MĚSTO ZPÍVÁ MĚSTO TANČÍ

Komentáře

Transkript

MĚSTO ZPÍVÁ MĚSTO TANČÍ
generální partner
hlavní
partneři
čtvrtek 19. 6. 2014
MĚSTO ZPÍVÁ
08.30
08.30
16.00 18.30
18.45
Pardubický skřivan /Společenský sál radnice, Pernšt. nám. 1/ – pěvecká soutěž
Perníkový slavík /Společenský sál radnice, Pernšt. nám. 1/ – pěvecká soutěž
Přehlídka dětských pěveckých sborů /Příhrádek/
účinkují: DPS Duhoví skřítci MŠ k Polabinám, DPS Bonifantes,
DPS Slavíček, DPS Čtyřlístek, DPS Pramínek, PDS Písnička,
PDS Iuventus Cantans, DPS Zpěváčci, DPS Skřivánek, DPS Carmina
Přehlídka dospělých pěveckých sborů /Příhrádek/
účinkují: Singers of United lands „SOUL“ 2014, Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice, Pěvecký sbor Konzervatoře Pardubice, Orfeus
Pardubice, Continuo, Seniorský sbor Návrat, PKS Cantus amici
Singers of United lands „SOUL“ 2014 /Pernštýnské náměstí/
Netradiční vystoupení zpěváků zastupující země 4 světových
kontinentů – Chorvatsko, Nigérie, Uruguay a Tchai-wan v rámci
mezinárodního projektu SOUL 2014.
19.00 Folkový večer /Pernštýnské náměstí/
účinkují: Country Colaps, Martin Langr, Modrá kref, Trdlo
hlavní partneři
partneři
Během dne probíhají tyto akce:
10.30Koncert DPS Pramínek při MŠ Brožíkova
/prostranství před restaurací U Krupičků, Mozartova ul./
pátek 20. 6. 2014
MĚSTO TANČÍ
mediální partneři
10.00 a 14.30 Tančíme pro radost /Pernštýnské náměstí/
Přehlídka dětských a mládežnických tanečních souborů z Pardubic
a okolí. Choreografie všech tanečních žánrů – hip hop, street dance, rokenrol, balet, orientální tance, disco show, sportovní karate, moderní gymnastika, country, irské tance, step a mnohé další.
18.30 De Joekels Boxmeer /Pernštýnské náměstí/
– koncert dechového orchestru z Nizozemí
20.00 Doteky tance /Pernštýnské náměstí/ Přehlídka dospělých tanečních
souborů z Pardubic a okolí. Choreografie všech tanečních žánrů.
pořadatelé akce
spolupořadatelé akce
Pardubice
Během dne účinkují:
Arco, Taneční kroužek ZŠ a PrŠ SVÍTÁNÍ, mažoretky Berušky, TS Samirah, Falisha
dancers, TS MŠ Srdíčko, Poledance studio Intimate, Stepressl, Zumba Resslandy,
Mažoretky Pastelky ZŠ Závodu míru, MŠ, ZŠ a PrŠ Do Nového Pardubice,
DFS Marcipánek, ZUŠ Pardubice – Polabiny, PM Stars Pardubice, TCK Virginia,
Tanec pro radost při ZŠ Dašice, Lami‘ah – kroužek orientálních tanců školy Svítání,
PS Hroch při DDM Beta, Amatéři, Zvonky, TŠ Kateřiny Borovcové, Spořilovský
Zumbík, TK Xandana, TS Ryengle, TCS Rošťáci, Ballet Prima, HPM Dance studio,
TC Beta Pardubice, Taneční trio Shanelah, Ahmar a Hind, Aerobic centrum
Pardubice, RockStyle Pardubice, DFS Marcipánek při ZUŠ Havlíčkova,
Vem Camará Capoeira Pardubice, Timedance Pardubice, T–Bass Pardubice,
Clap dance Pardubice, AC KidFit Pardubice, taneční škola InDance…
Během dne probíhají tyto akce:
10.00Hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ
/před budovou ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344/
Sbor flétnistů ZŠ, estetické třídy ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše.
10.30 Taneční vystoupení TCS Rošťáci při MŠ Odborářů
/před budovou ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344/
Doprovodné akce festivalu:
Červen Romantismus /ZUŠ Pardubice - Polabiny, výtvarný obor, Lonkova 510/
Výstava z výtvarného soustředění u Máchova jezera
k celoškolnímu projektu.
Červen Romantismus /Mázhaus, Pernštýnské náměstí 3/
Výstava k celoškolnímu projektu ZUŠ Pardubice - Polabiny.
ČervenEJHLE ČLOVĚK /před budovou ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344/
– výstava výtvarných prací žáků školy
15. 6.Hobby Dance /KD Hronovická/ – taneční soutěž dětí od 6 let, juniorů, dospělých a seniorů
17. – 20. 6. Veřejná výstava výtvarných prací a keramiky
na terasách MŠ /MŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961/
17. – 20. 6. Mám rád své město /MŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961/
– výstava výrobků výtvarného kroužku
17. – 20. 6. Výstava dětských výtvarných prací
MŠ Pardubice – Ohrazenice
/v supermarketu Interspar Pardubice, Poděbradská ulice/
ZRCADLO UMĚNÍ | 17.– 20. 6. 2014
Tradiční přehlídka souborů
amatérské kultury z Pardubic a okolí.
Každý den je věnován jednomu
uměleckému oboru.
Oslavy 10. výročí vstupu ČR do EU
www.kcpardubice.cz
Slovo primátorky
Vážení přátelé, milí obyvatelé i návštěvníci Pardubic!
Na dveře opět klepe léto a s ním i festival Zrcadlo umění, prosvětlující již 14 let
předprázdninové období v Pardubicích. Sály a sálečky, stejně jako veřejná
prostranství, na pár dní ožijí aktivitami odrážejícími kreativitu obyvatel Pardubic,
která tomuto času bezesporu sluší a dodává městu na kráse a zajímavosti. Třetí
červnový týden bude zkrátka naše město opět patřit lidem, pro něž je umění
koníčkem, relaxací a láskou.
Letošní Zrcadlo bude navíc zdobit rám desetiletého výročí vstupu ČR
do Evropské unie. Program festivalu tak obohatí řada akcí, například vystoupení
hostů z partnerských a spřátelených měst Belchatow a Pernik či koncert zpěváků
ze čtyř kontinentů, kteří se v Pardubicích zastaví v rámci projektu Singers
Of United Lands 2014.
Zklamáni ale nebudou ani ti, kteří se těší na přehlídku aktivit svých spoluobčanů.
Opět budou moci nahlédnout do „dílen“ amatérských souborů. S výsledky celoroční
práce se veřejnosti pochlubí jak ti nejmladší, tak i dříve narození, bez ohledu na to,
zda je jejich láskou hudba, zpěv, tanec, nebo dramatické či výtvarné umění. Každopádně festival, který je jednou z největších akcí tohoto druhu v České republice, vnese
do Pardubic opět nejen notnou dávku kultury, ale také nadšení, elánu a radosti.
Zrcadlo umění není festivalem vyhrazeným nejlepším a nejnadanějším. Není
pro něj podstatné, jak moc talentu dostali jeho hlavní aktéři do vínku, ale to, s jakým
nadšením se vybranému oboru věnují. Má totiž upozorňovat na důležitost pěstování
zájmových aktivit pro šťastný život člověka a zároveň ukazovat cestu těm, kteří
náplň pro volný čas teprve hledají.
Přeji organizátorům festivalu, účinkujícím i návštěvníkům vlídné počasí a mnoho
příjemných setkání a krásných zážitků při našem čtrnáctém „zrcadlení“. Věřím,
že i letos inspiruje spoustu dalších lidí.
Vaše Štěpánka Fraňková,
primátorka města Pardubic
úterý 17. 6. 2014
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
FESTIVALU, MĚSTO MALUJE
A HRAJE DIVADLO
10.00 Slavnostní vypouštění „zrcadélkových balónků“ /Pernštýnské nám./
10.00 Veletrh vědy aneb Vědecko-technický jarmark uprostřed města
/Pernštýnské náměstí/ Program plný her a zábavy, zajímavostí moderní vědy, zážitkových demonstrací a ukázek experimentů z nejrůznějších oborů života kolem nás. Pořádá Univerzita Pardubice.
10.00Evropa a její jazyky /Pernštýnské náměstí/
Hry s cizím jazykem, omalovánky a tvořivé aktivity pro děti. Kvíz
na téma Evropa a její jazyky pro zájemce během celého dne. Čekají
na vás malé dárky a informace o jazykových a kulturních centrech,
v 17 hodin bude „teatime“! Akci připravil Evropský spolkový dům.
10.15 Zábavná show pro děti /Pernštýnské náměstí/
10.15–11.15 Dramatická dílna pro děti (3-6 let) na seznámení
s francouzštinou /atrium radnice/
připravila Alliance Française de Pardubice.
10.15 Pyžamová párty /dvůr Mázhausu/
Divadelní představení souboru Dramec DDM Beta Pardubice.
10.30–12.00 Výtvarná dílna – Nic z mé dlaně /Příhrádek – Galerie města Pardubic/ Tvůrčí dílna pro děti s vytvářením sádrových otisků dlaní. Doprovodná akce k výstavě cement. a sádrových objektů Alvy Hajna.
10.45Hrajeme si s pohádkou /Mázhaus/ Divadelní workshop pro MŠ
i žáky prvního stupně ZŠ, pořádá Divadelní soubor Čistírna
– Literárně dramatický obor ZUŠ Pardubice - Polabiny.
15.00Koncert Hudby hradní stráže a Policie ČR /Pernštýnské náměstí/
na podporu celorepublikové kampaně Policie ČR „Podpořme darování kostní dřeně“. Sólisté: Ivana Brožová a Tomáš Savka, moderuje
Petr Čimpera.
17.00 Divadelní rej na Příhrádku /před Galerií města Pardubic, Příhrádek/
Dívčí válka – divadelní představení souboru Dramec DDM Beta Pardubice
Pyžamová párty – divadelní představení souboru Dramec DDM
Beta Pardubice
10 g z Dekameronu – dramatizace povídky G. Boccaccia
v podání Divadelního souboru Čistírna – Literárně dramatický
obor ZUŠ Pardubice - Polabiny, Lonkova 510
Kavárna – divadelní představení souboru HawaDrama při ZUŠ
Pardubice, Havlíčkova
21.00 Maryša – Divadlo Exil uvádí slavné dílo bratří Mrštíků po svém. Žádné kroje a nářečí. Jen silná a nezávislá dívka, která je bohužel pro všechny jenom loutka v jejich vlastních hrách. Hra o manipulaci a psychickém nátlaku. Divadlo Exil získalo za inscenaci již několik ocenění.
9.30–11.30 9.30–12.00
10.00 21.00
středa 18. 6. 2014
Speciální KINOKONCERT PIRATE SWING Band /Pernštýnské náměstí/
premiéra časosběrného dokumentu režiséra Jiřího Flídra o kapele
s názvem „Jazz, co má koule“ (účinkují v něm i Karel Gott, Jiří Suchý, Tonya Graves, Leona Machálková, Alexander Hemala, Zdeněk Pohlreich a mnozí další). Poté výjimečný multimediální koncert nejpopulárnější swingové kapely u nás (pouze tentokrát jednorázově během celého koncertu předtočená videa a live kamery na plátno). Jako hosté vystoupí skupina Skandaal. V rámci festivalu „Zrcadlo umění“ vám tento koncert přináší agentura ART STORM CZ.
Během dne probíhají tyto akce:
9.00–12.00 Barevné plynutí času /MŠ Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601/
Výstava současné tvořivosti dětí + tabla dětí, které
navštěvovaly MŠ Kamínek.
9.00–17.00 Pastelkový svět očima dětí /MŠ Pastelka, Pardubice – Polabiny, Družstevní 157/ Po celý den výstava výtvarných prací dětí,
9.00 Sůl nad zlato – interaktivní pohádka, 10.00 Karneval.
9.30–11.00 Mateřská škola maluje na chodníku
/MŠ Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521/
Malování na plot v areálu MŠ Ohrazenice
/MŠ Pardubice - Ohrazenice/ – výstava potrvá celý týden
Co se děje v trávě /MŠ Pardubice – Dubina, E. Košťála 991/
– výtvarná dílna pro děti
Don Šajn /Historická klubovna Evropského spolkového domu/
– loutková barokní komedie – Dramatický soubor SPŠE
Malování na chodníky v MŠ
10.00
/MŠ Pardubice, nábř. Závodu míru 1961/
10.00–16.00 Svět očima dětí /MŠ Pardubice – Polabiny, Brožíkova 450/
– výstava výtvarných prací dětí
14.00 Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZŠ Staňkova
/v prostorách ZŠ Pardubice, Staňkova 128 /
MĚSTO MUZICÍRUJE
16.00 Koncert žákovských dechových orchestrů /Pernštýnské náměstí/
účinkují: Žesťová Harmonie Trumpet Tune | Harmonie Pardubice
při ZUŠ Pardubice, Havlíčkova | Jazz Band Jindřicha Pavlíka
ZUŠ Pardubice - Polabiny | Dechový orchestr BaŠaPa ZUŠ Holice
17.00 Komorní koncert žáků ZUŠ Pardubice - Polabiny
/Galerie města Pardubic na Příhrádku, Sýpka/
18.00 Swingový večer /Pernštýnské náměstí/
účinkují: Big Band Chrudim, JK Band, JG Dix, RoDeO
19.00 Večer krásných smyčců /Příhrádek/
účinkují: Bulharský komorní orchestr Orpheus | Smyčcový orchestr
ZUŠ Pardubice, Havlíčkova | Smyčcový orchestr ZUŠ Pardubice Polabiny | Pardubický komorní orchestr
Během dne probíhají tyto akce:
10.00 Zahradní slavnost /MŠ Korálek, Rumunská ulice/

Podobné dokumenty