Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven České republiky

Komentáře

Transkript

Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven České republiky
duben 2013
Informační číselník
Svazu zdravotních pojišťoven
České republiky
Vydává :
Léková komise SZP ČR
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
Telefon : 234 462 109
www.szpcr.cz
[email protected]
Období platnosti :
1. - 30. dubna 2013
Počet stran :
318
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
duben 2013
Stránka 2 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
A02BA02
Doplněk názvu
p.o.
parent.
p.o.
POR TBL FLM 60X150MG
POR TBL FLM 30X150MG
POR TBL FLM 30X150MG
APMP
APMP
ALEK
CZ
CZ
SLO
INJ SOL 5X2ML/50MG
ALEK
SLO
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
65,25
32,63
32,63
87,52 X
72,16
77,50
22,27
39,53
44,87
22,27
11,13
11,13
2,18
2,18
2,18
0,74
2,64
2,99
A
65,15
95,22
30,07
0,00
52,12
24,06
Famotidin
0047862
0059595
0095249
0080537
0096193
0094207
0122119
FAMOSAN 20 MG
FAMOSAN 20 MG
QUAMATEL 20 MG
QUAMATEL 20 MG
FAMOSAN 20 MG
ULFAMID 20
APO-FAMOTIDINE 20 MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 50X20MG
POR TBL FLM 56X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 20X20MG
POR TBL FLM 20X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
APMP
APMP
AGDB
AGDB
APMP
AKRK
AATX
CZ
CZ
H
H
CZ
SLO
NL
163,53
81,77
91,58
45,79
32,71
32,71
175,43
191,17
100,78
139,02
73,72
54,89
72,41
207,98
27,64
19,01
47,44
27,93
22,18
39,70
32,55
16,76
8,38
9,39
4,69
3,35
3,35
16,76
3,27
3,27
3,27
3,27
3,27
3,27
3,51
0,55
0,76
1,69
2,00
2,22
3,97
0,65
0047863
0096194
0059596
0098630
0080629
0098035
0122121
FAMOSAN 40 MG
FAMOSAN 40 MG
FAMOSAN 40 MG
QUAMATEL 40 MG
QUAMATEL 40 MG
ULFAMID 40
APO-FAMOTIDINE 40 MG
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 20X40MG
POR TBL FLM 50X40MG
POR TBL FLM 56X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 10X40MG
POR TBL FLM 100X40MG
APMP
APMP
APMP
AGDB
AGDB
AKRK
AATX
CZ
CZ
CZ
H
H
SLO
NL
217,49
43,49
108,75
121,80
60,90
21,75
350,86
251,02
58,99
130,26
270,40
139,02
68,27
409,45
33,53
15,50
21,51
148,60
78,12
46,52
58,59
33,53
6,71
16,76
18,78
9,39
3,35
33,53
2,17
2,17
2,18
2,18
2,18
2,18
3,51
0,34
0,78
0,43
2,65
2,79
4,65
0,59
INJ SIC 5X20MG+SOLV
AGDB
H
130,30
223,72
93,42
0,00
52,12
37,37
POR CPS ETD 98X20MG
POR CPS ETD 90X20MG
POR CPS ETD 90X20MG
POR CPS ETD 28X20MG
POR CPS ETD 28X20MG
POR CPS ETD 100X20MG
POR CPS ETD 100X20MG
POR CPS ETD 100X20MG
POR CPS ETD 30X20MG
POR CPS ETD 30X20MG
POR CPS ETD 100X20MG
APMP
AZNP
AZNP
AZNP
AZNP
ASTD
ASTD
AACK
AACK
AACK
AACK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
D
D
IS
IS
IS
IS
342,27
314,90
314,90
120,57
120,57
441,68
441,68
441,83
132,55
132,55
441,83
342,27
314,90
314,90
120,57
120,57
441,68
441,68
441,83
132,55
132,55
441,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,99
7,00
7,00
8,61
8,61
8,83
8,83
8,84
8,84
8,84
8,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A02BA03
parent.
Famotidin
0082952 QUAMATEL
A02BC01
0119513
0132531
0025366
0132530
0025365
0140192
0140178
0157247
0157254
0157241
0157258
p.o.
Úhrada
EKV2
Ranitidin
0093969 RANITAL 50 MG/2 ML
A02BA03
ZEM
Ranitidin
0047471 RANISAN 150 MG
0096056 RANISAN 150 MG
0091280 RANITAL 150 MG POTAHOVANÉ TABLETY
A02BA02
DRZ
A
Omeprazol
LOSEPRAZOL 20 MG
HELICID 20
HELICID 20 ZENTIVA
HELICID 20
HELICID 20 ZENTIVA
OMEPRAZOL STADA 20 MG
OMEPRAZOL STADA 20 MG
OMEPRAZOL ACTAVIS 20 MG
OMEPRAZOL ACTAVIS 20 MG
OMEPRAZOL ACTAVIS 20 MG
OMEPRAZOL ACTAVIS 20 MG
X
X
X
X
X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 3 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0158355
0158351
0140172
0140187
0013796
0164976
0164979
0164972
0144270
OMEPRAZOL MYLAN 20 MG
OMEPRAZOL MYLAN 20 MG
OMEPRAZOL STADA 20 MG
OMEPRAZOL STADA 20 MG
ULTOP 20
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 MG
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 MG
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 MG
ORTANOL 20 MG
0010246
0137274
0047473
0053346
0115182
0014451
0015084
0122114
0010245
0122112
0017104
0016005
0016004
0070933
0025364
0060160
OMEPRAZOL AL 20
ONPRELEN 20
GASEC-20
GASEC-20
ORTANOL 20 MG
OMEPRAZOL 20 GALMED
ONPRELEN 20
APO-OME 20
OMEPRAZOL AL 20
APO-OME 20
LOSEPRAZOL 20 MG
LOMAC
LOMAC
ORTANOL 20 MG
HELICID 20 ZENTIVA
ULTOP 20
0030673 ORTANOL 40 MG
0023789 LOSEPRAZOL 40 MG
A02BC01
parent.
p.o.
IND1
UHR1
ZAP1
0,00
0,00
0,00
0,00
21,41
0,00
0,01
0,00
89,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,84
8,84
8,84
8,84
8,84
11,43
11,78
11,78
12,67
0,00
0,00
0,00
0,00
1,53
0,00
0,00
0,00
1,79
0,00
65,29
0,00
0,00
88,00
76,99
91,00
399,89
140,78
139,45
188,15
419,55
226,26
250,39
192,11
266,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,74
12,82
13,61
13,61
13,61
13,61
13,61
13,61
13,61
13,61
13,61
13,61
13,61
13,61
13,61
13,61
0,00
1,55
0,00
0,00
3,14
5,50
6,50
8,00
9,39
9,96
13,44
14,98
16,16
17,89
27,44
38,01
316,93
333,94
0,00
0,00
8,82
8,82
11,32
11,93
108,55 X
697,42 X
185,81
0,00
0,01
46,33
0,00
0,00
0,00
108,55
139,48
139,48
0,00
0,00
46,33
89,72
162,43
504,25
0,00
33,35
62,43
0,00
0,00
0,00
6,41
8,61
8,84
0,00
2,22
1,25
ZEM
MFC
POR CPS ETD 100X20MG
POR CPS ETD 30X20MG
POR CPS ETD 30X20MG
POR CPS ETD 30X20MG
POR CPS DUR 28X20MG
POR CPS ETD 60X20MG
POR CPS ETD 100X20MG
POR CPS ETD 30X20MG
POR CPS ETD
2X50X20MG
POR CPS ETD 100X20MG
POR CPS DUR 84X20MG
POR CPS DUR 56X20MG
POR CPS DUR 28X20MG
POR CPS ETD 56X20MG
POR CPS DUR 28X20MG
POR CPS DUR 28X20MG
POR CPS ETD 100X20MG
POR CPS ETD 30X20MG
POR CPS ETD 28X20MG
POR CPS ETD 28X20MG
POR CPS ETD 56X20MG
POR CPS ETD 28X20MG
POR CPS ETD 28X20MG
POR CPS ETD 14X20MG
POR CPS DUR 14X20MG
AGNS
AGNS
ASTD
ZSTD
AKRK
ATVP
ATVP
ATVP
ALEK
GB
GB
D
D
SLO
NL
NL
NL
SLO
441,83
132,55
132,53
132,53
123,71
342,82
589,09
176,72
633,43
AAYL
AGES
AMFS
AMFS
ALEK
AGAU
AGES
AATX
AAYL
AATX
APMP
ACIW
ACIW
ALEK
AZNP
AKRK
D
CZ
P
P
SLO
CZ
CZ
NL
D
NL
CZ
GB
GB
SLO
CZ
SLO
636,87
538,33
380,95
190,48
380,96
190,48
190,48
680,29
204,09
190,48
190,48
380,96
190,48
190,48
95,24
95,24
POR CPS ETD 28X40MG
POR CPS ETD 28X40MG
ALEK
APMP
SLO
CZ
247,03
247,03
563,96
580,97
INF PLV SOL 1X40MG
INF PLV SOL 5X40MG
INF PLV SOL 1X40MG
AZNP
AMYS
ASZK
CZ
F
A
108,55
697,41
139,48
POR TBL ENT 28X20MG
POR TBL ENT 30X20MG
POR TBL ENT 100X20MG
APGZ
AGCL
AKRK
A
A
SLO
89,72
129,08
441,82
441,83
132,55
132,53
132,53
145,12
342,82
589,10
176,72
722,74
DNC
X
X
X
X
X
636,87
603,62
380,95 X
190,48 X
468,96
267,47
281,48
1 080,18
344,87
329,93
378,63
800,51
416,74
440,87
287,35
361,33
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Omeprazol
0031739 HELICID 40 INF
0145855 OMEPRAZOL MYLAN 40 MG
0024001 ORTANOL, PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU
INFUZNÍHO ROZTOKU 40 MG/LAHVIČKA
A02BC02
LIM1 OME1
Doplatek
za balení
DRZ
A
A
A
Pantoprazol
0151287 PANTOPRAZOL +PHARMA 20 MG
0164491 PANTUL 20 MG
0109404 NOLPAZA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TABLETY
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 4 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0162080 NOLPAZA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TABLETY
0162079 NOLPAZA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TABLETY
0180474 PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20 MG
0180476 PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20 MG
0049113 CONTROLOC 20 MG
0049115 CONTROLOC 20 MG
POR TBL ENT 100X20MG
AKRK
SLO
441,82
504,25
62,43
0,00
8,84
1,25
POR TBL ENT 98X20MG
ZKRK
SLO
432,98
494,78
61,80
0,00
8,84
1,26
POR TBL ENT 28X20MG
POR TBL ENT 28X20MG
POR TBL ENT 28X20MG I
POR TBL ENT 100X20MG
AZNP
AZNP
ATKD
ATKD
CZ
CZ
D
D
123,71
123,71
123,71
441,82
165,03
165,03
291,88
1 401,63
41,32
41,32
168,17
959,81
0,00
0,00
0,00
0,00
8,84
8,84
8,84
8,84
2,95
2,95
12,01
19,20
0164471 PANTUL 40 MG
0151301 PANTOPRAZOL +PHARMA 40 MG
0109415 NOLPAZA 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TABLETY
0180481 PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40 MG
0180479 PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40 MG
0180480 PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40 MG
0180478 PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40 MG
0187724 PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40 MG
0119688 CONTROLOC 40 MG
POR TBL ENT 30X40MG
POR TBL ENT 28X40MG
POR TBL ENT 84X40MG
AGCL
APGZ
AKRK
A
A
SLO
172,07
164,94
494,84
216,84
164,94
563,37
44,77
0,00
68,53
0,00
0,00
0,00
5,74
5,89
5,89
1,49
0,00
0,82
POR TBL ENT 28X40MG
POR TBL ENT 28X40MG
POR TBL ENT 14X40MG
POR TBL ENT 14X40MG
POR TBL ENT 90X40MG
POR TBL ENT 100X40MG
I
POR TBL ENT 30X40MG
POR TBL ENT 100X40MG
POR TBL ENT 28X40MG
AZNP
AZNP
AZNP
AZNP
AZNP
ATKD
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
D
164,95
164,95
82,47
82,47
530,19
630,53
225,53
225,53
266,04
266,04
2 113,70
1 428,74
60,58
60,58
183,57
183,57
1 583,51
798,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,89
5,89
5,89
5,89
5,89
6,31
2,16
2,16
13,11
13,11
17,59
7,98
AGNS
AGNS
APCJ
GB
GB
PL
190,03
633,42
179,10
190,04 X
633,42 X
285,55
0,01
0,00
106,45
0,00
0,00
0,00
6,33
6,33
6,40
0,00
0,00
3,80
POR TBL ENT 100X40MG
POR TBL ENT 28X40MG
POR TBL ENT 28X40MG
AATX
AATX
AKRK
NL
NL
SLO
640,87
179,44
190,48
958,84
285,55
219,07
317,97
106,11
28,59
0,00
0,00
0,00
6,41
6,41
6,80
3,18
3,79
1,02
POR TBL ENT 14X40MG
AKRK
SLO
95,24
109,53
14,29
0,00
6,80
1,02
POR TBL ENT 28X40MG I
POR TBL ENT 14X40MG I
ATKD
ATKD
D
D
190,48
95,24
991,38
590,59
800,90
495,35
0,00
0,00
6,80
6,80
28,60
35,38
INJ PLV SOL 20X40MG
AKRK
SLO
A
663,88
663,88
0,00
0,00
33,19
0,00
INJ PLV SOL 5X40MG
AKRK
SLO
A
172,88
172,88
0,00
0,00
34,58
0,00
INJ PLV SOL 1X40MG
INJ PLV SOL 1X40MG
ATKD
ZKRK
D
SLO
A
A
139,48
139,48
177,80
350,82
38,32
211,34
0,00
0,00
139,48
139,48
38,32
211,34
0124740 PANTOPRAZOL MYLAN 40 MG
0124744 PANTOPRAZOL MYLAN 40 MG
0116425 PANOGASTIN 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TABLETY
0116436 APO-PANTO 40
0116435 APO-PANTO 40
0109411 NOLPAZA 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TABLETY
0109409 NOLPAZA 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TABLETY
0049123 CONTROLOC 40 MG
0049121 CONTROLOC 40 MG
A02BC02
parent.
Úhrada
EKV2
Pantoprazol
0138220 NOLPAZA 40 MG PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU
INJEKČNÍHO ROZTOKU
0138218 NOLPAZA 40 MG PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU
INJEKČNÍHO ROZTOKU
0049531 CONTROLOC I.V.
0138217 NOLPAZA 40 MG PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU
INJEKČNÍHO ROZTOKU
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 5 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
A02BC03
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Lansoprazol
0015675 LANSOPROL 15 GENERICON
0175169 LANSOPRAZOL MYLAN 15 MG
0106344 LANZUL 15 MG
POR CPS ETD 28X15MG
POR CPS ETD 30X15MG
POR CPS ETD 28X15MG
AGES
AGNS
AKRK
CZ
GB
SLO
111,56
132,55
128,31
111,56
143,43
128,31
0,00
10,88
0,00
0,00
0,00
0,00
7,97
8,84
9,17
0,00
0,73
0,00
0115697
0017121
0156543
0015678
0056102
0017122
POR CPS ETD 28X30MG
POR CPS DUR 28X30MG
POR CPS ETD 100X30MG
POR CPS ETD 28X30MG
POR CPS DUR 14X30MG
POR CPS DUR 56X30MG
AACK
AKRK
AGNS
AGES
AKRK
AKRK
IS
SLO
GB
CZ
SLO
SLO
77,61
164,84
589,09
179,44
95,24
380,96
77,61
164,84
656,48
197,73
106,43
539,57
0,00
0,00
67,39
18,29
11,19
158,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,77
5,89
5,89
6,41
6,80
6,80
0,00
0,00
0,67
0,65
0,80
2,83
0157129 ZULBEX 10 MG
0157131 ZULBEX 10 MG
POR TBL ENT 28X10MG
POR TBL ENT 56X10MG
ZKRK
ZKRK
SLO
SLO
125,17
250,32
186,32
444,64
61,15
194,32
61,15
122,30
8,94
8,94
4,37
6,94
0157141 ZULBEX 20 MG
0157139 ZULBEX 20 MG
0192575 APO-RABEPRAZOL 20 MG
ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY
0184677 RABECOLE 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TABLETA
0153367 RABECOLE 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TABLETA
0192582 APO-RABEPRAZOL 20 MG
ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY
0192580 APO-RABEPRAZOL 20 MG
ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY
0153372 RABECOLE 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TABLETA
0184682 RABECOLE 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TABLETA
0153374 RABECOLE 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TABLETA
0184684 RABECOLE 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TABLETA
POR TBL ENT 56X20MG
POR TBL ENT 28X20MG
POR TBL ENT 28X20MG
ZKRK
ZKRK
ZATX
SLO
SLO
NL
354,72
177,36
177,35
720,59
372,37
372,37
365,87
195,01
195,02
244,61
122,30
122,30
6,33
6,33
6,33
6,53
6,96
6,97
POR TBL ENT 28X20MG
ZATX
NL
177,35
372,37
195,02
122,30
6,33
6,97
POR TBL ENT 28X20MG
ZATX
NL
177,35
372,37
195,02
122,30
6,33
6,97
POR TBL ENT 100X20MG
ZATX
NL
633,43
1 530,69
897,26
436,80
6,33
8,97
POR TBL ENT 100X20MG
AATX
NL
633,43
1 530,69
897,26
436,80
6,33
8,97
POR TBL ENT 100X20MG
ZATX
NL
633,43
1 530,69
897,26
436,80
6,33
8,97
POR TBL ENT 100X20MG
ZATX
NL
633,43
1 530,69
897,26
436,80
6,33
8,97
POR TBL ENT 100X20MG
ZATX
NL
633,43
1 530,69
897,26
436,80
6,33
8,97
POR TBL ENT 100X20MG
ZATX
NL
633,43
1 530,69
897,26
436,80
6,33
8,97
POR TBL ENT 100X20MG
POR TBL ENT 100X20MG
POR CPS ETD 28X20MG
ADOZ
ADOZ
AZNP
CZ
CZ
CZ
406,37
406,37
123,71
406,37
406,37
179,87
0,00
0,00
56,16
0,00
0,00
0,00
8,13
8,13
8,84
0,00
0,00
4,01
LANSOPRAZOL ACTAVIS 30 MG
LANZUL 30 MG
LANSOPRAZOL MYLAN 30 MG
LANSOPROL 30 GENERICON
LANZUL 30 MG
LANZUL 30 MG
A02BC04
A02BC05
p.o.
p.o.
Úhrada
EKV2
Rabeprazol
Esomeprazol
0135859 ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 MG
0135870 ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 MG
0180051 HELIDES 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TVRDÉ TOBOLKY
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 6 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0180050 HELIDES 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TVRDÉ TOBOLKY
0147917 EMANERA 20 MG
0177685 ESOMEPRAZOL MYLAN 20 MG
0147921 EMANERA 20 MG
0135868 ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 MG
0180058 HELIDES 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TVRDÉ TOBOLKY
0180057 HELIDES 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TVRDÉ TOBOLKY
0147916 EMANERA 20 MG
0147923 EMANERA 20 MG
0177705
0135869
0135854
0135852
ESOMEPRAZOL MYLAN 20 MG
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 MG
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 MG
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 MG
0180068 HELIDES 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TVRDÉ TOBOLKY
0180072 HELIDES 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TVRDÉ TOBOLKY
0180071 HELIDES 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TVRDÉ TOBOLKY
0147929 EMANERA 40 MG
0177716 ESOMEPRAZOL MYLAN 40 MG
0147928 EMANERA 40 MG
0147933 EMANERA 40 MG
0135889 ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 MG
0180063 HELIDES 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TVRDÉ TOBOLKY
0180078 HELIDES 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TVRDÉ TOBOLKY
0177736 ESOMEPRAZOL MYLAN 40 MG
0135891 ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 MG
0135890 ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 MG
0180079 HELIDES 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TVRDÉ TOBOLKY
0180080 HELIDES 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ
TVRDÉ TOBOLKY
0147935 EMANERA 40 MG
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR CPS ETD 28X20MG
AZNP
CZ
123,71
179,87
56,16
0,00
8,84
4,01
POR CPS ETD 30X20MG I
POR TBL ENT 30X20MG I
POR CPS ETD 90X20MG I
POR TBL ENT 90X20MG
POR CPS ETD 90X20MG
AKRK
ZGNS
AKRK
ZDOZ
AZNP
SLO
GB
SLO
CZ
CZ
132,55
132,55
397,65
397,64
397,65
205,78
205,78
717,60
717,60
725,32
73,23
73,23
319,95
319,96
327,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,84
8,84
8,84
8,84
8,84
4,88
4,88
7,11
7,11
7,28
POR CPS ETD 90X20MG
AZNP
CZ
397,65
725,32
327,67
0,00
8,84
7,28
POR CPS ETD 28X20MG I
POR CPS ETD 100X20MG
I
POR TBL ENT 100X20MG
POR TBL ENT 98X20MG
POR TBL ENT 28X20MG
POR TBL ENT 14X20MG
AKRK
AKRK
SLO
SLO
123,71
441,83
229,64
1 749,98
105,93
1 308,15
0,00
0,00
8,84
8,84
7,57
26,16
ZGNS
ZDOZ
ADOZ
ADOZ
GB
CZ
CZ
CZ
441,83
432,99
164,95
82,47
1 749,98
1 716,89
220,10
153,47
1 308,15
1 283,90
55,15
71,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,84
8,84
11,78
11,78
26,16
26,20
3,94
10,14
POR CPS ETD 14X40MG
AZNP
CZ
82,47
123,66
41,19
0,00
5,89
2,94
POR CPS ETD 28X40MG
AZNP
CZ
164,95
257,92
92,97
0,00
5,89
3,32
POR CPS ETD 28X40MG
AZNP
CZ
164,95
257,92
92,97
0,00
5,89
3,32
POR CPS ETD 30X40MG I
POR TBL ENT 30X40MG I
POR CPS ETD 28X40MG I
POR CPS ETD 90X40MG I
POR TBL ENT 90X40MG
POR CPS ETD 90X40MG
AKRK
ZGNS
AKRK
AKRK
ZDOZ
AZNP
SLO
GB
SLO
SLO
CZ
CZ
176,72
176,72
164,95
530,18
530,19
530,18
339,98
339,98
435,11
1 623,22
1 623,22
1 623,22
163,26
163,26
270,16
1 093,04
1 093,03
1 093,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,89
5,89
5,89
5,89
5,89
5,89
5,44
5,44
9,65
12,14
12,14
12,14
POR CPS ETD 90X40MG
AZNP
CZ
530,18
1 623,22
1 093,04
0,00
5,89
12,14
POR TBL ENT 100X40MG
POR TBL ENT 100X40MG
POR TBL ENT 98X40MG
POR CPS ETD 98X40MG
ZGNS
ADOZ
ADOZ
AZNP
GB
CZ
CZ
CZ
589,10
589,10
577,31
577,31
2 720,68
2 720,68
2 668,06
2 668,06
2 131,58
2 131,58
2 090,75
2 090,75
0,00
0,00
0,00
0,00
5,89
5,89
5,89
5,89
21,32
21,32
21,33
21,33
POR CPS ETD 98X40MG
AZNP
CZ
577,31
2 668,06
2 090,75
0,00
5,89
21,33
POR CPS ETD 100X40MG
I
AKRK
SLO
589,09
2 809,86
2 220,77
0,00
5,89
22,21
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 7 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0135875 ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 MG
0135873 ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 MG
A02BX02
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
parent.
A03BB01
p.o.
A03BB01
parent.
0098169 BUSCOPAN
A03DA02
p.o.
0057860 ALGIFEN NEO
0088708 ALGIFEN
0050335 ALGIFEN NEO
A03DA02
parent.
0107987 ANALGIN
A03EA
p.rect.
0091261 SPASMOPAN
AKRK
AMEC
SLO
D
POR CPS RDR
30X200MG
AAHW
POR TBL FLM 30X40MG
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
219,87
109,94
314,34
254,98
94,47
145,04
0,00
0,00
7,85
7,85
3,37
10,36
79,35
98,56
113,36
292,20
34,01
193,64
34,00
34,00
6,35
7,88
2,72
15,49
NL
108,98
160,51
51,53
51,53
5,45
2,58
AMEN
I
136,96
222,02
85,06
85,06
13,70
8,51
POR TBL NOB 20X40MG
POR TBL NOB 24X40MG
ASFK
ZSFK
CZ
CZ
43,23
51,88
66,52
79,81
23,29
27,93
23,28
27,93
5,40
5,40
2,91
2,91
POR CPS MOL 20X60MG
AMSR
F
50,84
118,10
67,26
67,26
7,63
10,09
INJ SOL 10X1ML/1MG
INJ SOL 10X1ML/0.5MG
ABHP
ABHP
CZ
CZ
56,02
42,01
85,58
69,90
29,56
27,89
29,56
14,78
8,40
12,60
4,43
8,37
ABOE
D
50,67
57,35
6,68
6,68
15,20
2,00
ABOE
D
97,50
123,88
26,38
26,38
58,50
15,83
ATCO
AZNP
ATCO
CZ
CZ
CZ
20,99
45,34
56,69
20,99
66,06
61,37
0,00
20,72
4,68
0,00
0,00
0,00
4,20
4,53
4,54
0,00
2,07
0,37
ABHP
CZ
125,55
10,75
10,75
50,22
4,30
54,62
54,62
19,76
32,77
Úhrada
EKV2
Atropin
0000394 ATROPIN BIOTIKA 1 MG
0000392 ATROPIN BIOTIKA 0,5 MG
0041155 BUSCOPAN
POR TBL NOB 50X1GM
POR SUS 1X250ML
MFC
Alverin, kombinace
0067269 METEOSPASMYL
A03BA01
CZ
CZ
UHR1
Drotaverin
0107807 NO-SPA
0192729 NO-SPA
A03AX58
ADOZ
ADOZ
IND1
Otilonium-bromid
0084098 SPASMOMEN
A03AD02
POR TBL ENT 28X40MG
POR TBL ENT 14X40MG
LIM1 OME1
Mebeverin
0100301 DUSPATALIN RETARD
A03AB06
ZEM
Sukralfát
0091217 VENTER
0099476 ULCOGANT
A03AA04
DRZ
Butylskopolaminium
POR TBL OBD 20X10MG
Butylskopolaminium
INJ SOL 5X1ML/20MG
Pitofenon a analgetika
POR GTT SOL 1X10ML
POR TBL NOB 20
POR GTT SOL 1X25ML
Pitofenon a analgetika
INJ SOL 5X5ML
Spazmolytika, psycholeptika a analgetika v kombinaci
RCT SUP 5
AZNP CZ
32,93
136,30 X
87,55
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 8 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
DRZ
ZEM
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 50X10MG
POR TBL NOB 50X10MG
POR TBL NOB 40X10MG
POR TBL NOB 50X10MG
POR TBL NOB 20X10MG
AHHO
ATPP
ATPP
ALEK
AHHO
AHHO
D
CZ
CZ
SLO
D
D
INJ SOL 50X2ML/10MG
INJ SOL 10X2ML/10MG
INJ SOL 10X2ML/10MG
ALEK
ATPP
ATPP
SLO
CZ
CZ
POR TBL FLM 100X50MG
I
POR TBL FLM 100X50MG
II
POR TBL FLM 100X50MG
POR TBL FLM 40X50MG II
POR TBL FLM 40X50MG I
POR TBL FLM 40X50MG
APMP
CZ
140,03
APMP
CZ
AZNP
APMP
APMP
AZNP
CZ
CZ
CZ
CZ
0097776 ZOFRAN ZYDIS 4 MG
ORM TBL BUC 10X4MG
AGLA
GB
0097563 ZOFRAN ZYDIS 8 MG
0011635 ONDANSETRON SANDOZ 8 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0110511 ONDANSETRON-RATIOPHARM RAPID 8
MG
0021353 ONDANSETRON-TEVA 8 MG
0120294 NOVETRON 8 MG DISPERGOVATELNÉ
TABLETY
0185202 NOVETRON 8 MG DISPERGOVATELNÉ
TABLETY
0120290 NOVETRON 8 MG DISPERGOVATELNÉ
TABLETY
0185206 NOVETRON 8 MG DISPERGOVATELNÉ
TABLETY
0099589 ZOFRAN 8 MG
ORM TBL BUC 10X8MG
POR TBL FLM 10X8MG
AGLA
ASZK
POR TBL DIS 10X8MG
A03FA01
0056696
0096974
0187983
0093104
0056695
0056694
Doplněk názvu
p.o.
parent.
p.o.
0166777 ITOPRID PMCS 50 MG
KINITO 50 MG, POTAHOVANÉ TABLETY
ITOPRID PMCS 50 MG
ITOPRID PMCS 50 MG
KINITO 50 MG, POTAHOVANÉ TABLETY
A04AA01
p.o.
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
137,68
70,02
70,02
56,01
70,02
28,01
137,68
70,02 X
70,02 X
56,01 X
70,46
28,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,44
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,13
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,03
385,65
77,13
77,13
385,65
86,76 X
86,76 X
0,00
9,63
9,63
0,00
0,00
0,00
23,14
23,14
23,14
0,00
2,89
2,89
1 300,60
1 160,57
1 160,57
4,20
34,82
140,03
1 300,60
1 160,57
1 160,57
4,20
34,82
140,03
56,01
56,01
56,01
1 300,60
550,34
550,34
550,34
1 160,57
494,33
494,33
494,33
1 160,57
464,23
464,23
464,23
4,20
4,20
4,20
4,20
34,82
37,07
37,07
37,07
P
731,49
731,49
0,00
0,00
292,60
0,00
GB
A
P
P
698,93
1 347,28
698,93
1 347,28
0,00
0,00
0,00
0,00
139,79
269,46
0,00
0,00
ARAT
D
P
1 347,28
1 347,28 X
0,00
0,00
269,46
0,00
POR TBL FLM 10X8MG I
POR TBL DIS 10X8MG
ATPP
APGE
CZ
CZ
P
P
1 347,28
1 347,28
1 347,28 X
1 372,38
0,00
25,10
0,00
0,00
269,46
269,46
0,00
5,02
POR TBL DIS 10X8MG
ZPGE
CZ
P
1 347,28
1 372,38
25,10
0,00
269,46
5,02
POR TBL DIS 10X8MG
ZPGE
CZ
P
1 347,28
1 372,38
25,10
0,00
269,46
5,02
POR TBL DIS 10X8MG
ZPGE
CZ
P
1 347,28
1 372,38
25,10
0,00
269,46
5,02
POR TBL FLM 10X8MG
AGLA
GB
P
1 347,28
2 389,53
1 042,25
0,00
269,46
208,45
A
A
A
Prokinetika
0166776 ITOPRID PMCS 50 MG
0166760
0166775
0166774
0166759
UHR1
Metoklopramid
0093105 DEGAN 10 MG ROZTOK PRO INJEKCI
0096869 CERUCAL
0191055 CERUCAL
A03FA
IND1
Metoklopramid
MCP HEXAL 10
CERUCAL
CERUCAL
DEGAN 10 MG TABLETY
MCP HEXAL 10
MCP HEXAL 10
A03FA01
LIM1 OME1
Ondansetron
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 9 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
A04AA01
Doplněk názvu
p.rect.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Ondansetron
0070533 ZOFRAN
RCT SUP 1X16MG
AGLA
GB
P
198,95
525,90
326,95
326,94
198,95
326,95
0010803 ZOFRAN
INJ SOL 5X2ML/4MG
AGLA
GB
P
248,70
990,75
742,05
0,00
198,96
593,64
0024550 ONDANSETRON KABI 2 MG/ML
0117229 ONDANSETRON B. BRAUN 2 MG/ML
INJEKČNÍ ROZTOK
0016981 ONDANSETRON ARDEZ
0010820 ZOFRAN
INJ SOL 5X4ML
INJ SOL 5X4ML/8MG
AFRE
ABMM
D
D
P
P
437,74
497,40
437,74
515,66
0,00
18,26
0,00
0,00
175,10
198,96
0,00
7,30
INJ SOL 5X8MG/4ML
INJ SOL 5X4ML/8MG
AAZK
AGLA
CZ
GB
P
P
497,40
497,40
1 368,43
1 369,80
871,03
872,40
0,00
0,00
198,96
198,96
348,41
348,96
0140629 GRANEGIS 1 MG
0144277 GRANISETRON MYLAN 1 MG
POR TBL FLM 10X1MG
POR TBL FLM 10X1MG
AEGB
AGNS
H
GB
P
P
1 347,28
1 603,31
1 371,95
1 603,31 X
24,67
0,00
0,00
0,00
269,46
320,66
4,93
0,00
0140631
0164791
0102406
0015367
POR TBL FLM 5X2MG
POR TBL FLM 5X2MG
POR TBL FLM 5X2MG
POR TBL FLM 5X2MG
AEGB
ATPP
ASTD
ARCE
H
CZ
D
CZ
P
P
P
P
1 347,28
1 347,28
1 347,28
1 347,28
1 371,95
1 508,23
1 642,44
1 897,57
24,67
160,95
295,16
550,29
0,00
0,00
0,00
0,00
269,46
269,46
269,46
269,46
4,93
32,19
59,03
110,06
0121389 GRANISETRON TEVA 1 MG/1 ML
INJ+INF CNC SOL
5X1ML/1MG
ATPP
CZ
P
331,60
906,38
574,78
0,00
198,96
344,86
0124239 GRANISETRON B. BRAUN 1 MG/ML
INJ+INF CNC SOL
5X3ML/3MG
INJ SOL 5X3ML/3MG
INJ+INF CNC SOL
5X3ML/3MG
INJ SOL 5X3MG/3ML
ABMM
D
P
443,76
443,76
0,00
0,00
88,75
0,00
AFRK
ATPP
CZ
CZ
P
P
664,23
994,79
2 395,23
2 188,00
1 731,00
1 193,21
0,00
0,00
132,85
198,96
346,20
238,64
ARCE
CZ
P
994,79
2 568,33
1 573,54
0,00
198,96
314,71
IVN INJ SOL 250RG/5ML
IVN INJ SOL 250RG/5ML
AHBP
AHBP
IRL
IRL
P
P
1 044,36
1 044,36
1 805,94 X
1 805,94 X
761,58
761,58
761,58
761,58
208,87
208,87
152,32
152,32
POR CPS DUR 1(125MG)
+2(80MG)
AMSD
GB
P
1 738,82
1 738,82
0,00
0,00
579,61
0,00
AFAK
D
709,97
800,04
90,07
90,07
21,30
2,70
A04AA01
A04AA02
parent.
p.o.
Ondansetron
Granisetron
GRANEGIS 2 MG
GRATEVA 2 MG
EMEGAR 2 MG
KYTRIL 2 MG
A04AA02
parent.
Granisetron
0135600 GRANISETRON KABI 1 MG/ML
0121413 GRANISETRON TEVA 3 MG/3 ML
0015365 KYTRIL INJ/INF
A04AA05
parent.
Palonosetron
0028441 ALOXI 250 MCG
0185198 ALOXI 250 MCG
A04AD12
p.o.
A05AA02
p.o.
361,19
361,19
Aprepitant
0026637 EMEND 125 MG + 80 MG
0091017 URSOFALK
Úhrada
EKV2
Kyselina ursodeoxycholová
POR CPS DUR
100X250MG
L GIT, INF
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 10 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0013808 URSOSAN
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR CPS DUR
100X250MG
POR SUS 1X250ML
APMP
CZ
L GIT, INF
709,97
865,90
155,93
45,03
21,30
4,68
AFAK
D
L GIT, INT
354,98
766,23
411,25
45,03
21,30
24,67
0001147 SILYMARIN AL 50
0076762 SILYMARIN AL 50
POR TBL OBD 100X50MG
POR TBL OBD 30X50MG
AAYL
AAYL
D
D
73,34
22,00
144,24
43,25
70,90
21,25
70,83
21,25
3,08
3,08
2,98
2,98
0084138 LEGALON 70
POR CPS DUR 30X70MG
AMGK
D
25,34
95,62
70,28
29,75
2,53
7,03
0019571 LAGOSA
POR TBL OBD
100X150MG
POR TBL OBD 50X150MG
POR CPS DUR
30X140MG
AWGP
D
116,52
371,76
255,24
212,48
1,63
3,57
AWGP
AMGK
D
D
58,26
33,95
198,58
188,22
140,32
154,27
106,24
59,50
1,63
1,70
3,93
7,71
AMFS
P
33,79
277,55
243,76
243,76
2,53
18,28
POR PLV SOL 2
AFEJ
CZ
P
224,90
300,59
75,69
75,70
224,90
75,69
POR PLV SOL 1X4
(SÁČKY)
AIEB
F
P
242,93
268,34
25,41
25,41
242,93
25,41
ZNRH
ANRH
GB
GB
P
P
2 248,98
224,90
2 969,98
358,69
721,00
133,79
720,99
72,10
224,90
224,90
72,10
133,79
ATRM
ATRM
D
D
637,50
127,50
905,97
201,62
268,47
74,12
268,47
53,69
127,50
127,50
53,69
74,12
INJ SOL
7X0.6ML/12MG+7STŘ
BTHW
GB
P
5 189,68
5 423,41
233,73
0,00
370,69
16,70
POR TBL FLM 12X200MG
AASW
I
P
203,33
203,40
0,07
0,07
67,78
0,02
POR CPS ETD 100X3MG
AFAK
D
P
2 125,16
2 608,13
482,97
280,57
63,75
14,49
0130610 URSOFALK SUSPENZE
A05BA03
p.o.
Silymarin
0019570 LAGOSA
0031340 LEGALON 140
A05BA
p.o.
Léčiva k terapii onemocnění jater
0015373 SIMEPAR
A06AB58
p.o.
POR CPS DUR 40X70MG
Pikosíran sodný, kombinace
0160806 PICOPREP PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU
PERORÁLNÍHO ROZTOKU
A06AD15
p.o.
Makrogol
0058827 FORTRANS
A06AD65
p.o.
Makrogol, kombinace
0170244 MOVIPREP
0170243 MOVIPREP
A06AG10
p.rect.
POR PLV SOL 10+10
POR PLV SOL 1+1
Sodná sůl dokusátu, včetně kombinací
0092489 YAL
0012770 YAL
A06AH01
RCT SOL 10X67.5ML
RCT SOL 2X67.5ML
parent.
Methylnaltrexonium-bromid
0500331 RELISTOR 12 MG/0,6 ML
A07AA11
p.o.
A07EA06
p.o.
A ONK, BOL
E
Rifaximin
0044285 NORMIX
0064787 BUDENOFALK
Úhrada
EKV2
Budesonid
L GIT, INT
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 11 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0064786 BUDENOFALK
0012702 ENTOCORT 3 MG
0012701 ENTOCORT 3 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
MFC
1 076,02
2 196,42
1 309,90
1 426,53
2 636,64
1 450,18
350,51
440,22
140,28
140,28
280,57
140,28
64,56
65,89
78,59
21,03
13,21
8,42
2 110,47
2 110,47
0,00
0,00
150,75
0,00
1 162,27
1 162,27
0,00
0,00
166,04
0,00
619,67
674,39
54,72
54,72
49,57
4,38
Úhrada
EKV2
POR CPS ETD 50X3MG
POR CPS RDR 100X3MG
POR CPS RDR 50X3MG
AFAK
AAZN
AAZN
D
GB
GB
L GIT, INT
L GIT, INT
L GIT, INT
0134861 BUDENOFALK 2 MG REKTÁLNÍ PĚNA
RCT SPM 1X14DÁVEK
AFAK
D
0083424 ENTOCORT KLYZMA 2 MG
RCT TBL SUS
7X2MG+SOL
AAZN
GB
L GIT, INT,
GER
L GIT, INT,
GER
POR CPS DUR
100X100MG
AILC
I
E ALG
POR TBL ENT
100X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
APFX
CZ
234,88
244,58
9,70
9,70
18,79
0,78
AKRK
SLO
117,44
188,18
70,74
4,85
18,79
11,32
POR TBL ENT
100X500MG
AKRK
SLO
L GIT, INT,
REV
L GIT, INT,
REV
L GIT, INT,
REV
234,88
376,46
141,58
9,70
18,79
11,33
POR TBL ENT
100X400MG
POR TBL ENT
100X400MG
ATLP
CZ
L GIT, INT
492,56
835,92
343,36
155,18
24,63
17,17
33,04
ATLP
CZ
L GIT, INT
492,56
835,92
343,36
155,18
24,63
17,17
33,04
AFAK
D
L GIT, INT
540,22
764,96
224,74
193,98
21,61
8,99
28,98
0132598 PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 500
MG
0132519 PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 500
MG
0086616 PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 500
MG
0192090 PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 500
MG
POR TBL ENT
100X500MG
POR TBL PRO
100X500MG
POR TBL RET
100X500MG
POR TBL RET
100X500MG
POR TBL RET
100X500MG
ZFEI
P
L GIT, INF
810,99
1 004,97
193,98
193,98
32,44
7,76
40,20
AFRL
CZ
L GIT, INF
810,99
1 004,97
193,98
193,98
32,44
7,76
40,20
AFRL
CZ
L GIT, INF
810,99
1 004,97
193,98
193,98
32,44
7,76
40,20
AFEM
I
L GIT, INF
810,99
1 004,97
193,98
193,98
32,44
7,76
40,20
0169725 ASACOL 800
POR TBL ENT 90X800MG
ZTLP
CZ
L GIT, INT
778,52
1 785,86
1 007,34
279,33
21,63
27,98
29,00
0157787 PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 1 G
POR TBL PRO 60X1GM
ZFRL
CZ
L GIT, INT
648,76
1 291,55
642,79
232,77
21,63
21,43
29,00
0119539 PENTASA SACHET 2 G
POR GRA PRO 60X2G
AFRL
CZ
L GIT,INT
1 297,53
2 734,24
1 436,71
465,55
21,63
23,95
29,00
A07EA06
A07EB01
p.rect.
p.o.
Budesonid
Kyselina chromoglykanová
0085932 NALCROM
A07EC01
p.o.
0002159 SULFASALAZIN K
0004304 SULFASALAZIN K-EN
p.o.
P
Sulfasalazin
0047712 SALAZOPYRIN EN
A07EC02
P
P
P
DNC
Doplatek
za balení
UHR1
Mesalazin
0015533 ASACOL 400
0169721 ASACOL 400
0075567 SALOFALK 500
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 12 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
A07EC02
Doplněk názvu
p.rect.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Mesalazin
0075569 SALOFALK 500
0015534 ASACOL
0169722 ASACOL
RCT SUP 30X500MG
RCT SUP 20X500MG
RCT SUP 20X500MG
AFAK
ATLP
ATLP
D
CZ
CZ
L GIT
L GIT
L GIT
642,69
546,43
546,43
642,69
554,73
554,73
0,00
8,30
8,30
0,00
0,00
0,00
64,27
81,96
81,96
0,00
1,24
1,24
0083135 PENTASA
0017998 PENTASA 1 G
RCT SUP 28X1GM
RCT SUS 7X1GM
AFRL
AFRL
CZ
CZ
L GIT
L GIT
1 021,04
573,74
1 199,13
652,30
178,09
78,56
0,00
0,00
54,70
81,96
9,54
11,22
0169720 ASACOL ENEMA 4 G
0093770 SALOFALK 4 G
RCT SUS 7X100ML/4GM
RCT SUS 7X60GM
ATLP
AFAK
CZ
D
L GIT
L GIT
573,74
344,25
788,91
937,26
215,17
593,01
0,00
0,00
81,96
81,96
30,74
141,19
POR CPS ETD 20X20MG
POR CPS ETD 20X20MG
POR CPS ETD
100X100MG
POR CPS ETD 20X100MG
AARP
AARP
AARP
D
D
D
L PED
L PED
L PED
91,76
126,91
1 385,97
91,76
127,16
1 904,93
0,00
0,25
518,96
0,00
0,00
0,00
9,18
12,69
27,72
0,00
0,03
10,38
AARP
D
L PED
277,19
421,26
144,07
0,00
27,72
14,41
POR CPS DUR
84X120MG
ARRG
GB
0,32
1 364,50
1 364,18
1 364,18
0,01
48,72
P
P
250,87
250,87
250,87
250,87
0,00
0,00
0,00
0,00
25,09
25,09
0,00
0,00
A07FA
p.o.
Protiprůjmové mikroorganismy
0107582 MUTAFLOR MITE
0066065 MUTAFLOR MITE
0107585 MUTAFLOR
0107584 MUTAFLOR
A08AB01
p.o.
Orlistat
0027027 XENICAL 120 MG
A09AA02
p.o.
0014814 KREON 10 000
0200305 KREON 10 000
Multienzymové přípravky (lipáza, proteáza apod.)
POR CPS ETD 50
AABB D
POR CPS ETD 50
ZABB D
0125117 PANZYNORM FORTE-N
0040378 PANZYNORM FORTE-N
0056167 PANGROL 20000
POR TBL FLM 10
POR TBL FLM 30
POR TBL ENT 50 I
AKRK
AKRK
ABCE
SLO
SLO
D
P
P
P
49,85
149,54
249,23
60,00
189,52
347,66
10,15
39,98
98,43
10,15
30,45
50,75
29,91
29,91
29,91
6,09
8,00
11,81
0200309 KREON 25 000
0014811 KREON 25 000
0054534 PANZYTRAT 25 000
POR CPS ETD 50
POR CPS ETD 50
POR CPS DUR 50-SKLO
ZABB
AABB
AAJH
D
D
F
P
P
P
400,53
400,53
400,53
606,78
606,78
624,61
206,25
206,25
224,08
0,00
63,43
63,43
48,06
48,06
48,06
24,75
24,75
26,89
0008505 KREON 40 000
POR CPS ETD
100X400MG
POR CPS ETD
100X400MG
POR CPS ETD 50X400MG
POR CPS ETD 50X400MG
AABB
D
P
1 281,70
1 812,95
531,25
202,99
48,06
19,92
ZABB
D
P
1 281,70
1 812,95
531,25
0,00
48,06
19,92
ZABB
AABB
D
D
P
P
640,85
640,85
941,72
941,72
300,87
300,87
0,00
101,50
48,06
48,06
22,57
22,57
INJ SOL 5X3ML/300UT
AELR
CZ
678,02
678,02
0,00
0,00
18,08
0,00
0200312 KREON 40 000
0200311 KREON 40 000
0008504 KREON 40 000
A10AB01
parent.
Úhrada
EKV2
Inzulin lidský
0092608 HUMULIN R CARTRIDGE
L DIA,END,INT
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 13 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0026486 ACTRAPID PENFILL 100 IU/ML
0025689 INSUMAN RAPID 100 IU/ML
0180181 HUMULIN R CARTRIDGE
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INJ SOL 5X3ML
INJ SOL 5X3ML/300UT
INJ SOL 2X
(5X3ML)/300UTKWIKPEN
INJ SOL 10X3ML/300UT
SOLOSTAR
INJ SOL 5X3ML/300UT
SOLOSTAR
ANOO
ASDN
ZELR
DK
D
CZ
L DIA,END,INT
L DIA,END,INT
L DIA
730,29
740,37
1 706,05
730,29
740,37
1 706,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,47
19,74
22,75
0,00
0,00
0,00
ASDN
D
L DIA
1 706,07
1 706,07
0,00
0,00
22,75
0,00
ASDN
D
L DIA
886,91
886,91
0,00
0,00
23,65
0,00
0025592 HUMALOG 100 IU/ML
0029689 HUMALOG KWIKPEN 100 IU/ML
INJ SOL 5X3ML/300UT
INJ SOL 5X3ML/300UT
AELH
AELH
NL
NL
L DIA,END,INT
886,91
936,81
919,85
1 086,92
32,94
150,11
0,00
0,00
23,65
24,98
0,88
4,00
0025590 HUMALOG 100 IU/ML
INJ SOL 1X10ML/1KU
AELH
NL
L DIA,END,INT
553,96
553,96
0,00
0,00
22,16
0,00
0026789 NOVORAPID PENFILL 100 U/ML
INJ SOL 5X3ML
ANOO
DK
886,91
995,54
108,63
0,00
23,65
2,90
0026794 NOVORAPID FLEXPEN 100 U/ML
INJ SOL 5X3ML
ANOO
DK
936,81
1 256,11
319,30
0,00
24,98
8,51
0026790 NOVORAPID PENFILL 100 U/ML
INJ SOL 10X3ML
ZNOO
DK
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
2 019,72
2 293,80
274,08
0,00
26,93
3,65
0026786 NOVORAPID 100 U/ML
INJ SOL 1X10ML
ANOO
DK
L DIA, END,
INT
608,42
608,42
0,00
0,00
24,34
0,00
0028290 APIDRA 100 JEDNOTEK/ML
SDR INJ SOL 5X3ML
ASDN
D
886,91
896,65
9,74
0,00
23,65
0,26
0027118 APIDRA 100 JEDNOTEK/ML
SDR INJ SOL 5X3ML
OPTICLIK
SDR INJ SOL 5X3ML
SOLOSTAR
ASDN
D
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
886,91
999,52
112,61
0,00
23,65
3,00
ASDN
D
910,17
910,17 Y
0,00
0,00
24,27
0,00
SDR INJ SOL 1X10ML
ASDN
D
L DIA, END,
INT
576,78
576,78
0,00
0,00
23,07
0,00
0025694 INSUMAN BASAL 100 IU/ML
0025677 INSULATARD PENFILL 100 IU/ML
INJ SUS 5X3ML/300UT
INJ SUS 5X3ML/300UT
ASDN
ANOO
D
DK
712,72
743,51
712,72
743,51
0,00
0,00
0,00
0,00
19,01
19,83
0,00
0,00
0500836 INSUMAN BASAL 100 IU/ML
INJ SUS 10X3ML/300UT
SOLOSTAR
INJ SUS 5X3ML/300UT
SOLOSTAR
ZSDN
D
L DIA,END,INT
L DIA, END,
INT
L DIA
1 706,07
1 706,07
0,00
0,00
22,75
0,00
ASDN
D
L DIA
886,91
886,91
0,00
0,00
23,65
0,00
0500830 INSUMAN RAPID 100 IU/ML
0500827 INSUMAN RAPID 100 IU/ML
A10AB04
A10AB05
A10AB06
parent.
parent.
parent.
Inzulin lispro
P
Inzulin glulisin
0028283 APIDRA 100 JEDNOTEK/ML
parent.
P
Inzulin aspart
0027960 APIDRA 100 JEDNOTEK/ML
A10AC01
Úhrada
EKV2
P
Inzulin lidský
0500833 INSUMAN BASAL 100 IU/ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 14 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
IND1
Doplatek
za balení
ZAP1
906,19
19,28
0,00
23,65
0,51
963,79
963,79
0,00
0,00
25,70
0,00
681,87
756,62
681,87
756,62
0,00
0,00
0,00
0,00
18,18
20,18
0,00
0,00
771,58
1 706,07
771,58
1 706,07
0,00
0,00
0,00
0,00
20,58
22,75
0,00
0,00
ZEM
LIM1 OME1
UHR1
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
886,91
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0092607 HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE
INJ SUS 5X3ML/300UT
AELR
CZ
0180182 HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE
INJ SUS
5X3ML/300UTKWIKPEN
ZELR
CZ
0092605 HUMULIN M3 (30/70) CARTRIDGE
0025704 INSUMAN COMB 25
INJ SUS 5X3ML/300UT
INJ SUS 5X3ML/300UT
AELR
ASDN
CZ
D
0026602 MIXTARD 30 PENFILL 100IU/ML
0500848 INSUMAN COMB 25
INJ SUS 5X3ML
INJ SUS 10X3ML/300UT
SOLOSTAR
INJ SUS 5X3ML/300UT
SOLOSTAR
INJ SUS
5X3ML/300UTKWIKPEN
ANOO
ZSDN
DK
D
L DIA,END,INT
L DIA, END,
INT
L DIA,END,INT
L DIA
ASDN
D
L DIA
886,91
886,91
0,00
0,00
23,65
0,00
AELR
CZ
L DIA,END,INT
990,71
990,71
0,00
0,00
26,42
0,00
0025594 HUMALOG MIX 50 100 IU/ML
INJ SUS 5X3ML/300UT
AELH
NL
886,91
955,08
68,17
68,17
23,65
1,82
0025596 HUMALOG MIX 25 100 IU/ML
INJ SUS 5X3ML/300UT
AELH
NL
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
886,91
1 210,42
323,51
68,17
23,65
8,63
0029691 HUMALOG MIX 25 KWIKPEN 100 IU/ML
0029693 HUMALOG MIX 50 KWIKPEN 100 IU/ML
INJ SUS 5X3ML/300UT
INJ SUS 5X3ML/300UT
AELH
AELH
NL
NL
936,81
936,81
1 097,73
1 097,73
160,92
160,92
68,17
68,17
24,98
24,98
4,29
4,29
0026762 NOVOMIX 30 PENFILL 100 U/ML
INJ SUS 5X3ML
ANOO
DK
886,91
997,74
110,83
110,82
23,65
2,96
0026767 NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 U/ML
INJ SUS 5X3ML
ANOO
DK
936,81
1 264,61
327,80
110,82
24,98
8,74
0026763 NOVOMIX 30 PENFILL 100 U/ML
INJ SUS 10X3ML
ZNOO
DK
2 019,72
2 342,72
323,00
221,65
26,93
4,31
SDR INJ SOL 10X3ML
SOLOSTAR
SDR INJ SOL 10X3ML
ASDN
D
ZSDN
D
SDR INJ SOL 5X3ML
SOLOSTAR
SDR INJ SOL 5X3ML
SOLOSTAR
SDR INJ SOL 5X3ML
ASDN
A10AD01
parent.
Inzulin lidský
0500845 INSUMAN COMB 25
0180184 HUMULIN M3 (30/70) CARTRIDGE
A10AD04
A10AD05
A10AE04
parent.
parent.
parent.
Úhrada
EKV2
Inzulin lispro
P
P
Inzulin aspart
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
P
Inzulin glargin
0027949 LANTUS 100 JEDNOTEK/ML
0027507 LANTUS 100 JEDNOTEK/ML
0027953 LANTUS 100 JEDNOTEK/ML
0185332 LANTUS 100 JEDNOTEK/ML
0027506 LANTUS 100 JEDNOTEK/ML
P
3 083,24
3 083,24
0,00
0,00
41,11
0,00
P
3 143,94
3 143,94
0,00
0,00
41,92
0,00
D
E DIA, END,
INT
E DIA, END,
INT
E DIA,END,INT
P
1 589,78
1 589,78
0,00
0,00
42,39
0,00
ASDN
D
E DIA,END,INT
P
1 589,78
1 589,78
0,00
0,00
42,39
0,00
ASDN
D
E DIA,END,INT
P
1 608,16
1 608,16
0,00
0,00
42,88
0,00
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 15 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0028262 LANTUS 100 JEDNOTEK/ML
A10AE05
parent.
p.o.
0169512 METFORMIN MYLAN 500 MG
0064741 METFOGAMMA 500
METFORMIN 500 MG ZENTIVA
METFOGAMMA 500
NORMAGLYC 500 MG
GLUCOPHAGE 500 MG
METFORMIN-TEVA 500 MG
METFORMIN-TEVA XR 500 MG
APO-METFORMIN 500 MG
0140933 NORMAGLYC 500 MG
0139097 APO-METFORMIN 500 MG
0012354 SIOFOR 500
0056503 SIOFOR 500
0100103 STADAMET 500
0023747 GLUCOPHAGE XR 500 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0122130 METFIREX 500 MG
0122128
0140227
0100101
0023746
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
SDR INJ SOL 5X3ML
OPTICLIK
ASDN
D
E DIA,END,INT
P
1 656,92
1 656,92
0,00
0,00
44,18
0,00
INJ SOL 10X3ML
INJ SOL 5X3ML
INJ SOL 5X3ML
ZNOO
ANOO
ANOO
DK
DK
DK
E DIA,END,INT
E DIA,END,INT
E DIA,END,INT
P
P
P
3 326,14
1 663,07
1 741,11
3 488,89
1 818,39
1 759,89
162,75
155,32
18,78
37,56
18,78
18,78
44,35
44,35
46,43
2,17
4,14
0,50
POR TBL FLM 60X500MG
POR TBL FLM
120X500MG
POR TBL FLM 60X500MG
POR TBL FLM
120X500MG
POR TBL FLM 90X500MG
POR TBL FLM 30X500MG
POR TBL FLM 90X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM 60X500MG
POR TBL PRO 60X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM 30X500MG
POR TBL FLM 30X500MG
POR TBL FLM
120X500MG
POR TBL FLM 60X500MG
POR TBL FLM
120X500MG
POR TBL PRO 60X500MG
AZEH
AGNS
SK
GB
85,39
172,82
85,39
172,82 X
0,00
0,00
0,00
0,00
5,69
5,76
0,00
0,00
AGNS
AWGP
GB
D
86,41
172,82
86,42 X
197,80
0,01
24,98
0,00
0,00
5,76
5,76
0,00
0,83
AZEH
AWGP
AJSA
AMSJ
ATPP
ATPP
AATX
SK
D
PL
F
CZ
CZ
NL
129,62
43,21
129,62
72,01
86,41
86,41
144,02
150,68
50,62
158,54
88,95
110,71
110,71
187,48
21,06
7,41
28,92
16,94
24,30
24,30
43,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,76
5,76
5,76
5,76
5,76
5,76
5,76
0,94
0,99
1,29
1,36
1,62
1,62
1,74
AJSA
AATX
ABBE
PL
NL
D
43,21
43,21
172,82
56,28
56,72
245,33
13,07
13,51
72,51
0,00
0,00
0,00
5,76
5,76
5,76
1,74
1,80
2,42
ABBE
ASTD
D
D
86,41
172,82
122,81
284,15
36,40
111,33
0,00
0,00
5,76
5,76
2,43
3,71
AMSJ
F
86,41
149,89
63,48
0,00
5,76
4,23
POR TBL FLM
120X500MG
POR TBL FLM 60X500MG
POR TBL FLM 60X500MG
POR TBL FLM 60X500MG
POR TBL PRO 30X500MG
ASFK
CZ
172,82
304,56
131,74
0,00
5,76
4,39
ASFK
ABUS
ASTD
AMSJ
CZ
S
D
F
86,41
86,41
86,41
43,21
153,31
155,97
164,73
85,50
66,90
69,56
78,32
42,29
0,00
0,00
0,00
0,00
5,76
5,76
5,76
5,76
4,46
4,64
5,22
5,64
POR PLV SOL 60X500MG
AMSJ
F
96,29
112,82
16,53
0,00
6,42
1,10
Úhrada
EKV2
Metformin
0144454 METFORMIN 500 MG ZENTIVA
0169516 METFORMIN MYLAN 500 MG
0144455
0064740
0140942
0023793
0096087
0117258
0139103
ZEM
Inzulin detemir
0028149 LEVEMIR 100 U/ML (PENFILL)
0028148 LEVEMIR 100 U/ML (PENFILL)
0028151 LEVEMIR 100 U/ML (FLEXPEN)
A10BA02
DRZ
METFIREX 500 MG
METFORMIN BLUEFISH 500 MG
STADAMET 500
GLUCOPHAGE XR 500 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0130545 GLUCOPHAGE 500 MG PRÁŠEK PRO
PŘÍPRAVU PERORÁLNÍHO ROZTOKU V
SÁČCÍCH
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 16 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0152145 GLUCOPHAGE XR 750 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0152143 GLUCOPHAGE XR 750 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
POR TBL PRO 60X750MG
II
POR TBL PRO 30X750MG
II
AMSJ
F
102,23
237,18
134,95
0,00
4,54
6,00
AMSJ
F
51,11
123,25
72,14
0,00
4,54
6,41
0144450 METFORMIN 850 MG ZENTIVA
0169530 METFORMIN MYLAN 850 MG
0169534 METFORMIN MYLAN 850 MG
POR TBL FLM 60X850MG
POR TBL FLM 60X850MG
POR TBL FLM
120X850MG
POR TBL FLM 90X850MG
POR TBL FLM 60X850MG
POR TBL FLM 30X850MG
POR TBL FLM
100X850MG
POR TBL FLM 30X850MG
POR TBL FLM 90X850MG
POR TBL FLM
120X850MG
POR TBL FLM 60X850MG
POR TBL FLM
120X850MG
POR TBL FLM 30X850MG
POR TBL FLM 30X850MG
POR TBL FLM 30X850MG
POR TBL FLM
100X850MG
POR TBL FLM
120X850MG
POR TBL FLM
120X850MG
POR TBL FLM
120X850MG
POR TBL FLM 60X850MG
POR TBL FLM 60X850MG
POR TBL FLM
120X850MG
POR TBL FLM 60X850MG
POR PLV SOL 60X850MG
AZEH
AGNS
AGNS
SK
GB
GB
106,66
107,66
215,32
106,66
107,67 X
215,32 X
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
4,18
4,22
4,22
0,00
0,00
0,00
AZEH
ATPP
AATX
AATX
SK
CZ
NL
NL
161,50
107,66
53,84
179,44
198,32
137,45
69,32
233,17
36,82
29,79
15,48
53,73
0,00
0,00
0,00
0,00
4,22
4,22
4,22
4,22
0,96
1,17
1,21
1,26
ATPP
AJSA
AWGP
CZ
PL
D
53,84
161,50
215,34
70,30
219,72
328,60
16,46
58,22
113,26
0,00
0,00
0,00
4,22
4,22
4,22
1,29
1,52
2,22
ASTD
ASTD
D
D
107,66
215,34
169,95
340,32
62,29
124,98
0,00
0,00
4,22
4,22
2,44
2,45
AWGP
AJSA
AMSJ
AMSJ
D
PL
F
F
53,84
53,84
53,84
179,44
86,78
89,68
90,01
300,49
32,94
35,84
36,17
121,05
0,00
0,00
0,00
0,00
4,22
4,22
4,22
4,22
2,58
2,81
2,84
2,85
ABUS
S
215,34
382,39
167,05
0,00
4,22
3,28
ABBE
D
215,34
383,80
168,46
0,00
4,22
3,30
ABBE
D
215,34
383,80
168,46
0,00
4,22
3,30
ABUS
ABBE
ASFK
S
D
CZ
107,66
107,66
215,34
193,16
193,63
443,68
85,50
85,97
228,34
0,00
0,00
0,00
4,22
4,22
4,22
3,35
3,37
4,48
ASFK
AMSJ
CZ
F
107,66
119,88
223,12
137,73
115,46
17,85
0,00
0,00
4,22
4,70
4,53
0,70
0144452
0112628
0139135
0139141
METFORMIN 850 MG ZENTIVA
METFORMIN-TEVA 850 MG
APO-METFORMIN 850 MG
APO-METFORMIN 850 MG
0011114 METFORMIN-TEVA 850 MG
0140959 NORMAGLYC 850 MG
0032784 METFOGAMMA 850
0100104 STADAMET 850
0100106 STADAMET 850
0032783
0140950
0023794
0023795
METFOGAMMA 850
NORMAGLYC 850 MG
GLUCOPHAGE 850 MG
GLUCOPHAGE 850 MG
0150401 METFORMIN BLUEFISH 850 MG
0012356 SIOFOR 850
0132576 SIOFOR 850
0140244 METFORMIN BLUEFISH 850 MG
0056504 SIOFOR 850
0122134 METFIREX 850 MG
0122132 METFIREX 850 MG
0130547 GLUCOPHAGE 850 MG PRÁŠEK PRO
PŘÍPRAVU PERORÁLNÍHO ROZTOKU V
SÁČCÍCH
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 17 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0144460 METFORMIN 1000 MG ZENTIVA
0127089 METFOGAMMA 1000 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0169552 METFORMIN MYLAN 1000 MG
0169548 METFORMIN MYLAN 1000 MG
0143461 METFORMIN VALE 1000 MG
0144458 METFORMIN 1000 MG ZENTIVA
0113892 METFORMIN-TEVA 1000 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0139179 APO-METFORMIN 1000 MG
0139173 APO-METFORMIN 1000 MG
0140972 NORMAGLYC 1000 MG
0128625 GLUCOPHAGE 1000 MG
0127088 METFOGAMMA 1000 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0023797 GLUCOPHAGE 1000 MG
0018632 SIOFOR 1000
0191924 SIOFOR 1000
0019580 STADAMET 1000
0019577 STADAMET 1000
0144459 METFORMIN 1000 MG ZENTIVA
0150402 METFORMIN BLUEFISH 1000 MG
0140258 METFORMIN BLUEFISH 1000 MG
0191922 SIOFOR 1000
0018630 SIOFOR 1000
Doplněk názvu
POR TBL FLM 60X1000
MG
POR TBL FLM
120X1000MG
POR TBL FLM
120X1000MG
POR TBL FLM
60X1000MG
POR TBL FLM
60X1000MG
POR TBL FLM 90X1000
MG
POR TBL FLM
60X1000MG
POR TBL FLM
100X1000MG
POR TBL FLM
30X1000MG
POR TBL FLM
90X1000MG
POR TBL FLM
120X1000MG
POR TBL FLM
30X1000MG
POR TBL FLM
60X1000MG
POR TBL FLM
120X1000MG
POR TBL FLM
120X1000MG
POR TBL FLM
120X1000MG I
POR TBL FLM
60X1000MG I
POR TBL FLM 30X1000
MG
POR TBL FLM
120X1000MG
POR TBL FLM
60X1000MG
POR TBL FLM
60X1000MG
POR TBL FLM
60X1000MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
AZEH
SK
111,89
111,89
0,00
0,00
3,73
0,00
AWGP
D
226,38
292,67
66,29
0,00
3,77
1,10
AGNS
GB
230,37
230,37 X
0,00
0,00
3,84
0,00
AGNS
GB
115,18
115,18 X
0,00
0,00
3,84
0,00
AGNS
GB
115,18
115,18 X
0,00
0,00
3,84
0,00
AZEH
SK
172,78
201,71
28,93
0,00
3,84
0,64
ATPP
CZ
115,18
146,99
31,81
0,00
3,84
1,06
AATX
NL
191,98
248,56
56,58
0,00
3,84
1,13
AATX
NL
57,60
75,62
18,02
0,00
3,84
1,20
AJSA
PL
172,78
234,25
61,47
0,00
3,84
1,37
AMSJ
F
230,37
328,00
97,63
0,00
3,84
1,63
AWGP
D
57,60
85,93
28,33
0,00
3,84
1,89
AMSJ
F
115,18
188,21
73,03
0,00
3,84
2,43
AGUI
I
230,37
386,83
156,46
0,00
3,84
2,61
AGUI
I
230,37
386,83
156,46
0,00
3,84
2,61
ASTD
D
230,37
397,09
166,72
0,00
3,84
2,78
ASTD
D
115,18
201,30
86,12
0,00
3,84
2,87
AZEH
SK
57,60
102,01
44,41
0,00
3,84
2,96
ABUS
S
230,37
408,39
178,02
0,00
3,84
2,97
ABUS
S
115,18
206,71
91,53
0,00
3,84
3,05
AGUI
I
115,18
214,27
99,09
0,00
3,84
3,30
AGUI
I
115,18
214,27
99,09
0,00
3,84
3,30
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 18 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0140966 NORMAGLYC 1000 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM
30X1000MG
POR TBL FLM
60X1000MG
POR TBL PRO
60X1000MG
POR TBL PRO
30X1000MG
POR PLV SOL
60X1000MG
AJSA
PL
57,60
107,91
50,31
0,00
3,84
3,35
ASFK
CZ
115,18
265,13
149,95
0,00
3,84
5,00
AMSJ
F
115,18
313,49
198,31
0,00
3,84
6,61
AMSJ
F
57,60
168,96
111,36
0,00
3,84
7,42
AMSJ
F
128,17
178,76
50,59
0,00
4,27
1,69
0094525 GLUCOBENE 3,5 MG
POR TBL NOB
120X3.5MG
ARAT
D
51,01
150,37
99,36
2,76
0,85
1,66
0091880 MANINIL 5
POR TBL NOB 120X5MG
ABCE
D
51,01
53,77
2,76
2,76
0,85
0,05
POR TBL NOB 120X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
APFX
APFX
CZ
CZ
98,43
24,61
214,24
64,50
115,81
39,89
115,80
28,95
1,64
1,64
1,93
2,66
POR TBL NOB 30X30MG
AZEH
SK
24,61
93,84
69,23
69,22
1,64
4,62
POR TBL RET 90X30MG
AKRK
SLO
110,57
198,45
87,88
87,88
2,46
1,95
POR TBL RET 60X30MG
AKRK
SLO
73,71
133,07
59,36
58,59
2,46
1,98
POR TBL PRO 120X30MG
POR TBL RET 120X30MG
POR TBL PRO 60X30MG
POR TBL RET 60X30MG
POR TBL RET 90X30MG
POR TBL RET 30X30MG
POR TBL RET 120X30MG
POR TBL RET 120X30MG
POR TBL RET 60X30MG
POR TBL RET 60X30MG
POR TBL RET 120X30MG
POR TBL RET 120X30MG
POR TBL RET 60X30MG
AATX
AGNS
AATX
AGNS
ZPGZ
ZPGZ
ALQS
ZPGZ
ALQS
ZPGZ
ZACK
ZACK
ZACK
NL
GB
NL
GB
A
A
F
A
F
A
IS
IS
IS
147,42
147,42
73,71
73,71
110,57
36,86
147,42
147,42
73,71
73,71
147,42
147,42
73,71
383,16
383,16
192,51
207,82
325,04
114,70
472,77
472,77
242,72
242,72
691,06
691,06
501,40
235,74
235,74
118,80
134,11
214,47
77,84
325,35
325,35
169,01
169,01
543,64
543,64
427,69
117,18
117,18
58,59
58,59
87,88
29,29
117,18
117,18
58,59
58,59
117,18
117,18
58,59
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
3,93
3,93
3,96
4,47
4,77
5,19
5,42
5,42
5,63
5,63
9,06
9,06
14,26
0122136 METFIREX 1 G
0152147 GLUCOPHAGE XR 1000 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0152146 GLUCOPHAGE XR 1000 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0130549 GLUCOPHAGE 1000 MG PRÁŠEK PRO
PŘÍPRAVU PERORÁLNÍHO ROZTOKU V
SÁČCÍCH
A10BB01
A10BB07
p.o.
p.o.
Glibenklamid
Glipizid
0103542 MINIDIAB
0103541 MINIDIAB
A10BB08
p.o.
Gliquidon
0099336 GLURENORM
A10BB09
p.o.
Úhrada
EKV2
Gliklazid
0112659 GLYCLADA 30 MG TABLETY S ŘÍZENÝM
UVOLŇOVÁNÍM
0112666 GLYCLADA 30 MG TABLETY S ŘÍZENÝM
UVOLŇOVÁNÍM
0131999 APO-GLICLAZID MR 30 MG
0147116 GLICLAZID MYLAN 30 MG
0131998 APO-GLICLAZID MR 30 MG
0147113 GLICLAZID MYLAN 30 MG
0145388 ZEGLYDIA 30 MG
0145385 ZEGLYDIA 30 MG
0018390 DIAPREL MR
0145391 ZEGLYDIA 30 MG
0001290 DIAPREL MR
0145387 ZEGLYDIA 30 MG
0187759 GLICLAZID ACTAVIS 30 MG
0145406 NORMODIAB 30 MG
0187755 GLICLAZID ACTAVIS 30 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 19 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0145402 NORMODIAB 30 MG
POR TBL RET 60X30MG
ZACK
IS
73,71
501,40
427,69
58,59
2,46
14,26
0139394 DIAPREL MR 60 MG
0139392 DIAPREL MR 60 MG
POR TBL RET 60X60MG
POR TBL RET 30X60MG
ALQS
ALQS
F
F
98,43
49,22
504,25
259,27
405,82
210,05
117,18
58,59
1,64
1,64
6,76
7,00
A10BB12
p.o.
Úhrada
EKV2
Glimepirid
0012026
0128443
0024150
0056306
0133603
0133601
0118168
0118142
0163069
0107964
GLIMEPIRID SANDOZ 1 MG TABLETY
MEDOPIRID 1 MG
OLTAR 1 MG
OLTAR 1 MG
GLIMEGAMMA 1 MG
GLIMEGAMMA 1 MG
GLYMEXAN 1 MG
GLYMEXAN 1 MG
AMARYL 1 MG
AMARYL 1.0
POR TBL NOB 30X1MG
POR TBL NOB 30X1MG
POR TBL NOB 60X1MG
POR TBL NOB 30X1MG
POR TBL NOB 120X1MG
POR TBL NOB 30X1MG
POR TBL NOB 120X1MG
POR TBL NOB 30X1MG
POR TBL NOB 30X1MG
POR TBL NOB (2X15)
X1MG
ASZK
AMOE
ABBE
ABBE
AWGP
AWGP
APWJ
APWJ
ASFK
ASFK
A
CY
D
D
D
D
PL
PL
CZ
CZ
36,86
36,86
73,71
36,86
147,42
36,86
147,42
36,86
36,86
36,86
36,87
37,02
138,77
75,97
383,16
96,89
457,11
139,12
392,24
392,24
0,01
0,16
65,06
39,11
235,74
60,03
309,69
102,26
355,38
355,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
0,00
0,01
2,17
2,61
3,93
4,00
5,16
6,82
23,69
23,69
0163077
0154049
0154051
0012048
0012069
0128444
0133606
0133604
0040968
0024160
0030454
0059558
0030456
0107958
AMARYL 2 MG
GLIMEPIRID MYLAN 2 MG
GLIMEPIRID MYLAN 2 MG
GLIMEPIRID SANDOZ 2 MG TABLETY
GLIMEPIRID SANDOZ 2 MG TABLETY
MEDOPIRID 2 MG
GLIMEGAMMA 2 MG
GLIMEGAMMA 2 MG
EGLYMAD 2 MG
OLTAR 2 MG
MELYD 2 MG TABLETY
OLTAR 2 MG
MELYD 2 MG TABLETY
AMARYL 2,0
ASFK
AGNS
AGNS
ASZK
ASZK
AMOE
AWGP
AWGP
AKRK
ABBE
ASTD
ABBE
ASTD
ASFK
CZ
GB
GB
A
A
CY
D
D
SLO
D
D
D
D
CZ
31,90
49,22
147,64
196,86
49,22
49,22
196,86
49,22
49,22
147,65
49,22
49,22
98,43
49,22
31,90 X
49,22 X
147,64 X
196,86
49,22
49,36
330,60
82,75
85,17
411,06
149,04
151,80
314,80
158,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
133,74
33,53
35,95
263,41
99,82
102,58
216,37
109,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,06
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,11
1,12
1,20
2,93
3,33
3,42
3,61
3,64
0137222
0044647
0041166
0118213
0118187
AMARYL 2,0
GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 MG
GLEMID 2 MG
GLYMEXAN 2 MG
GLYMEXAN 2 MG
POR TBL NOB 30X2MG
POR TBL NOB 30X2MG
POR TBL NOB 90X2MG
POR TBL NOB 120X2MG
POR TBL NOB 30X2MG
POR TBL NOB 30X2MG
POR TBL NOB 120X2MG
POR TBL NOB 30X2MG
POR TBL NOB 30X2MG
POR TBL NOB 90X2MG
POR TBL NOB 30X2MG
POR TBL NOB 30X2MG
POR TBL NOB 60X2MG
POR TBL NOB (2X15)
X2MG
POR TBL NOB 30X2MG
POR TBL NOB 30X2MG
POR TBL NOB 30X2MG
POR TBL NOB 120X2MG
POR TBL NOB 30X2MG
ASXO
ARAT
AEGB
APWJ
APWJ
I
D
H
PL
PL
49,22
49,22
49,22
196,86
49,22
158,48
165,41
183,06
873,34
277,02
109,26
116,19
133,84
676,48
227,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
3,64
3,87
4,46
5,64
7,59
POR TBL NOB 30X3MG
POR TBL NOB 90X3MG
ASFK
AGNS
CZ
GB
40,81
174,86
40,81 X
174,86 X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,91
1,30
0,00
0,00
0163085 AMARYL 3 MG
0154059 GLIMEPIRID MYLAN 3 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 20 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0154056
0012121
0012098
0128445
0133609
0133607
0040975
0024171
0024168
0030483
0041175
0066297
0030486
0107960
GLIMEPIRID MYLAN 3 MG
GLIMEPIRID SANDOZ 3 MG TABLETY
GLIMEPIRID SANDOZ 3 MG TABLETY
MEDOPIRID 3 MG
GLIMEGAMMA 3 MG
GLIMEGAMMA 3 MG
EGLYMAD 3 MG
OLTAR 3 MG
OLTAR 3 MG
MELYD 3 MG TABLETY
GLEMID 3 MG
OLTAR 3 MG
MELYD 3 MG TABLETY
AMARYL 3,0
0044899 GLIMEPIRID-RATIOPHARM 3 MG
0118258 GLYMEXAN 3 MG
0118232 GLYMEXAN 3 MG
0154063
0154066
0012143
0012181
0128446
0133612
0133610
0040998
0051617
0051613
0030502
0051754
0041183
0118065
0118032
0163093
0107962
GLIMEPIRID MYLAN 4 MG
GLIMEPIRID MYLAN 4 MG
GLIMEPIRID SANDOZ 4 MG TABLETY
GLIMEPIRID SANDOZ 4 MG TABLETY
MEDOPIRID 4 MG
GLIMEGAMMA 4 MG
GLIMEGAMMA 4 MG
EGLYMAD 4 MG
OLTAR 4 MG
OLTAR 4 MG
MELYD 4 MG TABLETY
OLTAR 4 MG
GLEMID 4 MG
GLYMEXAN 4 MG
GLYMEXAN 4 MG
AMARYL 4 MG
AMARYL 4,0
0133615 GLIMEGAMMA 6 MG
0133613 GLIMEGAMMA 6 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
POR TBL NOB 30X3MG
POR TBL NOB 30X3MG
POR TBL NOB 120X3MG
POR TBL NOB 30X3MG
POR TBL NOB 120X3MG
POR TBL NOB 30X3MG
POR TBL NOB 30X3MG
POR TBL NOB 120X3MG
POR TBL NOB 60X3MG
POR TBL NOB 30X3MG
POR TBL NOB 30X3MG
POR TBL NOB 30X3MG
POR TBL NOB 60X3MG
POR TBL NOB (2X15)
X3MG
POR TBL NOB 30X3MG
POR TBL NOB 120X3MG
POR TBL NOB 30X3MG
AGNS
ASZK
ASZK
AMOE
AWGP
AWGP
AKRK
ABBE
ABBE
ASTD
AEGB
ABBE
ASTD
ASFK
GB
A
A
CY
D
D
SLO
D
D
D
H
D
D
CZ
58,29
58,29
233,15
58,29
233,15
58,29
58,29
233,15
116,58
58,29
58,29
58,29
116,58
58,29
ARAT
APWJ
APWJ
D
PL
PL
58,29
233,15
58,29
186,19
1 076,45
344,55
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 90X4MG
POR TBL NOB 120X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 120X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 90X4MG
POR TBL NOB 60X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 120X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 2X15)
X4MG
AGNS
AGNS
ASZK
ASZK
AMOE
AWGP
AWGP
AKRK
AMNI
AMNI
ASTD
AMNI
AEGB
APCJ
APCJ
ASFK
ASFK
GB
GB
A
A
CY
D
D
SLO
L
L
D
L
H
PL
PL
CZ
CZ
65,75
197,24
262,98
65,75
65,75
262,98
65,75
65,75
197,24
131,49
65,75
65,75
65,75
262,98
65,75
65,75
65,75
65,75 X
197,24 X
262,98
65,75
65,79
434,79
109,37
113,53
602,22
410,38
226,49
227,55
228,09
1 291,85
416,18
689,75
689,75
POR TBL NOB 120X6MG
POR TBL NOB 30X6MG
AWGP
AWGP
D
D
311,87
77,97
58,29 X
58,29
233,16
58,40
387,87
97,08
100,75
602,25
309,53
167,95
169,68
170,67
347,70
178,80
509,19
129,03
Doplatek
za balení
ZAP1
0,00
0,00
0,01
0,11
154,72
38,79
42,46
369,10
192,95
109,66
111,39
112,38
231,12
120,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,86
0,86
0,94
2,05
2,14
2,44
2,48
2,50
2,57
2,68
127,90
843,30
286,26
0,00
0,00
0,00
1,30
1,30
1,30
2,84
4,69
6,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
171,81
43,62
47,78
404,98
278,89
160,74
161,80
162,34
1 028,87
350,43
624,00
624,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,72
0,73
0,80
2,25
2,32
2,68
2,70
2,71
4,29
5,84
10,40
10,40
197,32
51,06
0,00
0,00
0,87
0,87
0,55
0,57
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 21 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0051981 OLTAR 6 MG
0118122 GLYMEXAN 6 MG
0118089 GLYMEXAN 6 MG
A10BD02
p.o.
POR TBL NOB 30X6MG
POR TBL NOB 120X6MG
POR TBL NOB 30X6MG
p.o.
p.o.
0500136 JANUMET 50 MG/850 MG
0500133 JANUMET 50 MG/850 MG
0500140 JANUMET 50 MG/1000 MG
0500143 JANUMET 50 MG/1000 MG
0500551 JANUMET 50 MG/1000 MG
p.o.
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
L
PL
PL
77,97
311,87
77,97
255,15
1 595,62
514,92
177,18
1 283,75
436,95
0,00
0,00
0,00
0,87
0,87
0,87
1,97
3,57
4,86
POR TBL FLM 100
POR TBL FLM 60
POR TBL FLM 60
AGUI
AMSJ
AMSJ
I
F
F
162,94
105,59
111,98
259,76
191,96
226,67
96,82
86,37
114,69
96,81
58,09
58,09
4,89
5,28
5,60
2,90
4,32
5,73
POR TBL FLM 56
ATAK
GB
L DIA,END,INT
P
829,79
1 087,38
257,59
257,59
29,64
9,20
POR TBL FLM
196X50MG/850MG
POR TBL FLM
196X50MG/850MG
POR TBL FLM
56X50MG/850MG
POR TBL FLM
56X50MG/1000MG
POR TBL FLM
196X50MG/1000MG
POR TBL FLM
196X50MG/1000MG
ZMSD
GB
P
4 155,24
4 443,60
288,36
0,00
21,20
1,47
AMSD
GB
P
4 155,24
4 443,60
288,36
0,00
21,20
1,47
AMSD
GB
P
1 187,21
1 319,33
132,12
0,00
21,20
2,36
AMSD
GB
P
1 189,96
1 189,96
0,00
0,00
21,25
0,00
AMSD
GB
P
4 292,12
4 443,60
151,48
0,00
21,90
0,77
ZMSD
GB
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
P
4 292,12
4 443,60
151,48
0,00
21,90
0,77
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
P
3 687,06
3 687,06
0,00
0,00
20,48
0,00
P
3 755,42
3 755,42
0,00
0,00
20,86
0,00
P
1 272,01
1 314,89
42,88
0,00
21,20
0,71
P
1 290,90
1 290,90
0,00
0,00
21,52
0,00
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
P
1 387,31
1 470,11
82,80
65,52
23,12
1,38
P
1 387,31
1 470,11
82,80
65,52
23,12
1,38
P
1 404,59
1 470,11
65,52
65,52
23,41
1,09
Úhrada
EKV2
Metformin a vildagliptin
POR TBL FLM 180
ZNEH
GB
0029736 EUCREAS 50 MG/850 MG
POR TBL FLM 180
ZNEH
GB
0029734 EUCREAS 50 MG/850 MG
POR TBL FLM 60
ANEH
GB
0029740 EUCREAS 50 MG/1000 MG
POR TBL FLM 60
ANEH
GB
p.o.
UHR1
AMNI
APCJ
APCJ
0029742 EUCREAS 50 MG/1000 MG
A10BD10
IND1
Metformin a sitagliptin
0500550 JANUMET 50 MG/850 MG
A10BD08
LIM1 OME1
Metformin a pioglitazon
0027809 COMPETACT 15 MG/850 MG
A10BD07
ZEM
Metformin a sulfonamidy
0022110 GLIBOMET
0015019 GLUCOVANCE 500 MG/2,5 MG
0015026 GLUCOVANCE 500 MG/5 MG
A10BD05
DRZ
Metformin a saxagliptin
0168888 KOMBOGLYZE 2,5 MG/850 MG
POR TBL FLM 60X1
ZBYU
GB
0168885 KOMBOGLYZE 2,5 MG/850 MG
POR TBL FLM 60
ZBYU
GB
0168894 KOMBOGLYZE 2,5 MG/1000 MG
POR TBL FLM 60X1
ZBYU
GB
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 22 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0168891 KOMBOGLYZE 2,5 MG/1000 MG
A10BD11
p.o.
0185273 JENTADUETO 2,5 MG/850 MG
0193608 JENTADUETO 2,5 MG/1000 MG
0185287 JENTADUETO 2,5 MG/1000 MG
p.o.
0124062 AKARBOZA MYLAN 100 MG
p.o.
ABYU
GB
L DIA, END,
INT
POR TBL FLM 180
(2X90X1)
POR TBL FLM 60X1
ZBOE
D
ABOE
D
POR TBL FLM 180
(2X90X1)
POR TBL FLM 60X1
ZBOE
D
ABOE
D
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
POR TBL NOB 30X100MG
POR TBL NOB
120X100MG
POR TBL NOB 90X100MG
ABZB
ABZB
IND1
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
UHR1
MFC
P
1 404,59
1 470,11
65,52
65,52
23,41
1,09
P
4 161,93
4 349,62
187,69
135,84
23,12
1,04
P
1 387,31
1 521,32
134,01
45,28
23,12
2,23
P
4 213,78
4 349,62
135,84
135,84
23,41
0,75
P
1 404,59
1 521,32
116,73
45,28
23,41
1,95
D
D
84,77
440,67
121,09
626,65
36,32
185,98
0,00
0,01
8,48
11,02
3,63
4,65
AGNS
GB
341,57
341,57 X
0,00
0,00
11,39
0,00
Pioglitazon
0193023
0177371
0026304
0193128
0193158
0193107
0193188
PIOGLITAZON ACTAVIS 15 MG
PIOGLITAZON MYLAN 15 MG
ACTOS 15 MG
PIOGLITAZONE TEVA 15 MG
PIOGLITAZONE TEVA PHARMA 15 MG
PAGLITAZ 15 MG
PIOGLITAZONE KRKA 15 MG
POR TBL NOB 28X15MG
POR TBL NOB 28X15MG
POR TBL NOB 28X15MG
POR TBL NOB 28X15MG
POR TBL NOB 28X15MG
POR TBL NOB 28X15MG
POR TBL NOB 28X15MG
AACK
ZGNS
ATAK
ATVP
ZTVP
ZKRK
ZKRK
IS
GB
GB
NL
NL
SLO
SLO
L
L
L
L
L
L
L
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
P
P
P
P
P
P
P
369,21
369,21
369,21
548,64
548,64
792,48
792,48
369,21 X
631,51
682,84
631,51
631,51
905,69
905,69
0,00
262,30
313,63
82,87
82,87
113,21
113,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,37
26,37
26,37
39,19
39,19
56,61
56,61
0,00
18,74
22,40
5,92
5,92
8,09
8,09
0193032
0177380
0193138
0193168
0026307
0193114
0193195
PIOGLITAZON ACTAVIS 30 MG
PIOGLITAZON MYLAN 30 MG
PIOGLITAZONE TEVA 30 MG
PIOGLITAZONE TEVA PHARMA 30 MG
ACTOS 30 MG
PAGLITAZ 30 MG
PIOGLITAZONE KRKA 30 MG
POR TBL NOB 28X30MG
POR TBL NOB 28X30MG
POR TBL NOB 28X30MG
POR TBL NOB 28X30MG
POR TBL NOB 28X30MG
POR TBL NOB 28X30MG
POR TBL NOB 28X30MG
AACK
ZGNS
ATVP
ATVP
ATAK
ZKRK
ZKRK
IS
GB
NL
NL
GB
SLO
SLO
L
L
L
L
L
L
L
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
P
P
P
P
P
P
P
738,39
738,41
738,41
738,41
738,41
1 057,21
1 057,21
738,39 X
904,31
904,31
904,31
1 090,24
1 301,20
1 301,20
0,00
165,90
165,90
165,90
351,83
243,99
243,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,37
26,37
26,37
26,37
26,37
37,76
37,76
0,00
5,93
5,93
5,93
12,57
8,71
8,71
POR TBL NOB 28X45MG
POR TBL NOB 28X45MG
ZKRK
ZKRK
SLO
SLO
L DIA
L DIA
P
P
1 585,81
1 585,81
1 909,32
1 909,32
323,51
323,51
0,00
0,00
37,76
37,76
7,70
7,70
POR TBL FLM 28X100MG
AMSD
GB
L DIA, END,
INT
P
1 163,38
1 163,38
0,00
0,00
41,55
0,00
0193121 PAGLITAZ 45 MG
0193202 PIOGLITAZONE KRKA 45 MG
A10BH01
p.o.
0028740 JANUVIA 100 MG
Úhrada
EKV2
Akarbóza
0154291 GLUCOBAY 100
0154292 GLUCOBAY 100
A10BG03
LIM1 OME1
Metformin a linagliptin
0193610 JENTADUETO 2,5 MG/850 MG
A10BF01
ZEM
POR TBL FLM 60
DRZ
Sitagliptin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 23 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0028743 JANUVIA 100 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM 98X100MG
AMSD
GB
L DIA, END,
INT
P
4 212,09
4 244,54
32,45
0,00
42,98
0,33
0029203 GALVUS 50 MG
POR TBL NOB 180X50MG
ZNEH
GB
P
3 700,28
3 700,28
0,00
0,00
41,11
0,00
0029199 GALVUS 50 MG
POR TBL NOB 56X50MG
ANEH
GB
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
P
1 179,43
1 213,24
33,81
0,00
42,12
1,21
0149500 ONGLYZA 5 MG
POR TBL FLM 30X1X5MG
ABYU
GB
P
1 234,64
1 234,64
0,00
0,00
41,15
0,00
0149501 ONGLYZA 5 MG
POR TBL FLM 90X1X5MG
ABYU
GB
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
P
3 868,25
3 986,27
118,02
0,00
42,98
1,31
0168451 TRAJENTA 5 MG
POR TBL FLM 90X5MG
ABOE
D
P
3 868,24
3 929,25
61,01
61,00
42,98
0,68
0168447 TRAJENTA 5 MG
POR TBL FLM 30X5MG
ABOE
D
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
P
1 289,42
1 322,17
32,75
20,33
42,98
1,09
A10BH02
A10BH03
A10BH05
A10BX02
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
Úhrada
EKV2
Vildagliptin
Saxagliptin
Linagliptin
Repaglinid
0149688
0026769
0158209
0149690
ENYGLID 0,5 MG
NOVONORM 0,5 MG
DIBETIX 0,5 MG TABLETY
ENYGLID 0,5 MG
POR TBL NOB 30X0.5MG
POR TBL NOB 90X0.5MG
POR TBL NOB 90X0.5MG
POR TBL NOB 90X0.5MG
AKRK
ANOO
ZJSA
AKRK
SLO
DK
PL
SLO
L
L
L
L
DIA
DIA
DIA
DIA
65,76
255,26
255,25
255,26
65,76
348,31
450,27
450,27
0,00
93,05
195,02
195,01
0,00
0,00
0,00
0,00
26,30
34,03
34,03
34,03
0,00
12,41
26,00
26,00
0149694
0026777
0158210
0149696
ENYGLID 1 MG
NOVONORM 1 MG
DIBETIX 1 MG TABLETY
ENYGLID 1 MG
POR TBL NOB 30X1MG
POR TBL NOB 90X1MG
POR TBL NOB 90X1MG
POR TBL NOB 90X1MG
AKRK
ANOO
AJSA
AKRK
SLO
DK
PL
SLO
L
L
L
L
DIA
DIA
DIA
DIA
101,68
340,32
340,32
340,32
101,68
374,15
461,59
461,59
0,00
33,83
121,27
121,27
0,00
0,00
0,00
0,00
20,34
22,69
22,69
22,69
0,00
2,26
8,08
8,08
0149700 ENYGLID 2 MG
0026782 NOVONORM 2 MG
0158211 DIBETIX 2 MG TABLETY
POR TBL NOB 30X2MG
POR TBL NOB 90X2MG
POR TBL NOB 90X2MG
AKRK
ANOO
AJSA
SLO
DK
PL
L DIA
L DIA
L DIA
102,75
383,72
454,34
102,75
383,72
697,13
0,00
0,00
242,79
0,00
0,00
0,00
10,28
12,79
15,14
0,00
0,00
8,09
0027940 BYETTA 10 MIKROGRAMŮ
INJ SOL 1X2.4ML/0.6MG
ABYU
GB
P
1 289,42
2 553,58
1 264,16
1 264,16
42,98
42,14
85,12
0027937 BYETTA 5 MIKROGRAMŮ
INJ SOL 1X1.2ML/0.3MG
ABYU
GB
L DIA, END,
INT
L DIA, END,
INT
P
1 288,50
2 462,06
1 173,56
632,08
85,90
78,24
164,14
A10BX04
parent.
Exenatid
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 24 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
A10BX07
parent.
p.o.
p.o.
parent.
p.o.
0014398 ALPHA D3 1 MCG
0014329 ALPHA D3 0.25 MCG
p.o.
0014098 OSTEOD 0,25 MCG
0014608 OSTEOD 0,5 MCG
0014938 ROCALTROL 0,50 MCG
p.o.
parent.
p.o.
parent.
1 289,42
3 083,37
1 793,95
1 793,96
42,98
59,80
POR CPS MOL 50X30KU
AZEH
SK
P
32,87
57,85
24,98
24,98
1,10
0,83
POR CPS MOL 1X300KU
AZEH
SK
28,87
33,01
4,14
4,14
0,16
0,02
INJ SOL 5X1ML/7.5MG
INJ SOL 1X1ML/7.5MG
ABTA
ABTA
SK
SK
162,84
37,31
162,84
41,64
0,00
4,33
0,00
0,00
1,07
1,23
0,00
0,14
POR CPS MOL
100X0.25RG
POR CPS MOL 30X1RG
POR CPS MOL
30X0.25RG
ATPP
CZ
P
114,16
114,16
0,00
0,00
4,57
0,00
ATPP
ATPP
CZ
CZ
P
P
292,84
111,01
292,84
162,39
0,00
51,38
0,00
0,00
9,76
14,80
0,00
6,85
POR CPS MOL
30X0.25RG
POR CPS MOL
30X0.25RG
ARCE
CZ
P
154,97
154,97
0,00
0,00
20,66
0,00
ATPP
CZ
P
194,68
194,68 X
0,00
0,00
25,96
0,00
POR CPS MOL 30X0.5RG
POR CPS MOL
30X0.50RG
ATPP
ARCE
CZ
CZ
P
P
359,45
359,45
359,45 X
359,45
0,00
0,00
0,00
0,00
23,96
23,96
0,00
0,00
POR GTT SOL 1X10ML
AMEC
D
INJ SOL 10X10ML/1GM
ABHP
CZ
POR TBL NOB
1000X0.5GM
AGMP
CZ
INJ SOL 5X10ML 10%
ABHP
CZ
23,72
44,81
21,09
21,09
0,16
0,14
A
224,86
224,86
0,00
0,00
134,91
0,00
801,97
801,97 X
0,00
0,00
6,01
0,00
85,68
85,68 X
0,00
0,00
51,41
0,00
Uhličitan vápenatý
0070536 CALCII CARBONICI 0,5 TBL.
MEDICAMENTA
A12AA07
P
Úhrada
EKV2
Kalcium-glukonát
0000407 CALCIUM BIOTIKA
A12AA04
L DIA, END,
INT
Doplatek
za EKV1
Cholekalciferol
0012023 VIGANTOL
A12AA03
DK
ZAP1
Úhrada
EKV1
MFC
Kalcitriol
0014937 ROCALTROL 0,25 MCG
A11CC05
ANOO
DNC
Doplatek
za balení
UHR1
Alfakalcidol
0014330 ALPHA D3 0.25 MCG
A11CC04
INJ SOL 2X3ML
IND1
Ergokalciferol
0056677 CALCIFEROL BIOTIKA FORTE
0000405 CALCIFEROL BIOTIKA FORTE
A11CC03
LIM1 OME1
Ergokalciferol
0000353 VITAMIN D SLOVAKOFARMA
A11CC01
ZEM
Retinol
0000347 VITAMIN A-SLOVAKOFARMA
A11CC01
DRZ
Liraglutid
0149308 VICTOZA 6 MG/ML
A11CA01
Doplněk názvu
Chlorid vápenatý
0000409 CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA
A
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 25 z 318
91,67
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
A12AX
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Vápník, kombinace s jinými léčivy
0099808 BIOMIN H
POR PLV 60XSÁČ
ABMN
SK
P
266,04
344,38
78,34
78,34
5,99
1,76
0089786 BIOMIN H
POR PLV 30XSÁČ
ABMN
SK
P
133,03
180,82
47,79
39,21
5,99
2,15
0164888 CALTRATE 600 MG/400 IU D3
POTAHOVANÁ TABLETA
0057610 KOMBI-KALZ 1000/880
POR TBL FLM 90
APCV
A
286,63
439,75
153,12
153,12
7,96
4,25
POR GRA SOL 30-SÁČ
AMPG
A
161,17
369,54
208,37
51,04
8,06
10,42
POR TBL PRO 30X1GM
POR TBL FLM
100X500MG
AICN
ABCS
PL
CZ
20,24
50,60
24,22
52,94
3,98
2,34
1,40
2,33
2,02
3,04
0,40
0,14
INJ SOL 10X10ML
ABHP
CZ
A
164,84
164,84 X
0,00
0,00
16,48
0,00
INJ SOL 5X10ML 20%
INJ SOL 5X10ML 10%
ABHP
ABHP
CZ
CZ
A
A
121,58
91,19
121,58 X
116,82 X
0,00
25,63
0,00
0,00
12,16
18,24
0,00
5,13
0032889 MAGNEROT
POR TBL NOB
100X500MG
AWGP
D
P
45,94
452,11
406,17
406,17
5,25
46,44
0088037 MAGNEROT
POR TBL NOB 20X500MG
AWGP
D
P
9,19
93,51
84,32
81,23
5,25
48,20
0032888 MAGNEROT
POR TBL NOB 50X500MG
AWGP
D
L INT, NEU,
PSY, GYN,
GER
L INT, NEU,
PSY, GYN,
GER
L INT, NEU,
PSY, GYN,
GER
P
22,97
234,21
211,24
203,08
5,25
48,30
POR GRA SOL 30
AMPG
A
L INT, NEU,
PSY, GYN,
GER
P
153,37
163,74
10,37
10,37
5,25
0,36
POR TBL ENT 10X500MG
AABK
D
E GIT,INT,INF,
GYN
P
402,81
402,81
0,00
0,00
8,06
0,00
A12BA01
p.o.
Chlorid draselný
0125599 KALNORMIN
0017189 KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA
A12BA
parent.
Draslík
0002132 CARDILAN
A12CC02
parent.
Síran hořečnatý
0000499 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA 20%
0000498 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA 10%
A12CC09
A12CC30
p.o.
p.o.
Magnesium-orotát
Hořčík (různé sole v kombinaci)
0066555 MAGNOSOLV
A16AA02
p.o.
Úhrada
EKV2
Ademethionin
0012317 TRANSMETIL 500 MG TABLETY
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 26 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
A16AA02
Doplněk názvu
parent.
parent.
parent.
parent.
parent.
parent.
parent.
parent.
parent.
0052225 THIOCTACID 600 T
0084379 THIOGAMMA 600 INJEKT
p.o.
p.o.
A16AX06
p.o.
Úhrada
EKV2
INJ PSO LQF 5X500MG
AABK
D
A GIT,INT,INF,
E GYN
P
507,97
507,97
0,00
0,00
101,59
0,00
INF PLV CSL 1X400UT
AGZE
NL
S
P
38 223,07
40 769,97
2 546,90
0,00
28 668,02
1 910,22
INF CNC SOL 1X3.5MG
ASHY
S
S
P
43 777,73
43 777,73
0,00
0,00
13 383,59
0,00
INF PLV SOL 1X35MG
AGZE
NL
S
P
87 388,88
87 388,88
0,00
0,00
13 382,88
0,00
INF CNC SOL 1X5ML
BGZE
NL
S
P
15 627,66
19 213,57
3 585,91
0,00
33 936,29
7 786,99
INF PLV CSL
1X50MG/LAH
AGZE
NL
S J4
P
13 194,46
14 977,95
1 783,49
0,00
26 388,92
3 566,98
IVN INF CNC SOL 1X3ML
ASHY
S
S
P
78 747,01
83 325,60
4 578,59
0,00
937,09
54,49
INF PLV SOL 1X400U
ASJD
IRL
S
P
38 224,02
45 132,12
6 908,10
0,00
28 668,73
5 181,20
INF CNC SOL
5X20ML/600MG
INJ SOL 5X24ML/600MG
INF CNC SOL
10X20ML/600MG
AWGP
D
A
694,14
859,06
164,92
0,00
138,83
32,98
AMHO
AWGP
D
D
A
A
722,88
1 522,34
933,44
1 968,80
210,56
446,46
0,00
0,00
144,58
152,23
42,11
44,65
POR GRA 1X266GM
ASUS
S
S J4
P
35 863,40
35 978,74
115,34
0,00
2 868,61
9,23
POR CPS DUR 60X5MG
ASUS
S
S J4
P
46 180,93
46 180,93
0,00
0,00
17 394,60
0,00
POR CPS DUR
84X100MG
AACB
GB
S
P
181 119,25
186 787,40
5 668,15
0,00
6 468,54
202,43
Nitisinon
0028408 ORFADIN 5 MG
0027034 ZAVESCA 100 MG
Doplatek
za EKV1
Natrium-fenylbutyrát
0026271 AMMONAPS 940 MG/G
A16AX04
Úhrada
EKV1
Kyselina tioktová
0084378 THIOGAMMA 600 INJEKT
A16AX03
ZAP1
Velagluceráza alfa
0167785 VPRIV 400 U
A16AX01
Doplatek
za balení
Idursulfáza
0027982 ELAPRASE 2 MG/ML
A16AB10
DNC
Alglukosidáza alfa
0026096 MYOZYME 50 MG
A16AB09
MFC
Laronidáza
0026354 ALDURAZYME
A16AB07
UHR1
Agalsidáza beta
0025483 FABRAZYME 35 MG
A16AB05
IND1
Agalsidáza alfa
0027287 REPLAGAL
A16AB04
LIM1 OME1
Imigluceráza
0028020 CEREZYME
A16AB03
ZEM
Ademethionin
0012319 TRANSMETIL 500 MG INJEKCE
A16AB02
DRZ
Miglustat
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 27 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
A16AX07
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Sapropterin
0500870 KUVAN 100 MG
POR TBL SOL
120X100MG
POR TBL SOL 30X100MG
AMJL
GB
S
P
82 210,76
84 389,31
2 178,55
0,00
2 740,36
72,62
ZMJL
GB
S
P
20 552,69
22 168,30
1 615,61
0,00
2 740,36
215,41
POR TBL NOB 50X2MG
POR TBL NOB 50X2MG
POR TBL NOB 100X2MG
POR TBL NOB 100X2MG
APMP
ZPMP
APMP
APMP
CZ
CZ
CZ
CZ
33,46
33,46
132,03
132,03
33,46
33,46
132,03 X
132,03 X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,51
2,51
4,95
4,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0094113 WARFARIN ORION 3 MG
POR TBL NOB 100X3MG
AORN
SF
156,25
156,26 X
0,01
0,00
3,91
0,00
0119777
0094114
0192342
0119776
0192341
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 50X5MG
POR TBL NOB 50X5MG
APMP
AORN
APMP
APMP
APMP
CZ
SF
CZ
CZ
CZ
193,14
193,14
193,14
96,57
96,57
193,14 X
193,14 X
193,14 X
127,62
127,62
0,00
0,00
0,00
31,05
31,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
0,00
0,00
0,00
0,93
0,93
0000477 HEPARIN FORTE LÉČIVA
INJ SOL 5X1ML/25KU
AZNP
CZ
A
306,56
883,36
576,80
0,00
24,52
46,14
0093746 HEPARIN LÉČIVA
INJ SOL 1X10ML/50KU
AZNP
CZ
A
122,62
639,35
516,73
0,00
24,52
103,35
AGFO
ACGM
E
D
A
A
3 535,84
3 535,84
4 247,96
4 247,96
712,12
712,12
0,00
0,00
14 850,23
14 850,23
2 990,84
2 990,84
0093173 ANTITHROMBIN III IMMUNO
INJ PSO LQF 1X500UT
INJ PSO LQF
1X500UT+SOL
INF PSO LQF 1X500UT
ABXG
A
A
3 535,84
5 511,48
1 975,64
0,00
14 850,23
8 297,52
0137483 ANBINEX
0093174 ANTITHROMBIN III IMMUNO
INJ PSO LQF 1X1000UT
INF PSO LQF 1X1KU
AGFO
ABXG
E
A
A
A
7 071,68
7 071,68
10 098,92
10 131,83
3 027,24
3 060,15
0,00
0,00
14 850,23
14 850,23
6 357,08
6 426,19
0192558 ANTITHROMBIN III NF BAXTER
INF PSO LQF 1X500UT
ABXG
A
A
3 535,84
5 511,48
1 975,64
0,00
14 850,23
8 297,52
0192559 ANTITHROMBIN III NF BAXTER
INF PSO LQF 1X1KU
ABXG
A
A
7 071,68
10 131,83
3 060,15
0,00
14 850,23
6 426,19
0107732 FRAGMIN 2500 M.J.(ANTI-XA)/0,2 ML
INJ SOL 10X0.2ML/2.5KU
APFX
CZ
P
426,07
426,07
0,00
0,00
85,21
0,00
0107734 FRAGMIN 5000 M.J.(ANTI-XA)/0,2 ML
INJ SOL 10X0.2ML/5KU
APFX
CZ
P
835,48
835,48
0,00
0,00
83,55
0,00
0107736 FRAGMIN 7500 M.J.(ANTI-XA)/0,3 ML
INJ SOL 10X0.3ML/7.5KU
APFX
CZ
P
1 093,53
1 204,50
110,97
0,00
218,71
22,19
0107731 FRAGMIN 10000 M.J.(ANTI-XA)/4 ML
INJ SOL 10X4ML/10KU
APFX
CZ
P
1 458,04
1 940,21
482,17
0,00
218,70
72,33
0500869 KUVAN 100 MG
B01AA03
0119774
0192339
0119775
0192340
p.o.
Warfarin
LAWARIN 2
WARFARIN PMCS 2 MG
LAWARIN 2
WARFARIN PMCS 2 MG
LAWARIN 5
WARFARIN ORION 5 MG
WARFARIN PMCS 5 MG
LAWARIN 5
WARFARIN PMCS 5 MG
B01AB01
B01AB02
parent.
parent.
Heparin
Antithrombin III
0137484 ANBINEX
0085771 KYBERNIN P
B01AB04
parent.
Úhrada
EKV2
Dalteparin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 28 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0122126 FRAGMIN 10000 M.J.(ANTI-XA)/0,4 ML
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INJ SOL 5X0.4ML/10KU
APFX
CZ
P
729,02
941,20
212,18
0,00
218,71
63,65
0115400 CLEXANE
0125286 CLEXANE
INJ SOL 10X0.2ML/2KU
INJ SOL 50X0.2ML/2KU
ASFK
ASFK
CZ
CZ
P
P
451,66
2 344,82
451,66
3 198,27
0,00
853,45
0,00
0,00
90,33
93,79
0,00
34,14
0115401 CLEXANE
0125287 CLEXANE
INJ SOL 10X0.4ML/4KU
INJ SOL 50X0.4ML/4KU
ASFK
ASFK
CZ
CZ
P
P
833,27
4 689,65
833,27
5 576,81
0,00
887,16
0,00
0,00
83,33
93,79
0,00
17,74
0115402 CLEXANE
0115407 CLEXANE
0125288 CLEXANE
INJ SOL 10X0.6ML/6KU
INJ SOL 2X0.6ML/6KU
INJ SOL 50X0.6ML/6KU
ASFK
ASFK
ASFK
CZ
CZ
CZ
P
P
P
1 129,95
233,30
5 832,38
1 129,95
282,35
7 914,08
0,00
49,05
2 081,70
0,00
0,00
0,00
211,87
218,71
218,71
0,00
45,98
78,06
0115403 CLEXANE
0125289 CLEXANE
0115408 CLEXANE
INJ SOL 10X0.8ML/8KU
INJ SOL 50X0.8ML/8KU
INJ SOL 2X0.8ML/8KU
ASFK
ASFK
ASFK
CZ
CZ
CZ
P
P
P
1 427,54
7 776,51
311,08
1 427,54
10 338,47
345,78
0,00
2 561,96
34,70
0,00
0,00
0,00
200,75
218,71
218,73
0,00
72,06
24,40
0115404 CLEXANE
0125290 CLEXANE
0115409 CLEXANE
INJ SOL 10X1ML/10KU
INJ SOL 50X1ML/10KU
INJ SOL 2X1ML/10KU
ASFK
ASFK
ASFK
CZ
CZ
CZ
P
P
P
1 784,42
9 720,64
411,32
1 784,42
12 763,12
474,43
0,00
3 042,48
63,11
0,00
0,00
0,00
200,75
218,71
231,36
0,00
68,46
35,50
0107950 CLEXANE FORTE
INJ SOL 10X0.8ML/12KU
ASFK
CZ
P
2 214,02
2 214,02
0,00
0,00
207,56
0,00
0107951 CLEXANE FORTE
INJ SOL 10X1ML/15KU
ASFK
CZ
P
2 537,84
2 537,84
0,00
0,00
190,34
0,00
0032058 FRAXIPARINE
INJ SOL 10X0.3ML
AGLA
GB
P
468,96
506,68
37,72
0,00
93,79
7,54
0032059 FRAXIPARINE
INJ SOL 10X0.4ML
AGLA
GB
P
625,29
672,49
47,20
0,00
93,79
7,08
0032061 FRAXIPARINE
0032060 FRAXIPARINE
INJ SOL 10X0.6ML
INJ SOL 2X0.6ML
AGLA
AGLA
GB
GB
P
P
926,68
187,59
926,68
251,59
0,00
64,00
0,00
0,00
92,67
93,80
0,00
32,00
0032063 FRAXIPARINE
INJ SOL 10X0.8ML
AGLA
GB
P
1 166,47
1 264,31
97,84
0,00
218,71
18,35
0032064 FRAXIPARINE
INJ SOL 10X1ML
AGLA
GB
P
1 296,55
1 296,55
0,00
0,00
194,48
0,00
0059806 FRAXIPARINE FORTE
0059805 FRAXIPARINE FORTE
INJ SOL 10X0.6ML
INJ SOL 2X0.6ML
AGLA
AGLA
GB
GB
P
P
1 749,69
349,94
1 809,51
454,74
59,82
104,80
0,00
0,00
218,71
218,71
7,48
65,50
0059808 FRAXIPARINE FORTE
0059807 FRAXIPARINE FORTE
INJ SOL 10X0.8ML
INJ SOL 2X0.8ML
AGLA
AGLA
GB
GB
P
P
2 332,92
466,58
2 500,29
720,98
167,37
254,40
0,00
0,00
218,71
218,71
15,69
119,25
0059810 FRAXIPARINE FORTE
INJ SOL 10X1ML
AGLA
GB
P
2 916,16
2 973,82
57,66
0,00
218,71
4,32
0054316 FRAXIPARIN MULTI
INJ SOL 10X5ML/47.5KU
AGLA
GB
P
7 290,38
9 519,60
2 229,22
0,00
218,71
66,88
B01AB05
B01AB06
parent.
parent.
Úhrada
EKV2
Enoxaparin
Nadroparin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 29 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
B01AB11
p.o.
parent.
B01AB12
parent.
p.o.
LIM1 OME1
POR CPS MOL
50X250LSU
AASW
I
L OPH,INT,NE
U,DIA,GER
INJ SOL 10X2ML/600LSU
AASW
I
A INT, KAR,
HEM, DER,
GER
INJ SOL ISP 10X0.2ML
INJ SOL ISP 10X0.2ML
INJ SOL 2X0.4ML/10000IU
INJ SOL 2X0.2ML/5000IU
INJ SOL 2X0.3ML/7500IU
AMNI
AMNI
AMNI
AMNI
AMNI
POR TBL FLM 28X75MG II
POR TBL FLM 28X75MG I
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
472,71
687,56
214,85
214,86
9,45
4,30
P
375,54
535,75
160,21
0,00
37,55
16,02
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
656,75
937,94
507,15
253,58
380,37
656,75
1 051,18
616,08
402,66
615,59
0,00
113,24
108,93
149,08
235,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,94
93,79
218,71
218,72
218,72
0,00
11,32
46,98
128,58
135,25
AACK
APOP
IS
CZ
P
P
97,68
386,22
97,68 X
386,22 X
0,00
0,00
0,00
0,00
3,49
13,79
0,00
0,00
POR TBL FLM 28X75MG I
POR TBL FLM 30X75MG
POR TBL FLM 90X75MG
POR TBL FLM 28X75MG II
POR TBL FLM 84X75MG II
POR TBL FLM 30X75MG I
AACK
AMYS
AMYS
ADOZ
ADOZ
ASTD
IS
F
F
CZ
CZ
D
P
P
P
P
P
P
387,19
414,85
1 244,56
387,19
1 161,58
414,85
387,19
414,85 X
1 244,56 X
387,19
1 161,58
454,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,83
13,83
13,83
13,83
13,83
13,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,32
POR TBL FLM 30X75MG
POR TBL FLM 28X75MG
POR TBL FLM 90X75MG
AMOE
AMOE
AGDB
CY
CY
H
P
P
P
414,83
387,20
1 244,56
454,42
424,58
1 385,75
39,59
37,38
141,19
0,00
0,00
0,00
13,83
13,83
13,83
1,32
1,34
1,57
POR TBL FLM 56X75MG
ZKRK
SLO
P
774,39
881,42
107,03
0,00
13,83
1,91
POR TBL FLM 56X75MG
POR TBL FLM 28X75MG
AKRK
ZKRK
SLO
SLO
P
P
774,40
387,19
881,42
444,25
107,02
57,06
0,00
0,00
13,83
13,83
1,91
2,04
POR TBL FLM 28X75MG
POR TBL FLM 100X75MG
II
POR TBL FLM 100X75MG
I
AKRK
ASTD
SLO
D
P
P
387,20
1 382,85
444,25
1 597,67
57,05
214,82
0,00
0,00
13,83
13,83
2,04
2,15
ASTD
D
P
1 382,85
1 597,67
214,82
0,00
13,83
2,15
Bemiparin
ZIBOR 2500 IU
ZIBOR 3500 IU
ZIBOR 25 000 IU
ZIBOR 25 000 IU
ZIBOR 25 000 IU
B01AC04
ZEM
Sulodexid
0096117 VESSEL DUE F
0030521
0030526
0107611
0108381
0107608
DRZ
Sulodexid
0096118 VESSEL DUE F
B01AB11
Doplněk názvu
Klopidogrel
0143535 CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG
0169816 CLOPIDOGREL PHARMIKS 75 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0143525 CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG
0149388 CLOPIDOGREL MYLAN 75 MG
0149392 CLOPIDOGREL MYLAN 75 MG
0142806 PLAVOCORIN
0142811 PLAVOCORIN
0169002 CLOPIDOGREL STADA 75 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0187269 PLATEL 75 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0187289 PLATEL 75 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0163387 TESSYRON 75 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0149402 CLOPIDOGREL KRKA D.D. 75 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0149483 ZYLLT 75 MG
0149399 CLOPIDOGREL KRKA D.D. 75 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0149480 ZYLLT 75 MG
0141648 CLOPIDOGREL STADA 75 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0141641 CLOPIDOGREL STADA 75 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 30 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0169028 CLOPIDOGREL STADA 75 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0187275 PLATEL 75 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0143042 CLOPIDOGREL ORION 75 MG
0141656 CLOPIGAMMA 75 MG
0149543 CLOPIDOGREL APOTEX 75 MG
0143044 CLOPIDOGREL ORION 75 MG
0141308 TESSYRON 75 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0142689 TROGRAN 75 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0168020 CLOPIDOGREL TEVA 75 MG
0149325 CLOPIDOGREL TEVA 75 MG
0187274 PLATEL 75 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0149403 CLOPIDOGREL KRKA D.D. 75 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0149602 CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG
0142549 NOFARDOM 75 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0172036 LOPIGALEL 75 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0149391 CLOPIDOGREL MYLAN 75 MG
0168023 CLOPIDOGREL TEVA 75 MG
0149328 CLOPIDOGREL TEVA 75 MG
0151180
0141343
0186044
0141034
0169251
0132527
0169252
0141036
0027345
EGITROMB 75 MG
EGITROMB 75 MG
TROMBEX 75 MG
TROMBEX 75 MG POTAHOVANÉ TABLETY
TROMBEX 75 MG POTAHOVANÉ TABLETY
TROMBEX 75 MG
TROMBEX 75 MG POTAHOVANÉ TABLETY
TROMBEX 75 MG POTAHOVANÉ TABLETY
PLAVIX 75 MG
B01AC05
p.o.
0066938 TAGREN
0125521 APO-TIC
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM 100X75MG
III
POR TBL FLM 100X75MG
POR TBL FLM 28X75MG
POR TBL FLM 28X75MG I
POR TBL FLM 30X75MG
POR TBL FLM 84X75MG
POR TBL FLM 30X75MG
ASTD
D
P
1 382,85
1 597,67
214,82
0,00
13,83
2,15
AMOE
ZORN
AWGP
AATX
ZORN
AGDB
CY
SF
D
NL
SF
H
P
P
P
P
P
P
1 382,78
387,19
387,20
414,85
1 161,60
414,85
1 597,67
465,75
496,45
532,59
1 508,23
551,31
214,89
78,56
109,25
117,74
346,63
136,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,83
13,83
13,83
13,83
13,83
13,83
2,15
2,81
3,90
3,92
4,13
4,55
POR TBL FLM 28X75MG I
POR TBL FLM
28X1X75MG
POR TBL FLM
28X1X75MG
POR TBL FLM 90X75MG
POR TBL FLM 84X75MG
AGMP
ATVP
CZ
NL
P
P
387,20
387,20
624,04
690,23
236,84
303,03
0,00
0,00
13,83
13,83
8,46
10,82
ATVP
NL
P
387,20
690,23
303,03
0,00
13,83
10,82
AMOE
ZKRK
CY
SLO
P
P
1 244,50
1 161,60
2 352,27
2 201,82
1 107,77
1 040,22
0,00
0,00
13,83
13,83
12,31
12,38
POR TBL FLM 28X75MG
POR TBL FLM 28X75MG
AAFB
AZFK
CZ
PL
P
P
387,20
387,20
762,89
805,23
375,69
418,03
0,00
0,00
13,83
13,83
13,42
14,93
POR TBL FLM 28X75MG
AGAX
SLO
P
387,20
882,09
494,89
0,00
13,83
17,67
POR TBL FLM 84X75MG
POR TBL FLM
84X1X75MG
POR TBL FLM
84X1X75MG
POR TBL FLM 84X75MG
POR TBL FLM 28X75MG
POR TBL FLM 30X75MG
POR TBL FLM 30X75MG
POR TBL FLM 30X75MG
POR TBL FLM 90X75MG
POR TBL FLM 90X75MG
POR TBL FLM 90X75MG
POR TBL FLM 28X75MG
AMYS
ATVP
F
NL
P
P
1 161,59
1 161,59
4 177,09
4 334,52
3 015,50
3 172,93
0,00
0,00
13,83
13,83
35,90
37,77
ATVP
NL
P
1 161,59
4 334,52
3 172,93
0,00
13,83
37,77
AEGB
AEGB
AZNP
AZNP
AZNP
AZNP
AZNP
AZNP
ASBM
H
H
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
F
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1 161,59
432,16
497,53
497,53
497,53
1 492,58
1 492,58
1 492,58
1 361,48
4 334,52
689,53
1 041,52
1 041,52
1 041,52
4 631,14
4 631,14
4 631,14
1 516,15
3 172,93
257,37
543,99
543,99
543,99
3 138,56
3 138,56
3 138,56
154,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,83
15,43
16,58
16,58
16,58
16,58
16,58
16,58
48,62
37,77
9,19
18,13
18,13
18,13
34,87
34,87
34,87
5,52
POR TBL FLM 30X250MG
POR TBL FLM
100X250MG
AKRK
AATX
SLO
NL
P
P
207,43
691,43
232,02
1 250,76
24,59
559,33
24,60
81,99
13,83
13,83
1,64
11,19
Úhrada
EKV2
Tiklopidin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 31 z 318
24,63
32,24
32,24
32,24
32,24
32,24
32,24
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0125520 APO-TIC
B01AC06
p.o.
POR TBL FLM 30X250MG
DRZ
ZEM
AATX
NL
LIM1 OME1
IND1
P
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
207,43
395,82
188,39
24,60
13,83
12,56
Kyselina acetylsalicylová
0072813 ANOPYRIN 30 MG
0072812 ANOPYRIN 30 MG
POR TBL NOB 20X30MG
POR TBL NOB 50X30MG
AZEH
AZEH
SK
SK
6,33
18,61
13,20
32,61
6,87
14,00
2,03
5,07
1,06
1,24
1,15
0,93
0155781
0155782
0162859
0099295
POR TBL NOB 50
POR TBL NOB 100
POR TBL ENT 98X100MG
POR TBL NOB
2X10X100MG
POR TBL NOB
3X20X100MG
POR TBL NOB 20
POR TBL ENT 20X100MG
POR TBL ENT 20X100MG
POR TBL ENT 28X100MG
POR TBL ENT 50X100MG
POR TBL ENT 50X100MG
APMP
APMP
ABZB
AZEH
CZ
CZ
D
SK
30,65
61,29
60,07
12,26
35,72
75,17
170,94
36,65
5,07
13,88
110,87
24,39
5,07
10,14
9,94
2,03
0,61
0,61
0,61
0,61
0,10
0,14
1,13
1,22
AZEH
SK
36,78
109,94
73,16
6,08
0,61
1,22
APMP
ABZB
ABZB
ABZB
ABZB
ABZB
CZ
D
D
D
D
D
12,26
12,26
12,26
17,17
30,65
30,65
36,65
38,62
38,62
55,22
113,31
113,31
24,39
26,36
26,36
38,05
82,66
82,66
2,03
2,03
2,03
2,84
5,07
5,07
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
1,22
1,32
1,32
1,36
1,65
1,65
INJ PSO LQF 6X500MG
ASFK
CZ
A
P
215,04
217,47
2,43
0,00
35,84
0,41
INF PSO LQF 1X1.5MG
INF PSO LQF 1X1.5MG
INF PSO LQF 1X0.5MG
AWCF
AWCF
AWCF
GB
GB
GB
S
S
S
P
P
P
3 020,89
6 464,36
2 154,79
3 020,89
6 907,84
2 839,66
0,00
443,48
684,87
0,00
0,00
0,00
6 090,50
13 032,98
13 035,63
0,00
894,11
4 143,19
INH SOL 30X2ML/20RG
INH SOL 168X1ML/10RG
ABZB
ABZB
D
D
S
S
P
P
21 884,08
63 597,15
21 884,08
68 617,23
0,00
5 020,08
0,00
0,00
1 641,31
1 703,50
0,00
134,47
INF SOL 1X20ML
INF SOL 1X20ML
INF SOL 1X20ML
AUTC
AUTC
AUTC
GB
GB
GB
S
S
S
P
P
P
586 325,94
299 381,99
149 691,00
586 325,94
307 975,43
173 496,79
0,00
8 593,44
23 805,79
0,00
0,00
0,00
12 606,02
12 873,43
12 873,43
0,00
369,52
2 047,30
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X5MG
AELH
AELH
NL
NL
E INT, KAR
E INT, KAR
P
P
387,20
387,20
1 440,47
1 398,03
1 053,27
1 010,83
1 053,27
526,63
13,83
27,66
37,62
72,20
GODASAL 100
GODASAL 100
ASPIRIN PROTECT 100
ANOPYRIN 100 MG
0125114 ANOPYRIN 100 MG
0155780
0163424
0021562
0162858
0163425
0021563
GODASAL 100
ASPIRIN PROTECT 100
ASPIRIN PROTECT 100
ASPIRIN PROTECT 100
ASPIRIN PROTECT 100
ASPIRIN PROTECT 100
B01AC06
parent.
Kyselina acetylsalicylová
0058746 KARDEGIC 0,5 G
B01AC09
parent.
Epoprostenol
0020912 FLOLAN 1,5 MG
0020913 FLOLAN 1,5 MG
0020910 FLOLAN 0,5 MG
B01AC11
inhal.
Iloprost
0026860 VENTAVIS 10 MCG/ML
0026168 VENTAVIS 10 MCG/ML
B01AC21
parent.
Treprostinil
0020619 REMODULIN 10 MG/ML
0020615 REMODULIN 5 MG/ML
0020613 REMODULIN 2,5 MG/ML
B01AC22
p.o.
0500600 EFIENT 10 MG
0500593 EFIENT 5 MG
Úhrada
EKV2
Prasugrel
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 32 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
S
E INT, KAR
P
387,19
2 141,78
1 754,59
1 754,59
13,83
62,66
0057364 AGGRENOX
Antiagregancia kromě heparinu, kombinace
POR CPS RDR 60
ABOE
D
E NEU,INT
P
317,26
373,05
55,79
55,78
10,58
1,86
B01AD02
Altepláza
parent.
MFC
DNC
ZAP1
Doplatek
za EKV1
AAZC
p.o.
UHR1
POR TBL FLM 56X90MG
0093649 ACTILYSE
INJ+INF PLQ SOL
1X20MG
INJ+INF PLQ SOL
1X50MG
ABOE
D
A
P
4 534,06
5 697,04
1 162,98
0,00
22 670,30
5 814,90
ABOE
D
A
P
11 335,16
11 860,17
525,01
0,00
22 670,32
1 050,02
INJ PSO LQF 1X500UT
BBXG
A
A HEM
E
P
22 906,11
23 790,04
883,93
0,00
45 812,22
1 767,86
POR CPS DUR
30X1X75MG
POR CPS DUR
10X1X75MG
ABOE
D
P
1 241,33
1 449,92
208,59
63,99
121,37
20,40
ABOE
D
P
413,78
457,15
43,37
21,33
121,38
12,72
POR CPS DUR
10X1X110MG
POR CPS DUR
30X1X110MG
POR CPS DUR
3X60X1X110MG
POR CPS DUR
60X1X110MG
ABOE
D
P
414,16
457,15
42,99
31,28
82,83
8,60
ABOE
D
P
1 242,49
1 449,92
207,43
93,85
82,83
13,83
ABOE
D
P
6 355,27
7 123,12
767,85
563,09
96,29
11,63
ABOE
D
E INT, KAR,
NEU
E INT, KAR,
NEU
P
2 118,43
2 400,29
281,86
187,70
96,29
12,81
POR CPS DUR
3X60X1X150MG
POR CPS DUR
60X1X150MG
ABOE
D
P
6 355,27
7 123,12
767,85
767,85
70,61
8,53
ABOE
D
E INT, KAR,
NEU
E INT, KAR,
NEU
P
2 118,42
2 400,29
281,87
255,95
70,61
9,40
0500718 XARELTO 10 MG
0500717 XARELTO 10 MG
0500719 XARELTO 10 MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 10X10MG
POR TBL FLM
100X1X10MG
ABZB
ABZB
ABZB
D
D
D
P
P
P
2 265,20
802,84
8 283,24
2 265,20
802,84
9 273,28
0,00
0,00
990,04
0,00
0,00
0,00
75,51
80,28
82,83
0,00
0,00
9,90
0168899 XARELTO 15 MG
POR TBL FLM 98X15MG
ABZB
D
P
5 001,62
7 261,52
2 259,90
0,00
68,05
30,75
0093650 ACTILYSE
B01AD12
parent.
Protein C
0028023 CEPROTIN
B01AE07
p.o.
Dabigatran-etexilát
0029323 PRADAXA 75 MG
0029322 PRADAXA 75 MG
0029326 PRADAXA 110 MG
0029327 PRADAXA 110 MG
0168376 PRADAXA 110 MG
0029328 PRADAXA 110 MG
0168374 PRADAXA 150 MG
0168373 PRADAXA 150 MG
B01AF01
p.o.
Úhrada
EKV2
Ticagrelor
0167939 BRILIQUE 90 MG
B01AC30
IND1
Úhrada
EKV1
LIM1 OME1
p.o.
DRZ
Doplatek
za balení
ZEM
B01AC24
Doplněk názvu
Rivaroxaban
E INT, NEU,
HEM, KAR,
ORT, CHI
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 33 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
E INT, NEU,
HEM, KAR,
ORT, CHI
E INT, NEU,
HEM, KAR,
ORT, CHI
E INT, NEU,
HEM, KAR,
ORT, CHI
E INT, NEU,
HEM, KAR,
ORT, CHI
Doplatek
za balení
ZAP1
3 258,91
1 115,36
0,00
68,05
35,41
1 429,03
2 204,47
775,44
0,00
68,05
36,93
P
6 668,83
7 261,52
592,69
0,00
68,05
6,05
P
1 905,38
2 204,47
299,09
0,00
68,05
10,68
IND1
UHR1
MFC
P
2 143,55
P
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0168898 XARELTO 15 MG
POR TBL FLM 42X15MG
ABZB
D
0168897 XARELTO 15 MG
POR TBL FLM 28X15MG
ABZB
D
0168904 XARELTO 20 MG
POR TBL FLM 98X20MG
ABZB
D
0168903 XARELTO 20 MG
POR TBL FLM 28X20MG
ABZB
D
POR TBL FLM 60X2.5MG
POR TBL FLM
60X1X2.5MG
POR TBL FLM 20X2.5MG
ABFU
ABFU
GB
GB
P
P
2 484,97
2 484,97
3 957,14
3 957,14
1 472,17
1 472,17
1 472,18
1 472,18
82,83
82,83
49,07
49,07
ABFU
GB
P
828,32
1 400,63
572,31
490,73
82,83
57,23
INJ SOL 10X0.5ML
AGLA
GB
P
937,94
1 508,00
570,06
570,06
93,79
57,01
ASFK
CZ
116,11
116,11
0,00
0,00
34,83
0,00
ASFK
CZ
81,09
147,01
65,92
65,92
64,87
52,74
ANGK
D
113,19
170,97
57,78
57,78
33,96
17,33
INJ SOL 5X5ML/50MG
ANGK
D
162,18
182,81
20,63
20,62
64,87
8,25
INF PSO LQF
1.0GM+50ML
A
10 386,36
10 386,36
0,00
0,00
6 676,75
0,00
POR GTT EML
1X5ML/100MG
AZEH
SK
99,00
99,00
0,00
0,00
19,80
0,00
INJ SOL 5X1ML/10MG
ABHP
CZ
41,26
54,56
13,30
13,30
16,50
B01AF02
p.o.
Apixaban
0168327 ELIQUIS 2,5 MG
0168328 ELIQUIS 2,5 MG
0168326 ELIQUIS 2,5 MG
B01AX05
parent.
Fondaparinux
0026409 ARIXTRA 2,5 MG/0,5 ML
B02AA02
p.o.
Kyselina tranexamová
0042613 EXACYL
B02AA02
parent.
POR TBL FLM 20X500MG
Kyselina tranexamová
0049990 EXACYL
B02AA03
p.o.
INJ SOL 5X5ML/500MG
Kyselina aminomethylbenzoová
0002123 PAMBA
B02AA03
parent.
POR TBL NOB 10X250MG
Kyselina aminomethylbenzoová
0042630 PAMBA
B02AB02
parent.
Alfa1 antitrypsin
0021850 TRYPSONE 1,0 G
B02BA01
p.o.
B02BA01
parent.
S
P
Fytomenadion
0000720 KANAVIT
0000489 KANAVIT
Úhrada
EKV2
Fytomenadion
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
5,32
Stránka 34 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
B02BB01
Doplněk názvu
parent.
0062465 HAEMOCOMPLETTAN P
parent.
ZEM
LIM1 OME1
ACGM
D
ACGM
INJ+INF PLV SOL
1X1000MG
INJ+INF PLV SOL
1X2000MG
Kombinace koagulačních faktorů IX, II, VII a X
INJ PSO LQF 1+1X20ML
AOCZ
INJ PSO LQF 1X600UT+S ABXG
0006480 OCPLEX
0075634 PROTHROMPLEX TOTAL NF
B02BD02
parent.
Doplatek
za balení
ZAP1
9 767,74
2 871,24
0,00
34 482,50
14 356,20
15 624,65
19 659,52
4 034,87
0,00
39 061,63
10 087,18
P
P
5 214,82
6 257,79
7 515,56
6 257,83
2 300,74
0,04
0,00
0,00
3 650,30
3 650,35
1 610,49
0,02
IND1
UHR1
MFC
A
6 896,50
D
A
GB
A
A
A
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Koagulační faktor VIII
0028055 ADVATE 250 IU
0168926 ADVATE 250 IU
0027196 KOGENATE BAYER 250 IU
INJ PSO LQF 250IU+5ML
INJ PSO LQF 250IU+2ML
INJ PSO LQF 250UT
NAST
ABXG
ZBXG
ABZB
A
A
D
A
A
A
P
P
P
2 618,53
2 713,10
2 713,10
6 045,59
5 956,97
5 956,97
3 427,06
3 243,87
3 243,87
0,00
0,00
0,00
5 237,06
5 426,20
5 426,20
6 854,12
6 487,74
6 487,74
0028056 ADVATE 500 IU
0168927 ADVATE 500 IU
0027195 KOGENATE BAYER 500 IU
INJ PSO LQF 500IU+5ML
INJ PSO LQF 500IU+2ML
INJ PSO LQF 500UT
NAST
INJ PSO LQF
1X500UT+SOL
INJ PSO LQF 1X500UT
ABXG
ZBXG
ABZB
A
A
D
A
A
A
P
P
P
5 237,06
5 426,64
5 426,65
11 719,13
11 487,68
11 487,68
6 482,07
6 061,04
6 061,03
0,00
0,00
0,00
5 237,06
5 426,64
5 426,65
6 482,07
6 061,04
6 061,03
AOCZ
GB
B
P
5 446,70
5 899,65
452,95
0,00
5 446,70
452,95
ABXG
A
B
P
5 446,70
9 375,65
3 928,95
0,00
5 446,70
3 928,95
INJ PSO LQF 1000IU+5ML
INJ PSO LQF 1000IU+2ML
INJ PSO LQF
1X1000UT+SO
INJ PSO LQF 1000UT
NAST
ABXG
ZBXG
AOCZ
A
A
GB
A
A
B
P
P
P
10 474,11
10 474,11
10 893,40
22 269,77
22 269,77
11 275,10
11 795,66
11 795,66
381,70
0,00
0,00
0,00
5 237,06
5 237,06
5 446,70
5 897,83
5 897,83
190,85
ABZB
D
B
P
10 893,40
21 970,07
11 076,67
0,00
5 446,70
5 538,34
0168929 ADVATE 1500 IU
0028058 ADVATE 1500 IU
INJ PSO LQF 1500IU+2ML
INJ PSO LQF 1500IU+5ML
ZBXG
ABXG
A
A
A
A
P
P
15 711,17
15 711,17
32 961,00
32 961,00
17 249,83
17 249,83
0,00
0,00
5 237,06
5 237,06
5 749,94
5 749,94
0500044 ADVATE 2000 IU
INJ PSO LQF 2000IU+5ML
ABXG
A
A
P
20 948,22
41 458,59
20 510,37
0,00
5 237,06
5 127,59
A HEM
E
P
11 208,88
11 208,88
0,00
0,00
224 177…
0,00
A HEM
E
P
20 111,84
20 111,84
0,00
0,00
201 118…
0,00
0058279 OCTANATE 50 IU/ML
0116094 RECOMBINATE 500 IU
0028057 ADVATE 1000 IU
0168928 ADVATE 1000 IU
0058700 OCTANATE 100 IU/ML
0027197 KOGENATE BAYER 1000 IU
B02BD03
parent.
0107498 FEIBA NF 500 J.
Antiinhibiční komplex koagulačních faktorů (FEIBA)
INJ PSO LQF
ABXG A
1X500UT+PREV J
0107499 FEIBA NF 1000 J.
Úhrada
EKV2
Fibrinogen lidský
0062464 HAEMOCOMPLETTAN P
B02BD01
DRZ
INJ PSO LQF
1X1KU+PREV J
ABXG
A
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 35 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
B02BD04
Doplněk názvu
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
A HEM
E
A HEM
E
IND1
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
6 257,98
631,40
0,00
7 877,05
883,94
5 626,58
9 958,88
4 332,30
0,00
7 877,05
6 065,10
UHR1
MFC
P
5 626,58
P
DNC
Doplatek
za EKV1
Koagulační faktor IX
0057477 OCTANINE F 500
INJ PSO LQF 1X500UT
AOCZ
GB
0019971 MONONINE 500 IU
INJ PSO LQF 1X500IU
ZCGM
D
0127717 IMMUNINE BAXTER 600 IU
INJ PSO LQF
1X600IU+5ML
ABXT
CZ
A HEM
E
P
6 751,89
7 525,33
773,44
0,00
7 877,60
902,39
0057481 OCTANINE F 1000
INJ PSO LQF 1X1KU
AOCZ
GB
A HEM
E
P
11 253,15
11 941,40
688,25
0,00
7 877,05
481,77
0127718 IMMUNINE BAXTER 1200 IU
INJ PSO LQF
1X1200IU+10ML
ABXT
CZ
A HEM
E
P
13 503,78
13 503,78
0,00
0,00
7 877,14
0,00
ABXG
A
A HEM
E
P
7 121,72
7 121,72
0,00
0,00
71 217,20
0,00
P
P
2 723,34
2 723,34
3 324,57
4 168,61
601,23
1 445,27
0,00
0,00
5 446,68
5 446,68
1 202,46
2 890,54
B02BD05
parent.
Koagulační faktor VII
0090099 FACTOR VII BAXTER 600 IU
B02BD06
parent.
INJ PSO LQF 600UT+SOL
Koagulační faktor VIII a von Willebrandův faktor v kombinaci
INJ PSO LQF 1X250UT
B
AGFO E
INJ PSO LQF 1X250UT
B
ABXG A
0087238 FANHDI 25 I.U./ML
0089027 IMMUNATE STIM PLUS 250
0087239 FANHDI 50 I.U./ML
0089028 IMMUNATE STIM PLUS 500
0088336 HAEMATE P
INJ PSO LQF 1X500UT
INJ PSO LQF 1X500UT
INJ PSO LQF 1X500UT
AGFO
ABXG
ACGM
E
A
D
B
B
B
P
P
P
5 446,70
5 446,70
8 132,23
6 543,26
8 055,96
8 412,83
1 096,56
2 609,26
280,60
0,00
0,00
0,00
5 446,70
5 446,70
8 132,23
1 096,56
2 609,26
280,60
0087240 FANHDI 100 I.U./ML
0089029 IMMUNATE STIM PLUS 1000
INJ PSO LQF 1X1KU
INJ PSO LQF 1X1KU
AGFO
ABXG
E
A
B
B
P
P
10 893,40
10 893,40
12 351,07
15 420,44
1 457,67
4 527,04
0,00
0,00
5 446,70
5 446,70
728,84
2 263,52
0049128 FANHDI 100 I.U./ML
INJ PSO LQF 1X1.5KU
AGFO
E
B
P
16 340,09
18 104,36
1 764,27
0,00
5 446,70
588,09
B02BD08
parent.
Úhrada
EKV2
Eptakog alfa (aktivovaný)
0029448 NOVOSEVEN 50 KIU (1 MG)
INJ PSO LQF 1MG
ANOO
DK
A HEM
E
P
17 348,13
17 661,36
313,23
0,00
867 406…
15 661,50
0025901 NOVOSEVEN 60 KIU (1,2 MG)
INJ PSO LQF 1.2MG+STŘ
ANOO
DK
A HEM
E
P
20 643,41
22 150,14
1 506,73
0,00
860 142…
62 780,42
0029449 NOVOSEVEN 100 KIU (2 MG)
INJ PSO LQF 2MG
ANOO
DK
A HEM
E
P
34 457,26
34 457,26
0,00
0,00
861 431…
0,00
0025902 NOVOSEVEN 120 KIU (2,4 MG)
INJ PSO LQF 2.4MG+STŘ
ANOO
DK
A HEM
E
P
41 722,67
43 428,48
1 705,81
0,00
869 222…
35 537,71
0025903 NOVOSEVEN 240 KIU (4,8 MG)
INJ PSO LQF 4.8MG+STŘ
ANOO
DK
A HEM
E
P
83 445,35
85 985,27
2 539,92
0,00
869 222…
26 457,50
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 36 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0029450 NOVOSEVEN 250 KIU (5 MG)
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
INJ PSO LQF 5MG
ANOO
DK
A HEM
E
INJ SOL 4X2ML/250MG
AOAL
P
A
INJ PLV SOL 1X250MCG
INJ PSO LQF 1X
(250MCG+0.72ML)
AAEB
AAEB
NL
NL
S
S
0167471 REVOLADE 25 MG
POR TBL FLM 28X25MG
AGKC
IRL
0167474 REVOLADE 50 MG
POR TBL FLM 28X50MG
AGKC
IRL
POR TBL RET 30
APFB
POR TBL MND 30X100MG
POR GTT SOL 30 ML
POR SIR 150ML
B02BX01
parent.
parent.
B03AA07
p.o.
p.o.
p.o.
B03AC01
parent.
B03AC02
parent.
0017991 VENOFER
B03AC07
parent.
0151436 FERRLECIT
B03AD02
0089141
0169452
0089140
0169451
p.o.
FERRETAB COMP.
FERRETAB COMP.
FERRETAB COMP.
FERRETAB COMP.
B03AD03
p.o.
0092160 TARDYFERON-FOL
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
85 794,80
85 794,80
0,00
0,00
857 948…
0,00
98,97
142,36
43,39
0,00
148,45
65,08
P
P
16 442,73
16 442,73
17 493,74
17 493,74
1 051,01
1 051,01
0,00
0,00
1 973,14
1 973,14
126,12
126,12
S
P
25 695,52
27 669,89
1 974,37
0,00
1 835,39
141,03
S
P
50 992,11
54 480,80
3 488,69
0,00
1 821,15
124,60
F
80,65
80,65
0,00
0,00
2,69
0,00
AVFN
AVFN
AVFN
F
F
F
145,39
72,70
72,70
156,53
131,16
135,02
11,14
58,46
62,32
11,13
5,57
5,57
4,85
4,85
4,85
0,37
3,90
4,15
AVFN
AVFN
F
F
A
A
5 848,76
1 169,75
15 837,40
3 425,43
9 988,64
2 255,68
0,00
0,00
146,22
146,22
249,72
281,96
AVFN
F
A
1 169,75
1 665,06
495,31
0,00
146,22
61,91
ASFK
CZ
A
877,31
877,32 X
0,01
0,00
146,22
0,00
AGCL
AGCL
AGCL
AGCL
A
A
A
A
154,86
154,86
46,46
46,46
160,39
160,39
50,61
50,61
5,53
5,53
4,15
4,15
5,53
5,53
1,66
1,66
3,10
3,10
3,10
3,10
0,11
0,11
0,28
0,28
APFB
F
92,91
92,91
0,00
0,00
3,10
0,00
Úhrada
EKV2
Síran železnatý
Dextriferon
0016594 MALTOFER TABLETY
0016595 MALTOFER
0016592 MALTOFER
0102919 FERINJECT
0155379 FERINJECT
DNC
Eltrombopag
0014711 TARDYFERON
B03AB05
MFC
Romiplostim
0500552 NPLATE 250 MCG
0167449 NPLATE 250 MCG
B02BX05
P
UHR1
Etamsylát
0017011 DICYNONE 250
B02BX04
IND1
Komplex železa s karboximaltosou
INJ SOL 5X10ML
INJ SOL 1X10ML
Oxid železitý se sacharózou
INJ SOL 5X5ML
Glukonan sodno-železitý
INJ SOL 6X5ML/62.5MG
Fumaran železnatý a kyselina listová
POR CPS DUR 100
POR CPS DUR 100
POR CPS DUR 30
POR CPS DUR 30
Síran železnatý a kyselina listová
POR TBL RET 30
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 37 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
B03AD04
Doplněk názvu
p.o.
p.o.
ZEM
LIM1 OME1
POR TBL MND 30
AVFN
F
0059571 FERRO-FOLGAMMA
0059570 FERRO-FOLGAMMA
0059569 FERRO-FOLGAMMA
Železo v kombinaci s kyanokobalaminem a kyselinou listovou
POR CPS MOL 100
AWGP D
POR CPS MOL 50
AWGP D
POR CPS MOL 20
AWGP D
B03AE10
Různé jiné kombinace železa
p.o.
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0119654 SORBIFER DURULES
92,91
176,96
84,05
84,05
3,10
2,80
149,86
74,93
29,97
329,90
168,07
81,37
180,04
93,14
51,40
180,04
90,02
36,01
4,50
4,50
4,50
5,40
5,59
7,71
15,50
15,50
4,49
0,31
25,95
32,98
30,70
30,92
45,91
40,80
43,77
5,35
2,67
1,60
1,07
1,06
0,44
7,75
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,53
6,73
0,78
1,98
3,07
4,64
6,89
28,56
2,63
POR TBL FLM
100X100MG
POR CPS MOL 100
POR CPS MOL 50
POR CPS MOL 30
POR CPS MOL 20
POR SIR 1X100ML
POR GTT SOL 1X30ML
POR TBL FLM 50X100MG
AEGB
H
224,25
239,75
ARAT
ARAT
ARAT
ARAT
ARAT
ARAT
AEGB
D
D
D
D
D
D
H
149,86
74,93
44,96
29,97
29,97
6,47
112,13
175,81
107,91
75,66
60,89
75,88
47,27
155,90
0000641 VITAMIN B12 LÉČIVA 300 MCG
INJ SOL 5X1ML/300RG
AZNP
CZ
25,40
43,88
18,48
4,42
0,60
0,44
0000643 VITAMIN B12 LÉČIVA 1000 MCG
INJ SOL 5X1ML/1000RG
AZNP
CZ
41,83
56,56
14,73
14,73
0,30
0,11
POR TBL OBD 30X10MG
AZNP
CZ
P
91,14
92,80
1,66
1,65
1,52
0,03
0026700 NEORECORMON 500 IU
INJ SOL 6X0.3ML
ARRG
GB
A
P
701,02
1 034,77
333,75
0,00
233,67
111,25
0149618
0149617
0029799
0014968
INJ SOL 6X0.5ML II
INJ SOL 6X0.5ML I
INJ SOL 6X0.5ML
INJ SOL 6X0.5ML/1KU
ZRAT
ARAT
AMZI
AJCG
D
D
D
CZ
A
A
A
A
P
P
P
P
1 305,99
1 305,99
1 402,05
1 402,05
1 305,99
1 305,99
1 640,81
1 944,57
0,00
0,00
238,76
542,52
0,00
0,00
0,00
0,00
217,67
217,67
233,68
233,68
0,00
0,00
39,79
90,42
ZRAT
ARAT
ASZK
D
D
A
A
A
A
P
P
P
2 311,31
2 311,31
2 598,08
2 311,31
2 311,31
2 598,08 X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,61
192,61
216,51
0,00
0,00
0,00
0026704 NEORECORMON 2 000 IU
0014969 EPREX 400 IU/0,1ML
INJ SOL 6X0.5ML II
INJ SOL 6X0.5ML I
SDR+IVN INJ SOL
6X1.0ML
INJ SOL 6X0.3ML
INJ SOL 6X0.5ML/2KU
ARRG
AJCG
GB
CZ
A
A
P
P
2 804,08
2 804,08
3 914,81
4 173,01
1 110,73
1 368,93
0,00
0,00
233,67
233,67
92,56
114,08
0149622 EPORATIO 3000 IU/0,5 ML
INJ SOL 6X0.5ML II
ZRAT
D
A
P
3 444,45
3 444,45
0,00
0,00
191,36
0003424
0094584
0003423
0094329
0094328
0099138
0097402
AKTIFERRIN COMPOSITUM
AKTIFERRIN
AKTIFERRIN COMPOSITUM
AKTIFERRIN
AKTIFERRIN
AKTIFERRIN
SORBIFER DURULES
B03BA01
B03BB01
parent.
p.o.
parent.
X
X
X
X
X
X
Kyanokobalamin
Kyselina listová
0076064 ACIDUM FOLICUM LÉČIVA
B03XA01
Úhrada
EKV2
Dextriferron a kyselina listová
0016593 MALTOFER FOL TABLETY
B03AE01
DRZ
Erytropoetin
EPORATIO 1000 IU/0,5 ML
EPORATIO 1000 IU/0,5 ML
ABSEAMED 1000 IU/0,5 ML
EPREX 200 IU/0,1ML
0149620 EPORATIO 2000 IU/0,5 ML
0149619 EPORATIO 2000 IU/0,5 ML
0029227 BINOCRIT 2000 IU/1,0 ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
0,00
Stránka 38 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0149621 EPORATIO 3000 IU/0,5 ML
0029229 BINOCRIT 3000 IU/0,3 ML
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0,00
0,00
0,00
0,00
191,36
213,30
0,00
0,00
INJ SOL 6X0.5ML I
SDR+IVN INJ SOL
6X0.3ML
INJ SOL 6X0.9ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML
INJ SOL 6X0.3ML
INJ SOL 6X0.3ML/3KU
ARAT
ASZK
D
A
A
A
P
P
3 444,45
3 839,39
3 444,45
3 839,39 X
AHLS
ASZK
GB
A
A
A
P
P
4 206,13
701,02
4 669,19
848,07
463,06
147,05
0,00
0,00
233,67
233,67
25,73
49,02
ARRG
AJCG
GB
CZ
A
A
P
P
4 206,13
4 206,13
5 185,98
5 498,75
979,85
1 292,62
0,00
0,00
233,67
233,67
54,44
71,81
INJ SOL 6X0.5ML II
INJ SOL 6X0.5ML I
SDR+IVN INJ SOL
6X0.4ML
INJ SOL 6X0.3ML
INJ SOL 6X0.4ML/4KU
SDR+IVN INJ SOL
1X0.4ML
ZRAT
ARAT
ASZK
D
D
A
A
A
A
P
P
P
4 548,80
4 548,80
5 058,62
4 548,80
4 548,80
5 058,62 X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189,53
189,53
210,78
0,00
0,00
0,00
ARRG
AJCG
ASZK
GB
CZ
A
A
A
A
P
P
P
5 608,16
5 608,16
934,70
7 338,02
7 699,20
1 110,79
1 729,86
2 091,04
176,09
0,00
0,00
0,00
233,67
233,67
233,68
72,08
87,13
44,02
ZRAT
ARAT
ASZK
D
D
A
A
A
A
P
P
P
6 212,72
6 212,72
6 277,85
6 212,72
6 212,72
6 277,85 X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207,09
207,09
209,26
0,00
0,00
0,00
ASZK
A
A
P
1 168,37
1 373,15
204,78
0,00
233,67
40,96
0026708 NEORECORMON 5 000 IU
INJ SOL 6X0.5ML II
INJ SOL 6X0.5ML I
SDR+IVN INJ SOL
6X0.5ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.5ML
INJ SOL 6X0.3ML
ARRG
GB
A
P
7 010,09
9 507,10
2 497,01
0,00
233,67
83,23
0014975 EPREX 1000 IU/0,1ML
0026717 NEORECORMON 6 000 IU
INJ SOL 6X0.6ML/6KU
INJ SOL 6X0.3ML
AJCG
ARRG
CZ
GB
A
A
P
P
8 412,24
8 412,24
10 408,86
10 840,34
1 996,62
2 428,10
0,00
0,00
233,67
233,67
55,46
67,45
0149632
0149631
0014971
0026709
INJ SOL 6X1ML II
INJ SOL 6X1ML I
INJ SOL 6X1ML/10KU
INJ SOL 6X0.6ML
ZRAT
ARAT
AJCG
ARRG
D
D
CZ
GB
A
A
A
A
P
P
P
P
11 699,57
11 699,57
14 020,40
14 020,40
11 699,57
11 699,57
17 602,11
17 727,85
0,00
0,00
3 581,71
3 707,45
0,00
0,00
0,00
0,00
194,99
194,99
233,67
233,67
0,00
0,00
59,70
61,79
0149636 EPORATIO 20000 IU/1,0 ML
0149635 EPORATIO 20000 IU/1,0 ML
INJ SOL 4X1ML II
INJ SOL 4X1ML I
ZRAT
ARAT
D
D
A
A
P
P
16 954,81
16 954,81
16 954,81
16 954,81
0,00
0,00
0,00
0,00
211,94
211,94
0,00
0,00
0149641 EPORATIO 30000 IU/1,0ML
0149642 EPORATIO 30000 IU/1,0ML
0149570 BINOCRIT 30000 IU/0,75ML
INJ SOL 4X1ML I
INJ SOL 4X1ML II
SDR+IVN INJ SOL
1X0.75ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.75ML
INJ SOL 1X0.75ML
ARAT
ZRAT
ASZK
D
D
A
A
A
A
P
P
P
23 425,38
23 425,38
6 277,85
23 425,38
23 425,38
6 277,85 X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195,21
195,21
209,26
0,00
0,00
0,00
ASZK
A
A
P
6 277,85
6 277,85 X
0,00
0,00
209,26
0,00
ZHLS
GB
A
P
7 010,21
7 667,52
657,31
0,00
233,67
0029843 RETACRIT 3000 IU/0,9 ML
0029228 BINOCRIT 3000 IU/0,3 ML
0026705 NEORECORMON 3 000 IU
0014973 EPREX 1000 IU/0,1ML
0149624 EPORATIO 4000 IU/0,5 ML
0149623 EPORATIO 4000 IU/0,5 ML
0029231 BINOCRIT 4000 IU/0,4 ML
0026716 NEORECORMON 4 000 IU
0014970 EPREX 1000 IU/0,1ML
0029230 BINOCRIT 4000 IU/0,4 ML
0149626 EPORATIO 5000 IU/0,5 ML
0149625 EPORATIO 5000 IU/0,5 ML
0029233 BINOCRIT 5000 IU/0,5 ML
0029232 BINOCRIT 5000 IU/0,5 ML
EPORATIO 10000 IU/1,0 ML
EPORATIO 10000 IU/1,0 ML
EPREX 1000 IU/0,1ML
NEORECORMON 10 000 IU
0168008 BINOCRIT 30000 IU/0,75ML
0029855 RETACRIT 30000 IU/0,75 ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
21,91
Stránka 39 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
4 378,94
0,00
233,67
36,49
0028070 NEORECORMON 30 000 IU
INJ SOL 4X0.6ML
ARRG
GB
A
P
28 040,81
0149572 BINOCRIT 40000 IU/1,0ML
ASZK
A
A
P
8 199,50
8 199,50 X
0,00
0,00
204,99
0,00
ASZK
A
A
P
8 199,50
8 199,50 X
0,00
0,00
204,99
0,00
0014982 EPREX 40 000 IU/ML
SDR+IVN INJ SOL
1X1.0ML
SDR+IVN INJ SOL
1X1.0ML
INJ SOL 1X1ML/40KU
AJCG
CZ
A
P
9 346,94
11 143,46
1 796,52
0,00
233,67
44,91
0026693 NEORECORMON 50 000 IU
INJ PLV SOL 1VIA+1AMP
ARRG
GB
A
P
11 683,67
15 111,10
3 427,43
0,00
233,67
68,55
SDR+IVN INJ SOL
1X0.4ML NB
SDR+IVN INJ SOL
1X0.4ML II
AAEB
NL
A
P
519,27
581,67
62,40
0,00
233,67
28,08
AAEB
NL
A
P
519,27
581,67
62,40
0,00
233,67
28,08
SDR INJ SOL 1X0.5ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.5ML II
SDR+IVN INJ SOL
1X0.5ML NB
AAEB
AAEB
NL
NL
A
A
P
P
1 038,55
1 038,55
1 145,12
1 175,71
106,57
137,16
0,00
0,00
233,68
233,68
23,98
30,86
AAEB
NL
A
P
1 038,55
1 175,71
137,16
0,00
233,68
30,86
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML II
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML NB
AAEB
NL
A
P
1 557,83
1 650,16
92,33
0,00
233,67
13,85
AAEB
NL
A
P
1 557,83
1 650,16
92,33
0,00
233,67
13,85
SDR INJ SOL 1X0.4ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.4ML II
SDR+IVN INJ SOL
1X0.4ML NB
AAEB
AAEB
NL
NL
A
A
P
P
2 077,10
2 077,10
2 205,50
2 268,50
128,40
191,40
0,00
0,00
233,67
233,67
14,44
21,53
AAEB
NL
A
P
2 077,10
2 268,50
191,40
0,00
233,67
21,53
SDR+IVN INJ SOL
1X0.5ML II
SDR+IVN INJ SOL
1X0.5ML NB
AAEB
NL
A
P
2 596,37
2 709,73
113,36
0,00
233,67
10,20
AAEB
NL
A
P
2 596,37
2 709,73
113,36
0,00
233,67
10,20
SDR INJ SOL 1X0.3ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML NB
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML II
AAEB
AAEB
NL
NL
A
A
P
P
3 115,65
3 115,65
3 263,50
3 376,64
147,85
260,99
0,00
0,00
233,67
233,67
11,09
19,57
AAEB
NL
A
P
3 115,65
3 376,64
260,99
0,00
233,67
19,57
SDR+IVN INJ SOL
1X0.4ML NB
AAEB
NL
A
P
4 154,19
4 429,51
275,32
0,00
233,67
15,49
0168010 BINOCRIT 40000 IU/1,0ML
B03XA02
parent.
0149575 ARANESP 10 MCG
0028426 ARANESP 20 MCG (SURECLICK)
0149579 ARANESP 20 MCG
0028185 ARANESP 20 MCG
0149581 ARANESP 30 MCG
0028186 ARANESP 30 MCG
0028427 ARANESP 40 MCG (SURECLICK)
0149583 ARANESP 40 MCG
0028187 ARANESP 40 MCG
0149585 ARANESP 50 MCG
0028188 ARANESP 50 MCG
0028430 ARANESP 60 MCG (SURECLICK)
0028189 ARANESP 60 MCG
0028190 ARANESP 80 MCG
Úhrada
EKV2
Darbepoetin alfa
0028183 ARANESP 10 MCG
0149587 ARANESP 60 MCG
32 419,75
Doplatek
za balení
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 40 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0149589 ARANESP 80 MCG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
SDR+IVN INJ SOL
1X0.4ML II
SDR INJ SOL 1X0.4ML
AAEB
NL
A
P
4 154,19
4 429,51
275,32
0,00
233,67
15,49
AAEB
NL
A
P
4 154,19
4 507,33
353,14
0,00
233,67
19,86
SDR INJ SOL 1X0.5ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.5ML II
SDR+IVN INJ SOL
1X0.5ML NB
AAEB
AAEB
NL
NL
A
A
P
P
5 192,75
5 192,75
5 314,82
5 540,05
122,07
347,30
0,00
0,00
233,67
233,67
5,49
15,63
AAEB
NL
A
P
5 192,75
5 540,05
347,30
0,00
233,67
15,63
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML II
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML NB
AAEB
NL
A
P
7 675,51
7 675,51
0,00
0,00
230,27
0,00
AAEB
NL
A
P
7 675,51
7 675,51
0,00
0,00
230,27
0,00
SDR+IVN INJ SOL
1X0.6ML NB
SDR+IVN INJ SOL
1X0.6ML II
AAEB
NL
A
P
15 083,55
15 083,55
0,00
0,00
226,25
0,00
AAEB
NL
A
P
15 083,55
15 083,55
0,00
0,00
226,25
0,00
SDR INJ SOL 1X1ML
SDR+IVN INJ SOL 1X1ML
II
SDR+IVN INJ SOL 1X1ML
NB
AAEB
AAEB
NL
NL
A
A
P
P
23 223,82
23 780,28
23 223,82
23 780,28
0,00
0,00
0,00
0,00
209,01
214,02
0,00
0,00
AAEB
NL
A
P
23 780,28
23 780,28
0,00
0,00
214,02
0,00
0500244 MIRCERA 30 MCG/0,3 ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML
ARRG
GB
A
P
1 752,55
1 830,45
77,90
0,00
233,67
10,39
0029015 MIRCERA 50 MCG/0,3 ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML
ARRG
GB
A
P
2 920,92
2 987,12
66,20
0,00
233,67
5,30
0029016 MIRCERA 75 MCG/0,3 ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML
ARRG
GB
A
P
4 381,37
4 408,04
26,67
0,00
233,67
1,42
0029017 MIRCERA 100 MCG/0,3 ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML
ARRG
GB
A
P
5 816,75
5 816,75
0,00
0,00
232,67
0,00
0500247 MIRCERA 120 MCG/0,3 ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML
ARRG
GB
A
P
6 929,14
6 929,14
0,00
0,00
230,97
0,00
0029018 MIRCERA 150 MCG/0,3 ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML
ARRG
GB
A
P
8 501,00
8 501,00
0,00
0,00
226,69
0,00
0029019 MIRCERA 200 MCG/0,3 ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML
ARRG
GB
A
P
11 120,69
11 120,69
0,00
0,00
222,41
0,00
0028431 ARANESP 80 MCG (SURECLICK)
0028432 ARANESP 100 MCG (SURECLICK)
0149591 ARANESP 100 MCG
0028191 ARANESP 100 MCG
0149595 ARANESP 150 MCG
0028192 ARANESP 150 MCG
0028193 ARANESP 300 MCG
0149597 ARANESP 300 MCG
0028435 ARANESP 500 MCG (SURECLICK)
0149599 ARANESP 500 MCG
0028194 ARANESP 500 MCG
B03XA03
parent.
Úhrada
EKV2
Pegepoetin beta
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 41 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0029020 MIRCERA 250 MCG/0,3 ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.3ML
ARRG
GB
A
P
13 723,45
13 723,45
0,00
0,00
219,58
0,00
0500248 MIRCERA 360 MCG/0,6 ML
SDR+IVN INJ SOL
1X0.6ML
ARRG
GB
A
P
19 378,59
19 378,59
0,00
0,00
215,32
0,00
0097908 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5%
0097907 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5%
0138450 ALBUNORM 5%
INF SOL 1X500ML
INF SOL 1X250ML
INF SOL 1X250ML
AGFO
AGFO
AOCZ
E
E
GB
A
A
A
2 431,29
1 215,64
1 215,64
2 660,26
1 481,66
1 506,74
228,97
266,02
291,10
0,00
0,00
0,00
97,25
97,25
97,25
9,16
21,28
23,29
0158151
0119095
0119094
0138455
0104050
0104051
0097910
0042144
0138453
0097909
0104058
INF SOL 1X50ML/10GM
INF SOL 12X100ML
INF SOL 24X50ML
INF SOL 1X100ML
INF SOL 1X50ML
INF SOL 1X100ML
INF SOL 1X100ML
INF SOL 1X10ML
INF SOL 1X50ML
INF SOL 1X50ML
INF SOL 1X250ML
ZCGM
ABXT
ABXT
AOCZ
ABXT
ABXT
AGFO
AGFO
AOCZ
AGFO
ABXT
D
CZ
CZ
GB
CZ
CZ
E
E
GB
E
CZ
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
884,11
22 939,10
22 939,10
1 945,03
972,51
1 945,03
1 945,03
194,50
972,51
972,51
1 215,64
1 017,29
22 939,10
22 939,10
1 945,03
1 064,96
2 162,19
2 196,41
227,20
1 202,43
1 227,49
1 581,64
133,18
0,00
0,00
0,00
92,45
217,16
251,38
32,70
229,92
254,98
366,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,41
95,58
95,58
97,25
97,25
97,25
97,25
97,25
97,25
97,25
97,25
13,32
0,00
0,00
0,00
9,25
10,86
12,57
16,35
22,99
25,50
29,28
AOCZ
GB
A
2 343,32
3 142,46
799,14
0,00
10 986,03
3 746,55
INF SOL 1X500ML VAK
INF SOL 15X500ML I
ABMM
AFRQ
D
F
A
A
121,98
2 546,96
175,38
2 546,96
53,40
0,00
0,00
0,00
243,96
339,59
106,80
0,00
INF SOL 1X250MLVAK+P
INF SOL 1X500MLVAK+P
INF SOL 15X500ML +P
INF SOL 20X500ML
INF SOL
20X500MLVAK+P
INF SOL 10X500ML SKLO
INF SOL 10X500ML+P
INF SOL 25X250ML PVC
INF SOL 10X250ML SKLO
INF SOL 20X500ML
AFRE
AFRE
AFRE
ABMM
AFRE
D
D
D
D
D
A
A
A
A
A
112,90
225,80
3 387,08
7 526,85
4 516,11
174,42
352,77
3 944,61
8 254,39
5 198,92
61,52
126,97
557,53
727,54
682,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752,67
752,67
752,68
752,69
752,69
410,13
423,23
123,90
72,75
113,80
AFRE
AFRE
AFRE
AFRE
ABMM
D
D
D
D
D
A
A
A
A
A
2 258,06
2 258,06
2 822,57
1 129,03
4 516,11
2 670,13
2 670,13
3 810,60
1 585,12
6 564,62
412,07
412,07
988,03
456,09
2 048,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752,69
752,69
752,69
752,69
752,69
137,36
137,36
263,47
304,06
341,42
B05AA01
parent.
Albumin
ALBUREX 20
FLEXBUMIN 200 G/L
FLEXBUMIN 200 G/L
ALBUNORM 20%
HUMAN ALBUMIN 200 G/L BAXTER
HUMAN ALBUMIN 200 G/L BAXTER
HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20%
HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20%
ALBUNORM 20%
HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20%
HUMAN ALBUMIN 50 G/L BAXTER
B05AA02
parent.
Jiné frakce plazmatických bílkovin
0047749 OCTAPLAS
B05AA06
parent.
INF SOL 1X200ML
Želatinové přípravky
0083274 GELOFUSINE
0024355 GELOPLASMA
B05AA07
parent.
0100185
0100189
0003266
0105943
0100191
VOLUVEN
VOLUVEN
VOLUVEN
TETRASPAN 10 %
VOLUVEN
0003262
0003265
0003270
0003261
0105937
VOLUVEN
VOLUVEN
VOLUVEN
VOLUVEN
TETRASPAN 6%
Úhrada
EKV2
Hydroxyethylškrob
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 42 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0105938 TETRASPAN 6%
0105936 TETRASPAN 6%
B05BA03
0096873
0098902
0199950
0146624
0096874
0199949
0199954
0146626
0085570
0146630
0146628
0031456
0146614
0146623
0098901
0199952
0083949
0199953
0050271
0146616
0031455
0146613
0062373
0090674
0085569
0069741
0098894
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INF SOL 10X1000ML
INF SOL 10X500ML
ABMM
ABMM
D
D
A
A
4 516,11
2 258,06
6 582,63
3 674,24
2 066,52
1 416,18
0,00
0,00
752,69
752,69
344,42
472,06
INF SOL 1X500ML-PE
INF SOL 10X1000ML
INF SOL 2000MLPVC
INF SOL 10X1000ML-PE
ABMM
ABXT
ZBCS
AFEK
D
CZ
CZ
I
O
O
O
O
19,33
408,40
81,68
408,40
25,37
410,69
89,65
465,14
6,04
2,29
7,97
56,74
0,00
0,00
0,00
0,00
3,87
4,08
4,08
4,08
1,21
0,02
0,40
0,57
INF SOL 1X1000ML-PE
INF SOL 1000MLPVC
INF SOL 1000MLPP
INF SOL 10X500ML-PE
ABMM
ZBCS
ZBCS
AFEK
D
CZ
CZ
I
O
O
O
O
40,84
40,84
40,84
204,20
49,77
51,52
54,83
353,94
8,93
10,68
13,99
149,74
0,00
0,00
0,00
0,00
4,08
4,08
4,08
4,08
0,89
1,07
1,40
2,99
INF SOL 1X1000ML
INF SOL 20X250ML-PE
AISS
AFEK
SK
I
O
O
40,84
204,20
71,04
626,89
30,20
422,69
0,00
0,00
4,08
4,08
3,02
8,45
INF SOL 10X100ML-PE
AFEK
I
O
40,84
302,09
261,25
0,00
4,08
26,13
INF SOL 12X500ML-SK
AFEK
I
O
259,26
291,57
32,31
0,00
4,32
0,54
INF SOL 12X500ML-SK
AFEK
I
O
259,26
291,57
32,31
0,00
4,32
0,54
INF SOL 1X500ML-PE
AFEK
I
O
21,60
25,18
3,58
0,00
4,32
0,72
INF SOL 20X500ML
INF SOL 500MLPVC
INF SOL 500MLPVC
INF SOL 500MLPP
INF SOL 500MLPP
INF SOL 1X500ML-PP
ABXT
ZBCS
ABCS
ZBCS
ABCS
AFEK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
I
O
O
O
O
O
O
432,09
21,60
21,60
21,60
21,60
21,60
509,67
28,83
28,83
30,25
30,25
30,71
77,58
7,23
7,23
8,65
8,65
9,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
0,78
1,45
1,45
1,73
1,73
1,82
INF SOL 1X500ML-SKL
AFEK
I
O
21,60
32,53
10,93
0,00
4,32
2,19
INF SOL 1X500ML-SKL
AFEK
I
O
21,60
32,53
10,93
0,00
4,32
2,19
INF SOL 1X500ML(SKLO)
INF SOL 1X400ML(SKLO)
INF SOL 1X500ML
INF SOL 1X500ML
INF SOL 30X250ML
AISS
AISS
AISS
AARD
ABXT
SK
SK
SK
CZ
CZ
O
O
O
O
O
21,60
17,28
21,60
21,60
568,60
41,67
40,19
55,41
58,81
680,51
20,07
22,91
33,81
37,21
111,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,32
4,32
4,32
4,32
7,58
4,01
5,73
6,76
7,44
1,49
Úhrada
EKV2
Cukry
GLUKÓZA 5 BRAUN
GLUKÓZA 5% VIAFLO
INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5
5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
GLUKÓZA 5 BRAUN
INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5
INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5
5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA
5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
5% DEXTROSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
GLUKÓZA 5% VIAFLO
INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5
INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5
INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5
INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5
5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
5% DEXTROSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA
ARDEANUTRISOL G 5
GLUKÓZA 5% VIAFLO
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 43 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0042224 5% DEXTROSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0096872 GLUKÓZA 5 BRAUN
0146622 5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0031454 5% DEXTROSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0146612 5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0031453 5% DEXTROSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0146610 5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0086966 ARDEANUTRISOL G 5
0062372 INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA
0199951 INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5
0092767 INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5
0062371 INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA
0047252 GLUKÓZA 5 BRAUN
0096871 GLUKÓZA 5 BRAUN
0047256 GLUKÓZA 5 BRAUN
0069739 ARDEANUTRISOL G 5
0098886 GLUKÓZA 5% VIAFLO
0146627 5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0031451 5% DEXTROSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0146609 5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0062370 INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA
0047241 GLUKÓZA 5 BRAUN
INF SOL 12X250ML
AFEK
I
O
227,44
315,25
87,81
0,00
7,58
2,93
INF SOL 1X250ML-PE
INF SOL 1X250ML-PE
ABMM
AFEK
D
I
O
O
18,95
18,95
28,12
28,33
9,17
9,38
0,00
0,00
7,58
7,58
3,67
3,75
INF SOL 16X250ML-SK
AFEK
I
O
303,25
484,32
181,07
0,00
7,58
4,53
INF SOL 16X250ML-SK
AFEK
I
O
303,25
484,32
181,07
0,00
7,58
4,53
INF SOL 1X250ML-SKL
AFEK
I
O
18,95
30,71
11,76
0,00
7,58
4,70
INF SOL 1X250ML-SKL
AFEK
I
O
18,95
30,71
11,76
0,00
7,58
4,70
INF SOL 1X250ML
INF SOL 1X250ML(SKLO)
INF SOL 200MLPVC
INF SOL 200MLPVC
INF SOL 1X200ML(SKLO)
INF SOL 1X100ML-PE
INF SOL 1X100ML-SKLO
INF SOL 20X100ML-PE
INF SOL 1X80ML
INF SOL 50X100ML
INF SOL 1X100ML-PE
AARD
AISS
ZBCS
ABCS
AISS
ABMM
ABMM
ABMM
AARD
ABXT
AFEK
CZ
SK
CZ
CZ
SK
D
D
D
CZ
CZ
I
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
18,95
18,95
15,16
15,16
15,16
14,71
16,09
347,30
14,29
893,52
17,87
31,70
33,02
27,26
27,26
32,12
20,23
19,03
355,93
29,76
973,82
23,63
12,75
14,07
12,10
12,10
16,96
5,52
2,94
8,63
15,47
80,30
5,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,58
7,58
7,58
7,58
7,58
14,71
16,09
17,37
17,86
17,87
17,87
5,10
5,63
6,05
6,05
8,48
5,52
2,94
0,43
19,34
1,61
5,76
INF SOL 1X100ML-SKL
AFEK
I
O
17,87
23,84
5,97
0,00
17,87
5,97
INF SOL 1X100ML-SKL
AFEK
I
O
17,87
23,84
5,97
0,00
17,87
5,97
INF SOL 1X100ML(SKLO)
INF SOL 20X10MLPLA.AMP
AISS
ABMM
SK
D
O
O
17,87
47,37
30,47
51,60
12,60
4,23
0,00
0,00
17,87
23,69
12,60
2,12
0096877 GLUKÓZA 10 BRAUN
0031435 10% DEXTROSE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0146686 10% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0146679 10% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0146680 10% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
INF SOL 1X500ML-PE
INF SOL 12X500ML-SK
ABMM
AFEK
D
I
O
O
22,08
281,59
28,31
321,98
6,23
40,39
0,00
0,00
4,42
4,69
1,25
0,67
INF SOL 1X500ML-PE
AFEK
I
O
23,47
30,56
7,09
0,00
4,69
1,42
INF SOL 1X500ML-PP
AFEK
I
O
23,47
31,62
8,15
0,00
4,69
1,63
INF SOL 20X500ML-PP
AFEK
I
O
469,32
729,92
260,60
0,00
4,69
2,61
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 44 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0031434 10% DEXTROSE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0146676 10% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0062377 INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA
0069749 ARDEANUTRISOL G 10
0096878 GLUKÓZA 10 BRAUN
0031436 10% DEXTROSE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0146684 10% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0146719 10% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0031432 10% DEXTROSE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0146674 10% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0086968 ARDEANUTRISOL G 10
0062376 INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA
0146685 10% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0062375 INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA
0031430 10% DEXTROSE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0146673 10% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0003433 10% DEXTROSE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0062374 INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA
0146720 10% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0032350 ARDEANUTRISOL G 10
INF SOL 1X500ML-SKL
AFEK
I
O
23,47
38,05
14,58
0,00
4,69
2,92
INF SOL 1X500ML-SKL
AFEK
I
O
23,47
38,05
14,58
0,00
4,69
2,92
INF SOL 1X500ML(SKLO)
INF SOL 1X500ML
INF SOL 1X1000ML-PE
INF SOL 1X1000ML-SK
AISS
AARD
ABMM
AFEK
SK
CZ
D
I
O
O
O
O
23,47
23,47
47,37
50,99
43,29
60,99
56,25
53,63
19,82
37,52
8,88
2,64
0,00
0,00
0,00
0,00
4,69
4,69
4,74
5,10
3,96
7,50
0,89
0,26
INF SOL 1X1000ML-PE
AFEK
I
O
50,99
59,87
8,88
0,00
5,10
0,89
INF SOL 10X500ML-PE
AFEK
I
O
254,97
481,86
226,89
0,00
5,10
4,54
INF SOL 1X250ML-SKL
AFEK
I
O
25,84
32,08
6,24
0,00
10,34
2,50
INF SOL 1X250ML-SKL
AFEK
I
O
25,84
32,08
6,24
0,00
10,34
2,50
INF SOL 1X250ML
INF SOL 1X250ML(SKLO)
INF SOL 1X250ML-PE
AARD
AISS
AFEK
CZ
SK
I
O
O
O
25,84
25,84
25,84
32,19
34,50
40,79
6,35
8,66
14,95
0,00
0,00
0,00
10,34
10,34
10,34
2,54
3,46
5,98
INF SOL 1X200ML(SKLO)
INF SOL 1X100ML-SKL
AISS
AFEK
SK
I
O
O
20,67
23,95
33,29
26,58
12,62
2,63
0,00
0,00
10,34
23,95
6,31
2,63
INF SOL 1X100ML-SKL
AFEK
I
O
23,95
26,58
2,63
0,00
23,95
2,63
INF SOL 20X100ML-SK
AFEK
I
O
532,44
532,44
0,00
0,00
26,62
0,00
INF SOL 1X100ML(SKLO)
INF SOL 1X100ML-PE
AISS
AFEK
SK
I
O
O
28,06
28,06
31,05
39,07
2,99
11,01
0,00
0,00
28,06
28,06
2,99
11,01
INF SOL 1X100ML
AARD
CZ
O
28,06
46,75
18,69
0,00
28,06
18,69
0096879 GLUKÓZA 20 BRAUN
0086970 ARDEANUTRISOL G 20
INF SOL 1X500ML-PE
INF SOL 1X250ML
ABMM
AARD
D
CZ
A
A
30,07
15,04
46,86
58,51
16,79
43,47
0,00
0,00
6,01
6,02
3,36
17,39
0055632
0047003
0097694
0055628
0002587
INF SOL 1X500ML(SKLO)
INF SOL 1X500ML-PE
INF SOL 1X500ML-PE
INF SOL 1X100ML(SKLO)
INF SOL 20X10MLPLA.AMP
INF SOL 1X80ML
AISS
ZBMM
ABMM
AISS
ABMM
SK
D
D
SK
D
A
A
A
A
A
58,97
60,06
60,06
12,02
24,03
58,97
60,06
60,06
34,44
186,57
0,00
0,00
0,00
22,42
162,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,79
12,01
12,01
12,02
12,02
0,00
0,00
0,00
22,42
81,27
AARD
CZ
A
9,62
64,17
54,55
0,00
12,03
INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA
GLUKÓZA 40 BRAUN
GLUKÓZA 40 BRAUN
INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA
GLUKÓZA 40 BRAUN
0069755 ARDEANUTRISOL G 40
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
68,19
Stránka 45 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
B05BA10
Doplněk názvu
parent.
DRZ
Roztoky pro parenterální výživu, kombinace
INF EML 4X2000ML
ABXT
INF EML 4X2000ML
ABXT
INF EML 4X2000ML
ABXT
0032599 OLICLINOMEL N4-550E
0042607 OLICLINOMEL N7-1000E
0011453 OLICLINOMEL N8-800
B05BB01
parent.
ZEM
LIM1 OME1
CZ
CZ
CZ
S
S
S
IND1
P
P
P
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
4 441,44
5 324,90
5 516,16
1 331,91
1 310,75
1 502,01
0,00
0,00
0,00
1 049,45
1 354,76
1 354,76
449,51
442,37
506,92
UHR1
MFC
3 109,53
4 014,15
4 014,15
DNC
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Elektrolyty
0095773
0044103
0044102
0013447
0107239
0095771
0107240
0095787
0018305
0098880
0003127
HARTMANN´S SOLUTION BP FRESENIUS
HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP
HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP
HARTMANNŮV ROZTOK VIAFLO
HARTMANN´S SOLUTION BP FRESENIUS
HARTMANN´S SOLUTION BP FRESENIUS
HARTMANN´S SOLUTION BP FRESENIUS
HARTMANN´S SOLUTION BP FRESENIUS
RINGERFUNDIN B.BRAUN
FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO
SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V
INTRAVENOUS INFUSION BIEFFE
0059358 RINGERUV ROZTOK BRAUN
0013441
0199930
0005869
0059357
RINGERŮV ROZTOK VIAFLO
INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1
INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1
RINGERUV ROZTOK BRAUN
0013440
0011376
0107343
0199923
0199929
0199928
0199918
0107344
0199927
0107342
0093527
0069695
0083946
0199925
RINGERŮV ROZTOK VIAFLO
RINGERS INJECTION FRESENIUS
RINGERS INJECTION FRESENIUS
INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1
INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1
INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1
INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1
RINGERS INJECTION FRESENIUS
INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1
RINGERS INJECTION FRESENIUS
ARDEAELYTOSOL R 1/1
ARDEAELYTOSOL RL 1/1
INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1
INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1
INF SOL 12X500MLSKLO
INF SOL 10X1000ML
INF SOL 10X500ML
INF SOL 20X500ML
INF SOL 1X500MLPE
INF SOL 1X500ML FR-P
INF SOL 10X500MLPE
INF SOL 1X1000ML FR-P
INF SOL 10X1000ML PE
INF SOL 10X1000ML
INF SOL 1X2000ML I
AFEK
ABMM
ABMM
ABXT
AFEK
AFEK
AFEK
AFEK
ABMM
ABXT
ABXT
I
D
D
CZ
I
I
I
I
D
CZ
CZ
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
208,01
349,22
174,61
349,22
17,46
17,46
174,61
34,93
351,04
358,53
71,84
485,74
386,22
247,03
539,90
39,32
45,22
527,60
72,43
351,04
358,53
71,84
277,73
37,00
72,42
190,68
21,86
27,76
352,99
37,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,67
34,92
34,92
34,92
34,92
34,92
34,92
34,93
35,10
35,85
35,92
46,29
3,70
14,48
19,07
43,72
55,52
70,60
37,50
0,00
0,00
0,00
INF SOL 10X1000ML
(LDPE)
INF SOL 10X1000ML
INF SOL 5000ML PVC
INF SOL 5000ML PVC
INF SOL 10X500ML
(LDPE)
INF SOL 20X500ML
INF SOL 12X500ML SKLO
INF SOL 10X500ML PE
INF SOL 3000ML PP
INF SOL 3000ML PVCVA
INF SOL 2000ML PVC
INF SOL 2000ML PP
INF SOL 1X1000ML PE
INF SOL 1000ML PVC
INF SOL 1X500ML PE
INF SOL 1X500ML
INF SOL 1X500ML
INF SOL 500ML PVC
INF SOL 500ML PVC
ABMM
D
A
370,54
386,22
15,68
0,00
37,05
1,57
ABXT
ZBCS
ABCS
ABMM
CZ
CZ
CZ
D
A
A
A
A
370,54
185,26
185,26
185,26
423,38
224,35
224,35
236,33
52,84
39,09
39,09
51,07
0,00
0,00
0,00
0,00
37,05
37,05
37,05
37,05
5,28
7,82
7,82
10,21
ABXT
AFEK
AFEK
ZBCS
ZBCS
ZBCS
ZBCS
AFEK
ZBCS
AFEK
AARD
AARD
ABCS
ZBCS
CZ
I
I
CZ
CZ
CZ
CZ
I
CZ
I
CZ
CZ
CZ
CZ
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
370,54
222,32
185,26
111,17
111,17
74,11
74,11
37,06
37,06
18,53
18,53
18,53
18,53
18,53
578,12
408,47
527,50
146,44
147,15
105,24
117,53
65,13
67,90
36,19
41,37
41,75
41,91
41,91
207,58
186,15
342,24
35,27
35,98
31,13
43,42
28,07
30,84
17,66
22,84
23,22
23,38
23,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,05
37,05
37,05
37,06
37,06
37,06
37,06
37,06
37,06
37,06
37,06
37,06
37,06
37,06
20,76
31,03
68,45
11,76
11,99
15,57
21,71
28,07
30,84
35,32
45,68
46,44
46,76
46,76
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 46 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0069651 ARDEAELYTOSOL F 1/1
0097749 SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V
INTRAVENOUS INFUSION BIEFFE
0097682 CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN
0107298 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0087742 ARDEAELYTOSOL F 1/1
0058712 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0199941 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0062328 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
IMUNA
0097748 SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V
INTRAVENOUS INFUSION BIEFFE
0107295 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0083947 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0199935 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0096887 CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN
0096886 CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN
0000516 NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA SOLUTIO
ISOTONICA
0000514 NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA SOLUTIO
ISOTONICA
0069181 SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V
INTRAVENOUS INFUSION BIEFFE
0092799 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0199938 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0092798 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0199940 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0084490 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0199934 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0096885 CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN
0098876 FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INF SOL 1X80ML
INF SOL 1X250ML(SKLO)
AARD
ABXT
CZ
CZ
A
A
3,02
9,45
23,21
20,80
20,19
11,35
0,00
0,00
37,75
37,80
252,38
45,40
INF SOL 1X250ML-PE
INF SOL 1X250ML-PE
ABMM
AFEK
D
I
A
A
9,45
9,45
22,89
24,11
13,44
14,66
0,00
0,00
37,80
37,80
53,76
58,64
INF SOL 1X250ML
INF SOL 1X250ML
AARD
ABCS
CZ
CZ
A
A
9,45
9,45
25,16
25,52
15,71
16,07
0,00
0,00
37,80
37,80
62,84
64,28
INF SOL 1X250ML
ZBCS
CZ
A
9,45
25,52
16,07
0,00
37,80
64,28
INF SOL 1X250ML(SKLO)
AISS
SK
A
9,45
31,37
21,92
0,00
37,80
87,68
INF SOL 1X100ML(SKLO)
ABXT
CZ
A
3,78
18,91
15,13
0,00
37,80
151,30
INF SOL 1X100ML-PE
AFEK
I
A
3,78
22,37
18,59
0,00
37,80
185,90
INF SOL 1X100ML
ABCS
CZ
A
3,78
22,37
18,59
0,00
37,80
185,90
INF SOL 1X100ML
ZBCS
CZ
A
3,78
22,37
18,59
0,00
37,80
185,90
INJ SOL 20X20ML LDPE
INJ SOL 20X10ML-LDPE
INJ SOL 10X10ML
ABMM
ABMM
ABHP
D
D
CZ
A
A
A
15,12
7,56
3,78
93,60
79,22
119,41
78,48
71,66
115,63
0,00
0,00
0,00
37,80
37,80
37,80
196,20
358,30
1 156,30
INJ SOL 10X5ML
ABHP
CZ
A
1,89
106,33
104,44
0,00
37,80
2 088,80
INF SOL 1X2000ML II
ABXT
CZ
A
75,62
75,62
0,00
0,00
37,81
0,00
INF SOL 1X2000ML
ABCS
CZ
A
75,62
76,57
0,95
0,00
37,81
0,48
INF SOL 1X2000ML
ZBCS
CZ
A
75,62
76,57
0,95
0,00
37,81
0,48
INF SOL 1X1000ML
ABCS
CZ
A
37,81
42,07
4,26
0,00
37,81
4,26
INF SOL 1X1000ML
ZBCS
CZ
A
37,81
42,07
4,26
0,00
37,81
4,26
INF SOL 1X1000ML PP
ABCS
CZ
A
37,81
43,17
5,36
0,00
37,81
5,36
INF SOL 1X1000ML PP
ZBCS
CZ
A
37,81
43,17
5,36
0,00
37,81
5,36
INF SOL 1X1000MLPE
INF SOL 20X500ML
ABMM
ABXT
D
CZ
A
A
37,81
378,14
43,26
436,38
5,45
58,24
0,00
0,00
37,81
37,81
5,45
5,82
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 47 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0107292 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0003124 SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V
INTRAVENOUS INFUSION BIEFFE
0199931 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0084493 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0107294 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0031486 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0069180 SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V
INTRAVENOUS INFUSION BIEFFE
0092584 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
IMUNA
0059399 0,9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS
INFUSION BP BAXTER
0098872 FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO
0003344 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0107296 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0005873 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0199942 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0097750 SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V
INTRAVENOUS INFUSION BIEFFE
0107291 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0083948 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0199936 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0084489 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0199933 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA
MEDIEKOS F 1/1
0107267 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0069653 ARDEAELYTOSOL F 1/1
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INF SOL 1X1000ML-PE
AFEK
I
A
37,81
44,90
7,09
0,00
37,81
7,09
INF SOL 1X1500ML I
ABXT
CZ
A
56,72
68,06
11,34
0,00
37,81
7,56
INF SOL 1X1500ML PP
ZBCS
CZ
A
56,72
69,64
12,92
0,00
37,81
8,61
INF SOL 1X1500ML PP
ABCS
CZ
A
56,72
69,64
12,92
0,00
37,81
8,61
INF SOL 10X1000ML-PE
AFEK
I
A
378,14
469,46
91,32
0,00
37,81
9,13
INF SOL 12X500ML-SKL
AFEK
I
A
226,87
285,51
58,64
0,00
37,81
9,77
INF SOL 1X1500ML II
ABXT
CZ
A
56,72
71,84
15,12
0,00
37,81
10,08
INF SOL 1X2000ML
AISS
SK
A
75,62
114,10
38,48
0,00
37,81
19,24
INJ SOL 10X1000ML
ABXF
GB
A
378,14
665,39
287,25
0,00
37,81
28,73
INF SOL 30X250ML
INF SOL 20X100ML-SKL
ABXT
AFEK
CZ
I
A
A
283,61
75,62
581,68
370,31
298,07
294,69
0,00
0,00
37,81
37,81
39,74
147,35
INF SOL 10X100ML-PE
AFEK
I
A
37,81
268,44
230,63
0,00
37,81
230,63
INF SOL 1X5000ML
ABCS
CZ
A
189,08
223,72
34,64
0,00
37,82
6,93
INF SOL 1X5000ML
ZBCS
CZ
A
189,08
223,72
34,64
0,00
37,82
6,93
INF SOL 1X500ML(SKLO)
ABXT
CZ
A
18,91
24,58
5,67
0,00
37,82
11,34
INF SOL 1X500ML-PE
AFEK
I
A
18,91
27,26
8,35
0,00
37,82
16,70
INF SOL 1X500ML
ABCS
CZ
A
18,91
27,41
8,50
0,00
37,82
17,00
INF SOL 1X500ML
ZBCS
CZ
A
18,91
27,41
8,50
0,00
37,82
17,00
INF SOL 1X500ML PP
ABCS
CZ
A
18,91
28,99
10,08
0,00
37,82
20,16
INF SOL 1X500ML PP
ZBCS
CZ
A
18,91
28,99
10,08
0,00
37,82
20,16
INF SOL 10X500ML-PE
AFEK
I
A
189,08
305,00
115,92
0,00
37,82
23,18
INF SOL 1X500ML
AARD
CZ
A
18,91
32,93
14,02
0,00
37,82
28,04
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 48 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0042222 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0107299 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR
INJECTION FRESENIUS
0098864 FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO
0018304 RINGERFUNDIN B.BRAUN
0011671 PLASMALYTE ROZTOK
0011670 PLASMALYTE ROZTOK
0069732 ARDEAELYTOSOL D 1/1
0069603 ARDEAELYTOSOL EL 1/1
0049317 CALCIUM GLUCONICUM 10% B.BRAUN
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INF SOL 12X250ML
AFEK
I
A
113,45
237,06
123,61
0,00
37,82
41,20
INF SOL 20X250ML-PE
AFEK
I
A
189,08
574,13
385,05
0,00
37,82
77,01
INF SOL 50X100ML
INF SOL 10X500ML PE
INF SOL 10X1000 ML
INF SOL 20X500 ML
INF SOL 1X500ML
INF SOL 1X500ML
INJ SOL 20X10ML
ABXT
ABMM
ABXT
ABXT
AARD
AARD
ABMM
CZ
D
CZ
CZ
CZ
CZ
D
A
A
A
A
A
A
A
189,08
216,83
442,96
553,36
52,43
79,48
94,53
857,90
239,38
442,96
592,38
53,65
81,31
406,10
668,82
22,55
0,00
39,02
1,22
1,83
311,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,82
43,37
44,30
55,34
104,86
158,96
472,65
133,76
4,51
0,00
3,90
2,44
3,66
1 557,85
INF SOL 10X1000 ML
INF SOL 20X500ML
INF SOL 12X500ML SKLO
ABXT
ABXT
AFEK
CZ
CZ
I
A
A
A
536,48
602,82
502,27
536,48
693,91
1 116,40
0,00
91,09
614,13
0,00
0,00
0,00
53,65
60,28
83,71
0,00
9,11
102,36
INF SOL 12X250ML
AFEK
I
A
251,13
1 070,23
819,10
0,00
83,71
273,03
INF SOL 1X500ML
INF SOL 1X500ML
AARD
AARD
CZ
CZ
A
A
41,86
60,75
59,11
60,75
17,25
0,00
0,00
0,00
83,72
121,50
34,50
0,00
0086980 ARDEAOSMOSOL MA 10
0075513 INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA
0090530 INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA
INF SOL 1X200ML
INF SOL 1X100ML(SKLO)
INF SOL 1X250ML(SKLO)
AARD
AISS
AISS
CZ
SK
SK
A
A
A
11,54
5,77
14,43
42,03
35,64
53,43
30,49
29,87
39,00
0,00
0,00
0,00
72,13
72,13
72,15
190,56
373,38
195,00
0086990 ARDEAOSMOSOL MA 15
INF SOL 1X200ML
AARD
CZ
A
17,30
81,22
63,92
0,00
72,08
266,33
0087000 ARDEAOSMOSOL MA 20
0075516 INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNA
0031477 20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0031476 20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0040162 20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0003401 20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0031475 20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0090533 INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNA
INF SOL 1X200ML
INF SOL 1X200ML(SKLO)
INF SOL 1X500ML SKLO
AARD
AISS
AFEK
CZ
SK
I
A
A
A
23,07
23,07
57,69
48,78
53,27
60,50
25,71
30,20
2,81
0,00
0,00
0,00
72,09
72,09
72,11
80,34
94,38
3,51
INF SOL 16X250ML SKLO
AFEK
I
A
461,55
770,34
308,79
0,00
72,12
48,25
INF SOL 12X250ML
AFEK
I
A
346,16
623,71
277,55
0,00
72,12
57,82
INF SOL 20X100ML SKLO
AFEK
I
A
230,77
696,31
465,54
0,00
72,12
145,48
INF SOL 1X250ML SKLO
AFEK
I
A
28,85
50,42
21,57
0,00
72,13
53,93
INF SOL 1X250ML(SKLO)
AISS
SK
A
28,85
68,22
39,37
0,00
72,13
B05BB02
parent.
Elektrolyty se sacharidy
0011696 PLASMALYTE ROZTOK S GLUKOZOU 5%
0011693 PLASMALYTE ROZTOK S GLUKOZOU 5%
0011479 2.5%DEXTROSE+0.45% SODIUM
CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION
FRESENIUS
0146775 2,5%GLUCOSE+0,45% SODIUM CHLORIDE
IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS
0069660 ARDEAELYTOSOL F 1/2
0069625 ARDEAELYTOSOL ELG 5
B05BC01
parent.
Úhrada
EKV2
Mannitol
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
98,43
Stránka 49 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0075514 INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNA
0069745 ARDEAOSMOSOL MA 20
B05XA01
parent.
parent.
parent.
parent.
parent.
p.o.
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INF SOL 1X100ML(SKLO)
INF SOL 1X80ML
AISS
AARD
SK
CZ
A
A
11,54
9,24
40,30
21,84
28,76
12,60
0,00
0,00
72,13
72,19
179,75
98,44
INF CNC SOL 1X80ML
AARD
CZ
A
18,75
21,55
2,80
0,00
2,34
0,35
INJ SOL 5X10ML 7.5%
AZNP
CZ
A
11,72
161,69
149,97
0,00
2,34
29,99
INF SOL 10X250ML
ZBMM
D
A
98,39
98,39
0,00
0,00
0,08
0,00
INF SOL 1X250ML
ABMM
D
A
50,02
89,61
39,59
0,00
0,20
0,16
INF CNC SOL 1X200ML
AARD
CZ
A
40,02
73,65
33,63
0,00
0,20
0,17
INF CNC SOL 1X80ML
AARD
CZ
A
16,01
29,46
13,45
0,00
0,20
0,17
INF SOL 10X250ML
ZBMM
D
A
937,25
937,25
0,00
0,00
0,37
0,00
INF SOL 20X100ML
ZBMM
D
A
800,35
991,62
191,27
0,00
0,40
0,10
INF CNC SOL 1X80ML
AARD
CZ
A
32,02
42,51
10,49
0,00
0,40
0,13
INF SOL 1X100ML
ABMM
D
A
40,02
53,13
13,11
0,00
0,40
0,13
INF CNC SOL 1X200ML
AARD
CZ
A
80,04
121,35
41,31
0,00
0,40
0,21
INF CNC SOL 1X80ML
AARD
CZ
A
81,26
81,26
0,00
0,00
1,02
0,00
INJ SOL 5X10ML 10%
INJ SOL 10X5ML 10%
ABHP
ABHP
CZ
CZ
A
A
50,79
50,79
68,93 X
69,05 X
18,14
18,26
0,00
0,00
1,02
1,02
0,36
0,37
INJ SOL 1X3ML+JEH
ASHJ
D
S
P
45 798,57
48 201,06
2 402,49
0,00
45 798,57
2 402,49
INJ PLV SOL 1X2100IU
APYL
NL
S
P
26 071,09
28 006,15
1 935,06
0,00
46 555,52
3 455,46
POR TBL NOB
30X0.25MG
AZNP
CZ
P
49,19
0,42
0,00
1,64
0,01
Úhrada
EKV2
Konestat alfa
0167969 RUCONEST 2100 IU
C01AA05
UHR1
Ikatibant
0500220 FIRAZYR 30 MG
B06AC04
IND1
Chlorid sodný
0087714 ARDEAELYTOSOL CONC.
NATRIUMCHLORID 10 %
0000513 NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA 10%
0000512 NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA 10%
B06AC02
LIM1 OME1
Hydrogenuhličitan sodný
0025134 HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ 4.2%(W/V)BRAUN
0098236 HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ 4.2%(W/V)BRAUN
0087764 ARDEAELYTOSOL CONC.
NA.HYDR.CARB.4,2%
0069724 ARDEAELYTOSOL CONC.
NA.HYDR.CARB.4,2%
0025133 HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ 8.4%(W/V)BRAUN
0025132 HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ 8.4%(W/V)BRAUN
0069725 ARDEAELYTOSOL CONC.
NA.HYDR.CARB.8,4%
0011976 HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ 8.4%(W/V)BRAUN
0087825 ARDEAELYTOSOL CONC.
NA.HYDR.CARB.8,4%
B05XA03
ZEM
Chlorid draselný
0069737 ARDEAELYTOSOL CONC.
KALIUMCHLORID 7,45%
0002486 KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7,5%
B05XA02
DRZ
Digoxin
0003542 DIGOXIN 0,250 LÉČIVA
49,61 X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 50 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0083318 DIGOXIN 0,125 LÉČIVA
C01BA08
p.o.
parent.
p.o.
PROPAFENON AL 150
PROLEKOFEN 150 MG
PROPANORM 150 MG
RYTMONORM 150 MG
0091003 RYTMONORM 150 MG
0136250 PROPANORM 300 MG
0053538
0058838
0091277
0099311
PROPAFENON AL 300
PROPANORM 300 MG
PROLEKOFEN 300 MG
RYTMONORM 300 MG
0091004 RYTMONORM 300 MG
C01BC03
parent.
C01BD01
p.o.
CZ
POR TBL FLM 50X20MG
POR TBL FLM 50X20MG
APIB
APIB
A
A
INJ SOL 10X2ML/40MG
AEGB
H
POR TBL FLM
100X150MG
POR TBL FLM 50X150MG
POR TBL FLM 50X150MG
POR TBL FLM 50X150MG
POR TBL FLM
100X150MG
POR TBL FLM 50X150MG
APMP
P
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
29,68
29,68
0,00
0,00
1,98
0,00
210,38
210,38
426,06
426,06
215,68
215,68
215,68
215,68
8,42
8,42
8,63
8,63
72,90
72,90
0,00
0,00
36,45
0,00
CZ
280,49
348,71
68,22
68,22
8,41
2,05
AAPA
ALEK
APMP
AABK
D
SLO
CZ
D
140,25
140,25
140,25
280,49
177,20
196,91
196,91
642,80
36,95
56,66
56,66
362,31
34,11
34,11
34,11
68,22
8,41
8,41
8,41
8,41
2,22
3,40
3,40
10,87
AABK
D
140,25
331,28
191,03
34,11
8,41
11,46
POR TBL FLM
100X300MG
POR TBL FLM 50X300MG
POR TBL FLM 50X300MG
POR TBL FLM 50X300MG
POR TBL FLM
100X300MG
POR TBL FLM 50X300MG
APMP
CZ
373,90
554,79
180,89
136,44
5,61
2,71
AAPA
APMP
ALEK
AABK
D
CZ
SLO
D
186,95
186,95
186,95
373,90
335,01
398,30
481,46
1 244,08
148,06
211,35
294,51
870,18
68,22
68,22
68,22
136,44
5,61
5,61
5,61
5,61
4,44
6,34
8,84
13,05
AABK
D
186,95
649,23
462,28
68,22
5,61
13,87
INJ SOL 5X20ML/70MG
AABK
D
174,53
225,93
51,40
0,00
104,72
30,84
POR TBL NOB 30X200MG
POR TBL NOB 60X200MG
POR TBL NOB 50X200MG
POR TBL NOB
100X200MG
POR TBL NOB 60X200MG
POR TBL NOB 60X200MG
POR TBL NOB 30X200MG
AGNS
AGNS
AEBP
AHHO
GB
GB
A
D
121,16
242,32
201,95
403,88
121,16 X
242,32 X
216,33
472,32
0,00
0,00
14,38
68,44
0,00
0,00
0,00
0,00
4,04
4,04
4,04
4,04
0,00
0,00
0,29
0,68
AKRK
APMP
APMP
SLO
CZ
CZ
242,33
242,33
121,16
285,44
290,82
146,58
43,11
48,49
25,42
0,00
0,00
0,00
4,04
4,04
4,04
0,72
0,81
0,85
Úhrada
EKV2
A INT,KAR,GE
R,ANS
A INT, KAR,
GER
Amiodaron
AMIODARON MYLAN 200 MG
AMIODARON MYLAN 200 MG
SEDACORON
AMIOHEXAL 200
0059655 AMIOKORDIN
0014710 RIVODARON 200
0014709 RIVODARON 200
AZNP
IND1
Propafenon
0090995 RYTMONORM
0165664
0165666
0096599
0059286
POR TBL NOB
30X0.125MG
LIM1 OME1
Propafenon
0136249 PROPANORM 150 MG
0053535
0091276
0059942
0099309
ZEM
Lidokain
0085812 LIDOCAIN 2%
C01BC03
DRZ
Prajmalin
0119701 NEO-GILURYTMAL
0090992 NEO-GILURYTMAL
C01BB01
Doplněk názvu
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 51 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0059285
0013767
0013768
0165659
0165657
AMIOHEXAL 200
CORDARONE
CORDARONE
AMIODARON MYLAN 200 MG
AMIODARON MYLAN 200 MG
POR TBL NOB 50X200MG
POR TBL NOB 30X200MG
POR TBL NOB 60X200MG
POR TBL NOB 60X200MG
POR TBL NOB 30X200MG
AHHO
ASFK
ASFK
AGNS
AGNS
D
CZ
CZ
GB
GB
0107938 CORDARONE
INJ SOL 6X3ML/150MG
ASFK
CZ
0192456 CORDARONE
INJ SOL 10X3ML/150MG
ASFK
CZ
0096600 SEDACORON
INJ SOL 5X3ML/150MG
AEBP
A
POR TBL FLM 60X400MG
ASXN
F
E KAR, INT
INJ SOL 5X1ML/1MG
AZNP
CZ
INF CNC SOL
10X5ML/200MG
AZNP
INF CNC SOL 5X5ML
INF CNC SOL 5X5ML
C01BD01
C01BD07
parent.
p.o.
parent.
parent.
parent.
parent.
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
201,95
121,16
242,33
242,33
121,16
260,11
180,16
377,36
389,28
204,82
58,16
59,00
135,03
146,95
83,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,04
4,04
4,04
4,04
4,04
1,16
1,97
2,25
2,45
2,79
78,57
180,36
101,79
0,00
26,19
33,93
130,96
324,23
193,27
0,00
26,19
38,65
70,13
70,13
0,00
0,00
28,05
0,00
2 098,36
2 260,67
162,31
162,31
69,95
5,41
A
155,59
157,57
1,98
0,00
186,72
2,38
CZ
A
490,71
490,71 X
0,00
0,00
122,68
0,00
APYH
APYH
SF
SF
D
D
P
P
757,73
757,73
757,73
757,73
0,00
0,00
0,00
0,00
303,09
303,09
0,00
0,00
INJ SOL
1X0.3ML/0.15MG/D
INJ SOL
1X0.3ML/0.15MG/D
INJ SOL
2X0.3ML/0.15MG/D
INJ SOL 0.3ML/0.15MG
AMHS
CZ
E ALG
P
998,57
1 215,02
216,45
71,95
998,57
216,45
AMHS
CZ
E ALG
P
998,57
1 215,02
216,45
71,95
998,57
216,45
ZMHS
CZ
E ALG
P
1 997,15
2 345,88
348,73
143,89
998,58
174,37
ALMW
GB
E ALG
P
1 028,19
1 109,61
81,42
71,95
1 028,19
81,42
INJ SOL 0.3ML/0.3MG/D
ALMW
GB
E ALG
P
806,33
1 109,61
303,28
143,89
806,33
303,28
INJ SOL
2X0.3ML/0.3MG/D
ZMHS
CZ
E ALG
P
2 058,10
2 345,88
287,78
287,78
1 029,05
143,89
Úhrada
EKV2
A
E
A
E
A
E
INT,KAR,
ANS
INT, KAR,
ANS
INT,KAR,
ANS
P
Dopamin
Dobutamin
0184709 DOBUJECT 50 MG/ML
0086762 DOBUJECT 50 MG/ML
C01CA24
IND1
Norepinefrin (noradrenalin)
0004380 TENSAMIN
C01CA07
LIM1 OME1
Dronedaron
0000536 NORADRENALIN LÉČIVA
C01CA04
ZEM
Amiodaron
0167351 MULTAQ 400 MG
C01CA03
DRZ
Epinefrin (adrenalin)
0180470 EPIPEN JR. 0,15 MG INJEKČNÍ ROZTOK
0056302 EPIPEN JR. 0,15 MG INJEKČNÍ ROZTOK
0192338 EPIPEN JR. 0,15 MG INJEKČNÍ ROZTOK
0015800 ANAPEN JUNIOR INJ.ROZTOK 150
MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ
STŘÍKAČKA)
0015799 ANAPEN INJ.ROZTOK 300 MCG/0,3ML
(PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA)
0192337 EPIPEN 0,30 MG INJEKČNÍ ROZTOK
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 52 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0180471 EPIPEN 0,30 MG INJEKČNÍ ROZTOK
0056304 EPIPEN 0,30 MG INJEKČNÍ ROZTOK
0000362 ADRENALIN LÉČIVA
C01DA02
subling.
p.o.
0091484 CARDIKET RETARD 40
subling.
p.o.
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INJ SOL
1X0.3ML/0.3MG/D
INJ SOL
1X0.3ML/0.3MG/D
AMHS
CZ
E ALG
P
1 029,05
1 215,02
185,97
143,89
1 029,05
185,97
AMHS
CZ
E ALG
P
1 029,05
1 215,02
185,97
143,89
1 029,05
185,97
INJ SOL 5X1ML/1MG
AZNP
CZ
A
112,82
112,82
0,00
0,00
22,56
0,00
ORM SPR SLG 1X10GM
ORM TBL SLG 20X0.5MG
AEGB
AZEH
H
SK
94,09
13,06
94,09
46,19
0,00
33,13
0,00
33,13
3,27
3,27
0,00
8,28
POR CPS PRO
30X120MG
POR TBL PRO 50X40MG
AUCB
D
79,04
256,27
177,23
118,18
1,32
2,95
AUCB
D
55,69
121,35
65,66
65,65
1,67
1,97
ORM SPR SLG 1X12.7GM
AUCB
D
61,26
243,12
181,86
181,86
3,27
9,70
Úhrada
EKV2
Isosorbid-dinitrát
0085719 ISOKET SPRAY
C01DA14
LIM1 OME1
Isosorbid-dinitrát
0021453 CARDIKET RETARD 120
C01DA08
ZEM
Glycerol-trinitrát
0085071 NITROMINT
0000231 NITROGLYCERIN-SLOVAKOFARMA
C01DA08
DRZ
Isosorbid-mononitrát
0076400
0020159
0023305
0096187
0076402
0076401
0096190
SORBIMON 20 MG
MONOTAB 20
MONOSAN 20 MG
MONOSAN 20 MG
SORBIMON 20 MG
SORBIMON 20 MG
MONOSAN 20 MG
POR TBL NOB 20X20MG
POR TBL NOB 20X20MG
POR TBL NOB 100X20MG
POR TBL NOB 50X20MG
POR TBL NOB 100X20MG
POR TBL NOB 50X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
ARAT
AZEH
APMP
APMP
ARAT
ARAT
APMP
D
SK
CZ
CZ
D
D
CZ
16,80
16,80
98,82
49,41
98,82
49,41
29,65
33,65
63,76
134,97
70,52
152,89
77,96
66,28
16,85
46,96
36,15
21,11
54,07
28,55
36,63
3,66
3,66
18,32
9,16
18,32
9,16
5,50
1,68
1,68
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,69
4,70
0,72
0,84
1,08
1,14
2,44
0023306
0096188
0076405
0076404
0076403
0096191
0020301
0091681
0199292
MONOSAN 40 MG
MONOSAN 40 MG
SORBIMON 40 MG
SORBIMON 40 MG
SORBIMON 40 MG
MONOSAN 40 MG
MONOTAB 40
OLICARD 40 MG RETARD
OLICARD 40 MG RETARD
POR TBL NOB 100X40MG
POR TBL NOB 50X40MG
POR TBL NOB 100X40MG
POR TBL NOB 50X40MG
POR TBL NOB 20X40MG
POR TBL NOB 30X40MG
POR TBL NOB 20X40MG
POR CPS PRO 50X40MG
POR CPS PRO 50X40MG
APMP
APMP
ARAT
ARAT
ARAT
APMP
AZEH
AABB
ZABB
CZ
CZ
D
D
D
CZ
SK
D
D
131,73
65,86
131,73
65,86
26,35
39,51
26,35
98,82
98,82
168,37
88,73
229,27
115,25
48,38
75,32
100,52
246,77
246,77
36,64
22,87
97,54
49,39
22,03
35,81
74,17
147,95
147,95
36,65
18,32
36,65
18,32
7,33
10,99
7,33
18,32
18,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,98
1,98
0,37
0,46
0,98
0,99
1,10
1,19
3,71
2,96
2,96
0091678 OLICARD 60 MG RETARD
0199296 OLICARD 60 MG RETARD
POR CPS PRO 50X60MG
POR CPS PRO 50X60MG
AABB
ZABB
D
D
116,90
116,90
369,84
369,84
252,94
252,94
27,49
27,49
1,56
1,56
3,37
3,37
0059467 MONO MACK DEPOT
0164344 MONO MACK DEPOT
POR TBL PRO 28X100MG
POR TBL PRO 28X100MG
APFX
APFX
CZ
CZ
80,96
80,96
218,13
218,13
137,17
137,17
25,65
25,65
1,16
1,16
1,96
1,96
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 53 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0021795 MONOTAB SR
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL PRO
100X100MG
POR TBL PRO 50X100MG
POR TBL PRO 20X100MG
AZEH
SK
289,14
857,03
567,89
91,62
1,16
2,27
AZEH
AZEH
SK
SK
144,58
57,83
517,97
208,16
373,39
150,33
45,81
18,32
1,16
1,16
2,99
3,01
0076154 CORVATON TABLETY
POR TBL NOB 30X2MG
ASFK
CZ
18,89
80,62
61,73
5,59
2,52
8,23
0076155 CORVATON FORTE
POR TBL NOB 30X4MG
ASFK
CZ
29,65
102,57
72,92
11,18
1,98
4,86
0049559 MOLSIHEXAL RETARD
0076156 CORVATON RETARD
0049560 MOLSIHEXAL RETARD
POR TBL PRO 100X8MG
POR TBL PRO 30X8MG
POR TBL PRO 30X8MG
AHHO
ASFK
AHHO
D
CZ
D
197,63
59,29
59,29
272,18
96,15
96,15
74,55
36,86
36,86
74,54
22,36
22,36
1,98
1,98
1,98
0,75
1,23
1,23
INF CNC SOL 10X0.2ML
INF PLV SOL 10X5ML
AZNP
AUCB
CZ
D
A
A
6 081,20
1 216,24
6 542,69
4 728,72
461,49
3 512,48
0,00
0,00
486,50
486,50
36,92
1 404,99
INJ SOL 6X2ML/6MG
ASFK
CZ
O INT,KAR,GE
R
840,86
840,86
0,00
0,00
350,36
0,00
POR TBL PRO 60X35MG
II
POR TBL PRO 60X35MG
AGMP
CZ
P
226,23
226,23 X
0,00
0,00
7,54
0,00
AGDB
H
P
226,23
226,23
0,00
0,00
7,54
0,00
POR TBL RET 60X35MG
POR TBL RET 60X35MG
POR TBL RET 60X35MG
POR TBL PRO 60X35MG
II
POR TBL PRO 60X35MG
III
POR TBL PRO 60X35MG
II
POR TBL PRO 60X35MG
POR TBL PRO 60X35MG
II
POR TBL PRO 60X35MG
II
POR TBL RET 60X35MG
AACK
ZPWT
ZPWT
ZATX
IS
EST
EST
NL
P
P
P
P
226,23
226,23
226,23
226,23
226,23
244,83
244,83
244,83
0,00
18,60
18,60
18,60
0,00
0,00
0,00
0,00
7,54
7,54
7,54
7,54
0,00
0,62
0,62
0,62
AMYS
F
P
226,23
244,83
18,60
0,00
7,54
0,62
ZDOZ
CZ
P
226,23
244,83
18,60
0,00
7,54
0,62
ATPP
ZDOZ
CZ
CZ
P
P
226,23
226,23
244,83
244,83
18,60
18,60
0,00
0,00
7,54
7,54
0,62
0,62
ZDOZ
CZ
P
226,23
244,83
18,60
0,00
7,54
0,62
ALQS
F
P
226,23
359,39
133,16
0,00
7,54
4,44
0021794 MONOTAB SR
0021793 MONOTAB SR
C01DX12
C01EA01
p.o.
parent.
Molsidomin
Alprostadil
0092305 ALPROSTAN
0091731 PROSTAVASIN
C01EB10
parent.
p.o.
P
P
Adenosin
0137238 ADENOCOR
C01EB15
Úhrada
EKV2
Trimetazidin
0159784 PORTORA 35 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0178689 PROTEVASC 35 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0152134 TRIMETAZIDIN ACTAVIS 35 MG
0177913 ANGIZIDINE 35 MG
0177918 ANGIZIDINE 35 MG
0181707 APO-TRIMETAZIDIN 35 MG
0172293 TRIMETAZIDIN MYLAN 35 MG
0192300 TRIMETAZIDIN SANDOZ 35 MG
0187015 TRIMETAZIDIN TEVA RETARD 35 MG
0159772 TRIMETAZIDINE LUPIN 35 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0184173 TRIMETAZIDINE LUPIN 35 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0032917 PREDUCTAL MR
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 54 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
C01EB17
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Ivabradin
0025969 PROCORALAN 5 MG
0025973 PROCORALAN 5 MG
POR TBL FLM 56X5MG
POR TBL FLM 112X5MG
ALQS
ALQS
F
F
E KAR, INT
E KAR, INT
P
P
968,44
1 936,87
1 495,50
3 269,90
527,06
1 333,03
240,82
481,64
34,59
34,59
18,82
23,80
0025978 PROCORALAN 7,5 MG
0025974 PROCORALAN 7,5 MG
POR TBL FLM 56X7,5MG
POR TBL FLM 112X7,5MG
ALQS
ALQS
F
F
E KAR, INT
E KAR, INT
P
P
1 146,03
2 292,06
1 507,26
3 351,75
361,23
1 059,69
361,23
722,45
27,29
27,29
8,60
12,62
POR TBL NOB 50X250MG
AEGB
H
81,54
160,80
79,26
79,25
6,52
6,34
POR TBL FLM 30X0.2MG
POR TBL FLM 98X200RG
POR TBL FLM 28X200RG
POR TBL FLM 30X0.2MG
POR TBL FLM 100X0.2MG
POR TBL FLM 30X0.2MG
POR TBL FLM
100X200RG
POR TBL FLM 30X200RG
POR TBL FLM 98X0.2MG
POR TBL FLM 98X0.2MG
POR TBL FLM 30X0.2MG
POR TBL FLM 30X0.2MG
AACV
AGNS
AGNS
AWGP
ASTD
ASTD
AGNS
IS
GB
GB
D
D
D
GB
110,21
360,06
102,86
110,22
367,41
110,22
367,41
110,21
360,06 X
102,86 X
146,76
588,29
188,43
668,20
0,00
0,00
0,00
36,54
220,88
78,21
300,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,51
5,51
5,51
5,51
5,51
5,51
5,51
0,00
0,00
0,00
1,83
3,31
3,91
4,51
AGNS
AABB
ZABB
AABB
ZABB
GB
D
D
D
D
110,22
360,06
360,06
110,22
110,22
245,76
953,93
953,93
309,88
309,88
135,54
593,87
593,87
199,66
199,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,51
5,51
5,51
5,51
5,51
6,78
9,09
9,09
9,98
9,98
POR TBL FLM 30X0.3MG
POR TBL FLM 98X300RG
POR TBL FLM 28X300RG
POR TBL FLM 100X0.3MG
POR TBL FLM 30X0.3MG
POR TBL FLM 30X0.3MG
POR TBL FLM
100X300RG
POR TBL FLM 30X300RG
POR TBL FLM 98X0.3MG
POR TBL FLM 98X0.3MG
POR TBL FLM 30X0.3MG
POR TBL FLM 30X0.3MG
AACV
AGNS
AGNS
ASTD
AWGP
ASTD
AGNS
IS
GB
GB
D
D
D
GB
130,44
426,10
121,74
434,80
130,44
130,44
434,80
130,44
426,11 X
121,74 X
678,35
210,57
244,55
889,24
0,00
0,01
0,00
243,55
80,13
114,11
454,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
0,00
0,00
0,00
2,44
2,67
3,80
4,54
AGNS
AABB
AABB
AABB
ZABB
GB
D
D
D
D
130,44
426,10
426,10
130,44
130,44
192,78
974,36
974,36
330,94
330,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
6,43
9,94
9,94
11,03
11,03
POR TBL FLM 30X0.4MG
POR TBL FLM 28X400RG
AACV
AGNS
IS
GB
146,99
137,19
0,00
0,00
0,00
0,00
3,67
3,67
0,00
0,00
C02AB01
p.o.
Methyldopa (levotočivá)
0001328 DOPEGYT
C02AC05
p.o.
Úhrada
EKV2
Moxonidin
0108561
0157080
0157078
0017368
0016916
0016913
0163405
MOXONIDIN ACTAVIS 0,2 MG
MOXONIDIN MYLAN 0,2 MG
MOXONIDIN MYLAN 0,2 MG
MOXOGAMMA 0,2 MG
MOXOSTAD 0,2 MG
MOXOSTAD 0,2 MG
MOXONIDIN MYLAN 0,2 MG
0157079
0125389
0199345
0040384
0199344
MOXONIDIN MYLAN 0,2 MG
CYNT 0,2
CYNT 0,2
CYNT 0,2
CYNT 0,2
0108577
0157084
0157082
0016926
0017333
0016923
0163407
MOXONIDIN ACTAVIS 0,3 MG
MOXONIDIN MYLAN 0,3 MG
MOXONIDIN MYLAN 0,3 MG
MOXOSTAD 0,3 MG
MOXOGAMMA 0,3 MG
MOXOSTAD 0,3 MG
MOXONIDIN MYLAN 0,3 MG
0157083
0125390
0199347
0040386
0199346
MOXONIDIN MYLAN 0,3 MG
CYNT 0,3
CYNT 0,3
CYNT 0,3
CYNT 0,3
0108593 MOXONIDIN ACTAVIS 0,4 MG
0157086 MOXONIDIN MYLAN 0,4 MG
323,22
1 400,46
1 400,46
461,38
461,38
146,99
137,19 X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 55 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
3,67
3,67
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
10,38
10,38
0,00
1,70
1,99
4,50
5,01
395,81
602,77
602,77
248,80
455,76
455,76
0,00
0,00
0,00
3,68
3,68
3,68
6,22
11,39
11,39
391,31
130,44
130,44
391,32
391,31 X
130,44 X
253,99
826,49
0,00
0,00
123,55
435,17
0,00
0,00
0,00
0,00
4,35
4,35
4,35
4,35
0,00
0,00
4,12
4,84
CYNT 0,4
CYNT 0,4
MOXONIDIN MYLAN 0,4 MG
MOXOGAMMA 0,4 MG
MOXOSTAD 0,4 MG
MOXOSTAD 0,4 MG
MOXONIDIN MYLAN 0,4 MG
POR TBL FLM 98X0.4MG
POR TBL FLM 98X0.4MG
POR TBL FLM 98X400RG
POR TBL FLM 30X0.4MG
POR TBL FLM 100X0.4MG
POR TBL FLM 30X0.4MG
POR TBL FLM
100X400RG
POR TBL FLM 30X400RG
POR TBL FLM 30X0.4MG
POR TBL FLM 30X0.4MG
ZABB
AABB
AGNS
AWGP
ASTD
ASTD
AGNS
D
D
GB
D
D
D
GB
479,92
479,92
480,21
147,01
490,02
147,01
490,02
AGNS
AABB
AABB
GB
D
D
147,01
147,01
147,01
POR TBL NOB 90X1MG
POR TBL NOB 30X1MG
POR TBL NOB 30X1MG
POR TBL NOB 90X1MG
ATPP
ATPP
ALQS
ALQS
CZ
CZ
F
F
0064798 KAMIREN 2
POR TBL NOB 30X2MG
AKRK
SLO
0045214 ZOXON 2
POR TBL NOB 30X2MG
AZNP
CZ
0146374 DOXAZOSIN MYLAN 4 MG
POR TBL PRO 98X4MG
AGNS
GB
0146366 DOXAZOSIN MYLAN 4 MG
POR TBL PRO 28X4MG
AGNS
GB
0141632 DOXAZOSIN AUROBINDO 4 MG TABLETY
POR TBL NOB 100X4MG
ZAUV
M
0103403 CARDURA XL 4 MG
APFX
CZ
0141626 DOXAZOSIN AUROBINDO 4 MG TABLETY
POR TBL RET 100X4MG
PA
POR TBL NOB 30X4MG
ZAUV
M
0064797 KAMIREN 4
POR TBL NOB 30X4MG
AKRK
SLO
0095243 ZOXON 4
POR TBL NOB 100X4MG
AZNP
CZ
0107794 ZOXON 4
POR TBL NOB 90X4MG
AZNP
CZ
0103395 CARDURA XL 4 MG
POR TBL RET 30X4MG
PA
APFX
CZ
p.o.
p.o.
UHR1
MFC
DNC
1 836,38
1 836,38
480,21 X
214,82
754,83
326,83
1 158,28
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Rilmenidin
RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY
RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY
TENAXUM
TENAXUM
C02CA04
IND1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199349
0125391
0157088
0017351
0001017
0016932
0163409
C02AC06
LIM1 OME1
1 356,46
1 356,46
0,00
67,81
264,81
179,82
668,26
Doplněk názvu
0166423
0166421
0084360
0125641
ZEM
ZAP1
Název
0157087 MOXONIDIN MYLAN 0,4 MG
0040388 CYNT 0,4
0199348 CYNT 0,4
DRZ
Doplatek
za balení
Kód
Doxazosin
E URN, INT,
KAR
E URN, INT,
KAR
P
190,87
236,89
46,02
0,00
12,72
3,07
P
190,87
346,20
155,33
0,00
12,72
10,36
E URN, INT,
KAR
E URN, INT,
KAR
E URN, INT,
KAR
E URN, INT,
KAR
E URN, INT,
KAR
E URN, INT,
KAR
E URN, INT,
KAR
E URN, INT,
KAR
E URN, INT,
KAR
P
831,14
831,14 X
0,00
0,00
8,48
0,00
P
237,47
237,47 X
0,00
0,00
8,48
0,00
P
848,11
942,66
94,55
0,00
8,48
0,95
P
848,11
976,72
128,61
0,00
8,48
1,29
P
254,43
300,23
45,80
0,00
8,48
1,53
P
254,43
308,96
54,53
0,00
8,48
1,82
P
848,11
1 076,48
228,37
0,00
8,48
2,28
P
763,30
1 107,74
344,44
0,00
8,48
3,83
P
254,43
375,08
120,65
0,00
8,48
4,02
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 56 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0045215 ZOXON 4
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
E URN, INT,
KAR
POR TBL NOB 30X4MG
AZNP
CZ
0164411 EBRANTIL 30 RETARD
0083270 EBRANTIL 30 RETARD
POR CPS PRO 50X30MG
POR CPS PRO 50X30MG
ANGK
ATKD
0164412 EBRANTIL 60 RETARD
0083272 EBRANTIL 60 RETARD
POR CPS PRO 50X60MG
POR CPS PRO 50X60MG
C02CA06
C02CA06
p.o.
parent.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
254,43
479,97
225,54
0,00
8,48
7,52
D
D
69,30
69,30
276,24
276,24
206,94
206,94
198,69
198,69
5,54
5,54
16,56
16,56
ANGK
ATKD
D
D
108,71
108,71
506,08
506,08
397,37
397,37
397,37
397,37
4,35
4,35
15,89
15,89
INF CNC SOL
5X20ML/100MG
INJ SOL 5X10ML/50MG
INJ SOL 5X5ML/25MG
INJ SOL 5X10ML/50MG
INJ SOL 5X5ML/25MG
ZEVN
A
A
1 369,74
1 369,74
0,00
0,00
136,97
0,00
ZEVN
ZEVN
ATKD
ATKD
A
A
D
D
A
A
A
A
714,16
357,67
715,35
357,67
714,16
395,76
835,39
571,10
0,00
38,09
120,04
213,43
0,00
0,00
0,00
0,00
142,83
143,07
143,07
143,07
0,00
15,24
24,01
85,37
POR TBL FLM 56X125MG
AACB
GB
S
P
53 427,02
58 573,72
5 146,70
0,00
1 908,11
183,81
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X5MG
ZGLA
AGLA
GB
GB
S
S
P
P
76 365,09
59 776,53
76 365,09
73 744,96
0,00
13 968,43
0,00
0,00
1 909,13
2 988,83
0,00
698,42
POR TBL NOB 20X25MG
AZNP
CZ
22,96
30,48
30,48
1,15
1,52
POR TBL PRO 90X1.5MG
POR TBL PRO
100X1.5MG
POR TBL PRO 30X1.5MG
POR TBL PRO 30X1.5MG
AORN
ASTD
SF
D
83,22
92,46
254,68
286,80
171,46
194,34
10,84
12,05
1,54
1,54
3,18
3,24
ASTD
AORN
D
SF
27,74
27,74
86,65
141,80
58,91
114,06
3,61
3,61
1,54
1,54
3,27
6,34
POR CPS DUR 30X2.5MG
POR CPS DUR
100X2.5MG
POR TBL NOB
100X2.5MG
POR TBL NOB
100X2.5MG
POR TBL NOB 30X2.5MG
APMP
APMP
CZ
CZ
34,43
114,78
40,46
157,19
6,03
42,41
6,02
20,08
1,15
1,15
0,20
0,42
APMP
CZ
114,78
157,19
42,41
20,08
1,15
0,42
APMP
CZ
114,78
157,19
42,41
20,08
1,15
0,42
APMP
CZ
34,43
54,07
19,64
6,02
1,15
0,65
Úhrada
EKV2
Hydrochlorothiazid
53,44 X
Indapamid
0124416 INDAPAMIDE ORION 1,5 MG
0120329 INDAPAMID STADA 1,5 MG
0120325 INDAPAMID STADA 1,5 MG
0124414 INDAPAMIDE ORION 1,5 MG
0096696 INDAP
0151949 INDAP
0158290 INDAP 2,5 MG
0191880 INDAPAMID PMCS 2,5 MG
0158287 INDAP 2,5 MG
Doplatek
za balení
Ambrisentan
0000168 HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA
C03BA11
DNC
Bosentan
0029425 VOLIBRIS 10 MG
0029423 VOLIBRIS 5 MG
C03AA03
MFC
Urapidil
0027740 TRACLEER 125 MG
C02KX02
P
UHR1
Urapidil
0171617 TACHYBEN I.V. 100 MG KONCENTRÁT
PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0171616 TACHYBEN I.V. 50 MG INJEKČNÍ ROZTOK
0171615 TACHYBEN I.V. 25 MG INJEKČNÍ ROZTOK
0090765 EBRANTIL I.V. 50
0090763 EBRANTIL I.V. 25
C02KX01
IND1
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 57 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0191877 INDAPAMID PMCS 2,5 MG
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
APMP
CZ
34,43
54,07
19,64
6,02
1,15
0,65
POR TBL NOB 30X2.5MG
AZNP
CZ
34,43
59,21
24,78
24,77
1,15
0,83
POR TBL NOB 50X40MG
POR TBL NOB 100X40MG
POR TBL NOB 50X40MG
POR TBL NOB 20X40MG
AHHO
AHHO
ARAT
AZEH
D
D
D
SK
48,43
103,26
58,23
23,30
48,43
103,26
76,05
30,27
0,00
0,00
17,82
6,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,97
1,03
1,16
1,17
0,00
0,00
0,36
0,35
POR TBL NOB
100X125MG
POR TBL NOB 50X125MG
POR TBL NOB 30X125MG
AHHO
D
P
303,24
303,24
0,00
0,00
6,06
0,00
AHHO
AHHO
D
D
P
P
154,02
92,41
170,93
118,30
16,91
25,89
0,00
0,00
6,16
6,16
0,68
1,73
POR TBL NOB
100X250MG
POR TBL NOB 50X250MG
POR TBL NOB 20X250MG
POR TBL NOB 10X250MG
AHHO
D
P
411,00
560,66
149,66
0,00
4,11
1,50
AHHO
AHHO
AZEH
D
D
SK
P
P
P
205,50
82,20
41,09
303,24
129,08
70,49
97,74
46,88
29,40
0,00
0,00
0,00
4,11
4,11
4,11
1,95
2,34
2,94
POR TBL NOB
100X500MG
POR TBL NOB 50X500MG
POR TBL NOB 20X500MG
AHHO
D
P
548,44
821,99
273,55
0,00
2,74
1,37
AHHO
AHHO
D
D
P
P
274,22
109,69
485,74
243,97
211,52
134,28
0,00
0,00
2,74
2,74
2,12
3,36
INJ SOL 5X2ML/20MG
INJ SOL 5X2ML/20MG
INJ SOL 50X2ML/20MG
INJ SOL 5X2ML/20MG
INJ SOL 25X2ML/20MG
AHHO
ABHP
AFRK
AFRK
AHHO
D
CZ
CZ
CZ
D
A
A
A
A
A
21,16
21,16
211,61
21,16
105,81
39,32
39,32
469,90
51,79
277,62
18,16
18,16
258,29
30,63
171,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,46
8,46
8,46
8,46
8,46
7,26
7,26
10,33
12,25
13,74
INJ SOL 10X10ML/125MG
ABHP
CZ
A
264,51
264,51
0,00
0,00
8,46
0,00
0030434 VEROSPIRON
0003550 VEROSPIRON
POR TBL NOB 100X25MG
POR TBL NOB 20X25MG
AGDB
AGDB
H
H
219,94
43,99
219,94
50,38
0,00
6,39
0,00
0,00
2,20
2,20
0,00
0,32
0046755 VEROSPIRON 50 MG
POR CPS DUR 30X50MG
AGDB
H
131,96
135,24
3,28
0,00
2,20
0,05
0046754 VEROSPIRON 100 MG
POR CPS DUR
30X100MG
AGDB
H
191,11
191,11
0,00
0,00
1,59
0,00
C03BA
p.o.
C03CA01
p.o.
Furosemid
FURORESE 40
FURORESE 40
FURON 40 MG
FUROSEMID-SLOVAKOFARMA
0056809 FURORESE 125
0056808 FURORESE 125
0056807 FURORESE 125
0056812 FURORESE 250
0056811 FURORESE 250
0056810 FURORESE 250
0002785 FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE
0056815 FURORESE 500
0056814 FURORESE 500
0068632 FURORESE 500
C03CA01
0014799
0002133
0116441
0116440
0014800
parent.
Furosemid
FURORESE 20 INJEKT
FUROSEMID BIOTIKA
FUROSEMID KABI 20 MG/2 ML
FUROSEMID KABI 20 MG/2 ML
FURORESE 20 INJEKT
0099333 FUROSEMID BIOTIKA FORTE
C03DA01
p.o.
Úhrada
EKV2
Sulfonamidy, samotné
0094810 HYPOTYLIN
0056804
0056805
0098219
0002079
POR TBL NOB 30X2.5MG
DRZ
Spironolakton
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 58 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
C03DA04
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Eplerenon
0085265 INSPRA 50 MG
APFX
CZ
65,98
1 491,12
1 425,14
1 425,14
2,20
47,50
Hydrochlorothiazid a kalium šetřící diuretika
POR TBL NOB 50
ARAT
POR TBL NOB
AATX
D
NL
42,18
112,45
88,23
176,46
46,05
64,01
32,00
64,00
0,84
1,12
0,92
0,64
AMSD
ARAT
AZNP
NL
D
CZ
33,73
56,23
33,73
54,80
103,98
103,60
21,07
47,75
69,87
19,20
32,00
19,20
1,12
1,12
1,12
0,70
0,96
2,33
POR TBL NOB 30
AZEH
SK
25,31
52,89
27,58
27,58
0,84
0,92
0004184 AGAPURIN
POR TBL OBD 60X100MG
AZEH
SK
P
48,53
69,26
20,73
4,64
9,71
4,15
0097698
0053479
0155872
0020026
POR TBL PRO 20X400MG
POR TBL RET 20X400MG
POR TBL RET 20X400MG
POR TBL PRO 20X400
MG
POR TBL PRO
100X400MG
POR TBL RET
100X400MG
POR TBL RET
100X400MG
POR TBL PRO 100X400
MG
POR TBL PRO 50X400
MG
ARAT
ANGK
ANGK
AZEH
D
D
D
SK
P
P
P
P
28,74
28,74
28,74
28,74
58,89 X
77,48
77,48
92,40
30,15
48,74
48,74
63,66
6,19
6,19
6,19
6,19
4,31
4,31
4,31
4,31
4,52
7,31
7,31
9,55
ARAT
D
P
169,00
199,96 X
30,96
30,96
5,07
0,93
ANGK
D
P
169,00
384,01
215,01
30,96
5,07
6,45
ANGK
D
P
169,00
384,01
215,01
30,96
5,07
6,45
AZEH
SK
P
169,00
455,36
286,36
30,96
5,07
8,59
AZEH
SK
P
84,51
231,00
146,49
15,48
5,07
8,79
POR TBL PRO 20X600MG
POR TBL PRO 20X600MG
POR TBL PRO
100X600MG
ARAT
AZEH
AZEH
D
SK
SK
P
P
P
43,09
43,09
253,72
58,89 X
123,58
597,23
15,80
80,49
343,51
9,29
9,29
46,43
4,31
4,31
5,07
1,58
8,05
6,87
ATCO
CZ
4,25
4,24
1,87
0,24
C03EA01
p.o.
POR TBL FLM
30X1X50MG
0047478 LORADUR MITE
0125524 APO-AMILZIDE 5/50 MG
100X5MG/50MG
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 50
POR TBL NOB 30
0094804 MODURETIC
0047476 LORADUR
0076380 RHEFLUIN
C03EA06
p.o.
Chlortalidon a kalium šetřící diuretika
0088518 AMICLOTON
C04AD03
p.o.
Pentoxifylin
PENTOMER RETARD 400 MG
TRENTAL 400
TRENTAL 400
AGAPURIN SR 400
0047085 PENTOMER RETARD 400 MG
0053480 TRENTAL 400
0155873 TRENTAL 400
0020028 AGAPURIN SR 400
0020027 AGAPURIN SR 400
0097702 PENTOMER RETARD 600 MG
0050768 AGAPURIN SR 600
0050771 AGAPURIN SR 600
C04AE01
p.o.
0091032 SECATOXIN FORTE
Úhrada
EKV2
Hydrogenované námelové alkaloidy
POR GTT SOL 1X25ML
33,36
37,61
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 59 z 318
38,29
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
C04AX21
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Naftidrofuryl
0097026 ENELBIN 100 RETARD
0066015 ENELBIN 100 RETARD
AZNP
AZNP
CZ
CZ
P
P
64,39
151,18
213,73 X
326,34 X
149,34
175,16
87,58
175,16
7,73
9,07
17,92
10,51
POR TBL FLM 60
POR TBL FLM 60
POR TBL FLM 60
POR TBL FLM 60
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 30
ALQS
ALQS
ALTM
ALQS
ALQS
ALQS
F
F
E
F
F
F
P
P
P
P
P
P
115,30
115,30
115,30
115,30
57,65
57,65
410,12
410,12
410,12
410,12
222,92
222,92
294,82
294,82
294,82
294,82
165,27
165,27
294,83
294,83
294,83
294,83
147,41
147,41
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
9,83
9,83
9,83
9,83
11,02
11,02
0049012 SOTAHEXAL 80
POR TBL NOB 20X80MG
AHHO
D
28,50
28,50
0,00
0,00
2,85
0,00
0049013 SOTAHEXAL 80
POR TBL NOB 50X80MG
AHHO
D
71,26
71,26
0,00
0,00
2,85
0,00
0049014 SOTAHEXAL 80
POR TBL NOB 100X80MG
AHHO
D
142,52
142,52
0,00
0,00
2,85
0,00
0049019 SOTAHEXAL 160
POR TBL NOB 20X160MG
AHHO
D
39,44
50,32
10,88
0,00
1,97
0,54
0049020 SOTAHEXAL 160
POR TBL NOB 50X160MG
AHHO
D
98,61
125,82
27,21
0,00
1,97
0,54
0049021 SOTAHEXAL 160
POR TBL NOB
100X160MG
AHHO
D
197,21
251,19
53,98
0,00
1,97
0,54
C05CA53
0169278
0132547
0154890
0014075
0097522
0132546
p.o.
C07AB02
p.o.
p.o.
POR TBL PRO 50X100MG
POR TBL PRO
100X100MG
Diosmin, kombinace
DETRALEX
DETRALEX
DETRALEX
DETRALEX
DETRALEX
DETRALEX
C07AA07
Úhrada
EKV2
Sotalol
L KAR, INT,
GER
L KAR, INT,
GER
L KAR, INT,
GER
L KAR, INT,
GER
L KAR, INT,
GER
L KAR, INT,
GER
Metoprolol
0132586
0054150
0132522
0155959
0155960
0031536
0032225
EGILOK 25 MG
EGILOK 25 MG
EGILOK 25 MG
EGILOK SUCC 25 MG
EGILOK SUCC 25 MG
BETALOC ZOK 25 MG
BETALOC ZOK 25 MG
POR TBL NOB 60X25MG
POR TBL NOB 60X25MG
POR TBL NOB 60X25MG
POR TBL PRO 100X25MG
POR TBL PRO 30X25MG
POR TBL PRO 100X25MG
POR TBL PRO 28X25MG
AEGB
AEGB
AEGB
AEGB
AEGB
AAZN
AAZN
H
H
H
H
H
GB
GB
44,92
44,92
44,92
83,56
25,07
83,56
23,40
116,13
116,13
116,13
275,63
120,53
468,77
169,68
71,21
71,21
71,21
192,07
95,46
385,21
146,28
4,50
4,50
4,50
7,50
2,25
7,50
2,10
2,99
2,99
2,99
3,34
3,34
3,34
3,34
4,75
4,75
4,75
7,68
12,73
15,41
20,90
0125516
0163137
0132559
0050080
0054151
APO-METOPROLOL 50
VASOCARDIN 50
VASOCARDIN 50
VASOCARDIN 50
EGILOK 50 MG
POR TBL NOB 100X50MG
POR TBL NOB 50X50MG
POR TBL NOB 50X50MG
POR TBL NOB 50X50MG
POR TBL NOB 60X50MG
AATX
ANGK
AZEH
ANGK
AEGB
NL
D
SK
D
H
99,83
49,92
49,92
49,92
59,89
160,70
110,29
110,29
110,29
133,79
60,87
60,37
60,37
60,37
73,90
15,00
7,50
7,50
7,50
9,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,22
2,41
2,41
2,41
2,46
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 60 z 318
4,21
4,21
4,21
4,21
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0141459 METOPROLOL MYLAN 47,5 MG
0141462 METOPROLOL MYLAN 47,5 MG
0003198 EMZOK 50 MG
0141455 METOPROLOL MYLAN 47,5 MG
0141460 METOPROLOL MYLAN 47,5 MG
0155948
0155949
0058038
0058037
EGILOK SUCC 50 MG
EGILOK SUCC 50 MG
BETALOC ZOK 50 MG
BETALOC ZOK 50 MG
0125519 APO-METOPROLOL 100
0045592
0045593
0163136
0163135
0059893
0047675
VASOCARDIN 100
VASOCARDIN 100
VASOCARDIN 100
VASOCARDIN 100
EGILOK 100 MG
METOPROLOL AL 100
0141485
0141482
0003202
0141478
0141483
0155972
METOPROLOL MYLAN 95 MG
METOPROLOL MYLAN 95 MG
EMZOK 100 MG
METOPROLOL MYLAN 95 MG
METOPROLOL MYLAN 95 MG
EGILOK SUCC 100 MG
0049941 BETALOC ZOK 100 MG
0155973 EGILOK SUCC 100 MG
0045499 BETALOC ZOK 100 MG
0141508 METOPROLOL MYLAN 190 MG
0141505 METOPROLOL MYLAN 190 MG
0141506 METOPROLOL MYLAN 190 MG
0141501 METOPROLOL MYLAN 190 MG
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
POR TBL PRO
100X47.5MG
POR TBL PRO
100X47.5MG
POR TBL PRO 30X50MG
POR TBL PRO
30X47.5MG
POR TBL PRO
30X47.5MG
POR TBL PRO 100X50MG
POR TBL PRO 30X50MG
POR TBL PRO 100X50MG
POR TBL PRO 30X50MG
AGNS
GB
112,26
172,27 X
60,01
15,00
2,25
1,20
2,78
AGNS
GB
112,26
172,27 X
60,01
15,00
2,25
1,20
2,78
ATCO
AGNS
CZ
GB
33,68
33,68
54,98
63,67 X
21,30
29,99
4,50
4,50
2,25
2,25
1,42
2,00
2,78
2,78
ZGNS
GB
33,68
63,67 X
29,99
4,50
2,25
2,00
2,78
AEGB
AEGB
AAZN
AAZN
H
H
GB
GB
112,27
33,68
112,27
33,68
350,12
120,53
485,73
231,17
237,85
86,85
373,46
197,49
15,00
4,50
15,00
4,50
2,25
2,25
2,25
2,25
4,76
5,79
7,47
13,17
2,78
2,78
2,78
2,78
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB 50X100MG
POR TBL NOB 50X100MG
POR TBL NOB 50X100MG
POR TBL NOB 50X100MG
POR TBL NOB 60X100MG
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL PRO 100X95MG
POR TBL PRO 100X95MG
POR TBL PRO 30X100MG
POR TBL PRO 30X95MG
POR TBL PRO 30X95MG
POR TBL PRO
100X100MG
POR TBL PRO
100X100MG
POR TBL PRO 30X100MG
POR TBL PRO 30X100MG
AATX
NL
133,07
208,44
75,37
30,00
1,33
0,75
ANGK
ANGK
ANGK
ANGK
AEGB
AAPA
D
D
D
D
H
D
66,54
66,54
66,54
66,54
79,85
133,07
118,16
118,16
118,16
118,16
154,40
270,83
51,62
51,62
51,62
51,62
74,55
137,76
15,00
15,00
15,00
15,00
18,00
30,00
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,03
1,03
1,03
1,03
1,24
1,38
ZGNS
AGNS
ATCO
AGNS
ZGNS
AEGB
GB
GB
CZ
GB
GB
H
149,62
149,62
44,89
44,89
44,89
149,62
209,62
209,62
72,09
74,88
74,88
383,77
60,00
60,00
27,20
29,99
29,99
234,15
30,00
30,00
9,00
9,00
9,00
30,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,60
0,60
0,91
1,00
1,00
2,34
1,86
1,86
1,86
1,86
1,86
1,86
AAZN
GB
149,62
649,40
499,78
30,00
1,50
5,00
1,86
AEGB
AAZN
H
GB
44,89
44,89
220,96
370,03
176,07
325,14
9,00
9,00
1,50
1,50
5,87
10,84
1,86
1,86
POR TBL PRO
100X190MG
POR TBL PRO
100X190MG
POR TBL PRO 30X190MG
POR TBL PRO 30X190MG
ZGNS
GB
200,08
260,08
60,00
60,00
1,00
0,30
AGNS
GB
200,08
260,08
60,00
60,00
1,00
0,30
AGNS
AGNS
GB
GB
60,02
60,02
30,00
30,00
18,00
18,00
1,00
1,00
0,50
0,50
X
X
X
X
90,02 X
90,02 X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 61 z 318
1,24
1,24
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0155981 EGILOK SUCC 200 MG
0163154 VASOCARDIN SR 200
0163155 VASOCARDIN SR 200
0046980 BETALOC SR 200 MG
0155982
0046981
0032673
0163150
0163151
0058042
EGILOK SUCC 200 MG
BETALOC SR 200 MG
METOPROLOL AL 200 RETARD
VASOCARDIN SR 200
VASOCARDIN SR 200
BETALOC ZOK 200 MG
0058041 BETALOC ZOK 200 MG
C07AB02
parent.
C07AB03
p.o.
0058661 ATENOLOL AL 25
0058660 ATENOLOL AL 25
0058659 ATENOLOL AL 25
0042458 ATEHEXAL 50
0062857
0125514
0062856
0002951
0042456
ATENOBENE 50 MG
APO-ATENOL 50 MG
ATENOBENE 50 MG
ATENOLOL AL 50
ATEHEXAL 50
0065388 TENORMIN 50
0002950 ATENOLOL AL 50
0002949 ATENOLOL AL 50
0042461 ATEHEXAL 100
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
POR TBL PRO
100X200MG
POR TBL PRO
100X200MG
POR TBL PRO
100X200MG
POR TBL PRO
100X200MG
POR TBL PRO 30X200MG
POR TBL PRO 30X200MG
POR TBL PRO 50X200MG
POR TBL PRO 30X200MG
POR TBL PRO 30X200MG
POR TBL PRO
100X200MG
POR TBL PRO 30X200MG
AEGB
H
200,07
468,60
268,53
60,00
1,00
1,34
ANGK
D
200,07
482,86
282,79
60,00
1,00
1,41
ANGK
D
200,07
482,86
282,79
60,00
1,00
1,41
AAZN
GB
200,07
487,08
287,01
60,00
1,00
1,44
AEGB
AAZN
AAYL
ANGK
ANGK
AAZN
H
GB
D
D
D
GB
60,02
60,02
100,04
60,02
60,02
200,07
149,67
160,09
276,17
165,43
165,43
975,70
89,65
100,07
176,13
105,41
105,41
775,63
18,00
18,00
30,00
18,00
18,00
60,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,49
1,67
1,76
1,76
1,76
3,88
1,24
AAZN
GB
60,02
311,06
251,04
18,00
1,00
4,18
1,24
INJ SOL 5X5ML/5MG
AAZN
GB
491,96
491,96
0,00
0,00
196,78
0,00
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
BLI I
POR TBL NOB 100X25MG
POR TBL NOB 50X25MG
POR TBL NOB 30X25MG
ARAT
AHHO
D
D
33,72
33,72
55,14
63,98
21,42
30,26
2,27
2,27
4,50
4,50
2,86
4,03
AAYL
AAYL
AAYL
D
D
D
112,40
56,21
33,72
216,46
119,23
74,62
104,06
63,02
40,90
7,56
3,78
2,27
4,50
4,50
4,50
4,16
5,04
5,45
POR TBL FLM 100X50MG
BLI I
POR TBL FLM 50X50MG
POR TBL NOB 100X50MG
POR TBL FLM 20X50MG
POR TBL NOB 100X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
BLI I
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL NOB 50X50MG
POR TBL NOB 30X50MG
AHHO
D
149,75
180,00
30,25
15,13
3,00
0,61
ARAT
AATX
ARAT
AAYL
AHHO
D
NL
D
D
D
74,88
149,75
29,95
149,75
44,93
116,35
235,81
48,79
249,69
75,20
41,47
86,06
18,84
99,94
30,27
7,56
15,13
3,03
15,13
4,54
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,66
1,72
1,88
2,00
2,02
AAZN
AAYL
AAYL
GB
D
D
41,93
74,88
44,93
75,10
144,30
88,05
33,17
69,42
43,12
4,24
7,56
4,54
3,00
3,00
3,00
2,37
2,78
2,87
POR TBL FLM
100X100MG BLI I
AHHO
D
199,65
229,91
30,26
30,26
2,00
0,30
Metoprolol
0083974 BETALOC 1 MG/ML
0062861 ATENOBENE 25 MG
0042453 ATEHEXAL 25
DRZ
A
Atenolol
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 62 z 318
1,24
1,24
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0042459 ATEHEXAL 100
0002720 ATENOLOL AL 100
0125515 APO-ATENOL 100 MG
0002710 ATENOLOL AL 100
0042511 ATENOLOL AL 100
0065389 TENORMIN 100
C07AB04
p.o.
0125522 APO-ACEBUTOL
0075939 ACECOR 400
0080058 SECTRAL 400 MG
C07AB05
p.o.
p.o.
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM 30X100MG
BLI I
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB 50X100MG
POR TBL NOB 30X100MG
POR TBL FLM 28X100MG
AHHO
D
59,89
90,15
30,26
9,08
2,00
1,01
AAYL
D
199,65
316,56
116,91
30,26
2,00
1,17
AATX
NL
199,65
345,52
145,87
30,26
2,00
1,46
AAYL
AAYL
AAZN
D
D
GB
99,83
59,89
55,90
181,21
126,10
142,69
81,38
66,21
86,79
15,13
9,08
8,47
2,00
2,00
2,00
1,63
2,21
3,10
POR TBL FLM
100X400MG
POR TBL FLM 30X400MG
POR TBL FLM 30X400MG
POR TBL FLM 30X400MG
AATX
NL
149,62
521,35
371,73
371,73
1,50
3,72
AATX
ASPA
ASFK
NL
I
CZ
44,89
44,89
44,89
186,04
186,85
186,85
141,15
141,96
141,96
111,52
111,52
111,52
1,50
1,50
1,50
4,71
4,73
4,73
POR TBL FLM 50X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 60X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 98X20MG
AMOE
AMOE
AMOE
ASFK
ATKD
ATKD
ATKD
ASFK
CY
CY
CY
CZ
D
D
D
CZ
62,16
37,30
124,32
41,89
89,77
44,89
149,62
146,63
240,96
144,66
487,53
131,41
298,96
177,21
593,32
582,18
178,80
107,36
363,21
89,52
209,19
132,32
443,70
435,55
159,85
95,91
319,71
89,52
191,82
95,91
319,71
313,31
1,24
1,24
1,24
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
3,58
3,58
3,63
3,20
3,49
4,41
4,44
4,44
Úhrada
EKV2
Betaxolol
BETAMED 20 MG
BETAMED 20 MG
BETAMED 20 MG
LOKREN 20 MG
BETAXA 20
BETAXA 20
BETAXA 20
LOKREN 20 MG
C07AB07
ZEM
Acebutolol
0125523 APO-ACEBUTOL
0139478
0139477
0139479
0049909
0163140
0163139
0163141
0049910
DRZ
Bisoprolol
0158673
0165098
0183837
0003801
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG
BISOPROLOL ORION 2,5 MG
TYREZ 2,5 MG
CONCOR COR 2,5 MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL NOB 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 28X2.5MG
AGNS
ZORN
AAIJ
AMEC
GB
SF
SLO
D
33,61
33,60
33,60
31,43
33,61 X
67,12
67,75
94,14
0,00
33,52
34,15
62,71
0,00
0,00
0,00
0,00
2,24
2,24
2,24
2,25
0,00
2,23
2,28
4,48
2,24
0158692
0158697
0040535
0040547
0032967
0176913
0032963
0058856
BISOPROLOL MYLAN 5 MG
BISOPROLOL MYLAN 5 MG
BISOGAMMA 5
BISOGAMMA 5
BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG
RIVOCOR 5
BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG
BISOCARD 5
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL FLM 90X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
AGNS
AGNS
AWGP
AWGP
ARAT
APMP
ARAT
AICN
GB
GB
D
D
D
CZ
D
PL
44,89
149,62
44,89
149,62
149,62
134,66
44,89
44,89
44,89 X
149,63 X
53,60
182,92
190,12
173,65
58,86
59,87
0,00
0,01
8,71
33,30
40,50
38,99
13,97
14,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,00
0,00
0,29
0,33
0,41
0,43
0,47
0,50
1,50
1,50
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 63 z 318
2,78
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0047740
0165107
0183838
0094164
0003822
RIVOCOR 5
BISOPROLOL ORION 5 MG
TYREZ 5 MG
CONCOR 5
CONCOR COR 5 MG
0158716
0158711
0176914
0032974
0047741
0032970
0040586
0058858
0040558
0183839
0094163
0003824
BISOPROLOL MYLAN 10 MG
BISOPROLOL MYLAN 10 MG
RIVOCOR 10
BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MG
RIVOCOR 10
BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MG
BISOGAMMA 10
BISOCARD 10
BISOGAMMA 10
TYREZ 10 MG
CONCOR 10
CONCOR COR 10 MG
C07AB08
p.o.
parent.
C07AB12
p.o.
parent.
C07AG02
p.o.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,53
1,49
1,50
3,29
4,11
200,01
60,01
180,02
200,07
60,02
60,02
200,07
60,02
60,02
60,01
60,02
56,02
200,01 X
60,01 X
220,24
255,86
77,09
77,15
328,19
112,71
117,41
118,16
205,11
205,11
0,00
0,00
40,22
55,79
17,07
17,13
128,12
52,69
57,39
58,15
145,09
149,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,22
0,28
0,28
0,29
0,64
0,88
0,96
0,97
2,42
2,66
44,89
44,89
182,02 X
241,98
137,13
197,09
137,13
137,13
1,50
1,50
4,57
6,57
APMP
ZORN
AAIJ
AMEC
AMEC
CZ
SF
SLO
D
D
44,89
44,89
44,89
44,89
41,89
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
AGNS
AGNS
APMP
ARAT
APMP
ARAT
AWGP
AICN
AWGP
AAIJ
AMEC
AMEC
GB
GB
CZ
D
CZ
D
D
PL
D
SLO
D
D
POR TBL FLM 30X200MG
POR TBL FLM 30X200MG
ANGK
AVIB
D
SF
INF CNC SOL
1X10ML/2500MG
Z
POR TBL NOB 14X5MG
POR TBL NOB 28X5MG
POR TBL NOB 14X5MG
POR TBL NOB 28X5MG
ADOZ
ADOZ
ADOZ
ABCE
INJ SOL 5X20ML/100MG
B
POR TBL NOB
30X3.125MG
AKRK
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
1,86
1,00
1,00
1,24
A
5 166,78
7 392,83
2 226,05
0,00
5 166,78
2 226,05
CZ
CZ
CZ
D
17,25
41,89
20,95
41,89
85,58
132,39
85,58
178,09
68,33
90,50
64,63
136,20
45,25
90,49
45,25
90,49
1,23
1,50
1,50
1,50
4,88
3,23
4,62
4,86
374,33
534,01
159,68
0,00
164,71
70,26
19,02
29,70
10,68
2,85
5,07
2,85
1,86
1,86
1,86
Labetalol
0104952 TRANDATE
0021856 CORYOL 3,125 MG
15,88
44,60
44,91
98,78
115,05
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
MFC
Nebivolol
NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG
NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG
NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG
NEBILET
C07AG01
60,77
89,49
89,80
143,67
156,94
UHR1
Esmolol
0185328 ESMOLOL AMOMED 2500 MG/10 ML
0112570
0112586
0112584
0053761
IND1
ZAP1
ZEM
Celiprolol
0163143 TENOLOC 200
0153500 CELIPROLOL VITABALANS 200 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
C07AB09
LIM1 OME1
Doplatek
za balení
DRZ
A
P
Karvedilol
SLO
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 64 z 318
6,89
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0102600 CARVESAN 6,25
0102596 CARVESAN 6,25
0042773 CORYOL 6,25 MG
0018785 CARVEDILOL-TEVA 6,25 MG
0113258 CARVEDILOL ORION 6,25 MG
0113254 CARVEDILOL ORION 6,25 MG
0081464 TALLITON 6,25 MG
0081463 TALLITON 6,25 MG
0098922 ATRAM 6,25
0014839 DILATREND 6,25
0010680 CORYOL 12,5 MG
0018793 CARVEDILOL-TEVA 12,5 MG
0113322 CARVEDILOL ORION 12,5 MG
0113318 CARVEDILOL ORION 12,5 MG
0082983 TALLITON 12,5 MG
0098924 ATRAM 12,5
0082982 TALLITON 12,5 MG
0102612
0102608
0010682
0113370
0018801
0113366
0084587
0125512
0083040
CARVESAN 25
CARVESAN 25
CORYOL 25 MG
CARVEDILOL ORION 25 MG
CARVEDILOL-TEVA 25 MG
CARVEDILOL ORION 25 MG
ATRAM 25
APO-CARVE 25 MG
TALLITON 25 MG
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
POR TBL NOB
100X6,25MG
POR TBL NOB
30X6,25MG
POR TBL NOB
30X6.25MG
POR TBL NOB
30X6.25MG
POR TBL FLM
100X6,25MG
POR TBL FLM 30X6,25MG
POR TBL NOB
98X6.25MG
POR TBL NOB
60X6.25MG
POR TBL NOB
30X6.25MG
POR TBL NOB
30X6.25MG
AMHH
CZ
83,56
127,43
43,87
19,00
3,34
1,75
4,63
AMHH
CZ
25,07
38,24
13,17
5,70
3,34
1,76
4,63
AKRK
SLO
25,07
39,97
14,90
5,70
3,34
1,99
4,63
ATPP
CZ
25,07
46,43
21,36
5,70
3,34
2,85
4,63
AORN
SF
83,56
171,73
88,17
19,00
3,34
3,53
4,63
AORN
AEGB
SF
H
25,07
81,89
66,01
307,74
40,94
225,85
5,70
18,62
3,34
3,34
5,46
9,22
4,63
4,63
AEGB
H
50,14
280,96
230,82
11,40
3,34
15,39
4,63
AZNP
CZ
25,07
146,43
121,36
5,70
3,34
16,18
4,63
ARCE
CZ
25,07
163,03
137,96
5,70
3,34
18,39
4,63
POR TBL NOB
30X12.5MG
POR TBL NOB
30X12.5MG
POR TBL FLM
100X12,5MG
POR TBL FLM 30X12,5MG
POR TBL NOB
98X12.5MG
POR TBL NOB
30X12.5MG
POR TBL NOB
60X12.5MG
AKRK
SLO
33,68
52,80
19,12
11,40
2,25
1,27
3,06
ATPP
CZ
33,68
60,03
26,35
11,40
2,25
1,76
3,06
AORN
SF
112,27
207,97
95,70
38,00
2,25
1,91
3,06
AORN
AEGB
SF
H
33,68
110,02
76,41
351,74
42,73
241,72
11,40
37,24
2,25
2,25
2,85
4,93
3,06
3,06
AZNP
CZ
33,68
149,92
116,24
11,40
2,25
7,75
3,06
AEGB
H
67,36
320,13
252,77
22,80
2,25
8,43
3,06
POR TBL NOB 100X25MG
POR TBL NOB 30X25MG
POR TBL NOB 30X25MG
POR TBL FLM 100X25MG
POR TBL NOB 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL NOB 90X25MG
POR TBL FLM 100X25MG
POR TBL NOB 98X25MG
AMHH
AMHH
AKRK
AORN
ATPP
AORN
AZNP
AATX
AEGB
CZ
CZ
SLO
SF
CZ
SF
CZ
NL
H
149,62
44,89
44,89
149,62
44,89
44,89
134,66
149,62
146,63
225,63
67,70
70,77
260,80
79,12
92,17
515,12
594,09
596,41
76,01
22,81
25,88
111,18
34,23
47,28
380,46
444,47
449,78
76,00
22,80
22,80
76,00
22,80
22,80
68,40
76,00
74,48
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,76
0,76
0,86
1,11
1,14
1,58
4,23
4,44
4,59
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 65 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
0125504
0098925
0083000
0014837
APO-CARVE 25 MG
ATRAM 25
TALLITON 25 MG
DILATREND 25
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL NOB 30X25MG
POR TBL NOB 60X25MG
POR TBL NOB 30X25MG
AATX
AZNP
AEGB
ARCE
NL
CZ
H
CZ
44,89
44,89
89,77
44,89
183,39
186,26
374,94
220,54
138,50
141,37
285,17
175,65
22,80
22,80
45,60
22,80
1,50
1,50
1,50
1,50
4,62
4,71
4,75
5,86
POR TBL FLM 28
AAZN
GB
123,40
156,92
33,52
33,52
4,41
1,20
p.o.
IND1
UHR1
MFC
DNC
ZAP1
Bisoprolol a thiazidy
0153450 COMBISO 2,5 MG/6,25 MG
0013601 LODOZ 2,5 MG
0153448 COMBISO 2,5 MG/6,25 MG
POR TBL NOB 100
POR TBL FLM 30
POR TBL NOB 30
APMP
AMEC
APMP
CZ
D
CZ
197,30
59,25
59,56
324,26
153,22
110,88
126,96
93,97
51,32
126,95
38,09
38,09
1,97
1,98
1,99
1,27
3,13
1,71
0153454 COMBISO 5 MG/6,25 MG
0153452 COMBISO 5 MG/6,25 MG
0013603 LODOZ 5 MG
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 30
POR TBL FLM 30
APMP
APMP
AMEC
CZ
CZ
D
243,99
73,19
73,20
468,13
142,58
173,95
224,14
69,39
100,75
126,95
38,09
38,09
2,44
2,44
2,44
2,24
2,31
3,36
0153458 COMBISO 10 MG/6,25 MG
0013605 LODOZ 10 MG
POR TBL NOB 100
POR TBL FLM 30
APMP
AMEC
CZ
D
311,76
93,53
555,73
207,90
243,97
114,37
126,95
38,09
3,12
3,12
2,44
3,81
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM 28
AMNI
AMNI
L
L
73,75
57,75
308,27
256,82
234,52
199,07
199,07
199,07
2,63
2,75
8,38
9,48
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
AMBN
AMBN
AMBN
AMBN
CZ
CZ
CZ
CZ
105,83
105,83
126,10
126,10
264,35
264,35
334,27
334,27
158,52
158,52
208,17
208,17
158,52
158,52
158,52
158,52
3,53
3,53
4,20
4,20
5,28
5,28
6,94
6,94
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
AMBN
AMBN
AMBN
CZ
CZ
CZ
120,95
120,95
141,23
334,27
334,27
386,57
213,32
213,32
245,34
158,52
158,52
158,52
4,03
4,03
4,71
7,11
7,11
8,18
0150655 CARDILOPIN 2,5 MG
0003997 CARDILOPIN 2,5 MG
POR TBL NOB 90X2.5MG
POR TBL NOB 30X2.5MG
AEGB
AEGB
H
H
137,08
45,69
368,79
205,54
231,71
159,85
0,00
0,00
3,05
3,05
5,15
10,66
0137722
0155220
0176168
0176163
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
AACK
AACK
AGNS
AGNS
IS
IS
GB
GB
201,21
60,36
201,22
201,22
201,21
60,36
201,22 X
201,22 X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,01
2,01
2,01
2,01
0,00
0,00
0,00
0,00
C07BB12
p.o.
Nebivolol a thiazidy
0120266 NEBILET PLUS H 5 MG/25 MG
0120263 NEBILET PLUS H 5 MG/12,5 MG
C07FB07
0184284
0180998
0184114
0184288
p.o.
Bisoprolol a jiná antihypertenziva
CONCOR COMBI 5 MG/5 MG
CONCOR COMBI 5 MG/5 MG
CONCOR COMBI 5 MG/10 MG
CONCOR COMBI 5 MG/10 MG
0184292 CONCOR COMBI 10 MG/5 MG
0180994 CONCOR COMBI 10 MG/5 MG
0184118 CONCOR COMBI 10 MG/10 MG
C08CA01
p.o.
Úhrada
EKV2
Atenolol a thiazidy
0076715 TENORETIC
C07BB07
LIM1 OME1
Doplatek
za EKV1
Doplněk názvu
p.o.
ZEM
Úhrada
EKV1
Název
C07BB03
DRZ
Doplatek
za balení
Kód
Amlodipin
AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG
AMLODIPIN ACTAVIS 5 MG
AMLODIPIN MYLAN 5 MG
AMLODIPIN MYLAN 5 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 66 z 318
2,05
2,05
2,05
2,05
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
0176159
0176166
0144319
0162898
0162908
0127538
0127536
0159470
0159468
0124922
0142107
0142095
0142103
0052188
0052189
0150796
0150656
0127531
0125365
0124923
0108619
0042848
0108614
0058874
0125066
0125060
0015378
0002945
0163114
0095582
0032924
0163112
0003998
0003993
AMLODIPIN MYLAN 5 MG
AMLODIPIN MYLAN 5 MG
AMLODIPINE STICHTING 5 MG
ORCAL NEO 5 MG
ORCAL NEO 5 MG
RECOTENS 5 MG
RECOTENS 5 MG
AMLODIPIN BLUEFISH 5 MG TABLETY
AMLODIPIN BLUEFISH 5 MG TABLETY
AMLODIPIN HBF 5 MG
AMLORATIO 5 MG
AMLORATIO 5 MG
AMLORATIO 5 MG
TENSIGAL 5 MG
TENSIGAL 5 MG
AMLOZEK 5
CARDILOPIN 5 MG
AFITEN 5 MG
AFITEN 5 MG
AMLODIPIN HBF 5 MG
AMILOSTAD 5 MG
HIPRES 5
AMILOSTAD 5 MG
AMLOZEK 5
APO-AMLO 5
APO-AMLO 5
AGEN 5
AGEN 5
ZOREM 5 MG
ZOREM 5 MG
ZOREM 5 MG
ZOREM 5 MG
CARDILOPIN 5 MG
NORMODIPINE 5 MG
0137732
0155228
0176174
0176183
AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG
AMLODIPIN ACTAVIS 10 MG
AMLODIPIN MYLAN 10 MG
AMLODIPIN MYLAN 10 MG
LIM1 OME1
IND1
UHR1
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 90X5MG
POR TBL NOB 90X5MG
POR TBL NOB 90X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 90X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
AGNS
AGNS
ADOZ
ADOZ
ADOZ
AVCP
AVCP
ABUS
ABUS
AHPE
ARAT
ARAT
ARAT
ATCO
ATCO
AADD
AEGB
AMOE
AMOE
AHPE
ASTD
AKRK
ASTD
AADD
AATX
AATX
AZNP
AZNP
APFX
APFX
APFX
APFX
AEGB
AGDB
GB
GB
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
S
S
CZ
D
D
D
CZ
CZ
PL
H
CY
CY
CZ
D
SLO
D
PL
NL
NL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
H
H
60,36
60,36
201,22
60,37
201,22
201,22
60,37
201,22
60,37
60,92
203,07
60,91
203,07
60,91
182,76
182,76
182,76
60,92
203,07
203,07
203,07
60,92
60,92
60,92
203,07
60,92
182,76
60,92
203,07
203,07
60,92
60,92
60,92
60,92
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
AACK
AACK
AGNS
AGNS
IS
IS
GB
GB
268,22
80,46
80,46
268,22
MFC
60,36
60,36
241,31
72,43
241,31
304,53
91,51
357,61
108,39
60,92
203,07
60,91
203,07
60,91
182,76
212,58
212,66
102,14
343,51
360,80
535,40
177,80
183,20
211,20
749,10
235,71
829,61
290,87
1 082,15
1 082,15
347,06
347,06
405,99
588,39
DNC
X
X
X
X
X
X
X
Doplatek
za balení
ZAP1
0,00
0,00
40,09
12,06
40,09
103,31
31,14
156,39
48,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,82
29,90
41,22
140,44
157,73
332,33
116,88
122,28
150,28
546,03
174,79
646,85
229,95
879,08
879,08
286,14
286,14
345,07
527,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
0,00
0,00
0,40
0,40
0,40
1,03
1,04
1,56
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,33
1,37
1,40
1,58
3,32
3,90
4,08
5,01
5,46
5,83
7,19
7,67
8,79
8,79
9,54
9,54
11,50
17,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,34
1,34
1,34
1,34
0,00
0,00
0,00
0,00
268,22
80,46
80,46 X
268,22 X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 67 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
0176181
0176178
0162942
0162932
0127542
0127544
0159475
0159473
0124925
0142117
0142129
0142125
0150797
0150657
0125375
0127532
0124924
0108658
0108653
0058876
0042849
0125053
0125046
0015379
0002954
0095583
0163111
0163110
0032922
0003999
0003994
AMLODIPIN MYLAN 10 MG
AMLODIPIN MYLAN 10 MG
ORCAL NEO 10 MG
ORCAL NEO 10 MG
RECOTENS 10 MG
RECOTENS 10 MG
AMLODIPIN BLUEFISH 10 MG TABLETY
AMLODIPIN BLUEFISH 10 MG TABLETY
AMLODIPIN HBF 10 MG
AMLORATIO 10 MG
AMLORATIO 10 MG
AMLORATIO 10 MG
AMLOZEK 10
CARDILOPIN 10 MG
AFITEN 10 MG
AFITEN 10 MG
AMLODIPIN HBF 10 MG
AMILOSTAD 10 MG
AMILOSTAD 10 MG
AMLOZEK 10
HIPRES 10
APO-AMLO 10
APO-AMLO 10
AGEN 10
AGEN 10
ZOREM 10 MG
ZOREM 10 MG
ZOREM 10 MG
ZOREM 10 MG
CARDILOPIN 10 MG
NORMODIPINE 10 MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 90X10MG
POR TBL NOB 90X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 90X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
AGNS
AGNS
ADOZ
ADOZ
AVCP
AVCP
ABUS
ABUS
AHPE
ARAT
ARAT
ARAT
AADD
AEGB
AMOE
AMOE
AHPE
ASTD
ASTD
AADD
AKRK
AATX
AATX
AZNP
AZNP
APFX
APFX
APFX
APFX
AEGB
AGDB
GB
GB
CZ
CZ
CZ
CZ
S
S
CZ
D
D
D
PL
H
CY
CY
CZ
D
D
PL
SLO
NL
NL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
H
H
0002961 PRESID 2,5 MG
POR TBL RET 30X2.5MG
ATCO
CZ
41,53
0002957
0048584
0020394
0094169
POR TBL RET 30X5MG
POR TBL PRO 30X5MG
POR TBL PRO 30X5MG
POR TBL PRO 30X5MG
ATCO
AHHO
ARAT
AAZN
CZ
D
D
GB
55,38
55,38
55,38
55,38
C08CA02
p.o.
LIM1 OME1
IND1
UHR1
80,46
268,22
268,22
80,47
80,47
268,22
268,22
80,47
81,20
81,21
270,69
270,69
243,62
243,62
270,69
81,21
270,69
270,69
81,21
81,21
81,21
270,69
81,21
243,72
81,21
270,69
270,69
81,21
81,21
81,21
81,21
Doplatek
za balení
ZAP1
0,00
0,00
52,26
16,08
41,65
137,59
205,52
64,00
0,00
0,01
0,89
0,89
29,00
29,08
179,96
55,17
192,77
592,59
222,11
270,04
270,90
937,27
307,07
1 350,52
486,23
1 797,26
1 797,26
591,02
591,02
699,89
840,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,34
1,34
1,34
1,34
1,34
1,34
1,34
1,34
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
0,00
0,00
0,26
0,27
0,69
0,69
1,03
1,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,16
0,16
0,90
0,92
0,96
2,96
3,70
4,50
4,52
4,69
5,12
7,50
8,10
8,99
8,99
9,85
9,85
11,66
14,01
76,46 X
34,93
8,66
2,77
2,33
90,18 X
168,00
210,66
346,01
34,80
112,62
155,28
290,63
17,32
17,32
17,32
17,32
1,85
1,85
1,85
1,85
1,16
3,75
5,18
9,69
MFC
80,46
268,22
320,48
96,55
122,12
405,81
473,74
144,47
81,20
81,22
271,58
271,58
272,62
272,70
450,65
136,38
463,46
863,28
303,32
351,25
352,11
1 207,96
388,28
1 594,24
567,44
2 067,95
2 067,95
672,23
672,23
781,10
922,07
DNC
X
X
X
X
X
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Felodipin
PRESID 5 MG
FELOCOR 5
FELODIPIN-RATIOPHARM 5 MG
PLENDIL ER 5 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 68 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0002959 PRESID 10 MG
0020317 FELODIPIN-RATIOPHARM 10 MG
0094167 PLENDIL ER 10 MG
C08CA03
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL RET 30X10MG
POR TBL PRO 30X10MG
POR TBL PRO 30X10MG
ATCO
ARAT
AAZN
CZ
D
GB
73,82
73,82
73,82
108,46 X
416,36
670,45
34,64
342,54
596,63
34,64
34,64
34,64
1,23
1,23
1,23
0,58
5,71
9,94
POR CPS PRO 30X5MG
ANAI
CZ
55,38
274,99
219,61
219,61
1,85
7,32
POR TBL RET 30X40MG
AKRK
SLO
55,38
110,74
55,36
55,36
1,85
1,85
POR TBL FLM 100X30MG
POR TBL FLM 100X30MG
ABZB
ABZB
D
D
742,31
742,31
1 086,36
1 086,36
344,05
344,05
344,04
344,04
89,08
89,08
41,29
41,29
P
P
Nitrendipin
0111900
0111898
0003079
0066495
0066469
NITRESAN 10 MG
NITRESAN 10 MG
UNIPRES 10
NITREPRESS 10
NITREPRESS 10
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 50X10MG
POR TBL NOB 20X10MG
APMP
APMP
AKRK
AHHO
AHHO
CZ
CZ
SLO
D
D
138,46
41,53
41,53
69,23
27,70
174,19
57,25
60,40
108,96
54,37
35,73
15,72
18,87
39,73
26,67
18,71
5,61
5,61
9,36
3,74
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
0,71
1,05
1,26
1,59
2,67
0111904
0030965
0094688
0111902
0003078
0066498
0066499
0128710
0013316
0062634
NITRESAN 20 MG
NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MG
NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MG
NITRESAN 20 MG
UNIPRES 20
NITREPRESS 20
NITREPRESS 20
LUSOPRESS
LUSOPRESS
BAYPRESS
POR TBL NOB 100X20MG
POR TBL NOB 100X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 50X20MG
POR TBL NOB 20X20MG
POR TBL NOB 98X20MG
POR TBL NOB 28X20MG
POR TBL NOB 28X20MG
APMP
ARAT
ARAT
APMP
AKRK
AHHO
AHHO
ALUS
ALUS
ABZB
CZ
D
D
CZ
SLO
D
D
I
I
D
184,61
184,61
55,38
55,38
55,38
92,30
36,92
180,92
51,69
51,69
222,04
236,17
71,57
72,17
76,33
131,82
66,85
516,46
156,83
318,77
37,43
51,56
16,19
16,79
20,95
39,52
29,93
335,54
105,14
267,08
37,43
37,43
11,23
11,23
11,23
18,71
7,49
36,68
10,48
10,48
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
0,37
0,52
0,54
0,56
0,70
0,79
1,50
3,42
3,76
9,54
POR TBL FLM 28X4MG
AGLA
GB
51,69
204,83
153,14
153,14
1,85
5,47
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
AZNP
AZNP
AZNP
AZNP
AZNP
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
182,93
182,93
182,93
54,88
54,88
452,31
452,31
452,31
137,64
137,64
269,38
269,38
269,38
82,76
82,76
81,90
81,90
81,90
24,57
24,57
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
2,69
2,69
2,69
2,76
2,76
C08CA09
p.o.
Lacidipin
0047670 LACIPIL 4 MG
C08CA13
0169629
0169639
0169640
0169623
0169633
p.o.
KAPIDIN 10 MG
KAPIDIN 10 MG
KAPIDIN 10 MG
KAPIDIN 10 MG
KAPIDIN 10 MG
Úhrada
EKV2
Nimodipin
0088860 NIMOTOP S
0154078 NIMOTOP S
C08CA08
LIM1 OME1
Nifedipin
0003033 CORDIPIN XL
C08CA06
ZEM
Isradipin
0016439 LOMIR SRO
C08CA05
DRZ
Lerkanidipin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 69 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0010676 LERPIN 10
0176581 LERPIN 10
0140711 LERCANIDIPIN ORION 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG II
AHPE
AHPE
AORN
CZ
CZ
SF
51,22
51,22
51,69
178,60
178,60
128,47
127,38
127,38
76,78
22,93
22,93
22,93
1,83
1,83
1,85
4,55
4,55
2,74
0169671
0169660
0169670
0169654
0169664
0176570
0140731
0140721
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG II
POR TBL FLM 28X20MG I
AZNP
AZNP
AZNP
AZNP
AZNP
AHPE
AORN
AORN
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SF
SF
243,84
243,84
243,84
73,15
73,15
68,28
68,90
68,90
409,76
409,76
409,76
205,26
205,26
315,35
199,52
199,52
165,92
165,92
165,92
132,11
132,11
247,07
130,62
130,62
163,81
163,81
163,81
49,14
49,14
45,87
45,87
45,87
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,23
1,23
0,83
0,83
0,83
2,20
2,20
4,41
2,33
2,33
0009201 ISOPTIN 40 MG
0096074 LEKOPTIN 40 MG
0090988 LEKOPTIN 40 MG
POR TBL FLM 50X40MG
POR TBL OBD 50X40MG
POR TBL OBD 30X40MG
AABK
ALEK
ALEK
D
SLO
SLO
48,61
48,61
29,16
66,56
90,70
68,35
17,95
42,09
39,19
9,82
9,82
5,89
5,83
5,83
5,83
2,15
5,05
7,84
0077037
0077036
0097570
0009205
VERAPAMIL AL 80
VERAPAMIL AL 80
LEKOPTIN 80 MG
ISOPTIN 80 MG
POR TBL FLM 100X80MG
POR TBL FLM 50X80MG
POR TBL OBD 50X80MG
POR TBL FLM 50X80MG
AAPA
AAPA
ALEK
AABK
D
D
SLO
D
129,62
64,81
64,81
64,81
186,62
94,61
109,34
114,59
57,00
29,80
44,53
49,78
39,30
19,65
19,65
19,65
3,89
3,89
3,89
3,89
1,71
1,79
2,67
2,99
0068963 LEKOPTIN 120 MG
0056161 VERAHEXAL KHK RETARD
POR TBL OBD 20X120MG
POR TBL PRO 30X120MG
ALEK
AHHO
SLO
D
30,67
58,33
70,08
101,87
39,41
43,54
11,79
17,68
3,07
3,89
3,94
2,90
0056166 VERAHEXAL RR
POR TBL PRO
100X240MG
POR TBL PRO 30X240MG
POR TBL PRO 50X240MG
POR TBL RET
100X240MG
POR TBL PRO
100X240MG
POR TBL RET 50X240MG
POR TBL RET
100X240MG
POR TBL RET 20X240MG
POR TBL PRO
100X240MG
POR TBL PRO 30X240MG
POR TBL PRO 30X240MG
AHHO
D
259,18
377,07
117,89
117,89
2,59
1,18
AHHO
AHHO
AAYL
D
D
D
77,75
129,59
388,86
124,21
275,01
513,59
46,46
145,42
124,73
35,37
58,95
117,89
2,59
2,59
3,89
1,55
2,91
1,25
ATCO
CZ
388,86
525,88
137,02
117,89
3,89
1,37
AAYL
ALEK
D
SLO
194,43
388,86
264,99
551,70
70,56
162,84
58,95
117,89
3,89
3,89
1,41
1,63
ALEK
AABK
SLO
D
77,78
388,86
124,24
653,11
46,46
264,25
23,58
117,89
3,89
3,89
2,32
2,64
ATCO
AABK
CZ
D
116,65
116,65
220,57
227,58
103,92
110,93
35,37
35,37
3,89
3,89
3,46
3,70
KAPIDIN 20 MG
KAPIDIN 20 MG
KAPIDIN 20 MG
KAPIDIN 20 MG
KAPIDIN 20 MG
LERPIN 20
LERCANIDIPIN ORION 20 MG
LERCANIDIPIN ORION 20 MG
C08DA01
p.o.
Úhrada
EKV2
Verapamil
0056164 VERAHEXAL RR
0056165 VERAHEXAL RR
0054034 VERAPAMIL AL 240 RETARD
0043879 VEROGALID ER 240 MG
0054032 VERAPAMIL AL 240 RETARD
0187001 LEKOPTIN RETARD
0093679 LEKOPTIN RETARD
0091995 ISOPTIN SR 240 MG
0099575 VEROGALID ER 240 MG
0071950 ISOPTIN SR 240 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 70 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
INJ SOL 50X2ML/5MG
ALEK
SLO
A
POR CPS PRO
30X240MG
POR TBL NOB 50X60MG
POR TBL RET 30X120MG
POR TBL PRO 30X90MG
AZNP
0059976 ENAP 2,5 MG
0059879
0169865
0169869
0141685
0115479
0059108
0059643
0045273
0084651
C08DA01
Doplněk názvu
parent.
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0,00
0,00
162,08
0,00
Verapamil
0009210 LEKOPTIN
405,20
405,20
CZ
116,65
210,38 X
93,73
93,73
3,89
3,12
AZNP
AZNP
AZNP
CZ
CZ
CZ
48,61
58,33
51,74
94,53 X
197,77 X
146,05 X
45,92
139,44
94,31
39,05
46,86
35,15
3,89
3,89
4,60
3,67
9,30
8,38
POR TBL NOB 30X2.5MG
AKRK
SLO
18,17
55,71
37,54
1,14
4,85
10,01
ENAPRIL 5
ENALAPRIL VITABALANS 5 MG TABLETY
ENALAPRIL VITABALANS 5 MG TABLETY
ENALATIN 5 MG TABLETY
APO-ENALAPRIL 5 MG
BERLIPRIL 5
ENAP 5 MG
ENAP 5 MG
BERLIPRIL 5
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
AHHO
AVIB
AVIB
AVIB
AATX
ABCE
AKRK
AKRK
ABCE
D
SF
SF
SF
NL
D
SLO
SLO
D
80,77
24,23
80,77
80,77
80,77
80,77
80,77
24,23
24,23
111,04
37,83
126,13
126,13
127,74
186,71
197,28
62,67
66,42
30,27
13,60
45,36
45,36
46,97
105,94
116,51
38,44
42,19
7,57
2,27
7,57
7,57
7,57
7,57
7,57
2,27
2,27
3,23
3,23
3,23
3,23
3,23
3,23
3,23
3,23
3,23
1,21
1,81
1,81
1,81
1,88
4,24
4,66
5,13
5,63
0059882
0169871
0169875
0115480
0059642
0045274
0046350
0046348
ENAPRIL 10
ENALAPRIL VITABALANS 10 MG TABLETY
ENALAPRIL VITABALANS 10 MG TABLETY
APO-ENALAPRIL 10 MG
ENAP 10 MG
ENAP 10 MG
BERLIPRIL 10
BERLIPRIL 10
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
AHHO
AVIB
AVIB
AATX
AKRK
AKRK
ABCE
ABCE
D
SF
SF
NL
SLO
SLO
D
D
107,34
32,20
107,34
107,34
107,34
32,20
107,34
32,20
137,60
50,27
167,63
171,70
227,85
71,84
387,50
117,63
30,26
18,07
60,29
64,36
120,51
39,64
280,16
85,43
15,13
4,54
15,13
15,13
15,13
4,54
15,13
4,54
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
0,61
1,20
1,21
1,29
2,41
2,64
5,60
5,70
0059885
0169879
0169881
0115481
0045275
0046345
ENAPRIL 20
ENALAPRIL VITABALANS 20 MG TABLETY
ENALAPRIL VITABALANS 20 MG TABLETY
APO-ENALAPRIL 20 MG
ENAP 20 MG
BERLIPRIL 20
POR TBL NOB 100X20MG
POR TBL NOB 100X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 100X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
AHHO
AVIB
AVIB
AATX
AKRK
ABCE
D
SF
SF
NL
SLO
D
143,48
143,48
43,04
143,48
43,04
43,04
173,75
224,07
67,21
231,08
84,31
174,74
30,27
80,59
24,17
87,60
41,27
131,70
30,27
30,27
9,08
30,27
9,08
9,08
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
0,30
0,81
0,81
0,88
1,38
4,39
POR TBL NOB 28X2.5MG
AGDB
H
39,84
59,84
20,00
1,88
11,38
5,71
C08DB01
p.o.
0093711 DIACORDIN 60
0076736 DIACORDIN 120 RETARD
0094314 DIACORDIN 90 RETARD
C09AA03
p.o.
p.o.
0002930 DIROTON 2,5 MG
P
Diltiazem
0058752 DIACORDIN 240 SR
C09AA02
Úhrada
EKV2
Enalapril
Lisinopril
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 71 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
ZAP1
Doplatek
za EKV1
Doplněk názvu
0032501
0032500
0067561
0095657
0053641
0010625
0010629
DAPRIL 5
DAPRIL 5
DAPRIL 5
LISIPRIL 5
DIROTON 5 MG
LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 MG
LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 60X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 28X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
AMOE
AMOE
AMOE
AHHO
AGDB
ARAT
ARAT
CY
CY
CY
D
H
D
D
189,83
113,90
56,95
56,95
53,15
56,94
189,83
222,16
148,35
77,01
87,20
81,93
91,63
306,25
32,33
34,45
20,06
30,25
28,78
34,69
116,42
13,46
8,08
4,04
4,04
3,77
4,04
13,46
7,59
7,59
7,59
7,59
7,59
7,59
7,59
1,29
2,30
2,67
4,03
4,11
4,63
4,66
0011006
0095665
0010683
0010685
0032503
0053642
0032502
0067562
DIROTON 10 MG
LISIPRIL 10
LISINOPRIL-RATIOPHARM 10 MG
LISINOPRIL-RATIOPHARM 10 MG
DAPRIL 10
DIROTON 10 MG
DAPRIL 10
DAPRIL 10
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 28X10MG
POR TBL NOB 60X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
AGDB
AHHO
ARAT
ARAT
AMOE
AGDB
AMOE
AMOE
H
D
D
D
CY
H
CY
CY
252,88
75,86
75,86
252,88
252,88
70,80
151,73
75,86
279,81
106,13
121,20
404,71
434,61
122,89
283,51
142,03
26,93
30,27
45,34
151,83
181,73
52,09
131,78
66,17
26,93
8,08
8,08
26,93
26,93
7,54
16,16
8,08
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
0,54
2,02
3,02
3,04
3,63
3,72
4,39
4,41
0095673
0010884
0032505
0053643
0032504
LISIPRIL 20
LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 MG
DAPRIL 20
DIROTON 20 MG
DAPRIL 20
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 60X20MG
POR TBL NOB 28X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
AHHO
ARAT
AMOE
AGDB
AMOE
D
D
CY
H
CY
101,16
101,16
202,30
94,41
101,16
131,43
161,33
392,93
190,64
216,84
30,27
60,17
190,63
96,23
115,68
16,16
16,16
32,31
15,08
16,16
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
1,01
2,01
3,18
3,44
3,86
0110654 PERINALON 2 MG
POR TBL NOB 30X2MG
ADOZ
CZ
75,86
91,03
15,17
0,00
5,06
1,01
0138303
0177326
0177322
0104546
0085159
0085162
0110719
0110714
0116448
0085160
0085156
0159481
0023748
0198990
0198982
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 90X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 90X4MG
POR TBL NOB 90X4MG
POR TBL NOB 90X4MG
POR TBL NOB 100X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
AGMP
AGNS
AGNS
ARAT
AKRV
AKRV
ADOZ
ADOZ
AGDB
AKRV
AKRV
AZNP
AEGB
ZJSP
ZJSP
CZ
GB
GB
D
PL
PL
CZ
CZ
H
PL
PL
CZ
H
CZ
CZ
101,15
303,45
101,16
303,45
303,46
303,46
337,17
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
0,00
0,00
0,00
0,00
56,08
56,08
66,05
20,23
28,05
38,05
38,05
38,05
56,85
81,87
81,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,62
0,62
0,66
0,67
0,94
1,27
1,27
1,27
1,90
2,73
2,73
p.o.
ZEM
Úhrada
EKV1
Název
C09AA04
DRZ
Doplatek
za balení
Kód
Úhrada
EKV2
Perindopril
GLEPERIL 4 MG
PERINDOPRIL MYLAN 4 MG
PERINDOPRIL MYLAN 4 MG
PERINDOPRIL-RATIOPHARM 4 MG
PRENESSA 4 MG
PRENESSA 4 MG
PERINALON 4 MG
PERINALON 4 MG
VIDOTIN 4 MG TABLETY
PRENESSA 4 MG
PRENESSA 4 MG
PRICORON 4 MG
COVEREX
PERINDOPRIL JS PARTNER 4 MG
PERINDOPRIL JS PARTNER 4 MG
101,15 X
303,45
101,16
303,45 X
359,54
359,54
403,22
121,39
129,21
139,21
139,21
139,21
158,01
183,03
183,03
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 72 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
ZAP1
183,03
183,03
183,03
627,63
627,63
627,63
568,71
568,71
568,71
568,71
568,66
194,45
194,45
194,45
194,45
81,87
81,87
81,87
290,46
290,46
290,46
265,25
265,25
265,25
265,25
265,20
93,29
93,29
93,29
93,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
2,73
2,73
2,73
2,90
2,90
2,90
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
3,11
3,11
3,11
3,11
101,15
101,16
415,22
415,22
314,07
314,06
0,00
0,00
3,37
3,37
10,47
10,47
F
F
303,46
303,46
1 417,72
1 417,72
1 114,26
1 114,26
0,00
0,00
3,37
3,37
12,38
12,38
CZ
GB
GB
D
CZ
CZ
H
H
CZ
GB
CZ
CZ
PL
NL
NL
CZ
CZ
134,83
404,51
134,83
404,51
449,45
134,84
134,84
134,84
134,84
134,84
134,84
134,84
134,87
449,57
134,86
449,45
449,45
134,83 X
404,51
134,85
404,51 X
533,07
161,82
210,28
229,55
274,56
296,74
319,30
319,30
319,30
1 202,27
384,44
2 190,49
2 190,49
0,00
0,00
0,02
0,00
83,62
26,98
75,44
94,71
139,72
161,90
184,46
184,46
184,43
752,70
249,58
1 741,04
1 741,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,42
0,45
1,26
1,58
2,33
2,70
3,07
3,07
3,07
3,76
4,16
8,71
8,71
Název
Doplněk názvu
0094126
0198216
0198208
0120796
0151837
0169897
0198985
0198993
0198219
0198211
0120390
0120791
0151838
0169898
0120388
PERINDOPRIL KRKA 4 MG
PERINDOPRIL KRKA 4 MG
PERINDOPRIL KRKA 4 MG
APO-PERINDO 4 MG
PERINDOPRIL 4 MG VULM
PERINDOPRIL PMCS 4 MG
PERINDOPRIL JS PARTNER 4 MG
PERINDOPRIL JS PARTNER 4 MG
PERINDOPRIL KRKA 4 MG
PERINDOPRIL KRKA 4 MG
PINBARIX 4 MG TABLETY
APO-PERINDO 4 MG
PERINDOPRIL 4 MG VULM
PERINDOPRIL PMCS 4 MG
PINBARIX 4 MG TABLETY
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 100X4MG
POR TBL NOB 100X4MG
POR TBL NOB 100X4MG
POR TBL NOB 90X4MG
POR TBL NOB 90X4MG
POR TBL NOB 90X4MG
POR TBL NOB 90X4MG
POR TBL NOB 90X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
AJSP
ZJSP
ZJSP
AATX
APMP
APMP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ARXY
AATX
APMP
APMP
ARXY
CZ
CZ
CZ
NL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
GB
NL
CZ
CZ
GB
101,16
101,16
101,16
337,17
337,17
337,17
303,46
303,46
303,46
303,46
303,46
101,16
101,16
101,16
101,16
0101205 PRESTARIUM NEO
0140124 PRESTARIUM NEO ORODISPERZNÍ
TABLETY
0101211 PRESTARIUM NEO
0140127 PRESTARIUM NEO ORODISPERZNÍ
TABLETY
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL DIS 30X5MG
ALQS
ALQS
F
F
POR TBL FLM 90X5MG
POR TBL DIS 90X5MG
ALQS
ALQS
0138315
0177336
0177332
0128435
0137534
0137529
0136170
0116443
0159485
0120400
0151841
0169901
0128424
0120810
0120805
0151840
0169900
POR TBL NOB 30X8MG
POR TBL NOB 90X8MG
POR TBL NOB 30X8MG
POR TBL NOB 90X8MG
POR TBL NOB 100X8MG
POR TBL NOB 30X8MG
POR TBL NOB 30X8MG
POR TBL NOB 30X8MG
POR TBL NOB 30X8MG
POR TBL NOB 30X8MG
POR TBL NOB 30X8MG
POR TBL NOB 30X8MG
POR TBL NOB 30X8MG
POR TBL NOB 100X8MG
POR TBL NOB 30X8MG
POR TBL NOB 100X8MG
POR TBL NOB 100X8MG
AGMP
AGNS
AGNS
ARAT
ADOZ
ADOZ
AEGB
AGDB
AZNP
ARXY
APMP
APMP
AKRV
AATX
AATX
APMP
APMP
GLEPERIL 8 MG
PERINDOPRIL MYLAN 8 MG
PERINDOPRIL MYLAN 8 MG
PERINDOPRIL-RATIOPHARM 8 MG
PERINALON 8 MG
PERINALON 8 MG
COVEREX 8 MG
VIDOTIN 8 MG TABLETY
PRICORON 8 MG
PINBARIX 8 MG TABLETY
PERINDOPRIL 8 MG VULM
PERINDOPRIL PMCS 8 MG
PRENESSA 8 MG
APO-PERINDO 8 MG
APO-PERINDO 8 MG
PERINDOPRIL 8 MG VULM
PERINDOPRIL PMCS 8 MG
DRZ
Doplatek
za balení
Kód
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 73 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0101227 PRESTARIUM NEO FORTE
0140135 PRESTARIUM NEO FORTE ORODISPERZNÍ
TABLETY
0161352 PERINDOPRIL ARGININ MYLAN 10 MG
0101233 PRESTARIUM NEO FORTE
0140138 PRESTARIUM NEO FORTE ORODISPERZNÍ
TABLETY
C09AA05
p.o.
0023954 AMPRILAN 1,25
0176945 PIRAMIL 1,25 MG
0016407 PIRAMIL 1,25 MG
0176944 PIRAMIL 1,25 MG
0016405 PIRAMIL 1,25 MG
0056973 TRITACE 1,25 MG
0056974 TRITACE 1,25 MG
0013470 RAMIL 1,25
0013469 RAMIL 1,25
0056972 TRITACE 1,25 MG
0023761 MIRIL 2,5 MG
0041473 MIRIL 2,5 MG
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 MG
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 MG
MEDORAM 2,5 MG
APO-RAMIPRIL 2,5 MG
APO-RAMIPRIL 2,5 MG
0125575 ACESIAL 2,5 MG
0023961 AMPRILAN 2,5
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM 30X10 MG
POR TBL DIS 30X10MG
ALQS
ALQS
F
F
134,85
134,84
634,15
634,15
499,30
499,31
0,00
0,00
2,25
2,25
8,32
8,32
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 90X10 MG
POR TBL DIS 90X10MG
AGNS
ALQS
ALQS
GB
F
F
404,50
404,50
404,50
1 917,06
1 917,06
1 917,06
1 512,56
1 512,56
1 512,56
0,00
0,00
0,00
2,25
2,25
2,25
8,40
8,40
8,40
POR TBL NOB
90X1.25MG
POR TBL NOB
30X1.25MG
POR TBL NOB
100X1.25MG
POR TBL NOB
100X1.25MG
POR TBL NOB
30X1.25MG
POR TBL NOB
30X1.25MG
POR TBL NOB
30X1.25MG
POR TBL NOB
50X1.25MG
POR TBL NOB
90X1.25MG
POR TBL NOB
30X1.25MG
POR TBL NOB
20X1.25MG
AKRK
SLO
170,85
272,54
101,69
0,00
7,59
4,52
AKRK
SLO
56,94
91,21
34,27
0,00
7,59
4,57
ASZK
A
189,83
360,43
170,60
0,00
7,59
6,82
ASZK
A
189,83
360,43
170,60
0,00
7,59
6,82
ASZK
A
56,95
109,28
52,33
0,00
7,59
6,98
ASZK
A
56,95
109,28
52,33
0,00
7,59
6,98
ASFK
CZ
56,95
150,55
93,60
0,00
7,59
12,48
ASFK
CZ
94,92
266,46
171,54
0,00
7,59
13,72
AZNP
CZ
170,85
547,55
376,70
0,00
7,59
16,74
AZNP
CZ
56,95
187,67
130,72
0,00
7,59
17,43
ASFK
CZ
37,96
155,77
117,81
0,00
7,59
23,56
POR TBL NOB 30X2.5MG
POR TBL NOB
100X2.5MG
POR TBL NOB 30X2.5MG
POR TBL NOB 50X2.5MG
POR TBL NOB 30X2.5MG
POR TBL NOB 30X2.5 MG
POR TBL NOB 100X2.5
MG
POR TBL NOB 30X2.5MG
POR TBL NOB 90X2.5MG
ATCO
ATCO
CZ
CZ
75,86
252,87
75,86 X
252,87 X
0,00
0,00
0,00
0,00
5,06
5,06
0,00
0,00
AANF
AANF
AMOE
AATX
AATX
DK
DK
CY
NL
NL
75,84
126,43
75,86
75,86
252,88
75,84 X
126,43 X
83,45
96,72
323,61
0,00
0,00
7,59
20,86
70,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
0,00
0,00
0,51
1,39
1,41
AADD
AKRK
PL
SLO
75,86
227,60
146,10
533,27
70,24
305,67
0,00
0,00
5,06
5,06
4,68
6,79
Úhrada
EKV2
Ramipril
0023957 AMPRILAN 1,25
0051608
0051618
0131737
0120272
0120273
DRZ
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 74 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0023958 AMPRILAN 2,5
0016422 PIRAMIL 2,5 MG
Doplněk názvu
0016420
0125166
0056976
0048753
0013473
0056977
0013472
0056978
PIRAMIL 2,5 MG
HARTIL 2,5 MG
TRITACE 2,5 MG
HARTIL 2,5 MG
RAMIL 2,5
TRITACE 2,5 MG
RAMIL 2,5
TRITACE 2,5 MG
POR TBL NOB 30X2.5MG
POR TBL NOB
100X2,5MG
POR TBL NOB 30X2,5MG
POR TBL NOB 98X2.5MG
POR TBL NOB 20X2.5MG
POR TBL NOB 28X2.5MG
POR TBL NOB 90X2.5MG
POR TBL NOB 30X2.5MG
POR TBL NOB 30X2.5MG
POR TBL NOB 50X2.5MG
0023766
0041484
0051657
0051677
0051675
0131751
0131747
0141546
0120276
0120277
0056983
0040396
0041723
0023965
0125557
0199379
0023962
0016369
0016367
0125165
0048754
0013476
0132525
0056981
0186045
0056982
0013475
MIRIL 5 MG
MIRIL 5 MG
RAMIPRIL ACTAVIS 5 MG
RAMIPRIL ACTAVIS 5 MG
RAMIPRIL ACTAVIS 5 MG
MEDORAM 5 MG
MEDORAM 5 MG
RAMIGAMMA 5 MG
APO-RAMIPRIL 5 MG
APO-RAMIPRIL 5 MG
TRITACE 5 MG
RAMICARD 5
RAMICARD 5
AMPRILAN 5
ACESIAL 5 MG
AMPRILAN 5
AMPRILAN 5
PIRAMIL 5 MG
PIRAMIL 5 MG
HARTIL 5 MG
HARTIL 5 MG
RAMIL 5
TRITACE 5
TRITACE 5 MG
TRITACE 5
TRITACE 5 MG
RAMIL 5
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 50X5MG
POR TBL NOB 50X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR CPS DUR 100X5MG
POR CPS DUR 30X5MG
POR TBL NOB 90X5MG
POR TBL NOB 30X5 MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 98X5MG
POR TBL NOB 28X5MG
POR TBL NOB 90X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 50X5MG
POR TBL NOB 50X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
LIM1 OME1
IND1
Doplatek
za balení
ZAP1
182,41
691,59
106,55
438,71
0,00
0,00
5,06
5,06
7,10
8,77
75,86
247,82
50,58
70,80
227,60
75,86
75,86
126,44
216,65
831,82
176,83
261,52
882,92
299,23
310,57
522,32
140,79
584,00
126,25
190,72
655,32
223,37
234,71
395,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
9,39
11,92
12,63
13,62
14,56
14,89
15,65
15,84
101,16
337,16
101,15
168,59
168,59
337,17
101,16
337,17
101,16
337,17
337,17
337,17
101,16
303,46
101,16
101,16
101,16
337,17
101,16
330,44
94,41
303,46
101,16
101,16
168,59
168,59
101,16
101,16
337,16
101,15
168,59
168,59
370,19
111,28
424,45
128,07
426,85
514,80
608,35
226,87
826,88
277,76
289,72
289,72
1 080,88
345,97
1 598,64
497,69
1 698,29
583,05
583,05
998,44
998,44
604,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,02
10,12
87,28
26,91
89,68
177,63
271,18
125,71
523,42
176,60
188,56
188,56
743,71
244,81
1 268,20
403,28
1 394,83
481,89
481,89
829,85
829,85
503,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,34
0,87
0,90
0,90
1,78
2,71
4,19
5,82
5,89
6,29
6,29
7,44
8,16
12,94
14,40
15,50
16,06
16,06
16,60
16,60
16,77
DRZ
ZEM
UHR1
AKRK
ASZK
SLO
A
75,86
252,88
ASZK
AEGB
ASFK
AEGB
AZNP
ASFK
AZNP
ASFK
A
H
CZ
H
CZ
CZ
CZ
CZ
ATCO
ATCO
AANF
AANF
AANF
AMOE
AMOE
AWGP
AATX
AATX
ASFK
ASTD
ASTD
AKRK
AADD
ZKRK
AKRK
ASZK
ASZK
AEGB
AEGB
AZNP
ASJF
ASFK
ASJF
ASFK
AZNP
CZ
CZ
DK
DK
DK
CY
CY
D
NL
NL
CZ
D
D
SLO
PL
SLO
SLO
A
A
H
H
CZ
SK
CZ
SK
CZ
CZ
MFC
DNC
X
X
X
X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 75 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
0,00
13,49
105,54
107,56
35,85
160,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
0,00
0,22
0,53
0,54
0,60
0,80
32,18
160,33
239,14
884,12
609,78
307,97
325,47
1 239,02
409,78
722,26
2 661,38
816,13
2 896,64
1 022,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
0,80
0,80
3,99
4,91
5,08
5,13
5,42
6,20
6,83
12,04
13,58
14,57
16,09
17,03
40,49 X
74,85
0,00
34,36
0,00
0,00
4,05
4,05
0,00
3,44
54,20
54,20
54,20 X
112,51
0,00
58,31
0,00
0,00
2,71
2,71
0,00
2,92
CZ
CZ
72,38
72,38
72,38 X
176,79
0,00
104,41
0,00
0,00
1,81
1,81
0,00
2,61
ATPP
CZ
96,29
96,29 X
0,00
0,00
1,20
0,00
POR TBL FLM 28X2.5MG
POR TBL FLM 100X2.5MG
POR TBL FLM 28X2.5MG
ARCE
ARCE
AKRK
CZ
CZ
SLO
94,41
337,17
94,40
184,74
679,65
264,54
90,33
342,48
170,14
61,53
219,75
61,53
3,37
3,37
3,37
3,23
3,42
6,08
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
ARCE
ARCE
AKRK
CZ
CZ
SLO
449,45
125,85
125,85
888,95
337,42
418,08
439,50
211,57
292,23
439,50
123,06
123,06
2,25
2,25
2,25
2,20
3,78
5,22
Kód
Název
Doplněk názvu
0051712
0131758
0120280
0141564
0120279
0040410
RAMIPRIL ACTAVIS 10 MG
MEDORAM 10 MG
APO-RAMIPRIL 10 MG
RAMIGAMMA 10 MG
APO-RAMIPRIL 10 MG
RAMICARD 10
AANF
AMOE
AATX
AWGP
AATX
ZSTD
DK
CY
NL
D
NL
D
134,83
134,84
449,45
449,45
134,84
449,44
0141558
0015866
0040408
0023969
0023968
0125548
0023966
0016385
0016383
0015864
0125164
0048755
0013478
0013477
RAMIGAMMA 10 MG
TRITACE 10 MG
RAMICARD 10
AMPRILAN 10
AMPRILAN 10
ACESIAL 10 MG
AMPRILAN 10
PIRAMIL 10 MG
PIRAMIL 10 MG
TRITACE 10 MG
HARTIL 10 MG
HARTIL 10 MG
RAMIL 10
RAMIL 10
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR CPS DUR
100X10MG
POR TBL NOB 20X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR CPS DUR 30X10MG
POR TBL NOB 90X10MG
POR TBL NOB 60X10MG
POR TBL NOB 30X10 MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 98X10MG
POR TBL NOB 28X10MG
POR TBL NOB 90X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
AWGP
ASFK
ASTD
AKRK
AKRK
AADD
AKRK
ASZK
ASZK
ASFK
AEGB
AEGB
AZNP
AZNP
D
CZ
D
SLO
SLO
PL
SLO
A
A
CZ
H
H
CZ
CZ
89,89
449,45
134,84
404,51
269,66
134,84
134,83
449,45
134,84
134,84
440,46
125,85
404,50
134,84
0017504 QUINAPRIL-TEVA 5 MG
0094958 ACCUPRO 5
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
ATPP
APFX
CZ
CZ
40,49
40,49
0017515 QUINAPRIL-TEVA 10 MG
0094959 ACCUPRO 10
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
ATPP
APFX
CZ
CZ
0017520 QUINAPRIL-TEVA 20 MG
0094960 ACCUPRO 20
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
ATPP
APFX
0017533 QUINAPRIL-TEVA 40 MG
POR TBL FLM 30X40MG
0014926 INHIBACE 2,5 MG
0125440 INHIBACE 2,5 MG
0114881 CAZAPROL 2,5 MG
0125441 INHIBACE 5 MG
0014929 INHIBACE 5 MG
0114888 CAZAPROL 5 MG
C09AA06
C09AA08
p.o.
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
134,83 X
148,33
554,99
557,01
170,69
609,78
122,07
609,78
373,98
1 288,63
879,44
442,81
460,30
1 688,47
544,62
857,10
3 101,84
941,98
3 301,14
1 156,92
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Chinapril
Cilazapril
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 76 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
C09AA09
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Fosinopril
0121710 APO-FOSINOP 10 MG
0121702 APO-FOSINOP 10 MG
0121708 APO-FOSINOP 10 MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
AATX
ZATX
AATX
NL
NL
NL
252,88
75,86
75,86
500,69
153,37
153,37
247,81
77,51
77,51
0,00
0,00
0,00
5,06
5,06
5,06
4,96
5,17
5,17
0019117
0121725
0121717
0121723
0150748
0200207
0084530
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 100X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 28X20MG
POR TBL NOB 28X20MG
ATPP
AATX
ZATX
AATX
APGZ
ZPVP
APVP
CZ
NL
NL
NL
A
CZ
CZ
101,16
337,17
101,16
101,16
101,16
94,41
94,41
101,16 X
435,27
132,37
132,37
132,37
286,39
286,39
0,00
98,10
31,21
31,21
31,21
191,98
191,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
0,00
0,98
1,04
1,04
1,04
6,86
6,86
0100480 GOPTEN 0,5 MG
POR CPS DUR 28X0.5MG
AABK
D
36,31
0,00
7,59
5,19
0192544
0151470
0151466
0192538
0105864
0083730
0045875
TRANDOLAPRIL-RATIOPHARM 4 MG
TRANDOLAPRIL MYLAN 2 MG
TRANDOLAPRIL MYLAN 2 MG
TRANDOLAPRIL-RATIOPHARM 2 MG
TRANDOLAPRIL-RATIOPHARM 2 MG
GOPTEN 2 MG
GOPTEN 2 MG
POR CPS DUR 30X4MG
POR CPS DUR 90X2MG
POR CPS DUR 30X2MG
POR CPS DUR 30X2MG
POR CPS DUR 30X2MG
POR CPS DUR 28X2MG
POR CPS DUR 98X2MG
ARAT
AGNS
ZGNS
ARAT
ARAT
AABK
AABK
D
GB
GB
D
D
D
D
134,93
303,45
101,16
101,16
101,16
94,41
526,27
124,22
0,00
48,04
48,04
48,04
64,45
235,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,25
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
5,37
2,07
0,00
1,60
1,60
1,60
2,30
2,41
0105870 TRANDOLAPRIL-RATIOPHARM 4 MG
0095819 GOPTEN 4 MG
0191673 GOPTEN 4 MG
POR CPS DUR 30X4MG
POR CPS DUR 28X4MG
POR CPS DUR 98X4MG
ARAT
AABK
ZABK
D
D
D
134,93
125,85
660,86
259,15
269,16
1 424,94
124,22
143,31
764,08
0,00
0,00
0,00
2,25
2,25
3,37
2,07
2,56
3,90
POR TBL NOB 30X6MG
ANAI
CZ
101,16
175,05
73,89
73,90
3,37
2,46
0064703 TANATRIL 5 MG
0176477 TANATRIL 5 MG
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
AABB
AABB
CZ
CZ
75,86
75,86
133,68
133,68
57,82
57,82
35,29
35,29
5,06
5,06
3,85
3,85
0064711 TANATRIL 10 MG
0176488 TANATRIL 10 MG
0040207 TANATRIL 10 MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 60X10MG
AABB
AABB
AABB
CZ
CZ
CZ
101,16
101,16
202,30
171,75
171,75
547,67
70,59
70,59
345,37
70,59
70,59
141,18
3,37
3,37
3,37
2,35
2,35
5,76
0176499 TANATRIL 20 MG
0095813 TANATRIL 20 MG
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
AABB
AABB
CZ
CZ
134,84
134,84
292,66
292,66
157,82
157,82
141,18
141,18
2,25
2,25
2,63
2,63
FOSINOPRIL-TEVA 20 MG
APO-FOSINOP 20 MG
APO-FOSINOP 20 MG
APO-FOSINOP 20 MG
FOSINOPRIL +PHARMA 20 MG
MONOPRIL 20 MG
MONOPRIL 20 MG
C09AA10
C09AA11
p.o.
p.o.
Trandolapril
p.o.
53,15
89,46
259,15
303,45 X
149,20
149,20
149,20
158,86
762,20
Spirapril
0056985 RENPRESS
C09AA16
Úhrada
EKV2
Imidapril
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 77 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
C09BA02
Doplněk názvu
p.o.
p.o.
ZEM
AKRK
AKRK
ABCE
SLO
SLO
D
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
49,27
58,28
58,28
59,40
66,27
159,50
10,13
7,99
101,22
7,99
7,99
7,99
1,64
1,94
1,94
0,34
0,27
3,37
Lisinopril a diuretika
0115688 DIROTON PLUS H 10 MG/12,5 MG TABLETY
POR TBL NOB 30
AGDB
H
100,76
133,90
33,14
33,14
3,36
1,10
0115689 DIROTON PLUS H 20 MG/12,5 MG TABLETY
POR TBL NOB 30
AGDB
H
125,83
194,29
68,46
33,14
4,19
2,28
24,09
0,01
0,00
64,28
64,28
64,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,54
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
0,80
0,00
0,00
2,14
2,14
2,14
C09BA04
p.o.
Perindopril a diuretika
0126013
0144634
0144630
0191415
0152963
0192154
PRENEWEL 2 MG/0,625 MG
PERINALON 2 MG/ 0,625 MG COMBI
PERINALON 2 MG/ 0,625 MG COMBI
PAMOCOMBI 2 MG/0,625 MG
PAMOCOMBI 2 MG/0,625 MG
PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA 2
MG/0,625 MG
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 100 I
POR TBL NOB 30 I
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
AKRV
ADOZ
ADOZ
ZKRK
ZKRK
ZKRK
PL
CZ
CZ
SLO
SLO
SLO
76,27
317,78
95,33
95,33
95,33
95,33
100,36
317,79
95,33
159,61
159,61
159,61
0134243
0126035
0126031
0169443
0144656
0144652
0159599
0183679
0181946
PERINPA 4 MG/1,25 MG
PRENEWEL 4 MG/1,25 MG
PRENEWEL 4 MG/1,25 MG
COVEREX COMBI 4 MG/1,25 MG
PERINALON 4 MG/ 1,25 MG COMBI
PERINALON 4 MG/ 1,25 MG COMBI
PRICORON COMBI 4 MG/1,25 MG
APO-PERINDO COMBI 4 MG/1,25 MG
PERINDOPRIL/INDAPAMID MYLAN 4
MG/1,25 MG
PERINDOPRIL/INDAPAMID MYLAN 4
MG/1,25 MG
GLEPERIL COMBI 4 MG/1,25 MG TABLETY
APO-PERINDO COMBI 4 MG/1,25 MG
GLEPERIL COMBI 4 MG/1,25 MG TABLETY
PERINDOPRIL/INDAPAMID MYLAN 4
MG/1,25 MG
PERINDOPRIL/INDAPAMID MYLAN 4
MG/1,25 MG
PERINPA 4 MG/1,25 MG
PAMOCOMBI 4 MG/1,25 MG
PAMOCOMBI 4 MG/1,25 MG
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 100 I
POR TBL NOB 30 I
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 100 II
ARAT
AKRV
AKRV
ZEGB
ADOZ
ADOZ
AZNP
AATX
ZGNS
D
PL
PL
H
CZ
CZ
CZ
NL
GB
101,68
305,08
101,68
101,68
423,02
126,91
126,91
423,02
423,02
116,59 X
349,80
129,58
312,80
423,02
126,91
126,91 X
826,85
826,85
14,91
44,72
27,90
211,12
0,00
0,00
0,00
403,83
403,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,39
3,39
3,39
3,39
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
0,50
0,50
0,93
7,04
0,00
0,00
0,00
4,04
4,04
POR TBL NOB 100 I
ZGNS
GB
423,02
826,85
403,83
0,00
4,23
4,04
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30 II
AGMP
AATX
AGMP
ZGNS
CZ
NL
CZ
GB
380,72
126,91
126,91
126,91
806,15
282,21
282,21
282,21
425,43
155,30
155,30
155,30
0,00
0,00
0,00
0,00
4,23
4,23
4,23
4,23
4,73
5,18
5,18
5,18
POR TBL NOB 30 I
ZGNS
GB
126,91
282,21
155,30
0,00
4,23
5,18
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
ARAT
ZKRK
ZKRK
D
SLO
SLO
380,72
164,84
164,84
1 651,64
436,18
436,18
1 270,92
271,34
271,34
0,00
0,00
0,00
4,23
5,49
5,49
14,12
9,04
9,04
0181945
0186049
0183674
0147553
0181942
0181941
0134247
0152972
0191424
Úhrada
EKV2
Enalapril a diuretika
0055429 ENAP-HL
0066506 ENAP-H
0112968 BERLIPRIL H 10 MG/25 MG
C09BA03
DRZ
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 78 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0192163 PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA 4 MG/1,25
MG
0152976 PAMOCOMBI 4 MG/1,25 MG
0191428 PAMOCOMBI 4 MG/1,25 MG
0192167 PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA 4 MG/1,25
MG
POR TBL NOB 30
ZKRK
SLO
164,84
436,18
271,34
0,00
5,49
9,04
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
ZKRK
ZKRK
ZKRK
SLO
SLO
SLO
380,72
380,72
380,72
1 651,64
1 651,64
1 651,64
1 270,92
1 270,92
1 270,92
0,00
0,00
0,00
5,64
5,64
5,64
18,83
18,83
18,83
0122690 PRESTARIUM NEO COMBI 5 MG/1,25 MG
0122685 PRESTARIUM NEO COMBI 5 MG/1,25 MG
POR TBL FLM 90
POR TBL FLM 30
ALQS
ALQS
F
F
305,08
101,68
1 398,17
498,55
1 093,09
396,87
0,00
0,00
3,39
3,39
12,15
13,23
0161623
0161627
0191437
0152985
0192176
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
AKRV
ZKRV
ZKRK
ZKRK
ZKRK
PL
PL
SLO
SLO
SLO
169,27
507,82
742,30
742,30
742,30
194,67
1 162,63
2 361,30
2 361,30
2 361,30
25,40
654,81
1 619,00
1 619,00
1 619,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,64
5,64
8,25
8,25
8,25
0,85
7,28
17,99
17,99
17,99
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
ZKRK
ZKRK
ZKRK
SLO
SLO
SLO
247,43
247,43
247,43
835,60
835,60
835,60
588,17
588,17
588,17
0,00
0,00
0,00
8,25
8,25
8,25
19,61
19,61
19,61
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 30
ARAT
ARAT
D
D
761,44
253,81
3 207,83
1 125,01
2 446,39
871,20
0,00
0,00
8,46
8,46
27,18
29,04
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 90
ALQS
ALQS
F
F
203,38
610,14
562,72
1 951,46
359,34
1 341,32
0,00
0,00
6,78
6,78
11,98
14,90
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 28
POR TBL NOB 28
AMOE
AANF
AKRK
AKRK
AKRK
AKRK
AMOE
ATPP
AEGB
ASFK
CY
DK
SLO
SLO
SLO
SLO
CY
CZ
H
CZ
277,79
101,68
338,98
338,98
101,70
101,70
101,70
101,70
94,92
94,92
277,79
101,68
388,80
388,80
116,95
116,95
138,09
158,50
166,94
312,04
0,00
0,00
49,82
49,82
15,25
15,25
36,39
56,80
72,02
217,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,78
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
0,00
0,00
0,50
0,50
0,51
0,51
1,21
1,89
2,57
7,75
POR TBL NOB
50X5/25MG
POR TBL NOB
50X5/25MG
AANF
DK
225,97
225,97
0,00
0,00
4,52
0,00
AANF
DK
225,97
225,97
0,00
0,00
4,52
0,00
0191433
0152981
0192172
0165073
0165069
PRENEWEL 8 MG/2,5 MG
PRENEWEL 8 MG/2,5 MG
PAMOCOMBI 8 MG/2,5 MG
PAMOCOMBI 8 MG/2,5 MG
PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA 8 MG/2,5
MG
PAMOCOMBI 8 MG/2,5 MG
PAMOCOMBI 8 MG/2,5 MG
PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA 8 MG/2,5
MG
PERINPA 8 MG/2,5 MG
PERINPA 8 MG/2,5 MG
0162008 PRESTARIUM NEO COMBI 10 MG/2,5 MG
0162012 PRESTARIUM NEO COMBI 10 MG/2,5 MG
C09BA05
0115576
0117633
0051388
0051389
0051377
0051378
0115572
0126669
0100474
0125098
p.o.
Úhrada
EKV2
Ramipril a diuretika
MEDORAM PLUS H 2,5/12,5 MG
RAMIPRIL H 2,5MG/12,5MG ACTAVIS
AMPRILAN H 2,5 MG/12,5 MG
AMPRILAN H 2,5 MG/12,5 MG
AMPRILAN H 2,5 MG/12,5 MG
AMPRILAN H 2,5 MG/12,5 MG
MEDORAM PLUS H 2,5/12,5 MG
MIRIL PLUS H 2,5MG/12,5MG TABLETY
HARTIL-H 2,5/12,5 MG TABLETY
TRITAZIDE 2,5 MG/12,5 MG
0117677 RAMIPRIL H 5 MG/25 MG ACTAVIS
0117679 RAMIPRIL H 5 MG/25 MG ACTAVIS
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 79 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0051413
0051414
0051403
0051405
0115603
0115594
0115590
0115599
0126681
0125099
0100456
AMPRILAN H 5 MG/25 MG
AMPRILAN H 5 MG/25 MG
AMPRILAN H 5 MG/25 MG
AMPRILAN H 5 MG/25 MG
MEDORAM PLUS H 5/25 MG
MEDORAM PLUS H 5/25 MG
MEDORAM PLUS H 5/25 MG
MEDORAM PLUS H 5/25 MG
MIRIL PLUS H 5MG/25MG TABLETY
TRITAZIDE 5 MG/25 MG
HARTIL-H 5/25 MG TABLETY
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 28
POR TBL NOB 28
C09BA06
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
AKRK
ZKRK
AKRK
AKRK
AMOE
AMOE
AMOE
AMOE
ATPP
ASFK
AEGB
SLO
SLO
SLO
SLO
CY
CY
CY
CY
CZ
CZ
H
451,96
451,96
135,59
135,59
451,96
451,96
135,59
135,59
135,59
126,54
126,54
Doplatek
za balení
ZAP1
515,13
515,13
155,93
155,93
600,38
600,38
185,81
185,81
212,79
456,57
511,38
63,17
63,17
20,34
20,34
148,42
148,42
50,22
50,22
77,20
330,03
384,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,52
4,52
4,52
4,52
4,52
4,52
4,52
4,52
4,52
4,52
4,52
0,63
0,63
0,68
0,68
1,48
1,48
1,67
1,67
2,57
11,79
13,74
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Chinapril a diuretika
0016608
0076708
0076710
0016613
0127863
STADAPRESS 10/12,5 MG
ACCUZIDE
ACCUZIDE
STADAPRESS 10/12,5 MG
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID
AUROBINDO 10 MG/12,5 MG
POTAHOVANÉ TBL.
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 100
POR TBL FLM 100
POR TBL FLM 30
ASTD
APFX
APFX
ASTD
ZAUB
D
CZ
CZ
D
GB
74,87
74,87
249,54
412,91
123,88
101,70
145,61
655,96
654,35
201,88
26,83
70,74
406,42
241,44
78,00
15,60
15,60
52,01
52,01
15,60
2,50
2,50
2,50
4,13
4,13
0,89
2,36
4,06
2,41
2,60
0016621
0064790
0064788
0016626
0127880
STADAPRESS 20/12,5 MG
ACCUZIDE 20
ACCUZIDE 20
STADAPRESS 20/12,5 MG
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID
AUROBINDO 20 MG/12,5 MG
POTAHOVANÉ TBL.
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 100
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 100
POR TBL FLM 30
ASTD
APFX
APFX
ASTD
ZAUB
D
CZ
CZ
D
GB
90,32
301,05
90,32
556,20
166,86
164,36
709,41
237,89
608,21
333,69
74,04
408,36
147,57
52,01
166,83
15,60
52,01
15,60
52,01
15,60
3,01
3,01
3,01
5,56
5,56
2,47
4,08
4,92
0,52
5,56
ARCE
AKRK
ARCE
CZ
SLO
CZ
553,65
158,18
158,18
1 353,98
416,36
416,36
800,33
258,18
258,18
800,34
228,67
228,67
5,65
5,65
5,65
8,17
9,22
9,22
APVP
APVP
CZ
CZ
411,03
125,83
627,99
193,85
216,96
68,02
216,96
66,41
4,19
4,19
2,21
2,27
AHPE
CZ
81,01
393,28
312,27
312,27
2,89
11,15
C09BA08
p.o.
Cilazapril a diuretika
0014934 INHIBACE PLUS
0134865 CAZACOMBI 5 MG/12,5 MG
0014933 INHIBACE PLUS
C09BA09
p.o.
p.o.
POR TBL FLM 98
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM 28
Fosinopril a diuretika
0160482 MONACE COMBI 20 MG/12,5 MG
0160480 MONACE COMBI 20 MG/12,5 MG
C09BB02
Úhrada
EKV2
POR TBL NOB 98
POR TBL NOB 30
Enalapril a blokátory kalciových kanálů
0155839 LERCAPREL 10 MG/10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
POR TBL FLM 28
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 80 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0155844 LERCAPREL 10 MG/10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
C09BB03
p.o.
POR TBL FLM 56
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
AHPE
CZ
162,00
791,73
629,73
624,55
2,89
11,25
Lisinopril a amlodipin
0180433 AMESOS 10 MG/5 MG TABLETY
0127546 AMESOS 10 MG/5 MG TABLETY
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 30
AGDB
AGDB
H
H
328,58
109,53
589,21
203,51
260,63
93,98
0,00
0,00
3,65
3,65
2,90
3,13
0177394
0177395
0144795
0144794
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 30
AGDB
AGDB
AGDB
AGDB
H
H
H
H
146,03
438,10
657,16
219,05
181,97
895,57
657,16 X
219,06 X
35,94
457,47
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
4,87
4,87
7,30
7,30
1,20
5,08
0,00
0,00
AMESOS 20 MG/5 MG TABLETY
AMESOS 20 MG/5 MG TABLETY
AMESOS 20 MG/10 MG TABLETY
AMESOS 20 MG/10 MG TABLETY
C09BB04
p.o.
Úhrada
EKV2
Perindopril a amlodipin
0187592 AMLESSA 4 MG/5 MG
0187588 PERINDOPRIL/AMLODIPIN KRKA 4 MG/5
MG
0166874 TONARSSA 4 MG/5 MG
0187793 TONARSSA 4 MG/5 MG
0170659 AMLESSA 4 MG/5 MG
0170699 PERINDOPRIL/AMLODIPIN KRKA 4 MG/5
MG
0166869 TONARSSA 4 MG/5 MG
0187788 TONARSSA 4 MG/5 MG
0187593 AMLESSA 4 MG/10 MG
0187589 PERINDOPRIL/AMLODIPIN KRKA 4 MG/10
MG
0166890 TONARSSA 4 MG/10 MG
0187801 TONARSSA 4 MG/10 MG
0170669 AMLESSA 4 MG/10 MG
0170709 PERINDOPRIL/AMLODIPIN KRKA 4 MG/10
MG
0166885 TONARSSA 4 MG/10 MG
0187796 TONARSSA 4 MG/10 MG
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
AKRK
ZKRK
SLO
SLO
333,14
333,14
333,14
333,14
0,00
0,00
0,00
0,00
3,70
3,70
0,00
0,00
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
AKRK
AKRK
AKRK
ZKRK
SLO
SLO
SLO
SLO
333,14
333,14
141,84
141,84
333,14
333,14
418,76
418,76
0,00
0,00
276,92
276,92
0,00
0,00
0,00
0,00
3,70
3,70
4,73
4,73
0,00
0,00
9,23
9,23
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
AKRK
AKRK
AKRK
ZKRK
SLO
SLO
SLO
SLO
141,84
141,84
486,39
486,39
418,76
418,76
705,57
705,57
276,92
276,92
219,18
219,18
0,00
0,00
0,00
0,00
4,73
4,73
5,40
5,40
9,23
9,23
2,44
2,44
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
AKRK
AKRK
AKRK
ZKRK
SLO
SLO
SLO
SLO
486,39
486,39
162,13
162,13
705,57
705,57
438,45
438,45
219,18
219,18
276,32
276,32
0,00
0,00
0,00
0,00
5,40
5,40
5,40
5,40
2,44
2,44
9,21
9,21
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
AKRK
AKRK
SLO
SLO
162,13
162,13
438,45
438,45
276,32
276,32
0,00
0,00
5,40
5,40
9,21
9,21
0124087
0124091
0124101
0124105
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 90
ALQS
ALQS
ALQS
ALQS
F
F
F
F
160,60
481,80
180,70
542,10
319,32
1 147,80
337,47
1 252,19
158,72
666,00
156,77
710,09
0,00
0,00
0,00
0,00
5,35
5,35
6,02
6,02
5,29
7,40
5,23
7,89
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
AKRK
ZKRK
SLO
SLO
506,37
506,37
729,83
729,83
223,46
223,46
0,00
0,00
5,63
5,63
2,48
2,48
PRESTANCE 5 MG/5 MG
PRESTANCE 5 MG/5 MG
PRESTANCE 5 MG/10 MG
PRESTANCE 5 MG/10 MG
0187594 AMLESSA 8 MG/5 MG
0187590 PERINDOPRIL/AMLODIPIN KRKA 8 MG/5
MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 81 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0166882
0187809
0170679
0170719
0187812
0166893
TONARSSA 8 MG/5 MG
TONARSSA 8 MG/5 MG
AMLESSA 8 MG/5 MG
PERINDOPRIL/AMLODIPIN KRKA 8 MG/5
MG
TONARSSA 8 MG/5 MG
TONARSSA 8 MG/5 MG
AMLESSA 8 MG/10 MG
PERINDOPRIL/AMLODIPIN KRKA 8 MG/10
MG
TONARSSA 8 MG/10 MG
TONARSSA 8 MG/10 MG
AMLESSA 8 MG/10 MG
PERINDOPRIL/AMLODIPIN KRKA 8 MG/10
MG
TONARSSA 8 MG/10 MG
TONARSSA 8 MG/10 MG
0124115
0124119
0124129
0124133
PRESTANCE 10 MG/5 MG
PRESTANCE 10 MG/5 MG
PRESTANCE 10 MG/10 MG
PRESTANCE 10 MG/10 MG
0187804
0166877
0187595
0187591
0166898
0187817
0170689
0170729
C09BB05
p.o.
Doplatek
za balení
ZAP1
729,83
729,83
562,87
562,87
223,46
223,46
394,09
394,09
0,00
0,00
0,00
0,00
5,63
5,63
5,63
5,63
2,48
2,48
13,14
13,14
168,78
168,78
567,21
567,21
562,87
562,87
897,44
897,44
394,09
394,09
330,23
330,23
0,00
0,00
0,00
0,00
5,63
5,63
6,30
6,30
13,14
13,14
3,67
3,67
SLO
SLO
SLO
SLO
567,21
567,21
189,08
189,08
897,44
897,44
607,08
607,08
330,23
330,23
418,00
418,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,30
6,30
6,30
6,30
3,67
3,67
13,93
13,93
AKRK
AKRK
SLO
SLO
189,08
189,08
607,08
607,08
418,00
418,00
0,00
0,00
6,30
6,30
13,93
13,93
ALQS
ALQS
ALQS
ALQS
F
F
F
F
193,98
581,92
214,07
642,23
424,09
1 570,90
435,30
1 672,44
230,11
988,98
221,23
1 030,21
0,00
0,00
0,00
0,00
6,47
6,47
7,14
7,14
7,67
10,99
7,37
11,45
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
AKRK
AKRK
AKRK
ZKRK
SLO
SLO
SLO
SLO
506,37
506,37
168,78
168,78
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
AKRK
AKRK
AKRK
ZKRK
SLO
SLO
SLO
SLO
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
AKRK
AKRK
AKRK
ZKRK
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 90
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Ramipril a blokátory kalciových kanálů
0169177 TRIASYN 2,5/2,5 MG
0050118 TRIASYN 2,5/2,5 MG
POR TBL RET 100
POR TBL RET 30
ASFK
ASFK
CZ
CZ
387,79
117,41
1 351,25
435,66
963,46
318,25
332,02
99,61
3,88
3,91
9,63
10,61
0169178 TRIASYN 5/5 MG
0050117 TRIASYN 5/5 MG
POR TBL RET 100
POR TBL RET 30
ASFK
ASFK
CZ
CZ
517,04
156,54
1 573,29
256,15
1 056,25
99,61
332,02
99,61
5,17
5,22
10,56
3,32
C09BB07
p.o.
Úhrada
EKV2
Ramipril a amlodipin
0178578
0177279
0178576
0178586
0177289
0178584
PIRAMIL COMBI 5 MG/5 MG
EGIRAMLON 5 MG/5 MG
PIRAMIL COMBI 5 MG/5 MG
PIRAMIL COMBI 5 MG/10 MG
EGIRAMLON 5 MG/10 MG
PIRAMIL COMBI 5 MG/10 MG
POR CPS DUR 100
POR CPS DUR 30
POR CPS DUR 30
POR CPS DUR 100
POR CPS DUR 30
POR CPS DUR 30
ZDOZ
AEGB
ADOZ
ZDOZ
AEGB
ADOZ
CZ
H
CZ
CZ
H
CZ
502,06
153,83
153,83
560,15
173,08
173,08
502,06
153,83 X
153,83
560,15
173,08 X
173,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,02
5,13
5,13
5,60
5,77
5,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0178582
0177284
0178580
0178590
PIRAMIL COMBI 10 MG/5 MG
EGIRAMLON 10 MG/5 MG
PIRAMIL COMBI 10 MG/5 MG
PIRAMIL COMBI 10 MG/10 MG
POR CPS DUR 100
POR CPS DUR 30
POR CPS DUR 30
POR CPS DUR 100
ZDOZ
AEGB
ADOZ
ADOZ
CZ
H
CZ
CZ
598,51
185,80
185,80
656,59
598,51
185,80 X
185,80
656,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,99
6,19
6,19
6,57
0,00
0,00
0,00
0,00
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 82 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0177294 EGIRAMLON 10 MG/10 MG
0178588 PIRAMIL COMBI 10 MG/10 MG
C09BB10
p.o.
POR CPS DUR 30
POR CPS DUR 30
DRZ
AEGB
ADOZ
Trandolapril a blokátory kalciových kanálů
POR TBL RET 98
AABK
POR TBL RET 28
AABK
0014695 TARKA 180/2 MG TBL.
0014693 TARKA 180/2 MG TBL.
0015138 TARKA 240/4 MG TBL.
0015140 TARKA 240/4 MG TBL.
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
H
CZ
205,05
205,05
D
D
668,45
190,98
MFC
DNC
Doplatek
za balení
205,05 X
205,05
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0,00
0,00
0,00
0,00
6,84
6,84
0,00
0,00
1 098,09
335,33
429,64
144,35
429,64
122,75
6,82
6,82
4,38
5,16
972,50
277,86
2 222,87
716,06
1 250,37
438,20
429,64
122,75
9,92
9,92
12,76
15,65
POR TBL RET 98
POR TBL RET 28
AABK
AABK
D
D
0151485 SANGONA 12,5 MG
0121353 APO-LOSARTAN 12,5 MG
0114059 LOZAP 12,5 ZENTIVA
POR TBL FLM 30X12.5MG
POR TBL FLM 30X12.5MG
POR TBL FLM 30X12.5MG
ADOZ
AATX
AZEH
CZ
NL
SK
56,40
60,70
60,70
56,40
75,62
136,03
0,00
14,92
75,33
0,00
0,00
0,00
7,52
8,09
8,09
0,00
1,99
10,04
0199053
0198248
0181196
0107173
LOSARTAN JS PARTNER 25 MG
LOSARTAN KRKA 25 MG
LOSARTAN KRKA 25 MG
LORISTA 25
POR TBL FLM 28X25MG
POR TBL FLM 28X25MG
POR TBL FLM 28X25MG
POR TBL FLM 28X25MG
ZJSP
ZJSP
ZJSP
AKRK
CZ
CZ
CZ
SLO
75,47
75,47
75,47
75,47
86,78
86,78
86,78
99,43
11,31
11,31
11,31
23,96
0,00
0,00
0,00
0,00
5,39
5,39
5,39
5,39
0,81
0,81
0,81
1,71
0151525
0151532
0151806
0162461
0106813
0106810
0110437
0110442
0199069
0199064
0181209
0198261
0198266
0181214
0047610
0121366
0121365
0134113
0134111
0146215
SANGONA 50 MG
SANGONA 50 MG
ARIONECS 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ARIONEX 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY
LOSARTAN STADA 50 MG
LOSARTAN STADA 50 MG
LOSAGEN 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY
LOSAGEN 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG
LOSARTAN KRKA 50 MG
LOSARTAN KRKA 50 MG
LOSARTAN KRKA 50 MG
LOSARTAN KRKA 50 MG
LORISTA 50
APO-LOSARTAN 50 MG
APO-LOSARTAN 50 MG
LOSARTAN ORION 50 MG
LOSARTAN ORION 50 MG
LOSARTAN TEVA 50 MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 100X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 90X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 90X50MG
POR TBL FLM 84X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 84X50MG
POR TBL FLM 84X50MG
POR TBL FLM 84X50MG
POR TBL FLM 100X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 98X50MG
POR TBL FLM 98X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
PVC
ADOZ
ADOZ
AGMP
AGMP
ASTD
ASTD
AGNS
AGNS
ZJSP
ZJSP
AJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
AKRK
AATX
AATX
AORN
AORN
ATPP
CZ
CZ
CZ
CZ
D
D
GB
GB
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SLO
NL
NL
SF
SF
CZ
100,62
335,41
93,91
93,91
314,60
105,65
107,81
323,43
301,87
100,63
100,63
100,63
301,87
301,87
301,87
359,37
107,81
352,18
352,18
107,81
100,63
335,41
114,38
114,38
314,60
105,65
107,81
323,43
347,14
115,72
115,72
115,72
347,14
347,14
357,72
435,16
130,77
435,16
435,16
136,39
0,01
0,00
20,47
20,47
0,00
0,00
0,00
0,00
45,27
15,09
15,09
15,09
45,27
45,27
55,85
75,79
22,96
82,98
82,98
28,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,35
3,35
3,35
3,35
3,50
3,52
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
0,00
0,00
0,73
0,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,66
0,76
0,77
0,85
0,85
0,95
C09CA01
p.o.
Úhrada
EKV2
Losartan
X
X
X
X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 83 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0146227 LOSARTAN TEVA 50 MG
0010604
0095461
0134110
0114067
0013892
0148211
0114065
0139039
LORISTA 50
LAKEA 50 MG
LOSARTAN ORION 50 MG
LOZAP 50 ZENTIVA
LOZAP 50 ZENTIVA
LOSARTAN BLUEFISH 50 MG
LOZAP 50 ZENTIVA
COZAAR 50 MG
0151559 SANGONA 100 MG
0151566 SANGONA 100 MG
0151795 ARIONECS 100 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0162475 ARIONEX 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0106832 LOSARTAN STADA 100 MG
0106831 LOSARTAN STADA 100 MG
0199078 LOSARTAN JS PARTNER 100 MG
0181223 LOSARTAN KRKA 100 MG
0198275 LOSARTAN KRKA 100 MG
0134115 LOSARTAN ORION 100 MG
0121372 APO-LOSARTAN 100 MG
0121371 APO-LOSARTAN 100 MG
0146251 LOSARTAN TEVA 100 MG
0107166 LORISTA 100
0146239 LOSARTAN TEVA 100 MG
0114070
0013897
0013895
0148215
0114068
0139054
LOZAP 100 ZENTIVA
LOZAP 100 ZENTIVA
LOZAP 100 ZENTIVA
LOSARTAN BLUEFISH 100 MG
LOZAP 100 ZENTIVA
COZAAR 100 MG
C09CA02
p.o.
0059551 TEVETEN 600 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM 90X50MG
PVC
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 90X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
ATPP
CZ
323,43
410,26
86,83
0,00
3,59
0,96
AKRK
ALEK
AORN
AZEH
AZEH
ABUS
AZEH
AMSD
SLO
SLO
SF
SK
SK
S
SK
NL
100,63
107,81
100,63
323,43
107,81
100,63
107,81
100,63
128,37
138,08
138,64
521,81
177,86
178,82
206,08
560,61
27,74
30,27
38,01
198,38
70,05
78,19
98,27
459,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
0,99
1,01
1,36
2,20
2,34
2,79
3,28
16,43
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM
100X100MG
POR TBL FLM 28X100MG
ADOZ
ADOZ
CZ
CZ
134,45
448,19
134,45
448,19
0,00
0,00
0,00
0,00
2,24
2,24
0,00
0,00
AGMP
CZ
125,50
148,70
23,20
0,00
2,24
0,41
POR TBL FLM 28X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 28X100MG
POR TBL FLM 28X100MG
POR TBL FLM 28X100MG
POR TBL FLM 98X100MG
POR TBL FLM
100X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 90X100MG
PVC
POR TBL FLM 28X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
PVC
POR TBL FLM 90X100MG
POR TBL FLM 90X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 28X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 28X100MG
AGMP
ASTD
ASTD
ZJSP
ZJSP
ZJSP
AORN
AATX
CZ
D
D
CZ
CZ
CZ
SF
NL
125,50
280,34
140,85
134,12
134,12
134,12
469,46
479,04
148,70
280,34 X
140,85 X
154,24
154,24
154,24
551,31
567,00
23,20
0,00
0,00
20,12
20,12
20,12
81,85
87,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,24
2,34
2,35
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
0,41
0,00
0,00
0,36
0,36
0,36
0,42
0,44
AATX
ATPP
NL
CZ
143,71
431,14
174,88
534,38
31,17
103,24
0,00
0,00
2,40
2,40
0,52
0,57
AKRK
ATPP
SLO
CZ
134,12
143,71
166,89
182,14
32,77
38,43
0,00
0,00
2,40
2,40
0,59
0,64
AZEH
AZEH
AZEH
ABUS
AZEH
AMSD
SK
SK
SK
S
SK
NL
431,14
431,14
143,71
134,13
143,71
134,13
687,72
687,72
239,71
238,53
258,75
716,73
256,58
256,58
96,00
104,40
115,04
582,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
1,43
1,43
1,60
1,86
1,92
10,40
POR TBL FLM 28X600MG
AAHW
NL
100,63
502,06
401,43
401,43
3,59
14,34
Úhrada
EKV2
Eprosartan
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 84 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
C09CA03
0163192
0178882
0178881
0178880
0178879
0163193
0151080
0151074
0139214
0139208
0178888
Doplněk názvu
p.o.
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
5,30
27,48
27,48
20,21
20,21
352,47
0,00
0,00
0,00
0,00
24,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
0,19
0,31
0,31
0,34
0,34
4,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
Úhrada
EKV2
Valsartan
VALZAP 80 MG POTAHOVANÉ TABLETY
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VALZAP 80 MG POTAHOVANÉ TABLETY
KYLOTAN 80 MG
KYLOTAN 80 MG
VALSARTAN TEVA 80 MG
VALSARTAN TEVA 80 MG
VAPRESS 80 MG
0178887 VAPRESS 80 MG
0178886 VAPRESS 80 MG
0178885 VAPRESS 80 MG
0178884
0178883
0178874
0178872
0178877
0178873
0178869
0178878
0178876
0178870
0178875
0178871
0125592
0125589
0159578
0159576
0143112
0146969
0146964
0139219
DRZ
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VAPRESS 80 MG
VALSACOR 80 MG
VALSACOR 80 MG
APO-VALSARTAN 80 MG
APO-VALSARTAN 80 MG
VANATEX 80 MG POTAHOVANÉ TABLETY
BLESSIN 80 MG
BLESSIN 80 MG
VALSARTAN TEVA 80 MG
POR TBL FLM 28X80MG
POR TBL FLM 90X80MG II
POR TBL FLM 90X80MG I
POR TBL FLM 60X80MG I
POR TBL FLM 60X80MG II
POR TBL FLM 84X80MG
POR TBL FLM 98X80MG
POR TBL FLM 98X80MG
POR TBL FLM 98X80MG
POR TBL FLM 28X80MG
POR TBL FLM 280X80MG
I
POR TBL FLM 280X80MG
II
POR TBL FLM 100X80MG
II
POR TBL FLM 100X80MG
I
POR TBL FLM 98X80MG I
POR TBL FLM 98X80MG II
POR TBL FLM 28X80MG II
POR TBL FLM 14X80MG I
POR TBL FLM 56X80MG I
POR TBL FLM 28X80MG I
POR TBL FLM 7X80MG I
POR TBL FLM 56X80MG II
POR TBL FLM 30X80MG I
POR TBL FLM 7X80MG II
POR TBL FLM 30X80MG II
POR TBL FLM 14X80MG II
POR TBL FLM 84X80MG
POR TBL FLM 28X80MG
POR TBL FLM 100X80MG
POR TBL FLM 30X80MG
POR TBL FLM 28X80MG
POR TBL FLM 98X80MG
POR TBL FLM 98X80MG
POR TBL FLM 98X80MG
AZNP
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
AZNP
AGDB
AGDB
ATPP
ATPP
ZMOE
CZ
CY
CY
CY
CY
CZ
H
H
CZ
CZ
CY
94,33
303,22
303,22
202,14
202,14
283,00
352,18
352,18
352,18
100,63
1 006,24
99,63
330,70
330,70
222,35
222,35
635,47
352,18
352,18
352,18 X
100,63 X
1 030,47
ZMOE
CY
1 006,24
1 030,47
24,23
0,00
3,59
0,09
ZMOE
CY
359,37
390,67
31,30
0,00
3,59
0,31
ZMOE
CY
359,37
390,67
31,30
0,00
3,59
0,31
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
AMOE
ZMOE
AKRK
AKRK
AATX
AATX
ZPBC
AEGB
AEGB
ATPP
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
SLO
SLO
NL
NL
PL
H
H
CZ
352,19
352,19
100,63
50,31
201,25
100,63
25,16
201,25
107,81
25,16
107,81
50,31
301,87
100,63
359,37
107,81
100,63
352,18
352,18
352,18
382,99
382,99
110,68
55,35
221,37
110,68
27,67
221,37
118,59
27,67
118,59
55,35
346,11
115,72
429,87
129,38
144,38
735,06
735,06
735,06
30,80
30,80
10,05
5,04
20,12
10,05
2,51
20,12
10,78
2,51
10,78
5,04
44,24
15,09
70,50
21,57
43,75
382,88
382,88
382,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
0,31
0,31
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,53
0,54
0,71
0,72
1,56
3,91
3,91
3,91
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 85 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
230,24
230,24
230,24
134,31
134,31
129,61
129,61
129,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,59
3,59
3,59
4,80
4,80
4,63
4,63
4,63
0,00
0,00
404,60
438,97
34,37
0,00
2,25
0,19
CY
404,60
438,97
34,37
0,00
2,25
0,19
ZMOE
CY
269,74
294,95
25,21
0,00
2,25
0,21
ZMOE
CY
269,74
294,95
25,21
0,00
2,25
0,21
AZNP
AZNP
ZMOE
CZ
CZ
CY
125,88
377,64
67,05
248,56
808,73
73,76
122,68
431,09
6,71
0,00
0,00
0,00
2,25
2,25
2,39
2,19
2,57
0,24
ZMOE
CY
67,05
73,76
6,71
0,00
2,39
0,24
AGDB
AGDB
APGZ
ATPP
ATPP
ZMOE
H
H
A
CZ
CZ
CY
469,46
469,46
134,12
469,46
134,12
1 341,29
469,46
469,46
134,12
469,46 X
134,12 X
1 353,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
ZMOE
CY
1 341,29
1 353,28
11,99
0,00
2,40
0,02
ZMOE
CY
469,47
505,36
35,89
0,00
2,40
0,18
ZMOE
CY
479,03
514,89
35,86
0,00
2,40
0,18
ZMOE
CY
469,47
505,36
35,89
0,00
2,40
0,18
ZMOE
CY
479,03
514,89
35,86
0,00
2,40
0,18
ZMOE
CY
268,24
293,36
25,12
0,00
2,40
0,22
ZMOE
CY
268,24
293,36
25,12
0,00
2,40
0,22
ZMOE
CY
33,53
36,88
3,35
0,00
2,40
0,24
Kód
Název
Doplněk názvu
0146962
0146967
0139218
0151078
0151072
BLESSIN 80 MG
BLESSIN 80 MG
VALSARTAN TEVA 80 MG
KYLOTAN 80 MG
KYLOTAN 80 MG
POR TBL FLM 28X80MG
POR TBL FLM 28X80MG
POR TBL FLM 28X80MG
POR TBL FLM 28X80MG
POR TBL FLM 28X80MG
AEGB
AEGB
ATPP
AGDB
AGDB
H
H
CZ
H
H
100,63
100,63
100,63
134,31
134,31
POR TBL FLM 90X160MG
II
POR TBL FLM 90X160MG
I
POR TBL FLM 60X160MG
II
POR TBL FLM 60X160MG
I
POR TBL FLM 28X160MG
POR TBL FLM 84X160MG
POR TBL FLM 14X160MG
II
POR TBL FLM 14X160MG
I
POR TBL FLM 98X160MG
POR TBL FLM 98X160MG
POR TBL FLM 28X160MG
POR TBL FLM 98X160MG
POR TBL FLM 28X160MG
POR TBL FLM
280X160MG I
POR TBL FLM
280X160MG II
POR TBL FLM 98X160MG
II
POR TBL FLM
100X160MG II
POR TBL FLM 98X160MG
I
POR TBL FLM
100X160MG I
POR TBL FLM 56X160MG
II
POR TBL FLM 56X160MG
I
POR TBL FLM 7X160MG I
AMOE
CY
ZMOE
0178902 VAPRESS 160 MG
0178901 VAPRESS 160 MG
0178899 VAPRESS 160 MG
0178900 VAPRESS 160 MG
0163194 VALZAP 160 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0163195 VALZAP 160 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0178891 VAPRESS 160 MG
0178892 VAPRESS 160 MG
0151092
0151086
0154219
0139229
0139223
0178908
KYLOTAN 160 MG
KYLOTAN 160 MG
VALSARTAN +PHARMA 160 MG
VALSARTAN TEVA 160 MG
VALSARTAN TEVA 160 MG
VAPRESS 160 MG
0178907 VAPRESS 160 MG
0178903 VAPRESS 160 MG
0178906 VAPRESS 160 MG
0178904 VAPRESS 160 MG
0178905 VAPRESS 160 MG
0178898 VAPRESS 160 MG
0178897 VAPRESS 160 MG
0178889 VAPRESS 160 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 86 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0178896 VAPRESS 160 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM 30X160MG
I
POR TBL FLM 28X160MG
II
POR TBL FLM 7X160MG II
POR TBL FLM 28X160MG
I
POR TBL FLM 30X160MG
II
POR TBL FLM 84X160MG
POR TBL FLM 28X160MG
POR TBL FLM
100X160MG
POR TBL FLM 30X160MG
POR TBL FLM 28X160MG
POR TBL FLM 28X160MG
POR TBL FLM 28X160MG
POR TBL FLM 98X160MG
POR TBL FLM 98X160MG
POR TBL FLM 98X160MG
POR TBL FLM 28X160MG
POR TBL FLM 28X160MG
ZMOE
CY
143,72
158,09
14,37
0,00
2,40
0,24
ZMOE
CY
134,12
147,53
13,41
0,00
2,40
0,24
ZMOE
ZMOE
CY
CY
33,53
134,12
36,88
147,53
3,35
13,41
0,00
0,00
2,40
2,40
0,24
0,24
AMOE
CY
143,72
158,09
14,37
0,00
2,40
0,24
AKRK
AKRK
AATX
SLO
SLO
NL
402,39
134,12
479,03
461,71
154,24
567,25
59,32
20,12
88,22
0,00
0,00
0,00
2,40
2,40
2,40
0,35
0,36
0,44
AATX
AGDB
AGDB
ATPP
AEGB
AEGB
ATPP
ZPBC
AEGB
NL
H
H
CZ
H
H
CZ
PL
H
143,72
134,13
134,13
134,13
469,46
469,46
469,46
134,12
134,13
172,45
196,67
196,67
248,56
933,36
933,36
933,36
287,23
298,39
28,73
62,54
62,54
114,43
463,90
463,90
463,90
153,11
164,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
0,48
1,12
1,12
2,04
2,37
2,37
2,37
2,73
2,93
POR TBL FLM 28X320MG
AKRK
SLO
178,91
205,74
26,83
0,00
1,60
0,24
0500880 IFIRMASTA 75 MG
0161638 IRBESARTAN APOTEX 75 MG
0161639 IRBESARTAN APOTEX 75 MG
POR TBL FLM 28X75MG
POR TBL FLM 30X75MG
POR TBL FLM 100X75MG
AKRK
AATX
AATX
SLO
NL
NL
75,47
80,86
269,53
98,74
106,55
823,44
23,27
25,69
553,91
0,00
0,00
0,00
5,39
5,39
5,39
1,66
1,71
11,08
0166090 IRBESARTAN JENSON PHARMACEUTICAL
SERVICES 150 MG
0192049 IRBESARTAN JENSON PHARMACEUTICAL
SERVICES 150 MG
0192056 IRBESARTAN JENSON PHARMACEUTICAL
SERVICES 150 MG
0166097 IRBESARTAN JENSON PHARMACEUTICAL
SERVICES 150 MG
0192258 IRBESARTAN MYLAN 150 MG
0192251 IRBESARTAN MYLAN 150 MG
0028682 IRBESARTAN ZENTIVA 150 MG
0028668 IRBESARTAN ZENTIVA 150 MG
POR TBL NOB 28X150MG
ZGNS
GB
94,34
94,34 X
0,00
0,00
3,37
0,00
POR TBL NOB 28X150MG
ZGNS
GB
94,34
94,34 X
0,00
0,00
3,37
0,00
POR TBL NOB 98X150MG
ZGNS
GB
330,18
330,18 X
0,00
0,00
3,37
0,00
POR TBL NOB 98X150MG
ZGNS
GB
330,18
330,18 X
0,00
0,00
3,37
0,00
POR TBL NOB 98X150MG
POR TBL NOB 28X150MG
POR TBL FLM 28X150MG
POR TBL NOB 28X150MG
AGNS
AGNS
ASGX
ASGX
GB
GB
F
F
330,18
94,34
94,33
94,33
330,18 X
94,34 X
198,15
198,15
0,00
0,00
103,82
103,82
0,00
0,00
0,00
0,00
3,37
3,37
3,37
3,37
0,00
0,00
3,71
3,71
0178894 VAPRESS 160 MG
0178890 VAPRESS 160 MG
0178893 VAPRESS 160 MG
0178895 VAPRESS 160 MG
0125598 VALSACOR 160 MG
0125595 VALSACOR 160 MG
0159584 APO-VALSARTAN 160 MG
0159581
0151090
0151084
0139233
0146957
0146952
0139234
0143113
0146950
APO-VALSARTAN 160 MG
KYLOTAN 160 MG
KYLOTAN 160 MG
VALSARTAN TEVA 160 MG
BLESSIN 160 MG
BLESSIN 160 MG
VALSARTAN TEVA 160 MG
VANATEX 160 MG POTAHOVANÉ TABLETY
BLESSIN 160 MG
0156897 VALSACOR 320 MG
C09CA04
p.o.
Úhrada
EKV2
Irbesartan
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 87 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
918,39
0,00
33,99
33,99
113,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,37
3,59
3,59
3,59
3,59
9,37
0,00
1,13
1,13
1,14
472,88
113,51
0,00
3,59
1,14
301,87
100,63
100,63
636,87
220,57
220,57
335,00
119,94
119,94
0,00
0,00
0,00
3,59
3,59
3,59
3,99
4,28
4,28
GB
440,57
440,57 X
0,00
0,00
2,25
0,00
ZGNS
GB
440,57
440,57 X
0,00
0,00
2,25
0,00
POR TBL NOB 28X300MG
ZGNS
GB
125,88
125,88 X
0,00
0,00
2,25
0,00
POR TBL NOB 28X300MG
AGNS
GB
125,88
125,88 X
0,00
0,00
2,25
0,00
POR TBL NOB 98X300MG
POR TBL NOB 28X300MG
POR TBL NOB 28X300MG
POR TBL FLM 28X300MG
POR TBL FLM 30X300MG
POR TBL FLM 30X300MG
POR TBL FLM
100X300MG
POR TBL NOB
100X300MG
POR TBL FLM 30X300MG
POR TBL NOB 30X300MG
POR TBL FLM 84X300MG
POR TBL FLM 28X300MG
POR TBL FLM 28X300MG
AGNS
AGNS
ASGX
ASGX
AACK
AACK
AATX
GB
GB
F
F
IS
IS
NL
440,57
125,88
125,88
125,88
143,70
143,70
479,04
440,57 X
125,88 X
320,86
320,86
143,70
143,70
615,48
0,00
0,00
194,98
194,98
0,00
0,00
136,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,25
2,25
2,25
2,25
2,40
2,40
2,40
0,00
0,00
3,48
3,48
0,00
0,00
0,68
AMOE
CY
479,04
615,48
136,44
0,00
2,40
0,68
AATX
AMOE
AKRK
AKRK
ZACK
NL
CY
SLO
SLO
IS
143,71
143,71
402,39
134,13
134,12
189,06
189,06
771,55
435,16
435,16
45,35
45,35
369,16
301,03
301,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
0,76
0,76
2,20
5,38
5,38
POR TBL NOB 100X8MG
POR TBL NOB 28X8MG
POR TBL NOB 28X8MG
POR TBL NOB 28X8MG
ADOZ
ZKRK
AZNP
ZZPF
CZ
SLO
CZ
PL
359,37
100,63
100,63
100,63
517,56
148,36
148,36
148,36
158,19
47,73
47,73
47,73
158,19
44,29
44,29
44,29
3,59
3,59
3,59
3,59
1,58
1,70
1,70
1,70
Kód
Název
Doplněk názvu
0028686
0129969
0161642
0158009
0161643
IRBESARTAN ZENTIVA 150 MG
IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG
IRBESARTAN APOTEX 150 MG
ISAME 150 MG
IRBESARTAN APOTEX 150 MG
POR TBL FLM 98X150MG
POR TBL FLM 30X150MG
POR TBL FLM 30X150MG
POR TBL NOB 30X150MG
POR TBL FLM
100X150MG
POR TBL NOB
100X150MG
POR TBL FLM 84X150MG
POR TBL FLM 28X150MG
POR TBL FLM 28X150MG
ASGX
AACK
AATX
AMOE
AATX
F
IS
NL
CY
NL
330,17
107,80
107,81
107,81
359,37
AMOE
CY
359,37
AKRK
AKRK
ZACK
SLO
SLO
IS
POR TBL NOB 98X300MG
ZGNS
POR TBL NOB 98X300MG
0158011 ISAME 150 MG
0500889 IFIRMASTA 150 MG
0500886 IFIRMASTA 150 MG
0129968 IRBESARTAN ACTAVIS 150 MG
0192070 IRBESARTAN JENSON PHARMACEUTICAL
SERVICES 300 MG
0166110 IRBESARTAN JENSON PHARMACEUTICAL
SERVICES 300 MG
0192063 IRBESARTAN JENSON PHARMACEUTICAL
SERVICES 300 MG
0166103 IRBESARTAN JENSON PHARMACEUTICAL
SERVICES 300 MG
0192272 IRBESARTAN MYLAN 300 MG
0192265 IRBESARTAN MYLAN 300 MG
0028671 IRBESARTAN ZENTIVA 300 MG
0028679 IRBESARTAN ZENTIVA 300 MG
0129985 IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG
0129980 IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG
0161647 IRBESARTAN APOTEX 300 MG
0158016 ISAME 300 MG
0161646
0158014
0500895
0500892
0129979
IRBESARTAN APOTEX 300 MG
ISAME 300 MG
IFIRMASTA 300 MG
IFIRMASTA 300 MG
IRBESARTAN ACTAVIS 300 MG
C09CA06
0124274
0175272
0171539
0171055
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
1 248,56
107,80 X
141,80
141,80
472,88
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Kandesartan
XALEEC 8 MG
CANOCORD 8 MG
CARZAP 8 MG
HYPOSART 8 MG TABLETY
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 88 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0171540 CARZAP 8 MG
0124265 XALEEC 8 MG
POR TBL NOB 30X8MG
POR TBL NOB 30X8MG
AZNP
ADOZ
CZ
CZ
107,81
107,81
158,97
158,97
51,16
51,16
47,46
47,46
3,59
3,59
1,71
1,71
0124295
0171548
0124285
0175280
0171547
0171058
XALEEC 16 MG
CARZAP 16 MG
XALEEC 16 MG
CANOCORD 16 MG
CARZAP 16 MG
HYPOSART 16 MG TABLETY
POR TBL NOB 100X16MG
POR TBL NOB 30X16MG
POR TBL NOB 30X16MG
POR TBL NOB 28X16MG
POR TBL NOB 28X16MG
POR TBL NOB 28X16MG
ADOZ
AZNP
ADOZ
AKRK
AZNP
ZZPF
CZ
CZ
CZ
SLO
CZ
PL
479,11
143,73
143,73
134,15
134,15
134,15
989,18
315,54
315,54
294,97
294,97
294,97
510,07
171,81
171,81
160,82
160,82
160,82
316,37
94,91
94,91
88,58
88,58
88,58
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,55
2,86
2,86
2,87
2,87
2,87
0171556
0175288
0171555
0171061
CARZAP 32 MG
CANOCORD 32 MG
CARZAP 32 MG
HYPOSART 32 MG TABLETY
POR TBL NOB 30X32MG
POR TBL NOB 28X32MG
POR TBL NOB 28X32MG
POR TBL NOB 28X32MG
AZNP
AKRK
AZNP
ZZPF
CZ
SLO
CZ
PL
191,66
178,88
178,88
178,88
609,73
571,62
571,62
571,62
418,07
392,74
392,74
392,74
189,82
177,17
177,17
177,17
1,60
1,60
1,60
1,60
3,48
3,51
3,51
3,51
115,72
136,39
146,46
146,46
603,64
1 146,03
1 146,03
1 124,32
972,41
1 466,80
1 373,52
582,40
546,11
15,09
35,76
38,65
38,65
251,45
786,66
786,66
772,13
670,54
1 143,37
1 071,65
474,59
445,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59
0,54
1,28
1,29
1,29
2,57
7,87
7,87
7,88
7,98
12,70
12,76
15,82
15,91
0,00
0,00
205,23
192,01
0,00
0,00
0,00
59,32
20,11
472,67
472,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,25
2,25
2,25
2,25
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
0,00
0,00
3,42
3,43
0,00
0,00
0,00
0,35
0,36
2,41
2,41
C09CA07
p.o.
Úhrada
EKV2
Telmisartan
0167666
0158068
0178527
0158176
0158073
0178530
0158183
0183069
0183067
0167670
0167669
0167667
0026546
TOLURA 40 MG
TELMIZEK 40 MG
TELMISARTAN APOTEX 40 MG
TELMISARTAN SANDOZ 40 MG
TELMIZEK 40 MG
TELMISARTAN APOTEX 40 MG
TELMISARTAN SANDOZ 40 MG
TELMISARTAN EGIS 40 MG
TELMISARTAN EGIS 40 MG
TOLURA 40 MG
TOLURA 40 MG
TOLURA 40 MG
MICARDIS 40 MG
POR TBL NOB 28X40MG
POR TBL NOB 28X40MG
POR TBL NOB 30X40MG
POR TBL NOB 30X40MG
POR TBL NOB 98X40MG
POR TBL NOB 100X40MG
POR TBL NOB 100X40MG
POR TBL FLM 98X40MG
POR TBL FLM 84X40MG
POR TBL NOB 90X40MG
POR TBL NOB 84X40MG
POR TBL NOB 30X40MG
POR TBL NOB 28X40MG
AKRK
ZADD
ZATX
ADOZ
ZADD
ZATX
ADOZ
ZEGB
ZEGB
AKRK
AKRK
AKRK
ABOE
SLO
PL
NL
CZ
PL
NL
CZ
H
H
SLO
SLO
SLO
D
100,63
100,63
107,81
107,81
352,19
359,37
359,37
352,19
301,87
323,43
301,87
107,81
100,63
0169727
0152959
0152958
0170024
0158198
0158191
0147982
0167676
0167673
0159079
0158083
TEZEO 80 MG
TEZEO 80 MG
TEZEO 80 MG
TELMISARTAN MYLAN 80 MG
TELMISARTAN SANDOZ 80 MG
TELMISARTAN SANDOZ 80 MG
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80 MG
TOLURA 80 MG
TOLURA 80 MG
TELMARK 80 MG
TELMIZEK 80 MG
POR TBL NOB 28X80MG
POR TBL NOB 90X80MG
POR TBL NOB 30X80MG
POR TBL NOB 28X80MG
POR TBL NOB 100X80MG
POR TBL NOB 30X80MG
POR TBL NOB 28X80MG
POR TBL NOB 84X80MG
POR TBL NOB 28X80MG
POR TBL FLM 98X80MG
POR TBL NOB 98X80MG
AZNP
AZNP
AZNP
AGNS
ADOZ
ADOZ
ARAT
AKRK
AKRK
AGMP
ZADD
CZ
CZ
CZ
GB
CZ
CZ
D
SLO
SLO
CZ
PL
125,88
404,60
134,87
125,88
479,04
143,70
134,12
402,39
134,13
469,47
469,47
125,88
404,60
340,10
317,89
479,04
143,70
134,12 X
461,71
154,24
942,14
942,14
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 89 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
349,13
349,13
1 378,33
1 351,98
1 167,54
1 764,61
1 764,61
553,88
1 271,93
2 264,71
2 264,71
775,72
775,72
727,31
727,31
727,31
205,38
205,38
899,30
882,53
765,16
1 333,47
1 333,47
419,75
1 003,67
1 795,24
1 795,25
632,01
632,01
593,19
593,19
593,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
3,42
3,42
4,50
4,50
4,55
7,41
7,41
7,50
8,96
9,16
9,16
10,53
10,53
10,59
10,59
10,59
134,12
134,12
727,31
727,31
593,19
593,19
0,00
0,00
2,40
2,40
10,59
10,59
CZ
GB
GB
CZ
83,53
83,53
278,46
278,46
83,53 X
83,53 X
278,46 X
278,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,78
2,78
2,78
2,78
0,00
0,00
0,00
0,00
ADOZ
CZ
83,53
83,53
0,00
0,00
2,78
0,00
ZJSP
CZ
77,97
89,66
11,69
0,00
2,78
0,42
POR TBL FLM 28
ZJSP
CZ
77,97
89,66
11,69
0,00
2,78
0,42
POR TBL FLM 28
ZJSP
CZ
77,97
89,66
11,69
0,00
2,78
0,42
POR TBL FLM 28
ZJSP
CZ
77,97
89,66
11,69
0,00
2,78
0,42
POR TBL FLM
84X50/12.5MG
POR TBL FLM
28X50/12.5MG
POR TBL FLM 98
AKRK
SLO
233,90
305,90
72,00
0,00
2,78
0,86
AKRK
SLO
77,97
127,60
49,63
0,00
2,78
1,77
ZORN
SF
272,89
465,75
192,86
0,00
2,78
1,97
Kód
Název
Doplněk názvu
0167889
0167895
0178536
0183078
0183076
0167677
0184333
0026554
0167675
0026556
0167678
0178533
0167674
0159077
0183072
0167406
TELMISARTAN ACTAVIS 80 MG
TELMISARTAN ACTAVIS 80 MG
TELMISARTAN APOTEX 80 MG
TELMISARTAN EGIS 80 MG
TELMISARTAN EGIS 80 MG
TOLURA 80 MG
ZANACODAR 80 MG TABLETY
MICARDIS 80 MG
TOLURA 80 MG
MICARDIS 80 MG
TOLURA 80 MG
TELMISARTAN APOTEX 80 MG
TOLURA 80 MG
TELMARK 80 MG
TELMISARTAN EGIS 80 MG
TELMISARTAN TEVA 80 MG
POR TBL NOB 30X80MG
POR TBL NOB 30X80MG
POR TBL NOB 100X80MG
POR TBL FLM 98X80MG
POR TBL FLM 84X80MG
POR TBL NOB 90X80MG
POR TBL NOB 90X80MG
POR TBL NOB 28X80MG
POR TBL NOB 56X80MG
POR TBL NOB 98X80MG
POR TBL NOB 98X80MG
POR TBL NOB 30X80MG
POR TBL NOB 30X80MG
POR TBL FLM 28X80MG
POR TBL FLM 28X80MG
POR TBL NOB
28X1X80MG
POR TBL NOB 28X80MG
POR TBL NOB 28X80MG
0158078 TELMIZEK 80 MG
0184329 ZANACODAR 80 MG TABLETY
C09DA01
0105263
0115614
0115619
0151640
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
AACK
AACK
AATX
ZEGB
ZEGB
AKRK
APVP
ABOE
AKRK
ABOE
AKRK
AATX
AKRK
AGMP
ZEGB
ATVP
IS
IS
NL
H
H
SLO
CZ
D
SLO
D
SLO
NL
SLO
CZ
H
NL
143,75
143,75
479,03
469,45
402,38
431,14
431,14
134,13
268,26
469,47
469,46
143,71
143,71
134,12
134,12
134,13
AADD
APVP
PL
CZ
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 100
POR TBL FLM
100X50MG/12.5MG II
POR TBL FLM
30X50MG/12.5MG II
POR TBL FLM 28
ATPP
AGNS
AGNS
ADOZ
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Losartan a diuretika
GIOVAX PLUS H 50 MG/12,5 MG
LOSAGEN COMBI 50 MG/12,5 MG
LOSAGEN COMBI 50 MG/12,5 MG
SANGONA COMBI 50 MG/12,5 MG
0151632 SANGONA COMBI 50 MG/12,5 MG
0160819 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID HCS
50/12,5 MG
0199038 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID JS
PARTNER 50 MG/12,5 MG
0184460 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA
50/12,5 MG
0198221 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA
50/12,5 MG
0104712 LORISTA H 50 MG/12,5 MG
0097027 LORISTA H 50 MG/12,5 MG
0134623 LOSCOMB 50 MG/12,5 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 90 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0162334 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID
STADA 50 MG/12,5 MG
0162331 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID
STADA 50 MG/12,5 MG
0134622 LOSCOMB 50 MG/12,5 MG
0124080 APO-COMBILOS 50/12,5 MG
0124079 APO-COMBILOS 50/12,5 MG
0124076 APO-COMBILOS 50/12,5 MG
0163861 LOSCOMB 50 MG/12,5 MG
0162563 ARIONEX COMBI 50/12,5 MG
POTAHOVANÁ TABLETA
0163860 LOSCOMB 50 MG/12,5 MG
0132614 LOZAP H
0015317 LOZAP H
0015316 LOZAP H
0132613 LOZAP H
POR TBL FLM
90X50/12.5MG
POR TBL FLM
30X50/12.5MG
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM 100
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 98
POR TBL FLM
28X50/12.5MG
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM 90
POR TBL FLM 90
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 30
ASTD
D
250,62
447,79
197,17
0,00
2,78
2,19
ASTD
D
83,54
149,56
66,02
0,00
2,78
2,20
ZORN
AATX
AATX
ZATX
ZORN
AGMP
SF
NL
NL
NL
SF
CZ
77,97
278,46
83,54
83,54
272,89
77,97
171,73
615,27
190,45
190,45
623,41
182,76
93,76
336,81
106,91
106,91
350,52
104,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
3,35
3,37
3,56
3,56
3,58
3,74
ZORN
ZZNP
AZNP
AZNP
ZZNP
SF
CZ
CZ
CZ
CZ
77,97
250,62
250,62
83,54
83,54
184,81
682,00
682,00
236,94
236,94
106,84
431,38
431,38
153,40
153,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
3,82
4,79
4,79
5,11
5,11
0157783 LORISTA H 100 MG/12,5 MG
0157778 LORISTA H 100 MG/12,5 MG
0160799 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID HCS
100 MG/12,5 MG
0199017 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID JS
PARTNER 100 MG/12,5 MG
0184385 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA
100 MG/12,5 MG
0198236 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA
100 MG/12,5 MG
0105320 GIOVAX PLUS H 100 MG/25 MG
0151645 SANGONA COMBI 100 MG/25 MG
POR TBL FLM 84
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM 28
AKRK
AKRK
ZJSP
SLO
SLO
CZ
345,93
129,95
129,95
345,93
149,44
149,44
0,00
19,49
19,49
0,00
0,00
0,00
4,12
4,64
4,64
0,00
0,70
0,70
POR TBL FLM 28
ZJSP
CZ
129,95
149,44
19,49
0,00
4,64
0,70
POR TBL FLM 28
ZJSP
CZ
129,95
149,44
19,49
0,00
4,64
0,70
POR TBL FLM 28
ZJSP
CZ
129,95
149,44
19,49
0,00
4,64
0,70
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM
30X100MG/25MG I
POR TBL FLM 98
POR TBL FLM 28
ATPP
ADOZ
CZ
CZ
150,18
150,18
150,18 X
150,18
0,00
0,00
0,00
0,00
5,01
5,01
0,00
0,00
ZORN
AJSP
SF
CZ
490,57
140,16
537,05
161,17
46,48
21,01
0,00
0,00
5,01
5,01
0,47
0,75
POR TBL FLM 28
ZJSP
CZ
140,16
161,17
21,01
0,00
5,01
0,75
POR TBL FLM 28
ZJSP
CZ
140,16
161,17
21,01
0,00
5,01
0,75
POR TBL FLM 28
ZJSP
CZ
140,16
161,17
21,01
0,00
5,01
0,75
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM
60X100/25MG
ZORN
ASTD
SF
D
140,16
300,34
184,81
397,89
44,65
97,55
0,00
0,00
5,01
5,01
1,59
1,63
0134625 LOSCOMB 100 MG/25 MG
0160824 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID HCS
100/25 MG
0199031 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID JS
PARTNER 100 MG/25 MG
0198226 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA
100/25 MG
0184465 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA
100/25 MG
0134624 LOSCOMB 100 MG/25 MG
0162344 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID
STADA 100 MG/25 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 91 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0162342 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID
STADA 100 MG/25 MG
0102382 LORISTA H 100 MG/25 MG
0163859 LOSCOMB 100 MG/25 MG
0163858 LOSCOMB 100 MG/25 MG
C09DA02
p.o.
C09DA03
p.o.
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
ASTD
D
150,18
199,38
49,20
0,00
5,01
1,64
AKRK
SLO
140,16
199,14
58,98
0,00
5,01
2,11
ZORN
ZORN
SF
SF
490,57
140,16
816,20
247,03
325,63
106,87
0,00
0,00
5,01
5,01
3,32
3,82
ZABB
D
432,58
1 812,89
1 380,31
1 380,31
4,41
14,08
POR TBL FLM 98
POR TBL FLM 98
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM
98X80/12.5MG
POR TBL FLM
98X80/12.5MG
POR TBL FLM
28X80/12.5MG
POR TBL FLM
28X80/12.5MG
POR TBL FLM
84X80MG/12.5MG
POR TBL FLM
28X80MG/12.5MG
POR TBL FLM 30
AGDB
AGDB
AGDB
AKRK
AEGB
H
H
H
SLO
H
272,89
272,89
77,97
77,97
272,89
272,90
272,90
77,97
102,31
420,66
0,01
0,01
0,00
24,34
147,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
0,00
0,00
0,00
0,87
1,51
AEGB
H
272,89
420,66
147,77
0,00
2,78
1,51
AEGB
H
77,97
164,64
86,67
0,00
2,78
3,10
AEGB
H
77,97
164,64
86,67
0,00
2,78
3,10
AZNP
CZ
233,90
503,82
269,92
0,00
2,78
3,21
AZNP
CZ
77,97
171,57
93,60
0,00
2,78
3,34
ZATX
NL
133,63
220,57
86,94
0,00
4,45
2,90
POR TBL FLM 28
ZPBC
PL
164,64
164,64
0,00
0,00
5,88
0,00
POR TBL FLM 28
ZRXY
GB
164,65
171,57
6,92
0,00
5,88
0,25
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM 98
POR TBL FLM 98
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM
98X160/12.5MG
AGDB
AGDB
AGDB
AGDB
AKRK
AEGB
H
H
H
H
SLO
H
129,95
129,95
454,81
454,81
129,95
454,81
129,95
129,95
454,81
454,81
162,09
835,13
0,00
0,00
0,00
0,00
32,14
380,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,64
4,64
4,64
4,64
4,64
4,64
0,00
0,00
0,00
0,00
1,15
3,88
Úhrada
EKV2
POR TBL FLM 98 I
Valsartan a diuretika
KYLOTAN PLUS H 80/12,5 MG
KYLOTAN PLUS H 80/12,5 MG
KYLOTAN PLUS H 80/12,5 MG
VALSACOMBI 80 MG/12,5 MG
BLESSIN PLUS H 80/12,5 MG
0140387 BLESSIN PLUS H 80/12,5 MG
0140370 BLESSIN PLUS H 80/12,5 MG
0140384 BLESSIN PLUS H 80/12,5 MG
0163326 VALZAP COMBI 80 MG/12,5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0163325 VALZAP COMBI 80 MG/12,5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0182658 APO-VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID
80 MG/12,5 MG
0152087 VANATEX HCT 80 MG/12,5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0159929 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE
RANBAXY 80/12,5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0155643
0155650
0155646
0155653
0134281
0140408
ZEM
Eprosartan a diuretika
0199351 TEVETEN PLUS H 600 MG/12,5 MG
0155681
0155674
0155671
0134270
0140373
POR TBL FLM
30X100/25MG
POR TBL FLM
28X100/25MG
POR TBL FLM 98
POR TBL FLM 28
DRZ
KYLOTAN PLUS H 160/12,5 MG
KYLOTAN PLUS H 160/12,5 MG
KYLOTAN PLUS H 160/12,5 MG
KYLOTAN PLUS H 160/12,5 MG
VALSACOMBI 160 MG/12,5 MG
BLESSIN PLUS H 160/12,5 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 92 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0140394 BLESSIN PLUS H 160/12,5 MG
0163328 VALZAP COMBI 160 MG/12,5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0163327 VALZAP COMBI 160 MG/12,5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0155651 KYLOTAN PLUS H 160/12,5 MG
0140391 BLESSIN PLUS H 160/12,5 MG
0140405 BLESSIN PLUS H 160/12,5 MG
0134292 VALSACOMBI 160 MG/25 MG
0140415 BLESSIN PLUS H 160/25 MG
0140429 BLESSIN PLUS H 160/25 MG
0140426 BLESSIN PLUS H 160/25 MG
0140412 BLESSIN PLUS H 160/25 MG
0182667 APO-VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID
160 MG/12,5 MG
0182664 APO-VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID
160 MG/12,5 MG
0152088 VANATEX HCT 160/12,5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0159939 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE
RANBAXY 160/12,5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0152089 VANATEX HCT 160/25 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0159949 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE
RANBAXY 160 MG/25 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0182676 APO-VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID
160 MG/25 MG
0161954 VALSACOMBI 320 MG/12,5 MG
0161968 VALSACOMBI 320 MG/25 MG
C09DA04
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM
98X160/12.5MG
POR TBL FLM
84X160MG/12.5MG
POR TBL FLM
28X160MG/12.5MG
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM
28X160/12.5MG
POR TBL FLM
28X160/12.5MG
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM
98X160/25MG
POR TBL FLM
98X160/25MG
POR TBL FLM
28X160/25MG
POR TBL FLM
28X160/25MG
POR TBL FLM 100
AEGB
H
454,81
835,13
380,32
0,00
4,64
3,88
AZNP
CZ
389,84
736,76
346,92
0,00
4,64
4,13
AZNP
CZ
129,95
256,74
126,79
0,00
4,64
4,53
AGDB
AEGB
H
H
139,23
129,95
401,11
833,75
261,88
703,80
0,00
0,00
4,64
4,64
8,73
25,14
AEGB
H
129,95
833,75
703,80
0,00
4,64
25,14
AKRK
AEGB
SLO
H
140,16
490,57
173,82
764,75
33,66
274,18
0,00
0,00
5,01
5,01
1,20
2,80
AEGB
H
490,57
764,75
274,18
0,00
5,01
2,80
AEGB
H
140,16
355,44
215,28
0,00
5,01
7,69
AEGB
H
140,16
355,44
215,28
0,00
5,01
7,69
ZATX
NL
565,12
651,13
86,01
0,00
5,65
0,86
POR TBL FLM 30
ZATX
NL
169,54
266,92
97,38
0,00
5,65
3,25
POR TBL FLM 28
ZPBC
PL
211,48
211,48
0,00
0,00
7,55
0,00
POR TBL FLM 28
ZRXY
GB
211,49
256,59
45,10
0,00
7,55
1,61
POR TBL FLM 28
ZPBC
PL
219,48
219,48
0,00
0,00
7,84
0,00
POR TBL FLM 28
ZRXY
GB
219,49
239,26
19,77
0,00
7,84
0,71
POR TBL FLM 30
ZATX
NL
235,16
343,39
108,23
0,00
7,84
3,61
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM 28
AKRK
AKRK
SLO
SLO
165,84
173,26
182,43
190,59
16,59
17,33
0,00
0,00
5,92
6,19
0,59
0,62
AATX
NL
125,74
259,88
134,14
127,94
4,19
4,47
Úhrada
EKV2
Irbesartan a diuretika
0174107 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID
APOTEX 150 MG/12,5 MG
POR TBL FLM 30
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 93 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0028652 IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE
ZENTIVA 150 MG/12,5 MG
0028633 IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE
ZENTIVA 150 MG/12,5 MG
0168096 IFIRMACOMBI 150 MG/12,5 MG
POR TBL FLM 28
ASGX
F
118,45
243,01
124,56
119,41
4,23
4,45
POR TBL NOB 28
ASGX
F
118,45
358,53
240,08
119,41
4,23
8,57
POR TBL FLM 28
AKRK
SLO
123,60
243,01
119,41
119,41
4,41
4,26
0174111 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID
APOTEX 300 MG/12,5 MG
0028643 IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE
ZENTIVA 300 MG/12,5 MG
0028640 IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE
ZENTIVA 300 MG/12,5 MG
0028647 IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE
ZENTIVA 300 MG/12,5 MG
0168104 IFIRMACOMBI 300 MG/12,5 MG
0174115 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID
APOTEX 300 MG/25 MG
0174117 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID
APOTEX 300 MG/25 MG
POR TBL FLM 30
AATX
NL
159,24
501,53
342,29
127,94
5,31
11,41
POR TBL FLM 28
ASGX
F
149,99
470,63
320,64
119,41
5,36
11,45
POR TBL NOB 28
ASGX
F
149,99
470,63
320,64
119,41
5,36
11,45
POR TBL FLM 98
ASGX
F
524,94
2 162,56
1 637,62
417,94
5,36
16,71
POR TBL FLM 28
POR TBL FLM 30
AKRK
AATX
SLO
NL
156,79
213,31
470,63
501,53
313,84
288,22
119,41
127,94
5,60
7,11
11,21
9,61
POR TBL FLM 100
ZATX
NL
711,01
2 204,74
1 493,73
426,47
7,11
14,94
C09DA06
p.o.
Kandesartan a diuretika
0140322
0140330
0158976
0158975
0171563
0171564
0140314
XALEEC COMBI 8 MG/12,5 MG
XALEEC COMBI 8 MG/12,5 MG
CANCOMBINO 8 MG/12,5 MG
CANCOMBINO 8 MG/12,5 MG
CARZAP HCT 8 MG/12,5 MG TABLETY
CARZAP HCT 8 MG/12,5 MG TABLETY
XALEEC COMBI 8 MG/12,5 MG
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 28 II
POR TBL NOB 28 I
POR TBL NOB 28
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 30
ADOZ
ADOZ
ZKRK
ZKRK
ZZNP
ZZNP
ADOZ
CZ
CZ
SLO
SLO
CZ
CZ
CZ
280,37
280,37
78,92
78,92
78,92
84,56
84,56
280,37
280,37
78,92
78,92
78,92
84,56
84,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,80
2,80
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0140347
0140355
0158993
0171572
0171571
0140339
XALEEC COMBI 16 MG/12,5 MG
XALEEC COMBI 16 MG/12,5 MG
CANCOMBINO 16 MG/12,5 MG
CARZAP HCT 16 MG/12,5 MG TABLETY
CARZAP HCT 16 MG/12,5 MG TABLETY
XALEEC COMBI 16 MG/12,5 MG
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 28 I
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 28
POR TBL NOB 30
ADOZ
ADOZ
AKRK
AZNP
AZNP
ADOZ
CZ
CZ
SLO
CZ
CZ
CZ
462,89
462,89
131,52
140,91
131,52
140,91
462,89
462,89
131,52
140,91
131,52
140,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,63
4,63
4,70
4,70
4,70
4,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POR TBL NOB 28 I
POR TBL NOB 28 II
AKRK
AKRK
SLO
SLO
202,99
202,99
664,59
664,59
461,60
461,60
0,00
0,00
7,25
7,25
16,49
16,49
ABOE
ABOE
D
D
129,95
140,16
532,43
577,56
402,48
437,40
402,48
402,48
4,64
5,01
14,37
15,62
0159011 CANCOMBINO 32 MG/12,5 MG
0159012 CANCOMBINO 32 MG/12,5 MG
C09DA07
p.o.
Úhrada
EKV2
Telmisartan a diuretika
0026578 MICARDISPLUS 80/12,5 MG
0029384 MICARDISPLUS 80/25 MG
POR TBL NOB 28
POR TBL NOB 28
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 94 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
C09DB04
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Telmisartan a amlodipin
0167838 TWYNSTA 40 MG/5 MG
POR TBL NOB 28
ABOE
D
156,97
628,31
471,34
364,63
5,61
16,83
0167852 TWYNSTA 80 MG/5 MG
0167859 TWYNSTA 80 MG/10 MG
POR TBL NOB 28
POR TBL NOB 28
ABOE
ABOE
D
D
258,10
314,96
674,87
679,59
416,77
364,63
364,63
364,63
9,22
11,25
14,88
13,02
ATCO
ATCO
ATCO
ARAT
AGNS
APMP
AORN
AGES
AORN
AGNS
APVP
APVP
CZ
CZ
CZ
D
GB
CZ
SF
CZ
SF
GB
CZ
CZ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
375,85
125,28
125,28
447,44
134,23
447,44
125,28
125,28
438,49
134,23
134,23
134,23
375,85
125,28
125,28
447,44
141,59
485,93
141,80
145,67
519,94
159,99
160,94
160,94
0,00
0,00
0,00
0,00
7,36
38,49
16,52
20,39
81,45
25,76
26,71
26,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,49
0,77
1,18
1,46
1,66
1,72
1,78
1,78
APMP
AATX
APMP
AATX
ABUS
AHHO
AHHO
AEGB
ARXY
ARAT
AMSD
AKRK
AKRK
AZNP
CZ
NL
CZ
NL
S
D
D
H
GB
D
NL
SLO
SLO
CZ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
223,72
447,44
134,23
134,23
125,28
447,44
125,28
125,28
134,23
134,23
125,28
375,85
125,28
125,28
272,47
641,86
199,08
199,74
204,30
924,54
274,90
299,39
324,03
336,16
314,36
991,94
344,57
462,39
48,75
194,42
64,85
65,51
79,02
477,10
149,62
174,11
189,80
201,93
189,08
616,09
219,29
337,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
1,95
3,89
4,32
4,37
5,64
9,54
10,69
12,44
12,65
13,46
13,51
14,67
15,66
24,08
APMP
ATVB
AIXP
ATCO
ATVB
CZ
R
CZ
CZ
R
P
P
P
P
P
323,75
166,94
166,94
166,94
500,87
323,75
166,94
166,94
166,94
500,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,24
5,96
5,96
5,96
5,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C10AA01
p.o.
Úhrada
EKV2
Simvastatin
0013499
0032578
0132544
0045359
0144062
0013252
0147554
0128822
0147555
0144063
0119666
0184336
SIMGAL 10 MG
SIMGAL 10 MG
SIMGAL 10 MG
SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG
SIMVASTATIN MYLAN 10 MG
CORSIM 10
SIMVASTATIN ORION 10 MG
GENSI 10 MG
SIMVASTATIN ORION 10 MG
SIMVASTATIN MYLAN 10 MG
CORALIP 10 MG
CORALIP 10 MG
0013250
0125077
0013249
0125073
0134159
0049922
0049919
0106207
0014733
0045336
0054497
0095250
0058136
0058773
CORSIM 10
APO-SIMVA 10
CORSIM 10
APO-SIMVA 10
SIMVASTATIN BLUEFISH 10 MG
SIMVAX 10
SIMVAX 10
EGILIPID 10 MG
SIMVOR 10 MG
SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG
ZOCOR 10 MG
VASILIP 10
VASILIP 10
SIMVACARD 10
POR TBL FLM 84X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 98X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
PVC
POR TBL FLM 50X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 84X10 MG
POR TBL FLM 28X10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
0013257
0198662
0137472
0032579
0198663
CORSIM 20
SIMGAL 20 MG
SIMGAL 20 MG
SIMGAL 20 MG
SIMGAL 20 MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 84X20MG
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 95 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
500,87 X
596,23 X
619,56
187,48
660,97
609,78
0,00
0,00
23,33
20,53
76,66
73,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
0,00
0,00
0,23
0,73
0,78
0,81
536,61
609,78
73,17
0,00
5,96
0,81
P
P
P
P
P
584,31
596,23
166,95
178,87
178,87
663,96
688,93
195,71
215,18
255,17
79,65
92,70
28,76
36,31
76,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
0,81
0,93
1,03
1,21
2,54
CZ
P
178,87
255,17
76,30
0,00
5,96
2,54
ABUS
APMP
APMP
AGNS
AATX
AGNS
AATX
AHHO
AHHO
AHHO
AGAU
AMSD
ARXY
ARAT
AEGB
AKRK
AKRK
AZNP
AZNP
S
CZ
CZ
GB
NL
GB
NL
D
D
D
CZ
NL
GB
D
H
SLO
SLO
CZ
CZ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
166,95
298,12
178,87
596,23
596,23
178,87
178,87
596,23
178,87
166,95
166,95
166,95
178,87
178,87
166,95
500,84
166,95
500,84
166,95
271,18
533,13
329,01
1 186,34
1 207,96
381,09
388,28
1 431,72
462,63
432,28
447,26
454,52
511,03
549,56
551,72
1 708,33
597,16
2 020,86
792,35
104,23
235,01
150,14
590,11
611,73
202,22
209,41
835,49
283,76
265,33
280,31
287,57
332,16
370,69
384,77
1 207,49
430,21
1 520,02
625,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
3,72
4,70
5,00
5,90
6,12
6,74
6,98
8,35
9,46
9,48
10,01
10,27
11,07
12,36
13,74
14,37
15,36
18,10
22,34
ATCO
ATCO
APMP
CZ
CZ
CZ
P
P
P
668,67
222,89
796,04
0,00
0,00
38,29
0,00
0,00
0,00
3,98
3,98
3,98
0,00
0,00
0,19
Kód
Název
Doplněk názvu
0013701
0021719
0106241
0147558
0128824
0119837
SIMGAL 20 MG
SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG
EGILIPID 20 MG
SIMVASTATIN ORION 20 MG
GENSI 20 MG
CORALIP 20 MG
POR TBL FLM 84X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 98X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
PVC
POR TBL FLM 90X20MG
PVC
POR TBL FLM 98X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
PVC
POR TBL FLM 30X20MG
PVC
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 50X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 84X20MG
POR TBL FLM 28X20 MG
POR TBL FLM 84X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
ATCO
ARAT
AEGB
AORN
AGES
APVP
CZ
D
H
SF
CZ
CZ
P
P
P
P
P
P
500,87
596,23
596,23
166,95
584,31
536,61
APVP
CZ
P
AORN
AGNS
AGES
AGNS
APVP
SF
GB
CZ
GB
CZ
APVP
POR TBL FLM 84X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 100X40MG
0184346 CORALIP 20 MG
0147559
0144127
0128825
0144103
0184342
SIMVASTATIN ORION 20 MG
SIMVASTATIN MYLAN 20 MG
GENSI 20 MG
SIMVASTATIN MYLAN 20 MG
CORALIP 20 MG
0119668 CORALIP 20 MG
0134164
0013255
0013254
0144125
0125086
0144101
0125082
0049914
0049912
0049911
0014444
0054498
0014734
0045752
0106255
0095251
0058064
0047731
0058775
SIMVASTATIN BLUEFISH 20 MG
CORSIM 20
CORSIM 20
SIMVASTATIN MYLAN 20 MG
APO-SIMVA 20
SIMVASTATIN MYLAN 20 MG
APO-SIMVA 20
SIMVAX 20
SIMVAX 20
SIMVAX 20
SIM 20 GALMED
ZOCOR 20 MG
SIMVOR 20 MG
SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG
EGILIPID 20 MG
VASILIP 20
VASILIP 20
SIMVACARD 20
SIMVACARD 20
0013702 SIMGAL 40 MG
0032580 SIMGAL 40 MG
0013262 CORSIM 40
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
668,67 X
222,89 X
834,33
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 96 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
857,21
248,56
908,62
262,75
353,62
77,09
25,67
112,58
39,86
114,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
0,39
0,46
0,56
0,71
1,91
238,81
353,62
114,81
0,00
3,98
1,91
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
222,89
796,04
238,81
238,81
796,04
796,04
238,81
222,89
238,81
238,81
222,89
222,89
238,81
222,89
668,67
222,89
359,74
1 994,87
638,58
640,56
2 278,36
2 290,24
717,82
672,51
735,69
747,57
717,47
732,77
941,80
940,59
4 206,47
1 474,32
136,85
1 198,83
399,77
401,75
1 482,32
1 494,20
479,01
449,62
496,88
508,76
494,58
509,88
702,99
717,70
3 537,80
1 251,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
2,44
5,99
6,66
6,70
7,41
7,47
7,98
8,03
8,28
8,48
8,83
9,11
11,72
12,82
21,06
22,35
CY
CY
P
P
63,78
447,44
63,78
511,70
0,00
64,26
0,00
0,00
4,25
8,95
0,00
1,29
AMOE
AMOE
CY
CY
P
P
114,81
596,23
114,81
814,11
0,00
217,88
0,00
0,00
3,83
5,96
0,00
2,18
AACK
ATPP
AGNS
ATPP
AGNS
ANAI
IS
CZ
GB
CZ
GB
CZ
P
P
P
P
P
P
183,59
590,27
590,27
196,76
196,76
183,64
183,59
590,27 X
971,06
329,30
340,32
731,00
0,00
0,00
380,79
132,54
143,56
547,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
0,00
0,00
4,23
4,42
4,79
19,55
Kód
Název
Doplněk názvu
0147563
0147562
0144166
0128828
0184348
SIMVASTATIN ORION 40 MG
SIMVASTATIN ORION 40 MG
SIMVASTATIN MYLAN 40 MG
GENSI 40 MG
CORALIP 40 MG
POR TBL FLM 98X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
PVC
POR TBL FLM 30X40MG
PVC
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 84X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
AORN
AORN
AGNS
AGES
APVP
SF
SF
GB
CZ
CZ
P
P
P
P
P
780,12
222,89
796,04
222,89
238,81
APVP
CZ
P
ABUS
AATX
APMP
AATX
AHHO
AGNS
AHHO
AHHO
AGNS
ARXY
AMSD
AKRK
ARAT
AEGB
AZNP
AZNP
S
NL
CZ
NL
D
GB
D
D
GB
GB
NL
SLO
D
H
CZ
CZ
0053506 MEDOSTATIN 20 MG
0053507 MEDOSTATIN 20 MG
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 100X20MG
AMOE
AMOE
0001929 MEDOSTATIN 40 MG
0001932 MEDOSTATIN 40 MG
POR TBL NOB 30X40MG
POR TBL NOB 100X40MG
POR TBL PRO 28X80MG
POR TBL PRO 90X80MG
POR TBL PRO 90X80MG
POR TBL PRO 30X80MG
POR TBL PRO 30X80MG
POR TBL PRO 28X80MG
0119670 CORALIP 40 MG
0134169
0125094
0013259
0125090
0049904
0144164
0049902
0049901
0144140
0014735
0046162
0042929
0045535
0106303
0017915
0058777
SIMVASTATIN BLUEFISH 40 MG
APO-SIMVA 40
CORSIM 40
APO-SIMVA 40
SIMVAX 40
SIMVASTATIN MYLAN 40 MG
SIMVAX 40
SIMVAX 40
SIMVASTATIN MYLAN 40 MG
SIMVOR 40 MG
ZOCOR FORTE 40 MG
VASILIP 40
SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG
EGILIPID 40 MG
SIMVACARD 40
SIMVACARD 40
C10AA02
C10AA04
0120957
0153013
0121054
0153012
0121050
0016055
p.o.
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Lovastatin
Fluvastatin
FLUVASTATIN ACTAVIS 80 MG
FLUVASTATIN TEVA 80 MG
FLUVASTATIN MYLAN 80 MG
FLUVASTATIN TEVA 80 MG
FLUVASTATIN MYLAN 80 MG
LESCOL XL
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 97 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
C10AA05
0138139
0138144
0157812
0109830
0109835
0157695
0150838
0150845
0182498
0050309
0132591
0132592
0050311
0145792
0157640
0164122
0164105
0145788
0157635
0164116
0164117
0164102
0191224
0147065
0138087
0049006
0132553
0049004
0132552
0132584
0198157
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Atorvastatin
ATORVASTATIN HBF 10 MG
ATORVASTATIN HBF 10 MG
ATORVASTATIN +PHARMA 10 MG
ATORVASTATIN ACTAVIS 10 MG
ATORVASTATIN ACTAVIS 10 MG
ATRAVEN 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
LARUS 10 MG
LARUS 10 MG
SPATIZALEX NEO 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
AMEDO 10 MG
ATORGAMMA 10 MG POTAHOVANÁ
TABLETA
SPATIZALEX 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
SPATIZALEX 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
AMEDO 10 MG
ATORGAMMA 10 MG POTAHOVANÁ
TABLETA
SPATIZALEX 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
SPATIZALEX 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
SPATIZALEX 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
ATORVASTATIN MYLAN 10 MG
APO-ATORVASTATIN 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
TORVAZIN 10 MG
ATORIS 10
ATORIS 10
ATORIS 10
ATORIS 10
ATORIS 10
ATORVASTATIN JS PARTNER 10 MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
AHPE
AHPE
APGZ
AACV
AACV
AGMP
AGDB
AGDB
ZRXY
CZ
CZ
A
IS
IS
CZ
H
H
GB
P
P
P
P
P
P
P
P
P
195,05
650,15
196,72
196,75
655,75
196,72
196,76
655,85
590,17
195,05
650,15
196,73
196,75
655,75
196,72 X
196,76
655,85
590,17
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,50
6,50
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
ALEK
ASZL
ASZL
ALEK
AMHH
AWGP
SLO
SLO
SLO
SLO
CZ
D
P
P
P
P
P
P
196,76
196,76
590,27
590,27
655,75
655,75
196,76
196,76
590,27
590,27
672,52
672,32
0,00
0,00
0,00
0,00
16,77
16,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,17
POR TBL FLM 100X10MG
ARXY
GB
P
655,75
678,02
22,27
0,00
6,56
0,22
POR TBL FLM 100X10MG
ARXY
GB
P
655,75
678,02
22,27
0,00
6,56
0,22
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
AMHH
AWGP
CZ
D
P
P
196,72
196,72
209,54
210,14
12,82
13,42
0,00
0,00
6,56
6,56
0,43
0,45
POR TBL FLM 30X10MG
ARXY
GB
P
196,72
210,30
13,58
0,00
6,56
0,45
POR TBL FLM 30X10MG
ARXY
GB
P
196,72
210,30
13,58
0,00
6,56
0,45
POR TBL FLM 30X10MG
ARXY
GB
P
196,72
210,30
13,58
0,00
6,56
0,45
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
AGNS
AATX
GB
NL
P
P
196,73
655,75
212,69
736,26
15,96
80,51
0,00
0,00
6,56
6,56
0,53
0,81
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
AEGB
AKRK
AKRK
AKRK
AKRK
ZKRK
ZJSP
H
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
CZ
P
P
P
P
P
P
P
655,75
590,27
590,27
196,94
196,94
196,94
196,73
738,86
673,12
673,12
226,48
226,48
226,48
226,23
83,11
82,85
82,85
29,54
29,54
29,54
29,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
0,83
0,92
0,92
0,98
0,98
0,98
0,98
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 98 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0198161
0192812
0192808
0191247
0191251
0153471
0191114
0191118
0153467
0147274
0147063
ATORVASTATIN JS PARTNER 10 MG
ATORVASTATIN KRKA 10 MG
ATORVASTATIN KRKA 10 MG
ATORVASTATIN KRKA 10 MG
ATORVASTATIN KRKA 10 MG
ATORVASTATIN NORPHARM 10 MG
ATORVASTATIN NORPHARM 10 MG
ATORVASTATIN NORPHARM 10 MG
ATORVASTATIN NORPHARM 10 MG
ATORVASTATIN MYLAN 10 MG
APO-ATORVASTATIN 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
ATORVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG
ATORVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG
PHARMTINA 10 MG
TORVACARD 10
TORVACARD 10
PHARMTINA 10 MG
PHARMTINA 10 MG
TORVAZIN 10 MG
TORVACARD 10
TORVACARD 10
SORTIS 10 MG
SORTIS 10 MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
AGNS
AATX
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
GB
NL
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
590,18
590,18
196,73
196,73
590,18
590,18
196,73
590,18
196,73
655,75
196,72
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
ARAT
ARAT
ASTD
AZNP
AZNP
ASTD
ASTD
AEGB
AZNP
AZNP
APFX
APFX
D
D
D
CZ
CZ
D
D
H
CZ
CZ
CZ
CZ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
655,86
196,76
655,75
590,27
590,27
196,72
196,72
196,72
196,76
196,76
655,86
196,76
ATORVASTATIN HBF 20 MG
ATORVASTATIN HBF 20 MG
ATORVASTATIN +PHARMA 20 MG
ATORVASTATIN ACTAVIS 20 MG
ATORVASTATIN ACTAVIS 20 MG
ATRAVEN 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ATRAVEN 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY
LARUS 20 MG
LARUS 20 MG
SPATIZALEX NEO 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
TULIP 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY
TULIP 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY
TULIP 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY
TULIP 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
AHPE
AHPE
APGZ
AACV
AACV
AGMP
AGMP
AGDB
AGDB
ZRXY
CZ
CZ
A
IS
IS
CZ
CZ
H
H
GB
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
866,87
260,06
262,34
874,68
262,33
874,68
262,40
874,47
262,34
787,21
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
ASZL
ASZL
ALEK
ALEK
SLO
SLO
SLO
SLO
P
P
P
P
262,34
262,34
262,34
787,02
0107559
0107554
0163457
0186046
0019591
0163463
0163452
0138082
0132532
0019590
0093015
0093013
0138163
0138158
0157832
0109855
0109850
0157720
0157715
0150865
0150858
0182523
0132593
0132521
0050316
0050318
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
Doplatek
za balení
ZAP1
678,69
678,69
226,23
226,23
678,69
678,69
226,23
678,69
226,23
756,44
231,33
88,51
88,51
29,50
29,50
88,51
88,51
29,50
88,51
29,50
100,69
34,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
1,01
1,15
798,28
251,93
841,17
782,99
782,99
266,17
266,17
270,00
313,17
313,17
2 818,41
898,27
142,42
55,17
185,42
192,72
192,72
69,45
69,45
73,28
116,41
116,41
2 162,55
701,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
1,42
1,84
1,85
2,14
2,14
2,32
2,32
2,44
3,88
3,88
21,63
23,38
866,87
260,06
262,34
874,68
262,33
874,68 X
262,40 X
874,47
262,34
787,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,33
4,33
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262,34
262,34
262,34
787,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
4,37
4,37
4,37
0,00
0,00
0,00
0,00
MFC
DNC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 99 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0132594 TULIP 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0157660 ATORGAMMA 20 MG POTAHOVANÁ
TABLETA
0145802 AMEDO 20 MG
0164133 SPATIZALEX 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0164124 SPATIZALEX 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0164150 SPATIZALEX 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0191229 ATORVASTATIN MYLAN 20 MG
0145798 AMEDO 20 MG
0157655 ATORGAMMA 20 MG POTAHOVANÁ
TABLETA
0164145 SPATIZALEX 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0164130 SPATIZALEX 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0164144 SPATIZALEX 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0138106 TORVAZIN 20 MG
0049009 ATORIS 20
0132556 ATORIS 20
0147295 ATORVASTATIN MYLAN 20 MG
0049007 ATORIS 20
0132555 ATORIS 20
0132580 ATORIS 20
0198171 ATORVASTATIN JS PARTNER 20 MG
0198167 ATORVASTATIN JS PARTNER 20 MG
0192822 ATORVASTATIN KRKA 20 MG
0191257 ATORVASTATIN KRKA 20 MG
0191261 ATORVASTATIN KRKA 20 MG
0192818 ATORVASTATIN KRKA 20 MG
0153477 ATORVASTATIN NORPHARM 20 MG
0191124 ATORVASTATIN NORPHARM 20 MG
0153481 ATORVASTATIN NORPHARM 20 MG
0191128 ATORVASTATIN NORPHARM 20 MG
0107514 ATORVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG
0163439 PHARMTINA 20 MG
0163445 PHARMTINA 20 MG
0019593 TORVACARD 20
Doplněk názvu
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
Doplatek
za EKV1
ZEM
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
ASZL
AWGP
SLO
D
P
P
787,02
874,69
787,02
883,68
0,00
8,99
0,00
0,00
4,37
4,37
0,00
0,04
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
AMHH
ARXY
CZ
GB
P
P
874,69
874,69
888,56
893,39
13,87
18,70
0,00
0,00
4,37
4,37
0,07
0,09
POR TBL FLM 100X20MG
ARXY
GB
P
874,69
893,39
18,70
0,00
4,37
0,09
POR TBL FLM 100X20MG
ARXY
GB
P
874,69
893,39
18,70
0,00
4,37
0,09
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
AGNS
AMHH
AWGP
GB
CZ
D
P
P
P
262,34
262,41
262,41
276,09
280,68
280,50
13,75
18,27
18,09
0,00
0,00
0,00
4,37
4,37
4,37
0,23
0,30
0,30
POR TBL FLM 30X20MG
ARXY
GB
P
262,41
280,76
18,35
0,00
4,37
0,31
POR TBL FLM 30X20MG
ARXY
GB
P
262,41
280,76
18,35
0,00
4,37
0,31
POR TBL FLM 30X20MG
ARXY
GB
P
262,41
280,76
18,35
0,00
4,37
0,31
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
AEGB
AKRK
AKRK
AGNS
AKRK
AKRK
AKRK
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ARAT
ASTD
ASTD
AZNP
H
SLO
SLO
GB
SLO
SLO
SLO
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
D
D
D
CZ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
874,69
787,03
787,03
874,69
262,34
262,34
262,34
787,21
262,40
787,21
262,40
787,21
262,40
262,40
262,40
787,21
787,21
874,47
874,47
874,47
787,03
970,98
895,93
895,93
996,59
300,66
300,66
300,66
905,30
301,76
905,30
301,76
905,30
301,76
301,76
301,76
905,30
905,30
1 053,83
1 111,75
1 111,75
1 003,63
96,29
108,90
108,90
121,90
38,32
38,32
38,32
118,09
39,36
118,09
39,36
118,09
39,36
39,36
39,36
118,09
118,09
179,36
237,28
237,28
216,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
0,48
0,61
0,61
0,61
0,64
0,64
0,64
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,90
1,19
1,19
1,20
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
ZAP1
Úhrada
EKV1
DRZ
Úhrada
EKV2
Stránka 100 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
1 003,63
1 003,63
335,44
1 152,53
216,60
216,60
73,10
277,84
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
4,37
4,37
4,37
1,20
1,20
1,22
1,39
262,41
367,86
105,45
0,00
4,37
1,76
P
P
P
P
P
P
P
262,41
262,34
262,34
262,34
262,34
874,69
262,34
396,94
417,57
417,57
431,08
431,08
4 112,89
1 433,29
134,53
155,23
155,23
168,74
168,74
3 238,20
1 170,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
2,24
2,59
2,59
2,81
2,81
16,19
19,52
SLO
P
506,29
576,52
70,23
0,00
5,63
0,78
AWGP
D
P
1 165,90
1 165,90
0,00
0,00
2,91
0,00
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 90X40MG
APGZ
AACV
AACV
AGMP
ZRXY
A
IS
IS
CZ
GB
P
P
P
P
P
349,66
1 165,89
349,66
349,77
1 049,30
349,66
1 165,89
349,66
349,77 X
1 049,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 90X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
AGNS
ALEK
ALEK
AMHH
AWGP
GB
SLO
SLO
CZ
D
P
P
P
P
P
349,67
1 049,31
349,77
349,77
349,77
367,86
1 102,20
367,40
369,41
369,18
18,19
52,89
17,63
19,64
19,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
0,15
0,15
0,15
0,16
0,16
POR TBL FLM 30X40MG
ARXY
GB
P
349,77
369,51
19,74
0,00
2,91
0,16
POR TBL FLM 100X40MG
AATX
NL
P
1 165,90
1 286,74
120,84
0,00
2,91
0,30
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 90X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 90X40MG
AEGB
AGNS
AKRK
AKRK
ZJSP
ZJSP
H
GB
SLO
SLO
CZ
CZ
P
P
P
P
P
P
1 165,90
1 165,90
1 049,02
349,67
349,76
1 049,30
1 287,19
1 320,95
1 197,23
401,08
402,23
1 206,70
121,29
155,05
148,21
51,41
52,47
157,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
0,30
0,39
0,41
0,43
0,44
0,44
Kód
Název
Doplněk názvu
0132529
0132621
0107510
0147075
TORVACARD 20
TORVACARD 20
ATORVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG
APO-ATORVASTATIN 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
APO-ATORVASTATIN 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
TORVAZIN 20 MG
TORVACARD 20
TORVACARD 20
PHARMTINA 20 MG
PHARMTINA 20 MG
SORTIS 20 MG
SORTIS 20 MG
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
AZNP
ZZNP
ARAT
AATX
CZ
CZ
D
NL
P
P
P
P
787,03
787,03
262,34
874,69
POR TBL FLM 30X20MG
AATX
NL
P
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
AEGB
AZNP
AZNP
ASTD
ASTD
APFX
APFX
H
CZ
CZ
D
D
CZ
CZ
0166470 ATORIS 30
POR TBL FLM 30X30MG
AKRK
0157680 ATORGAMMA 40 MG POTAHOVANÁ
TABLETA
0157852 ATORVASTATIN +PHARMA 40 MG
0109875 ATORVASTATIN ACTAVIS 40 MG
0109870 ATORVASTATIN ACTAVIS 40 MG
0157735 ATRAVEN 40 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0182548 SPATIZALEX NEO 40 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0191234 ATORVASTATIN MYLAN 40 MG
0148309 TULIP 40 MG
0148306 TULIP 40 MG
0145808 AMEDO 40 MG
0157675 ATORGAMMA 40 MG POTAHOVANÁ
TABLETA
0164155 SPATIZALEX 40 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0147085 APO-ATORVASTATIN 40 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0138125 TORVAZIN 40 MG
0147316 ATORVASTATIN MYLAN 40 MG
0087051 ATORIS 40
0087018 ATORIS 40
0198177 ATORVASTATIN JS PARTNER 40 MG
0198181 ATORVASTATIN JS PARTNER 40 MG
POR TBL FLM 100X40MG
0147073
0138101
0132528
0019592
0163433
0163443
0093018
0093016
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 101 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
402,23
1 206,70
402,23
1 206,70
1 206,70
1 206,70
402,23
402,23
405,78
52,47
157,40
52,47
157,40
157,40
157,40
52,47
52,47
56,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,47
1 165,58
1 049,02
349,67
1 165,58
1 165,58
349,67
349,77
349,67
349,67
1 165,58
349,67
1 397,78
1 316,18
441,91
1 474,90
1 474,90
467,18
472,61
544,92
603,36
6 061,34
1 867,00
232,20
267,16
92,24
309,32
309,32
117,51
122,84
195,25
253,69
4 895,76
1 517,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
0,58
0,74
0,77
0,77
0,77
0,98
1,02
1,63
2,11
12,24
12,64
P
778,90
886,59
107,69
0,00
4,33
0,60
GB
P
466,46
466,46
0,00
0,00
1,94
0,00
ZRXY
GB
P
1 399,38
1 399,38
0,00
0,00
1,94
0,00
POR TBL FLM 30X80MG
POR TBL FLM 100X80MG
AGNS
AATX
GB
NL
P
P
466,46
1 554,88
489,99
1 704,40
23,53
149,52
0,00
0,00
1,94
1,94
0,10
0,19
POR TBL FLM 30X80MG
AATX
NL
P
466,46
530,46
64,00
0,00
1,94
0,27
POR TBL FLM 30X80MG
POR TBL FLM 90X80MG
POR TBL FLM 30X80MG
POR TBL FLM 30X80MG
POR TBL FLM 30X80MG
AKRK
ALEK
ALEK
APFX
APFX
SLO
SLO
SLO
CZ
CZ
P
P
P
P
P
466,46
1 399,39
466,46
466,46
466,46
530,75
1 596,17
530,75
1 785,06
1 785,06
64,29
196,78
64,29
1 318,60
1 318,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
0,27
0,27
0,27
5,49
5,49
Kód
Název
Doplněk názvu
0192828
0191271
0191267
0192832
0153491
0191138
0191134
0153487
0147083
ATORVASTATIN KRKA 40 MG
ATORVASTATIN KRKA 40 MG
ATORVASTATIN KRKA 40 MG
ATORVASTATIN KRKA 40 MG
ATORVASTATIN NORPHARM 40 MG
ATORVASTATIN NORPHARM 40 MG
ATORVASTATIN NORPHARM 40 MG
ATORVASTATIN NORPHARM 40 MG
APO-ATORVASTATIN 40 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
ATORVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG
TORVACARD 40
ATORVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG
PHARMTINA 40 MG
PHARMTINA 40 MG
PHARMTINA 40 MG
TORVAZIN 40 MG
TORVACARD 40
LARUS 40 MG
SORTIS 40 MG
SORTIS 40 MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 90X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 90X40MG
POR TBL FLM 90X40MG
POR TBL FLM 90X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZJSP
AATX
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
NL
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 90X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
ARAT
AZNP
ARAT
ASTD
ASTD
ASTD
AEGB
AZNP
AGDB
APFX
APFX
0166473 ATORIS 60
POR TBL FLM 30X60MG
0182562 SPATIZALEX NEO 80 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0182573 SPATIZALEX NEO 80 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0191219 ATORVASTATIN MYLAN 80 MG
0147095 APO-ATORVASTATIN 80 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0147093 APO-ATORVASTATIN 80 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0166476 ATORIS 80
0148317 TULIP 80 MG
0148314 TULIP 80 MG
0122632 SORTIS 80 MG
0095724 SORTIS 80 MG
0107537
0019595
0107532
0163485
0163478
0163473
0138120
0019594
0150886
0093021
0093019
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
P
P
P
P
P
P
P
P
P
349,76
1 049,30
349,76
1 049,30
1 049,30
1 049,30
349,76
349,76
349,77
D
CZ
D
D
D
D
H
CZ
H
CZ
CZ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
AKRK
SLO
POR TBL FLM 30X80MG
ZRXY
POR TBL FLM 90X80MG
DNC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 102 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
C10AA07
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Rosuvastatin
0170363 ROSUVASTATIN POLPHARMA 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0141765 CRESTOR 5 MG
POR TBL FLM 30X5MG
ZPBC
PL
P
196,73
196,73
0,00
0,00
6,56
0,00
POR TBL FLM 28X5MG
AAZN
GB
P
183,61
502,47
318,86
0,00
6,56
11,39
0145558
0145551
0171330
0171337
0170364
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
ADOZ
ADOZ
AGNS
AGNS
ZPBC
CZ
CZ
GB
GB
PL
P
P
P
P
P
874,68
262,40
787,21
787,21
262,34
874,68
262,40
787,22
787,22
262,34
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POR TBL FLM 98X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 98X10MG
POR TBL FLM 98X10MG
AACK
AACK
AACK
AACK
ZGMP
IS
IS
IS
IS
CZ
P
P
P
P
P
857,18
244,84
244,84
857,18
857,20
857,18
244,84
244,84
857,18
875,15
0,00
0,00
0,00
0,00
17,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
POR TBL FLM 84X10MG
POR TBL FLM 84X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
AEGB
AEGB
ZGMP
H
H
CZ
P
P
P
734,73
734,73
244,85
787,27
787,27
266,92
52,54
52,54
22,07
0,00
0,00
0,00
4,37
4,37
4,37
0,31
0,31
0,39
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG I
POR TBL FLM 98X10MG
POR TBL FLM 98X10MG
POR TBL FLM 98X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM
100X1X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
ZEGB
AEGB
AKRK
AKRK
AGDB
ZJSP
ZJSP
ZJSP
AGDB
AATX
ARXY
ZPVP
ZPVP
AZFK
AATX
ATPP
H
H
SLO
SLO
H
CZ
CZ
CZ
H
NL
GB
CZ
CZ
PL
NL
CZ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
244,85
244,85
244,91
244,91
787,22
244,91
244,91
244,91
262,41
262,34
262,40
857,20
857,20
857,19
874,47
874,69
275,24
275,24
280,60
280,60
904,46
281,64
281,64
281,64
381,63
414,45
465,75
2 197,70
2 197,70
2 234,80
2 463,61
2 488,21
30,39
30,39
35,69
35,69
117,24
36,73
36,73
36,73
119,22
152,11
203,35
1 340,50
1 340,50
1 377,61
1 589,14
1 613,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
0,54
0,54
0,64
0,64
0,65
0,66
0,66
0,66
1,99
2,54
3,39
6,84
6,84
7,03
7,95
8,07
ATPP
CZ
P
874,69
2 488,21
1 613,52
0,00
4,37
8,07
0191203
0177529
0191200
0177532
0165974
0170284
0192470
0165968
0170281
0192467
0184408
0161073
0176998
0198342
0166914
0192954
0145845
0159110
0177973
0177618
0198719
0157157
0159115
0191296
Úhrada
EKV2
ROSUMOP 10 MG
ROSUMOP 10 MG
ROSUVASTATIN MYLAN 10 MG
ROSUVASTATIN MYLAN 10 MG
ROSUVASTATIN POLPHARMA 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
TINTAROS 10 MG
TINTAROS 10 MG
TINTAROS 10 MG
TINTAROS 10 MG
ROVATREN 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
DELIPID 10 MG
DELIPID 10 MG
ROVATREN 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
DELIPID 10 MG
DELIPID 10 MG
SORVASTA 10 MG
SORVASTA 10 MG
MERTENIL 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ROSUVASTATIN JS PARTNER 10 MG
ROSUVASTATIN KRKA 10 MG
ROSUVASTATIN KRKA 10 MG
MERTENIL 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
APO-ROSUVASTATIN 10 MG
CRESAGEN 10 MG
ROSUVASTATIN ADAMED 10 MG
ROXILIP 10 MG
ZAHRON 10 MG
APO-ROSUVASTATIN 10 MG
ROSUVASTATIN TEVA 10 MG
0145261 ROSUVASTATIN TEVA 10 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 103 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0148070 ROSUCARD 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0148068 ROSUCARD 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0191291 ROSUVASTATIN TEVA 10 MG
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM 90X10MG
AZNP
CZ
P
787,22
2 259,28
1 472,06
0,00
4,37
8,18
POR TBL FLM 30X10MG
AZNP
CZ
P
262,41
800,73
538,32
0,00
4,37
8,97
ATPP
CZ
P
262,41
800,73
538,32
0,00
4,37
8,97
ATPP
AZFK
AAZN
ZPVP
ZPVP
AGNS
AGNS
CZ
PL
GB
CZ
CZ
GB
GB
P
P
P
P
P
P
P
262,41
244,91
244,85
244,85
244,85
262,34
262,34
800,73
750,95
751,41
751,41
751,41
2 298,05
2 298,05
538,32
506,04
506,56
506,56
506,56
2 035,71
2 035,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
8,97
9,04
9,05
9,05
9,05
33,93
33,93
0145256
0157154
0049692
0177615
0198716
0171326
0171333
ROSUVASTATIN TEVA 10 MG
ZAHRON 10 MG
CRESTOR 10 MG
ROSUVASTATIN ADAMED 10 MG
ROXILIP 10 MG
ROSUVASTATIN MYLAN 10 MG
ROSUVASTATIN MYLAN 10 MG
POR TBL FLM
30X1X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
0184397
0161084
0198353
0192965
0166925
0161088
SORVASTA 15 MG
SORVASTA 15 MG
ROSUVASTATIN JS PARTNER 15 MG
ROSUVASTATIN KRKA 15 MG
ROSUVASTATIN KRKA 15 MG
SORVASTA 15 MG
POR TBL FLM 28X15MG
POR TBL FLM 28X15MG
POR TBL FLM 28X15MG
POR TBL FLM 28X15MG
POR TBL FLM 28X15MG
POR TBL FLM 84X15MG
AKRK
AKRK
ZJSP
ZJSP
ZJSP
AKRK
SLO
SLO
CZ
CZ
CZ
SLO
P
P
P
P
P
P
289,73
289,73
289,73
289,73
289,73
869,19
332,15
332,15
333,19
333,19
333,19
2 764,91
42,42
42,42
43,46
43,46
43,46
1 895,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
0,51
0,51
0,52
0,52
0,52
7,52
0171348
0171345
0171341
0171352
0170365
ROSUVASTATIN MYLAN 20 MG
ROSUVASTATIN MYLAN 20 MG
ROSUVASTATIN MYLAN 20 MG
ROSUVASTATIN MYLAN 20 MG
ROSUVASTATIN POLPHARMA 20 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
TINTAROS 20 MG
TINTAROS 20 MG
ROVATREN 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
ROSUMOP 20 MG
ROSUMOP 20 MG
ROVATREN 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
SORVASTA 20 MG
SORVASTA 20 MG
ROSUVASTATIN JS PARTNER 20 MG
ROSUVASTATIN KRKA 20 MG
ROSUVASTATIN KRKA 20 MG
DELIPID 20 MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
ZGNS
AGNS
AGNS
AGNS
ZPBC
GB
GB
GB
GB
PL
P
P
P
P
P
349,67
1 049,29
349,67
1 049,29
349,67
349,68
1 049,29
349,68
1 049,29
349,68
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 98X20MG
AACK
AACK
ZGMP
IS
IS
CZ
P
P
P
326,35
326,35
1 142,58
326,35
326,35
1 164,95
0,00
0,00
22,37
0,00
0,00
0,00
2,91
2,91
2,91
0,00
0,00
0,06
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
ADOZ
ADOZ
ZGMP
CZ
CZ
CZ
P
P
P
349,77
1 165,90
326,36
367,40
1 224,68
343,39
17,63
58,78
17,03
0,00
0,00
0,00
2,91
2,91
2,91
0,15
0,15
0,15
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 84X20MG
AKRK
AKRK
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ZEGB
SLO
SLO
CZ
CZ
CZ
H
P
P
P
P
P
P
326,45
326,45
326,44
326,44
326,44
979,35
374,38
374,38
375,42
375,42
375,42
1 150,42
47,93
47,93
48,98
48,98
48,98
171,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
0,43
0,43
0,44
0,44
0,44
0,51
0177535
0191206
0165994
0145567
0145574
0165988
0161095
0184452
0198361
0166936
0192973
0170289
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 104 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
1 150,42
409,40
409,40
1 546,46
562,01
667,93
750,95
3 369,41
3 369,41
3 369,41
3 603,59
3 639,15
171,07
83,05
83,05
497,15
212,24
318,26
401,19
2 226,83
2 226,83
2 226,83
2 438,01
2 473,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
0,51
0,74
0,74
1,38
1,77
2,65
3,34
5,68
5,68
5,68
6,10
6,18
1 165,90
1 049,31
3 639,15
3 646,90
2 473,25
2 597,59
0,00
0,00
2,91
2,91
6,18
7,22
P
P
979,35
349,77
3 414,74
1 276,81
2 435,39
927,04
0,00
0,00
2,91
2,91
7,25
7,73
CZ
P
349,77
1 276,81
927,04
0,00
2,91
7,73
ATPP
AZFK
AAZN
ZPVP
ZPVP
AACK
AACK
CZ
PL
GB
CZ
CZ
IS
IS
P
P
P
P
P
P
P
349,77
326,45
326,37
326,36
326,36
1 185,11
1 185,11
1 276,81
1 192,55
1 195,75
1 195,75
1 195,75
1 185,11
1 185,11
927,04
866,10
869,38
869,39
869,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
3,02
3,02
7,73
7,73
7,76
7,76
7,76
0,00
0,00
Kód
Název
Doplněk názvu
0192475
0192472
0170286
0176999
0145847
0159120
0178001
0151140
0177624
0198725
0159125
0191297
DELIPID 20 MG
DELIPID 20 MG
DELIPID 20 MG
MERTENIL 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY
MERTENIL 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY
APO-ROSUVASTATIN 20 MG
CRESAGEN 20 MG
CRESTOR 20 MG
ROSUVASTATIN ADAMED 20 MG
ROXILIP 20 MG
APO-ROSUVASTATIN 20 MG
ROSUVASTATIN TEVA 20 MG
POR TBL FLM 84X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG I
POR TBL FLM 98X20MG
POR TBL FLM 98X20MG
POR TBL FLM 98X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM
100X1X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
AEGB
AEGB
ZEGB
AGDB
AGDB
AATX
ARXY
AAZN
ZPVP
ZPVP
AATX
ATPP
H
H
H
H
H
NL
GB
GB
CZ
CZ
NL
CZ
ATPP
AZNP
POR TBL FLM 84X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
0145271 ROSUVASTATIN TEVA 20 MG
0148074 ROSUCARD 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0161099 SORVASTA 20 MG
0148072 ROSUCARD 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0191302 ROSUVASTATIN TEVA 20 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
979,35
326,35
326,35
1 049,31
349,77
349,67
349,76
1 142,58
1 142,58
1 142,58
1 165,58
1 165,90
CZ
CZ
P
P
AKRK
AZNP
SLO
CZ
ATPP
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0145266
0157160
0049706
0177621
0198722
0191209
0177538
ROSUVASTATIN TEVA 20 MG
ZAHRON 20 MG
CRESTOR 20 MG
ROSUVASTATIN ADAMED 20 MG
ROXILIP 20 MG
TINTAROS 20 MG
TINTAROS 20 MG
POR TBL FLM
30X1X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 98X20MG
POR TBL FLM 98X20MG
0198374
0166947
0192986
0184441
0161106
0184445
ROSUVASTATIN JS PARTNER 30 MG
ROSUVASTATIN KRKA 30 MG
ROSUVASTATIN KRKA 30 MG
SORVASTA 30 MG
SORVASTA 30 MG
SORVASTA 30 MG
POR TBL FLM 28X30MG
POR TBL FLM 28X30MG
POR TBL FLM 28X30MG
POR TBL FLM 28X30MG
POR TBL FLM 28X30MG
POR TBL FLM 84X30MG
ZJSP
ZJSP
ZJSP
AKRK
AKRK
AKRK
CZ
CZ
CZ
SLO
SLO
SLO
P
P
P
P
P
P
386,27
386,27
386,27
386,27
386,27
1 158,80
444,21
444,21
444,21
443,17
443,17
5 032,98
57,94
57,94
57,94
56,90
56,90
3 874,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
7,69
0171356 ROSUVASTATIN MYLAN 40 MG
0171363 ROSUVASTATIN MYLAN 40 MG
0170366 ROSUVASTATIN POLPHARMA 40 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0177541 TINTAROS 40 MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
AGNS
AGNS
ZPBC
GB
GB
PL
P
P
P
466,46
466,46
466,46
466,46
466,46
466,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,94
1,94
1,94
0,00
0,00
0,00
POR TBL FLM 28X40MG
AACK
IS
P
435,37
435,37
0,00
0,00
1,94
0,00
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 105 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
435,37
1 523,78
1 523,78
1 548,59
0,00
0,00
0,00
24,81
0,00
0,00
0,00
0,00
1,94
1,94
1,94
1,94
0,00
0,00
0,00
0,03
435,37
465,75
30,38
0,00
1,94
0,14
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
435,37
435,37
435,37
435,37
435,37
1 554,88
466,46
435,36
435,36
1 399,39
466,46
466,46
1 554,88
1 554,88
1 554,88
497,34
497,34
500,67
500,67
500,67
1 846,75
565,23
600,85
600,85
1 991,97
736,69
1 164,95
4 021,19
4 021,19
4 021,19
61,97
61,97
65,30
65,30
65,30
291,87
98,77
165,49
165,49
592,58
270,23
698,49
2 466,31
2 466,31
2 466,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
0,28
0,28
0,29
0,29
0,29
0,36
0,41
0,74
0,74
0,82
1,13
2,91
3,08
3,08
3,08
CZ
P
1 399,39
3 637,25
2 237,86
0,00
1,94
3,11
AATX
AZNP
NL
CZ
P
P
466,46
466,46
1 240,85
1 273,42
774,39
806,96
0,00
0,00
1,94
1,94
3,23
3,36
POR TBL FLM
30X1X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
ATPP
CZ
P
466,46
1 273,42
806,96
0,00
1,94
3,36
ATPP
AAZN
AZNP
CZ
GB
CZ
P
P
P
466,46
435,37
435,37
1 273,42
1 192,59
1 192,59
806,96
757,22
757,22
0,00
0,00
0,00
1,94
1,94
1,94
3,36
3,38
3,38
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 98X40MG
AZFK
AAZN
PL
GB
P
P
435,37
1 523,78
1 192,55
5 163,57
757,18
3 639,79
0,00
0,00
1,94
1,94
3,38
4,64
POR TBL FLM 90X145 MG
POR TBL FLM 30X145 MG
AFFR
AFFR
F
F
303,76
122,20
692,48
238,16
388,72
115,96
52,66
17,55
4,66
5,62
5,96
5,33
Kód
Název
Doplněk názvu
0191212
0191215
0177544
0166004
TINTAROS 40 MG
TINTAROS 40 MG
TINTAROS 40 MG
ROVATREN 40 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
ROVATREN 40 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
SORVASTA 40 MG
SORVASTA 40 MG
ROSUVASTATIN JS PARTNER 40 MG
ROSUVASTATIN KRKA 40 MG
ROSUVASTATIN KRKA 40 MG
ROSUMOP 40 MG
ROSUMOP 40 MG
DELIPID 40 MG
DELIPID 40 MG
MERTENIL 40 MG POTAHOVANÉ TABLETY
MERTENIL 40 MG POTAHOVANÉ TABLETY
CRESAGEN 40 MG
APO-ROSUVASTATIN 40 MG
ROSUVASTATIN TEVA 40 MG
ROSUVASTATIN TEVA 40 MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 98X40MG
POR TBL FLM 98X40MG
POR TBL FLM 98X40MG
AACK
AACK
AACK
ZGMP
IS
IS
IS
CZ
POR TBL FLM 28X40MG
ZGMP
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 90X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG I
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM 100X40MG
POR TBL FLM
100X1X40MG
POR TBL FLM 90X40MG
0165998
0161117
0184430
0198385
0198003
0166958
0145590
0145583
0170291
0192477
0177000
0145849
0178029
0159135
0145281
0191316
0148078 ROSUCARD 40 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0159130 APO-ROSUVASTATIN 40 MG
0148076 ROSUCARD 40 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0191311 ROSUVASTATIN TEVA 40 MG
0145276 ROSUVASTATIN TEVA 40 MG
0049720 CRESTOR 40 MG
0148075 ROSUCARD 40 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0157166 ZAHRON 40 MG
0151141 CRESTOR 40 MG
C10AB05
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
P
P
P
P
435,37
1 523,78
1 523,78
1 523,78
CZ
P
AKRK
AKRK
ZJSP
ZJSP
ZJSP
ADOZ
ADOZ
ZEGB
AEGB
AGDB
AGDB
ARXY
AATX
ATPP
ATPP
SLO
SLO
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
H
H
H
H
GB
NL
CZ
CZ
AZNP
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Fenofibrát
0019469 LIPANTHYL NT 145 MG
0019466 LIPANTHYL NT 145 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 106 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0059505 LIPANTHYL SUPRA 160 MG
0059503 LIPANTHYL SUPRA 160 MG
POR TBL RET 90X160MG
POR TBL RET 30X160MG
AFFR
AFFR
F
F
382,09
127,36
1 261,55
450,46
879,46
323,10
58,11
19,37
5,31
5,31
12,21
13,46
0151193 SUPRELIP
POR CPS DUR
100X200MG
POR CPS DUR
30X200MG
POR CPS DUR
90X200MG
POR CPS DUR
30X200MG
POR CPS DUR
100X200MG
POR CPS DUR
30X200MG
POR CPS DUR
60X200MG
POR CPS DUR
30X200MG
POR CPS DUR
90X200MG
POR CPS DUR
60X200MG
POR CPS DUR
30X200MG
POR CPS DUR
30X200MG
APVP
CZ
465,51
558,44
92,93
80,71
4,66
0,93
APVP
CZ
139,65
173,31
33,66
24,21
4,66
1,12
AIIB
CZ
418,96
520,85
101,89
72,64
4,66
1,13
AIIB
CZ
139,65
176,88
37,23
24,21
4,66
1,24
AATX
NL
465,51
607,95
142,44
80,71
4,66
1,42
AATX
NL
139,65
187,99
48,34
24,21
4,66
1,61
ASFK
CZ
279,30
591,10
311,80
48,43
4,66
5,20
ASFK
CZ
139,65
302,61
162,96
24,21
4,66
5,43
AFFR
F
418,96
920,00
501,04
72,64
4,66
5,57
AZEH
SK
279,30
669,47
390,17
48,43
4,66
6,50
AZEH
SK
139,65
345,58
205,93
24,21
4,66
6,86
AFFR
F
139,65
357,68
218,03
24,21
4,66
7,27
POR TBL FLM
100X215MG
POR TBL FLM 30X215MG
AFFR
F
479,47
1 122,86
643,39
86,76
4,46
5,99
AFFR
F
143,84
360,40
216,56
26,03
4,46
6,72
0058769 LIPOHEXAL 250 RETARD
POR CPS RDR
30X250MG
AHHO
D
153,04
183,31
30,27
30,27
4,08
0,81
0023518 FENOFIX 267 MG
POR CPS DUR
90X267MG
POR CPS DUR
90X267MG
POR CPS DUR
30X267MG
POR CPS DUR
30X267MG
POR CPS DUR
30X267MG
AIIB
CZ
471,57
581,31
109,74
96,97
3,92
0,91
ZPVP
CZ
471,56
581,31
109,75
96,97
3,92
0,91
AIIB
CZ
157,19
236,33
79,14
32,32
3,92
1,98
ZPVP
CZ
157,19
249,40
92,21
32,32
3,92
2,30
ZPVP
CZ
157,19
249,40
92,21
32,32
3,92
2,30
0151192 SUPRELIP
0023528 FENOFIX 200 MG
0023523 FENOFIX 200 MG
0122212 APO-FENO
0122210 APO-FENO
0107897 LIPIREX 200MG
0107896 LIPIREX 200MG
0059651 LIPANTHYL 200 M
0032653 FEBIRA 200
0032652 FEBIRA 200
0076502 LIPANTHYL 200 M
0088488 LIPANTHYL S 215 MG
0088144 LIPANTHYL S 215 MG
0199741 FORTILIP 267 MG
0023513 FENOFIX 267 MG
0199400 FORTILIP 267 MG
0198868 LIPIREX 267 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 107 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0199402 FORTILIP 267 MG
0198870 LIPIREX 267 MG
0107852 LIPIREX 267 MG
0011014 LIPANTHYL 267 M
0058271 LIPANTHYL 267 M
0107850 LIPIREX 267 MG
C10AB08
p.o.
0047684 LIPANOR
p.o.
p.o.
0149201 TREDAPTIVE 1000 MG/20 MG
0500093 TREDAPTIVE 1000 MG/20 MG
p.o.
0047994 EZETROL 10 MG TABLETY
0142337 EZETROL 10 MG TABLETY
0047997 EZETROL 10 MG TABLETY
p.o.
MFC
DNC
ZAP1
Doplatek
za EKV1
POR CPS DUR
60X267MG
POR CPS DUR
60X267MG
POR CPS DUR
60X267MG
POR CPS DUR
90X267MG
POR CPS DUR
30X267MG
POR CPS DUR
30X267MG
ZPVP
CZ
314,38
591,10
276,72
64,65
3,92
3,45
ZPVP
CZ
314,38
591,10
276,72
64,65
3,92
3,45
APVP
CZ
314,38
591,10
276,72
64,65
3,92
3,45
AFFR
F
471,57
1 161,11
689,54
96,97
3,92
5,74
AFFR
F
157,19
413,35
256,16
32,69
3,92
6,40
APVP
CZ
157,19
249,40
92,21
32,32
5,24
3,07
POR CPS DUR
60X100MG
POR CPS DUR
60X100MG
ASFX
F
279,30
347,18
67,88
67,88
4,66
1,13
ASFK
CZ
279,30
347,18
67,88
67,88
4,66
1,13
POR PLV SUS 50X4GM
A
P
386,96
686,78 X
299,82
299,82
15,48
11,99
Úhrada
EKV2
POR TBL RET
196X1000MG/20MG
POR TBL RET
196X1000MG/20MG
POR TBL RET
56X1000MG/20MG
AMSD
GB
P
3 993,89
3 993,89
0,00
0,00
40,75
0,00
AMSD
GB
P
3 993,89
3 993,89
0,00
0,00
40,75
0,00
AMSD
GB
P
1 172,63
1 194,72
22,09
0,00
41,88
0,79
POR TBL NOB 30X10MG
B
POR TBL NOB 28X10MG
B
POR TBL NOB 28X10MG
B
POR TBL NOB 98X10MG
B
AMSD
NL
P
1 109,12
1 109,12
0,00
0,00
36,97
0,00
AMSD
NL
P
1 039,23
1 039,23
0,00
0,00
37,12
0,00
AMSX
GB
P
1 039,23
1 039,23
0,00
0,00
37,12
0,00
AMSD
NL
P
3 638,86
3 677,25
38,39
0,00
37,13
0,39
AMSX
AMSX
AMSX
GB
GB
GB
P
P
P
3 080,47
1 040,66
1 173,51
3 943,59
1 208,16
1 269,17
863,12
167,50
95,66
0,00
0,00
0,00
31,43
37,17
41,91
8,81
5,98
3,42
Ezetimib
0047995 EZETROL 10 MG TABLETY
C10BA02
UHR1
Kyselina nikotinová, kombinace
0500097 TREDAPTIVE 1000 MG/20 MG
C10AX09
IND1
Cholestyramin
0154756 VASOSAN P
C10AD52
LIM1 OME1
Úhrada
EKV1
DRZ
Ciprofibrát
0144196 LIPANOR
C10AC01
ZEM
Doplatek
za balení
Doplněk názvu
Simvastatin a ezetimib
0001313 INEGY 10 MG/10 MG TABLETY
0001267 INEGY 10 MG/10 MG TABLETY
0024802 INEGY 10 MG/20 MG TABLETY
POR TBL NOB 98
POR TBL NOB 28
POR TBL NOB 28
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 108 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0024807 INEGY 10 MG/20 MG TABLETY
0024819 INEGY 10 MG/40 MG TABLETY
C10BX03
p.o.
POR TBL NOB 98
POR TBL NOB 28
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
4 568,24
1 367,58
AMSX
AMSX
GB
GB
P
P
4 107,28
1 367,58
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
460,96
0,00
0,00
0,00
41,91
48,84
4,70
0,00
Atorvastatin a amlodipin
0030543 CADUET 5 MG/10 MG
0101172 CADUET 5 MG/10 MG
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 90
APFX
APFX
CZ
CZ
P
P
257,64
772,93
257,64 X
772,93 X
0,00
0,00
0,00
0,00
8,59
8,59
0,00
0,00
0030560 CADUET 10 MG/10 MG
0101171 CADUET 10 MG/10 MG
0159817 AMLATOR 10 MG/10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0159815 AMLATOR 10 MG/5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 90
POR TBL FLM 90
APFX
APFX
AGDB
CZ
CZ
H
P
P
P
277,93
833,79
885,08
277,93 X
833,79 X
885,09 X
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
6,18
6,18
6,56
0,00
0,00
0,00
POR TBL FLM 90
AGDB
H
P
820,47
820,47 X
0,00
0,00
9,12
0,00
0159819 AMLATOR 20 MG/5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0159821 AMLATOR 20 MG/10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
POR TBL FLM 90
AGDB
H
P
758,17
758,17 X
0,00
0,00
5,62
0,00
POR TBL FLM 90
AGDB
H
P
1 012,65
1 012,65 Y
0,00
0,00
5,63
0,00
DRM CRM 1X30GM 1%
AJCG
CZ
50,09
113,70
63,61
63,61
1,67
2,12
DRM SPR SOL
1X30ML/300MG
DRM CRM 1X15GM 1%
AMCI
CZ
155,35
284,15
128,80
128,80
5,18
4,29
AMCI
CZ
77,68
142,46
64,78
64,40
5,18
4,32
DRM CRM
1X20GM/200MG
DRM SOL 1X20ML
DRM LAC UGC 1X6.6ML
DRM LAC UGC 1X3.3ML
ASFK
CZ
83,49
107,40
23,91
23,92
4,17
1,20
ASFK
APBJ
APBJ
CZ
L
L
L DER
L DER
83,49
391,54
195,76
124,91
859,02
529,19
41,42
467,48
333,43
23,92
7,89
3,95
4,17
4,94
4,94
2,07
5,90
8,42
DRM LAC UGC 1X2.5ML
AGAS
F
L DER
519,08
729,16
210,08
210,08
4,94
2,00
POR TBL NOB 28X250MG
POR TBL NOB 14X250MG
POR TBL NOB 28X250MG
I
POR TBL NOB 14X250MG
I
AACV
ANAI
APMP
IS
CZ
CZ
L DER
L DER
L DER
127,51
112,88
225,75
127,51
305,00
934,49
0,00
192,12
708,74
0,00
0,00
0,00
4,55
8,06
8,06
0,00
13,72
25,31
APMP
CZ
L DER
112,88
984,87
871,99
0,00
8,06
62,29
D01AC03
lok.
Ekonazol
0059074 PEVARYL
D01AC16
lok.
Flutrimazol
0053905 MICETAL
0053457 MICETAL
D01AE14
lok.
Ciklopirox
0076150 BATRAFEN KRÉM
0076152 BATRAFEN ROZTOK
0145960 POLINAIL 80 MG/G
0145959 POLINAIL 80 MG/G
D01AE16
lok.
Amorolfin
0045304 LOCERYL 5% LÉČIVÝ LAK NA NEHTY
D01BA02
p.o.
Terbinafin
0102518 TERBINAFIN ACTAVIS 250 MG
0001421 LAMISIL 250 MG
0106145 TERFIMED 250
0106144 TERFIMED 250
Úhrada
EKV2
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 109 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
D02AC
Doplněk názvu
lok.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
E DER,ONK,PE
D
E DER,ONK,PE
D
E DER,ONK,PE
D
E DER,ONK,PE
D
E DER,ONK,PE
D
E DER,ONK,PE
D
E DER,ONK,PE
D
E DER,ONK,PE
D
E DER,ONK,PE
D
L DER,PED
L DER,PED
L DER,PED
L DER,PED
L DER,PED
DRM SOL 1X225ML
ASBT
SK
0016463 EXCIPIAL KRÉM
DRM CRM 1X100GM
ASBT
SK
0016465 EXCIPIAL MASTNÝ KRÉM
DRM CRM 1X100GM
ASBT
SK
0016464 EXCIPIAL MAST
DRM UNG 1X100GM
ASBT
SK
0016466 EXCIPIAL MAST S MANDLOVÝM OLEJEM
DRM UNG 1X100GM
ASBT
SK
0089996 LINOLA-FETT ÖLBAD
DRM BAL 1X200ML
ADWB
D
0089997 LINOLA-FETT ÖLBAD
DRM BAL 1X400ML
ADWB
D
0060087 LINOLA
DRM CRM 1X50GM
ADWB
D
0060091 LINOLA-FETT
DRM CRM 1X50GM
ADWB
D
0176778
0056719
0100273
0176779
0046267
DRM BAL 1X500ML
DRM BAL 1X500ML
DRM CRM 1X100GM
DRM BAL 1X150ML
DRM BAL 1X150ML
AGXP
AGXP
AAEA
AGXP
AGXP
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0016461 EXCIPIAL U HYDROLOTIO
DRM EML 1X200ML
ASBT
SK
0016462 EXCIPIAL U LIPOLOTIO
DRM EML 1X200ML
ASBT
SK
DRM UNG 1X30GM
ASNE
GB
E CHI, ORT,
GYN, DER,
ORL
DRM SPR SOL 1X38GM
AEGB
H
DRM SUS 1X1000GM
AHPE
CZ
OILATUM PLUS
OILATUM PLUS
LIPOBASE
OILATUM PLUS
OILATUM PLUS
D03BA52
lok.
lok.
lok.
lok.
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
P
119,27
166,75
47,48
47,49
4,77
1,90
P
47,71
94,72
47,01
47,01
4,77
4,70
P
47,71
94,72
47,01
47,01
4,77
4,70
P
47,71
111,83
64,12
47,01
4,77
6,41
P
47,71
111,83
64,12
47,01
4,77
6,41
P
73,40
181,54
108,14
108,14
4,77
7,03
P
146,82
383,00
236,18
216,28
4,77
7,68
P
23,85
133,84
109,99
27,04
4,77
22,00
P
23,85
184,30
160,45
27,04
4,77
32,09
191,45
191,45
49,79
57,44
57,44
240,38
240,38
93,77
210,83
210,83
48,93
48,93
43,98
153,39
153,39
48,92
48,92
43,99
14,68
14,68
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
1,27
1,27
4,40
13,29
13,29
82,67
105,46
22,79
22,80
1,24
0,34
82,67
124,57
41,90
22,80
1,24
0,63
255,76
255,76
0,00
0,00
17,05
0,00
A
177,92
237,17
59,25
0,00
4,68
1,56
A
333,45
580,34
246,89
0,00
0,33
0,25
E DER,ONK,PE P
D
E DER,ONK,PE P
D
Kolagenáza, kombinace
P
Lidokain
0046125 LIDOCAIN 10%
D05AA
MFC
Urea
0004270 IRUXOL MONO
D04AB01
UHR1
Měkký parafin a tukové produkty
0016460 BALMANDOL OLEJ
D02AE01
IND1
Dehty
0085950 SUSPENSIO VIŠNĚVSKI CUM PICE
LIQUIDA HBF
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 110 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0054248 SUSPENSIO VIŠNĚVSKI CUM PICE
LIQUIDA HBF
D05AX03
lok.
lok.
lok.
p.o.
lok.
lok.
D06AX
lok.
D06BA51
lok.
0014872 IALUGEN PLUS
0014877 IALUGEN PLUS
0014875 IALUGEN PLUS
AGAS
F
E DER
DRM UNG 1X60GM
DRM UNG 1X20GM
AAHR
AAHR
D
D
DRM GEL 30GM
DRM GEL 1X60GM
DRM UNG 1X15GM
ALEF
ALEF
ALEF
POR CPS DUR 30X25MG
POR CPS DUR 30X10MG
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
33,34
84,24
50,90
50,90
0,33
0,51
P
226,97
254,86
27,89
27,90
15,13
1,86
E DER
E DER
P
P
862,95
300,44
862,95
300,44
0,00
0,00
0,00
0,00
14,38
15,02
0,00
0,00
DK
DK
DK
E DER
E DER
E DER
P
P
P
381,49
1 133,97
283,50
731,34
1 299,83
364,65
349,85
165,86
81,15
82,93
165,86
41,47
12,72
18,90
18,90
11,66
2,76
5,41
AACK
AACK
IS
IS
E DER
E DER
P
P
1 020,77
516,12
1 074,49
516,12
53,72
0,00
0,00
0,00
47,64
60,21
2,51
0,00
DRM CRM 1X15GM 2%
DRM UNG 1X15GM 2%
ALEF
ALEF
DK
DK
72,94
72,94
76,33
78,46
3,39
5,52
3,39
3,39
14,59
14,59
0,68
1,10
DRM UNG 1X15GM
ASBX
GB
72,94
115,48
42,54
42,54
14,59
8,51
ABCS
ABCS
ABTA
AZNP
ABTA
CZ
CZ
SK
CZ
SK
56,48
14,14
41,07
31,64
246,82
62,09
48,95
93,99
50,27
268,69
5,61
34,81
52,92
18,63
21,87
4,37
1,09
2,19
2,19
21,87
5,65
5,66
6,16
9,49
12,34
0,56
13,92
7,94
5,59
1,09
AIBB
SK
L DER, CHI
209,79
231,00 X
21,21
8,41
20,98
2,12
AIBB
SK
L DER, CHI
104,90
116,00 X
11,10
4,21
20,98
2,22
AIBB
AIBB
SK
SK
L DER, CHI
L DER, CHI
314,69
104,90
365,15
123,02
50,46
18,12
50,46
16,82
20,98
20,98
3,36
3,62
Úhrada
EKV2
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci
FRAMYKOIN
FRAMYKOIN
PAMYCON NA PŘÍPRAVU KAPEK
FRAMYKOIN
PAMYCON NA PRÍPRAVU STERILNÉHO
ROZTOKU
0014873 IALUGEN PLUS
DRM UNG 1X30GM
DNC
Mupirocin
0090778 BACTROBAN
0048261
0048262
0055759
0001066
0055762
CZ
MFC
Kyselina fusidová
0084492 FUCIDIN
0088746 FUCIDIN
D06AX09
AHPE
UHR1
Acitretin
0128531 NEOTIGASON 25 MG
0128530 NEOTIGASON 10 MG
D06AX01
DRM SUS 1X100GM
IND1
Kalcipotriol, kombinace
0182687 DAIVOBET GEL
0152948 XAMIOL
0047563 DAIVOBET MAST
D05BB02
LIM1 OME1
Takalcitol
0056582 CURATODERM
0084566 CURATODERM
D05AX52
ZEM
Kalcitriol
0046398 SILKIS MAST
D05AX04
DRZ
PLV ADS 1X20GM
PLV ADS 1X5GM
DRM PLV SOL 1X1LAH
DRM UNG 1X10GM
DRM PLV SOL 10X1LAHV
Sulfadiazin, stříbrná sůl, kombinace
DRM LIG IPR 10KS
(10X10CM)
DRM LIG IPR 5KS
(10X10CM)
DRM CRM 1X60GM
DRM CRM 1X20GM
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 111 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
D06BB04
Doplněk názvu
lok.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Podofylotoxin
0003939 WARTEC CREAM
0169166 WARTEC CREAM
121,92
121,92
531,00
531,00
409,08
409,08
409,08
409,08
6,10
6,10
20,45
20,45
1 710,02
1 750,25
40,23
40,23
142,50
3,35
170,48
336,93
170,48
376,64
0,00
39,71
0,00
0,00
11,37
12,63
0,00
1,49
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
75,50
76,62
76,84
81,85
85,83
75,50
76,62
76,84
81,85
85,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,52
2,55
2,56
2,73
2,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATCO
ATCO
ATCO
ATCO
AZNP
AZNP
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
78,78
78,78
39,39
39,39
26,26
26,26
78,78 X
78,78 X
42,32
42,32
53,03
54,86
0,00
0,00
2,93
2,93
26,77
28,60
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
0,00
0,00
0,20
0,20
2,68
2,86
DRM CRM 1X20GM
DRM UNG 1X20GM
ABUO
ABUO
SK
SK
57,44
57,44
132,01
132,01
74,57
74,57
74,57
74,57
2,87
2,87
3,73
3,73
0088495 KUTERID
DRM UNG 1X20GM
ALEK
SLO
L DER
45,53
85,88
40,35
15,39
4,55
4,04
0019757
0019759
0098032
0192216
0192214
0098034
DRM UNG 1X30GM 0.05%
DRM CRM 1X30GM 0.05%
DRM UNG 1X30GM
DRM UNG 1X30GM
DRM CRM 1X30GM
DRM CRM 1X30GM
ABUO
ABUO
AMSD
AMSD
AMSD
AMSD
SK
SK
NL
NL
NL
NL
L
L
L
L
L
L
DER
DER
DER
DER
DER
DER
68,30
68,30
68,30
68,30
68,30
68,30
91,38
91,38
108,24
108,24
109,23
109,23
23,08
23,08
39,94
39,94
40,93
40,93
23,08
23,08
23,08
23,08
23,08
23,08
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
1,54
1,54
2,66
2,66
2,73
2,73
DRM CRM 1X15GM 0.1%
AGLA
GB
L DER
34,15
67,31
33,16
11,54
4,55
4,42
D06BB10
lok.
lok.
D07AB02
lok.
lok.
lok.
BELODERM
BELODERM
DIPROSONE
DIPROSONE
DIPROSONE
DIPROSONE
0097122 BETNOVATE
DRM CRM
12X250MG/12.5MG
AMNO
S
E DER
DRM CRM 1X30GM
DRM CRM 1X40GM 1%
AGAS
AMBO
F
CZ
E DER
E DER
DRM UNG 1X30GM
DRM CRM 1X30GM
DRM CRM 1X30GM
DRM SOL 1X30ML
DRM EML 1X30GM
AAEA
AAEA
AAEA
AAEA
AAEA
DRM EML 1X30GM
DRM EML 1X30GM
DRM EML 1X15GM
DRM EML 1X15GM
DRM UNG 1X10GM
DRM CRM 1X10GM/10MG
P
Alklometason
0019754 AFLODERM
0019752 AFLODERM
D07AC01
L DER
L DER
Triamcinolon
TRIAMCINOLON TEVA
TRIAMCINOLON-IVAX
TRIAMCINOLON TEVA
TRIAMCINOLON-IVAX
TRIAMCINOLON LÉČIVA UNG
TRIAMCINOLON LÉČIVA CRM
D07AB10
CZ
CZ
Hydrokortison-butyrát
LOCOID 0,1%
LOCOID LIPOCREAM 0,1%
LOCOID 0,1%
LOCOID 0,1% LOTION
LOCOID CRELO 0,1%
D07AB09
0162502
0016441
0162501
0016440
0002829
0002828
lok.
AGAH
AGAH
Metronidazol
0046640 ROZEX KRÉM
0014922 ROSALOX
0009310
0062047
0009305
0009307
0083212
DRM CRM 1X5GM/7.5MG
DRM CRM 1X5GM/7.5MG
Imichimod
0026353 ALDARA 5% CREAM
D06BX01
Úhrada
EKV2
Betamethason
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 112 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0097118 BETNOVATE
D07AC04
lok.
D07AC13
lok.
lok.
lok.
0096994 CUTIVATE MAST
D07AD01
lok.
L DER
DRM GEL 1X25GM
DRM GEL 15GM 0.025%
DRM UNG 1X15GM
0.025%
AZNP
APWJ
APWJ
CZ
PL
PL
DRM SOL 1X30ML 0.1%
DRM SOL 1X30ML 0.1%
DRM CRM 1X30GM 0.1%
DRM CRM 1X30GM 0.1%
DRM UNG 1X30GM 0.1%
DRM UNG 1X30GM 0.1%
DRM UNG 1X15GM 0.1%
DRM UNG 1X15GM 0.1%
DRM SOL 1X20ML 0.1%
DRM SOL 1X20ML 0.1%
DRM CRM 1X15GM 0.1%
DRM CRM 1X15GM 0.1%
AMSD
ZMSD
AMSD
AMSD
AMSD
AMSD
AMSD
AMSD
AMSD
AMSD
AMSD
AMSD
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
DRM CRM 1X15GM
DRM CRM 1X15GM
DRM EML 1X20GM/20MG
AIGB
AIGB
AIGB
DRM CRM
1X15GM/7.5MG
DRM UNG
1X15GM/0.75MG
DRM CRM 1X25GM
DRM CRM 1X25GM
DRM UNG 1X25GM
DRM UNG 1X25GM
DRM CRM 1X25GM 0.05%
DRM SAT
1X125ML/62.5MG
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
34,15
67,31
33,16
11,54
4,55
4,42
65,65
39,39
39,39
73,24
70,72
72,71
7,59
31,33
33,32
7,59
4,56
4,56
2,63
2,63
2,63
0,30
2,09
2,22
DER
DER
DER
DER
DER
DER
DER
DER
DER
DER
DER
DER
136,58
136,58
136,58
136,58
136,58
136,58
68,30
68,30
91,05
91,05
68,30
68,30
141,80
141,80
156,13
156,13
164,12
164,12
103,95
103,95
145,37
145,37
120,18
120,18
5,22
5,22
19,55
19,55
27,54
27,54
35,65
35,65
54,32
54,32
51,88
51,88
5,22
5,22
5,22
5,22
5,22
5,22
2,61
2,61
3,48
3,48
2,61
2,61
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
0,17
0,17
0,65
0,65
0,92
0,92
2,38
2,38
2,72
2,72
3,46
3,46
D
D
D
L DER
L DER
L DER
68,30
68,30
91,05
80,59
81,77
147,56
12,29
13,47
56,51
12,29
12,29
16,39
4,55
4,55
4,55
0,82
0,90
2,83
AGLA
GB
L DER
68,30
96,74
28,44
28,44
4,55
1,90
AGLA
GB
L DER
68,30
96,74
28,44
28,44
4,55
1,90
ZJSA
ZJSA
ZJSA
ZJSA
AGLA
AGAS
PL
PL
PL
PL
GB
F
L
L
L
L
L
L
74,60
74,60
74,65
74,65
82,62
478,94
74,60
74,60
74,65
74,65
82,62
478,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,98
2,98
2,99
2,99
3,30
3,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Úhrada
EKV2
Flutikason
0097138 CUTIVATE KRÉM
0176268
0148920
0148921
0176269
0049950
0024010
GB
UHR1
Methylprednisolon-aceponát
0085350 ADVANTAN KRÉM
0085460 ADVANTAN MASTNÝ KRÉM
0085483 ADVANTAN MLÉKO
D07AC17
AGLA
IND1
Mometason
ELOCOM
ELOCOM
ELOCOM
ELOCOM
ELOCOM
ELOCOM
ELOCOM
ELOCOM
ELOCOM
ELOCOM
ELOCOM
ELOCOM
D07AC14
LIM1 OME1
Fluocinolon-acetonid
0004156 GELARGIN
0042182 FLUCINAR
0003388 FLUCINAR
0192197
0169304
0047300
0192202
0192205
0076976
0076975
0192204
0192196
0014325
0081693
0192198
ZEM
DRM UNG 1X15GM 0.1%
DRZ
Klobetasol
CLOVATE 0,5 MG/G KRÉM
CLOVATE 0,5 MG/G KRÉM
CLOVATE 0,5 MG/G MAST
CLOVATE 0,5 MG/G MAST
DERMOVATE
CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON
DER
DER
DER
DER
DER
DER
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 113 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0049952 DERMOVATE
0179193 CLARELUX 500 MIKROGRAMŮ/G KOŽNÍ
PĚNA
D07BA01
lok.
lok.
lok.
lok.
lok.
lok.
D07XC01
lok.
lok.
lok.
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0,00
94,66
0,00
0,00
3,87
4,55
0,00
1,89
SK
61,30
87,31
26,01
26,01
6,13
2,60
ATCO
ATCO
AZNP
CZ
CZ
CZ
17,52
17,52
17,53
17,52 Y
17,52 Y
54,86
0,00
0,00
37,33
0,00
0,00
0,00
1,75
1,75
1,75
0,00
0,00
3,73
ALEF
DK
64,36
142,98
78,62
78,62
12,87
15,72
DRM CRM 1X30GM
DRM UNG 1X30GM
DRM CRM 1X15GM
ABUO
ABUO
ALEF
SK
SK
DK
L DER
L DER
L DER
67,04
67,04
40,82
102,41 X
102,41 X
165,88
35,37
35,37
125,06
35,37
35,37
17,69
4,47
4,47
5,44
2,36
2,36
16,67
DRM SOL 1X100ML
DRM SOL 1X100ML
ADWB
ADWB
D
D
L DER
L DER
177,75
177,75
207,78
336,71
30,03
158,96
30,03
30,03
8,89
8,89
1,50
7,95
DRM UNG 1X30GM
AZNP
CZ
52,40
59,79
7,39
7,39
3,49
0,49
DRM UNG 1X30GM
DRM SOL 1X50ML
DRM SOL 1X30ML
DRM SOL 1X30ML
DRM UNG 1X15GM
DRM UNG 1X15GM
ABUO
ABUO
AMSD
AMSD
AMSD
AMSD
SK
SK
NL
NL
NL
NL
L
L
L
L
L
L
DER
DER
DER
DER
DER
DER
77,94
140,90
84,54
84,54
42,27
42,27
77,94
142,98
87,50
87,50
76,99
76,99
0,00
2,08
2,96
2,96
34,72
34,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,20
5,64
5,64
5,64
5,64
5,64
0,00
0,08
0,20
0,20
4,63
4,63
DRM UNG 1X15GM
DRM UNG 1X15GM
AMSD
ZMSD
NL
NL
L DER
L DER
86,54
86,54
123,63
123,63
37,09
37,09
37,09
37,09
11,54
11,54
4,95
4,95
DRM UNG 1X250GM
DRM UNG 1X250GM
ABMM
ABMM
D
D
234,32
237,87
297,96
237,87
63,64
0,00
0,00
0,00
3,75
3,81
1,02
0,00
Úhrada
EKV2
DRM SOL 1X10ML
DRM SOL 1X10ML
DRM UNG 1X20GM
P
P
Triamcinolon
Betamethason
Mometason
0030413 MOMESALIC
0199005 MOMESALIC
D08AG02
Doplatek
za balení
Prednisolon
BELOSALIC
BELOSALIC
DIPROSALIC
DIPROSALIC
DIPROSALIC
DIPROSALIC
D07XC03
ASBT
DNC
Betamethason a antibiotika
0004160 TRIAMCINOLON S LÉČIVA
0017166
0017168
0031334
0192217
0192219
0098072
L DER
L DER
MFC
96,70
322,30
DRM CRM 1X15GM
0092411 ALPICORT
0092410 ALPICORT F
D07XB02
GB
F
UHR1
Hydrokortison a antibiotika
0017170 BELOGENT KRÉM
0017171 BELOGENT MAST
0083973 FUCICORT
D07XA02
AGLA
ZPAH
IND1
Triamcinolon a antiseptika
0000707 FUCIDIN H
D07CC01
LIM1 OME1
96,70
227,64
DRM CRM 1X20GM
0162503 TRIAMCINOLON TEVA
0016443 TRIAMCINOLON-IVAX
0004178 TRIAMCINOLON E LÉČIVA
D07CA01
ZEM
Prednisolon a antiseptika
0016467 IMACORT
D07BB03
DRM UNG 1X25GM 0.05%
DRM SPM
1X100GM/50MG
DRZ
Jodovaný povidon
0016321 BRAUNOVIDON MAST
0016322 BRAUNOVIDON MAST
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 114 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0016320 BRAUNOVIDON MAST
0016328 BRAUNOVIDON GÁZA S MASTÍ
0016319 BRAUNOVIDON MAST
0016325 BRAUNOVIDON GÁZA S MASTÍ
0016324 BRAUNOVIDON GÁZA S MASTÍ
D10AD01
lok.
D10AD03
lok.
lok.
lok.
lok.
D10AF02
lok.
0097513 AKNEMYCIN 2000
0075285 ERYFLUID
0098204 ERYFLUID
D10AF51
lok.
0169740 DUAC GEL
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
DRM UNG 1X100GM
DRM LIG IPR
10X20X10CM
DRM UNG 1X20GM
DRM LIG IPR 1X20X10CM
DRM LIG IPR
1X7.5X10CM
ABMM
ABMM
D
D
120,60
337,67
159,76
839,62
39,16
501,95
0,00
0,00
4,82
4,82
1,57
7,17
ABMM
ABMM
ABMM
D
D
D
24,12
33,77
12,66
64,72
94,51
67,76
40,60
60,74
55,10
0,00
0,00
0,00
4,82
4,82
4,82
8,12
8,68
20,99
DRM CRM 1X30GM 0.05%
DRM SOL 1X15ML/15MG
APAH
APAH
F
F
99,04
66,01
113,44
102,99
14,40
36,98
14,40
7,20
3,30
4,40
0,48
2,47
DRM GEL 1X30GM/30MG
DRM CRM 1X30GM/30MG
DRM GEL 1X30GM/30MG
DRM CRM 1X30GM/30MG
AGAS
AGAS
ABUO
ABUO
F
F
SK
SK
99,04
99,04
99,04
99,04
187,85
196,61
251,62 X
251,62 X
88,81
97,57
152,58
152,58
88,81
88,81
88,81
88,81
3,30
3,30
3,30
3,30
2,96
3,25
5,09
5,09
DRM GEL 1X30GM
AGXP
CZ
96,80
259,51
162,71
162,71
3,23
5,42
DRM GEL 1X45GM
DRM GEL 1X45GM
APAH
APAH
F
F
35,52
47,36
65,95
68,90
30,43
21,54
21,53
21,53
1,58
2,10
1,35
0,96
DRM SOL 1X30ML
DRM EML 1X30ML 1%K
DRM EML 1X30ML 1%
APFX
APFX
APFX
CZ
CZ
CZ
L DER
L DER
L DER
36,13
36,13
36,13
91,84
96,36
96,36
55,71
60,23
60,23
55,70
55,70
55,70
2,41
2,41
2,41
3,71
4,02
4,02
DRM SOL 1X25ML/500MG
LAG I
DRM UNG
1X25GM/500MG
DRM SOL 1X100ML
DRM SOL 1X30ML
AAHR
D
L DER
22,59
162,07
139,48
5,85
1,81
11,16
AAHR
D
L DER
22,59
162,07
139,48
5,85
1,81
11,16
APAH
APAH
F
F
L DER
L DER
120,46
36,13
143,86
54,15
23,40
18,02
23,40
7,02
2,41
2,41
0,47
1,20
AGXP
CZ
35,71
279,75
244,04
244,04
2,38
16,27
Úhrada
EKV2
Klindamycin
0001629 DALACIN T
0064888 DALACIN T
0064889 DALACIN T
0097514 AKNEMYCIN
UHR1
Benzoyl-peroxid
0047279 ECLARAN 5
0098209 ECLARAN 10
D10AF01
IND1
Isotretinoin, kombinace
0169737 ISOTREXIN
D10AE01
LIM1 OME1
Adapalen
DIFFERINE GEL
DIFFERINE KRÉM
BELAKNE 0,1% GEL
BELAKNE 0,1% KRÉM
D10AD54
ZEM
Tretinoin
0049985 LOCACID
0066192 LOCACID
0046639
0046643
0148010
0148011
DRZ
Erythromycin
Klindamycin, kombinace
DRM GEL 15 GM
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 115 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
D10AF52
Doplněk názvu
lok.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Erythromycin, kombinace
0017110 ZINERYT
DRM SOL 1X70ML
(PLV+SO
DRM SOL 1X30ML
(PLV+SO
DRM SOL 1X25ML
AAEA
CZ
225,86
558,73
332,87
166,22
3,23
4,76
AAEA
CZ
96,80
246,86
150,06
71,24
3,23
5,00
AAHR
D
103,23
162,59
59,36
59,36
4,13
2,37
DRM CRM 1X30GM 20%
AIGB
D
23,69
183,01
159,32
159,32
1,58
10,62
0075821 CURACNÉ 10 MG MĚKKÁ TOBOLKA
0014879 ROACCUTANE 10 MG
0017454 AKNENORMIN 10 MG MĚKKÉ TOBOLKY
POR CPS MOL 30X10MG
POR CPS MOL 30X10MG
POR CPS MOL 30X10 MG
APAH
ARCE
AAHR
F
CZ
D
E DER
E DER
E DER
P
P
P
318,28
354,23
411,82
318,28
354,23
584,49
0,00
0,00
172,67
0,00
0,00
0,00
42,44
47,23
54,91
0,00
0,00
23,02
0075507 CURACNÉ 20 MG MĚKKÁ TOBOLKA
0014880 ROACCUTANE 20 MG
0017457 AKNENORMIN 20 MG MĚKKÉ TOBOLKY
POR CPS MOL 30X20MG
POR CPS MOL 30X20MG
POR CPS MOL 30X20 MG
APAH
ARCE
AAHR
F
CZ
D
E DER
E DER
E DER
P
P
P
549,07
549,07
549,07
556,86
621,64
1 007,35
7,79
72,57
458,28
0,00
0,00
0,00
36,60
36,60
36,60
0,52
4,84
30,55
0126787 CURACNÉ 40 MG
POR CPS MOL 30X40MG
APAH
F
E DER
P
1 098,15
1 119,55
21,40
0,00
36,61
0,71
DRM UNG 1X30GM
DRM UNG 1X30GM
DRM UNG 1X10GM
DRM UNG 1X10GM
AAEV
AAEV
AAEV
AAEV
NL
NL
NL
NL
E
E
E
E
DER
DER
DER
DER
P
P
P
P
770,78
842,32
290,44
290,44
770,78
842,32
323,55
335,36
0,00
0,00
33,11
44,92
0,00
0,00
0,00
0,00
51,39
56,15
58,09
58,09
0,00
0,00
6,62
8,98
DRM CRM 1X15GM
DRM CRM 1X15GM
AMHS
AMHS
CZ
CZ
E DER
E DER
P
P
435,66
435,66
478,84
478,84
43,18
43,18
43,18
43,18
58,09
58,09
5,76
5,76
VAG CRM
1X40GM/800MG
APFX
CZ
P
298,24
298,24
0,00
0,00
37,28
0,00
AIIL
AIIL
APBJ
APBJ
APBJ
F
F
L
L
L
92,40
92,40
228,89
152,60
228,89
132,01
132,01
254,68
170,15
228,89
39,61
39,61
25,79
17,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,40
15,40
19,07
19,08
38,15
6,60
6,60
2,15
2,19
0,00
0091763 ZINERYT
0030902 AKNEMYCIN PLUS
D10AX03
lok.
Kyselina azelaová
0085470 SKINOREN KRÉM
D10BA01
D11AH01
0027310
0027312
0027314
0027315
p.o.
lok.
Isotretinoin
Takrolimus
PROTOPIC 0.03% MAST
PROTOPIC 0.1% MAST
PROTOPIC 0.03% MAST
PROTOPIC 0.1% MAST
D11AH02
lok.
Pimekrolimus
0016046 ELIDEL 10 MG/G KRÉM
0187121 ELIDEL 10 MG/G KRÉM
G01AA10
vag.
Klindamycin
0015222 DALACIN VAGINÁLNÍ KRÉM
G01AA51
0191084
0059450
0041146
0092490
0107744
vag.
Úhrada
EKV2
Nystatin, kombinace
POLYGYNAX
POLYGYNAX
MACMIROR COMPLEX 500
MACMIROR COMPLEX 500
MACMIROR COMPLEX
VAG CPS MOL 6 II
VAG CPS MOL 6 I
VAG GLB 12
VAG GLB 8
VAG UNG 1X30GM+APL
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 116 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
G01AF01
Doplněk názvu
vag.
vag.
vag.
vag.
p.o.
vag.
vag.
vag.
parent.
vag.
G02AD04
parent.
G02CA
p.o.
0075173 GYNIPRAL 0,5 MG
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
VAG TBL 10X500MG
AZPF
PL
31,54
35,75
4,21
4,21
3,15
0,42
VAG TBL 3X200MG+APL
VAG TBL 6X100MG+APL
AAYL
AAYL
D
D
32,94
49,42
53,35
53,35
20,41
3,93
3,92
3,92
5,49
8,24
3,40
0,66
VAG CPS MOL 2X600MG
VAG CRM 1X78GM
ARIF
ARIF
I
I
98,85
64,25
192,53
237,20
93,68
172,95
93,68
121,78
8,24
8,24
7,81
22,17
VAG TBL 10
AGDB
H
54,93
78,48
23,55
23,54
5,49
2,36
POR TBL OBD 20X200MG
APBJ
L
40,93
242,92
201,99
201,99
6,14
30,30
VAG SUP 14
AEGB
H
115,11
123,14
8,03
8,04
8,22
0,57
VAG CRM 1X78GM+APL.
VAG GLB 6X100MG
APBJ
APBJ
L
L
200,64
153,73
286,81
286,81
86,17
133,08
86,18
6,63
2,57
25,62
1,10
22,18
VAG GLB 100X0.6GM
AVAF
CZ
778,55
778,55
0,00
0,00
7,79
0,00
INJ SOL 5X1ML/5MG
ASFK
CZ
A GYN
L
P
583,29
5 984,05
5 400,76
0,00
583,29
5 400,76
VAG TBL 4X3MG
ENC GEL 1X3GM/0.5MG
ISP+APL
APFX
APFX
CZ
CZ
A
A
P
P
1 437,53
545,49
1 437,53
778,52
0,00
233,03
0,00
0,00
359,38
545,49
0,00
233,03
INJ SOL 1X1ML/250RG
APFX
CZ
A GYN
L
P
58,33
669,08
610,75
0,00
58,33
610,75
A
L GYN
P
69,04
74,25
5,21
5,21
13,81
1,04
Dinoproston
0002289 PROSTIN E2
0091643 PREPIDIL
0010734 PROSTIN 15 M INJ.
Úhrada
EKV1
Dinoprost
0107955 ENZAPROST F
G02AD02
ZAP1
Jiná antiinfektiva a antiseptika
0084475 GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO
0,6 CSC
G02AD01
Doplatek
za balení
Ciklopirox
0058260 DAFNEGIN
0058711 DAFNEGIN
G01AX
DNC
Jodovaný povidon
0062321 BETADINE
G01AX12
MFC
Nifuratel
0070498 MACMIROR
G01AX11
UHR1
Imidazolové deriváty, kombinace
0031404 KLION-D 100
G01AX05
IND1
Fentikonazol
0049198 LOMEXIN 600
0076547 LOMEXIN
G01AF20
LIM1 OME1
Klotrimazol
0058654 CLOTRIMAZOL AL 200
0058653 CLOTRIMAZOL AL 100
G01AF12
ZEM
Metronidazol
0002430 ENTIZOL
G01AF02
DRZ
Karboprost
Sympatomimetika - tokolytika (Hexoprenalin)
POR TBL NOB 20X0.5MG ANYC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 117 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
G02CA
Doplněk názvu
parent.
DRZ
Sympatomimetika - tokolytika (Hexoprenalin)
INF CNC SOL 5X5ML
ANYC
0046293 GYNIPRAL 25 MCG KONCENTRÁT PRO
PŘÍPRAVU INFÚZE
0075463 GYNIPRAL 10 MCG/2 ML
ZEM
LIM1 OME1
A
A GYN
E
A GYN
E
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
P
191,53
191,53
0,00
0,00
15,32
0,00
P
76,62
113,34
36,72
0,00
15,32
7,34
153,93
153,93
0,00
0,00
10,26
0,00
193,22
193,22
0,00
0,00
12,88
0,00
INJ SOL 5X2ML/10MCG
ANYC
A
0016043 PARLODEL
POR TBL NOB 30X2.5MG
AMHS
CZ
0067512 MEDOCRIPTINE
POR TBL NOB 30X2.5MG
AMOE
CY
POR TBL NOB 8X0.5MG
POR TBL NOB 2X0.5MG
APFX
APFX
CZ
CZ
L END,GYN
L END,GYN
P
P
681,57
170,39
810,21
272,80
128,64
102,41
128,63
32,16
17,04
17,04
3,22
10,24
POR TBL NOB 30X75RG
B
AFRL
CZ
L END
P
547,78
685,35
137,57
137,57
24,35
6,11
INF CNC SOL 1X5ML
AFEC
DK
A GYN
P
2 169,56
2 592,59
423,03
0,00
9 544,92
1 861,11
POR CPS MOL 60X40MG
AORG
NL
L END,ONK,G
YN,SEX,URN
331,34
331,34
0,00
0,00
16,57
0,00
0000373 AGOVIRIN DEPOT
INJ SUS 5X2ML/50MG
ABTA
SK
125,89
126,13
0,24
0,00
9,06
0,02
0092181 SUSTANON 250
INJ SOL 1X1ML/250MG
AORG
NL
126,23
188,98
62,75
0,00
9,08
4,51
0187606 SUSTANON 250
INJ SOL 1X1ML/250MG
AORG
NL
126,23
188,98
62,75
0,00
9,08
4,51
0019373 NEBIDO
INJ SOL 1X4ML
ABZB
D
L END,ONK,G
YN,SEX,URN
L END,ONK,G
YN,SEX,URN
L END,ONK,G
YN,SEX,URN
L END,ONK,G
YN,SEX,URN
504,54
2 984,68
2 480,14
2 480,14
9,08
44,64
0053797 ESTROFEM 1 MG
0053798 ESTROFEM 1 MG
POR TBL FLM 28X1MG
POR TBL FLM (3X28)
X1MG
ANOO
ANOO
DK
DK
E END,GYN
E END,GYN
P
P
96,91
342,02
201,54
463,06
104,63
121,04
0,00
0,00
6,92
8,14
7,47
2,88
0096491 ESTROFEM 2 MG
POR TBL FLM 28X2MG
ANOO
DK
E END,GYN
P
107,76
107,76
0,00
0,00
3,85
0,00
G02CB01
G02CB03
p.o.
p.o.
Bromokryptin
p.o.
Chinagolid
0017106 NORPROLAC 75 MCG
G02CX01
parent.
Atosiban
0500796 TRACTOCILE
G03BA03
p.o.
Testosteron
0080218 UNDESTOR
G03BA03
G03CA03
parent.
p.o.
L END,GYN,PS
Y
L END,GYN,PS
Y
Kabergolin
0025273 DOSTINEX 0,5 MG
0025274 DOSTINEX 0,5 MG
G02CB04
Úhrada
EKV2
Testosteron
Estradiol
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 118 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0032810 ESTRIMAX
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
E END,GYN
POR TBL FLM (3X28)
X2MG
AGDB
H
INJ SOL 5X1ML/5MG
INJ SUS 1X2ML/10MG I
SDR IMP 1X25MG
ABTA
ABTA
AORG
DRM EMP TDR 8X2MG
DRM EMP TDR 8X1.6MG
DRM EMP TDR 6X2MG
DRM EMP TDR 4X2.5MG
0011701 ESTRAPATCH 40 MCG/24 HODIN
0015356
0016942
0047048
0057358
0057473
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
P
456,02
510,90
54,88
0,00
5,43
0,65
SK
SK
NL
P
65,42
46,79
954,29
66,61
48,57
1 261,83
1,19
1,78
307,54
1,19
1,59
23,78
2,62
4,68
954,29
0,05
0,18
307,54
ARTM
AJCG
AHHO
ARTM
I
CZ
D
I
P
P
P
P
129,20
129,20
96,65
129,20
204,18
207,97
147,09
204,18
74,98
78,77
50,44
74,98
0,15
0,15
0,11
0,15
2,31
2,31
4,60
4,61
1,34
1,41
2,40
2,68
DRM EMP TDR 4X40MCG
APFB
F
P
124,05
124,29
0,24
0,24
4,43
0,01
DRM EMP TDR 8X3.2MG
DRM EMP TDR 8X4MG
DRM EMP TDR 6X4MG
DRM EMP TDR 4X3.9MG
DRM EMP TDR 4X5MG
AJCG
ARTM
AHHO
ABZB
ARTM
CZ
I
D
D
I
P
P
P
P
P
154,47
154,47
115,85
154,47
154,47
257,59
320,75
166,29
259,57
320,75
103,12
166,28
50,44
105,10
166,28
0,30
0,30
0,22
0,30
0,30
2,76
2,76
5,52
5,52
5,52
1,84
2,97
2,40
3,75
5,94
0011703 ESTRAPATCH 60 MCG/24 HODIN
DRM EMP TDR 4X60MCG
APFB
F
P
154,47
182,88
28,41
0,36
5,52
1,01
0044711 DIVIGEL 0,1%
DRM GEL 28X0.5GM
AORN
SF
P
51,48
106,50
55,02
0,15
5,52
5,90
0076922 OESTROGEL
DRM GEL 1X80GM
ALSB
F
P
176,54
274,56
98,02
0,51
5,52
3,06
0044709 DIVIGEL 0,1%
DRM GEL 28X1GM
AORN
SF
P
102,97
157,33
54,36
0,30
5,52
2,91
VAG+DRM CRM 1X50GM
VAG TBL 15X25MCG
AWOL
ANOO
D
DK
182,71
110,21
389,28
311,70
206,57
201,49
206,56
201,49
2,09
2,09
2,36
3,81
POR TBL NOB 30X1MG
AORG
NL
91,62
107,59
15,97
15,97
12,22
2,13
VAG CRM 1X15GM+APL.
VAG GLB PRO 6X3.5MG
VAG GLB 15X0.5MG
AORG
AJCG
AORG
NL
CZ
NL
168,26
87,63
109,51
168,26
136,38
202,58
0,00
48,75
93,07
0,00
0,00
0,00
1,60
2,09
2,09
0,00
1,16
1,77
G03CA03
parent.
Estradiol
0000529 NEOFOLLIN
0000365 AGOFOLLIN DEPOT
0045094 RISELLE 25 MG IMPLANTÁT
G03CA03
0016941
0015357
0047045
0057472
transd.
Estradiol
DERMESTRIL 25
SYSTEN 25
ESTRAHEXAL 25
DERMESTRIL-SEPTEM 25
SYSTEN 50
DERMESTRIL 50
ESTRAHEXAL 50
CLIMARA 50
DERMESTRIL-SEPTEM 50
G03CA03
vag.
Estradiol
0060103 LINOLADIOL N
0062978 VAGIFEM 25 MIKROGRAMŮ VAGINÁLNÍ
TABLETY
G03CA04
p.o.
Estriol
0009497 OVESTIN 1 MG
G03CA04
vag.
0098182 OVESTIN
0015354 ORTHO-GYNEST D
0096991 OVESTIN
Úhrada
EKV2
E END,GYN
Estriol
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 119 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
ZEM
LIM1 OME1
AZNP
AORG
CZ
NL
E END,GYN
E END,GYN
POR TBL NOB 24X5MG
APFX
CZ
POR CPS MOL
30X100MG
ALSB
0002094 AGOLUTIN
INJ 5X2ML/60MG
0000367 AGOLUTIN DEPOT
G03CX01
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Tibolon
0020621 LADYBON
0096226 LIVIAL
456,02
152,00
846,96
439,81
390,94
287,81
390,94
130,31
5,43
5,43
4,65
10,28
L GYN,URN,E
ND,INT,SEX
39,42
85,85
46,43
46,43
3,29
3,87
F
L GYN,URN,E
ND,INT,SEX
166,65
190,38
23,73
23,73
16,67
2,37
ABTA
SK
68,48
73,67
5,19
5,20
0,48
0,04
INJ SUS 1X2ML/50MG
ABTA
SK
L GYN, URN,
SEX
L GYN, URN,
SEX
13,69
44,57
30,88
0,87
0,49
1,11
0023222 CRINONE 8%
VAG GEL 15X1.125GM
ASRF
GB
499,95
1 265,39
765,44
338,61
33,33
51,03
0134675 LUTINUS 100 MG
TBL VAG 21X100MG
ZFRL
CZ
L END, INT,
URN, GYN,
SEX
L GYN
233,32
760,04
526,72
526,73
33,33
75,25
0059870 DUPHASTON
POR TBL FLM 20X10MG
AAHW
NL
166,65
182,88
16,23
16,23
16,67
1,62
0137223 DUPHASTON
POR TBL FLM 20X10MG
ASYI
GR
L GYN,URN,E
ND,INT,SEX
L GYN,URN,E
ND,INT,SEX
166,65
182,88
16,23
16,23
16,67
1,62
POR TBL NOB 28X2MG
POR TBL NOB 84X2MG
ABYP
ABYP
D
D
E GYN, END
E GYN, END
1 307,45
3 953,54
1 307,45
4 020,78
0,00
67,24
0,00
0,00
46,69
47,07
0,00
0,80
POR TBL NOB 30X5MG
AZEH
SK
L GYN,URN,E
ND,INT,SEX
49,28
100,28
51,00
51,00
3,29
3,40
POR TBL NOB 30X5MG
AORG
NL
L GYN,URN,E
ND,INT,SEX
49,28
75,48
26,20
26,20
3,29
1,75
G03DA02
p.o.
POR TBL NOB 84X2.5 MG
POR TBL NOB 28X2.5MG
Medroxyprogesteron
0091231 PROVERA 5 MG
G03DA04
p.o.
Progesteron
0076921 UTROGESTAN
G03DA04
G03DA04
G03DB01
G03DB08
parent.
vag.
p.o.
p.o.
Progesteron
Progesteron
Dydrogesteron
Dienogest
0145646 VISANNE 2 MG TABLETY
0145647 VISANNE 2 MG TABLETY
G03DC02
p.o.
G03DC03
p.o.
P
P
Norethisteron
0125226 NORETHISTERON ZENTIVA
0041322 ORGAMETRIL
Úhrada
EKV2
Lynestrenol
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 120 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
G03EA02
Doplněk názvu
parent.
parent.
INJ SUS 5X2ML
G03FA01
p.o.
INJ SOL 1X1ML+STŘ
transd.
G03FA12
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
POR TBL NOB 28
POR TBL NOB 28
POR TBL NOB 28
POR TBL NOB 3X28
POR TBL NOB 3X28
POR TBL NOB 3X28
POR TBL FLM 28
ABTA
SK
L END, GYN,
SEX
286,83
286,83
0,00
0,00
57,37
0,00
ABZB
D
L END, GYN,
SEX
58,67
205,10
146,43
146,43
58,67
146,43
ABZB
AGES
ANOO
ANOO
AGES
ANOO
ANOO
D
CZ
DK
DK
CZ
DK
DK
189,92
63,30
63,30
63,30
189,92
189,92
189,92
359,36
152,30
196,26
198,64
617,06
672,52
764,81
169,44
89,00
132,96
135,34
427,14
482,60
574,89
169,43
56,48
56,48
56,48
169,43
169,43
169,43
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,02
3,18
4,75
4,83
5,09
5,75
6,84
AJCG
CZ
63,30
488,82
425,52
425,52
2,26
15,20
AORN
AORN
AORN
AORN
AORN
AORN
SF
SF
SF
SF
SF
SF
63,30
63,30
63,30
189,92
189,92
189,92
260,09
260,09
260,09
856,71
856,71
856,71
196,79
196,79
196,79
666,79
666,79
666,79
196,79
196,79
196,79
590,37
590,37
590,37
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
7,03
7,03
7,03
7,94
7,94
7,94
AAHW
NL
63,30
181,95
118,65
118,65
2,26
4,24
ABZB
ABZB
D
D
189,92
63,30
756,91
277,45
566,99
214,15
566,99
189,00
2,26
2,26
6,75
7,65
ABZB
ABZB
D
D
189,92
63,30
1 122,06
377,15
932,14
313,85
932,14
310,71
2,26
2,26
11,10
11,21
ANOO
ANOO
DK
DK
63,30
63,30
169,78
178,88
106,48
115,58
106,47
106,47
2,26
2,26
3,80
4,13
Úhrada
EKV2
Dienogest a estrogen
POR TBL OBD 3X28
POR TBL OBD 1X28
Drospirenon a estrogen
0018701 ANGELIQ
0018700 ANGELIQ
G03FB05
Doplatek
za EKV1
Dydrogesteron a estrogen
0081460 KLIMODIEN
0081459 KLIMODIEN
G03FA17
ZAP1
Medroxyprogesteron a estrogen
0030109 FEMOSTON CONTI
G03FA15
POR TBL FLM 3X28
POR TBL NOB 28 I
POR TBL FLM 1X28
POR TBL FLM 1X28
POR TBL NOB 84 I
POR TBL FLM 3X28
POR TBL FLM 3X28
DRM EMP TDR 8KS
INDIVINA 1 MG/2,5 MG
INDIVINA 1 MG/5 MG
INDIVINA 2 MG/5 MG
INDIVINA 1 MG/2,5 MG
INDIVINA 1 MG/5 MG
INDIVINA 2 MG/5 MG
G03FA14
DNC
Norethisteron a estrogen
0015358 SYSTEN CONTI
0013510
0013508
0013506
0013511
0013509
0013507
MFC
Norethisteron a estrogen
KLIANE
GYNOVEL 1 MG/0,5 MG TABLETY
KLIOGEST
ACTIVELLE
GYNOVEL 1 MG/0,5 MG TABLETY
KLIOGEST
ACTIVELLE
G03FA01
UHR1
Úhrada
EKV1
LIM1 OME1
Prasteron a estrogen
0009125 GYNODIAN DEPOT
0058831
0126921
0096490
0046645
0126923
0056203
0046646
IND1
Doplatek
za balení
ZEM
Testosteron a estrogen
0000464 FOLIVIRIN
G03EA03
DRZ
POR TBL FLM 84
POR TBL FLM 28
Norethisteron a estrogen
0096382 TRISEQUENS
0099949 NOVOFEM POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 1X28
POR TBL FLM 1X28
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 121 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0099950 NOVOFEM POTAHOVANÉ TABLETY
G03FB05
transd.
p.o.
DRM EMP TDR 4KS+4KS
p.o.
POR TBL NOB 3X21
p.o.
POR TBL FLM 1X28
POR TBL FLM 28
parent.
Doplatek
za EKV1
319,41
2,26
4,56
AJCG
CZ
63,30
403,79
340,49
340,49
2,26
12,16
AORN
SF
189,92
204,67
14,75
14,75
2,26
0,18
AAHW
ZAHW
NL
NL
63,30
63,19
178,33
212,49
115,03
149,30
115,03
115,03
2,26
2,26
4,11
5,33
POR TBL OBD 3X21
POR TBL OBD 21
AVJP
AVJP
D
D
189,92
63,30
269,22
151,28
79,30
87,98
79,30
26,43
2,26
2,26
0,94
3,14
131,03
131,03
0,00
0,00
131,03
0,00
409,42
409,42
0,00
0,00
136,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,92
1 145,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,68
110,68
121,78
121,78
128,08
128,08
0,00
0,00
0,00
0,00
44,77
45,82
691,04
58,89
0,00
0,00
384,85
386,20
69,10
58,89
AORG
NL
Menotropin (lidský menopauzální gonadotropin)
INJ PSO LQF 10+10X1ML AFRL CZ
INJ PSO LQF 10+10X1ML AFRL CZ
INJ PSO LQF 5+5X1ML
AFRL CZ
INJ PSO LQF 5+5X1ML
AFRL CZ
INJ PSO LQF 1X75UT
AIBB SK
INJ PSO LQF 10X75UT
AIBB SK
L GYN,END,PE
D,SEX
L GYN,END,PE
D,SEX
O
O
O
O
O
O
P
P
P
P
P
P
5 534,17
5 534,17
3 044,61
3 044,61
320,20
3 201,99
5 534,17
5 534,17
3 044,61
3 044,61
432,12
4 347,40
4 539,56 X
445,09 Y
Urofolitropin
0015007 FOSTIMON 75 M.J.
0015006 FOSTIMON 75 M.J.
INJ PSO LQF 10X75UT+S
INJ PSO LQF 1X75UT+S
AIBB
AIBB
SK
SK
O
O
P
P
3 848,52
386,20
0025527 GONAL-F 75 IU (5.5 MIKROGRAMŮ)
INJ PSO LQF 1X75UT
AMJL
GB
O
P
642,08
896,97
254,89
0,00
642,08
254,89
0028064 GONAL-F 300 IU(22MCG)/0.5ML
INJ SOL
1X0.5ML/300UT+5J
AMJL
GB
O
P
2 568,34
3 430,92
862,58
0,00
642,09
215,65
0028065 GONAL-F 450 IU(33MCG)/0.75ML
INJ SOL
1X0.75ML/450UT+7J
AMJL
GB
O
P
3 852,51
5 057,58
1 205,07
0,00
642,09
200,85
G03GA05
parent.
Úhrada
EKV2
Choriový gonadotropin
INJ PSO LQF 3X5000UT
parent.
Úhrada
EKV1
382,67
0096314 PREGNYL 5000
G03GA04
ZAP1
572,59
NL
parent.
Doplatek
za balení
189,92
AORG
MENOPUR 75 IU
MENOPUR 75 IU
MENOPUR 75 IU
MENOPUR 75 IU
MERIONAL 75 M.J.
MERIONAL 75 M.J.
DNC
DK
INJ PSO LQF 1X5000UT
G03GA02
MFC
ANOO
0150063 PREGNYL 5000
0180902
0010672
0010671
0180901
0015203
0015204
UHR1
Levonorgestrel a estrogen
0089782 KLIMONORM
0098135 KLIMONORM
G03GA01
IND1
Dydrogesteron a estrogen
0001746 FEMOSTON 2/10
0010204 FEMOSTON 1/10
G03FB09
LIM1 OME1
Medroxyprogesteron a estrogen
0014628 DIVINA
G03FB08
ZEM
Norethisteron a estrogen
0015355 SYSTEN SEQUI
G03FB06
POR TBL FLM 3X28
DRZ
Folitropin alfa
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 122 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0028066 GONAL-F 900 IU(66MCG)/1.5ML
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INJ SOL
1X1.5ML/900UT+14J
AMJL
GB
O
P
7 705,02
9 670,16
1 965,14
0,00
642,09
163,76
0027066 PUREGON 50 I.U/0.5ML
INJ SOL 1X0.5ML
AORG
NL
O
P
428,01
623,94
195,93
0,00
641,98
293,88
0027072 PUREGON 100 I.U/0.5ML
INJ SOL 1X0.5ML
AORG
NL
O
P
856,09
1 196,55
340,46
0,00
642,08
255,35
0027087 PUREGON 300 IU/0.36ML
INJ SOL 1X0.36ML+6J
AORG
NL
O
P
2 568,34
3 209,33
640,99
0,00
642,09
160,25
0027088 PUREGON 600 IU/0.72ML
INJ SOL 1X0.72ML+6J
AORG
NL
O
P
5 136,68
6 148,59
1 011,91
0,00
642,09
126,49
0028200 PUREGON 900 IU/1.08ML
INJ SOL 1X1.08ML+9J
AORG
NL
O
P
7 705,02
9 095,10
1 390,08
0,00
642,09
115,84
INJ PSO LQF 1X75UT
AMJL
GB
O
P
642,08
940,85
298,77
0,00
642,08
298,77
L GYN,END,PE
D,SEX
L GYN,END,PE
D,SEX
141,15
938,84
797,69
797,69
141,15
797,69
141,15
1 442,90
1 301,75
797,69
141,15
1 301,75
97,23
103,57
6,34
6,35
1,75
0,11
G03GA06
G03GA07
parent.
parent.
Folitropin beta
Lutropin alfa
0027547 LUVERIS 75 IU
G03GA08
parent.
Choriogonadotropin alfa
0027616 OVITRELLE
INJ SOL 1X0.5ML/250RG
AMJL
GB
0185082 OVITRELLE
INJ SOL 1X0.5ML/250RG
AMJL
GB
POR TBL NOB 10X50MG
(LAHV.)
AEGB
H
POR TBL NOB 50X50MG
POR TBL NOB 50X50MG
POR TBL NOB 30X50MG
POR TBL NOB 50X50MG
ABZB
ATPP
ATPP
AILC
D
CZ
CZ
I
766,78
913,91
566,80
1 186,77
766,78
913,91 X
566,80 X
1 186,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,34
73,11
75,57
94,94
0,00
0,00
0,00
0,00
POR TBL NOB 60X100MG
POR TBL NOB 60X100MG
POR TBL NOB 50X100MG
AILC
AILC
ABZB
I
I
D
1 811,55
1 811,55
1 756,25
1 811,55
1 811,55
1 756,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,39
60,39
70,25
0,00
0,00
0,00
INJ SOL 3X3ML/300MG
ABZB
D
880,75
880,75
0,00
0,00
42,08
0,00
ABZB
ABZB
D
D
189,92
63,30
496,17
177,62
306,25
114,32
306,24
102,08
2,26
2,26
3,65
4,08
G03GB02
p.o.
Klomifen
0040455 CLOSTILBEGYT
G03HA01
0054537
0032095
0032094
0150041
p.o.
0150047 CYSAXAL 100 MG TABLETY
0150048 CYSAXAL 100 MG TABLETY
0059354 ANDROCUR 100
G03HA01
parent.
G03HB01
p.o.
0045934 CLIMEN
0045933 CLIMEN
L GYN, END,
SEX, URN
Cyproteron
ANDROCUR-50
CYPROPLEX
CYPROPLEX
CYSAXAL 50 MG TABLETY
0023342 ANDROCUR DEPOT
Úhrada
EKV2
Cyproteron
L PSY, SEX,
URN
Cyproteron a estrogen
POR TBL OBD 3X21=63
POR TBL OBD 1X21=21
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 123 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
G03XC01
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
L INT, END,
REV, ORT,
GYN
L INT, END,
REV, ORT,
GYN
POR TBL FLM 28X60MG
ASKO
D
0026523 EVISTA
POR TBL FLM 28X60MG
ASKO
D
p.o.
POR GRA 1X280GM
A
0059104 UROXAL 5 MG
POR TBL NOB 60X5MG
AFFR
F
0066791 DITROPAN
POR TBL NOB 30X5MG
ASFK
CZ
DRM EMP TDR 2X36MG
DRM EMP TDR 24X36MG
ANLC
ANLC
IRL
IRL
L GYN, URN
L GYN, URN
0092254 MICTONORM
POR TBL OBD 30X15MG
AAPG
D
0161542
0161528
0161536
0161522
0066819
POR CPS RDR 84X30MG
POR CPS RDR 84X30MG
POR CPS RDR 28X30MG
POR CPS RDR 28X30MG
POR TBL OBD 50X5MG
AAPG
ZAPG
AAPG
AAPG
AAPG
D
D
D
D
D
0066820 MICTONETTEN
POR TBL OBD 100X5MG
AAPG
D
0092255 MICTONETTEN
POR TBL OBD 30X5MG
AAPG
D
L URN,GYN,S
EX,GER
L GYN, URN
L GYN, URN
L GYN, URN
L GYN, URN
L URN,GYN,S
EX,GER,PED
L URN,GYN,S
EX,GER,PED
L URN,GYN,S
EX,GER,PED
0120484 UROFLOW 2 MG
POR TBL FLM 28X2MG
AZNP
CZ
0186084 TOLTERODIN MYLAN 4 MG
POR CPS PRO
28X1X4MG
POR CPS PRO 28X4MG
POR CPS PRO 28X4MG
ZGNS
AGNS
APFX
G04BD04
p.o.
transd.
p.o.
p.o.
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
P
663,70
707,73
44,03
44,03
23,70
1,57
P
663,70
707,73
44,03
44,03
23,70
1,57
P
326,37
349,58
23,21
23,21
11,66
0,83
145,20
145,20
0,00
0,00
7,26
0,00
79,42
79,42
0,00
0,00
7,94
0,00
104,19
1 250,37
277,47
3 458,47
173,28
2 208,10
154,40
1 852,84
14,88
14,89
24,75
26,29
181,41
509,51
328,10
24,83
12,09
21,87
1 250,36
1 250,36
416,78
416,78
210,44
1 475,52
1 475,52
791,34
791,34
228,61
225,16
225,16
374,56
374,56
18,17
139,03
139,03
46,34
46,34
13,79
14,89
14,89
14,89
14,89
25,25
2,68
2,68
13,38
13,38
2,18
423,57
451,16
27,59
27,58
25,41
1,66
128,04
137,40
9,36
8,28
25,61
1,87
L URN,GYN,S
EX,GER,PED
L URN,GYN,S
EX,GER,PED
Oxybutynin
P
P
Propiverin
MICTONORM UNO 30 MG
MICTONORM UNO 30 MG
MICTONORM UNO 30 MG
MICTONORM UNO 30 MG
MICTONETTEN
G04BD07
DNC
Oxybutynin
0028423 KENTERA
0028181 KENTERA
G04BD06
MFC
Rozpouštědla močových kamenů
0115527 URALYT U
G04BD04
UHR1
Raloxifen
0185250 EVISTA
G04BC
IND1
P
P
P
P
Tolterodin
0177579 TOLTERODIN MYLAN 4 MG
0032641 DETRUSITOL SR 4 MG
P
104,45
294,75
190,30
190,30
7,46
13,59
GB
L GER, GYN,
URN
L GYN, URN
P
292,51
772,42
479,91
380,60
10,45
17,14
GB
CZ
L GYN, URN
L GYN, URN
P
P
292,51
416,79
772,42
999,32
479,91
582,53
380,60
380,60
10,45
14,89
17,14
20,80
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 124 z 318
21,05
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
G04BD08
Doplněk názvu
p.o.
0199594 ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0171858 ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0198874
0192868
0171726
0192736
0199690
0171816
0018275
0171833
0192002
0192867
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Solifenacin
0166193 ZEVESIN 5 MG
0198873 OSOLFENACARE 5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0171761 OSOLFENACARE 5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0199689 SOLIFLOW 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0161590 ASOLFENA 5 MG
0161594 ASOLFENA 5 MG
0199595 ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0199588
0199589
0171857
0199592
0171852
0171854
0171851
0171855
0199591
0171834
0192003
0171762
DRZ
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ISOLFASAN 5 MG
ISOLFASAN 5 MG
OSOLFENACARE 5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
OSOLFENACARE 5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
SOLIFENACIN APOTEX 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
SOLIFENACIN HELM 5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
SOLIFENACIN SANDOZ 5 MG
SOLIFLOW 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
SOLIZAB 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
VESICARE 5 MG
ISOLFASAN 5 MG
ISOLFASAN 5 MG
SOLIFENACIN APOTEX 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 30X5MG I
AZNP
ZADD
CZ
PL
L GYN, URN
L GYN,URN
P
P
893,10
446,56
893,10 X
635,30
0,00
188,74
0,00
0,00
8,93
14,89
0,00
6,29
POR TBL FLM 30X5MG I
ZADD
PL
L GYN,URN
P
446,56
635,30
188,74
0,00
14,89
6,29
POR TBL FLM 30X5MG I
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
III
POR TBL FLM 30X5MG III
POR TBL FLM 100X5MG
III
POR TBL FLM 30X5MG I
POR TBL FLM 100X5MG I
POR TBL FLM 30X5MG III
POR TBL FLM 100X5MG II
POR TBL FLM 100X5MG I
POR TBL FLM 30X5MG II
POR TBL FLM 30X5MG I
POR TBL FLM 100X5MG II
POR TBL FLM 30X5MG II
POR TBL FLM 100X5MG I
POR TBL FLM 100X5MG I
POR TBL FLM 100X5MG I
ZADD
AKRK
AKRK
ZHTP
PL
SLO
SLO
CZ
L
L
L
L
GYN,URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
P
P
P
P
446,56
446,56
1 488,52
1 488,52
635,30
669,54
2 231,82
2 231,82
188,74
222,98
743,30
743,30
0,00
0,00
0,00
0,00
14,89
14,89
14,89
14,89
6,29
7,43
7,43
7,43
ZHTP
ZHTP
CZ
CZ
L GYN, URN
L GYN, URN
P
P
446,56
1 488,52
669,54
2 231,82
222,98
743,30
0,00
0,00
14,89
14,89
7,43
7,43
ZHTP
ZHTP
ZHTP
ZHTP
ZHTP
ZHTP
ZHTP
ZHTP
ZHTP
ZDOZ
ZDOZ
ZADD
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN,URN
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
446,56
1 488,52
446,56
1 488,52
1 488,52
446,56
446,56
1 488,52
446,56
1 488,52
1 488,52
1 488,52
669,54
2 231,82
669,54
2 231,82
2 231,82
669,54
669,54
2 231,82
669,54
2 661,94
2 661,94
2 661,94
222,98
743,30
222,98
743,30
743,30
222,98
222,98
743,30
222,98
1 173,42
1 173,42
1 173,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
11,73
11,73
11,73
POR TBL FLM 100X5MG I
ZADD
PL
L GYN,URN
P
1 488,52
2 661,94
1 173,42
0,00
14,89
11,73
POR TBL FLM 100X5MG I
AATX
NL
L GYN, URN
P
1 488,52
2 661,94
1 173,42
0,00
14,89
11,73
POR TBL FLM 100X5MG I
ZATX
NL
L GYN, URN
P
1 488,52
2 661,94
1 173,42
0,00
14,89
11,73
POR TBL FLM 100X5MG I
POR TBL FLM 100X5MG I
POR TBL FLM 100X5MG I
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 30X5MG I
POR TBL FLM 30X5MG I
POR TBL FLM 30X5MG I
ADOZ
ZADD
ZTVP
AAEA
ZDOZ
ZDOZ
ZATX
CZ
PL
NL
CZ
CZ
CZ
NL
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
1 488,52
1 488,52
1 488,52
446,56
446,56
446,56
446,56
2 661,94
2 661,94
2 661,94
942,49
949,59
949,59
949,59
1 173,42
1 173,42
1 173,42
495,93
503,03
503,03
503,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
11,73
11,73
11,73
16,53
16,77
16,77
16,77
GYN, URN
GYN,URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN,URN
GYN,URN
GYN, URN
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 125 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0171725 SOLIFENACIN HELM 5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0192735 SOLIFENACIN SANDOZ 5 MG
0171815 SOLIZAB 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0154031 VESICARE 5 MG
0018279 VESICARE 5 MG
POR TBL FLM 30X5MG I
ZATX
NL
L GYN, URN
P
446,56
949,59
503,03
0,00
14,89
16,77
POR TBL FLM 30X5MG I
POR TBL FLM 30X5MG I
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
ADOZ
ZTVP
AAEA
AAEA
CZ
NL
CZ
CZ
L
L
L
L
GYN,URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
P
P
P
P
446,56
446,56
1 488,52
1 488,52
949,59
949,59
3 432,86
3 432,86
503,03
503,03
1 944,34
1 944,34
0,00
0,00
0,00
0,00
14,89
14,89
14,89
14,89
16,77
16,77
19,44
19,44
0166196 ZEVESIN 10 MG
0192012 ISOLFASAN 10 MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
I
POR TBL FLM 100X10MG
I
POR TBL FLM 100X10MG
I
POR TBL FLM 100X10MG
I
POR TBL FLM 100X10MG
I
POR TBL FLM 100X10MG
I
POR TBL FLM 100X10MG
I
POR TBL FLM 100X10MG
I
POR TBL FLM 100X10MG
I
POR TBL FLM 100X10MG
I
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG I
AZNP
ZDOZ
CZ
CZ
L GYN, URN
L GYN, URN
P
P
1 786,23
2 962,56
1 786,23 X
3 330,62
0,00
368,06
0,00
0,00
8,93
14,81
0,00
1,84
ZDOZ
CZ
L GYN, URN
P
2 962,56
3 330,62
368,06
0,00
14,81
1,84
ZADD
PL
L GYN,URN
P
2 962,56
3 330,62
368,06
0,00
14,81
1,84
ZADD
PL
L GYN,URN
P
2 962,56
3 330,62
368,06
0,00
14,81
1,84
ZATX
NL
L GYN, URN
P
2 962,56
3 330,62
368,06
0,00
14,81
1,84
AATX
NL
L GYN, URN
P
2 962,56
3 330,62
368,06
0,00
14,81
1,84
ADOZ
CZ
L GYN, URN
P
2 962,56
3 330,62
368,06
0,00
14,81
1,84
ZTVP
NL
L GYN, URN
P
2 962,56
3 330,62
368,06
0,00
14,81
1,84
ZADD
PL
L GYN,URN
P
2 962,56
3 330,62
368,06
0,00
14,81
1,84
ZTVP
NL
L GYN, URN
P
2 962,56
3 330,62
368,06
0,00
14,81
1,84
AAEA
ZADD
CZ
PL
L GYN, URN
L GYN,URN
P
P
893,12
893,12
964,71
1 195,60
71,59
302,48
0,00
0,00
14,89
14,89
1,19
5,04
POR TBL FLM 30X10MG I
ZADD
PL
L GYN,URN
P
893,12
1 195,60
302,48
0,00
14,89
5,04
POR TBL FLM 30X10MG I
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG I
POR TBL FLM 30X10MG I
POR TBL FLM 30X10MG I
ZADD
AAEA
AAEA
AKRK
ZDOZ
ZDOZ
ZATX
PL
CZ
CZ
SLO
CZ
CZ
NL
L
L
L
L
L
L
L
GYN,URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN,URN
GYN,URN
GYN, URN
P
P
P
P
P
P
P
893,12
2 977,05
2 977,05
893,12
893,12
893,12
893,12
1 195,60
4 283,40
4 283,40
1 321,68
1 321,68
1 321,68
1 321,68
302,48
1 306,35
1 306,35
428,56
428,56
428,56
428,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
5,04
6,53
6,53
7,14
7,14
7,14
7,14
POR TBL FLM 30X10MG I
ZATX
NL
L GYN, URN
P
893,12
1 321,68
428,56
0,00
14,89
7,14
0171843 ISOLFASAN 10 MG
0171771 OSOLFENACARE 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0198883 OSOLFENACARE 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0192877 SOLIFENACIN APOTEX 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0171735 SOLIFENACIN HELM 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0192748 SOLIFENACIN SANDOZ 10 MG
0198901 SOLIFENACIN TEVA PHARMA 10 MG
0199699 SOLIFLOW 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0171825 SOLIZAB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0018283 VESICARE 10 MG
0198882 OSOLFENACARE 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0171770 OSOLFENACARE 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0199698 SOLIFLOW 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0018287 VESICARE 10 MG
0154032 VESICARE 10 MG
0161597 ASOLFENA 10 MG
0192011 ISOLFASAN 10 MG
0171842 ISOLFASAN 10 MG
0192876 SOLIFENACIN APOTEX 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0171734 SOLIFENACIN HELM 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 126 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
1 321,68
1 321,68
1 321,68
1 321,68
1 321,68
1 321,68
428,56
428,56
428,56
428,56
428,56
428,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
893,12
1 321,68
428,56
0,00
14,89
7,14
P
P
P
P
893,12
893,12
2 977,07
2 977,07
1 321,68
1 321,68
4 524,75
4 524,75
428,56
428,56
1 547,68
1 547,68
0,00
0,00
0,00
0,00
14,89
14,89
14,89
14,89
7,14
7,14
7,74
7,74
L GYN, URN
P
2 977,07
4 524,75
1 547,68
0,00
14,89
7,74
CZ
L GYN, URN
P
2 977,07
4 524,75
1 547,68
0,00
14,89
7,74
ZHTP
CZ
L GYN, URN
P
2 977,07
4 524,75
1 547,68
0,00
14,89
7,74
ZHTP
CZ
L GYN, URN
P
2 977,07
4 524,75
1 547,68
0,00
14,89
7,74
ZHTP
CZ
L GYN, URN
P
2 977,07
4 524,75
1 547,68
0,00
14,89
7,74
POR TBL FLM 100X5MG I
POR TBL FLM 30X5MG I
ZTVP
ZTVP
NL
NL
L GYN, URN
L GYN, URN
P
P
1 488,52
446,56
2 661,94
949,59
1 173,42
503,03
0,00
0,00
14,89
14,89
11,73
16,77
0155777 SPASMED 15
0017163 SPASMED 15
0017162 SPASMED 15
POR TBL FLM 100X15MG
POR TBL FLM 50X15MG
POR TBL FLM 30X15MG
ZPMP
APMP
APMP
CZ
CZ
CZ
489,48
244,74
146,84
500,86
255,15
202,70
11,38
10,41
55,86
0,00
0,00
0,00
13,05
13,05
13,05
0,30
0,56
4,97
0046891 URAPLEX
0046890 URAPLEX
POR TBL OBD 50X20MG
POR TBL OBD 20X20MG
AMGK
AMGK
D
D
264,16
123,58
264,16
123,58
0,00
0,00
0,00
0,00
10,57
12,36
0,00
0,00
0124902 SPASMED 30
0124903 SPASMED 30
POR TBL FLM 30X30MG
POR TBL FLM 50X30MG
APMP
APMP
CZ
CZ
276,84
472,28
276,84
472,28
0,00
0,00
0,00
0,00
12,30
12,59
0,00
0,00
POR TBL PRO 28X7.5MG
BLI-B
BNEH
GB
416,79
884,38
467,59
52,97
14,89
16,70
Kód
Název
Doplněk názvu
0192747
0198900
0171824
0199597
0171863
0199603
SOLIFENACIN SANDOZ 10 MG
SOLIFENACIN TEVA PHARMA 10 MG
SOLIZAB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 30X10MG I
POR TBL FLM 30X10MG I
POR TBL FLM 30X10MG I
POR TBL FLM 30X10MG I
POR TBL FLM 30X10MG II
POR TBL FLM 30X10MG
III
POR TBL FLM 30X10MG
III
POR TBL FLM 30X10MG I
POR TBL FLM 30X10MG II
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
II
POR TBL FLM 100X10MG
III
POR TBL FLM 100X10MG
I
POR TBL FLM 100X10MG
II
POR TBL FLM 100X10MG
III
POR TBL FLM 100X10MG
I
0171866 ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0171860
0199600
0161601
0199601
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ASOLFENA 10 MG
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0199604 ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0171861 ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0171864 ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0171867 ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0199598 ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0198892 SOLIFENACIN TEVA PHARMA 5 MG
0198891 SOLIFENACIN TEVA PHARMA 5 MG
G04BD09
G04BD10
p.o.
p.o.
0029028 EMSELEX 7,5 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
ADOZ
ZTVP
ZTVP
ZHTP
ZHTP
ZHTP
CZ
NL
NL
CZ
CZ
CZ
L
L
L
L
L
L
GYN,URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
P
P
P
P
P
P
893,12
893,12
893,12
893,12
893,12
893,12
ZHTP
CZ
L GYN, URN
P
ZHTP
ZHTP
AKRK
ZHTP
CZ
CZ
SLO
CZ
L
L
L
L
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
GYN, URN
ZHTP
CZ
ZHTP
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Trospium
Darifenacin
L GYN, URN
P
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 127 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0029037 EMSELEX 15 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL PRO 28X15MG
BLI-B
BNEH
GB
L GYN, URN
P
833,58
939,51
105,93
105,93
14,89
1,89
0028786 TOVIAZ 4 MG
0500370 TOVIAZ 4 MG
POR TBL PRO 28X4MG
POR TBL PRO 84X4MG
APFI
APFI
GB
GB
L GYN, URN
L GYN, URN
P
P
416,79
1 250,37
1 057,38
3 254,01
640,59
2 003,64
200,13
600,39
14,89
14,89
22,88
23,85
0028791 TOVIAZ 8 MG
0500369 TOVIAZ 8 MG
POR TBL PRO 28X8MG
POR TBL PRO 84X8MG
APFI
APFI
GB
GB
L GYN, URN
L GYN, URN
P
P
833,58
2 500,72
1 233,84
3 757,50
400,26
1 256,78
400,26
1 200,78
14,89
14,89
7,15
7,48
POR TBL FLM 90X20MG
POR PLV SUS 1X112ML
APFI
ZPFI
GB
GB
S
S
P
P
12 352,74
7 686,15
13 522,80
8 572,21
1 170,06
886,06
0,00
0,00
411,76
411,76
39,00
47,47
0136158 ALFUZOSIN MYLAN 5 MG
POR TBL PRO 90X5MG
AGNS
GB
E URN
P
381,64
381,64 X
0,00
0,00
8,48
0,00
0085335 ALFUZOSIN MERCK 10 MG
0136164 ALFUZOSIN MYLAN 10 MG
0055066 ALFUZOSTAD 10 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0055067 ALFUZOSTAD 10 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0085342 ALFUZOSIN MERCK 10 MG
0136168 ALFUZOSIN MYLAN 10 MG
POR TBL PRO 30X10MG
POR TBL PRO 30X10MG
POR TBL PRO 30X10MG
AGNS
AGNS
ASTD
GB
GB
D
E URN
E URN
E URN
P
P
P
156,81
156,81
171,56
156,81 Y
156,81 Y
171,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,23
5,23
5,72
0,00
0,00
0,00
POR TBL PRO 90X10MG
ASTD
D
E URN
P
755,68
755,68
0,00
0,00
8,40
0,00
POR TBL PRO 90X10MG
POR TBL PRO 90X10MG
AGNS
AGNS
GB
GB
E URN
E URN
P
P
763,30
763,30
763,30 X
763,30 X
0,00
0,00
0,00
0,00
8,48
8,48
0,00
0,00
POR CPS RDR 90X0.4MG
POR CPS RDR 90X0.4MG
POR CPS RDR 30X0.4MG
POR CPS PRO
100X0.4MG
POR TBL PRO
100X0.4MG III
POR TBL PRO 18X0.4MG
I
POR TBL PRO
100X0.4MG I
POR CPS RDR
100X0,4MG
POR TBL FPR 100X0.4MG
POR TBL FPR 30X0.4MG
ZZNP
AZNP
AZNP
ACIW
CZ
CZ
CZ
GB
E
E
E
E
URN
URN
URN
URN
P
P
P
P
492,44
492,44
164,15
848,10
492,44 X
492,44 X
164,15 X
848,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,47
5,47
5,47
8,48
0,00
0,00
0,00
0,00
APGZ
A
E URN
P
848,10
848,10
0,00
0,00
8,48
0,00
APGZ
A
E URN
P
152,66
152,67
0,01
0,00
8,48
0,00
APGZ
A
E URN
P
848,10
848,10
0,00
0,00
8,48
0,00
AGNS
GB
E URN
P
848,10
848,10 X
0,00
0,00
8,48
0,00
ADOZ
ADOZ
CZ
CZ
E URN
E URN
P
P
848,10
254,43
848,10
254,43
0,00
0,00
0,00
0,00
8,48
8,48
0,00
0,00
G04BD11
G04BE03
p.o.
p.o.
Fesoterodin
Sildenafil
0025450 REVATIO 20 MG
0168993 REVATIO 10 MG/ML
G04CA01
G04CA02
0132611
0049195
0014439
0115302
p.o.
p.o.
Úhrada
EKV2
Alfuzosin
Tamsulosin
FOKUSIN
FOKUSIN
FOKUSIN
SOLESMIN 0,4 MG
0159348 TAMSULOSIN +PHARMA 0,4 MG TABLETY
S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0159322 TAMSULOSIN +PHARMA 0,4 MG TABLETY
S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0159346 TAMSULOSIN +PHARMA 0,4 MG TABLETY
S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0151239 TAMSULOSIN HCL MYLAN 0,4 MG
0143028 TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0,4 PROLONG
0143022 TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0,4 PROLONG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 128 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0101303 TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4
0101293 TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4
0023536 TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE ACTAVIS
0,4 MG
0051822 TANYZ
0159312 TANYZ ERAS 0,4 MG
0159310 TANYZ ERAS 0,4 MG
0159311 TANYZ ERAS 0,4 MG
0051813 TANYZ
0159301 TANYZ ERAS 0,4 MG
0115300 SOLESMIN 0,4 MG
0159920 TAMSULOSIN HCL TEVA 0,4 MG TABLETY
S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0022683 UROSTAD
0105862 TAMUROX
0117529 TAFLOSIN 0,4 MG
0022678 UROSTAD
0117519 TAFLOSIN 0,4 MG
0159915 TAMSULOSIN HCL TEVA 0,4 MG TABLETY
S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0024718 APO-TAMIS
0132542 TAMSULOSIN HCL-TEVA 0,4 MG
0022733 TAMSULOSIN HCL-TEVA 0,4 MG
0107577 APO-TAMIS
0022728 TAMSULOSIN HCL-TEVA 0,4 MG
0122103 TAMIPRO
0014498 OMNIC TOCAS 0,4
0014499 OMNIC TOCAS 0,4
0049196 FOKUSIN
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR CPS RDR
100X0,4MG
POR CPS RDR 30X0,4MG
POR CPS RDR 30X0.4MG
ASZK
A
E URN
P
848,10
848,10
0,00
0,00
8,48
0,00
ASZK
AAGJ
A
IS
E URN
E URN
P
P
254,43
254,42
254,43
254,42
0,00
0,00
0,00
0,00
8,48
8,48
0,00
0,00
POR CPS RDR 90X0,4MG
POR TBL PRO 90X0.4MG
III
POR TBL PRO 90X0.4MG
I
POR TBL PRO 90X0.4MG
II
POR CPS RDR 30X0,4MG
POR TBL PRO 30X0.4MG
I
POR CPS PRO 60X0.4MG
POR TBL PRO
100X0.4MG
POR CPS RDR 90X0.4MG
POR CPS PRO
100X0,4MG
POR CPS RDR
100X0,4MG
POR CPS RDR 30X0.4MG
POR CPS RDR 30X0,4MG
POR TBL PRO 30X0.4MG
AKRK
AKRK
SLO
SLO
E URN
E URN
P
P
763,30
763,30
868,65
868,65
105,35
105,35
0,00
0,00
8,48
8,48
1,17
1,17
AKRK
SLO
E URN
P
763,30
868,65
105,35
0,00
8,48
1,17
AKRK
SLO
E URN
P
763,30
868,65
105,35
0,00
8,48
1,17
AKRK
AKRK
SLO
SLO
E URN
E URN
P
P
254,43
254,43
291,56
291,56
37,13
37,13
0,00
0,00
8,48
8,48
1,24
1,24
ACIW
ATPP
GB
CZ
E URN
E URN
P
P
508,87
848,11
673,42
1 172,28
164,55
324,17
0,00
0,00
8,48
8,48
2,74
3,24
ASTD
ARXY
D
GB
E URN
E URN
P
P
763,30
848,11
1 064,69
1 188,02
301,39
339,91
0,00
0,00
8,48
8,48
3,35
3,40
AMNI
L
E URN
P
848,11
1 200,83
352,72
0,00
8,48
3,53
ASTD
AMNI
ATPP
D
L
CZ
E URN
E URN
E URN
P
P
P
254,43
254,43
254,43
370,92
374,76
376,41
116,49
120,33
121,98
0,00
0,00
0,00
8,48
8,48
8,48
3,88
4,01
4,07
POR CPS PRO
100X0,4MG
POR CPS RDR
100X0.4MG
POR CPS RDR
100X0.4MG
POR CPS PRO 30X0,4MG
POR CPS RDR 30X0.4MG
POR CPS PRO
100X0.4MG
POR TBL PRO
100X0.4MG
POR TBL PRO 30X0.4MG
POR CPS RDR
100X0.4MG
AATX
NL
E URN
P
848,11
1 261,07
412,96
0,00
8,48
4,13
ATPP
CZ
E URN
P
848,11
1 301,49
453,38
0,00
8,48
4,53
ATPP
CZ
E URN
P
848,11
1 301,49
453,38
0,00
8,48
4,53
AATX
ATPP
AJSA
NL
CZ
PL
E URN
E URN
E URN
P
P
P
254,43
254,43
848,11
398,99
412,42
1 589,82
144,56
157,99
741,71
0,00
0,00
0,00
8,48
8,48
8,48
4,82
5,27
7,42
AAEA
CZ
E URN
P
848,11
1 704,67
856,56
0,00
8,48
8,57
AAEA
AZNP
CZ
CZ
E URN
E URN
P
P
254,43
848,11
549,88
3 721,40
295,45
2 873,29
0,00
0,00
8,48
8,48
9,85
28,73
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 129 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
G04CA03
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Terazosin
0076486 HYTRIN 2 MG
POR TBL NOB 28X2MG
AADB
IRL
E URN, INT,
KAR
P
162,43
171,86
9,43
0,00
14,50
0,84
0094653 HYTRIN 5 MG
POR TBL NOB 84X5MG
AADB
IRL
P
564,36
564,36
0,00
0,00
6,72
0,00
0076487 HYTRIN 5 MG
POR TBL NOB 28X5MG
AADB
IRL
P
195,54
195,54
0,00
0,00
6,98
0,00
0044312 KORNAM 5 MG
POR TBL NOB 30X5MG
ALEK
SLO
E URN, INT,
KAR
E URN, INT,
KAR
E URN, INT,
KAR
P
254,43
283,56
29,13
0,00
8,48
0,97
0167438 UROREC 4 MG
POR CPS DUR 30X4MG
ARIR
IRL
E URN
P
186,41
256,39
69,98
68,67
12,43
4,67
0167445 UROREC 8 MG
0167446 UROREC 8 MG
POR CPS DUR 30X8MG
POR CPS DUR 50X8MG
ARIR
ARIR
IRL
IRL
E URN
E URN
P
P
254,43
424,06
391,77
708,10
137,34
284,04
137,34
228,90
8,48
8,48
4,58
5,68
POR CPS DUR 90
POR CPS DUR 30
AGAH
AGAH
CZ
CZ
E URN
E URN
P
P
1 660,20
553,40
2 323,64
781,50
663,44
228,10
663,44
221,15
18,45
18,45
7,37
7,60
POR TBL FLM 90X5MG
BLIP
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 60X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
AZNP
CZ
E URN
701,47
701,47 X
0,00
0,00
7,79
0,00
AAZK
AAZK
APGZ
APGZ
APGZ
AGNS
APGZ
APGZ
APGZ
AGCL
AGCL
AHHO
AKRK
AKRK
AVCP
AORN
CZ
CZ
A
A
A
GB
A
A
A
A
A
D
SLO
SLO
CZ
SF
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
URN
URN
URN
URN
URN
URN
URN
URN
URN
URN
URN
URN
URN
URN
URN
URN
273,48
546,95
911,59
273,48
911,59
911,58
911,59
273,48
911,59
911,59
911,59
911,59
911,59
273,48
911,59
911,59
273,48
546,95
911,60
273,48
911,60
911,58 X
911,60
273,48
911,60
980,69
980,69
1 012,46
1 039,18
313,46
1 345,88
1 382,85
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
69,10
69,10
100,87
127,59
39,98
434,29
471,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,69
0,69
1,01
1,28
1,33
4,34
4,71
POR TBL FLM 30X5MG
AVCP
CZ
E URN
273,48
146,16
0,00
9,12
4,87
G04CA04
G04CA52
p.o.
p.o.
Silodosin
Tamsulosin a Dutasterid
0145988 DUODART 0,5 MG/0,4 MG
0145987 DUODART 0,5 MG/0,4 MG
G04CB01
p.o.
Finasterid
0107595 PENESTER
0129216
0129217
0163765
0106079
0106083
0169688
0169043
0169048
0169052
0111939
0164764
0031058
0117865
0117859
0050981
0118762
Úhrada
EKV2
FINARD 5 MG
FINARD 5 MG
FINASTERID ACTAVIS 5 MG
FINASTERID ACTAVIS 5 MG
FINASTERID ACTAVIS 5 MG
FINASTERID MYLAN 5 MG
HYPLAFIN 5 MG
HYPLAFIN 5 MG
HYPLAFIN 5 MG
ANDROFIN 5 MG
ANDROFIN 5 MG
FINEX
FINPROS 5 MG
FINPROS 5 MG
FINANORM 5 MG
FINASTERID ORION 5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0050979 FINANORM 5 MG
419,64
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 130 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0118758 FINASTERID ORION 5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0111909 GEFIN 5 MG
0031054 FINEX
0111907 GEFIN 5 MG
0109988 APO-FINAS
0111258 FINAJELF 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0065988 PENESTER
0111254 FINAJELF 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM 30X5MG
AORN
SF
E URN
273,48
432,25
158,77
0,00
9,12
5,29
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
AGES
AHHO
AGES
AATX
APCJ
AZNP
APCJ
CZ
D
CZ
NL
PL
CZ
PL
E
E
E
E
E
E
E
URN
URN
URN
URN
URN
URN
URN
911,59
273,48
273,48
911,59
911,59
273,48
273,48
1 452,25
455,76
455,76
1 540,19
1 920,32
627,13
734,21
540,66
182,28
182,28
628,60
1 008,73
353,65
460,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
9,12
5,41
6,08
6,08
6,29
10,09
11,79
15,36
POR CPS MOL 30X0.5MG
POR CPS MOL 90X0.5MG
AGLA
AGLA
GB
GB
E URN
E URN
300,77
902,30
688,35
2 155,89
387,58
1 253,59
387,58
1 162,75
10,03
10,03
12,92
13,93
POR TBL ENT 30X40MG
ASPA
I
E URN
273,48
635,89
362,41
362,41
9,12
12,08
0056362 ZOMACTON 4 MG
INJ PSO LQF 5X4.32MG
AFEI
D
L J5
16 469,82
16 469,82
0,00
0,00
508,33
0,00
0028849 OMNITROPE 5 MG/1,5 ML
0001167 NORDITROPIN SIMPLEXX 5MG/1,5ML
INJ SOL 1X1.5ML
INJ SOL 1X1.5ML/5MG
ASZK
ANOO
A
DK
L J5
L J5
3 884,37
3 884,38
4 439,79
4 513,87
555,42
629,49
0,00
0,00
517,92
517,92
74,06
83,93
0025167 GENOTROPIN 16 M.J.(5,3MG)
0187293 GENOTROPIN 16 M.J.(5,3MG)
INJ PSO LQF 5X16UT
INJ PSO LQF 5X16UT
APFX
APFX
CZ
CZ
L J5
L J5
20 716,67
20 716,67
20 728,15
20 728,15
11,48
11,48
0,00
0,00
517,92
517,92
0,29
0,29
0092317 HUMATROPE 18 IU (6MG)
0156188 SAIZEN 5,83 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
INJ PSO LQF 1X18UT
INJ SOL 1X1.03ML/6MG
AELR
AMJL
CZ
GB
L J5
L J5
4 661,25
4 661,25
5 009,22
5 332,75
347,97
671,50
0,00
0,00
517,92
517,92
38,66
74,61
0099964 SAIZEN 8 MG CLICK.EASY
INJ PSO LQF 1X8MG
AMJL
GB
L J5
6 215,01
6 505,11
290,10
0,00
517,92
24,18
0164383 ZOMACTON 10 MG
AFEI
D
L J5
7 768,75
7 773,34
4,59
0,00
517,92
0,31
AIEB
AIEB
ASZK
ANOO
F
F
A
DK
L
L
L
L
J5
J5
J5
J5
7 768,75
23 306,27
7 768,75
7 768,75
8 273,15
25 520,22
8 837,82
10 209,63
504,40
2 213,95
1 069,07
2 440,88
0,00
0,00
0,00
0,00
517,92
517,92
517,92
517,92
33,63
49,20
71,27
162,73
0,00
0,00
3,15
49,91
G04CB02
p.o.
Dutasterid
0016903 AVODART 0,5 MG
0016904 AVODART 0,5 MG
G04CX03
p.o.
Mepartricin
0055999 IPERTROFAN 40
H01AC01
parent.
Úhrada
EKV2
Somatropin
0028134
0028135
0029241
0001165
NUTROPINAQ
NUTROPINAQ
OMNITROPE 10 MG/1,5 ML
NORDITROPIN SIMPLEXX 10MG/1,5ML
INJ PSO LQF
1X10MG+1X1ML
INJ SOL 1X2ML
INJ SOL 3X2ML
INJ SOL 1X1.5ML
INJ SOL 1X1.5ML/10MG
0187295
0025169
0092320
0156191
GENOTROPIN 36 M.J.(12MG)
GENOTROPIN 36 M.J.(12MG)
HUMATROPE 36 IU (12MG)
SAIZEN 8 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
INJ PSO LQF 5X36UT
INJ PSO LQF 5X36UT
INJ PSO LQF 36UT
INJ SOL 1X1.5ML/12MG
APFX
APFX
AELR
AMJL
CZ
CZ
CZ
GB
L
L
L
L
J5
J5
J5
J5
45 547,39
45 547,39
9 322,51
9 322,51
45 547,39
45 547,39
9 379,19
10 220,85
0,00
0,00
56,68
898,34
0,00
0,00
0,00
0,00
506,08
506,08
517,92
517,92
INJ SOL 1X1.5ML/15MG
ANOO
DK
L J5
11 653,13
15 703,74
4 050,61
0,00
517,92
0001163 NORDITROPIN SIMPLEXX 15MG/1,5ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
180,03
Stránka 131 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0156190 SAIZEN 8 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
INJ SOL 1X2.5ML/20MG
AMJL
GB
L J5
15 537,50
16 535,71
998,21
0,00
517,92
33,27
0092323 HUMATROPE 72 IU (24MG)
INJ PSO LQF 72UT
AELR
CZ
L J5
16 776,92
16 776,92
0,00
0,00
466,03
0,00
INJ SOL 1X4ML
AIEB
F
S J5
P
18 115,78
18 455,08
339,30
0,00
905,79
16,97
INJ PSO LQF
30X20MG+SO
APFI
GB
S END
P
93 452,01
107 160,78
13 708,77
0,00
3 115,07
456,96
NAS SPR SOL 5ML/0.5MG
AFRL
CZ
P
642,89
885,76
242,87
242,87
32,14
12,14
0042452 MINIRIN 0,2 MG TABLETY
POR TBL NOB 30X0.2MG
AFRL
CZ
P
1 149,59
1 149,59
0,00
0,00
76,64
0,00
0018566 MINIRIN MELT 120 MCG
POR LYO 30X120RG
AFRL
CZ
P
1 162,10
1 226,14
64,04
0,00
77,47
4,27
0042451 MINIRIN 0,1 MG TABLETY
POR TBL NOB 30X0.1MG
AFRL
CZ
P
635,07
635,07
0,00
0,00
84,68
0,00
0018563 MINIRIN MELT 60 MCG
POR LYO 30X60RG
AFRL
CZ
L URN,PED,EN
D,GYN
L URN,PED,EN
D,GYN
L URN,PED,EN
D,GYN
L URN,PED,EN
D,GYN
P
636,34
636,34
0,00
0,00
84,85
0,00
INJ SOL 5X10ML/1MG
AFRL
CZ
A
P
3 281,02
4 376,90 X
1 095,88
0,00
7 873,82
2 629,90
NAS SPR SOL
1X4ML/30D
NAS SPR SOL
1X8ML/60D
APFX
CZ
E GYN, END
P
1 221,50
1 467,12
245,62
0,00
61,08
12,28
APFX
CZ
E GYN, END
P
2 604,67
2 604,67
0,00
0,00
65,12
0,00
INJ PSU LQF 1X20MG
INJ PSU LQF 1X30MG
ANAI
ANAI
CZ
CZ
O
O
P
P
24 954,09
33 173,54
24 954,09
33 173,54
0,00
0,00
0,00
0,00
890,84
1 185,40
0,00
0,00
INJ SOL 1X0.5ML/60MG
INJ SOL 1X0.5ML/120MG
AIEB
AIEB
F
F
O
O
P
P
19 499,27
30 377,35
19 499,27
30 377,35
0,00
0,00
0,00
0,00
695,47
1 085,99
0,00
0,00
INJ SOL 1X0.5ML/0.25MG
AORG
NL
S
P
981,78
992,42
10,64
0,00
981,78
10,64
H01AC03
parent.
Mekasermin
0029024 INCRELEX 10 MG/ML
H01AX01
parent.
Pegvisomant
0027631 SOMAVERT
H01BA02
nasal.
Desmopresin
0119535 MINIRIN SPRAY
H01BA02
H01BA04
p.o.
parent.
Desmopresin
Terlipresin
0044357 REMESTYP 1,0
H01CA02
lok.
Nafarelin
0048195 SYNAREL
0048196 SYNAREL
H01CB02
parent.
Oktreotid
0015243 SANDOSTATIN LAR 20 MG
0015239 SANDOSTATIN LAR 30 MG
H01CB03
parent.
Lanreotid
0162057 SOMATULINE AUTOGEL 60 MG
0013804 SOMATULINE AUTOGEL 120 MG
H01CC01
parent.
Úhrada
EKV2
Ganirelix
0027607 ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 132 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
H01CC02
Doplněk názvu
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
GB
S
INJ PSO LQF 1X0.25MG
AMJL
POR TBL NOB
100X0.1MG
A
INJ SUS 5X1ML/7MG
INJ SUS 1X1ML/7MG
INJ SUS 5X1ML/7MG
INJ SUS 1X1ML/7MG
AMSD
AMSD
AMSD
AMSD
NL
NL
NL
NL
POR TBL NOB 20X4MG
AMEC
D
INJ SOL 100X2ML/8MG
INJ SOL 10X2ML/8MG
AMOE
AMOE
CY
CY
0158811 METYPRED 4 MG
0158809 METYPRED 4 MG
0040368 MEDROL 4 MG
POR TBL NOB 100X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
AORN
AORN
APFX
0158816 METYPRED 16 MG
0158814 METYPRED 16 MG
0040373 MEDROL 16 MG
POR TBL NOB 100X16MG
POR TBL NOB 30X16MG
POR TBL NOB 50X16MG
0040375 MEDROL 32 MG
p.o.
H02AB01
parent.
p.o.
parent.
H02AB04
0040536
0090044
0146915
0009712
0179819
0146916
0009711
0179818
0009710
0094882
p.o.
parent.
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
P
981,78
982,76
0,98
0,00
981,78
0,98
246,73
538,08
291,35
291,35
2,47
2,91
220,50
44,10
220,50
44,10
299,46
78,00
299,46
78,00
78,96
33,90
78,96
33,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2,52
2,52
3,53
3,53
0,90
1,94
1,26
2,71
400,21
400,21 X
0,00
0,00
7,50
0,00
775,49
77,55
775,49
91,11
0,00
13,56
0,00
0,00
1,75
1,75
0,00
0,31
SF
SF
CZ
127,11
38,13
38,13
135,24
55,44
65,29
8,13
17,31
27,16
7,51
2,25
2,25
2,54
2,54
2,54
0,16
1,15
1,81
AORN
AORN
APFX
SF
SF
CZ
508,46
152,54
254,23
538,49
163,49
289,34
30,03
10,95
35,11
30,03
9,01
15,02
2,54
2,54
2,54
0,15
0,18
0,35
POR TBL NOB 20X32MG
APFX
CZ
135,55
444,67
309,12
12,01
1,69
3,86
INJ SUS 1X5ML/200MG
INJ SUS 1X1ML/40MG
INJ PSO LQF 1GM+16ML
INJ PSO LQF 1GM+16ML
INJ PLV SOL 1X500MG
INJ PSO LQF 500MG+8ML
INJ PSO LQF 500MG+8ML
INJ PLV SOL 1X125MG
INJ PSO LQF 125MG+2ML
INJ PSO LQF 250MG+4ML
APFX
APFX
APXA
APFX
ZTPP
APXA
APFX
ZTPP
APFX
APFX
CZ
CZ
GR
CZ
CZ
GR
CZ
CZ
CZ
CZ
88,20
17,64
341,65
341,65
170,83
170,83
170,83
42,70
42,70
85,41
239,64
52,28
486,51
486,51
286,17
297,58
297,58
86,04
89,39
256,28
151,44
34,64
144,86
144,86
115,34
126,75
126,75
43,34
46,69
170,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,53
3,53
6,83
6,83
6,83
6,83
6,83
6,83
6,83
6,83
6,06
6,93
2,90
2,90
4,61
5,07
5,07
6,93
7,47
13,67
A
A
A
A
Dexamethason
0001673 DEXAMED
0084090 DEXAMED
H02AB04
Doplatek
za balení
Dexamethason
0052334 FORTECORTIN 4
H02AB02
DNC
Betamethason
DIPROPHOS
DIPROPHOS
DIPROPHOS
DIPROPHOS
H02AB02
MFC
Fludrokortison
0185266 FLUDROCORTISON SQUIBB
0192143
0192144
0089869
0089870
UHR1
Cetrorelix
0027419 CETROTIDE 0,25 MG
H02AA02
IND1
A
A
Methylprednisolon
Methylprednisolon
DEPO-MEDROL 40 MG/ML
DEPO-MEDROL 40 MG/ML
SOLU-MEDROL
SOLU-MEDROL 62,5 MG/ML
METHYLPREDNISOLON TEVA 500 MG
SOLU-MEDROL
SOLU-MEDROL 62,5 MG/ML
METHYLPREDNISOLON TEVA 125 MG
SOLU-MEDROL 62,5 MG/ML
SOLU-MEDROL 62,5 MG/ML
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 133 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0179815 METHYLPREDNISOLON TEVA 40 MG
0009709 SOLU-MEDROL 40 MG/ML
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
A
A
IND1
UHR1
DNC
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
30,43
34,79
0,00
0,00
6,84
6,84
15,22
17,40
ZTPP
APFX
CZ
CZ
POR TBL NOB 20X20MG
POR TBL NOB 20X5MG
AZNP
AZNP
CZ
CZ
101,69
25,42
171,29 X
71,56 X
69,60
46,14
69,60
17,40
2,54
2,54
1,74
4,61
RCT SUP 4X100MG
ATRM
D
211,14
228,34
17,20
17,19
52,79
4,30
POR TBL NOB 20X10MG
POR TBL NOB 20X10MG
AQIP
AQIP
CZ
CZ
147,12
147,12
147,12
147,12
0,00
0,00
0,00
0,00
22,07
22,07
0,00
0,00
INJ PLV SOL 1X100MG
INJ PLV SOL 1X100MG
AVCP
AVUR
CZ
CZ
50,95
50,95
50,95
50,95
0,00
0,00
0,00
0,00
50,95
50,95
0,00
0,00
POR TBL NOB 100X50RG
I
POR TBL NOB 100X50RG
POR TBL NOB 100X50RG
POR TBL NOB 100X50RG
ABCE
D
50,57
66,42
15,85
0,00
1,52
0,48
ZAQD
AAQD
AMEC
IRL
IRL
D
50,57
50,57
50,57
78,78
78,78
89,93
28,21
28,21
39,36
0,00
0,00
0,00
1,52
1,52
1,52
0,85
0,85
1,18
POR TBL NOB
100X75MCG I
POR TBL NOB 100X75RG
ABCE
D
65,07
86,35
21,28
0,00
1,30
0,43
AMEC
D
65,07
104,38
39,31
0,00
1,30
0,79
0147454 EUTHYROX 88 MIKROGRAMŮ
POR TBL NOB 100X88RG
II
AMEC
D
76,35
102,45
26,10
0,00
1,30
0,44
0199576 ELTROXIN 100 MCG
POR TBL NOB
100X0.1MG
POR TBL NOB
100X0.1MG
POR TBL NOB
100X100RG I
POR TBL NOB
100X100RG
ZAQD
IRL
80,51
80,51
0,00
0,00
1,21
0,00
AAQD
IRL
80,51
80,51
0,00
0,00
1,21
0,00
ABCE
D
82,62
82,62
0,00
0,00
1,24
0,00
AMEC
D
86,76
126,07
39,31
0,00
1,30
0,59
POR TBL NOB
100X112RG II
AMEC
D
97,18
123,69
26,51
0,00
1,30
0,36
p.o.
p.rect.
Prednison
0042591 RECTODELT 100 MG
H02AB09
p.o.
Hydrokortison
0076205 HYDROCORTISON 10 MG JENAPHARM
0180825 HYDROCORTISON 10 MG JENAPHARM
H02AB09
parent.
Hydrokortison
0040122 HYDROCORTISON VALEANT
0124067 HYDROCORTISON VUAB 100 MG
H03AA01
p.o.
Úhrada
EKV2
Prednison
0002963 PREDNISON 20 LÉČIVA
0000269 PREDNISON 5 LÉČIVA
H02AB07
44,10
48,46
Doplatek
za balení
INJ PLV SOL 1X40MG
INJ PSO LQF 40MG+1ML
H02AB07
13,67
13,67
MFC
A
A
Levothyroxin, sodná sůl
0047141 LETROX 50
0199575 ELTROXIN 50 MCG
0169733 ELTROXIN 50 MCG
0069189 EUTHYROX 50 MIKROGRAMŮ
0030018 LETROX 75
0046692 EUTHYROX 75 MIKROGRAMŮ
0164997 ELTROXIN 100 MCG
0047144 LETROX 100
0097186 EUTHYROX 100 MIKROGRAMŮ
0147458 EUTHYROX 112 MIKROGRAMŮ
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 134 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
ABCE
D
108,46
109,95
1,49
0,00
1,30
0,02
AMEC
D
108,46
142,24
33,78
0,00
1,30
0,41
0147466 EUTHYROX 137 MIKROGRAMŮ
POR TBL NOB
100X137RG II
AMEC
D
118,87
156,02
37,15
0,00
1,30
0,41
0047133 LETROX 150
POR TBL NOB
100X150RG
POR TBL NOB
100X150RG
ABCE
D
130,15
130,15
0,00
0,00
1,30
0,00
AMEC
D
130,15
143,50
13,35
0,00
1,30
0,13
POR TBL NOB
100X200RG II
AMEC
D
173,54
180,79
7,25
0,00
1,30
0,05
POR TBL NOB 60X150RG
POR TBL NOB 60X50RG
ABCE
ABCE
D
D
157,48
99,85
330,02
110,95
172,54
11,10
11,10
11,10
3,50
6,66
3,83
0,74
POR TBL NOB 100X50MG
AADN
D
137,04
286,35
149,31
149,32
2,74
2,99
POR TBL FLM 50X10MG
POR TBL FLM 20X5MG
AMEC
AMEC
D
D
137,04
27,41
137,04
49,83
0,00
22,42
0,00
0,00
2,74
2,74
0,00
2,24
POR TBL NOB 100
AMEC
D
56,97
81,39
24,42
24,42
1,14
0,49
INJ PSO LQF 1MG+STŘ
ANOO
DK
L DIA
482,88
482,88
0,00
0,00
482,88
0,00
INJ SOL 1X2.4ML
AELH
NL
S
P
9 841,92
0,00
0,00
328,06
0,00
INJ PSO LQF 2X1.61MG
(1.4MG/ML)
ANCD
DK
S
P
9 520,35
10 287,16
766,81
0,00
340,01
27,39
AMCI
CZ
E INT, ORT,
REV, GYN,
END
P
1 112,00
1 419,38
307,38
307,38
39,71
10,98
0069191 EUTHYROX 150 MIKROGRAMŮ
0147462 EUTHYROX 200 MIKROGRAMŮ
H03AA03
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
parent.
parent.
Teriparatid
0025491 FORSTEO
H05AA03
parent.
inhal.
9 841,92 X
Parathormon
0026131 PREOTACT 100 MCG
H05BA01
Úhrada
EKV2
Glukagon
0083741 GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT
H05AA02
ZAP1
Jodová terapie
0061158 JODID 100
H04AA01
DNC
Thiamazol
0087149 THYROZOL 10
0087145 THYROZOL 5
H03CA
MFC
Propylthiouracil
0014914 PROPYCIL 50
H03BB02
UHR1
Kombinace levothyroxinu a liothyroninu
0003876 THYREOTOM FORTE
0003875 THYREOTOM
H03BA02
IND1
Doplatek
za EKV1
POR TBL NOB
100X125MCG
POR TBL NOB
100X125RG
0046694 EUTHYROX 125 MIKROGRAMŮ
LIM1 OME1
Úhrada
EKV1
DRZ
0030021 LETROX 125
ZEM
Doplatek
za balení
Doplněk názvu
Kalcitonin (lososí syntetický)
0010146 TONOCALCIN 200 I.U.NOSNÍ SPREJ
SPR NAS 1X3.5ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 135 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
ZEM
LIM1 OME1
ANAI
CZ
E INT, ORT,
REV, GYN,
END
1 503,50
391,50
307,38
39,71
13,98
INJ SOL 5X1ML/100UT
ANAI
CZ
L INT, ORT,
END, GER
323,47
394,90
71,43
71,43
64,69
14,29
POR TBL FLM 28X90MG
POR TBL FLM 28X60MG
POR TBL FLM 28X30MG
AAEB
AAEB
AAEB
NL
NL
NL
P
P
P
13 340,08
9 278,17
5 077,29
13 340,08
9 278,17
5 077,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317,62
331,36
362,66
0,00
0,00
0,00
0199997 ZEMPLAR 1 MCG TOBOLKY
0124848 ZEMPLAR 1 MCG TOBOLKY
POR CPS MOL 28X1MCG
POR CPS MOL 28X1MCG
ZAVJ
AAVJ
CZ
CZ
P
P
2 095,01
2 095,01
2 825,15
2 825,15
730,14
730,14
0,00
0,00
149,64
149,64
52,15
52,15
0124851 ZEMPLAR 2 MCG TOBOLKY
0200000 ZEMPLAR 2 MCG TOBOLKY
POR CPS MOL 28X2MCG
POR CPS MOL 28X2MCG
AAVJ
ZAVJ
CZ
CZ
P
P
4 190,02
4 190,02
5 551,41
5 551,41
1 361,39
1 361,39
0,00
0,00
149,64
149,64
48,62
48,62
0200003 ZEMPLAR 2 MCG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
0158824 ZEMPLAR 2 MCG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
INJ SOL 5X1ML/2RG
INJ SOL 5X1ML/2RG
ZAVJ
AAVJ
CZ
CZ
A
A
P
P
1 012,13
1 012,13
1 288,03
1 288,03
275,90
275,90
0,00
0,00
202,43
202,43
55,18
55,18
0181304 PARICALCITOL TEVA 5 MIKROGRAMŮ/ML
0200001 ZEMPLAR 5 MCG/ML
0016880 ZEMPLAR 5 MCG/ML
INJ SOL 5X1ML/5RG
INJ SOL 5X1ML
INJ SOL 5X1ML
ZTPP
ZAVJ
AAVJ
CZ
CZ
CZ
A
A
A
P
P
P
1 751,09
2 530,35
2 530,35
2 129,32
2 636,71
2 636,71
378,23
106,36
106,36
0,00
0,00
0,00
140,09
202,43
202,43
30,26
8,51
8,51
0016881 ZEMPLAR 5 MCG/ML
0200002 ZEMPLAR 5 MCG/ML
INJ SOL 5X2ML
INJ SOL 5X2ML
AAVJ
ZAVJ
CZ
CZ
A
A
P
P
4 586,41
4 586,41
5 487,80
5 487,80
901,39
901,39
0,00
0,00
183,46
183,46
36,06
36,06
POR CPS PRO 10
POR TBL NOB 20X100MG
POR TBL NOB 10X100MG
POR TBL NOB 10X100MG
POR TBL NOB 10X100MG
POR CPS MOL
10X100MG
AAYL
AHHO
AAYL
AHHO
AGMP
ARAT
D
D
D
D
CZ
D
37,21
83,09
41,55
41,55
41,55
41,55
85,20
103,08
41,55
61,55
78,78
94,53
47,99
19,99
0,00
20,00
37,23
52,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,72
4,15
4,16
4,16
4,16
4,16
4,80
1,00
0,00
2,00
3,72
5,30
POR TBL NOB 20X200MG
POR TBL NOB 10X200MG
POR TBL NOB 10X200MG
AHHO
AHHO
ARAT
D
D
D
166,18
83,09
83,09
186,18
103,08
124,57
20,00
19,99
41,48
0,00
0,00
0,00
4,15
4,15
4,15
0,50
1,00
2,07
H05BA01
parent.
p.o.
Cinakalcet
0028317 MIMPARA 90 MG
0028314 MIMPARA 60 MG
0028309 MIMPARA 30 MG
H05BX02
H05BX02
J01AA02
0058290
0032954
0047718
0032953
0090986
0097654
p.o.
parent.
p.o.
Úhrada
EKV2
Kalcitonin (lososí syntetický)
0015249 MIACALCIC 100 I.U.INJEKCE
H05BX01
ZAP1
Doplatek
za EKV1
1 112,00
P
DNC
Úhrada
EKV1
MFC
NAS SPR SOL 2X2ML
IND1
Doplatek
za balení
UHR1
0017164 MIACALCIC NASAL 200
DRZ
Parikalcitol
Parikalcitol
Doxycyklin
DOXYCYCLIN AL COMP.
DOXYHEXAL TABS
DOXYCYCLIN AL 100
DOXYHEXAL TABS
DEOXYMYKOIN
DOXYBENE 100MG
0012738 DOXYHEXAL 200 TABS
0012737 DOXYHEXAL 200 TABS
0004013 DOXYBENE 200 MG TABLETY
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 136 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
J01AA12
Doplněk názvu
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Tigecyklin
0026127 TYGACIL 50 MG
INF PLV SOL
10X50MG/5ML
APFI
GB
A ATB
13 598,80
13 598,80
0,00
0,00
2 719,76
0,00
INJ PLV SOL 1X1GM
INJ PLV SOL 1X1GM
AVCP
AVUR
CZ
CZ
A ATB
A ATB
57,44
109,18
57,44
109,18
0,00
0,00
0,00
0,00
172,34
327,57
0,00
0,00
INJ PLV SOL 10X1000MG
INJ PLV SOL 50X500MG
INJ PLV SOL 10X500MG
ABTA
ABTA
ABTA
SK
SK
SK
A
A
A
157,51
589,93
117,99
282,47
589,93
166,94
124,96
0,00
48,95
0,00
0,00
0,00
31,50
47,19
47,20
24,99
0,00
19,58
0066365 OSPAMOX 125 MG/5 ML
POR PLV SUS 1X60ML
ASZK
A
10,32
31,53
21,21
0,00
10,32
21,21
0066366 OSPAMOX 250 MG/5 ML
0062049 DUOMOX 250
POR PLV SUS 1X60ML
POR TBL SUS 20X250MG
ASZK
AAEA
A
CZ
20,65
43,32
32,80
61,89
12,15
18,57
0,00
0,00
10,33
13,00
6,08
5,57
0066367 OSPAMOX 375 MG/5 ML
0062053 DUOMOX 375
POR GRA SUS 1X60ML
POR TBL SUS 20X375MG
ASZK
AAEA
A
CZ
30,97
54,23
38,47
77,47
7,50
23,24
0,00
0,00
10,32
10,85
2,50
4,65
0032557 OSPAMOX 500 MG
0062050 DUOMOX 500
POR TBL FLM 14X500MG
POR TBL SUS 20X500MG
ASZK
AAEA
A
CZ
41,45
68,82
41,45
76,62
0,00
7,80
0,00
0,00
8,88
10,32
0,00
1,17
0032558 OSPAMOX 750 MG
0062051 DUOMOX 750
POR TBL FLM 14X750MG
POR TBL SUS 20X750MG
ASZK
AAEA
A
CZ
57,01
81,43
69,78
112,84
12,77
31,41
0,00
0,00
8,14
8,14
1,82
3,14
0019751 DUOMOX 1000
POR TBL SUS
14X1000MG
POR TBL FLM
14X1000MG
POR TBL SUS
20X1000MG
AAEA
CZ
64,23
93,18
28,95
0,00
6,88
3,10
ASZK
A
64,23
93,18
28,95
0,00
6,88
3,10
AAEA
CZ
91,76
142,76
51,00
0,00
6,88
3,83
INJ PLV SOL 10X5MU
INJ PLV SOL 10X1MU
ABTA
ABTA
SK
SK
496,01
99,20
496,01
234,39
0,00
135,19
0,00
0,00
79,36
79,36
0,00
108,15
J01BA01
parent.
Chloramfenikol
0041973 CHLORAMPHENICOL VALEANT
0148692 CHLORAMPHENICOL VUAB 1 G
J01CA01
parent.
Ampicilin
0068998 AMPICILIN 1,0 BIOTIKA
0086197 AMPICILIN 0,5 BIOTIKA
0068999 AMPICILIN 0,5 BIOTIKA
J01CA04
p.o.
Amoxicilin
0032559 OSPAMOX 1000 MG
0062052 DUOMOX 1000
J01CE01
parent.
Benzylpenicilin
0093405 PENICILIN G 5,0 DRASELNÁ SOĹ BIOTIKA
0001093 PENICILIN G 1,0 DRASELNÁ SOĹ BIOTIKA
J01CE02
p.o.
Úhrada
EKV2
A
A
Fenoxymethylpenicilin
0084626 V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA
0092805 V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA
POR TBL NOB 30X250MG
POR TBL NOB 30X250MG
AZEH
AZEH
SK
SK
39,86
39,86
39,86 X
39,86 X
0,00
0,00
0,00
0,00
12,59
12,59
0,00
0,00
0045996 OSPEN 500
POR TBL FLM 30X500KU
ASZK
A
56,26
56,26
0,00
0,00
15,00
0,00
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 137 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0056831 OSPEN 500
POR TBL FLM 12X500KU
ASZK
A
31,62
35,32
3,70
0,00
21,08
2,47
0092435 V-PENICILIN 0,8 MEGA BIOTIKA
POR TBL NOB 30X800KU
ABTA
SK
87,61
87,61
0,00
0,00
14,60
0,00
0092806 V-PENICILIN 500 MG SLOVAKOFARMA
0084627 V-PENICILIN 500 MG SLOVAKOFARMA
POR TBL NOB 30X500MG
POR TBL NOB 30X500MG
AZEH
AZEH
SK
SK
133,51
133,51
53,28
53,28
0,00
0,00
21,09
21,09
8,41
8,41
0066359 OSPEN 1000
ASZK
A
33,73
0,00
0,00
11,24
0,00
ARAT
ARAT
ASZK
D
D
A
110,69
158,13
158,13
112,99 X
180,93 X
225,86
2,30
22,80
67,73
0,00
0,00
0,00
21,08
21,08
21,08
0,44
3,04
9,03
0065356 PENBENE 1 000 000
POR TBL FLM
12X1000KU
POR TBL FLM 21X1MU
POR TBL FLM 30X1MU
POR TBL FLM
30X1000KU
POR TBL FLM 12X1MU
ARAT
D
63,26
72,38 X
9,12
0,00
21,09
3,04
0092436 V-PENICILIN 1,2 MEGA BIOTIKA
POR TBL NOB 30X1.2MU
ABTA
SK
117,89
117,89
0,00
0,00
13,10
0,00
0044708 V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA
0044707 V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA
0005960 V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA
POR TBL NOB 30X750MG
TBL 30X750MG-LÉK
POR TBL NOB 20X750MG
AZEH
AZEH
AZEH
SK
SK
SK
200,26
200,26
133,51
254,65 X
254,65 X
177,84 X
54,39
54,39
44,33
0,00
0,00
0,00
21,09
21,09
21,09
5,73
5,73
7,00
0066360 OSPEN 1500
POR TBL FLM
12X1500KU
POR TBL FLM 21
POR TBL FLM
30X1500KU
ASZK
A
59,66
0,00
0,00
13,26
0,00
ARAT
ASZK
D
A
166,04
237,21
166,04 X
281,23
0,00
44,02
0,00
0,00
21,08
21,09
0,00
3,91
ABTA
SK
270,37
270,37
0,00
0,00
27,04
0,00
0001881 PENBENE 1 000 000
0049513 PENBENE 1 000 000
0045997 OSPEN 1000
0057778 PENBENE 1 500 000
0045998 OSPEN 1500
J01CE09
parent.
p.o.
33,73
59,66
Prokain-benzylpenicilin
0001102 PROKAIN PENICILIN G 1,5 BIOTIKA
J01CE10
186,79 X
186,79 X
INJ PLV SUS 10X1.5MU
A
Benzathin-fenoxymethylpenicilin
0049549 OSPEN 400
POR SIR 1X150ML
ASZK
A
61,85
120,37
58,52
58,51
23,19
21,94
0076213 OSPEN 750 KRKA
POR SUS 1X60ML/9GM
AKRK
SLO
42,18
141,95 X
99,77
50,39
21,09
49,89
J01CE30
parent.
Peniciliny citlivé k působení beta-laktamáz, kombinace
INJ PLV SUS 10X1.5MU
ABTA SK A
0002723 PENDEPON COMPOSITUM
J01CF04
parent.
J01CR01
parent.
232,07
232,07
0,00
0,00
1,66
0,00
Oxacilin
0092359 PROSTAPHLIN 1000 MG
0119662 UNASYN
0016600 UNASYN
Úhrada
EKV2
INJ PLV SOL 1X1GM
ABMS
CZ
A
50,09
50,09
0,00
0,00
100,18
0,00
APFI
APFX
I
CZ
A ATB
A ATB
61,05
61,05
61,05
61,05
0,00
0,00
0,00
0,00
183,17
183,17
0,00
0,00
Ampicilin a enzymový inhibitor
INJ PLV SOL 1X1.5GM
INJ PLV SOL 1X1.5GM
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 138 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0049842 BITAMMON 1 G/0,5 G
J01CR02
p.o.
INJ+INF PLV SOL
10X1.5GM
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
ABTA
SK
A ATB
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
703,34
703,34
0,00
0,00
211,00
0,00
Amoxicilin a enzymový inhibitor
0053567 CURAM 156,25 MG/5 ML
0074991 AMOKSIKLAV 156,25 MG/5 ML SUSPENZE
POR PLV SUS 1X100ML
POR PLV SUS 100 ML
ASZK
ALEK
A
SLO
79,36
79,36
135,71
213,34
56,35
133,98
0,00
0,00
47,62
47,62
33,81
80,39
0053571 CURAM 312,5 MG/5 ML
0096416 AMOKSIKLAV FORTE 312,5 MG/5ML
SUSPENZE
POR PLV SUS 1X100ML
POR PLV SUS 100ML
ASZK
ALEK
A
SLO
158,72
158,72
205,71
286,23
46,99
127,51
0,00
0,00
47,62
47,62
14,10
38,25
0005725 CURAM 375 MG
0085524 AMOKSIKLAV 375 MG
POR TBL FLM 21X375MG
POR TBL FLM 21X375MG
ASZK
ALEK
A
SLO
284,89
333,31
284,89
399,35
0,00
66,04
0,00
0,00
40,70
47,62
0,00
9,43
0084792 AUGMENTIN DUO
0099366 AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML
0099367 AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML
POR PLV SUS 1X70ML
POR PLV SUS 70ML
POR PLV SUS 140ML
ASBX
ALEK
ALEK
GB
SLO
SLO
152,36
152,36
304,74
192,81
235,57
462,45
40,45
83,21
157,71
0,00
0,00
0,00
47,61
47,61
47,62
12,64
26,00
24,64
0096459 AMOXICILLIN-RATIOPHARM COMP. 625
MG
0053577 CURAM 625 MG
0086148 AUGMENTIN 625 MG
POR TBL FLM 21X625MG
ARAT
D
252,97
252,97 X
0,00
0,00
36,14
0,00
ASZK
ASBX
A
GB
333,31
333,31
402,52
546,59
69,21
213,28
0,00
0,00
47,62
47,62
9,89
30,47
0089852 AUGMENTIN 625 MG
0085525 AMOKSIKLAV 625 MG
POR TBL FLM 21X625MG
POR TBL FLM
21X625MG+SÁ
POR TBL FLM 21X625MG
POR TBL FLM 21X625MG
ASBX
ALEK
GB
SLO
333,31
333,31
616,91
628,53
283,60
295,22
0,00
0,00
47,62
47,62
40,51
42,17
0046362
0005951
0094933
0192854
0142006
0012494
0012191
POR TBL FLM 14X1GM
POR TBL FLM 14X1GM
POR TBL FLM 14X1GM
POR TBL FLM 14X1GM
POR TBL FLM 14X1GM/
POR TBL FLM 14X1GM
POR TBL FLM 14
ASZK
ALEK
ASBX
ABGB
ASBX
ASBX
AHIT
A
SLO
GB
GB
GB
GB
P
333,31
333,31
333,31
333,31
333,31
333,31
333,31
438,40
453,79
497,16
497,16
497,16
497,16
565,57
105,09
120,48
163,85
163,85
163,85
163,85
232,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,62
47,62
47,62
47,62
47,62
47,62
47,62
15,01
17,21
23,41
23,41
23,41
23,41
33,18
POR TBL RET
28X1.063GM
ASBX
GB
378,90
935,91
557,01
0,00
54,13
79,57
CURAM 1 G
AMOKSIKLAV 1 G
AUGMENTIN 1 G
AUGMENTIN 1 G
AUGMENTIN 1 G
AUGMENTIN 1 G
MEGAMOX 1 G
0010193 AUGMENTIN SR
J01CR02
parent.
Úhrada
EKV2
Amoxicilin a enzymový inhibitor
0092206 AUGMENTIN 600 MG
0072973 AMOKSIKLAV 600 MG
INJ PLV SOL 10X600MG
INJ PLV SOL 5X600MG
ASBX
ALEK
GB
SLO
A ATB
A ATB
443,26
251,51
497,24
251,51
53,98
0,00
0,00
0,00
265,95
301,82
32,39
0,00
0134598 MEDOCLAV 1000 MG/200 MG
INJ+INF PLV SOL
100X1.2GM
ZMHH
CZ
A ATB
3 229,64
3 229,64
0,00
0,00
96,89
0,00
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 139 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0134597 MEDOCLAV 1000 MG/200 MG
0134596 MEDOCLAV 1000 MG/200 MG
0134595 MEDOCLAV 1000 MG/200 MG
0066020 AUGMENTIN 1,2 G
0134594 MEDOCLAV 1000 MG/200 MG
0092207 AUGMENTIN 1,2 G
0072972 AMOKSIKLAV 1,2 G
J01CR04
p.o.
parent.
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INJ+INF PLV SOL
50X1.2GM
INJ+INF PLV SOL
25X1.2GM
INJ+INF PLV SOL
10X1.2GM
INJ PLV SOL 10X1.2GM
INJ+INF PLV SOL
1X1.2GM
INJ PLV SOL 5X1.2GM
INJ PLV SOL 5X1.2GM
ZMHH
CZ
A ATB
2 596,94
2 596,94
0,00
0,00
155,82
0,00
ZMHH
CZ
A ATB
1 343,77
1 343,77
0,00
0,00
161,25
0,00
ZMHH
CZ
A ATB
568,18
568,18
0,00
0,00
170,46
0,00
ASBX
ZMHH
GB
CZ
A ATB
A ATB
575,31
58,59
821,14
58,59
245,83
0,00
0,00
0,00
172,59
175,79
73,75
0,00
ASBX
ALEK
GB
SLO
A ATB
A ATB
379,76
379,76
493,02
555,59
113,26
175,83
0,00
0,00
227,85
227,85
67,95
105,50
POR TBL FLM 12X375MG
POR PLV SUS 1X60ML
APFX
APFX
CZ
CZ
210,11
140,08
242,66
217,06
32,55
76,98
32,54
21,70
70,04
70,04
10,85
38,49
Piperacilin a enzymový inhibitor
0138240 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM AUROBINDO
2 G/0,25 G PRÁŠEK PRO INFUZNÍ ROZTOK
0138239 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM AUROBINDO
2 G/0,25 G PRÁŠEK PRO INFUZNÍ ROZTOK
INF PLV SOL 12X2.25G
ZAUF
M
A ATB
1 533,67
1 533,67
0,00
0,00
894,63
0,00
INF PLV SOL 1X2.25G
ZAUF
M
A ATB
131,46
131,46
0,00
0,00
919,94
0,00
0138241 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM AUROBINDO
4 G/0,5 G PRÁŠEK PRO INFUZNÍ ROZTOK
0141263 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MYLAN 4
G/500 MG
0156245 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM
PHARMASWISS 4G/0,5G
0141265 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MYLAN 4
G/500 MG
0162496 TAZIP 4 G/0,5 G
INF PLV SOL 1X4.5G
ZAUF
M
A ATB
224,16
224,16
0,00
0,00
784,60
0,00
INF PLV SOL 1X50ML
AMYS
F
A ATB
224,17
320,25
96,08
0,00
784,63
336,30
INJ+INF PLV SOL
10X4.5GM
INF PLV SOL 10X50ML
APVP
CZ
A ATB
2 859,03
2 859,03
0,00
0,00
1 000,68
0,00
ZMYS
F
A ATB
2 963,09
2 963,09
0,00
0,00
1 037,10
0,00
INJ+INF PLV SOL
10X4,5GM
INF PLV SOL 12X4.5G
AHTP
CZ
A ATB
2 963,09
2 963,09
0,00
0,00
1 037,10
0,00
ZAUF
M
A ATB
3 680,78
3 680,79
0,01
0,00
1 073,55
0,00
INJ PLV SOL 12X4.5GM
APFX
CZ
A ATB
3 680,79
5 400,14
1 719,35
0,00
1 073,55
501,47
INJ PLV SOL 50X1GM
INJ PLV SOL 25X1GM
INJ PLV SOL 10X1GM
INJ PLV SOL 10X1GM
ABTA
ALPA
ASZK
ABTA
SK
F
A
SK
A
A
A
A
1 732,60
957,16
404,22
404,22
1 732,60
957,16
404,22
404,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,96
114,86
121,27
121,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0138242 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM AUROBINDO
4 G/0,5 G PRÁŠEK PRO INFUZNÍ ROZTOK
0164350 TAZOCIN 4 G/0,5 G
J01DB04
0085510
0002205
0058092
0091148
parent.
Úhrada
EKV2
Sultamicilin
0017149 UNASYN
0040152 UNASYN
J01CR05
DRZ
Cefazolin
VULMIZOLIN 1,0
CEFAZOLINE PANPHARMA
CEFAZOLIN SANDOZ 1 G
VULMIZOLIN 1,0
P
P
P
P
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 140 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
0090057 DURACEF 250 MG
POR CPS DUR
12X250MG
ABMS
CZ
0044799 BIODROXIL
POR CPS DUR
12X500MG
POR CPS DUR
12X500MG
POR CPS DUR
12X500MG
ASZK
J01DB05
p.o.
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Cefadroxil
81,04
81,04
0,00
0,00
54,03
0,00
A
126,66
136,97
10,31
0,00
42,22
3,44
APVP
CZ
126,66
160,98
34,32
0,00
42,22
11,44
ZPVP
CZ
126,66
160,98
34,32
0,00
42,22
11,44
POR TBL FLM
12X1000MG
ASZK
A
161,05
161,05
0,00
0,00
26,84
0,00
0042845 ZINNAT 125 MG
POR GRA SUS 1X50ML
AGLA
GB
46,05
142,43
96,38
0,00
36,84
77,10
0084895 ZINNAT 125 MG
0018499 XORIMAX 125 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 10X125MG
POR TBL FLM 10X125MG
AGLA
ASZK
GB
A
91,02
103,71
91,02
154,05
0,00
50,34
0,00
0,00
72,82
82,97
0,00
40,27
0163191
0018523
0154312
0125128
0047725
CEFUROXIM TEVA 250 MG
XORIMAX 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY
MEDOXIN 250 MG
MEDOXIN 250 MG
ZINNAT 250 MG
POR TBL FLM 10X250MG
POR TBL FLM 10X250MG
POR TBL NOB 10X250MG
POR TBL NOB 10X250MG
POR TBL FLM 10X250MG
ATPP
ASZK
AMHH
AMHH
AGLA
CZ
A
CZ
CZ
GB
138,16
138,16
138,16
138,16
138,16
174,99 X
216,90
230,67
230,67
230,67
36,83
78,74
92,51
92,51
92,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,26
55,26
55,26
55,26
55,26
14,73
31,50
37,00
37,00
37,00
0107366
0163190
0169033
0018547
0125123
0154313
0132575
0192354
CEFUROXIM PLIVA 500 MG TBL.
CEFUROXIM TEVA 500 MG
XORIMAX 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY
XORIMAX 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY
MEDOXIN 500 MG
MEDOXIN 500 MG
ZINNAT 500 MG
ZINNAT 500 MG
POR TBL FLM 10X500MG
POR TBL FLM 10X500MG
POR TBL FLM 16X500MG
POR TBL FLM 10X500MG
POR TBL NOB 10X500MG
POR TBL NOB 10X500MG
POR TBL FLM 10X500MG
POR TBL FLM 10X500MG
ATPP
ATPP
ASZK
ASZK
AMHH
AMHH
ZGSB
AGW
CZ
CZ
A
A
CZ
CZ
SK
GB
184,22
184,22
294,74
184,22
184,22
184,22
184,22
184,22
241,54 X
241,54 X
486,10
325,65
393,02
393,02
393,02
393,02
57,32
57,32
191,36
141,43
208,80
208,80
208,80
208,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,84
36,84
36,84
36,84
36,84
36,84
36,84
36,84
11,46
11,46
23,92
28,29
41,76
41,76
41,76
41,76
POR TBL FLM 10X500MG
AGLA
GB
184,22
393,02
208,80
0,00
36,84
41,76
INJ PLV SOL 1X750MG
INJ+INF PLV SOL
100X750MG
INJ+INF PLV SOL
10X750MG
AGLA
AMOE
GB
CY
A ATB
A ATB
46,05
5 018,97
66,14
5 685,28
20,09
666,31
0,00
0,00
184,20
200,76
80,36
26,65
AMOE
CY
A ATB
501,90
636,58
134,68
0,00
200,76
53,87
0093905 DURACEF 500 MG
0199803 DURACEF 500 MG
0044802 BIODROXIL
J01DC02
p.o.
Úhrada
EKV2
Cefuroxim
G
0047727 ZINNAT 500 MG
J01DC02
parent.
0077044 ZINACEF 750 MG
0064837 AXETINE 750 MG
0064835 AXETINE 750 MG
Cefuroxim
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 141 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0076360 ZINACEF 1,5 G
0064833 AXETINE 1,5 G
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
INJ PLV SOL 1X1.5GM
INJ+INF PLV SOL
100X1.5GM
INJ+INF PLV SOL
10X1.5GM
AGLA
AMOE
GB
CY
A ATB
A ATB
75,01
8 974,78
107,70
8 974,78
32,69
0,00
0,00
0,00
150,02
179,50
65,38
0,00
AMOE
CY
A ATB
1 003,79
1 004,32
0,53
0,00
200,76
0,11
APVP
CZ
110,52
305,60
195,08
131,65
36,84
65,03
ZPVP
CZ
110,52
305,60
195,08
131,65
36,84
65,03
0053129 CEFZIL 250 MG
0199793 CEFZIL 250 MG
POR PLV SUS
1X60ML/3GM
POR PLV SUS
1X60ML/3GM
POR TBL FLM 10X250MG
POR TBL FLM 10X250MG
APVP
ZPVP
CZ
CZ
138,16
138,16
247,87
247,87
109,71
109,71
109,71
109,71
55,26
55,26
43,88
43,88
0053132 CEFZIL 500 MG
0199796 CEFZIL 500 MG
POR TBL FLM 10X500MG
POR TBL FLM 10X500MG
APVP
ZPVP
CZ
CZ
184,22
184,22
507,87
507,87
323,65
323,65
219,42
219,42
36,84
36,84
64,73
64,73
INJ PLV SOL 10X1000MG
INJ PLV SOL 1X1GM
INJ PLV SOL 1X1GM
INJ PLV SOL 1X1GM
AHIT
AICN
AICN
ALEK
P
PL
PL
SLO
U
U
U
U
ATB
ATB
ATB
ATB
441,46
73,05
73,05
74,04
441,46
74,77
74,77
93,99
0,00
1,72
1,72
19,95
0,00
0,00
0,00
0,00
264,87
438,21
438,21
444,15
0,00
10,32
10,32
119,68
0076355 FORTUM 500 MG
INJ PLV SOL 1X500MG
AGLA
GB
A ATB
37,39
164,55
127,16
0,00
299,12
1 017,28
900,00
0164246
0024726
0076353
0127511
0127512
CEFTAZIDIM STRAGEN 1 G
CEFTAZIDIM STRAGEN 1 G
FORTUM 1 G
CEFTAZIDIM MYLAN 1 G
CEFTAZIDIM MYLAN 1 G
INJ+INF PLV SOL 10X1G
INJ+INF PLV SOL 10X1G
INJ+INF PLV SOL 1X1GM
INJ+INF PLV SOL 1X1GM
INJ+INF PLV SOL 5X1GM
AHTP
AHTP
AGLA
AMYS
AMYS
CZ
CZ
GB
F
F
A
A
A ATB
A ATB
A ATB
P
P
640,13
640,13
74,77
74,77
373,87
2 260,76
2 260,76
302,67
321,03
524,33
1 620,63
1 620,63
227,90
246,26
150,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256,05
256,05
299,08
299,08
299,10
648,25
648,25
911,60
985,04
120,37
904,30
904,30
898,52
898,52
419,46
0024727
0164247
0127517
0127516
0076354
CEFTAZIDIM STRAGEN 2 G
CEFTAZIDIM STRAGEN 2 G
CEFTAZIDIM MYLAN 2 G
CEFTAZIDIM MYLAN 2 G
FORTUM 2 G
INJ+INF PLV SOL 10X2G
INJ+INF PLV SOL 10X2G
INJ+INF PLV SOL 5X2GM
INJ+INF PLV SOL 1X2GM
INJ+INF PLV SOL 1X2GM
AHTP
AHTP
AMYS
AMYS
AGLA
CZ
CZ
F
F
GB
A
A
A ATB
A ATB
A ATB
P
P
854,66
854,66
687,29
149,55
149,55
4 492,66
4 492,66
687,29
581,74
581,74
3 638,00
3 638,00
0,00
432,19
432,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,93
170,93
274,92
299,10
299,10
727,60
727,60
0,00
864,38
864,38
898,53
898,53
274,92
898,54
898,54
INJ+INF PLV SOL 10X1G
INJ+INF PLV SOL
10X1X1G
ADOZ
ADOZ
CZ
CZ
A ATB
A ATB
1 495,46
1 495,46
2 405,47
2 405,47
910,01
910,01
0,00
0,00
299,09
299,09
182,00
182,00
0064831 AXETINE 1,5 G
J01DC10
p.o.
Cefprozil
0053128 CEFZIL O.S. 250 MG
0199802 CEFZIL O.S. 250 MG
J01DD01
0049193
0198192
0083050
0094176
parent.
Cefotaxim
CEFTAX 1000
SEFOTAK 1 G
SEFOTAK 1 G
CEFOTAXIME LEK 1 G PRÁŠEK PRO
PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU
J01DD02
J01DD04
parent.
parent.
Ceftazidim
Ceftriaxon
0138424 CEFTRIAXON SANDOZ 1 G
0138423 CEFTRIAXON SANDOZ 1 G
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 142 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0138422 CEFTRIAXON SANDOZ 1 G
0121238 CEFTRIAXON KABI 1 G
0047580 SAMIXON 1000
INJ+INF PLV SOL 5X1X1G
INJ PLV SOL 10X1G
INJ PLV SOL 1X1000MG
ADOZ
AFRK
AHIT
CZ
CZ
P
A ATB
A ATB
A ATB
747,73
1 495,46
149,55
1 334,76
2 986,08
289,26
587,03
1 490,62
139,71
0,00
0,00
0,00
299,09
299,09
299,10
234,81
298,12
279,42
0121239 CEFTRIAXON KABI 2 G
0121240 CEFTRIAXON KABI 2 G
INF PLV SOL 5X2GM
INF PLV SOL 10X2GM
AFRK
AFRK
CZ
CZ
A ATB
A ATB
1 495,46
2 990,93
1 766,83
5 497,15
271,37
2 506,22
0,00
0,00
299,09
299,09
54,27
250,62
POR TBL FLM 10X200MG
AGDB
H
L ATB
269,03
478,34
209,31
20,52
53,81
41,86
INJ PLV SOL 1X1GM
APFX
CZ
A ATB
143,95
205,10
61,15
0,00
575,80
244,60
INJ PLV SOL 1X
(1GM+1GM)
APFX
CZ
A ATB
184,42
263,46
79,04
0,00
737,68
316,16
INJ PLV SOL 1X2GM
INJ PLV SOL 1X1GM
ABMS
ABMS
CZ
CZ
A ATB
A ATB
541,06
270,54
798,84
311,78
257,78
41,24
0,00
0,00
541,06
541,08
257,78
82,48
INJ+INF PLV SOL
10X500MG
INJ+INF PLV SOL
10X500MG
INJ+INF PLV SOL
1X500MG
INJ+INF PLV SOL
10X500MG
INJ+INF PLV SOL
10X500MG
INJ+INF PLV SOL
10X500MG
INJ+INF PLV SOL
10X500MG
ZRXY
GB
A ATB
2 187,49
4 190,55
2 003,06
0,00
1 312,47
1 201,81
AHLS
GB
A ATB
2 222,42
2 222,42
0,00
0,00
1 333,43
0,00
ZHLS
GB
A ATB
225,85
297,78
71,93
0,00
1 354,83
431,49
ADOZ
CZ
A ATB
3 269,22
3 269,22
0,00
0,00
1 961,49
0,00
AAZN
GB
A ATB
3 281,31
3 383,13
101,82
0,00
1 968,75
61,09
AFRK
CZ
A ATB
3 281,31
4 190,55
909,24
0,00
1 968,75
545,53
AFRK
CZ
A ATB
3 281,31
4 190,55
909,24
0,00
1 968,75
545,53
INJ+INF PLV SOL
10X1GM
INJ+INF PLV SOL
10X1GM
INJ+INF PLV SOL
10X1GM
AHLS
GB
A ATB
3 960,37
3 960,37
0,00
0,00
1 188,12
0,00
AASJ
GB
A ATB
4 374,97
6 767,82
2 392,85
0,00
1 312,50
717,86
AAZN
GB
A ATB
4 374,97
6 767,82
2 392,85
0,00
1 312,50
717,86
J01DD08
p.o.
Cefixim
0076233 SUPRAX 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY
J01DD12
parent.
Cefoperazon
0017041 CEFOBID 1 G
J01DD62
parent.
Cefoperazon, kombinace
0015273 SULPERAZON 2 G IM/IV
J01DE01
parent.
Cefepim
0087200 MAXIPIME 2 G
0087199 MAXIPIME 1 G
J01DH02
parent.
Meropenem
0145632 MEROPENEM RANBAXY 500 MG
0147976 MEROPENEM HOSPIRA 500 MG
0169364 MEROPENEM HOSPIRA 500 MG
0153997 MENOINFEX 500 MG
0083487 MERONEM 500 MG
0156185 MEROPENEM KABI 500 MG
0156183 MEROPENEM KABI 500 MG
0147977 MEROPENEM HOSPIRA 1 G
0154883 MERONEM 1 G
0083417 MERONEM 1 G
Úhrada
EKV2
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 143 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0154000 MENOINFEX 1 G
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INJ+INF PLV SOL
10X1000MG
INJ+INF PLV SOL
10X1000MG
INJ+INF PLV SOL
10X1000MG
INJ+INF PLV SOL
10X1000MG
INJ+INF PLV SOL
10X1GM
INJ+INF PLV SOL 1X1GM
ADOZ
CZ
A ATB
4 374,97
7 267,46
2 892,49
0,00
1 312,50
867,76
AFRK
CZ
A ATB
4 374,97
9 687,90
5 312,93
0,00
1 312,50
1 593,89
AFRK
CZ
A ATB
4 374,97
9 687,90
5 312,93
0,00
1 312,50
1 593,89
AFRK
CZ
A ATB
4 374,97
9 687,90
5 312,93
0,00
1 312,50
1 593,89
ZRXY
GB
A ATB
4 374,97
9 687,90
5 312,93
0,00
1 312,50
1 593,89
AHLS
GB
A ATB
451,70
546,97
95,27
0,00
1 355,24
285,84
INF PLV SOL 1X1GM
INF PLV SOL 10X1GM
AMSD
AMSD
GB
GB
A ATB
A ATB
1 232,14
12 321,45
1 319,37
14 025,19
87,23
1 703,74
0,00
0,00
1 232,14
1 232,15
87,23
170,37
INF PLV SOL 1X100ML
AHLS
GB
A ATB
220,98
220,98
0,00
0,00
1 325,61
0,00
INF PLV SOL
10LAH/100ML
INF PLV SOL 10LAH/20ML
ZFRK
CZ
A ATB
2 258,49
3 018,90
760,41
0,00
1 355,07
456,24
AFRK
CZ
A ATB
2 258,49
3 018,90
760,41
0,00
1 355,07
456,24
INF PLV SOL
1X10LAH/20ML
INF PLV SOL 5X20ML
AMSD
NL
A ATB
2 258,49
5 537,08
3 278,59
0,00
1 355,07
1 967,11
AHLS
GB
A ATB
1 129,24
1 928,83
799,59
0,00
1 355,14
959,55
INF PLV SOL
1X5LAH/115ML
AMSD
NL
A ATB
1 129,24
2 811,56
1 682,32
0,00
1 355,14
2 018,86
0089813 TRIPRIM 100 MG
0089812 TRIPRIM 100 MG
POR TBL NOB 20X100MG
POR TBL NOB 10X100MG
ARAT
ARAT
D
D
60,67
31,83
60,67 X
31,83 X
0,00
0,00
0,00
0,00
12,13
12,73
0,00
0,00
0089816 TRIPRIM 200 MG
0089815 TRIPRIM 200 MG
POR TBL NOB 20X200MG
POR TBL NOB 10X200MG
ARAT
ARAT
D
D
89,49
44,74
93,02 X
48,35 X
3,53
3,61
0,00
0,00
8,95
8,95
0,35
0,72
0156837 MEROPENEM KABI 1 G
0156835 MEROPENEM KABI 1 G
0156839 MEROPENEM KABI 1 G
0145634 MEROPENEM RANBAXY 1 G
0169365 MEROPENEM HOSPIRA 1 G
J01DH03
parent.
Ertapenem
0025746 INVANZ 1 G
0028137 INVANZ 1 G
J01DH51
parent.
Imipenem a enzymový inhibitor
0156405 IMIPENEM/CILASTATIN HOSPIRA 500
MG/500 MG
0187723 IMIPENEM/CILASTATIN KABI 500 MG/500
MG
0129767 IMIPENEM/CILASTATIN KABI 500 MG/500
MG
0142077 TIENAM 500 MG/500 MG I.V.
0156404 IMIPENEM/CILASTATIN HOSPIRA 500
MG/500 MG
0014583 TIENAM 500 MG/500 MG I.V.
J01EA01
J01EE01
p.o.
p.o.
Úhrada
EKV2
Trimethoprim
Sulfamethoxazol a trimethoprim
0003378 BISEPTOL 120
POR TBL NOB 20X120MG
APBA
PL
12,54
17,91
5,37
0,00
10,03
4,30
0091291 SUMETROLIM
POR SIR 100ML
240MG/5ML
AEGB
H
13,00
43,41
30,41
0,00
5,20
12,16
0003377 BISEPTOL 480
POR TBL NOB 20X480MG
APBA
PL
33,81
33,81
0,00
0,00
6,76
0,00
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 144 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0006264 SUMETROLIM
POR TBL NOB 20X480MG
AEGB
H
38,99
44,48
5,49
0,00
7,80
1,10
0075022 COTRIMOXAZOL AL FORTE
0075023 COTRIMOXAZOL AL FORTE
POR TBL NOB 10X960MG
POR TBL NOB 20X960MG
AAYL
AAYL
D
D
25,99
51,98
34,96
70,19
8,97
18,21
0,00
0,00
5,20
5,20
1,79
1,82
INF CNC SOL 10X5ML
AWZP
PL
275,73
325,49
49,76
0,00
110,29
19,90
POR TBL FLM 10X3MU
POR TBL FLM 16X1.5MU
ASFK
ASFK
CZ
CZ
141,39
113,26
166,97
132,36
25,58
19,10
23,84
19,10
42,42
42,47
7,67
7,16
POR TBL FLM 10X300MG
POR TBL FLM 14X150MG
POR TBL FLM 10X150MG
ARAT
ARAT
ARAT
D
D
D
228,95
171,00
122,83
228,95 X
171,00 X
122,83 X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,90
24,43
24,57
0,00
0,00
0,00
0080481 KLACID 125 MG/5 ML
0075184 KLACID 125 MG/5 ML
0058491 FROMILID 125MG/5ML
POR GRA SUS 1X100ML
POR GRA SUS 1X60ML
POR GRA SUS 1X60ML
AAQL
AAQL
AKRK
I
I
SLO
249,11
152,62
152,69
430,97
278,16
175,59
181,86
125,54
22,90
0,00
0,00
0,00
49,82
50,87
50,90
36,37
41,85
7,63
0144209
0144210
0016475
0132606
0053282
0030091
0048440
0075490
0083615
0053800
0053199
KLARITROMYCIN MYLAN 250 MG
KLARITROMYCIN MYLAN 250 MG
KLABAX 250 MG
FROMILID 250
FROMILID 250
CLARITHROMYCIN - TEVA 250 MG
CLARITHROMYCIN-RATIOPHARM 250 MG
KLACID 250
KLACID 250
KLACID 250 MG/5 ML
KLACID 250 MG/5 ML
POR TBL FLM 14X250MG
POR TBL FLM 14X250MG
POR TBL FLM 14X250MG
POR TBL FLM 14X250MG
POR TBL FLM 14X250MG
POR TBL FLM 14X250MG
POR TBL FLM 14X250MG
POR TBL FLM 14X250MG
POR TBL FLM 10X250MG
POR GRA SUS 1X100ML
POR GRA SUS 1X60ML
AGNS
ZGNS
ARXY
ZKRK
AKRK
ATPP
ARAT
AAQL
AAQL
AAQL
AAQL
GB
GB
GB
SLO
SLO
CZ
D
I
I
I
I
188,37
188,37
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
142,83
485,58
294,80
242,73
242,73
219,17
229,96
229,96
241,07
241,07
516,42
373,46
779,85
513,12
54,36
54,36
19,21
30,00
30,00
41,11
41,11
316,46
230,63
294,27
218,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,91
26,91
28,57
28,57
28,57
28,57
28,57
28,57
28,57
48,56
49,13
7,77
7,77
2,74
4,29
4,29
5,87
5,87
45,21
46,13
29,43
36,39
0144245
0016476
0132610
0053283
0132560
0023315
0023314
0030105
KLARITROMYCIN MYLAN 500 MG
KLABAX 500 MG
KLABAX 500 MG
FROMILID 500
FROMILID 500
FROMILID UNO
FROMILID UNO
CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG
POR TBL FLM 14X500MG
POR TBL FLM 14X500MG
POR TBL FLM 14X500MG
POR TBL FLM 14X500MG
POR TBL FLM 14X500MG
POR TBL RET 14X500MG
POR TBL RET 7X500MG
POR TBL FLM 14X500MG
AGNS
ARXY
ZRXY
AKRK
AKRK
AKRK
AKRK
ATPP
GB
GB
GB
SLO
SLO
SLO
SLO
CZ
399,92
399,92
399,92
399,92
399,92
399,92
199,96
399,92
399,92 X
431,38
431,38
458,87
458,87
458,87
229,96
473,81
0,00
31,46
31,46
58,95
58,95
58,95
30,00
73,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,57
28,57
28,57
28,57
28,57
28,57
28,57
28,57
0,00
2,25
2,25
4,21
4,21
4,21
4,29
5,28
J01EE01
parent.
Sulfamethoxazol a trimethoprim
0011706 BISEPTOL 480
J01FA02
p.o.
p.o.
Roxithromycin
0010875 ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 MG
0010857 ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MG
0010855 ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MG
J01FA09
p.o.
A
Spiramycin
0075754 ROVAMYCINE 3 M.I.U.
0098069 ROVAMYCINE 1.5 M.I.U.
J01FA06
Úhrada
EKV2
Klarithromycin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 145 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
473,81
978,84
1 029,53
1 029,53
73,89
578,92
629,61
629,61
0,00
0,00
0,00
0,00
28,57
28,57
28,57
28,57
5,28
41,35
44,97
44,97
199,96
535,94
335,98
0,00
28,57
48,00
274,27
346,95
72,68
0,00
548,54
145,36
CZ
114,62
132,50 X
17,88
0,00
85,97
13,41
ATPP
ATPP
CZ
CZ
111,13
111,13
159,06 X
159,06 X
47,93
47,93
0,00
0,00
44,45
44,45
19,17
19,17
POR PLV SUS 1X30ML
ATPP
CZ
325,86
443,11 X
117,25
0,00
81,47
29,31
0155868 SUMAMED
0014950 SUMAMED
0053913 AZITROMYCIN SANDOZ 250 MG
POR CPS DUR 6X250MG
POR CPS DUR 6X250MG
POR TBL FLM 6X250MG
ATPP
ATPP
ASZK
CZ
CZ
A
222,25
222,25
222,25
313,60 X
313,60 X
335,02
91,35
91,35
112,77
0,01
0,01
0,01
44,45
44,45
44,45
18,27
18,27
22,55
0153973
0130619
0142164
0095342
0176024
0155859
0014870
0014952
0155863
0045010
0010382
0189294
0189295
POR TBL FLM 3X500MG
POR TBL FLM 3X500MG
POR TBL FLM 3X500MG
POR TBL FLM 3X500MG
POR TBL FLM 3X500MG
POR TBL FLM 3X500MG
POR TBL FLM 3X500MG
POR TBL FLM 2X500MG
POR TBL FLM 2X500MG
POR TBL FLM 3X500MG
POR TBL FLM 3X500MG
POR TBL FLM 3X500MG II
POR TBL FLM 3X500MG I
AGNS
AATX
AKRK
ATPP
ATPP
ATPP
ATPP
ATPP
ATPP
ASZK
AZNP
ZACK
ZACK
GB
NL
SLO
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
A
CZ
IS
IS
125,13
125,13
134,55
222,25
222,25
222,25
222,25
148,16
148,16
222,25
222,25
222,26
222,26
125,14
131,90
154,73
222,26
222,26
295,33
295,33
213,61
213,61
335,02
510,28
547,76
547,76
0,01
6,77
20,18
0,01
0,01
73,08
73,08
65,45
65,45
112,77
288,03
325,50
325,50
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
25,03
25,03
26,91
44,45
44,45
44,45
44,45
44,45
44,45
44,45
44,45
44,45
44,45
0,00
1,35
4,04
0,00
0,00
14,62
14,62
19,64
19,64
22,55
57,61
65,10
65,10
POR GSU PRO 1X2GM
APFX
CZ
131,39
425,05
293,66
0,01
19,71
44,05
INF PLV SOL 5X500MG
ATPP
CZ
966,92
966,92 X
0,00
0,00
193,38
0,00
Kód
Název
Doplněk názvu
0048252
0053853
0053190
0032546
CLARITHROMYCIN-RATIOPHARM 500 MG
KLACID 500
KLACID SR
KLACID SR
POR TBL FLM 14X500MG
POR TBL FLM 14X500MG
POR TBL RET 14X500MG
POR TBL RET 14X500MG
-D
POR TBL RET 7X500MG
ARAT
AACJ
AACJ
AACJ
D
GB
GB
GB
399,92
399,92
399,92
399,92
AACJ
GB
INF PLV SOL 1X500MG
AABB
CZ
0155867 SUMAMED SIRUP
POR PLV SUS 1X20ML
ATPP
0155861 SUMAMED 125 MG
0014869 SUMAMED 125 MG
POR TBL FLM 6X125MG
POR TBL FLM 6X125MG
0155864 SUMAMED FORTE SIRUP
0053189 KLACID SR
J01FA09
parent.
p.o.
0143122 ZETAMAC 2 G
parent.
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
A ATB
Azithromycin
AZITROMYCIN MYLAN 500 MG
APO-AZITHROMYCIN 500 MG
AZIBIOT 500 MG
ZITROCIN 500 MG TBL
ZITROCIN 500 MG TBL
SUMAMED 500 MG
SUMAMED 500 MG
SUMAMED STD
SUMAMED STD
AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG
AZITROX 500
AZITHROMYCIN ACTAVIS 500 MG
AZITHROMYCIN ACTAVIS 500 MG
J01FA10
ZEM
Klarithromycin
0137499 KLACID I.V.
J01FA10
DRZ
X
X
X
X
X
X
X
Azithromycin
0155862 SUMAMED 500 MG INFUZE
A ATB
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 146 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplatek
za balení
ZAP1
713,67
232,40
0,00
38,50
18,59
77,01
94,17
17,16
0,00
38,51
8,58
139,02
139,02
0,00
0,00
34,76
0,00
U ATB
U ATB
82,92
829,51
98,53
1 219,50
15,61
389,99
0,00
0,00
497,42
497,70
93,64
233,99
CZ
SLO
U ATB
U ATB
117,96
1 512,58
117,96
1 822,94
0,00
310,36
0,00
0,00
353,92
453,78
0,00
93,11
APFX
APFX
CZ
CZ
U ATB
U ATB
79,59
680,67
79,59
784,11
0,00
103,44
0,00
0,00
159,18
453,78
0,00
68,96
POR CPS DUR
16X500MG
ALEK
SLO
135,90
135,90 Y
0,00
0,00
33,98
0,00
INJ SOL 10X2ML/600MG
ALEK
SLO
210,36
218,84
8,48
0,00
63,11
2,54
INJ PLV SOL 10X1GM
B
P
488,55
488,55
0,00
0,00
48,86
0,00
INH SOL 56X300MG/4ML
INH SOL 56X300MG/4ML
INH SOL 56X300MG/5ML
INH PLV CPS DUR
224X28MG+5INH
ACQV
ACQV
ANAI
ANEH
A
A
CZ
GB
P
P
P
P
47 692,50
47 692,50
48 478,10
48 478,11
47 692,50
47 692,50
48 535,37
66 957,85
0,00
0,00
57,27
18 479,74
0,00
0,00
0,00
0,00
1 703,30
1 703,30
1 731,36
1 731,36
0,00
0,00
2,05
659,99
DRM SPO 1X130MG
DRM SPO 1X130MG
AEUS
AEUS
GB
GB
A
A
2 454,84
2 454,84
2 454,84
2 454,84
0,00
0,00
0,00
0,00
2 454,84
2 454,84
0,00
0,00
INJ SOL 10X2ML/80MG
INJ SOL 10X2ML/40MG
ALEK
ALEK
SLO
SLO
A ATB
A ATB
96,97
48,49
96,97
85,00
0,00
36,51
0,00
0,00
29,09
29,09
0,00
21,91
Doplněk názvu
DRZ
POR CPS DUR
100X150MG
POR CPS DUR
16X150MG
APFX
CZ
481,27
APFX
CZ
POR CPS DUR
16X300MG
APFX
CZ
0004234 DALACIN C
0097878 KLIMICIN
INJ SOL 1X2ML/300MG
INJ SOL 10X2ML/300MG
APFX
ALEK
CZ
SLO
0008807 DALACIN C
0064630 KLIMICIN
INJ SOL 1X4ML/600MG
INJ SOL 10X4ML/600MG
APFX
ALEK
0008808 DALACIN C
0098212 DALACIN C
INJ SOL 1X6ML/900MG
INJ SOL 3X6ML/900MG
J01FF01
p.o.
0107135 DALACIN C 150 MG
0100339 DALACIN C 300 MG
J01FF02
parent.
p.o.
parent.
parent.
J01GB01
inhal.
lok.
parent.
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
U ATB
A PNE, INF
E
Tobramycin
Gentamicin
0144328 GARAMYCIN SCHWAMM
0055680 GARAMYCIN SCHWAMM
J01GB03
DNC
Streptomycin
BRAMITOB
BRAMITOB
TOBI 300 MG/5 ML NEBULISER SOLUTION
TOBI PODHALER 28 MG
J01GB03
MFC
Linkomycin
0125223 STREPTO-FATOL
0187021
0102571
0017984
0168397
UHR1
Linkomycin
0097565 NELOREN
J01GA01
IND1
Klindamycin
0091997 NELOREN
J01FF02
LIM1 OME1
Klindamycin
0091193 DALACIN C 150 MG
J01FF01
ZEM
Gentamicin
0096414 GENTAMICIN LEK 80 MG/2 ML
0096413 GENTAMICIN LEK 40 MG/2 ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 147 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
J01GB06
Doplněk názvu
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Amikacin
0141836 AMIKACIN B. BRAUN 5 MG/ML
0003952 AMIKIN 500 MG
INF SOL 10X100ML
INJ SOL 1X2ML/500MG
ABMM
ABMS
D
CZ
A ATB
A ATB
832,97
83,30
1 192,55
191,60
359,58
108,30
0,00
0,00
187,42
187,44
80,91
243,70
0011785 AMIKIN 1 G
0141838 AMIKACIN B.BRAUN 10 MG/ML
INJ SOL 1X4ML/1GM
INF SOL 10X100ML
ABMS
ABMM
CZ
D
A ATB
A ATB
84,08
1 666,07
84,08
2 207,25
0,00
541,18
0,00
0,00
94,59
187,43
0,00
60,88
POR TBL FLM 10X200MG
POR TBL FLM 10X200MG
POR TBL FLM 10X200MG
ASFK
ARXY
AZNP
CZ
GB
CZ
69,86
69,86
69,86
115,07
120,15
167,68
45,21
50,29
97,82
45,22
45,22
45,22
13,97
13,97
13,97
9,04
10,06
19,56
INF SOL 1X100ML/200MG
AZNP
CZ
116,00
312,04
196,04
0,00
232,00
392,08
J01MA01
p.o.
Ofloxacin
0054391 TAROFLOX 200
0017412 ZANOCIN 200 MG
0055636 OFLOXIN 200
J01MA01
parent.
Ofloxacin
0066137 OFLOXIN INF
J01MA02
p.o.
A ATB
Ciprofloxacin
0015654
0015653
0087104
0087105
0094453
0053201
CIPLOX 250
CIPLOX 250
CIFLOXINAL
CIFLOXINAL
CIPRINOL 250
CIPHIN 250
POR TBL FLM 50X250MG
POR TBL FLM 10X250MG
POR TBL FLM 10X250MG
POR TBL FLM 20X250MG
POR TBL FLM 10X250MG
POR TBL FLM 10X250MG
ACIW
ACIW
APMP
APMP
AKRK
AZEH
GB
GB
CZ
CZ
SLO
SK
261,97
52,39
52,40
104,79
52,40
52,40
261,97
52,39
58,47
117,30
95,07
97,85
0,00
0,00
6,07
12,51
42,67
45,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,96
20,96
20,96
20,96
20,96
20,96
0,00
0,00
2,43
2,50
17,07
18,18
0108607
0015659
0015658
0108606
0096039
0053202
CIFLOXINAL 500 MG
CIPLOX 500
CIPLOX 500
CIFLOXINAL 500 MG
CIPRINOL 500
CIPHIN 500
POR TBL FLM 20X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM 10X500MG
POR TBL FLM 10X500MG
POR TBL FLM 10X500MG
POR TBL FLM 10X500MG
APMP
ACIW
ACIW
APMP
AKRK
AZEH
CZ
GB
GB
CZ
SLO
SK
102,88
349,29
69,86
69,86
69,86
69,86
151,96
409,05
81,89
83,47
115,14
215,29
49,08
59,76
12,03
13,61
45,28
145,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,29
13,97
13,97
13,97
13,97
13,97
4,91
2,39
2,41
2,72
9,06
29,09
0096040 CIPRINOL 100 MG/10 ML
INF CNC SOL
5X10ML/100MG
AKRK
SLO
A ATB
205,33
205,33
0,00
0,00
328,53
0,00
0125255 CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML
INFUZNÍ ROZTOK
0059830 CIPRINOL 200 MG/100 ML
0053922 CIPHIN PRO INFUSIONE 200 MG/100 ML
INF SOL
10X200MG/100ML
INF SOL 1X100ML/200MG
INF SOL 1X100ML/200MG
AFRK
CZ
A ATB
580,04
933,80
353,76
0,00
232,02
141,50
AKRK
AZEH
SLO
SK
A ATB
A ATB
58,01
58,01
99,46
1 074,04
41,45
1 016,03
0,00
0,00
232,04
232,04
165,80
4 064,12
0125249 CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML
INFUZNÍ ROZTOK
INF SOL
10X400MG/200ML
AFRK
CZ
A ATB
1 160,06
1 639,68
479,62
0,00
232,01
95,92
J01MA02
parent.
Úhrada
EKV2
Ciprofloxacin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 148 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
J01MA03
Doplněk názvu
p.o.
parent.
J01MA06
p.o.
p.o.
parent.
p.o.
parent.
L ATB
INF SOL 10X5ML
ALEK
SLO
A ATB
POR TBL FLM 14X400MG
POR TBL FLM 20X400MG
POR TBL FLM 30X400MG
POR TBL FLM
100X400MG
AMOE
AKRK
AMOE
AMOE
CY
SLO
CY
CY
L
L
L
L
POR TBL FLM 10X500
AGNS
INF SOL 1X100ML
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
69,86
167,18
97,32
97,32
13,97
19,46
217,01
851,76
634,75
0,00
43,40
126,95
ATB
ATB
ATB
ATB
55,43
106,71
179,23
607,94
55,43
106,71
179,23
805,12
0,00
0,00
0,00
197,18
0,00
0,00
0,00
0,00
7,92
10,67
11,95
12,16
0,00
0,00
0,00
3,94
GB
L ATB
95,68
20,18
20,18
9,57
2,02
ASFK
CZ
U ATB
467,76
1 067,20
599,44
0,00
233,88
299,72
POR TBL FLM 5X400MG
POR TBL FLM 5X400MG
ABZB
ABZB
D
D
497,81
497,81
516,62
516,62
18,81
18,81
18,81
18,81
99,56
99,56
3,76
3,76
P
115,86 X
Moxifloxacin
0154165 AVELOX
0064820 AVELOX
J01XA01
SLO
MFC
Levofloxacin
0047064 TAVANIC I.V.
J01MA14
ALEK
UHR1
Levofloxacin
0126520 LEVOFLOXACIN MYLAN 500 MG
J01MA12
POR TBL FLM 10X400MG
IND1
Norfloxacin
GYRABLOCK 400
NOLICIN
GYRABLOCK 400
GYRABLOCK 400
J01MA12
LIM1 OME1
Pefloxacin
0094155 ABAKTAL 400 MG/5 ML
0067015
0093465
0044087
0044089
ZEM
Pefloxacin
0094156 ABAKTAL 400 MG TABLETY
J01MA03
DRZ
P
P
Vankomycin
0166265
0165449
0184312
0169571
0156260
0191325
0165448
0092289
0156258
0001619
VANCOMYCIN MYLAN 500 MG
VANCOMYCIN PHARMASWISS 500 MG
VANCOMYCIN ACTAVIS 500 MG
VANCOMYCIN NUCLEUS 500 MG
VANKOMYCIN NRIM 500 MG
VANKOMYCIN PFIZER 500 MG
VANCOMYCIN PHARMASWISS 500 MG
EDICIN 0,5 G
VANCOMYCIN KABI 500 MG
VANCOCIN CP 500 MG
INF PLV SOL 1X500MG
INF PLV SOL 10X500MG
INF PLV CSL 1X500MG
INF PLV CSL 1X500MG
INF PLV CSL 1X500MG
INF PLV CSL 1X500MG
INF PLV SOL 1X500MG
INJ PLV SOL 1X500MG
INF PLV SOL 1X500MG
INF PLV SOL 1X500MG
AMYS
APVP
AACK
ZACK
APFX
ZPFX
APVP
ALEK
AFRK
AELR
F
CZ
IS
IS
CZ
CZ
CZ
SLO
CZ
CZ
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ATB
ATB
ATB
ATB
ATB
ATB
ATB
ATB
ATB
ATB
156,55
1 637,07
218,99
218,99
272,67
272,67
272,68
293,08
316,95
329,41
204,47
1 637,07
290,06
290,06
285,19
285,19
285,19
419,18
397,11
390,32
47,92
0,00
71,07
71,07
12,52
12,52
12,51
126,10
80,16
60,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626,20
654,83
875,96
875,96
1 090,68
1 090,68
1 090,72
1 172,32
1 267,80
1 317,64
191,68
0,00
284,28
284,28
50,08
50,08
50,04
504,40
320,64
243,64
0166269
0184310
0169573
0165451
0092290
0165450
VANCOMYCIN MYLAN 1000 MG
VANCOMYCIN ACTAVIS 1000 MG
VANCOMYCIN NUCLEUS 1 G
VANCOMYCIN PHARMASWISS 1000 MG
EDICIN 1 G
VANCOMYCIN PHARMASWISS 1000 MG
INF PLV SOL 1X1GM
INF PLV CSL 1X1G
INF PLV CSL 1X1G
INF PLV SOL 10X1000MG
INJ PLV SOL 1X1GM
INF PLV SOL 1X1000MG
AMYS
AACK
ZACK
APVP
ALEK
ZPVP
F
IS
IS
CZ
SLO
CZ
A
A
A
A
A
A
ATB
ATB
ATB
ATB
ATB
ATB
279,34
342,52
342,52
4 948,92
504,45
545,36
362,66
449,25
449,25
4 948,92
719,91
556,86
83,32
106,73
106,73
0,00
215,46
11,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558,68
685,04
685,04
989,78
1 008,90
1 090,72
166,64
213,46
213,46
0,00
430,92
23,00
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 149 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0156261 VANKOMYCIN NRIM 1000 MG
0191326 VANKOMYCIN PFIZER 1000 MG
0156259 VANCOMYCIN KABI 1000 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INF PLV CSL 1X1GM
INF PLV CSL 1X1GM
INF PLV SOL 1X1GM
APFX
APFX
AFRK
CZ
CZ
CZ
A ATB
A ATB
A ATB
545,36
545,36
633,91
556,86
556,86
720,05
11,50
11,50
86,14
0,00
0,00
0,00
1 090,72
1 090,72
1 267,82
23,00
23,00
172,28
INJ PSO LQF 1X400MG
INJ PSO LQF 1X400MG
INJ PSO LQF 1X200MG
ASFK
AVNE
ASFK
CZ
GR
CZ
A ATB
A ATB
A ATB
1 064,32
1 064,32
532,16
1 096,68
1 096,68
578,62
32,36
32,36
46,46
0,00
0,00
0,00
1 064,32
1 064,32
1 064,32
32,36
32,36
92,92
INJ+INF+INH PLV SOL
10X1MU
AFLD
GB
809,63
809,63
0,00
0,00
242,89
0,00
INF SOL 10X100ML
INF SOL 1X100ML/500MG
INF SOL 1X100ML/500MG
ABMM
AKRK
AZPF
D
SLO
PL
618,50
64,00
64,00
618,50
67,75
73,34
0,00
3,75
9,34
0,00
0,00
0,00
185,55
192,02
192,02
0,00
11,25
28,02
POR CPS PRO
50X100MG
A
153,52
153,52
0,00
0,00
6,14
0,00
POR TBL FLM 10X600MG
APFX
CZ
A ATB
12 139,38
13 961,18
1 821,80
0,00
2 427,88
364,36
INF SOL 10X300ML I
INF SOL
10X300ML/600MG I
INF SOL
10X300ML/600MG II
INF SOL 1X300ML/600MG
II
INF SOL 1X300ML/600MG
I
APFX
ZTPP
CZ
CZ
A ATB
A ATB
12 139,38
13 343,18
16 687,96
13 343,18
4 548,58
0,00
0,00
0,00
2 427,88
2 668,64
909,72
0,00
ZTPP
CZ
A ATB
13 343,18
13 343,18
0,00
0,00
2 668,64
0,00
ZTPP
CZ
A ATB
1 390,35
1 402,38
12,03
0,00
2 780,70
24,06
ZTPP
CZ
A ATB
1 390,35
1 402,38
12,03
0,00
2 780,70
24,06
0032141 AMPHOCIL 50 MG
INF PLV SOL 1X50MG
ACQI
CZ
A ATB
1 703,27
5 265,47
3 562,20
0,00
5 110,32
10 687,67
0014570 ABELCET
INF CNC SUS
10X20ML/100MG
INF CNC SUS
10X20ML/100MG
ATPP
CZ
A ATB
27 252,12
36 020,62
8 768,50
0,00
10 219,42
3 288,15
ATPP
CZ
A ATB
27 252,12
36 020,62
8 768,50
0,00
10 219,42
3 288,15
J01XA02
parent.
Teikoplanin
0005113 TARGOCID 400 MG
0146122 TARGOCID 400 MG
0005114 TARGOCID 200 MG
J01XB01
parent.
Kolistin
0020605 COLOMYCIN INJEKCE 1000000 IU
J01XD01
parent.
p.o.
p.o.
Linezolid
0003902 ZYVOXID 600 MG POTAHOVANÉ TABLETY
J01XX08
parent.
Linezolid
0003708 ZYVOXID 2 MG/ML INFUZNÍ ROZTOK
0160042 LINEZOLID TEVA 2 MG/ML
0160041 LINEZOLID TEVA 2 MG/ML
0160040 LINEZOLID TEVA 2 MG/ML
0160039 LINEZOLID TEVA 2 MG/ML
J02AA01
parent.
0198417 ABELCET
A
A
A
Nitrofurantoin
0154748 NITROFURANTOIN - RATIOPHARM 100 MG
J01XX08
P
Metronidazol
0011592 METRONIDAZOL B. BRAUN 5 MG/ML
0088214 EFLORAN
0097000 METRONIDAZOLE 0.5%-POLPHARMA
J01XE01
Úhrada
EKV2
Amfotericin B
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 150 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0032143 AMPHOCIL 100 MG
0032144 AMPHOCIL 100 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
A ATB
A ATB
INF PLV SOL 1X100MG
INF PLV SOL 10X100MG
ACQI
ACQI
CZ
CZ
POR TBL NOB 10X200MG
POR TBL NOB 30X200MG
AJCG
AJCG
CZ
CZ
0064940 DIFLUCAN 50 MG
POR CPS DUR 7X50MG I
APFX
CZ
0064942 DIFLUCAN 100 MG
POR CPS DUR
28X100MG I
POR CPS DUR
28X100MG
POR CPS DUR 7X100MG
POR SIR
1X100ML/500MG
POR CPS DUR
28X100MG
POR CPS DUR
28X100MG
POR CPS DUR 7X100MG
APFX
J02AB02
p.o.
p.o.
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
3 406,50
34 065,14
9 653,21
89 286,43
6 246,71
55 221,29
0,00
0,00
12 772,78
12 774,27
23 422,23
20 707,72
121,41
364,22
251,45
815,35
130,04
451,13
130,05
390,14
12,14
12,14
13,00
15,04
P
191,28
191,28
0,00
0,00
109,30
0,00
CZ
P
2 289,21
2 289,21
0,00
0,00
163,52
0,00
AZNP
CZ
P
3 127,19
4 285,26 X
1 158,07
0,00
223,37
82,72
AZNP
AZNP
CZ
CZ
P
P
782,22
603,38
1 325,07 X
932,03
542,85
328,65
0,00
0,00
223,49
241,35
155,10
131,46
AATX
NL
P
4 283,44
4 283,44
0,00
0,00
305,96
0,00
ZAUV
M
P
4 283,44
4 283,44
0,00
0,00
305,96
0,00
ZAUV
M
P
1 070,85
1 070,85
0,00
0,00
305,96
0,00
POR CPS DUR
28X100MG
APMP
CZ
P
4 283,43
4 457,79
174,36
0,00
305,96
12,45
POR CPS DUR 1X150MG
I
POR CPS DUR 1X150MG
POR CPS DUR 1X150MG
POR CPS DUR 3X150MG
APFX
CZ
P
82,52
82,52
0,00
0,00
110,03
0,00
AZNP
AGDB
ZAUV
CZ
H
M
P
P
P
120,68
120,87
374,99
120,68
120,87
374,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,91
161,16
166,66
0,00
0,00
0,00
POR CPS DUR 3X150MG
POR CPS DUR 4X150MG
POR CPS DUR 2X150MG
POR CPS DUR 1X150MG
POR CPS DUR 4X150MG
POR CPS DUR 1X150MG
AZNP
AGDB
AGDB
AATX
AATX
ZAUV
CZ
H
H
NL
NL
M
P
P
P
P
P
P
374,99
503,54
252,78
181,01
724,06
181,01
374,99
503,54
252,78
181,01
724,06
181,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166,66
167,85
168,52
241,35
241,35
241,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POR CPS DUR 4X150MG
ZAUV
M
P
724,05
724,06
0,01
0,00
241,35
0,00
POR CPS DUR 1X150MG
ACIW
GB
P
181,01
181,01
0,00
0,00
241,35
0,00
Úhrada
EKV2
Ketokonazol
0031109 NIZORAL
0054516 NIZORAL
J02AC01
IND1
Flukonazol
0066036 MYCOMAX 100
0066037 MYCOMAX 100
0066031 MYCOMAX SIR
0147900 APO-FLUCONAZOL 100 MG
0133039 FLUCONAZOL AUROBINDO 100 MG TVRDÉ
TOBOLKY
0133034 FLUCONAZOL AUROBINDO 100 MG TVRDÉ
TOBOLKY
0187665 FLUKONAZOL PMCS 100 MG
0064941 DIFLUCAN 150 MG
0066039 MYCOMAX 150
0059875 MYCOSYST 150 MG
0133049 FLUCONAZOL AUROBINDO 150 MG TVRDÉ
TOBOLKY
0047439 MYCOMAX 150
0010743 MYCOSYST 150 MG
0059876 MYCOSYST 150 MG
0147903 APO-FLUCONAZOL 150 MG
0147905 APO-FLUCONAZOL 150 MG
0133047 FLUCONAZOL AUROBINDO 150 MG TVRDÉ
TOBOLKY
0133050 FLUCONAZOL AUROBINDO 150 MG TVRDÉ
TOBOLKY
0016396 FORCAN - 150
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 151 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
J02AC01
Doplněk názvu
parent.
0164401 FLUCONAZOL KABI 2 MG/ML
0116077 FLUCONAZOL-TEVA 2 MG/ML
0064946 DIFLUCAN I.V.
0016982 FLUCONAZOL ARDEZ
0065989 MYCOMAX INF
0164407 FLUCONAZOL KABI 2 MG/ML
p.o.
0042866 SPORANOX
0050349 PROKANAZOL
0050352 PROKANAZOL
0058870 SPORANOX
0050347 PROKANAZOL
0056067 SPORANOX
parent.
p.o.
parent.
J02AC04
p.o.
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
INF SOL
20X100ML/200MG
INF SOL
10X100ML/200MG
INF SOL
10X100ML/200MG
INF SOL 1X100ML/200MG
INF SOL 1X100ML
INF SOL 100ML/200MG
ABMM
D
A ATB
P
896,54
896,54
0,00
0,00
44,83
0,00
AFRK
CZ
A ATB
P
837,23
2 568,83
1 731,60
0,00
83,72
173,16
ATPP
CZ
A ATB
P
837,23
3 440,63
2 603,40
0,00
83,72
260,34
APFX
AAZK
AZNP
CZ
CZ
CZ
A ATB
A ATB
A ATB
P
P
P
83,72
83,72
83,72
423,78
783,05
783,05
340,06
699,33
699,33
0,00
0,00
0,00
83,72
83,72
83,72
340,06
699,33
699,33
INF SOL
10X200ML/400MG
AFRK
CZ
A ATB
P
1 674,45
5 163,50
3 489,05
0,00
83,72
174,45
POR CPS DUR
28X100MG
POR CPS DUR
14X100MG
POR CPS DUR
14X100MG
POR CPS DUR
28X100MG
POR CPS DUR 4X100MG
POR CPS DUR 4X100MG
POR SOL 1X150ML
AJCG
CZ
614,78
674,16
59,38
59,38
43,91
4,24
AJCG
CZ
307,38
342,00
34,62
29,69
43,91
4,95
APMP
CZ
307,38
615,84
308,46
29,69
43,91
44,07
APMP
CZ
614,78
1 781,12
1 166,34
59,38
43,91
83,31
AJCG
APMP
AJCG
CZ
CZ
CZ
L DER, ONK,
INF, HEM
L DER, ONK,
INF, HEM
L DER, ONK,
INF, HEM
L DER, ONK,
INF, HEM
L DER, GYN
L DER, GYN
E INF, HEM,
ONK,ORL,
J10
87,83
87,83
1 499,51
126,58
248,39
1 687,14
38,75
160,56
187,63
8,48
8,48
31,81
43,92
43,92
199,93
19,38
80,28
25,02
INF CNC SOL 1X25ML
AJCG
CZ
A ATB
3 334,42
3 623,42
289,00
0,00
2 667,54
231,20
POR PLV SUS 75ML/3GM
POR TBL FLM 14X200MG
APFI
APFI
GB
GB
U ATB
U ATB
15 926,51
15 920,79
15 926,51
16 963,04
0,00
1 042,25
0,00
0,00
1 274,12
2 274,40
0,00
148,89
INF PLV SOL 1X200MG
APFI
GB
A ATB
3 502,41
3 502,41
0,00
0,00
10 508,28
0,00
POR SUS 1X105ML
AMSD
GB
U ATB
12 560,51
18 628,09
6 067,58
0,00
2 392,48
1 155,73
P
Vorikonazol
0026902 VFEND 200 MG
0025449 NOXAFIL 40 MG/ML
UHR1
Vorikonazol
0028071 VFEND 40 MG/ML
0026889 VFEND 200 MG
J02AC03
IND1
Itrakonazol
0031547 SPORANOX I.V.
J02AC03
LIM1 OME1
Itrakonazol
0058872 SPORANOX
J02AC02
ZEM
Flukonazol
0126905 FLUCONAZOLE B.BRAUN 2 MG/ML
J02AC02
DRZ
Posakonazol
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 152 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
J02AX04
Doplněk názvu
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
INF PLV CSL 1X70MG
INF PLV CSL 1X50MG
AMSD
AMSD
GB
GB
S ATB
S ATB
INF PLV SOL 1X100MG
AAEV
NL
L ATB
S
INF PLV CSL
100MG+30ML
APFI
GB
S ATB
0093921 BENEMICIN 150 MG
POR CPS DUR
100X150MG
ATZF
PL
0093922 BENEMICIN 300 MG
POR CPS DUR
100X300MG
ATZF
PL
POR CPS DUR
30X150MG
APFX
CZ
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB
250X100MG
A
POR TBL NOB
100X500MG
A
POR TBL NOB
100X400MG
ASFK
CZ
PROVIRSAN
ZOVIRAX 200 MG
HERPESIN 200
HERPESIN 200
POR TBL NOB 30X200MG
POR TBL NOB 25X200MG
POR TBL NOB 25X200MG
POR TBL NOB 25X200MG
APMP
AWCF
ATPP
ATPP
0013704 ZOVIRAX 400 MG
POR TBL NOB 70X400MG
AWCF
parent.
parent.
J04AB04
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
J05AB01
p.o.
Úhrada
EKV2
15 175,67
12 099,65
15 175,67
12 099,65
0,00
0,00
0,00
0,00
10 839,76
12 099,65
0,00
0,00
9 316,24
10 956,27
1 640,03
0,00
9 316,24
1 640,03
10 864,73
10 906,97
42,24
0,00
10 864,73
42,24
P
298,48
321,03
22,55
0,00
11,94
0,90
P
523,50
523,50
0,00
0,00
10,47
0,00
E PNE, INF
P
1 783,84
2 547,61
763,77
763,77
178,38
76,38
E PNE, INF
P
86,31
86,31
0,00
0,00
2,59
0,00
E PNE,INF
P
219,26
220,65
1,39
0,00
2,63
0,02
E PNE, INF
P
315,84
315,84
0,00
0,00
9,48
0,00
E PNE, INF
P
362,42
362,42 X
0,00
0,00
10,87
0,00
CZ
GB
CZ
CZ
82,57
244,65
275,23
275,23
82,57 Y
244,65
324,96
324,96
0,00
0,00
49,73
49,73
0,00
0,00
0,00
0,00
55,05
195,72
220,18
220,18
0,00
0,00
39,78
39,78
GB
896,51
896,51
0,00
0,00
128,07
0,00
P
10 956,27
AZNP
CZ
Ethambutol
0003023 SURAL
0054031
0013703
0084127
0155938
Doplatek
za EKV1
Pyrazinamid
0051288 PYRAZINAMID KRKA 500 MG
J04AK02
Úhrada
EKV1
Isoniazid
0003303 NIDRAZID
p.o.
ZAP1
Rifabutin
0185329 ISONID 100 MG
J04AK01
Doplatek
za balení
Rifampicin
0103068 MYCOBUTIN 150
J04AC01
DNC
Anidulafungin
0149384 ECALTA 100 MG
J04AB02
MFC
Mikafungin
0500720 MYCAMINE 100 MG
J02AX06
UHR1
Kaspofungin
0027431 CANCIDAS 70 MG
0027429 CANCIDAS 50 MG
J02AX05
IND1
Aciklovir
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 153 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0155936 HERPESIN 400
0084128 HERPESIN 400
POR TBL NOB 25X400MG
POR TBL NOB 25X400MG
ATPP
ATPP
CZ
CZ
346,79
346,79
346,79
346,79
0,00
0,00
0,00
0,00
138,72
138,72
0,00
0,00
0013705 ZOVIRAX 800 MG
POR TBL NOB 35X800MG
AWCF
GB
996,49
996,49
0,00
0,00
142,36
0,00
INF PLV SOL 10X250MG
INF PLV SOL 10X250MG
ATPP
ATPP
CZ
CZ
A ATB
A ATB
1 035,23
1 035,23
1 035,23
1 035,23
0,00
0,00
0,00
0,00
1 656,37
1 656,37
0,00
0,00
POR CPS DUR
168X200MG
POR TBL FLM
168X200MG
POR TBL FLM
168X200MG
AMSD
GB
E GIT, INF
P
11 132,15
11 132,15
0,00
0,00
331,31
0,00
ARCE
CZ
E GIT, INF
P
14 115,56
14 150,39
34,83
0,00
420,11
1,04
ZRMB
R
E GIT, INF
P
14 115,56
14 150,39
34,83
0,00
420,11
1,04
INF PLV SOL 1X500MG
ARCE
CZ
A INF, ONK,
E HEM, J10
P
927,75
968,45
40,70
0,00
927,75
40,70
POR TBL FLM 42X500MG
POR TBL FLM 42X500MG
POR TBL FLM 10X500MG
POR TBL FLM 10X500MG
POR TBL FLM 10X500MG
POR TBL FLM 42X500MG
ZGNS
AWCF
AWCF
ZPGZ
ZPGZ
APGZ
GB
GB
GB
A
A
A
P
P
P
P
P
P
730,47
1 302,70
332,45
355,24
355,24
1 492,11
730,47
1 302,70
332,45
738,46
738,46
2 459,22
0,00
0,00
0,00
383,22
383,22
967,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,35
186,10
199,47
213,14
213,14
213,16
0,00
0,00
0,00
229,93
229,93
138,16
INF CNC SOL 1X5ML
AGSA
GB
S
P
15 140,01
16 339,08
1 199,07
0,00
1 090,08
86,33
POR TBL FLM 60X450MG
ARCE
CZ
E INF, ONK,
HEM, J10
P
34 140,99
34 548,25
407,26
407,26
1 138,03
13,58
POR TBL NOB 7X125MG
BBCE
D
P
1 492,11
2 159,35
667,24
667,25
213,16
95,32
POR CPS DUR
180X400MG
BMSD
GB
P
6 982,77
6 982,77
0,00
0,00
232,76
0,00
J05AB01
parent.
Aciklovir
0093260 HERPESIN 250
0155939 HERPESIN 250
J05AB04
p.o.
Ribavirin
0027256 REBETOL 200 MG
0112567 COPEGUS 200 MG
0198995 COPEGUS 200 MG
J05AB06
parent.
Ganciklovir
0016547 CYMEVENE
J05AB11
0124231
0047467
0047465
0151920
0151908
0151915
p.o.
Valaciklovir
VALACICLOVIR MYLAN 500 MG
VALTREX 500 MG
VALTREX 500 MG
VALACICLOVIR +PHARMA 500 MG
VALACICLOVIR +PHARMA 500 MG
VALACICLOVIR +PHARMA 500 MG
J05AB12
parent.
Cidofovir
0500875 VISTIDE
J05AB14
p.o.
Valganciklovir
0097249 VALCYTE 450 MG
J05AB15
p.o.
Brivudin
0016508 ZOSTEVIR
J05AE02
p.o.
0028038 CRIXIVAN 400
Úhrada
EKV2
Indinavir
S
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 154 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
J05AE03
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Ritonavir
0026760 NORVIR 100 MG
POR CPS MOL
336X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
AAVJ
GB
S
P
7 875,43
8 914,42
1 038,99
0,00
46,88
6,18
AAVJ
GB
S
P
703,16
839,26
136,10
0,00
46,88
9,07
POR TBL FLM 60X700MG
AVVB
GB
S
P
8 860,95
9 594,10
733,15
0,00
295,37
24,44
POR CPS DUR
30X300MG
POR CPS DUR
30X300MG
ABQU
GB
S
P
11 140,86
11 140,86
0,00
0,00
371,36
0,00
ABQU
GB
S
P
11 140,86
11 140,86
0,00
0,00
371,36
0,00
POR TBL FLM 60X400MG
POR TBL FLM 60X600MG
AJAI
AJAI
B
B
S
S
P
P
11 237,48
16 465,48
11 993,37
17 468,13
755,89
1 002,65
0,00
0,00
374,58
548,85
25,20
33,42
POR TBL FLM 168(4X42)
X375MG
ZJAI
B
W GIT, INF
P
243 998,90
249 664,79
5 665,89
5 665,89
8 714,25
202,35
POR CPS DUR 336(4X84)
X200MG
AMSD
GB
W GIT,INF
P
87 212,82
0,00
0,00
3 114,74
0,00
0020644 RETROVIR
POR SIR 200ML
50MG/5ML
AVVB
GB
S
P
561,45
740,11
178,66
0,00
168,44
53,60
0021034 RETROVIR 250
POR CPS DUR
40X250MG
POR CPS DUR
40X250MG
AVVB
GB
S
P
3 156,32
3 621,86
465,54
0,00
189,38
27,93
AVVB
GB
S
P
3 156,32
3 621,86
465,54
0,00
189,38
27,93
0027035 ZEFFIX 100 MG
0027036 ZEFFIX 100 MG
POR TBL FLM 28X100MG
POR TBL FLM 84X100MG
AGLA
AGLA
GB
GB
E INF, GIT
E INF, GIT
P
P
1 743,74
5 300,22
1 743,74
5 300,22
0,00
0,00
0,00
0,00
62,28
63,10
0,00
0,00
0026521 EPIVIR 10 MG/ML
POR SOL 1X240ML
AVVB
GB
S
P
1 098,14
1 098,14
0,00
0,00
137,27
0,00
0026520 EPIVIR 300 MG
0026519 EPIVIR 300 MG
POR TBL FLM 30X300MG
POR TBL FLM 30X300MG
AVVB
AVVB
GB
GB
S
S
P
P
4 748,90
4 748,90
4 748,90
4 748,90
0,00
0,00
0,00
0,00
158,30
158,30
0,00
0,00
0167417 NORVIR 100 MG
J05AE07
p.o.
Fosamprenavir
0028195 TELZIR 700 MG
J05AE08
p.o.
Atazanavir
0029434 REYATAZ 300 MG
0029433 REYATAZ 300 MG
J05AE10
p.o.
Darunavir
0500529 PREZISTA 400 MG
0500530 PREZISTA 600 MG
J05AE11
p.o.
Telaprevir
0168506 INCIVO 375 MG
J05AE12
p.o.
Boceprevir
0185107 VICTRELIS 200 MG
J05AF01
p.o.
p.o.
87 212,82 X
Zidovudin
0180429 RETROVIR 250 MG
J05AF05
Úhrada
EKV2
Lamivudin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 155 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
J05AF06
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
inhal.
p.o.
660,33
660,33
269,43
22,01
P
12 694,84
12 694,84
0,00
0,00
423,16
0,00
S
P
5 070,90
5 070,90
0,00
0,00
169,03
0,00
GB
E INF, GIT
P
12 122,69
12 122,69
0,00
0,00
404,09
0,00
ABQU
GB
E INF, GIT
P
13 027,53
13 027,53
0,00
0,00
434,25
0,00
POR TBL FLM 30X600MG
AMSD
GB
S
P
5 517,06
0,00
0,00
183,90
0,00
POR TBL NOB 60X200MG
POR TBL NOB
120X100MG
ZJAI
AJAI
B
B
S
S
P
P
11 681,55
11 821,48
12 587,90
11 821,48
906,35
0,00
0,00
0,00
389,39
394,05
30,21
0,00
INH PLV DOS 5X4DÁV
AGLA
GB
P
501,28
502,51
1,23
1,23
100,26
0,25
POR CPS DUR 10X75MG
ARRG
GB
P
501,28
554,69
53,41
0,00
100,26
10,68
p.o.
POR TBL FLM 60
ZMYS
F
S
P
5 607,19
6 632,15
1 024,96
0,00
186,91
34,17
POR TBL FLM 60
ZMYS
F
S
P
5 607,19
6 632,15
1 024,96
0,00
186,91
34,17
POR TBL FLM 60
AVVB
GB
S
P
5 607,19
8 556,06
2 948,87
0,00
186,91
98,30
p.o.
AVVB
GB
P
11 470,31
11 470,31
0,00
0,00
382,34
0,00
POR TBL FLM 30X245MG
AGSA
GB
P
POR TBL NOB 30X10MG
AGSA
GB
E INF, GIT
POR CPS DUR
30X200MG
AGSA
GB
POR TBL FLM
30X1X0.5MG
POR TBL FLM 30X1X1MG
ABQU
5 517,06 X
Zidovudin a lamivudin
0170505 LAMIVUDIN/ZIDOVUDIN MYLAN 150
MG/300 MG
0170508 LAMIVUDIN/ZIDOVUDIN MYLAN 150
MG/300 MG
0027442 COMBIVIR
0028383 KIVEXA
6 149,66
Oseltamivir
0027698 TAMIFLU 75 MG
J05AR02
8 743,34
P
Úhrada
EKV2
Zanamivir
0059862 RELENZA
J05AR01
8 083,01
S
Doplatek
za EKV1
Etravirin
0168729 INTELENCE 200 MG
0500227 INTELENCE 100 MG
J05AH02
19,36
GB
DNC
Efavirenz
0027687 STOCRIN 600 MG
J05AH01
204,99
MFC
Entekavir
0027173 BARACLUDE 1 MG
J05AG04
0,00
UHR1
Emtricitabin
0027174 BARACLUDE 0,5 MG
J05AG03
580,79
AVVB
IND1
Adefovir dipivoxil
0026638 EMTRIVA 200 MG
J05AF10
6 730,45
LIM1 OME1
Tenofovir disoproxil
0025554 HEPSERA
J05AF09
Úhrada
EKV1
ZEM
POR TBL FLM 60X300MG
0026960 VIREAD 245 MG
J05AF08
ZAP1
DRZ
Abakavir
0026863 ZIAGEN
J05AF07
Doplatek
za balení
Doplněk názvu
Lamivudin a abakavir
POR TBL FLM 30
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 156 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
J05AR03
Doplněk názvu
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
parent.
parent.
J06BA01
parent.
GB
POR TBL NOB
100X500MG
POR TBL NOB 50X500MG
AEWI
J06BA02
parent.
Doplatek
za EKV1
P
13 965,07
13 965,07
0,00
0,00
465,50
0,00
P
14 329,38
14 329,38
0,00
0,00
477,65
0,00
S
P
11 062,00
11 062,00
0,00
0,00
368,73
0,00
SK
E ALG
P
1 021,90
1 021,90
0,00
0,00
76,64
0,00
AEWI
SK
E ALG
P
510,95
534,44
23,49
0,00
76,64
3,52
INJ PSO LQF
60X90MG/ML+ST
ARRG
GB
S
P
37 695,41
39 393,41
1 698,00
0,00
1 256,51
56,60
POR TBL FLM 60X400MG
AMSD
GB
S
P
20 124,63
20 691,60
566,97
0,00
670,82
18,90
POR TBL FLM 60X300MG
AVVB
GB
S
P
18 994,28
20 022,55
1 028,27
0,00
633,14
34,28
K
1 982,42
1 982,42
0,00
0,00
1 982,42
0,00
K
1 497,31
1 497,31
0,00
0,00
1 497,31
0,00
INJ 1X5ML/500UT
B
INJ SOL 1X5ML/2KU
ASFO
F
Imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární aplikaci
INJ SOL 1X2ML/320MG
A
AGFO E
INJ SOL 1X5ML/800MG
GFO
E
A
A
INJ SOL 1X10ML
E ALG, HEM
ABXG A
INJ SOL 1X10ML
AOCZ GB E ALG, HEM
INJ SOL 1X5ML
E ALG, HEM
ACGM D
INJ SOL 1X5ML
E ALG, HEM
ABXG A
INJ SOL 1X10ML
CGM
D
E ALG, HEM
A
P
P
P
P
P
P
P
229,11
1 423,44
2 226,17
2 410,75
1 462,76
1 170,21
2 925,53
229,11
1 423,44
2 226,17
2 410,75
1 659,38
1 182,37
3 223,29
0,00
0,00
0,00
0,00
196,62
12,16
297,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388,78
966,16
1 409,86
1 480,53
1 482,18
1 482,22
1 482,26
0,00
0,00
0,00
0,00
199,23
15,40
150,86
Imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární aplikaci
INF SOL 1X200ML/20GM
AOCZ GB A ALG, HEM,
P
25 993,91
25 993,91
0,00
0,00
1 390,67
0,00
IGAMPLIA 160 MG/ML
IGAMPLIA 160 MG/ML
SUBCUVIA
GAMMANORM 165 MG/ML
HIZENTRA
SUBCUVIA
HIZENTRA
0147815 OCTAGAM 10 %
Úhrada
EKV1
Úhrada
EKV2
Sérum proti vzteklině
0100162 FAVIRAB
0119925
0119926
0019188
0125003
0168209
0019186
0168212
AAVJ
ZAP1
Sérum proti hadímu jedu
0013790 VIPER VENOM ANTITOXIN
J06AA06
POR TBL FLM 1X120
Doplatek
za balení
Maravirok
0029219 CELSENTRI 300 MG
J06AA03
GB
DNC
Raltegravir
0029951 ISENTRESS 400 MG
J05AX09
AVVB
MFC
Enfuvirtid
0025581 FUZEON
J05AX08
S
UHR1
Methisoprinol
0107676 ISOPRINOSINE
parent.
GB
IND1
Lopinavir a ritonavir
0162748 ISOPRINOSINE
J05AX07
AGSA
POR TBL FLM 1X30
POR TBL FLM 60
0027170 KALETRA 200 MG/50 MG
J05AX05
LIM1 OME1
Zidovudin, lamivudin a abacavir
0167657 TRIZIVIR
J05AR10
ZEM
Tenofovir-disoproxyl a emtricitabin
0028410 TRUVADA 200 MG/245 MG
J05AR04
DRZ
E NEU
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 157 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
0029465 PRIVIGEN 100 MG/ML
INF SOL 1X200ML/20GM
ACGM
D
0147814 OCTAGAM 10 %
INF SOL 1X100ML/10GM
AOCZ
GB
0029464 PRIVIGEN 100 MG/ML
INF SOL 1X100ML/10GM
ACGM
D
0029463 PRIVIGEN 100 MG/ML
INF SOL 1X50ML/5GM
ACGM
D
0147813 OCTAGAM 10 %
INF SOL 1X50ML/5GM
AOCZ
GB
0026039 KIOVIG 100MG/ML
INF SOL 1X1GM/10ML
ABXG
A
0147812 OCTAGAM 10 %
INF SOL 1X20ML/2GM
AOCZ
GB
0085513 FLEBOGAMMA 5%
INF SOL 1X10ML/0.5GM
AGFO
E
0017376 GAMMAGARD S/D
INF PSO LQF 10GM+SOL
ABXT
CZ
0026043 KIOVIG 100MG/ML
INF SOL 1X20GM/200ML
ABXG
A
0017377 GAMMAGARD S/D
INF PSO LQF 5GM+SOL
ABXT
CZ
0029980 FLEBOGAMMA DIF 50 MG/ML
INF SOL 1X200ML
AGFO
E
0085516 FLEBOGAMMA 5%
INF SOL 1X200ML/10GM
AGFO
E
0026042 KIOVIG 100MG/ML
INF SOL 1X10GM/100ML
ABXG
A
0026041 KIOVIG 100MG/ML
INF SOL 1X5GM/50ML
ABXG
A
0029979 FLEBOGAMMA DIF 50 MG/ML
INF SOL 1X100ML
AGFO
E
0085515 FLEBOGAMMA 5%
INF SOL 1X100ML/5GM
AGFO
E
0167962 FLEBOGAMMA DIF 100 MG/ML
INF SOL 1X200ML
AGFO
E
0167961 FLEBOGAMMA DIF 100 MG/ML
INF SOL 1X100ML
ZGFO
E
0167960 FLEBOGAMMA DIF 100 MG/ML
INF SOL 1X50ML
AGFO
E
0167646 KIOVIG 100MG/ML
INF SOL 1X30GM/300ML
ABXG
A
0149199 PRIVIGEN 100 MG/ML
INF SOL 1X25ML/2.5GM
ACGM
D
ALG, HEM,
NEU
ALG, HEM,
NEU
ALG, HEM,
NEU
ALG, HEM,
NEU
ALG, HEM,
NEU
ALG, HEM,
NEU
ALG, HEM,
NEU
ALG, HEM,
NEU
ALG,HEM,
NEU
ALG, HEM,
NEU
ALG, HEM,
NEU
ALG,HEM,NE
U
ALG, HEM,
NEU
ALG, HEM,
NEU
ALG, HEM,
NEU
ALG,HEM,NE
U
ALG, HEM,
NEU
ALG,HEM,NE
U
ALG,HEM,NE
U
ALG,HEM,NE
U
ALG, HEM,
NEU
ALG, HEM,
NEU
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
P
25 993,87
25 993,87
0,00
0,00
1 390,67
0,00
P
13 432,82
13 432,82
0,00
0,00
1 437,31
0,00
P
13 432,79
13 432,79
0,00
0,00
1 437,31
0,00
P
7 025,57
7 025,57
0,00
0,00
1 503,47
0,00
P
7 043,06
7 043,06
0,00
0,00
1 507,21
0,00
P
1 428,64
1 550,73
122,09
0,00
1 528,61
130,63
P
2 857,27
3 137,10
279,83
0,00
1 528,61
149,71
P
714,32
804,22
89,90
0,00
1 528,61
192,38
P
14 286,35
14 286,41
0,06
0,00
1 528,64
0,01
P
28 572,71
28 580,27
7,56
0,00
1 528,64
0,40
P
7 143,18
7 296,11
152,93
0,00
1 528,64
32,73
P
14 286,35
14 844,15
557,80
0,00
1 528,64
59,68
P
14 286,35
14 864,90
578,55
0,00
1 528,64
61,90
P
14 286,35
15 115,80
829,45
0,00
1 528,64
88,75
P
7 143,18
7 683,88
540,70
0,00
1 528,64
115,71
P
7 143,18
7 755,24
612,06
0,00
1 528,64
130,98
P
7 143,18
7 772,85
629,67
0,00
1 528,64
134,75
P
28 572,71
33 209,35
4 636,64
0,00
1 528,64
248,06
P
14 286,35
17 025,19
2 738,84
0,00
1 528,64
293,06
P
7 143,17
9 873,58
2 730,41
0,00
1 528,64
584,31
P
42 859,30
51 659,18
8 799,88
0,00
1 528,65
313,86
P
3 571,59
3 615,09
43,50
0,00
1 528,67
18,62
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 158 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
0017378 GAMMAGARD S/D
INF PSO LQF 2.5GM+SOL
ABXT
CZ
0026040 KIOVIG 100MG/ML
INF SOL 1X2.5GM/25ML
ABXG
A
0029978 FLEBOGAMMA DIF 50 MG/ML
INF SOL 1X50ML
AGFO
E
0085514 FLEBOGAMMA 5%
INF SOL 1X50ML/2.5GM
AGFO
E
0012693 OCTAGAM
INF SOL 1X200ML
AOCZ
GB
0012692 OCTAGAM
INF SOL 1X100ML
AOCZ
GB
0012691 OCTAGAM
INF SOL 1X50ML
AOCZ
GB
J06BB01
parent.
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
ALG, HEM,
NEU
ALG, HEM,
NEU
ALG,HEM,NE
U
ALG, HEM,
NEU
ALG, HEM
P
3 571,59
3 948,35
376,76
0,00
1 528,67
161,26
P
3 571,59
3 989,91
418,32
0,00
1 528,67
179,04
P
3 571,59
4 012,65
441,06
0,00
1 528,67
188,78
P
3 571,59
4 016,38
444,79
0,00
1 528,67
190,37
P
14 300,34
17 553,38
3 253,04
0,00
1 530,14
348,08
ALG, HEM
P
7 150,18
9 318,91
2 168,73
0,00
1 530,14
464,11
ALG, HEM
P
3 575,09
5 254,61
1 679,52
0,00
1 530,17
718,85
Anti-D (Rh) imunoglobulin
0088353 RHESONATIV 625 IU/ML
INJ SOL 1X1ML
AOCZ
GB
A
573,36
716,48
143,12
0,00
1 146,72
286,24
0057573 PARTOBULIN SDF
0088354 RHESONATIV 625 IU/ML
INJ SOL 1X1ML
INJ SOL 1X2ML
ABXG
AOCZ
A
GB
A
A
1 146,71
1 146,71
1 181,94
1 255,93
35,23
109,22
0,00
0,00
1 146,71
1 146,71
35,23
109,22
0015003 IGAMAD 1500 I.U.
0113403 RHOPHYLAC 300 MIKROGRAMŮ/2 ML,
INJEKČNÍ ROZTOK V PŘEDPL INJ
STŘÍKAČCE
INJ SOL 1X2ML/300RG
INJ SOL 1X2ML/300MCG
AGFO
ACGM
E
D
A
A
1 376,05
1 376,05
1 376,05
1 465,18
0,00
89,13
0,00
0,00
1 146,71
1 146,71
0,00
74,28
ABXG
AGFO
A
E
B
B
131,55
240,00
131,55
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131,55
240,00
0,00
0,00
INJ SOL 1X0.5ML/100UT
AGFO
E
K
484,38
484,38
0,00
0,00
484,38
0,00
INF SOL 1X2ML/100UT
INJ SOL 1X3ML/600UT
ABTP
AGFO
D
E
K
K
2 211,70
2 634,76
2 211,70
2 634,76
0,00
0,00
0,00
0,00
2 211,70
2 634,76
0,00
0,00
INF SOL 1X10ML/500UT
INF SOL 1X40ML/2KU
ABTP
ABTP
D
D
K
K
10 272,98
38 224,72
10 272,98
38 224,72
0,00
0,00
0,00
0,00
10 272,98
38 224,72
0,00
0,00
0027635 SYNAGIS 50 MG
INJ PSO LQF 1X50MG
AAVJ
GB
S
P
10 273,81
14 742,50
4 468,69
0,00
3 082,17
1 340,62
0027636 SYNAGIS 100 MG
INJ PSO LQF 1X100MG
AAVJ
GB
S
P
20 547,62
23 015,08
2 467,46
0,00
3 082,13
370,12
J06BB02
parent.
Imunoglobulin proti tetanu
0083607 TETABULIN S/D
0057804 PASTEURISED HUMAN ANTITETANUS
IMMUNOGLOBULIN GRIFOLS
J06BB04
parent.
parent.
INJ SOL 1X1ML/250UT+S
INJ SOL 1X1ML/250UTSTR
Imunoglobulin proti hepatitidě B
0048851 PASTEURISED HUMAN ANTIHEPATITIS B
IMMUNOGLOBULIN GRIFOLS
0107854 NEOHEPATECT
0057419 PASTEURISED HUMAN ANTIHEPATITIS B
IMMUNOGLOBULIN GRIFOLS
0097559 NEOHEPATECT
0097560 NEOHEPATECT
J06BB16
Úhrada
EKV2
Palivizumab
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 159 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
J07AG01
Doplněk názvu
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Haemophilus influenzae b, purifikovaný antigen konjugovaný
INJ PSO LQF 1DÁV+ST
A
AGAG B
P
271,00
372,97
101,97
0,00
813,08
305,94
Meningococcus C, purif. polysacharidový antigen konjugovaný
INJ SUS 1X0.5ML
A
ABXG A
INJ PSU LQF
A
ANTS I
P
P
665,04
665,04
890,44
990,68
225,40
325,64
0,00
0,00
665,04
665,04
225,40
325,64
Pneumococcus, purifikované polysacharidové antigeny konjugované
INJ SUS 1X0.5ML+SJ
A
AWYV B
INJ SUS 1X0.5MLSTŘ+J
WYV
B
A
A
1 044,08
1 044,08
1 592,05
1 658,71
547,97
614,63
0,00
0,00
1 044,08
1 044,08
547,97
614,63
0149034 SYNFLORIX
Pneumococcus purif.polysach.antigeny a Haemoph.infl.,konjug.vak.
INJ SUS 1X0.5ML STŘ+J AGAG B
A
1 044,08
1 044,08 X
0,00
0,00
1 044,08
0,00
J07AM01
Tetanový toxoid
A
A
756,90
151,56
756,90
151,56 X
0,00
0,00
0,00
0,00
75,69
151,56
0,00
0,00
0,00
3,52
0,00
0,00
142,04
142,04
0,00
3,52
0054227 HIBERIX
J07AH07
parent.
0032685 NEISVAC-C
0047618 MENJUGATE
Úhrada
EKV2
1X0.5ML+ROZP(STŘ)
J07AL02
parent.
0149868 PREVENAR 13
0027357 PREVENAR
J07AL52
parent.
parent.
0154704 TETANOL PUR
0154815 TETANOL PUR
J07BB02
parent.
INJ SUS 10X0.5ML
INJ SUS 1X0.5ML
Chřipka, purifikovaný antigen
0100084 VAXIGRIP
0119652 INFLUVAC
0077058
0100085
0100083
0016513
0119651
FLUARIX
VAXIGRIP
VAXIGRIP
FLUAD
INFLUVAC
0500656 IDFLU 15 MIKROGRAMŮ/KMEN
0500653 IDFLU 9 MIKROGRAMŮ/KMEN
J07BG01
parent.
0107496 VERORAB
0090996 RABIPUR
J07BM01
parent.
0027868 SILGARD 0,5 ML
A
A
INJ SUS 20X0.5ML/DÁV+J
INJ SUS 1X0.5ML/DÁV S
JEH
INJ SUS 1X0.5ML/DÁ+S
INJ SUS 1X0.5ML/DÁV+J
INJ SUS 10X0.5ML/DÁV+J
INJ SUS EML 1X0.5ML
INJ SUS 10X0.5ML/DÁV S
JEH
INJ SUS 1X0.1ML
INJ SUS 1X0.1ML
ASFO
AAOW
F
NL
A
A
2 840,71
142,04
2 840,71 X
145,56
AGAG
ASFO
ASFO
ANTS
AAOW
B
F
F
I
NL
A
A
A
A
A
142,04
142,04
1 420,36
142,04
1 420,36
164,15
168,86
1 765,96
176,91
1 769,39
22,11
26,82
345,60
34,87
349,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142,04
142,04
142,04
142,04
142,04
22,11
26,82
34,56
34,87
34,90
ASFO
ASFO
F
F
A
A
142,04
142,04
248,45
312,22
106,41
170,18
0,00
0,00
142,04
142,04
106,41
170,18
ASFO
F
A
372,88
372,88
0,00
0,00
372,88
0,00
ANDM
D
A
1 864,40
2 383,00
518,60
0,00
372,88
103,72
AMSD
GB
A
1 846,05
3 530,01
1 683,96
0,00
1 846,05
1 683,96
Vzteklina, inaktivovaný celý virus
INJ PSU LQF
1DAV.+0.5ML STŘ
INJ PSO LQF 5X2.5UT/DÁ
Papilomavirus lidský (typ 6, 11, 16, 18)
IMS INJ SUS 1X0,5ML
(PS+2J)
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 160 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
J07BM02
Doplněk názvu
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
A
IND1
ZAP1
Úhrada
EKV1
0,00
0,00
1 846,05
0,00
8,49
8,50
7,92
0,51
189,06 X
104,04
0,00
57,47
70,33
UHR1
MFC
DNC
1 846,05
1 846,05 X
Doplatek
za balení
Doplatek
za EKV1
Papilomavirus lidský (typ 16, 18)
0029163 CERVARIX
INJ SUS 1X0.5ML PS+J
AGAG
B
POR TBL OBD 50X50MG
AORN
SF
INJ+INF PLV SOL
1X500MG
INJ+INF PLV SOL
10X200MG
INJ+INF PLV SOL 1X1GM
ABXH
D
A ONK, HEM
85,02
ABXH
D
A ONK, HEM
340,10
712,76
372,66
0,00
57,48
62,98
ABXH
D
A ONK, HEM
170,05
358,69 X
188,64
0,00
57,48
63,76
POR TBL FLM 25X2MG
POR TBL FLM 25X2MG
AAQD
ZAQD
IRL
IRL
70,38
70,38
126,54
126,54
56,16
56,16
56,16
56,16
6,09
6,09
4,86
4,86
POR TBL FLM 25X2MG
POR TBL FLM 25X2MG
ZAQD
AAQD
IRL
IRL
68,02
68,02
108,24
108,24
40,22
40,22
40,22
40,22
3,20
3,20
1,89
1,89
INJ PSO LQF 50MG
INJ PSO LQF 50MG
ZAQD
AAQD
IRL
IRL
A ONK, HEM
A ONK, HEM
650,44
650,44
996,34
996,34
345,90
345,90
0,00
0,00
13,92
13,92
7,40
7,40
INJ PLV SOL 1X2GM
INJ PLV SOL 1X1GM
INJ PLV SOL 1X500MG
ABXH
ABXH
ABXH
D
D
D
A ONK,HEM
A ONK,HEM
A ONK,HEM
1 310,60
810,88
405,44
520,55
188,47
83,75
0,00
0,00
0,00
351,24
434,63
434,65
139,51
101,02
89,78
POR TBL FLM 100X2MG
POR TBL FLM 100X2MG
ZAQD
AAQD
IRL
IRL
L HEM, ONK
L HEM, ONK
224,73
224,73
224,73
224,73
0,00
0,00
0,00
0,00
2,25
2,25
0,00
0,00
INJ PSO LQF
1X100MG+SO
ABMS
CZ
A ONK, HEM
930,96
930,96
0,00
0,00
92,17
0,00
0064652 CEENU LOMUSTINE (CCNU) 40 MG
POR CPS DUR 20X40MG
ABMS
CZ
L ONK, HEM
3 563,43
4 506,90
943,47
10,88
23,83
6,31
0064653 CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100 MG
POR CPS DUR
20X100MG
ABMS
CZ
L ONK, HEM
8 908,58
8 935,79
27,21
27,21
23,83
0,07
L01AA01
p.o.
Cyklofosfamid
0094174 CYCLOPHOSPHAMIDE ORION
L01AA01
parent.
0084229 ENDOXAN 200 MG
0084231 ENDOXAN 1 G
p.o.
p.o.
Melfalan
0192842 ALKERAN
0022092 ALKERAN
L01AA03
parent.
Melfalan
0192841 ALKERAN
0018634 ALKERAN
L01AA06
parent.
Ifosfamid
0049984 HOLOXAN 2 G
0049983 HOLOXAN 1 G
0049982 HOLOXAN 500 MG
L01AB01
p.o.
parent.
Karmustin
0053666 BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU/)
L01AD02
p.o.
1 831,15 X
999,35 X
489,19
Busulfan
0192845 MYLERAN
0022101 MYLERAN
L01AD01
140,42
Chlorambucil
0047717 LEUKERAN
0192844 LEUKERAN
L01AA03
131,93
Cyklofosfamid
0084230 ENDOXAN 500 MG
L01AA02
Úhrada
EKV2
Lomustin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 161 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
INF PSO LQF
1X208MG+SO
0167373 TEMOMEDAC 5 MG
0167360
0167375
0168361
0027705
0500514
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
12 785,26
960,32
0,00
468,34
38,03
523,62
45,28
0,00
1 182,25
111,91
1 433,75 X
1 951,97
2 476,02
1 923,54
2 756,03 Y
0,00
226,55
750,60
0,00
633,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
885,91
1 066,13
1 066,13
1 188,54
1 311,71
0,00
139,98
463,79
0,00
391,23
6 387,13
7 567,30
7 567,31
9 092,19
10 614,34
6 387,13 X
8 904,23
10 844,61
9 092,19
13 366,01 Y
0,00
1 336,93
3 277,30
0,00
2 751,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
789,32
935,17
935,17
1 123,62
1 311,72
0,00
165,22
405,01
0,00
340,05
P
P
P
P
P
8 079,23
12 206,79
14 745,87
14 860,07
14 860,07
8 079,23 X
12 206,79
14 745,87
15 738,35
18 365,36
0,00
0,00
0,00
878,28
3 505,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713,16
1 077,51
1 301,64
1 311,72
1 311,72
0,00
0,00
0,00
77,53
309,42
ONK
ONK
ONK
ONK
P
P
P
P
10 262,38
15 481,13
18 730,69
19 105,81
10 262,39 X
15 481,13
18 730,69
23 424,52
0,01
0,00
0,00
4 318,71
0,00
0,00
0,00
0,00
704,57
1 062,86
1 285,96
1 311,72
0,00
0,00
0,00
296,50
ONK
ONK
ONK
ONK
P
P
P
P
17 706,39
17 706,39
24 428,27
26 535,83
21 089,16
25 241,74
24 428,27
32 133,43
3 382,77
7 535,35
0,00
5 597,60
0,00
0,00
0,00
0,00
875,26
875,26
1 207,54
1 311,72
167,22
372,49
0,00
276,70
1 547,32
1 547,32
0,00
0,00
57,50
57,50
54,16
54,16
0,00
0,00
3,22
0,00
ZEM
LIM1 OME1
ALQS
F
A ONK
P
11 824,94
POR CPS DUR 5X5MG
AMEH
D
E ONK
P
478,34
TEMOZOLOMIDE TEVA 20 MG
TEMOMEDAC 20 MG
TEMOZOLOMIDE SUN 20 MG
TEMODAL 20 MG
TEMODAL 20 MG
POR CPS DUR 5X20MG
POR CPS DUR 5X20MG
POR CPS DUR 5X20MG
POR CPS DUR 5X20MG
POR CPS DUR 5X20MG
ATVP
AMEH
ASUH
AMSD
AMSD
NL
D
NL
GB
GB
E
E
E
E
E
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
P
P
P
P
P
1 433,75
1 725,42
1 725,42
1 923,54
2 122,87
0167363
0167377
0168363
0027707
0500516
TEMOZOLOMIDE TEVA 100 MG
TEMOMEDAC 100 MG
TEMOZOLOMIDE SUN 100 MG
TEMODAL 100 MG
TEMODAL 100 MG
POR CPS DUR 5X100MG
POR CPS DUR 5X100MG
POR CPS DUR 5X100MG
POR CPS DUR 5X100MG
POR CPS DUR 5X100MG
ATVP
AMEH
ASUH
AMSD
AMSD
NL
D
NL
GB
GB
E
E
E
E
E
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
P
P
P
P
P
0167364
0167379
0028846
0168365
0500518
TEMOZOLOMIDE TEVA 140 MG
TEMOMEDAC 140 MG
TEMODAL 140 MG
TEMOZOLOMIDE SUN 140 MG
TEMODAL 140 MG
POR CPS DUR 5X140MG
POR CPS DUR 5X140MG
POR CPS DUR 5X140MG
POR CPS DUR 5X140MG
POR CPS DUR 5X140MG
ATVP
AMEH
AMSD
ASUH
AMSD
NL
D
GB
NL
GB
E
E
E
E
E
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
0167367
0167381
0028847
0500520
TEMOZOLOMIDE TEVA 180 MG
TEMOMEDAC 180 MG
TEMODAL 180 MG
TEMODAL 180 MG
POR CPS DUR 5X180MG
POR CPS DUR 5X180MG
POR CPS DUR 5X180MG
POR CPS DUR 5X180MG
ATVP
AMEH
AMSD
AMSD
NL
D
GB
GB
E
E
E
E
0167383
0168369
0027709
0500523
TEMOMEDAC 250 MG
TEMOZOLOMIDE SUN 250 MG
TEMODAL 250 MG
TEMODAL 250 MG
POR CPS DUR 5X250MG
POR CPS DUR 5X250MG
POR CPS DUR 5X250MG
POR CPS DUR 5X250MG
AMEH
ASUH
AMSD
AMSD
D
NL
GB
GB
E
E
E
E
INJ PLV SOL 10X200MG
INJ PLV SOL 10X200MG
ATPP
ATPP
CZ
CZ
A ONK, HEM
A ONK, HEM
1 642,78
1 642,78
POR TBL NOB
100X2.5MG
AHLS
GB
E ONK, HEM,
REV, DER,
GYN
281,58
L01AD05
parent.
L01AX04
p.o.
parent.
p.o.
MFC
DNC
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Temolozomid
Dakarbazin
0088441 DACARBAZIN LACHEMA 200
0162207 DACARBAZIN TEVA 200 MG
L01BA01
UHR1
Fotemustin
0055407 MUSTOPHORAN
L01AX03
IND1
3 190,10 X
3 190,10 X
Methotrexát
0163333 METHOTREXATE HOSPIRA 2,5 MG
TABLETY
281,58
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 162 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0023326 METHOTREXATE-TEVA 2,5 MG
POR TBL NOB
100X2.5MG
AHLS
GB
E ONK, HEM,
REV, DER,
GYN
281,58
281,58
0,00
0,00
3,22
0,00
0163335 METHOTREXATE HOSPIRA 10 MG
TABLETY
POR TBL NOB 100X10MG
AHLS
GB
535,89
535,89
0,00
0,00
1,53
0,00
0023328 METHOTREXATE-TEVA 10 MG
POR TBL NOB 100X10MG
AHLS
GB
E ONK, HEM,
REV, DER,
GYN
E ONK, HEM,
REV, DER,
GYN
535,89
535,89
0,00
0,00
1,53
0,00
INF CNC SOL
1X50ML/5GM
INF CNC SOL
1X10ML/1GM
INJ SOL 1X10ML/1GM
AEBP
A
B
2 490,06
2 490,06
0,00
0,00
9,96
0,00
AEBP
A
B
516,71
525,56
8,85
0,00
10,33
0,18
AHLS
GB
B
516,71
2 257,55
1 740,84
0,00
10,33
34,82
INJ SOL 1X50ML/5GM
AHLS
GB
B
2 583,53
15 323,89
12 740,36
0,00
10,33
50,96
INF CNC SOL
1X5ML/500MG
INJ SOL 1X2ML/50MG
AEBP
A
B
462,80
473,79
10,99
0,00
18,51
0,44
AHLS
GB
B
160,19
277,16
116,97
0,00
64,08
46,79
INJ SOL 1X1.5ML
INJ SOL 1X1.25ML
INJ SOL 1X1ML
INJ SOL 1X0.50ML
INJ SOL 1X2ML/20MG
INJ SOL 1X1ML/10MG
INJ SOL 1X0.40ML
INJ SOL 1X1.5ML/15MG
INJ SOL 1X0.30ML
INJ SOL 1X0.20ML
INJ SOL 1X0.75ML/7.5MG
INJ SOL 1X0.15ML
AEBP
AEBP
AEBP
AMEH
AEBP
AEBP
AMEH
AEBP
AMEH
AMEH
AEBP
AMEH
A
A
A
D
A
A
D
A
D
D
A
D
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
642,83
595,81
525,49
676,23
543,01
306,51
616,19
481,59
546,33
461,58
361,07
409,57
868,87
623,37
525,49
734,57
562,40
306,51
656,83
539,50
555,13
532,53
424,56
477,89
226,04
27,56
0,00
58,34
19,39
0,00
40,64
57,91
8,80
70,95
63,49
68,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428,55
476,65
525,49
540,98
543,01
613,02
616,19
642,12
728,44
923,16
962,85
1 092,19
150,69
22,05
0,00
46,67
19,39
0,00
40,64
77,21
11,73
141,90
169,31
182,19
INF PLV SOL 1X2MG
AHLS
GB
A ONK
P
4 678,53
5 035,93
357,40
0,00
578,03
44,16
INF PLV CSL 1X500MG
AELH
NL
S
P
28 831,90
0,00
0,00
2 364,22
0,00
L01BA01
parent.
Methotrexát
0092012 METHOTREXAT EBEWE
0064783 METHOTREXAT EBEWE
0163179 METHOTREXATE HOSPIRA 100 MG/ML
INJEKČNÍ ROZTOK
0163180 METHOTREXATE HOSPIRA 100 MG/ML
INJEKČNÍ ROZTOK
0064784 METHOTREXAT EBEWE
0163175 METHOTREXATE HOSPIRA 25 MG/ML
INJEKČNÍ ROZTOK
0155808 METHOTREXAT EBEWE 20 MG/ML
0155805 METHOTREXAT EBEWE 20 MG/ML
0129747 METHOTREXAT EBEWE 20 MG/ML
0128256 METOJECT 50 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
0147646 METHOTREXAT EBEWE 10 MG/ML
0147640 METHOTREXAT EBEWE 10 MG/ML
0128251 METOJECT 50 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
0147643 METHOTREXAT EBEWE 10 MG/ML
0128246 METOJECT 50 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
0128241 METOJECT 50 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
0147637 METHOTREXAT EBEWE 10 MG/ML
0128236 METOJECT 50 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
L01BA03
parent.
L01BA04
parent.
REV,DER
REV,DER
REV,DER
REV,DER
REV,DER
REV,DER
REV,DER
REV,DER
REV,DER
REV,DER
REV,DER
REV,DER
Raltitrexed
0146121 TOMUDEX
0028274 ALIMTA 500 MG
Úhrada
EKV2
Pemetrexed
28 831,90 X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 163 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
L01BB02
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Merkaptopurin
0136446 PURI-NETHOL
L ONK, HEM
130,99
136,03
5,04
5,04
19,65
0,76
IRL
IRL
L ONK, HEM
L ONK, HEM
446,17
446,17
649,08
649,08
202,91
202,91
202,91
202,91
77,19
77,19
35,10
35,10
ALWD
D
E ONK,HEM
7 272,86
10 389,06
3 116,20
3 116,20
7 272,86
3 116,20
POR TBL FLM 20X10MG
POR TBL FLM 20X10MG
AGZE
AGZE
NL
NL
E ONK,HEM
E ONK,HEM
P
P
13 168,84
13 168,84
13 547,02
13 547,02
378,18
378,18
378,18
378,18
813,64
813,64
23,37
23,37
INJ+INF CNC SOL
1X50MG/2ML
AEBP
A
A ONK,HEM
P
2 283,91
2 283,91
0,00
0,00
352,78
0,00
INJ PLV SOL 1X50MG
INJ CNC SOL 50MG/2ML
AACK
ATPP
IS
CZ
A ONK,HEM
A ONK,HEM
P
P
3 292,30
3 571,51
3 706,64
3 571,51
414,34
0,00
0,00
0,00
508,54
551,67
64,00
0,00
IVN INF CNC SOL
1X20MG/20ML
ZGZE
NL
S
P
44 396,13
48 280,88
3 884,75
0,00
27 744,11
2 427,67
IVN INF SOL 6X50ML
BGLA
GB
S
P
50 812,74
50 812,74
0,00
0,00
12 533,67
0,00
0029892 DEPOCYTE 50 MG
INJ SUS 1X5ML/50MG
APWH
GB
B ONK,HEM
72,20
47 175,75
47 103,55
0,00
1,44
942,07
0031966 CYTOSAR 100 MG
INJ PSO LQF 1X100MG
APFX
CZ
B ONK,HEM
112,65
112,65
0,00
0,00
1,13
0,00
0031967 CYTOSAR 500 MG
INJ PSO LQF 1X500MG
APFX
CZ
B ONK,HEM
444,12
444,12
0,00
0,00
0,89
0,00
0031968 CYTOSAR 1 G
INJ PLV SOL 1X1GM
APFX
CZ
B ONK,HEM
759,56
759,56
0,00
0,00
0,76
0,00
0013873 ALEXAN 50 MG/ML
INF CNC SOL
1X20ML/1000MG
AEBP
A
B ONK,HEM
893,52
893,52
0,00
0,00
0,89
0,00
INJ SOL 1X5ML/250MG
AHLS
GB
A ONK, HEM
18,13
18,13
0,00
0,00
7,17
0,00
INJ SOL 1X5ML/250MG
AEBP
A
A ONK, HEM
37,79
52,13
14,34
0,00
14,94
5,67
L01BB03
p.o.
parent.
p.o.
parent.
parent.
parent.
Nelarabin
0125216 ATRIANCE 5 MG/ML INFUZNÍ ROZTOK
L01BC01
L01BC02
parent.
parent.
INJ SOL 1X5ML
Klofarabin
0167608 EVOLTRA 1 MG/ML
L01BB07
ZAQD
AAQD
Fludarabin
0122874 FLUDARABIN EBEWE 25 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INJ NEBO
INF ROZTOKU
0119440 FLUDARABIN ACTAVIS 50 MG
0001933 FLUDARABINE-TEVA 25 MG/ML
L01BB06
POR TBL NOB 25X40MG
POR TBL NOB 25X40MG
Fludarabin
0058898 FLUDARA
0176522 FLUDARA
L01BB05
A
Kladribin
0028139 LITAK
L01BB05
POR TBL NOB 25X50MG
Tioguanin
0192843 LANVIS
0022093 LANVIS
L01BB04
Úhrada
EKV2
Cytarabin
Fluorouracil
0162382 FLUOROURACIL HOSPIRA 50 MG/ML
INJEKČNÍ ROZTOK
0056055 5-FLUOROURACIL EBEWE
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 164 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplatek
za balení
ZAP1
54,24
14,71
0,00
15,63
5,82
65,35
93,79
28,44
0,00
12,92
5,62
A ONK, HEM
A ONK, HEM
68,32
79,04
98,06
86,40
29,74
7,36
0,00
0,00
13,51
15,63
5,88
1,46
GB
A ONK, HEM
112,62
161,57
48,95
0,00
11,13
4,84
AEBP
AAHN
A
GB
A ONK, HEM
A ONK, HEM
132,21
158,08
189,75
158,90
57,54
0,82
0,00
0,00
13,07
15,63
5,69
0,08
INJ SOL 1X100ML/5GM
AHLS
GB
A ONK, HEM
567,51
810,00
242,49
0,00
11,22
4,79
INJ SOL
1X100ML/5000MG
INJ+INF SOL 1X100ML/5G
AEBP
A
A ONK, HEM
721,25
721,25
0,00
0,00
14,26
0,00
AAHN
GB
A ONK, HEM
790,40
790,40
0,00
0,00
15,63
0,00
POR CPS DUR
100X400MG
AGRX
LV
L ONK,HEM
2 792,54
2 816,37
23,83
23,83
21,48
0,18
INF PLV SOL 1X200MG
INF PLV SOL 1X200MG
INF PLV SOL 1X200MG
INF CNC SOL
1X200MG/5.26ML
INF PLV SOL 1X200MG
INF PLV SOL 1X200MG
INF CNC SOL
1X5.3ML/200MG
AEGB
ZMEH
AELR
ZSTD
H
D
CZ
D
A
A
A
A
ONK
ONK
ONK
ONK
P
P
P
P
438,50
438,50
438,50
438,50
733,74
733,74
763,09
811,42
295,24
295,24
324,59
372,92
0,00
0,00
0,00
0,00
451,55
451,55
451,55
451,55
304,03
304,03
334,25
384,02
ATPP
AVIH
AHLS
CZ
PL
GB
A ONK
A ONK
A ONK
P
P
P
438,50
549,80
549,80
963,17
549,80
735,36
524,67
0,00
185,56
0,00
0,00
0,00
451,55
566,16
566,16
540,28
0,00
191,08
INF CNC SOL
1X5ML/200MG
INF CNC SOL
1X5ML/200MG PŘEB
INF PLV SOL 1X200MG
INF CNC SOL
1X5ML/200MG
INF PLV SOL 1X200MG
ATPP
CZ
A ONK
P
649,89
1 118,42
468,53
0,00
669,23
482,47
ATPP
CZ
A ONK
P
649,89
1 118,42
468,53
0,00
669,23
482,47
AFRK
AEBP
CZ
A
A ONK
A ONK
P
P
733,74
742,22
733,74
742,22
0,00
0,00
0,00
0,00
755,58
764,31
0,00
0,00
AMYS
F
A ONK
P
742,22
742,22 X
0,00
0,00
764,31
0,00
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
0126910 FLUOROURACIL ACCORD 50 MG/ML
INJ+INF SOL
1X5ML/250MG
0162384 FLUOROURACIL HOSPIRA 50 MG/ML
INJEKČNÍ ROZTOK
0012665 5-FLUOROURACIL EBEWE
0126911 FLUOROURACIL ACCORD 50 MG/ML
AAHN
GB
A ONK, HEM
39,53
INJ SOL 1X10ML/500MG
AHLS
GB
A ONK, HEM
INJ SOL 1X10ML/500MG
INJ+INF SOL
1X10ML/500MG
AEBP
AAHN
A
GB
0162386 FLUOROURACIL HOSPIRA 50 MG/ML
INJEKČNÍ ROZTOK
0012666 5-FLUOROURACIL EBEWE
0126912 FLUOROURACIL ACCORD 50 MG/ML
INJ SOL 1X20ML/1000MG
AHLS
INJ SOL 1X20ML/1000MG
INJ+INF SOL 1X20ML/1G
0162387 FLUOROURACIL HOSPIRA 50 MG/ML
INJEKČNÍ ROZTOK
0012667 5-FLUOROURACIL EBEWE
0126913 FLUOROURACIL ACCORD 50 MG/ML
L01BC03
p.o.
L01BC05
0169459
0133749
0148679
0184316
parent.
UHR1
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Tegafur
0010407 FTORAFUR
0119147
0131820
0084335
0134814
IND1
Gemcitabin
CITEGIN 200 MG
GEMCITABINE MEDAC 38 MG/ML
GEMZAR 200 MG
GEMSTAD 38 MG/ML KONCENTRÁT PRO
PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
GEMCITABIN TEVA 200 MG
GEMCITABINE VIPHARM 200 MG
GEMCITABINE HOSPIRA 38 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFÚZNÍHO
ROZTOKU
GEMCITABIN TEVA 40 MG/ML
0184313 GEMCITABIN TEVA 40 MG/ML
0141279 GEMCIRENA 38 MG/ML
0160676 GEMCITABIN EBEWE 40 MG/ML
0145951 GEMCITABIN MYLAN 38 MG/ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 165 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
2 130,37
1 388,14
0,00
764,32
1 429,45
2 192,41
2 192,41
2 192,41
2 192,41
3 464,08
3 490,68
3 516,75
3 835,31
1 271,67
1 298,27
1 324,34
1 642,90
0,00
0,00
0,00
0,00
451,53
451,53
451,53
451,53
261,90
267,38
272,75
338,36
P
P
P
2 192,41
2 672,08
2 672,09
4 815,85
2 672,08
3 562,09
2 623,44
0,00
890,00
0,00
0,00
0,00
451,53
550,31
550,32
540,30
0,00
183,30
A ONK
P
3 249,46
5 043,45
1 793,99
0,00
669,23
369,48
CZ
A ONK
P
3 249,46
5 043,45
1 793,99
0,00
669,23
369,48
AFRK
AMYS
AEBP
CZ
F
A
A ONK
A ONK
A ONK
P
P
P
3 464,08
3 571,48
3 711,16
3 464,08
3 571,49 X
3 715,46
0,00
0,01
4,30
0,00
0,00
0,00
713,43
735,55
764,32
0,00
0,00
0,89
ZAHN
GB
A ONK
P
3 711,16
5 360,48
1 649,32
0,00
764,32
339,68
INF CNC SOL
1X1500MG/39.5ML
INF PLV SOL 1X1500MG
INF CNC SOL
1X15ML/1.5GM
ZSTD
D
A ONK
P
2 389,84
2 389,84
0,00
0,00
328,13
0,00
ZMEH
ZAHN
D
GB
A ONK
A ONK
P
P
3 288,63
3 288,63
5 105,27
7 864,74
1 816,64
4 576,11
0,00
0,00
451,53
451,53
249,43
628,30
INF CNC SOL
1X2000MG/52.6ML
INF CNC SOL
1X50ML/2000MG PŘEB
INF CNC SOL
1X50ML/2000MG
INF CNC SOL
1X52.6ML/2GM
ZSTD
D
A ONK
P
4 112,34
4 112,34
0,00
0,00
423,47
0,00
ATPP
CZ
A ONK
P
6 498,95
9 681,80
3 182,85
0,00
669,23
327,75
ATPP
CZ
A ONK
P
6 498,95
9 681,80
3 182,85
0,00
669,23
327,75
AHLS
GB
A ONK
P
6 745,77
6 745,77
0,00
0,00
694,65
0,00
INF CNC SOL
1X50ML/2000MG PŘEB
INF CNC SOL
1X20ML/2GM
AEBP
A
A ONK
P
7 422,31
7 422,31
0,00
0,00
764,31
0,00
ZAHN
GB
A ONK
P
7 422,32
11 559,49
4 137,17
0,00
764,31
426,02
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
0178169 GEMCITABINE ACCORD 100 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
INF CNC SOL
1X2ML/200MG
ZAHN
GB
A ONK
P
742,23
0131821
0119149
0084336
0134815
INF PLV SOL 1X1000MG
INF PLV SOL 1X1G
INF PLV SOL 1X1GM
INF CNC SOL
1X1000MG/26.3ML
INF PLV SOL 1X1000MG
INF PLV SOL 1X1G
INF CNC SOL
1X26.3ML/1GM
ZMEH
AEGB
AELR
ZSTD
D
H
CZ
D
A
A
A
A
ONK
ONK
ONK
ONK
P
P
P
P
ATPP
AVIH
AHLS
CZ
PL
GB
A ONK
A ONK
A ONK
ATPP
CZ
ATPP
0178170 GEMCITABINE ACCORD 100 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
INF CNC SOL
1X25ML/1000MG
INF CNC SOL
1X25ML/1000MG PŘEB
INF PLV SOL 1X1000MG
INF PLV SOL 1X1GM
INF CNC SOL
1X25ML/1000MG PŘEB
INF CNC SOL
1X10ML/1GM
0134816 GEMSTAD 38 MG/ML KONCENTRÁT PRO
PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0131822 GEMCITABINE MEDAC 38 MG/ML
0178171 GEMCITABINE ACCORD 100 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0134817 GEMSTAD 38 MG/ML KONCENTRÁT PRO
PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0184315 GEMCITABIN TEVA 40 MG/ML
0169460
0133750
0148680
0184317
Název
GEMCITABINE MEDAC 38 MG/ML
CITEGIN 1 G
GEMZAR 1 G
GEMSTAD 38 MG/ML KONCENTRÁT PRO
PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
GEMCITABIN TEVA 1 G
GEMCITABINE VIPHARM 1 G
GEMCITABINE HOSPIRA 38 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFÚZNÍHO
ROZTOKU
GEMCITABIN TEVA 40 MG/ML
0184314 GEMCITABIN TEVA 40 MG/ML
0141280 GEMCIRENA 38 MG/ML
0145955 GEMCITABIN MYLAN 38 MG/ML
0172174 GEMCITABIN EBEWE 40 MG/ML
0184318 GEMCITABIN TEVA 40 MG/ML
0148681 GEMCITABINE HOSPIRA 38 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFÚZNÍHO
ROZTOKU
0172173 GEMCITABIN EBEWE 40 MG/ML
0178172 GEMCITABINE ACCORD 100 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
IND1
UHR1
MFC
DNC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 166 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
L01BC06
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Kapecitabin
0027024 XELODA 500 MG
POR TBL FLM
120X500MG
POR TBL FLM 60X150MG
ARRG
GB
E ONK
P
9 861,11
9 861,11
0,00
0,00
24,65
0,00
ARRG
GB
E ONK
P
1 538,52
1 615,47
76,95
0,00
25,64
1,28
INJ PLV SUS 1X100MG
ACEW
GB
S
P
10 868,78
11 437,15
568,37
0,00
3 525,51
184,36
0129597 VINBLASTIN TEVA 1 MG/ML
INJ SOL 1X10ML/10MG
ATPP
CZ
262,08
826,85
564,77
0,00
28,04
60,43
0031134 VINBLASTIN-RICHTER 5MG
INJ PSO LQF
10X5MG+SOLV
AGDB
H
A ONK,HEM
E
A ONK, HEM
1 673,04
1 738,56
65,52
0,00
35,80
1,40
INJ SOL 1X5ML/5MG
INJ SOL 1X2ML/2MG
INJ SOL 1X1ML/1MG
ATPP
ATPP
ATPP
CZ
CZ
CZ
A HEM, ONK
A HEM, ONK
A HEM, ONK
700,43
280,18
140,09
1 214,91
496,55
251,77
514,48
216,37
111,68
0,00
0,00
0,00
48,47
48,47
48,47
35,60
37,43
38,64
POR CPS MOL 1X30MG
POR CPS MOL 1X20MG
APFB
APFB
F
F
E ONK
E ONK
P
P
775,40
516,94
2 329,10
1 587,25
1 553,70
1 070,31
1 553,70
1 035,80
383,27
383,29
767,98
793,59
INF CNC SOL 1X1ML
AEBP
A
A ONK
P
538,08
538,08
0,00
0,00
332,46
0,00
INF CNC SOL
1X1ML/10MG
INF CNC SOL 1X1ML
INF CNC SOL 1X1ML
INF CNC SOL
10X1ML/10MG
INF CNC SOL 10X1ML
INF CNC SOL 10X1ML
APFB
F
A ONK
P
620,03
620,03
0,00
0,00
383,09
0,00
AMEH
ZCIW
APFB
D
GB
F
A ONK
A ONK
A ONK
P
P
P
620,31
620,31
6 203,18
792,72
1 042,61
7 694,36
172,41
422,30
1 491,18
0,00
0,00
0,00
383,26
383,26
383,27
106,52
260,92
92,13
AMEH
ZCIW
D
GB
A ONK
A ONK
P
P
6 203,18
6 203,18
9 099,04
9 595,74
2 895,86
3 392,56
0,00
0,00
383,27
383,27
178,92
209,61
INF CNC SOL 1X5ML
AEBP
A
A ONK
P
2 096,15
2 096,15
0,00
0,00
259,02
0,00
INF CNC SOL
1X5ML/50MG
INF CNC SOL
10X5ML/50MG
INF CNC SOL 1X5ML
INF CNC SOL 10X5ML
APFB
F
A ONK
P
2 846,69
2 846,69
0,00
0,00
351,77
0,00
APFB
F
A ONK
P
31 015,92
35 812,47
4 796,55
0,00
383,27
59,27
AMEH
AMEH
D
D
A ONK
A ONK
P
P
3 101,59
31 015,92
3 832,27
42 320,17
730,68
11 304,25
0,00
0,00
383,27
383,27
90,29
139,69
0027023 XELODA 150 MG
L01BC07
parent.
Azacitidin
0500947 VIDAZA 25 MG/ML
L01CA01
L01CA02
parent.
parent.
Vinblastin
Vinkristin
0011422 VINCRISTINE TEVA 1 MG/ML
0011421 VINCRISTINE TEVA 1 MG/ML
0011420 VINCRISTINE TEVA 1 MG/ML
L01CA04
p.o.
Vinorelbin
0005925 NAVELBINE ORAL 30 MG
0005924 NAVELBINE ORAL 20 MG
L01CA04
parent.
0030336 NAVIREL
0124235 ONCOBINE 10 MG/ML
0098197 NAVELBINE
0051829 NAVIREL
0172076 ONCOBINE 10 MG/ML
0102594 VINORELBIN EBEWE 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0032852 NAVELBINE
0051830 NAVIREL
0051832 NAVIREL
1 104,13
1 104,16
Vinorelbin
0102593 VINORELBIN EBEWE 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0032851 NAVELBINE
0098203 NAVELBINE
Úhrada
EKV2
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 167 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0172077 ONCOBINE 10 MG/ML
0124236 ONCOBINE 10 MG/ML
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INF CNC SOL 10X5ML
INF CNC SOL 1X5ML
ZCIW
ZCIW
GB
GB
A ONK
A ONK
P
P
31 015,92
3 101,59
43 295,60
4 663,81
12 279,68
1 562,22
0,00
0,00
383,27
383,27
151,74
193,05
INF CNC SOL 1X10ML
INF CNC SOL 1X10ML
INF CNC SOL 1X2ML
INF CNC SOL 1X2ML
APFB
ZPFB
ZPFB
APFB
F
F
F
F
S
S
S
S
P
P
P
P
25 121,09
25 121,09
5 184,96
5 184,96
29 424,84
29 424,84
6 441,45
6 441,45
4 303,75
4 303,75
1 256,49
1 256,49
0,00
0,00
0,00
0,00
2 076,67
2 076,67
2 143,08
2 143,08
355,78
355,78
519,34
519,34
0012668 ETOPOSID EBEWE
INF SOL 1X2.5ML/50MG
AEBP
A
A HEM, ONK
121,94
174,86
52,92
0,00
48,22
20,93
0011389 ETOPOSIDE-TEVA
INF CNC SOL
1X5ML/100MG
INF SOL 1X5ML/100MG
ATPP
CZ
A HEM, ONK
210,77
210,77
0,00
0,00
41,67
0,00
AEBP
A
A HEM, ONK
255,56
256,74
1,18
0,00
50,53
0,23
0012670 ETOPOSID EBEWE
0011390 ETOPOSIDE-TEVA
INF SOL 1X10ML/200MG
INF CNC SOL
1X10ML/200MG
AEBP
ATPP
A
CZ
A HEM, ONK
A HEM, ONK
364,71
511,10
508,34
511,10
143,63
0,00
0,00
0,00
36,05
50,53
14,20
0,00
0012671 ETOPOSID EBEWE
INF SOL 1X20ML/400MG
AEBP
A
A HEM, ONK
777,75
1 107,86
330,11
0,00
38,44
16,32
0029631 ABRAXANE 5 MG/ML
INF PLV SUS 1X100MG
ZCEW
GB
A ONK
P
7 980,10
9 037,64
1 057,54
0,00
1 709,24
226,51
0136076 PACLITAXEL ACTAVIS 6 MG/ML
INF CNC SOL
1X5ML/30MG
INF CNC SOL
1X5ML/30MG
INF CNC SOL
1X5ML/30MG
INF CNC SOL
1X5ML/30MG
INF CNC SOL 1X5ML
INF CNC SOL
1X5ML/30MG
INF CNC SOL
1X5ML/30MG
INF CNC SOL
1X5ML/30MG
INF CNC SOL 5ML/30MG
INF CNC SOL 5ML/30MG
INF CNC SOL
1X5ML/30MG
AACK
IS
A ONK
P
1 103,66
1 103,66
0,00
0,00
530,12
0,00
AHTP
CZ
A ONK
P
1 447,27
1 447,27
0,00
0,00
695,17
0,00
AEGB
H
A
P
1 457,20
2 180,23
723,03
0,00
699,94
347,29
AHLS
GB
A
P
1 457,20
2 844,36
1 387,16
0,00
699,94
666,30
AMYS
AFRK
F
CZ
A ONK
A ONK
P
P
1 457,31
1 457,31
1 457,31 X
1 796,19
0,00
338,88
0,00
0,00
699,99
699,99
0,00
162,77
AELV
CZ
A ONK
P
1 457,31
2 528,71
1 071,40
0,00
699,99
514,63
AMEH
D
A ONK
P
1 457,31
2 528,71
1 071,40
0,00
699,99
514,63
AHLS
ATPP
AEBP
GB
CZ
A
A ONK
A ONK
A ONK
P
P
P
1 457,31
1 457,31
1 457,31
2 644,46
2 877,72
2 996,24
1 187,15
1 420,41
1 538,93
0,00
0,00
0,00
699,99
699,99
699,99
570,22
682,27
739,19
L01CA05
0149447
0149453
0149449
0149443
parent.
Vinflunin
JAVLOR 25 MG/ML
JAVLOR 25 MG/ML
JAVLOR 25 MG/ML
JAVLOR 25 MG/ML
L01CB01
parent.
Etoposid
0012669 ETOPOSID EBEWE
L01CD01
parent.
Úhrada
EKV2
Paklitaxel
0163380 PACLINE 6 MG/ML
0131241 EGILITAX 6 MG/ML
0016972 ANZATAX 6 MG/ML
0136246 PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ML
0131859 PACLITAXEL KABI 6 MG/ML KONCENTRÁT
PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0110297 ONCOTAX 6 MG/ML
0122139 PACLIMEDAC 6 MG/ML KONCENTRÁT PRO
PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0163948 PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML
0169225 BREVITAX 6 MG/ML
0104239 PACLITAXEL EBEWE 6 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 168 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0076204 TAXOL PRO INJ.
INF CNC SOL 1X5ML
ABMS
CZ
A ONK
P
1 457,31
3 720,48
2 263,17
0,00
699,99
1 087,07
0136072 PACLITAXEL ACTAVIS 6 MG/ML
INF CNC SOL
1X16.7ML/100MG
INF CNC SOL
1X16,7ML/100MG
INF CNC SOL
1X16.7ML/100MG
INF CNC SOL
1X16.7ML/100MG
INF CNC SOL 1X16,7ML
INF CNC SOL
1X16.7ML/100MG
INF CNC SOL
1X16.7ML/100MG
INF CNC SOL
16.7ML/100MG
INF CNC SOL
16.7ML/100MG
INF CNC SOL
1X16.7ML/100MG
INF CNC SOL 1X16.7ML
INF CNC SOL
1X16.7ML/100.2MG
INF CNC SOL
1X16.7ML/100MG PŘE
AACK
IS
A ONK
P
3 536,27
3 536,27
0,00
0,00
508,56
0,00
AHTP
CZ
A ONK
P
4 820,23
4 820,23
0,00
0,00
693,21
0,00
AEGB
H
A
P
4 857,40
6 519,06
1 661,66
0,00
698,55
238,97
AHLS
GB
A
P
4 857,40
8 924,91
4 067,51
0,00
698,55
584,96
AMYS
AELV
F
CZ
A ONK
A ONK
P
P
4 857,69
4 857,69
4 857,70 X
7 454,79
0,01
2 597,10
0,00
0,00
698,60
698,60
0,00
373,50
AMEH
D
A ONK
P
4 857,69
7 454,79
2 597,10
0,00
698,60
373,50
AHLS
GB
A ONK
P
4 857,69
8 323,06
3 465,37
0,00
698,60
498,36
ATPP
CZ
A ONK
P
4 857,69
9 114,71
4 257,02
0,00
698,60
612,21
AEBP
A
A ONK
P
4 857,69
9 270,16
4 412,47
0,00
698,60
634,57
ABMS
AFRK
CZ
CZ
A ONK
A ONK
P
P
4 857,69
4 857,78
12 469,33
5 705,15
7 611,64
847,37
0,00
0,00
698,60
698,61
1 094,65
121,86
ZEBP
A
A ONK
P
4 857,69
9 270,16
4 412,47
0,00
700,00
635,84
INF CNC SOL
1X25ML/150MG
INF CNC SOL
25ML/150MG
INF CNC SOL
1X25ML/150MG PŘEBA
INF CNC SOL
1X25ML/150MG
INF CNC SOL
1X25ML/150MG
AFRK
CZ
A ONK
P
7 285,93
8 925,78
1 639,85
0,00
699,94
157,54
AHLS
GB
A ONK
P
7 286,55
12 294,58
5 008,03
0,00
700,00
481,11
ZEBP
A
A ONK
P
7 286,55
13 374,17
6 087,62
0,00
700,00
584,82
AEBP
A
A ONK
P
7 286,55
13 374,17
6 087,62
0,00
700,00
584,82
AACK
IS
A ONK
P
7 286,55
14 063,12
6 776,57
0,00
700,00
651,00
INF CNC SOL
1X50ML/300MG
INF CNC SOL
1X50ML/300MG
INF CNC SOL 1X50ML
AACK
IS
A ONK
P
11 722,49
11 722,49
0,00
0,00
563,07
0,00
AHTP
CZ
A ONK
P
14 440,61
14 440,61
0,00
0,00
693,63
0,00
AMYS
F
A ONK
P
14 571,95
14 571,95 X
0,00
0,00
699,94
0,00
0163381 PACLINE 6 MG/ML
0131242 EGILITAX 6 MG/ML
0016973 ANZATAX 6 MG/ML
0136247 PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ML
0110298 ONCOTAX 6 MG/ML
0122140 PACLIMEDAC 6 MG/ML KONCENTRÁT PRO
PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0163949 PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML
0169227 BREVITAX 6 MG/ML
0104240 PACLITAXEL EBEWE 6 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0044134 TAXOL PRO INJ.
0131861 PACLITAXEL KABI 6 MG/ML KONCENTRÁT
PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0144420 PACLITAXEL EBEWE 6 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0176461 PACLITAXEL KABI 6 MG/ML KONCENTRÁT
PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0163951 PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML
0144419 PACLITAXEL EBEWE 6 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0104241 PACLITAXEL EBEWE 6 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0136074 PACLITAXEL ACTAVIS 6 MG/ML
0136078 PACLITAXEL ACTAVIS 6 MG/ML
0163383 PACLINE 6 MG/ML
0136248 PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 169 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0131863 PACLITAXEL KABI 6 MG/ML KONCENTRÁT
PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0131244 EGILITAX 6 MG/ML
0122141 PACLIMEDAC 6 MG/ML KONCENTRÁT PRO
PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0163950 PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML
0016975 ANZATAX 6 MG/ML
0144418 PACLITAXEL EBEWE 6 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0104242 PACLITAXEL EBEWE 6 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0169228 BREVITAX 6 MG/ML
0050083 TAXOL PRO INJ.
L01CD02
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INF CNC SOL
1X50ML/300MG
INF CNC SOL
1X50ML/300MG
INF CNC SOL
1X50ML/300MG
INF CNC SOL
50ML/300MG
INF CNC SOL
1X50ML/300MG
INF CNC SOL
1X50ML/300MG PŘEBA
INF CNC SOL
1X50ML/300MG
INF CNC SOL
50ML/300MG
INF CNC SOL 1X50ML
AFRK
CZ
A ONK
P
14 571,95
15 988,81
1 416,86
0,00
699,94
68,06
AEGB
H
A
P
14 571,94
17 783,37
3 211,43
0,00
699,94
154,26
AMEH
D
A ONK
P
14 571,95
20 425,01
5 853,06
0,00
699,94
281,14
AHLS
GB
A ONK
P
14 571,95
21 441,38
6 869,43
0,00
699,94
329,96
AHLS
GB
A
P
14 571,94
22 814,76
8 242,82
0,00
699,94
395,93
ZEBP
A
A ONK
P
14 571,95
25 497,23
10 925,28
0,00
699,94
524,78
AEBP
A
A ONK
P
14 571,95
25 497,23
10 925,28
0,00
699,94
524,78
ATPP
CZ
A ONK
P
14 571,95
25 513,02
10 941,07
0,00
699,94
525,54
ABMS
CZ
A ONK
P
14 571,95
28 924,04
14 352,09
0,00
699,94
689,38
INF CNC SOL
1X2ML/20MG
AHLS
GB
A ONK
P
2 261,68
3 691,34
1 429,66
0,00
698,87
441,77
INF CNC SOL
1X1ML/20MG
INF CNC SOL
1X1ML/20MG PŘEBAL
INF CNC SOL
1X1ML/20MG
INF CNC SOL
1X1ML/20MG
INF CNC SOL
1X1ML/20MG
INF CNC SOL
1X2ML/20MG
AACK
IS
A ONK
P
2 265,15
2 265,15
0,00
0,00
699,94
0,00
AACK
IS
A ONK
P
2 265,15
2 265,15
0,00
0,00
699,94
0,00
ZFOH
GB
A ONK
P
2 265,16
5 213,32
2 948,16
0,00
699,94
910,99
ZAHN
GB
A ONK
P
2 265,16
7 006,07
4 740,91
0,00
699,94
1 464,96
AAVT
F
A ONK
P
2 265,16
7 006,07
4 740,91
0,00
699,94
1 464,96
AEBP
A
A ONK
P
2 265,17
3 946,94
1 681,77
0,00
699,95
519,67
INF CSL LQF
1X0.5ML+1X1.5ML
INF CSL LQF
0.5ML/20MG+S
INF CSL LQF 1X20MG
ATVP
NL
A ONK
P
2 265,17
4 955,88
2 690,71
0,00
699,95
831,44
AAVT
F
A ONK
P
2 265,17
7 006,07
4 740,90
0,00
699,95
1 464,96
ZEGB
H
A ONK
P
2 267,88
2 840,27
572,39
0,00
700,78
176,87
Úhrada
EKV2
Docetaxel
0127909 DOCETAXEL HOSPIRA 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0156713 DOCETAXEL ACTAVIS 20 MG/ML
0169438 DOCETAXEL ACTAVIS 20 MG/ML
0193645 DOCETAXEL KABI 20 MG/ ML
0193325 DOCETAXEL ACCORD 20 MG/1 ML
0149960 TAXOTERE 20 MG/1 ML
0142874 DOCETAXEL EBEWE 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0167356 DOCETAXEL TEVA 20 MG KONCENTRÁT
PRO PŘÍPRAVU INF. ROZTOKU S ROZP.
0027701 TAXOTERE 20 MG
0145735 TAXEGIS 20 MG KONCENTRÁT A
ROZPOUŠTĚDLO PRO PŘÍPRAVU
INFUZNÍHO ROZTOKU
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 170 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0127910 DOCETAXEL HOSPIRA 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0169439 DOCETAXEL ACTAVIS 20 MG/ML
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INF CNC SOL
1X8ML/80MG
AHLS
GB
A ONK
P
9 046,72
13 678,83
4 632,11
0,00
698,86
357,83
INF CNC SOL
1X4ML/80MG PŘEBAL
INF CNC SOL
1X4ML/80MG
INF CNC SOL
1X4ML/80MG
INF CNC SOL 1X
4ML/80MG
INF CSL LQF
1X2ML/80MG+6ML
INF CNC SOL
1X4ML/80MG
INF CNC SOL
1X8ML/80MG
AACK
IS
A ONK
P
9 060,64
9 060,64
0,00
0,00
699,93
0,00
AACK
IS
A ONK
P
9 060,64
9 060,64
0,00
0,00
699,93
0,00
ZAHN
GB
A ONK
P
9 060,64
19 233,13
10 172,49
0,00
699,93
785,82
ZFOH
GB
A ONK
P
9 060,64
19 233,13
10 172,49
0,00
699,93
785,82
ASTD
D
A ONK
P
9 060,64
19 233,13
10 172,49
0,00
699,93
785,82
AAVT
F
A ONK
P
9 060,64
19 233,13
10 172,49
0,00
699,93
785,82
AEBP
A
A ONK
P
9 060,69
14 630,14
5 569,45
0,00
699,94
430,24
INF CSL LQF
2ML/80MG+S
INF CSL LQF 1X80MG
AAVT
F
A ONK
P
9 060,69
19 233,13
10 172,44
0,00
699,94
785,82
ZEGB
H
A ONK
P
9 070,90
10 277,90
1 207,00
0,00
700,73
93,24
0193322 DOCETAXEL KABI 120 MG/6 ML
INF CNC SOL
1X6ML/120MG
ZFOH
GB
A ONK
P
13 590,97
28 413,19
14 822,22
0,00
699,93
763,34
0169440 DOCETAXEL ACTAVIS 20 MG/ML
INF CNC SOL
1X7ML/140MG PŘEBAL
INF CNC SOL
1X7ML/140MG
AACK
IS
A ONK
P
15 856,13
15 856,13
0,00
0,00
699,94
0,00
AACK
IS
A ONK
P
15 856,13
15 856,13
0,00
0,00
699,94
0,00
INF CNC SOL
1X16ML/160MG
AHLS
GB
A ONK
P
18 093,45
26 485,88
8 392,43
0,00
698,86
324,16
INF CNC SOL 1X
8ML/160MG
INF CNC SOL
1X8ML/160MG
INF CNC SOL
1X8ML/160MG
ZFOH
GB
A ONK
P
18 121,30
37 593,68
19 472,38
0,00
699,93
752,12
ZAHN
GB
A ONK
P
18 121,30
37 594,57
19 473,27
0,00
699,93
752,15
AAVT
F
A ONK
P
18 121,30
37 594,57
19 473,27
0,00
699,93
752,15
INF CNC SOL 1X
9ML/180MG
ZFOH
GB
A ONK
P
20 386,46
42 183,93
21 797,47
0,00
699,94
748,38
0156714 DOCETAXEL ACTAVIS 20 MG/ML
0193326 DOCETAXEL ACCORD 80 MG/4 ML
0193321 DOCETAXEL KABI 80 MG/4 ML
0176466 DOCETAXEL STADA 80 MG/2 ML KONC. A
ROZP. PRO PŘÍPRAVU INF. ROZTOKU
0149961 TAXOTERE 80 MG/4 ML
0142877 DOCETAXEL EBEWE 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0027702 TAXOTERE 80 MG
0145736 TAXEGIS 80 MG KONCENTRÁT A
ROZPOUŠTĚDLO PRO PŘÍPRAVU
INFUZNÍHO ROZTOKU
0156715 DOCETAXEL ACTAVIS 20 MG/ML
0127911 DOCETAXEL HOSPIRA 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0193323 DOCETAXEL KABI 160 MG/8 ML
0193327 DOCETAXEL ACCORD 160 MG/8 ML
0167638 TAXOTERE 160 MG/8 ML
0193324 DOCETAXEL KABI 180 MG/9 ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 171 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
13 678,79
4 618,10
0,00
699,94
356,75
53 491,49
14 857,94
54 946,66
15 263,42
1 455,17
405,48
0,00
0,00
6 611,56
7 345,60
179,86
200,46
A ONK, HEM
A ONK,HEM
287,14
287,15
337,27
337,27
50,13
50,12
0,00
0,00
28,71
28,72
5,01
5,01
A
B ONK,HEM
302,69
332,96
30,27
0,00
30,27
3,03
APFX
CZ
B ONK,HEM
302,69
477,57
174,88
0,00
30,27
17,49
INJ SOL 1X10ML/20MG
INF CNC SOL 1X10ML
ATPP
AJAI
CZ
B
A ONK, HEM
L ONK,HEM
S
574,30
654,27
825,97
21 243,92
251,67
20 589,65
0,00
0,00
28,72
32,71
12,58
1 029,48
IVN INF PSL CSS 2XSET
INF SOL 1X25ML/50MG
ATVP
ZMEH
NL
D
A ONK, HEM
A ONK,HEM
793,68
1 435,74
40 052,66
1 603,07
39 258,98
167,33
0,00
0,00
7,94
28,71
392,59
3,35
INJ SOL 1X25ML/50MG
INF CNC SOL
1X25ML/50MG
INJ SOL 1X25ML/50MG
ATPP
AEBP
CZ
A
A ONK, HEM
B ONK,HEM
1 435,74
1 442,32
1 603,07
1 472,58
167,33
30,26
0,00
0,00
28,71
28,85
3,35
0,61
APFX
CZ
B ONK,HEM
1 513,45
2 150,82
637,37
0,00
30,27
12,75
0122067 DOXORUBICIN EBEWE 2 MG/ML
INF CNC SOL
1X50ML/100MG
AEBP
A
B ONK,HEM
2 648,16
2 678,42
30,26
0,00
26,48
0,30
0122068 DOXORUBICIN EBEWE 2 MG/ML
INF CNC SOL
1X100ML/200MG
INF SOL 1X100ML/200MG
AEBP
A
B ONK,HEM
5 023,01
5 089,91
66,90
0,00
25,12
0,33
ZMEH
D
A ONK,HEM
5 742,95
5 797,26
54,31
0,00
28,71
0,27
INJ SOL 1X100ML/200MG
ATPP
CZ
A ONK, HEM
5 742,95
5 797,26
54,31
0,00
28,71
0,27
INF CNC SOL 1X5ML
INJ SOL 1X5ML/10MG
INJ+INF SOL
1X5ML/10MG I
INJ SOL 1X5ML OBAL
AEBP
AMEH
AAHN
A
D
GB
A ONK, HEM
A ONK, HEM
A ONK, HEM
259,74
283,33
329,46
371,98
405,98
329,46
112,24
122,65
0,00
0,00
0,00
0,00
128,31
139,96
162,75
55,45
60,59
0,00
AACV
IS
A ONK, HEM
329,46
329,46
0,00
0,00
162,75
0,00
Kód
Název
ZEM
LIM1 OME1
ATVP
NL
A ONK
P
9 060,69
INF PLV CSL 1X1MG
INF PLV CSL 1X0.25MG
APNM
APNM
E
E
S
S
P
P
INJ SOL 1X5ML/10MG
INF SOL 1X5ML/10MG
ATPP
ZMEH
CZ
D
AEBP
0042267 ADRIBLASTINA CS
INF CNC SOL
1X5ML/10MG
INJ SOL 1X5ML/10MG
0139064 DOXORUBICIN TEVA 2 MG/ML
0027432 CAELYX
0026631 MYOCET 50 MG
0158138 DOXORUBICIN MEDAC 2 MG/ML INFUZNÍ
ROZTOK
0139065 DOXORUBICIN TEVA 2 MG/ML
0107681 DOXORUBICIN EBEWE 2 MG/ML
0167357 DOCETAXEL TEVA 80 MG KONCENTRÁT
PRO PŘÍPRAVU INF. ROZTOKU S ROZP.
L01CX01
parent.
parent.
0042270 ADRIBLASTINA CS
0158142 DOXORUBICIN MEDAC 2 MG/ML INFUZNÍ
ROZTOK
0139066 DOXORUBICIN TEVA 2 MG/ML
parent.
INF CSL LQF
1X2ML+1X6ML
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Doxorubicin
0139063 DOXORUBICIN TEVA 2 MG/ML
0158134 DOXORUBICIN MEDAC 2 MG/ML INFUZNÍ
ROZTOK
0107682 DOXORUBICIN EBEWE 2 MG/ML
L01DB03
DRZ
Trabektedin
0029223 YONDELIS 1 MG
0029222 YONDELIS 0,25 MG
L01DB01
Doplněk názvu
548,71
309,38
Epirubicin
0058979 EPIRUBICIN EBEWE 2 MG/ML
0113437 EPIMEDAC 2 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
0124348 EPIRUBICIN ACCORD 2 MG/ML
0119586 EPIRUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML INJEKČNÍ
ROZTOK
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 172 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
ZAP1
Úhrada
EKV1
0,00
0,00
162,75
0,00
371,98
42,52
0,00
162,75
21,00
329,46
490,79
161,33
0,00
162,75
79,70
A ONK, HEM
658,93
718,69
59,76
0,00
162,76
14,76
A
D
GB
A ONK, HEM
A ONK, HEM
A ONK, HEM
1 179,74
1 211,41
1 647,32
1 684,61
1 729,86
1 647,32
504,87
518,45
0,00
0,00
0,00
0,00
116,56
119,69
162,75
49,88
51,22
0,00
AACV
IS
A ONK, HEM
1 647,32
1 647,32
0,00
0,00
162,75
0,00
INJ SOL 1X25ML
AACV
IS
A ONK, HEM
1 647,32
1 647,32
0,00
0,00
162,75
0,00
ATPP
CZ
A ONK, HEM
1 647,32
1 684,61
37,29
0,00
162,75
3,68
0040126 FARMORUBICIN CS
INJ+INF SOL
1X25ML/50MG
INJ SOL 1X25ML/50MG
APFX
CZ
A ONK, HEM
1 647,32
2 214,67
567,35
0,00
162,75
56,05
0058984 EPIRUBICIN EBEWE 2 MG/ML
INF CNC SOL 1X50ML
AEBP
A
A ONK, HEM
2 381,52
3 167,72
786,20
0,00
117,65
38,84
0119593 EPIRUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML INJEKČNÍ
ROZTOK
0155099 EPIRUBICIN ACCORD 2 MG/ML
INJ SOL 1X100ML
AACV
IS
A ONK, HEM
3 815,44
5 442,49
1 627,05
0,00
94,24
40,19
INJ+INF SOL
1X100ML/200MG I
INF CNC SOL 1X100ML
AAHN
GB
A ONK, HEM
6 589,26
6 589,26
0,00
0,00
162,75
0,00
AEBP
A
A ONK, HEM
6 589,27
6 619,34
30,07
0,00
162,76
0,74
0001182 ZAVEDOS
INJ PLV SOL 1X5MG
APFX
CZ
A ONK, HEM
2 080,12
2 108,01
27,89
0,00
925,36
12,41
0001181 ZAVEDOS
INJ PLV SOL 1X10MG
APFX
CZ
A ONK, HEM
3 672,21
3 672,21
0,00
0,00
816,81
0,00
INJ PLV SOL 1X15000UT
AMEH
D
A ONK, HEM
578,13
825,17
247,04
0,00
142,99
61,10
INJ+INF PLV SOL
1X20MG
INJ+INF PLV SOL
10X2MG
INJ+INF PLV SOL
5X20MG
ANOJ
CZ
A ONK,HEM
742,24
1 013,36
271,12
0,00
630,89
230,45
ANOJ
CZ
A ONK, HEM
900,29
900,29
0,00
0,00
765,23
0,00
ANOJ
CZ
A ONK, HEM
4 755,41
4 755,41
0,00
0,00
808,41
0,00
Kód
Název
ZEM
LIM1 OME1
AACV
IS
A ONK, HEM
329,46
329,46
INJ+INF SOL
1X5ML/10MG
INJ SOL 1X5ML/10MG
ATPP
CZ
A ONK, HEM
329,46
APFX
CZ
A ONK, HEM
0155097 EPIRUBICIN ACCORD 2 MG/ML
INJ+INF SOL
1X10ML/20MG I
AAHN
GB
0058983 EPIRUBICIN EBEWE 2 MG/ML
0113439 EPIMEDAC 2 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
0155098 EPIRUBICIN ACCORD 2 MG/ML
INF CNC SOL 1X25ML
INJ SOL 1X25ML/50MG
INJ+INF SOL
1X25ML/50MG I
INJ SOL 1X25ML OBAL
AEBP
AMEH
AAHN
0116147 EPIRUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML INJEKČNÍ
ROZTOK
0130199 EPIRUBICIN TEVA 2 MG/ML
0040124 FARMORUBICIN CS
0119590 EPIRUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML INJEKČNÍ
ROZTOK
0119589 EPIRUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML INJEKČNÍ
ROZTOK
0130201 EPIRUBICIN TEVA 2 MG/ML
0058745 EPIRUBICIN EBEWE 2 MG/ML
L01DB06
L01DC01
parent.
parent.
parent.
DRZ
INJ SOL 1X5ML
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Idarubicin
Bleomycin
0191565 BLEOMEDAC 15000 IU
L01DC03
Doplněk názvu
Mitomycin
0180532 MITOMYCIN C KYOWA
0052545 MITOMYCIN C KYOWA
0052547 MITOMYCIN C KYOWA
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 173 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0180534 MITOMYCIN C KYOWA
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INJ+INF PLV SOL
5X20MG
INJ+INF PLV SOL
5X10MG
INJ+INF PLV SOL
5X10MG
INJ+INF PLV SOL
1X10MG
ANOJ
CZ
A ONK, HEM
4 755,41
4 755,41
0,00
0,00
808,41
0,00
ANOJ
CZ
A ONK, HEM
2 461,76
2 621,25
159,49
0,00
836,99
54,23
ANOJ
CZ
A ONK, HEM
2 461,76
2 621,25
159,49
0,00
836,99
54,23
ANOJ
CZ
A ONK,HEM
492,35
611,03
118,68
0,00
837,05
201,77
0163183 PLATIDIAM 10
0092300 CISPLATIN EBEWE
INF CNC SOL 10X20ML
INF CNC SOL 1X20ML
ATPP
AEBP
CZ
A
A ONK, HEM
A ONK, HEM
674,65
67,46
789,55 X
83,42
114,90
15,96
0,00
0,00
55,32
55,32
9,42
13,09
0163185 PLATIDIAM 25
0092301 CISPLATIN EBEWE
INF CNC SOL 5X50ML
INF CNC SOL 1X50ML
ATPP
AEBP
CZ
A
A ONK, HEM
A ONK, HEM
843,31
168,66
865,92 X
208,01
22,61
39,35
0,00
0,00
55,32
55,32
1,48
12,91
0092302 CISPLATIN EBEWE
0163318 CISPLATIN HOSPIRA 0,5 MG/ML
INF CNC SOL 1X100ML
INF CNC SOL
1X100ML/50MG
INF CNC SOL
1X100ML/50MG
INF CNC SOL 1X100ML
AEBP
AHLS
A
GB
A ONK, HEM
A ONK, HEM
313,34
337,32
313,34
359,30
0,00
21,98
0,00
0,00
51,39
55,32
0,00
3,60
AHLS
GB
A ONK, HEM
337,32
359,30
21,98
0,00
55,32
3,60
ATPP
CZ
A ONK, HEM
337,32
392,98 X
55,66
0,00
55,32
9,13
INF PLV SOL 10X50MG
INJ SOL 1X5ML/50MG
ATPP
AHLS
CZ
GB
A ONK, HEM
A ONK, HEM
1 649,27
164,93
2 182,62
231,38
533,35
66,45
0,00
0,00
81,51
81,51
26,36
32,84
INF CNC SOL
1X5ML/50MG
INF CNC SOL
1X5ML/50MG
AEBP
A
A ONK, HEM
164,93
267,24
102,31
0,00
81,51
50,56
AAHN
GB
A ONK,HEM
164,93
328,10
163,17
0,00
81,51
80,64
INF CNC SOL
1X5ML/50MG + PL
ZFOH
GB
A ONK,HEM
164,93
328,10
163,17
0,00
81,51
80,64
INF CNC SOL 1X5ML
ATPP
CZ
A ONK, HEM
164,93
378,57
213,64
0,00
81,51
105,58
INF CNC SOL
1X15ML/150MG
INF CNC SOL
1X15ML/150MG
AEBP
A
A ONK, HEM
408,53
483,63
75,10
0,00
67,30
12,37
AAHN
GB
A ONK,HEM
488,14
584,74
96,60
0,00
80,41
15,91
INF CNC SOL
1X15ML/150MG + PL
ZFOH
GB
A ONK,HEM
488,14
584,74
96,60
0,00
80,41
15,91
0180533 MITOMYCIN C KYOWA
0052546 MITOMYCIN C KYOWA
0180531 MITOMYCIN C KYOWA
L01XA01
parent.
Cisplatina
0011473 CISPLATIN-TEVA 0,5 MG/ML
0163187 PLATIDIAM 50
L01XA02
parent.
Úhrada
EKV2
Karboplatina
0090777 CYCLOPLATIN 50
0163196 CARBOPLATIN HOSPIRA 10 MG/ML
INJEKČNÍ ROZTOK
0055767 CARBOPLATIN EBEWE
0124412 CARBOPLATIN ACCORD 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0177657 CARBOPLATIN KABI 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0164094 CYCLOPLATIN 50
0055768 CARBOPLATIN EBEWE
0150120 CARBOPLATIN ACCORD 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0177658 CARBOPLATIN KABI 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 174 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0163197 CARBOPLATIN HOSPIRA 10 MG/ML
INJEKČNÍ ROZTOK
0164096 CYCLOPLATIN 150
INJ SOL 1X15ML/150MG
AHLS
GB
A ONK, HEM
494,78
592,49
97,71
0,00
81,51
16,10
INF CNC SOL 1X15ML
ATPP
CZ
A ONK, HEM
494,78
689,49
194,71
0,00
81,51
32,08
0093665 CYCLOPLATIN 200
INF PLV SOL 5X200MG
ATPP
CZ
A ONK, HEM
3 298,54
3 532,97
234,43
0,00
81,51
5,79
0055769 CARBOPLATIN EBEWE
INF CNC SOL
1X45ML/450MG
INF CNC SOL
1X450MG/45ML
INF CNC SOL
1X45ML/450MG
AEBP
A
A ONK, HEM
1 167,55
1 603,22
435,67
0,00
64,11
23,92
AACK
IS
A ONK,HEM
1 290,34
1 290,34
0,00
0,00
70,85
0,00
AAHN
GB
A ONK,HEM
1 464,41
1 554,27
89,86
0,00
80,41
4,93
INF CNC SOL
1X45ML/450MG + PL
ZFOH
GB
A ONK,HEM
1 464,41
1 554,27
89,86
0,00
80,41
4,93
INJ SOL 1X45ML/450MG
AHLS
GB
A ONK, HEM
1 484,34
1 492,29
7,95
0,00
81,51
0,44
INF CNC SOL 1X45ML
ATPP
CZ
A ONK, HEM
1 484,34
1 643,21
158,87
0,00
81,51
8,72
INF CNC SOL
1X60ML/600MG
INF CNC SOL
1X60ML/600MG + PL
AEBP
A
A ONK,HEM
1 979,12
1 979,15
0,03
0,00
81,51
0,00
ZFOH
GB
A ONK,HEM
1 979,12
1 979,15
0,03
0,00
81,51
0,00
INJ SOL 1X60ML/600MG
AHLS
GB
A ONK, HEM
1 979,12
1 990,17
11,05
0,00
81,51
0,46
0104236 OXALIPLATIN-TEVA 5 MG/ML,
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
INF CNC SOL 1X4ML
ATPP
CZ
A ONK
P
1 345,71
2 309,07
963,36
0,00
706,48
505,75
0117011 OXALIPLATIN ACTAVIS 5 MG/ML
0144562 OXALIPLATIN ACCORD 5 MG/ML
INF PLV SOL 1X50MG
INF CNC SOL
1X10ML/50MG
INF PLV SOL
1X50MG/10ML
INF PLV SOL 1X50MG
INF CNC SOL 1X10ML
AACV
AAHN
IS
GB
A ONK
A ONK
P
P
2 790,69
3 364,27
2 790,69
3 364,27
0,00
0,00
0,00
0,00
586,05
706,50
0,00
0,00
AMYS
F
A ONK
P
3 364,27
3 364,27 X
0,00
0,00
706,50
0,00
AEGB
ATPP
H
CZ
A ONK
A ONK
P
P
3 364,27
3 364,27
3 391,41
4 003,71
27,14
639,44
0,00
0,00
706,50
706,50
5,70
134,28
INF CNC SOL 1X10ML
AFOH
GB
A ONK
P
3 364,27
4 083,24
718,97
0,00
706,50
150,98
INF CNC SOL
1X10ML/50MG
INF CNC SOL 1X10ML
AEBP
A
A ONK
P
3 364,26
5 101,61
1 737,35
0,00
706,50
364,84
ASFK
CZ
A ONK
P
3 364,27
8 862,10
5 497,83
0,00
706,50
1 154,55
0164366 CARBOSOL 10 MG/ML
0150121 CARBOPLATIN ACCORD 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0177659 CARBOPLATIN KABI 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0163198 CARBOPLATIN HOSPIRA 10 MG/ML
INJEKČNÍ ROZTOK
0164095 CYCLOPLATIN 450
0142004 CARBOPLATIN EBEWE
0177660 CARBOPLATIN KABI 10 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0163199 CARBOPLATIN HOSPIRA 10 MG/ML
INJEKČNÍ ROZTOK
L01XA03
parent.
Oxaliplatina
0144407 OXALIPLATINA MYLAN 5 MG/ML, PRÁŠEK
PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0140360 REZIDOL 5 MG/ML
0104237 OXALIPLATIN-TEVA 5 MG/ML,
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0128132 OXALIPLATIN KABI 5 MG/ML KONCENTRÁT
PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0158117 OXALIQUID 5 MG/ML
0101108 ELOXATIN 5 MG/ML
Úhrada
EKV2
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 175 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0050750 OXALIPLATIN WINTHROP 5MG/ML
0151455 OXALIPLATIN HOSPIRA 5 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0129853 OXALIPLATIN STADA 5 MG/ML
INF PLV SOL 1X50MG
INF CNC SOL
1X10ML/50MG
ASFK
AHLS
CZ
GB
A ONK
A ONK
L
P
P
3 364,27
3 374,96
8 862,10
3 374,96
5 497,83
0,00
0,00
0,00
706,50
708,74
1 154,55
0,00
INF PLV SOL 1X50MG
ASTD
D
A ONK
L
P
3 406,13
3 646,23
240,10
0,00
715,29
50,42
0117012 OXALIPLATIN ACTAVIS 5 MG/ML
0144563 OXALIPLATIN ACCORD 5 MG/ML
INF PLV SOL 1X100MG
INF CNC SOL
1X20ML/100MG
INF PLV SOL
1X100MG/20ML
INF PLV SOL 1X100MG
INF CNC SOL 1X20ML
AACV
AAHN
IS
GB
A ONK
A ONK
P
P
5 579,64
6 728,54
5 579,64
6 728,55
0,00
0,01
0,00
0,00
585,86
706,50
0,00
0,00
AMYS
F
A ONK
P
6 728,53
6 728,53 X
0,00
0,00
706,50
0,00
AEGB
AFOH
H
GB
A ONK
A ONK
P
P
6 728,54
6 728,54
6 728,55
7 618,04
0,01
889,50
0,00
0,00
706,50
706,50
0,00
93,40
INF CNC SOL 1X20ML
ATPP
CZ
A ONK
P
6 728,54
7 944,67
1 216,13
0,00
706,50
127,69
INF CNC SOL
1X20ML/100MG ONCO
INF CNC SOL 1X20ML
INF PLV SOL 1X100MG
INF CNC SOL
1X20ML/100MG
AEBP
A
A ONK
P
6 728,54
9 730,30
3 001,76
0,00
706,50
315,19
ASFK
ASFK
AHLS
CZ
CZ
GB
A ONK
A ONK
A ONK
L
P
P
P
6 728,54
6 728,54
6 748,45
17 002,68
17 002,68
6 748,45
10 274,14
10 274,14
0,00
0,00
0,00
0,00
706,50
706,50
708,59
1 078,79
1 078,79
0,00
INF PLV SOL 1X100MG
ASTD
D
A ONK
L
P
6 812,26
7 237,42
425,16
0,00
715,29
44,64
INF CNC SOL
1X40ML/200MG
INF CNC SOL 1X40ML
INF CNC SOL
1X40ML/200MG
AAHN
GB
A ONK
P
13 457,06
13 457,06
0,00
0,00
706,50
0,00
ASFK
AHLS
CZ
GB
A ONK
A ONK
L
P
P
13 457,07
13 488,87
33 133,66
13 488,87
19 676,59
0,00
0,00
0,00
706,50
708,17
1 033,02
0,00
INF CNC SOL 1X50ML
INF CNC SOL 2X10ML
ARRG
ARRG
GB
GB
S
S
P
P
32 659,03
13 063,61
33 770,69
14 004,28
1 111,66
940,67
0,00
0,00
32 659,03
32 659,03
1 111,66
2 351,68
INF PLV SOL 1X150MG
ARRG
GB
S
P
15 093,55
16 190,39
1 096,84
0,00
2 156,22
156,69
INF SOL 1X20 ML
AMEC
D
S
P
6 119,55
6 146,62
27,07
0,00
3 794,13
16,78
0144406 OXALIPLATINA MYLAN 5 MG/ML, PRÁŠEK
PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0140361 REZIDOL 5 MG/ML
0128133 OXALIPLATIN KABI 5 MG/ML KONCENTRÁT
PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0104238 OXALIPLATIN-TEVA 5 MG/ML,
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0154833 OXALIQUID 5 MG/ML
0101110 ELOXATIN 5 MG/ML
0050751 OXALIPLATIN WINTHROP 5MG/ML
0151456 OXALIPLATIN HOSPIRA 5 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0129854 OXALIPLATIN STADA 5 MG/ML
0184792 OXALIPLATIN ACCORD 5 MG/ML
0104701 ELOXATIN 5 MG/ML
0155234 OXALIPLATIN HOSPIRA 5 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
L01XC02
parent.
Rituximab
0026544 MABTHERA 500 MG
0026543 MABTHERA 100 MG
L01XC03
parent.
Trastuzumab
0025555 HERCEPTIN 150 MG
L01XC06
parent.
0028761 ERBITUX 5 MG/ML
Úhrada
EKV2
2 081,88
Cetuximab
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 176 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
L01XC07
Doplněk názvu
parent.
0028396 AVASTIN
parent.
lok.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
L01XE07
p.o.
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
INF CNC SOL
400MG/16ML
INF CNC SOL 100MG/4ML
ARRG
GB
S
P
32 632,97
33 545,55
912,58
0,00
2 185,60
61,12
ARRG
GB
S
P
8 158,24
9 349,11
1 190,87
0,00
2 185,61
319,04
IVN INF CNC SOL 1X5ML
AAEB
NL
S
P
12 203,48
12 203,48
0,00
0,00
3 922,18
0,00
DRM CRM 1X2GM
AGAS
F
S
P
6 661,23
6 661,23
0,00
0,00
3 330,62
0,00
POR TBL FLM 30X400MG
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 90X400MG
ANEH
ANEH
ZNEH
GB
GB
GB
S
S
S
P
P
P
59 093,47
29 546,74
177 280,42
61 334,94
31 698,15
214 717,61
2 241,47
2 151,41
37 437,19
0,00
0,00
0,00
1 969,78
1 969,78
1 969,78
74,72
143,43
415,97
POR TBL FLM 30X250MG
POR TBL FLM 30X250MG
AAZC
AAZC
S
S
S
S
P
P
60 531,45
60 531,45
61 144,05
61 144,05
612,60
612,60
0,00
0,00
2 017,72
2 017,72
20,42
20,42
POR TBL FLM 30X150MG
POR TBL FLM 30X100MG
ARRG
ARRG
GB
GB
S
S
P
P
54 495,08
44 816,38
54 495,08
44 816,38
0,00
0,00
0,00
0,00
1 816,50
2 240,82
0,00
0,00
POR CPS DUR 30X25MG
POR CPS DUR 30X50MG
POR CPS DUR
30X12.5MG
APFI
APFI
APFI
GB
GB
GB
S
S
S
P
P
P
67 422,64
134 845,10
33 711,32
68 962,42
136 596,70
35 023,43
1 539,78
1 751,60
1 312,11
0,00
0,00
0,00
2 966,59
2 966,60
2 966,61
67,75
38,54
115,47
POR TBL FLM
112X200MG
ABZB
D
S
P
95 476,54
96 101,06
624,52
0,00
3 409,88
22,30
POR TBL FLM 60X70MG
POR TBL FLM 60X50MG
POR TBL FLM 60X20MG
ABQU
ABQU
ABQU
GB
GB
GB
S
S
S
P
P
P
89 275,67
63 768,33
35 978,71
95 467,44
95 467,44
51 702,19
6 191,77
31 699,11
15 723,48
0,00
0,00
0,00
2 125,61
2 125,61
2 998,23
147,42
1 056,64
1 310,29
POR TBL FLM 70X250MG
POR TBL FLM 70X250MG
AGLA
AGLA
GB
GB
S
S
P
P
25 953,88
25 953,88
30 076,17
30 076,17
4 122,29
4 122,29
0,00
0,00
1 853,85
1 853,85
294,45
294,45
3 323,90
Dasatinib
0027928 SPRYCEL 70 MG
0027925 SPRYCEL 50 MG
0027921 SPRYCEL 20 MG
0500356 TYVERB 250 MG
0168322 TYVERB 250 MG
ZAP1
Sorafenib
0027193 NEXAVAR 200 MG
L01XE06
Doplatek
za balení
Sunitinib
0027191 SUTENT 25 MG
0027192 SUTENT 50 MG
0027190 SUTENT 12,5 MG
L01XE05
DNC
Erlotinib
0025420 TARCEVA 150 MG
0025419 TARCEVA 100 MG
L01XE04
MFC
Gefitinib
0149263 IRESSA 250 MG
0167602 IRESSA 250 MG
L01XE03
UHR1
Imatinib
0028028 GLIVEC 400 MG
0028026 GLIVEC 100 MG
0028386 GLIVEC 400 MG
L01XE02
IND1
Methyl-aminolevulinát
0015770 METVIX
L01XE01
LIM1 OME1
Panitumumab
0029248 VECTIBIX 20 MG/ML
L01XD03
ZEM
Bevacizumab
0028397 AVASTIN
L01XC08
DRZ
Lapatinib
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
1 853,85
1 853,85
Stránka 177 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
L01XE08
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Nilotinib
0167973 TASIGNA 150 MG TVRDÉ TOBOLKY
POR CPS DUR
112X150MG BLI I
ANEH
GB
S
P
67 956,73
81 736,93
13 780,20
0,00
2 427,03
492,15
0029246 TASIGNA 200 MG TVRDÉ TOBOLKY
POR CPS DUR
112X200MG BLI I
POR CPS DUR 112 (4X28)
X200MG
ANEH
GB
S
P
92 771,23
92 771,23
0,00
0,00
2 484,95
0,00
ZNEH
GB
S
P
92 771,23
92 771,23
0,00
0,00
2 484,95
0,00
INF CSL LQF
1X1.2ML+1X1.8ML
APFI
GB
S
P
22 328,99
22 887,38
558,39
0,00
2 605,06
65,15
POR TBL NOB 30X5MG
POR TBL NOB 30X10MG
ANEH
ANEH
GB
GB
S
S
P
P
72 129,26
98 181,53
74 513,59
99 615,72
2 384,33
1 434,19
0,00
0,00
2 404,31
3 272,72
79,48
47,81
POR TBL FLM 60X400MG
POR TBL FLM 30X200MG
AGLA
AGLA
GB
GB
S
S
P
P
78 052,07
20 652,62
79 815,70
22 845,84
1 763,63
2 193,22
0,00
0,00
2 601,74
2 753,68
58,79
292,43
POR CPS DUR
100X500MG
ABMS
CZ
L URN, ONK,
HEM
630,40
630,40
0,00
0,00
18,91
0,00
POR CPS DUR
100X140MG
APFX
CZ
L ONK, HEM,
URN
2 708,36
2 772,50
64,14
64,13
162,50
3,85
POR CPS MOL
100X10MG
ARCE
CZ
L ONK, HEM
5 598,35
5 598,37
0,02
0,03
447,87
0,00
POR CPS DUR 10X1MG
POR CPS DUR
10X0.25MG
ASMV
ASMV
GB
GB
E ONK
E ONK
P
P
11 095,08
2 979,96
11 095,08
2 979,96
0,00
0,00
0,00
0,00
1 051,15
1 129,29
0,00
0,00
INF PLV CSL 1X1MG
INF CNC SOL
1X1ML/1MG
ZACK
ZAHN
IS
GB
A ONK
A ONK
P
P
1 144,81
1 198,44
1 635,46
1 339,29
490,65
140,85
0,00
0,00
707,37
740,51
303,17
87,03
0168959 TASIGNA 200 MG TVRDÉ TOBOLKY
L01XE09
parent.
Temsirolimus
0029240 TORISEL 30 MG
L01XE10
p.o.
Everolimus
0149318 AFINITOR 5 MG
0149321 AFINITOR 10 MG
L01XE11
p.o.
p.o.
Hydroxymočovina
0057345 LITALIR
L01XX11
p.o.
Estramustin
0058742 ESTRACYT
L01XX14
p.o.
Tretinoin
0015048 VESANOID 10 MG
L01XX17
p.o.
Topotekan
0029338 HYCAMTIN 1 MG
0029337 HYCAMTIN 0,25 MG
L01XX17
parent.
2 404,31
3 272,72
Pazopanib
0167728 VOTRIENT 400 MG
0167725 VOTRIENT 200 MG
L01XX05
Úhrada
EKV2
Topotekan
0167970 POTACTASOL 1 MG
0178628 TOPOTECAN ACCORD 1 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 178 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0159137 TOPOTECAN MEDAC 1 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
INF CNC SOL
1X1ML/1MG
ZMEH
D
A ONK
P
1 198,44
1 339,29
140,85
0,00
740,51
87,03
0159149 TOPOTECAN MYLAN 1 MG/ML
INF CNC SOL
1X4ML/4MG
INF CNC SOL 5X4ML
INF PLV CSL 1X4MG
INF CNC SOL
1X4ML/4MG
INF CNC SOL
1X4ML/4MG
AMYS
F
A ONK
P
1 228,95
1 228,95
0,00
0,00
189,84
0,00
ATVP
AFOH
ZAHN
NL
GB
GB
A ONK
A ONK
A ONK
P
P
P
18 928,74
4 793,76
4 793,78
27 040,74
4 793,76
4 866,65
8 112,00
0,00
72,87
0,00
0,00
0,00
584,80
740,52
740,52
250,62
0,00
11,26
ZMEH
D
A ONK
P
4 793,78
6 190,26
1 396,48
0,00
740,52
215,72
INF PLV SOL 5X4MG
INF PLV CSL 5X4MG
INF CNC SOL 5X4ML
INF CNC SOL
5X4ML/4MG
ASMV
AFOH
ZHLS
ZMEH
GB
GB
GB
D
A
A
A
A
ONK
ONK
ONK
ONK
P
P
P
P
23 968,93
23 968,93
23 968,92
23 968,92
34 744,64
36 751,70
45 579,05
45 579,05
10 775,71
12 782,77
21 610,13
21 610,13
0,00
0,00
0,00
0,00
740,52
740,52
740,52
740,52
332,92
394,92
667,64
667,64
INF CNC SOL
5X4ML/4MG
INF PLV CSL 1X4MG
ZMYS
F
A ONK
P
23 968,93
45 579,05
21 610,12
0,00
740,52
667,64
AAHN
GB
A ONK
P
4 793,79
4 825,04
31,25
0,00
740,53
4,83
INF PLV CSL 1X4MG
ZACK
IS
A ONK
P
4 793,79
6 190,26
1 396,47
0,00
740,53
215,72
INF CNC SOL
1X2ML/40MG
INF CNC SOL
1X2ML/40MG
INF CNC SOL
1X2ML/40MG
INF CNC SOL
1X2ML/40MG
INF CNC SOL 2ML/40MG
INF CNC SOL
1X2ML/40MG II
AAHN
GB
A ONK
P
955,66
955,66
0,00
0,00
688,81
0,00
AMYS
F
A ONK
P
955,66
955,66 X
0,00
0,00
688,81
0,00
AMEH
D
A ONK
P
955,66
1 424,20
468,54
0,00
688,81
337,71
ATPP
CZ
A ONK
P
955,66
2 301,41
1 345,75
0,00
688,81
969,98
AHLS
AEBP
GB
A
A ONK
A ONK
P
P
955,66
955,66
2 325,23
2 454,72
1 369,57
1 499,06
0,00
0,00
688,81
688,81
987,15
1 080,48
INF CNC SOL
1X2ML/40MG
INF CNC SOL
1X2ML/40MG
INF CNC SOL
1X40MG/2ML
APFX
CZ
A ONK
P
955,66
2 676,71
1 721,05
0,00
688,81
1 240,49
APFX
CZ
A ONK
P
955,66
2 863,61
1 907,95
0,00
688,81
1 375,20
AFOH
GB
A ONK
P
955,73
2 138,58
1 182,85
0,00
688,86
852,57
0149441 TOPOTECAN TEVA 4 MG/4 ML
0158122 TOPOTECAN KABI 4 MG
0178630 TOPOTECAN ACCORD 1 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0159141 TOPOTECAN MEDAC 1 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0025622 HYCAMTIN 4 MG
0172169 TOPOTECAN KABI 4 MG
0167724 TOPOTECAN HOSPIRA 4 MG/4 ML
0159142 TOPOTECAN MEDAC 1 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0159150 TOPOTECAN MYLAN 1 MG/ML
0139067 TOPOTECAN ACCORD 4 MG PRÁŠEK PRO
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0167971 POTACTASOL 4 MG
L01XX19
parent.
Úhrada
EKV2
Irinotekan
0124370 IRINOTECAN ACCORD 20 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0130137 IRINOTECAN MYLAN 20 MG/ML
0134250 IRINOTECAN MEDAC 20 MG/ML
0117095 IRINOTECAN TEVA 20 MG/ML
0016165 CANRI
0143778 IRINOTECAN EBEWE 20 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0056005 CAMPTO
0119616 CAMPTO
0128079 IRINOTECAN KABI 20 MG/ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 179 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0124531 IRINOTECAN ACCORD 20 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0119617 CAMPTO
0135501 IRINOTECAN MEDAC 20 MG/ML
0016166 CANRI
0117097 IRINOTECAN TEVA 20 MG/ML
0143591 IRINOTECAN EBEWE 20 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0164585 IRINOTECAN EBEWE 20 MG/ML
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO
ROZTOKU
0056006 CAMPTO
0128080 IRINOTECAN KABI 20 MG/ML
0130141 IRINOTECAN MYLAN 20 MG/ML
0176958 IRINOTECAN KABI 20 MG/ML
0119618 CAMPTO
0192855 IRINOTECAN ACCORD 20 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0135502 IRINOTECAN MEDAC 20 MG/ML
0185111 IRINOTECAN ACCORD 20 MG/ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0176959 IRINOTECAN KABI 20 MG/ML
L01XX23
p.o.
L01XX25
p.o.
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INF CNC SOL
1X5ML/100MG
INF CNC SOL
1X5ML/100MG
INF CNC SOL
1X5ML/100MG
INF CNC SOL 5ML/100MG
INF CNC SOL
1X5ML/100MG
INF CNC SOL
1X5ML/100MG II
AAHN
GB
A ONK
P
2 389,15
2 389,15
0,00
0,00
688,79
0,00
APFX
CZ
A ONK
P
2 389,15
6 859,41
4 470,26
0,00
688,79
1 288,78
AMEH
D
A ONK
P
2 389,16
3 443,62
1 054,46
0,00
688,80
304,00
AHLS
ATPP
GB
CZ
A ONK
A ONK
P
P
2 389,16
2 389,16
5 337,46
5 337,81
2 948,30
2 948,65
0,00
0,00
688,80
688,80
850,00
850,10
AEBP
A
A ONK
P
2 389,16
5 695,78
3 306,62
0,00
688,80
953,30
INF CNC SOL
1X5ML/100MG I
AEBP
A
A ONK
P
2 389,16
5 695,78
3 306,62
0,00
688,80
953,30
INF CNC SOL
1X5ML/100MG
INF CNC SOL
1X100MG/5ML
INF CNC SOL
1X5ML/100MG
APFX
CZ
A ONK
P
2 389,16
6 326,83
3 937,67
0,00
688,80
1 135,23
AFOH
GB
A ONK
P
2 389,19
5 136,06
2 746,87
0,00
688,81
791,92
AMYS
F
A ONK
P
2 413,64
2 413,64 X
0,00
0,00
695,85
0,00
INF CNC SOL
1X300MG/15ML
INF CNC SOL
1X15ML/300MG
INF CNC SOL
1X15ML/300MG
INF CNC SOL
1X15ML/300MG
AFOH
GB
A ONK
P
7 167,45
14 692,56
7 525,11
0,00
688,79
723,16
APFX
CZ
A ONK
P
7 167,45
14 726,87
7 559,42
0,00
688,79
726,46
ZAHN
GB
A ONK
P
7 167,45
14 726,87
7 559,42
0,00
688,79
726,46
AMEH
D
A ONK
P
7 167,47
9 741,85
2 574,38
0,00
688,80
247,40
INF CNC SOL
1X25ML/500MG
INF CNC SOL
1X500MG/25ML
ZAHN
GB
A ONK
P
11 945,16
23 904,15
11 958,99
0,00
688,76
689,56
AFOH
GB
A ONK
P
11 945,16
23 904,15
11 958,99
0,00
688,76
689,56
POR TBL FLM
100X500MG
ALHP
F
E END, ONK
P
18 002,22
18 002,22
0,00
0,00
1 080,13
0,00
POR CPS MOL
100X75MG
AEII
GB
S
P
31 055,14
31 055,14
0,00
0,00
2 173,86
0,00
Úhrada
EKV2
Mitotan
0028141 LYSODREN
0027700 TARGRETIN
DRZ
Bexaroten
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 180 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
L01XX27
Doplněk názvu
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Oxid arsenitý
0027800 TRISENOX 1MG/ML
INJ CNC SOL 10X10ML
ATVP
NL
S ONK, HEM
P
81 034,82
100 170,77
19 135,95
0,00
9 116,41
2 152,79
INJ PLV SOL 1X3.5 MG
AJAI
B
S
P
28 147,48
28 721,86
574,38
0,00
3 216,85
65,64
POR CPS DUR
100X0.5MG
AORV
A
E HEM, ONK
P
10 509,64
10 509,64
0,00
0,00
420,39
0,00
0053145 MEGACE SUSP.
POR SUS 1X240ML
APVP
CZ
2 344,43
2 445,86
101,43
0,00
97,68
4,23
101,91
0199800 MEGACE SUSP.
POR SUS 1X240ML
ZPVP
CZ
L ONK,HEM,U
RN,GYN,INF
L ONK,HEM,U
RN,GYN,INF
2 344,43
2 445,86
101,43
0,00
97,68
4,23
101,91
0100027 MEGACE 160 MG
POR TBL NOB 30X160MG
APVP
CZ
760,07
760,07
0,00
0,00
63,34
0,00
0199963 MEGACE 160 MG
POR TBL NOB 30X160MG
ZPVP
CZ
760,07
760,07
0,00
0,00
63,34
0,00
0032103 MEGAPLEX 160 MG
POR TBL NOB 30X160MG
ATPP
CZ
L ONK,HEM,U
RN,GYN,INF
L ONK,HEM,U
RN,GYN,INF
L ONK,HEM,U
RN,GYN,INF
0,00
0,00
97,69
0,00
L01XX32
parent.
Bortezomib
0028140 VELCADE 3,5 MG
L01XX35
p.o.
Anagrelid
0047614 THROMBOREDUCTIN 0,5 MG
L02AB01
L02AB02
p.o.
p.o.
Megestrol
1 172,22
1 172,22 X
Medroxyprogesteron
0058392 PROVERA 100 MG
POR TBL NOB
100X100MG
APFX
CZ
L ONK,HEM,U
RN,GYN,SEX
1 098,62
1 569,53
470,91
259,29
109,86
47,09
0091618 PROVERA 500 MG
POR TBL NOB 20X500MG
APFX
CZ
L ONK,HEM,U
RN,GYN,SEX
1 059,24
1 318,53
259,29
259,29
105,92
25,93
INJ PSO LQF 1X7.5MG
VAN
INJ PSO LQF 1X7.5MG
SÁČ
AAEA
CZ
K
P
2 943,91
2 943,91
0,00
0,00
2 943,91
0,00
AAEA
CZ
K
P
2 943,91
2 943,91
0,00
0,00
2 943,91
0,00
INJ PSO LQF 1X22.5MG
SÁČ
INJ PSO LQF 1X22.5MG
VAN
AAEA
CZ
K
P
7 877,70
7 877,70
0,00
0,00
7 877,70
0,00
AAEA
CZ
K
P
7 877,70
7 877,70
0,00
0,00
7 877,70
0,00
0065386 ZOLADEX DEPOT 3,6 MG
SDR IMP 1X3.6MG
AAZN
GB
K
P
2 385,46
2 385,46
0,00
0,00
87,41
0,00
0012320 ZOLADEX DEPOT 10,8 MG
SDR IMP 1X10.8MG
AAZN
GB
K
P
7 922,38
7 922,38
0,00
0,00
94,63
0,00
L02AE02
parent.
Leuprorelin
0152301 ELIGARD 7,5 MG
0017243 ELIGARD 7,5 MG
0017241 ELIGARD 22,5 MG
0125299 ELIGARD 22,5 MG
L02AE03
parent.
Goserelin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 181 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
L02AE04
Doplněk názvu
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Triptorelin
0058623 DIPHERELINE 0,1 MG
0062707 DECAPEPTYL 0,1 MG
INJ PSU LQF 7X0.1MG
INJ SOL 7X1ML/0.1MG
AIEB
AFEI
F
D
K
K
P
P
900,17
1 149,00
900,17
1 149,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128,60
164,14
0,00
0,00
0001656 DIPHERELINE S.R. 3 MG
INJ PSU LQF 1X3MG
AIEB
F
K
P
3 918,88
3 918,88
0,00
0,00
3 918,88
0,00
0096107 DECAPEPTYL DEPOT
INJ PLQ SUS PRO
3.75MG
AFEI
D
K
P
3 121,67
3 121,67
0,00
0,00
3 121,67
0,00
0006215 DIPHERELINE S.R. 11,25 MG
INJ PSU LQF 1X11.25MG
AIEB
F
K
P
8 342,24
8 342,24
0,00
0,00
8 342,24
0,00
SDR IMP 1X50MG
BORN
SF
A ONK,URN
P
30 899,89
31 628,25
728,36
0,00
84,67
2,00
0044056 TAMOXIFEN EBEWE 10 MG
0058701 TAMOXIFEN EBEWE 10 MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
AEBP
AEBP
A
A
E ONK
E ONK
68,04
226,79
76,24
262,57
8,20
35,78
8,19
27,32
4,54
4,54
0,55
0,72
0044057 TAMOXIFEN EBEWE 20 MG
0058702 TAMOXIFEN EBEWE 20 MG
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 100X20MG
AEBP
AEBP
A
A
E ONK
E ONK
90,72
302,39
121,49
514,68
30,77
212,29
16,39
54,63
3,02
3,02
1,03
2,12
POR TBL NOB 100X60MG
POR TBL NOB 30X60MG
BORN
BORN
SF
SF
E ONK
E ONK
302,39
90,72
2 088,14
710,89
1 785,75
620,17
1 785,75
535,72
3,02
3,02
17,86
20,67
INJ SOL 1X250MG/5ML
AAZC
GB
A ONK
E
11 157,37
11 157,37
0,00
0,00
803,33
0,00
POR TBL FLM
100X250MG
POR TBL NOB
100X250MG
AATX
NL
E ONK, URN
257,49
2 729,63
2 472,14
2 472,14
7,72
74,16
ASBS
B
E ONK, URN
257,49
3 730,31
3 472,82
2 472,14
7,72
104,18
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
BLI I
POR TBL FLM 30X50MG
ATPP
ATPP
AOGE
ADOZ
ADOZ
AAZK
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
E
E
E
E
E
E
ONK, URN
ONK, URN
ONK,URN
ONK,URN
ONK,URN
ONK,URN
216,29
216,29
216,28
231,74
231,74
231,74
216,30 X
216,30 X
216,28
231,74
231,74
332,62
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
100,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,72
7,72
7,72
7,72
7,72
7,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,36
AACK
IS
E ONK, URN
231,74
421,39
189,65
0,00
7,72
L02AE05
parent.
Histrelin
0156399 VANTAS 50 MG
L02BA01
L02BA02
p.o.
p.o.
Tamoxifen
Toremifen
0025585 FARESTON
0025584 FARESTON
L02BA03
parent.
Fulvestrant
0028059 FASLODEX 250 MG/5 ML
L02BB01
p.o.
0083392 FLUCINOM
L02BB03
p.o.
P
Flutamid
0122116 APO-FLUTAMIDE
0180783
0025068
0128123
0122477
0176036
0124361
Úhrada
EKV2
Bikalutamid
BICALUPLEX 50 MG
BICALUPLEX 50 MG
BINABIC 50 MG
LANBICA 50 MG
LANBICA 50 MG
BIKALARD 50 MG
0114787 BICALUTAMID ACTAVIS 50 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
6,32
Stránka 182 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0130799 BICALUTAMIDE BLUEFISH 50 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0142298 APO-BICALUTAMID 50
POR TBL FLM 30X50MG
ZBUS
S
E ONK, URN
231,74
2 825,47
2 593,73
0,00
7,72
86,46
POR TBL FLM 30X50MG
AATX
NL
E ONK, URN
231,74
3 032,31
2 800,57
0,00
7,72
93,35
0025084
0180773
0180207
0180213
0114823
0156651
POR TBL FLM 28X150MG
POR TBL FLM 28X150MG
POR TBL FLM 30X150MG
POR TBL FLM 90X150MG
POR TBL FLM 30X150MG
POR TBL FLM 30X150MG
ATPP
ATPP
AGNS
AGNS
AACK
APGZ
CZ
CZ
GB
GB
IS
A
E
E
E
E
E
E
ONK, URN
ONK, URN
ONK, URN
ONK, URN
ONK, URN
ONK, URN
P
P
P
P
P
P
1 140,69
1 140,69
1 222,18
3 666,53
1 222,16
1 222,18
1 140,69
1 140,69
1 222,18
3 666,53
1 222,16
1 222,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,74
40,74
40,74
40,74
40,74
40,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POR TBL FLM 30X150MG
APGZ
A
E ONK, URN
P
1 222,18
1 222,18
0,00
0,00
40,74
0,00
POR TBL FLM 30X150MG
POR TBL FLM 30X150MG
BLI I
POR TBL FLM 30X150MG
POR TBL FLM 30X150MG
POR TBL FLM 28X150MG
POR TBL FLM 28X150MG
POR TBL FLM 30X150MG
AGNS
AAZK
GB
CZ
E ONK, URN
E ONK,URN
P
P
1 222,18
1 222,18
1 222,18 X
1 222,18
0,00
0,00
0,00
0,00
40,74
40,74
0,00
0,00
ADOZ
ADOZ
AOGE
AVCP
ZBUS
CZ
CZ
PL
CZ
S
E
E
E
E
E
ONK,URN
ONK,URN
ONK,URN
ONK,URN
ONK, URN
P
P
P
P
P
1 222,18
1 222,18
1 140,70
1 140,70
1 222,18
1 222,18
1 222,18
7 233,37
7 417,37
9 993,87
0,00
0,00
6 092,67
6 276,67
8 771,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,74
40,74
40,74
40,74
40,74
0,00
0,00
217,60
224,17
292,39
POR TBL FLM 30X150MG
POR TBL FLM 28X150MG
POR TBL FLM 28X150MG
AATX
AAZN
ZAMZ
NL
GB
I
E ONK, URN
E ONK, URN
E ONK, URN
P
P
P
1 222,18
1 140,70
1 140,70
10 698,17
10 403,35
10 403,35
9 475,99
9 262,65
9 262,65
0,00
0,00
0,00
40,74
40,74
40,74
315,87
330,81
330,81
POR TBL FLM 30X1MG
POR TBL FLM 28X1MG
POR TBL FLM 28X1MG
POR TBL FLM 30X1MG
POR TBL FLM 28X1MG
POR TBL FLM 30X1MG
POR TBL FLM 30X1MG
POR TBL FLM 28X1MG
POR TBL FLM 28X1MG
POR TBL FLM 28X1MG
POR TBL FLM 28X1MG
POR TBL FLM 100X1MG
POR TBL FLM 28X1MG
POR TBL FLM 30X1MG
ASTD
ZGMP
AGMP
AGCL
ZORN
AAZK
AGNS
ADOZ
ATPP
AHTP
AVCP
AOGE
AOGE
AEGB
D
CZ
CZ
A
SF
CZ
GB
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
PL
H
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
2 163,79
2 032,55
2 032,55
2 277,85
2 127,16
2 279,48
2 279,48
2 127,52
2 127,52
2 127,52
2 127,52
7 598,26
2 127,52
2 279,48
2 163,79
2 032,55
2 032,55
2 277,85
2 127,16
2 279,48
2 279,48
2 127,52
2 127,52
2 127,52
2 127,52
7 598,26
2 127,52
2 279,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,13
72,59
72,59
75,93
75,97
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BICALUPLEX 150 MG
BICALUPLEX 150 MG
BICALUTAGEN 150 MG
BICALUTAGEN 150 MG
BICALUTAMID ACTAVIS 150 MG
BICALUTANORM 150 MG, POTAHOVANÉ
TABLETY
0176420 BICALUTANORM 150 MG, POTAHOVANÉ
TABLETY
0169852 BICALUTATAM 150 MG
0124364 BIKALARD 150 MG
0122459
0176054
0128125
0128128
0130805
LANBICA 150 MG
LANBICA 150 MG
BINABIC 150 MG
GLANUTA 150 MG
BICALUTAMIDE BLUEFISH 150 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0129920 APO-BICALUTAMID 150
0030830 CASODEX 150
0198996 CASODEX 150
L02BG03
0163354
0126723
0187543
0164060
0158664
0127496
0119755
0104290
0106015
0142085
0126690
0185251
0161986
0122502
p.o.
X
X
X
X
Úhrada
EKV2
Anastrozol
ANASTRAD 1 MG POTAHOVANÁ TABLETA
ALOZEX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ALOZEX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ZYNZOL 1 MG
ANASTROZOLE ORION 1 MG
ANASTAR 1 MG
ANASTROZOL MYLAN 1 MG
ANASTROZOL SANDOZ 1 MG
ANASTROZOL-TEVA 1 MG
ANAYA
ASNEA 1 MG, POTAHOVANÉ TABLETY
ATROCELA 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ATROCELA 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY
EGISTROZOL 1 MG
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
X
X
X
X
X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 183 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
6 838,45
7 468,10
7 468,10
2 135,23
2 319,29
0,01
21,79
21,79
7,71
191,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
0,00
0,22
0,22
0,28
6,85
2 279,48
2 127,52
2 127,52
2 127,52
2 614,23
3 747,17
5 136,72
5 136,72
334,75
1 619,65
3 009,20
3 009,20
0,00
0,00
0,00
0,00
75,98
75,98
75,98
75,98
11,16
57,84
107,47
107,47
P
P
P
P
P
P
P
P
P
2 202,38
2 278,63
2 279,16
2 279,36
2 279,36
2 279,48
2 279,48
2 279,48
2 279,48
2 202,38
2 278,63
2 279,16
2 279,36
2 279,36
2 279,48
2 279,48
2 279,48
2 279,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73,41
75,95
75,97
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E ONK
P
7 598,26
7 598,26
0,00
0,00
75,98
0,00
GB
E ONK
P
2 127,52
2 127,52 X
0,00
0,00
75,98
0,00
ATPP
CZ
E ONK
P
2 279,48
2 279,48 X
0,00
0,00
75,98
0,00
POR TBL FLM 28X2.5MG
AMUF
H
E ONK
P
2 127,52
2 135,23
7,71
0,00
75,98
0,28
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 100X2.5MG
POR TBL FLM 90X2.5MG
POR TBL FLM 100X2.5MG
POR TBL FLM 90X2.5MG
POR TBL FLM 90X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
APGE
ZORN
AGMP
AAFP
AGMP
ZTVP
AATX
ADOZ
AEGB
AATX
CZ
SF
CZ
CZ
CZ
NL
NL
CZ
H
NL
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
2 279,48
2 279,48
2 279,48
2 279,48
7 598,27
6 838,44
7 598,27
6 838,44
6 838,44
2 279,48
2 306,43
2 330,33
2 382,80
3 459,20
12 221,22
12 302,95
14 541,03
13 174,09
13 174,09
4 676,81
26,95
50,85
103,32
1 179,72
4 622,95
5 464,51
6 942,76
6 335,65
6 335,65
2 397,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
75,98
0,90
1,70
3,44
39,32
46,23
60,72
69,43
70,40
70,40
79,91
Kód
Název
Doplněk názvu
0122509
0126727
0187547
0191689
0124705
EGISTROZOL 1 MG
ALOZEX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ALOZEX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ANAPREX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ANASTROZOLE MEDICO UNO 1 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
APO-ANASTROZOL 1 MG
ANASTROZOL ACTAVIS 1 MG
ARIMIDEX
ARIMIDEX
POR TBL FLM 90X1MG
POR TBL FLM 98X1MG
POR TBL FLM 98X1MG
POR TBL FLM 28X1MG
POR TBL FLM 28X1MG
0143115
0125395
0132615
0016474
L02BG04
0199473
0151044
0162215
0135987
0198296
0127980
0142084
0134583
0159136
0172168
0162212
0127502
0124703
0191696
0159284
0138854
0164867
1388555
0199475
0135992
0127984
0127965
0135991
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
AEGB
ZGMP
ZGMP
APGE
AMUF
H
CZ
CZ
CZ
H
E
E
E
E
E
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
POR TBL FLM 30X1MG
POR TBL FLM 28X1MG
POR TBL FLM 28X1MG
POR TBL FLM 28X1MG
AATX
AACK
ZASJ
AAZN
NL
IS
GB
GB
E
E
E
E
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
ZTVP
AGDB
AACK
AICN
ZICN
ADOZ
AHTP
AAZK
AOGE
NL
H
IS
PL
PL
CZ
CZ
CZ
PL
E
E
E
E
E
E
E
E
E
POR TBL FLM 100X2.5MG
AOGE
POR TBL FLM 28X2.5MG
IND1
UHR1
MFC
P
P
P
P
P
6 838,44
7 446,31
7 446,31
2 127,52
2 127,52
ONK
ONK
ONK
ONK
P
P
P
P
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
PL
AGNS
POR TBL FLM 30X2.5MG
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Letrozol
LETROZOL TEVA PHARMA 2,5 MG
NINIVET 2,5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
TROZARA 2,5 MG
BRENEA 2,5 MG
BRENEA 2,5 MG
DRACENAX 2,5 MG
LERANA
LESTARA 2,5 MG
LETROVENA 2,5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
LETROVENA 2,5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
LETROZOL MYLAN 2,5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
LETROZOL TEVA 2,5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
LETROZOLE MEDICO UNO 2,5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
ALETRO 2,5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
LETROZOL ORION 2,5 MG
TROZEL 2,5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
AROFEK 2,5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
TROZEL 2,5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
LETROZOL TEVA PHARMA 2,5 MG
APO-LETROZOL 2,5 MG
DRACENAX 2,5 MG
ETRUZIL 2,5 MG
APO-LETROZOL 2,5 MG
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 184 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0127961 ETRUZIL 2,5 MG
0016469 FEMARA
0124919 ONCOZOL 2,5 MG
L02BG06
0156911
0147861
0147863
0147855
0147473
0147472
0147872
0148082
0001259
0001258
0198201
0147504
0156434
p.o.
parent.
L03AA02
parent.
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
2 397,32
2 397,32
2 397,32
0,00
0,00
0,00
75,98
75,98
75,98
79,91
79,91
79,91
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
POR TBL FLM 30X2.5MG
AEGB
ANAI
AELV
H
CZ
CZ
E ONK
E ONK
E ONK
P
P
P
2 279,48
2 279,48
2 279,48
4 676,80
4 676,80
4 676,80
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 100X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 90X25MG
AACK
AVOW
AVOW
ATPP
AAHN
IS
PL
PL
CZ
GB
E
E
E
E
E
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
P
P
P
P
P
1 427,94
2 279,48
7 598,26
2 279,48
6 838,44
1 427,94
2 279,48
7 598,26
2 279,48 X
6 838,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,60
75,98
75,98
75,98
75,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POR TBL FLM 30X25MG
AAHN
GB
E ONK
P
2 279,48
2 279,48
0,00
0,00
75,98
0,00
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
AVCP
AGMP
CZ
CZ
E ONK
E ONK
P
P
2 279,48
2 279,48
2 503,49
3 713,53
224,01
1 434,05
0,00
0,00
75,98
75,98
7,47
47,80
POR TBL FLM 90X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
APFX
APFX
ZKRK
ZKRK
AGNS
CZ
CZ
SLO
SLO
GB
E
E
E
E
E
P
P
P
P
P
6 838,44
2 279,48
2 279,48
2 279,48
2 279,71
4 398,14
1 700,38
1 700,38
1 700,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,98
75,98
75,98
75,98
75,99
48,87
56,68
56,68
56,68
0,00
INJ PSO LQF
1X80MG+1X6ML
ZFEC
DK
A ONK, URN
P
3 972,60
5 491,97
1 519,37
0,00
141,88
54,26
INJ+INF SOL 2X5X0.5ML
INJ+INF SOL 10X0.5ML
INJ+INF SOL 5X0.5ML
INJ+INF SOL 1X0.5ML
INJ+INF SOL 5X0.5ML
INJ+INF SOL 5X0.5ML
INJ+INF SOL 5X0.5ML
INJ+INF SOL 5X0.5ML
INJ SOL 5X1ML
INJ SOL 5X0.5ML
ATGK
ATGK
ARAT
ATGK
ATGK
ATGK
ARAT
ASZK
AAEB
AAEB
D
D
D
D
D
D
D
A
NL
NL
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
10 457,61
10 457,61
5 386,44
1 149,92
6 047,17
6 047,17
6 256,52
7 001,71
9 229,03
9 356,33
10 457,61
10 457,61
6 256,52
1 149,92
6 047,17
6 047,17
6 256,52
7 001,71
9 229,03
9 356,33
0,00
0,00
870,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 307,20
1 307,20
1 346,61
1 437,40
1 511,79
1 511,79
1 564,13
1 750,43
2 307,26
2 339,08
0,00
0,00
217,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INJ+INF SOL 10X0.8ML
INJ+INF SOL 5X0.5ML
INJ+INF SOL 1X0.8ML
ATGK
ASZK
ATGK
D
A
D
A
A
A
P
P
P
16 448,61
8 903,30
1 826,07
16 448,61
8 903,30
1 826,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 285,05
1 391,14
1 426,62
0,00
0,00
0,00
Úhrada
EKV2
ONK
ONK
ONK
ONK
ONK
11 236,58
3 979,86
3 979,86
3 979,86
2 279,71 X
Degarelix
0500646 FIRMAGON 80 MG
0500684
0500685
0149767
0500682
0500683
0149993
0500251
0500566
0014902
0078914
ZEM
Exemestan
EXEMESTAN ACTAVIS 25 MG
ASTEXANA 25 MG
ASTEXANA 25 MG
EXEMESTAN TEVA 25 MG
EXEMESTANE ACCORD 25 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
EXEMESTANE ACCORD 25 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
EXESTEA 25 MG
EXEMESTANE GLENMARK 25 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
AROMASIN
AROMASIN
ESCEPRAN 25 MG
GRECA 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY
EXEMESTAN MYLAN 25 MG
L02BX02
DRZ
Filgrastim
TEVAGRASTIM 30 MU/0,5 ML
TEVAGRASTIM 30 MU/0,5 ML
RATIOGRASTIM 30 MU/0,5 ML
TEVAGRASTIM 30 MU/0,5 ML
TEVAGRASTIM 30 MU/0,5 ML
TEVAGRASTIM 30 MU/0,5 ML
RATIOGRASTIM 30 MU/0,5 ML
ZARZIO 30 MU/0,5 ML
NEUPOGEN 0,3 MG/ML
NEUPOGEN 30 MU/0,5 ML
0500689 TEVAGRASTIM 48 MU/0,8 ML
0500570 ZARZIO 48 MU/0,5 ML
0500686 TEVAGRASTIM 48 MU/0,8 ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 185 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0149996
0500687
0167720
0078906
TEVAGRASTIM 48 MU/0,8 ML
TEVAGRASTIM 48 MU/0,8 ML
NIVESTIM 48 MU/0,5 ML
NEUPOGEN 48 MU/0,5 ML
INJ+INF SOL 5X0.8ML
INJ+INF SOL 5X0.8ML
INJ+INF SOL 5X0.5ML
INJ SOL 5X0.5ML
INJ SOL 1X0.6ML-BLI II
INJ SOL 1X0.6ML
ZAP1
Úhrada
EKV1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 470,08
1 470,08
1 843,57
2 384,82
0,00
0,00
0,00
0,00
422,16
422,16
0,00
0,00
1 235,82
1 235,82
21,11
21,11
12 071,09 12 071,09
326,65
1 341,23
497,85
326,65
93,66
1 238,97
995,69
326,65
82,60
8 949,53
1 599,86
1 493,54
326,65
71,10
8 819,61
10 611,85
1 792,24
1 792,25
326,65
66,38
P
2 734,82
2 734,82
0,00
0,00
364,64
0,00
E ONK, HEM,
DER, GIT,
INF
P
4 745,33
4 745,33
0,00
0,00
379,63
0,00
GB
E ONK, HEM,
DER, GIT,
INF
P
9 128,63
9 128,63
0,00
0,00
365,15
0,00
GB
S
P
14 307,28
22 759,55
8 452,27
0,00
1 022,10
603,82
LIM1 OME1
ATGK
ATGK
AHLS
AAEB
D
D
GB
NL
A
A
A
A
P
P
P
P
9 408,53
9 408,53
11 798,85
15 262,82
9 408,53
9 408,53
11 798,85 X
15 262,82
AAEB
AAEB
NL
NL
A ONK, HEM
A ONK, HEM
P
P
24 716,38
24 716,38
25 138,54
25 138,54
INJ SOL 6X0.5ML/3MU
ABVS
S
E ONK, HEM,
DER, GIT,
INF
P
2 939,87
15 010,96
0016558 ROFERON-A 3 MIU/0,5ML
INJ SOL 5X0.5ML/3MU S
ARCE
CZ
E ONK, HEM,
DER, GIT,
INF
P
2 449,89
3 152,36
702,47
0016557 ROFERON-A 6 MIU/0,5 ML
INJ SOL 5X0.5ML/6MU S
ARCE
CZ
E ONK, HEM,
DER, GIT,
INF
P
4 899,78
6 138,75
0016555 ROFERON-A 9 MIU/0,5 ML
INJ SOL 5X0.5ML/9MU S
ARCE
CZ
E ONK, HEM,
DER, GIT,
INF
P
7 349,67
0016553 ROFERON-A 18 MIU/0,6ML
INJ SOL 3X0.6ML/18MU
ARCE
CZ
E ONK, HEM,
DER, GIT,
INF
P
0025777 INTRONA 18 MIU
INJ SOL 1X1.2ML/18MU
AMSD
GB
E ONK, HEM,
DER, GIT,
INF
0025780 INTRONA 30 MIU
INJ SOL 1X1.2ML/30MU
AMSD
GB
0025783 INTRONA 60 MIU
INJ SOL 1X1.2ML/60MU
AMSD
INJ SOL 12X0.5ML
AMJL
parent.
parent.
L03AB05
L03AB07
parent.
parent.
parent.
0027259 REBIF 22 MCG
MFC
DNC
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Interferon alfa přírodní
0145445 MULTIFERON
L03AB04
UHR1
Pegfilgrastim
0149770 NEULASTA 6 MG
0028197 NEULASTA 6 MG
L03AB01
IND1
Doplatek
za balení
ZEM
L03AA13
DRZ
1 476,07
Interferon alfa-2a
Interferon alfa-2b
Interferon beta-1a
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 186 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0500511 REBIF 22 MCG/0,5 ML
0026063 REBIF 8,8 MCG+22 MCG
INJ SOL 4X1.5ML
INJ SOL
6X0.2ML+6X0.5ML
AMJL
AMJL
GB
GB
S
S
P
P
14 307,28
10 015,09
22 824,46
20 913,59
8 517,18
10 898,50
0,00
0,00
1 022,10
1 022,10
608,46
1 112,26
0026252 AVONEX
INJ SOL
4X30RG/DÁV+4JEH
INJ SOL
4X30RG/DÁV+4JEH
ABLD
GB
S
P
19 117,28
22 360,82
3 243,54
0,00
685,04
116,23
ABLD
GB
S
P
19 117,28
24 141,61
5 024,33
0,00
685,04
180,04
INJ SOL 12X0.5ML
INJ SOL 12X0.5ML
INJ SOL 4X1.5ML
AMJL
AMJL
AMJL
GB
GB
GB
S
S
S
P
P
P
19 117,69
19 117,69
19 117,69
26 010,81
26 010,81
26 263,94
6 893,12
6 893,12
7 146,25
0,00
0,00
0,00
682,88
682,88
682,88
246,22
246,22
255,26
INJ PSO LQF 15X
(1+1.2ML)
INJ PSO LQF 15X
(1+1PS+1AJ+2A)
INJPSOLQF12X
(1+1PS+1AJ+2T)TITR
ANEH
GB
S
P
20 247,15
20 247,15
0,00
0,00
674,91
0,00
ABZB
D
S
P
20 483,24
21 240,02
756,78
0,00
682,77
25,23
ABZB
D
S
P
16 386,59
17 488,61
1 102,02
0,00
682,77
45,92
0185115 AVONEX
0027262 REBIF 44 MCG
0167811 REBIF 44 MCG
0500512 REBIF 44 MCG/0,5 ML
L03AB08
parent.
Interferon beta-1b
0500353 EXTAVIA 250 MCG/ML
0027897 BETAFERON
0500792 BETAFERON
L03AB10
parent.
Peginterferon alfa-2b
0027491 PEGINTRON 100
INJ PSO LQF 1X100RG
AMSD
GB
E INF, GIT
P
5 279,72
5 310,80
31,08
0,00
905,10
5,33
0027495 PEGINTRON 120
INJ PSO LQF 1X120RG
AMSD
GB
E INF, GIT
P
6 335,67
6 335,67
0,00
0,00
905,10
0,00
0027499 PEGINTRON 150
INJ PSO LQF 1X150RG
AMSD
GB
E INF, GIT
P
7 919,59
8 105,38
185,79
0,00
905,10
21,23
L03AB11
parent.
Peginterferon alfa-2a
0168401 PEGASYS 135 MCG/0.5ML
0027394 PEGASYS 135 MCG/0.5ML
INJ SOL 1X0.5ML
INJ SOL 1X0.5ML
ARRG
ARRG
GB
GB
E INF,GIT
E INF, GIT
P
P
4 240,12
4 514,50
4 543,53
4 514,50
303,41
0,00
0,00
0,00
807,64
859,90
57,79
0,00
0027396 PEGASYS 180 MCG/0.5ML
0168404 PEGASYS 180 MCG/0.5ML
INJ SOL 1X0.5ML
INJ SOL 1X0.5ML
ARRG
ARRG
GB
GB
E INF, GIT
E INF,GIT
P
P
5 617,45
5 653,50
5 617,45
5 749,78
0,00
96,28
0,00
0,00
802,49
807,64
0,00
13,75
INJ+INF PLV SOL 1X1MG
ANAI
CZ
S
P
4 647,39
4 647,39
0,00
0,00
2 571,60
0,00
URT PSU IRR 1X81MG
URT PSU IRR
1X81MG+SOL
ASFO
ASFO
F
F
A ONK, URN
A ONK, URN
2 334,62
2 334,62
2 334,62
2 334,62
0,00
0,00
0,00
0,00
2 334,62
2 334,62
0,00
0,00
INJ SOL 28X20MG/ML
ATPP
CZ
S
19 117,69
20 320,30
1 202,61
0,00
682,77
42,95
L03AC01
parent.
Aldesleukin
0052228 PROLEUKIN 18 MIU
L03AX03
lok.
BCG vakcína
0192097 IMMUCYST
0103394 IMMUCYST
L03AX13
parent.
Úhrada
EKV2
Glatiramer-acetát
0105385 COPAXONE 20 MG/ML
P
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 187 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
L03AX16
Doplněk názvu
parent.
p.o.
RIBOMUNYL
LUIVAC
URO-VAXOM
URO-VAXOM
IMUNOR
parent.
p.o.
NL
S
POR CPS DUR 30X3.5MG
POR PLV 30X3.5MG
AOAL
AOAL
POR CPS DUR 30X7MG
POR GRA SOL 4KS
(SÁČKY)
POR TBL NOB 4
POR GRA SOL 20KS
(SÁČKY)
POR TBL NOB 20
POR TBL NOB 28
POR CPS DUR 90X6MG
POR CPS DUR 30X6MG
POR LYO 4X10MG
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
P
160 076,56
167 258,73
7 182,17
0,00
120 060…
5 386,76
P
P
397,49
397,49
421,99
471,64
24,50
74,15
24,50
24,50
397,49
397,49
24,50
74,15
AOAL
APFB
P
F
397,49
52,97
604,24
105,42
206,75
52,45
49,01
50,10
397,49
423,76
206,75
419,60
APFB
APFB
F
F
52,97
264,92
105,51
515,43
52,54
250,51
50,10
250,51
423,76
423,87
420,32
400,82
APFB
ASKO
AOAL
AOAL
AIMU
F
D
P
P
CZ
264,92
370,24
967,58
322,52
1 207,09
515,43
515,19
1 592,36
603,15
1 233,95
250,51
144,95
624,78
280,63
26,86
250,51
144,95
624,78
208,26
26,86
423,87
740,48
967,58
967,66
5 432,45
400,82
289,90
624,78
841,97
120,88
AGZE
AFSB
NL
D
U J10
L J10
S
3 235,61
6 607,07
5 412,59
8 769,47
2 176,98
2 162,40
0,00
0,00
25,88
66,07
17,42
21,62
E ALG
P
Antithymocytární imunoglobulin (králičí)
0150726 THYMOGLOBULINE
0044491 ATG-FRESENIUS S
L04AA06
AGZE
IND1
Jiná imunostimulancia
0055675 RIBOMUNYL
0098189 RIBOMUNYL
L04AA04
LIM1 OME1
INJ SOL 1X1.2ML/24MG
0017804 BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS
0014256 BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS
SÁČKY
0017802 BRONCHO-VAXOM PRO ADULTIS
0098187 RIBOMUNYL
0055676
0084101
0017806
0017805
0087299
ZEM
Plerixafor
0149375 MOZOBIL 20 MG/ML
L03AX
DRZ
INF PLV SOL 1X25MG
INF CNC SOL
1X5ML/100MG
Mykofenolová kyselina
0018964 MYFORTIC 180 MG
POR TBL ENT
120X180MG
ANAI
CZ
L J10
P
2 402,17
4 528,27
2 126,10
0,00
160,14
141,74
0100973 MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250
MG
0029714 MYFENAX 250 MG
POR CPS DUR
100X250MG
POR CPS DUR
100X250MG
POR CPS DUR
300X250MG
POR CPS DUR
300X250MG
POR CPS DUR
100X250MG
POR CPS DUR
100X250MG
POR CPS DUR
100X250MG
ASZK
A
L J10
P
1 334,51
1 334,51
0,00
0,00
106,76
0,00
ATVP
NL
L J10
P
2 001,81
2 001,81 X
0,00
0,00
160,14
0,00
ZTVP
NL
L J10
P
6 005,42
9 381,93
3 376,51
0,00
160,14
90,04
ZTVP
NL
L J10
P
6 005,42
9 381,93
3 376,51
0,00
160,14
90,04
ZTVP
NL
L J10
P
2 001,81
3 168,44
1 166,63
0,00
160,14
93,33
AATX
NL
L J10
P
2 001,81
3 738,82
1 737,01
0,00
160,14
138,96
ZATX
NL
L J10
P
2 001,81
3 738,82
1 737,01
0,00
160,14
138,96
0029719 MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 250 MG
0029715 MYFENAX 250 MG
0029718 MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 250 MG
0124070 MYCOPHENOLATE MOFETIL APOTEX 250
MG TOBOLKY
0124068 MYCOPHENOLATE MOFETIL APOTEX 250
MG TOBOLKY
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 188 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
1 913,84
0,00
160,14
153,11
2 085,92 X
0,00
0,00
166,87
0,00
2 227,87
2 227,87 X
0,00
0,00
178,23
0,00
P
3 730,58
3 730,58
0,00
0,00
298,45
0,00
L J10
P
3 202,81
8 737,08
5 534,27
0,00
106,76
184,48
CZ
L J10
P
1 334,50
1 334,51
0,01
0,00
106,76
0,00
ADOZ
CZ
L J10
P
1 334,50
1 334,51
0,01
0,00
106,76
0,00
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM
150X500MG
POR TBL FLM
150X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
ATVP
ZTVP
NL
NL
L J10
L J10
P
P
1 334,50
4 003,51
1 334,50 X
9 381,93
0,00
5 378,42
0,00
0,00
106,76
106,76
0,00
143,42
ZTVP
NL
L J10
P
4 003,51
9 381,93
5 378,42
0,00
106,76
143,42
ZTVP
ZATX
NL
NL
L J10
L J10
P
P
1 334,50
1 334,50
3 168,44
3 527,60
1 833,94
2 193,10
0,00
0,00
106,76
106,76
146,72
175,45
POR TBL FLM 50X500MG
AATX
NL
L J10
P
1 334,50
3 527,60
2 193,10
0,00
106,76
175,45
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL NOB 50X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
AATX
NL
L J10
P
2 669,01
7 602,05
4 933,04
0,00
106,76
197,32
ARRG
ASTD
GB
D
L J10
L J10
P
P
1 334,50
1 390,61
3 924,52
1 390,61 X
2 590,02
0,00
0,00
0,00
106,76
111,25
207,20
0,00
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
AACK
AGNS
IS
GB
L J10
L J10
P
P
1 485,81
1 485,82
1 485,81
1 485,82 X
0,00
0,00
0,00
0,00
118,86
118,87
0,00
0,00
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
AMXP
ZORN
CZ
SF
L J10
L J10
P
P
1 485,82
2 624,99
1 485,82 X
2 624,99
0,00
0,00
0,00
0,00
118,87
210,00
0,00
0,00
ZPFI
GB
L J10
P
6 005,58
6 005,58
0,00
0,00
360,33
0,00
0167743 RAPAMUNE 0,5 MG
POR TBL OBD
100X0.5MG
POR TBL OBD 30X0.5MG
ZPFI
GB
L J10
P
2 138,27
2 138,27
0,00
0,00
427,65
0,00
0027242 RAPAMUNE 1 MG
POR TBL OBD 100X1MG
APFI
GB
L J10
P
10 912,63
10 912,63
0,00
0,00
327,38
0,00
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
POR CPS DUR
100X250MG
POR CPS DUR
100X250MG
POR CPS DUR
100X250MG
POR CPS DUR
100X250MG
0018698 MYFORTIC 360 MG
0123269 MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500
MG
0123265 MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500
MG
0029716 MYFENAX 500 MG
0029721 MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 500 MG
0027436 CELLCEPT 250 MG
0158817 MYCOPHENOLATE MOFETIL STADA 250
MG TVRDÁ TOBOLKA
0154137 MYGREF 250 MG
0160503 MYCOFENOR 250 MG TOBOLKY
0029717 MYFENAX 500 MG
0029720 MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 500 MG
0124071 MYCOPHENOLATE MOFETIL APOTEX 500
MG TABLETY
0124073 MYCOPHENOLATE MOFETIL APOTEX 500
MG TABLETY
0124074 MYCOPHENOLATE MOFETIL APOTEX 500
MG TABLETY
0027437 CELLCEPT 500 MG
0158820 MYCOPHENOLATE MOFETIL STADA 500
MG POTAHOVANÁ TABLETA
0128451 MYCOFENOLAT ACTAVIS 500 MG
0158404 MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500
MG
0154135 MYGREF 500 MG
0165496 MYCOFENOR 500 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
L04AA10
p.o.
0167744 RAPAMUNE 0,5 MG
ZEM
LIM1 OME1
ARRG
GB
L J10
ASTD
D
AMXP
IND1
UHR1
MFC
P
2 001,81
3 915,65
L J10
P
2 085,92
CZ
L J10
P
ZORN
SF
L J10
POR TBL ENT
120X360MG
ANAI
CZ
POR TBL FLM 50X500MG
ZDOZ
POR TBL FLM 50X500MG
DNC
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Sirolimus
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 189 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0027243 RAPAMUNE 2 MG
L04AA13
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL OBD 30X2MG
APFI
GB
L J10
P
6 168,20
6 766,92
598,72
0,00
308,41
29,94
Leflunomid
0026254
0026256
0167757
0026255
0026253
ARAVA 10 MG
ARAVA 10 MG
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 MG
ARAVA 10 MG
ARAVA 10 MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
ZSDN
ZSDN
AMEH
ZSDN
ZSDN
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
REV
REV
REV
REV
REV
P
P
P
P
P
2 454,56
2 454,56
867,49
1 300,15
1 300,15
2 454,56
2 454,56
867,49
1 418,77
1 418,77
0,00
0,00
0,00
118,62
118,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,09
49,09
57,83
86,68
86,68
0,00
0,00
0,00
7,91
7,91
0159975
0185211
0167765
0167762
0026259
0167761
0026258
0026260
0170087
0168052
0168049
LEFLON 20 MG
LEFLON 20 MG
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 MG
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 MG
ARAVA 20 MG
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 MG
ARAVA 20 MG
ARAVA 20 MG
LEFLUNOMID JENSON 20 MG
REPSO 20 MG
REPSO 20 MG
POR TBL FLM 30X20MG I
POR TBL FLM 30X20MG I
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 15X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
AICN
AICN
AMEH
AMEH
ASDN
AMEH
ZSDN
ZSDN
AGNS
ZTVP
ZTVP
PL
PL
D
D
D
D
D
D
GB
NL
NL
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
REV
REV
REV
REV
REV
REV
REV
REV
REV
REV
REV
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1 171,06
1 171,06
3 942,97
1 223,59
1 244,55
688,38
5 058,40
5 058,40
5 058,40
1 517,52
1 517,52
1 668,19
1 668,19
3 942,97
1 223,59
1 244,55
688,38
5 289,75
5 289,75
5 289,75
1 668,19
1 668,19
497,13
497,13
0,00
0,00
0,00
0,00
231,35
231,35
231,35
150,67
150,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,04
39,04
39,43
40,79
41,49
45,89
50,58
50,58
50,58
50,58
50,58
16,57
16,57
0,00
0,00
0,00
0,00
2,31
2,31
2,31
5,02
5,02
0017004 CERTICAN 0,25 MG TABLETY
POR TBL NOB
60X0.25MG
ANAI
CZ
L J10
P
3 266,43
3 266,43
0,00
0,00
326,64
0,00
0016984 CERTICAN 0,75 MG TABLETY
POR TBL NOB
60X0.75MG
ANAI
CZ
L J10
P
9 247,47
9 247,47
0,00
0,00
308,25
0,00
INF CNC SOL 1X15ML
(20MG/ML)
AEPM
IRL
S
P
39 939,76
42 776,56
2 836,80
0,00
1 331,33
94,56
INF PLV CSL
1X250MG+1STŘ
ABQU
GB
S
P
10 328,80
10 328,80
0,00
0,00
1 115,51
0,00
POR CPS DUR 28X0.5MG
I
POR CPS DUR 28X0.5MG
II
ANEH
GB
P
39 459,79
50 809,83
11 350,04
0,00
1 409,28
405,36
ANEH
GB
L NEU
S
L NEU
S
P
39 459,79
50 809,83
11 350,04
0,00
1 409,28
405,36
L04AA18
L04AA23
p.o.
parent.
Everolimus
Natalizumab
0027184 TYSABRI 300 MG
L04AA24
parent.
Abatacept
0028800 ORENCIA 250 MG
L04AA27
p.o.
0168462 GILENYA 0,5 MG
0168056 GILENYA 0,5 MG
Úhrada
EKV2
Fingolimod
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 190 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
L04AB01
Doplněk názvu
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Etanercept
0154909 ENBREL 10 MG
INJ PSO LQF 4X10MG
(LAH+PS+J+AT
ZPFI
GB
S
P
5 060,81
5 060,81
0,00
0,00
903,36
0,00
0027907 ENBREL 25 MG
INJ SOL 4X0.5ML/25MGPS
INJ PSO LQF 4X25MGL+PS+J+A
INJ PSO LQF 4X25MGL+PS+S+J
APFI
GB
S
P
12 691,42
12 691,42
0,00
0,00
901,09
0,00
APFI
GB
S
P
12 652,04
12 652,04
0,00
0,00
903,36
0,00
APFI
GB
S
P
12 652,04
12 652,04
0,00
0,00
903,36
0,00
INJ SOL 4X1ML/50MGPEP
INJ SOL 4X1ML/50MG-PS
APFI
GB
S
P
25 382,85
25 382,85
0,00
0,00
901,09
0,00
APFI
GB
S
P
25 382,85
25 382,85
0,00
0,00
901,09
0,00
INF PLV CSL 1X100MG
AJAL
NL
S
P
15 236,60
15 236,60
0,00
0,00
914,19
0,00
INJ SOL 2X0.8ML/40MG
INJ SOL 2X0.8ML/40MG
INJ SOL 2X0.8ML/40MG
AAVJ
AAVJ
AAVJ
GB
GB
GB
S
S
S
P
P
P
25 691,48
25 770,86
25 770,86
30 139,48
26 777,06
26 777,06
4 448,00
1 006,20
1 006,20
0,00
0,00
0,00
931,32
934,19
934,19
161,24
36,47
36,47
INJ SOL 2X1ML
AUCB
B
S
P
24 978,44
25 288,59
310,15
0,00
936,69
11,63
INJ SOL 1X0.5ML
INJ SOL 1X0.5ML
AJAL
AJAL
NL
NL
S
S
P
P
28 481,51
28 481,51
30 013,45
30 013,45
1 531,94
1 531,94
0,00
0,00
911,41
911,41
49,02
49,02
INJ SOL 1X0.5ML
INJ SOL 1X0.5ML
AJAI
AJAI
B
B
S
S
P
P
76 642,70
76 642,70
83 068,69
83 068,69
6 425,99
6 425,99
0,00
0,00
912,39
912,39
76,50
76,50
INF CNC SOL
1X20ML/400MG
INF CNC SOL
1X10ML/200MG
INF CNC SOL
1X4ML/80MG
INF CNC SOL
4X20ML/400MG
ARRG
GB
S
P
19 287,82
19 287,82
0,00
0,00
1 012,61
0,00
ARRG
GB
S
P
10 161,76
10 161,76
0,00
0,00
1 066,99
0,00
ARRG
GB
S
P
4 288,28
4 288,28
0,00
0,00
1 125,68
0,00
ARRG
GB
S
P
86 716,16
87 024,47
308,31
0,00
1 138,15
4,05
0026515 ENBREL 25 MG
0027820 ENBREL 25 MG
0149395 ENBREL 50 MG
0027905 ENBREL 50 MG
L04AB02
parent.
Infliximab
0027283 REMICADE 100 MG
L04AB04
parent.
Adalimumab
0025564 HUMIRA 40 MG
0025566 HUMIRA 40 MG
0027918 HUMIRA 40 MG
L04AB05
parent.
Kertolizumab-pegol
0149645 CIMZIA 200 MG
L04AB06
parent.
Golimumab
0149566 SIMPONI 50 MG
0149564 SIMPONI 50 MG
L04AC05
parent.
Ustekinumab
0500964 STELARA 45 MG
0167600 STELARA 45 MG
L04AC07
parent.
Úhrada
EKV2
Tocilizumab
0500970 ROACTEMRA 20 MG/ML
0500968 ROACTEMRA 20 MG/ML
0500966 ROACTEMRA 20 MG/ML
0500971 ROACTEMRA 20 MG/ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 191 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0500967 ROACTEMRA 20 MG/ML
0500969 ROACTEMRA 20 MG/ML
L04AC08
parent.
p.o.
DRZ
INF CNC SOL
4X4ML/80MG
INF CNC SOL
4X10ML/200MG
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
17 522,48
179,25
0,00
1 138,15
11,76
43 358,09
43 947,27
589,18
0,00
1 138,15
15,47
287 327,13
329 842,91
42 515,78
0,00
5 130,90
759,22
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
ARRG
GB
S
P
17 343,23
ARRG
GB
S
P
INJ PLV SOL 1X150MG
BNEH
GB
S
P
MFC
DNC
Doplatek
za EKV1
Cyklosporin
0010183
0015640
0145433
0162018
EQUORAL 25 MG
SANDIMMUN NEORAL 25 MG
CYCLAID 25 MG
CICLOSPORIN MYLAN 25 MG
POR CPS MOL 50X25MG
POR CPS MOL 50X25MG
POR CPS MOL 50X25MG
POR CPS MOL 50X25MG
ATCO
ANAI
AMXP
AGNS
CZ
CZ
CZ
GB
578,85
862,03
1 053,65
1 057,73
578,85 Y
862,03
1 053,65
1 057,74 X
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
138,92
206,89
252,87
253,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0010184
0162024
0015641
0145438
EQUORAL 50 MG
CICLOSPORIN MYLAN 50 MG
SANDIMMUN NEORAL 50 MG
CYCLAID 50 MG
POR CPS MOL 50X50MG
POR CPS MOL 50X50MG
POR CPS MOL 50X50MG
POR CPS MOL 50X50MG
ATCO
AGNS
ANAI
AMXP
CZ
GB
CZ
CZ
1 138,94
1 409,68
1 409,68
1 409,68
1 138,94 Y
1 409,69 X
1 542,79
1 922,95
0,00
0,01
133,11
513,27
0,00
0,00
0,00
0,00
136,67
169,16
169,16
169,16
0,00
0,00
15,97
61,59
POR CPS MOL
50X100MG
POR SOL 1X50ML/5GM
POR CPS MOL
50X100MG
POR CPS MOL
50X100MG
POR SOL 1X50ML/5GM
POR CPS MOL
50X100MG
AGNS
GB
2 212,19
2 212,19 X
0,00
0,00
132,73
0,00
ATCO
ATCO
CZ
CZ
2 212,19
2 212,19
2 212,19 X
2 212,19 X
0,00
0,00
0,00
0,00
132,73
132,73
0,00
0,00
ANAI
CZ
2 212,19
2 979,52
767,33
0,00
132,73
46,04
ANAI
AMXP
CZ
CZ
2 212,19
2 212,19
3 134,38
3 725,29
922,19
1 513,10
0,00
0,00
132,73
132,73
55,33
90,79
POR CPS DUR 30X0.5MG
POR CPS DUR 30X0.5MG
POR CPS DUR 30X0.5MG
POR CPS PRO 30X0.5MG
POR CPS DUR
100X0.5MG
POR CPS DUR
100X0.5MG
POR CPS DUR 60X0.5MG
POR CPS DUR 60X0.5MG
POR CPS DUR 30X0.5MG
POR CPS DUR 30X0.5MG
AAEA
ZHTP
ZDOZ
AAEV
ZATX
CZ
CZ
CZ
NL
NL
P
P
P
P
P
881,00
886,88
886,88
1 014,19
3 668,96
881,00
886,88
886,88 X
1 014,19
3 668,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293,67
295,63
295,63
338,06
366,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZATX
NL
P
3 668,96
3 668,96
0,00
0,00
366,90
0,00
ZATX
ZATX
ZATX
ATPP
NL
NL
NL
CZ
P
P
P
P
2 242,87
2 242,87
1 162,19
1 162,19
2 242,87
2 242,87
1 162,19
1 162,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
373,81
373,81
387,40
387,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0162030 CICLOSPORIN MYLAN 100 MG
0006408 EQUORAL
0010185 EQUORAL 100 MG
0015642 SANDIMMUN NEORAL 100 MG
0016309 SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML
0145443 CYCLAID 100 MG
L04AD02
0059693
0145041
0135998
0029703
0198845
p.o.
Takrolimus
PROGRAF 0,5 MG
GECROL 0,5 MG
TACROLIMUS SANDOZ 0,5 MG
ADVAGRAF 0,5 MG
APO-TACROLIMUS 0,5 MG
0134740 TACROLIMUS ASTRON 0,5 MG
0198844
0134739
0198842
0145057
Úhrada
EKV2
Kanakinumab
0149771 ILARIS 150 MG
L04AD01
Doplněk názvu
APO-TACROLIMUS 0,5 MG
TACROLIMUS ASTRON 0,5 MG
APO-TACROLIMUS 0,5 MG
TACNI 0,5 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 192 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
0134707 TACROLIMUS ACCORD 0,5 MG
0134737 TACROLIMUS ASTRON 0,5 MG
POR CPS DUR 30X0.5MG
POR CPS DUR 30X0.5MG
ZAHN
ZATX
GB
NL
P
P
1 162,19
1 162,19
1 162,19
1 162,19
0176916
0172200
0184267
0145048
0137510
0029707
0057628
0198851
0134746
0198849
0134744
0145065
0134714
0198847
0134742
POR CPS DUR 60X1MG
POR CPS DUR 60X1MG
POR CPS DUR 60X1MG
POR CPS DUR 60X1MG
POR CPS DUR 60X1MG
POR CPS PRO 60X1MG
POR CPS DUR 60X1MG
POR CPS DUR 100X1MG
POR CPS DUR 100X1MG
POR CPS DUR 60X1MG
POR CPS DUR 60X1MG
POR CPS DUR 60X1MG
POR CPS DUR 60X1MG
POR CPS DUR 30X1MG
POR CPS DUR 30X1MG
ZMYS
ZMYS
ZMYS
ZHTP
ZDOZ
AAEV
AAEA
ZATX
ZATX
ZATX
ZATX
ATPP
ZAHN
ZATX
ZATX
F
F
F
CZ
CZ
NL
CZ
NL
NL
NL
NL
CZ
GB
NL
NL
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
2 532,12
2 532,12
2 532,12
2 584,63
2 689,99
3 358,15
3 533,01
6 146,79
6 146,79
3 760,73
3 760,73
3 760,76
3 760,76
1 932,06
1 932,06
2 532,12
2 532,12
2 532,12
2 584,63
2 689,99
3 358,15
3 533,01
6 146,79
6 146,79
3 760,73
3 760,73
3 760,76
3 760,76
1 932,06
1 932,06
0149149 ADVAGRAF 3 MG
POR CPS PRO 30X3MG
ZAEV
NL
P
5 933,81
6 067,05
0176937
0145039
0184276
0145051
0137518
0057629
0029710
0198852
0178161
POR CPS DUR 30X5MG
POR CPS DUR 30X5MG
POR CPS DUR 30X5MG
POR CPS DUR 30X5MG
POR CPS DUR 30X5MG
POR CPS DUR 30X5MG
POR CPS PRO 30X5MG
POR CPS DUR 30X5MG
POR CPS DUR 30X5MG
ZMYS
ZMYS
AMYS
ZHTP
ZDOZ
AAEA
AAEV
ZATX
ZATX
F
F
F
CZ
CZ
CZ
NL
NL
NL
P
P
P
P
P
P
P
P
P
5 778,23
5 778,23
5 778,23
6 159,86
6 724,99
7 398,32
7 485,21
8 869,95
8 869,95
5 778,23
5 778,23
5 778,23
6 159,86
6 724,99
7 398,32
7 485,21
8 869,95
8 869,95
POR CPS DUR 30X5MG
POR CPS DUR 30X5MG
ATPP
ZAHN
CZ
GB
P
P
8 870,34
8 870,34
8 870,34
8 870,34
POR TBL FLM 100X25MG
POR TBL FLM 100X25MG
POR TBL FLM 100X25MG
POR TBL FLM 100X25MG
POR TBL FLM 100X25MG
POR TBL FLM 100X25MG
AAQD
ZAQD
AAQD
AAQD
ZAQD
ATCO
IRL
IRL
IRL
IRL
IRL
CZ
LECRON 1 MG
LECRON 1 MG
TACROLIMUS MYLAN 1 MG
GECROL 1 MG
TACROLIMUS SANDOZ 1 MG
ADVAGRAF 1 MG
PROGRAF 1 MG
APO-TACROLIMUS 1 MG
TACROLIMUS ASTRON 1 MG
APO-TACROLIMUS 1 MG
TACROLIMUS ASTRON 1 MG
TACNI 1 MG
TACROLIMUS ACCORD 1 MG
APO-TACROLIMUS 1 MG
TACROLIMUS ASTRON 1 MG
LECRON 5 MG
LECRON 5 MG
TACROLIMUS MYLAN 5 MG
GECROL 5 MG
TACROLIMUS SANDOZ 5 MG
PROGRAF 5 MG
ADVAGRAF 5 MG
APO-TACROLIMUS 5 MG
TACROLIMUS ASTRON 5 MG TVRDÉ
TOBOLKY
0145069 TACNI 5 MG
0178165 TACROLIMUS ACCORD 5 MG
L04AX01
0164998
0199645
0172001
0049023
0199644
0023322
p.o.
IMURAN 25 MG
IMURAN 25 MG
IMURAN 25 MG
IMURAN 25 MG
IMURAN 25 MG
AZAPRINE 25 MG
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
0,00
0,00
0,00
0,00
387,40
387,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211,01
211,01
211,01
215,39
224,17
279,85
294,42
307,34
307,34
313,39
313,39
313,40
313,40
322,01
322,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133,24
0,00
329,66
7,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,61
192,61
192,61
205,33
224,17
246,61
249,51
295,67
295,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,68
295,68
0,00
0,00
58,99
58,99
58,99
58,99
58,99
0,00
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
0,00
19,70
19,70
19,70
19,70
19,70
21,26
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Azathioprin
328,37
328,37
328,37
328,37
328,37
354,30
387,36
387,36
387,36
387,36
387,36
354,30 X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 193 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
0023323
0199646
0164999
0049024
0199647
0165000
0014318
AZAPRINE 50 MG
IMURAN 50 MG
IMURAN 50 MG
IMURAN 50 MG
IMURAN 50 MG
IMURAN 50 MG
IMURAN 50 MG
POR TBL FLM 100X50MG
POR TBL FLM 100X50MG
POR TBL FLM 100X50MG
POR TBL FLM 100X50MG
POR TBL FLM 100X50MG
POR TBL FLM 100X50MG
POR TBL FLM 100X50MG
ATCO
ZAQD
AAQD
AAQD
ZAQD
AAQD
AAQD
CZ
IRL
IRL
IRL
IRL
IRL
IRL
INJ PLV SOL 1X50MG
ZAQD
IRL
AORN
0157119 METHOTREXAT EBEWE 2,5 MG TABLETY
POR TBL NOB
100X2.5MG
POR TBL NOB 50X2.5MG
0184701 METHOTREXAT EBEWE 2,5 MG TABLETY
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
473,33
473,33
473,33
473,33
473,33
473,33
473,33
473,34 X
557,83
557,83
557,83
557,83
557,83
557,83
U J10
541,53
SF
E REV, DER
AEBP
A
POR TBL NOB 50X2.5MG
ZEBP
A
0118778 TREXAN 2,5 MG
POR TBL NOB 30X2.5MG
AORN
SF
0157121 METHOTREXAT EBEWE 5 MG TABLETY
POR TBL NOB 50X5MG
AEBP
0157123 METHOTREXAT EBEWE 10 MG TABLETY
POR TBL NOB 50X10MG
0118793 TREXAN 10 MG
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0,01
84,50
84,50
84,50
84,50
84,50
84,50
0,00
84,50
84,50
84,50
84,50
84,50
84,50
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
0,00
2,54
2,54
2,54
2,54
2,54
2,54
544,21
2,68
0,00
1 624,75
8,04
186,52
186,52
0,00
0,00
2,13
0,00
E ONK, HEM,
REV, DER,
GYN
E ONK, HEM,
REV, DER,
GYN
E REV, DER
170,28
170,28
0,00
0,00
3,89
0,00
170,28
170,28
0,00
0,00
3,89
0,00
107,21
107,21
0,00
0,00
4,08
0,00
A
E ONK, HEM,
REV, DER,
GYN
329,53
329,53
0,00
0,00
3,77
0,00
AEBP
A
362,42
362,42
0,00
0,00
2,07
0,00
POR TBL NOB 100X10MG
AORN
SF
E ONK, HEM,
REV, DER,
GYN
E REV, DER
988,90
988,90
0,00
0,00
2,83
0,00
0028936 REVLIMID 5 MG
POR CPS DUR 21X5MG
ACEW
GB
S
P
126 862,60
153 456,65
26 594,05
0,00
6 041,08
1 266,38
0028937 REVLIMID 10 MG
POR CPS DUR 21X10MG
ACEW
GB
S
P
134 273,83
173 972,68
39 698,85
0,00
6 393,99
1 890,42
0028938 REVLIMID 15 MG
POR CPS DUR 21X15MG
ACEW
GB
S
P
140 943,93
183 083,26
42 139,33
0,00
6 711,62
2 006,63
0028939 REVLIMID 25 MG
POR CPS DUR 21X25MG
ACEW
GB
S
P
153 165,48
157 075,40
3 909,92
0,00
5 455,60
139,27
0093723 INDOMETACIN 50 BERLIN-CHEMIE
RCT SUP 10X50MG
ABCE
D
31,84
56,56
24,72
16,14
6,37
4,94
0093724 INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE
RCT SUP 10X100MG
ABCE
D
63,67
95,95 X
32,28
32,28
6,37
3,23
L04AX01
parent.
Azathioprin
0199643 IMURAN
L04AX03
p.o.
Methotrexát (pouze perorální)
0118779 TREXAN 2,5 MG
L04AX04
M01AB01
p.o.
p.rect.
Úhrada
EKV2
Lenalidomid
Indometacin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 194 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
M01AB05
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Diklofenak
0075605 DICLOFENAC AL 25
0075604 DICLOFENAC AL 25
POR TBL FLM 100X25MG
POR TBL FLM 50X25MG
AAYL
AAYL
D
D
94,20
47,10
123,72
65,18
29,52
18,08
8,36
4,18
3,77
3,77
1,18
1,45
0107918
0067541
0021726
0021717
0089026
0059137
0097599
0089025
0089024
0032612
0032614
0015542
0058425
0016031
0016032
0014828
0014827
POR TBL ENT 100X50MG
POR TBL ENT 20X50MG
POR TBL ENT 50X50MG
POR TBL ENT 20X50MG
POR TBL FLM 100X50MG
POR TBL ENT 20X50MG
POR TBL ENT 30X50MG
POR TBL FLM 50X50MG
POR TBL FLM 20X50MG
POR TBL ENT 20X50MG
POR TBL ENT 50X50MG
POR TBL ENT 20X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL ENT 20X50MG
POR TBL OBD 10X50MG
POR GRA 20X50MG-SÁČ
POR GRA 10X50MG-SÁČ
AATX
AMOE
AHPE
AHPE
AAYL
APFL
AASW
AAYL
AAYL
AWIA
AWIA
AMFS
AZNP
ANAI
ANAI
AIBB
AIBB
NL
CY
CZ
CZ
D
D
I
D
D
D
D
P
CZ
CZ
CZ
SK
SK
177,06
37,68
94,20
37,68
188,41
37,68
56,52
94,20
37,68
37,68
94,20
37,68
56,52
37,68
18,84
37,68
18,84
219,33
41,03
135,63
54,81
278,80
56,51
85,79
143,32
63,38
69,48
173,70
80,51
122,98
134,19
74,06
199,79
106,71
42,27
3,35
41,43
17,13
90,39
18,83
29,27
49,12
25,70
31,80
79,50
42,83
66,46
96,51
55,22
162,11
87,87
16,72
3,34
8,36
3,34
16,72
3,34
5,02
8,36
3,34
3,34
8,36
3,34
5,02
3,34
1,67
3,34
1,67
3,54
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
0,85
0,34
1,66
1,71
1,81
1,88
1,95
1,96
2,57
3,18
3,18
4,28
4,43
9,65
11,04
16,21
17,57
0021728 VERAL 75 RETARD
0119672 DICLOFENAC DUO PHARMASWISS 75 MG
POR TBL RET 20X75MG
POR CPS RDR 30X75MG
AHPE
APVP
CZ
CZ
56,52
84,78
81,19
162,28
24,67
77,50
5,02
7,53
3,77
3,77
1,64
3,44
0125122 APO-DICLO SR 100
AATX
NL
354,98
433,66
78,68
33,45
3,55
0,79
AATX
AAYL
NL
D
106,49
376,81
130,31
543,00
23,82
166,19
10,03
33,45
3,55
3,77
0,79
1,66
AHPE
AAYL
AASW
AAYL
AMFS
CZ
D
I
D
P
113,04
188,41
75,36
75,36
75,36
168,74
285,51
114,55
119,17
150,93
55,70
97,10
39,19
43,81
75,57
10,03
16,72
6,69
6,69
6,69
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
1,86
1,94
1,96
2,19
3,78
0058880 DOLMINA 100 SR
0015626 VOLTAREN RETARD
POR TBL RET
100X100MG
POR TBL RET 30X100MG
POR TBL RET
100X100MG
POR TBL RET 30X100MG
POR TBL RET 50X100MG
POR TBL PRO 20X100MG
POR TBL RET 20X100MG
POR CPS PRO
20X100MG
POR TBL PRO 20X100MG
POR TBL PRO 30X100MG
AZNP
ANAI
CZ
CZ
75,36
113,04
157,82
398,79
82,46
285,75
6,69
10,03
3,77
3,77
4,12
9,53
0046621 UNO
0046620 UNO
POR TBL RET 20X150MG
POR TBL RET 10X150MG
ARAT
ARAT
D
D
113,04
56,52
189,06
94,53
76,02
38,01
10,03
5,02
3,77
3,77
2,53
2,53
APO-DICLO 50 MG
ALMIRAL 50
VERAL 50 MG
VERAL 50 MG
DICLOFENAC AL 50
MYOGIT 50
DICLOREUM 50
DICLOFENAC AL 50
DICLOFENAC AL 50
MONOFLAM 50 MG
MONOFLAM 50 MG
OLFEN-50
DOLMINA 50
VOLTAREN 50
VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY
FLECTOR EP RAPID 50 MG
FLECTOR EP RAPID 50 MG
0125121 APO-DICLO SR 100
0075633 DICLOFENAC AL RETARD
0021731
0075632
0097596
0075631
0015539
Úhrada
EKV2
VERAL 100 RETARD
DICLOFENAC AL RETARD
DICLOREUM RETARD
DICLOFENAC AL RETARD
OLFEN-100 SR
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 195 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
M01AB05
Doplněk názvu
p.rect.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Diklofenak
0052455 VERAL 100 MG
63,67
112,55
48,88
48,89
6,37
4,89
32,41
40,32
78,17
39,09
39,09
39,09
84,56 X
40,32
81,58
55,46
57,08
107,18
52,15
0,00
3,41
16,37
17,99
68,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,64
8,96
10,42
10,42
10,42
10,42
13,91
0,00
0,45
4,37
4,80
18,16
H
35,41
146,16
110,75
110,75
3,54
11,08
AGDB
H
35,41
146,16
110,75
110,75
3,54
11,08
POR TBL NOB 20X20MG
POR CPS DUR 20X20MG
POR TBL NOB 20X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
AAPA
AEGB
ACHS
ACHS
D
H
I
I
40,61
40,61
40,61
60,92
46,51
59,93
153,17
271,01
5,90
19,32
112,56
210,09
5,89
5,89
5,89
8,84
2,03
2,03
2,03
2,03
0,30
0,97
5,63
7,00
INJ SOL 5X1ML/20MG
AEGB
H
52,12
70,58
18,46
0,00
10,42
3,69
0143365 APO-MELOXICAM 7,5 MG
0022545 ARTRILOM 7,5 MG
POR TBL NOB 20X7.5MG
POR TBL NOB 20X7.5MG
AATX
APMP
NL
CZ
49,33
64,42
72,49
71,56
23,16
7,14
0,00
0,00
4,93
6,44
2,32
0,71
0130500
0130499
0122725
0143369
0143368
0160704
0022570
0023003
0122723
0184368
0150989
POR TBL NOB 20X15MG
POR TBL NOB 10X15MG
POR TBL NOB 60X15MG
POR TBL NOB 30X15MG
POR TBL NOB 20X15MG
POR TBL DIS 30X15MG
POR TBL NOB 100X15MG
POR TBL NOB 30X15MG
POR TBL NOB 30X15MG
POR TBL NOB 30X15MG
POR TBL NOB 20X15MG
AEGB
AEGB
APVP
AATX
AATX
AAXB
APMP
ASTD
APVP
APVP
AGNS
H
H
CZ
NL
NL
GB
CZ
D
CZ
CZ
GB
55,05
27,53
165,80
98,84
65,88
98,84
557,97
170,57
179,61
179,61
128,84
65,22
74,26
14,59
42,28
29,33
52,41
72,10
41,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,75
2,75
2,76
3,29
3,29
3,29
5,58
5,69
5,99
5,99
6,44
3,26
7,43
0,24
1,41
1,47
1,75
0,72
1,39
0,00
0,00
0,00
M01AB05
0054539
0066759
0067547
0103409
0015629
0015541
parent.
p.o.
M01AC01
p.o.
parent.
p.o.
INJ SOL 5X3ML/75MG
INJ SOL 6X3ML/75MG
INJ SOL 10X3ML/75MG
INJ SOL 5X3ML/75MG
INJ SOL 5X3ML/75MG
INJ SOL 5X2ML
AZNP
AASW
AMOE
AHPE
ANAI
AMFS
CZ
I
CY
CZ
CZ
P
POR TBL FLM 20X100MG
AGDB
POR TBL FLM 20X100MG
A
A
A
A
A
A
Piroxikam
0068649 HOTEMIN
M01AC06
CZ
Piroxikam
PIROXICAM AL 20
HOTEMIN 20 MG
FLAMEXIN
FLAMEXIN
M01AC01
AHPE
Aceklofenak
0191729 BIOFENAC 100 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0160838 BIOFENAC 100 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0011068
0084717
0049503
0049522
RCT SUP 10X100MG
Diklofenak
DOLMINA INJ
DICLOREUM
ALMIRAL
VERAL 75
VOLTAREN
OLFEN-75
M01AB16
Úhrada
EKV2
A
Meloxikam
NOFLAMEN 15 MG
NOFLAMEN 15 MG
MELOCOX 15 MG
APO-MELOXICAM 15 MG
APO-MELOXICAM 15 MG
ORAMELLOX 15 MG
ARTRILOM 15 MG
MELOXISTAD 15 MG
MELOCOX 15 MG
MELOCOX 15 MG
MELOXICAM MYLAN 15 MG
120,27
101,79
180,39
141,12
95,21
151,25
630,07
212,31
179,61
179,61
128,84 X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 196 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0150982
0150983
0117916
0176710
0022565
0021275
0022568
0022562
0022898
0022896
0059073
0059072
0112562
0013281
0112561
MELOXICAM MYLAN 15 MG
MELOXICAM MYLAN 15 MG
MELOVIS 15 MG
MELOVIS 15 MG
ARTRILOM 15 MG
MELOBAX 15 MG TABLETY
ARTRILOM 15 MG
ARTRILOM 15 MG
MELOXICAM-TEVA 15 MG
MELOXICAM-TEVA 15 MG
MOVALIS 15 MG
MOVALIS 15 MG
RECOXA 15
RECOXA 15
RECOXA 15
POR TBL NOB 60X15MG
POR TBL NOB 100X15MG
POR TBL NOB 30X15MG
POR TBL NOB 30X15MG
POR TBL NOB 20X15MG
POR TBL NOB 30X15MG
POR TBL NOB 50X15MG
POR TBL NOB 10X15MG
POR TBL NOB 20X15MG I
POR TBL NOB 10X15MG I
POR TBL NOB 10X15MG
POR TBL NOB 20X15MG
POR TBL NOB 60X15MG
POR TBL NOB 20X15MG
POR TBL NOB 30X15MG
AGNS
AGNS
AACK
AACK
APMP
ARXY
APMP
APMP
ATPP
ATPP
ABOE
ABOE
AZNP
AZNP
AZNP
GB
GB
IS
IS
CZ
GB
CZ
CZ
CZ
CZ
D
D
CZ
CZ
CZ
INJ SOL 5X1.5ML
ABOE
D
0099580 BRUFEN SIRUP
0146118 IBALGIN BABY
POR SIR 1X100ML/2GM
POR SUS 1X100ML/2GM
AABK
AZNP
0015485 IBUMAX 600 MG
0015486 IBUMAX 600 MG
0011063 IBALGIN 600
0151019 BRUFEN 600 MG
POR TBL FLM 30X600MG
POR TBL FLM
100X600MG
POR TBL FLM 30X600MG
POR GRA EFF 20X600MG
0066990 DOLGIT 800
M01AC06
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
386,51
644,19
193,26
193,26
128,84
193,26
322,09
64,42
128,84
64,42
64,42
128,84
386,51
128,84
193,26
MFC
DNC
386,51 X
644,19 X
206,22
206,22
140,69
211,50
354,39
71,56
153,50
78,07
89,43
178,82
543,18
183,88
277,61
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0,00
0,00
12,96
12,96
11,85
18,24
32,30
7,14
24,66
13,65
25,01
49,98
156,67
55,04
84,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
0,00
0,00
0,43
0,43
0,59
0,61
0,65
0,71
1,23
1,37
2,50
2,50
2,61
2,75
2,81
Meloxikam
0047609 MOVALIS
52,12
97,74
45,62
0,00
10,42
9,12
D
CZ
34,12
34,12
105,35
136,71
71,23
102,59
3,89
3,89
20,47
20,47
42,74
61,55
AVIB
AVIB
SF
SF
24,39
81,84
72,47
198,51
48,08
116,67
35,00
116,68
1,63
1,64
3,21
2,33
AZNP
AABK
CZ
D
25,89
35,41
99,63
114,79
73,74
79,38
35,00
23,34
1,73
3,54
4,92
7,94
POR TBL FLM 20X800MG
ADLR
D
23,00
67,04
44,04
31,11
1,73
3,30
0076655 KETONAL
POR CPS DUR 25X50MG
ALEK
SLO
31,40
44,60
13,20
13,21
3,77
1,58
0076653 KETONAL FORTE
POR TBL FLM 20X100MG
ALEK
SLO
50,24
76,99
26,75
21,13
3,77
2,01
0076654 KETONAL RETARD
POR TBL RET 20X150MG
ALEK
SLO
75,36
116,00
40,64
31,69
3,77
2,03
RCT SUP 12X100MG
ALEK
SLO
50,94
50,94
0,00
0,00
6,37
0,00
INJ SOL 5X2ML/100MG
ALEK
SLO
34,74
50,18
15,44
0,00
10,42
M01AE01
M01AE03
M01AE03
p.o.
p.o.
p.rect.
M01AE03
parent.
A
Ibuprofen
Ketoprofen
Ketoprofen
0076652 KETONAL
0059443 KETONAL
Úhrada
EKV2
Ketoprofen
A
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
4,63
Stránka 197 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0076657 KETONAL
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
ALEK
SLO
A
POR TBL NOB 20X300MG
AZNP
CZ
POR CPS DUR
30X200MG I
POR CPS DUR
10X200MG I
POR CPS DUR
30X100MG I
APFX
CZ
E REV,ORT
APFX
CZ
APFX
INJ PSO LQF
5X40MG+SO
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
69,49
113,22
43,73
0,00
10,42
6,56
37,68
104,96
67,28
67,28
3,77
6,73
P
531,86
545,31
13,45
0,00
17,73
0,45
E REV,ORT
P
177,29
257,14
79,85
0,00
17,73
7,99
CZ
E REV,ORT
P
312,92
312,92
0,00
0,00
20,86
0,00
APFI
GB
A
52,12
1 113,64
1 061,52
0,00
10,42
212,30
POR TBL FLM 7X120MG
POR TBL FLM 14X60MG
POR TBL FLM 7X60MG
AMSD
AMSD
AMSD
NL
NL
NL
E REV,ORT
E REV,ORT
E REV,ORT
221,09
248,20
124,11
221,09
330,11
234,99
0,00
81,91
110,88
0,00
0,00
0,00
15,79
17,73
17,73
0,00
5,85
15,84
0052693 FLEXOVE 625 MG TABLETY
0163749 FLEXOVE 625 MG TABLETY
POR TBL NOB 60X625MG
POR TBL NOB 60X625MG
ALSC
ALSC
F
F
L REV,ORT
L REV,ORT
251,87
251,87
371,85
371,85
119,98
119,98
119,99
119,99
7,91
7,91
3,77
3,77
0059645 DONA
POR PLV SOL
1X20SÁČKŮ
ARTM
I
L REV,ORT
201,49
286,22
84,73
37,69
10,07
4,24
POR TBL NOB 30X100MG
POR GRA SUS
30X100MG
POR TBL NOB 30X100MG
POR GRA SUS 30SÁČ I
POR TBL NOB 15X100MG
POR GRA SUS
30X100MG I
POR TBL NOB 15X100MG
POR GRA SUS 15SÁČ I
POR GRA SUS
15X100MG I
POR TBL NOB 6X100MG
ACZB
AGUI
A
I
96,63
96,63
168,33
172,71
71,70
76,08
71,70
71,70
6,44
6,44
4,78
5,07
AMCI
AMCI
ACZB
ACZB
CZ
CZ
A
A
96,63
96,63
48,31
96,63
173,37
176,80
93,21
187,64
76,74
80,17
44,90
91,01
71,70
71,70
35,85
71,70
6,44
6,44
6,44
6,44
5,12
5,34
5,99
6,07
AMCI
AMCI
ACZB
CZ
CZ
A
48,31
48,31
48,31
96,00
97,19
109,80
47,69
48,88
61,49
35,85
35,85
35,85
6,44
6,44
6,44
6,36
6,52
8,20
ZHBP
IRL
19,33
61,76
42,43
14,34
6,44
14,14
M01AE11
p.o.
INJ SOL 10X2ML/100MG
IND1
Kyselina tiaprofenová
0096484 SURGAM LÉČIVA
M01AH01
p.o.
Celekoxib
0085030 CELEBREX 200 MG
0085028 CELEBREX 200 MG
0085026 CELEBREX 100 MG
M01AH04
parent.
Parekoxib
0025473 DYNASTAT 40 MG
M01AH05
p.o.
Etorikoxib
0099384 ARCOXIA 120 MG
0099969 ARCOXIA 60 MG
0099967 ARCOXIA 60 MG
M01AX05
M01AX17
p.o.
p.o.
0005929 MESULID
0017187 NIMESIL
0012892
0012895
0005928
0005932
AULIN
AULIN
MESULID
MESULID
0012891 AULIN
0012894 AULIN
0005931 MESULID
0199970 NIMED
Úhrada
EKV2
P
P
P
Glukosamin
Nimesulid
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 198 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0053769 NIMED
0012893 AULIN
M01AX21
p.o.
p.o.
parent.
POR TBL NOB 6X100MG
POR TBL NOB 60X100MG
AHBP
AMCI
IRL
CZ
POR CPS DUR 30X50MG
ATWN
A
POR TBL OBD 30X800MG
POR GRA
30X4GM/800MG
AIBB
AIBB
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
19,33
193,26
61,76
644,68
42,43
451,42
14,34
143,40
6,44
6,44
14,14
15,05
L REV,ORT
201,72
409,65
207,93
207,93
13,45
13,86
SK
SK
L REV,ORT
L REV,ORT
193,93
193,93
397,56
397,56
203,63
203,63
203,63
203,63
6,46
6,46
6,79
6,79
Natrium-aurothiomalát
0002781 TAUREDON 20
INJ SOL 10X0.5ML/20MG
ANGK
D
L REV
335,57
6 214,57
5 879,00
3 222,61
11,91
208,70
0002780 TAUREDON 50
INJ SOL 10X0.5ML/50MG
ANGK
D
L REV
838,91
8 895,06
8 056,15
8 056,15
11,91
114,40
0066755 METALCAPTASE 150
POR TBL FLM 50X150MG
AHEL
D
401,89
401,89
0,00
0,00
26,79
0,00
0066753 METALCAPTASE 300
POR TBL FLM 50X300MG
AHEL
D
611,47
637,37
25,90
0,00
20,38
0,86
DRM CRM 1X50GM
DRM GEL 1X100GM
DRM GEL 1X50GM
DRM SPR SOL 1X25ML
ALEK
AMEN
AMEN
ACEX
SLO
I
I
A
P
P
P
P
77,08
77,08
38,55
64,23
132,72
185,86
107,92
278,65
55,64
108,78
69,37
214,42
54,39
108,78
54,39
18,13
3,08
3,08
3,08
3,08
2,23
4,35
5,55
10,29
INJ SICC 25X4MG+SOLV
BGDB
H
A
P
1 109,28
1 349,51
240,23
0,00
44,37
9,61
INJ PLV SOL 1X500UT
INJ PLV SOL 1X500UT
INJ PLV SOL 1X100UT
INJ SOL 1X2ML
AIIA
AIEB
AALL
AEII
GR
F
IRL
GB
O
O
A
L NEU
S
P
P
P
P
6 931,76
6 931,76
4 793,40
5 804,80
6 931,76
6 931,76
4 793,40
7 133,62
0,00
0,00
0,00
1 328,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1 386,35
1 386,35
4 793,40
5 804,80
0,00
0,00
0,00
1 328,82
POR TBL NOB 50X25MG
POR TBL NOB 50X10MG
APBC
APBC
PL
PL
134,39
72,69
134,39
72,69
0,00
0,00
0,00
0,00
8,06
10,90
0,00
0,00
POR TBL NOB 30X4MG
ANAI
CZ
85,49
146,47
60,98
59,74
8,55
6,10
M01CC01
M02AA10
0076756
0016287
0084114
0119940
p.o.
lok.
Penicilamin
Ketoprofen
KETONAL 5% KRÉM
FASTUM GEL
FASTUM GEL
PRONTOFLEX 10%
M03AC06
parent.
Pipekuronium
0087822 ARDUAN
M03AX01
0154882
0032074
0075241
0029194
parent.
Botulotoxin
DYSPORT
DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK
BOTOX
NEUROBLOC 5 000 IU/ML
M03BX01
p.o.
Baklofen
0040275 BACLOFEN-POLPHARMA 25 MG
0040274 BACLOFEN-POLPHARMA 10 MG
M03BX02
p.o.
0016052 SIRDALUD 4 MG
Úhrada
EKV2
Chondroitin-sulfát
0014821 CONDROSULF 800
0014823 CONDROSULF 800
M01CB01
ZEM
Diacerein
0021668 ARTRODAR
M01AX25
DRZ
Tizanidin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 199 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0016051 SIRDALUD 2 MG
M03BX04
p.o.
p.o.
parent.
p.o.
p.o.
0001631 PURINOL 100 MG
0119773 MILURIT 100
0002592 MILURIT 100
0001711 MILURIT 300
0001632 PURINOL 300 MG
0001710 MILURIT 300
p.o.
p.o.
p.o.
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL NOB 30X2MG
ANAI
CZ
64,13
93,99
29,86
29,87
12,83
5,97
POR TBL FLM 30X150MG
AGDB
H
85,49
138,01
52,52
52,52
8,55
5,25
POR CPS DUR 20X4MG
ASFK
CZ
64,13
207,70
143,57
143,57
12,83
28,71
INJ SOL 6X2ML/4MG
ASFK
CZ
113,30
176,79
63,49
0,00
37,77
21,16
POR TBL FLM 20X50MG
POR TBL FLM 10X50MG
ASFK
ZSFK
CZ
CZ
85,49
42,74
125,46
102,44
39,97
59,70
39,96
19,98
8,55
8,55
4,00
11,94
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB 50X100MG
AATX
NL
89,60
95,60
6,00
0,00
3,58
0,24
ARAT
D
89,60
95,60
6,00
0,00
3,58
0,24
AEGB
H
89,58
105,45
15,87
0,00
3,58
0,63
AEGB
H
44,80
82,46
37,66
0,00
3,58
3,01
POR TBL NOB
100X300MG
POR TBL NOB 30X300MG
POR TBL NOB 30X300MG
AEGB
H
132,72
132,72
0,00
0,00
1,77
0,00
ARAT
AEGB
D
H
42,42
42,42
85,72
88,75
43,30
46,33
0,00
0,00
1,89
1,89
1,92
2,06
POR TBL FLM 28X80MG
AMNI
L
1 017,50
1 017,50
0,00
0,00
36,34
0,00
POR TBL OBD 20X500RG
POR TBL OBD 20X500RG
APIB
APIB
A
A
57,71
57,71
163,28
163,28
105,57
105,57
105,57
105,57
46,17
46,17
84,46
84,46
P
4 624,29
4 624,29
0,00
0,00
184,97
0,00
P
P
5 323,17
5 323,17
5 323,17
5 323,17
0,00
0,00
0,00
0,00
273,34
273,34
0,00
0,00
Úhrada
EKV2
A
P
Kolchicin
0119697 COLCHICUM-DISPERT
0040444 COLCHICUM-DISPERT
M05BA02
DNC
Febuxostát
0500260 ADENURIC 80 MG
M04AC01
MFC
Alopurinol
0107869 APO-ALLOPURINOL
M04AA03
UHR1
Tetrazepam
0057780 MYOLASTAN
0057781 MYOLASTAN
M04AA01
IND1
Thiokolchikosid
0107944 MUSCORIL INJ
M03BX07
LIM1 OME1
Thiokolchikosid
0107943 MUSCORIL CPS
M03BX05
ZEM
Tolperison
0057525 MYDOCALM 150 MG
M03BX05
DRZ
Kyselina klodronová
0094460 BONEFOS 400 MG
POR CPS DUR
100X400MG
ABYT
SF
0191666 LODRONAT 520
0085324 LODRONAT 520
POR TBL FLM 60X520MG
POR TBL FLM 60X520MG
ARIX
ARIX
D
D
E ONK, HEM,
INT, ORT
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 200 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0056638 BONEFOS 800 MG
M05BA02
parent.
POR TBL FLM 60X800MG
parent.
ZEM
LIM1 OME1
ABYT
SF
E ONK, HEM,
INT, ORT
ABYT
SF
IND1
ZAP1
Úhrada
EKV1
0,00
0,00
167,50
0,00
2 124,77
0,00
0,00
101,18
0,00
UHR1
MFC
P
5 025,11
5 025,11
O
P
2 124,77
DNC
Doplatek
za balení
Doplatek
za EKV1
INF CNC SOL 5X5ML
Kyselina pamidronová
0013345 PAMITOR 15 MG/ML
0050696 PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML
INF CNC SOL 1X2ML
INF CNC SOL 1X10ML
ACQI
AMEH
CZ
D
O
O
P
P
1 330,96
1 490,41
1 330,96
1 490,41
0,00
0,00
0,00
0,00
142,60
159,69
0,00
0,00
0050699 PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML
INF CNC SOL 1X20ML
AMEH
D
O
P
2 119,92
2 119,92
0,00
0,00
113,57
0,00
0050702 PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML
0014780 PAMITOR 15 MG/ML
0013349 PAMITOR 15 MG/ML
INF CNC SOL 1X30ML
INF CNC SOL 1X6ML
INF CNC SOL 1X6ML
AMEH
ACQI
ACQI
D
CZ
CZ
O
O
O
P
P
P
3 132,16
3 775,18
3 775,18
3 132,16
3 775,18
3 775,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,86
134,83
134,83
0,00
0,00
0,00
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
P
426,17
426,17 X
0,00
0,00
15,22
0,00
P
1 278,54
1 278,54 X
0,00
0,00
15,22
0,00
P
1 278,52
1 278,52
0,00
0,00
15,22
0,00
P
1 278,54
1 278,54
0,00
0,00
15,22
0,00
P
1 278,54
1 304,88
26,34
0,00
15,22
0,31
P
426,18
436,11
9,93
0,00
15,22
0,35
P
1 278,54
1 710,96
432,42
0,00
15,22
5,15
P
1 278,54
1 710,96
432,42
0,00
15,22
5,15
P
1 278,54
1 748,96
470,42
0,00
15,22
5,60
M05BA04
p.o.
Úhrada
EKV2
Kyselina klodronová
0094548 BONEFOS
M05BA03
DRZ
Kyselina alendronová
0083230 ALENDROGEN 70 MG
POR TBL NOB 4X70MG
AGNS
GB
0083232 ALENDROGEN 70 MG
POR TBL NOB 12X70MG
AGNS
GB
0138234 ALENDRONAT ACTAVIS 70 MG
POR TBL NOB 12X70MG
AACK
IS
0112476 ALENDRONAT SANDOZ 70
POR TBL NOB 12X70MG
ASZK
A
0104203 SIRANIN 70 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 12X70MG
AGDB
H
0104202 SIRANIN 70 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 4X70MG
AGDB
H
0121906 GENDRON 70 MG
POR TBL NOB 12X70MG
AGES
CZ
0180807 GENDRON 70 MG
POR TBL NOB 12X70MG
AGES
CZ
0021909 FOSAMAX 70 MG 1X TÝDNĚ
POR TBL NOB 12X70MG I
AMSD
NL
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 201 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
0199162 FOSAMAX 70 MG 1X TÝDNĚ
POR TBL NOB 3X4X70MG
II
ZMSD
NL
0121904 GENDRON 70 MG
POR TBL NOB 4X70MG
AGES
CZ
0059628 FOSAMAX 70 MG 1X TÝDNĚ
POR TBL NOB 4X70MG I
AMSD
NL
0199161 FOSAMAX 70 MG 1X TÝDNĚ
POR TBL NOB 4X70MG II
ZMSD
NL
0041671 ALENDRONATE-TEVA 70 MG
POR TBL NOB 12X70MG
ATPP
CZ
0041669 ALENDRONATE-TEVA 70 MG
POR TBL NOB 4X70MG
ATPP
CZ
ZPEB
ZPEB
ZPEB
ZPEB
AEGB
ZPEB
ZPEB
ZPEB
ZPEB
ZGMP
ZGMP
ZGMP
ZGMP
ZPEB
ZPEB
ZPEB
ZPEB
ASZF
ZPEB
ZPEB
ZPEB
ZPEB
H
H
H
H
H
H
H
H
H
CZ
CZ
CZ
CZ
H
H
H
H
D
H
H
H
H
M05BA06
0158634
0158635
0187256
0187255
0161839
0187254
0187253
0158633
0158632
0198866
0158621
0198867
0158620
0187252
0158630
0158631
0187251
0168510
0158629
0187250
0187249
0158628
p.o.
Doplatek
za balení
ZAP1
1 748,96
470,41
0,00
15,22
5,60
426,18
588,94
162,76
0,00
15,22
5,81
P
426,18
622,10
195,92
0,00
15,22
7,00
P
426,18
622,10
195,92
0,00
15,22
7,00
P
1 278,54
1 874,19
595,65
0,00
15,22
7,09
P
426,18
644,73
218,55
0,00
15,22
7,81
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
16 761,85
16 761,85
16 761,85
16 761,85
5 221,33
15 702,51
15 702,51
15 702,51
15 702,51
5 987,71
5 987,71
5 987,71
5 987,71
5 987,71
5 987,71
5 987,71
5 987,71
5 600,65
5 600,65
5 600,65
5 600,65
5 600,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186,24
186,24
186,24
186,24
186,48
186,93
186,93
186,93
186,93
199,59
199,59
199,59
199,59
199,59
199,59
199,59
199,59
200,02
200,02
200,02
200,02
200,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IND1
UHR1
MFC
P
1 278,55
P
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Kyselina ibandronová
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
HOLMEVIS 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
IKAMETIN 50 MG
IKAMETIN 50 MG
IKAMETIN 50 MG
IKAMETIN 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
IBANDRONIC ACID SANDOZ 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
POR TBL FLM 90X50MG I
POR TBL FLM 90X50MG II
POR TBL FLM 90X50MG II
POR TBL FLM 90X50MG I
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 84X50MG I
POR TBL FLM 84X50MG II
POR TBL FLM 84X50MG I
POR TBL FLM 84X50MG II
POR TBL FLM 30X50MG I
POR TBL FLM 30X50MG II
POR TBL FLM 30X50MG II
POR TBL FLM 30X50MG I
POR TBL FLM 30X50MG II
POR TBL FLM 30X50MG I
POR TBL FLM 30X50MG II
POR TBL FLM 30X50MG I
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 28X50MG I
POR TBL FLM 28X50MG I
POR TBL FLM 28X50MG II
POR TBL FLM 28X50MG II
16 761,85
16 761,85
16 761,85
16 761,85
5 221,33 X
15 702,51
15 702,51
15 702,51
15 702,51
5 987,71
5 987,71
5 987,71
5 987,71
5 987,71
5 987,71
5 987,71
5 987,71
5 600,65
5 600,65
5 600,65
5 600,65
5 600,65
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 202 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0187247
0158627
0187248
0158626
0026242
0167977
0167976
0167780
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
PHACEBONATE 50 MG
BONDRONAT 50 MG
IASIBON 50 MG
IASIBON 50 MG
IBANDRONIC ACID TEVA 50 MG
POR TBL FLM 7X50MG I
POR TBL FLM 7X50MG II
POR TBL FLM 7X50MG II
POR TBL FLM 7X50MG I
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 84X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
ZPEB
ZPEB
ZPEB
ZPEB
ARRG
ZPPN
ZPPN
ATVP
H
H
H
H
GB
GR
GR
NL
0140634 IBANDRONÁT MYLAN 150 MG
POR TBL FLM 1X150MG
AGNS
GB
0140635 IBANDRONÁT MYLAN 150 MG
POR TBL FLM 3X150MG
AGNS
GB
0158605 IBANDRONIC ACID ACTAVIS 150 MG
POR TBL FLM 3X150MG I
AACK
IS
0167783 IBANDRONIC ACID TEVA 150 MG
POR TBL FLM 3X150MG
ATVP
NL
0025422 BONVIVA 150 MG
POR TBL FLM 3X150MG
ARRG
GB
0025421 BONVIVA 150 MG
POR TBL FLM 1X150MG
ARRG
GB
0187866 IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 MG
POR TBL FLM 3X150MG
ADOZ
CZ
0158604 IBANDRONIC ACID ACTAVIS 150 MG
POR TBL FLM 3X150MG II
AACK
IS
M05BA06
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
1 485,84
1 485,84
1 485,84
1 485,84
6 210,83
22 680,76
8 051,53
8 051,53
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
65,38
65,38
65,38
65,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202,92
202,92
202,92
202,92
221,82
270,01
287,55
287,55
9,34
9,34
9,34
9,34
0,00
0,00
0,00
0,00
Úhrada
EKV2
P
P
P
P
P
P
P
P
1 420,46
1 420,46
1 420,46
1 420,46
6 210,83
22 680,76
8 051,53
8 051,53
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
P
462,68
462,68 X
0,00
0,00
15,42
0,00
P
1 388,05
1 388,05 X
0,00
0,00
15,42
0,00
P
1 388,04
1 388,04 X
0,00
0,00
15,42
0,00
P
1 388,05
1 419,73
31,68
0,00
15,42
0,35
P
1 388,05
1 654,91
266,86
0,00
15,42
2,97
P
462,68
676,54
213,86
0,00
15,42
7,13
P
1 388,05
2 396,93
1 008,88
0,00
15,42
11,21
P
1 388,05
2 562,84
1 174,79
0,00
15,42
13,05
A INT, ORT,
L REV, END,
GYN
A INT, ORT,
L REV, END,
GYN
A INT, ORT,
L REV, END,
GYN
P
994,94
1 975,10
980,16
0,00
10,94
10,78
18,58
P
1 451,77
1 975,10
523,33
0,00
15,97
5,76
18,58
P
1 451,77
2 426,68
974,91
0,00
15,97
10,72
18,58
Kyselina ibandronová
0177176 IBANDRONIC ACID TEVA 3 MG INJEKČNÍ
ROZTOK V PŘEDPLNĚNÉ INJ. STŘÍKAČCE
INJ SOL 1X3ML/3MG
ATPP
CZ
0166412 OSAGRAND 3 MG/3 ML
INJ SOL 1X3ML/3MG
AZNP
CZ
0026099 BONVIVA 3 MG/3 ML
IVN INJ SOL 1X3MG/3ML
ARRG
GB
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 203 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
O
0167980 IASIBON 6 MG
INF CNC SOL 1X6ML
ZPPN
GR
0161843 HOLMEVIS 6 MG/6 ML KONCENTRÁT PRO
PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
0167982 IASIBON 6 MG
INF CNC SOL
1X6ML/6MG
INF CNC SOL 10X6ML
AEGB
H
ZPPN
GR
0167981 IASIBON 6 MG
INF CNC SOL 5X6ML
ZPPN
GR
0143649 IBANDRONIC ACID SANDOZ 6 MG/6 ML
INF CNC SOL
1X6ML/6MG
INF CNC SOL 1X6ML
ZDOZ
CZ
ARRG
GB
0026244 BONDRONAT 6 MG/6 ML
M05BA07
p.o.
ONK, HEM,
INT, ORT
ONK, HEM,
INT, ORT
ONK, HEM,
INT, ORT
ONK, HEM,
INT, ORT
ONK, HEM,
INT, ORT
Doplatek
za balení
ZAP1
7 108,62
4 956,25
0,00
76,88
177,02
4 911,09 X
2 757,90
0,00
76,90
98,50
64 320,70
42 788,79
0,00
76,90
152,83
10 765,96
32 596,20
21 830,24
0,00
76,90
155,94
P
2 153,19
7 595,38
5 442,19
0,00
76,90
194,38
P
6 504,08
6 504,08
0,00
0,00
232,30
0,00
IND1
UHR1
MFC
P
2 152,37
P
2 153,19
P
21 531,91
P
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Kyselina risedronová
0146792 RISEDRONAT MYLAN 35 MG
POR TBL FLM 12X35MG
AGNS
GB
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
P
1 278,55
1 278,55 X
0,00
0,00
15,22
0,00
0177298 MELENOR 35 MG
POR TBL FLM 12X35MG
AMOE
CY
P
1 278,54
1 278,54
0,00
0,00
15,22
0,00
0177297 MELENOR 35 MG
POR TBL FLM 4X35MG
AMOE
CY
P
426,18
426,18
0,00
0,00
15,22
0,00
0129221 RISEDRONAT TEVA 35 MG
POR TBL FLM 4X35MG
ATPP
CZ
P
426,18
426,18 X
0,00
0,00
15,22
0,00
0129224 RISEDRONAT TEVA 35 MG
POR TBL FLM 12X35MG
ATPP
CZ
P
1 278,54
1 278,54 X
0,00
0,00
15,22
0,00
0129225 RISEDRONAT TEVA 35 MG
POR TBL FLM 12X35MG
ATPP
CZ
P
1 278,54
1 278,54 X
0,00
0,00
15,22
0,00
0128131 RISEDRONAT MYLAN 35 MG
POR TBL FLM 4X35MG
AGNS
GB
P
426,18
520,12
93,94
0,00
15,22
3,36
0187847 TEVANEL 35 MG
POR TBL FLM 4X35MG
ATPP
CZ
P
426,18
682,49
256,31
0,00
15,22
9,15
0105178 RISENDROS 35 MG
POR TBL FLM 12X35MG
AZNP
CZ
P
1 278,54
2 221,96
943,42
0,00
15,22
11,23
0101833 TEVANEL 35 MG
POR TBL FLM 12X35MG
ATPP
CZ
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
P
1 278,54
2 221,96
943,42
0,00
15,22
11,23
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 204 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
O
0187849 TEVANEL 35 MG
POR TBL FLM 12X35MG
ATPP
CZ
0105176 RISENDROS 35 MG
POR TBL FLM 4X35MG
AZNP
CZ
ZGMP
CZ
ZZNP
CZ
ZEGB
H
ZATX
NL
ZEGB
H
ZACK
IS
M05BA08
parent.
0182358 OSPORIL 4 MG/5 ML
0181311 APO-ZOLEDRONIC ACID 4 MG/5 ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0182357 OSPORIL 4 MG/5 ML
0168998 ZOLEDRONIC ACID ACTAVIS 4 MG/5 ML
0193471 ZOLEDRONIC ACID MEDAC 4 MG/100 ML
0193468 ZOLEDRONIC ACID MEDAC 4 MG/5 ML
0181714 ZOMIKOS 4 MG/ 5 ML KONCENTRÁT PRO
INFUZNÍ ROZTOK
0181086 ZOLEDRONIC ACID SANDOZ 4 MG/100 ML
INFUZNÍ ROZTOK
0181083 ZOLEDRONIC ACID SANDOZ 4 MG/5 ML
KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
0028007 ZOMETA 4 MG/5 ML
0027103 ACLASTA 5 MG
p.o.
M05BX03
p.o.
2 221,96
943,42
0,00
15,22
11,23
793,80
367,62
0,00
15,22
13,13
0,00
0,00
73,11
0,00
6 736,70
4 584,01
0,00
76,90
163,76
21 526,90
82 800,33
61 273,43
0,00
76,90
218,90
P
2 152,69
8 992,12
6 839,43
0,00
76,90
244,34
P
2 152,69
8 992,12
6 839,43
0,00
76,90
244,34
P
2 152,69
8 992,12
6 839,43
0,00
76,90
244,34
P
2 152,69
8 992,12
6 839,43
0,00
76,90
244,34
P
2 152,69
8 992,12
6 839,43
0,00
76,90
244,34
P
2 152,69
8 992,12
6 839,43
0,00
76,90
244,34
P
2 154,52
6 509,91
4 355,39
0,00
76,97
155,60
P
2 154,52
8 992,12
6 837,60
0,00
76,97
244,27
P
6 967,52
6 967,52
0,00
0,00
248,91
0,00
P
5 703,37
9 485,70
3 782,33
0,00
15,97
10,59
P
P
539,89
1 676,36
539,89
1 676,36
0,00
0,00
0,00
0,00
19,28
19,96
0,00
0,00
P
938,70
1 050,40
111,70
111,69
33,53
3,99
MFC
DNC
P
1 278,54
P
426,18
P
2 046,43
2 046,43 X
P
2 152,69
P
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
INF CNC SOL
1X5ML/4MG
INF CNC SOL
1X5ML/4MG
INF CNC SOL
10X5ML/4MG
INF CNC SOL
1X5ML/4MG
INF CNC SOL
1X5ML/4MG
INF CNC SOL
1X5ML/4MG
INF SOL 1X100ML/4MG
INF CNC SOL
1X5ML/4MG
INF CNC SOL
1X5ML/4MG
INF SOL 1X100ML/4MG
ZMC
D
W
ZMC D
W
ZVOW PL
ZDOZ
CZ
INF CNC SOL
1X5ML/4MG
INF CNC SOL
1X5ML/4MG
ZDOZ
CZ
ANEH
GB
INF SOL 1X5MG/100ML
ANEH
GB
POR TBL NOB 4
POR TBL NOB 12
AMSD
AMSD
GB
GB
POR GRA SUS 28X2GM
ALQS
F
ONK, HEM,
URN, PNE
ONK, HEM,
URN, PNE
ONK, HEM,
URN, PNE
ONK, HEM,
URN, PNE
ONK, HEM,
URN, PNE
ONK, HEM,
URN, PNE
ONK, HEM,
URN, PNE
ONK, HEM,
URN, PNE
ONK, HEM,
URN, PNE
ONK, HEM,
URN, PNE
ONK, HEM,
URN, PNE
A INT, ORT,
L REV, END,
GYN
Kyselina alendronová a cholekalciferol
0025414 FOSAVANCE 70 MG/2800 IU
0025416 FOSAVANCE 70 MG/2800 IU
0028269 PROTELOS 2 G
ZAP1
UHR1
Kyselina zoledronová
0181338 FAYTON 4 MG/5 ML KONCENTRÁT PRO
INFUZNÍ ROZTOK
0179976 ZOLEDRONIC ACID ZENTIVA 4 MG/5 ML
M05BB03
Doplatek
za balení
IND1
Stroncium-ranelát
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 205 z 318
18,58
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0028270 PROTELOS 2 G
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR GRA SUS 56X2GM
ALQS
F
L INT, ORT,
REV, END,
GYN
P
1 877,41
2 160,04
282,63
223,39
33,53
5,05
0167653 PROLIA 60 MG/ML
INJ SOL 1X1ML
AAEB
NL
P
6 167,40
6 342,81
175,41
175,41
33,92
0,96
0168721 XGEVA 120 MG
INJ SOL 1X1.7ML/120MG
ZAEB
NL
E INT, ORT,
REV, END,
GYN
A ONK, URN,
E PNE
P
7 016,69
10 105,33
3 088,64
0,00
250,60
110,31
INJ SOL 1X2ML/20MG
INJ SOL 1X2ML/20MG
INJ SOL 1X2ML/20MG
INJ SOL 1X2ML/20MG
AFFA
ZLSC
AFFA
ALSC
I
F
I
F
E
E
E
E
P
P
P
P
808,33
808,33
808,33
808,33
1 035,29
1 046,66
1 046,66
1 046,66
226,96
238,33
238,33
238,33
226,96
226,96
226,96
226,96
113,17
113,17
113,17
113,17
31,77
33,37
33,37
33,37
INH SOL 1X100ML
ZAVJ
CZ
A
P
1 005,48
1 005,48
0,00
0,00
25,14
0,00
INH LIQ VAP 1X250ML
BBXT
CZ
A
P
3 805,31
5 661,61
1 856,30
0,00
38,05
18,56
INJ PLV SOL 1X500MG
INJ PLV SOL 1X0.5GM
AVCP
AVUR
CZ
CZ
A
A
P
P
46,18
62,75
46,18
82,10
0,00
19,35
0,00
0,00
92,36
125,50
0,00
38,70
0076527 FENTANYL-JANSSEN
0030101 FENTANYL TORREX 50 MCG/ML
INJ SOL 50X2ML/0.1MG
INJ SOL 5X2ML/100RG
AJCG
ACQI
CZ
CZ
O
O
686,81
71,69
686,81
71,69
0,00
0,00
0,00
0,00
137,36
143,38
0,00
0,00
0001449 FENTANYL-JANSSEN
0030102 FENTANYL TORREX 50 MCG/ML
INJ SOL 50X10ML/0.5MG
INJ SOL 5X10ML/500RG
AJCG
ACQI
CZ
CZ
O
O
2 553,72
265,65
2 553,72
270,49
0,00
4,84
0,00
0,00
102,15
106,26
0,00
1,94
INJ SOL 5X10ML/500MG
AGDB
H
A
503,69
718,81
215,12
0,00
30,22
12,91
INJ SOL 5X10ML/20MG
AJCG
CZ
A
131,82
131,82
0,00
0,00
26,36
0,00
INJ+INF EML
5X20ML/200MG
INJ EML 5X20ML
ABMM
D
A
354,07
430,39
76,32
0,00
53,11
11,45
AFRE
D
A
354,07
534,50
180,43
0,00
53,11
M05BX04
M09AX01
0065392
0132608
0059840
0191862
parent.
parent.
Denosumab
Kyselina hyaluronová
HYALGAN 20 MG/2 ML
HYALGAN 20 MG/2 ML
HYALGAN 20 MG/2 ML
HYALGAN 20 MG/2 ML
N01AB06
inhal.
inhal.
Sevofluran
0160319 SEVOFLURANE BAXTER 100 %
N01AF03
parent.
Thiopental
0040159 THIOPENTAL VALEANT 0,5 G
0120406 THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0,5 G
N01AH01
N01AX03
parent.
parent.
Fentanyl
Ketamin
0087814 CALYPSOL
N01AX07
parent.
Etomidat
0004344 HYPNOMIDATE
N01AX10
parent.
ORT, REV
ORT, REV
ORT, REV
ORT, REV
Isofluran
0200239 FORANE
N01AB08
Úhrada
EKV2
Propofol
0129023 PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML)
0018167 PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
27,06
Stránka 206 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0018169 PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS
0187158 ANESIA 10 MG/ML INJEKČNÍ/INFUZNÍ
EMULZE
INJ EML 5X20ML
INJ+INF EML
5X20ML/200MG
AFRE
ZUNK
D
LT
A
A
354,07
354,07
534,50
548,57
180,43
194,50
0,00
0,00
53,11
53,11
27,06
29,17
0129025 PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML)
INJ+INF EML
10X50ML/500MG
INJ+INF EML
10X50ML/500MG
ABMM
D
A
1 587,61
1 587,61
0,00
0,00
47,63
0,00
ZUNK
LT
A
1 770,33
2 919,28
1 148,95
0,00
53,11
34,47
INJ+INF EML
10X50ML/1000MG
INJ EML 10X50ML
INJ EML/INF EML
10X100ML
ZUNK
LT
A
2 712,09
3 873,67
1 161,58
0,00
40,68
17,42
AFRE
AFRE
D
D
A
A
2 712,09
3 540,67
3 873,67
4 118,16
1 161,58
577,49
0,00
0,00
40,68
53,11
17,42
8,66
0089212 INJECTIO PROCAINII CHLORATI 0,2%
ARDEAPHARMA
0069671 INJECTIO PROCAINII CHLORATI 0,2%
ARDEAPHARMA
INJ SOL 1X200ML
AARD
CZ
A
59,43
59,43
0,00
0,00
11,14
0,00
INJ SOL 1X500ML/1GM
AARD
CZ
A
148,57
148,57
0,00
0,00
11,14
0,00
0069672 INJECTIO PROCAINII CHLORATI 0,5%
ARDEAPHARMA
INJ SOL 1X80ML/400MG
AARD
CZ
A
59,40
59,40
0,00
0,00
11,14
0,00
INJ SOL 5X20ML/100MG
INJ SOL 5X4ML/20MG
INJ SOL 5X4ML/20MG
AAZN
AAZN
AAZN
GB
GB
GB
O
O
O
265,12
695,41
695,41
384,41
777,27
972,48
119,29
81,86
277,07
0,00
0,00
0,00
2,65
34,77
34,77
1,19
4,09
13,85
DRM EMP MED 20
DRM EMP MED 20
AGNG
AGNG
D
D
E BOL
E BOL
1 638,59
1 638,59
1 985,18
1 985,18
346,59
346,59
240,78
240,78
81,93
81,93
17,33
17,33
INJ SOL 50X1.7ML
ADMN
D
O
225,35
749,10
523,75
0,00
2,65
6,16
INJ SOL 10X10ML
INJ SOL 10X10ML
AAVJ
AAVJ
CZ
CZ
O
O
592,29
592,29
818,79
1 058,00
226,50
465,71
0,00
0,00
5,92
5,92
2,27
4,66
ZSFK
ZSFK
ADMN
CZ
CZ
D
A
A
A
650,93
650,93
325,46
1 291,22
1 388,43
723,81
640,29
737,50
398,35
0,00
0,00
0,00
6,51
6,51
6,51
6,40
7,38
7,97
0187156 ANESIA 10 MG/ML INJEKČNÍ/INFUZNÍ
EMULZE
0187159 ANESIA 20 MG/ML INJEKČNÍ/INFUZNÍ
EMULZE
0018188 PROPOFOL 2% MCT/LCT FRESENIUS
0032498 PROPOFOL 1% FRESENIUS
N01BA02
N01BB01
parent.
parent.
Prokain
Bupivakain
0002439 MARCAINE 0,5%
0090021 MARCAINE SPINAL 0,5%
0092836 MARCAINE SPINAL 0,5% HEAVY
N01BB02
lok.
Lidokain
0191382 VERSATIS 5% LÉČIVÁ NÁPLAST
0158838 VERSATIS 5% LÉČIVÁ NÁPLAST
N01BB03
parent.
parent.
Levobupivakain
0003761 CHIROCAINE 5 MG/ML
0003776 CHIROCAINE 7,5 MG/ML
N01BB58
parent.
P
P
Mepivakain
0076538 MEPIVASTESIN
N01BB10
Úhrada
EKV2
Artikain, kombinace
0171171 ULTRACAIN 1:100 000
0171172 ULTRACAIN 1:200 000
0080440 UBISTESIN
INJ SOL 100X1.7ML
INJ SOL 100X1.7ML
INJ SOL 50X1.7ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 207 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0093109 SUPRACAIN 4%
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
INJ SOL 10X2ML
AZNP
CZ
A
URT GEL 1X20GM/200MG
AZEH
SK
A
0069705 INJECTIO TRIMECAINII CHLORATI 0.5%
ARDEAPHARMA
0069704 INJECTIO TRIMECAINII CHLORATI 0.5%
ARDEAPHARMA
INJ SOL 1X250ML 0.5%
AARD
CZ
INJ SOL 1X80ML 0.5%
AARD
0069708 INJECTIO TRIMECAINII CHLORATI 1%
ARDEAPHARMA
0069707 INJECTIO TRIMECAINII CHLORATI 1%
ARDEAPHARMA
0000502 MESOCAIN 1%
INJ SOL 1X250ML 1%
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
100,85
141,72
40,87
0,00
8,57
3,47
35,38
59,95
24,57
0,00
35,38
24,57
O
96,30
209,29
112,99
0,00
0,39
0,45
CZ
O
64,08
66,97
2,89
0,00
0,80
0,04
AARD
CZ
O
76,15
413,26
337,11
0,00
0,30
1,35
INJ SOL 1X80ML 1%
AARD
CZ
O
24,37
133,95
109,58
0,00
0,30
1,37
INJ SOL 10X10ML 1%
AZNP
CZ
O
157,94
321,64
163,70
0,00
1,58
1,64
0041727 SEVREDOL 10 MG
0164733 VENDAL RETARD 10 MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL PRO 30X10MG
AMUN
AGCL
A
A
57,48
60,68
229,39
86,92
171,91
26,24
0,72
0,72
28,74
30,34
85,96
13,12
0041737 SEVREDOL 20 MG
POR TBL FLM 30X20MG
AMUN
A
105,85
400,59
294,74
1,43
26,46
73,69
0164734 VENDAL RETARD 30 MG
0080406 VENDAL RETARD 30 MG
POR TBL PRO 30X30MG
POR TBL PRO 30X30MG
AGCL
AGCL
A
A
237,72
237,72
242,44
242,44
4,72
4,72
2,15
2,15
39,62
39,62
0,79
0,79
0080407 VENDAL RETARD 60 MG
0164736 VENDAL RETARD 60 MG
POR TBL PRO 30X60MG
POR TBL PRO 30X60MG
AGCL
AGCL
A
A
238,97
238,97
244,58
244,58
5,61
5,61
4,30
4,30
19,91
19,91
0,47
0,47
0164738 VENDAL RETARD 100 MG
0080408 VENDAL RETARD 100 MG
POR TBL PRO 30X100MG
POR TBL PRO 30X100MG
AGCL
AGCL
A
A
503,26
503,26
522,79
522,79
19,53
19,53
7,17
7,17
25,16
25,16
0,98
0,98
0080409 VENDAL RETARD 200 MG
0164740 VENDAL RETARD 200 MG
POR TBL PRO 30X200MG
POR TBL PRO 30X200MG
AGCL
AGCL
A
A
707,38
707,38
721,72
721,72
14,34
14,34
14,34
14,34
17,68
17,68
0,36
0,36
INJ SOL 10X2ML/20MG
INJ SOL 10X1ML/10MG
ABHP
ABHP
CZ
CZ
111,20
55,61
111,20 X
96,12 X
0,00
40,51
0,00
0,00
22,24
22,24
0,00
16,20
0010835 PALLADONE-SR 2 MG
0010825 PALLADONE-SR 2 MG
POR CPS PRO 60X2MG
POR CPS PRO 30X2MG
AMUN
AMUN
A
A
855,56
427,79
902,98
469,26
47,42
41,47
0,00
0,00
142,59
142,60
7,90
13,82
0021597 PALLADONE-SR 4 MG
0021592 PALLADONE-SR 4 MG
POR CPS PRO 30X4MG
POR CPS PRO 60X4MG
AMUN
AMUN
A
A
560,18
1 139,93
560,18
1 154,71
0,00
14,78
0,00
0,00
93,36
94,99
0,00
1,23
N01BB
lok.
Amidy
0002684 MESOCAIN
N01BB
N02AA01
N02AA01
parent.
p.o.
parent.
p.o.
P
Amidy
Morfin
Morfin
0001127 MORPHIN BIOTIKA 1%
0001125 MORPHIN BIOTIKA 1%
N02AA03
Úhrada
EKV2
A
A
Hydromorfon
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 208 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0010843 PALLADONE-SR 8 MG
0010848 PALLADONE-SR 8 MG
0024659 JURNISTA 8 MG
POR CPS PRO 30X8MG
POR CPS PRO 60X8MG
POR TBL PRO 28X8MG
AMUN
AMUN
AJCG
A
A
CZ
760,15
1 520,30
1 063,94
990,38
2 136,96
1 311,04
230,23
616,66
247,10
0,00
0,00
0,00
63,35
63,35
94,99
19,19
25,69
22,06
0021579 PALLADONE-SR 16 MG
0021583 PALLADONE-SR 16 MG
0024671 JURNISTA 16 MG
POR CPS PRO 30X16MG
POR CPS PRO 60X16MG
POR TBL PRO 28X16MG
AMUN
AMUN
AJCG
A
A
CZ
1 520,30
3 040,60
1 418,94
1 753,54
3 671,32
2 611,71
233,24
630,72
1 192,77
0,00
0,00
0,00
63,35
63,35
63,35
9,72
13,14
53,25
0021566 PALLADONE-SR 24 MG
0021572 PALLADONE-SR 24 MG
POR CPS PRO 30X24MG
POR CPS PRO 60X24MG
AMUN
AMUN
A
A
1 798,88
3 597,75
2 280,45
4 645,80
481,57
1 048,05
0,00
0,00
49,97
49,97
13,38
14,56
0024683 JURNISTA 32 MG
POR TBL PRO 28X32MG
AJCG
CZ
2 837,89
3 372,48
534,59
0,00
63,35
11,93
0147192 APO-OXYCODON 5 MG
POR TBL PRO 30X5MG
ZATX
NL
171,40
212,79
41,39
0,00
114,27
27,59
0156295
0156285
0011084
0156287
0011094
0147201
0129790
0147204
0180349
DOLOCODON 10 MG
DOLOCODON 10 MG
OXYCONTIN 10 MG
DOLOCODON 10 MG
OXYCONTIN 10 MG
APO-OXYCODON 10 MG
OXYCODON SANDOZ RETARD 10 MG
APO-OXYCODON 10 MG
OXYCODON LANNACHER 10 MG TABLETY
S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0145883 OXYCODON LANNACHER 10 MG TABLETY
S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
POR TBL PRO 30X10MG
POR TBL PRO 30X10MG
POR TBL PRO 30X10MG
POR TBL PRO 60X10MG
POR TBL PRO 60X10MG
POR TBL PRO 30X10MG
POR TBL PRO 60X10MG
POR TBL PRO 60X10MG
POR TBL PRO 60X10MG
AZNP
AZNP
AMUN
AZNP
AMUN
ZATX
ADOZ
AATX
ZGCL
CZ
CZ
A
CZ
A
NL
CZ
NL
A
352,06
352,06
357,74
795,92
801,31
420,06
854,85
855,57
855,57
352,06 X
352,06 X
357,74
795,92 X
801,31
420,06
916,33
916,33
916,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,48
60,76
60,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,35
117,35
119,25
132,65
133,55
140,02
142,48
142,60
142,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,25
10,13
10,13
POR TBL PRO 60X10MG
AGCL
A
855,57
916,33
60,76
0,00
142,60
10,13
0156305
0156307
0011076
0147216
0180367
POR TBL PRO 30X20MG
POR TBL PRO 60X20MG
POR TBL PRO 60X20MG
POR TBL PRO 60X20MG
POR TBL PRO 60X20MG
AZNP
AZNP
AMUN
AATX
AGCL
CZ
CZ
A
NL
A
566,94
1 136,91
1 139,93
1 139,93
1 139,93
566,94 X
1 136,91 X
1 540,06
1 724,77
1 724,77
0,00
0,00
400,13
584,84
584,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,49
94,74
94,99
94,99
94,99
0,00
0,00
33,34
48,74
48,74
POR TBL PRO 60X20MG
ZGCL
A
1 139,93
1 724,77
584,84
0,00
94,99
48,74
POR TBL PRO 60X20MG
POR TBL PRO 30X20MG
POR TBL PRO 30X20MG
ADOZ
AMUN
ZATX
CZ
A
NL
1 139,93
569,97
569,97
1 724,77
671,04
804,99
584,84
101,07
235,02
0,00
0,00
0,00
94,99
95,00
95,00
48,74
16,85
39,17
POR TBL PRO 30X40MG
AZNP
CZ
757,12
0,00
0,00
63,09
0,00
N02AA05
0145902
0112298
0011062
0147213
p.o.
Oxykodon
DOLOCODON 20 MG
DOLOCODON 20 MG
OXYCONTIN 20 MG
APO-OXYCODON 20 MG
OXYCODON LANNACHER 20 MG TABLETY
S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
OXYCODON LANNACHER 20 MG TABLETY
S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
OXYCODON SANDOZ RETARD 20 MG
OXYCONTIN 20 MG
APO-OXYCODON 20 MG
0156325 DOLOCODON 40 MG
Úhrada
EKV2
757,12 X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 209 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0156327
0011106
0147225
0011110
0147228
0145921
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
DOLOCODON 40 MG
OXYCONTIN 40 MG
APO-OXYCODON 40 MG
OXYCONTIN 40 MG
APO-OXYCODON 40 MG
OXYCODON LANNACHER 40 MG TABLETY
S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0180386 OXYCODON LANNACHER 40 MG TABLETY
S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0112308 OXYCODON SANDOZ RETARD 40 MG
POR TBL PRO 60X40MG
POR TBL PRO 30X40MG
POR TBL PRO 30X40MG
POR TBL PRO 60X40MG
POR TBL PRO 60X40MG
POR TBL PRO 60X40MG
AZNP
AMUN
ZATX
AMUN
ZATX
AGCL
CZ
A
NL
A
NL
A
1 517,27
760,15
760,15
1 520,30
1 520,30
1 520,30
1 517,27 X
1 288,83
1 497,27
3 027,71
3 177,83
3 177,83
0,00
528,68
737,12
1 507,41
1 657,53
1 657,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,22
63,35
63,35
63,35
63,35
63,35
0,00
44,06
61,43
62,81
69,06
69,06
POR TBL PRO 60X40MG
ZGCL
A
1 520,30
3 177,83
1 657,53
0,00
63,35
69,06
POR TBL PRO 60X40MG
ADOZ
CZ
1 520,30
3 177,83
1 657,53
0,00
63,35
69,06
0011035
0147237
0011045
0147240
0145940
POR TBL PRO 30X80MG
POR TBL PRO 30X80MG
POR TBL PRO 60X80MG
POR TBL PRO 60X80MG
POR TBL PRO 60X80MG
AMUN
ZATX
AMUN
ZATX
ZGCL
A
NL
A
NL
A
1 520,30
1 520,30
3 040,60
3 040,60
3 040,60
2 111,96
2 479,66
5 088,90
5 682,04
5 682,04
591,66
959,36
2 048,30
2 641,44
2 641,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,35
63,35
63,35
63,35
63,35
24,65
39,97
42,67
55,03
55,03
POR TBL PRO 60X80MG
ZGCL
A
3 040,60
5 682,04
2 641,44
0,00
63,35
55,03
POR TBL PRO 60X80MG
ADOZ
CZ
3 040,60
5 682,04
2 641,44
0,00
63,35
55,03
POR TBL RET 60X60MG
B
POR TBL RET 20X60MG
B
AMUN
A
221,03
345,79
124,76
124,76
14,74
8,32
AMUN
A
73,68
133,67
59,99
41,59
14,74
12,00
POR TBL RET 60X90MG
B
POR TBL RET 20X90MG
B
AMUN
A
261,41
665,15
403,74
187,14
11,62
17,94
AMUN
A
87,14
304,89
217,75
62,38
11,62
29,03
POR TBL RET 60X120MG
B
POR TBL RET 20X120MG
B
AMUN
A
294,71
849,91
555,20
249,52
9,82
18,51
AMUN
A
98,24
298,38
200,14
83,17
9,82
20,01
ZMUN
A
685,25
734,57
49,32
49,31
11,42
0,82
OXYCONTIN 80 MG
APO-OXYCODON 80 MG
OXYCONTIN 80 MG
APO-OXYCODON 80 MG
OXYCODON LANNACHER 80 MG TABLETY
S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0180405 OXYCODON LANNACHER 80 MG TABLETY
S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0112318 OXYCODON SANDOZ RETARD 80 MG
N02AA08
p.o.
Dihydrokodein
0041824 DHC CONTINUS 60 MG
0041791 DHC CONTINUS 60 MG
0041826 DHC CONTINUS 90 MG
0041794 DHC CONTINUS 90 MG
0041822 DHC CONTINUS 120 MG
0041789 DHC CONTINUS 120 MG
N02AA55
p.o.
Úhrada
EKV2
Oxykodon, kombinace
0138519 TARGIN 5/2,5 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
POR TBL PRO
60X5/2.5MG
E BOL, ONK,
HEM, INT,
NEU, GER,
REV, ORT
P
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 210 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
0138527 TARGIN 10/5 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
POR TBL PRO
30X10/5MG
0138530 TARGIN 10/5 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
ZMUN
A
POR TBL PRO
60X10/5MG
ZMUN
A
0138538 TARGIN 20/10 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
POR TBL PRO
30X20/10MG
ZMUN
A
0138541 TARGIN 20/10 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
POR TBL PRO
60X20/10MG
ZMUN
A
0138552 TARGIN 40/20 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
POR TBL PRO
60X40/20MG
ZMUN
A
E BOL, ONK,
HEM, INT,
NEU, GER,
REV, ORT
E BOL, ONK,
HEM, INT,
NEU, GER,
REV, ORT
E BOL, ONK,
HEM, INT,
NEU, GER,
REV, ORT
E BOL, ONK,
HEM, INT,
NEU, GER,
REV, ORT
E BOL, ONK,
HEM, INT,
NEU, GER,
REV, ORT
INJ SOL 10X2ML 5%
INJ SOL 10X1ML 5%
ABHP
ABHP
CZ
CZ
A
A
NAS SPR SOL
1X5.0ML/40DÁVEK
NAS SPR SOL
1X1.8ML/10DÁVEK
NAS SPR SOL
1X1.8ML/10DÁVEK
NAS SPR SOL
1X5.0ML/40DÁVEK
NAS SPR SOL
1X1.8ML/10DÁVEK
NAS SPR SOL
1X5.0ML/40DÁVEK
ANCD
DK
E BOL
P
5 891,32
ANCD
DK
E BOL
P
ANCD
DK
E BOL
ANCD
DK
ANCD
ORM TBL BUC
4X800MCG
ORM TBL BUC
4X600MCG
N02AB02
parent.
nasal.
0149301 INSTANYL 200 MIKROGRAMŮ/DÁVKU
0149300 INSTANYL 100 MIKROGRAMŮ/DÁVKU
0149298 INSTANYL 100 MIKROGRAMŮ/DÁVKU
0149295 INSTANYL 50 MIKROGRAMŮ/DÁVKU
0149297 INSTANYL 50 MIKROGRAMŮ/DÁVKU
p.o.
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
P
499,07
712,96
213,89
49,31
16,64
7,13
P
1 163,02
1 452,20
289,18
98,62
19,38
4,82
P
895,47
1 279,24
383,77
98,62
29,85
12,79
P
2 243,68
2 809,07
565,39
197,24
37,39
9,42
P
3 858,27
6 053,64
2 195,37
394,49
64,30
36,59
8,38
39,01
0,00
0,00
45,97
45,98
3,35
31,21
8 149,98
2 258,66
2 235,80
220,92
84,70
1 472,83
2 088,51
615,68
558,95
220,92
92,35
P
1 472,40
2 036,78
564,38
279,48
441,72
169,32
E BOL
P
5 889,60
8 518,17
2 628,57
1 117,91
441,72
197,14
DK
E BOL
P
1 472,18
1 816,76
344,58
139,73
883,29
206,74
ANCD
DK
E BOL
P
5 888,74
7 715,84
1 827,10
558,95
883,31
274,06
ZTVP
NL
E BOL
P
581,75
888,11
306,36
181,01
109,08
57,44
ZTVP
NL
E BOL
P
581,58
888,11
306,53
135,76
145,40
76,63
Úhrada
EKV2
114,93
57,47
123,31 X
96,48 X
Fentanyl
0149303 INSTANYL 200 MIKROGRAMŮ/DÁVKU
N02AB03
UHR1
Pethidin
0002716 DOLSIN
0002715 DOLSIN
N02AB03
IND1
Fentanyl
0029411 EFFENTORA 800 MCG
0029409 EFFENTORA 600 MCG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 211 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
NL
E BOL
P
581,41
888,11
306,70
90,51
218,03
115,01
ZTVP
NL
E BOL
P
581,23
888,11
306,88
45,25
435,93
230,17
ZTVP
NL
E BOL
P
581,15
888,11
306,96
22,63
871,68
460,42
ORM TBL SLG 30X800RG
AGDB
H
E BOL
P
4 363,16
5 720,77
1 357,61
1 357,60
109,08
33,94
ORM TBL SLG 30X600RG
AGDB
H
E BOL
P
4 361,87
5 720,77
1 358,90
1 018,20
145,40
45,30
ORM TBL SLG 30X400RG
AGDB
H
E BOL
P
4 360,58
5 720,77
1 360,19
678,80
218,03
68,01
ORM TBL SLG 30X300RG
AGDB
H
E BOL
P
4 359,93
5 720,77
1 360,84
509,10
290,66
90,72
ORM TBL SLG 30X200RG
AGDB
H
E BOL
P
4 359,28
5 720,77
1 361,49
339,40
435,93
136,15
ORM TBL SLG 30X100RG
AGDB
H
E BOL
P
4 358,63
5 564,00
1 205,37
169,70
871,73
241,07
0114898 FENTANYL-RATIOPHARM 12 MCG/H
0179576 FENTANYL MYLAN 12
MIKROGRAMŮ/HODINU
0024775 MATRIFEN 12 MCG/H
0011955 DUROGESIC 12 MCG/H
0122588 FENTALIS 12,5 MCG/H TRANSDERMÁLNÍ
NÁPLAST
DRM EMP TDR 5X2.1MG
DRM EMP TDR 5X2.1MG
ARAT
ZGNS
D
GB
629,07
629,07
629,07 X
679,65
0,00
50,58
0,00
0,00
125,81
125,81
0,00
10,12
DRM EMP TDR 5X1,38MG
DRM EMP TDR 5X2.1MG
DRM EMP TDR 5X2.89MG
ANCD
AJCG
ADOZ
DK
CZ
CZ
629,07
629,07
796,93
729,86
917,30
796,93
100,79
288,23
0,00
0,00
0,00
0,00
125,81
125,81
159,39
20,16
57,65
0,00
0024846 FENTANYL-RATIOPHARM 25 MCG/H
DRM EMP TDR
5X4.125MG
DRM EMP TDR 5X4.2MG
ARAT
D
880,88
880,88 X
0,00
0,00
176,18
0,00
ZGNS
GB
880,88
916,55
35,67
0,00
176,18
7,13
DRM EMP TDR 5X2,75MG
DRM EMP TDR 5X4.2MG
DRM EMP TDR 5X5.78MG
ANCD
AJCG
ADOZ
DK
CZ
CZ
P
880,88
880,88
1 063,34
1 008,35
1 284,31
1 063,34
127,47
403,43
0,00
0,00
0,00
0,00
176,18
176,18
212,67
25,49
80,69
0,00
DRM EMP TDR
5X4.125MG
DRM EMP TDR
5X4.125MG
DRM EMP TDR 5X4.8MG
ZSTD
D
P
1 063,33
1 213,69
150,36
0,00
212,67
30,07
ASTD
D
P
1 063,33
1 213,69
150,36
0,00
212,67
30,07
AGDB
H
P
1 063,39
1 063,44
0,05
0,00
212,68
0,01
N02AB03
subling.
transd.
MFC
DNC
ZAP1
Úhrada
EKV2
Fentanyl
0155393 LUNALDIN 800 MIKROGRAMŮ
SUBLINGVÁLNÍ TABLETY
0155391 LUNALDIN 600 MIKROGRAMŮ
SUBLINGVÁLNÍ TABLETY
0155389 LUNALDIN 400 MIKROGRAMŮ
SUBLINGVÁLNÍ TABLETY
0155387 LUNALDIN 300 MIKROGRAMŮ
SUBLINGVÁLNÍ TABLETY
0155385 LUNALDIN 200 MIKROGRAMŮ
SUBLINGVÁLNÍ TABLETY
0155383 LUNALDIN 100 MIKROGRAMŮ
SUBLINGVÁLNÍ TABLETY
N02AB03
UHR1
Doplatek
za EKV1
ZTVP
0029392 EFFENTORA 100 MCG
ORM TBL BUC
4X400MCG
ORM TBL BUC
4X200MCG
ORM TBL BUC
4X100MCG
IND1
Úhrada
EKV1
LIM1 OME1
0029394 EFFENTORA 200 MCG
DRZ
Doplatek
za balení
ZEM
0029396 EFFENTORA 400 MCG
Doplněk názvu
Fentanyl
0179583 FENTANYL MYLAN 25
MIKROGRAMŮ/HODINU
0024780 MATRIFEN 25 MCG/H
0059448 DUROGESIC 25 MCG/H
0122593 FENTALIS 25 MCG/H TRANSDERMÁLNÍ
NÁPLAST
0163007 ADOLOR 25 MCG/H
0153121 ADOLOR 25 MCG/H
0124566 DOLFORIN 25 MCG/H
P
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 212 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
ZAP1
Úhrada
EKV1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283,35
283,35
283,36
283,36
0,00
0,00
0,00
0,00
24,17
0,00
283,36
4,83
0,00
220,13
668,90
0,00
0,00
0,00
325,80
325,81
325,81
0,00
44,03
133,78
1 666,38
1 710,05
0,01
43,68
0,00
0,00
333,27
333,27
0,00
8,74
1 675,86
1 675,86
0,00
0,00
335,17
0,00
D
2 332,37
2 332,37 X
0,00
0,00
466,47
0,00
ANCD
AJCG
DK
CZ
2 332,38
2 332,38
2 652,68
3 389,54
320,30
1 057,16
0,00
0,00
466,48
466,48
64,06
211,43
DRM EMP TDR 5X16.5MG
DRM EMP TDR 5X16.5MG
DRM EMP TDR 5X19.2MG
DRM EMP TDR 5X16.8MG
ZSTD
ASTD
AGDB
ZGNS
D
D
H
GB
P
P
P
P
1 889,61
1 889,61
1 889,62
1 889,62
1 889,61
1 889,61
1 889,62
1 979,15
0,00
0,00
0,00
89,53
0,00
0,00
0,00
0,00
377,92
377,92
377,92
377,92
0,00
0,00
0,00
17,91
DRM EMP TDR
5X23.12MG
DRM EMP TDR 5X16.5MG
DRM EMP TDR 5X11MG
DRM EMP TDR 5X16.8MG
ADOZ
CZ
P
1 889,63
1 889,63
0,00
0,00
377,93
0,00
ARAT
ANCD
AJCG
D
DK
CZ
2 787,71
2 787,72
2 787,72
2 787,71 X
3 193,60
3 902,87
0,00
405,88
1 115,15
0,00
0,00
0,00
557,54
557,54
557,54
0,00
81,18
223,03
INJ SOL 5X2ML/15MG
AJCG
CZ
POR TBL NOB 100X50MG
AKRK
DRM EMP TDR 5X35RG/H
DRM EMP TDR 5X35RG/H
Kód
Název
Doplněk názvu
0155999
0153129
0124569
0122600
ADOLOR 50 MCG/H
ADOLOR 50 MCG/H
DOLFORIN 50 MCG/H
FENTALIS 50 MCG/H TRANSDERMÁLNÍ
NÁPLAST
FENTANYL MYLAN 50
MIKROGRAMŮ/HODINU
FENTANYL-RATIOPHARM 50 MCG/H
MATRIFEN 50 MCG/H
DUROGESIC 50 MCG/H
DRM EMP TDR 5X8.25MG
DRM EMP TDR 5X8.25MG
DRM EMP TDR 5X9.6MG
DRM EMP TDR
5X11.56MG
DRM EMP TDR 5X8.4MG
ZSTD
ASTD
AGDB
ADOZ
D
D
H
CZ
ZGNS
GB
DRM EMP TDR 5X8.25MG
DRM EMP TDR 5X5,5MG
DRM EMP TDR 5X8.4MG
ARAT
ANCD
AJCG
D
DK
CZ
0124572 DOLFORIN 75 MCG/H
0179597 FENTANYL MYLAN 75
MIKROGRAMŮ/HODINU
0122580 FENTALIS 75 MCG/H TRANSDERMÁLNÍ
NÁPLAST
0024862 FENTANYL-RATIOPHARM 75 MCG/H
DRM EMP TDR 5X14.4MG
DRM EMP TDR 5X12.6MG
AGDB
ZGNS
H
GB
ADOZ
CZ
ARAT
0024790 MATRIFEN 75 MCG/H
0047285 DUROGESIC 75 MCG/H
DRM EMP TDR
5X17.34MG
DRM EMP TDR
5X12.375MG
DRM EMP TDR 5X8,25MG
DRM EMP TDR 5X12.6MG
0163023
0153145
0124575
0179604
0179590
0024854
0024785
0059449
0122572
0024870
0024795
0046929
ADOLOR 100 MCG/H
ADOLOR 100 MCG/H
DOLFORIN 100 MCG/H
FENTANYL MYLAN 100
MIKROGRAMŮ/HODINU
FENTALIS 100 MCG/H TRANSDERMÁLNÍ
NÁPLAST
FENTANYL-RATIOPHARM 100 MCG/H
MATRIFEN 100 MCG/H
DUROGESIC 100 MCG/H
N02AC03
parent.
p.o.
transd.
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
P
P
P
P
1 416,77
1 416,77
1 416,79
1 416,79
1 416,77
1 416,77
1 416,79
1 416,79
P
1 416,78
1 440,95
1 629,02
1 629,03
1 629,03
1 629,02 X
1 849,16
2 297,93
P
P
1 666,37
1 666,37
P
Doplatek
za balení
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
A
57,47
156,75
99,28
0,00
45,98
79,42
SLO
351,40
351,40
0,00
0,00
21,08
0,00
AACK
IS
746,42
746,42
0,00
0,00
149,28
0,00
ZACK
IS
746,42
746,42
0,00
0,00
149,28
Pentazocin
0008968 FORTRAL
N02AE01
ZEM
Piritramid
0008499 DIPIDOLOR
N02AD01
DRZ
Buprenorfin
0192999 BUPRENORPHINE ACTAVIS 35
MIKROGRAMŮ/H TRANSDERMÁLNÍ
NÁPLAST
0191848 TRAPAMAPHIN 35 MCG/H
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
0,00
Stránka 213 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0191838 TRAPAMAPHIN 35 MCG/H
0042755 TRANSTEC 35 MCG/H
DRM EMP TDR 5X35RG/H
DRM EMP TDR 5X20MG
ZACK
AGNG
IS
D
746,42
894,13
746,42
894,13
0,00
0,00
0,00
0,00
149,28
178,83
0,00
0,00
0198016 BUPRENORPHINE ACTAVIS 52,5
MIKROGRAMŮ/H TRANSDERMÁLNÍ
NÁPLAST
0191854 TRAPAMAPHIN 52,5 MCG/H
DRM EMP TDR
5X52.5RG/H
AACK
IS
1 056,32
1 056,32
0,00
0,00
211,26
0,00
DRM EMP TDR
5X52.5RG/H
DRM EMP TDR
5X52.5RG/H
DRM EMP TDR 5X30MG
ZACK
IS
1 056,32
1 056,32
0,00
0,00
211,26
0,00
ZACK
IS
1 056,32
1 056,32
0,00
0,00
211,26
0,00
AGNG
D
1 262,54
1 262,54
0,00
0,00
252,51
0,00
DRM EMP TDR 5X70RG/H
AACK
IS
1 351,40
1 351,40
0,00
0,00
270,28
0,00
DRM EMP TDR 5X70RG/H
DRM EMP TDR 5X70RG/H
DRM EMP TDR 5X40MG
ZACK
ZACK
AGNG
IS
IS
D
1 351,40
1 351,40
1 602,45
1 351,40
1 351,40
1 602,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,28
270,28
320,49
0,00
0,00
0,00
INJ SOL 10X2ML
AORV
A
143,84
876,88
733,04
0,00
57,54
293,22
ARAT
D
32,74
3,12
0,00
9,82
0,94
AAYL
D
163,73
214,14
50,41
0,00
9,82
3,02
AAYL
D
163,73
214,14
50,41
0,00
9,82
3,02
AAYL
D
65,49
95,76
30,27
0,00
9,82
4,54
AAYL
D
65,49
95,76
30,27
0,00
9,82
4,54
ARAT
D
327,45
701,21
373,76
0,00
9,82
11,21
AGNG
AZEH
AGNG
ARAT
D
SK
D
D
314,35
314,35
32,74
98,24
784,07
900,32
95,62
306,15
469,72
585,97
62,88
207,91
0,00
0,00
0,00
0,00
9,82
9,82
9,82
9,82
14,68
18,31
18,86
20,79
0032083 TRALGIT GTT.
POR GTT SOL
1X10ML/1GM
POR GTT SOL
1X50ML/5GM
POR GTT SOL
1X50ML/5GM
POR GTT SOL
1X20ML/2GM
POR GTT SOL
1X20ML/2GM
POR GTT SOL
1X100ML/10GM
POR GTT SOL 1X96ML
POR GTT SOL 1X96ML
POR GTT SOL 1X10ML
POR GTT SOL
1X30ML/3GM
POR GTT SOL 1X10ML
AZEH
SK
32,74
157,68
124,94
0,00
9,82
37,48
0141412 NOAX PRONTO 50 MG
0156719 TRALGIT OROTAB 50 MG
POR TBL DIS 30X50MG
POR TBL DIS 30X50MG
ZCZB
AZEH
A
SK
73,67
73,67
229,80
280,60
156,13
206,93
0,00
0,00
14,73
14,73
31,23
41,39
0191840 TRAPAMAPHIN 52,5 MCG/H
0042758 TRANSTEC 52,5 MCG/H
0198022 BUPRENORPHINE ACTAVIS 70
MIKROGRAMŮ/H TRANSDERMÁLNÍ
NÁPLAST
0191860 TRAPAMAPHIN 70 MCG/H
0191842 TRAPAMAPHIN 70 MCG/H
0042761 TRANSTEC 70 MCG/H
N02AF02
parent.
Nalbufin
0118656 NALBUPHIN ORPHA
N02AX02
p.o.
A
Tramadol
0012471 TRAMABENE KAPKY
0162851 NOAX DROPS 100 MG/ML
0032069 TRAMADOL AL KAPKY
0162850 NOAX DROPS 100 MG/ML
0032068 TRAMADOL AL KAPKY
0012473 TRAMABENE KAPKY
0057793
0084262
0004311
0012472
Úhrada
EKV2
TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML
TRALGIT GTT.
TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML
TRAMABENE KAPKY
35,86 X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 214 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
280,60
84,71
30,99
36,72
73,47
80,71
85,08
206,93
11,03
6,43
12,16
24,35
31,59
35,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,73
14,74
14,74
14,74
14,74
14,74
14,74
41,39
2,21
3,86
7,30
7,31
9,48
10,79
49,12
24,56
24,56
49,12
147,36
49,12
24,56
147,36
147,36
24,56
97,68
56,15
58,61
134,28
450,82
153,20
76,60
519,44
519,44
145,26
48,56
31,59
34,05
85,16
303,46
104,08
52,04
372,08
372,08
120,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,74
14,74
14,74
14,74
14,74
14,74
14,74
14,74
14,74
14,74
14,57
18,95
20,43
25,55
30,35
31,22
31,22
37,21
37,21
72,42
CZ
CZ
IS
CY
98,23
32,74
124,51
498,06
98,23 X
86,65
132,45
544,08
0,00
53,91
7,94
46,02
0,00
0,00
0,00
0,00
9,82
9,82
12,45
12,45
0,00
16,17
0,79
1,15
AMOE
AMOE
AMOE
AMUN
AMUN
AGNG
AZEH
AGNG
AZEH
AZEH
ACZB
ACZB
CY
CY
CY
A
A
D
SK
D
SK
SK
A
A
249,04
41,50
124,51
207,53
83,01
124,51
207,53
41,50
124,51
41,50
31,13
186,85
273,25
45,64
136,96
376,64
152,27
255,55
429,24
92,02
360,23
144,24
31,13
260,17
24,21
4,14
12,45
169,11
69,26
131,04
221,71
50,52
235,72
102,74
0,00
73,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
18,68
18,69
1,21
1,24
1,25
10,15
10,39
13,10
13,30
15,16
23,57
30,82
0,00
7,33
AMOE
AMOE
CY
CY
294,71
147,36
323,49
162,09
28,78
14,73
0,00
0,00
9,82
9,82
0,96
0,98
Kód
Název
Doplněk názvu
0156718
0012475
0012474
0067568
0067569
0084376
0004306
TRALGIT OROTAB 50 MG
TRAMABENE 50 TOBOLKY
TRAMABENE 50 TOBOLKY
MABRON 50 MG
MABRON 50 MG
PROTRADON
TRAMAL TOBOLKY 50 MG
AZEH
ARAT
ARAT
AMOE
AMOE
APMP
AGNG
SK
D
D
CY
CY
CZ
D
73,67
73,68
24,56
24,56
49,12
49,12
49,12
0122268
0084375
0122267
0032086
0141413
0141411
0133075
0172016
0172017
0156717
TRADEF 50 MG TBL EFF
PROTRADON
TRADEF 50 MG TBL EFF
TRALGIT
NOAX PRONTO 50 MG
NOAX PRONTO 50 MG
NOAX PRONTO 50 MG
TRALGIT OROTAB 50 MG
TRALGIT OROTAB 50 MG
TRALGIT OROTAB 50 MG
POR TBL DIS 30X50MG
POR CPS DUR 30X50MG
POR CPS DUR 10X50MG
POR CPS DUR 10X50MG
POR CPS DUR 20X50MG
POR CPS DUR 20X50MG
POR CPS DUR 20X50MG
I
POR TBL EFF 20X50MG
POR CPS DUR 10X50MG
POR TBL EFF 10X50MG
POR CPS DUR 20X50MG
POR TBL DIS 60X50MG
POR TBL DIS 20X50MG
POR TBL DIS 10X50MG
POR TBL DIS 60X50MG
POR TBL DIS 60X50MG
POR TBL DIS 10X50MG
AVCR
APMP
AVCR
AZEH
ZCZB
ZCZB
ZCZB
AZEH
AZEH
AZEH
CZ
CZ
CZ
SK
A
A
A
SK
SK
SK
0151386
0151385
0112004
0104488
PROTRADON 100 MG TABLETY
PROTRADON 100 MG TABLETY
TRAMADOL RETARD ACTAVIS 100 MG
MABRON RETARD 100
APMP
APMP
AACV
AMOE
0104485
0104482
0048429
0054237
0031962
0012687
0059673
0012686
0059672
0059671
0101776
0101782
MABRON RETARD 100
MABRON RETARD 100
MABRON RETARD 100
TRAMUNDIN RETARD 100 MG
TRAMUNDIN RETARD 100 MG
TRAMAL RETARD TABLETY 100 MG
TRALGIT SR 100
TRAMAL RETARD TABLETY 100 MG
TRALGIT SR 100
TRALGIT SR 100
NOAX UNO 100 MG
NOAX UNO 100 MG
POR TBL NOB 30X100MG
POR TBL NOB 10X100MG
POR TBL PRO 30X100MG
POR TBL PRO
120X100MG
POR TBL PRO 60X100MG
POR TBL PRO 10X100MG
POR TBL PRO 30X100MG
POR TBL PRO 50X100MG
POR TBL PRO 20X100MG
POR TBL PRO 30X100MG
POR TBL PRO 50X100MG
POR TBL PRO 10X100MG
POR TBL PRO 30X100MG
POR TBL PRO 10X100MG
POR TBL PRO 5X100MG
POR TBL PRO 30X100MG
POR TBL PRO 60X150MG
POR TBL PRO 30X150MG
0104494 MABRON RETARD 150
0048430 MABRON RETARD 150
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 215 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0104497 MABRON RETARD 150
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
POR TBL PRO
120X150MG
POR TBL PRO 10X150MG
POR TBL PRO 30X150MG
POR TBL PRO 10X150MG
POR TBL PRO 10X150MG
POR TBL PRO 30X150MG
AMOE
CY
589,42
1 102,01
512,59
0,00
9,82
8,54
AMOE
AGNG
AGNG
AZEH
AZEH
CY
D
D
SK
SK
49,12
147,36
49,12
49,12
147,36
96,14
408,91
138,03
156,92
527,27
47,02
261,55
88,91
107,80
379,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,82
9,82
9,82
9,82
9,82
9,40
17,44
17,78
21,56
25,33
POR TBL PRO 60X200MG
POR TBL PRO 30X200MG
POR TBL PRO 30X200MG
POR TBL PRO 10X200MG
POR TBL PRO
120X200MG
POR TBL PRO 10X200MG
POR TBL PRO 20X200MG
POR TBL PRO 30X200MG
POR TBL PRO 10X200MG
POR TBL PRO 10X200MG
POR TBL PRO 30X200MG
POR TBL PRO 30X200MG
POR TBL PRO 10X200MG
AMOE
AMOE
ASZK
ASZK
AMOE
CY
CY
A
A
CY
332,14
166,07
166,07
55,35
664,28
364,65
182,68
236,69
105,79
1 460,07
32,51
16,61
70,62
50,44
795,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
0,81
0,83
3,53
7,57
9,95
AMOE
ASZK
AGNG
AGNG
AZEH
AZEH
ACZB
ACZB
CY
A
D
D
SK
SK
A
A
55,35
110,72
166,07
55,35
55,35
166,07
249,04
83,01
127,85
280,22
537,69
184,03
208,61
697,10
320,92
334,47
72,50
169,50
371,62
128,68
153,26
531,03
71,88
251,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
12,45
12,45
10,87
12,71
18,58
19,30
22,99
26,55
3,59
37,72
POR TBL PRO 30X300MG
ACZB
A
294,71
491,66
196,95
0,00
9,82
6,57
RCT SUP 5X100MG
AGNG
D
46,94
48,92
1,98
1,98
28,16
1,19
0006200 TRAMAL INJEKČNÍ ROZTOK 50 MG/1 ML
0032090 TRALGIT 50 INJ
INJ SOL 5X50 MG/1ML
INJ SOL 5X1ML/50MG
AGNG
AZEH
D
SK
A
A
35,97
35,97
96,28
106,35
60,31
70,38
0,00
0,00
57,55
57,55
96,50
112,61
0067558
0090719
0012478
0032087
INJ SOL 5X2ML
INJ SOL 5X100MG/2ML
INJ SOL 5X2ML/100MG
INJ SOL 5X2ML/100MG
AMOE
AGNG
ARAT
AZEH
CY
D
D
SK
A
A
A
A
71,92
71,92
71,92
71,92
83,47
100,58
100,93
110,60
11,55
28,66
29,01
38,68
0,00
0,00
0,00
0,00
57,54
57,54
57,54
57,54
9,24
22,93
23,21
30,94
POR TBL PRO 60X50MG
AGNG
D
975,16
1 029,71
54,55
54,55
162,53
9,09
171,62
POR TBL PRO 60X50MG
ZGNG
D
975,16
1 029,71
54,55
54,55
162,53
9,09
171,62
0104491
0056844
0056843
0042775
0042776
MABRON RETARD 150
TRAMAL RETARD TABLETY 150 MG
TRAMAL RETARD TABLETY 150 MG
TRALGIT SR 150
TRALGIT SR 150
0104503
0048431
0024737
0024734
0104506
MABRON RETARD 200
MABRON RETARD 200
TRAMADOL SANDOZ RETARD 200 MG
TRAMADOL SANDOZ RETARD 200 MG
MABRON RETARD 200
0104500
0024735
0056847
0056846
0042779
0042780
0101793
0101789
MABRON RETARD 200
TRAMADOL SANDOZ RETARD 200 MG
TRAMAL RETARD TABLETY 200 MG
TRAMAL RETARD TABLETY 200 MG
TRALGIT SR 200
TRALGIT SR 200
NOAX UNO 200 MG
NOAX UNO 200 MG
0101805 NOAX UNO 300 MG
N02AX02
p.rect.
Tramadol
0006201 TRAMAL ČÍPKY 100 MG
N02AX02
parent.
Tramadol
MABRON
TRAMAL INJEKČNÍ ROZTOK 100 MG/2 ML
TRAMABENE 100 INJEKCE
TRALGIT 100 INJ
N02AX06
p.o.
Tapentadol
0184538 PALEXIA RETARD 50 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0153692 PALEXIA RETARD 50 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 216 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
0153688 PALEXIA RETARD 50 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0184534 PALEXIA RETARD 50 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
POR TBL PRO 30X50MG
ZGNG
D
487,59
538,48
50,89
27,27
162,53
16,96
179,49
POR TBL PRO 30X50MG
ZGNG
D
487,59
538,48
50,89
27,27
162,53
16,96
179,49
0153714 PALEXIA RETARD 100 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0184560 PALEXIA RETARD 100 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0184556 PALEXIA RETARD 100 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0153710 PALEXIA RETARD 100 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
POR TBL PRO 60X100MG
AGNG
D
1 301,15
1 988,89
687,74
109,09
108,43
57,31
165,74
POR TBL PRO 60X100MG
AGNG
D
1 301,15
1 988,89
687,74
109,09
108,43
57,31
165,74
POR TBL PRO 30X100MG
ZGNG
D
650,57
1 129,15
478,58
54,55
108,43
79,76
188,19
POR TBL PRO 30X100MG
ZGNG
D
650,57
1 129,15
478,58
54,55
108,43
79,76
188,19
0184582 PALEXIA RETARD 150 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0153736 PALEXIA RETARD 150 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0153732 PALEXIA RETARD 150 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0184578 PALEXIA RETARD 150 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
POR TBL PRO 60X150MG
AGNG
D
1 540,49
2 935,56
1 395,07
163,64
85,58
77,50
163,09
POR TBL PRO 60X150MG
ZGNG
D
1 540,49
2 935,56
1 395,07
163,64
85,58
77,50
163,09
POR TBL PRO 30X150MG
ZGNG
D
770,25
1 593,26
823,01
81,82
85,58
91,45
172,79
POR TBL PRO 30X150MG
ZGNG
D
770,25
1 593,26
823,01
81,82
85,58
91,45
172,79
0184604 PALEXIA RETARD 200 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0153758 PALEXIA RETARD 200 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0153754 PALEXIA RETARD 200 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0184600 PALEXIA RETARD 200 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
POR TBL PRO 60X200MG
AGNG
D
1 736,73
3 723,80
1 987,07
218,19
72,36
82,79
146,03
POR TBL PRO 60X200MG
ZGNG
D
1 736,73
3 723,80
1 987,07
218,19
72,36
82,79
146,03
POR TBL PRO 30X200MG
ZGNG
D
868,37
2 047,37
1 179,00
109,09
72,36
98,25
146,03
POR TBL PRO 30X200MG
ZGNG
D
868,37
2 047,37
1 179,00
109,09
72,36
98,25
146,03
0184621 PALEXIA RETARD 250 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0153780 PALEXIA RETARD 250 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0153776 PALEXIA RETARD 250 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0184638 PALEXIA RETARD 250 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
POR TBL PRO 60X250MG
AGNG
D
1 906,12
4 372,70
2 466,58
272,73
63,54
82,22
128,16
POR TBL PRO 60X250MG
ZGNG
D
1 906,12
4 372,70
2 466,58
272,73
63,54
82,22
128,16
POR TBL PRO 30X250MG
ZGNG
D
953,07
2 535,73
1 582,66
136,37
63,54
105,51
128,16
POR TBL PRO 30X250MG
ZGNG
D
953,07
2 535,73
1 582,66
136,37
63,54
105,51
128,16
APBC
APBC
ZPBC
PL
PL
PL
51,44
154,34
102,90
51,44
175,27
180,14
0,00
20,93
77,24
0,00
0,00
0,00
5,14
5,14
5,15
0,00
0,70
3,86
N02AX52
p.o.
Tramadol, kombinace
0145961 PARTRAMEC 37,5 MG/325 MG
0145963 PARTRAMEC 37,5 MG/325 MG
0145962 PARTRAMEC 37,5 MG/325 MG
POR TBL FLM 10
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 20
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 217 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
57,31
0,00
0,00
0,00
15,13
15,13
15,12
25,23
198,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,12
8,13
8,13
8,13
8,13
8,13
8,13
8,13
8,13
22,92
0,00
0,00
0,00
1,01
2,02
3,02
3,36
8,81
50,92
30,60
0,00
8,13
12,24
20,32
50,92
30,60
0,00
8,13
12,24
60,97
60,97
175,27
175,27
114,30
114,30
0,00
0,00
8,13
8,13
15,24
15,24
SLO
SLO
SLO
PL
D
D
D
D
D
20,33
40,64
60,97
121,94
60,96
40,63
51,44
154,33
102,89
61,33
122,64
183,97
430,54
241,31
167,52
85,60
270,02
180,76
41,00
82,00
123,00
308,60
180,35
126,89
34,16
115,69
77,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,13
8,13
8,13
8,13
8,13
8,13
20,58
20,58
20,58
16,40
16,40
16,40
20,57
24,05
25,38
13,66
15,43
15,57
AKRK
AKRK
AKRK
AKRK
SLO
SLO
SLO
SLO
429,45
143,15
95,44
47,72
774,88
277,44
185,66
92,81
345,43
134,29
90,22
45,09
0,00
0,00
0,00
0,00
9,54
19,09
19,09
19,09
7,68
17,91
18,04
18,04
ABHP
CZ
A
140,72
146,68 X
5,96
0,00
42,22
1,79
142,65
142,65
37,19
37,19
0,00
0,00
31,64
31,64
11,16
11,16
3,21
0,00
18,51
0,77
Kód
Název
Doplněk názvu
0171468
0171481
0191912
0192721
0179368
0179365
0179364
0187303
0169791
POR TBL FLM 10
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 60
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 20
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 90
ZSTD
ZGNS
ZGNS
AGNS
AACK
AACK
AACK
ADOZ
ATPP
D
GB
GB
GB
IS
IS
IS
CZ
CZ
20,31
60,97
60,97
60,97
121,94
60,97
40,65
60,97
182,92
POR TBL FLM 10 I
ZTPP
CZ
20,32
POR TBL FLM 10
ATPP
CZ
POR TBL NOB 30
POR TBL FLM 30
AICN
ATPP
PL
CZ
0138839
0138840
0138841
0145964
0171470
0171469
0017924
0017926
0017925
DIALGON 37,5 MG/325 MG
LODAMA 37,5 MG/325 MG
LODAMA 37,5 MG/325 MG
TRAMYLPA 37,5 MG/325 MG
FOXIS 37,5MG/325 MG
FOXIS 37,5MG/325 MG
FOXIS 37,5MG/325 MG
TUTUS 37,5 MG/325 MG
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5
MG/325 MG
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5
MG/325 MG
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5
MG/325 MG
MEDRACET 37,5 MG/325 MG
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5
MG/325 MG
DORETA 37,5 MG/325 MG
DORETA 37,5 MG/325 MG
DORETA 37,5 MG/325 MG
PARTRAMEC 37,5 MG/325 MG
DIALGON 37,5 MG/325 MG
DIALGON 37,5 MG/325 MG
ZALDIAR
ZALDIAR
ZALDIAR
POR TBL FLM 10
POR TBL FLM 20
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 60
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 20
POR TBL FLM 10
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 20
AKRK
AKRK
AKRK
ZPBC
ZSTD
ZSTD
AGNG
AGNG
AGNG
0179333
0179327
0179326
0179325
DORETA 75 MG/650 MG
DORETA 75 MG/650 MG
DORETA 75 MG/650 MG
DORETA 75 MG/650 MG
POR TBL FLM 90
POR TBL FLM 30
POR TBL FLM 20
POR TBL FLM 10
INJ SOL 10X10ML 10%
0169792
0169785
0178515
0169788
N02BA04
parent.
parent.
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
77,62
60,97 X
60,97 X
60,97 X
137,07
76,10
55,77
86,20
381,05
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Natrium-salicylát
0000527 NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA
N02BB02
DRZ
Sodná sůl metamizolu
0170608 AMIZOLMET 500 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
0007981 NOVALGIN INJEKCE
INJ SOL 10X2ML/1000MG
INJ SOL 10X2ML/1GM
ZSQK
ASFK
LT
CZ
A
A
105,46
105,46
0055824 NOVALGIN INJEKCE
INJ SOL 5X5ML/2.5GM
ASFK
CZ
A
77,14
80,35 X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 218 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
N02BE01
Doplněk názvu
parent.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Paracetamol
0022134 PERFALGAN 10 MG/ML
INF SOL 12X50ML/500MG
ABMS
CZ
A
94,92
649,96
555,04
0,00
47,46
277,52
0023700 PERFALGAN 10 MG/ML
INF SOL 12X100ML/1GM
ABMS
CZ
A
126,56
757,45
630,89
0,00
31,64
157,72
NAS SPR SOL 2X0.1ML
AMFI
GB
347,76
347,76
0,00
0,00
173,88
0,00
N02CC01
nasal.
Sumatriptan
0107758 ROSEMIG 20 MG
N02CC01
p.o.
P
Sumatriptan
0146283
0119115
0010157
0010170
0107976
0107974
0117767
0117770
0146279
0102494
0102492
0014134
0014784
0022094
0022096
SUMATRIPTAN MYLAN 50 MG
SUMATRIPTAN ACTAVIS 50 MG
SUMIGRA 50 MG
SUMIGRA 50 MG
SUMAMIGREN 50 MG
SUMAMIGREN 50 MG
SUMATRIPTAN ORION 50 MG
SUMATRIPTAN ORION 50 MG
SUMATRIPTAN MYLAN 50 MG
CINIE 50
CINIE 50
ROSEMIG 50 MG
ROSEMIG 50 MG
ROSEMIG SPRINTAB 50 MG
ROSEMIG SPRINTAB 50 MG
POR TBL FLM 6X50MG
POR TBL FLM 6X50MG
POR TBL FLM 2X50MG
POR TBL FLM 6X50MG
POR TBL FLM 6X50MG
POR TBL FLM 2X50MG
POR TBL FLM 2X50MG
POR TBL FLM 6X50MG
POR TBL FLM 2X50MG
POR TBL NOB 6X50MG
POR TBL NOB 2X50MG
POR TBL FLM 6X50MG
POR TBL FLM 2X50MG
POR TBL SUS 6X50MG
POR TBL SUS 2X50MG
AGNS
AACK
ASZK
ASZK
APBC
APBC
AORN
AORN
AGNS
AZNP
AZNP
AMFI
AMFI
AMFI
AMFI
GB
IS
A
A
PL
PL
SF
SF
GB
CZ
CZ
GB
GB
GB
GB
94,72
94,72
31,57
94,72
94,72
31,57
31,57
94,72
31,57
94,72
31,57
94,72
31,57
104,19
34,73
100,82 X
100,93
92,10
276,31
424,38
155,19
181,18
544,47
187,39
604,93
208,75
665,39
276,09
693,91
274,56
6,10
6,21
60,53
181,59
329,66
123,62
149,61
449,75
155,82
510,21
177,18
570,67
244,52
589,72
239,83
6,10
6,10
2,03
6,10
6,10
2,03
2,03
6,10
2,03
6,10
2,03
6,10
2,03
6,10
2,03
15,79
15,79
15,79
15,79
15,79
15,79
15,79
15,79
15,79
15,79
15,79
15,79
15,79
17,37
17,37
1,02
1,04
30,27
30,27
54,94
61,81
74,81
74,96
77,91
85,04
88,59
95,11
122,26
98,29
119,92
0146269
0010248
0107983
0107979
0117776
0117773
0102500
0102497
0014786
0022098
SUMATRIPTAN MYLAN 100 MG
SUMIGRA 100 MG
SUMAMIGREN 100 MG
SUMAMIGREN 100 MG
SUMATRIPTAN ORION 100 MG
SUMATRIPTAN ORION 100 MG
CINIE 100
CINIE 100
ROSEMIG 100 MG
ROSEMIG SPRINTAB 100 MG
POR TBL FLM 2X100MG
POR TBL FLM 2X100MG
POR TBL FLM 6X100MG
POR TBL FLM 2X100MG
POR TBL FLM 6X100MG
POR TBL FLM 2X100MG
POR TBL NOB 6X100MG
POR TBL NOB 2X100MG
POR TBL FLM 2X100MG
POR TBL SUS 2X100MG
AGNS
ASZK
APBC
APBC
AORN
AORN
AZNP
AZNP
AMFI
AMFI
GB
A
PL
PL
SF
SF
CZ
CZ
GB
GB
42,08
42,08
126,26
42,08
126,26
42,08
126,26
42,08
42,08
46,30
82,08 X
163,14
645,43
223,72
775,79
282,21
892,81
313,82
389,28
389,28
40,00
121,06
519,17
181,64
649,53
240,13
766,55
271,74
347,20
342,98
4,07
4,07
12,20
4,07
12,20
4,07
12,20
4,07
4,07
4,07
10,52
10,52
10,52
10,52
10,52
10,52
10,52
10,52
10,52
11,58
10,00
30,27
43,26
45,41
54,13
60,03
63,88
67,94
86,80
85,75
INJ SOL 2X0.5ML/6MG
AGLA
GB
POR TBL FLM 6X2.5MG
AGLA
GB
N02CC01
parent.
Sumatriptan
0047280 IMIGRAN
N02CC02
p.o.
0053137 NARAMIG 2,5 MG
Úhrada
EKV2
E NEU
P
1 032,10
1 032,10
0,00
0,00
516,05
0,00
94,72
757,53
662,81
662,81
15,79
110,47
Naratriptan
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 219 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0053135 NARAMIG 2,5 MG
N02CC03
p.o.
p.o.
0059764 RELPAX 40 MG
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
0062234 EPILAN D GEROT
parent.
p.o.
0092041 PETINIMID
N03AE01
p.o.
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM 2X2.5MG
AGLA
GB
31,57
268,06
236,49
220,94
15,79
118,25
POR TBL FLM 3X5MG
POR TBL FLM 3X2.5MG
AAZN
AAZN
GB
GB
63,14
47,36
660,47
405,52
597,33
358,16
597,33
298,67
10,52
15,79
99,56
119,39
POR TBL FLM 2X80MGACL
POR TBL FLM 2X40MG
AC
APFX
CZ
46,30
484,94
438,64
438,65
11,58
109,66
APFX
CZ
34,73
323,54
288,81
219,32
17,37
144,41
POR TBL FLM 2X2.5 MG
AMNI
L
31,57
238,37
206,80
206,80
15,79
103,40
POR TBL OBD 30X0.5MG
ANAI
CZ
95,19
95,19
0,00
0,00
9,52
0,00
POR TBL NOB 50X100MG
POR TBL NOB 50X15MG
ADET
ADET
D
D
83,94
63,29
83,94
124,65
0,00
61,36
0,00
0,00
1,68
8,44
0,00
8,18
POR TBL NOB
100X250MG
ADET
D
221,89
316,24
94,35
94,35
11,09
4,72
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB
100X100MG
AGCL
A
76,65
79,53
2,88
2,88
2,30
0,09
AGCL
A
76,65
79,53
2,88
2,88
2,30
0,09
INJ SOL 5X5ML/250MG
APFX
CZ
290,15
290,15
0,00
0,00
261,14
0,00
POR CPS MOL
100X250MG
POR CPS MOL
100X250MG
AGCL
A
234,72
334,58
99,86
99,86
11,74
4,99
AGCL
A
234,72
334,58
99,86
99,86
11,74
4,99
POR GTT SOL 1X10ML
POR TBL NOB 30X2MG
ARCE
ARCE
CZ
CZ
16,50
52,12
46,60
52,12
30,10
0,00
0,00
0,00
5,28
6,95
9,63
0,00
Úhrada
EKV2
A
Ethosuximid
0163863 PETINIMID
0085256 RIVOTRIL 2,5 MG/ML
0014958 RIVOTRIL 2 MG
ZAP1
Fenytoin
0107712 EPANUTIN PARENTERAL
N03AD01
Doplatek
za balení
Fenytoin
0162694 EPILAN D GEROT
N03AB02
DNC
Primidon
0018489 LISKANTIN
N03AB02
MFC
Fenobarbital
0068579 PHENAEMAL 0,1
0068578 PHENAEMALETTEN
N03AA03
UHR1
Pizotifen
0016314 SANDOMIGRAN 0,5 MG
N03AA02
IND1
Frovatriptan
0018113 FROMEN
N02CX01
LIM1 OME1
Eletriptan
0059768 RELPAX 80 MG
N02CC07
ZEM
Zolmitriptan
0053084 ZOMIG 5 MG
0053080 ZOMIG 2,5 MG
N02CC06
DRZ
Klonazepam
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 220 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0014957 RIVOTRIL 0,5 MG
DRZ
ZEM
POR TBL NOB 50X0.5MG
ARCE
CZ
INJ SOL
5X1ML/1MG+SOLV.
ARCE
CZ
0071954 TIMONIL 150 RETARD
POR TBL PRO 50X150MG
ADET
0098080
0163877
0003417
0016444
POR TBL NOB 50X200MG
POR TBL NOB 50X200MG
POR TBL NOB 50X200MG
POR TBL PRO 50X200MG
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
55,71
56,34
0,63
0,00
17,83
0,20
91,34
130,48
39,14
0,00
146,14
62,62
D
108,05
135,97
27,92
27,91
14,41
3,72
AGCL
AGCL
AZEH
ANAI
A
A
SK
CZ
71,20
71,20
71,20
121,76
130,50
130,50
305,15
208,36
59,30
59,30
233,95
86,60
37,22
37,22
37,22
37,22
7,12
7,12
7,12
12,18
5,93
5,93
23,40
8,66
ADET
D
288,01
534,41
246,40
111,65
9,60
8,21
0163754 NEUROTOP RETARD 300
0096305 NEUROTOP RETARD 300
0060164 TIMONIL 300 RETARD
POR TBL PRO
100X300MG
POR TBL PRO 50X300MG
POR TBL PRO 50X300MG
POR TBL PRO 50X300MG
AGCL
AGCL
ADET
A
A
D
144,01
144,01
144,01
270,75
270,75
271,12
126,74
126,74
127,11
55,83
55,83
55,83
9,60
9,60
9,60
8,45
8,45
8,47
0016445 TEGRETOL CR 400
POR TBL PRO 30X400MG
ANAI
CZ
85,44
250,17
164,73
44,66
7,12
13,73
0162695 NEUROTOP RETARD 600
0096306 NEUROTOP RETARD 600
0060166 TIMONIL 600 RETARD
POR TBL PRO 50X600MG
POR TBL PRO 50X600MG
POR TBL PRO 50X600MG
AGCL
AGCL
ADET
A
A
D
213,61
213,61
213,61
342,33
342,33
534,41
128,72
128,72
320,80
111,65
111,65
111,65
7,12
7,12
7,12
4,29
4,29
10,69
0027996 INOVELON 200 MG
POR TBL FLM 50X200MG
AEII
GB
L NEU
P
1 573,16
1 573,16
0,00
0,00
251,71
0,00
0028146 INOVELON 400 MG
POR TBL FLM 50X400MG
AEII
GB
L NEU
P
2 893,24
2 893,24
0,00
0,00
231,46
0,00
POR TBL NOB 30X800MG
II
ABPQ
P
E NEU, PSY
P
3 442,13
4 897,63
1 455,50
1 455,50
114,74
48,52
POR SIR 1X150ML
POR GTT SOL
100ML/30GM
POR GTT SOL
100ML/30GM
POR SIR 1X100ML
POR SIR 1X100ML
ASFK
AGCL
CZ
A
80,47
279,42
147,77
302,67
67,30
23,25
0,00
0,00
13,96
13,97
11,68
1,16
24,51
15,13
AGCL
A
279,42
302,67
23,25
0,00
13,97
1,16
15,13
AGCL
AGCL
A
A
46,57
46,57
94,29
94,29
47,72
47,72
0,00
0,00
13,97
13,97
14,32
14,32
24,52
24,52
N03AE01
parent.
Klonazepam
0014989 RIVOTRIL
N03AF01
p.o.
Karbamazepin
NEUROTOP
NEUROTOP 200 MG
BISTON
TEGRETOL CR 200
0060165 TIMONIL 300 RETARD
N03AF03
N03AF04
p.o.
p.o.
Rufinamid
Eslikarbazepin
0149145 ZEBINIX 800 MG
N03AG01
p.o.
0076378 DEPAKINE
0163880 CONVULEX
0008770 CONVULEX
0080202 CONVULEX
0163879 CONVULEX
A
Kyselina valproová
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 221 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0163881 CONVULEX 150
0008768 CONVULEX 150
0061183 ORFIRIL 150
0057709 ORFIRIL LONG 150 MG
0008769 CONVULEX 300
0163882 CONVULEX 300
0092034 DEPAKINE CHRONO 300 MG SÉCABLE
0110549 ABSENOR 300 MG
0061184 ORFIRIL 300
0163872 CONVULEX CR 300 MG
0163873 CONVULEX CR 300 MG
0151225 CONVULEX CR 300 MG
0163870 CONVULEX CR 300 MG
0151226 CONVULEX CR 300 MG
0058785 CONVULEX CR 300 MG
0024384 VALPROAT CHRONO SANDOZ 300 MG
0101885 VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 300
MG
0057712 ORFIRIL LONG 300 MG
0101882 VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 300
MG
0024383 VALPROAT CHRONO SANDOZ 300 MG
0024387 VALPROAT CHRONO SANDOZ 300 MG
0075296 CONVULEX 500
0163883 CONVULEX 500
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR CPS MOL
100X150MG
POR CPS MOL
100X150MG
POR TBL ENT 50X150MG
POR CPS PRO
50X150MG-PP
AGCL
A
115,91
115,91
0,00
0,00
11,59
0,00
AGCL
A
115,91
115,91
0,00
0,00
11,59
0,00
ADET
ADET
D
D
100,31
135,23
100,31
135,23
0,00
0,00
0,00
0,00
20,06
27,05
0,00
0,00
POR CPS MOL
100X300MG
POR CPS MOL
100X300MG
POR TBL RET
100X300MG
POR TBL PRO
100X300MG
POR TBL ENT 50X300MG
POR TBL PRO 50X300MG
HDPE
POR TBL PRO 50X300MG
PP
POR TBL PRO 50X300MG
HDPE
POR TBL PRO 50X300MG
SKLO
POR TBL PRO 50X300MG
PP
POR TBL PRO 50X300MG
SKLO
POR TBL PRO 50X300MG
POR TBL PRO
100X300MG
POR CPS PRO
50X300MG-PP
POR TBL PRO 50X300MG
AGCL
A
198,17
198,17
0,00
0,00
9,91
0,00
AGCL
A
198,17
198,17
0,00
0,00
9,91
0,00
ASFK
CZ
250,61
250,61
0,00
0,00
12,53
0,00
AORN
SF
272,30
272,30
0,00
0,00
13,62
0,00
ADET
ZGCL
D
A
139,71
156,56
143,87
156,56
4,16
0,00
0,00
0,00
13,97
15,66
0,42
0,00
ZGCL
A
156,56
156,56
0,00
0,00
15,66
0,00
ZGCL
A
156,56
156,56
0,00
0,00
15,66
0,00
AGCL
A
156,56
156,56
0,00
0,00
15,66
0,00
ZGCL
A
156,56
156,56
0,00
0,00
15,66
0,00
AGCL
A
156,56
156,56
0,00
0,00
15,66
0,00
ASZK
ARAT
A
D
158,89
326,31
158,89
326,31 X
0,00
0,00
0,00
0,00
15,89
16,32
0,00
0,00
ADET
D
164,51
164,51
0,00
0,00
16,45
0,00
ARAT
D
164,51
164,51 X
0,00
0,00
16,45
0,00
POR TBL PRO 30X300MG
POR TBL PRO
100X300MG
ASZK
ASZK
A
A
100,67
376,75
100,67
440,61
0,00
63,86
0,00
0,00
16,78
18,84
0,00
3,19
POR CPS MOL
100X500MG
POR CPS MOL
100X500MG
AGCL
A
336,98
336,98
0,00
0,00
10,11
0,00
AGCL
A
336,98
336,98
0,00
0,00
10,11
0,00
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 222 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0024424 VALPROAT CHRONO SANDOZ 500 MG
0110550 ABSENOR 500 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL PRO 50X500MG
POR TBL PRO
100X500MG
POR TBL RET 30X500MG
POR TBL PRO
100X500MG
POR TBL PRO 50X500MG
ASZK
AORN
A
SF
222,35
453,56
222,35
453,56
0,00
0,00
0,00
0,00
13,34
13,61
0,00
0,00
ASFK
ARAT
CZ
D
136,99
465,70
136,99
465,70 X
0,00
0,00
0,00
0,00
13,70
13,97
0,00
0,00
ARAT
D
232,84
232,84 X
0,00
0,00
13,97
0,00
POR TBL PRO
100X500MG
POR TBL PRO 50X500MG
HDPE
POR TBL PRO 50X500MG
PP
POR TBL PRO 50X500MG
SKLO
POR TBL PRO 50X500MG
SKLO
POR TBL PRO 50X500MG
PP
POR TBL PRO 50X500MG
HDPE
POR TBL PRO 30X500MG
POR TBL RET
100X500MG
POR TBL RET
100X500MG
POR TBL PRO 50X500MG
-SÁČ PET
ASZK
A
465,70
506,31
40,61
0,00
13,97
1,22
ZGCL
A
232,84
257,49
24,65
0,00
13,97
1,48
ZGCL
A
232,84
257,49
24,65
0,00
13,97
1,48
AGCL
A
232,85
257,49
24,64
0,00
13,97
1,48
AGCL
A
232,85
257,49
24,64
0,00
13,97
1,48
ZGCL
A
232,84
257,49
24,65
0,00
13,97
1,48
ZGCL
A
232,84
257,49
24,65
0,00
13,97
1,48
ASZK
ASFK
A
CZ
139,71
465,70
158,78
543,04
19,07
77,34
0,00
0,00
13,97
13,97
1,91
2,32
ASJF
SK
465,70
543,04
77,34
0,00
13,97
2,32
ADET
D
232,85
367,53
134,68
0,00
13,97
8,08
0061185 ORFIRIL 600
POR TBL ENT 50X600MG
PP
ADET
D
251,25
263,00
11,75
0,00
12,56
0,59
0057718 ORFIRIL LONG 1000 MG
POR TBL PRO 50X1GMSÁČ PET
ADET
D
465,70
694,52
228,82
0,00
13,97
6,86
0054238 ORFIRIL I.V.
INJ SOL 5X3ML/300MG
ADET
D
A
659,54
993,66
334,12
0,00
659,54
334,12
0151050 DEPAKINE
INJ PSO LQF
4X4ML/400MG
INJ PSO LQF
4X4ML/400MG
ASFK
CZ
A
703,51
1 340,65
637,14
0,00
659,52
597,30
ASFK
CZ
A
703,51
1 340,65
637,14
0,00
659,52
597,30
0092587 DEPAKINE CHRONO 500 MG SÉCABLE
0101899 VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 500
MG
0101895 VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 500
MG
0024427 VALPROAT CHRONO SANDOZ 500 MG
0163866 CONVULEX CR 500 MG
0163867 CONVULEX CR 500 MG
0058787 CONVULEX CR 500 MG
0163864 CONVULEX CR 500 MG
0151222 CONVULEX CR 500 MG
0151221 CONVULEX CR 500 MG
0024423 VALPROAT CHRONO SANDOZ 500 MG
0044997 DEPAKINE CHRONO 500 MG SÉCABLE
0132520 DEPAKINE CHRONO 500 MG SÉCABLE
0057715 ORFIRIL LONG 500 MG
N03AG01
parent.
0047508 DEPAKINE
Úhrada
EKV2
Kyselina valproová
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 223 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
N03AG04
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Vigabatrin
0046408 SABRIL
POR TBL FLM
100X500MG
ASFK
CZ
L NEU, PSY
P
1 332,54
1 332,54
0,00
0,00
53,30
0,00
POR TBL FLM 50X10MG
ACQI
CZ
L NEU, PSY
P
1 301,53
1 301,53
0,00
0,00
78,09
0,00
POR TBL FLM 50X200MG
ADET
D
L PSY, NEU
317,22
340,32
23,10
23,09
19,03
1,39
0151061 LAMICTAL 5 MG
POR TBL MND+SUS
42X5MG
AWCF
GB
L NEU, PSY
18,22
145,58
127,36
0,00
17,35
121,30
0019857 LAMOTRIGIN ACTAVIS 25 MG
0151338 LAMOTRIGIN MYLAN 25 MG
0100957 LAMOTRIGIN ORION 25 MG
DISPERGOVATELNÉ TABLETY
0122937 LAMOTRIGIN AUROBINDO 25 MG TABLETY
0124831 LAMOTRIX 25 MG
0000072 EPIMIL DISTAB 25 MG
0155542 PLEXXO 25 MG
0017133 LAMICTAL 25 MG
0017135 LAMICTAL 25 MG
0017131 LAMICTAL 25 MG
POR TBL NOB 30X25MG
POR TBL NOB 30X25MG
POR TBL DIS 30X25MG
AANF
AGNS
AORN
DK
GB
SF
L NEU, PSY
L NEU, PSY
L NEU, PSY
65,05
65,05
65,06
0,00
0,00
29,47
0,00
0,00
0,00
17,35
17,35
17,35
0,00
0,00
7,86
POR TBL NOB 30X25MG
POR TBL NOB 30X25MG
POR TBL SUS 30X25MG
POR TBL NOB 30X25MG
POR TBL NOB 30X25MG
POR TBL NOB 42X25MG
POR TBL NOB 21X25MG
ZAUB
AMOE
ATPP
ADET
AWCF
AWCF
AWCF
GB
CY
CZ
D
GB
GB
GB
L
L
L
L
L
L
L
PSY,NEU
NEU, PSY
NEU, PSY
NEU, PSY
NEU, PSY
NEU, PSY
NEU, PSY
65,06
65,06
65,06
65,06
65,06
91,07
45,54
90,98
91,75
92,49
94,63
139,76
250,03
183,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35
24,26
24,47
24,66
25,23
37,27
47,62
69,98
0019873
0151358
0151362
0100959
POR TBL NOB 30X50MG
POR TBL NOB 30X50MG
POR TBL NOB 30X50MG
POR TBL DIS 30X50MG
AANF
AGNS
AGNS
AORN
DK
GB
GB
SF
L
L
L
L
NEU, PSY
NEU, PSY
NEU, PSY
NEU, PSY
130,09
130,10
130,10
130,10
130,09
130,10 X
130,10 X
160,70
0,00
0,00
0,00
30,60
0,00
0,00
0,00
0,00
17,35
17,35
17,35
17,35
0,00
0,00
0,00
4,08
POR TBL NOB 30X50MG
POR TBL NOB 30X50MG
POR TBL NOB 30X50MG
POR TBL SUS 30X50MG
POR TBL NOB 30X50MG
POR TBL NOB 42X50MG
ZAUB
AMOE
ADET
ATPP
AWCF
AWCF
GB
CY
D
CZ
GB
GB
L
L
L
L
L
L
PSY,NEU
NEU, PSY
NEU, PSY
NEU, PSY
NEU, PSY
NEU, PSY
130,10
130,10
130,10
130,10
130,10
182,14
266,81
271,64
286,03
312,80
341,10
509,96
136,71
141,54
155,93
182,70
211,00
327,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35
18,23
18,87
20,79
24,36
28,13
31,22
POR TBL NOB 30X100MG
POR TBL NOB
100X100MG
AANF
AGNS
DK
GB
L NEU, PSY
L NEU, PSY
173,46
578,23
173,46
578,23 X
0,00
0,00
0,00
0,00
11,56
11,56
0,00
0,00
N03AG06
p.o.
Tiagabin
0017065 GABITRIL 10 MG
N03AX03
p.o.
Sultiam
0055852 OSPOLOT
N03AX09
0122912
0124835
0155548
0000153
0017137
0017139
p.o.
Úhrada
EKV2
Lamotrigin
LAMOTRIGIN ACTAVIS 50 MG
LAMOTRIGIN MYLAN 50 MG
LAMOTRIGIN MYLAN 50 MG
LAMOTRIGIN ORION 50 MG
DISPERGOVATELNÉ TABLETY
LAMOTRIGIN AUROBINDO 50 MG TABLETY
LAMOTRIX 50 MG
PLEXXO 50 MG
EPIMIL DISTAB 50 MG
LAMICTAL 50 MG
LAMICTAL 50 MG
0019888 LAMOTRIGIN ACTAVIS 100 MG
0151383 LAMOTRIGIN MYLAN 100 MG
65,05
65,05 X
94,53
156,04
156,81
157,55
159,69
204,82
341,10
229,24
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 224 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0151381 LAMOTRIGIN MYLAN 100 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB 30X100MG
POR TBL NOB 30X100MG
POR TBL DIS 30X100MG
AGNS
GB
L NEU, PSY
578,23
578,23 X
0,00
0,00
11,56
0,00
AGNS
AGNS
AORN
GB
GB
SF
L NEU, PSY
L NEU, PSY
L PSY, NEU
173,46
173,46
173,47
173,46 X
173,46 X
204,82
0,00
0,00
31,35
0,00
0,00
0,00
11,56
11,56
11,56
0,00
0,00
2,09
POR TBL SUS 30X100MG
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB 30X100MG
POR TBL NOB 30X100MG
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB 30X100MG
ATPP
ADET
CZ
D
L NEU, PSY
L NEU, PSY
173,47
578,23
465,75
1 568,10
292,28
989,87
0,00
0,00
11,56
11,56
19,49
19,80
AMOE
CY
L NEU, PSY
578,23
1 572,86
994,63
0,00
11,56
19,89
ADET
AMOE
ZAUB
D
CY
GB
L NEU, PSY
L NEU, PSY
L PSY,NEU
173,47
173,47
578,23
488,79
490,15
1 651,27
315,32
316,68
1 073,04
0,00
0,00
0,00
11,56
11,56
11,56
21,02
21,11
21,46
ZAUB
GB
L PSY,NEU
173,46
495,38
321,92
0,00
11,56
21,46
POR TBL NOB 98X100MG
POR TBL NOB 42X100MG
POR TBL SUS
100X100MG
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB 30X100MG
AWCF
AWCF
ATPP
GB
GB
CZ
L NEU, PSY
L NEU, PSY
L NEU, PSY
566,67
242,85
578,23
1 656,90
710,88
1 710,05
1 090,23
468,03
1 131,82
0,00
0,00
0,00
11,56
11,56
11,56
22,25
22,29
22,64
AWCF
GB
L NEU, PSY
578,23
1 832,49
1 254,26
0,00
11,56
25,09
AWCF
GB
L NEU, PSY
173,47
581,26
407,79
0,00
11,56
27,19
POR TBL DIS 50X200MG
AORN
SF
L NEU, PSY
578,23
608,35
30,12
0,00
11,56
0,60
POR TBL NOB 30X200MG
AMOE
CY
L NEU, PSY
346,94
642,32
295,38
0,00
11,56
9,85
0054351 TOPAMAX 15 MG
POR CPS DUR 60X15MG
AJCG
CZ
P
845,36
1 095,32
249,96
0,00
281,79
83,32
0152033
0104365
0129137
0128496
0131002
0162740
0131003
0120505
0120515
0104364
POR TBL FLM 60X25MG
POR TBL FLM 60X25MG
POR TBL FLM 60X25MG
POR TBL FLM 30X25MG II
POR TBL FLM 60X25MG
POR TBL FLM 60X25MG
POR TBL FLM 60X25MG
POR TBL FLM 60X25MG
POR TBL FLM 60X25MG
POR TBL FLM 60X25MG
AACK
ADOZ
AORN
AEGB
AGCL
AGCL
AGCL
ZGMP
ZGMP
ADOZ
IS
CZ
SF
H
A
A
A
CZ
CZ
CZ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
338,40
338,40
338,42
169,21
338,42
338,42
338,42
338,42
338,42
338,42
338,40
338,40
338,80
180,82
367,77
367,77
367,77
373,98
373,98
404,71
0,00
0,00
0,38
11,61
29,35
29,35
29,35
35,56
35,56
66,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
0,00
0,00
0,08
4,64
5,87
5,87
5,87
7,11
7,11
13,26
0151382 LAMOTRIGIN MYLAN 100 MG
0151372 LAMOTRIGIN MYLAN 100 MG
0100962 LAMOTRIGIN ORION 100 MG
DISPERGOVATELNÉ TABLETY
0000335 EPIMIL DISTAB 100 MG
0155556 PLEXXO 100 MG
0124841 LAMOTRIX 100 MG
0155552 PLEXXO 100 MG
0124839 LAMOTRIX 100 MG
0122971 LAMOTRIGIN AUROBINDO 100 MG
TABLETY
0122962 LAMOTRIGIN AUROBINDO 100 MG
TABLETY
0151057 LAMICTAL 100 MG
0151056 LAMICTAL 100 MG
0000429 EPIMIL DISTAB 100 MG
0017143 LAMICTAL 100 MG
0017141 LAMICTAL 100 MG
0100963 LAMOTRIGIN ORION 200 MG
DISPERGOVATELNÉ TABLETY
0124843 LAMOTRIX 200 MG
N03AX11
p.o.
Úhrada
EKV2
Topiramat
TOPIRAMAT ACTAVIS 25 MG
TOPIRAMAT SANDOZ 25 MG
TOPIRAMAT ORION 25 MG
TOPILEPT 25 MG
TOPILEX 25 MG
TOPILEX 25 MG
TOPILEX 25 MG
TOPIMARK 25 MG
TOPIMARK 25 MG
TOPIRAMAT SANDOZ 25 MG
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
PSY, NEU
PSY,NEU
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY,NEU
PSY,NEU
PSY,NEU
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 225 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0104366
0104363
0122861
0142313
0143499
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
L PSY,NEU
L PSY,NEU
L PSY,NEU
TOPIRAMAT SANDOZ 25 MG
TOPIRAMAT SANDOZ 25 MG
TOPIMARK 25 MG
TOPIRAMAT MYLAN 25 MG
TOPIRAMATE TECNIMEDE 25 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0015834 TOPAMAX 25 MG
0054354 TOPAMAX 25 MG
POR TBL FLM 20X25MG
POR TBL FLM 20X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 60X25MG
POR TBL FLM 60X25MG
ADOZ
ADOZ
AGMP
AGNS
ATCS
CZ
CZ
CZ
GB
P
POR TBL FLM 28X25MG
POR CPS DUR 60X25MG
AJCG
AJCG
CZ
CZ
0129994
0152045
0104347
0129139
0120526
0120536
0130012
0162736
0131006
0104346
0122860
0142323
0143501
TOPIRAMAT GALEX 50 MG
TOPIRAMAT ACTAVIS 50 MG
TOPIRAMAT SANDOZ 50 MG
TOPIRAMAT ORION 50 MG
TOPIMARK 50 MG
TOPIMARK 50 MG
TOPILEPT 50 MG
TOPILEX 50 MG
TOPILEX 50 MG
TOPIRAMAT SANDOZ 50 MG
TOPIMARK 50 MG
TOPIRAMAT MYLAN 50 MG
TOPIRAMATE TECNIMEDE 50 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0015849 TOPAMAX 50 MG
0015845 TOPAMAX 50 MG
POR TBL FLM 60X50MG
POR TBL FLM 60X50MG
POR TBL FLM 60X50MG
POR TBL FLM 60X50MG
POR TBL FLM 60X50MG
POR TBL FLM 60X50MG
POR TBL FLM 60X50MG II
POR TBL FLM 60X50MG
POR TBL FLM 60X50MG
POR TBL FLM 60X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 60X50MG
POR TBL FLM 60X50MG
AGAX
AACK
ADOZ
AORN
AGMP
AGMP
AEGB
AGCL
AGCL
ADOZ
AGMP
AGNS
ATCS
SLO
IS
CZ
SF
CZ
CZ
H
A
A
CZ
CZ
GB
P
POR TBL FLM 60X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
AJCG
AJCG
CZ
CZ
0152057
0104329
0129141
0120547
0120557
0162744
0131008
0104328
0137156
0122862
0142333
0143503
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
AACK
ADOZ
AORN
ZGMP
ZGMP
AGCL
AGCL
ADOZ
AEGB
AGMP
AGNS
ATCS
IS
CZ
SF
CZ
CZ
A
A
CZ
H
CZ
GB
P
POR TBL FLM 60X100MG
AJCG
CZ
TOPIRAMAT ACTAVIS 100 MG
TOPIRAMAT SANDOZ 100 MG
TOPIRAMAT ORION 100 MG
TOPIMARK 100 MG
TOPIMARK 100 MG
TOPILEX 100 MG
TOPILEX 100 MG
TOPIRAMAT SANDOZ 100 MG
TOPILEPT 100 MG
TOPIMARK 100 MG
TOPIRAMAT MYLAN 100 MG
TOPIRAMATE TECNIMEDE 100 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0015859 TOPAMAX 100 MG
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY,NEU
PSY, NEU
PSY,NEU
PSY,NEU
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY,NEU
PSY,NEU
PSY, NEU
PSY,NEU
PSY, NEU
PSY,NEU
PSY,NEU
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY,NEU
PSY, NEU
PSY,NEU
IND1
UHR1
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
22,57
22,57
280,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,68
67,68
67,68
123,57
123,57
13,54
13,54
112,28
0,00
0,00
420,08
1 140,69
131,76
268,72
0,00
0,00
123,57
174,39
56,47
53,74
MFC
DNC
135,37
135,37
449,92
617,85 X
617,85
Doplatek
za EKV1
P
P
P
P
P
112,80
112,80
169,21
617,85
617,85
P
P
288,32
871,97
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
644,74
676,81
676,83
676,83
676,83
676,83
676,83
676,83
676,83
676,83
390,38
1 097,04
1 097,04
644,74
676,81
676,83
678,22
693,91
693,91
697,60
734,29
734,29
802,87
452,75
1 097,04 X
1 097,04
0,00
0,00
0,00
1,39
17,08
17,08
20,77
57,46
57,46
126,04
62,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,47
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
78,08
109,70
109,70
0,00
0,00
0,00
0,14
1,71
1,71
2,08
5,75
5,75
12,60
12,47
0,00
0,00
P
P
1 097,04
511,94
1 493,55
728,58
396,51
216,64
0,00
0,00
109,70
109,70
39,65
46,42
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
903,01
903,02
903,02
903,01
903,01
903,02
903,02
903,02
903,16
520,89
1 950,62
1 950,63
903,01
903,03
904,13
930,35
930,35
953,01
953,01
1 836,30
926,31
592,92
1 950,63 X
1 950,63
0,00
0,01
1,11
27,34
27,34
49,99
49,99
933,28
23,15
72,03
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,15
45,15
45,15
45,15
45,15
45,15
45,15
45,15
45,16
52,09
97,53
97,53
0,00
0,00
0,06
1,37
1,37
2,50
2,50
46,66
1,16
7,20
0,00
0,00
P
1 950,62
2 623,56
672,94
0,00
97,53
33,65
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 226 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
0015855 TOPAMAX 100 MG
POR TBL FLM 28X100MG
AJCG
CZ
0129143 TOPIRAMAT ORION 200 MG
POR TBL FLM 60X200MG
AORN
SF
POR CPS DUR
100X100MG
POR CPS DUR
100X100MG
POR CPS DUR
20X100MG BLI
POR CPS DUR
100X100MG BLI
POR CPS DUR
100X100MG
POR CPS DUR
20X100MG
POR CPS DUR
200X100MG
POR CPS DUR
100X100MG
POR CPS DUR
50X100MG
POR CPS DUR
100X100MG
ADOZ
POR CPS DUR
200X300MG
POR CPS DUR
100X300MG
POR CPS DUR
100X300MG BLI
POR CPS DUR
50X300MG BLI
POR CPS DUR
50X300MG
POR CPS DUR
120X300MG
POR CPS DUR
60X300MG
POR CPS DUR
100X300MG
POR CPS DUR
50X300MG
N03AX12
p.o.
0084398 NEURONTIN 100 MG
0127577 GABAPENTIN AUROBINDO 100 MG TVRDÉ
TOBOLKY
0127582 GABAPENTIN AUROBINDO 100 MG TVRDÉ
TOBOLKY
0130810 GORDIUS 100 MG TVRDÁ TOBOLKA
0084396 NEURONTIN 100 MG
0126158 GABAGAMMA 100 MG
0107861 APO-GAB 100
0107860 APO-GAB 100
0019978 GABAPENTIN-TEVA 100 MG
0126164 GABAGAMMA 300 MG
0150767 GABANOX 300 MG TVRDÉ TOBOLKY
0127593 GABAPENTIN AUROBINDO 300 MG TVRDÉ
TOBOLKY
0127590 GABAPENTIN AUROBINDO 300 MG TVRDÉ
TOBOLKY
0130811 GORDIUS 300 MG TVRDÁ TOBOLKA
0142886 GRIMODIN 300 MG
0084400 NEURONTIN 300 MG
0084399 NEURONTIN 300 MG
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
P
910,28
1 271,46
361,18
0,00
97,53
38,70
P
1 806,04
1 819,04
13,00
0,00
45,15
0,33
CZ
P
369,77
369,77
0,00
0,00
66,56
0,00
APFX
CZ
P
456,18
456,18 X
0,00
0,00
82,11
0,00
ZAUB
GB
P
112,30
112,30
0,00
0,00
101,07
0,00
ZAUB
GB
P
561,53
561,53
0,00
0,00
101,07
0,00
AGDB
H
P
561,53
561,53
0,00
0,00
101,07
0,00
APFX
CZ
P
112,30
112,30 X
0,00
0,00
101,07
0,00
AWGP
D
P
1 123,07
1 123,08
0,01
0,00
101,08
0,00
AATX
NL
P
561,54
639,72
78,18
0,00
101,08
14,07
AATX
NL
P
280,78
321,98
41,20
0,00
101,08
14,83
ATPP
CZ
P
561,54
750,96
189,42
0,00
101,08
34,10
AWGP
D
P
1 774,11
1 774,11
0,00
0,00
53,22
0,00
ADOZ
CZ
P
887,05
887,05
0,00
0,00
53,22
0,00
ZAUB
GB
P
887,05
887,05
0,00
0,00
53,22
0,00
AAUB
GB
P
443,51
443,51
0,00
0,00
53,22
0,00
AGDB
H
P
443,51
443,51
0,00
0,00
53,22
0,00
AEGB
H
P
1 064,46
1 064,46
0,00
0,00
53,22
0,00
AEGB
H
P
532,23
532,23
0,00
0,00
53,22
0,00
APFX
CZ
P
887,05
887,05 X
0,00
0,00
53,22
0,00
APFX
CZ
P
443,51
443,51 X
0,00
0,00
53,22
0,00
L PSY, NEU
Úhrada
EKV2
Gabapentin
0150782 GABANOX 100 MG TVRDÉ TOBOLKY
0162167 GRIMODIN 300 MG
LIM1 OME1
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 227 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
1 152,21
265,16
0,00
53,22
15,91
887,05
1 213,77
326,72
0,00
53,22
19,60
P
887,05
1 315,92
428,87
0,00
53,22
25,73
NL
P
443,52
672,05
228,53
0,00
53,22
27,42
ATPP
CZ
P
443,52
693,45
249,93
0,00
53,22
29,99
ATPP
CZ
P
443,52
693,45
249,93
0,00
53,22
29,99
POR CPS DUR
200X400MG
POR CPS DUR
100X400MG
POR CPS DUR
100X400MG BLI
POR CPS DUR
50X400MG BLI
POR CPS DUR
50X400MG
POR CPS DUR
60X400MG
POR CPS DUR
50X400MG
POR CPS DUR
100X400MG
POR CPS DUR
100X400MG
POR CPS DUR
50X400MG
POR CPS DUR
50X400MG
AWGP
D
P
1 999,17
1 999,17
0,00
0,00
44,98
0,00
ADOZ
CZ
P
999,58
999,58
0,00
0,00
44,98
0,00
ZAUB
GB
P
999,58
999,58
0,00
0,00
44,98
0,00
ZAUB
GB
P
499,79
499,79
0,00
0,00
44,98
0,00
AGDB
H
P
499,79
499,79
0,00
0,00
44,98
0,00
AEGB
H
P
599,75
599,75
0,00
0,00
44,98
0,00
APFX
CZ
P
499,79
499,79 X
0,00
0,00
44,98
0,00
ACQI
CZ
P
999,60
1 527,01
527,41
0,00
44,98
23,73
AATX
NL
P
999,60
1 741,76
742,16
0,00
44,98
33,40
AATX
NL
P
499,80
884,62
384,82
0,00
44,98
34,63
ATPP
CZ
P
499,80
912,23
412,43
0,00
44,98
37,12
GRIMODIN 600 MG
APO-GAB 600 MG POTAHOVANÉ TABLETY
APO-GAB 600 MG POTAHOVANÉ TABLETY
GABAPENTIN-TEVA 600 MG
NEURONTIN 600 MG
POR TBL FLM 60X600MG
POR TBL FLM 50X600MG
POR TBL FLM 50X600MG
POR TBL FLM 50X600MG
POR TBL FLM 50X600MG
AEGB
ZATX
ZATX
ATPP
APFX
H
NL
NL
CZ
CZ
P
P
P
P
P
709,98
591,67
591,67
591,67
591,67
813,05
750,95
750,95
1 358,19
1 964,75
103,07
159,28
159,28
766,52
1 373,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,50
35,50
35,50
35,50
35,50
5,15
9,56
9,56
45,99
82,38
0181669 APO-GAB 800 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0181672 APO-GAB 800 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 50X800MG
POR TBL FLM 50X800MG
ZATX
ZATX
NL
NL
P
P
666,97
666,97
802,01
802,01
135,04
135,04
0,00
0,00
30,01
30,01
6,08
6,08
Kód
Název
0013481 GABATOR 300 MG
0130812 GORDIUS 300 MG TVRDÁ TOBOLKA
0107859 APO-GAB 300
0107858 APO-GAB 300
0019985 GABAPENTIN-TEVA 300 MG
0132541 GABAPENTIN-TEVA 300 MG
0126170 GABAGAMMA 400 MG
0150760 GABANOX 400 MG TVRDÉ TOBOLKY
0127604 GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDÉ
TOBOLKY
0127601 GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDÉ
TOBOLKY
0130813 GORDIUS 400 MG TVRDÁ TOBOLKA
0142887 GRIMODIN 400 MG
0084401 NEURONTIN 400 MG
0013483 GABATOR 400 MG
0107855 APO-GAB 400
0107857 APO-GAB 400
0019995 GABAPENTIN-TEVA 400 MG
0142881
0181666
0181663
0048404
0040777
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
POR CPS DUR
100X300MG
POR CPS DUR
100X300MG
POR CPS DUR
100X300MG
POR CPS DUR
50X300MG
POR CPS DUR
50X300MG
POR CPS DUR
50X300MG
ACQI
CZ
P
887,05
AGDB
H
P
AATX
NL
AATX
MFC
DNC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 228 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0040851 NEURONTIN 800 MG
N03AX14
p.o.
DRZ
ZEM
POR TBL FLM 50X800MG
APFX
CZ
POR SOL
1X300ML/30GM+12ML ST
POR SOL
300ML/30GM+10ML ST
ZZPF
PL
AUCB
POR TBL FLM 50X250MG
POR TBL FLM 60X250MG
POR TBL FLM 56X250MG
I
POR TBL FLM 56X250MG
II
POR TBL FLM 50X250MG
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
P
666,97
2 590,81
1 923,84
0,00
30,01
86,57
L NEU,PSY
P
1 395,40
1 529,23
133,83
0,00
69,77
6,69
72,67
B
L NEU,PSY
P
2 025,10
2 203,96
178,86
0,00
101,26
8,94
102,75
AZNP
AEGB
ZABB
CZ
H
CZ
L NEU, PSY
L NEU,PSY
L NEU, PSY
P
P
P
402,49
584,57
545,59
402,49 X
584,58 X
545,59
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
48,30
58,46
58,46
0,00
0,00
0,00
ZABB
CZ
L NEU, PSY
P
545,59
545,59
0,00
0,00
58,46
0,00
ZSVS
CZ
L NEU,PSY
P
495,57
495,57
0,00
0,00
59,47
0,00
POR TBL FLM 50X250MG
POR TBL FLM 50X250MG
POR TBL FLM 50X250MG
POR TBL FLM 50X250MG
POR TBL FLM 50X250MG
POR TBL FLM 50X250MG
POR TBL FLM 50X250MG
POR TBL FLM 50X250MG
POR TBL FLM 50X250MG
ASTD
ATVP
ZUCB
ADOZ
AAHU
AACK
ZPPN
ZVOW
AATX
D
NL
CZ
CZ
GB
IS
GR
PL
NL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
NEU,PSY
NEU,PSY
NEU,PSY
NEU,PSY
NEU, PSY
NEU,PSY
NEU, PSY
NEU,PSY
NEU,PSY
P
P
P
P
P
P
P
P
P
495,55
495,57
495,55
527,38
527,38
527,38
527,39
527,39
527,38
682,37
682,52
682,52
527,38
527,38
527,38 X
682,37
762,76
762,75
186,82
186,95
186,97
0,00
0,00
0,00
154,98
235,37
235,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,47
59,47
59,47
63,29
63,29
63,29
63,29
63,29
63,29
22,42
22,43
22,44
0,00
0,00
0,00
18,60
28,24
28,24
POR TBL FLM 50X250MG
ZPVP
CZ
L NEU, PSY
P
527,39
762,76
235,37
0,00
63,29
28,24
POR TBL FLM 50X250MG
ZGNS
GB
L PSY,NEU
P
527,39
762,76
235,37
0,00
63,29
28,24
POR TBL FLM 50X250MG
ZGNS
GB
L PSY,NEU
P
527,39
762,76
235,37
0,00
63,29
28,24
POR TBL FLM 50X250MG
POR TBL FLM 50X250MG
POR TBL FLM
100X250MG
POR TBL FLM 60X250MG
POR TBL FLM 50X250MG
POR TBL FLM 50X250MG
AGMP
AUCB
ZZPF
CZ
B
PL
L NEU,PSY
L NEU,PSY
L NEU,PSY
P
P
P
527,39
606,08
1 410,31
762,78
606,08 X
1 908,12
235,39
0,00
497,81
0,00
0,00
0,00
63,29
72,73
84,62
28,25
0,00
29,87
AUCB
ZORN
ZMWL
B
SF
CY
L NEU,PSY
L NEU, PSY
L NEU, PSY
P
P
P
846,19
764,34
764,34
1 176,45
764,75
1 093,04
330,26
0,41
328,70
0,00
0,00
0,00
84,62
91,72
91,72
33,03
0,05
39,44
POR TBL FLM 50X250MG
II
ZGCL
A
L NEU, PSY
P
764,34
1 093,04
328,70
0,00
91,72
39,44
Levetiracetam
0175896 REPITEND 100 MG/ML
0025853 KEPPRA 100 MG/ML
0174847 NORMEG 250 MG
0174780 EPILETAM 250 MG
0181495 LEVELANZ 250 MG
0181494 LEVELANZ 250 MG
0179632 PTEROCYN 250 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0175537 LEVETIRACETAM STADA 250 MG
0168412 LEVETIRACETAM TEVA 250 MG
0190700 LEVETIRACETAM UCB 250 MG
0175080 DRETACEN 250 MG
0168625 LEVETIRACETAM ACCORD 250 MG
0168584 LEVETIRACETAM ACTAVIS 250 MG
0168660 MATEVER 250 MG
0177339 KAPIDOKOR 250 MG
0177356 LEVETIRACETAM APOTEX 250 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175047 LEVETIRACETAM PHARMASWISS 250 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0192022 LEVETIRACETAM-LUPIN 250 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175130 LEVETIRACETAM-LUPIN 250 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0174681 TRUND 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0025829 KEPPRA 250 MG
0175877 REPITEND 250 MG
0025830 KEPPRA 250 MG
0175755 LEVETIRACETAM ORION 250 MG
0174656 LEFTIRAM 250 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0175650 LEVETIRACETAM G.L. PHARMA 250 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 229 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0175651 LEVETIRACETAM G.L. PHARMA 250 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175665 LEVETIRACETAM G.L. PHARMA 250 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175875 REPITEND 250 MG
0175842 LEVETIRACETAM DESITIN 250 MG
POTAHOVANÉ GRANULE V SÁČKU
POR TBL FLM 50X250MG
I
POR TBL FLM 50X250MG
ZGCL
A
L NEU, PSY
P
764,34
1 093,04
328,70
0,00
91,72
39,44
ZGCL
A
L NEU, PSY
P
764,34
1 093,04
328,70
0,00
91,72
39,44
POR TBL FLM 50X250MG
POR GRA FLM
50X250MG
ZZPF
ADET
PL
D
L NEU, PSY
L NEU,PSY
P
P
764,34
802,27
1 093,04
835,02
328,70
32,75
0,00
0,00
91,72
96,27
39,44
3,93
0174859 NORMEG 500 MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM 80X500MG
AZNP
CZ
L NEU, PSY
P
1 007,77
1 007,77 X
0,00
0,00
30,23
0,00
ZSVS
CZ
L NEU,PSY
P
1 127,59
1 127,59
0,00
0,00
42,28
0,00
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
ASTD
D
L NEU,PSY
P
1 409,48
1 940,39
530,91
0,00
42,28
15,93
ATVP
NL
L NEU,PSY
P
1 409,49
1 940,52
531,03
0,00
42,28
15,93
ZUCB
CZ
L NEU,PSY
P
1 409,48
1 940,52
531,04
0,00
42,28
15,93
AZNP
ADOZ
AAHU
AACK
ZPPN
ZVOW
AATX
CZ
CZ
GB
IS
GR
PL
NL
L
L
L
L
L
L
L
NEU, PSY
NEU,PSY
NEU, PSY
NEU,PSY
NEU, PSY
NEU,PSY
NEU,PSY
P
P
P
P
P
P
P
705,13
912,74
912,73
912,73
912,73
912,73
912,72
705,13 X
912,74
912,73
912,73 X
1 300,52
1 309,68
1 309,67
0,00
0,00
0,00
0,00
387,79
396,95
396,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,31
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
0,00
0,00
0,00
0,00
23,27
23,82
23,82
POR TBL FLM 50X500MG
ZPVP
CZ
L NEU, PSY
P
912,73
1 309,68
396,95
0,00
54,76
23,82
POR TBL FLM 50X500MG
ZGNS
GB
L PSY,NEU
P
912,73
1 309,68
396,95
0,00
54,76
23,82
POR TBL FLM 50X500MG
ZGNS
GB
L PSY,NEU
P
912,73
1 309,68
396,95
0,00
54,76
23,82
POR TBL FLM 60X500MG
POR TBL FLM 56X500MG
I
POR TBL FLM 56X500MG
II
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
120X500MG
AEGB
ZABB
H
CZ
L NEU,PSY
L NEU, PSY
P
P
1 169,13
1 091,20
1 169,13 X
1 091,20
0,00
0,00
0,00
0,00
58,46
58,46
0,00
0,00
ZABB
CZ
L NEU, PSY
P
1 091,20
1 091,20
0,00
0,00
58,46
0,00
AUCB
ADOZ
B
CZ
L NEU,PSY
L NEU,PSY
P
P
988,14
2 325,64
988,14 X
2 325,64
0,00
0,00
0,00
0,00
59,29
69,77
0,00
0,00
AEGB
H
L NEU,PSY
P
2 790,78
2 790,78 X
0,00
0,00
69,77
0,00
0179653 PTEROCYN 500 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0175547 LEVETIRACETAM STADA 500 MG
0168422 LEVETIRACETAM TEVA 500 MG
0199009 LEVETIRACETAM UCB 500 MG
0174856
0175089
0168632
0168594
0168667
0177341
0177359
0175055
0192029
0175136
0174798
0181501
NORMEG 500 MG
DRETACEN 500 MG
LEVETIRACETAM ACCORD 500 MG
LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 MG
MATEVER 500 MG
KAPIDOKOR 500 MG
LEVETIRACETAM APOTEX 500 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
LEVETIRACETAM PHARMASWISS 500 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
LEVETIRACETAM-LUPIN 500 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
LEVETIRACETAM-LUPIN 500 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
EPILETAM 500 MG
LEVELANZ 500 MG
0181500 LEVELANZ 500 MG
0025835 KEPPRA 500 MG
0175091 DRETACEN 500 MG
0174805 EPILETAM 500 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 230 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0181503 LEVELANZ 500 MG
0181502 LEVELANZ 500 MG
0168634 LEVETIRACETAM ACCORD 500 MG
0168600 LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 MG
0168596 LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 MG
0179652 PTEROCYN 500 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0174700 TRUND 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0177342 KAPIDOKOR 500 MG
0177361 LEVETIRACETAM APOTEX 500 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175057 LEVETIRACETAM PHARMASWISS 500 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0192030 LEVETIRACETAM-LUPIN 500 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175137 LEVETIRACETAM-LUPIN 500 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0168669 MATEVER 500 MG
0025837 KEPPRA 500 MG
0168419 LEVETIRACETAM TEVA 500 MG
0174664 LEFTIRAM 500 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0175881 REPITEND 500 MG
0175849 LEVETIRACETAM DESITIN 500 MG
POTAHOVANÉ GRANULE V SÁČKU
0175770 LEVETIRACETAM ORION 500 MG
0175684 LEVETIRACETAM G.L. PHARMA 500 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175683 LEVETIRACETAM G.L. PHARMA 500 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175695 LEVETIRACETAM G.L. PHARMA 500 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM 98X500MG
II
POR TBL FLM 98X500MG
I
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
120X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
POR TBL FLM 50X500MG
ZABB
CZ
L NEU, PSY
P
2 279,13
2 279,13
0,00
0,00
69,77
0,00
ZABB
CZ
L NEU, PSY
P
2 279,13
2 279,13
0,00
0,00
69,77
0,00
AAHU
GB
L NEU, PSY
P
2 325,64
2 325,64
0,00
0,00
69,77
0,00
AACK
IS
L NEU,PSY
P
2 325,63
2 325,63 X
0,00
0,00
69,77
0,00
AACK
IS
L NEU,PSY
P
2 325,63
2 325,63 X
0,00
0,00
69,77
0,00
ZSVS
CZ
L NEU,PSY
P
2 790,78
2 790,78
0,00
0,00
69,77
0,00
AGMP
CZ
L NEU,PSY
P
2 325,64
2 325,64 X
0,00
0,00
69,77
0,00
ZVOW
PL
L NEU,PSY
P
2 325,64
2 452,93
127,29
0,00
69,77
3,82
AATX
NL
L NEU,PSY
P
2 325,63
2 452,91
127,28
0,00
69,77
3,82
ZPVP
CZ
L NEU, PSY
P
2 325,64
2 452,93
127,29
0,00
69,77
3,82
ZGNS
GB
L PSY,NEU
P
2 325,64
2 452,93
127,29
0,00
69,77
3,82
ZGNS
GB
L PSY,NEU
P
2 325,64
2 452,93
127,29
0,00
69,77
3,82
ZPPN
GR
L NEU, PSY
P
2 325,64
2 452,93
127,29
0,00
69,77
3,82
AUCB
B
L NEU,PSY
P
2 433,67
2 433,67 X
0,00
0,00
73,01
0,00
ATVP
ZMWL
NL
CY
L NEU,PSY
L NEU, PSY
P
P
1 300,52
1 319,81
1 300,52
1 885,93
0,00
566,12
0,00
0,00
78,03
79,19
0,00
33,97
POR TBL FLM 50X500MG
POR GRA FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG II
POR TBL FLM
100X500MG I
POR TBL FLM
100X500MG
ZZPF
ADET
PL
D
L NEU,PSY
L NEU,PSY
P
P
1 319,81
2 695,63
1 885,93
2 695,63
566,12
0,00
0,00
0,00
79,19
80,87
33,97
0,00
ZORN
SF
L NEU, PSY
P
3 375,16
3 375,78
0,62
0,00
101,25
0,02
ZGCL
A
L NEU, PSY
P
3 375,16
3 559,70
184,54
0,00
101,25
5,54
ZGCL
A
L NEU, PSY
P
3 375,16
3 559,70
184,54
0,00
101,25
5,54
ZGCL
A
L NEU, PSY
P
3 375,16
3 559,70
184,54
0,00
101,25
5,54
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 231 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0175883 REPITEND 500 MG
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM
100X500MG
POR TBL FLM
100X500MG
ZZPF
PL
L NEU,PSY
P
3 375,16
3 559,70
184,54
0,00
101,25
5,54
ADOZ
CZ
L NEU,PSY
P
3 375,17
3 559,70
184,53
0,00
101,26
5,54
0174816 EPILETAM 750 MG
0168639 LEVETIRACETAM ACCORD 750 MG
POR TBL FLM 60X750MG
POR TBL FLM 50X750MG
AEGB
AAHU
H
GB
L NEU, PSY
L NEU, PSY
P
P
1 753,71
2 531,29
1 753,71 X
2 531,29
0,00
0,00
0,00
0,00
58,46
101,25
0,00
0,00
0174874 NORMEG 1000 MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
100X1000MG
POR TBL FLM
100X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
60X1000MG
POR TBL FLM
56X1000MG I
POR TBL FLM
56X1000MG II
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
100X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
100X1000MG
POR TBL FLM
100X1000MG
POR TBL FLM
100X1000MG
POR TBL FLM
100X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
AZNP
CZ
L NEU, PSY
P
1 411,27
1 411,27 X
0,00
0,00
42,34
0,00
ZDOZ
CZ
L NEU,PSY
P
3 416,53
3 416,53
0,00
0,00
51,25
0,00
ADOZ
CZ
L NEU,PSY
P
3 416,53
3 416,53
0,00
0,00
51,25
0,00
ADOZ
CZ
L NEU,PSY
P
1 798,18
1 798,18
0,00
0,00
53,95
0,00
AEGB
H
L NEU,PSY
P
2 157,82
2 157,82 X
0,00
0,00
53,95
0,00
ZABB
CZ
L NEU, PSY
P
2 013,96
2 013,96
0,00
0,00
53,95
0,00
ZABB
CZ
L NEU, PSY
P
2 013,96
2 013,96
0,00
0,00
53,95
0,00
AAHU
GB
L NEU, PSY
P
1 798,18
1 798,18
0,00
0,00
53,95
0,00
AAHU
GB
L NEU, PSY
P
3 596,36
3 596,36
0,00
0,00
53,95
0,00
AACK
IS
L NEU,PSY
P
1 798,17
1 798,17 X
0,00
0,00
53,95
0,00
ZSVS
CZ
L NEU,PSY
P
1 798,18
1 798,18
0,00
0,00
53,95
0,00
ZVOW
PL
L NEU,PSY
P
3 596,36
4 983,95
1 387,59
0,00
53,95
20,81
AATX
NL
L NEU,PSY
P
3 596,35
4 983,97
1 387,62
0,00
53,95
20,81
ZZPF
PL
L NEU, PSY
P
3 596,36
4 983,95
1 387,59
0,00
53,95
20,81
AGMP
CZ
L NEU,PSY
P
3 596,36
4 983,97
1 387,61
0,00
53,95
20,81
ASTD
D
L NEU,PSY
P
1 798,17
2 541,53
743,36
0,00
53,95
22,30
ZUCB
CZ
L NEU,PSY
P
1 798,17
2 541,66
743,49
0,00
53,95
22,30
ZPPN
GR
L NEU, PSY
P
1 798,18
2 541,53
743,35
0,00
53,95
22,30
0175095 DRETACEN 500 MG
0175104 DRETACEN 1000 MG
0175101 DRETACEN 1000 MG
0175099 DRETACEN 1000 MG
0174834 EPILETAM 1000 MG
0181513 LEVELANZ 1000 MG
0181512 LEVELANZ 1000 MG
0168646 LEVETIRACETAM ACCORD 1000 MG
0168648 LEVETIRACETAM ACCORD 1000 MG
0168614 LEVETIRACETAM ACTAVIS 1000 MG
0179676 PTEROCYN 1000 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0177346 KAPIDOKOR 1000 MG
0177368 LEVETIRACETAM APOTEX 1000 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175895 REPITEND 1000 MG
0174730 TRUND 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0175562 LEVETIRACETAM STADA 1000 MG
0190709 LEVETIRACETAM UCB 1000 MG
0168683 MATEVER 1000 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 232 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
3 052,63
894,81
0,00
53,95
22,37
1 798,17
2 559,76
761,59
0,00
53,95
22,85
P
1 798,18
2 559,77
761,59
0,00
53,95
22,85
L PSY,NEU
P
1 798,18
2 559,77
761,59
0,00
53,95
22,85
GB
L PSY,NEU
P
1 798,18
2 559,77
761,59
0,00
53,95
22,85
AUCB
B
L NEU,PSY
P
1 904,89
1 904,89 X
0,00
0,00
57,15
0,00
ATVP
NL
L NEU,PSY
P
1 926,09
2 541,66
615,57
0,00
57,78
18,47
ADET
D
L NEU,PSY
P
2 139,91
2 813,45
673,54
0,00
64,20
20,21
ZMWL
CY
L NEU, PSY
P
2 599,47
3 712,79
1 113,32
0,00
77,98
33,40
ZGCL
A
L NEU, PSY
P
2 599,47
3 712,79
1 113,32
0,00
77,98
33,40
ZGCL
A
L NEU, PSY
P
2 599,47
3 712,79
1 113,32
0,00
77,98
33,40
ZGCL
A
L NEU, PSY
P
2 599,47
3 712,79
1 113,32
0,00
77,98
33,40
ZZPF
PL
L NEU,PSY
P
2 599,47
3 712,79
1 113,32
0,00
77,98
33,40
POR CPS DUR 28X25MG
AEII
GB
L PSY, NEU
P
477,00
477,00
0,00
0,00
204,43
0,00
0028439 ZONEGRAN 50 MG
POR CPS DUR 56X50MG
AEII
GB
L PSY, NEU
P
1 365,24
1 625,59
260,35
0,00
146,28
27,89
0028804 ZONEGRAN 100 MG
POR CPS DUR
98X100MG
AEII
GB
L PSY, NEU
P
3 748,09
3 862,41
114,32
0,00
114,74
3,50
0028217 LYRICA 75 MG
0028216 LYRICA 75 MG
POR CPS DUR 56X75MG
POR CPS DUR 14X75MG
APFI
APFI
GB
GB
P
P
1 178,82
330,18
1 178,82
330,18
0,00
0,00
0,00
0,00
84,20
94,34
0,00
0,00
0028223 LYRICA 150 MG
POR CPS DUR
56X150MG
POR CPS DUR
14X150MG
APFI
GB
P
1 719,72
1 719,72
0,00
0,00
61,42
0,00
APFI
GB
P
448,37
522,25
73,88
0,00
64,05
10,55
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
POR TBL FLM
60X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR GRA FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG
POR TBL FLM
50X1000MG I
POR TBL FLM
50X1000MG II
POR TBL FLM
50X1000MG
0028807 ZONEGRAN 25 MG
0174727 TRUND 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0177366 LEVETIRACETAM APOTEX 1000 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175071 LEVETIRACETAM PHARMASWISS 1000 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175148 LEVETIRACETAM-LUPIN 1000 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0192042 LEVETIRACETAM-LUPIN 1000 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0025849 KEPPRA 1000 MG
0168433 LEVETIRACETAM TEVA 1000 MG
0175856 LEVETIRACETAM DESITIN 1000 MG
POTAHOVANÉ GRANULE V SÁČKU
0174672 LEFTIRAM 1000 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0175719 LEVETIRACETAM G.L. PHARMA 1000 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175705 LEVETIRACETAM G.L. PHARMA 1000 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175704 LEVETIRACETAM G.L. PHARMA 1000 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175893 REPITEND 1000 MG
N03AX15
N03AX16
p.o.
p.o.
0028222 LYRICA 150 MG
ZEM
LIM1 OME1
AGMP
CZ
L NEU,PSY
AATX
NL
ZPVP
IND1
UHR1
MFC
P
2 157,82
L NEU,PSY
P
CZ
L NEU, PSY
ZGNS
GB
ZGNS
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Zonisamid
Pregabalin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 233 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
N03AX18
0500297
0500294
0500291
0500287
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
IND1
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
UHR1
MFC
P
P
P
P
4 283,53
3 212,64
2 141,76
267,72
4 557,82
3 463,71
2 343,55
326,37
274,29
251,07
201,79
58,65
274,29
205,72
137,14
17,14
114,74
114,74
114,74
114,74
7,35
8,97
10,81
25,14
P
P
P
P
P
761,33
2 993,06
2 420,14
158,09
790,47
1 087,61
3 579,33
2 420,14
170,36
803,17
326,28
586,27
0,00
12,27
12,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81,57
106,90
129,65
135,50
135,51
34,96
20,94
0,00
10,52
2,18
69,18
69,18
69,18
69,18
0,00
0,00
0,00
0,00
6,92
6,92
0,00
0,00
POR TBL FLM 56X200MG
POR TBL FLM 56X150MG
POR TBL FLM 56X100MG
POR TBL FLM 14X50MG
AUCB
AUCB
AUCB
AUCB
B
B
B
B
E
E
E
E
NEU,PSY
NEU,PSY
NEU,PSY
NEU,PSY
POR TBL FLM 84X100MG
POR TBL FLM 84X300MG
POR TBL FLM 84X200MG
POR TBL FLM 21X50MG
POR TBL FLM
21X50MG+42X100MG
ZGLA
ZGLA
ZGLA
ZGLA
ZGLA
GB
GB
GB
GB
GB
S
S
S
S
S
POR TBL NOB 50X2MG
POR TBL NOB 50X2MG
ALFT
ADMK
I
D
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
POR TBL NOB 100X5MG
AAQD
AAQD
AAQD
IRL
IRL
IRL
138,36
138,36
138,36
163,44
163,44
163,44
25,08
25,08
25,08
25,08
25,08
25,08
6,92
6,92
6,92
1,25
1,25
1,25
Levodopa a inhibitor dekarboxylázy
0016044 MADOPAR 62,5
POR TBL SOL
100X62.5MG
ARCE
CZ
229,53
229,53
0,00
0,00
27,54
0,00
0014955 MADOPAR HBS
POR CPS RDR
30X125MG
POR TBL NOB
100X125MG
POR TBL NOB
100X125MG
POR TBL NOB
100X125MG
POR TBL PRO
30X100MG/25MG
POR TBL PRO
100X100MG/25MG
ARCE
CZ
167,71
180,88
13,17
0,00
33,54
2,63
ALEK
SLO
559,04
609,48
50,44
0,00
33,54
3,03
ADET
D
559,04
630,74
71,70
0,00
33,54
4,30
ADET
D
559,04
630,74
71,70
0,00
33,54
4,30
ATPP
CZ
245,58
245,58
0,00
0,00
49,12
0,00
ATPP
CZ
838,06
865,50
27,44
0,00
50,28
1,65
POR TBL NOB
100X125MG
ZSZL
SLO
559,04
609,48
50,44
0,00
33,54
3,03
0088498 NAKOM MITE
0132577 ISICOM 100 MG
0045241 ISICOM 100 MG
0092271 LECARDOP SR 100 MG/25 MG
0092274 LECARDOP SR 100 MG/25 MG
0132609 NAKOM MITE
Úhrada
EKV2
Procyklidin
0192848 KEMADRIN
0187658 KEMADRIN
0003481 KEMADRIN
N04BA02
LIM1 OME1
Biperiden
0021887 AKINETON
0137273 AKINETON
N04AA04
ZEM
Retigabin
TROBALT 100 MG
TROBALT 300 MG
TROBALT 200 MG
TROBALT 50 MG
TROBALT 50 MG/100 MG
N04AA02
DRZ
Lacosamid
VIMPAT 200 MG
VIMPAT 150 MG
VIMPAT 100 MG
VIMPAT 50 MG
N03AX21
0168062
0168066
0168064
0168058
0168070
Doplněk názvu
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 234 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0015050 MADOPAR 250
0083236 LECARDOP SR 200 MG/50 MG
0045244 ISICOM 250 MG
0132578 ISICOM 250 MG
0003591 NAKOM
0023590 DUODOPA
N04BA03
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL NOB
100X250MG
POR TBL PRO
100X200MG/50MG
ARCE
CZ
745,84
772,42
26,58
0,00
22,38
0,80
ATPP
CZ
1 117,42
1 144,46
27,04
0,00
33,52
0,81
POR TBL NOB
100X275MG
POR TBL NOB
100X275MG
POR TBL NOB
100X275MG
ADET
D
818,02
844,39
26,37
0,00
19,63
0,63
ADET
D
818,02
844,39
26,37
0,00
19,63
0,63
ALEK
SLO
818,02
868,46
50,44
0,00
19,63
1,21
GST GEL 7X100ML
AAVJ
CZ
P
21 564,23
22 098,65
534,42
0,00
3 080,60
76,35
P
2 429,11
2 429,11
0,00
0,00
194,33
0,00
S
Levodopa, inhibitor dekarboxylázy a inhibitor COMT
POR TBL FLM 100
AORN SF
0027649 STALEVO 50 MG/12,5 MG/200 MG
0027653 STALEVO 100 MG/25 MG/200 MG
POR TBL FLM 100
AORN
SF
P
2 445,65
2 445,65
0,00
0,00
97,83
0,00
0027657 STALEVO 150 MG/37,5 MG/200 MG
POR TBL FLM 100
AORN
SF
P
2 506,76
2 506,76
0,00
0,00
66,85
0,00
0029444 STALEVO 200 MG/50 MG/200 MG
POR TBL FLM 100
AORN
SF
L NEU
P
2 619,31
2 619,31
0,00
0,00
52,39
0,00
POR CPS DUR
50X100MG
POR TBL FLM 90X100MG
AEGB
H
121,33
122,68
1,35
1,35
4,85
0,05
AMRG
D
L NEU, PSY,
GER, INF
L NEU,PSY,GE
R
176,33
251,15
74,82
2,44
7,84
3,33
0124211 ROPINIROL ORION 0,25 MG
POR TBL FLM 21X0.25MG
AORN
SF
L NEU
P
21,60
86,65
65,05
2,61
61,71
185,86
0124214 ROPINIROL ORION 0,5 MG
0124213 ROPINIROL ORION 0,5 MG
0017384 ADARTREL 0,5 MG
POR TBL FLM 84X0.5MG
POR TBL FLM 21X0.5MG
POR TBL FLM 84X0.5MG
AORN
AORN
AGAH
SF
SF
CZ
L NEU
L NEU
L NEU
P
P
P
172,78
43,20
172,78
450,46
118,16
840,04
277,68
74,96
667,26
20,92
5,23
20,92
61,71
61,71
61,71
99,17
107,09
238,31
0124216 ROPINIROL ORION 1 MG
0143682 ROPISON 1,0 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0124215 ROPINIROL ORION 1 MG
POR TBL FLM 84X1MG
POR TBL FLM 84X1MG I
POR TBL FLM 21X1MG
AORN
AGMP
AORN
SF
CZ
SF
L NEU
L NEU
L NEU
P
P
P
345,56
345,56
86,39
687,62
687,62
233,17
342,06
342,06
146,78
41,84
41,84
10,46
61,71
61,71
61,71
61,08
61,08
104,84
0162723
0124218
0124217
0103048
0176192
POR TBL FLM 84X2MG
POR TBL FLM 84X2MG
POR TBL FLM 21X2MG
POR TBL PRO 84X2MG
POR TBL PRO 84X2MG
AGNS
AORN
AORN
ASBX
ASBX
GB
SF
SF
GB
GB
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
691,12
691,12
172,78
717,71
717,71
340,62
1 078,70
288,11
1 246,57
1 246,57
83,68
83,68
20,92
83,68
83,68
61,71
61,71
61,71
64,08
64,08
30,41
96,31
102,90
111,30
111,30
N04BB01
p.o.
Amantadin
0002871 VIREGYT-K
0030073 PK-MERZ
N04BC04
p.o.
Úhrada
EKV2
Ropinirol
ROPINIROL MYLAN 2 MG
ROPINIROL ORION 2 MG
ROPINIROL ORION 2 MG
REQUIP-MODUTAB 2 MG
REQUIP-MODUTAB 2 MG
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
1 031,74 X
1 769,82
460,89
1 964,28
1 964,28
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 235 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0159535 ROLPRYNA 2 MG
0176190 REQUIP-MODUTAB 2 MG
0103046 REQUIP-MODUTAB 2 MG
POR TBL PRO 28X2MG
POR TBL PRO 28X2MG
POR TBL PRO 28X2MG
AKRK
ASBX
ASBX
SLO
GB
GB
L NEU
L NEU
L NEU
P
P
P
301,70
301,70
301,70
345,93
642,20
642,20
44,23
340,50
340,50
27,89
27,89
27,89
80,81
80,81
80,81
11,85
91,21
91,21
0103057
0176194
0159539
0103056
0176193
0159541
REQUIP-MODUTAB 4 MG
REQUIP-MODUTAB 4 MG
ROLPRYNA 4 MG
REQUIP-MODUTAB 4 MG
REQUIP-MODUTAB 4 MG
ROLPRYNA 4 MG
POR TBL PRO 84X4MG
POR TBL PRO 84X4MG
POR TBL PRO 28X4MG
POR TBL PRO 28X4MG
POR TBL PRO 28X4MG
POR TBL PRO 84X4MG
ASBX
ASBX
AKRK
ASBX
ASBX
AKRK
GB
GB
SLO
GB
GB
SLO
L
L
L
L
L
L
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
P
P
P
P
P
P
1 213,09
1 213,09
603,40
603,40
603,40
1 810,21
3 786,10
3 786,10
688,22
1 217,76
1 217,76
3 786,10
2 573,01
2 573,01
84,82
614,36
614,36
1 975,89
167,36
167,36
55,79
55,79
55,79
167,36
54,16
54,16
80,81
80,81
80,81
80,81
114,87
114,87
11,36
82,28
82,28
88,21
0162728
0143706
0143702
0124220
0124219
0120257
ROPINIROL MYLAN 5 MG
ROPISON 5,0 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ROPISON 5,0 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ROPINIROL ORION 5 MG
ROPINIROL ORION 5 MG
ROPINIROL ACTAVIS 5 MG
POR TBL FLM 84X5MG
POR TBL FLM 84X5MG II
POR TBL FLM 84X5MG I
POR TBL FLM 84X5MG
POR TBL FLM 21X5MG
POR TBL FLM 84X5MG
AGNS
AGMP
AGMP
AORN
AORN
AACK
GB
CZ
CZ
SF
SF
IS
L
L
L
L
L
L
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
P
P
P
P
P
P
1 010,88
1 010,88
1 010,88
1 010,88
252,72
1 508,99
1 508,99 X
2 619,61
2 619,61
3 859,58
974,21
3 859,06
498,11
1 608,73
1 608,73
2 848,70
721,49
2 350,07
209,19
209,19
209,19
209,19
52,30
209,19
36,10
36,10
36,10
36,10
36,10
53,89
17,79
57,45
57,45
101,74
103,07
83,93
0103061
0176189
0159543
0176188
0103060
REQUIP-MODUTAB 8 MG
REQUIP-MODUTAB 8 MG
ROLPRYNA 8 MG
REQUIP-MODUTAB 8 MG
REQUIP-MODUTAB 8 MG
POR TBL PRO 84X8MG
POR TBL PRO 84X8MG
POR TBL PRO 28X8MG
POR TBL PRO 28X8MG
POR TBL PRO 28X8MG
ASBX
ASBX
AKRK
ASBX
ASBX
GB
GB
SLO
GB
GB
L
L
L
L
L
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
P
P
P
P
P
1 617,40
1 617,40
804,80
804,80
804,80
8 911,93
8 911,93
916,37
2 247,08
2 247,08
7 294,53
7 294,53
111,57
1 442,28
1 442,28
334,71
334,71
111,57
111,57
111,57
36,10
36,10
53,89
53,89
53,89
162,82
162,82
7,47
96,58
96,58
POR TBL NOB
30X0.088MG
POR TBL NOB
30X0.088MG
POR TBL NOB
30X0.088MG
POR TBL NOB
30X0.088MG
POR TBL NOB 30X0.088
AMOE
CY
L NEU
P
68,08
111,75
43,67
0,00
54,16
34,74
ABOE
D
L NEU
P
68,08
223,86
155,78
0,00
54,16
123,92
AORN
SF
L NEU
P
101,59
101,62
0,03
0,00
80,81
0,02
AKRK
SLO
L NEU
P
101,59
116,84
15,25
0,00
80,81
12,13
ASTD
D
L NEU
P
104,56
223,86
119,30
0,00
83,18
94,90
POR TBL NOB
30X0.18MG
POR TBL NOB
100X0.18MG
POR TBL NOB
100X0.18MG
POR TBL NOB
100X0.18MG
AMOE
CY
L NEU
P
139,26
228,59
89,33
0,00
54,16
34,74
ABOE
D
L NEU
P
464,19
1 253,44
789,25
0,00
54,16
92,08
AGMP
CZ
L NEU
P
692,67
692,67 X
0,00
0,00
80,81
0,00
AMYS
F
L NEU
P
692,68
692,68 X
0,00
0,00
80,81
0,00
N04BC05
p.o.
Pramipexol
0141725 MEDOPEXOL 0,088 MG
0026580 MIRAPEXIN 0,088 MG
0137624 PRAMIPEXOL ORION 0,088 MG
0500263 OPRYMEA 0,088 MG
0151666 PRAMIPEXOL STADA 0,088 MG TABLETY
0141726 MEDOPEXOL 0,18 MG
0026582 MIRAPEXIN 0,18 MG
0134074 GLEPARK 0,18 MG
0162796 PRAMIGEN 0,18 MG
Úhrada
EKV2
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 236 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0137626 PRAMIPEXOL ORION 0,18 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL NOB
30X0.18MG
POR TBL NOB
30X0.18MG
POR TBL NOB
100X0.18MG
POR TBL NOB
100X0.18MG
POR TBL NOB 100X0.18
POR TBL NOB 30X0.18
AORN
SF
L NEU
P
207,80
207,97
0,17
0,00
80,81
0,07
AKRK
SLO
L NEU
P
207,80
238,89
31,09
0,00
80,81
12,09
AGNS
GB
L NEU
P
692,68
992,75
300,07
0,00
80,81
35,01
ATVP
NL
L NEU
P
692,68
1 253,44
560,76
0,00
80,81
65,42
ASTD
ASTD
D
D
L NEU
L NEU
P
P
712,93
213,88
1 206,35
403,41
493,42
189,53
0,00
0,00
83,18
83,18
57,57
73,71
0149503 MIRAPEXIN 0,26 MG
POR TBL PRO
10X0.26MG
ABOE
D
L NEU
P
226,32
286,32
60,00
0,00
182,80
48,46
0149507 MIRAPEXIN 0,52 MG
POR TBL PRO
30X0.52MG
ABOE
D
L NEU
P
905,39
966,23
60,84
0,00
121,88
8,19
0141729 MEDOPEXOL 0,7 MG
POR TBL NOB
100X0.7MG
POR TBL NOB
100X0.7MG
POR TBL NOB 30X0.7MG
POR TBL NOB
100X0.70MG
POR TBL NOB
100X0.7MG
POR TBL NOB 30X0.7MG
POR TBL NOB
100X0.7MG
AMOE
CY
L NEU
P
1 203,42
4 428,24
3 224,82
0,00
36,10
96,74
ABOE
D
L NEU
P
1 203,42
4 428,24
3 224,82
0,00
36,10
96,74
AORN
AGMP
SF
CZ
L NEU
L NEU
P
P
499,58
1 796,42
696,61
1 796,42 X
197,03
0,00
0,00
0,00
49,96
53,89
19,70
0,00
AMYS
F
L NEU
P
1 796,42
1 796,42 X
0,00
0,00
53,89
0,00
AKRK
ASTD
SLO
D
L NEU
L NEU
P
P
538,93
1 849,03
614,07
3 649,12
75,14
1 800,09
0,00
0,00
53,89
55,47
7,51
54,00
0149510 MIRAPEXIN 1,05 MG
POR TBL PRO
30X1.05MG
ABOE
D
L NEU
P
1 212,23
1 894,87
682,64
0,00
80,82
45,51
0167705 MIRAPEXIN 1,57 MG
POR TBL PRO
100X1.57MG
ABOE
D
L NEU
P
4 775,75
14 482,18
9 706,43
0,00
63,88
129,83
0149514 MIRAPEXIN 2,1 MG
POR TBL PRO
100X2.1MG
ABOE
D
L NEU
P
5 389,27
12 752,47
7 363,20
0,00
53,89
73,63
0167708 MIRAPEXIN 2,62 MG
POR TBL PRO
100X2.62MG
ABOE
D
L NEU
P
5 908,29
22 603,02
16 694,73
0,00
47,36
133,81
DRM EMP TDR 28X18MG
DRM EMP TDR 7X18MG
DRM EMP TDR 28X9MG
AUCB
AUCB
AUCB
IRL
IRL
IRL
L NEU
L NEU
L NEU
P
P
P
3 300,08
825,02
1 650,04
3 352,62
1 012,85
2 133,95
52,54
187,83
483,91
0,00
0,00
0,00
52,38
52,38
52,38
0,83
11,93
15,36
0500268 OPRYMEA 0,18 MG
0153045 PRAMIPEXOL MYLAN 0,18 MG
0500954 PRAMIPEXOL TEVA 0,18 MG
0151673 PRAMIPEXOL STADA 0,18 MG TABLETY
0151670 PRAMIPEXOL STADA 0,18 MG TABLETY
0026586 MIRAPEXIN 0,7 MG
0137630 PRAMIPEXOL ORION 0,7 MG
0134078 GLEPARK 0,7 MG
0162798 PRAMIGEN 0,7 MG
0500278 OPRYMEA 0,7 MG
0151676 PRAMIPEXOL STADA 0,7 MG TABLETY
N04BC09
transd.
0026086 NEUPRO 8 MG/24 H
0026087 NEUPRO 8 MG/24 H
0026080 NEUPRO 4 MG/24 H
Úhrada
EKV2
Rotigotin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 237 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplatek
za balení
ZAP1
623,61
543,34
2 741,08
211,10
337,08
0,00
0,00
0,00
0,00
52,38
52,38
58,01
26,81
85,61
0,00
732,04
842,72
110,68
0,00
61,97
9,37
L NEU, PSY,
GER
L NEU, PSY,
GER
295,03
295,03
0,00
0,00
5,90
0,00
297,26
478,34
181,08
0,00
5,95
3,62
D
L NEU, PSY,
GER
166,47
2 545,39
2 378,92
2 378,93
5,95
84,96
AMNO
S
E NEU
P
3 255,49
3 255,49
0,00
0,00
97,66
0,00
POR TBL FLM 60X200MG
ANEH
GB
E NEU
P
1 430,28
1 430,28
0,00
0,00
95,35
0,00
POR TBL FLM 50X25MG
AEGB
H
66,13
72,47
6,34
6,34
15,87
1,52
INJ SOL 10X1ML/25MG
AEGB
H
O
85,14
105,48
20,34
0,00
34,06
8,14
INJ SOL 5X1ML/25MG
INJ SOL 5X1ML/25MG
ABTA
ABTA
SK
SK
A
A
431,80
431,80
431,80
431,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6,91
6,91
0,00
0,00
POR TBL NOB 50X1.5MG
POR GTT SOL
1X10ML/20MG
AGDB
AGDB
H
H
50,95
29,13
50,95
45,88
0,00
16,75
0,00
0,00
5,43
11,65
0,00
6,70
INJ SOL 5X1ML/50MG
INJ SOL 5X1ML/5MG
AGDB
AGDB
H
H
184,58
57,60
277,79
73,88
93,21
16,28
0,00
0,00
4,28
13,36
2,16
3,78
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
DRM EMP TDR 7X9MG
DRM EMP TDR 7X4.5MG
DRM EMP TDR
28X13.5MG
DRM EMP TDR 7X13.5MG
AUCB
AUCB
AUCB
IRL
IRL
IRL
L NEU
L NEU
L NEU
AUCB
IRL
L NEU
0059279 SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MG
POR TBL NOB 50X5MG
ARAT
D
0031036 JUMEX 5 MG
POR TBL NOB 50X5MG
ASFK
CZ
POR TBL NOB 28X1MG
ATVP
POR TBL FLM
100X100MG
0026081 NEUPRO 4 MG/24 H
0026076 NEUPRO 2 MG/24 H
0026083 NEUPRO 6 MG/24 H
0026082 NEUPRO 6 MG/24 H
N04BD01
N04BD02
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
parent.
parent.
p.o.
Flufenazin
Haloperidol
0002537 HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG
0002539 HALOPERIDOL-RICHTER
N05AD01
parent.
Úhrada
EKV2
Levomepromazin
0162857 AFLUDITEN 25 MG/ML
0003514 MODITEN DEPOT
N05AD01
P
Doplatek
za EKV1
Levomepromazin
0001845 TISERCIN
N05AB02
412,51
206,26
2 741,08
Úhrada
EKV1
Entakapon
0002429 TISERCIN
N05AA02
P
P
P
DNC
Tolkapon
0027416 COMTAN
N05AA02
MFC
Rasagilin
0028240 TASMAR 100 MG
N04BX02
UHR1
Selegilin
0028413 AZILECT 1 MG
N04BX01
IND1
Haloperidol
0012061 HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER
0002538 HALOPERIDOL-RICHTER
A
O
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 238 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
N05AD03
0199466
0199465
0107228
0069447
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Melperon
BURONIL 25 MG
BURONIL 25 MG
BURONIL 25 MG
BURONIL 25 MG
POR TBL OBD 50X25MG
POR TBL OBD 50X25MG
POR TBL OBD 50X25MG
POR TBL OBD 50X25MG
ZMLK
ZMLK
ZMLK
AMLK
DK
DK
DK
DK
98,31
98,31
98,31
98,31
104,35
104,35
104,35
104,35
6,04
6,04
6,04
6,04
6,03
6,03
6,03
6,03
7,86
7,86
7,86
7,86
0,48
0,48
0,48
0,48
INJ SOL 10X2,5MG/ML
ACQV
A
A
1 456,10
1 539,17
83,07
0,00
145,61
8,31
0013039 SERDOLECT 4 MG
POR TBL FLM 30X4MG
ALUN
DK
E PSY
P
754,40
754,40
0,00
0,00
100,59
0,00
0013052 SERDOLECT 12 MG
POR TBL FLM 28X12MG
ALUN
DK
E PSY
P
2 137,22
2 137,22
0,00
0,00
101,77
0,00
0013059 SERDOLECT 16 MG
POR TBL FLM 28X16MG
ALUN
DK
E PSY
P
2 767,40
2 767,40
0,00
0,00
98,84
0,00
0013066 SERDOLECT 20 MG
POR TBL FLM 28X20MG
ALUN
DK
E PSY
P
3 144,36
3 309,24
164,88
0,00
89,84
4,71
0048858 ZELDOX 10 MG/ML PERORÁLNÍ
SUSPENZE
POR SUS 600MG/60ML
APFX
CZ
P
856,79
1 210,15
353,36
0,00
114,24
47,11
0166203 ZIPRASIDON MYLAN 40 MG
0044637 ZELDOX 40 MG
POR CPS DUR 30X40MG
POR CPS DUR 30X40MG
ZGNS
APFX
GB
CZ
P
P
1 165,24
1 713,59
1 355,29
1 783,99
190,05
70,40
0,00
0,00
77,68
114,24
12,67
4,69
0166214
0044641
0131716
0199429
ZIPRASIDON MYLAN 60 MG
ZELDOX 60 MG
ZYPSILA 60 MG
ZYPSILAN 60 MG
POR CPS DUR 30X60MG
POR CPS DUR 30X60MG
POR CPS DUR 30X60MG
POR CPS DUR 30X60MG
ZGNS
APFX
ZKRK
ZKRK
GB
CZ
SLO
SLO
P
P
P
P
1 253,79
1 805,78
1 805,78
1 805,78
1 253,79
1 805,78
1 805,78
1 805,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,72
80,26
80,26
80,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0166225
0044645
0131722
0199438
ZIPRASIDON MYLAN 80 MG
ZELDOX 80 MG
ZYPSILA 80 MG
ZYPSILAN 80 MG
POR CPS DUR 30X80MG
POR CPS DUR 30X80MG
POR CPS DUR 30X80MG
POR CPS DUR 30X80MG
ZGNS
APFX
ZKRK
ZKRK
GB
CZ
SLO
SLO
P
P
P
P
1 713,67
2 475,20
2 475,20
2 475,20
1 713,67
2 475,20
2 475,20
2 475,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,12
82,51
82,51
82,51
0,00
0,00
0,00
0,00
POR TBL OBD 100X1MG I
ALUN
DK
270,49
275,30
4,81
4,80
16,23
0,29
INJ SOL 10X2ML/40MG
ALUN
DK
902,79
902,79
0,00
0,00
3,20
0,00
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 30X15MG
AZNP
AZNP
CZ
CZ
45,07
20,08
85,30
42,65
40,23
22,57
40,23
12,07
9,01
13,39
8,05
15,05
N05AD08
parent.
Droperidol
0136244 XOMOLIX 2,5 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
N05AE03
N05AE04
N05AF01
p.o.
p.o.
p.o.
Sertindol
Ziprasidon
Flupentixol
0088143 FLUANXOL 1 MG
N05AF01
parent.
Flupentixol
0091830 FLUANXOL DEPOT
N05AF03
p.o.
Úhrada
EKV2
A
Chlorprotixen
0075428 CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA
0075433 CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 239 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
N05AF05
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
POR TBL FLM 50X25MG
POR TBL FLM 50X10MG
ALUN
ALUN
DK
DK
INJ SOL 10X1ML/200MG
INJ SOL 10X1ML/50MG
ALUN
ALUN
DK
DK
A
O
0042824 CLOZAPIN DESITIN 25 MG
0016033 LEPONEX 25 MG
POR TBL NOB 30X25MG
POR TBL NOB 50X25MG I
ASBV
ANAI
NL
CZ
L PSY, NEU
L PSY, NEU
41,01
160,28
0042825 CLOZAPIN DESITIN 100 MG
0016034 LEPONEX 100 MG
POR TBL NOB 30X100MG
POR TBL NOB 50X100MG
I
ASBV
ANAI
NL
CZ
L PSY
L PSY
86,89
636,93
POR TBL FLM 28X5MG
AACK
IS
E PSY
P
73,80
73,80
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL NOB 28X5MG
POR TBL DIS 28X5MG
POR TBL DIS 28X5MG
POR TBL DIS 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL NOB 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL DIS 28X5MG
ATVP
AGNS
AKRK
ATVP
AACK
AGNS
AVOW
ACZB
AZNP
AZNP
NL
GB
SLO
NL
IS
GB
PL
A
CZ
CZ
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
82,07
187,93
213,01
261,93
277,47
370,02
426,18
539,30
585,80
585,80
82,07
187,93
213,01
261,93
277,47
370,02
426,18
539,30
585,80
585,80
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL DIS 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL DIS 28X5MG
POR TBL DIS 98X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL DIS 30X5MG
AELH
AELH
AEGB
AEGB
ASTD
ZDCA
AMOE
NL
NL
H
H
D
PL
CY
E
E
E
E
PSY
PSY
PSY
PSY
P
P
P
P
P
P
P
692,88
692,88
731,97
731,97
2 562,85
784,56
784,56
692,88
692,88
731,97
731,97
5 356,22
2 265,88
2 382,80
POR TBL DIS 30X5MG
AGCL
A
E PSY
P
784,56
POR TBL DIS 28X5MG
ZGNS
GB
E PSY
P
732,25
parent.
N05AH03
p.o.
p.o.
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
273,95
160,59
273,95
160,59
0,00
0,00
0,00
0,00
6,57
9,64
0,00
0,00
599,74
1 443,68
846,65
1 562,49
246,91
118,81
0,00
0,00
4,28
86,62
1,76
7,13
41,01 Y
176,42
0,00
16,14
0,00
0,00
16,40
38,47
0,00
3,87
86,89 Y
636,93
0,00
0,00
0,00
0,00
8,69
38,22
0,00
0,00
0,00
0,00
6,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,62
17,45
19,78
24,32
25,77
34,36
39,57
50,08
54,40
54,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 793,37
1 481,32
1 598,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,34
64,34
67,97
67,97
67,99
67,99
67,99
0,00
0,00
0,00
0,00
74,11
128,38
138,51
2 420,90
1 636,34
0,00
67,99
141,82
2 786,45
2 054,20
0,00
67,99
Zuklopentixol
0086901 CISORDINOL DEPOT
0093252 CISORDINOL-ACUTARD
N05AH02
Doplatek
za balení
Zuklopentixol
0057827 CISORDINOL 25 MG
0057823 CISORDINOL 10 MG
N05AF05
DNC
Klozapin
Olanzapin
0135752 OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0029276 OLANZAPIN TEVA 5 MG
0500752 OLANZAPIN MYLAN 5 MG
0029581 ZALASTA 5 MG
0029295 OLANZAPIN TEVA 5 MG
0124003 OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG
0141770 ARKOLAMYL 5 MG
0148688 OLPINAT 5 MG
0171678 ZOLAFREN 5 MG TABLETY
0176635 STYGAPON 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0176657 STYGAPON 5 MG TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
0025925 ZYPREXA 5 MG
0025918 ZYPREXA VELOTAB 5 MG
0148768 EGOLANZA 5 MG
0161296 OLANZAPIN EGIS 5 MG
0184002 OLANZAPIN STADA OROTAB 5 MG
0145658 OLANZAPINE MEDANA 5 MG
0143801 LAPOZAN 5 MG TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
0184712 AEDON 5 MG TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
0174154 OLANZAPIN JENSON 5 MG
Y
Y
X
X
X
X
X
X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
190,75
Stránka 240 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
2 054,20
2 054,20
2 054,20
0,00
0,00
0,00
67,99
67,99
67,99
190,75
190,75
190,75
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
335,10
1 381,44
1 533,62
1 533,62
1 533,62
1 533,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,00
68,00
68,00
68,00
68,00
68,00
68,00
68,00
68,00
68,00
68,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,12
128,28
142,41
142,41
142,41
142,41
0199819 OLANZAPIN JENSON 5 MG
0184009 OLANZAPIN STADA OROTAB 5 MG
0159080 OLANZAPINE POLPHARMA 5 MG TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
0182158 ATYZYO 5 MG
0167690 OLANZAPIN APOTEX 5 MG
0167696 OLANZAPIN APOTEX 5 MG
0149904 OLAZAX 5 MG
0167038 OLAZAX DISPERZI 5 MG
0029607 ZALASTA 5 MG
0143785 LAPOZAN 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0176987 NYKOB 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0141813 NYKOB 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0139292 OLANZAPINE RANBAXY 5 MG TABLETY
0160198 ZOLAFREN RAPID 5 MG
POR TBL DIS 28X5MG
POR TBL DIS 28X5MG
POR TBL DIS 28X5MG
ZGNS
ASTD
ZPBC
GB
D
PL
E PSY
E PSY
E PSY
P
P
P
732,25
732,25
732,25
2 786,45
2 786,45
2 786,45
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL DIS 28X5MG
POR TBL NOB 28X5MG
POR TBL DIS 28X5MG
POR TBL DIS 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL NOB 28X5MG
POR TBL DIS 28X5MG
ZABB
AATX
AATX
AGMP
AGMP
AKRK
AMOE
ASVS
ASVS
ARXY
ACZB
CZ
NL
NL
CZ
CZ
SLO
CY
CZ
CZ
GB
A
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
732,26
732,26
732,26
732,26
732,26
732,26
732,26
732,26
732,26
732,26
732,26
732,27
732,27
732,27
732,26
732,27
1 067,36
2 113,70
2 265,88
2 265,88
2 265,88
2 265,88
0148769 EGOLANZA 7,5 MG
POR TBL FLM 28X7.5MG
AEGB
H
E PSY
P
866,84
1 154,08
287,24
0,00
53,66
17,78
0141824 NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0135772 OLANZAPIN ACTAVIS 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0114569 OLANZAPIN SANDOZ 10 MG
0029299 OLANZAPIN TEVA 10 MG
0124017 OLANZAPIN ACTAVIS 10 MG
0029284 OLANZAPIN TEVA 10 MG
0029592 ZALASTA 10 MG
0500764 OLANZAPIN MYLAN 10 MG
0141781 ARKOLAMYL 10 MG
0176646 STYGAPON 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0176644 STYGAPON 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0176665 STYGAPON 10 MG TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
0176663 STYGAPON 10 MG TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
0148690 OLPINAT 10 MG
0025930 ZYPREXA 10 MG
0025919 ZYPREXA VELOTAB 10 MG
0025931 ZYPREXA 10 MG
0182164 ATYZYO 10 MG
POR TBL FLM 56X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
ASVS
AACK
CZ
IS
E PSY
E PSY
P
P
42,32
132,25
42,32
132,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,98
6,14
0,00
0,00
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL NOB 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
POR TBL FLM 56X10MG
ADOZ
ATVP
AACK
ATVP
AKRK
AGNS
AGNS
AZNP
CZ
NL
IS
NL
SLO
GB
GB
CZ
E
E
E
E
E
E
E
E
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
P
P
P
P
P
P
P
P
224,97
380,65
392,84
446,10
705,70
742,27
763,19
1 563,44
224,97
380,65
392,84
446,10
705,70
742,27 Y
763,19 Y
1 563,44 X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,45
17,67
18,24
20,71
32,76
34,46
35,43
36,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POR TBL FLM 28X10MG
AZNP
CZ
E PSY
P
781,71
781,71 X
0,00
0,00
36,29
0,00
POR TBL DIS 56X10MG
AZNP
CZ
E PSY
P
1 563,44
1 563,44 X
0,00
0,00
36,29
0,00
POR TBL DIS 28X10MG
AZNP
CZ
E PSY
P
781,71
781,71 X
0,00
0,00
36,29
0,00
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
POR TBL FLM 56X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
AVOW
AELH
AELH
AELH
ZABB
PL
NL
NL
NL
CZ
E PSY
P
P
P
P
P
839,16
923,82
923,82
1 954,15
977,14
839,16
923,82 X
923,82 X
1 954,15 X
977,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,96
42,89
42,89
45,36
45,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E PSY
E PSY
X
X
X
X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 241 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0148771
0148772
0167698
0167699
0167694
0161302
0149906
0167040
0171680
0029594
0029617
0184018
0184024
0184719
EGOLANZA 10 MG
EGOLANZA 10 MG
OLANZAPIN APOTEX 10 MG
OLANZAPIN APOTEX 10 MG
OLANZAPIN APOTEX 10 MG
OLANZAPIN EGIS 10 MG
OLAZAX 10 MG
OLAZAX DISPERZI 10 MG
ZOLAFREN 10 MG TABLETY
ZALASTA 10 MG
ZALASTA 10 MG
OLANZAPIN STADA OROTAB 10 MG
OLANZAPIN STADA OROTAB 10 MG
AEDON 10 MG TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
OLANZAPIN SANDOZ 10 MG DISTAB
ZOLAFREN RAPID 10 MG
OLANZAPINE MEDANA 10 MG
LAPOZAN 10 MG TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
LAPOZAN 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
OLANZAPINE RANBAXY 10 MG TABLETY
OLANZAPIN JENSON 10 MG
OLANZAPIN JENSON 10 MG
OLANZAPINE POLPHARMA 10 MG
TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
ZYPREXA 15 MG
ZYPREXA VELOTAB 15 MG
EGOLANZA 15 MG
OLANZAPIN EGIS 15 MG
OLAZAX DISPERZI 15 MG
ZALASTA 15 MG
0176992
0141822
0170205
0160199
0145659
0143804
0143794
0139308
0199851
0174186
0159083
0025933
0025920
0148773
0161308
0167041
0029622
0176653 STYGAPON 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0176675 STYGAPON 20 MG TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
0148774 EGOLANZA 20 MG
Doplatek
za balení
ZAP1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,43
156,60
1 042,92
6 443,51
2 686,42
2 969,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,37
45,37
45,37
45,37
45,37
45,37
45,37
45,37
45,37
45,37
45,37
45,37
45,37
45,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,27
3,64
48,42
85,48
124,73
128,68
3 760,73
3 760,73
3 760,73
3 760,73
4 411,24
4 639,10
2 783,59
2 783,59
2 783,58
2 783,58
3 364,31
3 592,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,37
45,37
45,37
45,37
45,37
45,37
129,24
129,24
129,24
129,24
145,79
155,66
977,15
977,14
977,14
977,14
977,14
4 376,90
4 411,24
5 753,24
5 753,24
5 753,24
3 399,75
3 434,10
4 776,10
4 776,10
4 776,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,37
45,37
45,37
45,37
45,37
157,85
159,44
221,75
221,75
221,75
P
P
P
P
P
P
1 465,14
1 465,22
1 465,72
1 465,72
1 465,73
1 465,73
1 465,14
1 465,22
1 465,72
1 465,72
1 465,73
3 327,04
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 861,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,35
45,35
45,37
45,37
45,37
45,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,61
E PSY
P
1 321,90
1 321,90 X
0,00
0,00
30,69
0,00
CZ
E PSY
P
1 321,90
1 321,90 X
0,00
0,00
30,69
0,00
H
E PSY
P
1 652,35
1 652,35 X
0,00
0,00
38,36
0,00
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 56X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
POR TBL DIS 56X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
POR TBL NOB 28X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
POR TBL NOB 28X10MG
POR TBL NOB 56X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
POR TBL DIS 98X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
POR TBL DIS 30X10MG
AEGB
AEGB
AATX
AATX
AATX
AEGB
AGMP
AGMP
ACZB
AKRK
AKRK
ASTD
ASTD
AGCL
H
H
NL
NL
NL
H
CZ
CZ
A
SLO
SLO
D
D
A
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL DIS 30X10MG
ASVS
ASVS
ADOZ
ACZB
ZDCA
AMOE
CZ
CZ
CZ
A
PL
CY
E
E
E
E
E
E
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL NOB 28X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
POR TBL DIS 28X10MG
AMOE
ARXY
ZGNS
ZGNS
ZPBC
CY
GB
GB
GB
PL
POR TBL FLM 28X15MG
POR TBL DIS 28X15MG
POR TBL FLM 28X15MG
POR TBL DIS 28X15MG
POR TBL DIS 28X15MG
POR TBL DIS 28X15MG
AELH
AELH
AEGB
AEGB
AGMP
AKRK
POR TBL FLM 28X20MG
IND1
UHR1
MFC
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
977,15
1 954,30
977,15
1 954,31
977,15
977,15
977,15
977,15
977,15
1 954,31
977,15
3 419,93
977,13
1 046,95
977,15
1 954,30
977,15
1 954,31
977,15
977,15
977,15
977,15
1 047,58
2 110,91
2 020,07
9 863,44
3 663,55
4 016,38
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
P
P
P
P
P
P
977,14
977,14
977,15
977,15
1 046,93
1 046,95
E
E
E
E
E
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
P
P
P
P
P
NL
NL
H
H
CZ
SLO
E
E
E
E
E
E
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
AZNP
CZ
POR TBL DIS 28X20MG
AZNP
POR TBL FLM 28X20MG
AEGB
DNC
X
X
X
X
X
X
X
X
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 242 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0167042
0025936
0170233
0167701
0029602
0029627
OLAZAX DISPERZI 20 MG
ZYPREXA 20 MG
OLANZAPIN SANDOZ 20 MG DISTAB
OLANZAPIN APOTEX 20 MG
ZALASTA 20 MG
ZALASTA 20 MG
N05AH03
parent.
0500872 ZYPADHERA 210 MG
0500873 ZYPADHERA 300 MG
N05AH04
0136089
0128458
0119985
0105128
0122678
0136325
0111792
0116100
0044535
p.o.
ZAP1
0,00
0,00
1 230,53
2 252,83
2 252,83
3 032,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,36
38,36
38,36
38,36
38,36
38,36
0,00
0,00
28,57
52,30
52,30
70,40
8 500,89
0,00
0,00
283,36
0,00
4 547,38
4 547,38
0,00
0,00
292,33
0,00
P
6 623,59
6 623,59
0,00
0,00
298,06
0,00
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY, NEU
PSY, NEU
P
P
P
P
P
P
P
P
92,96
92,96
100,25
108,67
108,67
108,67
108,68
36,22
139,15
139,15
100,25
114,32
123,16
126,04
335,74
189,06
46,19
46,19
0,00
5,65
14,49
17,37
227,06
152,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,44
7,44
8,02
8,69
8,69
8,69
8,69
8,69
3,70
3,70
0,00
0,45
1,16
1,39
18,16
36,68
CZ
E PSY, NEU
P
127,86
128,36 X
0,50
0,00
10,23
0,04
AVCP
ABUS
AORN
CZ
S
SF
E PSY, NEU
E PSY, NEU
E PSY, NEU
P
P
P
255,71
255,71
426,18
273,26
374,90
1 440,95
17,55
119,19
1 014,77
0,00
0,00
0,00
10,23
10,23
10,23
0,70
4,77
24,35
ADOZ
AGNS
AKRK
AEGB
AAZN
CZ
GB
SLO
H
GB
E PSY, NEU
L PSY, NEU
P
P
P
P
P
158,17
487,48
430,98
939,66
469,83
182,96
487,48 X
430,98
1 203,37
758,89
24,79
0,00
0,00
263,71
289,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,65
19,50
34,48
37,59
37,59
1,98
0,00
0,00
10,55
23,12
ADOZ
AGCL
AGCL
CZ
A
A
E PSY
E PSY
E PSY
P
P
P
244,26
488,52
488,52
35,61
425,60
425,60
0,00
0,00
0,00
32,57
32,57
32,57
4,75
28,37
28,37
ZEM
LIM1 OME1
POR TBL DIS 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL DIS 28X20MG
POR TBL DIS 28X20MG
POR TBL NOB 28X20MG
POR TBL DIS 28X20MG
AGMP
AELH
ADOZ
AATX
AKRK
AKRK
CZ
NL
CZ
NL
SLO
SLO
E
E
E
E
E
E
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
INJ PLQ SUS PRO
1X405MG
INJ PLQ SUS PRO
1X210MG
INJ PLQ SUS PRO
1X300MG
AELH
NL
AELH
IND1
UHR1
MFC
DNC
P
P
P
P
P
P
1 652,37
1 652,30
1 652,37
1 652,37
1 652,37
1 652,37
1 652,37 X
1 652,30 X
2 882,90
3 905,20
3 905,20
4 685,09
A PSY
P
8 500,89
NL
A PSY
P
AELH
NL
A PSY
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM
1X10X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
AGCL
AGCL
AGMP
AVCP
AVOW
AATX
ASVS
AORN
A
A
CZ
CZ
PL
NL
CZ
SF
E
E
E
E
E
E
E
E
ATPP
POR TBL FLM 60X25MG
POR TBL FLM 60X25
POR TBL FLM
10X10X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 60X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 60X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Olanzapin
0500874 ZYPADHERA 405 MG
0176127
0136135
0142851
0128456
0129437
0129827
0108683
0105127
Doplatek
za balení
DRZ
Kvetiapin
HEDONIN 25 MG
HEDONIN 25 MG
QUETROP 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY
EQUETA 25 MG
DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY
APO-QUETIAPIN 25 MG
QUESTAX 25 MG
QUETIAPINE ORION 25 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
QUETIAPIN TEVA 25 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
EQUETA 25 MG
QUETIAPIN BLUEFISH 25 MG
QUETIAPINE ORION 25 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
QUETIAPIN SANDOZ 25 MG
QUETIAPIN MYLAN 25 MG
KVENTIAX 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY
KETILEPT 25 MG
SEROQUEL 25
0122665 QUETIAPIN SANDOZ 100 MG
0136138 HEDONIN 100 MG
0176115 HEDONIN 100 MG
279,87
914,12
914,12
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 243 z 318
37,32
56,78
56,78
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
0136097 QUETIAPIN TEVA 100 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0105132 QUETIAPINE ORION 100 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0108689 QUESTAX 100 MG
0105131 QUETIAPINE ORION 100 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0146010 QUETIAPIN MYLAN 100 MG
0128463 EQUETA 100 MG
0129829 APO-QUETIAPIN 100 MG
0119949 QUETIAPIN BLUEFISH 100 MG
0119947 QUETIAPIN BLUEFISH 100 MG
0142852 QUETROP 100 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0109227 NANTARID 100 MG
0111811 KVENTIAX 100 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0116108 KETILEPT 100 MG
POR TBL FLM 30X100MG
ATPP
CZ
E PSY
P
423,09
POR TBL FLM
10X10X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM
3X10X100MG
POR TBL FLM 60X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 60X100
POR TBL FLM 30X100
POR TBL FLM 60X100MG
AORN
SF
E PSY
P
1 428,24
ASVS
AORN
CZ
SF
E PSY
E PSY
P
P
AGNS
AVCP
AATX
ABUS
ABUS
AGMP
GB
CZ
NL
S
S
CZ
L
E
E
E
E
E
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
AGDB
AKRK
H
SLO
E PSY
POR TBL FLM 60X100MG
AEGB
H
0111831 KVENTIAX 150 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0111834 KVENTIAX 150 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
POR TBL FLM 30X150MG
ZKRK
SLO
POR TBL FLM 60X150MG
ZKRK
0136105 QUETIAPIN TEVA 200 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0136107 QUETIAPIN TEVA 200 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0129359 QUETIAPIN ACTAVIS 200 MG
0122652 QUETIAPIN SANDOZ 200 MG
0122654 QUETIAPIN SANDOZ 200 MG
0136141 HEDONIN 200 MG
0176118 HEDONIN 200 MG
0109246 NANTARID 200 MG
0109245 NANTARID 200 MG
0105136 QUETIAPINE ORION 200 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0108698 QUESTAX 200 MG
0105135 QUETIAPINE ORION 200 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0142856 QUETROP 200 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
POR TBL FLM 30X200MG
MFC
DNC
Doplatek
za balení
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
0,00
0,00
56,41
0,00
56,41
4 114,70
2 686,46
0,00
57,13
107,46
64,20
428,47
428,47
1 254,65
1 548,59
826,18
1 120,12
0,00
0,00
57,13
57,13
110,16
149,35
64,20
64,20
P
P
P
P
P
P
859,94
432,27
432,27
864,54
432,27
865,38
859,94 X
453,33
494,27
1 189,51
621,04
865,38
0,00
21,06
62,00
324,97
188,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,33
57,64
57,64
57,64
57,64
57,69
0,00
2,81
8,27
21,66
25,17
0,00
60,44
65,90
66,86
66,86
P
P
461,71
856,79
1 254,65
1 336,37
792,94
479,58
0,00
0,00
61,56
114,24
105,73
63,94
P
1 713,59
4 522,89
2 809,30
0,00
114,24
187,29
E PSY
P
649,03
740,70
91,67
0,00
57,69
8,15
SLO
E PSY
P
1 298,07
1 482,58
184,51
0,00
57,69
8,20
ATPP
CZ
E PSY
P
477,76
477,76 X
0,00
0,00
31,85
0,00
31,85
POR TBL FLM 60X200MG
ATPP
CZ
E PSY
P
955,52
955,52 X
0,00
0,00
31,85
0,00
31,85
POR TBL FLM 60X200MG
POR TBL FLM 30X200MG
POR TBL FLM 60X200MG
POR TBL FLM 60X200MG
POR TBL FLM 60X200MG
POR TBL FLM 60X200MG
POR TBL FLM 30X200MG
POR TBL FLM
10X10X200MG
POR TBL FLM 30X200MG
POR TBL FLM
3X10X200MG
POR TBL FLM 60X200MG
AACK
ADOZ
ADOZ
AGCL
AGCL
AGDB
AGDB
AORN
IS
CZ
CZ
A
A
H
H
SF
E
E
E
E
E
E
E
E
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
P
P
P
P
P
P
P
P
976,40
488,21
976,41
976,41
976,41
1 042,88
521,44
2 415,47
976,40
555,74
1 113,74
1 769,63
1 769,63
3 279,75
2 423,17
6 736,70
0,00
67,53
137,33
793,22
793,22
2 236,87
1 901,73
4 321,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,55
32,55
32,55
32,55
32,55
34,76
34,76
48,31
0,00
4,50
4,58
26,44
26,44
74,56
126,78
86,42
32,55
37,05
37,12
56,76
56,76
60,09
60,09
54,29
ASVS
AORN
CZ
SF
E PSY
E PSY
P
P
724,64
724,64
2 423,17
2 517,35
1 698,53
1 792,71
0,00
0,00
48,31
48,31
113,24
119,51
54,29
54,29
AGMP
CZ
E PSY
P
1 463,20
1 463,20
0,00
0,00
48,77
0,00
PSY, NEU
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
423,09 X
ZAP1
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
106,57
Stránka 244 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
1 474,65
751,09
1 578,82
803,03
832,37
1 668,38
11,44
19,48
115,61
71,42
100,76
205,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,77
48,77
48,77
48,77
48,77
48,77
0,38
1,30
3,85
4,76
6,72
6,84
49,16
50,07
52,63
53,54
55,49
55,61
1 463,21
1 668,38
205,17
0,00
48,77
6,84
55,61
P
P
P
P
1 463,21
1 780,35
1 780,35
1 780,36
1 957,08
1 780,35 X
1 780,35 X
3 481,49
493,87
0,00
0,00
1 701,13
0,00
0,00
0,00
0,00
48,77
59,35
59,35
59,35
16,46
0,00
0,00
56,70
56,54
59,35
59,35
116,05
L PSY
P
1 780,36
3 481,49
1 701,13
0,00
59,35
56,70
116,05
L PSY
P
1 780,36
3 934,27
2 153,91
0,00
59,35
71,80
121,47
GB
GB
GB
SLO
P
P
P
P
3 279,75
3 279,75
3 279,75
1 713,59
3 279,75 Y
3 279,75 Y
3 279,75 Y
2 582,16
0,00
0,00
0,00
868,57
0,00
0,00
0,00
0,00
109,33
109,33
109,33
114,24
0,00
0,00
0,00
57,90
ZKRK
SLO
P
1 713,59
2 582,16
868,57
0,00
114,24
57,90
POR TBL FLM 60X200MG
AEGB
H
P
3 427,18
8 714,80
5 287,62
0,00
114,24
176,25
POR TBL FLM 60X300MG
POR TBL FLM 60X300MG
POR TBL FLM 30X300MG
POR TBL FLM 60X300MG
POR TBL FLM 60X300MG
AGNS
AGNS
AVOW
AGDB
ZGMP
GB
GB
PL
H
CZ
E
E
E
E
E
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
P
P
P
P
P
1 156,01
1 156,01
617,26
1 234,51
1 732,44
1 156,01 X
1 156,01 X
1 216,70
7 096,91
1 732,44
0,00
0,00
599,44
5 862,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,69
25,69
27,43
27,43
38,50
0,00
0,00
26,64
130,28
0,00
POR TBL FLM 30X300MG
ZKRK
SLO
E PSY
P
866,22
987,01
120,79
0,00
38,50
5,37
POR TBL FLM 60X300MG
ZKRK
SLO
E PSY
P
1 732,45
1 977,99
245,54
0,00
38,50
5,46
POR TBL PRO 60X300MG
POR TBL PRO 60X300MG
POR TBL PRO 60X300MG
ATPP
ATPP
ZDOZ
CZ
CZ
CZ
L PSY
L PSY
L PSY
P
P
P
1 782,08
1 782,08
1 782,08
1 782,09 X
1 782,09 X
4 872,29
0,01
0,01
3 090,21
0,00
0,00
0,00
39,60
39,60
39,60
0,00
0,00
68,67
Kód
Název
Doplněk názvu
0128479
0128477
0129469
0129467
0129831
0111858
EQUETA 200 MG
EQUETA 200 MG
DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY
DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY
APO-QUETIAPIN 200 MG
KVENTIAX 200 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
KVENTIAX 200 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
QUETIAPIN BLUEFISH 200 MG
QUETIAPIN TEVA 200 MG RETARD
QUETIAPIN TEVA 200 MG RETARD
QUETIAPIN SANDOZ 200 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
SEROQUEL PROLONG 200 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
QUETIAPIN ACTAVIS 200 MG RETARD
0132617
0119967
0174750
0174753
0182590
0114967
0175824
0132550
0132622
0146033
0111855
QUETIAPIN MYLAN 200 MG
QUETIAPIN MYLAN 200 MG
QUETIAPIN MYLAN 200 MG
KVENTIAX 200 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0132616 KVENTIAX 200 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0116124 KETILEPT 200 MG
0147804
0147785
0129477
0109255
0142858
0111875
0111878
0174762
0174759
0182600
QUETIAPIN MYLAN 300 MG
QUETIAPIN MYLAN 300 MG
DERIN 300 MG POTAHOVANÉ TABLETY
NANTARID 300 MG
QUETROP 300 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
KVENTIAX 300 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
KVENTIAX 300 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
QUETIAPIN TEVA 300 MG RETARD
QUETIAPIN TEVA 300 MG RETARD
QUETIAPIN SANDOZ 300 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
POR TBL FLM 60X200MG
POR TBL FLM 30X200MG
POR TBL FLM 60X200MG
POR TBL FLM 30X200MG
POR TBL FLM 30X200MG
POR TBL FLM 60X200MG
AVCP
AVCP
AVOW
AVOW
AATX
AKRK
CZ
CZ
PL
PL
NL
SLO
E
E
E
E
E
E
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
PSY
POR TBL FLM 60X200MG
ZKRK
SLO
POR TBL FLM 60X200
POR TBL PRO 60X200MG
POR TBL PRO 60X200MG
POR TBL PRO 60X200MG
ABUS
ATPP
ATPP
ZDOZ
POR TBL PRO 60X200MG
IND1
UHR1
MFC
P
P
P
P
P
P
1 463,21
731,61
1 463,21
731,61
731,61
1 463,21
E PSY
P
S
CZ
CZ
CZ
E
L
L
L
PSY
PSY
PSY
PSY
AAZN
GB
POR TBL PRO 60X200MG
I
POR TBL FLM 60X200MG
POR TBL FLM 60X200MG
POR TBL FLM 60X200MG
POR TBL FLM 30X200MG
AACK
IS
AGNS
ZGNS
AGNS
AKRK
POR TBL FLM 30X200MG
DNC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 245 z 318
47,41
47,41
39,60
39,60
81,00
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0114949 SEROQUEL PROLONG 300 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0175830 QUETIAPIN ACTAVIS 300 MG RETARD
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
POR TBL PRO 60X300MG
AAZN
GB
L PSY
P
1 782,08
4 872,29
3 090,21
0,00
39,60
68,67
81,00
POR TBL PRO 60X300MG
I
POR TBL FLM 60X300MG
ZACK
IS
L PSY
P
1 782,08
5 225,34
3 443,26
0,00
39,60
76,52
81,00
AEGB
H
P
5 140,77
12 751,34
7 610,57
0,00
114,24
169,12
POR TBL PRO 60X400MG
POR TBL PRO 60X400MG
POR TBL PRO 60X400MG
ATPP
ZTPP
ZDOZ
CZ
CZ
CZ
L PSY
L PSY
L PSY
P
P
P
1 783,81
1 783,81
1 783,81
1 783,81 X
1 783,81 X
6 345,41
0,00
0,00
4 561,60
0,00
0,00
0,00
29,73
29,73
29,73
0,00
0,00
76,03
29,73
29,73
60,76
POR TBL PRO 60X400MG
AAZN
GB
L PSY
P
1 783,81
6 345,41
4 561,60
0,00
29,73
76,03
60,76
POR TBL PRO 60X400MG
I
ZACK
IS
L PSY
P
1 783,81
6 804,24
5 020,43
0,00
29,73
83,67
60,76
POR CPS DUR
100X50MG
POR CPS DUR 20X50MG
POR CPS DUR 50X50MG
POR TBL NOB 60X50MG
POR TBL NOB 30X50MG
POR CPS DUR 30X50MG
AHHO
D
252,51
252,51
0,00
0,00
40,40
0,00
AHHO
AHHO
APMP
APMP
ASFK
D
D
CZ
CZ
CZ
L PSY,NEU
50,59
126,47
153,28
76,65
76,65
50,59
126,47
160,39
82,08
112,71
0,00
0,00
7,11
5,43
36,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,47
40,47
40,87
40,88
40,88
0,00
0,00
1,90
2,90
19,23
POR TBL NOB 30X200MG
POR TBL NOB 60X200MG
POR TBL NOB
100X200MG
POR TBL NOB 50X200MG
POR TBL NOB 20X200MG
POR TBL NOB
120X200MG
APMP
APMP
AHHO
CZ
CZ
D
L PSY,NEU
L PSY,NEU
L PSY,NEU
69,39
261,96
446,49
69,39 Y
261,96 X
446,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,25
17,46
17,86
0,00
0,00
0,00
AHHO
AHHO
ASFK
D
D
CZ
L PSY,NEU
L PSY,NEU
L PSY,NEU
227,37
90,94
545,68
281,57
113,20
739,37
54,20
22,26
193,69
0,00
0,00
0,00
18,19
18,19
18,19
4,34
4,45
6,46
0125314 TIAPRIDAL
POR GTT SOL 1X30ML
ASFK
CZ
82,59
398,90
316,31
5,50
7,87
30,12
0099926
0048578
0050415
0165744
POR TBL FLM 50X100MG
POR TBL NOB 50X100MG
POR TBL NOB 50X100MG
POR TBL NOB
100X100MG
POR TBL NOB 50X100MG
POR TBL NOB 50X100MG
AZEH
ASFK
ARAT
ZPMP
SK
CZ
D
CZ
95,16
98,31
98,31
272,61
95,16 X
128,58
238,64
285,90
0,00
30,27
140,33
13,29
8,11
6,64
6,64
13,29
7,61
7,86
7,86
10,90
0,00
2,42
11,23
0,53
ZPMP
AGCL
CZ
A
136,31
181,74
143,13
189,85
6,82
8,11
6,64
6,64
10,90
14,54
0,55
0,65
0116132 KETILEPT 300 MG
0174768 QUETIAPIN TEVA 400 MG RETARD
0174771 QUETIAPIN TEVA 400 MG RETARD
0182610 QUETIAPIN SANDOZ 400 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0114985 SEROQUEL PROLONG 400 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
0175836 QUETIAPIN ACTAVIS 400 MG RETARD
N05AL01
p.o.
Sulpirid
0046751 SULPIROL 50
0046749
0046750
0011468
0054432
0047535
SULPIROL 50
SULPIROL 50
PROSULPIN 50 MG
PROSULPIN 50 MG
DOGMATIL 50 MG
0007387 PROSULPIN 200 MG
0011149 PROSULPIN 200 MG
0046746 SULPIROL 200
0046747 SULPIROL 200
0046748 SULPIROL 200
0064590 DOGMATIL 200 MG
N05AL03
p.o.
Tiaprid
TIAPRA
TIAPRIDAL
TIAPRID-RATIOPHARM 100 MG
TIAPRID PMCS 100 MG
0165741 TIAPRID PMCS 100 MG
0164069 TIAPRALAN 100 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 246 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0122885 TIAPRALAN 100 MG
N05AL03
parent.
N05AL05
p.o.
0145287 APO-AMISULPRID 200 MG
0155057 AMISULPRID MYLAN 200 MG
0125460 AMISULPRID-RATIOPHARM 200 MG
0134659 AMILIA 200 MG TABLETY
AMILIA 200 MG TABLETY
AMISULPRID MYLAN 200 MG
AMISULPRID-RATIOPHARM 200 MG
SOLIAN 200 MG
0058172 SOLIAN 200 MG
0134665 AMILIA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0134662 AMILIA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0155055 AMISULPRID MYLAN 400 MG
N05AN01
p.o.
p.o.
IND1
POR TBL NOB 50X100MG
AGCL
A
INJ SOL 12X2ML/100MG
ASFK
CZ
A
POR TBL NOB 30X50MG
POR TBL NOB 90X50MG
POR TBL NOB 60X50MG
POR TBL NOB 60X50MG
POR TBL NOB 60X50MG
AGNS
AGNS
ASFK
AGNS
APMP
GB
GB
CZ
GB
CZ
E PSY
E PSY
P
P
E PSY
E PSY
POR TBL NOB
100X200MG
POR TBL NOB 30X200MG
POR TBL NOB
150X200MG
POR TBL NOB
100X200MG
POR TBL NOB
150X200MG
POR TBL NOB 30X200MG
POR TBL NOB 30X200MG
POR TBL NOB 30X200MG
POR TBL NOB
150X200MG
POR TBL NOB 30X200MG
AATX
NL
AATX
AGNS
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
181,74
189,85
8,11
6,64
14,54
0,65
76,32
100,96
24,64
0,00
25,44
8,21
0,00
0,00
454,40
0,00
346,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,16
89,16
95,22
109,59
109,59
0,00
0,00
60,59
0,00
46,22
1 281,63
0,00
42,26
25,63
Úhrada
EKV2
P
P
334,35
1 003,06
714,14
821,90
821,90
334,35 X
1 003,06 X
1 168,54
821,90 X
1 168,54
E PSY
P
2 112,97
3 394,60
NL
GB
E PSY
E PSY
P
P
633,89
3 504,52
1 353,28
3 504,52 X
719,39
0,00
0,00
0,00
42,26
46,73
47,96
0,00
ARAT
D
E PSY
P
2 336,34
2 336,34 X
0,00
0,00
46,73
0,00
APMP
CZ
E PSY
P
3 656,45
8 595,73
4 939,28
0,00
48,75
65,86
APMP
AGNS
ARAT
ASFK
CZ
GB
D
CZ
E PSY
E PSY
E PSY
P
P
P
P
731,29
731,60
731,60
5 789,24
1 808,30
731,60 X
731,60 X
8 595,73
1 077,01
0,00
0,00
2 806,49
0,00
0,00
0,00
0,00
48,75
48,77
48,77
77,19
71,80
0,00
0,00
37,42
ASFK
CZ
P
1 157,85
1 808,30
650,45
0,00
77,19
43,36
POR TBL FLM
100X400MG
POR TBL FLM 30X400MG
POR TBL FLM
100X400MG
APMP
CZ
E PSY
P
3 253,66
7 069,60
3 815,94
0,00
32,54
38,16
APMP
AGNS
CZ
GB
E PSY
E PSY
P
P
976,10
4 877,37
3 519,56
4 877,37 X
2 543,46
0,00
0,00
0,00
32,54
48,77
84,78
0,00
POR TBL NOB
100X300MG
AZEH
SK
174,13
174,13 X
0,00
0,00
5,22
0,00
POR SOL 1X60ML/60MG
AORN
SF
POR SOL 1X30ML/30MG
AORN
SF
Lithium
0002481 LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA
N05AX08
LIM1 OME1
Amisulprid
AMISULPRID MYLAN 50 MG
AMISULPRID MYLAN 50 MG
DENIBAN
AMISULPRID MYLAN 50 MG
AMILIA 50 MG TABLETY
0145290 APO-AMISULPRID 200 MG
0134655
0141126
0120814
0044324
ZEM
Tiaprid
0125315 TIAPRIDAL
0141121
0141123
0107953
0141122
0134645
DRZ
Risperidon
0124563 RISPERIDON ORION 1 MG/ ML PERORÁLNÍ
ROZTOK
0124562 RISPERIDON ORION 1 MG/ ML PERORÁLNÍ
ROZTOK
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
264,69
1 162,09
897,40
0,00
22,06
74,78
132,35
581,60
449,25
0,00
22,06
74,88
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 247 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
0066085 RISPERDAL
POR SOL 1X30ML/30MG
AJCG
CZ
L PSY,NEU,IN
T,GER
0102961 MEDORISPER 0,5 MG
POR TBL FLM 20X0,5MG
AMOE
CY
0102963 MEDORISPER 0,5 MG
POR TBL FLM 60X0,5MG
AMOE
CY
0114356 RORENDO ORO TAB 0,5 MG
POR TBL DIS 30X0.5MG
AKRK
SLO
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
0086222 RISPERIDON ACTAVIS 1 MG
POR TBL FLM 60X1MG
AAGJ
IS
0137466 RISPERIDON VIPHARM 1 MG
POR TBL FLM 50X1MG
AVIH
PL
0137465 RISPERIDON VIPHARM 1 MG
POR TBL FLM 20X1MG
AVIH
PL
0156906 RISPERIDON ORION 1 MG
POR TBL FLM 60X1MG
AORN
SF
0102970 MEDORISPER 1 MG
POR TBL FLM 60X1MG
AMOE
CY
0102968 MEDORISPER 1 MG
POR TBL FLM 20X1MG
AMOE
CY
0114360 RORENDO ORO TAB 1 MG
POR TBL DIS 30X1MG
AKRK
SLO
0156905 RISPERIDON ORION 1 MG
POR TBL FLM 20X1MG
AORN
SF
0103972 RISEPRO 1 MG
POR TBL FLM 60X1MG
AVCP
CZ
0103971 RISEPRO 1 MG
POR TBL FLM 20X1MG
AVCP
CZ
0050002 RISPOLUX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 20X1MG
ASZK
A
0046965 RISPERDAL 1 MG
POR TBL FLM 60X1MG
AJCG
CZ
0046964 RISPERDAL 1 MG
POR TBL FLM 20X1MG
AJCG
CZ
0008626 RILEPTID 1 MG
POR TBL FLM 60X1MG
AEGB
H
0164792 RISPERA 1 MG
POR TBL FLM 20X1MG
ATPP
CZ
0164793 RISPERA 1 MG
POR TBL FLM 50X1MG
ATPP
CZ
0042525 RISPEN 1
POR TBL FLM 50X1MG
AZNP
CZ
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
646,65
690,36
43,71
0,00
107,78
7,29
56,64
56,64
0,00
0,00
28,32
0,00
170,01
170,01
0,00
0,00
28,34
0,00
99,27
114,14
14,87
0,00
33,09
4,96
264,68
264,68
0,00
0,00
22,06
0,00
220,57
220,57
0,00
0,00
22,06
0,00
88,22
88,23
0,01
0,00
22,06
0,00
264,69
274,56
9,87
0,00
22,06
0,82
264,69
295,03
30,34
0,00
22,06
2,53
88,22
98,93
10,71
0,00
22,06
2,68
132,35
152,21
19,86
0,00
22,06
3,31
88,23
102,41
14,18
0,00
22,06
3,55
264,69
338,02
73,33
0,00
22,06
6,11
88,22
113,40
25,18
0,00
22,06
6,30
88,22
118,49
30,27
0,00
22,06
7,57
264,69
371,03
106,34
0,00
22,06
8,86
88,22
124,75
36,53
0,00
22,06
9,13
264,69
387,58
122,89
0,00
22,06
10,24
88,22
135,16
46,94
0,00
22,06
11,74
220,57
341,33
120,76
0,00
22,06
12,08
220,57
404,17
183,60
0,00
22,06
18,36
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 248 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0010527 RISPEN 1
POR TBL FLM 20X1MG
AZNP
CZ
L PSY, NEU,
INT, GER
88,22
169,49
81,27
0,00
22,06
20,32
0103976 RISEPRO 2 MG
POR TBL FLM 60X2MG
AVCP
CZ
345,71
795,58
449,87
0,00
14,40
18,74
0086802 RISPERIDON ACTAVIS 2 MG
POR TBL FLM 60X2MG
AAGJ
IS
353,36
353,36
0,00
0,00
14,72
0,00
0137461 RISPERIDON VIPHARM 2 MG
POR TBL FLM 20X2MG
AVIH
PL
117,78
117,78
0,00
0,00
14,72
0,00
0137462 RISPERIDON VIPHARM 2 MG
POR TBL FLM 50X2MG
AVIH
PL
294,47
294,48
0,01
0,00
14,72
0,00
0156907 RISPERIDON ORION 2 MG
POR TBL FLM 60X2MG
AORN
SF
353,36
373,98
20,62
0,00
14,72
0,86
0102979 MEDORISPER 2 MG
POR TBL FLM 60X2MG
AMOE
CY
353,36
389,52
36,16
0,00
14,72
1,51
0102977 MEDORISPER 2 MG
POR TBL FLM 20X2MG
AMOE
CY
117,79
131,38
13,59
0,00
14,72
1,70
0114364 RORENDO ORO TAB 2 MG
POR TBL DIS 30X2MG
AKRK
SLO
176,68
203,18
26,50
0,00
14,72
2,21
0050029 RISPOLUX 2 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 20X2MG
ASZK
A
117,79
148,05
30,26
0,00
14,72
3,78
0103975 RISEPRO 2 MG
POR TBL FLM 20X2MG
AVCP
CZ
117,79
272,74
154,95
0,00
14,72
19,37
0008671 RILEPTID 2 MG
POR TBL FLM 60X2MG
AEGB
H
353,36
851,03
497,67
0,00
14,72
20,74
0046967 RISPERDAL 2 MG
POR TBL FLM 60X2MG
AJCG
CZ
353,36
867,41
514,05
0,00
14,72
21,42
0046966 RISPERDAL 2 MG
POR TBL FLM 20X2MG
AJCG
CZ
117,79
299,25
181,46
0,00
14,72
22,68
0164803 RISPERA 2 MG
POR TBL FLM 50X2MG
ATPP
CZ
294,47
784,77
490,30
0,00
14,72
24,52
0164802 RISPERA 2 MG
POR TBL FLM 20X2MG
ATPP
CZ
117,79
329,55
211,76
0,00
14,72
26,47
0042527 RISPEN 2
POR TBL FLM 50X2MG
AZNP
CZ
294,47
899,45
604,98
0,00
14,72
30,25
0010528 RISPEN 2
POR TBL FLM 20X2MG
AZNP
CZ
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
117,79
376,99
259,20
0,00
14,72
32,40
0137457 RISPERIDON VIPHARM 3 MG
POR TBL FLM 20X3MG
AVIH
PL
176,68
176,68
0,00
0,00
14,72
0,00
0137458 RISPERIDON VIPHARM 3 MG
POR TBL FLM 50X3MG
AVIH
PL
441,71
441,71
0,00
0,00
14,72
0,00
0156908 RISPERIDON ORION 3 MG
POR TBL FLM 60X3MG
AORN
SF
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
530,05
537,05
7,00
0,00
14,72
0,19
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 249 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
Doplatek
za balení
ZAP1
206,94
30,26
0,00
14,72
2,52
530,04
1 176,39
646,35
0,00
14,72
17,95
530,04
1 177,91
647,87
0,00
14,72
18,00
176,68
406,48
229,80
0,00
14,72
19,15
530,04
1 268,73
738,69
0,00
14,72
20,52
530,04
1 283,23
753,19
0,00
14,72
20,92
176,68
446,34
269,66
0,00
14,72
22,47
441,71
1 162,12
720,41
0,00
14,72
24,01
176,68
484,64
307,96
0,00
14,72
25,66
441,71
1 321,43
879,72
0,00
14,72
29,32
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
199,26
274,29
75,03
0,00
12,45
4,69
597,79
1 561,67
963,88
0,00
12,45
20,08
199,26
537,99
338,73
0,00
12,45
21,17
597,79
1 673,56
1 075,77
0,00
12,45
22,41
199,26
633,21
433,95
0,00
12,45
27,12
199,26
731,10
531,84
0,00
12,45
33,24
199,29
587,25
387,96
0,00
12,46
24,25
235,99
766,96
530,97
0,00
9,83
22,12
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
L PSY, NEU,
INT, GER
176,68
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0050054 RISPOLUX 3 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 20X3MG
ASZK
A
0102987 MEDORISPER 3 MG
POR TBL FLM 60X3MG
AMOE
CY
0103980 RISEPRO 3 MG
POR TBL FLM 60X3MG
AVCP
CZ
0103979 RISEPRO 3 MG
POR TBL FLM 20X3MG
AVCP
CZ
0008817 RILEPTID 3 MG
POR TBL FLM 60X3MG
AEGB
H
0046969 RISPERDAL 3 MG
POR TBL FLM 60X3MG
AJCG
CZ
0046968 RISPERDAL 3 MG
POR TBL FLM 20X3MG
AJCG
CZ
0164816 RISPERA 3 MG
POR TBL FLM 50X3MG
ATPP
CZ
0164815 RISPERA 3 MG
POR TBL FLM 20X3MG
ATPP
CZ
0042529 RISPEN 3
POR TBL FLM 50X3MG
AZNP
CZ
0050072 RISPOLUX 4 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 20X4MG
ASZK
A
0103984 RISEPRO 4 MG
POR TBL FLM 60X4MG
AVCP
CZ
0103983 RISEPRO 4 MG
POR TBL FLM 20X4MG
AVCP
CZ
0008827 RILEPTID 4 MG
POR TBL FLM 60X4MG
AEGB
H
0164825 RISPERA 4 MG
POR TBL FLM 20X4MG
ATPP
CZ
0010530 RISPEN 4
POR TBL FLM 20X4MG
AZNP
CZ
0046970 RISPERDAL 4 MG
POR TBL FLM 20X4MG
AJCG
CZ
0103987 RISEPRO 6 MG
POR TBL FLM 20X6MG
AVCP
CZ
L PSY, NEU,
INT, GER
0104693 RISPERDAL CONSTA 25 MG
INJ PSU LQF 25MG
ALARIS
AJCG
CZ
A PSY
P
2 714,06
2 714,06
0,00
0,00
293,12
0,00
0104692 RISPERDAL CONSTA 37,5 MG
INJ PSU LQF 37.5MG
ALARIS
AJCG
CZ
A PSY
P
3 535,49
3 535,49
0,00
0,00
254,56
0,00
N05AX08
parent.
Úhrada
EKV2
Risperidon
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 250 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0104691 RISPERDAL CONSTA 50 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
A PSY
IND1
UHR1
MFC
P
4 486,29
4 486,29
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0,00
0,00
242,26
0,00
INJ PSU LQF 50MG
ALARIS
AJCG
CZ
0031869 ZOLEPTIL 25
POR TBL OBD 30X25MG
AATV
CZ
P
289,46
366,47
77,01
50,29
77,19
20,54
0031875 ZOLEPTIL 50
POR TBL OBD 30X50MG
AATV
CZ
P
578,92
708,80
129,88
100,59
77,19
17,32
0031881 ZOLEPTIL 100
POR TBL OBD 30X100MG
AATV
CZ
P
1 157,85
1 359,02
201,17
201,17
77,19
13,41
POR TBL NOB 28X15MG
POR TBL NOB 56X15MG
POR TBL NOB 28X10MG
AOPE
ZOPE
AOPE
GB
GB
GB
E PSY
E PSY
E PSY
P
P
P
2 821,65
5 890,92
2 489,29
2 821,65
6 255,16
2 756,50
0,00
364,24
267,21
0,00
0,00
0,00
120,93
126,23
160,03
0,00
7,81
17,18
POR TBL PRO 49X9MG
BLI-A
POR TBL PRO 28X6MG
BLI-A
POR TBL PRO 49X6MG
BLI-A
POR TBL PRO 28X3MG
BLI-A
POR TBL PRO 30X3MG
POR TBL PRO 30X3MG
BLI-A
AJAI
B
E PSY
P
7 417,66
8 712,17
1 294,51
0,00
100,92
17,61
AJAI
B
E PSY
P
2 903,70
2 903,70
0,00
0,00
103,70
0,00
AJAI
B
E PSY
P
6 269,75
6 607,04
337,29
0,00
127,95
6,88
AJAI
B
E PSY
P
2 283,84
2 823,84
540,00
0,00
163,13
38,57
AJAI
AJAI
B
B
E PSY
E PSY
P
P
2 878,71
2 878,71
3 018,72
3 018,72
140,01
140,01
0,00
0,00
191,91
191,91
9,33
9,33
INJ SUS PRO
1X100MG+2JEHLY
INJ SUS PRO
1X150MG+2JEHLY
INJ SUS PRO
1X75MG+2JEHLY
INJ SUS PRO
1X50MG+2JEHLY
AJAI
B
A PSY
P
9 256,46
11 734,60
2 478,14
0,00
231,41
61,95
ZJAI
B
A PSY
P
16 429,54
17 197,10
767,56
0,00
273,83
12,79
AJAI
B
A PSY
P
8 214,77
10 393,70
2 178,93
0,00
273,83
72,63
AJAI
B
A PSY
P
6 942,53
8 522,55
1 580,02
0,00
347,13
79,00
0002477 DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 5 MG
POR TBL NOB 20X5MG
AZEH
SK
14,75
56,02 X
41,27
39,37
2,95
8,25
0002478 DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 10 MG
POR TBL NOB 20X10MG
AZEH
SK
29,49
108,24 X
78,75
78,75
2,95
7,88
N05AX11
N05AX12
p.o.
p.o.
Zotepin
Aripiprazol
0028167 ABILIFY 15 MG
0028169 ABILIFY 15 MG
0028162 ABILIFY 10 MG
N05AX13
p.o.
Paliperidon
0028985 INVEGA 9 MG
0028973 INVEGA 6 MG
0028968 INVEGA 6 MG
0028944 INVEGA 3 MG
0028949 INVEGA 3 MG
0028948 INVEGA 3 MG
N05AX13
parent.
Paliperidon
0168089 XEPLION 100 MG
0168090 XEPLION 150 MG
0168088 XEPLION 75 MG
0168087 XEPLION 50 MG
N05BA01
p.o.
Úhrada
EKV2
Diazepam
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 251 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
N05BA01
Doplněk názvu
p.rect.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Diazepam
0069417 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 5 MG
RCT SOL 5X2.5ML/5MG
ADET
D
L NEU, PSY,
PED
138,34
146,43
8,09
0,00
55,34
3,24
0069418 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 10 MG
RCT SOL 5X2.5ML/10MG
ADET
D
L NEU, PSY,
PED
189,78
189,78
0,00
0,00
37,96
0,00
INJ SOL 10X2ML/10MG
AKRK
SLO
72,76
72,76
0,00
0,00
7,28
0,00
POR TBL OBD 20X10MG
ATZF
PL
19,66
19,66
0,00
0,00
2,95
0,00
POR CPS DUR 25X10MG
ALEK
SLO
36,87
64,41
27,54
27,54
2,95
2,20
POR TBL NOB 20X10MG
AZNP
CZ
19,66
34,65
14,99
14,98
4,92
3,75
POR TBL NOB 20X10MG
ASFK
CZ
58,42
60,92
2,50
2,51
5,84
0,25
POR TBL NOB
100X0.25MG
POR TBL NOB
100X0.25MG
POR TBL NOB
30X0.25MG
POR TBL NOB
30X0.25MG
POR TBL NOB
30X0.25MG
POR TBL NOB
30X0.25MG
ZORN
SF
23,25
83,19
59,94
31,53
4,65
11,99
AEGB
H
23,25
91,21
67,96
31,53
4,65
13,59
AORN
SF
6,98
38,44
31,46
9,46
4,65
20,97
AZNP
CZ
6,98
41,80
34,82
9,46
4,65
23,21
APFX
CZ
6,98
57,44
50,46
9,46
4,65
33,64
AEGB
H
6,98
70,90
63,92
9,46
4,65
42,61
POR TBL NOB
100X0.5MG
POR TBL NOB
100X0.5MG
POR TBL NOB 30X0.5MG
POR TBL NOB 30X0.5MG
POR TBL NOB 30X0.5MG
POR TBL NOB 30X0.5MG
ZORN
SF
35,78
98,83
63,05
63,05
3,58
6,31
AEGB
H
35,78
169,93
134,15
63,05
3,58
13,42
AORN
APFX
AEGB
AZNP
SF
CZ
H
CZ
10,73
10,73
10,73
10,73
70,06
75,53
78,78
89,65
59,33
64,80
68,05
78,92
18,92
18,92
18,92
18,92
3,58
3,58
3,58
3,58
19,78
21,60
22,68
26,31
N05BA01
parent.
Diazepam
0096610 APAURIN
N05BA02
p.o.
Chlordiazepoxid
0040564 ELENIUM
N05BA03
p.o.
Medazepam
0096175 ANSILAN 10 MG TVRDÉ TOBOLKY
N05BA04
p.o.
Oxazepam
0001940 OXAZEPAM LÉČIVA
N05BA09
p.o.
Klobazam
0065342 FRISIUM 10
N05BA12
p.o.
Alprazolam
0170495 ALPRAZOLAM ORION 0,25 MG
0059755 FRONTIN 0,25 MG
0170493 ALPRAZOLAM ORION 0,25 MG
0091788 NEUROL 0,25
0090957 XANAX 0,25 MG
0059754 FRONTIN 0,25 MG
0170499 ALPRAZOLAM ORION 0,5 MG
0059757 FRONTIN 0,5 MG
0170497
0090959
0059756
0006618
Úhrada
EKV2
ALPRAZOLAM ORION 0,5 MG
XANAX 0,5 MG
FRONTIN 0,5 MG
NEUROL 0,5
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 252 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0110034 HELEX RETARD 0,5 MG
0083099 XANAX SR 0,5 MG
POR TBL PRO 30X0,5MG
POR TBL PRO 30X0.5MG
AKRK
APFX
SLO
CZ
16,27
16,27
61,32
143,24
45,05
126,97
18,92
18,92
5,42
5,42
15,02
42,32
0170503
0170501
0096977
0086656
0059759
0059758
0110035
0083100
POR TBL NOB 100X1MG
POR TBL NOB 30X1MG
POR TBL NOB 30X1MG
POR TBL NOB 30X1MG
POR TBL NOB 100X1MG
POR TBL NOB 30X1MG
POR TBL PRO 30X1MG
POR TBL PRO 30X1MG
ZORN
AORN
APFX
AZNP
AEGB
AEGB
AKRK
APFX
SF
SF
CZ
CZ
H
H
SLO
CZ
58,99
17,69
17,69
17,69
58,99
17,69
25,03
25,03
256,21
118,16
131,59
135,23
502,26
173,31
86,48
213,48
197,22
100,47
113,90
117,54
443,27
155,62
61,45
188,45
126,10
37,83
37,83
37,83
126,10
37,83
37,83
37,83
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
4,17
4,17
9,86
16,75
18,98
19,59
22,16
25,94
10,24
31,41
POR TBL NOB 50X2MG
POR TBL PRO 30X2MG
POR TBL PRO 30X2MG
APFX
AKRK
APFX
CZ
SLO
CZ
58,99
38,51
38,51
376,84
298,55
327,33
317,85
260,04
288,82
126,10
75,66
75,66
2,95
3,21
3,21
15,89
21,67
24,07
0066131 BUSPIRON-EGIS 5 MG
0021013 BUSPIRON-EGIS 5 MG
POR TBL NOB 60X5MG
POR TBL NOB 30X5MG
AEGB
AEGB
H
H
60,64
37,37
86,62
98,25
25,98
60,88
25,73
25,73
6,06
7,47
2,60
12,18
0066132 BUSPIRON-EGIS 10 MG
0021006 BUSPIRON-EGIS 10 MG
POR TBL NOB 60X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
AEGB
AEGB
H
H
99,64
49,81
151,09
165,38
51,45
115,57
51,45
51,45
4,98
4,98
2,57
11,56
POR TBL NOB 30X200MG
POR TBL NOB 30X200MG
AGMP
ALEK
CZ
SLO
64,13
64,13
98,17
98,17
34,04
34,04
34,04
34,04
12,83
12,83
6,81
6,81
0030160 MIDAZOLAM TORREX 1 MG/ML
INJ SOL 10X2ML/2MG
ACQI
CZ
A
73,75
185,96
112,21
0,00
55,31
84,16
0127737
0109487
0127736
0030187
0030164
0025034
MIDAZOLAM ACCORD 5 MG/ML
MIDAZOLAM B. BRAUN 1 MG/ML
MIDAZOLAM ACCORD 1 MG/ML
MIDAZOLAM TORREX 5 MG/ML
MIDAZOLAM TORREX 1 MG/ML
DORMICUM
INJ+INF SOL 10X1ML
INJ+ RCT SOL 20X5ML
INJ+INF SOL 10X5ML
INJ SOL 10X1ML/5MG
INJ SOL 10X5ML/5MG
INJ SOL 10X1ML/5MG
AAHN
ABMM
AAHN
ACQI
ACQI
ARCE
GB
D
GB
CZ
CZ
CZ
A
A
A
A
A
A
184,38
368,75
184,38
184,38
184,38
184,38
195,50
402,73
208,14
209,23
320,60
379,59
11,12
33,98
23,76
24,85
136,22
195,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,31
55,31
55,31
55,31
55,31
55,31
3,34
5,10
7,13
7,46
40,87
58,56
0127738
0109493
0030205
0085325
MIDAZOLAM ACCORD 5 MG/ML
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 MG/ML
MIDAZOLAM TORREX 5 MG/ML
DORMICUM
INJ+INF SOL 10X3ML
INJ+RCT SOL 10X3ML
INJ SOL 10X3ML/15MG
INJ SOL 5X3ML/15MG
AAHN
ABMM
ACQI
ARCE
GB
D
CZ
CZ
A
A
A
A
365,51
490,98
496,27
276,15
365,51
490,98
496,27
386,98
0,00
0,00
0,00
110,83
0,00
0,00
0,00
0,00
36,55
49,10
49,63
92,05
0,00
0,00
0,00
36,94
0109498 MIDAZOLAM B. BRAUN 5 MG/ML
INJ+RCT SOL 20X10ML
ABMM
D
A
2 226,91
2 226,91
0,00
0,00
33,40
ALPRAZOLAM ORION 1 MG
ALPRAZOLAM ORION 1 MG
XANAX 1 MG
NEUROL 1,0
FRONTIN 1 MG
FRONTIN 1 MG
HELEX RETARD 1 MG
XANAX SR 1 MG
0096983 XANAX 2 MG
0110036 HELEX RETARD 2 MG
0083101 XANAX SR 2 MG
N05BE01
N05BX01
p.o.
p.o.
Buspiron
Mefenoxalon
0003645 DIMEXOL
0085656 DORSIFLEX 200 MG
N05CD08
parent.
Úhrada
EKV2
Midazolam
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
0,00
Stránka 253 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0014987 DORMICUM
0127739 MIDAZOLAM ACCORD 5 MG/ML
N06AA04
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N06AA21
p.o.
p.o.
ANAI
ANAI
POR TBL PRO 20X240MG
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
670,59
156,53
670,59
156,53
0,00
0,00
0,00
0,00
40,24
46,96
0,00
0,00
CZ
CZ
154,48
80,49
154,48
80,49
0,00
0,00
0,00
0,00
10,30
10,73
0,00
0,00
ANAI
CZ
218,88
218,88
0,00
0,00
13,68
0,00
POR TBL FLM 50X28.3MG
AZEH
SK
51,87
53,77
1,90
1,90
2,75
0,10
POR TBL FLM 50X25MG I
PP
ALUN
DK
110,30
110,30
0,00
0,00
6,62
0,00
POR TBL OBD 30X25MG
POR TBL FLM 30X75MG
AZNP
AZNP
CZ
CZ
53,67
165,66
55,88 X
165,66 X
2,21
0,00
0,00
0,00
10,73
11,04
0,44
0,00
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 30X25MG
POR TBL FLM 20X75MG
POR TBL FLM 20X75MG
AADB
AADB
AADB
AADB
IRL
IRL
IRL
IRL
67,70
67,70
172,61
172,61
67,70
67,70
180,90
180,90
0,00
0,00
8,29
8,29
0,00
0,00
0,00
0,00
9,03
9,03
11,51
11,51
0,00
0,00
0,55
0,55
POR CPS DUR 30X20MG
POR CPS DUR
100X20MG
POR CPS DUR 30X20MG
POR CPS DUR 30X20MG
POR CPS DUR 28X20MG
POR CPS DUR
100X20MG
POR CPS DUR 30X20MG
CPS 28X20MG
POR CPS DUR 30X20MG
POR CPS DUR
100X20MG
POR CPS DUR 30X20MG
ASVS
AATX
CZ
NL
216,16
720,54
219,69
1 101,99
3,53
381,45
3,53
11,76
7,21
7,21
0,12
3,81
AMOE
AATX
AELR
ARAT
CY
NL
CZ
D
216,16
216,16
201,75
720,54
336,89
349,84
352,57
1 278,91
120,73
133,68
150,82
558,37
3,53
3,53
3,29
11,76
7,21
7,21
7,21
7,21
4,02
4,46
5,39
5,58
ARAT
AEGB
AZNP
APMP
D
H
CZ
CZ
216,16
201,75
216,16
774,78
405,47
443,42
544,37
845,02
189,31
241,67
328,21
70,24
3,53
3,29
3,53
11,76
7,21
7,21
7,21
7,75
6,31
8,63
10,94
0,70
APMP
CZ
232,43
267,48
35,05
3,53
7,75
1,17
Úhrada
EKV2
Fluoxetin
0032738 FLUZAK
0107901 APO-FLUOXETINE
0054423
0107899
0021890
0095458
MAGRILAN
APO-FLUOXETINE
PROZAC
FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MG
0095457
0054074
0098791
0144999
FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MG
FLOXET 20 MG
DEPREX LÉČIVA
DEFLUOX
0144996 DEFLUOX
POR TBL RET 20X75MG
POR TBL OBD 30X25MG
DNC
Maprotilin
LUDIOMIL 25
LUDIOMIL 25
LUDIOMIL 75
LUDIOMIL 75
N06AB03
CZ
GB
MFC
Dosulepin
0004207 PROTHIADEN 25
0077047 PROTHIADEN 75
0016311
0163411
0016312
0163410
ARCE
AAHN
UHR1
Nortriptylin
0012343 NORTRILEN
N06AA16
A
A
INJ SOL 5X10ML/50MG
INJ+INF SOL 1X10ML
IND1
Amitriptylin
0087167 AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMA
N06AA10
LIM1 OME1
Dibenzepin
0016313 NOVERIL 240
N06AA09
ZEM
Klomipramin
0016028 ANAFRANIL SR 75
0016029 ANAFRANIL 25
N06AA08
DRZ
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 254 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0144995 DEFLUOX
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR CPS DUR 20X20MG
APMP
CZ
154,95
292,00
137,05
2,35
7,75
6,85
CITALON 10 MG
CITALOPRAM ORION 10 MG
DALSAN 10 MG
CITALOPRAM ORION 10 MG
CITALOPRAM BLUEFISH 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0157187 CITALOPRAM BLUEFISH 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0017425 CITALEC 10 ZENTIVA
0080416 CITALOPRAM-TEVA 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 98X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
ASZK
AORN
AEGB
AORN
ZBUS
A
SF
H
SF
S
151,31
529,62
151,32
151,32
540,42
151,31
610,77
192,13
192,31
916,69
0,00
81,15
40,81
40,99
376,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,81
10,81
10,81
10,81
10,81
0,00
1,66
2,92
2,93
7,53
POR TBL FLM 30X10MG
ZBUS
S
162,13
283,59
121,46
0,00
10,81
8,10
POR TBL FLM 30X10 MG
POR TBL FLM 30X10MG
AZEH
ATPP
SK
CZ
162,13
190,71
314,70
229,58
152,57
38,87
0,00
0,00
10,81
12,71
10,17
2,59
0015170
0132563
0132518
0157192
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
ASZK
ASZK
ASZK
ZBUS
A
A
A
S
201,75
201,75
201,75
216,16
201,76
201,76
201,76
236,63
0,01
0,01
0,01
20,47
0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
7,21
7,21
7,21
0,00
0,00
0,00
0,68
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 98X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
AGCL
AGCL
AORN
AORN
APGZ
APGZ
ZBUS
A
A
SF
SF
A
A
S
201,75
201,75
706,12
201,75
216,16
216,16
720,54
258,04
258,04
1 041,72
314,10
339,12
339,12
1 166,61
56,29
56,29
335,60
112,35
122,96
122,96
446,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
2,01
2,01
3,42
4,01
4,10
4,10
4,46
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 60X20MG
POR TBL FLM 60X20MG
AEGB
ARXY
AATX
ATPP
ZTPP
ATPP
AATX
AATX
ARAT
ATPP
ATPP
AZEH
AZEH
H
GB
NL
CZ
CZ
CZ
NL
NL
D
CZ
CZ
SK
SK
201,75
201,75
720,54
720,54
720,54
720,54
216,16
216,16
216,16
216,16
216,16
432,32
432,32
341,74
345,32
1 239,22
1 278,91
1 278,91
1 278,91
392,29
392,29
405,47
405,47
405,47
832,77
832,77
139,99
143,57
518,68
558,37
558,37
558,37
176,13
176,13
189,31
189,31
189,31
400,45
400,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
5,00
5,13
5,19
5,58
5,58
5,58
5,87
5,87
6,31
6,31
6,31
6,67
6,67
N06AB04
p.o.
Citalopram
0015158
0106778
0051198
0106777
0157189
0047642
0164751
0106780
0106779
0020151
0020143
0157194
0051199
0015788
0114292
0191573
0132623
0080429
0114296
0114287
0132538
0080427
0132534
0132524
0132582
Úhrada
EKV2
CITALON 20 MG
CITALON 20 MG
CITALON 20 MG
CITALOPRAM BLUEFISH 20 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
PRAM 20 MG
PRAM 20 MG
CITALOPRAM ORION 20 MG
CITALOPRAM ORION 20 MG
CITALOPRAM ACTAVIS 20 MG
CITALOPRAM ACTAVIS 20 MG
CITALOPRAM BLUEFISH 20 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
DALSAN 20 MG
ZYLORAM 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY
APO-CITAL 20 MG
CITALOPRAM-TEVA 20 MG
CITALOPRAM-TEVA 20 MG
CITALOPRAM-TEVA 20 MG
APO-CITAL 20 MG
APO-CITAL 20 MG
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 MG
CITALOPRAM-TEVA 20 MG
CITALOPRAM-TEVA 20 MG
CITALEC 20 ZENTIVA
CITALEC 20 ZENTIVA
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 255 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0017433 CITALEC 20 ZENTIVA
0146814 CITALOPRAM 20 BIOTIKA POTAHOVANÉ
TABLETY
0132523 CITALEC 20 ZENTIVA
0017431 CITALEC 20 ZENTIVA
0132581 CITALEC 20 ZENTIVA
0094948 SEROPRAM 20 MG
0199252 SEROPRAM 20 MG
0045560 SEROPRAM 40 MG/ML
POR TBL FLM 60X20 MG
POR TBL FLM 28X20MG
AZEH
ZBTA
SK
SK
432,32
201,76
832,77
405,41
400,45
203,65
0,00
0,00
7,21
7,21
6,67
7,27
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20 MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR GTT SOL 1X15ML
AZEH
AZEH
AZEH
ALUN
ZLUD
ALUN
SK
SK
SK
DK
E
DK
216,16
216,16
216,16
201,75
201,75
216,16
435,37
435,37
435,37
645,07
645,07
962,03
219,21
219,21
219,21
443,32
443,32
745,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,31
7,31
7,31
15,83
15,83
24,86
0106782
0106781
0051200
0080562
0146813
POR TBL FLM 98X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 28X40MG
POR TBL FLM 30X40MG
POR TBL FLM 14X40MG
AORN
AORN
AEGB
ATPP
ZBTA
SF
SF
H
CZ
SK
941,48
269,00
269,00
288,21
201,76
2 028,73
618,12
658,26
778,92
405,41
1 087,25
349,12
389,26
490,71
203,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,80
4,80
4,80
4,80
7,21
5,55
6,23
6,95
8,18
7,27
POR GTT SOL 1X15ML
ZBTA
SK
216,16
898,96
682,80
0,00
7,21
22,76
0072564 SEROPRAM
INF CNC SOL 5X0.5ML
ALUN
DK
A PSY, SEX
482,59
717,24
234,65
0,00
96,52
46,93
0060113 SEROPRAM
INF CNC SOL 10X1ML
ALUN
DK
A PSY, SEX
1 288,89
1 773,58
484,69
0,00
64,44
24,23
POR TBL FLM 30X20MG
AORN
SF
215,84
215,84
0,00
0,00
7,19
0,00
POR TBL FLM 60X20MG
ZORN
SF
432,10
432,10
0,00
0,00
7,20
0,00
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL NOB 120X20MG
POR TBL NOB 90X20MG
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
I
POR TBL FLM 30X20MG I
AHHO
AHHO
AGDB
AMOE
AMOE
AMOE
APGZ
APGZ
ATPP
D
D
H
CY
CY
CY
A
A
CZ
216,16
216,16
216,16
864,64
648,48
216,16
216,16
216,16
720,54
246,42
246,42
300,56
1 293,72
977,67
336,89
339,12
339,12
1 137,01
30,26
30,26
84,40
429,08
329,19
120,73
122,96
122,96
416,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
1,01
1,01
2,81
3,58
3,66
4,02
4,10
4,10
4,16
ATPP
CZ
216,16
361,53
145,37
0,00
7,21
4,85
POR TBL FLM 60X20MG
POR TBL FLM 60X20MG
ZHHO
AHHO
D
D
432,32
432,32
771,72
771,72
339,40
339,40
0,00
0,00
7,21
7,21
5,66
5,66
CITALOPRAM ORION 40 MG
CITALOPRAM ORION 40 MG
DALSAN 40 MG
CITALOPRAM-TEVA 40 MG
CITALOPRAM 40 BIOTIKA POTAHOVANÉ
TABLETY
0146815 CITALOPRAM 40 MG/ML BIOTIKA KAPKY
N06AB04
N06AB05
parent.
p.o.
Úhrada
EKV2
Citalopram
Paroxetin
0140276 PAROXETIN ORION 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0140277 PAROXETIN ORION 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0013860 PAROLEX 20
0010487 PAROLEX 20
0030805 REMOOD 20 MG
0105892 ARKETIS 20 MG
0105891 ARKETIS 20 MG
0105888 ARKETIS 20 MG
0150999 PAROXETIN +PHARMA 20 MG
0150995 PAROXETIN +PHARMA 20 MG
0129132 PAROXETIN-TEVA 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0129127 PAROXETIN-TEVA 20 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0010485 PAROLEX 20
0013854 PAROLEX 20
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 256 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
480,01
480,01
1 239,22
392,29
263,85
263,85
108,79
53,16
0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
7,21
11,30
11,30
8,80
8,80
1,09
1,77
255,77
255,77
679,65
679,65
423,88
423,88
0,00
0,00
5,68
5,68
9,42
9,42
D
IS
PL
201,75
216,16
216,17
201,76
216,16 X
216,17
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
7,21
7,21
0,00
0,00
0,00
APFX
APFX
AKRK
AKRK
AKRK
AKRK
ZJSP
CZ
CZ
SLO
SLO
SLO
SLO
CZ
720,58
201,75
605,25
201,75
201,75
201,75
706,17
720,58 X
201,75 X
690,37
232,02
232,02
232,02
812,08
0,00
0,00
85,12
30,27
30,27
30,27
105,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
0,00
0,00
1,01
1,08
1,08
1,08
1,08
POR TBL FLM 98X50MG
ZJSP
CZ
706,17
812,08
105,91
0,00
7,21
1,08
POR TBL FLM 98X50MG
ZJSP
CZ
706,17
812,08
105,91
0,00
7,21
1,08
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 100X50MG
I
POR TBL FLM 30X50MG II
POR TBL FLM 30X50MG I
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 100X50MG
II
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
AGCL
AGCL
ZORN
A
A
SF
216,16
216,16
720,54
273,49
273,49
1 002,52
57,33
57,33
281,98
0,00
0,00
0,00
7,21
7,21
7,21
1,91
1,91
2,82
AORN
ZORN
AEGB
ARXY
ATPP
AORN
SF
SF
H
GB
CZ
SF
216,16
216,16
216,16
216,16
216,16
720,54
312,80
316,38
364,34
368,83
405,47
1 696,60
96,64
100,22
148,18
152,67
189,31
976,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
3,22
3,34
4,94
5,09
6,31
9,76
APGZ
APGZ
ZJSP
A
A
CZ
232,43
232,43
264,56
232,43
232,43
304,23
0,00
0,00
39,67
0,00
0,00
0,00
7,75
7,75
9,45
0,00
0,00
1,42
Kód
Název
Doplněk názvu
0154280
0015404
0107848
0107847
SEROXAT 20 MG
SEROXAT 20 MG
APO-PAROX
APO-PAROX
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
ASBX
ASBX
AATX
AATX
POR TBL FLM 30X30MG
POR TBL FLM 30X30MG
0053689 SEROXAT 30 MG
0154271 SEROXAT 30 MG
N06AB06
p.o.
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
GB
GB
NL
NL
216,16
216,16
1 130,43
339,13
ASBX
ASBX
GB
GB
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 30X50MG
POR TBL FLM 30X50MG I
AHHO
AAGJ
AVIH
POR TBL FLM 100X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 84X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 28X50MG
POR TBL FLM 98X50MG
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Sertralin
0162867 SERTIVAN 50 MG
0023894 SERTRALIN ACTAVIS 50 MG
0151751 SERTRALIN VIPHARM 50 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0146917 ZOLOFT 50 MG
0053950 ZOLOFT 50 MG
0017965 ASENTRA 50
0031866 ASENTRA 50
0132554 ASENTRA 50
0137495 ASENTRA 50
0199453 SERTRALIN JS PARTNER 50 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0198089 SERTRALIN KRKA 50 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0179200 SERTRALIN KRKA 50 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0176528 ADJUVIN 50 MG
0018222 ADJUVIN 50 MG
0141283 SERTRALIN ORION 50 MG
0141284
0141282
0032660
0015817
0101953
0141285
DRZ
SERTRALIN ORION 50 MG
SERTRALIN ORION 50 MG
STIMULOTON 50 MG
SERLIFT 50 MG
SERTRALIN-TEVA 50 MG
SERTRALIN ORION 50 MG
0164835 SETALOFT 50 MG
0126195 SETALOFT 50 MG
0199450 SERTRALIN JS PARTNER 50 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 257 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0198086 SERTRALIN KRKA 50 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0179197 SERTRALIN KRKA 50 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0015418 SERTRALIN 50 GENERICON
0107887 APO-SERTRAL 50
0107885 APO-SERTRAL 50
0162877 SERTIVAN 100 MG
0023882 SERTRALIN ACTAVIS 100 MG
0151773 SERTRALIN VIPHARM 100 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0053951 ZOLOFT 100 MG
0017967 ASENTRA 100
0151765 SERTRALIN VIPHARM 100 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0132551 ASENTRA 100
0031867 ASENTRA 100
0141287 SERTRALIN ORION 100 MG
0018227 ADJUVIN 100 MG
0176533 ADJUVIN 100 MG
0199462 SERTRALIN JS PARTNER 100 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0198098 SERTRALIN KRKA 100 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0179209 SERTRALIN KRKA 100 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0141289 SERTRALIN ORION 100 MG
0141288 SERTRALIN ORION 100 MG
0023778
0015819
0016218
0101935
0141286
STIMULOTON 100 MG
SERLIFT 100 MG
SERTRALIN-RATIOPHARM 100 MG
SERTRALIN-TEVA 100 MG
SERTRALIN ORION 100 MG
0164854 SETALOFT 100 MG
0015421 SERTRALIN 100 GENERICON
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM 28X50MG
ZJSP
CZ
264,56
304,23
39,67
0,00
9,45
1,42
POR TBL FLM 28X50MG
ZJSP
CZ
264,56
304,23
39,67
0,00
9,45
1,42
POR TBL FLM 30X50MG
POR CPS DUR
100X50MG
POR CPS DUR 30X50MG
AGES
AATX
CZ
NL
283,45
1 130,43
328,97
1 239,22
45,52
108,79
0,00
0,00
9,45
11,30
1,52
1,09
AATX
NL
339,13
392,29
53,16
0,00
11,30
1,77
POR TBL FLM 28X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
I
POR TBL FLM 28X100MG
POR TBL FLM 84X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
II
POR TBL FLM 28X100MG
POR TBL FLM 28X100MG
POR TBL FLM
100X100MG I
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 98X100MG
AHHO
AAGJ
AVIH
D
IS
PL
269,00
288,21
288,23
269,00
288,21 X
288,24
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
4,80
4,80
4,80
0,00
0,00
0,00
APFX
AKRK
AVIH
CZ
SLO
PL
269,00
806,99
288,23
269,00 X
918,90
329,90
0,00
111,91
41,67
0,00
0,00
0,00
4,80
4,80
4,80
0,00
0,67
0,69
AKRK
AKRK
ZORN
SLO
SLO
SF
269,00
269,00
960,69
308,30
308,30
1 267,36
39,30
39,30
306,67
0,00
0,00
0,00
4,80
4,80
4,80
0,70
0,70
1,53
AGCL
AGCL
ZJSP
A
A
CZ
288,21
288,21
941,57
395,09
395,09
1 419,37
106,88
106,88
477,80
0,00
0,00
0,00
4,80
4,80
4,80
1,78
1,78
2,44
POR TBL FLM 98X100MG
ZJSP
CZ
941,57
1 419,37
477,80
0,00
4,80
2,44
POR TBL FLM 98X100MG
ZJSP
CZ
941,57
1 419,37
477,80
0,00
4,80
2,44
POR TBL FLM
100X100MG II
POR TBL FLM 30X100MG
II
POR TBL FLM 28X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
I
POR TBL FLM 30X100MG
POR TBL FLM 30X100MG
ZORN
SF
960,69
1 890,35
929,66
0,00
4,80
4,65
ZORN
SF
288,21
608,35
320,14
0,00
4,80
5,34
AEGB
ARXY
ARAT
ATPP
ZORN
H
GB
D
CZ
SF
269,00
288,21
288,21
288,21
288,21
658,26
711,92
778,92
778,92
832,54
389,26
423,71
490,71
490,71
544,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
6,95
7,06
8,18
8,18
9,07
APGZ
AGES
A
CZ
309,83
377,83
309,83
432,58
0,00
54,75
0,00
0,00
5,16
6,30
0,00
0,91
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 258 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0199459 SERTRALIN JS PARTNER 100 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0198095 SERTRALIN KRKA 100 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0179206 SERTRALIN KRKA 100 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0107888 APO-SERTRAL 100
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR TBL FLM 28X100MG
ZJSP
CZ
352,63
405,53
52,90
0,00
6,30
0,94
POR TBL FLM 28X100MG
ZJSP
CZ
352,63
405,53
52,90
0,00
6,30
0,94
POR TBL FLM 28X100MG
ZJSP
CZ
352,63
405,53
52,90
0,00
6,30
0,94
POR CPS DUR
30X100MG
AATX
NL
678,26
755,45
77,19
0,00
11,30
1,29
0025092 FEVARIN 50
POR TBL FLM 30X50MG
AAHW
NL
162,13
190,57
28,44
28,44
10,81
1,90
0025094 FEVARIN 100
POR TBL FLM 30X100MG
AAHW
NL
216,16
328,20
112,04
56,89
7,21
3,73
0123264 CIPRALEX 20 MG/ML
POR GTT SOL 1X15ML
ALUN
DK
232,43
682,74
450,31
0,00
7,75
15,01
0135002
0163985
0134472
0158770
0170584
ELICEA 5 MG
ITAKEM 5 MG
ITAKEM 5 MG
ANXILA 5 MG
ESCITALOPRAM FARMAX 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0170583 ESCITALOPRAM FARMAX 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0170582 ESCITALOPRAM FARMAX 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL FLM 90X5MG
AKRK
AACK
AACK
AKRK
ZSVS
SLO
IS
IS
SLO
CZ
151,32
162,70
162,70
162,70
522,91
341,52
162,70 X
162,70 X
198,70
976,99
190,20
0,00
0,00
36,00
454,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,81
11,62
11,62
11,62
11,62
13,59
0,00
0,00
2,57
10,09
POR TBL FLM 60X5MG
ZSVS
CZ
348,66
669,10
320,44
0,00
11,62
10,68
POR TBL FLM 30X5MG
ZSVS
CZ
174,33
345,38
171,05
0,00
11,62
11,40
0138974
0138979
0138984
0138980
0170587
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
AGNS
AGNS
ZGNS
ZGNS
ASVS
GB
GB
GB
GB
CZ
216,16
648,49
720,54
720,54
648,49
216,16 X
968,40
1 131,28
1 131,28
1 196,99
0,00
319,91
410,74
410,74
548,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
0,00
3,55
4,11
4,11
6,09
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG I
POR TBL FLM 28X10MG I
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 98X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 56X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
AKRK
ALUN
AGMP
AORN
ZORN
ATPP
ATPP
AACK
AACK
SLO
DK
CZ
SF
SF
CZ
CZ
IS
IS
201,75
201,75
216,95
216,93
759,28
216,94
433,88
216,93
216,93
661,94
682,74
216,95 X
216,93
759,29
216,95 X
433,89 X
216,93
216,93
460,19
480,99
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
7,21
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
16,44
17,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N06AB08
N06AB10
0134502
0020132
0143879
0160239
0160247
0151314
0151318
0164001
0134484
p.o.
p.o.
Úhrada
EKV2
Fluvoxamin
Escitalopram
ESCITALOPRAM MYLAN 10 MG
ESCITALOPRAM MYLAN 10 MG
ESCITALOPRAM MYLAN 10 MG
ESCITALOPRAM MYLAN 10 MG
ESCITALOPRAM FARMAX 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
ELICEA 10 MG
CIPRALEX 10 MG
DESPRA 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
ESCITALOPRAM ORION 10 MG
ESCITALOPRAM ORION 10 MG
ESCITALOPRAM TEVA 10 MG
ESCITALOPRAM TEVA 10 MG
ITAKEM 10 MG
ITAKEM 10 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 259 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
216,93
759,29
216,93
216,93
246,04
246,04
794,75
260,37
875,32
0,00
0,00
0,00
0,00
13,61
13,61
97,45
43,42
410,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,45
0,45
1,08
1,55
6,84
232,43
458,19
225,76
0,00
7,75
7,53
CZ
CZ
DK
H
NL
H
NL
CZ
759,29
216,94
232,43
433,88
774,78
216,94
232,44
232,44
1 798,49
553,83
682,74
1 308,93
2 431,82
682,74
779,82
779,82
1 039,20
336,89
450,31
875,05
1 657,04
465,80
547,38
547,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
10,60
12,03
15,01
15,63
16,57
16,64
18,25
18,25
ZSVS
CZ
767,16
1 404,88
637,72
0,00
5,68
4,72
POR TBL FLM 30X15MG
ZSVS
CZ
255,72
500,86
245,14
0,00
5,68
5,45
POR TBL FLM 28X15MG
POR TBL FLM 30X15MG
POR TBL FLM 60X15MG
AORN
AZNP
ZSVS
SF
CZ
CZ
256,63
274,97
549,94
257,74
305,15
1 024,36
1,11
30,18
474,42
0,00
0,00
0,00
6,11
6,11
6,11
0,03
0,67
5,27
POR TBL FLM 60X15MG
AZNP
CZ
549,94
1 755,42
1 205,48
0,00
6,11
13,39
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL FLM 90X20MG
AGNS
ASVS
GB
CZ
864,44
864,45
864,44 X
1 571,95
0,00
707,50
0,00
0,00
4,80
4,80
0,00
3,93
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG I
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 28X20MG I
AGNS
ZGNS
ZGNS
AKRK
AGMP
AACK
AVIH
GB
GB
GB
SLO
CZ
IS
PL
288,15
960,69
960,69
269,00
289,18
289,17
289,17
654,30
2 179,86
2 179,86
1 131,28
289,18 X
289,17
289,17
366,15
1 219,17
1 219,17
862,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,80
4,80
4,80
4,80
5,16
5,16
5,16
6,10
6,10
6,10
15,40
0,00
0,00
0,00
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
0130475
0154387
0187330
0143809
0137896
0164507
0134507
0158781
0170586
LENUXIN 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
LENUXIN 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
MIRAKLIDE 10 MG
MIRAKLIDE 10 MG
DEPRESINAL 10 MG
DEPRESINAL 10 MG
ELICEA 10 MG
ANXILA 10 MG
ESCITALOPRAM FARMAX 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
ESCITALOPRAM FARMAX 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
ESCIRDEC NEO 10 MG
ESCIRDEC NEO 10 MG
CIPRALEX OROTAB 10 MG
ESCITIL 10 MG
APO-ESCITALOPRAM 10 MG
ESCITIL 10 MG
APO-ESCITALOPRAM 10 MG
ESOPREX 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 98X10MG
POR TBL FLM 28X10MG I
POR TBL FLM 28X10MG I
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 60X10MG
AGDB
AGDB
AVIH
AVIH
AGCL
AGCL
AKRK
AKRK
ZSVS
H
H
PL
PL
A
A
SLO
SLO
CZ
216,93
759,29
216,93
216,93
232,43
232,43
697,30
216,95
464,87
POR TBL FLM 30X10MG
ASVS
CZ
POR TBL FLM 98X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL DIS 30X10MG
POR TBL FLM 56X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 28X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
ADOZ
ADOZ
ALUN
AEGB
AATX
AEGB
AATX
AZNP
0170590 ESCITALOPRAM FARMAX 15 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0170588 ESCITALOPRAM FARMAX 15 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0160259 ESCITALOPRAM ORION 15 MG
0135929 ESOPREX 15 MG
0170589 ESCITALOPRAM FARMAX 15 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0137824 ESOPREX 15 MG
POR TBL FLM 90X15MG
0139015 ESCITALOPRAM MYLAN 20 MG
0170593 ESCITALOPRAM FARMAX 20 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0139010 ESCITALOPRAM MYLAN 20 MG
0139020 ESCITALOPRAM MYLAN 20 MG
0139016 ESCITALOPRAM MYLAN 20 MG
0134513 ELICEA 20 MG
0143925 DESPRA 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0164023 ITAKEM 20 MG
0187380 MIRAKLIDE 20 MG
0170585
0170322
0170314
0191865
0137775
0130591
0137769
0130590
0135928
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 260 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0143855
0160279
0164527
0137882
0158792
0170592
MIRAKLIDE 20 MG
ESCITALOPRAM ORION 20 MG
DEPRESINAL 20 MG
DEPRESINAL 20 MG
ANXILA 20 MG
ESCITALOPRAM FARMAX 20 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
ESCITALOPRAM FARMAX 20 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
CIPRALEX OROTAB 20 MG
APO-ESCITALOPRAM 20 MG
APO-ESCITALOPRAM 20 MG
ESCITIL 20 MG
Doplatek
za balení
ZAP1
289,17
297,51
327,91
327,91
343,13
1 121,67
0,00
8,33
18,07
18,07
53,95
501,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
0,00
0,15
0,30
0,30
0,96
4,18
309,84
598,82
288,98
0,00
5,16
4,82
309,84
1 032,79
309,84
289,25
682,74
2 386,23
1 354,93
1 308,93
372,90
1 353,44
1 045,09
1 019,68
0,00
0,00
0,00
0,00
5,16
5,16
5,16
5,17
6,22
6,77
17,42
18,21
L PSY, SEX,
NEU, INT,
GER
L PSY, SEX,
NEU, INT,
GER
L PSY, SEX,
NEU, INT,
GER
L PSY, SEX,
NEU, INT,
GER
434,64
434,64
0,00
0,00
8,69
0,00
148,68
204,41
55,73
0,00
9,91
3,72
148,68
204,41
55,73
0,00
9,91
3,72
196,81
212,39
15,58
0,00
13,12
1,04
L PSY, SEX,
NEU, INT,
GER
L PSY, SEX,
NEU, INT,
GER
L PSY, SEX,
NEU, INT,
GER
L PSY, SEX,
NEU, INT,
GER
262,35
386,64
124,29
0,00
8,75
4,14
262,35
386,64
124,29
0,00
8,75
4,14
874,51
1 340,72
466,21
0,00
8,75
4,66
262,35
432,42
170,07
0,00
8,75
5,67
14,96
28,81
1,31
1,96
12,43
12,43
4,49
5,76
DRZ
ZEM
POR TBL FLM 28X20MG I
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
POR TBL FLM 60X20MG
AVIH
AORN
AGCL
AGCL
AKRK
ZSVS
PL
SF
A
A
SLO
CZ
289,17
289,18
309,84
309,84
289,18
619,68
POR TBL FLM 30X20MG
ASVS
CZ
POR TBL DIS 30X20MG
POR TBL FLM 100X20MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR TBL FLM 28X20MG
ALUN
AATX
AATX
AEGB
DK
NL
NL
H
0107875 APO-MOCLOB 150
POR TBL FLM
100X150MG
AATX
NL
0014954 AURORIX 150 MG
POR TBL FLM 30X150MG
AMHS
CZ
0136150 AURORIX 150 MG
POR TBL FLM 30X150MG
AMHS
CZ
0107873 APO-MOCLOB 150
POR TBL FLM 30X150MG
AATX
NL
0014953 AURORIX 300 MG
POR TBL FLM 30X300MG
AMHS
CZ
0136149 AURORIX 300 MG
POR TBL FLM 30X300MG
AMHS
CZ
0107872 APO-MOCLOB 300
POR TBL FLM
100X300MG
AATX
NL
0107870 APO-MOCLOB 300
POR TBL FLM 30X300MG
AATX
NL
POR TBL FLM 20X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
ARAT
AORG
D
NL
0170591
0191867
0130597
0130596
0137807
N06AG02
N06AX03
p.o.
p.o.
0045769 MIABENE 10 MG
0085809 LERIVON 10 MG
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Moklobemid
Mianserin
41,44
62,16
56,40 X
90,97
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 261 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0045771 MIABENE 30 MG
0085810 LERIVON 30 MG
POR TBL FLM 20X30MG
POR TBL FLM 20X30MG
ARAT
AORG
D
NL
113,04
113,04
136,64 X
196,43
23,60
83,39
3,93
3,93
11,30
11,30
2,36
8,34
0085811 LERIVON 60 MG
POR TBL FLM 30X60MG
AORG
NL
339,13
350,92
11,79
11,78
11,30
0,39
0054094 TRITTICO AC 75
POR TBL RET 30X75MG
AMCI
CZ
162,13
185,00
22,87
7,49
10,81
1,52
0054093 TRITTICO AC 150
0046444 TRITTICO AC 150
POR TBL RET 20X150MG
POR TBL RET 60X150MG
AMCI
AMCI
CZ
CZ
144,10
432,32
154,08
579,23
9,98
146,91
9,98
29,94
7,21
7,21
0,50
2,45
0107639 MIRTAZAPIN SANDOZ 15 MG
POR TBL FLM 30X15MG
ADOZ
CZ
139,45
139,45
0,00
0,00
9,30
0,00
0127760 MIRZATEN ORO TAB 15 MG
POR TBL DIS 30X15MG
AKRK
SLO
139,43
160,35
20,92
0,00
9,30
1,39
0129253 MIRTAZAPIN BLUEFISH 15 MG TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
0105845 MIRTAZAPIN ORION 15 MG
POR TBL DIS 30X15MG
ABUS
S
139,46
165,90
26,44
0,00
9,30
1,76
POR TBL DIS 90X15MG
AORN
SF
418,37
507,85
89,48
0,00
9,30
1,99
0105844 MIRTAZAPIN ORION 15 MG
POR TBL DIS 30X15MG
AORN
SF
139,46
194,73
55,27
0,00
9,30
3,68
0023120 REMERON SOLTAB 15 MG
POR TBL DIS 30X15MG
AORG
NL
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L NEU,PSY,SE
X
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
139,46
855,84
716,38
0,00
9,30
47,76
0162528 MIRTAZAPIN +PHARMA 30 MG
APGZ
A
185,89
0,00
0,00
6,20
0,00
APGZ
A
185,89
185,89
0,00
0,00
6,20
0,00
0146071 MIRTAZAPIN MYLAN 30 MG
POR TBL DIS 30X30MG
AGNS
GB
185,89
185,89 X
0,00
0,00
6,20
0,00
0107641 MIRTAZAPIN SANDOZ 30 MG
POR TBL FLM 30X30MG
ADOZ
CZ
185,89
185,89
0,00
0,00
6,20
0,00
0017691 MIRZATEN 30 MG
POR TBL FLM 90X30MG
AKRK
SLO
557,69
635,64
77,95
0,00
6,20
0,87
0017685 MIRZATEN 30 MG
POR TBL FLM 30X30MG
AKRK
SLO
185,90
213,78
27,88
0,00
6,20
0,93
0127778 MIRZATEN ORO TAB 30 MG
POR TBL DIS 30X30MG
AKRK
SLO
185,89
248,22
62,33
0,00
6,20
2,08
0129259 MIRTAZAPIN BLUEFISH 30 MG TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
0105847 MIRTAZAPIN ORION 30 MG
POR TBL DIS 30X30MG
ABUS
S
185,90
297,35
111,45
0,00
6,20
3,72
POR TBL DIS 90X30MG
AORN
SF
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY,SEX,NE
U
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L NEU,PSY,SE
X
L PSY, SEX,
NEU
185,89
0162537 MIRTAZAPIN +PHARMA 30 MG
POR TBL DIS
30X1X30MG
POR TBL DIS 30X30MG
557,69
1 006,18
448,49
0,00
6,20
4,98
N06AX05
N06AX11
p.o.
p.o.
Úhrada
EKV2
Trazodon
Mirtazapin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 262 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
0,00
6,20
5,48
185,90
470,76
284,86
0,00
6,20
9,50
185,90
1 645,49
1 459,59
0,00
6,20
48,65
220,07 X
0,01
0,00
4,89
0,00
220,06
220,07
0,01
0,00
4,89
0,00
220,06
252,58
32,52
0,00
4,89
0,72
219,96
286,71
66,75
0,00
4,89
1,48
220,06
351,04
130,98
0,00
4,89
2,91
220,06
543,21
323,15
0,00
4,89
7,18
220,06
678,69
458,63
0,00
4,89
10,19
220,06
2 420,12
2 200,06
0,00
4,89
48,89
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
185,90
887,94
702,04
702,04
6,20
23,40
92,95
487,45
394,50
351,02
6,20
26,30
139,43
501,84
362,41
351,02
9,30
24,16
L PSY, SEX,
NEU
185,90
919,01
733,11
702,04
3,72
14,66
216,16
594,26
378,10
378,10
7,21
12,60
72,06
72,06
203,13
203,13
131,07
131,07
126,03
126,03
7,21
7,21
13,11
13,11
216,16
658,77
442,61
378,10
7,21
14,75
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L NEU,PSY,SE
X
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
220,06
SF
0049806 ESPRITAL 30
POR TBL FLM 30X30MG
AZNP
CZ
0023126 REMERON SOLTAB 30 MG
POR TBL DIS 30X30MG
AORG
NL
0146079 MIRTAZAPIN MYLAN 45 MG
POR TBL DIS 30X45MG
AGNS
GB
0107643 MIRTAZAPIN SANDOZ 45 MG
POR TBL FLM 30X45MG
ADOZ
CZ
0016647 MIRZATEN 45 MG
POR TBL FLM 30X45MG
AKRK
SLO
0127796 MIRZATEN ORO TAB 45 MG
POR TBL DIS 30X45MG
AKRK
SLO
0129265 MIRTAZAPIN BLUEFISH 45 MG TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
0105848 MIRTAZAPIN ORION 45 MG
POR TBL DIS 30X45MG
ABUS
S
POR TBL DIS 30X45MG
AORN
SF
0049807 ESPRITAL 45
POR TBL FLM 30X45MG
AZNP
CZ
0023132 REMERON SOLTAB 45 MG
POR TBL DIS 30X45MG
AORG
NL
0047545 WELLBUTRIN SR
POR TBL PRO 60X150MG
AGLA
GB
0047544 WELLBUTRIN SR
POR TBL PRO 30X150MG
AGLA
GB
0061246 ELONTRIL 150 MG
POR TBL RET 30X150MG
AGLA
GB
0061253 ELONTRIL 300 MG
POR TBL RET 30X300MG
AGLA
GB
POR TBL OBD
90X12.5MG
POR TBL FLM 30X12.5MG
POR TBL OBD
30X12.5MG
POR TBL OBD
90X12.5MG
ALQS
F
ZZPF
ZMYS
PL
F
ZMYS
F
p.o.
164,43
185,90
AORN
N06AX14
350,33
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
POR TBL DIS 30X30MG
p.o.
ZAP1
LIM1 OME1
0105846 MIRTAZAPIN ORION 30 MG
N06AX12
Doplatek
za balení
ZEM
IND1
UHR1
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Bupropion
Tianeptin
0014808 COAXIL
0179571 ATINEPTE 12,5 MG
0147690 TIANEPTIN MYLAN 12,5 MG
0147691 TIANEPTIN MYLAN 12,5 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 263 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
ZAP1
181,66
83,98
0,00
13,95
12,00
157,09
594,72
437,63
0,00
7,85
21,88
173,51
743,61
570,10
0,00
6,20
20,36
126,21
126,21 X
0,00
0,00
9,02
0,00
260,25
280,97
20,72
0,00
9,29
0,74
139,45
139,45 X
0,00
0,00
9,30
0,00
130,15
130,15 X
0,00
0,00
9,30
0,00
130,15
130,15 X
0,00
0,00
9,30
0,00
139,46
149,47
10,01
0,00
9,30
0,67
130,16
149,67
19,51
0,00
9,30
1,39
139,43
291,85
152,42
0,00
9,30
10,16
139,46
382,47
243,01
0,00
9,30
16,20
139,43
412,51
273,08
0,00
9,30
18,21
139,43
412,51
273,08
0,00
9,30
18,21
464,86
1 391,66
926,80
0,00
9,30
18,54
139,46
420,03
280,57
0,00
9,30
18,70
130,16
402,41
272,25
0,00
9,30
19,45
139,46
438,80
299,34
0,00
9,30
19,96
130,16
671,66
541,50
0,00
9,30
38,68
130,16
671,66
541,50
0,00
9,30
38,68
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
0024960 OLWEXYA 37,5 MG
POR CPS PRO
28X37.5MG
AKRK
SLO
L PSY, SEX,
NEU
97,68
0023815 VELAXIN 50 MG
POR TBL NOB 60X50MG
AEGB
H
L PSY, SEX,
NEU
0023817 VELAXIN 75 MG
POR TBL NOB 56X75MG
AEGB
H
0154325 TIFAXIN RETARD 75 MG
POR CPS PRO 28X75MG
ASTD
D
0169249 VELAXIN 75 MG
POR CPS PRO 56X75MG
AEGB
H
0115551 VENLAFAXIN MYLAN 75 MG
POR CPS PRO 30X75MG
AGNS
GB
0163340 VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD
POR CPS RDR 28X75MG
ATPP
CZ
0100299 VENLAFAXIN XL PLIVA 75 MG CPS.
POR CPS RDR 28X75MG
ATPP
CZ
0111978 MOLLOME 75 MG
POR CPS PRO 30X75MG
AGDB
H
0024973 OLWEXYA 75 MG
POR CPS PRO 28X75MG
AKRK
SLO
0137578 VENLAFAXINE BLUEFISH 75 MG
POR CPS PRO 30X75MG
ABUS
S
0112153 ELIFY 75 MG
POR CPS PRO 30X75MG
AMOE
CY
0137042 FAXIPROL 75
POR TBL PRO 30X75MG
AMUF
H
0137041 FAXIPROL 75
POR TBL PRO 30X75MG
ZMUF
H
0130175 APO-VENLAFAXIN PROLONG 75 MG
POR CPS PRO
100X75MG
POR TBL PRO 30X75MG
AATX
NL
AZEH
SK
POR CPS PRO
2X14X75MG
POR CPS PRO 30X75MG
AEGB
H
AATX
NL
POR CPS RDR 28X75MG
I
POR CPS RDR 28X75MG
APFX
CZ
APFX
CZ
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY,SEX.NE
U
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
N06AX16
p.o.
0120369 VELAXIN 75 MG
0130172 APO-VENLAFAXIN PROLONG 75 MG
0053779 EFECTIN ER 75 MG
UHR1
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Venlafaxin
0030508 ARGOFAN 75 SR
0169109 EFECTIN ER 75 MG
IND1
Doplatek
za balení
Doplněk názvu
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 264 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0154339 TIFAXIN RETARD 150 MG
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY,SEX,NE
U
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
L PSY, SEX,
NEU
POR CPS PRO
50X150MG
POR CPS PRO
50X150MG
POR CPS PRO
28X150MG
POR CPS RDR
28X150MG
POR CPS PRO 30X150
MG
POR CPS PRO
28X150MG
POR CPS PRO
30X150MG
POR CPS PRO
56X150MG
POR CPS PRO
30X150MG
POR CPS PRO
28X150MG
POR CPS PRO
30X150MG
POR TBL PRO 30X150MG
ASTD
D
ASTD
D
ASTD
D
ATPP
CZ
AGDB
H
AKRK
SLO
AGNS
GB
AEGB
H
ABUS
S
ADOZ
CZ
AMOE
CY
AMUF
H
POR CPS PRO
100X150MG
POR CPS PRO
2X14X150MG
POR CPS PRO
30X150MG
POR TBL PRO 30X150MG
AATX
NL
AEGB
H
AATX
NL
AZEH
SK
POR CPS RDR
28X150MG I
POR CPS RDR
28X150MG
APFX
CZ
APFX
CZ
0028389 CYMBALTA 60 MG
POR CPS ETD 28X60MG
AELH
NL
0025431 CYMBALTA 30 MG
POR CPS ETD 7X30MG
AELH
NL
0154335 TIFAXIN RETARD 150 MG
0154337 TIFAXIN RETARD 150 MG
0163337 VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD
0113002 MOLLOME 150 MG
0024986 OLWEXYA 150 MG
0115562 VENLAFAXIN MYLAN 150 MG
0169250 VELAXIN 150 MG
0137584 VENLAFAXINE BLUEFISH 150 MG
0113147 VENLAFAXIN SANDOZ 150 MG RETARD
TVRDÉ TOBOLKY
0112185 ELIFY 150 MG
0137102 FAXIPROL 150
0130193 APO-VENLAFAXIN PROLONG 150 MG
0120371 VELAXIN 150 MG
0130178 APO-VENLAFAXIN PROLONG 150 MG
0040454 ARGOFAN 150 SR
0169115 EFECTIN ER 150 MG
0053782 EFECTIN ER 150 MG
N06AX21
p.o.
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
298,67
298,67 X
0,00
0,00
5,97
0,00
298,67
298,67 X
0,00
0,00
5,97
0,00
168,31
168,31 X
0,00
0,00
6,01
0,00
173,51
173,51 X
0,00
0,00
6,20
0,00
185,90
195,90
10,00
0,00
6,20
0,33
173,51
199,54
26,03
0,00
6,20
0,93
185,90
239,19
53,29
0,00
6,20
1,78
347,01
620,81
273,80
0,00
6,20
4,89
185,90
344,15
158,25
0,00
6,20
5,28
173,51
343,30
169,79
0,00
6,20
6,06
185,90
741,47
555,57
0,00
6,20
18,52
185,90
767,91
582,01
0,00
6,20
19,40
619,66
2 622,54
2 002,88
0,00
6,20
20,03
173,51
746,23
572,72
0,00
6,20
20,45
185,90
805,61
619,71
0,00
6,20
20,66
185,90
809,88
623,98
0,00
6,20
20,80
173,51
1 265,00
1 091,49
0,00
6,20
38,98
173,51
1 265,00
1 091,49
0,00
6,20
38,98
P
834,99
868,44
33,45
33,45
29,82
1,19
P
104,37
157,68
53,31
4,18
29,82
15,23
Úhrada
EKV2
Duloxetin
E NEU, BOL,
DIA
E NEU, BOL,
DIA
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 265 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
N06AX22
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
E PSY, NEU,
SEX
E PSY, NEU,
SEX
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Agomelatin
0500578 VALDOXAN 25 MG
POR TBL FLM 28X25MG
ALQS
F
P
997,00
1 135,40
138,40
138,41
35,61
4,94
0500581 VALDOXAN 25 MG
POR TBL FLM 84X25MG
ALQS
F
P
2 990,99
3 948,95
957,96
415,22
35,61
11,40
POR TBL OBD
100X300MG
ACSK
D
240,18
473,99
233,81
233,81
7,21
7,01
0147956 MEDIKINET RETARD 5 MG
POR CPS RDR 30X5MG
ZMZI
D
L PSY
P
35,53
35,53
0,00
0,00
7,11
0,00
0147959 MEDIKINET RETARD 10 MG
0015622 RITALIN
POR CPS RDR 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
ZMZI
ANAI
D
CZ
L PSY
L PSY
P
P
71,06
88,10
71,06
94,73
0,00
6,63
0,00
0,00
7,11
8,81
0,00
0,66
0129487 CONCERTA 18 MG
POR TBL PRO 30X18MG
AJCG
CZ
L PSY
P
198,21
1 118,32
920,11
0,00
13,21
61,34
0147962 MEDIKINET RETARD 20 MG
POR CPS RDR 30X20MG
ZMZI
D
L PSY
P
142,11
142,11
0,00
0,00
7,11
0,00
0147965 MEDIKINET RETARD 30 MG
POR CPS RDR 30X30MG
ZMZI
D
L PSY
P
198,24
213,15
14,91
0,00
6,61
0,50
0129489 CONCERTA 36 MG
POR TBL PRO 30X36MG
AJCG
CZ
L PSY
P
264,32
1 290,67
1 026,35
0,00
8,81
34,21
0147968 MEDIKINET RETARD 40 MG
POR CPS RDR 30X40MG
ZMZI
D
L PSY
P
223,38
282,81
59,43
0,00
5,58
1,49
0129491 CONCERTA 54 MG
POR TBL PRO 30X54MG
AJCG
CZ
L PSY
P
312,75
1 801,88
1 489,13
0,00
6,95
33,09
POR TBL NOB 30X100MG
ACQI
CZ
S
P
1 840,20
1 840,20
0,00
0,00
184,02
0,00
0023853 STRATTERA 10 MG
0023851 STRATTERA 10 MG
POR CPS DUR 28X10MG
POR CPS DUR 7X10MG
AELR
AELR
CZ
CZ
E PSY
E PSY
P
P
2 259,20
564,81
2 307,80
650,69
48,60
85,88
12,17
3,04
571,26
571,27
12,29
86,86
0023858 STRATTERA 18 MG
0023855 STRATTERA 18 MG
POR CPS DUR 28X18MG
POR CPS DUR 7X18MG
AELR
AELR
CZ
CZ
E PSY
E PSY
P
P
2 259,24
564,82
2 307,80
650,69
48,56
85,87
21,91
5,48
317,37
317,37
6,82
48,25
0023860 STRATTERA 25 MG
0023864 STRATTERA 25 MG
POR CPS DUR 7X25MG
POR CPS DUR 28X25MG
AELR
AELR
CZ
CZ
E PSY
E PSY
P
P
564,81
2 259,24
650,74
2 307,92
85,93
48,68
7,61
30,44
228,50
228,51
34,76
4,92
0023868 STRATTERA 40 MG
0023870 STRATTERA 40 MG
POR CPS DUR 7X40MG
POR CPS DUR 28X40MG
AELR
AELR
CZ
CZ
E PSY
E PSY
P
P
564,79
2 259,22
650,69
2 307,92
85,90
48,70
12,17
48,70
142,81
142,82
21,72
3,08
0023876 STRATTERA 60 MG
POR CPS DUR 28X60MG
AELR
CZ
E PSY
P
2 259,23
2 337,05
77,82
73,05
95,21
3,28
N06AX25
p.o.
Třezalka
0107797 JARSIN 300
N06BA04
N06BA07
p.o.
p.o.
Methylfenidát
Modafinil
0017071 VIGIL
N06BA09
p.o.
Úhrada
EKV2
Atomoxetin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 266 z 318
61,00
40,68
32,10
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
N06DA02
Doplněk názvu
p.o.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Donepezil
0154025 ALZIL 5 MG, POTAHOVANÁ TABLETA
POR TBL FLM 28X5MG
AGMP
CZ
0147429 ALZIL OROTAB 5 MG
POR TBL DIS 30X5MG II
AGMP
CZ
0016458 ARICEPT 5 MG
POR TBL FLM 28X5MG
APFX
CZ
0192331 ARICEPT OROTAB 5 MG
POR TBL DIS 28X5MG II
APFX
CZ
0108368 ARICEPT OROTAB 5 MG
POR TBL DIS 28X5MG I
APFX
CZ
0147477 DONEPEZIL ACCORD 5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0151592 DONEPEZIL ACTAVIS 5 MG
POR TBL FLM 28X5MG
AAHN
GB
POR TBL FLM 28X5MG
AACK
IS
0151581 DONEPEZIL ACTAVIS 5 MG
POR TBL FLM 28X5MG
AACK
IS
0142150 DONEPEZIL MYLAN 5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0159605 DONEPEZIL SANDOZ 5 MG DISTAB
POR TBL FLM 28X5MG
AGNS
GB
POR TBL DIS 28X5MG
ADOZ
CZ
0041445 YASNAL 5 MG
POR TBL FLM 28X5MG
AKRK
SLO
0161174 YASNAL ORO TAB 5 MG
POR TBL DIS 28X5MG
AKRK
SLO
0169775 LANDEX RAPITAB 5 MG
POR TBL DIS 28X5MG I
AEGB
H
0154557 ADONEP 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 28X5MG
ASTD
D
0131884 LANDEX 5 MG
POR TBL FLM 28X5MG II
AEGB
H
0128040 CALOFRA 5 MG
POR TBL FLM 28X5MG
AVCP
CZ
0131504 APO-DONEPEZIL 5 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0129424 DONEPEZIL ORION 5 MG
POR TBL FLM 30X5MG
AATX
NL
POR TBL FLM 28X5MG
AORN
SF
0180149 DONEPEZIL TEVA RAPID 5 MG
POR TBL DIS 28X5MG
ATPP
CZ
0159045 DONEPEZIL-RATIOPHARM RAPID 5 MG
POR TBL DIS 28X5MG
ATPP
CZ
0153440 DONEPEZIL BLUEFISH 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 28X5MG
ABUS
S
P
552,35
552,35 X
0,00
0,00
39,45
0,00
P
591,79
591,79 X
0,00
0,00
39,45
0,00
P
552,34
552,34 X
0,00
0,00
39,45
0,00
P
552,34
552,34 X
0,00
0,00
39,45
0,00
P
552,34
552,34 X
0,00
0,00
39,45
0,00
P
552,35
552,35
0,00
0,00
39,45
0,00
P
552,35
552,35
0,00
0,00
39,45
0,00
P
552,35
552,35
0,00
0,00
39,45
0,00
P
552,35
552,35 X
0,00
0,00
39,45
0,00
P
552,35
552,35
0,00
0,00
39,45
0,00
P
552,36
629,51
77,15
0,00
39,45
5,51
P
552,36
629,51
77,15
0,00
39,45
5,51
P
552,36
856,08
303,72
0,00
39,45
21,69
P
552,36
941,07
388,71
0,00
39,45
27,77
P
552,36
941,07
388,71
0,00
39,45
27,77
P
552,36
957,03
404,67
0,00
39,45
28,91
P
591,80
1 074,91
483,11
0,00
39,45
32,21
P
552,36
1 006,25
453,89
0,00
39,45
32,42
P
552,36
1 006,25
453,89
0,00
39,45
32,42
P
552,36
1 006,25
453,89
0,00
39,45
32,42
P
552,36
1 007,31
454,95
0,00
39,45
32,50
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 267 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
Doplatek
za balení
ZAP1
1 007,31
454,95
0,00
39,45
32,50
552,36
1 068,49
516,13
0,00
39,45
36,87
P
552,36
1 068,49
516,13
0,00
39,45
36,87
P
552,36
1 196,97
644,61
0,00
39,45
46,04
P
856,16
975,45
119,29
0,00
61,15
8,52
P
2 568,46
3 051,24
482,78
0,00
61,15
11,49
P
737,02
737,02 X
0,00
0,00
26,32
0,00
P
789,66
789,66 X
0,00
0,00
26,32
0,00
P
2 579,57
2 579,57 X
0,00
0,00
26,32
0,00
P
737,00
737,00 X
0,00
0,00
26,32
0,00
P
737,00
737,00 X
0,00
0,00
26,32
0,00
P
2 579,57
2 579,57 X
0,00
0,00
26,32
0,00
P
737,00
737,00 X
0,00
0,00
26,32
0,00
P
2 579,57
2 579,57 X
0,00
0,00
26,32
0,00
P
737,02
737,02
0,00
0,00
26,32
0,00
P
737,02
737,02
0,00
0,00
26,32
0,00
P
2 211,06
2 211,06 X
0,00
0,00
26,32
0,00
P
737,02
737,02 X
0,00
0,00
26,32
0,00
P
737,02
737,02 X
0,00
0,00
26,32
0,00
P
737,02
737,02
0,00
0,00
26,32
0,00
P
2 211,06
2 211,06
0,00
0,00
26,32
0,00
ZEM
LIM1 OME1
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU, PSY,
GER
E NEU, PSY,
GER
P
552,36
P
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU, PSY,
GER
E NEU,PSY,GE
R
0143737 DOSPELIN 5 MG
POR TBL FLM 28X5MG
AMOE
CY
0170772 ADONEP OROTAB 5 MG
POR TBL DIS 28X5MG I
ZSTD
D
0170773 ADONEP OROTAB 5 MG
POR TBL DIS 28X5MG II
ZSTD
D
0142180 DONPETHON 5 MG
POR TBL FLM 28X5MG
AVIH
PL
0161194 DONEPEZIL KRKA 5 MG
POR TBL DIS 28X5MG
AKRK
SLO
0161196 DONEPEZIL KRKA 5 MG
POR TBL DIS 84X5MG
AKRK
SLO
0154010 ALZIL 10 MG, POTAHOVANÁ TABLETA
POR TBL FLM 28X10MG
AGMP
CZ
0147445 ALZIL OROTAB 10 MG
POR TBL DIS 30X10MG II
AGMP
CZ
0119509 ARICEPT 10 MG
POR TBL FLM 98X10MG
APFX
CZ
0016459 ARICEPT 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
APFX
CZ
0192324 ARICEPT OROTAB 10 MG
POR TBL DIS 28X10MG II
APFX
CZ
0108379 ARICEPT OROTAB 10 MG
POR TBL DIS 98X10MG I
APFX
CZ
0108375 ARICEPT OROTAB 10 MG
POR TBL DIS 28X10MG I
APFX
CZ
0192328 ARICEPT OROTAB 10 MG
POR TBL DIS 98X10MG II
APFX
CZ
0147487 DONEPEZIL ACCORD 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0151596 DONEPEZIL ACTAVIS 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
AAHN
GB
POR TBL FLM 28X10MG
AACK
IS
0142140 DONEPEZIL MYLAN 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0142136 DONEPEZIL MYLAN 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0148748 DONEPEZIL MYLAN 10 MG, TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
0159618 DONEPEZIL SANDOZ 10 MG DISTAB
POR TBL FLM 84X10MG
AGNS
GB
POR TBL FLM 28X10MG
AGNS
GB
POR TBL DIS 28X10MG
AGNS
GB
POR TBL DIS 28X10MG
ADOZ
CZ
0128002 DONEPEZIL SANDOZ 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
POR TBL FLM 84X10MG
ADOZ
CZ
IND1
UHR1
MFC
DNC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 268 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
0124877 DONEPEZIL SANDOZ 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0142191 DONPETHON 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
ADOZ
CZ
POR TBL FLM 28X10MG
AVIH
PL
0127009 PROMEMORE 10 MG
POR TBL FLM 30X10MG
ASVS
CZ
0041447 YASNAL 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
AKRK
SLO
0161184 YASNAL ORO TAB 10 MG
POR TBL DIS 28X10MG
AKRK
SLO
0164602 CALOFRA OROTAB 10 MG
POR TBL DIS 30X10MG II
AVCP
CZ
0169750 LANDEX RAPITAB 10 MG
POR TBL DIS 28X10MG I
AEGB
H
0147401 LANDEX RAPITAB 10 MG
POR TBL DIS 28X10MG I
AEGB
H
0128047 CALOFRA 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
AVCP
CZ
0041448 YASNAL 10 MG
POR TBL FLM 84X10MG
AKRK
SLO
0154568 ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 98X10MG
ASTD
D
0170796 ADONEP OROTAB 10 MG
POR TBL DIS 98X10MG II
ZSTD
D
0170797 ADONEP OROTAB 10 MG
POR TBL DIS 98X10MG I
ZSTD
D
0154564 ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 28X10MG
ASTD
D
0170790 ADONEP OROTAB 10 MG
POR TBL DIS 28X10MG I
ZSTD
D
0170791 ADONEP OROTAB 10 MG
POR TBL DIS 28X10MG II
ZSTD
D
0153444 DONEPEZIL BLUEFISH 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0180161 DONEPEZIL TEVA RAPID 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
ABUS
S
POR TBL DIS 28X10MG
ATPP
CZ
0152078 DONEPEZIL-RATIOPHARM RAPID 10 MG
POR TBL DIS 28X10MG
ATPP
CZ
0143741 DOSPELIN 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
AMOE
CY
0127011 PROMEMORE 10 MG
POR TBL FLM 90X10MG
ASVS
CZ
0131911 LANDEX 10 MG
POR TBL FLM 56X10MG II
AEGB
H
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
P
737,02
737,02
0,00
0,00
26,32
0,00
P
737,02
737,02
0,00
0,00
26,32
0,00
P
789,67
796,06
6,39
0,00
26,32
0,21
P
737,02
838,94
101,92
0,00
26,32
3,64
P
737,02
838,94
101,92
0,00
26,32
3,64
P
789,67
1 040,96
251,29
0,00
26,32
8,38
P
737,02
1 142,01
404,99
0,00
26,32
14,46
P
737,02
1 142,01
404,99
0,00
26,32
14,46
P
737,02
1 214,71
477,69
0,00
26,32
17,06
P
2 211,07
4 455,89
2 244,82
0,00
26,32
26,72
P
2 579,58
5 510,92
2 931,34
0,00
26,32
29,91
P
2 579,58
5 619,68
3 040,10
0,00
26,32
31,02
P
2 579,58
5 619,68
3 040,10
0,00
26,32
31,02
P
737,02
1 667,73
930,71
0,00
26,32
33,24
P
737,02
1 667,73
930,71
0,00
26,32
33,24
P
737,02
1 667,73
930,71
0,00
26,32
33,24
P
737,02
1 667,73
930,71
0,00
26,32
33,24
P
737,02
1 667,73
930,71
0,00
26,32
33,24
P
737,02
1 667,73
930,71
0,00
26,32
33,24
P
737,02
1 667,73
930,71
0,00
26,32
33,24
P
2 369,00
5 577,78
3 208,78
0,00
26,32
35,65
P
1 474,05
3 489,67
2 015,62
0,00
26,32
35,99
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 269 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
1 792,96
1 055,94
0,00
26,32
37,71
2 632,23
6 605,60
3 973,37
0,00
26,32
39,73
P
2 211,07
5 577,78
3 366,71
0,00
26,32
40,08
P
1 474,05
3 738,65
2 264,60
0,00
26,32
40,44
P
789,67
2 051,11
1 261,44
0,00
26,32
42,05
P
737,02
1 918,60
1 181,58
0,00
26,32
42,20
P
737,02
1 920,73
1 183,71
0,00
26,32
42,28
P
2 211,07
6 965,68
4 754,61
0,00
26,32
56,60
P
3 096,59
3 096,59 X
0,00
0,00
31,60
0,00
P
1 142,01
1 266,57
124,56
0,00
40,79
4,45
P
311,28
311,29 X
0,01
0,00
33,35
0,00
P
155,64
178,99
23,35
0,00
33,35
5,00
P
155,64
356,36
200,72
0,00
33,35
43,01
P
166,76
1 248,25
1 081,49
0,00
33,35
216,30
P
311,28
2 366,59
2 055,31
0,00
33,35
220,21
P
311,28
2 366,59
2 055,31
0,00
33,35
220,21
P
480,52
480,52
0,00
0,00
51,48
0,00
P
480,52
480,52
0,00
0,00
51,48
0,00
E NEU,PSY,GE P
R
E NEU,PSY,GE P
R
622,58
622,58 X
0,00
0,00
33,35
0,00
311,28
356,94
45,66
0,00
33,35
4,89
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU, PSY,
GER
E NEU, PSY,
GER
P
737,02
P
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
POR TBL FLM 28X10MG II
AEGB
H
0131506 APO-DONEPEZIL 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0151602 DONEPEZIL ACTAVIS 10 MG
POR TBL FLM 100X10MG
AATX
NL
POR TBL FLM 84X10MG
ZACK
IS
0169753 LANDEX RAPITAB 10 MG
POR TBL DIS 56X10MG I
AEGB
H
0131507 APO-DONEPEZIL 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0129430 DONEPEZIL ORION 10 MG
POR TBL FLM 30X10MG
AATX
NL
POR TBL FLM 28X10MG
AORN
SF
0144885 DONEPEZIL-RATIOPHARM 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
ARAT
D
0148758 DONEPEZIL MYLAN 10 MG, TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
0154016 ALZIL 10 MG, POTAHOVANÁ TABLETA
POR TBL DIS 84X10MG
AGNS
GB
POR TBL FLM 98X10MG
AGMP
CZ
0161204 DONEPEZIL KRKA 10 MG
POR TBL DIS 28X10MG
AKRK
SLO
0140032 RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 1,5 MG
POR CPS DUR 56X1.5MG
ARAT
D
0149178 NIMVASTID 1,5 MG
AKRK
SLO
0138498 RIVASTIGMIN ORION 1,5 MG
POR TBL DIS
28X1X1.5MG
POR CPS DUR 28X1.5MG
AORN
SF
0138494 EVERTAS 1,5 MG
POR CPS DUR 30X1.5MG
AZNP
CZ
0026530 EXELON 1,5 MG
POR CPS DUR 56X1.5MG
ANEH
GB
0138499 RIVASTIGMIN ORION 1,5 MG
POR CPS DUR 56X1.5MG
AORN
SF
0198743 VASTIGMEX 1,5 MG TVRDÉ TOBOLKY
POR CPS DUR 56X1.5MG
ZMWL
CY
0141133 VASTIGMEX 1,5 MG TVRDÉ TOBOLKY
POR CPS DUR 56X1.5MG
AMWL
CY
0140041 RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 3 MG
POR CPS DUR 56X3MG
ARAT
D
0149183 NIMVASTID 3 MG
POR TBL DIS 28X1X3MG
AKRK
SLO
p.o.
ZAP1
LIM1 OME1
0131910 LANDEX 10 MG
N06DA03
Doplatek
za balení
ZEM
IND1
UHR1
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Rivastigmin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 270 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
Doplatek
za balení
ZAP1
1 321,39
698,81
0,00
33,35
37,44
622,58
2 273,91
1 651,33
0,00
33,35
88,46
P
311,28
1 144,37
833,09
0,00
33,35
89,26
P
333,52
1 257,90
924,38
0,00
33,35
92,44
P
736,45
972,03
235,58
0,00
39,45
12,62
P
736,45
972,03
235,58
0,00
39,45
12,62
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
P
737,02
737,02 X
0,00
0,00
26,32
0,00
P
368,52
422,76
54,24
0,00
26,32
3,87
P
737,02
972,03
235,01
0,00
26,32
8,39
P
737,02
972,03
235,01
0,00
26,32
8,39
P
737,02
1 550,42
813,40
0,00
26,32
29,05
P
737,02
2 303,42
1 566,40
0,00
26,32
55,94
P
394,84
1 274,12
879,28
0,00
26,32
58,62
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
P
737,60
972,03
234,43
0,00
19,76
6,28
P
737,60
972,03
234,43
0,00
19,76
6,28
P
830,85
830,85 X
0,00
0,00
22,25
0,00
P
830,85
1 734,27
903,42
0,00
22,25
24,20
P
830,85
2 338,52
1 507,67
0,00
22,25
40,38
P
415,43
475,97
60,54
0,00
22,26
3,24
P
445,10
1 293,39
848,29
0,00
22,26
42,41
P
415,43
1 211,24
795,81
0,00
22,26
42,63
ZEM
LIM1 OME1
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
E NEU,PSY,GE
R
P
622,58
P
0138501 RIVASTIGMIN ORION 3 MG
POR CPS DUR 56X3MG
AORN
SF
0026533 EXELON 3 MG
POR CPS DUR 56X3MG
ANEH
GB
0138500 RIVASTIGMIN ORION 3 MG
POR CPS DUR 28X3MG
AORN
SF
0138495 EVERTAS 3 MG
POR CPS DUR 30X3MG
AZNP
CZ
0198746 VASTIGMEX 3 MG TVRDÉ TOBOLKY
POR CPS DUR 56X3MG
ZMWL
CY
0141136 VASTIGMEX 3 MG TVRDÉ TOBOLKY
POR CPS DUR 56X3MG
AMWL
CY
0140050 RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 4,5 MG
POR CPS DUR 56X4.5MG
ARAT
D
0149188 NIMVASTID 4,5 MG
AKRK
SLO
0141924 VASTIGMEX 4,5 MG TVRDÉ TOBOLKY
POR TBL DIS
28X1X4.5MG
POR CPS DUR 56X4.5MG
AMWL
CY
0198749 VASTIGMEX 4,5 MG TVRDÉ TOBOLKY
POR CPS DUR 56X4.5MG
ZMWL
CY
0138504 RIVASTIGMIN ORION 4,5 MG
POR CPS DUR 56X4.5MG
AORN
SF
0026536 EXELON 4,5 MG
POR CPS DUR 56X4.5MG
ANEH
GB
0138496 EVERTAS 4,5 MG
POR CPS DUR 30X4.5MG
AZNP
CZ
0141142 VASTIGMEX 6 MG TVRDÉ TOBOLKY
POR CPS DUR 56X6MG
AMWL
CY
0198752 VASTIGMEX 6 MG TVRDÉ TOBOLKY
POR CPS DUR 56X6MG
ZMWL
CY
0140059 RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 6 MG
POR CPS DUR 56X6MG
ARAT
D
0138507 RIVASTIGMIN ORION 6 MG
POR CPS DUR 56X6MG
AORN
SF
0026539 EXELON 6 MG
POR CPS DUR 56X6MG
ANEH
GB
0149193 NIMVASTID 6 MG
POR TBL DIS 28X1X6MG
AKRK
SLO
0138497 EVERTAS 6 MG
POR CPS DUR 30X6MG
AZNP
CZ
0138506 RIVASTIGMIN ORION 6 MG
POR CPS DUR 28X6MG
AORN
SF
IND1
UHR1
MFC
DNC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 271 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
N06DA03
Doplněk názvu
transd.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
E NEU,PSY,GE P
R
E NEU,PSY,GE P
R
DRM EMP TDR 30X18MG
ANEH
GB
0029184 EXELON 4,6 MG/24H
DRM EMP TDR 30X9MG
ANEH
GB
0170141 GALANTAMIN JENSON 8 MG
POR CPS PRO 30X8MG II
ZGNS
GB
0170133 GALANTAMIN JENSON 8 MG
POR CPS PRO 30X8MG I
ZGNS
GB
0191787 GALANTAMIN MYLAN 8 MG
POR CPS PRO 30X8MG I
ZGNS
GB
0191795 GALANTAMIN MYLAN 8 MG
POR CPS PRO 30X8MG II
ZGNS
GB
0170159 GALANTAMIN JENSON 16 MG
POR CPS PRO 30X16MG
II
POR CPS PRO 30X16MG
I
POR CPS PRO 30X16MG
II
POR CPS PRO 30X16MG
I
ZGNS
GB
ZGNS
GB
ZGNS
GB
ZGNS
GB
POR CPS PRO 30X24MG
II
POR CPS PRO 30X24MG
I
POR CPS PRO 30X24MG
II
POR CPS PRO 30X24MG
I
ZGNS
GB
ZGNS
GB
ZGNS
GB
ZGNS
GB
0026507 EBIXA 5 MG/DÁVKA
POR SOL 1X50ML
ALUN
0026502 EBIXA 10 MG
POR TBL FLM 56X10MG
0029468 EBIXA 20 MG
POR TBL FLM 28X20MG
PP
p.o.
0191813 GALANTAMIN MYLAN 16 MG
0191805 GALANTAMIN MYLAN 16 MG
0170177 GALANTAMIN JENSON 24 MG
0170169 GALANTAMIN JENSON 24 MG
0191831 GALANTAMIN MYLAN 24 MG
0191823 GALANTAMIN MYLAN 24 MG
p.o.
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
MFC
1 496,41
2 233,52
737,11
737,10
24,94
12,29
31,66
748,21
2 225,13
1 476,92
356,91
24,94
49,23
63,25
Galantamin
0170151 GALANTAMIN JENSON 16 MG
N06DX01
DNC
Doplatek
za balení
UHR1
Rivastigmin
0029188 EXELON 9,5 MG/24H
N06DA04
IND1
E NEU, PSY,
GER
E NEU, PSY,
GER
E NEU, PSY,
GER
E NEU, PSY,
GER
P
375,26
375,26 X
0,00
0,00
25,02
0,00
P
375,26
375,26 X
0,00
0,00
25,02
0,00
P
375,26
375,26 X
0,00
0,00
25,02
0,00
P
375,26
375,26 X
0,00
0,00
25,02
0,00
E NEU, PSY,
GER
E NEU, PSY,
GER
E NEU, PSY,
GER
E NEU, PSY,
GER
P
750,52
750,52 X
0,00
0,00
25,02
0,00
P
750,52
750,52 X
0,00
0,00
25,02
0,00
P
750,52
750,52 X
0,00
0,00
25,02
0,00
P
750,52
750,52 X
0,00
0,00
25,02
0,00
E NEU, PSY,
GER
E NEU, PSY,
GER
E NEU, PSY,
GER
E NEU, PSY,
GER
P
887,87
887,87 X
0,00
0,00
19,73
0,00
P
887,87
887,87 X
0,00
0,00
19,73
0,00
P
887,87
887,87 X
0,00
0,00
19,73
0,00
P
887,87
887,87 X
0,00
0,00
19,73
0,00
DK
E NEU, PSY,
GER
P
1 699,36
2 122,51
423,15
423,15
67,97
16,93
ALUN
DK
E NEU, PSY,
GER
P
1 903,28
2 381,98
478,70
473,93
67,97
17,10
ALUN
DK
E NEU, PSY,
GER
P
1 904,45
2 460,58
556,13
473,93
68,02
19,86
Memantin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 272 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
N07AA01
Doplněk názvu
p.o.
parent.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N07CA01
p.o.
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
POR TBL NOB 20X15MG
B
AZEH
SK
91,41
91,41
0,00
0,00
18,28
0,00
INJ SOL 10X1ML/0.5MG
ABHP
CZ
75,82
79,42 X
3,60
3,60
15,16
0,72
POR TBL OBD 150X60MG
AMHS
CZ
819,51
819,51 X
0,00
0,00
16,39
0,00
POR TBL NOB 50X5MG
POR TBL NOB 20X5MG
ANYC
ANYC
A
A
217,86
92,60
217,86
110,73
0,00
18,13
0,00
0,00
4,36
4,63
0,00
0,91
POR TBL NOB 50X10MG
ASFK
CZ
129,60
129,60
0,00
0,00
15,55
0,00
ORM TBL SLG 7
ARMS
GB
S
640,08
640,08
0,00
0,00
91,44
0,00
POR TBL NOB 100X8MG
POR TBL NOB 100X8MG
POR SOL 120ML
POR TBL NOB 24X8MG
POR TBL NOB 20X8MG
POR TBL NOB 100X8MG
POR TBL NOB 90X8MG
POR TBL NOB 48X8MG
POR TBL NOB 96X8MG
POR TBL NOB 60X8MG
POR TBL NOB 50X8MG
POR TBL NOB 30X8MG
POR TBL NOB 100X8MG
POR TBL NOB 50X8MG
POR TBL NOB 60X8MG
POR TBL NOB 120X8MG
POR TBL NOB 50X8MG
POR TBL NOB 100X8MG
AACV
AGNS
ACEX
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
AJSA
AGNS
AAFP
ARAT
APFT
AAHW
IS
GB
A
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
PL
GB
CZ
D
I
NL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
171,98
172,00
258,00
41,28
34,39
172,00
154,79
82,57
165,11
103,20
86,01
51,60
172,00
86,01
103,20
206,39
86,01
172,00
171,98
172,00 X
266,92
48,84
40,96
206,39
185,91
99,26
198,51
124,46
103,98
63,02
249,51
127,39
157,08
318,37
177,12
437,41
0,00
0,00
8,92
7,56
6,57
34,39
31,12
16,69
33,40
21,26
17,97
11,42
77,51
41,38
53,88
111,98
91,11
265,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
0,00
0,00
0,36
1,89
1,97
2,06
2,07
2,09
2,09
2,13
2,16
2,28
4,65
4,97
5,39
5,60
10,93
15,92
POR TBL NOB 60X16MG
AACV
IS
L ORL, NEU
137,60
137,60
0,00
0,00
6,88
0,00
L NEU
Buprenorfin, kombinace
0027903 SUBOXONE 8 MG/2 MG
0102674
0144189
0169180
0188378
0188377
0188385
0188383
0188380
0188384
0188382
0188381
0188379
0157355
0134373
0042935
0126614
0087218
0022104
MFC
Ambenonium
0020327 MYTELASE
N07BC51
UHR1
Distigmin
0002130 UBRETID 5 MG
0002360 UBRETID 5 MG
N07AA30
IND1
Pyridostigmin
0136398 MESTINON
N07AA03
LIM1 OME1
Neostigmin
0000612 SYNTOSTIGMIN
N07AA02
ZEM
Neostigmin
0053940 SYNTOSTIGMIN
N07AA01
DRZ
P
Betahistin
BETAHISTIN ACTAVIS 8 MG
BETAHISTIN MYLAN 8 MG
BESTIN 8 MG, PERORÁLNÍ ROZTOK
VERTIMED 8 MG TABLETY
VERTIMED 8 MG TABLETY
VERTIMED 8 MG TABLETY
VERTIMED 8 MG TABLETY
VERTIMED 8 MG TABLETY
VERTIMED 8 MG TABLETY
VERTIMED 8 MG TABLETY
VERTIMED 8 MG TABLETY
VERTIMED 8 MG TABLETY
VERTIBETIS 8 MG TABLETY
BETAHISTIN MYLAN 8 MG
AVERTIN 8
BETAHISTIN-RATIOPHARM 8 MG
MICROSER
BETASERC 8
0102684 BETAHISTIN ACTAVIS 16 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 273 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0144190
0157361
0134375
0126618
0188394
0188393
0188392
0188387
0188389
0188390
0188388
0188391
0188386
0042932
0022106
BETAHISTIN MYLAN 16 MG
VERTIBETIS 16 MG TABLETY
BETAHISTIN MYLAN 16 MG
BETAHISTIN-RATIOPHARM 16 MG
VERTIMED 16 MG TABLETY
VERTIMED 16 MG TABLETY
VERTIMED 16 MG TABLETY
VERTIMED 16 MG TABLETY
VERTIMED 16 MG TABLETY
VERTIMED 16 MG TABLETY
VERTIMED 16 MG TABLETY
VERTIMED 16 MG TABLETY
VERTIMED 16 MG TABLETY
AVERTIN 16
BETASERC 16
POR TBL NOB 60X16MG
POR TBL NOB 60X16MG
POR TBL NOB 30X16MG
POR TBL NOB 60X16MG
POR TBL NOB 100X16MG
POR TBL NOB 96X16MG
POR TBL NOB 90X16MG
POR TBL NOB 24X16MG
POR TBL NOB 48X16MG
POR TBL NOB 50X16MG
POR TBL NOB 30X16MG
POR TBL NOB 60X16MG
POR TBL NOB 20X16MG
POR TBL NOB 60X16MG
POR TBL NOB 60X16MG
0176690
0138569
0188402
0188403
0188401
0188399
0188395
0188400
0188396
0188398
0188397
0126623
0157554
0150059
0050339
0104637
BETAHISTIN ACTAVIS 24 MG
BETAHISTIN MYLAN 24 MG
VERTIMED 24 MG TABLETY
VERTIMED 24 MG TABLETY
VERTIMED 24 MG TABLETY
VERTIMED 24 MG TABLETY
VERTIMED 24 MG TABLETY
VERTIMED 24 MG TABLETY
VERTIMED 24 MG TABLETY
VERTIMED 24 MG TABLETY
VERTIMED 24 MG TABLETY
BETAHISTIN-RATIOPHARM 24 MG
VERTIBETIS 24 MG TABLETY
BETAHISTIN MYLAN 24 MG
BETASERC 24
AVERTIN 24 MG
ZAP1
137,60 X
203,40
102,19
211,10
383,16
367,86
344,92
92,95
185,91
193,79
116,59
233,17
78,78
318,15
522,43
0,00
65,80
33,39
73,50
153,83
147,70
138,53
37,90
75,83
79,13
47,79
95,57
32,92
180,55
384,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
0,00
3,29
3,34
3,68
4,61
4,62
4,62
4,74
4,74
4,75
4,78
4,78
4,94
9,03
19,24
162,78
135,65 X
389,28
406,10
366,33
204,82
81,93
245,88
98,47
196,94
123,09
251,47
221,23
759,71
646,58
206,39
0,00
0,00
128,83
134,80
122,16
69,17
27,67
83,10
33,35
66,71
41,70
88,69
85,58
488,41
510,93
34,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,74
0,00
0,00
2,68
2,70
2,71
2,77
2,77
2,77
2,78
2,78
2,78
2,96
3,42
9,77
20,44
1,14
25,53
25,53
66,17
143,80
40,64
118,27
5,76
5,76
1,84
1,84
2,93
8,52
63,92
81,20
17,28
17,28
1,53
0,41
LIM1 OME1
AGNS
AJSA
AGNS
ARAT
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
AAFP
AAHW
GB
PL
GB
D
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CZ
NL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
137,60
137,60
68,80
137,60
229,33
220,16
206,39
55,05
110,08
114,66
68,80
137,60
45,86
137,60
137,60
POR TBL NOB 60X24MG
POR TBL NOB 50X24MG
POR TBL NOB 96X24MG
POR TBL NOB 100X24MG
POR TBL NOB 90X24MG
POR TBL NOB 50X24MG
POR TBL NOB 20X24MG
POR TBL NOB 60X24MG
POR TBL NOB 24X24MG
POR TBL NOB 48X24MG
POR TBL NOB 30X24MG
POR TBL NOB 60X24MG
POR TBL NOB 50X24MG
POR TBL NOB 100X24MG
POR TBL NOB 50X24MG
POR TBL NOB 60X24MG
AACK
AGNS
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ZMOE
ARAT
AJSA
AGNS
AAHW
AAFP
IS
GB
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
D
PL
GB
NL
CZ
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
ORL, NEU
162,78
135,65
260,45
271,30
244,17
135,65
54,26
162,78
65,12
130,23
81,39
162,78
135,65
271,30
135,65
172,17
0099886 CINARIZIN LEK 25 MG
0030381 STUGERON
POR TBL NOB 50X25MG
POR TBL NOB 50X25MG
ALEK
AGDB
SLO
H
0099884 CINARIZIN LEK 75 MG
POR TBL NOB 50X75MG
ALEK
SLO
p.o.
IND1
Doplatek
za balení
ZEM
N07CA02
DRZ
UHR1
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Cinarizin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 274 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
N07XX02
Doplněk názvu
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
lok.
nasal.
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
APMP
CZ
E NEU
P
4 927,24
6 318,69
1 391,45
1 391,45
175,97
49,69
POR TBL FLM 56X50MG
POR TBL FLM 56X50MG
ZACK
AAVT
IS
F
E NEU
E NEU
P
P
4 927,24
4 927,24
6 318,69
6 610,61
1 391,45
1 683,37
1 391,45
1 391,45
175,97
175,97
49,69
60,12
POR SOL 1X180ML
AUCP
GB
S
P
9 661,95
10 709,36
1 047,41
0,00
805,16
87,28
POR TBL NOB 20X250MG
AZPF
PL
31,54
35,75
4,21
4,20
14,19
1,89
POR TBL FLM 60X200MG
ASFK
CZ
L REV, DER
P
296,51
296,51
0,00
0,00
9,88
0,00
POR TBL NOB 8X250MG
ARCE
CZ
E INF
P
503,40
503,40
0,00
0,00
377,56
0,00
POR SUS 1X30ML
POR SUS 1X30ML
POR TBL NOB 6X100MG
AJCG
AJCG
AJCG
CZ
CZ
CZ
67,68
67,68
95,08
67,68
67,68
95,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,56
22,56
31,69
0,00
0,00
0,00
DRM CRM 1X30GM
AINF
D
268,10
371,84
103,74
103,74
268,10
103,74
Úhrada
EKV2
202,63
202,63
0,00
0,00
7,43
0,00
101,84
108,41
6,57
0,00
7,47
0,48
101,84
113,66
11,82
0,00
7,47
0,87
101,84
113,66
11,82
0,00
7,47
0,87
0,00
0,00
3,92
0,00
3,38
0,00
4,15
0,07
Kyselina chromoglykanová
NAS SPR SOL 1X30ML
AHHO
D
0049932 CROMOHEXAL
NAS SPR SOL 1X15ML
AHHO
D
0163322 ALLERGOCROM NOSNÍ SPREJ
NAS SPR SOL 1X15ML
AURS
CZ
0012582 ALLERGOCROM NOSNÍ SPREJ
NAS SPR SOL 1X15ML
AURS
CZ
0058408 NASOBEC
NAS SPR SUS 200X50RG
ATCO
CZ
98,09
0066006 BECLOMET NASAL AQUA 100 MCG
NAS SPR SUS
200X100RG
AORN
SF
207,26
nasal.
ZAP1
POR TBL FLM 56X50MG
0049933 CROMOHEXAL
R01AD01
Doplatek
za balení
Permethrin
0085346 INFECTOSCAB 5% KRÉM
R01AC01
DNC
Mebendazol
0020625 VERMOX PERORÁLNÍ SUSPENZE
0122308 VERMOX PERORÁLNÍ SUSPENZE
0122198 VERMOX
P03AC04
MFC
Meflochin
0014946 LARIAM
P02CA01
UHR1
Hydroxychlorochin
0054424 PLAQUENIL
P01BC02
IND1
Metronidazol
0002427 ENTIZOL
P01BA02
LIM1 OME1
Natrium-oxybutyrát
0025444 XYREM 500 MG/ML
P01AB01
ZEM
Riluzol
0171674 RILUZOL PMCS 50 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0130495 SCLEFIC 50 MG
0027286 RILUTEK
N07XX04
DRZ
L ALG, ORL,
PNE
L ALG, ORL,
PNE
L ALG, ORL,
PNE
L ALG, ORL,
PNE
Beklometason
98,09 Y
210,64
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 275 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
R01AD05
Doplněk názvu
nasal.
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Budesonid
0015124 TINKAIR 50 MCG
0055427 TAFEN NASAL 50 MCG
NAS SPR SUS 200DÁV
NAS SPR SUS 200DÁV
AILC
ALEK
I
SLO
147,37
156,43
147,37
156,43
0,00
0,00
0,00
0,00
4,42
4,69
0,00
0,00
0054267 RHINOCORT AQUA 64 MCG
NAS SPR SUS 120X64RG
AAZN
GB
124,19
166,75
42,56
0,00
4,85
1,66
0015128 TINKAIR 100 MCG
NAS SPR SUS 200DÁV
AILC
I
323,40
349,63 X
26,23
0,00
4,85
0,39
NAS SPR SUS 120 DÁV
ATCO
CZ
145,45
145,45 X
0,00
0,00
4,85
0,00
0170760 MOMMOX 0,05 MG/DÁVKU
NAS SPR SUS 140X50RG
ZDOZ
CZ
228,49
228,49
0,00
0,00
6,53
0,00
0150035 NASONEX
NAS SPR SUS 140X50RG
ASCH
P
333,13
333,13
0,00
0,00
9,52
0,00
0016457 NASONEX
NAS SPR SUS 140X50RG
AMSD
NL
333,13
333,13
0,00
0,00
9,52
0,00
0192521 NASONEX
NAS SPR SUS 140X50RG
AMSD
NL
333,13
333,13
0,00
0,00
9,52
0,00
NAS SPR SUS
120X27.5RG
AGLA
GB
184,80
249,13
64,33
64,33
3,08
1,07
0058380 VENTOLIN ROZTOK K INHALACI
INH SOL1X20ML/120MG
AGLA
GB
30,33
114,03
83,70
0,00
3,03
8,37
0031934
0010142
0017839
0092744
INH SUS PSS 200X100RG
INH SUS PSS 200X100RG
INH SUS PSS 200X100RG
INH PLV DOS 200DÁVEK
AGLA
ATCO
ATCO
AORN
GB
CZ
CZ
SF
70,44
78,95
94,80
94,80
70,44
78,95 Y
112,95 Y
250,49
0,00
0,00
18,15
155,69
0,00
0,00
0,00
0,00
2,82
3,16
3,79
3,79
0,00
0,00
0,73
6,23
INH PLV DOS 200DÁVEK
AORN
SF
126,39
344,14
217,75
0,00
5,06
8,71
INH PLV 200X0.5MG
INH PLV 100X0.5MG
AAZN
AAZN
GB
GB
126,39
63,19
217,18
243,13
90,79
179,94
90,79
45,40
2,53
2,53
1,82
7,20
INH SOL PSS 200DÁV
ABOE
D
84,26
116,93
32,67
32,67
2,53
0,98
INH PLV DOS 60X50RG
AGLA
GB
504,35
608,99
104,64
104,64
16,81
3,49
R01AD08
nasal.
Flutikason
0030685 NASOFAN
R01AD09
R01AD12
nasal.
nasal.
Mometason
inhal.
Salbutamol
VENTOLIN INHALER N
ECOSAL INHALER
ECOSAL EASI-BREATHE
BUVENTOL EASYHALER 100 MCG/DOSE
0092745 BUVENTOL EASYHALER 200 MCG/DOSE
R03AC03
inhal.
Terbutalin
0047286 BRICANYL TURBUHALER 0,5 MG
0180802 BRICANYL TURBUHALER 0,5 MG
R03AC04
inhal.
Fenoterol
0064881 BEROTEC N 100 MCG
R03AC12
inhal.
0001658 SEREVENT DISKUS
L ALG,TRN,OR
L
L ALG,TRN,OR
L
L ALG,TRN,OR
L
L ALG,TRN,OR
L
Flutikason-furoát
0029816 AVAMYS
R03AC02
Úhrada
EKV2
Salmeterol
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 276 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
R03AC13
Doplněk názvu
inhal.
0015708 FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCG
FORMOTEROL EASYHALER
ATIMOS 12 MCG
ATIMOS 12 MCG
FORADIL
R03AC18
inhal.
0167258 ONBREZ BREEZHALER 150 MCG
R03AK03
inhal.
R03AK06
inhal.
LIM1 OME1
inhal.
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
AILC
ATEF
ARAT
I
PL
D
504,34
504,35
504,35
504,34
561,86
622,61
0,00
57,51
118,26
0,00
0,00
0,00
16,81
16,81
16,81
0,00
1,92
3,94
ARAT
D
504,35
622,61
118,26
0,00
16,81
3,94
AORN
ACQV
ACQV
ANAI
SF
A
A
CZ
1 008,70
840,58
840,58
504,35
1 314,62
1 241,79
1 241,79
1 114,75
305,92
401,21
401,21
610,40
0,00
0,00
0,00
0,00
16,81
16,81
16,81
16,81
5,10
8,02
8,02
20,35
INH PLV CPS DUR
30X300RG+INH
INH PLV CPS DUR
30X150RG+INH
ANEH
GB
E PNE
P
934,24
934,24
0,00
0,00
15,57
0,00
ANEH
GB
E PNE
P
923,30
934,24
10,94
0,00
30,78
0,36
23,89
230,04
134,08
230,04
110,19
0,00
0,00
0,00
4,78
6,90
22,04
0,00
P
P
762,90
798,06
762,90
798,06
0,00
0,00
0,00
0,00
25,43
26,60
0,00
0,00
P
P
1 076,66
1 428,56
1 076,66
1 428,56
0,00
0,00
0,00
0,00
35,89
47,62
0,00
0,00
P
P
P
P
P
1 146,73
1 146,73
871,16
871,16
1 137,43
1 469,56
1 469,56
1 091,99
1 091,99
1 137,43
322,83
322,83
220,83
220,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,74
12,74
14,52
14,52
18,96
3,59
3,59
3,68
3,68
0,00
Fenoterol a jiná léčiva onem. spojen. s obstrukcí dých. cest
INH SOL 1X20ML
ABOE D
INH SOL PSS 200DÁV
ABOE D
Salmeterol a jiná léčiva onem. spojen. s obstrukcí dých. cest
INH PLV 1X60X50/100RG AGLA GB
INH SUS PSS
AGLA GB
0045964 SERETIDE DISKUS 50/250
0045958 SERETIDE DISKUS 50/500
R03AK07
UHR1
INH PLV CPS 60X12RG
INH PLV CPS 60X12RG
INH PLV CPS
60X12RG+APL
INH PLV CPS
60X12RG+APL
INH PLV 120X12RG
INH SOL PSS 100X12RG
INH SOL PSS 100X12RG
INH PLV CPS 60X12RG
0045961 SERETIDE DISKUS 50/100
0107826 SERETIDE 25/50 INHALER
0112765
0184377
0112764
0184376
0010547
IND1
Úhrada
EKV2
Indakaterol
0167263 ONBREZ BREEZHALER 300 MCG
0076496 BERODUAL
0002679 BERODUAL N
ZEM
Formoterol
0019147 FORMOVENT 12 MCG
0104897 FORMANO
0132539 FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCG
0076334
0019459
0184319
0015900
DRZ
120X25/50MCG+POČ
INH PLV 1X60X50/250RG
INH PLV
1X60X50/500MCG
AGLA
AGLA
GB
GB
Formoterol a jiná léčiva onem. spojen. s obstrukcí dých. cest
INH SOL PSS 180DÁVEK ACQV A
E ALG,PNE
INH SOL PSS 180DÁVEK ACQV A
E ALG,PNE
INH SOL PSS 120DÁVEK ACQV A
E ALG,PNE
INH SOL PSS 120DÁVEK ACQV A
E ALG,PNE
INH PLV 1X120DÁV
AAZC S
COMBAIR
COMBAIR
COMBAIR
COMBAIR
SYMBICORT TURBUHALER 100
MIKROGRAMŮ/6 MIKROGRAMŮ/INHALACE
0180098 SYMBICORT TURBUHALER 100
MIKROGRAMŮ/6 MIKROGRAMŮ/INHALACE
0180087 SYMBICORT TURBUHALER 200
MIKROGRAMŮ/ 6 MIKROGRAMŮ/
INHALACE
INH PLV 1X120DÁV
AAZC
S
P
1 137,43
1 137,43
0,00
0,00
18,96
0,00
INH PLV 1X120DÁV
AAZC
S
P
1 370,38
1 370,38
0,00
0,00
22,84
0,00
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 277 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0010538 SYMBICORT TURBUHALER 200
MIKROGRAMŮ/ 6 MIKROGRAMŮ/
INHALACE
0020074 SYMBICORT TURBUHALER 400
MIKROGRAMŮ/12
MIKROGRAMŮ/INHALACE
0180081 SYMBICORT TURBUHALER 400
MIKROGRAMŮ/12
MIKROGRAMŮ/INHALACE
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INH PLV 1X120DÁV
AAZC
S
P
1 370,38
1 370,38
0,00
0,00
22,84
0,00
INH PLV 1X60DÁV
AAZC
S
P
1 286,42
1 286,42
0,00
0,00
42,88
0,00
INH PLV 1X60DÁV
AAZC
S
P
1 286,42
1 286,42
0,00
0,00
42,88
0,00
INH SOL PSS 200DÁV
INH SOL PSS 200DÁV
INH SOL PSS 200DÁV
INH SOL PSS 200DÁV
INH SOL PSS 200DÁV
INH PLV 200X200RG
ATCO
ATCO
ATCO
ATCO
ATCO
AORN
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SF
280,80
280,80
191,57
191,57
143,51
626,14
442,46
752,15
296,89
483,40
186,44
823,88
161,66
471,35
105,32
291,83
42,93
197,74
161,66
161,66
64,66
64,66
32,33
129,33
5,62
5,62
9,58
9,58
14,35
15,65
3,23
9,43
5,27
14,59
4,29
4,94
0062697 PULMICORT TURBUHALER 100MCG
0031572 GIONA EASYHALER 100
INH PLV 200X100RG
INH PLV 1X200DÁVEK
AAZN
AORN
GB
SF
384,99
451,40
384,99
451,40
0,00
0,00
0,00
0,00
15,40
18,06
0,00
0,00
0049402 BUDIAIR
ACQV
A
522,38
522,38
0,00
0,00
10,45
0,00
ACQV
A
522,38
522,38
0,00
0,00
10,45
0,00
AORN
ANAI
ANSM
SF
CZ
GR
576,66
469,43
469,43
576,66
471,97
471,97
0,00
2,54
2,54
0,00
0,00
0,00
11,53
15,65
15,65
0,00
0,08
0,08
0069242 PULMICORT TURBUHALER 200MCG
INH SOL PSS
200X200MCG
INH SOL PSS
200X200MCG
INH PLV 1X200DÁVEK
INH PLV CPS 120X200RG
INH PLV CPS
2X60X200RG
INH PLV 200X200RG
AAZN
GB
782,38
814,46
32,08
0,00
15,65
0,64
0016306 MIFLONID 400
0031575 GIONA EASYHALER 400
0069243 PULMICORT TURBUHALER 400MCG
INH PLV CPS 60X400RG
INH PLV 1X100DÁVEK
INH PLV 200X400RG
ANAI
AORN
AAZN
CZ
SF
GB
297,90
522,94
1 045,87
297,90
615,19
2 102,48
0,00
92,25
1 056,61
0,00
0,00
0,00
9,93
10,46
10,46
0,00
1,85
10,57
0013033 PULMICORT 0,5 MG/ML
INH SUS 20X2ML/1MG
AAZN
GB
642,07
642,07
0,00
0,00
48,16
0,00
INH PLV 60X500RG
INH PLV 60X250RG
INH SUS PSS 60X250RG
INH SUS PSS 60X125RG
AGLA
AGLA
AGLA
AGLA
GB
GB
GB
GB
627,52
313,76
325,44
243,83
904,81
512,28
533,16
279,41
277,29
198,52
207,72
35,58
0,00
0,00
0,00
0,00
10,46
10,46
10,85
16,26
4,62
6,62
6,92
2,37
R03BA01
0058793
0058782
0058792
0058780
0047374
0053876
inhal.
Beklometason
ECOBEC 250 MCG
ECOBEC 250 MCG EASI-BREATHE
ECOBEC 100 MCG
ECOBEC 100 MCG EASI-BREATHE
ECOBEC 50 MCG
BECLOMET EASYHALER 200 MCG
R03BA02
inhal.
Budesonid
0185108 BUDIAIR
0031733 GIONA EASYHALER 200
0016302 MIFLONID 200
0136253 MIFLONID 200
R03BA05
0058400
0058399
0047657
0042463
inhal.
Úhrada
EKV2
Flutikason
FLIXOTIDE DISKUS 500
FLIXOTIDE DISKUS 250
FLIXOTIDE 250 INHALER N
FLIXOTIDE 125 INHALER N
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 278 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0058398 FLIXOTIDE DISKUS 100
0095604 FLIXOTIDE 50 INHALER N
R03BA07
0192211
0058165
0058164
0192210
0192209
0058168
inhal.
inhal.
inhal.
0092351 ATROVENT 0,025%
inhal.
inhal.
0193552 SEEBRI BREEZHALER 44 MCG
inhal.
p.o.
parent.
R03DA04
p.o.
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
INH PLV 60X100RG
INH SUS PSS 120X50RG
AGLA
AGLA
GB
GB
214,03
244,98
243,74
244,98
29,71
0,00
0,00
0,00
17,84
20,42
2,48
0,00
INH PLV 60DÁVX400RG
INH PLV 60DÁVX400RG
INH PLV 30DÁVX400RG
INH PLV 30DÁVX400RG
INH PLV 60DÁVX200RG
INH PLV 60DÁVX200RG
AMSD
AMSD
AMSD
AMSD
AMSD
AMSD
NL
NL
NL
NL
NL
NL
627,53
627,53
313,76
313,76
469,61
469,61
1 091,29
1 091,29
818,18
818,18
700,17
700,17
463,76
463,76
504,42
504,42
230,56
230,56
461,12
461,12
230,56
230,56
230,56
230,56
10,46
10,46
10,46
10,46
15,65
15,65
7,73
7,73
16,81
16,81
7,69
7,69
INH SOL PSS 60X160RG
ATKD
D
325,44
842,75
517,31
517,31
10,85
17,24
INH SOL PSS 200X20
MCG
INH SOL 1X20ML
ABOE
D
158,39
158,39
0,00
0,00
6,34
0,00
ABOE
D
17,58
123,38
105,80
0,00
7,03
42,32
INH PLV CPS 30X18RG
INH SOL 1X60DÁV
ABOE
ABOE
D
D
E
E
P
P
1 005,12
1 005,12
1 035,98
1 076,27
30,86
71,15
30,85
30,85
33,50
33,50
1,03
2,37
INH PLV CPS DUR
90X1X44RG+3INH
INH PLV CPS DUR
30X1X44RG+INH
ZNEH
GB
E PNE
P
2 430,62
3 608,44
1 177,82
1 177,82
27,01
13,09
ZNEH
GB
E PNE
P
810,21
1 263,32
453,11
392,61
27,01
15,10
INH SUS PSS2X112DÁV
ASFK
CZ
L ALG,TRN
1 298,49
1 614,78
316,29
316,28
46,37
11,30
POR TBL NOB 30X4MG
POR SIR 1X150ML
POR TBL NOB 30X2MG
AWZP
AGLA
AWZP
PL
GB
PL
51,08
25,54
27,49
55,46
35,69
27,49
4,38
10,15
0,00
0,00
0,00
0,00
5,11
5,11
5,50
0,44
2,03
0,00
INJ SOL 10X1ML/0.5MG
AAZN
GB
263,26
263,26
0,00
0,00
52,65
0,00
POR TBL PRO 30X100MG
APFB
F
29,87
29,87
0,00
0,00
5,97
0,00
Úhrada
EKV2
Terbutalin
0008651 BRICANYL 0,5 MG/ML
0061237 THEOPLUS 100
Doplatek
za balení
Salbutamol
0091085 SALBUTAMOL WZF POLFA 4 MG
0023291 VENTOLIN
0091083 SALBUTAMOL WZF POLFA 2 MG
R03CC03
DNC
Nedokromil
0056242 TILADE MINT
R03CC02
MFC
Glykopyrronium-bromid
0193553 SEEBRI BREEZHALER 44 MCG
R03BC03
UHR1
Tiotropium-bromid
0032393 SPIRIVA
0109810 SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMU
R03BB06
IND1
Ipratropium-bromid
0032992 ATROVENT N
R03BB04
LIM1 OME1
Ciklesonid
0137279 ALVESCO 160 INHALER
R03BB01
ZEM
Mometazon
ASMANEX 400 MCG
ASMANEX 400 MCG
ASMANEX 400 MCG
ASMANEX 400 MCG
ASMANEX 200 MCG
ASMANEX 200 MCG
R03BA08
DRZ
A
Theofylin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 279 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
POR CPS PRO
50X100MG
ANGK
D
79,12
79,12 X
0,00
0,00
9,49
0,00
0092644 AFONILUM SR 125 MG
POR CPS PRO
50X125MG
AABK
D
77,26
77,26
0,00
0,00
7,42
0,00
0044305 EUPHYLLIN CR N 200
POR CPS PRO
50X200MG
POR CPS PRO
50X200MG
ANGK
D
110,66
114,30 X
3,64
0,00
6,64
0,22
ANGK
D
110,66
114,30 X
3,64
0,00
6,64
0,22
0076650 AFONILUM SR 250 MG
POR CPS PRO
50X250MG
AABK
D
121,40
123,87
2,47
0,00
5,83
0,12
0061238 THEOPLUS 300
0044307 EUPHYLLIN CR N 300
POR TBL PRO 30X300MG
POR CPS PRO
50X300MG
POR CPS PRO
50X300MG
APFB
ANGK
F
D
78,57
130,96
92,47
164,48 X
13,90
33,52
0,00
0,00
5,24
5,24
0,93
1,34
ANGK
D
130,96
164,48 X
33,52
0,00
5,24
1,34
0086720 AFONILUM SR 375 MG
POR CPS PRO
50X375MG
AABK
D
143,66
215,86
72,20
0,00
4,60
2,31
0044309 EUPHYLLIN CR N 400
POR CPS PRO
50X400MG
ANGK
D
147,59
219,04 X
71,45
0,00
4,43
2,14
INJ SOL 5X10ML/240MG
ABHP
CZ
A
77,88
77,88 X
0,00
0,00
38,94
0,00
0180287 MONTELUKAST GSK 4 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0141888 MONTECON 4 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
POR TBL MND 28X4MG
AGXP
CZ
POR TBL MND 28X4MG
AGES
CZ
0117463 MONTELUKAST TEVA 4 MG, ŽVÝKACÍ
TABLETA
0144699 CASTISPIR 4 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
POR TBL MND 98X4MG
ATPP
CZ
POR TBL MND 98X4MG
ADOZ
CZ
0145996 MONTELUKAST ACTAVIS 4 MG
POR TBL MND 98X4MG
AACK
IS
0184055 MONTELUKAST STADA 4 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0184065 MONTELUKAST STADA 4 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0180285 MONTELUKAST GSK 4 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
POR TBL MND 100X4MG
ASTD
D
POR TBL MND 100X4MG
ASTD
D
POR TBL MND 98X4MG
AGXP
CZ
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
R03DA05
parent.
p.o.
UHR1
MFC
DNC
ZAP1
Úhrada
EKV2
Aminofylin
0000610 SYNTOPHYLLIN
R03DC03
IND1
Doplatek
za EKV1
0044303 EUPHYLLIN CR N 100
0164388 EUPHYLLIN CR N 300
LIM1 OME1
Úhrada
EKV1
DRZ
0142005 EUPHYLLIN CR N 200
ZEM
Doplatek
za balení
Doplněk názvu
Montelukast
P
323,11
323,11
0,00
0,00
11,54
0,00
P
513,62
513,62
0,00
0,00
18,34
0,00
P
1 800,04
1 800,04 X
0,00
0,00
18,37
0,00
P
1 866,40
1 866,40
0,00
0,00
19,04
0,00
P
1 866,40
1 866,40
0,00
0,00
19,04
0,00
P
1 904,49
2 583,94
679,45
0,00
19,04
6,79
P
1 904,49
2 583,94
679,45
0,00
19,04
6,79
P
1 866,40
2 534,17
667,77
0,00
19,04
6,81
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 280 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
0156108 MONTELUKAST ORION 4 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0125134 SINGULAIR 4 MINI
POR TBL MND 98X4MG
AORN
SF
POR TBL MND 98X4MG
AMSD
NL
0144691 CASTISPIR 4 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
POR TBL MND 28X4MG
ADOZ
CZ
0165601 MONKASTA 4 MG
POR TBL MND 28X4MG
AKRK
SLO
0145992 MONTELUKAST ACTAVIS 4 MG
POR TBL MND 28X4MG
AACK
IS
0165127 MONTELUKAST MYLAN 4 MG
POR TBL MND 30X4MG
AGNS
GB
0117457 MONTELUKAST TEVA 4 MG, ŽVÝKACÍ
TABLETA
0153020 MOKATEL 4 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
POR TBL MND 28X4MG
ATPP
CZ
POR TBL MND 30X4MG
ZGMP
CZ
0184061 MONTELUKAST STADA 4 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0184049 MONTELUKAST STADA 4 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0153248 MONTELAR 4 MG
POR TBL MND 30X4MG
ASTD
D
POR TBL MND 30X4MG
ASTD
D
POR TBL MND 28X4MG
AZNP
CZ
0153249 MONTELAR 4 MG
POR TBL MND 28X4MG
AZNP
CZ
0156106 MONTELUKAST ORION 4 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0153023 MOKATEL 4 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
POR TBL MND 28X4MG
AORN
SF
POR TBL MND 20X4MG
ZGMP
CZ
0153022 MOKATEL 4 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
POR TBL MND 28X4MG
ZGMP
CZ
0143372 SINGULAIR 4 MG GRANULE
POR GRA 28X4MG
AMSD
NL
0058494 SINGULAIR 4 MINI
POR TBL MND 28X4MG
AMSD
NL
0180274 MONTELUKAST GSK 5 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0118511 MONTELUKAST TEVA 5 MG, ŽVÝKACÍ
TABLETA
0144716 CASTISPIR 5 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
POR TBL MND 28X5MG
AGXP
CZ
POR TBL MND 98X5MG
ATPP
CZ
POR TBL MND 98X5MG
ADOZ
CZ
0147005 MONTELUKAST ACTAVIS 5 MG
POR TBL MND 98X5MG
AACK
IS
Doplatek
za balení
ZAP1
2 534,17
667,77
0,00
19,04
6,81
1 866,40
3 701,98
1 835,58
0,00
19,04
18,73
P
533,26
533,26
0,00
0,00
19,05
0,00
P
533,26
533,26
0,00
0,00
19,05
0,00
P
533,26
533,26
0,00
0,00
19,05
0,00
P
571,35
571,35
0,00
0,00
19,05
0,00
P
533,26
533,26 X
0,00
0,00
19,05
0,00
P
571,35
578,62
7,27
0,00
19,05
0,24
P
571,35
578,62
7,27
0,00
19,05
0,24
P
571,35
578,62
7,27
0,00
19,05
0,24
P
533,26
542,57
9,31
0,00
19,05
0,33
P
533,26
542,57
9,31
0,00
19,05
0,33
P
533,26
542,57
9,31
0,00
19,05
0,33
P
380,90
453,16
72,26
0,00
19,05
3,61
P
533,26
830,52
297,26
0,00
19,05
10,62
P
533,26
1 078,96
545,70
0,00
19,05
19,49
P
533,26
1 087,04
553,78
0,00
19,05
19,78
P
320,02
320,02
0,00
0,00
11,43
0,00
P
1 800,04
1 800,04 X
0,00
0,00
18,37
0,00
P
1 866,40
1 866,40
0,00
0,00
19,04
0,00
P
1 866,40
1 866,40
0,00
0,00
19,04
0,00
IND1
UHR1
MFC
P
1 866,40
P
DNC
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Stránka 281 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
0165149 MONTELUKAST MYLAN 5 MG
POR TBL MND 100X5MG
AGNS
GB
0184078 MONTELUKAST STADA 5 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0184088 MONTELUKAST STADA 5 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0165623 MONKASTA 5 MG
POR TBL MND 100X5MG
ASTD
D
POR TBL MND 100X5MG
ASTD
D
POR TBL MND 98X5MG
AKRK
SLO
0180278 MONTELUKAST GSK 5 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0156111 MONTELUKAST ORION 5 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0125133 SINGULAIR 5 JUNIOR
POR TBL MND 98X5MG
AGXP
CZ
POR TBL MND 98X5MG
AORN
SF
POR TBL MND 98X5MG
AMSD
NL
0144708 CASTISPIR 5 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
POR TBL MND 28X5MG
ADOZ
CZ
0147001 MONTELUKAST ACTAVIS 5 MG
POR TBL MND 28X5MG
AACK
IS
0118505 MONTELUKAST TEVA 5 MG, ŽVÝKACÍ
TABLETA
0165616 MONKASTA 5 MG
POR TBL MND 28X5MG
ATPP
CZ
POR TBL MND 28X5MG
AKRK
SLO
0141892 MONTECON 5 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
POR TBL MND 28X5MG
AGES
CZ
0153024 MOKATEL 5 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
POR TBL MND 30X5MG
ZGMP
CZ
0184072 MONTELUKAST STADA 5 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0184084 MONTELUKAST STADA 5 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0156192 MIRALUST 5 MG
POR TBL MND 30X5MG
ASTD
D
POR TBL MND 30X5MG
ASTD
D
POR TBL MND 28X5MG
AZFK
PL
0153255 MONTELAR 5 MG
POR TBL MND 28X5MG
AZNP
CZ
0153254 MONTELAR 5 MG
POR TBL MND 28X5MG
AZNP
CZ
0156109 MONTELUKAST ORION 5 MG ŽVÝKACÍ
TABLETY
0153027 MOKATEL 5 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
POR TBL MND 28X5MG
AORN
SF
POR TBL MND 20X5MG
ZGMP
CZ
0153026 MOKATEL 5 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
POR TBL MND 28X5MG
ZGMP
CZ
0053076 SINGULAIR 5 JUNIOR
POR TBL MND 28X5MG
AMSD
NL
IND1
UHR1
MFC
DNC
P
1 904,49
1 904,49 X
P
1 904,49
P
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0,00
0,00
19,04
0,00
2 591,37
686,88
0,00
19,04
6,87
1 904,49
2 591,37
686,88
0,00
19,04
6,87
P
1 866,40
2 541,45
675,05
0,00
19,04
6,89
P
1 866,40
2 541,45
675,05
0,00
19,04
6,89
P
1 866,40
2 541,45
675,05
0,00
19,04
6,89
P
1 866,40
3 712,49
1 846,09
0,00
19,04
18,84
P
533,26
533,26
0,00
0,00
19,05
0,00
P
533,26
533,26
0,00
0,00
19,05
0,00
P
533,26
533,26 X
0,00
0,00
19,05
0,00
P
533,26
534,30
1,04
0,00
19,05
0,04
P
533,26
534,30
1,04
0,00
19,05
0,04
P
571,35
612,26
40,91
0,00
19,05
1,36
P
571,35
612,26
40,91
0,00
19,05
1,36
P
571,35
612,26
40,91
0,00
19,05
1,36
P
533,26
573,97
40,71
0,00
19,05
1,45
P
533,26
573,97
40,71
0,00
19,05
1,45
P
533,26
573,97
40,71
0,00
19,05
1,45
P
533,26
573,97
40,71
0,00
19,05
1,45
P
380,90
476,82
95,92
0,00
19,05
4,80
P
533,26
832,81
299,55
0,00
19,05
10,70
P
533,26
1 090,10
556,84
0,00
19,05
19,89
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 282 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
0119226 MONTELUKAST TEVA 10 MG
POR TBL FLM 98X10MG
ATPP
CZ
0156196 MIRALUST 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
AZFK
PL
0140104 CASTISPIR 10 MG
POR TBL FLM 98X10MG
ADOZ
CZ
0147101 MONTELUKAST ACTAVIS 10 MG
POR TBL FLM 98X10MG
AACK
IS
0148529 MONTELUKAST MYLAN 10 MG
POR TBL FLM 100X10MG
AGNS
GB
0175007 MONTELUKAST ACCORD 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0184126 MONTELUKAST STADA 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0184139 MONTELUKAST STADA 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0153264 MONTELAR 10 MG
POR TBL FLM 100X10MG
ZAHN
GB
POR TBL FLM 100X10MG
ASTD
D
POR TBL FLM 100X10MG
ASTD
D
POR TBL FLM 98X10MG
AZNP
CZ
0153265 MONTELAR 10 MG
POR TBL FLM 98X10MG
AZNP
CZ
0187245 MONTELUCAST HELM 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175006 MONTELUKAST ACCORD 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0180269 MONTELUKAST GSK 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0156105 MONTELUKAST ORION 10 MG TABLETY
POR TBL FLM 98X10MG
ABUS
S
POR TBL FLM 98X10MG
ZAHN
GB
POR TBL FLM 98X10MG
AGXP
CZ
POR TBL NOB 98X10MG
AORN
SF
0125135 SINGULAIR 10
POR TBL FLM 98X10MG
AMSD
NL
0140097 CASTISPIR 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
ADOZ
CZ
0147097 MONTELUKAST ACTAVIS 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
AACK
IS
0148523 MONTELUKAST MYLAN 10 MG
POR TBL FLM 30X10MG
AGNS
GB
0119220 MONTELUKAST TEVA 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
ATPP
CZ
0165631 MONKASTA 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
AKRK
SLO
0153015 MOKATEL 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 30X10MG
ZGMP
CZ
IND1
UHR1
MFC
DNC
P
1 800,04
1 800,04 X
P
516,06
P
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0,00
0,00
18,37
0,00
516,06
0,00
0,00
18,43
0,00
1 866,40
1 866,40
0,00
0,00
19,04
0,00
P
1 866,40
1 866,40
0,00
0,00
19,04
0,00
P
1 904,49
1 904,49 X
0,00
0,00
19,04
0,00
P
1 904,49
2 635,89
731,40
0,00
19,04
7,31
P
1 904,49
2 635,89
731,40
0,00
19,04
7,31
P
1 904,49
2 635,89
731,40
0,00
19,04
7,31
P
1 866,40
2 585,08
718,68
0,00
19,04
7,33
P
1 866,40
2 585,08
718,68
0,00
19,04
7,33
P
1 866,40
2 585,08
718,68
0,00
19,04
7,33
P
1 866,40
2 585,08
718,68
0,00
19,04
7,33
P
1 866,40
2 585,08
718,68
0,00
19,04
7,33
P
1 866,40
2 585,08
718,68
0,00
19,04
7,33
P
1 866,40
3 775,48
1 909,08
0,00
19,04
19,48
P
533,26
533,26
0,00
0,00
19,05
0,00
P
533,26
533,26
0,00
0,00
19,05
0,00
P
571,35
571,35 X
0,00
0,00
19,05
0,00
P
533,26
533,26 X
0,00
0,00
19,05
0,00
P
533,26
607,55
74,29
0,00
19,05
2,65
P
571,35
664,29
92,94
0,00
19,05
3,10
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 283 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
Doplatek
za balení
ZAP1
664,29
92,94
0,00
19,05
3,10
571,35
664,29
92,94
0,00
19,05
3,10
P
571,35
664,29
92,94
0,00
19,05
3,10
P
533,26
622,54
89,28
0,00
19,05
3,19
P
533,26
622,54
89,28
0,00
19,05
3,19
P
533,26
622,54
89,28
0,00
19,05
3,19
P
533,26
622,54
89,28
0,00
19,05
3,19
P
533,26
622,54
89,28
0,00
19,05
3,19
P
533,26
622,54
89,28
0,00
19,05
3,19
P
533,26
622,54
89,28
0,00
19,05
3,19
P
533,26
824,01
290,75
0,00
19,05
10,38
P
380,90
601,16
220,26
0,00
19,05
11,01
P
533,26
1 078,36
545,10
0,00
19,05
19,47
L ALG, PNE
S
L ALG, PNE
S
P
9 755,60
10 339,32
583,72
0,00
1 480,77
88,60
P
9 755,60
10 339,32
583,72
0,00
1 480,77
88,60
P
P
4 030,39
1 343,47
4 096,16
1 387,57
65,77
44,10
65,78
21,93
44,78
44,78
0,73
1,47
110,63
255,06
144,43
0,00
22,13
28,89
51,90
56,59
4,69
0,00
55,36
5,00
ZEM
LIM1 OME1
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
L ALG,PNE,PE
D
P
571,35
P
0175001 MONTELUKAST ACCORD 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0184122 MONTELUKAST STADA 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0184133 MONTELUKAST STADA 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0141896 MONTECON 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0153260 MONTELAR 10 MG
POR TBL FLM 30X10MG
ZAHN
GB
POR TBL FLM 30X10MG
ASTD
D
POR TBL FLM 30X10MG
ASTD
D
POR TBL FLM 28X10MG
AGES
CZ
POR TBL FLM 28X10MG
AZNP
CZ
0153261 MONTELAR 10 MG
POR TBL FLM 28X10MG
AZNP
CZ
0147769 MONTELUCAST HELM 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0175000 MONTELUKAST ACCORD 10 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0180266 MONTELUKAST GSK 10 MG POTAHOVANÉ
TABLETY
0156103 MONTELUKAST ORION 10 MG TABLETY
POR TBL FLM 28X10MG
ABUS
S
POR TBL FLM 28X10MG
ZAHN
GB
POR TBL FLM 28X10MG
AGXP
CZ
POR TBL NOB 28X10MG
AORN
SF
0153018 MOKATEL 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 28X10MG
ZGMP
CZ
0153019 MOKATEL 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
POR TBL FLM 20X10MG
ZGMP
CZ
0053077 SINGULAIR 10
POR TBL FLM 28X10MG
AMSD
NL
0149028 XOLAIR 150 MG
INJ SOL 1X1ML/150MG
ANEH
GB
0025447 XOLAIR 150 MG
INJ PSO LQF 150MG+2ML
ANEH
GB
POR TBL FLM 90X500RG
POR TBL FLM 30X500RG
ANGK
ANGK
D
D
E PNE
E PNE
INJ SOL 10X10ML/0.5GM
AZNP
CZ
A
INJ SOL 5X3ML/300MG
AHHO
D
R03DX05
R03DX07
parent.
p.o.
parent.
R05CB01
parent.
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Roflumilast
Guajfenesin
0058249 GUAJACURAN 5%
0103387 ACC INJEKT
UHR1
Omalizumab
0167747 DAXAS 500 MCG
0167746 DAXAS 500 MCG
R05CA03
IND1
Acetylcystein
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 284 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
R05CB02
Doplněk názvu
parent.
p.o.
0043947 AMBROXOL AL 75 RETARD
inhal.
p.o.
0087076 ERDOMED
0092757 ERDOMED
0047033 ERDOMED
0087073 ERDOMED
p.o.
p.o.
p.o.
p.rect.
parent.
R06AE07
p.o.
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
INJ SOL 5X2ML/4MG
BEGB
H
46,13
56,59
10,46
10,46
55,36
12,55
POR SIR
1X100ML/300MG
POR CPS PRO 20X75MG
AKRK
SLO
P
14,27
27,78
13,51
0,00
5,71
5,40
AAYL
D
P
84,32
84,32
0,00
0,00
6,75
0,00
INH SOL 6X2.5ML
ARCE
CZ
P
4 117,74
4 192,95
75,21
75,21
686,29
12,54
POR CPS DUR
60X300MG
POR CPS DUR
20X300MG
POR CPS DUR
10X300MG
POR PLV SUS 1X100ML
POR PLV SOL 20X225MG
ZMCI
CZ
E PNE
P
386,72
555,55
168,83
168,82
12,89
5,63
AMCI
CZ
E PNE
P
128,90
190,62
61,72
56,27
12,89
6,17
AMCI
CZ
E PNE
P
64,45
104,39
39,94
28,14
12,89
7,99
AMCI
AMCI
CZ
CZ
E PNE
E PNE
P
P
75,19
114,39
149,29
191,94
74,10
77,55
32,83
42,21
12,89
15,25
12,70
10,34
POR TBL NOB 10X30MG
POR TBL NOB 10X15MG
AZEH
AZEH
SK
SK
72,05
54,04
77,36
77,34
5,31
23,30
5,31
2,66
24,02
36,03
1,77
15,53
POR TBL FLM 20X25MG
AUCB
CZ
52,32
57,03
4,71
4,71
2,62
0,24
POR TBL OBD 50X6.5MG
AKRK
SLO
96,72
102,66
5,94
5,94
3,87
0,24
RCT SUP 6X6.5MG
AKRK
SLO
57,66
57,66
0,00
0,00
19,22
0,00
INJ SOL 5X1ML/6.5MG
AKRK
SLO
62,72
62,72
0,00
0,00
25,09
0,00
POR TBL FLM 50X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 50X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
POR TBL FLM 100X10MG
ACIW
ACIW
AHHO
AHHO
AATX
GB
GB
D
D
NL
229,57
459,13
229,57
459,13
459,13
229,57
459,13
229,57
540,12
560,31
0,00
0,00
0,00
80,99
101,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
0,00
0,00
0,00
0,81
1,01
Thiethylperazin
0091836 TORECAN
0015603
0015601
0003899
0003900
0114266
ZAP1
Thiethylperazin
0009847 TORECAN
R06AD03
Doplatek
za balení
Thiethylperazin
0009844 TORECAN
R06AD03
DNC
Promethazin
0122197 PROTHAZIN
R06AD03
MFC
Kodein
0056993 CODEIN SLOVAKOFARMA 30 MG
0056992 CODEIN SLOVAKOFARMA 15 MG
R06AD02
UHR1
Erdostein
0199680 ERDOMED
R05DA04
IND1
Dornáza alfa (desoxyribonukleáza)
0015369 PULMOZYME
R05CB15
LIM1 OME1
Ambroxol
0097452 SOLVOLAN
R05CB13
ZEM
Bromhexin
0031131 PAXIRASOL
R05CB06
DRZ
A
Cetirizin
ALERID
ALERID
CEREX
CEREX
APO-CETIRIZIN 10 MG
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 285 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0107849
0114263
0031001
0031007
0010638
0002927
0002926
0099600
0066030
0066263
0155686
0155685
0047032
0005496
ANALERGIN
APO-CETIRIZIN 10 MG
ANALERGIN
ANALERGIN
CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MG
LETIZEN
LETIZEN
ZODAC
ZODAC
ZYRTEC
ZYRTEC
ZYRTEC
ZYRTEC
ZODAC
R06AE09
0155305
0155312
0162371
0162379
0151854
0151850
0151847
0042953
0145183
0124346
0085142
0145185
0062806
0124343
0145181
0032720
0145184
0145182
0145177
0145172
p.o.
p.o.
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 50X10MG
POR TBL FLM 50X10MG
POR TBL FLM 50X10MG
POR TBL FLM 20X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 30X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 90X10MG
POR TBL FLM 50X10MG
POR TBL FLM 50X10MG
POR TBL FLM 60X10MG
ATCO
AATX
ATCO
ATCO
ARAT
AKRK
AKRK
AZNP
AZNP
AUCB
AUCB
AUCB
AUCB
AZNP
CZ
NL
CZ
CZ
D
SLO
SLO
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
413,22
137,74
137,74
229,57
229,57
229,57
91,83
413,22
137,74
413,22
413,22
229,57
229,57
275,48
POR TBL FLM 28X5MG I
POR TBL FLM 90X5MG I
POR TBL FLM 50X5MG
POR TBL FLM 90X5MG
POR TBL FLM 90X5MG
POR TBL FLM 50X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG
POR TBL FLM 28X5MG III
POR TBL FLM 90X5MG
POR TBL FLM 90X5MG
POR TBL FLM 90X5MG III
POR SOL 1X200ML
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 7X5MG III
POR TBL FLM 50X5MG
POR TBL FLM 50X5MG III
POR TBL FLM 20X5MG III
POR TBL FLM 20X5MG II
POR TBL FLM 20X5MG I
AACK
AACK
ARAT
ARAT
ADOZ
ADOZ
ADOZ
AUCB
AZNP
AKRK
AUCB
AZNP
AUCB
AKRK
AZNP
AUCB
AZNP
ZZNP
ZZNP
ZZNP
IS
IS
D
D
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SLO
CZ
CZ
CZ
SLO
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
128,55
413,21
229,57
413,21
413,22
229,57
128,56
128,56
128,56
413,22
413,22
413,22
91,83
137,74
32,14
229,57
229,57
91,82
91,82
91,82
POR TBL DIS 100X10MG
ASZK
A
459,13
MFC
DNC
514,46
172,31
174,41
294,03
294,03
297,77
140,39
633,62
218,03
730,99
730,99
424,45
424,45
533,67
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
101,24
34,57
36,67
64,46
64,46
68,20
48,56
220,40
80,29
317,77
317,77
194,88
194,88
258,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
1,12
1,15
1,22
1,29
1,29
1,36
2,43
2,45
2,68
3,53
3,53
3,90
3,90
4,30
0,00
0,00
0,00
0,00
79,31
44,76
25,71
197,99
197,99
671,07
671,07
671,07
153,17
273,33
69,09
579,30
579,30
358,64
358,64
358,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,88
0,90
0,92
7,07
7,07
7,46
7,46
7,46
7,66
9,11
9,87
11,59
11,59
17,93
17,93
17,93
25,60
25,60
4,59
0,26
Úhrada
EKV2
Levocetirizin
LEVOCETIRIZIN ACTAVIS 5 MG
LEVOCETIRIZIN ACTAVIS 5 MG
LEVOCETIRIZIN-RATIOPHARM 5 MG
LEVOCETIRIZIN-RATIOPHARM 5 MG
VOLNOSTIN
VOLNOSTIN
VOLNOSTIN
XYZAL
ZENARO 5 MG
CEZERA 5 MG
XYZAL
ZENARO 5 MG
XYZAL 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK
CEZERA 5 MG
ZENARO 5 MG
XYZAL
ZENARO 5 MG
ZENARO 5 MG
ZENARO 5 MG
ZENARO 5 MG
R06AX13
DRZ
128,55
413,21
229,57 X
413,21 X
492,53
274,33
154,27
326,55
326,55
1 084,29
1 084,29
1 084,29
245,00
411,07
101,23
808,87
808,87
450,46
450,46
450,46
Loratadin
0083351 FLONIDAN 10 MG DISTAB
484,73
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 286 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0014910
0083397
0053639
0040711
0097393
0001700
0083827
0088734
0191999
0057580
FLONIDAN 10 MG TABLETY
FLONIDAN 10 MG DISTAB
FLONIDAN 10 MG TABLETY
LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG
LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG
FLONIDAN 5 MG/5 ML SUSPENZE
FLONIDAN 10 MG DISTAB
FLONIDAN 10 MG TABLETY
CLARITINE
CLARITINE
R06AX17
p.o.
p.o.
ZEM
POR TBL NOB 90X10MG
POR TBL DIS 30X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
POR TBL NOB 30X10MG
POR SUS 1X120ML
POR TBL DIS 10X10MG
POR TBL NOB 10X10MG
POR TBL NOB 60X10MG
POR TBL NOB 60X10MG
ALEK
ASZK
ALEK
ARAT
ARAT
ALEK
ASZK
ALEK
AMSD
AMSD
SLO
A
SLO
D
D
SLO
A
SLO
NL
NL
POR CPS DUR 50X1MG
POR CPS DUR 20X1MG
AAYL
AAYL
D
D
ACIW
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
413,22
137,74
137,74
459,13
137,74
55,10
45,91
45,91
275,48
275,48
443,48
168,00
168,00
566,51
174,42
85,36
76,18
76,18
516,37
516,37
30,26
30,26
30,26
107,38
36,68
30,26
30,27
30,27
240,89
240,89
23,04
7,68
7,68
25,60
7,68
3,07
2,56
2,56
15,36
15,36
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
0,34
1,01
1,01
1,07
1,22
2,52
3,03
3,03
4,01
4,01
65,40
26,17
167,51
67,29
102,11
41,12
102,10
40,84
2,62
2,62
4,08
4,11
GB
263,83
263,83
0,00
0,00
2,64
0,00
ACIW
ACIW
ACIW
ACIW
AEWI
ACIW
GB
GB
GB
GB
SK
GB
262,46
91,58
45,91
229,57
137,74
137,74
262,46
91,58
49,77
273,22
209,73
226,60
0,00
0,00
3,86
43,65
71,99
88,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
4,58
4,59
4,59
4,59
4,59
0,00
0,00
0,39
0,87
2,40
2,96
Fexofenadin
0124900 FEXIGRA TABLETY 120 MG
0164038
0164035
0164034
0164037
0120929
0164036
FEXIGRA TABLETY 120 MG
FEXIGRA TABLETY 120 MG
FEXIGRA TABLETY 120 MG
FEXIGRA TABLETY 120 MG
EWOFEX 120 MG POTAHOVANÉ TABLETY
FEXIGRA TABLETY 120 MG
POR TBL FLM
100X120MG
POR TBL FLM 60X120MG
POR TBL FLM 20X120MG
POR TBL FLM 10X120MG
POR TBL FLM 50X120MG
POR TBL FLM 30X120MG
POR TBL FLM 30X120MG
0120934
0120937
0164033
0164031
EWOFEX 180 MG POTAHOVANÉ TABLETY
EWOFEX 180 MG POTAHOVANÉ TABLETY
FEXIGRA TABLETY 180 MG
FEXIGRA TABLETY 180 MG
POR TBL FLM 10X180MG
POR TBL FLM 30X180MG
POR TBL FLM 60X180MG
POR TBL FLM 30X180MG
AEWI
AEWI
ACIW
ACIW
SK
SK
GB
GB
54,31
162,93
325,86
162,93
65,65
314,25
726,42
376,12
11,34
151,32
400,56
213,19
0,00
0,00
0,00
0,00
3,62
3,62
3,62
3,62
0,76
3,36
4,45
4,74
0178686 JOVESTO 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK
POR SOL 1X120ML/60MG
ADOZ
CZ
55,10
55,10
0,00
0,00
4,59
0,00
0192483 DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML
PERORÁLNÍ ROZTOK
0192485 DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML
PERORÁLNÍ ROZTOK
0028837 AERIUS 0,5 MG/ML
POR SOL 1X60ML/30MG
STŘÍKAČKA
POR SOL 1X120ML/60MG
STŘÍKAČKA
POR SOL 1X60ML
LŽIČKA
POR SOL 1X120ML
LŽIČKA
AZNP
CZ
27,56
70,52 X
42,96
0,00
4,59
7,16
AZNP
CZ
55,10
141,04 X
85,94
0,00
4,59
7,16
AMSD
GB
27,55
111,50
83,95
0,00
4,59
13,99
AMSD
GB
55,10
223,00
167,90
0,00
4,59
13,99
R06AX27
p.o.
0028839 AERIUS 0,5 MG/ML
Úhrada
EKV2
Ketotifen
0066003 KETOTIFEN AL
0066004 KETOTIFEN AL
R06AX26
DRZ
Desloratadin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 287 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
0185330 AERIUS 0,5 MG/ML
0185331 AERIUS 0,5 MG/ML
0028880 AZOMYR 0,5 MG/ML
0182240 DESLORATADIN ACTAVIS 0,5 MG/ML
0182243 DESLORATADIN ACTAVIS 0,5 MG/ML
0028831
0182229
0028834
0182232
0028833
0182231
AERIUS 2,5 MG
DESLORATADIN ACTAVIS 2,5 MG
AERIUS 2,5 MG
DESLORATADIN ACTAVIS 2,5 MG
AERIUS 2,5 MG
DESLORATADIN ACTAVIS 2,5 MG
0178930 DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0178929 DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0178931 DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
0168949 DESLORATADINE ACTAVIS 5 MG
0168948 DESLORATADINE ACTAVIS 5 MG
0178682 JOVESTO 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0178675 JOVESTO 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0178683 JOVESTO 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0178681 JOVESTO 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0178692 LOTERA 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0178693 LOTERA 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0178691 LOTERA 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0178690 LOTERA 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
0179957 DESLORATADIN MYLAN 5 MG
0179955 DESLORATADIN MYLAN 5 MG
0179954 DESLORATADIN MYLAN 5 MG
0168838 DASSELTA 5 MG
0168837 DASSELTA 5 MG
0168836 DASSELTA 5 MG
0168834 DASSELTA 5 MG
0028816 AERIUS 5 MG
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
POR SOL 1X120ML
LŽIČKA
POR SOL 1X60ML
LŽIČKA
POR SOL 1X120ML
LŽIČKA
POR SOL
1X60ML/30MG+LŽIČKA
POR SOL
1X120ML/60MG+LŽIČKA
POR TBL DIS 30X2.5MG
POR TBL DIS 30X2.5MG
POR TBL DIS 90X2.5MG
POR TBL DIS 90X2.5MG
POR TBL DIS 60X2.5MG
POR TBL DIS 60X2.5MG
AMSD
GB
55,10
223,00
167,90
0,00
4,59
13,99
ZMSD
GB
27,55
111,50
83,95
0,00
4,59
13,99
AMSD
GB
55,10
223,00
167,90
0,00
4,59
13,99
ZACK
IS
27,56
111,50
83,94
0,00
4,59
13,99
AACK
IS
55,10
223,00
167,90
0,00
4,59
13,99
AMSD
ZACK
AMSD
ZACK
AMSD
ZACK
GB
IS
GB
IS
GB
IS
103,30
103,31
309,91
309,92
206,61
206,61
308,50
308,50
1 004,24
1 004,24
795,46
795,46
205,20
205,19
694,33
694,32
588,85
588,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,89
6,89
6,89
6,89
6,89
6,89
13,68
13,68
15,43
15,43
19,63
19,63
POR TBL FLM 50X5MG
AZNP
CZ
141,80
141,80 X
0,00
0,00
2,84
0,00
POR TBL FLM 30X5MG
AZNP
CZ
86,65
86,65 X
0,00
0,00
2,89
0,00
POR TBL FLM 90X5MG
AZNP
CZ
266,92
266,92 X
0,00
0,00
2,97
0,00
POR TBL FLM 90X5MG
POR TBL FLM 50X5MG
POR TBL FLM 30X5MG I
POR TBL FLM 90X5MG I
POR TBL FLM 50X5MG I
POR TBL FLM 10X5MG I
POR TBL FLM 50X5MG I
POR TBL FLM 90X5MG I
POR TBL FLM 30X5MG I
POR TBL FLM 10X5MG I
POR TBL FLM 90X5MG
POR TBL FLM 50X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 90X5MG
POR TBL FLM 50X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 10X5MG
POR TBL DIS 30X5MG
AACK
AACK
ADOZ
ADOZ
ADOZ
ADOZ
ZSVS
ZSVS
ZSVS
ZSVS
ZGNS
ZGNS
ZGNS
AKRK
AKRK
AKRK
AKRK
AMSD
IS
IS
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
GB
GB
GB
SLO
SLO
SLO
SLO
GB
413,21
229,57
137,73
413,21
229,57
45,91
229,57
413,22
137,75
45,91
413,22
229,57
137,75
413,22
229,57
137,75
45,91
137,74
413,21
229,57
137,73
413,21
229,57
45,91
229,57
413,23
137,75
45,91
413,75
230,02
138,64
473,59
263,20
158,39
52,80
329,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,53
0,45
0,89
60,37
33,63
20,64
6,89
191,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,03
0,67
0,67
0,69
0,69
6,39
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Úhrada
EKV2
Stránka 288 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
329,38
1 163,07
1 052,87
1 052,87
191,63
703,94
639,65
639,65
0,00
0,00
0,00
0,00
4,59
4,59
4,59
4,59
6,39
7,04
7,11
7,11
413,22
1 052,87
639,65
0,00
4,59
7,11
D
NL
GB
IS
GB
GB
A
413,22
413,22
413,22
413,22
137,74
137,74
137,75
1 052,87
1 052,87
1 054,55
1 054,55
353,88
353,88
353,88
639,65
639,65
641,33
641,33
216,14
216,14
216,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
7,11
7,11
7,13
7,13
7,20
7,20
7,20
APGZ
A
137,75
353,88
216,13
0,00
4,59
7,20
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL DIS 60X5MG
POR TBL DIS 60X5MG
POR TBL FLM 60X5MG
POR TBL FLM 60X5MG
POR TBL FLM 50X5MG
POR TBL FLM 50X5MG
POR TBL FLM 50X5MG I
ARAT
ATVP
AMSD
ZACK
ARAT
ATVP
AMSD
AMSD
APGZ
D
NL
GB
IS
D
NL
GB
GB
A
137,74
137,75
275,48
275,48
275,48
275,48
229,57
229,57
229,57
353,88
353,88
721,26
721,26
721,26
721,26
607,38
607,38
607,38
216,14
216,13
445,78
445,78
445,78
445,78
377,81
377,81
377,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
7,20
7,20
7,43
7,43
7,43
7,43
7,56
7,56
7,56
POR TBL FLM 50X5MG II
APGZ
A
229,57
607,38
377,81
0,00
4,59
7,56
POR TBL FLM 50X5MG
POR TBL FLM 10X5MG
POR TBL FLM 10X5MG
POR TBL FLM 10X5MG
ARAT
AMSD
ARAT
ATVP
D
GB
D
NL
229,57
45,91
45,91
45,91
607,38
130,55
130,55
130,55
377,81
84,64
84,64
84,64
0,00
0,00
0,00
0,00
4,59
4,59
4,59
4,59
7,56
8,46
8,46
8,46
POR TBL NOB 30X10MG
POR TBL NOB 50X10MG
POR TBL NOB 100X10MG
AURH
AURH
ZURH
E
E
E
137,75
229,57
459,13
305,79
539,49
1 104,00
168,04
309,92
644,87
168,05
280,08
560,16
4,59
4,59
4,59
5,60
6,20
6,45
POR TBL NOB 50X20MG
AMNI
L
229,57
726,18
496,61
496,61
4,59
Kód
Název
Doplněk názvu
0182236
0026459
0027899
0178662
DESLORATADIN ACTAVIS 5 MG
AZOMYR 5 MG
AERIUS 5 MG
DESLORATADIN +PHARMA 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
DESLORATADIN +PHARMA 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
DESLORATADINE RATIOPHARM 5 MG
DESLORATADINE TEVA 5 MG
AERIUS 5 MG
DESLORATADIN ACTAVIS 5 MG
AERIUS 5 MG
AZOMYR 5 MG
DESLORATADIN +PHARMA 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
DESLORATADIN +PHARMA 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
DESLORATADINE RATIOPHARM 5 MG
DESLORATADINE TEVA 5 MG
AERIUS 5 MG
DESLORATADIN ACTAVIS 5 MG
DESLORATADINE RATIOPHARM 5 MG
DESLORATADINE TEVA 5 MG
AERIUS 5 MG
AZOMYR 5 MG
DESLORATADIN +PHARMA 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
DESLORATADIN +PHARMA 5 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
DESLORATADINE RATIOPHARM 5 MG
AERIUS 5 MG
DESLORATADINE RATIOPHARM 5 MG
DESLORATADINE TEVA 5 MG
POR TBL DIS 30X5MG
POR TBL FLM 100X5MG
POR TBL FLM 90X5MG
POR TBL FLM 90X5MG I
ZACK
AMSD
AMSD
APGZ
IS
GB
GB
A
137,75
459,13
413,22
413,22
POR TBL FLM 90X5MG II
ZPGZ
A
POR TBL FLM 90X5MG
POR TBL FLM 90X5MG
POR TBL DIS 90X5MG
POR TBL DIS 90X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 30X5MG
POR TBL FLM 30X5MG I
ARAT
ATVP
AMSD
ZACK
AMSD
AMSD
APGZ
POR TBL FLM 30X5MG II
0192407
0168939
0168851
0028812
0182239
0026329
0026457
0178660
0192405
0168935
0168847
0028814
0182238
0168938
0168850
0026330
0026458
0178661
0192406
0168937
0026324
0168931
0168842
R06AX28
p.o.
p.o.
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Rupatadin
0114302 TAMALIS 10 MG TABLETY
0114303 TAMALIS 10 MG TABLETY
0114304 TAMALIS 10 MG TABLETY
R06AX29
DRZ
Bilastin
0148675 XADOS 20 MG TABLETY
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
9,93
Stránka 289 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0148673 XADOS 20 MG TABLETY
0148672 XADOS 20 MG TABLETY
R06AX
p.o.
POR TBL NOB 30X20MG
POR TBL NOB 20X20MG
DRZ
AMNI
AMNI
ZEM
L
L
Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci
POR TBL NOB 20X2MG
AZNP
CZ
0004071 DITHIADEN INJ
Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci
INJ 10X2ML/1MG
AZNP
CZ
S01AA11
Gentamicin
0002479 DITHIADEN
R06AX
parent.
lok.
0051664 GENTAMICIN WZF POLFA 0.3%
S01AA12
lok.
0013973 TOBREX LA
lok.
lok.
lok.
lok.
lok.
lok.
lok.
S01AE01
lok.
Doplatek
za EKV1
137,75
91,82
458,99
312,57
321,24
220,75
297,97
198,65
4,59
4,59
10,71
11,04
26,17
81,30
55,13
55,13
2,62
5,51
197,33
197,33
0,00
0,00
118,40
0,00
OPH GTT SOL 1X5ML
AWZP
PL
38,65
38,65
0,00
0,00
38,65
0,00
OPH UNG 1X3.5GM
OPH GTT SOL
1X5ML/15MG
OPH GTT SOL 5ML/15MG
AACU
AACU
B
B
38,65
38,65
64,78
68,53
26,13
29,88
20,92
29,89
38,65
38,65
26,13
29,88
AALC
E
38,65
124,83
86,18
29,89
38,65
86,18
OPH GTT SUS
1X5GM/50MG
ALEF
DK
38,65
89,30
50,65
50,65
38,65
50,65
UNG OPH 1X5GM
AZNP
CZ
45,75
75,72
29,97
29,97
45,75
29,97
OPH GTT SOL 6X3.75MG
ZLTF
F
38,65
159,66
121,01
121,01
38,65
121,01
OPH UNG 1X5GM
AZNP
CZ
38,65
85,47
46,82
46,82
38,65
46,82
OPH GTT SOL 12X0.5ML
AZPF
PL
9,66
39,59
29,93
29,93
38,64
119,72
OPH UNG 1X4.5GM
AWCF
GB
L OPH
179,84
179,84
0,00
0,00
179,84
0,00
OPH GEL 1.5MG/GM
ALTF
F
L OPH
209,34
288,11
78,77
78,77
209,34
78,77
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH UNG 1X3GM
AMNN
AMNN
D
D
L OPH
L OPH
58,00
58,00
103,02
121,96
45,02
63,96
45,02
27,01
58,00
58,00
45,02
63,96
Úhrada
EKV2
Ganciklovir
0048461 VIRGAN 1.5MG/G OČNÍ GEL
0056675 FLOXAL
0056676 FLOXAL
Úhrada
EKV1
Aciklovir
0015375 ZOVIRAX
S01AD09
ZAP1
Sulfacetamid
0093577 SULPHACETAMIDE 10%-POLPHARMA
S01AD03
Doplatek
za balení
Kombinace různých antibiotik
0001076 OPHTHALMO-FRAMYKOIN
S01AB04
DNC
Azithromycin
0175839 AZYTER 15 MG/G
S01AA30
MFC
Antibiotika v kombinaci s ostatními léčivy
0001077 OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP.
S01AA26
UHR1
Fusidová kyselina
0088740 FUCITHALMIC
S01AA20
A
IND1
Tobramycin
0093207 TOBREX
0086264 TOBREX
S01AA13
LIM1 OME1
Ofloxacin
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 290 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
S01AE05
lok.
lok.
lok.
0093718 DEXAMETHASONE WZF POLFA
parent.
lok.
lok.
lok.
0162299 FLUOROPOS
0054091 FLUOROPOS
0093933 EFFLUMIDEX LIQUIFILM
0055426 FLAREX 1 MG/ML OČNÍ KAPKY, SUSPENZE
lok.
lok.
ASOY
SF
L OPH
58,00
211,42
153,42
153,42
58,00
153,42
OPH GTT SOL
1X25MG/5ML
AACZ
CZ
L OPH
63,80
201,40
137,60
137,60
63,80
137,60
OPH GTT SUS 1X5ML
0.1%
OPH GTT SUS 1X10ML
0.1%
AWZP
PL
39,39
40,22
0,83
0,60
39,39
0,83
AWZP
PL
39,39
40,58
1,19
1,20
39,39
1,19
IVI IMP 1
AALL
IRL
27 686,80
29 456,94
1 770,14
0,00
151,71
9,70
OPH UNG 1X5GM/25MG
AZNP
CZ
39,39
42,62
3,23
3,23
39,39
3,23
OPH GTT SUS 1X5ML
OPH GTT SUS 1X5ML
AURS
AURS
CZ
CZ
L OPH
L OPH
51,10
51,10
90,97
90,97
39,87
39,87
5,81
5,81
2,04
2,04
1,59
1,59
OPH GTT SUS
1X5ML0.1%
OPH GTT SUS
1X5ML/5MG
OPH GTT SUS
1X5ML/5MG
OPH GTT SUS 1X5ML
OPH GTT SUS 1X5ML
0.1%
AACU
B
L OPH
51,10
59,59
8,49
8,49
2,04
0,34
AURS
CZ
L OPH
51,10
59,59
8,49
8,49
2,04
0,34
AURS
CZ
L OPH
51,10
59,59
8,49
8,49
2,04
0,34
AALL
AACU
IRL
B
L OPH
L OPH
51,10
35,99
63,51
131,66
12,41
95,67
8,49
8,49
2,04
2,04
0,50
5,43
OPH GTT SOL
1X5ML0.1%
ALCB
F
L OPH
86,80
92,67
5,87
5,87
86,80
5,87
OPH GTT SOL 1X10ML
0.1%
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
AUPA
SK
L OPH
82,45
82,45
0,00
0,00
82,45
0,00
ALTF
ALTF
F
F
L OPH
L OPH
86,80
86,80
107,73
107,73
20,93
20,93
0,00
0,00
86,80
86,80
20,93
20,93
Úhrada
EKV2
S
P
Indometacin
0010598 INDOCOLLYRE 0,1% OČNÍ KAPKY
S01BC03
Doplatek
za EKV1
Fluorometholon
0085619 FLUCON
S01BC01
ZAP1
Prednisolon
0162389 PREDNI-POS
0012487 PREDNI-POS
S01BA07
DNC
Hydrokortison
0002668 OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA
S01BA04
MFC
Dexamethason
0167756 OZURDEX
S01BA02
UHR1
Úhrada
EKV1
LIM1 OME1
Dexamethason
0021698 DEXAMETHASONE WZF POLFA
S01BA01
OPH GTT SOL
1X5ML/25MG
IND1
Doplatek
za balení
ZEM
Moxifloxacin
0135827 VIGAMOX 5 MG/ML OČNÍ KAPKY
S01BA01
DRZ
Levofloxacin
0019372 OFTAQUIX 5 MG/ML OČNÍ KAPKY
S01AE07
Doplněk názvu
Diklofenak
0058230 UNICLOPHEN UNIMED PHARMA
0016066 VOLTAREN OPHTHA CD
0187417 VOLTAREN OPHTHA CD
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 291 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
S01CA01
0002547
0002546
0014479
0187416
0015512
0057866
Doplněk názvu
lok.
lok.
lok.
p.o.
lok.
0032560 TRUSOPT
lok.
lok.
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
OPH UNG 1X3.5GM
OPH GTT SUS 1X5ML
OPH UNG 3.5GM
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SUS 1X5ML
AACU
AACU
AACZ
ALTF
ALTF
AACU
B
B
CZ
F
F
B
L
L
L
L
L
L
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
45,75
45,75
45,75
45,75
45,75
45,75
50,29
76,99
82,46
85,52
85,52
88,13
4,54
31,24
36,71
39,77
39,77
42,38
4,54
6,49
4,54
6,49
6,49
6,49
45,75
45,75
45,75
45,75
45,75
45,75
4,54
31,24
36,71
39,77
39,77
42,38
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
AALL
AJSA
IRL
PL
L OPH
L OPH
60,45
81,25
220,57
198,18
160,12
116,93
116,93
116,93
2,16
2,90
5,72
4,18
OPH GEL 1X5GM
AACZ
CZ
L OPH
60,44
248,58
188,14
188,14
2,16
6,72
POR TBL NOB 20X250MG
AZNP
CZ
13,03
13,03
7,74
1,95
OPH GTT SOL
1X5MLX100MG
OPH GTT SOL 1X5ML
AJSA
PL
E OPH
229,93
229,93
0,00
0,00
9,85
0,00
AMSD
NL
E OPH
217,83
217,83
0,00
0,00
13,07
0,00
OPH GTT SUS 1X5ML
OPH GTT SUS 3X5ML
AALC
AALC
GB
GB
E OPH
E OPH
265,29
801,17
284,64
1 045,72
19,35
244,55
19,35
58,05
10,61
10,68
0,77
3,26
51,63
64,66 X
Brinzolamid
0026247 AZOPT
0026249 AZOPT
S01ED01
MFC
Dorzolamid
0134467 OFTIDOR 2% OČNÍ KAPKY, ROZTOK
S01EC04
UHR1
Acetazolamid
0000113 DILURAN
S01EC03
IND1
Pilokarpin
0014944 PILOGEL HS
S01EC01
LIM1 OME1
Brimonidin
0046132 ALPHAGAN
0128300 LUXFEN, 2 MG/ML OČNÍ KAPKY, ROZTOK
S01EB01
ZEM
Dexamethason a antiinfektiva
MAXITROL
MAXITROL
TOBRADEX OČNÍ MAST
SPERSADEX COMP.
SPERSADEX COMP.
TOBRADEX
S01EA05
DRZ
Timolol
0001760
0163302
0163301
0087113
0059698
TIMOLOL-POS 0,25%
TIMOLOL-POS 0,25%
TIMOLOL-POS 0,25%
TIMOLOL-POS 0,25%
TIMOPTOL 0,25% MSD
OPH GTT SOL 3X5ML
OPH GTT SOL 3X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
OCU
AURS
AURS
AURS
AURS
AMSD
CZ
CZ
CZ
CZ
NL
L
L
L
L
L
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
85,91
85,91
28,64
28,64
32,07
138,86
138,86
61,11
61,11
78,05
52,95
52,95
32,47
32,47
45,98
12,52
12,52
4,17
4,17
4,17
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
0,71
0,71
1,30
1,30
1,64
0021450
0162305
0014915
0163305
0001759
0032556
UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA
TIMO-COMOD 0,5%
TIMO-COMOD 0,5%
TIMOLOL-POS 0,5%
TIMOLOL-POS 0,5%
ARUTIMOL 0,50%
OPH GTT SOL 3X5ML
OPH GTT SOL 2X10ML
OPH GTT SOL 2X10ML
OPH GTT SOL 3X5ML
OPH GTT SOL 3X5ML
OPH GTT SOL 3X5ML
AUPA
AURS
AURS
AURS
AURS
ACUA
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
D
L
L
L
L
L
L
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
171,81
229,08
229,08
171,81
171,81
192,43
184,33
250,47
250,47
188,18
188,18
219,85
12,52
21,39
21,39
16,37
16,37
27,42
12,52
16,70
16,70
12,52
12,52
12,52
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
0,17
0,21
0,21
0,22
0,22
0,33
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 292 z 318
7,88
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0032553
0059928
0014567
0162304
0044547
0087114
0163304
0054477
0059697
ARUTIMOL 0,50%
OFTAN TIMOLOL 0,50%
TIMOHEXAL 0,5%
TIMO-COMOD 0,5%
TIMO-COMOD 0,5%
TIMOLOL-POS 0,5%
TIMOLOL-POS 0,5%
OFTAN TIMOLOL 0,50%
TIMOPTOL 0,5% MSD
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 3X5ML
OPH GTT SOL 3X5ML
OPH GTT SOL 1X10ML
OPH GTT SOL 1X10ML
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
OCU
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 1X10ML
0044982 BETOPTIC S
0091624 BETOPTIC
0108718 BETALMIC 0,5%
0014566 TIMOHEXAL 0,5%
0014579 UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA
S01ED02
S01ED03
lok.
lok.
S01ED05
0157769
0157770
0125132
0053487
0024997
lok.
UHR1
MFC
DNC
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
LIM1 OME1
ACUA
ASOY
AHEX
AURS
AURS
AURS
AURS
ASOY
AMSD
D
SF
D
CZ
CZ
CZ
CZ
SF
NL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
64,15
192,43
171,81
114,54
114,54
57,27
57,27
64,15
64,15
76,02
252,95
231,33
159,08
159,08
79,53
79,53
92,80
97,55
11,87
60,52
59,52
44,54
44,54
22,26
22,26
28,65
33,40
4,17
12,52
12,52
8,35
8,35
4,17
4,17
4,17
4,17
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
0,42
0,72
0,79
0,89
0,89
0,89
0,89
1,02
1,19
AHEX
AUPA
D
SK
L OPH
L OPH
57,27
64,15
89,25
125,46
31,98
61,31
4,17
8,35
2,29
2,29
1,28
2,19
OPH GTT SUS 1X5ML
AACU
B
L OPH
60,13
93,99
33,86
0,00
2,15
1,21
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 3X5ML
AACU
AUPA
B
SK
L OPH
L OPH
81,97
292,08
81,97
328,10
0,00
36,02
0,00
0,00
2,93
3,48
0,00
0,43
OPH GTT SOL 1X5ML
AALL
IRL
L OPH
57,27
82,86
25,59
25,59
2,29
1,02
OPH GTT PRO 3X3ML
OPH GTT PRO 1X3ML
OPH GTT SOL 3X5ML
OPH GTT SOL 3X5ML
AMNN
AMNN
ALTF
ALTF
D
D
F
F
L
L
L
L
OPH
OPH
OPH
OPH
192,43
64,15
192,43
192,43
280,48
106,17
361,56
361,56
88,05
42,02
169,13
169,13
88,05
29,35
146,75
146,75
2,29
2,29
2,29
2,29
1,05
1,50
2,01
2,01
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
AALL
ASOY
ASOY
ZTPP
IRL
SF
SF
CZ
E OPH
L OPH
L OPH
111,25
156,71
218,00
239,05
783,58
223,86
234,73
239,05
672,33
67,15
16,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,97
5,06
7,03
8,54
24,01
2,17
0,54
0,00
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 3X5ML
OPH GTT SOL 3X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 60X0,2ML
AVCP
ZVCP
AMSD
AMSD
ZMSD
CZ
CZ
NL
NL
NL
E
E
E
E
E
239,38
790,64
790,64
263,55
282,37
239,38
1 786,93
2 601,35
917,66
1 054,55
0,00
996,29
1 810,71
654,11
772,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,55
9,41
9,41
9,41
9,41
0,00
11,86
21,56
23,36
25,74
Úhrada
EKV2
Levobunolol
Karteolol
CARTEOL LP 2%
CARTEOL LP 2%
ARTEOPTIC 2%
ARTEOPTIC 2%
S01ED51
0040921
0054276
0054275
0134837
lok.
IND1
Doplatek
za balení
ZEM
Betaxolol
0004276 VISTAGAN LIQUIFILM 0,5%
0050381
0078904
0169303
0016586
DRZ
Timolol, kombinace
COMBIGAN
FOTIL
FOTIL FORTE
DORZOLAMID/TIMOLOL-TEVA 20 MG/ML+5
MG/ML
DOZOTIMA 20 MG/ML + 5 MG/ML
DOZOTIMA 20 MG/ML + 5 MG/ML
COSOPT
COSOPT
COSOPT FREE BEZ KONZERVAČNÍCH
PŘÍSAD20MG/ML+5MG/ML OČNÍ KAPKY,
ROZTOK
P
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 293 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
ZAP1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,50
9,50
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,52
1 272,59
462,69
343,39
346,40
1 039,27
3 419,70
1 223,99
1 528,41
182,87
99,45
0,00
0,00
0,00
1 872,49
708,25
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,97
12,97
137,36
138,56
138,57
171,91
171,91
203,77
2,18
3,55
0,00
0,00
0,00
208,05
236,08
0,01
1 528,36
509,45
1 528,36
1 529,75
586,87
1 844,60
1,39
77,42
316,24
0,00
0,00
0,00
203,78
203,78
203,78
0,19
30,97
42,17
P
P
1 528,36
509,45
1 844,60
679,65
316,24
170,20
0,00
0,00
203,78
203,78
42,17
68,08
P
P
P
509,45
1 528,36
509,45
679,65
2 801,53
986,10
170,20
1 273,17
476,65
0,00
0,00
0,00
203,78
203,78
203,78
68,08
169,76
190,66
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
210,39
224,13
1 399,41
730,79
251,39
256,19
210,39
224,13
1 399,41
730,79
251,39 Y
256,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,51
8,00
8,33
8,70
8,98
9,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
F
L OPH
924,83
924,83
0,00
0,00
10,28
0,00
CZ
CZ
L OPH
L OPH
304,49
913,49
304,49
913,49
0,00
0,00
0,00
0,00
10,87
10,87
0,00
0,00
Název
Doplněk názvu
UHR1
MFC
0157548
0160692
0157550
0157549
0160693
0157196
0134839
BATIDOR 20 MG/ML + 5 MG/ML
DORTIMPOS 20 MG/ML + 5 MG/ML
BATIDOR 20 MG/ML + 5 MG/ML
BATIDOR 20 MG/ML + 5 MG/ML
DORTIMPOS 20 MG/ML + 5 MG/ML
DORZOGEN COMBI 20 MG/ML + 5 MG/ML
DORZOLAMID/TIMOLOL-TEVA 20 MG/ML+5
MG/ML
AZARGA 10 MG/ML + 5 MG/ML
AZARGA 10 MG/ML + 5 MG/ML
GLAUCOTIMA 0,05 MG/ML + 5,0 MG/ML
XALOPTIC COMBI 0,05MG/ML+5,0 MG/ML
XALOPTIC COMBI 0,05MG/ML+5,0 MG/ML
GANFORT 300 MCG/ML + 5MG/ML
GANFORT 300 MCG/ML + 5MG/ML
LATANOPROST/ TIMOLOL APOTEX 0,05
MG/ML + 5MG/ML
DUOTRAV 40 MCG/ML + 5MG/ML
DUOTRAV 40 MCG/ML + 5MG/ML
LATANOPROST/ TIMOLOL TEVA 0,05
MG/ML + 5 MG/ML
LATIMOL 0,05 MG/ML+5 MG/ML
LATANOPROST/ TIMOLOL TEVA 0,05
MG/ML + 5 MG/ML
LATIMOL 0,05 MG/ML+5 MG/ML
XALACOM
XALACOM
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 1X5ML
OPH GTT SOL 6X5ML
OPH GTT SOL 3X5ML
OPH GTT SOL 3X5ML
OPH GTT SOL 3X5ML
OPH GTT SOL 3X5ML
ZMNN
ZURS
ZMNN
ZMNN
ZURS
AGNS
ATPP
D
CZ
D
D
CZ
GB
CZ
P
P
P
P
P
P
P
265,92
265,92
1 600,90
800,45
800,35
800,45
800,45
265,92
265,92
1 600,90
800,45
800,35
800,45 X
1 095,95
OPH GTT SUS 3X5ML
OPH GTT SUS 1X5ML
OPH GTT SOL 1X2.5ML
OPH GTT SOL 1X2.5ML
OPH GTT SOL 3X2.5ML
OPH GTT SOL 3X3ML
OPH GTT SOL 1X3ML
OPH GTT SOL 3X2.5ML
AALC
AALC
ZVCP
ZPBC
ZPBC
AALL
AALL
AATX
GB
GB
CZ
PL
PL
IRL
IRL
NL
P
P
P
P
P
P
1 089,72
363,24
343,39
346,40
1 039,27
1 547,21
515,74
1 528,31
OPH GTT SOL 3X2.5ML
OPH GTT SOL 1X2.5ML
OPH GTT SOL 3X2.5ML
AALC
AALC
ZTPP
GB
GB
CZ
P
P
P
OPH GTT SOL 3X2.5ML
OPH GTT SOL 1X2.5ML
ZTPP
ZTPP
CZ
CZ
OPH GTT SOL 1X2.5ML
OPH GTT SOL 3X2.5ML
OPH GTT SOL 1X2.5ML
ZTPP
APFX
APFX
CZ
CZ
CZ
0192858
0142910
0192857
0138510
0129847
0147467
OPH GTT SOL 1X2.5ML
OPH GTT SOL 1X2.5ML
OPH GTT SOL 6X2.5ML
OPH GTT SOL 3X2.5ML
OPH GTT SOL 1X2.5ML
OPH GTT SOL 1X2.5ML
ZVUK
AMNN
ZVUK
AACK
ARAT
AJSA
SK
D
SK
IS
D
PL
L
L
L
L
L
L
ZLTF
0161373 LATANOPROST POS 0,05 MG/ML
0161374 LATANOPROST POS 0,05 MG/ML
OPH GTT SOL
90X0.2ML/10RG
OPH GTT SOL 1X2.5ML
OPH GTT SOL 3X2.5ML
AURS
AURS
0500934
0500933
0160188
0160191
0160192
0026153
0026152
0182268
0026134
0026133
0160046
0182265
0160045
0182264
0103386
0081425
S01EE01
lok.
DRZ
Doplatek
za balení
Kód
ZEM
LIM1 OME1
IND1
E OPH
E OPH
DNC
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
Latanoprost
ZELEZA 50 MCG/ML
ARULATAN 50 MIKROGRAMŮ/ML
ZELEZA 50 MCG/ML
LATANOPROST ACTAVIS 50 MCG/ML
LATANOPROST-RATIOPHARM 50 MCG/ML
LATALUX 50 MIKROGRAMŮ/ML OČNÍ
KAPKY, ROZTOK
0182375 MONOPOST 50 MIKROGRAMŮ/ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 294 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0127547 XALOPTIC 0,005% (0,05 MG/ML)
0153106 LATANOPROST APOTEX 0,005%
0182374 MONOPOST 50 MIKROGRAMŮ/ML
0147249 GLAUCOTENS 0,005 %
0164236 SOLUSIN 50 MCG/ML OČNÍ KAPKY,
ROZTOK
0144615 UNILAT 50 MIKROGRAMŮ/ML, OČNÍ
KAPKY, ROZTOK
0147468 LATALUX 50 MIKROGRAMŮ/ML OČNÍ
KAPKY, ROZTOK
0180830 LATANOPROST APOTEX 0,005%
0164237 SOLUSIN 50 MCG/ML OČNÍ KAPKY,
ROZTOK
0144616 UNILAT 50 MIKROGRAMŮ/ML, OČNÍ
KAPKY, ROZTOK
0129851 LATANOPROST ARROW 50 MCG/ML
0058892 XALATAN
0151826 XALATAN
0192856 ZELEZA 50 MCG/ML
0058893 XALATAN
0151827 XALATAN
S01EE03
lok.
lok.
lok.
lok.
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
OPH GTT SOL 1X2.5ML
OPH GTT SOL 1X2.5ML
OPH GTT SOL
30X0.2ML/10RG
OPH GTT SOL 1X2.5ML
OPH GTT SOL 1X2.5ML
APBC
AATX
ZLTF
PL
NL
F
L OPH
L OPH
L OPH
304,49
304,49
326,25
304,49
327,24
328,10
0,00
22,75
1,85
0,00
0,00
0,00
10,87
10,87
10,88
0,00
0,81
0,06
AVCP
AGES
CZ
CZ
L OPH
L OPH
304,50
304,50
327,24
327,24
22,74
22,74
0,00
0,00
10,88
10,88
0,81
0,81
OPH GTT SOL 1X2.5ML
AUPA
SK
L OPH
304,50
327,24
22,74
0,00
10,88
0,81
OPH GTT SOL 3X2.5ML
AJSA
PL
L OPH
913,50
1 093,65
180,15
0,00
10,88
2,14
OPH GTT SOL 3X2.5ML
OPH GTT SOL 3X2.5ML
AATX
AGES
NL
CZ
L OPH
L OPH
913,50
913,50
1 093,65
1 093,65
180,15
180,15
0,00
0,00
10,88
10,88
2,14
2,14
OPH GTT SOL 3X2.5ML
AUPA
SK
L OPH
913,50
1 093,65
180,15
0,00
10,88
2,14
OPH GTT SOL 3X2.5ML
OPH GTT SOL 3X2.5ML I
OPH GTT SOL 3X2.5ML II
OPH GTT SOL 3X2.5ML
OPH GTT SOL 1X2.5ML I
OPH GTT SOL 1X2.5ML II
AVUK
APFX
APFX
ZVUK
APFX
APFX
SK
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
L
L
L
L
L
L
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
913,50
913,50
913,50
913,50
304,50
304,50
1 148,42
1 148,42
1 148,42
1 148,42
497,84
497,84
234,92
234,92
234,92
234,92
193,34
193,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,88
10,88
10,88
10,88
10,88
10,88
2,80
2,80
2,80
2,80
6,91
6,91
OPH GTT SOL 1X3ML
OPH GTT SOL 3X3ML
OPH GTT SOL 1X3ML
ZALL
AALL
AALL
IRL
IRL
IRL
L OPH
L OPH
L OPH
193,64
913,50
304,50
480,98
1 149,40
404,19
287,34
235,90
99,69
78,63
235,90
78,63
6,92
10,88
10,88
10,26
2,81
3,56
OPH GTT SOL 1X2.5ML
OPH GTT SOL 3X2.5ML
AALC
AALC
GB
GB
L OPH
L OPH
304,50
913,50
389,90
1 228,28
85,40
314,78
85,40
256,21
10,88
10,88
3,05
3,75
OPH GTT SOL 90X0.3ML
ASOY
SF
L OPH
978,74
2 545,50
1 566,76
1 127,88
10,87
17,41
OPH GTT SOL 30X0.3ML
ASOY
SF
L OPH
326,25
702,21
375,96
375,96
10,88
12,53
OPH GTT SOL 1X10ML
AURS
CZ
A
190,78
190,92
0,14
0,00
3,82
0,00
Úhrada
EKV2
Tafluprost
0136003 TAFLOTAN 15 MIKROGRAMŮ/ML OČNÍ
KAPKY, ROZTOK, JEDNODÁVKOVÝ OBAL
0136004 TAFLOTAN 15 MIKROGRAMŮ/ML OČNÍ
KAPKY, ROZTOK, JEDNODÁVKOVÝ OBAL
S01FB01
LIM1 OME1
Travoprost
0026803 TRAVATAN
0026804 TRAVATAN
S01EE05
ZEM
Bimatoprost
0167415 LUMIGAN 0,1 MG/ML
0027543 LUMIGAN 0,3 MG/ML
0027542 LUMIGAN 0,3 MG/ML
S01EE04
DRZ
Fenylefrin
0162306 NEOSYNEPHRIN-POS 10%
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 295 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
S01GA52
Doplněk názvu
lok.
S01GX01
lok.
S01GX08
lok.
lok.
lok.
parent.
parent.
S01LA03
parent.
L
L
L
L
L
L
L
AURS
CZ
GTT OPH 1X5ML/2.5MG
AALC
GB
L OPH, ALG
OPH GTT SOL 30X0.4ML
OPH GTT SOL 30X0.4ML
OPH GTT SOL 5ML
OPH GTT SOL 5ML
ALTF
ALTF
ALTF
ALTF
F
F
F
F
L
L
L
L
OPH GTT SOL 1X5ML
AALC
OPH GTT SOL 5ML
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
71,95
71,95
79,29
79,29
7,34
7,34
7,34
7,34
71,95
71,95
7,34
7,34
56,83
56,83
56,83
56,83
51,14
51,14
116,37
65,56
65,56
65,56
65,56
65,56
65,56
179,21
8,73
8,73
8,73
8,73
14,42
14,42
62,84
8,73
8,73
8,73
8,73
8,73
8,73
21,82
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
116,37
0,35
0,35
0,35
0,35
0,64
0,64
62,84
116,37
179,21
62,84
21,82
116,37
62,84
71,95
257,31
185,36
185,36
71,95
185,36
OPH,ALG
OPH,ALG
OPH,ALG
OPH,ALG
34,10
34,10
102,29
102,29
312,54
312,54
213,42
213,42
278,44
278,44
111,13
111,13
266,70
266,70
111,13
111,13
2,27
2,27
3,65
3,65
18,56
18,56
3,97
3,97
GB
L OPH,ALG
63,65
170,63
106,98
106,97
2,27
3,82
AALL
IRL
L OPH, ALG
71,95
191,17
119,22
119,22
71,95
119,22
INJ SOL 12X5ML 10%
AACZ
CZ
D
2 644,64
2 644,65
0,01
0,00
220,39
0,00
INF PVL SOL 1X15MG
ANEH
GB
S
P
30 535,10
31 739,98
1 204,88
0,00
213 681…
8 431,63
IVI INJ SOL
1X90UL/0.3MG
APFI
GB
S
P
14 451,62
17 147,23
2 695,61
0,00
245 775…
45 843,71
OPH,ALG
OPH,ALG
OPH,ALG
OPH,ALG
OPH,ALG
OPH,ALG
OPH,ALG,O
RL
L OPH,ALG,O
RL
Verteporfin
0026963 VISUDYNE
0029750 MACUGEN 0,3 MG
CZ
CZ
F
F
CZ
CZ
CZ
ZAP1
Fluorescein
0018960 FLUORESCITE
S01LA01
AURS
AURS
ALTF
ALTF
AURS
AURS
AURS
Doplatek
za balení
Epinastin
0017206 PURIVIST 0,5 MG/ML OČNÍ KAPKY,
ROZTOK
S01JA01
OPH GTT SOL 1X10ML
OPH GTT SOL 1X10ML
OPH GTT SOL 1X10ML
OPH GTT SOL 1X10ML
OPH GTT SOL 1X10ML
OPH GTT SOL 1X10ML
OPH GTT SOL10ML+NAS
SPRSOL15ML
OPH GTT SOL10ML+NAS
SPRSOL15ML
DNC
Olopatadin
0027557 OPATANOL
S01GX10
L OPH, ALG
L OPH, ALG
MFC
Ketotifen
ZADITEN SDU 0,025%
ZADITEN SDU 0,025%
ZADITEN
ZADITEN
S01GX09
F
F
UHR1
Emedastin
0026511 EMADINE 0,05%
0187421
0019303
0187415
0015519
ALTF
ALTF
IND1
Kyselina chromoglykanová
0163321 ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ)
lok.
LIM1 OME1
OPH GTT SOL 1X10ML
OPH GTT SOL 1X10ML
ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY
ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY
CROMOHEXAL
CROMOHEXAL
ALLERGO-COMOD OČNÍ KAPKY
ALLERGO-COMOD OČNÍ KAPKY
ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ)
S01GX06
ZEM
Tetryzolin, kombinace
0015518 SPERSALLERG
0187418 SPERSALLERG
0163323
0083769
0057943
0187855
0053743
0163324
0054241
DRZ
Pegaptanib
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 296 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
S01LA04
Doplněk názvu
parent.
lok.
S01XA20
lok.
lok.
lok.
lok.
lok.
0015646 CIPLOX
lok.
S03CA06
lok.
V01AA02
parent.
0010852 POLLINEX RYE
0010851 POLLINEX RYE
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
IVI INJ SOL 2.3MG/0.23ML
ANEH
GB
OPH GTT SOL 1X10ML
AUPA
SK
OPH GTT SOL 3X10ML
OPH GTT SOL 1X10ML
OPH GTT SOL 3X10ML
OPH GTT SOL 3X10ML
OPH GEL 3X10GM
OPH GTT SOL 1X10ML
OPH GTT SOL 1X10ML
OPH GEL 1X10GM
OPH GTT SOL 1X15ML
ACUA
ACUA
AURS
AURS
AMNN
AURS
AURS
AMNN
AACU
D
D
CZ
CZ
D
CZ
CZ
D
B
OPH GTT SOL 1X10ML
AUPA
SK
AUR GTT SOL 1X5ML
ACQI
CZ
AUR GTT SOL 1X16GM
ABGX
F
OPH+AUR GTT SOL
1X5ML
OPH+AUR GTT SOL 5ML
AACU
B
ACIW
OPH+AUR GTT SOL
30MG/10ML
P
24 489,23
26 816,71
2 327,48
0,00
53 237,46
5 059,74
44,13
63,04
18,91
18,91
1,77
0,76
108,80
36,27
90,66
90,66
90,66
30,23
30,23
30,23
45,33
192,35
71,91
216,51
216,51
238,80
84,13
84,13
96,20
149,67
83,55
35,64
125,85
125,85
148,14
53,90
53,90
65,97
104,34
83,55
27,85
83,55
83,55
83,55
27,85
27,85
27,85
41,78
1,51
1,51
1,51
1,51
1,51
1,51
1,51
1,51
1,51
1,16
1,49
2,10
2,10
2,47
2,70
2,70
3,30
3,48
51,91
56,61
4,70
4,70
2,08
0,19
132,34
140,88
8,54
8,54
132,34
8,54
55,81
80,30
24,49
24,50
55,81
24,49
L OPH
58,00
101,43
43,43
43,43
58,00
43,43
GB
L OPH
58,00
101,43
43,43
43,43
58,00
43,43
AUPA
SK
L OPH
58,00
79,26
21,26
21,27
58,00
21,26
ASBS
B
L OPH,ORL
45,75
75,14
29,39
29,39
45,75
29,39
AATG
AATG
GB
GB
L ALG
L ALG
1 166,48
1 351,71
2 448,02
2 076,05
1 281,54
724,34
305,32
295,35
6,37
1 351,71
7,00
724,34
43 181,30
E
E
E
E
E
E
E
E
E
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
OPH
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L ORL
Antiinfektiva
0019047 OFLOXACIN 0.3% UNIMED PHARMA
0091712 GARASONE
Doplatek
za balení
Ciprofloxacin
0089831 CILOXAN
S03AA
DNC
Analgetika a anestetika, kombinace
0107143 OTIPAX
S03AA07
MFC
Kortikosteroidy
0084700 OTOBACID N
S02DA30
UHR1
Jiná oftalmologika
0056119 JODID DRASELNÝ+SODNÝ 2% UNIM.PH
S02BA
S
IND1
Umělé slzy a jiné indiferentní přípravky
ARUFIL
ARUFIL
SICCAPROTECT
SICCAPROTECT
VIDISIC
SICCAPROTECT
SICCAPROTECT
VIDISIC
TEARS NATURALE II
S01XA
LIM1 OME1
Jodid draselný
0056118 JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA
0045111
0045087
0015004
0162301
0084785
0162300
0054092
0084325
0049629
ZEM
Ranibizumab
0029795 LUCENTIS 10 MG/ML
S01XA04
DRZ
Betamethason a antiinfektiva
OPH+AUR GTT SOL
1X5ML
Travní pyly, alergeny
INJ SUS 3X0.5ML/2000SU
INJ SUS
300+800+2000SU
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 297 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
V01AA02
Doplněk názvu
subling.
0100980 GRAZAX 75 000 SQ-T
0100981 GRAZAX 75 000 SQ-T
parent.
parent.
V01AA20
parent.
subling.
0056795 STALORAL
0010731 STALORAL
0010730 STALORAL
parent.
V03AB25
parent.
AALH
AALH
DK
DK
E ALG
E ALG
INJ SUS 3X0.5ML/2000SU
INJ SUS
300+800+2000SU
AATG
AATG
GB
GB
L ALG
L ALG
INJ SUS 2X5ML HMYZ
INJ SUS 4X5ML HMYZ
AALH
AALH
DK
DK
INJ SUS 1X5ML- IR
INJ SUS 2X5ML
INJ SUS 4X5ML
INJ SUS 4X5ML- IR
ASLG
AALH
AALH
ASLG
F
DK
DK
F
L
L
L
L
ORM SOL SLG 2X10ML
ORM SOL SLG 3X10ML
ORM SOL SLG 2X10MLIR
ORM SOL SLG 4X10MLIR
ORM SOL SLG 2X10MLIC
ORM SOL SLG 4X10MLIC
ASLG
ASLG
ASLG
Doplatek
za EKV1
P
P
P
2 066,03
6 198,08
1 997,16
2 450,49
7 474,96
2 538,88
384,46
1 276,88
541,72
119,58
358,75
115,60
30,23
30,23
30,23
5,63
6,23
8,20
P
P
2 066,07
6 886,89
2 265,85
8 454,51
199,78
1 567,62
119,54
398,46
30,24
30,24
2,92
6,88
1 166,48
1 351,71
2 448,02
2 076,05
1 281,54
724,34
305,32
295,35
6,37
1 351,71
7,00
724,34
3 634,22
3 490,51
5 536,09
4 948,38
1 901,87
1 457,87
1 901,87
1 457,86
8,65
3 490,51
4,53
1 457,87
ALG
ALG
ALG
ALG
1 115,49
2 677,10
1 289,24
1 351,71
1 407,46
5 536,09
4 271,59
1 647,07
291,97
2 858,99
2 982,35
295,36
291,97
700,72
295,35
295,35
6,37
6,37
1 289,24
1 351,71
1,67
6,81
2 982,35
295,36
F
F
F
E ALG
E ALG
E ALG
1 763,71
1 793,12
1 410,98
1 879,57
1 879,57
1 647,07
115,86
86,45
236,09
85,04
86,45
68,03
30,23
30,24
30,24
1,99
1,46
5,06
ASLG
F
E ALG
783,80
1 647,07
863,27
37,79
30,24
33,30
ASLG
F
E ALG
P
1 647,06
1 647,07
0,01
0,00
35,29
0,00
ASLG
F
E ALG
P
1 647,06
1 647,07
0,01
0,00
63,54
0,00
INJ SOL 10X1ML/0.4MG
AWZP
PL
A
117,67
117,67
0,00
0,00
147,09
0,00
INJ SOL 5X5ML/0.5MG
ARCE
CZ
A
1 690,53
1 934,86
244,33
0,00
338,11
48,87
Úhrada
EKV2
ORM TBL SLG 30X300IR
ORM TBL SLG 90X300IR
ORM TBL SLG
3X100+28X300
POR LYO 3X10
POR LYO 10X10
P
P
Naloxon
0094763 NALOXONE WZF POLFA
0016551 ANEXATE
E ALG
E ALG
E ALG
ZAP1
Úhrada
EKV1
MFC
Různé alergeny
0013972 STALORAL 300
0020255 STALORAL 300
0056796 STALORAL
V03AB15
F
F
F
DNC
Doplatek
za balení
UHR1
Různé alergeny
PHOSTAL
ALUTARD SQ
ALUTARD SQ
PHOSTAL
V01AA20
ASLG
ASLG
ASLG
IND1
Hmyzí alergeny
0010281 ALUTARD SQ
0010283 ALUTARD SQ
0044191
0042046
0042047
0044190
LIM1 OME1
Pyly stromů, alergeny
0010854 POLLINEX TREE
0010853 POLLINEX TREE
V01AA07
ZEM
Travní pyly, alergeny
0156254 ORALAIR 300 IR
0156255 ORALAIR 300 IR
0156253 ORALAIR 100 IR & 300 IR
V01AA05
DRZ
Flumazenil
P
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 298 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
V03AB33
parent.
parent.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
0149251 RENVELA 800 MG
0149250 RENVELA 800 MG
p.o.
0018817 FOSRENOL 500 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
p.o.
parent.
p.o.
parent.
ANAI
CZ
A HEM, ONK
POR TBL FLM
100X500MG
AATX
NL
L HEM
POR TBL SUS 28X500MG
ANEH
GB
S
P
17 762,09
POR+RCT PLV SUS
1X500GM
AFRJ
D
E NEF,J7
P
POR TBL FLM
180X800MG
POR TBL FLM
180X800MG
POR TBL FLM
6X30X800MG
AGZE
NL
AGZE
POR TBL MND
90X1000MG
POR TBL MND 90X500MG
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
19 894,90
19 894,90
0,00
0,00
9 947,45
0,00
877,92
959,52
81,60
0,00
526,74
48,96
0,00
0,00
572,65
0,00
17 816,89
54,80
0,00
1 903,09
5,87
664,11
761,56
97,45
97,46
79,69
11,69
P
4 974,65
4 974,65
0,00
0,00
13,82
0,00
NL
P
5 488,48
5 488,48
0,00
0,00
15,25
0,00
ZGZE
NL
P
5 488,48
5 488,48
0,00
0,00
15,25
0,00
ASHD
GB
P
6 936,58
6 936,58
0,00
0,00
173,41
0,00
ASHD
GB
P
4 325,84
4 325,84
0,00
0,00
216,29
0,00
POR TBL FLM 180
AFRJ
D
E NEF, J7
P
728,39
728,39
0,00
0,00
32,37
0,00
INJ PLV SOL 1X500MG
ANAI
CZ
A ONK, HEM
2 950,10
3 114,48
164,38
0,00
483,81
26,96
POR CPS DUR 20X15MG
POR CPS DUR 20X15MG
AEBP
ZEBP
A
A
L ONK, HEM
L ONK, HEM
520,41
520,41
520,41
520,41
0,00
0,00
0,00
0,00
104,08
104,08
0,00
0,00
INJ SOL 1X5ML/50MG
AHLS
GB
A ONK, HEM
103,29
103,29
0,00
0,00
123,95
0,00
5 453,78
5 453,78 Y
Kalcium-folinát
0096963 CALCIUMFOLINAT EBEWE 15 MG
0041629 CALCIUMFOLINAT EBEWE 15 MG
V03AF03
INJ PLV SOL 10X500MG
ZAP1
Dexrazoxan
0021908 CARDIOXANE
V03AF03
K
Doplatek
za balení
Kalcium-acetát a uhličitan hořečnatý
0115704 OSVAREN
V03AF02
F
DNC
Lanthan-karbonát
0018841 FOSRENOL 1000 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
V03AE04
BMSJ
MFC
Sevelamer
0027278 RENAGEL 800 MG
V03AE03
UHR1
Polystyren-sulfonát
0116148 RESICAL PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU
PERORÁLNÍ NEBO REKTÁLNÍ SUSPENZE
V03AE02
INF PLV SOL
2X2.5GM+SET
IND1
Deferasirox
0027803 EXJADE 500 MG
V03AE01
LIM1 OME1
Deferipron
0029317 FERRIPROX 500 MG
V03AC03
ZEM
Deferoxamin
0016470 DESFERAL
V03AC02
DRZ
Hydroxokobalamin
0029976 CYANOKIT 2,5 G
V03AC01
Doplněk názvu
Kalcium-folinát
0163306 CALCIUM FOLINATE HOSPIRA 10 MG/ML
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 299 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0,00
107,78
0,00
0,00
138,25
149,04
0,00
64,67
0,00
0,00
168,79
0,00
0,00
34,27
0,00
0,00
157,32
173,63
0,00
6,85
0163307 CALCIUM FOLINATE HOSPIRA 10 MG/ML
0125298 CALCIUMFOLINAT EBEWE 10 MG/ML
INJ SOL 1X10ML/100MG
INJ SOL 1X10ML/100MG
AHLS
AEBP
GB
A
A ONK, HEM
A ONK, HEM
230,42
248,41
0162484 CALCIUM FOLINATE TEVA 150 MG
INJ SOL 10X15ML
ATPP
CZ
A ONK, HEM
4 219,65
0163310 CALCIUM FOLINATE HOSPIRA 10 MG/ML
0122494 CALCIUMFOLINAT EBEWE 10 MG/ML
INJ SOL 1X30ML/300MG
INJ SOL 1X30ML/300MG
AHLS
AEBP
GB
A
A ONK, HEM
A ONK, HEM
786,61
868,14
0162486 CALCIUM FOLINATE TEVA 450 MG
INJ SOL 1X45ML/450MG
ATPP
CZ
B ONK, HEM
1 282,29
1 282,29 X
0,00
0,00
170,97
0,00
0122495 CALCIUMFOLINAT EBEWE 10 MG/ML
INJ SOL 1X60ML/600MG
AEBP
A
A ONK, HEM
1 736,29
1 736,29
0,00
0,00
173,63
0,00
INJ SOL 1X2ML/50MG
INJ SOL 1X4ML/100MG
INJ SOL 1X14ML/350MG
ATPP
ATPP
ATPP
CZ
CZ
CZ
A ONK, HEM
A ONK, HEM
A ONK, HEM
144,68
289,38
1 012,84
291,40 X
589,48
1 657,06 X
146,72
300,10
644,22
0,00
0,00
0,00
173,62
173,62
173,63
176,07
180,06
110,44
INJ SOL 10X1.5ML/0.6RG
BSST
DK
D
P
1 313,95
2 130,29
816,34
0,00
8,76
5,44
INJ PLV SOL 2X0.9MG
AGZE
NL
S
P
20 569,86
20 569,86 X
0,00
0,00
10 284,93
0,00
DRM SOL 1X3ML-IR
100/ML
DRM SOL 1X3ML-IC
100/ML
DRM SOL 1X2ML/10HEP
DRM SOL
1X2ML/100MCG
DRM SOL 1X2ML/10MCG
DRM SOL
1X2ML/300MCG
ASLG
F
D ALG
430,94
430,94
0,00
0,00
7,18
0,00
ASLG
F
D ALG
430,94
430,94
0,00
0,00
7,18
0,00
AALH
AALH
DK
DK
D ALG
D ALG
287,29
287,29
536,38
575,55
249,09
288,26
0,00
0,00
7,18
7,18
6,23
7,21
AALH
AALH
DK
DK
D ALG
D ALG
287,29
287,29
575,55
575,55
288,26
288,26
0,00
0,00
7,18
7,18
7,21
7,21
INJ SOL 1X1ML/0.1MG
A
D
662,50
662,51
0,01
0,00
662,50
0,01
D
D
616,98
779,67
616,98
851,35
0,00
71,68
0,00
0,00
616,98
779,67
0,00
71,68
V03AF06
parent.
parent.
parent.
Thyrotropin
0027720 THYROGEN 0.9 MG
V04CL
PRICK
test
Testy pro alergická onemocnění
0053626 ALYOSTAL PRICK
0047485 ALYOSTAL PRICK
0100316 SOLUPRICK SQ
0100314 SOLUPRICK SQ
0100313 SOLUPRICK SQ
0100315 SOLUPRICK SQ
V04CM01
parent.
Gonadorelin
0014772 LHRH FERRING INJ.
V04CX
p.o.
786,61
902,41
Tuberkulin
0068918 TUBERCULIN PPD RT 23 SSI
V04CJ01
4 219,65 X
Úhrada
EKV2
Natrium-folinát
0042551 VORINA
0042552 VORINA
0042553 VORINA
V04CF01
230,42
356,19
Doplatek
za balení
Jiná diagnostika - Urea (13C)
0025553 HELICOBACTER TEST INFAI AGE3-11
0025551 HELICOBACTER TEST INFAI
POR PLV SOL 1X45MG
POR PLV SOL 1X75MG
BIFI
BIFI
D
D
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 300 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
V04CX
Doplatek
za balení
ZAP1
12 700,51
843,33
0,00
11 857,18
843,33
11 857,18
12 700,51
843,33
0,00
11 857,18
843,33
4 613,77
1 611,68
4 613,77
1 611,68
0,00
0,00
0,00
0,00
76,90
80,58
0,00
0,00
107-01 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (práškové formy na obsah aminokyselin)
POR SOL 1X500GM
S J4
P
5 867,69
6 613,27
745,58
A
POR SOL 1X500GM
S
J4
P
5
867,69
6
613,27
745,58
A
POR SOL 1X500GM
S J4
P
5 299,85
6 687,67
1 387,82
A
POR SOL 1X500GM
S J4
P
4 542,73
6 197,73
1 655,00
A
POR SOL 1X500GM
S J4
P
5 299,85
7 288,81
1 988,96
A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757,12
757,12
757,12
757,12
757,12
96,20
96,20
198,26
275,83
284,14
Název
Doplněk názvu
parent.
URT PSO LQF
85MG+50ML
URT PSO LQF
85MG+50ML
0191667 HEXVIX
V06DD
p.o.
V06XX
0033015
0033016
0033309
0033308
0033310
V06XX
0033467
0033475
0033005
V06XX
p.o.
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
BIEB
F
D URN, ONK
11 857,18
BIEB
F
D URN, ONK
D
D
L J7
L J7
MFC
DNC
Aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy
POR TBL FLM 300
AFRE
POR TBL FLM 100
AFRE
P-AM 2
P-AM 3
MILUPA PKU 2 SECUNDA PLV.
MILUPA PKU 2 PRIMA PLV.
MILUPA PKU 3 ADVANTA PLV.
V06XX
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
p.o.
107-02 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu s obsahem tuků a sacharidů pro děti do 1 roku (práškové formy na obsah
aminokyselin)
PKU ANAMIX INFANT
POR PLV 1X400G
S J4
P
1 510,39
1 510,39
0,00
0,00
403,53
0,00
A
MILUPA PKU 1 MIX
POR PLV SOL 1X470G
S J4
P
1 281,83
1 793,38
511,55
0,00
406,20
162,10
A
MILUPA PKU 1 MIX
POR SOL 1X1000GM
S J4
P
3 640,73
3 667,91
27,18
0,00
504,65
3,77
A
p.o.
107-03 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu pro těhotné (práškové formy na obsah aminokyselin)
POR SOL 1X500GM
S J4
6 101,60
6 790,38
688,78
0,00
A
POR SOL 10X45GM
S
J4
2
203,66
4
732,89
2
529,23
0,00
A
0033017 P-AM MATERNAL
0033388 MILUPA PKU 3 - TEMPORA
0033487
0033417
0033416
0033485
0033477
0033479
0033414
0033306
0033307
0033483
0033019
0033738
0033736
Úhrada
EKV1
Jiná diagnostika - Hexaminolevulinát
0018968 HEXVIX
0088116 KETOSTERIL
0088115 KETOSTERIL
DRZ
p.o.
107-04 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (dávkované formy na obsah aminokyselin)
POR PLV SOL 10X50G
S J4
P
2 897,14
3 495,78
598,64
A
POR PLV 1X29GM
S J4
P
174,07
380,30
206,23
A
POR PLV 1X29GM
S J4
P
174,07
380,30
206,23
A
POR PLV SOL 10X50G
S
J4
P
2
897,84
3
495,78
597,94
A
POR PLV SOL 10X50G
S
J4
P
4
346,77
4
798,41
451,64
A
POR PLV SOL 10X50G
S J4
P
4 346,77
4 798,41
451,64
A
POR PLV 60X18.2GM
S J4
P
12 419,35
15 889,43
3 470,08
A
POR SOL 1X27,8GM
S J4
P
413,98
618,56
204,58
A
POR SOL 1X27,8GM
S J4
P
413,98
618,56
204,58
A
POR PLV SOL 10X50G
S
J4
P
4
346,77
6
804,72
2
457,95
A
POR CPS DUR 1X200
S
J4
P
1
724,22
2
858,84
1
134,62
A
POR PLV SOL 30X24GM
S J4
P
6 474,50
6 474,50
0,00
Z
POR PLV SOL 30X24GM
S J4
P
6 474,50
6 474,50
0,00
Z
MILUPA PKU 2 SHAKE ČOKOLÁDA
ANAMIX ANANAS A VANILKA
ANAMIX ČOKOLÁDA
MILUPA PKU 2 SHAKE JAHODA
MILUPA PKU 3 SHAKE KAKAO
MILUPA PKU 3 SHAKE MOCCA
ADD INS
LOPHLEX - LESNÍ OVOCE
LOPHLEX - POMERANČ
MILUPA PKU 3 ACTIVA RAJČATOVÁ
PHLEXY-10 KAPSLE
PKU GEL NEUTRAL
PKU GEL ORANGE
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
787,30
787,30
88,87
903,62
1 034,69
1 034,90
1 034,90
1 034,94
1 034,95
1 034,95
1 034,95
1 034,95
1 034,95
1 034,95
1 034,95
1 079,08
1 079,08
213,80
1 226,10
1 226,10
213,55
107,53
107,53
289,17
511,45
511,45
585,23
681,04
0,00
0,00
Stránka 301 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0033737 PKU GEL RASPBERRY
V06XX
0033743
0033745
0033744
0033746
0033711
0033723
0033717
0033729
0033413
0033415
0033528
0033529
0033524
0033385
0033386
0033387
0033713
0033725
0033719
0033731
V06XX
0033679
V06XX
p.o.
0033159
0033761
0033762
0033763
Z
ZEM
LIM1 OME1
S J4
IND1
P
UHR1
MFC
6 474,50
6 474,50
DNC
Doplatek
za balení
0,00
107-05 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (dávkované formy tekuté na obsah aminokyselin)
POR SOL 30X174ML
S J4
P
11 356,51
11 356,51
0,00
Z
POR SOL 30X174ML
S
J4
P
11
356,51
11
356,51
0,00
Z
POR SOL 30X174ML
S
J4
P
11
356,51
11
356,51
0,00
Z
POR SOL 30X174ML
S J4
P
11 356,51
11 356,51
0,00
Z
POR SOL 30X87ML
S J4
P
5 943,44
5 943,44
0,00
Z
POR SOL 30X87ML
S J4
P
5 943,44
5 943,44
0,00
Z
POR SOL 30X87ML
S J4
P
5 943,44
5 943,44
0,00
Z
POR SOL 30X87ML
S
J4
P
5
943,44
5
943,44
0,00
Z
POR SOL 1X125ML
S
J4
P
202,52
535,41
332,89
A
POR SOL 1X125ML
S J4
P
202,52
535,41
332,89
A
POR SOL 30X100ML
S J4
P
8 505,99
10 564,16
2 058,17
A
POR SOL 30X100ML
S J4
P
8 505,99
10 564,16
2 058,17
A
POR SOL 3X125ML
S J4
P
1 215,14
1 527,33
312,19
A
POR SOL 3X125ML
S
J4
P
1
215,14
1
534,84
319,70
A
POR SOL 3X125ML
S
J4
P
1
215,14
1
534,84
319,70
A
POR SOL 3X125ML
S J4
P
1 215,14
1 534,84
319,70
A
POR SOL 30X130ML
S J4
P
11 511,32
11 612,70
101,38
Z
POR SOL 30X130ML
S J4
P
11 511,32
11 612,70
101,38
Z
POR SOL 30X130ML
S J4
P
11 511,32
11 612,70
101,38
Z
POR SOL 30X130ML
S
J4
P
11
511,32
11
612,70
101,38
Z
PKU COOLER 20 ORANGE 30X174ML
PKU COOLER 20 PURPLE 30X174ML
PKU COOLER 20 RED 30X174ML
PKU COOLER 20 WHITE 30X174ML
PKU COOLER 10 ORANGE
PKU COOLER 10 PURPLE
PKU COOLER 10 RED
PKU COOLER 10 WHITE
PKU ANAMIX JUNIOR LQ - LESNÍ OVOCE
PKU ANAMIX JUNIOR LQ-POMERANČ
MILUPA PKU 2 FRUTA EXOTIC FRUITS
MILUPA PKU 2 FRUTA RED FRUITS
LOPHLEX LQ - TROPICKÉ OVOCE
LOPHLEX LQ - CITRUS
LOPHLEX LQ - LESNÍ OVOCE
LOPHLEX LQ - POMERANČ
PKU COOLER 15 ORANGE
PKU COOLER 15 PURPLE
PKU COOLER 15 RED
PKU COOLER 15 WHITE
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
0,00
1 079,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
946,38
946,38
946,38
946,38
990,57
990,57
990,57
990,57
1 012,60
1 012,60
1 012,62
1 012,62
1 012,62
1 012,62
1 012,62
1 012,62
1 279,04
1 279,04
1 279,04
1 279,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 664,45
1 664,45
245,02
245,02
260,16
266,42
266,42
266,42
11,26
11,26
11,26
11,26
Úhrada
EKV2
p.o.
107-06 definované směsi esenciálních aminokyselin pro děti do 1 roku s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na
obsah aminokyselin)
UCD ANAMIX INFANT
POR PLV SOL 1X400GM
S J4
P
540,26
591,62
51,36
0,00
126,06
11,98
Z
p.o.
0033156 E-AM 3
0033754 MILUPA UCD 2
V06XX
POR PLV SOL 30X24GM
DRZ
107-07 definované směsi esenciálních aminokyselin pro děti nad 1 rok s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na
obsah aminokyselin)
POR SOL 1X400GM
S J4
6 194,69
7 288,81
1 094,12
0,00
1 050,66
185,57
A
POR PLV 1X450GM
S
J4
6
308,29
8
182,95
1
874,66
0,00
1
050,86
312,29
Z
p.o.
107-10 definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu pro pacienty nad 1 rok (práškové formy na obsah
aminokyselin)
ILV-AM 3
POR SOL 1X400GM
S J4
5 477,81
6 292,27
814,46
0,00
883,52
A
MILUPA MSUD 2 PRIMA
POR PLV 1X500GM
S J4
5 301,85
8 127,58
2 825,73
0,00
883,64
Z
MILUPA MSUD 2 SECUNDA
POR PLV 1X500GM
S
J4
6
185,93
9
375,84
3
189,91
0,00
883,70
Z
MILUPA MSUD 3 ADVANTA
POR PLV 1X500GM
S
J4
6
185,93
9
375,84
3
189,91
0,00
883,70
Z
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
131,36
470,96
455,70
455,70
Stránka 302 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
V06XX
0033161
0033758
0033759
0033760
V06XX
Název
Doplněk názvu
DRZ
ZEM
LIM1 OME1
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
0033170
0033177
0033766
0033767
0033765
V06XX
0033188
0033756
0033757
0033755
V06XX
0033216
0033348
0033287
0033002
0033004
0033000
0033208
0033357
0033209
Úhrada
EKV2
107-12 definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, methioninu, threoninu a valinu pro děti s metylmalonovou a propionovou
acidémií nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)
IMTV-AM 2
POR SOL 1X400GM
S J4
P
5 477,83
6 292,27
814,44
0,00
883,52
131,36
A
MILUPA OS 2 PRIMA
POR PLV 1X500GM
S J4
P
5 301,85
7 874,39
2 572,54
0,00
883,64
428,76
Z
MILUPA OS 2 SECUNDA
POR PLV 1X500GM
S J4
P
6 185,93
9 079,64
2 893,71
0,00
883,70
413,39
Z
MILUPA OS 3 ADVANTA
POR PLV 1X500GM
S J4
P
6 185,93
9 079,64
2 893,71
0,00
883,70
413,39
Z
p.o.
p.o.
0033167 LT-AM 2
0033753 MILUPA GA 2 PRIMA
V06XX
Doplatek
za EKV1
p.o.
107-14 definované směsi aminokyselin bez leucinu pro děti nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)
POR SOL 1X400GM
S J4
5 815,05
6 669,85
854,80
0,00
A
POR PLV 1X500GM
S J4
5 628,29
7 370,93
1 742,64
0,00
Z
0033165 LEU-AM 3
0033764 MILUPA LEU 2 PRIMA
V06XX
Úhrada
EKV1
937,91
938,05
137,87
290,44
107-16 definované směsi aminokyselin bez lysinu a se sníženým množstvím tryptofanu pro děti s glutarovou acidémií nad 1 rok
(práškové formy na obsah aminokyselin)
POR SOL 1X400GM
S J4
P
6 249,07
7 004,37
755,30
0,00
1 007,91
121,82
A
POR PLV 1X500GM
S J4
P
6 047,99
7 032,82
984,83
0,00
1 008,00
164,14
Z
p.o.
107-18 definované směsi aminokyselin bez methioninu obohacené L-cystinem pro děti s homocystinurií nad 1 roku (práškové formy
na obsah aminokyselin)
M-AM 3
POR SOL 1X400GM
S J4
P
5 475,06
6 290,70
815,64
0,00
883,07
131,55
A
MILUPA HOM 2
POR SOL 1X500GM
S J4
P
6 075,55
7 288,81
1 213,26
0,00
883,07
176,35
A
MILUPA HOM 2 SECUNDA
POR PLV 1X500GM
S J4
P
6 182,28
7 534,44
1 352,16
0,00
883,18
193,17
Z
MILUPA HOM 3 ADVANTA
POR PLV 1X500GM
S J4
P
6 182,28
7 534,44
1 352,16
0,00
883,18
193,17
Z
MILUPA HOM 2 PRIMA
POR PLV 1X500GM
S
J4
P
5
299,09
6
535,57
1
236,48
0,00
883,18
206,08
Z
p.o.
107-21 definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu pro děti nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)
POR SOL 1X500GM
S J4
P
4 850,70
4 850,70
0,00
0,00
769,95
0,00
A
POR PLV 1X500GM
S J4
P
5 389,65
8 932,45
3 542,80
0,00
769,95
506,11
Z
POR PLV 1X500GM
S J4
P
5 389,65
8 932,45
3 542,80
0,00
769,95
506,11
Z
POR PLV 1X500GM
S
J4
P
4
619,70
7
748,14
3
128,44
0,00
769,95
521,41
Z
MILUPA TYR 2
MILUPA TYR 2 SECUNDA
MILUPA TYR 3 ADVANTA
MILUPA TYR 2 PRIMA
p.o.
107-90 výživy pro dědičné poruchy metabolismu ostatní - nezařazené do referenční skupiny
POR OIL 1X500ML
L J4
863,65
863,65
A
POR OIL 1X500ML
L J4
1 268,52
1 441,70
A
POR SOL 1X450GM
L J4
1 183,65
1 210,39
A
POR PLV SUS 1X500GM
L
J4
4
973,85
4 973,85
A
POR PLV SUS 1X500GM
L
J4
4
973,85
4 973,85
A
POR PLV SUS 1X500GM
L J4
5 524,65
5 524,65
A
POR SOL 1X100GM
L J4
1 340,16
1 489,99
A
POR OIL 1X500ML SKLO A
L J4
7 533,44
7 560,70
POR SOL 1X100GM
L J4
6 068,85
6 096,11
A
MCT-OIL
GTO - OIL
CHOLESTEROL MODULE
XPHE JUNIOR SE
XPHE KID SE
XPHE ADVANCE SE
L-ARGININ
LORENZO - OIL
L-CITRULIN
0,00
173,18
26,74
0,00
0,00
0,00
149,83
27,26
27,26
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
0,00
173,18
26,74
0,00
0,00
0,00
149,83
27,26
27,26
1,73
2,54
2,63
11,05
11,18
12,01
13,40
15,07
60,69
0,00
0,35
0,06
0,00
0,00
0,00
1,50
0,05
0,27
Stránka 303 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0033172
0033640
0033213
0033652
0033171
0033641
MILUPA BASIC-F
GALACTOMIN 17
L-KARNITIN
L-KARNITIN
MILUPA BASIC-P
PKU ANAMIX FIRST SPOON
POR SOL 1X600GM
POR PLV SOL 1X400GM
POR SOL 1X1GM
PLV SOL 60X2.5GM
POR SOL 1X400GM
POR PLV SUS
30X12.5GM
POR SOL 1X400GM
0033007 MILUPA PKU 2 MIX
V06XX
p.o.
DRZ
ZEM
IND1
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
UHR1
MFC
514,19
654,57
269,42
6 918,64
998,73
4 664,11
25,32
57,81
91,66
1 585,63
147,18
0,00
25,33
57,81
91,67
1 585,62
147,18
0,00
81,48
149,19
177,76
177,77
212,89
466,41
4,22
14,45
91,66
52,85
36,80
0,00
Úhrada
EKV2
A
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
S
J4
J4
J4
J4
J4
J4
P
488,87
596,76
177,76
5 333,01
851,55
4 664,11
A
S J4
P
3 545,81
3 861,78
315,97
0,00
492,47
43,88
P
P
P
57,41
57,41
110,18
57,41
57,41
197,73
0,00
0,00
87,55
0,00
0,00
0,00
228,63
228,63
236,13
0,00
0,00
187,63
228,63
228,63
322,31
108-01 polymerní výživa standardní - v tekuté formě
POR SOL 1X500ML
A
POR SOL 1X500ML
A
POR SOL 1X1000ML
A
0033557 NUTRILAC NATURAL
0033560 NUTRILAC VANILKA
0033268 ISOSOURCE STANDARD NEUTRAL FLEX
1000ML
0033697 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ
0033692 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ
0033589 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU
PŘÍCHUTÍ
0033587 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU
PŘÍCHUTÍ
0033585 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU
PŘÍCHUTÍ
0033054 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL
0033694 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ
0033551 NUTRICOMP STANDARD NEUTRAL
0033052 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU
PŘÍCHUTÍ
0033065 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU
PŘÍCHUTÍ
0033693 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ
0033059 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL
0033062 FRESUBIN ORIGINAL S OŘÍŠKOVOU
PŘÍCHUTÍ
0033058 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL
0033451 OSMOLITE
0033053 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU
PŘÍCHUTÍ
0033055 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL
0033526 NUTRISON
0033109 ISOSOURCE STANDARD NEUTRAL
0033108 ISOSOURCE STANDARD ČOKOLÁDA
LIM1 OME1
POR SOL 1X500ML
POR SOL 1X1000ML
POR SOL 4X200ML
A
A
A
P
P
P
52,63
105,28
84,25
98,86
197,73
180,36
46,23
92,45
96,11
0,00
0,00
0,00
236,86
236,90
236,92
208,06
208,03
270,28
322,28
322,30
322,22
POR SOL 4X200ML
A
P
84,25
180,36
96,11
0,00
236,92
270,28
322,22
POR SOL 4X200ML
A
P
84,25
180,36
96,11
0,00
236,92
270,28
322,22
POR SOL 15X500ML
POR SOL 9X1000ML
POR SOL 1X500ML
POR SOL 12X500ML
A
Z
A
A
P
P
P
P
789,84
947,81
52,65
631,87
1 255,01
1 615,19
95,90
873,55
465,17
667,38
43,25
241,68
0,00
0,00
7,69
0,00
236,95
236,95
236,95
236,96
139,55
166,85
194,64
90,63
322,26
322,26
322,28
322,27
POR SOL 12X500ML
A
P
631,87
873,55
241,68
0,00
236,96
90,63
322,27
POR SOL 12X500ML
POR SOL 12X500ML
POR SOL 12X500ML
Z
A
A
P
P
P
631,89
631,87
631,87
1 016,79
1 016,79
1 016,79
384,90
384,92
384,92
0,00
0,00
0,00
236,96
236,96
236,96
144,34
144,35
144,35
322,26
322,27
322,27
POR SOL 8X1000ML
POR SOL 1X500ML
POR SOL 30X200ML
A
A
A
P
P
P
842,50
53,08
631,87
1 569,55
141,80
1 786,80
727,05
88,72
1 154,93
0,00
0,00
0,00
236,96
236,96
236,96
204,49
396,07
433,11
322,27
322,23
322,27
POR SOL 1X1000ML
POR SOL 1X1000ML
POR SOL 1X500ML
POR SOL 1X500ML
A
A
A
A
P
P
P
P
105,31
105,31
55,29
55,29
242,72
354,88
91,25
103,89
137,41
249,57
35,96
48,60
0,00
0,00
0,00
0,00
236,97
236,97
236,99
236,99
309,20
561,59
154,14
208,32
322,30
322,30
322,29
322,29
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
Stránka 304 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Kód
Název
Doplněk názvu
0033110 ISOSOURCE STANDARD VANILKA
0033051 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU
PŘÍCHUTÍ
0033410 NUTRICOMP STANDARD VANILLE
0033026 NUTRICOMP STANDARD NEUTRAL
0033527 NUTRISON
0033042 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU
PŘÍCHUTÍ
0033050 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU
PŘÍCHUTÍ
0033060 FRESUBIN ORIGINAL S OŘÍŠKOVOU
PŘÍCHUTÍ
0033066 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU
PŘÍCHUTÍ
V06XX
0033517
0033518
0033519
0033520
0033516
0033521
0033636
0033637
0033072
0033145
0033331
0033534
0033535
0033536
0033684
0033661
0033663
0033584
0033699
0033703
p.o.
DRZ
ZEM
IND1
UHR1
MFC
DNC
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
Doplatek
za EKV1
Úhrada
EKV2
POR SOL 1X500ML
POR SOL 1X500ML
A
A
P
P
55,29
52,66
103,89
106,33
48,60
53,67
0,00
0,00
236,99
236,99
208,32
241,54
322,29
322,28
POR SOL 1X500ML
POR SOL 1X500ML
POR SOL 1X500ML
POR SOL 1X200ML
A
A
A
A
P
P
P
P
52,66
52,66
52,66
21,06
106,33
115,97
161,30
45,09
53,67
63,31
108,64
24,03
0,00
0,00
0,00
0,00
236,99
236,99
236,99
237,16
241,54
284,92
488,93
270,61
322,28
322,28
322,28
322,64
POR SOL 1X200ML
A
P
21,06
66,00
44,94
0,00
237,16
506,08
322,64
POR SOL 1X200ML
A
P
21,06
66,00
44,94
0,00
237,16
506,08
322,64
POR SOL 1X200ML
A
P
21,06
66,00
44,94
0,00
237,16
506,08
322,64
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
34,75
34,75
34,75
34,75
34,75
34,75
42,12
42,12
157,97
157,97
189,56
94,78
94,78
94,78
1 488,07
938,32
938,32
1 184,76
938,32
938,32
75,26
75,26
75,26
75,26
75,26
75,26
52,97
63,68
314,53
390,47
294,23
149,36
149,36
149,36
2 370,66
1 766,56
1 766,56
2 256,79
1 830,86
1 830,86
40,51
40,51
40,51
40,51
40,51
40,51
10,85
21,56
156,56
232,50
104,67
54,58
54,58
54,58
882,59
828,24
828,24
1 072,03
892,54
892,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236,88
236,88
236,88
236,88
236,88
236,88
236,90
236,90
236,94
236,94
236,95
236,95
236,95
236,95
236,95
236,95
236,95
236,95
236,95
236,95
276,14
276,14
276,14
276,14
276,14
276,14
61,02
121,26
234,83
348,73
130,84
136,45
136,45
136,45
140,54
209,15
209,15
214,41
225,39
225,39
323,65
323,65
323,65
323,65
323,65
323,65
297,92
323,68
323,70
323,70
323,71
323,70
323,70
323,70
323,65
323,71
323,71
323,71
108-02 polymerní výživa standardní - hyperkalorická
POR SOL 1X220ML
A
POR SOL 1X220ML
A
POR SOL 1X220ML
A
POR SOL 1X220ML
A
POR SOL 1X220ML
A
POR SOL 1X220ML
A
POR SOL 1X200ML
A
POR SOL 1X200ML
A
POR SOL 1X1000ML
A
POR SOL 1X1000ML
A
POR SOL 6X200ML
A
POR SOL 3X200ML
A
POR SOL 3X200ML
A
POR SOL 3X200ML
A
POR SOL 9X1000ML
Z
POR SOL 27X220ML
Z
POR SOL 27X220ML
Z
POR SOL 15X500ML
A
POR SOL 27X220ML
Z
POR SOL 27X220ML
Z
ENSURE PLUS PŘÍCHUŤ BANÁN
ENSURE PLUS PŘÍCHUŤ ČERNÝ RYBÍZ
ENSURE PLUS PŘÍCHUŤ ČOKOLÁDA
ENSURE PLUS PŘÍCHUŤ JAHODA
ENSURE PLUS PŘÍCHUŤ LESNÍ OVOCE
ENSURE PLUS PŘÍCHUŤ VANILKA
FRESUBIN 2 KCAL DRINK NEUTRAL
FRESUBIN 2 KCAL DRINK CAPPUCCINO
FRESUBIN ENERGY
NUTRISON ENERGY
NUTRIDRINK BALÍČEK 5+1
NUTRICOMP DRINK PLUS BANÁN
NUTRICOMP DRINK PLUS JAHODA
NUTRICOMP DRINK PLUS VANILKA
ISOSOURCE ENERGY NEUTRÁLNÍ
ENSURE PLUS PŘÍCHUŤ BANÁNOVÁ
ENSURE PLUS PŘÍCHUŤ ČERNÝ RYBÍZ
FRESUBIN ENERGY
ENSURE PLUS ADVANCE PŘÍCHUŤ BANÁN
ENSURE PLUS ADVANCE PŘÍCHUŤ
ČOKOLÁDA
0033701 ENSURE PLUS ADVANCE PŘÍCHUŤ
VANILKA
0033664 ENSURE PLUS PŘÍCHUŤ ČOKOLÁDA
0033665 ENSURE PLUS PŘÍCHUŤ JAHODA
LIM1 OME1
POR SOL 27X220ML
Z
P
938,32
1 830,86
892,54
0,00
236,95
225,39
POR SOL 27X220ML
POR SOL 27X220ML
Z
Z
P
P
938,32
938,32
1 830,86
1 830,86
892,54
892,54
0,00
0,00
236,95
236,95
225,39
225,39
Vysvětlivky: UHR1 – úhrada, MFC – konečná cena, Doplatek za balení – maximální doplatek za balení, ZAP1 – započitatelný doplatek, DNC – dohodnutá nejvyšší cena,
Úhrada EKV1, EKV2 – vypočtená úhrada za 1 ODTD nebo 1 DDD,
k datu sestavení číselníku neúčtovaný LP pojišťovnám,
Doplatek za EKV1 - maximální doplatek za 1 ODTD nebo 1 DDD
323,71
323,71
Stránka 305 z 318
duben 2013
Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Doplatek
za balení
ZAP1
Úhrada
EKV1
1 830,86
1 830,86
353,74
219,85
258,03
1 612,26
294,28
301,85
301,85
301,85
268,15
892,54
892,54
195,03
51,35
89,53
620,19
128,93
133,35
133,35
133,35
141,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236,95
236,95
236,95
236,96
236,96
236,96
236,96
236,96
236,96
236,96
236,96
225,39
225,39
291,18
72,21
125,90
148,13
184,77
187,53
187,53
187,53
265,85
323,71
323,71
323,71
309,17
323,72
323,66
323,67
323,72
323,72
323,72
323,74
126,37
268,15
141,78
0,00
236,96
265,85
323,74
P
P
126,37
126,37
268,15
268,15
141,78
141,78
0,00
0,00
236,96
236,96
265,85
265,85
323,74
323,74
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
78,98
82,68
83,72
31,59
31,59
31,59
31,59
31,59
31,59
31,59
168,72
148,00
149,89
49,79
49,79
49,79
49,79
95,44
95,44
95,44
89,74
65,32
66,17
18,20
18,20
18,20
18,20
63,85
63,85
63,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236,96
236,97
236,97
236,98
236,98
236,98
236,98
236,98
236,98
236,98
269,25
187,22
187,29
136,53
136,53
136,53
136,53
478,99
478,99
478,99
323,76
323,67
323,75
323,78
323,78
323,78
323,78
323,78
323,78
323,78
POR SOL 1X200ML
POR SOL 1X200ML
POR SOL 1X500ML
POR SOL 1X220ML
POR SOL 1X220ML
A
A
A
Z
Z
P
P
P
P
P
31,59
31,59
78,99
34,78
34,78
99,00
99,97
155,97
75,26
75,26
67,41
68,38
76,98
40,48
40,48
0,00
0,00
11,54
0,00
0,00
236,98
236,98
236,99
237,08
237,08
505,70
512,98
230,96
275,94
275,94
323,78
323,78
323,76
POR SOL 1X220ML
Z
P
34,78
75,26
40,48
0,00
237,08
275,94
789,28
112,68
1 586,73
349,40
797,45
236,72
539,43
71,92
236,79
236,92
239,24
497,73
Kód
Název
Doplněk názvu
0033662
0033666
0033602
0033578
0033580
0033683
0033682
0033393
0033394
0033395
0033419
ENSURE PLUS PŘÍCHUŤ LESNÍ OVOCE
ENSURE PLUS PŘÍCHUŤ VANILKA
OSMOLITE HICAL
FRESUBIN 2 KCAL DRINK NEUTRAL
FRESUBIN 2 KCAL DRINK CAPPUCCINO
ISOSOURCE ENERGY NEUTRÁLNÍ
ISOSOURCE ENERGY NEUTRÁLNÍ
RESOURCE 2,0 KCAL JAHODOVÝ
RESOURCE 2,0 KCAL