Panna Maria ve světle Božských ctností víry, naděje a lásky Májový

Komentáře

Transkript

Panna Maria ve světle Božských ctností víry, naděje a lásky Májový
Panna Maria ve světle Božských ctností víry, naděje a lásky
Májový měsíc prožíváme jako měsíc Panny Marie. Tento měsíc nás zve do
Mariiny blízkosti. Nechejme se obdarovat tím, čím nás Bůh skrze P.Marii
touží obdarovat. Toto má ale háček. Ve většině případů je nutno, abychom
mohli od Boha něco přijmout, tak je třeba změnit své srdce.
Proč jsme tady? Kdo jsme? Základní charakteristika křesťana zní: křesťan
je především člověkem víry, naděje a lásky.
Jsme skutečně lidmi, kteří věří, že Ježíš nám pomůže? Bůh určitě chce,
abychom byli jeho lidmi, lidmi kteří mají k němu obrovskou důvěru, ti se
stávají zároveň lidmi naděje, lidmi, kteří doufají, že to dobře dopadne. A
Bůh touží ještě také po tom, abychom se stali lidmi velké obětavé lásky.
Stát se lidmi vynalézavé fantastické až bláznivé lásky.
Myslím, že v tomhle ale každý z nás potřebuje pomoci. Protože mnohdy
jsme v těchto ctnostech jakoby chromí. Potřebujeme uzdravení, pomoc – a
my si uvědomujeme, že je to právě P. Maria, která nás nese. Je to matka
Boží, která nosila počatého Krista pod srdcem, která však ale také nesla na
klíně mrtvého Božího Syna, takže unese i nás.
Na P. Marii můžeme vidět, že ona je nejvíce člověkem víry, naděje a lásky.
Odvahy a fantazie, odpuštění a milosrdenství, P. Maria víc než kdo z lidí.
V Mariiných rukou nám bude nejlépe. A ona nás přivede kam? K Ježíši.
P. Maria nese vždycky k Ježíši, nenese k sobě, nese k Ježíši. „Udělejte
všechno co vám řekne.“
P. Maria byla člověk víry, naděje a lásky více než ostatní. A tak se budeme
od ní učit tyto postoje. Proč jsou tyto postoje víry, naděje a lásky důležitější
než všechny ostatní? Protože s Bohem se mohu setkat jedině takto: vírou,
nadějí a láskou. To prostě jinak nejde. Na to jsou božské ctnosti, aby mi
pomohly setkat se s Bohem. Ne něco lidského, je to Boží dar: víra, naděje a
láska. A těmi se s Bohem setkám a ty mne uzdraví a pomohou mi.
Život P. Marie – to je jedna ohromná víra. Víra je přesvědčení o věcech,
které nevidíme. Jsme opravdu přesvědčeni o tom, co vyznáváme? Jsem ve
svém srdci přesvědčen? Ne snad a možná.. Jsem-li přesvědčen – pak mne to
vede k jednání. Tzn. k naprosté odevzdanosti, odevzdanosti do rukou.. Ruce
P. Marie alespoň vidíme…. Jsou to mateřské i panenské ruce, jsou to ruce
velké lásky, pomoci a zároveň ruce modlitby. Tak do těchto rukou my se
tady společně dáme. Protože víra znamená odevzdat se někomu do rukou.
Dnešní svět nesmírně potřebuje lidi víry. Proč? – no protože se rozšiřuje
nevíra a nastupuje pověra a všechno možné…. Tento svět potřebuje lidi
víry, kteří jsou schopni nést svědectví, zkušenost své víry..
P. Maria musela být osobou víry, ona také neměla nic v rukou. Když jí
bylo řečeno, bude matkou Božího Syna, rozumíte tu odvahu víry, kdo jí to
uvěří?! No kdo jí to uvěří, že to děťátko je z Ducha svatého, jak to
vysvětlí?! Ty pohledy těch lidí P. Maria nese Dítě po srdcem, svobodná
maminka. To bylo na ukamenování tehdy! Bůh to zařídí, ona se nebála,
šla do toho, Bůh to zařídí. Stejně tak v Betlémě... co se stane, nikdo nás
nechce vzít. Bůh to zařídí! A pak když utíkali do Egypta…jako emigranti,
co budeme dělat. Bůh to zařídí!.... A pod křížem – Bůh to přece zařídí, Bůh
musí mít poslední slovo. A proto P. Maria nemusela utíkat k tomu hrobu,
protože věděla, že Bůh to zařídí.
Tento postoj Mariin se musíme učit. Rvát se o svou víru, jakožto o něco
krásného o co se nestydím dělit a dávat. Má víra, ať neodpuzuje, ale
přitahuje. Žít tak, aby se nás lidé ptali! To je úžasné, jak to děláš, že tak
krásně žiješ. Jak to děláš? Že uneseš ten kříž…Jak to děláš? Já věřím
Bohu!
P. Maria je také postavou naděje. Svět potřebuje moc naději. V dnešním
světě je tolik zoufalství a beznaděje, nedůvěry – tak moc potřebuje naději!
„Bude hůř“ Naděje ale říká, že to nemůže dopadnout špatně. Že se něco
v mém životě může změnit, zlepšit. Bůh může změnit naše srdce. Bůh může
změnit všechno. Může změnit mě, tebe… Bůh může zasáhnout a o tom P.
Maria nikdy nepochybovala. Ona měla naději.
P. Maria nejenom doufá, ale ona už ví, protože je v nebi. Tak Ona ví, že
Bůh může proměnit všecko. Že Bůh může všecko! A to přestože kolem nás
máme spoustu bolestí. S touto vírou tady buďme, že Bůh se může dotknout
všeho. P. Maria nás zve k naději.
A když jdeme ještě dál – P. Maria nás zve k lásce. Co pro mne udělala P.
Maria? Co je ochotna pro Tebe udělat? Co pro Tebe P. Maria udělá, aby tě
donesla k Ježíši? Jestliže ti nosiči, co nesli chromého rozebrali střechu nad
Kristem, tak P. Maria klidně rozebere nebe, aby nás donesla ke spojení
s Kristem a s Boží láskou.
Jestliže se říká, že mateřská modlitba proráží nebesa, tak Mariina modlitba
otevírá nebesa. Buďme tady s touto důvěrou v lásku, a nejen to ale že já
mohu takto milovat.

Podobné dokumenty

Antikoncepce - Hnutí Pro život ČR

Antikoncepce - Hnutí Pro život ČR hlavní příčinou zklamání, rozčarování a následného odhodlání vydat se do ordinace gynekologa pro žádost o provedení potratu. K těhotenství i přes pečlivé užívání některé z forem antikoncepce dojít ...

Více

barevný - KapleNesvacilka.cz

barevný - KapleNesvacilka.cz v Mariině životě. Následovalo dalších šest událostí, které ovlivnily životy nás všech, neboť pod křížem se Maria stala naší matkou. Bolesti sice protnuly Mariinu duši, ale Maria šla ve stopách svéh...

Více

Čítanka - Galerie Rudolfinum

Čítanka - Galerie Rudolfinum by se byl třeba pyšnil takovými výstřednostmi, jaké jsem

Více

Kde žila Maria se svými rodiči jako mladá dívka? Kdo se stal

Kde žila Maria se svými rodiči jako mladá dívka? Kdo se stal milosti plná! Pán s tebou!“. – 6. „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ – 7. K příbuzné Alžbětě. – 8. V horách (Ain Karim). – 9. „Velebí má duše Hospodina.“ – 10. Magnificat. – ...

Více

Mgr. Eva Svobodová, SVK Hradec Králové

Mgr. Eva Svobodová, SVK Hradec Králové 2014: 6 mil. Kč  Jednání na kraji  Jednání s obcemi  Součástí Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 (http://www.svkhk.cz/getattachment/7f9bdc77-a381-4667...

Více

Citáty o naději

Citáty o naději abys měl dosti sil a unesl kdejakou svízel. (M. P. Cato) I z kamenů, které leží na cestě, se dá vystavět něco krásného. (J. W. Goethe) Všechno končí dobře pro toho, kdo dokáže čekat. (L. N. Tolstoj...

Více