Vodní nádrž Pilská

Komentáře

Transkript

Vodní nádrž Pilská
VD Pilská
Vodní nádrž Pilská byla vybudována v letech 1849 – 1853 na Pilském potoce. Napouštění začalo
v únoru 1854 a bylo ukončeno protržením hráze s katastrofickými následky pro obec Bohutín
v červnu 1854. Od té doby byla realizována řada rekonstrukcí, kdy se měnil příčný profil a opevnění
hráze, poslední významná v letech 1983 – 1984. Dne 31. prosince 1985 byla nádrž poprvé v historii
naplněna a voda začala přepadat přelivem. Původní účel byl dodávat (v soustavě s Lázským
rybníkem) užitkovou vodu do stříbrných dolů v Březových Horách. Tento účel dávno pominul a dnes
je vodní dílo Pilská spolu s okolními brdskými nádržemi vodárenskou nádrží pro Příbram.
Hráz vodního díla je přímá, sypaná, zemní se středním jílovým jádrem. Délka v koruně je 380 m,
výška nade dnem údolí 19 m. V levém zavázání hráze je umístěn boční nehrazený bezpečnostní
přeliv, na který navazuje dlouhý betonový skluz. Na pravé straně hráze je ražená štola a v ní
výpustné a odběrné potrubí. Na hrázi v její levé části je použit k rychlejšímu prázdnění nádrže
neobvyklý prvek – násoska. Objem nádrže činí 1,87 mil. m3.
HYDROLOGICKÉ ÚDAJE:
plocha povodí: 6,7 (km2)
prům. dlouhodobý roční průtok Qa: 0,049 (m3/s)
N-letý průtok Q100: 16,1 (m3/s)
TECHNICKÉ ÚDAJE:
NÁDRŽ:
celkový objem: 1,87 (mil. m3)
zatopená plocha: 22,55 (ha)
Vodní dílo Pilská leží ve vojenském prostoru Brdy, kam je vstup povolen jen na zvláštní propustky.
V posledních letech je o víkendech a svátcích povoleno pro veřejnost využívat novou cyklostezku
vedoucí až pod hráz.
HRÁZ:
tok: Pilský potok ř. km. 3,500
kóta koruny: 672,90 (m n.m.)
výška hráze nade dnem: 19 (m)
délka hráze: 370 (m)
SPODNÍ VÝPUST:
počet: 1
typ uzávěru: šoupátka
průměr DN: 350 (mm)
max. kapacita: 0,375 (m3/s)
NÁSOSKA:
průměr DN: 400 (mm)
typ uzávěru: regulační šoupě
max. kapacita: 0,68 (m3/s)
BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV:
typ: boční
délka přelivové hrany: 27,3 (m)
max. kapacita: 51 (m3/s)
Lokalita:
VODÁRENSKÝ ODBĚR:
1 větev: DN 350
Vodní dílo
Obecnice
Obecn
ický p
.
Vodní dílo
Pilská
Li
tav
ka
Vodní dílo Láz
1
těsnící a stabilizační část hráze
2
stabilizační přísyp hráze
Láz
."9)-
."91307)-
N
2
2
1
38

Podobné dokumenty

VD Pilská u Žďáru nad Sázavou

VD Pilská u Žďáru nad Sázavou zatopená plocha: 57,58 (ha) HRÁZ: tok: Sázava ř. km. 212,41 kóta koruny: min. 578,31 (m n.m.) výška hráze nade dnem: 8,6 (m) délka hráze: 296 (m) SPODNÍ VÝPUSTI: počet: 2 typ uzávěru: šoupata průmě...

Více

VD Karhov a Zhejral

VD Karhov a Zhejral rybník se zemní homogenní hrází, která byla v letech 1971 – 1974 rekonstruována v souvislosti se změnou účelu nádrže na vodárenské využití. Kromě tohoto prioritního účelu zajišťuje ještě nádrž mini...

Více

VD Vrané nad Vltavou

VD Vrané nad Vltavou barvu a na soutoku v Davli můžeme zejména po deštích, pozorovat barevně rozpůlený tok, jehož vody se s postupujícími stovkami společných metrů pomalu mísí. Těsně nad soutokem se Sázavou je ve střed...

Více