- SCHMITT+SOHN AUFZÜGE

Komentáře

Transkript

- SCHMITT+SOHN AUFZÜGE
Schmitt + S
Sohn Výtahy
[email protected]
[email protected]
www.schmitt-vytahy.cz
Servis
Tel +420 353 433 722
Fax +420 353 433 721
2012
Výtahy Schmitt + Sohn s.r.o.
Jenišov 116
CZ-36211 Karlovy Vary
SERVIS
Odpovědnost z tradice
Servis
Podnik
Údaje o firmě
Firma Schmitt + Sohn jedním pohledem - aspekty úspěšné
podnikové strategie
1861
6
18
4
Založení podniku.
Tradice při stavbě výtahů
a servisu.
Zkušenost 6 generací.
Rodinný podnik jako
jistota.
domácích a zahraničních
společnost.
Decentralizovaná struktura
ve Vaší blízkosti.
země Evropy.
Náš domov: Německo,
Portugalsko, Rakousko,
Česko.
1.400
80.000
1.360
9001
výtahů vyrobených ročně.
Výroba ve vlastních závodech.
postavených výtahů.
Naše reference po celé
Evrpopě.
spolupracovníků.
Úspěch má mnoho tváří.
48 našich učňů k tomu.
ISO-DIN kvalita.
Zlepšovat. Vyvíjet.
Předvídat.
24
35.000
120
0
hodinová pohotovost po
365 dnů.
Vždy pro Vás k dispozici.
výtahů v servisu ročně.
Kompetence, na kterou
se lze spolehnout.
milionů EUR roční obrat.
Přesvědčivé výsledkem.
bankovních závazků.
Nezávislost pro silná
partnerství.
Naše hodnoty
Naše výrobky
Denní učení:
Za tím si stojí 1.360 spolupracovníků s jejich vědomostmi a schopnostmi.
Vyvíjíme mimořádné výrobky, které splňují vysoké
požadavky jak technicky tak i esteticky. Tyto výrobky
vznikají v dialogu architektury, designu a techniky.
To je částí našeho přesvědčení. Systematika, funkčnost
a kvalita pečlivého zpracování až po detaily, přitom
náleží k požadavku, kladenému na smysluplný vývoj a
utváření. Protože naším úkolem je mobilita člověka.
Kvalita:
Neustálý další vývoj a zlepšování procesů a výrobků.
Například ve výrobě. Každý rok opouští naše závody
1.400 nově postavených zařízení. S konstantně vysokou kvalitou.
Podnikatelská spolehlivost:
Základem dlouho trvajících vztahů s našimi zákazníky,
jakož i s našimi spolupracovníky, je podnikatelská
spolehlivost. A to nejen od včerejška, nýbrž po dobu
více než 100 let.
Servis
Náš servis
Jako partner s Vámi bude spolupracovat jeden z našich
vedoucích servisu, který Vás bude provázet během
celé doby naší spolupráce. Je to velká odpovědnost,
protože se staráme o 35.000 zařízení v roce. Díky
decentrální síti jsme vždy nablízku, abychom Vás přesvědčili na místě. O bezpečnost jde přitom nade vše:
Náš servis je Vám k dispozici 24 hodin denně, 365 dnů
v roce - při nulové čekací době. Pro úspěšné a trvalé
partnerství.
Obsah
Obsah
Buďte srdečně vítáni
Poskytování služeb
Servisní smlouvy
Kvalita servisu
Poradenství
4 – 21
8
14
18
Modernizace
Pohon
Kabina
Dveře
Řízení
Energetická efektivita
Bezpečnost
Komfort
22 – 49
28
32
36
40
44
46
48
Smluvní zákazník
50 – 59
Kontakt
Impresum
60
62
1
Buďte srdečně vítáni
Vynikající servis –
přesvědčení
rodinné firmy
s dlouhou tradicí
Martin Schmitt
Vedoucí společník
Dr. Johannes Schmitt
Vedoucí společník
Vynikající servis je požadavek. Ve spojení s vlastním jménem
se rychle stává přesvědčením.
Pro špičkové výkony představuje každodenně novou výzvu.
Aktivní odpovědnost za každého zákazníka.
Přesvědčení. Postoj.
Pro dlouhodobé partnerské vztahy. Na základě
nadčasových hodnot moderního rodinného podniku.
Se zkušenostmi celých 150 let.
Jsme osobní, kompetentní a vždy k dispozici.
Za to ručíme.
Užívejte si výhod servisu firmy Schmitt + Sohn.
Buďte srdečně vítáni!
Fritz Stahlberg
Jednatel
Dr. Johannes Schmitt
Martin Schmitt
Fritz Stahlberg
Vedení společnosti
Schmitt + Sohn Aufzüge
Servis
2
3
Poskytování služeb
Poskytování služeb
Na Vaší straně
Servisní smlouvy
Kvalita servisu
Poradenství
Servis
5
Poskytování služeb
„Spolehlivost a dostupnost.
Není to nijak zvlášť vzrušující?
Tím líp. Vždyť profesionální servis
funguje bez problémů a přímo.
Bez vzruchu, avšak s připraveností
k pracovnímu nasazení.“
Simone Vogt, prodejní servis, odpovídá za vynikající úroveň servisu.
Servis
6
7
Poskytování služeb / Servisní smlouvy
Servisní smlouvy
Servisní smlouvy jsou základem dlouhodobých
partnerských vztahů. Jeden zákazník - jeden
odpovědný vedoucí servisu. Požadavek, který si
klademe sami na sebe. Pro zákazníka to znamená:
jednoho kompetentního partnera, který se po celé
Evropě stará o záležitosti týkající se servisu.
Naším přesvědčením nejsou práce prováděné na
vyžádání, ale údržba prováděná s mírou a odpovědností.
Za každou servisní smlouvou stojí celá logistika
moderního poskytovatele služeb:
Jsme osobní, kompetentní a jsme vždy k dispozici.
Servis
8
9
Servisní smlouvy
Údržba
Údržba systému
Servisní smlouva na údržbu systému obsahuje kontrolu funkce a údržbu
všech bezpečnostních zařízení a práce týkající se nastavení a následného
seřizování dle EN 13015.pro zařízení různých výrobců, přičemž práce jsou
prováděny podle potřeby.
Údržba
– Prohlídka a kontrola všech funkčních a bezpečnostních zařízení
– Péče, nastavení a následné seřízení
– Drobné opravy v rámci údržby
– Čisticí, úklidové a mazací prostředky
– Drobný spotřební materiál (signalizační a potvrzující kontrolky)
– Prohlídka a kontrola všech funkčních a bezpečnostních zařízení
systému odvětrání výtahové šachty
– Odstranění nečistot ovlivňujících provoz
– Aktualizace softwaru u komponentů řídicí jednotky S+
– Zákazníci webového portálu
– E-shop
Opravy
– Odstraňování provozních poruch
– Dodávka náhradních dílů
– Výměna oleje převodovky a motoru
– Výměna oleje v hydraulickém systému
– Výměna lana
– Výměna hnacího kola
Vyproštění osob
– Vyproštění osob uvězněných v kabině pomocí vlastního
kvalifikovaného odborného personálu
Servis 24
– Bezplatná servisní horká linka +420 - 353 433 726
Náhradní díly
– Zásoba nejdůležitějších náhradních dílů ve více
než 400 servisních vozidlech
– Více než 10.000 náhradních dílů k dodání do 24 hod
– Náhradní díly k dispozici po dobu 20 let
Zákonem stanovené
zkoušky
– Poskytnutí odborného personálu k hlavním revizím
– Poskytnutí zkušebních prostředků
(elektronický systém pro měření zatížení lan)
Normy
– EN 13015
Je to řešení pro všechny provozovatele, kteří si váží transparentnosti nákladů
a požadují provedení prací podle potřeby, přitom ale nedělají žádné kompromisy,
pokud jdeo kvalitu údržby a bezpečnost. Doporučujeme pro všechny výtahy od
různých výrobců a nezávisle na roku výroby.
Úplná údržba
Servisní smlouva na úplnou údržbu pokrývá všechny náklady, které mohou
vzniknout v souvislosti s provozem výtahu: práce při údržbě, opravy včetně
všech dodávek náhradních dílů a odstraňování oprav a provádění pravidelných
úředních revizí.
Je to řešení pro všechny provozovatele, kteří kladou maximální důraz na
dlouhodobou ekonomickou jistotu na základě plánu. Doporučujeme pro
nová a modernizovaná výtahová zařízení.
Dálkové nouzové volání C 2000
Servisní smlouva C 2000 zahrnuje napojení systému nouzového volání C 2000
na centrálu nouzového volání firmy Schmitt + Sohn, péči o funkci nouzového
volání a vyproštění osob uvězněných v kabině výtahu.
Nezbytné „plus“ z hlediska bezpečnosti - pro všechny provozovatele a uživatele.
Dnes jsou tímto zařízením vybaveny všechny výtahy firmy Schmitt + Sohn.
Našim službám důvěřuje již více než 16.000 zákazníků.
Další služby:
ADIAS
Dálkové nouzové volání C 2000
Plánování a pomoc k zajištění zákonem předepsaných hlavních revizí prováděných
schválenými kontrolními dozorčími orgány ze strany našeho odborného personálu
včetně použití elektronického systému zkušebního zatížení ADIAS.
C 2000
Dálkové nouzové volání – Napojení na centrálu nouzového volání
– Kontrola po dobu 24 hod. u funkce nouzového volání
– Zavedení a realizace opatření na vyproštění osob
Odvod kouře ze šachty
Celková kontrola funkce, čištění a údržba všech bezpečnostní zařízení systému
odvětrání šachty.
C 2000 AWM
Převzetí důležitých povinností dozorce výtahu podle Nařízení o bezpečnosti
provozu použitím elektronického dozorce výtahu.
Dozorce výtahu
– Elektronický dozorce výtahu
Normy
– EN 81-28
– EN 81-70
– TRBS 2181
– ÖNORM B 2458
obsahují
Servis
Úplná údržba
Údržba systému
Přehled služeb
Odvod kouře ze šachty
Poskytování služeb/ Servisní smlouvy
10
další služba
11
Poskytování služeb/ Servisní smlouvy
C 2000 –
Systém nouzového volání
Výtah disponuje bezpečnostními zařízeními na nejvyšší technické úrovni.
Přesto nelze vždy zabránit nepředvídanému přerušení provozu a s tím
spojenému uvěznění osob v kabině.
Pak je důležité reagovat rychle a poskytnout odbornou pomoc.
Systém nouzového volání C 2000 takovou pomoc poskytne - stisknutím tlačítka.
– Rozpozná, pokud pro poruchu výtahu zůstanou v kabině uvězněny osoby.
– Spojí dopravovanou osobu s pohotovostní centrálou firmy Schmitt + Sohn,
která je v provozu nepřetržitě 24hodin denně.
– Zajistí profesionální poradenskou službu a odborné vyproštění osob uvězněných v kabině výtahu.
Plní tak povinnosti, které ze zákona přísluší provozovateli výtahu.*
Služby
– C 2000 Visio – Rozpoznání zneužití výtahu pomocí videokamery
Zcela zamezí nepředvídaným vícenákladům, které by jinak vznikly
při zneužití nouzového volání.
Dálkové nouzové
volání
– Napojení na certifikovanou* pohotovostní centrálu firmy Schmitt + Sohn
– Funkce nouzového volání s nepřetržitým monitorováním po dobu 24 hodin
– Profesionální poradenská služba dopravovaných osob uvězněných v
kabině pro poruchu výtahu
– Odborné vyproštění servisním technikem firmy Schmitt + Sohn
– Oprava výtahu a opětovné uvedení do provozu
– Nepřetržitá kontrola nouzového napájecího zdroje
– Kontrolní volací funkce dle požadavků EN 81-28
– Elektronické potlačení zneužití
Dozorce výtahu
– Převzetí všech důležitých povinností dozorce výtahu
– Kontrola přesnosti zastavení
– Kontrola osvětlení kabiny
– Kontrola bezpečnostního obvodu
– Kontrola šachetních a kabinových dveří
– Kontrola teploty motoru
Normy
– *TRBS 2181, TRBS 3121
– *EN 81-28, EN 81-70
– ÖNORM B 2458
Komunikace
– Telefonní přípojka analogová
– Telefonní přípojka ISDN
– Mobilní telefonní síť GSM
Vandalismus
– Rozpoznání zneužití pomocí videokamery
– Digitální monitorování a dokumentování pomocí videokamery
– C 2000 Visio – Digitální monitorovací systém založený na videu
Účinně předchází věcným škodám a vandalizmu. Doporučujeme
pro veřejná zařízení s výskytem většího počtu osob, například stanice
metra a sportovní zařízení.
– C 2000 GSM – Nouzové volání pomocí mobilního telefonu
Rychlá a z hlediska nákladů výhodná alternativa k připojení přes pevnou
telefonní síť. Okamžitě k dispozici, stačí karta k mobilnímu telefonu.
Instalaci systému C 2000 GSM provede firma Schmitt + Sohn. Odpadají
instalační práce, které by musel zajistit zákazník a s nimi spojené náklady
a čekací doby. Atraktivní smluvní modely mobilních telefonů s nízkými
základními poplatky včetně volných minut jsou ekonomickou alternativou
k připojení prostřednictvím pevné telefonní sítě.
C 2000 Visio
Alternativy:
– C 2000 AWM - Převzetí všech důležitých povinností dozorce výtahu.
Je řešením tehdy, když provozovatel výtahu nemůže zajistit dozorce
výtahu nebo když to z ekonomického hlediska nemá smysl.
C 2000 AWM
C 2000 – Přehled služeb
Dálkové nouzové
volání C 2000
Navíc zvyšuje disponibilitu výtahu, neboť výtah je ihned opraven a znovu
uveden do provozu. 24 hodin denně, 365 dní v roce – s nasazením vlastního
kvalifikovaného odborného personálu.
* Technické předpisy týkající se provozní bezpečnosti 3121 a 2181 – EN 81-28, EN 81-70, ÖNORM B 2458
Servis
12
13
Služba / Kvalita servisu
Kvalita servisu
Základem každé kvality servisu jsou lidé. Využíváme
bez výjimky vlastní servisní personál a máme tak vliv
na to, co děláme a jak to děláme. Vlastní představa
firmy vycházející z dlouhé tradice.
Samozřejmé základy, které vytvářejí důvěru.
Každý servisní technik firmy se tak
ve své oblasti stará po mnoho let o stejná zařízení. Toto
stálé řešení vede k tomu, že naši servisní technici a montéři znají své výtahy a jejich předcházející historii co nejpřesněji. Je to ten nejlepší předpoklad prevence a vynikajícího
servisu prováděného přímo na místě. Pravidelné akce
dalšího vzdělávání pořádané ve školicí akademii firmy
Schmitt + Sohn a celopodniková výměna znalostí přispívá
k tomu, že pracovníci mají vždy informace odpovídající
nejnovější úrovni techniky.
Vysokou výkonnost v oblasti servisu zajišťujeme navíc
naší prací v oblasti vývoje a vlastní výrobou. Vždyť přímá
výměna informací mezi servisem, vývojem a výrobou nám
umožňuje, reagovat pružně na požadavky zákazníků. A
Servisní technici tímto způsobem získávají také know-how
pro speciální komponenty a individuální řešení. Rychle a
bez oklik.
Servis
14
15
Služba / Kvalita servisu
Rozmanitost výtahů, u kterých poskytujeme servisní
služby, vyžaduje rozsáhlé odborné znalosti. Naši servisní
technici tak mají k dispozici kromě klíčových uživatelů v
jednotlivých regionech, vyškolených expertů a technické
kanceláře rozsáhlou vědomostní databanku.
V Norimberku se nachází centrální sklad firmy
Schmitt + Sohn, který obsahuje více než 10.000 náhradních dílů . V srdci naší technické logistiky udržujeme na
skladě veškeré náhradní díly. Velkou většinu z toho tvoří
originální díly vlastní výroby ve stálé kvalitě.
Náš rozsáhlý katalog náhradních dílů mají naši servisní
technici k dispozici na mobilních záznamových zařízeních a samozřejmě také v tištěné podobě.
Efektivní nástroje a vlastní kvalifikovaní pracovníci to je
základ poskytování dobrých služeb.
Naším požadavkem je špičkový
výkon pro každého smluvního
zákazníka firmy Schmitt + Sohn.
Vnitropodniková přejímka prováděná před odběrem
zařízení. Centrální kontrolní stanicí a předáním zákazníkovi zahrnuje velmi důkladnou kontrolu každého
nového výtahu. Neboť bezproblémové uvedení výtahu
do provozu je pro nás hlavním úkolem a pro vynikající
úroveň poskytování servisu je nezbytně nutné.
Náš kontrolní seznam údržby upravuje podrobně provádění našich činností v rámci servisu a údržby pro každý
typ výtahu a je základem našeho špičkového výkonu na
každém konkrétním místě.
Vysoká disponibilita je základem ekonomického a
zhlediska nákladů výhodného využívání výtahu. Naši
speciálně vyškolení servisní technici předem rozpoznají
eventuální problémová místa a na přání je odstraní.
Včasnou výměnou dílů podléhajících opotřebení se tak
zabraňuje vzniku poruch.
Dalším prvkem, který se podílí na kvalitě našeho servisu,
jsou mobilní zařízení pro neomezený sběr a záznam dat.
Všichni účastníci procesu mají stálý přístup k datům týkajícím se dané zakázky. Je tak zajištěn cílený a rychlý
tok informací.
Našich 425 servisních vozidel představuje mobilní sklady náhradních dílů, které obsahují více než 300 nejdůležitějších dílů podléhajících opotřebení. Pro zajištění
rychlé celoplošné reakce a rychlé disponibility.
Přímo na místě. Pokud byste někdy potřebovali speciální
komponenty, zareagujeme ze dne na den. Při objednání
do 16.00 hodin dodáme přes noc na místo díly z našeho
centrálního skladu.
Servis
Vedeme podrobnou knihu údržby pro spolehlivé dokumentování všech našich činností u každého z výtahů, u
kterého provádíme servis.
Vedle transparentnosti servisních služeb to našim vyškoleným servisním pracovníkům umožňuje reagovat
rychleji v případě poruchy.
Nezávislé kontrolní organizace se přesvědčují o provádění našich servisních služeb podle jednotných kritérií a
zadání. Zajišťujeme tak naše vysoké nároky na kvalitu.
16
17
Služby / Poradenství
Poradenství
Individuálně zpracované koncepty na modernizaci
dávají jistotu, že jsme vzali do úvahy všechny aspekty
ekonomické a trvalé modernizace.
Optimalizované služby vedou ke spolehlivému rozvržení
nákladů a zajišťují maximální disponibilitu.
Servis
18
19
Služby / Poradenství
Vynikající poradenství zná řešení.
Provozovatelé nesou velkou odpovědnost.
Partneři se mohou o odpovědnost podělit:
Provozovatelé výtahů vyžadujících monitorování jsou v rámci Nařízení o zajištění bezpečného provozu (BetrSichV) povinni provozovat
výtah podle současné technické úrovně, udržovat ho v řádném stavu, kontrolovat ho a zajišťovat odborné provádění oprav a údržby.
Evropská norma DIN EN13015 stanoví všechny prvky, k nimž je
nutné přihlížet při odborném provádění údržby.
Firma Schmitt + Sohn jako certifikovaná firma zajišťující údržbu
do svého systému managementu kvality dle ISO 9000:2000 zapracovala DIN EN 13015.
Provozovatel výtahu musí zajistit, aby v přiměřeném čase došlo k reakci na nouzové volání z klece výtahua aby byla provedena opatření
k odbornému vyproštění osob.
Je vyžadováno monitorování a pravidelná kontrolafunkčnosti
prováděná na místě oprávněnou osobou (dozorce výtahu).
Systém nouzového volání C 2000 ve spojení s modulem
dozorce výtahu.
Každé výtahové zařízení vyžadující sledování podléhá každoroční
opakované zákonem předepsané zkoušce (revizi) prováděné
(Orgánem centrálního dozoru).
Speciální nástroje a rozsáhlé odborné znalosti jsou
základem našich kompetencí v oblasti poradenství.
Pomocí měření energetické efektivity ve spojení s nástrojem pro prognózu energetické potřeby S+ tak lze
stanovit a znázornit úsporu energie očekávanou po
modernizaci.
Při provádění této zkoušky pomáhá náš odborný servisní personál,
který je se zařízením seznámen.
Rozsáhlé poradenství pro nás znamená také prověřování konceptů na modernizaci zhlediska možné podpory
prostřednictvím státních dotací.
Bankovní skupina KFW (Úvěrový ústav pro rekonstrukce)
tak poskytuje dotace na energeticky efektivní modernizaci budov, která je spojená se zajištěním jejich bezbariérového zpřístupnění.
Servis
Předpisy pro prevenci úrazů (UVV) pro zajištění bezpečnosti
elektrických částí zařízení a provozních prostředků podle BGV A3
vyžadují dokládat každé 4 roky řádný stav z hlediska bezpečnosti
elektrických částí výtahu.
Provádění potřebných měření našimi speciálně vyškolenými pracovníky vybavenými odpovídajícími zkušebními zařízeními. Činnost je
prováděna nezávisle na výrobci výtahu.
20
21
Modernizace
Modernizace
Zachování hodnoty a bezpečnost
Pohon
Kabina
Dveře
Řízení
Energetická efektivita
Bezpečnost
Komfort
Servis
23
Modernizace
„Muzeum moderního umění v
Mnichově, mezinárodní veletrh ve
Vídni, historická radnice v Praze,
renomovaný hotel v Portu.
Naše výtahy najdete v celé
Evropě. A nás ostatně také.“
Klaus Kestler, úsek prodeje nových zařízení, ručí odpovídá za excelentní servis.
Servis
24
25
Modernizace
Modernizace
Moderní, vzájemně sladěné komponenty výtahu snižují
prostoje, zvyšují spolehlivost a umožňují efektivní využívání výtahu. Dosahujeme tím maximálního komfortu při
jízdě a maximální bezpečnosti.
Investice do moderních výtahových systémů se vyplatí
i z hlediska hospodárnosti. Výrazné snížení opravsníží
běžné náklady. Použití energeticky optimalizovaných
sestav součástí vede k redukci energetické spotřeby
výtahu až o 50%.
Díky klidné jízdě výtahu, zastavování s milimetrovou
přesností a minimální úrovní hluku se uživatelé těší
jedinečnému komfortu při jízdě výtahem. Vynikající design a inovativní koncepce osvětlení zvyšují atraktivitu
a hodnotu budovy.
V našich individuálních modernizačních koncepcích
kombinujeme co možná nejvíce z těchto předností.
Naším požadavkem je zachování hodnoty výtahů.
Servis
26
27
Modernizace / Pohon
Pohon
Úspora energie a bezpečná jízda výtahu.
Moderní pohony dokážou ještě mnohem
více, protože musejí umět dostát stále novým
požadavkům. Vedle očekávání uživatelů se
mění také bezpečnostní předpisy.
Nové technologie umožňují výrazná zlepšení v
oblasti bezpečnosti, výkonnosti a komfortního
klidného chodu výtahu.
Naše vysoce kvalitní pohony přesvědčují svou
ekonomičností a dlouhou životností.Skutečná
modernizace prováděná s prozíravostí.
Frekvenčně řízený bezpřevodový pohon
Oblast použití:
– rychlosti do 2,5 m/s
Energetická efektivita:
– Vysoká úspora energie díky nízkým připojovacím hodnotám
– Nízké zatížení sítě díky redukovaným proudovým rázům
Komfort:
– Milimetrová přesnost zastavování bez časové prodlevy
– Automatické dorovnávání polohy
– Nastavitelná jízdní křivka řízená počítačem
Servis
28
29
Modernizace / Pohon
Frekvenčně řízený trojfázový pohon se šnekovou převodovkou
Hydraulický pohon
Oblast použití:
– rychlosti do 2,0 m/s
Oblast použití:
– Rychlosti do 0,8 m/s při nízkých až středních výškách zdvihu a intenzitě provozu
Energetická efektivita:
– Vysoká úspora energie díky nízkým připojovacím hodnotám
– Nízké zatížení sítě díky redukovaným proudovým rázům
Energetická efektivita:
– Nízké zatížení sítě díky redukovaným proudovým rázům
Komfort:
– Automatické dorovnávání polohy
Komfort:
– Milimetrová přesnost zastavování bez časové prodlevy
– Automatické dorovnávání polohy
– Nastavitelná jízdní křivka řízená počítačem
Alternativa: Frekvenčně řízený hydraulický pohon
Oblast použití:
– Rychlosti do 1,0 m/s při nízké až střední výšce zdvihu a intenzitě provozu
Energetická efektivita:
– Nízké zatížení sítě díky redukovaným proudovým rázům
– Snížené opotřebení vzhledem k nízkým teplotám oleje
Komfort:
– Milimetrová přesnost zastavování bez časové prodlevy
– Automatické dorovnávání polohy
– Nastavitelná jízdní křivka řízená počítačem
Prostorová flexibilita strojovny poskytuje v individuálním případě skutečnou alternativu
k lanovému výtahu bez strojovny.
Servis
30
31
Modernizace / Kabina
Kabina
Vyvíjíme mimořádné produkty, protože se
soustředíme na zásadní prvky, jakými jsou
funkčnost a kvalita ztvárnění.Kabiny s diskrétní elegancí a maximální stálostí hodnoty.
Kvalitní materiály a geniální provedení řešení
náročných detailů zajišťují zachování hodnoty
výtahů. Důmyslné příslušenství umožňuje
přizpůsobení individuálním požadavkům.
Ztvárnění výtahových kabin je založeno na
funkčním designu, jasných tvarech, rezervované eleganci a navzájem sladěných materiálech,
barvách a površích.
Celková přesvědčivá kvalita potvrzená mezinárodním oceněním.
Servis
32
33
Modernizace / Kabina
Kabina Color Glas®
Kabina z nerezové oceli
Kabina s plastovým obložením
Kabina výtahu pro panelové domy
Kabiny Color Glas
Řešení pro nejvyšší nároky
Kabiny z nerezové oceli
Mimořádně trvanlivý materiál
Kabiny s plastovým obložením
Řešení pro všechny případy
Kabiny s panelovým provedením
Nadčasová elegance
Specifikace výrobku
Specifikace výrobku
Specifikace výrobku
Specifikace výrobku
Stěny: Jemně broušený nerez, nerez design
Zrcadlo:poloviční výška, na výšku kabiny
Portály kabin a kabinové dveře: Jemně broušený nerez,
nerez design
Stropy: lakované RAL 9016 dopravní bílá.
Osvětlení: Vestavěný reflektor, wall washer LD7, snížené
světelné stropy
Podlahy: Vinyl, kaučuk, linoleum, Granit 90
Soklové lišty: Jemně broušený nerez
Madlo: Jemně broušený nerez
Obslužné prvky: Ovládací panely, ovládací panely na
výšku kabiny
Stěny: s plastovým obkladem, jednobarevné
Zrcadlo:poloviční výška, na výšku kabiny
Portály kabin a kabinové dveře: Jemně broušený nerez,
nerez design
Stropy: lakované RAL 9016 dopravní bílá
Osvětlení: Vestavěný reflektor, wall washer LD7, snížené
světelné stropy
Podlahy: Vinyl, kaučuk, linoleum, Granit 90
Soklové lišty: Jemně broušený nerez
Madlo: Jemně broušený nerez
Obslužné prvky: Ovládací tabla, ovládací panely na
výšku kabiny
Stěny: Jemně broušená nerezová ocel, nerezová ocel se vzorem,
matné lakování
Stínové spáry: Jemně broušená nerezová ocel, leštěná nerezová
ocel
Zrcadla: poloviční výška, na výšku kabiny, satinování
Portály kabin a kabinové dveře: Jemně broušený nerez,
nerez design
Stropy: lakované RAL 9016 dopravní bílá
Osvětlení: wall washer LD7, snížené světelné stropy
Podlahy: Vinyl, kaučuk, linoleum, Granit 90
Soklové lišty: Jemně broušený nerez
Madlo: Jemně broušený nerez
Obslužné prvky: Ovládací tabla, ovládací panely na výšku kabiny
®
®
Stěny: Panely Color Glas
Zrcadlo: na výšku kabiny, na zadní stěně, nedělené
Dveře na obou stranách kabiny: Boční stěna, do hloubky
kabiny, poloviční výška, nedělené
Rohy kabiny, lizény, lemování skla a zrcadel:
Jemně broušený nerez
Portál kabiny a dveře kabiny: Jemně broušený nerez
Osvětlení: typ wall-washer LD7
Podlaha: Granit 90
Soklové lišty: Jemně broušený nerez
Madlo: Jemně broušený nerez
Obslužné prvky: Ovládací panel
Servis
34
35
Modernizace / Dveře
Dveře
Výkonné a přesné.
Naše požadavky na moderní dveřní systémy
jdou ještě mnohem dál.
Komfort a maximální flexibilita jsou pro nás
samozřejmostí. Modulárně uspořádané dveře
umožňují optimální řešení provšechny případy
použití.
Více než 200.000 pohybů, které dveře vykonají
1)
za rok nás zavazují k tomu, abychom zajišťovali jejich bezproblémovou funkci po dobu
mnoha let.
1) Předpoklad: kancelářský výtah, který vykoná 280 jízd za den.
Servis
36
37
Modernizace / Dveře
Šachtové dveře s napojením na zeď T1
Šachtové dveře:
Šachtové dveře s napojením na zeď T1
Servisní panel
Dvoudílné posuvné dveře, jednostranné, ocelový plech v základním nátěru
Příslušenství: Jemně broušený nerez
Dveřní rám /
Napojení na zeď:
Kabinové a šachtové dveře
s napojením na zeď T1
Dveřní prahy
Kabinové a šachtové dveře
s napojením na zeď T1
Zasazení do zdi M1
Šachtové dveře:
Zasazení do zdi:
Dveřní rám /
Napojení na zeď:
Ocelový plech opatřený základovým
nátěrem
Příslušenství: Jemně broušený nerez
Ovládací tablo:
Jemně broušený nerez
Servisní panel:
Ocelový plech v základním nátěru
Příslušenství: Jemně broušený nerez
Tlačítka:
Jemně broušený nerez, plošně lícující
Potvrzení přivolání: LED modrá
Symboly:
Plast světle šedý
Dveře kabiny:
Dveřní prahy:
Dvoudílné posuvné dveře, jednostranné,
ocelový plech v základním nátěru
Příslušenství: Jemně broušený nerez
Kontrola dveří:
Ocelový plech v základním nátěru
Příslušenství: Jemně broušený nerez
Světelná závora
Ocelový plech v základním nátěru
Příslušenství: Jemně broušený nerez
Dvoudílné posuvné dveře, jednostranné,
jemně broušená nerezová ocel
Aluminium
Horizontální řez kabinovými a šachtovými dveřmi
s dveřní zárubní / napojení na zeď T1.
Servis
38
39
Modernizace / Řízení
Řízení
Optimalizace provozu, snížení nákladů a spotřeby energie, snížení čekacích dob. Moderní
řídicí jednotky vyladěné na typ budovy spojují
tyto výhody.
Nízké náklady na údržbu ve spojení maximální
funkčností garantuje použitá mikroprocesorová
technologie se svými všestrannými možnostmi
komunikace.
Flexibilní přizpůsobení specifickým požadavkům na provoz dovoluje možnosti jako přednostní řízení, individuální přístupové oprávnění, řízení v případě požáru.
Řízení
Varianty
Typ:
Einknopf-Sammel-Steuerung
MC10 s frekvenčním řízením
Typischer Einsatzbereich: mittlere Wohn- und
Geschäftshäuser und Hotels.
Provedení:
Mikroprocesorové řízení se sběrnicovou technologií CAN
Jednotlačítkové sběrné řízení
Typická oblast použití: středně velké obytné budovy a
komerční budovy a hotely.
Dvoutlačítkové sběrné řízení
Typická oblast použití: větší obchodní a administrativní
budovy, obchodní domy, nemocnice a hotely, tj. budovy s
mezipodlažním provozem .
Skupinové řízení
Typická oblast použití: výškové domy, nemocnice, velké
obchodní a administrativní budovy s více výtahy.
Servis
40
41
Modernizace / Řízení
Ovládací tablo BT-I-TFT-LED
Ovládací tablo EN 81-70-G
Rozměry:
Ovládací tablo:
Světelný rám:
Informační tablo:
Displej:
Tlačítka:
v x š x hl 1205 x 150 x 15 mm
Jemně broušený nerez
Akrylové sklo bílé satinované, LED bílá
Akrylové sklo bílé
TFT s vysokým rozlišením
Jemně broušená nerezová ocel,
plošně lícující
Potvrzení přivolání: LED modrá
Symboly:
Plast světle šedý
Rozměry:
v x š x hl 180 x 500/600 x 99,5 mm
Ovládací tablo: Jemně broušený nerez
DIN EN 81-70:2005-09 Příloha G
Tlačítka:
Jemně broušená nerezová ocel, velkoplošná tlačítka, vypouklá. Hlavní vstup: Plastový kruh, zelený, vypouklý. Tlačítko nouzového volání: zapuštěné
Rufquittung:
LED Blau
Symboly:
Plast světle šedý, vypouklý, dotykový
Horizontální řez boční stěnou s nasazeným ovládacím tablem.
Schéma osvětlení světelný rám.
Vertikální řez boční stěnou, ovládací tablo EN 81-70-G.
Servis
Ovládací tablo BT-TP-66-1
Jednotlačítkové sběrné řízení
Ovládací tablo BT-TP-66-2
Sběrné řízení dvoutlačítkové
a skupinové
Rozměry:
Ovládací tablo:
v x š x hl 305 x 66 x 2 mm
Jemně broušený nerez,
neviditelně připevněné
Displej:
LED modrá
Tlačítka:
Jemně broušený nerez,
plošně lícující,
Nařízení dle DIN EN 81-70:2005-09
Potvrzení přivolání: LED modrá
Symboly:
Plast světle šedý
Ovládací tablo BT-TP-CG-1
Jednotlačítkové sběrné řízení
Rozměry:
Ovládací tablo:
v x š x hl 305 x 66 x 2 mm
Jemně broušený nerez,
neviditelně připevněné
Displej:
LED modrá
Tlačítka:
Jemně broušený nerez, plošně lícující,
Nařízení dle DIN EN 81-70:2005-09
Potvrzení přivolání: LED modrá
Symboly:
Plast světle šedý
Horizontální řez kabinovými a šachtovými dveřmi s dveřní zárubní /
Napojení na zeď T1 / ovládací tablo BT-TP-CG.
42
43
Modernizace / Energetická efektivita
12
7
8
1
Sestava / Funkce
A opatření
10
9
Řízení
Úsporný potenciál
1
Blokování dvojitých povelů
Blokování současných voleb na vnějším ovladači ve
směru nahoru a dolů
2
Řízení při nulovém zatížení
Zrušení vícenásobného volání na vnitřním ovladači u
prázdné kabiny
3
Vypnutí světla v kabině
Vypnutí světla v kabině v parkovací poloze
4
Vypnutí dveřního pohonu
Vypnutí dveřního pohonu v parkovací poloze
5
Vypnutí displeje
Vypnutí oznámení o stání kabiny v parkovací poloze
6
Vypnutí světelné závory
Vypnutí světelné závory při zavřených dveřích
7
Vypnutí měniče
Při nízkém využití měnič vypnout
8
Meziobvodové spínání
Vzájemné energetické napájení při opačném směru
jízdy kabin provozovaných ve skupině 3)
9
Algoritmy skupiny optimalizované podle spotřeby
Optimalizace algoritmu skupiny podle rozdílných
požadavků na spotřebu:
– Energeticky efektivní provoz
– Vysoká dopravní kapacita a krátké čekací doby
2
4
5
3
11
1
6
Energetická efektivita
Energetická spotřeba všech budov v Německé spolkové
republice činí cca. 40 procent celkové spotřeby proudu.1)
Výtahy se na ní podílejí 3 až 5 procenty, v celé Evropě je to
18 tisíc Wh ročně.2)
Energetickou spotřebu výtahu určuje řada faktorů.
Hlavními faktory jsou:
– spotřeba během jízdy
– spotřeba v době, kdy výtah stojí
– energetická ztráta způsobená teplem unikajícím při
větrání výtahové šachty
Pohon
10
Jaký význam tyto faktory mají, závisí výrazně na používání
příslušného výtahu. Spotřeba jen v obytných budovách v době,
kdy výtah stojí, tak činí v průměru přibližně 70 procent celkové
spotřeby elektrické energie u výtahů.
Frekvenčně regulovaný
lanový pohon
Frekvenčně řízený
hydraulický pohon
Příkon je v první řadě určen systémovými komponenty a jejich
energetickou účinností.
Snížení připojovacího výkonu na základě
elektronicky regulované jízdní křivky
Kabina
U výtahů, které se nacházejí převážně v režimu standby, je
možné díky moderním řídicím jednotkám snížit energetickou
spotřebu až o 50 procent.
11
Osvětlovací prostředky LED
Použití LED – místo halogenových osvětlovacích
prostředků
Zařízení pro odvod kouře z šachty může snížit energetickou
ztrátu vznikající při úniku tepla šachtou.
Šachta
Odborná a stálá údržba výtahů prováděná kvalifikovaným
personálem na základě směrnice EN 13015 zajistí trvalý
úspěch energeticky úsporných opatření.
12
1) Zdroj: REGIERUNGonline, Bauen und Wohnen
2) Zdroj: VDMA, Energieeffizienz in der Aufzugstechnik
Servis
Inteligentní odvod kouře
ze šachty
Otvor pro odvod kouře je uzavřen elektricky řízeným
oknem /kopulí a pouze v případě potřeby, např. při
požáru, se automaticky otevře.
3) na vyžádání
44
45
Modernizace / Bezpečnost
Rizika u starších výtahů
1
2
3
6
9
5
2
3
Zástěra pod klecí výtahu
Bezpečnost
Naším přáním je bezpečnost a uchování
hodnoty.
Zařízení pro nouzové volání a předání
nouzového volání
Klece výtahu bez dveří
Nebezpečí pádu při nouzovém
vyprošťování
neexistuje předání nouzového volání,
pokud dojde k uvěznění osob v kabině
Klece výtahu bez dveří - nebezpečí
přimáčknutí na stěnu šachty
Umístění dostatečné zástěry
na klec výtahu
Instalace systému nouzového volání
Instalace uzavíracích dveří
výtahové klece
4
5
6
Více než 50% všech výtahů je starší než
20 let a neodpovídají technické úrovni.
Naše individuální řešení ke zlepšení
bezpečnosti snižují riziko nehody.
Účinné a spolehlivé.
Omezovač rychlosti - bezpečnostní spínač
Upozornění na přetížení
Nebezpečí úrazu v důsledku příliš
vysoké rychlosti výtahové klece
Přeplnění výtahu
Zabudování elektrické kontroly
záchytného zařízení
Dodatečné vybavení kontrolou nakládky
7
8
Vodítka a dodatečné seřízení
Nebezpečí zakopnutí na základě
vzniku schodu
Zlepšení přesnosti zastavování díky
instalování moderní řídicí a regulační
techniky
9
1
7
8
Ohrazení šachty
4
Servis
46
Zařízení pro uzamčení posuvných
šachtových dveří
Nekontrolovaná jízda vzhůru
Nebezpečí pádu do šachty a zranění
pohybujícími se díly
Nebezpečí pádu na základě
nezavřených šachtových dveří
Nebezpečí úrazu v důsledku nekontrolovaného pohybu výtahové klece
Zvýšení stávajícího ohrazení
Instalace uzavíracího zařízení
Dovybavení doplňkovým brzdicím
systémem
47
3
4
Sestava
5
7
Ochrana proti hluku
8
Příjemné pro uživatele
1
Jízdní vlastnosti
Modernizace následujících sestav má dopad na
následující komfortní znaky
Prostorový účinek
Modernizace / Komfort
10
Řízení
14
1
2
3
4
18
Pohon
5
15
6
17
7
9
8
11
12
Moderní mikroprocesorové řízení
Ovládací tabla
Regulace
Komfort výtahu
Regulované bezpřevodové pohony
Regulované hydraulické agregáty
Izolace strojního rámu
Přestavba na dvouokruhové brzdné systémy
13
Kabina
2
9
10
11
12
13
Dveře
14
15
16
Komfort
Šachta
17
18
Použitá kabina
Konstrukce výtahové klece
Obložení
Vybavení
Osvětlení
Regulované dveřní pohony
Vodicí kladky dveří
Světelná závora
Vodicí lišty
Válečková vedení
Komfort u výtahů firmy Schmitt + Sohn daleko
překračuje pohodlí při jízdě.
Prostorový účinek
Vynikající design ve spojení s inovativními koncepcemi
osvětlení dělá z jízdy výtahem potěšení.
Jízdní vlastnosti
Klidná jízda a na milimetr přesné zastavování zajišťují
příjemný pocit při jízdě.
Příjemné pro uživatele
Optimalizace dopravního výkonu díky inteligentním systémům
řízení snížené doby čekání. Jasné ovládací prvky příjemné pro
uživatele usnadňují používání a orientaci.
Ochrana proti hluku
Důsledné použití modernizačních opatření, která snižují hluk
zvyšuje užitnou hodnotu.
Servis
48
49
Smluvní zákazník
Smluvní zákazník firmy
Schmitt + Sohn
Partnerství
Osobní
Kompetentní
Dostupný
Servis
51
Smluvní zákazník
„Nezávislost firmy ve všech jejích
rozhodnutích znamená moci zůstat
věrný sám sobě. To vyvolává důvěru.
A vytváří tak základ pro dlouhotrvající
partnerství.“
Kurt Schumm, vedoucí pobočky, ručí za vynikající servis.
Servis
52
53
Smluvní zákazník
Smluvní zákazník firmy
Schmitt + Sohn
Smluvní zákazník firmy Schmitt+ Sohn. To znamená: Naprosto osobní servis na
nejvyšší úrovni. Kompetentní a dvacet čtyři hodin denně. Spolehlivě a s velkou
odpovědností. Přesvědčivě na základě tradice nezávislého rodinného podniku. Vede
klasickými hodnotami úspěšného partnerství. Se silným týmem a moderní výrobou
připravenou na všechny případy. Vždy společně Vždy přítomni. Vždy na straně zákazníka. Vysoká spolehlivost po dobu mnoha let. Vynikající servis ve vaší blízkosti.
Servis
54
55
Smluvní zákazník
Každý smluvní zákazník firmy
Schmitt + Sohn se těší z výhod
neustále optimalizované servisní
nabídly. Naprosto osobně,
kompetentně a kdykoliv.
Již více než 100 let.
Osobní
Každý zákazník má po celou dobu servisní péče
svého osobního vedoucího servisu. Ten odpovídá
za svého zákazníka a jeho zařízení. Údržbu každého
výtahu provádí stále jeden a týž servisní technik.
Tak vzniká odpovědnost a kvalita.
Kompetentní
Vedoucí servisu ve firmě Schmitt + Sohn mají zpravidla
dlouhou profesní zkušenost jako servisní technici.
Znají požadavky zákazníka a techniku zařízení z aktivní
zkušenosti. Vědí, o čem hovoří.
Na to, co řeknou, je spolehnutí.
Firemní akademie Schmitt + Sohn soustavně předává
nové znalosti. Všichni vedoucí servisu a všichni servisní
technici pravidelně využívají akcí zaměřených na další
vzdělávání.
Více než 70 učňů již dnes tvoří základ našeho zítřejšího
servisu. Je to investice, kterou naši zákazníci oceňují.
Dostupný
Servis firmy Schmitt + Sohn je vždy dostupný.
To zdaleka přesahuje běžnou dosažitelnost.
Smluvním zákazníkům jev případě potřeby k dispozici
celá logistika jedinečného servisu. Na co se naši zákazníci mohou spolehnout:
S našimi 32 pobočkami a prodejními kancelářemi jsme
blízko našim zákazníkům v Evropě, s 86 vedoucími servisu, 330 kvalifikovanými servisními techniky, 48 klíčovými
uživateli a 4 pracovníky v úseku Technické podpory.
Náhradní díly jsou rychle k dispozici díky 425 servisním
vozidlům, které působí jako mobilní sklady náhradních
dílů, 32 skladům na pobočkách a jednomu centrálnímu
skladu v Norimberku, který je zásoben více než 10.000 díly.
Reagujeme rychle díky naší pohotovostní centrále, která
je obsazena dvacet čtyři hodin denně a řídí naše servisní
techniky.
Servis
56
57
Smluvní zákazník
Vynikající servis
Za ten ručíme
Kontrola instalace v šachtách
Výroba speciálního hnacího kola
Servis
Spolek pro výrobu laserových a materiálových systémů
Přesnost ve výrobě
Výroba kabin
Kvalita detailů
58
Výroba dveří a portálů – Kontrola kvality
Detail hnacího lana
59
Kontakt
Kompetentního partnera najdete v každé z
našich 32 poboček.
Těšíme se na Vás.
Německo
Rakousko
Portugalsko
Service 24: +49 (0) 800 24 00 365
www.schmitt-aufzuege.de
[email protected]
www.schmitt-aufzuege.at
[email protected]
www.schmitt-elevadores.com
[email protected]
Porto
4466-953 S. Mamede de Infesta
Arroteia Via Norte, Apart. 1034
Tel +351-229 569 000
Fax +351-229 569 009
Serviço 24h: +351-229 569 002
90402 Nürnberg
Hadermühle 9–15
Fon +49(0)911-2404-0
Fax +49(0)911-2404-111
22453 Hamburg
Papenreye 25
Fon +49(0)40-589713-0
Fax +49(0)40-589713-13
6020 Innsbruck
Grabenweg 72
Fon +43(0)512-346502-0
Fax +43(0)512-346502-1
90455 Kornburg
Kellermannstraße 16
Fon +49(0)9129-9025-0
Fax +49(0)9129-9025-27
30916 Isernhagen H. B.
Chromstraße 16
Fon +49(0)511-72587-0
Fax +49(0)511-72587-25
8020 Graz
Payer-Weyprecht-Straße 33–35
Fon +43(0)316-262923
Fax +43(0)316-262924
95445 Bayreuth
Am Bauhof 12
Fon +49(0)921-787782-0
Fax +49(0)921-787782-28
67065 Ludwigshafen
Am Bubenpfad 1
Fon +49(0)621-579280-0
Fax +49(0)621-579280-9
4020 Linz
Wiener Straße 131
Fon +43(0)732-330226
Fax +43(0)732-33022616
13509 Berlin
Miraustraße 50–52
Fon +49(0)30-4360225-0
Fax +49(0)30-4360225-28
04416 Markkleeberg-Wachau
Weinteichstraße 5
Fon +49(0)34297-4095-5
Fax +49(0)34297-4095-6
1100 Wien
Favoritner Gewerbering 15–17
Fon +43(0)1-4055508-0
Fax +43(0)1-4055508-4
09125 Chemnitz
Reichenhainer Straße 171
Fon +49(0)371-53099-0
Fax +49(0)371-53099-99
93059 Regensburg
Im Gewerbepark A2
Fon +49(0)941-46462-0
Fax +49(0)941-46462-46
6833 Klaus
Treietstraße 18
Fon +43(0)5523-54566
Fax +43(0)5523-54588
96450 Coburg
Hahnwiese 5
Fon +49(0)9561-2498-0
Fax +49(0)9561-2498-70
72070 Tübingen
Industriestraße 24
Fon +49(0)7071-7969-0
Fax +49(0)7071-7969-29
01277 Dresden
Bodenbacher Str. 141
Fon +49(0)351-25101-13
Fax +49(0)351-25101-28
97076 Würzburg
Äußere Aumühlstraße 2
Fon +49(0)931-25042-0
Fax +49(0)931-25042-29
99097 Erfurt
Alte Chaussee 87
Fon +49(0)361-2110-436
Fax +49(0)361-2110-548
45138 Essen
Huttropstraße 29
Fon +49(0)201-28010-0
Fax +49(0)201-28010-48
Lisboa
2790-034 Carnaxide
Rua da Barruncheira, 3–1°
Esquerdo
Tel +351-213 030 350
Fax +351-213 032 706
Serviço 24h: +351-213 030 359
4700-361 Braga
Rua António Marinho, 68
Tel +351-253 610 819
Fax +351-253 260 951
Serviço 24h: +351-253 610 819
6000-228 Castelo Branco
Rua Fernando Namora,
LT I-3 , Lj.3
Tel +351-272 342 472
Fax +351-272 342 428
Serviço 24h: +351-272 342 472
3025-037 Coimbra
Urbanização do Loreto LT 4
R/C - C/C
Tel +351-239 493 803
Fax +351-239 496 329
Serviço 24h: +351-239 493 803
8000-325 Faro
Urbanização do Montinho
Lote I/J - Nº 9
Tel +351-289 822 758
Fax +351-289 813 098
Serviço 24h: +351-289 813 156
Česko
60314 Frankfurt
Riederhofstraße 16–18
Fon +49(0)69-420805-0
Fax +49(0)69-420805-29
www.schmitt-vytahy.cz
[email protected]
50226 Frechen
Alfred-Nobel-Straße 7–9
Fon +49(0)2234-95379-0
Fax +49(0)2234-95379-22
36211 Karlovy Vary
Jenišov 116
Tel +420 353 433-722
Fax +420 353 433-721
85748 Garching
Carl-Zeiss-Straße 5
Fon +49(0)89-959398-0
Fax +49(0)89-959398-18
14800 Praha 4
Komárkova 1189/27
Tel +420 272 191-652
Fax +420 272 191-651
Servis
60
Impresum
Vydavatel:
Aufzugswerke
M. Schmitt + Sohn GmbH & Co. KG
Hadermühle 9-15
D-90402 Nürnberg
Evidece originálu:
Portrétní fotografie:
U3, 2, 7, 25, 53
Projekttriangle Design Studio
Martin Grothmaak
Tom Ziora
© Schmitt + Sohn Aufzüge
Všechna práva vyhrazena
Stav 01-2012 • 177370
Redakce:
Dr. Johannes Schmitt
Tim Goebel
Andreas Wedel
Miguel Gonçalves
Marius Schreyer
Značka:
barvené sklo je značka firmy Schmitt
Referenční a dokumentační fotografie: společnost pro ochrannou známku s
U3, 9, 15, 19, 58 - 59, 61
ručením omezeným v Německu a jiných
Projekttriangle Design Studio
zemích.
Martin Grothmaak
Tom Ziora
Koncepce & grafická úprava:
Marius Schreyer Design
20, 54 - 55, 58 - 59
Gerd Grimm
Ztvárnění produktu:
Schmitt + Sohn Aufzüge
Marius Schreyer Design
U3, 13, 16 - 17, 20
Schmitt + Sohn Aufzüge
Fotodesign:
Marius Schreyer Design
Referenční a produktová fotografie:
U3, 29 - 31, 35, 41
Willi Weihreter
Ilustrace:
47
Sonja Gagel
U1, U3, 27, 33 - 35, 37 - 39, 42 - 43
MBS Studios
Thomas Esch
Realizace:
Loffmedia
Tisk:
GZD, Ditzingen
Společnost Výtahy Schmitt + Sohn byla vyznamenána mezinárodními designovými cenami za
korporátní design, prezentaci společnosti a za design výtahových systémů a serií.
iF product design award 1997, Schmitt + Sohn Výtahové systémy
iF product design award 2008, Schmitt + Sohn Výtahy s barveným sklem
Cena za design Spolkové rebubliky Německo 2009, nominace, Schmitt + Sohn Výtahy s barveným sklem
red dot award communication design 2011, Schmitt + Sohn korporátní design
red dot award communication design 2011, Schmitt + Sohn Podniková brožura
iF communication design award 2011, Schmitt + Sohn Podniková brožura
Cena za design Spolkové rebubliky Německo 2012, nominace, Schmitt + Sohn Podniková brožura
Speciální design
Výtahy Schmitt + Sohn s.r.o.
Jenišov 116
CZ-36211 Karlovy Vary
Tel +420 353 433 722
Fax +420 353 433 721
[email protected]
[email protected]
www.schmitt-vytahy.cz
Technické změny vyhrazeny.
Případné odchylky v barevnosti jsou způsobeny tiskem.
62

Podobné dokumenty

Výtah - SCHMITT+SOHN AUFZÜGE

Výtah - SCHMITT+SOHN AUFZÜGE Výtahy se zdrženlivou elegancí a maximální stabilní hodnotou. Výtahy, které člověka vyzývají k používání a které každou budovu spolehlivě a s maximální efektivností oživí mobilitou. Ekonomičnost vý...

Více