1) read the text and draw in the picture of the flat

Komentáře

Transkript

1) read the text and draw in the picture of the flat
In a flat
1. Read the text carefully and draw in the picture of the flat. (Pečlivě si přečti text a
zakresli do plánku bytu.)
a) Hello, I´m Carol. This is my flat. It is a small flat but nice. There are two bedrooms, a
living room and a big kitchen. I haven’t got a dining room. The bedrooms are on the
left. On the right there is a bathroom, then a kitchen and a living room.
b) I live with my friend Jenny. She is a student. She lives in the first bedroom. There is a
big window opposite the door. Under the window there is a big desk with a chair.
Next to the door on the right there is a wardrobe, and on the left there is a big bed.
c) And now my bedroom. I have a big window on the right. Opposite the door there is
my bed. It isn’t big. Under the window there is a big green plant. Next to the door
there is a big desk and a chair.
d) In my living room there are three cupboards on the right. On the middle cupboard
there is a TV. The sofa is opposite the cupboards and it is yellow. Next to the sofa
there is a lamp. Next to the door on the left, there is a big bookcase. I love books.
And opposite the door there is a window. Under the window there is an orange
armchair.
first první
middle prostřední
wardrobe šatní skříň
bookcase knihovna
now teď
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Efektivní využití informačních technologií na základních školách (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/03.0018)
2. Draw the things bellow in the kitchen of the flat. (Do kuchyně zakresli věci uvedené
níže.)
a table
four chairs
a window
cupboards
a fridge
3. Now describe the kitchen using the prepositions and phrases bellow. (Nyní kuchyň
popiš, použij fráze a předložky uvedené níže.)
there is a/an
under
there are
next to
opposite
behind
on
in
on the right/left
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Answer the questions. (Odpověz na otázky.)
Are there two bedrooms in Carol’s flat? ……………………………………………………………….
Are there two living rooms? …………………………………………………………………………………
Is there a plant in the living room? ……………………………………………………………………….
Is there a big bed in Carol’s bedroom? ………………………………………………………………….
Where is the bookcase? ………………………………………………………………………………………..
Where is the big green plant? ……………………………………………………………………………….
Where are the chairs? …………………………………………………………………………………………..
Where are the cupboards? …………………………………………………………………………………..
Is it a nice flat? ……………………………………………………………………………………………………..
Is it a big flat? ……………………………………………………………………………………………………….
Is it Carol’s flat? ……………………………………………………………………………………………………
Is it Jenny’s flat? …………………………………………………………………………………………………..
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Efektivní využití informačních technologií na základních školách (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/03.0018)