Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Komentáře

Transkript

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811
Název DUM: Časování pravidelných sloves a slovesa sein
Číslo DUM: II/2/NJ/2/1/37
Vzdělávací předmět: Německý jazyk – další cizí jazyk
Tematická oblast: Cizí jazyk – německý jazyk
Autor: Mgr. Marie Kudrnová
Anotace: Žák si procvičí časování pravidelných sloves a slovesa „sein“ (být)
v přítomném čase.
Klíčová slova: spielen, malen, reiten, kochen, fotografieren, sein, chatten,
schwimmen
Metodické pokyny: Metodické pokyny jsou součástí materiálu
Druh učebního materiálu: Pracovní list
Druh interaktivity: kombinovaná
Cílová skupina: Žák 7. - 9. ročníku ZŠ
Datum vzniku DUM: 10. 4. 2014
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marie Kudrnová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,
ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)
ARBEITSBLATT
1. Ergänze die richtigen Verbformen. / Doplň správné tvary sloves.
ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Sie
Hans
Kinder
Monika
ist
malen
reiten
2. Markiere die richtige Variante. / Označ správnou variantu.
Peter
Wir
Ich
Tina und Jörg
Meine Familie
a) spielst
a) chattet
a) seid
a) kochen
a) wohnen
b) spielen
b) chatten
b) bin
b) kocht
b) wohnt
c) spielt
c) chatte
c) ist
c) kochst
c) wohne
Fuβball gern.
oft.
13 Jahre alt.
Gulasch.
in Most.
3. Ergänze die richtige Form des Zeitwortes in Klammern. / Doplň správný tvar slovesa v závorce.
Das ………….(sein) meine Familie. Ich ………… (heiβen) Maria und am liebsten ……………
(spielen) Klavier. Mein Vater Michael ……………….(fotografieren) gern. Meine Mutter Petra
……………. (wohnen) in Prag. Sie ………….(chatten). Ihr Hobby …………… (sein)
der Computer. Mein Bruder Hans …………… (spielen) Fuβball gern. Wir …………… (schwimmen)
oft.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marie Kudrnová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,
ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

Podobné dokumenty

Autorem materiálu a všech jeho částí, není

Autorem materiálu a všech jeho částí, není Autor: Mgr. Marie Kudrnová Anotace: Žák vypráví o domácích mazlíčcích podle obrázků, doplňuje do textu správné členy, opraví chybný text a napíše jej správně, tvoří vhodné otázky k daným odpovědím....

Více