Téma na měsíc ČERVEN: MOŘE

Komentáře

Transkript

Téma na měsíc ČERVEN: MOŘE
Téma na měsíc ČERVEN:
MOŘE
KOMUNIKAČNÍ KRUH:
Povídáme si:
Jaké máme druhy moře a proč (jejich vznik), proč je može slané, jací živočichové a rostliny v moři žijí. Jaké
jiné druhy vod existují? Proč nejsou slané? Koupání u moře a pravidla na pláži i na koupališti. Co to jsou
mušle?
MATEMATICKÁ PŘEDSTAVIVOST
Počítáme mušle, porováváme větší/menší mušličky
Přižazujeme mušličky jejich barvám
VÝTVARNÁ CHVILKA








Výroba mořského koníka
Výroba mořských vln
Výroba majáku
Malujeme obtahujeme delfína
Výroba medůzy
Sukně „z mořských řas“
Pracujeme s tuží- malujeme moře
Velký obraz moře s různými živočichy a rostlinami
Grafomotorika
 dokreslování vln v moři
 dokreslování racka- oči- zobák- křídla
 učíme se malovat ulitu
Všechny činnosti jsou přizpůsobovány věku, schopnosti dítěte a dané skupiny!
Téma na měsíc ČERVEN:
MOŘE
LITERÁRNÍ CHVILKA
Básně:
Moře
Moře hučí, voda šplouchá,
Rybářská loďka se houpá.
In Summer
Pour on lotion, rub it on
Perfect for my summer skin.
On my bike, or in the pool
A si of water keeps me cool.
Shades are on
Flips are too,
In summer there's so much to do!
Rainbow fish
Rainbow fish,
Rainbow fish,
Swimming in the sea.
Will you please share a
Scale with me?
U moře
U moře je všecko mořské,
Mořský písek, vítr, voda,
Loďky, mušle, mořské ryby
Hop do vody
Hop do vody, do vodičky,
Zahrajem si na rybičky.
Hop do vody jako šipka,
Velká ryba, malá rybka.
Sea animals
What do you see in the sea? (Hledáme s rukou na
čele)
Animals moving free! (Pohybujeme se jako
mořská zvířátka)
Snails and whales,
Using their tails. (děti dělají rukama rybí ocásky
a hýbou s nimi)
Seals and eels
Looking for meals (Děti si hladí bříško)
Catfish, flatfish
Chasing fat fish. (Děti ukáží bříška)
What do you see in the sea? (Opět se díváme,
hledáme s rukou na čele)
Animals moving free! (Děti se opět pohybují
jako mřská zvířátka)
Všecko mořské se mi líbí.
Všechny činnosti jsou přizpůsobovány věku, schopnosti dítěte a dané skupiny!
Téma na měsíc ČERVEN:
MOŘE
POHYBOVÁ CHVILKA
Cvičení:
 Hledáme v písku mušle
 Napodobujeme šplouchání vln, plavání, ježdění na kole podél pláže, a racka letícího nad
oceány
Pohybové básničky:
Čáry máry ententýky, poplaveme to Afriky
Hry:
 Rybky, rybáři jedou
HUDEBNÍ CHVILKA:
Píseň:




Swimming pool
Baby shark
Tři citrónky
Water cycle
Všechny činnosti jsou přizpůsobovány věku, schopnosti dítěte a dané skupiny!