franklin templeton global growth and value fund

Komentáře

Transkript

franklin templeton global growth and value fund
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL
GROWTH AND VALUE FUND
Lucemburský podfond SICAV
31.12.2011
Varování pred riziky
Rozložení aktiv ke dni 31.12.2011
Cíle každého investora jsou jedinečné:
doporučujeme Vám najít si finančního poradce.
Podrobněji o potenciálních rizicích fondu se dočtete
ve zjednodušeném prospektu.
Akcie
98,39%
Investiční cíl
Cílem fondu je dlouhodobý kapitálový růst
investováním především do majetkových cenných
papírů společností různé velkosti kdekoliv ve světě,
včetně rozvíjejících se trhů. Fond se bude investovat
do „hodnotových“ a „růstových“ akcií.
Manažer fondu, sídlo
Základní měna fondu:
americký dolar
Velikost portfolia:
$86,90 mil.
Datum založení fondu:
09.09.2002
)UDQNOLQ7HPSOHWRQ*OREDO*URZWKDQG9DOXH)XQG¥&ODVV$
DFF86'
06&,$OO&RXQWU\:RUOG,QGH[
Datum
založení
09.09.2002
09.09.2002
NAV
31.12.2011
$16,75
$15,59
A(acc)USD
N(acc)USD
1 rok
-10,86
-11,52
3 roky
39,24
36,16
5 let
-13,16
-16,31
10 let
-
Od založení
67,51
55,92
Index
-6,86
42,78
-6,85
59,20
93,40
Výkonnost za kalendářní rok
A(acc)USD
N(acc)USD
2011
-10,86
-11,52
2010
7,74
6,98
2009
44,97
43,84
Benchmark fondu
Složení portfolia (v % portfolia)2
MSCI All Country World Index
Deset největších pozic ke dni 31.12.2011
Identifikátory
Třída akcií
A(acc)USD
N(acc)USD
Výkonnost v USD ke dni 31.12.20111
Základní údaje
A(acc)USD
N(acc)USD
Hotovost
1,61%
Celková výkonnost v USD ke dni 31.12.20111
Gary Motyl, Ft. Lauderdale, FL
Tony Coffey, San Mateo, Kalifornie
Donald Huber, New York, NY
Třídy akcií
Dluhopisy
0,00%
ISIN
Bloomberg
LU0152903588 TEMDVAALX
LU0152904479 TEMDVBXLX
Název cenného papíru
COCHLEAR LTD
PEARSON PLC
SCHLUMBERGER LTD
WORLEYPARSONS LTD
CSL LTD
SAIPEM SPA
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
LUXOTTICA GROUP SPA
ABB LTD
MTU AERO ENGINES HOLDING AG
2008
-45,62
-45,99
Tento marketingový materiál byl vydán:
Franklin Templeton Investment Poland Sp. z o. o
Rondo ONZ1
00-124 Varöava, Polsko
Tel: +48 22-337 13 62
2006
23,18
22,25
2005
10,75
9,96
2004
13,85
12,96
2003
30,74
29,84
Charakteristika fondu ke dni 31.12.2011
%
1,69
1,58
1,49
1,45
1,43
1,42
1,39
1,39
1,39
1,39
Rozložení podle zemí ke dni 31.12.2011
Země
Spojené státy
Velká Británie
Švýcarsko
Německo
Austrálie
Hongkong
Itálie
Švédsko
Nizozemsko
Francie
2007
14,67
13,80
Statistika
Poměr cena/zisk na akcii
Poměr cena/cash flow
Poměr cena/pohotové prostředky
Roční standardní odchylka za 3 roky - fond
Roční standardní odchylka za 3 roky - index
Počet společností
13,96
1,74
7,39
21,88%
20,59%
132
Rozložení podle odvětví ke dni 31.12.2011
%
30,35
10,41
6,87
5,80
4,57
4,52
3,81
3,37
3,28
3,27
Energie
Kapitálové zboží
Software a služby
Léa biotechnologie
Různé finanční služby
Maloobchod
Vybavení pro zdravotnictví a služby
Banky
Telekomunikační služby
Ostatní
%
11,00
9,85
6,93
6,78
6,41
6,34
6,25
6,00
5,46
33,36
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND
31.12.2011
Zreknutí se odpovednosti Informace
Zdrojem MiFID informací v tomto dokumentu: Franklin Templeton Investments ( 2011).
Odkazy k fondům Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF”) se vztahují k odpovídajícím sub-fondům FTIF.
1. Poskytované detaily výkonnosti jsou v měně fondu, zahrnují reinvestované dividendy a jsou bez manažerských poplatků. Obchodní poplatky a jiné
provize, daně a další náklady placené investorem nejsou zahrnuty do kalkulace. Manažerské poplatky představují souhrn udržovacích, manažerských a
firemních poplatků vztahujícíhc se k fondu a jsou plně popsány v prospektu FTIF.
Minulá výkonnost negaratuje výkonnost budoucí. Ceny akcií a výnosů se mohou pohybovat nahoru i dolů a investor nemusí obdržet zpět investovanou
částku. Jeli investováno do fondu v cizí měně, může být výkonnost Vašeho fondu ovlivněna fluktuací měny.
2. Manažer portfolia fondu si vyhrazuje právo zadržet zveřejnění informací v souvislosti s drženými pozicemi, které by za jiných okolností byly zahrnuty v
seznamu 10 hlavních pozic.
Copyright © 2011. Franklin Templeton Investments. Všechna práva vyhrazena. Tato zpráva není součástí nabídky akcií ani vyzváním k podání žádosti o
akcie. Upisování akcií ve Franklin Templeton Investment Funds SICAV lze realizovat jen na základě nejnovějšího Prospektu a Výroční zprávy. Cena akcií
a příjem z nich může právě tak stoupat jako klesat a investoři nemusí dostat zpět plnou investovanou částku. Výkony v minulosti nejsou zárukou výkonů
budoucích. Kolísání měn ovlivňuje hodnotu cizoměnných investic. Investice do Franklin Templeton Investment Funds SICAV s sebou nese rizika, která
jsou popsána v Prospektu. Akcie SICAV se nesmí nabízet ani prodávat občanům USA ani osobám v USA sídlícím. Rozvíjející se trhy mohou být
riskantnější než rozvinuté trhy. Před rozhodnutím investovat se, prosím, poraďte se svým odborným poradcem. Výsledky studií a analýz uvedené v tomto
materiálu byly získány společností Franklin Templeton Investments pro její vlastní účely a s ohledem na to se podle nich smí postupovat, a jako takové
vám jsou poskytovány. Výtisky nejnovějšího Prospektu a Výroční zprávy lze získat také na adrese Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. ,
Rondo ONZ 1, 00-124 Varšava, Polsko. Telefon 0048-22-337 13 62, fax 0048-22-337 13 70.

Podobné dokumenty

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND částku. Jeli investováno do fondu v cizí měně, může být výkonnost Vašeho fondu ovlivněna fluktuací měny. 2. Manažer portfolia fondu si vyhrazuje právo zadržet zveřejnění informací v souvislosti s d...

Více

FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND

FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND částku. Jeli investováno do fondu v cizí měně, může být výkonnost Vašeho fondu ovlivněna fluktuací měny. 2. Manažer portfolia fondu si vyhrazuje právo zadržet zveřejnění informací v souvislosti s d...

Více

TEMPLETON GLOBAL FUND

TEMPLETON GLOBAL FUND Tato zpráva není součástí nabídky akcií ani vyzváním k podání žádosti o akcie. Upisování akcií ve Franklin Templeton Investment Funds SICAV lze realizovat jen na základě nejnovějšího Prospektu a Vý...

Více

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND Tato zpráva není součástí nabídky akcií ani vyzváním k podání žádosti o akcie. Upisování akcií ve Franklin Templeton Investment Funds SICAV lze realizovat jen na základě nejnovějšího Prospektu a Vý...

Více

Homeopatie č. 5/1995

Homeopatie č. 5/1995  &ODUNH -RKQ +HQU\ $ 'LFWLRQDU\ RI 3UDFWLFDO 0DWHULD 0HGLFD /RQGRQ 7KH +RPHRSDWKLF 3XEOLVKLQJ &RPSDQ\   .HQW -DPHV 7\OHU 1HZ 5HPHGLHV &OLQLFDO FDVHV /HVVHU :ULWLQJV  )RXELVWHU...

Více

pozvanka ATOM_CZ 2011

pozvanka ATOM_CZ 2011 Fax: .............................................................................................. E-mail: ............................................................................................

Více