Seminář zaměřený na IMPROVIZACI

Komentáře

Transkript

Seminář zaměřený na IMPROVIZACI
Seminář zaměřený na IMPROVIZACI - Katie DUCK (Nizozemsko)
Seminář proběhl ve dnech od 10. – 14. 2. 2014 ve spolupráci s tanečním oddělením
AMU. Studenti HAMU A JAMU byli našimi hosty. Seminář s Katie Duck je jedním z cyklu
4 týdenních workshopů.
S AMU máme společný dlouhodobý cíl a to spolupracovat a dělit se o vzájemné
zkušenosti v rámci přípravy, organizace během tvořivého tanečního procesu výuky i
hodnocení.
Úvodem Katie tanečníky a herce provedla experimentálním fyzickým cvičením a
poukázala jak smysly (oči a uši) ovlivňují výběr pohybu.
Následovně byl workshop směřován k improvizaci pomocí virtuálního modelování
prostoru, konkrétně výběrem fiktivní stěny v tanečním studiu. Imaginární stěna se stala
platformou pro rozhodování o dalším pohybu v prostoru.
Volba tanečníka spočívala v několika možnostech pokračovat v pohybu, spočinout nebo
úplně opuštit jeviště. Uvedená platforma jednoznačně ukazuje, jak vymezení těchto tří
možností nám již dává rámec pro kompozici. Dále naznačuje, že nedorozumění, náhoda,
čas, interakce, komplikovanost, emoce, intuice a inspirace jsou základním materiálem
pro kreativní tvořivý proces. Z tohoto syrového materiálu si každý může vybrat cestu pro
svoji individuální tvorbu.
Improvizační setkání dává vybrané skupině určitý časový rámec s možností práce
s prostorem: posunovat jej, nechat jej být, pozvednout jej, a to vše na základě vůle
tvůrčí skupiny. Každý jednotlivec zaujímá své místo a roli v tvořivém procesu
modelování prostoru, kde kreativní nutností je udržet se vědomě bdělým v přítomném
okamžiku. Pokud tomu tak není, skupina či jednotlivec jednoznačně ztrácí kreativní nit
jakéhosi spojení s děním na scéně, které se každým okamžikem mění.
Katie představuje všem účastníkům semináře kompoziční realitu a zároveň možnosti
subjektivního výběru. V procesu tvorby je neustále možné účastnit se aktivně pohybem,
tanečním či hudebním projevem a nebo jako divák, který ale přesto zůstává do procesu
zapojen.
V rámci těchto pohybových experimentů měla skupina možnost vnímat několik rovin
poznání. Jedna z nich je rovina času, kdy čas plyne v různých úrovních tvorby rozdílnou
rychlostí. Další z nich je prostor, který se může měnit v několika rozměrech najednou.
Toto uvědomění přináší vědomou přítomnost v prostoru i v čase, která je vložena do
rukou skupiny semináře.
Katie Duck:
„Nezajímám se o okamžik v čase, přestože se v něm cítím dobře. Zajímám se o pohyb
v čase. Je to tak trochu „propagace hippie”, chci povzbudit jednotlivce být v přítomném
okamžiku, být tady a teď.”
Na závěr bychom chtěli poděkovat Velvyslanectví
Nizozemského Království v Praze za finanční podporu
tohoto semináře.
Na tomto odkazu můžete sledovat sestřih z tvůrčího procesu ze semináře s Katie.
https://vimeo.com/93352845
Improvisation seminar - Katie DUCK (Netherlands)
We, the state Conservatory Duncan Centre for contemporary dance and the Dance
department at the Academy of Performing Arts collaborated in improvization project
which took place from the 10th to 14th February. This time we hosted HAMU and JAMU
students in our space at Conservatory Duncan Centre.
This project is one out of cycle of 4 one week long workshops, programmed in different
parts of the year 2014 and placed in both institutes.
The main goal of this program, is to set a long term cooperation between the two above
mentioned institutes, which will allow sharing of experience at all levels, and a possibility
of exchange during the preparation, organization and during the learning proces and
evaluation.
Katie guides the dancers and performers through physical exercises that highlight how
the eyes and ears affect movement choices. She extends the workshop toward
improvisation sessions by setting a fictional front in the studio space and then declaring
this as a platform to choose pause, flow or exit. This platform highlights how the limit of
these three choices can already provide the frame for a composition to take place, and
that misunderstanding, coincidence, live time, interactivity, messiness, emotions,
intuition and inspiration are basic materials in a creative process. These raw materials
are integrated with the combined fact that everyone in the workshop group can choose.¨
The improvisation sessions are given a delegated time frame with an option for the
workshop group to shift, drop or lift the space at will. This shifting, dropping and lifting of
the performance space places each individual in a position where they need to be to be
fully awake or they will recognisably loose the thread of creative activity in play.
Choice is introduced to the workshop group as a compositional reality but also as a
means for individuals to choose to participate in the performative, musical or as a viewer
and yet remain involved in the process. These experimental physical activities gathers
the workshop group to recognize that in a creative process time is passing at different
perceived speeds and that space is shifting in several dimensions at once. This
awareness creates a presence in the space. This sustained presence of space is
eventually placed in the hands of the workshop group in improvisation sessions.
“I am not interested in the moment even though it does feel good. I am interested in
movement and the fact that time is passing. It is a kind of hippie hype to encourage
someone to be in the moment.”
“A fully awake body is rarely pedestrian. The body awake needs to be discovered and
demands a discipline beyond everyday tasks. And yet when I see movement that does
not respect the beauty of the body as pedestrian I become uncomfortable. How the body
works and how I see a body is not so different an activity in how I feel. To not respect
the body as an already perfect place of motion is like watching a dog trying to learn
ballet.”
We would like to thank the Embassy of the Kingdom of
the Netherlands in Prague for their financial support.
Please, follow the link to see and perceive the touch of creative process with Katie.
https://vimeo.com/93352845

Podobné dokumenty