festival 9 TÝDNŮ BAROKA 29. 6.–30. 8. 2015

Komentáře

Transkript

festival 9 TÝDNŮ BAROKA 29. 6.–30. 8. 2015
VSTUPENKY
Vstupenky je možné zakoupit na portálu Plzeňská vstupenka www.plzenskavstupenka.cz a portálu Eventim www.eventim.cz.
Není-li vyprodáno, lze vstupenky zakoupit na místě, před každou akcí.
Více o celém programu, jednotlivých oblastech, programových místech a dalších nabídkách se dozvíte na webu:
www.baroko2015.cz
Informace o projektu Plzeň 2015 a ostatních programech
na tel: +420 724 001 308, e-mailu: [email protected]
HLAVNÍ POŘADATEL: Plzeň 2015, o. p. s.
festival 9 TÝDNŮ BAROKA
Vůně, chutě, hudba, památky, obrazy a krajina baroka na vás čekají
v 9 letních týdnech v 9 oblastech Plzeňského kraje. Festival 9 týdnů
baroka zve na každodenní program po celých 63 dní v 63 lokalitách
západních Čech. Fenomenální soubor barokních památek bude hrát
hlavní roli velkého letního festivalu a bude představen jako evropský kulturní objev. Návštěvníky čekají Barokní noci s dobovými
ohňostroji, vrcholné hudební produkce, současné i dobové poutě,
koncerty v kostelech, komunitní akce v krajině, oživené prohlídky
v barokních zámcích, komentované prohlídky měst. Při výběru programu jsme mysleli na rodiny s dětmi, dospělé i seniory, na kulturní
turisty, znalce vážné hudby, poutníky, na domácí i zahraniční návštěvníky.
Objevte s námi skrytá bohatství západočeského baroka. Vaše návštěva bude zároveň oceněním práce desítek regionálních partnerů: majitelů a správců památek, kastelánů, historiků, pořadatelů,
starostů, spolků, členů místních akčních skupin, kteří toto dědictví
udržují. Začínáme symbolicky v oblasti Nepomuk / Spálené Poříčí. V kolébce sv. Jana Nepomuckého – nejslavnějšího českého světce. V dalším týdnu se programově zaměříme na oblast Klatovska.
Hlavními tématy zde jsou Jezuité a zázračná Madona klatovská.
K hlavnímu hudebnímu programu také patří oratorium Mesiáš
G. F. Händela (Czech Ensemble Baroque, Manětín 21. srpna),
hudba dobřanského rodáka J. J. I. Brentnera (Ensemble Inégal,
Přeštice 19. července), koncert Čtvero ročních dob A. Vivaldiho
v podání Gabriely Demeterové a souboru Ensemble 18+ (Mariánská Týnice 15. srpna).
Komponované večery barokních zábav – Barokní noci a slavnosti jsou
připraveny jak v prostředí zámků a zámeckých parků (zámek Kozel
3. července, zámek Zelená Hora 4. července, zámek Manětín 22. srpna, zámek Horažďovice 28. srpna), tak v prostředí sakrálním (jezuitská kolej a kostel Klatovy 10. srpna, klášter Kladruby 1. srpna, kostel
Mariánská Týnice 15. srpna, klášter Chotěšov 17. července). Výjimečný zážitek vás čeká i na venkovském barokním dvoře (dvůr Gigant
Záluží u Stodu 18. července) a při variacích na barokní pouti (kostel
sv. Anny u Plané 24. července, kaple Anděla Strážce Sušice 30. srpna).
Festivalových 63 dní programu na 63 různých místech mohlo vzniknout jen díky spolupráci s více než čtyřiceti hlavními regionálními
partnery a desítkami dalších lokálních příznivců a podporovatelů. Právě oni připravili nejenom veškeré zázemí, ale program na 50 místech.
PARTNEŘI |
Národní památkový ústav, Plzeňská diecéze a biskupství, město
Spálené Poříčí, Pavel Motejzík a Mikroregion Nepomucko, zámek
Chotěšov / Přeštice jsou třetí představovanou oblastí na křižovatce
poutních cest u další zázračné Madony – Divotvůrkyně Přeštické.
Oblast Tachov / Planá zve na cesty k pramenům i na barokní pouť.
Domažlicko je spojeno s tradicí Chodů, stále živého folkloru s barokními kořeny. Oblasti Stříbro / Kladruby vévodí jak unikátní
klášter Kladruby, slavící právě devítisté výročí založení, tak barokní zámky. Santiniho hvězdy jasně září v oblasti Plasy / Mariánská
Týnice / Radnice. Krajina barokních soch, ozdobená perlou – manětínským zámkem, vás okouzlí v oblasti Nečtin a Manětína, v oblasti Sušice, v krajině pod křídly Anděla Strážce, festival završíme.
Hlavní program situovaný do víkendových termínů nabídne hned
několik velkých hudebních událostí a komponovaných pořadů
Barokních nocí.
Korunou programu je obnovená světová premiéra barokní korunovační opery J. J. Fuxe Costanza e fortezza na historicky věrné replice barokního divadla (Musica Florea & Florea Theatrum,
Jízdárna Světce u Tachova 31. července a 1. srpna), Mše h-moll
J. S. Bacha (Collegium 1704, klášter Kladruby 25. července), barokní loutková opera F. Cavalliho La Calisto (Collegium Marianum
& Buchty a loutky, Zelená Hora u Nepomuku 4. července).
Žinkovy, Miroslav Anton, Nicovský nadační fond, městys Chudenice, spolek Otisk, Galerie Klatovy / Klenová, Klatovské katakomby,
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy, Václav Kubernát a MAS
Radbuza, spolek Art vrch a MKS Stod, město Přeštice, rodina Korcova, Blanka Borůvková a K. O. S. Planá, Muzeum Tachov, spolek
Ruina/Ruine, Jan Florian a MAS Český Západ – Místní partnerství, Karel Šmirkl a spolek Chodsko žije!, Muzeum Domažlice,
Karel Jindřich a MKS Domažlice, spolek Stará cesta Plasy, město
Rokycany, statek Býkov, Spolek ochránců přírody Radnice, Muzeum Mariánská Týnice, spolek Bart Úterý, Roman Žebro Pekař
a spolek Baroko v Čechách Nečtiny, spolek Svět podle Jakuba, kulturní spolek Rašelina, spolek Lamberská stezka, Muzeum Sušice,
zámek Hrádek, spolek Šumavské cesty.
TÝM Plzeň 2015 |
koncepce a dramaturgie Kateřina Melenová
hudební dramaturgie Markéta Cukrová
hlavní výkonná produkce Andrea Melušová
hudební produkce Ondřej Holas
technická spolupráce Petr Klement a Slávek Král
grafi ka Tereza Melenová, Martina Donátová (gd3)
EXPERTI |
PhDr. Irena Bukačová, Ing. arch. Jan Soukup,
Ing. Klára Salzmann, Ph.D., PhDr. Marta Ulrychová
6. týden 3.–9. 8. | OBLAST DOMAŽLICE
3. srpna | pondělí 14.00–19.00 | VE STOPÁCH POUTNÍKŮ / POUTNÍ KOSTEL SV. ANNY TANABERK
Otevření kostela, hudební recitály, povídání o místě i jeho ochráncích | Vstupné: dobrovolné | Vstupenky na místě
4. srpna | úterý 14.00–21.00 | NADĚJE PRO PIVOŇ / KLÁŠTER PIVOŇ
Program u areálu ohroženého kláštera, hudební vystoupení, povídání o dějinách Pivoně, představení Vize pro Pivoň
Vstupné: dobrovolné | Vstupenky na místě
5. srpna | středa 13.00–19.00 | MĚSTO V DOBĚ BAROKNÍ / MUZEUM DOMAŽLICE
Komentované prohlídky muzea, přednáška o hudebních nástrojích z barokní doby, taneční vystoupení souboru En Garde! – s výukou barokního tance
Vstupné: dobrovolné | vstupenky v předprodeji
6. srpna | čtvrtek 19.00–21.00 | KONCERT / KOSTEL SV. ANNY HORŠOVSKÝ TÝN
Koncert flétnistky Michaely Koudelkové a jejích hostů | Vstupné: 150 Kč | 75 Kč | vstupenky v předprodeji
7. srpna | pátek 20.00–22.00 | KONCERT POCTA STARÝM MISTRŮM/ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE DOMAŽLICE
Jiří Stivín a Collegium Quodlibet. Konfrontace barokní hudby s hudbou jazzovou. Fúze odlišných hudebních epoch a různorodých přístupů
k interpretaci | Hlavní program festivalu | Vstupné: 300 Kč | 150 Kč | Vstupenky v předprodeji
8. srpna | sobota 18.00–22.00 | BAROKNÍ SLAVNOST V KRAJINĚ / KOSTEL SV. VAVŘINCE NA VRCHU VAVŘINEČEK U DOMAŽLIC
Komponovaný program barokních zábav u kaple sv. Vavřince. Tanec, hudba, barokní občerstvení a dobový ohňostroj
Hlavní program festivalu | Vstupné: 150 Kč | 75 Kč | Vstupenky v předprodeji
9. srpna | neděle 13.00–19.00 | VESNICE V DOBĚ BAROKNÍ / KOZINŮV STATEK ÚJEZD U DOMAŽLIC
Barokní jarmark s muzikou, kováři, dráteníci, keramika z Kolovče, potulní pocestní, kejklíři a loutkoherci | Vstupné: dobrovolné | Vstupenky na místě
7. týden 10.–16. 8. | OBLAST MARIÁNSKÁ TÝNICE / PLASY / RADNICE
10. srpna | pondělí 17.00–22.00 | KRAJINOU STARÉ CESTY / STARÁ POUTNÍ CESTA PLASY–MARIÁNSKÁ TÝNICE
Cyklovýlet z Mariánské Týnice do Plas. Od 19.00 hod. program v Plasích. Dokumentární film o Staré cestě, koncert souboru Sagitta, přednáška
o barokním nebi a hvězdách s pozorováním noční oblohy | Vstupné: dobrovolné | obousměrná doprava i s kolem 50 Kč | Vstupenky na místě
11. srpna | úterý 16.00–22.00 | BAROKNÍ VEČER V KLÁŠTEŘE / KLÁŠTER PLASY
Projekce uměleckého dokumentu o fenomenální budově kláštera Architektura živlů. Od 19.00 hod. koncert Barock Jazz Quintetu Jiřího Hlaváče
Vstupné: 150 Kč | studenti, děti, senioři a občané Plas 75 Kč | Vstupenky v předprodeji
12. srpna | středa 15.00–22.00 | BAROKNÍ SLAVNOST / KRAJINA, MĚSTO A KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ ROKYCANY
Komentované prohlídky města a barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie na Vršíčku. V 19.00 hod. koncert v kostele – Prague Baroque Ensemble
Další večerní program na Spilce | Vstupné: 100 Kč | studenti, děti, senioři a občané Rokycan 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
13. srpna | čtvrtek 9.00–19.00 | FOLKLORNÍ SLAVNOST / BAROKNÍ STATEK BÝKOV
Prohlídky barokního statku s majitelem, dobová řemesla, občerstvení, folklorní vystoupení | Vstupné: jednotné 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
14. srpna | pátek 16.00–22.00 | RADNICKÉ BAROKNÍ VARIACE / MĚSTO A KOSTEL SV. VÁCLAVA RADNICE
Program s divadlem, barokní poezií, tancem. Od 18.30 hod. koncert orchestru Harmony Prague v kostele | 20.00 hod. divadlo v amfiteátru u rybníka, barokní
ohňostroj na Kalvárii | Hlavní program festivalu | Vstupné: odpoledne dobrovolné, divadlo a koncert 100 Kč | 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
15. srpna | sobota 13.00–22.00 | BAROKNÍ DEN / KONCERT / POUTNÍ KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE MARIÁNSKÁ TÝNICE
Originální odpolední program v muzeu. Hudba, tanec, divadlo, vůně. Ve 20.00 hod. koncert Gabriely Demeterové a souboru Ensemble 18+ / Čtvero
ročních dob A. Vivaldi. Barokní ohňostroj | Hlavní program festivalu
Vstupné: odpoledne 100 Kč | 50 Kč, koncert 250 Kč | 125 Kč, odpolední program i koncert: 300 Kč | 150 Kč | Vstupenky v předprodeji
16. srpna | neděle 18.00–20.00 KONCERT / KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE PLASY
P. Svoboda – varhany: hudba skladatelů vrcholné renesance a baroka / Dietrich Buxtehude, George Muffat, Johann Pachelbel a Johann Sebastian Bach
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
8. týden 17.–23. 8. | OBLAST MANĚTÍN / NEČTINY / RABŠTEJN
17. srpna | pondělí 10.00–21.00 | OTEVŘENÁ MLÝNSKÁ STEZKA / NEČTINY
Celodenní program v krajině, od 18.00 hod. open air koncert skupiny Traband
Vstupné: přes den dobrovolné, večerní koncert 100 Kč | 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
18. srpna | úterý 16.00–21.00 | VĚŘÍCÍ / KOSTEL SV. JIŘÍ LUKOVÁ U MANĚTÍNA
Výstava J. Hadravy Věřící v zaniklém kostele, taneční performance A. Miltnerové, koncert I. a V. Havlovi | Vstupné: dobrovolné | Vstupenky na místě
19. srpna | středa 10.00–21.00 | KOSTEL PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ A MĚSTO RABŠTEJN
Zpřístupněný kostel a Loreta, přes den hudební recitály v kostele. Večerní pěvecký koncert souboru Česká píseň v kostele Panny Marie Sedmibolestné
Vstupné: přes den dobrovolné, večerní koncert 100 Kč | 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
20. srpna | čtvrtek 11.00–23.00 | NEČTINY BAROKNÍ / MUZEUM, KOSTEL, KAPLE SV. ANNY NEČTINY
Denní program v Nečtinách, na Račíně. Hlavní program v kapli sv. Anny: 16.00 hod. Kühnův dětský sbor, 18.00 hod. Oldřich Janota + Ora Pro Nobis
Vstupné: přes den dobrovolné, večerní koncert 100 Kč | 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
21. srpna | pátek 19.00–21.00 | KONCERT / KOSTEL SV. JANA KŘTITELE MANĚTÍN
Czech Ensemble Baroque / Georg Friedrich Händel: Mesiáš | Hlavní program festivalu | Vstupné: 300 Kč | 150 Kč | Vstupenky v předprodeji
22. srpna | sobota 18.00–22.00 | BAROKNÍ NOC / ZÁMEK MANĚTÍN
Komponovaný program barokních zábav. Hartig Ensemble, Ritornello. Hudba, tanec, vůně, barokní menu a ohňostroj
Hlavní program festivalu | Vstupné: 300 Kč | 150 Kč | Vstupenky v předprodeji
23. srpna | neděle 16.00–20.00 | DEN PRO BARBORU / KOSTEL SV. BARBORY MANĚTÍN
Dernisáž výstavy Na plzeňské paletě, koncert barokní hudby | Vstupné: dobrovolné | benefice pro varhany | Vstupenky na místě
9. týden 24.–30. 8. | OBLAST SUŠICE
24. srpna | pondělí 15.00–22.00 | SVATOBORSKÉ PUTOVÁNÍ / KRAJINA A KAPLE PANNY MARIE NA SVATOBORU
Odpolední zážitková cesta z vrchu Svatobor pro celou rodinu. Večerní program u pramene Odolenka. Sázení stromů, hudební produkce, požehnání ohně
Vstupné: dobrovolné | Vstupenky na místě
25. srpna | úterý 16.00–22.00 | KOSTEL ZÁZRAKŮ / JESKYNĚ A KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE STRAŠÍN
Program ve strašínské jeskyni. Od 19.00 hodin ve vzácném barokním kostele Narození Panny Marie. Česká barokní hudba – koncert Českého
komorního orchestru. Na závěr večera lampionový průvod | Vstupné: v jeskyni dobrovolné, koncert 150 Kč | 75 Kč | Vstupenky v předprodeji
26. srpna | středa 10.00–21.00 | NEZNÁMÁ BAROKNÍ SUŠICE / MUZEUM SUŠICE
V 10.00 hod Komentovaná prohlídka města / Sušice barokní – neznámá. V 19.00 hod. přednáška / Sušicko barokní | Vstupné: dobrovolné | Vstupenky na místě
27. srpna | čtvrtek 18.00–22.00 | BAROKNÍ SLAVNOST / ZÁMEK HRÁDEK U SUŠICE
Baroko všemi smysly zažijete na zámku v Hrádku u Sušice. Komponovaný večer barokních zábav s hudbou, tancem, divadlem a barokním
občerstvením a ohňostrojem | Vstupné: dospělí 300 Kč | děti, studenti, důchodci a ubytovaní 200 Kč | rodinné 850 Kč | Vstupenky v předprodeji
28. srpna | pátek 19.30–22.00 | BAROKNÍ NOC / MĚSTO A ZÁMEK HORAŽĎOVICE
Kratochvilné barokní zábavy na různých místech města. Žánrově pestrá hudební, taneční a divadelní vystoupení | Hlavní program festivalu
Vstupné: dospělí 250 Kč | děti, studenti a důchodci 100 Kč | rodinné (2 dospělí + 2 děti) 500 Kč | Vstupenky v předprodeji
29. srpna | sobota 14.00–21.00 | TY SPÍŠ, DUŠE MOJE / KOSTEL SV. VINTÍŘE DOBRÁ VODA U HARTMANIC
Komunitní program v okolí kostela. 19.00–21.00 hod. koncert Markéta Cukrová – zpěv, Kateřina Ghannudi – harfa, Jan Krejča – loutna, theorba
Hlavní program festivalu | Vstupné: celodenní dobrovolné, koncert 150 Kč | děti, studenti a senioři 75 Kč | Vstupenky v předprodeji
30. srpna | neděle 16.00–22.30 | POD KŘÍDLY ANDĚLA STRÁŽCE / KAPLE ANDĚLA STRÁŽCE SUŠICE
Festival 9 týdnů baroka se uzavírá poslední Barokní slavností. Dobový jarmark na náměstí, večerní multižánrové představení v krajině s názvem Anděl
Strážce. Hudební instalace, barokní ohňostroj | Slavnostní zakončení festivalu
festival 9 TÝDNŮ BAROKA
…zažít baroko všemi smysly…
festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje
63 dní programu na 63 místech západočeského baroka
29. 6.–30. 8. 2015
Pořádá Plzeň 2015 ve spolupráci s regionálními partnery pod záštitou ministra kultury ČR pana Daniela Hermana
1. týden 29. 6.–5. 7. | OBLAST NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ
29. června | pondělí 16.00–21.00 | JE OTEVŘENO! / MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ
Symbolické otevření festivalu 9 týdnů baroka. Odpolední program. Od 20.00 hod. koncert souboru Ritornello v barokním špejcharu
Vstupné: přes den dobrovolné, koncert: 100 Kč | 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
30. června | úterý 16.00–20.00 | KONCERT/ KOSTEL NOVÉ MITROVICE
Zpřístupnění kostela sv. Jana Nepomuckého a komentované prohlídky. Od 19.00 hod. koncert dua Balázs & Katalin – viola da gamba a theorba
Vstupné: dobrovolné | Vstupenky na místě
1. července | středa 10.00–22.00 | BAROKNÍ OSLAVA / ZÁMEK A KOSTEL ŽINKOVY
Neobyčejné prohlídky zámku s programem a barokní hostinou. Začátky v 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 a 20.00 hod.
Vstupné: do kostela dobrovolné, do zámku dospělí 490 Kč | děti, studenti a senioři 390 Kč | rodinné 1490 Kč | Vstupenky v předprodeji
2. července | čtvrtek 18.00–20.30 | POD PĚTI HVĚZDAMI / MĚSTO NEPOMUK
Oživené prohlídky města Nepomuku (začátek na Přesanickém náměstí) | Vstupné: dospělí 110 Kč | 80 Kč | Vstupenky v předprodeji
3. července | pátek 18.00–22.00 | BAROKNÍ NOC / ZÁMEK KOZEL
Komponovaný program barokních zábav. Hudba, tanec, divadlo, vůně, barokní menu, barokní ohňostroj | Zahájení festivalu
Vstupné: 300 Kč | 150 Kč | Vstupenky v předprodeji
4. července | sobota 18.00–22.00 | BAROKNÍ NOC / ZÁMEK ZELENÁ HORA
Komponovaný program barokních zábav. Hudba, tanec, divadlo, vůně, barokní menu, barokní ohňostroj. Collegium Marianum, Buchty a loutky
F. Cavalli: La Calisto – barokní opera | Zahájení festivalu
Vstupné: 300 Kč | 150 Kč s operou La Calisto 500 Kč | 250 Kč | Vstupenky v předprodeji
5. července | neděle 14.00–16.30 | BAROKNÍ BALÁBILE / KAPLE SV. VOJTĚCHA VRČEŇ
Cesta z návsi ke kapli sv. Vojtěcha s programem inspirovaným lidovým barokním divadlem | Vstupné: 50 Kč | 30 Kč |Vstupenky v předprodeji
2. týden 6.–12. 7. | OBLAST KLATOVY
6. července | pondělí 14.00–19.00 | BENEFICE PRO KOSTEL / KOSTEL NICOV
Odpoledne kulturní program a prohlídky kostela. Od 17.30 hod. koncert barokní hudby Malého evropského orchestru se sborem
Vstupné: dobrovolné, výtěžek bude použit na opravu kostela | číslo transparentního účtu 2500242478/2010 | Vstupenky na místě
7. července | úterý 10.00–22.00 | BAROKNÍ CHUDENICKO / KRAJINA CHUDENICE
Bohatý kulturní program po celý den. Kočáry s koňmi, hudba, divadlo, barokní ohňostroj. Hlavní program od 17.00 hod. na kopci Žďár a na Bolfánku
Vstupné: dospělí 120 Kč | děti, důchodci, studenti a ZTP 80 Kč | rodiny (2 dospělí + 2 děti) 350 Kč | Vstupenky v předprodeji
8. července | středa 17.00–20.00 | KAPKA / LORETA TÝNEC
Zpřístupnění Lorety, performance v nedaleké zaniklé kapli sv. Jana Nepomuckého s výtvarnou instalací Kapka
Vstupné: dobrovolné | Vstupenky na místě
9. července | čtvrtek 11.00–22.00 | BAROKNÍ SOUVISLOSTI / HRAD KLENOVÁ
Celodenní interaktivní hra pro rodiny s dětmi. Hlavní program: vernisáž výtvarných děl J. Beránka, od 19.00 hod. madrigalové komedie L’Amfiparnaso
Vstupné na interaktivní hru: jednotné 50 Kč / prodej na místě /, na podvečerní program: 100 Kč | 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
10. července | pátek 20.00–23.00 | BAROKNÍ NOC / JEZUITSKÁ KOLEJ KLATOVY
Komponovaný program v jezuitských katakombách, koleji a kostele. Barokní hudba, divadlo, vůně, chutě, ohňostroj, nešpory
Hlavní hudební program večera připravil soubor Ritornello | Hlavní program festivalu | Vstupné: 300 Kč | 150 Kč | Vstupenky v předprodeji
11. července | sobota | MARIÁNSKÁ POUŤ / KLATOVY
tradiční pouť spojená s oslavou 330. výročí zázraku mariánského obrazu
12. července | neděle 10.00–12.00 | KONCERTNÍ MŠE / ARCIDĚKANSKÝ KOSTEL KLATOVY
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy prezentuje hudbu barokních mistrů v rámci bohoslužby
Hlavní program festivalu | Vstupné: dobrovolné | Vstupenky na místě
3. týden 13.–19. 7. | OBLAST CHOTĚŠOV / DOBŘANY / PŘEŠTICE
13. července | pondělí 10.00–22.00 | UMĚNÍ V KRAJINĚ / POUTNÍ MÍSTO KŘÍŽOVÝ VRCH U STOD
Celodenní program v krajinném poutním místě. Od 16.00 hod. setkání s geologem V. Cílkem a dalšími hosty | Vstupné: dobrovolné | Vstupenky na místě
14. července | úterý 14.00–18.00 | BAROKO NA BYLINKOVÉM PANSTVÍ / ZÁMEK ROCHLOV
Odpolední bohatý program na zámku a v zahradě. Povídání o bylinkách, vůních, oživené prohlídky zámku | Vstupné: dobrovolné | Vstupenky na místě
· 19.00–22.00 KONCERT BAROKNÍ HUDBY / KOSTEL VEJPRNICE Komentované prohlídky a koncertní vystoupení souboru Ensemble Inégal
v kostele | Vstupné: 80 Kč | 40 Kč | Vstupenky v předprodeji
15. července | středa 18.00–21.30 | BAROKNÍ SLAVNOST / MĚSTO A KOSTEL SV. VÍTA DOBŘANY
Křest sebraného díla skladatele J. J. I. Brentnera. Hlavní program: koncert Hipocondria Ensemble v kostele sv. Víta. Dobové občerstvení a barokní
ohňostroj na náměstí | Vstupné: 150 Kč | 100 Kč | Vstupenky v předprodeji
16. července | čtvrtek 19.00–21.00 | HUDBA J. J. RYBY / KOSTEL SV. AMBROŽE VÍCOV U PŘEŠTIC
MISSA in Stylo Grave aneb Ryba, jak jej neznáte – Seriózní skladatel nevánoční. Zpívá a na dobové nástroje hraje soubor Ritornello, připravil a vede
M. Pospíšil | Vstupné: 100 Kč | 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
17. července | pátek 18.00–22.00 | BAROKNÍ NOC / KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Klášter Chotěšov zve na barokní noc s unikátní zvonohrou Carillon, koncertem Gabriely Demeterové, barokním ohňostrojem a pozorováním hvězdné
oblohy | Hlavní program festivalu | Vstupné: s koncertem 300 Kč | děti, studenti a senioři 150 Kč; bez koncertu 100 Kč | děti, studenti a senioři 50 Kč
18. července | sobota 10.00–22.00 | VENKOVSKÁ SLAVNOST PODEJ RUKU BAROKU / BAROKNÍ DVŮR GIGANT ZÁLUŽÍ
Celodenní program na rodinném barokním statku. Od 19.00 hod program Štěpána Raka a Alfreda Strejčka Vivat Comenius
Hlavní program festivalu | Vstupné: přes den jednotné 50 Kč, večerní koncert 150 Kč | 100 Kč Vstupenky na místě i v předprodeji
19. července | neděle 19.00–21.00 | KONCERT / KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE PŘEŠTICE
J. J. I. Brentner & A. Vivaldi | Ensemble Inégal pod vedením A. Viktory | Hlavní program festivalu | Vstupné: 250 Kč | 125 Kč | Vstupenky v předprodeji
4. týden 20.–26. 7. | OBLAST PLANÁ / TACHOV
20. července | pondělí 16.00–21.00 | CESTA ZA ŽIVOU VODOU / PLANÁ
Výlet po staré poutní cestě zakončený zahradní slavností v parku v Chodové Plané | Vstupné: 100 Kč | 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
21. července | úterý 14.00–19.00 | OTEVŘENÁ LORETA / BOR U TACHOVA
Zpřístupnění Lorety i kostela. Od 17.00 do 19.00 hod. hudební recitály mandolinisty Petra Vrobela | Vstupné: dobrovolné | Vstupenky na místě
22. července | středa 17.00–21.00 | ZNOVUOBJEVENÁ KRAJINA / VÝŠKOVICE
Představení land artové instalace mezinárodního krajinářského projektu Recovering Landscape. Komunitní Slavnost chleba a koncert souboru Topos
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
23. července | čtvrtek 18.00–22.00 | BAROKNÍ KLÁŠTERNÍ SLAVNOST / MUZEUM ČESKÉHO LESA TACHOV
Open air výstava, bohatý program s vůněmi a hudbou baroka, divadlo, varhanní koncert a barokní ohňostroj
Vstupné: 150 Kč | 100 Kč | Vstupenky v předprodeji
24. července | pátek 10.00–22.00 | BAROKNÍ POUŤ / POUTNÍ KOSTEL SVATÉ ANNY U PLANÉ
Od 10.00 hod. mše svatá, od 12.00 program pro děti i dospělé s hudbou, divadlem, vůněmi a chutěmi baroka. V 19.00 hod. varhanní koncert v kostele,
na závěr barokní ohňostroj | Hlavní program festivalu | Vstupné koncert: 150 Kč | 100 Kč | Vstupenky v předprodeji
25. července | sobota 15.00–17.00 | KONCERT / KLÁŠTER KLADRUBY
J. S. Bach: Mše h-moll / soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704. Koncert je součástí Kladrubského hudebního léta
Hlavní program festivalu | Vstupné: 490 Kč | 245 Kč | Vstupenky v předprodeji
26. července | neděle 14.00–17.00 | BENEFIČNÍ KONCERT / KOSTEL BROD NAD TICHOU
Kostel bude zpřístupněn od 14.00 hod. V 16.00 hod. koncert staré barokní hudby německého souboru Alcinelle vedeném Ursulou Stöckl
Výtěžek ze vstupného je určen na opravu vzácných oltářních soch | Vstupné: 100 Kč | 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
5. týden 27. 7.–2. 8. | OBLAST KLADRUBY / STŘÍBRO
27. července | pondělí 15.00–20.00 | DEN PRO KRAJINU / KOPEC KRASÍKOV A OVČÍ VRCH
Odpolední program pro celou rodinu s interaktivní hrou o Selské rebelii. Koncert Miloše Dvořáčka v krajině, noční pozorování oblohy s hvězdárnou
v Plzni | Vstupné: dobrovolné | Vstupenky na místě
28. července | úterý 18.00–22.00 | BAROKNÍ VEČER / ZÁMEK A OBEC CEBIV
Program pro ohrožený barokní zámek. Divadlo, hudba, přehlídka historických kostýmů, dobové pokrmy a barokní ohňostroj
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
29. července | středa 10.00–22.00 | ODEMČENÝ ZÁMEK / ZÁMEK BEZDRUŽICE
Dopolední program na návsi, odpoledne mimořádné prohlídky zámeckých interiérů. Od 19.00 hod. koncert Cappella Mariana
Vstupné: přes den 50 Kč, koncert 100 Kč | 50 Kč | Vstupenky v předprodeji
30. července | čtvrtek 17.00–22.00 | ZLATÉ STŘÍBRO / MĚSTO STŘÍBRO
Bohatý program pro celou rodinu. Otevření muzeí, kulinářské zážitky, hudba, tanec, divadlo na chůdách
Vstupné: 50 Kč | Vstupenky na místě
31. července | pátek 19.00–23.00 | KORUNOVAČNÍ OPERA COSTANZA E FORTEZZA / PREMIÉRA / JÍZDÁRNA SVĚTCE
Vrcholná hudební událost. Historicky druhé provedení barokní korunovační opery v podání souboru Musica Florea
Hlavní program festivalu | Vstupné: přední řady 700 Kč | zadní řady 500 Kč | děti, studenti a senioři 250 Kč | Vstupenky v předprodeji
1. srpna | sobota |
· 10.00–18.00 | ZAHRADNÍ SLAVNOSTI / ZÁMEK SVOJŠÍN
Celodenní program na zámku, na nádvoří a v zahradě. Divadlo, tanec, květinové instalace. Vstupné: dobrovolné | 50 Kč do zámku | Vstupenky na místě
· 19.00–23.00 | BAROKNÍ NOC / KLÁŠTER KLADRUBY|
Komponovaný program barokních zábav. Varhanní koncert J. Tůmy s taneční improvizací A. Srncové, barokní ohňostroj | Hlavní program festivalu |
Vstupné: 300 Kč | 150 Kč | Vstupenky na místě
· 19.00–23.00 KORUNOVAČNÍ OPERA COSTANZA E FORTEZZA / REPRÍZA / JÍZDÁRNA SVĚTCE
Vrcholná hudební událost. Historicky druhé provedení barokní korunovační opery v podání souboru Musica Florea
Vstupné: přední řady 700 Kč | zadní řady 500 Kč | děti, studenti a senioři 250 Kč | Vstupenky v předprodeji
2. srpna | neděle |
· 15.00–18.00 | KRAJINA OTEVŘENÁ / KOSTEL SV. JANA KŘTITELE ÚTERÝ A KRAJINA VIDŽÍN
Varhanní recitál v Úterý, pěší výlet do Vidžína, komunitní piknik i hudba v krajině, taneční performance | Vstupné: jednotné 50 Kč | Vstupenky na místě
· 19.00–21.00 | IVA BITTOVÁ, ČIKORI A HOSTÉ / KONCERT / KLÁŠTERNÍ KOSTEL KLADRUBY
Hlavní program festivalu | Vstupné: 400 Kč | děti, studenti a senioři 200 Kč | Vstupenky v předprodeji
mapa festivalu
9 TÝDNŮ BAROKA
19. 8.
18. 8.
17. 8.
15. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
20. 8.
29. 7.
22. 7.
10. 8.
11. 8.
16. 8.
27. 7.
20. 7.
24. 7.
31. 7.
26. 7.
28. 7.
14. 8.
13. 8.
23. 7.
1. 8.
12. 8.
30. 7.
14. 7.
1. a 2. 8.
21. 7.
25. 7.
14. 7.
18. 7.
3. 7.
15. 7.
17. 7.
29. 6.
16. 7.
19. 7.
13. 7.
29. 6.
30. 6.
1. 7.
2. 7.
3. 7.
4. 7.
5. 7.
město Spálené Poříčí
kostel Nové Mitrovice
zámek a kostel Žínkovy
město Nepomuk
zámek Kozel
zámek Zelená Hora
kaple Vrčeň
6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
kostel Nicov
městys Chudenice/rozhledna Bolfánek
Loreta Týnec
hrad Klenová
jezuitská kolej Klatovy
jezuitské katakomby Klatovy
kostel Narození Panny Marie Klatovy
Madona Klatovská
13. 7.
14. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
Křížový vrch v Stodu
zámek Rochlov
kostel Vejprnice
kostel Vícov
město Přeštice
klášter Chotěšov
Záluží u Stodu
kostel Přeštice a Divotvůrkyně Přeštická
20. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
cesta k pramenu Chodová Planá
Loreta Bor u Tachova
zaniklá obec Výškovice
Muzeum Českého lesa v Tachově
poutní kostel sv. Anny Planá
klášter Kladruby
kostel Brod nad Tichou
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.
1. 8.
1., 2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
30. 6.
6. 8.
5. 7.
4. 7.
4. 8.
3. 8.
7. 7.
5. 8.
7. 8.
8. 8.
2. 7.
1. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
6. 7.
8. 7.
9. 8.
9. 7.
28. 8.
27. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
Stará cesta Plasy–Mariánská Týnice
klášter Plasy
město Rokycany a poutní kostel Navštívení
Panny Marie/Vršíček
zámecký statek Býkov
město Radnice
poutní kostel Mariánská Týnice
kostel Plasy
hrad Krasíkov a Ovčí vrch
zámek Cebiv
zámek Bezdružice
město Stříbro
jízdárna Světce u Tachova
zámek Svojšín
kláštěr Kladruby
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
Mlýnská stezka Nečtiny–Manětín
kostel Luková u Manětína
kostel a Loreta Rabštejn nad Střelou
obec a kaple Nečtiny
kostel sv. Jana Křtitele Manětín
zámek Manětín
kostel sv. Barbory Manětín
poutní kostel Tanaberk
klášter Pivoň
Muzeum Chodska v Domažlicích
kaple sv. Anny Horšovský Týn
arciděkanský kostel Domažlice
kostel sv. Vavřince Domažlice
Kozinův statek Újezd
24. 8.
25. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
cesta na Svatobor
kostel Strašín
Muzeum Šumavy Sušice
zámek Hrádek u Sušice
město Horažďovice
kostel sv. Vintíře Dobrá Voda Hartmanice
kaple Anděla Sušice
10. 8.
11. 8.
12. 8.
30. 8.
24. 8.
26. 8.
25. 8.
29. 8.

Podobné dokumenty

Zpravodaj OÚ Předslav

Zpravodaj OÚ Předslav den tolerance a projekt Vyrážíme do světa. V adventním týdnu bychom Vás chtěli požádat o spolupráci. Každý den bychom zařadili předčítání pohádek dospělým čtenářem. Pokud byste byli ochotní přijít ...

Více

Informační buletin s programem ke stažení.

Informační buletin s programem ke stažení. doprovází dospělé jódlery, ale také dětský jódlovací sbor ve městě Sils.

Více

Zpravodaj č. 1/2016

Zpravodaj č. 1/2016 den navazoval koncert barokní hudby v kostele ve Vejprnicích. Následující den se konala akce Barokní slavnost v Dobřanech a poslední akcí, kterou MAS zajišťovala, byla akce Barokní noc v klášteře C...

Více

meetingpoint 2 CZ.indd

meetingpoint 2 CZ.indd tak Jitsmeraldě, i v případě, že by se operace zdařila, zbývalo jen několik málo minut. Prostovlasá korektorka však díky použití zatím nevyzkoušené metody získává zázračnou schopnost – jakoukoliv h...

Více

oudolany/user/deska/kulturnik cervenec 2015

oudolany/user/deska/kulturnik cervenec 2015 Míru. Pořádá Folklorní spolek Šumava Klatovy. 20:00 – 0:00 „KLATOVY 2015“ – festivalový galaprogram na náměstí Míru. Pořádá Folklorní spolek Šumava Klatovy. Neděle 12. 7. 2015 8:00 – 20:00 STAROČES...

Více