Frozen in Time

Komentáře

Transkript

Frozen in Time
Frozen in Time
It’s getting cold…..
…
I feel like puddles of wisdom
spilled on an icy street
Začíná být chladno…
I feel like the very old clock
I should but I don’t beat
Cítím se jako ty hodně starý hodiny
měl bych, ale nedokážu bít
Go!
Jdi!
Cítím se jako kaluže moudrosti
rozlitý na cestě zmrzlý
Run!
Bež!
Don’t let them get you
I tried
before
but it is not good
Nenech je aby Tě dostali
Zkusil jsem to
předtím
ale není to dobrý
[Chorus]
Still waitin’
I’ve never waited for so long
Not used to see things going wrong
Frozen in time
Stále čekám
Nikdy jsem nečekal tak dlouho
Nebyl jsem zvyklej vidět špatný konce
Zamrzlej v čase
Why I hide feeling like….
…like a knife
sharp but unable to cut
Proč skrývám ten pocit jako…
…jako nůž
ostrej, ale nechopnej řezat
I feel like the very old clock
I should but I don’t beat
Cítím se jako ty hodně starý hodiny
Měl bych, ale nedokážu bít
Go!
Jdi!
Run!
Bež!
Don’t let them get you
I tried
before
but it is not good
Nenech je aby Tě dostali
Zkusil jsem to
předtím
ale není to dobrý
[Chorus]
Still waitin’
I’ve never waited for so long
Not used to see things going wrong
Frozen in time
Stále čekám
Nikdy jsem nečekal tak dlouho
Nebyl jsem zvyklej vidět špatný konce
Zamrzlej v čase
Still waitin’
I’ve never waited for so long
Not used to see things going wrong
Frozen in time
Stále čekám
Nikdy jsem nečekal tak dlouho
Nebyl jsem zvyklej vidět špatný konce
Zamrzlej v čase
Heslo/Komentář
Already experienced a feeling the brain is
running like hell, but you couldn’t even
move a muscle?
Confused? Shouldn’t be…
That’s the age gently sending you a notice
that one day you’ll be old too…
Zažil jsi už ten pocit, kdy mozek jede na
plný pecky, ale ty se nemůžeš ani pohnout?
Zmatený? Neměl by jsi být…
To je stáří, které Ti jemně posílá
upozornění, že přijde den, kdy budeš i Ty
starý…