Klášterec nad OrlicÃ

Komentáře

Transkript

Klášterec nad OrlicÃ
Matesjunior
Klášterec nad OrlicÃ- 6.10.2007
PÅ™Ã-spÄ›vek pÅ™idal mechanik Mates
Sunday, 07 October 2007
Aktualizováno Monday, 15 October 2007
Závod v Klášterci nad Orlicí 6.10.2007
Dne 6.10.2007 probÄ›hl další závod Fichtl cupu, který se jel na nároÄ•né motocrosové trati v Klášterci
nad Orlicí. PoÄ•así nám opÄ›t nepÅ™álo a tak nebylo do pozdních veÄ•erních hodin dne 5.10.2007 stále jasné zda se
zmiňovaný závod pojede. Vzhledem k nestálosti poÄ•así a jeho prognózám na další období se poÅ™adatelé rozhodli
závod uspoÅ™ádat v původním termínu.
Po pÅ™íjezdu na místo nás všude Ä•ekalo bahno a situace na trati nebyla vůbec dobrá. Z tÄ›chto důvodů se
rozhodli poÅ™adatelé provést ráno úpravu tratÄ›, která byla pÅ™estavÄ›na a zkrácena, kdy nejvíce bahnité úseky trati byly
vynechány. Domnívám se, že i takto postavená traÅ¥ byla pro jezdce s ohledem na bahno a poÄ•así velice nároÄ•ná.
Na závodní dráhu se vydalo ve všech kategorií 33 závodníků, což pÅ™edstavovalo v celku slušnou
úÄ•ast s ohledem na nepÅ™íznivé poÄ•así. Již v trénincích se jezdci pÅ™esvÄ›dÄ•ili, že dnešní závod nebude jedn
pro nÄ› tak pro motocykly.
David závodil v kategorii do 15 let, kde bylo do závodů pÅ™ihlášeno celkem 12 jezdců. Závod probíhal tak,
že se jeli postupnÄ› 3 rozjížĕky a to 10 minut plus 1 kolo, kde se sÄ•ítalo umístÄ›ní - poÅ™adí a kdo mÄ›l nejménÄ› bodů
David startoval se startovním Ä•íslem 11.
V první rozjížĕce se Davidovi nepovedl start a pohyboval se na konci startovního pole. Postupem Ä•asu, kdy se startovn
pole roztáhlo se zaÄ•al dotahovat na jezdce, kteÅ™í jezdili pÅ™ed ním, kdy zejména v první polovinÄ› tratÄ› svým soupeřům
ale druhý úsek mu až tolik nevycházel a soupeÅ™i ho opÄ›t dojeli. TÅ™i kola pÅ™ed koncem pÅ™išel pád v zatáÄ•ce
propad o nÄ›kolik startovním míst. V závÄ›ru se mu povedlo ještÄ› nÄ›kolik jezdců pÅ™edjet, ale bylo z toho pouze 7.
místo. V této rozjížĕce zvítÄ›zil s obrovským náskokem Michal KubÄ›na pÅ™ed Martinem Šklíbou a Bohouše
HlušiÄ•kou. Prvním dvÄ›ma jezdcům bylo 14 let, takže oproti Davidovi mají tito jezdci již více zkušeností.
Martin Šklíba je vítÄ›zem posledního závodu, který se zde konal v kvÄ›tnu letošního roku.
David nebyl se svým umístÄ›ním spokojen a zejména se v další rozjížĕce chtÄ›l vyvarovat pádu a zlepšit start
Ve druhé rozjížĕce se mu pÅ™es vybrání jiného místa na startovním roštu opÄ›t nepovedl start, kdy se po startu
zaÅ™adil až na 12.místo. Pak zaÄ•ala stíhací jízda. NÄ›kolik kol urputnÄ› bojoval se svými soupeÅ™i, kdy se neustále vzájem
pÅ™edjíždÄ›la skupinka 3 jezdců a hrozila tak jejich vzájemná kolize. Za nÄ›jaký Ä•as se David soupeřům vzdálil a posu
se až na 5 místo o které musel tvrdÄ› bojovat s Bohoušem HlušiÄ•kou, který je jeho velký kamarád, ale
nakonec se mu to 5.místo podaÅ™ilo tÄ›snÄ› až na cílové Ä•áÅ™e uhájit. S touto rozjížĕkou a umístÄ›ním byla spokojeno
nepovedený start. V této rozjížĕce zvítÄ›zil s obrovským náskokem Michal KubÄ›na pÅ™ed Martinem Šklíbou a Radi
Fajglem.
V tÅ™etí rozjížĕce byla traÅ¥ již trochu oschlá, ale zase se již na trati vytvoÅ™ily vyjeté koleje a tak to bylo stále ná
OpÄ›t se nevydaÅ™il start a opÄ›t jako pÅ™es kopírák se David zaÄ•al postupnÄ› tlaÄ•it do pÅ™edu, kdy zaÄ•ala velká pÅ™et
8 a 9 místo. Nakonec z toho bylo v cíli 6.místo. SoupeÅ™i dojeli v poÅ™adí Michal KubÄ›na pÅ™ed Martinem Šklíbou a
Danem Weisbauerem.
David se umístil na celkovém 5. místÄ›, když zvítÄ›zil Michal KubÄ›na, druhý byl Martin Šklíba a tÅ™etí pozice p
Radimu Fajglovi.
PrezenÄ•ní listina ze závodu, jednotlivé výsledky rozjíždÄ›k a celkové výsledky naleznete pozdÄ›ji na tÄ›chto stránkách.
http://www.matesjunior.wz.cz
VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!
Generováno: 12 October, 2016, 20:35

Podobné dokumenty

Adipex tablety

Adipex tablety Pokud je plánována další léÄ•ba, je možné ji zopakovat až po pÅ™estávce, která je stejnÄ› dlouhá, jako byla pÅ™edcházející doba léÄ•by. SouÄ•asnÄ› s užíváním Adipexu retard je tÅ™eba dodr...

Více

VÃ-tejte na stránkách Josefa Macháĕka

VÃ-tejte na stránkách Josefa Macháĕka Ostré závodní tempo v průbÄ›hu prvních Ä•tyÅ™ dnů tuniské El Chott rally, pÅ™ineslo první výsledky: TÅ™etí místo v celkové klasifikaci pÅ™ed zbytkem startovního pole a následný sled poruch - zlom...

Více

Lyžařské závody

LyĹľaĹ™skĂ© závody PÅ™Ã-spÄ›vek pÅ™idal Ladislav Kopecký

Více

Retrospektiva kontroverznÃ-ch bratrů: Pro - radio

Retrospektiva kontroverznÃ-ch bratrů: Pro - radio OtevÅ™eno dennÄ› od 10:00 do 20:00 Expozice pÅ™ístupná do 14. 2. 2016 Jan a Kája Saudkovi Sourozenci Saudkovi jsou slavnými umÄ›leckými dvojÄ•aty. Narodili se 13. kvÄ›tna 1935 a v loňském roce osl...

Více

FilozofujÃ-cÃ- karikaturista Pavel MatuÅ¡ka v muzeu - radio

FilozofujÃ-cÃ- karikaturista Pavel MatuÅ¡ka v muzeu - radio Å™ada dalších. ÄŒetná ocenÄ›ní získal i na domácích soutěžích a pÅ™ehlídkách (stadion Praha, Humorest Hradec Králové, Bienále Písek aj.)V roce 1990 vydal vlastní knížku kresleného humoru ...

Více

Info ze ÄŒtvrtku

Info ze ÄŒtvrtku ParkovištÄ›: NOVÉ pro 80 vozidel u horní stanice lanovky - volné LyžaÅ™ská zaÅ™ízení Ski areálu: LyžaÅ™ský vlek Ä•.II v provozu Lanová dráha v provozu pro turistiku Sjezdové tratÄ›: Slalom...

Více

DISNEY CHANNEL UVÕDÕ ČESKOU - radio

DISNEY CHANNEL UVÕDÕ ÄŒESKOU - radio Praha, 2. srpna 2010: A je to tady! Skupina Jonas Brothers a Demi Lovato jsou pÅ™ipraveni si naplno užít léta v muzikálu „Camp Rock 2 – Velký koncert“, který oslavuje hudbu, tane...

Více