Seznam vystavovaných psů

Komentáře

Transkript

Seznam vystavovaných psů
SEZNAM VYSTAVOVANÝCH PSŮ
sobota - 15.5.2010
KRUH ČÍSLO
1
a/Hannoverský barvář
sk. FCI 6
pes
Třı́da mladých
1
ARI ZE LNIŠTĚ, CLP/HB/5279, 14.5.2009, žı́haná
o: Jumbo z Pralesa Pu m: Cony z Brdské hájenky
ch: Jiřı́ Prušovic maj: Ing. Jan Bitnner
2
CITT Z JELENÍ LOUKY, CLP/HB/5226, 7.3.2009, hnědá
o: Bass z Plácku m: Aška ze Švitlova
ch: Hubert Hubı́k maj: Martin Opı́chal
3
DAG Z MECHOVA, CLP/HB/5193, 6.2.2009, žı́haná
o: Semek vom Silberbach m: Oxa z Mechova
ch: Jiřı́ Kec maj: Jan Konvička
4
MARKO Z KMEŤOVEJ HORÁRNE, clp/hb/5384, 9.5.2009, jelenı́ červeň žı́haná
o: Fagan zo Starej Hajnice m: fEA SPOD L’upčianskej Magury
ch: Lubomı́r Kmět’o maj: Ing. Josef Šefl
pes
Třı́da otevřená
5
CÉZAR LOVEC Z DRAČÍNA, CLP/HB/5013, 19.3.2008, žı́haná
o: Bass z Plácku m: Parka z Jedlové stráně
ch: Miloš Šı́r maj: Jiřı́ Tláskal
6
CLLIF SPOD DUBIA, CLP/HB/4696, 20.7.2005, žı́haná
o: Chán z Lopenických kopců m: Ella z Horákovho dvora
ch: neuveden maj: Lesy ČR - LS Frenštát p. Rad.
7
EDMONT Z KAMENNÉHO MOŘE, CLP/HB/4923, 20.6.2007, žı́haná
o: Bredas v.d. Nordheide m: Bella z Kamenného moře
ch: Ing. David Bauch maj: Pavel Řepa
pes
Třı́da pracovnı́
8
BONIFÁC Z PLANKENBERKA, CLP/HB/5026, 30.3.2008, žı́haná
o: Semek v.Silberbach m: Ariadna z Malého Sněžnı́ku
ch: Ing. Jiřı́ Bebar maj: Klára Rujbrová
9
HAKY OD DLOUHÉHO RYBNÍKA, CLO/HB/5061, 28.5.2008, tmavě žı́haná
o: Brix ze Šutlova m: Bettina z Brdské hájenky
ch: Václav Diviš maj: Ing. Jiřı́ Kadera
pes
Třı́da veteránů
10
BOREK Z RANČE HEREFORD, CLOPHB/4273, 6.5.2009, jelenı́ červeň, žı́haná
o: Kautz v.d.Walze m: Uli z Javornické louky
ch: Ivan Šolc maj: Vlastimil Fekl
fena
Třı́da dorostu
11
ANNIE Z KŘIVOKLÁTSKÝCH ŘÍJIŠŤ, CLP/HB/5334, 25.8.2009, tmavě žı́haná
o: Brix ze Šutlova m: Calma z Prokopské hájenky
ch: Václav Penc maj: Jan Konvička
fena
Třı́da mladých
c VV
PS/1
12
13
14
fena
15
fena
16
17
18
AJDA Z LNIŠTĚ, CLP/HB/5280, 14.5.2009, žı́haná
o: Jumbo z Pralesa m: Cony z Brdské hájenky
ch: Jiřı́ Prušovic maj: Jakub Frinc
BONNY OD BYSTRCKÉHO MLÝNA, CLP/HB/5204, 7.2.2009, jelenı́ červeň
o: Aram Strelitz-Alt m: Hermı́na z Mechova
ch: MVDr. Eva Vernerová maj: Josef Šı́r
CYRA Z JELENÍ LOUKY, CMLP/HB/5230, 7.3.2009, žı́haná
o: Bass z Plácku m: Aška ze Šutlova
ch: Hubert Hubı́k maj: Pavel Švanda
Třı́da otevřená
DRINA VLČÍ POTOK, CLP/HB/5322, 23.5.2007, žı́haná
o: Paris Devana m: Drina zo Starej Hájnice
ch: Jan Pilát maj: Ing. Juraj Urban
Třı́da pracovnı́
CITA Z KAMENNÉHO MOŘE, CLP/HB/4615, 12.4.2005, jelenı́ červeň
o: Askan v. Jungemholz m: Bella z Kamenného moře
ch: Ing. David Bauch maj: LČR s.p. LS Česká Lı́pa Vı́t Beránek
CITA Z PLÁCKU, CLP/HB/4884, 23.4.2007, žı́haná
o: Semek vom Silberbach m: Šeňa Jezbiny
ch: Ing. Libor Burian maj: MVDr. Petr Šalanský
KESY Z PRALESA PU, CLP/HB/5171, 4.9.2008, tmavá žı́haná
o: Bady z Javornické louky m: Geli Vidov vrch
ch: Učeň Miroslav maj: Darina Fojtášková
sk. FCI 6
b/ Bavorský barvář
pes
Třı́da dorostu
19
HERO ZE ZÁVORNÍKU, CLP/BB/5341, 4.9.2009, jelenı́ červeň s maskou
o: Alf z Rychlebu m: Darka ze Zázvornı́ku
ch: Josef Plı́šek maj: Josef Tesař
pes
Třı́da mladých
20
AMOR ČIERNA SKALA, CLP/BB/5285, 22.2.2009, jelenı́ červeň s maskou
o: Medo Hraples m: Iva Dravecká dolina
ch: Ing. Katarı́na Korchanı́ková maj: Jaroslav Soja
21
ARGO Z PROVODINSKÝCH KAMENŮ, CLP/BB/5289, 21.5.2009, jelenı́ červeň
o: Blek z Rožnovských pasek m: Ajka ze Studnických stránı́
ch: Miroslav Šı́rlo maj: Ing. Antonı́n Zadák
22
ARON OD KAČINOVÉHO POTOKA, CLP/BB/5258, 11.4.2009, jelenı́ červeň s maskou
o: Fint Holendrovské louky m: Geri Jasanový hřeben
ch: Zdeněk Poruba maj: Kamil Zunka
23
ARWEN Z KUPECKÉ STEZKY, CLP/BB/5248, 18.4.2009, jelenı́ červeň
o: Fint z Holendrokské louky m: Chikita Treskunov
ch: Jindřich Řezáč maj: Radek Petrů
24
CYRIL OD ŘEKY HVOZDNICE, CLP/BB/5188, 21.1.2009, jelenı́ červeň s maskou
o: Kastor znad Warciańskich Tatarków m: Faty Odkaz Diany
ch: Ing. Petr Lebeda maj: Zdeněk Šmahel
25
EGON JELENÍ CESTA, CLP/BB/5310, 27.6.2009, jelenı́ červeň s maskou
o: Fint Holendrovské louky m: Laura Vatrová
ch: Josef Kouba maj: Jiřı́ Heger
c VV
PS/2
26
pes
27
28
pes
29
30
31
32
33
34
35
36
37
pes
38
39
pes
c VV
FRIDO Z PUKANCA, CLP/BB/5325, 19.5.2009, jelenı́ červeň
o: Blesk Krigov m: Cara z Pukanca
ch: Milan Krajčı́ maj: Rudolf Vrba
Mezitřı́da
CAR Z RYCHLEBU, CLP/BB/5115, 21.8.2008, jelenı́ červeň
o: Blek z Rožnovských pasek m: Bora od Nového hradu
ch: Ing. František Báča maj: Václav Rajniš
HAGAR ODKAZ DIANY, CLP/BB/5097, 29.6.2008, jelenı́ červeň s maskou
o: Blek z Rožnovských pasek m: Gerda Odkaz Diany
ch: Petr Polách maj: Jan Bureš
Třı́da otevřená
AJAX Z VODICKÝCH PRAMENŮ, CLP/BB/5067, 6.5.2008, jelenı́ červeň
o: Cesar z Novodomských bažin m: Gabra Treskunov
ch: Petr Pour maj: Vojtěch Bı́ca
AMOR Z GALVANCOVA DVORA, 3.6.2008, jelenı́ červeň s maskou
o: Astor spod Chabenca m: Cara Vrátka dolina
ch: Pavel Gavelec maj: Jaromı́r Křı́ha
ARES OD HRADU BOUZOVA, CLP/BB/4951, 25.7.2007, jelenı́ červeň
o: Fred z Bohdalecké skály m: Bára od Vysoké mýtě
ch: Jaroslav Ševčı́k maj: Martin Koňařı́k
BARON OD SRBICKÉHO POTOKA, CL/BB/5038, 26.3.2008, jelenı́ červeň s maskou
o: Wotan v. Wiesacker m: Axa z Rychlebu
ch: Václav Procházka maj: Josef Červinka
CAR ZE STARÉHO SADU, CLP/BB/5147, 20.10.2008, jelenı́ červeň
o: Blek z Rožnovských pasek m: Chantal ze Staré Vápenice
ch: Ladislav Lajgot maj: Václav Divı́n
CONY VATROVÁ, CLP/BB/5347, 7.9.2008, jelenı́ červeň
o: Fenix Zachelmianka m: Ossa Vatrová
ch: Josef Čendula maj: Otakar Rosulek
ERIK Z ROŽNOVSKÝCH PASEK, CLP/BB/4703, 10.1.2006, jelenı́ červeň
o: Cesar z Novodomských hažin m: Ada z Borbášovho dovra
ch: Petr Kopřiva maj: Kateřina Fialová
GREÉNHORN ČAJMAR, CLP/BB/5284, 8.5.2008, jelenı́ červeň s maskou
o: Bury Minčol m: Ambra Čajmar
ch: Mária Čajková maj: Jan Kaděrka
TIGO ZPOD GLATZU, CLP/BB/5314, 19.6.2007, jelenı́ červeň s maskou
o: Cit Demjanka m: Cac Rona zpod Glatzu
ch: Milan Stefanko maj: LČR s.p. LS Ostravice
Třı́da pracovnı́
ARON ZVOLENSKÁ PLANINA, CLP/BB/5170, 28.4.2008, tmavá jelenı́ červeň s maskou
o: Omar Vatrová m: Runi Zvolenská planina
ch: Ondrej Kolenič maj: Dr. Ing. Pavel Slunéčko , CSc.
HARAS ODKAZ DIANY, CLP/BB/5096, 29.6.2008, jelenı́ červeň s maskou
o: Blek z Rožnovských pasek m: Gerda Odkaz Diany
ch: Petr Polách maj: Luboš Ondrašı́k
Třı́da vı́tězů
PS/3
40
fena
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
fena
c VV
VIP Z KLANU POSOKOWCÓV, PKR:VI - 11853, 11.5.2007, jelenı́ červeň
o: Blek z Rožnovských pasek m: Sake z Klanu Posokowcóv
ch: Joanna Dziurzyňska maj: Jolanta Balicz
Třı́da mladých
ADINA Z TRAVNÉHO, CLP/BB/5266, 22.4.2009, jelenı́ červeň smaskou
o: Blek z Rožnovských pasek m: Epi Odkaz Diany
ch: Ing. Jiřı́ Kası́k maj: Miloslav Bartůněk
ALMA ČIERNA SKALA, CLP/BB/5286, 22.2.2009, jelenı́ červeň s maskou
o: Medo Hraples m: Iva Dravecká dolina
ch: Ing. Katarı́na Korchanı́ková maj: Jaroslav Soja
ALTEA Z TRAVNÉHO, CLP/BB/5265, 22.4.2009, jelenı́ červeň s maskou
o: Blek z Rožnovských pasek m: Epi Odkaz Diany
ch: Ing. Jiřı́ Kašı́k maj: MUDr. Vlastimil Křápek
ARISA Z KOZMÁLOVA, CLP/BB/5237, 31.3.2009, jelenı́ červeň
o: Giro z Končistého m: Gita Treskunov
ch: Stanislav Mutina maj: Ing. Ondřej Wittich
ARTA Z KOZMÁLOVA, CLP/BB/5239, 31.3.2009, jelenı́ červeň
o: Ciro z Končistého m: Gita Treskunov
ch: Stanislav Mutina maj: Ondřej Plášek
BANSHEE AIRGIALLA FJC, PKR IV - 14102, 27.5.2009, jelenı́ červeň
o: Gero Lesnicka luka m: Bora z Góry Zamkowej w Maciejowcu
ch: Joana Nisnienska maj: Joanna Wiszniewska
BELLA Z BOROVINSKÉHO KOPCE, CLP/BB/5176, 5.1.2009, jelenı́ červeň
o: Cit z Hampuše m: Ida Dravecká dolina
ch: Ladislav Hlaváček maj: Jiřı́ Bochnı́ček
BRITTA Z BOROVINSKÉHO KOPCE, CLP/BB/5177, 5.1.2009, jelenı́ červeň
o: Git z Hampuše m: Ida Dravecká dolina
ch: Ladislav Hlaváček maj: Pavel Kotrla
CARMEN OD ŘEKY HVOZDNICE, CLP/BB/5189, 21.1.2009, jelenı́ červeň s maskou
o: Kastro znad Warcińskich Tataraków m: Faty Odkaz Diany
ch: Ing. Petr Lebeda maj: Václav Kalinec
CEDRA OD ŘEKY HVOZDNICE, CLP/BB/5190, 21.1.2009, jelenı́ červeň s maskou
o: Kastor znad Warciaňskich Tatarakow m: Faty Odkaz Diany
ch: Ing. Petr Lebeda maj: Ing. Gloser Radek
CIRA OD HRADU BOUZOVA, CLP/BB/5319, 7.8.2009, jelenı́ červeň
o: Fint Holendrovské louky m: Bára od Vysoké mýtě
ch: Jaroslav Ševčı́k maj: Ivoš Pařil
CIRA OD SRBICKÉHO POTOKA, CLP/BB/5298, 25.6.2009, jelenı́ červeň s maskou
o: Wotam v.Wiesfcher m: Axa z Rychlebu
ch: Václav Procházka maj: Jaroslav Procházka
CITA ZE STUDNICKÝCH STRÁNÍ, CLP/BB/5179, 18.1.2009, jelenı́ červeň
o: Blek z Rožnovských pasek m: Cita z Poplužnı́ho dvora
ch: František Štěpánek maj: Lukáš Krecbach
ERIKA JELENÍ CESTA, CLP/BB/5312, 27.6.2009, jelenı́ červeň s maskou
o: Fint Holendrovské louky m: Laura Vatrová
ch: Josef Kouba maj: Josef Kouba
Mezitřı́da
PS/4
55
56
57
58
59
60
fena
61
62
63
64
65
66
67
68
69
c VV
ARIANRHOD AIRGIALLA, CLP/BB/5309, 11.7.2008, jelenı́ červeň
o: Cesar z Novodomských bažin m: Axa z Tymbarskiej Kniei
ch: P.Andruszkiewicz+J.Wiśniewska maj: Radek Hasenöhrl
CATY OD LAKA JEZERA, CLP/BB/5112, 31.7.2008, jelenı́ červeň smaskou
o: Gron z Velcı́ m: Cora z Hampušek
ch: Vladimı́r Čeřovský maj: Ing. Petr Richtr
CEDRA Z RYCHLEBU, CLP/BB/5120, 21.8.2008, jelenı́ červeň
o: Blek z Rožnovských pasek m: Bora od Nového hradu
ch: Ing. František Báča maj: Petr Škrabal
CORA OD ŘEKY HVOZDNICE, CLP/BB/5191, 21.1.2009, jelenı́ červeň s maskou
o: Kastor znad Warciańskich Tataraków m: Faty Odkaz Diany
ch: Petr Lebeda maj: Tomáš Kraus
CORA ZE STUDNICKÝCH STRÁNÍ, CLP/BB/5183, 18.1.2009, jelenı́ červeň
o: Blek z Rožnovských pasek m: Cita z Poplužnı́ho dvora
ch: František Štěpánek maj: Ing. Václav Stárek
ZORA U MALŠÍNSKÉHO KAMENE, CLP/BB/5134, 25.8.2009, jelenı́ červeň s maskou
o: Eru vom Gamsenbrand m: Fili Odkaz Prahy
ch: Richard Štrobl maj: Zdeněk Fiala
Třı́da otevřená
AFRA OD ŘEKY HVOZDNICE, CLP/BB/4785, 25.5.2006, jelenı́ červeň s maskou
o: Flok Vatrová m: Faty Odkaz Diany
ch: Petr Lebeda maj: Tomáš Mareth
AFRODITA OD VODICKÝCH PRAMENŮ, CLP/BB/5068, 6.5.2008, jelenı́ červeň
o: Cesar z Novodomských bažin m: Gabra Treskunov
ch: Petr Pour maj: Jan Řepa
ALEXA Z VODICKYCH PRAMENŮ, CLP/BB/5070, 6.5.2008, jelenı́ červeň
o: Cesar z Novodomských bažin m: Gabra Treskunov
ch: Petr Pour maj: Renata Keltnerová
ALMA Z BABINEJ HORY, CLP/BB/5275, 25.4.2008, jelenı́ červeň
o: Cesar spod Čertovej bane m: Ela Jelenia Obora Orava
ch: Marián Zábojnı́k maj: Martin Polák
BETY OD HRADU BOUZOVA, CLP/BB/5045, 24.4.2008
o: Fint z Holendrovské louky m: Bára od Vysoké mýtě
ch: Jaroslav Ševčı́k maj: Věra Plačková
CANDY OD LAKA JEZERA, CLP/BB/5107, 31.7.2008, jelenı́ červeň s maskou
o: Gron z Velcı́ m: Cora z Hampuše
ch: Vladimı́r Čeřovský maj: Jiřı́ Žáček
CIRA Z RYCHLEBU, CLP/BB/5118, 21.8.2008, jelenı́ červeň
o: Blek z Rožnovských pasek m: Bora od Nového hradu
ch: Ing. František Báča maj: Ing. Bořivoj Hojgr
DEISY JELENÍ CESTA, CLP/BB/5034, 25.3.2008, jelenı́ červeň s maskou
o: Cesar z Novodvorských bažin m: Laura Vatrová
ch: Josef Kouba maj: Milan Kordek
ERMA OD TYROLSKÉ CHATY, CLP/BB/4660, 17.6.2005, jelenı́ červeň
o: Dor Řı́čka Bělá m: Tina od Tyrolské chaty
ch: Miroslav Keltner maj: Jiřı́ Wildmann
PS/5
70
71
72
73
74
75
76
fena
77
78
79
80
81
82
83
84
fena
c VV
FATIMA Z ROŽNOVSKÝCH PASEK, CLP/BB/5001, 7.3.2009, jelenı́ červeň
o: Gero Jasanový Hřeben m: Dara z Rožnovských pasek
ch: Petr Kopřiva maj: Jan Matera
GEROL ZE ZÁVORNÍKU, CLP/BB/5094, 8.7.2008, jelenı́ červeň
o: Gero Jasanový hřeben m: Darka ze Závornı́ku
ch: Josef Plı́šek maj: Petr Zajpt
GINA Z ÚDOLÍ MERTY, CLP/BB/5154, 10.10.2008, jelenı́ červeň
o: Blek z Rožnovských pasek m: Fana Holendrovské louky
ch: Ing. Bořivoj Hojgr maj: Zdeněk Doležal
GORA Z FOTULÁKU, CLP/BB/4981, 20.1.2008, jelenı́ červeň
o: Blek z Rožnovských pasek m: Astra Zbojnı́cka studňa
ch: Rudolf Vrba maj: Michal Šefl
INA Z MIHALIKOVHO SOLISKA, SPKP 8870, 1.5.2008, jelenı́ červeň
o: Cesar spod Čertovej bane m: Cara Hronsecký haj
ch: MUDr. Tibor Čaradský maj: Martin Růžička + MUDr. T Čaradský
KETI, CLP/BB/4915, 8.6.2007, jelenı́ červeň s maskou
o: Hugo v.Diemantstein m: Ida Jasanový hřeben
ch: Klement Aleš maj: Pavel Michálek
ZLATA Z MALŠINSKÉHO KAMENE, CLP/BB/5136, 25.8.2008, jelenı́ červeň s maskou
o: Eru v.Gamsenbrand m: Fili Odkaz Diany
ch: Richard Štrobl maj: Martin Neznal
Třı́da pracovnı́
ALMA OD HRADU BOUZOVA, CLP/BB/4954, 25.7.2007, jelenı́ červeň
o: Fred z Bohdalecké skály m: Bára od Vysoké mýtě
ch: Jaroslav Ševčı́k maj: Ing. Ivo Vymětal
ASSIPATTLE AIRGIALLA FCJ, PKR IV-13202, 11.7.2008, jelenı́ červeň
o: Cesar z Novodomskych bazin m: Axa z Tymbarskiej Knicı́
ch: Joana Nisnienska maj: Joanna Wiszniewska
BÁRA BRITA BETY, CLP/BB/5005, 10.3.2008, tmavá jelenı́ s žı́hánı́m
o: Hugo vom Diemanstein m: Brita od Editky
ch: Vladimı́r Kváš Ing. maj: Pavel Němejc
BRIANA OD SRBICKÉHO POTOKA, CLP/BB/5041, 26.3.2008, jelenı́ červeň s maskou
o: Wotan v.Wiesacker m: Axa z Rychlebu
ch: Václav Procházka maj: Ing. Petr Urban
DÁJA Z NOVODOMSKÝCH BAŽIN, CLP/BB/5051, 17.4.2008, jelenı́ červeň
o: Fox Dravecká dolina m: Cora z Novodomských bažin
ch: Miroslav Adam maj: Vladimı́r Solar
DEJLY JELENÍ OBORA ORAVA, CLP/BB/5323, 3.3.2005, jelenı́ červeň
o: Dax Lázky m: Aida Tri studne
ch: Jaroslav Mendel maj: Ing. Martin Šlechta
GABI Z ÚDOLÍ MERTY, CLP/BB/5156, 10.10.2008, jelenı́ červeň
o: Blek z Rožnovských pasek m: Fana Holendrovské louky
ch: Bořivoj Hojgr maj: Blažena Kosinová
HARFA ODKAZ DIANY, CLP/BB/5099, 29.6.2008, jelenı́ červeň s maskou
o: Blek z Rožnovských pasek m: Gerda Odkaz Diany
ch: Petr Polach maj: Pavel Walczysko
Třı́da vı́tězů
PS/6
85
c VV
CHIKITA TRESKUNOV, CLP/BB/4723, 27.3.2006, jelenı́ červeň
o: Argo z Borovanských stránı́ m: Axa Komoš Kút
ch: Ing. Pavel Zuzanı́k maj: Jindřich Řezáč
PS/7

Podobné dokumenty

Zápis z 9 . zasedání ZO Tatce

Zápis z 9 . zasedání ZO Tatce 'rr""oanr zO Ovr" zverejiena na lredni desce obecniho liadu od 2192015 do uredni desce is.g.zors. ra" iniort""" uvla souaasne zverejnena na elekironick6 1""1"""r"U* zapis! ureil; pani Lucii Mijller...

Více

Zpravodaj 2010 - Českomoravský klub chovatelů barvářů

Zpravodaj 2010 - Českomoravský klub chovatelů barvářů HB – Švédsko 2 feny, Polsko 1 fena + 2 psy, Slovensko 3 feny + 3 psy, USA 1 fena + 1 pes, Německo 1 fena, Rakousko 1 fena. Celkem 15 jedinců BB – Německo 4 feny + 3 psy, Rakousko 1 fena, Bulharsko ...

Více

RNDr. Ondrej Bojar, Ph.D.

RNDr. Ondrej Bojar, Ph.D. Jiřı́ Maršı́k and Ondřej Bojar. 2012. TrTok: A Fast and Trainable Tokenizer for Natural Languages. Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 98:75–85, September. Ondřej Bojar and Dekai Wu. 2...

Více

Výsledky 2. klubové výstavy Barvářů

Výsledky 2. klubové výstavy Barvářů Aida Brita Bety Alžběta Matejova dolina Anita Matejova dolina Barka Trousnice Bora z Góry Zamkowej w Maciejowcu Emy z Rožnovských pasek Gita Treskunov Chikita Treskunov Jiskra Jasanový hřeben feny ...

Více