Výkres základního členění území

Komentáře

Transkript

Výkres základního členění území
ZEMN˝ PL`N DTMAROVICE - ZMNA ¨. 1
De.
I.1 VKRES Z`KLADN˝HO ¨LENN˝ ZEM˝
I/162
161/9
O
l
e
LEGENDA
N`VRH
161/7
HRANICE OBCE
161/6
HRANICE KATASTR`LN˝HO ZEM˝
O
l
e
161/5
HRANICE ST`TN˝
161/4
HRANICE ZASTAVNHO ZEM˝ K 1. 5. 2016
ZASTAVN ZEM˝ K 1. 5. 2016
Zadnk
161/2
Z1/01
Z22a
ZASTAVITELN` PLOCHA S OZNA¨EN˝M - VYMEZEN` ZMNOU ¨.1
161/3
ZASTAVITELN` PLOCHA S OZNA¨EN˝M - ¨LENNA ZMNOU ¨.1
Z43
O
l
e
ZASTAVITELN` PLOCHA S OZNA¨EN˝M - AKTUALIZOVAN` ZMNOU ¨.1
161/1
I/161c
I/161b
De.
Nebrojuv kopec
Nebrojuv kopec
Z7
SO
SO
Z16b
DM
Z26b
PZ
Z22b
SO
SO
PZ
PZ
Z16a
Z25b
Z22a
SO
SO
Z25a
Z27b
SO
Z1/19 DS
OH
Z1/20
Z27a
Detmarovice
Z26a
DM
sv. MagdalØna
Z141
SO
TI
Z142
SO
Z1/21
SO
Z1/01
Olmovec
Olmovec
De.
K.
Ol e
SO
SO
SO
Z1/22
Z92
Na koutÆch
K.
Ol e
Slny
SO
SO
Z1/02
Z1/18
Kopaniny
Olmovec
SO
SO Z1/03
Z43
Na klnÆch
Z1/23
SO
SO
Z1/17
SO
Slny
Z49
k.
œ.
Ko
uk
ol
nÆ
De.
Z135
SO
Ol
e
ZS
Z12
SO
Detmarovice
Z75
KoukolnÆ
SO
SO
SO
Z60
Z1/16
Slny
SO
Z1/14
SO
Z1/15
Na psku
SO
Z1/04
Ol e
STAV
SO
SO
Z1/24
SO
Z67
Slny
Vlckuv kopec
SO
O
l
Z122
SO
e
SO
Z1/06
De.
K.
Z1/12
SO
Z1/13
SO
Z1/05
SO
SO
Z1/11
Z196
ZÆles
SO
Z1/07
Glembovec
ZÆles
K.
De.
ZÆles
SO
Z137
Glembovec
SO
Z1/09
SO
Glembovec
Z1/08
SO
Z1/10
ZEMN˝ PL`N DTMAROVICE - ZMNA ¨. 1
I.1 VKRES Z`KLADN˝HO ¨LENN˝ ZEM˝
ZODPOVDN PROJEKTANT
ING. ARCH. ALE PALACK
WEB :: WWW.PALACKY.EU
ZPRACOVATEL
ALE PALACK & kol.
VKRES ¨.
I.1
OBEC
DTMAROVICE
M˝TKO
1 : 5 000
POIZOVATEL
OBEC DTMAROVICE
DATUM
6 / 2016

Podobné dokumenty

DOLN˝ PODLU˝

DOLN˝ PODLU˝ A) SPR`VN˝ ORG`N, KTER ZEMN˝ PL`N VYDAL:

Více

ÚP TEREZÍN - NÁVRH - 04.3 ENERGETIKA

ÚP TEREZÍN - NÁVRH - 04.3 ENERGETIKA TS ZemdlskØ drustvo TS Autocentrum

Více

236_A-II.4

236_A-II.4 ZEMN˝ PL`N AROVY VKRES PEDPOKL`DANCH Z`BOR PDN˝HO FONDU

Více

ZEMN˝ PL`N

ZEMN˝ PL`N [email protected],¨apkova 1375,LysÆ n/L,289 22

Více

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PLOCHA PRO PELOKU SILNICE III/3489 V¨ETN ZEMDLSKCH CEST A VYVOLANCH PELOEK INENRSKCH S˝T˝

Více