budu
psát rady, jak se o morče dobře starat.
Dnes vám poradím, v jaké kleci by mělo žít.
Podestýlka: Pokud ho chcete mít v domě či bytě, tak vám doporučuji
podestýlku ve válcovité podobě. Když do sebe nasaje moč, nebo vodu,
tak se rozdrobí. NEBO Také můžete použít noviny, piliny, nebo seno a
trávu.
Jídlo: Ňafíkovi (moje morče) dávám zrní, suché pečivo, nebo ovoce a zeleninu. POZOR Dávejte jim pouze jablko. Když jim dáte třeba švestku,
nebo hrušku (měkké ovoce NEJÍ), tak si ho nebudou všímat. Když mu
chcete dát zeleninu, tak mu dejte salát, okurek, papriku (nedávejte
mu chilli papriku). Rajče je zase měkké, tak to ne. Sní vám i piškot.
Dobré je mu dávat seno. Na zimu ho krmte 3krát denně a v létě 2krát.
Pití: Pouze vodu a nic jiného.
Domeček: Morčata se ráda schovávají. Proto jsem mu vyrobil domeček,
odkud mu vede roura k senu. Není od věci mu pořídit nějakou atrakci, se kterou si může hrát. Ale o tom vám vše napíšu příště a taky první pocity koupeného morčete v novém prostředí.
Miloš Palla a Ňafík (7.A)
13
Autááá
Nová Škoda Fabia Combi
Jednou už jsem o Fabii psal. ALE během doby se naprosto změnila.
Z důvodu nízkého zájmu o starší model ve verzi RS se proto bohužel nová
Fabia v tomto modelu vyrábět nebude. Ale místo toho ji asi nahradí Rapid RS.
Fabia je i ve verzi Monte Carlo. Když si
k ní nakonfigurujete sportovní podvozek, tak bude 1,4 cm níže než normálně. Co mi na ní moc vadí, je zavírání
kufru za kus obyčejné gumy. Otevírání
nádrže je vysoce vyspělé. Stačí jen
zmáčknout a je otevřeno. A když je
auto zamčené, tak to nejde. Co se týče
průhledné střechy, ta je úplně
k ničemu. Jenom vám svítí slunce na obličej. Antény jsou tam dvě. Na střeše a
ve skle. V interiéru je odpadkový koš. Opěrky jsou moc měkké a do sedadla si
sednete a zaboříte se tak moc, že se vám nechce vystoupit. Co budete hledat,
je CD-Room do auta. Ani já jsem ho nenašel.
Nejzajímavější kombinace ve verzi hatchback je šedá barva, červená střecha
a červená kola. Novou Fabii je možné mít ve výbavě Aktive, Ambition a Style.
Motory můžou zatím být 1.2 TSI a 1.4 TDI. Nejlepší barvy na ní jsou červená
corrida, bílá candy a zelená rallye. Interiéry k dispozici jsou modrý, béžový,
černo-šedý a černo-šedý BASET MAT. Pak si můžete navolit další věci.
Příště se podíváme na Forda Fiestu.
Miloš Palla (7.A)
14
Youtubeři
MenT Jan Macák
MenTova oblíbená barva je zelená. Proto tento článek bude celý zelený. Pochází z Pardubic. Má
598 112 odběratelů. Společně s GEJMRem natáčeli
Čarovný Minecraft a natáčí Futurecraft a jiné hry.
Letos byl pozván do Tchaj-peje na Computex, kam
jel společně s jeho sponzorem Asusem. Vydával během té doby vlogy (pro spuštění videí klikněte na
odkaz) https://www.youtube.com/watch?
v=cG_5oIVOato&list=PLSSrHRTMEfSHHxzbmJ_ScF
tlNxyvWyfWN
Jako bonus za 500 000 odběratelů si pronajal studio
a ta společně s Tomcatem natáčí videa. Průběhem
času tam dělá update. Videa najdete pod názvem
Studio update.
http://www.mentuvshop.cz/
Příště se podíváme na zahaleného GEJMRa.
Miloš Palla (7.A)
15
Výstava
Výstava výtvarných prací žáků 2. stupně naší školy
V prostorách Odboru školství v budově magistrátu na Palackého ulici proběhla výstava výtvarných prací žáků 2. stupně naší školy.
K vidění zde byly práce některých výtvarných technik, se kterými se žáci
v hodinách výtvarné výchovy setkávají:
kresebné studie kořenů a větví, malby temperou (automobiloví veteráni),
benzínové papíry, linoryty s rostlinnými motivy a tisky z koláže s náměty z
hmyzí říše.
Prostorová tvorba byla zastoupena kolektivní prací „Budulínek
s liškou“ (technika papírmaše) a skupinkou keramických ptáčků.
Výstavu bylo možné shlédnout od poloviny září do konce října tohoto roku.
Mgr. Ludmila Moupicová
16
Závěr
Doufám, že jste si říjnové a zároveň první vydání v tomto školním roce užili a
už se těšíte, stejně jako já a ostatní mí přátelé, na další díl Školnin.
Snad tento rok přinese našemu časopisu ještě více čtenářů a bude se o něm
dozvídat stále více lidí.
Pro dnešek to bude vše a další Školniny si budete moci přečíst za měsíc.
Děkujeme vám za přízeň a brzy nashledanou!!!
H. Talafousová a redakce :-)
17
Redakce
Helena Talafousová (7.A)
Vendula Riedlová (7.A)
Andrea Petřeková (7.A)
Miloš Palla (7.A)
Veronika Matějová (9.A)- exter.
Lucie Linhartová (9.A)

Podobné dokumenty