Z Bible – Starého zákona Řecké eposy – Ilias a Odyssea Řecké drama

Komentáře

Transkript

Z Bible – Starého zákona Řecké eposy – Ilias a Odyssea Řecké drama
Z Bible – Starého zákona tyto příběhy:
-
Stvoření světa
Příběh Adama a Evy
Příběh Kaina a Ábela
Noe a potopa světa
Stavba věže („babylónská věž“)
Příběh Abrahamův (zvl. hledání deseti spravedlivých a zkáza Sodomy; obětování Izáka)
Jákob a Ezau
Příběh Josefa a jeho bratrů (Josef prodán do otroctví, Josef a Putifarova žena, výklad
faraónových snů, Josef správcem Egypta, příchod Izraelových synů do Egypta)
Příběh Mojžíšův (vyvedení Židů z Egypta, Izraelité na poušti, Desatero, zlaté tele)
Určitě si také přečtete, jak nakonec Izraelci došlo do zaslíbené země
Nemusíte číst z Bible, která se používá k náboženským účelům. Existuje spousta různých převyprávění
Bible, často určených dětem, většinou ilustrovaných. Vyberte si takové převyprávěni, které není pro
malé děti, ale kde se dozvíte přiměřenou formou všechny uvedené příběhy. Když si přečtete i jiné části,
nebude to na škodu.
Řecké eposy – Ilias a Odyssea
Nemusíte číst překlady originálních veršovaných eposů. Vezměte si nějaké vhodné převyprávění.
Nejlepší najdete v těchto knihách:
Mertlík, Rudolf: Starověké báje a pověsti
Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti
V obou knihách najdou zájemci i další řecké (a v knize Mertlíkově i římské) mýty.
Řecké drama
Vyberte si jednu ze dvou tragédií: Sofoklés: Antigona NEBO Sofoklés: Král Oidipus. I tady můžete
sáhnout po nějakém převyprávění, ovšem je třeba počítat s tím, že ve škole (a tedy i při zkoušení)
budeme pracovat s překladem původního díla, tedy ne s převyprávěním. Zájemci si samozřejmě
mohou přečíst dramata obě.
Termíny, dokdy to přečtěte:
Ze Starého zákona – do konce října
Řecké eposy – do poloviny listopadu
Řecké drama – do začátku prosince
Když už budete mít Bibli v ruce, můžete si dopředu načíst i z Nového zákona: zpracování evangelií
(Evangelia jsou v Novém zákoně čtyři, ale jejich látka je stejná – život, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše
Nazaretského. Proto je evangelijní příběh často v převyprávěních Bible spojován do jednoho.)