podzim 2010 - ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

Komentáře

Transkript

podzim 2010 - ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
ppooddzziim
2001100 m 2
Školní noviny
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
Milí žáci a vážení kolegové,
rekapitulace uplynulého školního roku v uplynulém školním roce vyučovalo
v základní škole 28 učitelů, dvě asistentky
pedagoga a dvě vychovatelky školní družiny.
Důležitou
novinkou,
která
byla
zavedena do praxe od února 2010, bylo
"rozjetí" projektu elektronické žákovské
knížky (EŽK). Rodiče obdrželi přístupová
hesla a mají možnost se seznamovat s
výsledky svých ratolestí také pomocí školních
www stránek. V tomto případě dostávají
plnohodnotné informace o prospěchu dětí,
neboť
nehrozí
„náhodné“
zapomínání
klasické ŽK a nezapsání nějaké známky. O
výjimečnosti tohoto projektu na základní škole
svědčí fakt, že nás navštívila dokonce
televize NOVA, která odvysílala s autorem
EŽK Dominikem Kadlčkem a dalšími
spolužáky reportáž (viz www.zsdolninemci.cz). Je samozřejmostí, že v této aktivitě budeme pokračovat.
Krátká statistika: nejlepší sportovci roku 2009/2010- I. stupeň - Hynek Rusman 3.třída, Anna
Dufková 5.třída, mladší žáci: Veronika Hlatká, 6.A Klaudie Bobčíková 6.B,Václav Zimčík, Radim Doležal oba
ze 6.B, starší žáci:Veronika Smetanová 8.A a Adam Mahdal 9.A
Sportovní úspěchy:
O Pohár starosty města Uherský Brod Romana Marečková 2.A – 2. místo ve skoku dalekém a v běhu na
60m, Hynek Rusman 3.tř. – 1. místo v běhu, Arnošt Mikulička a Adéla Kročová 4.tř., Dufková Anna a Tomáš
Tang Minh 5.A – 1.místo ve štafetě. Monika Mančíková 5.A – 1. místo skok daleký, Tomáš Tang Minh 5.A – 3.
místo ve skoku dalekém a běhu na 60m
Stolní tenis, okresní kolo – 1. místo ml. žáci (Kryštof Daněk, Ondřej Kučera, Jan Kadlček).
2. místo st. žáci (Martin Kučera, Tomáš Čaník, Dominik Polách)
Plavecká soutěž, regionální kolo - 1. místo ve štafetě a 2. a 3. místo v jednotlivcích (Dufková Anna, Radim
Jokl 5.A a Robert Tilchert 5.B)
Dopravní soutěž – 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole (Václav Zimčík, Nikola Opletalová,
Klaudie Bobčíková, Filip Straňák)
Střelecká soutěž v Uh. Brodě – 1. místo Karel Rachůnek, 2. místo David Marynčuk, 1. místo Veronika
Smetanová
Halová kopaná - 4. místo v okresní soutěži (Libor Kadlček, Josef Cigánek, Zbyněk Bobčík, Tomáš Stojaspal,
Petr Nožička, Adam Mahdal, Daniel Podlas, Daniel Valko, Marek Mančík, Josef Halík, Josef Zámečník, Jiří
Chmelina)
Branný závod - 1. místo dívky Veronika Hlatká 6.A, 1. místo chlapci David Marynčuk 8.B
Železný žák - vítězové: Jan Juřenčák, Anna Dufková – kat. 4. a 5. roč., Markéta Pinkavová a Filip Straňák –
kat. 6. – 7. roč., Adam Mahdal – kat. 8. a 9. roč.
Atletická olympiáda II. stupně zvítězily třídy: 6.A, 7.A, 8.B a 9.A
Mezitřídní kopaná vítězné třídy 7.A a 9.B
Matematické testování: Cvrček – Kateřina Baroňová 2.B, Ivan Fábry , David Kovařík 3.tř.
Klokan – Lukáš Bršlica 5.A, Michal Valko 4.tř., Josef Kolísek 5.A a Martin Sípek 5.B
Benjamín - Simona Hlavenková 6.B, Filip Ťang Minh 7.A, Kadet – Štěpán Míšek 9.A a Kateřina Prajzová 8.A
Taktik – mezinárodní matematická soutěž–
1. místo Lukáš Bršlica a Filip Kadlček 5.A
Matematická olympiáda, okresní kolo Simona Hlavenková 6.B 2. – 4. místo,
Kryštof Rusňák 8.B – 8. – 9. místo
Finanční gramotnost, okresní kolo - 2.
místo Vít Ježek 7.A
Programování: Patrik Krhovský 8.B – 3.
místo v krajském kole, Dominik Kadlček 8.B –
3. místo v okresní soutěži
Olympiáda Čj, - okresní kolo, Štěpánka
Černá 9.A 4. místo a v krajském kole – 9.
místo
Celostátní literární soutěž Zelená planeta –
1. místo Kryštof Kubinec 8.A , 3. místo
Magdalena Janigová 7.A
Olympiáda Aj, oblastní kolo 4. místo –
Zdenka Ježková
Zeměpisná olympiáda, okresní kolo Štěpán Míšek 9.A – 8. místo
Dějepisná olympiáda, okresní kolo Štěpán Míšek 9.A – 13. místo
Recitační soutěž, Karolína Zelinková 6.A – postup do okresního kola
Výsledky sběru – celkem se nasbíralo 11 373 kg.
1. II.B 2 289 kg, 2. VII. A 1 550 kg, 3. IV. tř. 1 412 kg.
Absolventské práce žáků 9. ročníku – vítězové: Štěpánka Černá 9.A, Zdeněk Halík 9.A, Kamila Michalcová
9.B, Lukáš Borýsek 9.B, Martin Kučera 9.A, Štěpán Míšek 9.A, Josef Cigánek 9.B, Klára Kotásková 9.B,
Martin Kománek 8.A.
Na přelomu července a srpna tohoto roku řady našeho vzdělávacího ústavu navždy opustil skvělý
multiinstrumentalista, pedagog hudebního oboru, jeden ze zakládajících členů ZUŠ pan dr. Horymír Sušil,
který v poslední době působil zejména na pobočkách ve Vlčnově a Šumicích. Svojí pílí, pracovitostí i životním
optimismem byl pro mnohé z nás vzorem a představitelem těch správných typů učitelů, který byl za všech
okolností schopen předávat žákům své znalosti ať už to bylo ve hře na kytaru, flétnu, klavír, klávesy, cimbál či
jiné nástroje.
1. září se slavnostního zahájení nového školního roku kromě žáků, rodičů i pedagogů ZŠ a ZUŠ Dolní
Němčí zúčastnili také hosté. Popřát úspěchy nejen prváčkům, ale všem žákům přišli jako již tradičně
předsedkyně SRPŠ paní Marie Horňáková,
starosta Dolního Němčí ing. František
Hajdůch společně s místostarostou ing.
Miroslavem
Kadlčkem.
Své
mladé
spoluobčany
z Horního Němčí pozdravil
jejich starosta Miroslav Bahula, stejně jako
starosta Slavkova Petr Vladovič navštívil
děvčata a chlapce své obce. Vzácným
hostem byl
poslanec Parlamentu ČR ing.
Jaroslav Plachý. Všichni společně s žáky
vzpomněli na svá mladá léta a školní začátky.
Prázdniny či dovolené někdy musí
začít, ale také zákonitě skončit. Věřím, že
nám všem prospěly, že jsme si odpočinuli a
většina z nás je připravena pokračovat dále
ve studiu či předávání vědomostí.
Letos základní školu bude navštěvovat
celkem 320 žáků v 17 třídách, z toho 130 v 8
třídách na I. stupni. Oproti minulému
školnímu roku se snižuje počet žáků o 5,
naopak počet tříd se o jednu zvyšuje. 5. třída, která by měla 32 žáků, byla rozdělena na dvě.
Svoji dlouholetou činnost učitelky matematiky a fyziky ukončila paní Marie Jančová. Do ZŠ se vrací
právě do 5.B Mgr. Mária Uherková. Na místo zástupkyně ředitele pro ZUŠ jsem jmenoval Mgr. Kláru
Kolajovou a vedoucí HO Mgr. Jarmilu Hrobařovou. Všem přeji v nových postech hodně osobních i pracovních
úspěchů. Důležitý životní krok učinila naše učitelka Tv Mgr. Lenka Kadlčková.. Po svatbě přijala příjmení
Zimčíková.
Novými třídními učiteli se stali v 1.A Jana Staňová, 1.B Mgr. Jana Pacholová, v 6. třídách Mgr. Petr
Kuřina a Alena Růžičková, v 8. třídách Mgr. Pavlína Bobčíková a Mgr. Libuše Bídová.
Velmi rád jsem přivítal 36 našich prvňáčků a popřál, aby se jim ve škole líbilo, aby sem chodili rádi.
A co čeká na naše žáky? Přes prázdniny byly pořízeny výškově stavitelné židle a lavice do odborných
učeben a druhého oddělení školní družiny. Díky menší stavební úpravě vznikla prostorná místnost tohoto
oddělení.
Šesťáci nastupují do nově vymalovaných tříd, stejně tak i děti školní družiny. Nový kabát dostala i celá
chodba včetně dveří v přízemí učebnového pavilonu a některé kabinety. Mohou se těšit na nový, plastový
povrch plaveckého bazénu. V tělocvičnách proběhla oprava plastových výplní oken.
Do své předposlední fáze se dostává i náš ŠVP. Kromě pátého ročníku se již všichni žáci budou vzdělávat
podle našeho vlastního plánu. Pro žáky 8. ročníku to např. znamená možnost vybrat si jako volitelný předmět
etickou výchovu, deváťáci zřejmě uvítají mediální seminář.
I nadále zůstávají u zdravotně postižených žáků 2 asistentky pedagoga. Již tradičně svou možnost
individuálního vyučování neztratí ani integrovaní žáci s logopedickými, dyslektickými a dysgrafickými
poruchami, kterým se bude věnovat Jana Staňová a Mgr. Bídová. Všichni žáci, kteří se přihlásí ke studiu na
střední školy budou mít možnost již od poloviny září navštěvovat rozšiřující předmět cvičení z JČ a M.
Velkou zajímavostí je skutečnost, že i podle pamětníků, kteří učí ve škole od jejího založení v roce
1973, muselo letos díky špatnému počasí proběhnout zahájení ve třídách poprvé po 37 letech.
Věřím, že uplakané počasí z 1. září všem přinese pouze štěstí, úsměv, spokojenost i radost.
Tak šťastně vykročte!
Mgr. Milan Kvasnička
Železný žák 2010
Dne 18.6. 2010 se uskutečnil
v naší škole další ročník triatlonové
soutěže Železný žák. Závodníci měli
za úkol absolvovat a splnit během
časového
limitu
následující
discipliny: plavání, jízda na kole a
závěrečný běh. Délka byla určena
podle věku a pohlaví závodníků. O
tom, že tento závod není procházka
růžovým sadem, svědčí obdobná
soutěž
dospělých
„IRONMAN“.
Všichni borci podali nadšené výkony
a mnozí si sáhli až na dno svých sil. Celkem se zúčastnilo na 36 dívek a chlapců. Zastoupena byla také ZŠ
Nivnice a již tradičně ZŠ Strání. Každý závodník obdržel diplom. Ceny nejlepším věnovala firma LINEA
Nivnice.
Mgr. Milan Kvasnička
Výsledky
Chlapci 4.-5. ročník
1. Jan Juřenčák 5.B čas 18:31
2. Šimon Machalík 5.A, 19:58
3. Petr Kolaja 4.B ZŠ Strání, 20:09
Chlapci 6.-7. ročník
1. Vojtěch Mimochodek 7.tř. ZŠ
Strání, 30:03
2. Daniel Prachař 7.B, 30:51
3. Filip Straňák 6.B, 32:13
Děvčata 4.-5. ročník
1. Anna Dufková 5.A, 20 : 50
2. Ivana Karlíková 5.B, 22 : 00
3. Vanessa Smetanová 5.B, 21
: 52
Chlapci 8.-9. ročník
1. Adam Mahdal 9.A, 41:59
2. Jiří Míšek 9.A, 42:19
3. Petr Křápek 8.A ZŠ Strání,
42:44
Děvčata 6.-7. ročník
1. Markéta Pinkavová 6.B, 23:49
2. Kristýna Vlčková 7.B, 26:08
3. Karolína Zelinková 6.tř, 28:32
Dopravní soutěž
Ve čtvrtek 20. května se osm našich žáků ze
šestých tříd zúčastnilo DOPRAVNÍ SOUTĚŽE v Uherském
Brodě. Soutěžící museli zvládnout náročnou jízdu
zručnosti, dále zodpovědět otázky týkající se první
pomoci, psali testy z pravidel silničního provozu a poslední
disciplínou byla bezpečná jízda na dopravním hřišti, na
kterou dohlíželo několik policistů.
Kategorii starších žáků reprezentovali: Karolína
Zelinková, Markéta Pinkavová, Radim Doležal a Ondřej
Hladký. Tito žáci se umístili na hezkém čtvrtém místě z 9
škol a to bojovali i proti „deváťákům“.
Kategorii mladších žáků zastupovali: Klaudie
Bobčíková, Nikola Opletalová, Filip Straňák a Václav
Zimčík. Z 12 přihlášených škol se umístili na PRVNÍM
místě a postupují do krajského kola, které proběhlo 4.6. v
Kroměříži. Všem patří poděkování za statečnost a
bojovnost, no a mladším pak hodně sil a úspěchů v
krajském kole.
Rostislav Smrž
Úspěchy žáků v okresním a
krajském kole v programování
V minulém školním roce se okresního a
krajského kola soutěže v programování zúčastnili
Patrik Krhovský a Dominik Kadlček. Oba velmi dobře
reprezentovali naši školu a získali 2. a 3.
místo resp. 3. a 4. místo v krajském kole.
Děkujeme za výbornou reprezentaci
školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších
soutěžích.
Mgr. Petr Kuřina
Lyžování Kyčerka 8.3.2010
8.3. 2010 díky Nadaci pana Valenty
DKS z Uherského Hradiště vyrazilo 69 dětí z
naší školy na jarní lyžovačku na Kyčerku. Po
příjezdu všichni lyžaři dostali zdarma
celodenní skipas a hurá na sjezdovku. Mladší
děti, pod dozorem paní učitelky Pavelkové,
nejprve sjížděly svážek u parkoviště, ale pak
někteří mladí borci brázdili zkušeně dvě
hlavní velké sjezdovky. Starší děti měly
možnost se sami rozhodnout, kterou
sjezdovku si vyberou. Ta "zadní" nebyla tak
příkrá a tak spousta dětí mířila brzy právě na
ni. A počasí? Bylo "zajištěno" slunečno, což
téměř taky vyšlo. Děti si tak užily pěkného
lyžování a co je hlavní, domů se vrátily
všechny zdravé a příjemně unavené. Ještě
jednou děkujeme Nadaci DKS za možnost příjemně strávit netradičně školní den.
Mgr. Petr Kuřina
Hasík
Ve dnech 9.4. a 19.3.2010 se
uskutečnil pro žáky 2. a 6. ročníku
preventivně
výchovný
program
HASÍK. Jedná se o program
Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje, který seznámil žáky
s prevencí a ochranou obyvatelstva
při požárech.
Preventivní
program
se
skládal ze dvou hlavních částí. První
část obsahovala základní informace
kdo jsou hasiči, jak je poznáme,
jejich telefonní linka, tísňové volání,
nebezpečí které hrozí doma,
způsoby
vyhlášení
poplachu,
únikové cesty a ve druhé části se
žáci seznámili s hasicím přístrojem,
první pomocí, chováním při požáru,
evakuací a jinými tématy.
Program realizovali příslušníci HZS poutavou formou. Žákům připravili situace, kde si sami vyzkoušeli
jednotlivé chování a způsoby řešení. Vyprávění bylo doprovázeno názornými pomůckami a atraktivními
výchovnými materiály.
Další částí bude návštěva žáků na pracovišti HZS v Uherském Brodě. Poděkování patří Ing.Vráblíkovi
z HZS Uherský Brod, který se akce aktivně účastnil.
Mgr. Ľubica Ježková
Zelená stezka – zlatý list
Družstvo žáků ze 6. tříd reprezentovalo naši
školu v oblastním kole přírodovědné soutěže Zelená
stezka – zlatý list a ve své kategorie se umístilo na
skvělém 1. místě.
Byli to tito žáci: Monika Karafiátová, Radka
Jurásková, Karolína Zelinková, Radim Doležal, Tomáš
Horák a Filip Straňák. Blahopřejeme jim k úspěchu a
také přejeme hodně štěstí v krajském kole.
Mgr. Jana Trtková
Závod branné všestrannosti
Dne 13. května 2010 proběhl již 34. ročník tohoto závodu. Závod byl přeložen z podzimu
z důvodu nepříznivého počasí. Celkem jsme vyzvali na „souboj“ 5 základních škol, mezi nimi i naši
partnerskou školu z Trenčína a netrpělivě čekali, jestli nám tentokrát vyjde počasí.
Počasí vyšlo! Protože však žádná z pozvaných škol účast nepotvrdila (z důvodu různých jiných soutěží
konaných v U.B. nebo v U.H.), byli jsme nuceni pozměnit pravidla – žáci soutěžili každý sám za sebe bez
rozdílu věku. (Jinak soutěží za školu vždy čtyřčlenný tým chlapců a dívek). Soutěže se zúčastnilo celkem 17
závodníků, 8 dívek a 9 chlapců. Všem patří velká pochvala za snahu a bojovnost. A jaké disciplíny soutěžící
absolvovali? Střelbu ze vzduchovky na figurky – vleže, dále hod granátem na cíl, zdravovědu a běh v terénu.
Vyhodnocení soutěže:
Dívky:
1. místo: Veronika Hlatká, 6.tř. čas: 13:00 min.
2. místo: Veronika Smetanová, 8.tř. čas: 13:14
3. místo: Michaela Opletalová, 7.tř. čas: 13:20
4. místo: Klaudie Bobčíková, 6.tř. čas: 14:04
5. místo: Kristýna Vlčková, 7.tř. čas: 14:08
6. místo: Kristýna Hlatká, 6.tř. čas: 14:43
7. místo: Simona Hlavenková, 6.tř. čas: 15:15
8. místo: Magdaléna Janigová, 7.tř. čas: 16:21
Chlapci:
1. místo: David Marynčuk, 8.tř. čas: 10:47
2. místo: Štěpán Míšek, 9.tř. čas: 10:51
3. místo: Karel Rachůnek, 8.tř. čas: 11:54
4. místo: Radim Doležal, 6.tř. čas: 11:59
5. místo: Filip Straňák, 6.tř. čas: 12:01
6. místo: Josef Bohun, 6.tř. čas: 12:50
7. místo: Štěpán Kadlček, 8.tř. čas: 12:54
8. místo: Tomáš Horák, 6.tř. čas: 13:27
9. místo: Petr Třináctý, 8.tř. čas: 14:04
Závodníci na prvních třech místech v obou kategoriích obdrželi diplomy a
upomínkové předměty.
A nakonec malá perlička: číslo 13 se stalo šťastným pro Veroniku
Hlatkou. V den svých 13. narozenin, 13. května, časem rovných 13 minut
získala 1. místo.
Mgr. Michaela Ambrosová
Vybíjená 10.3.2010
Dne 10.3. proběhl na naší škole turnaj ve
vybíjené žákyň 6. a 7. tříd. Turnaje se zúčastnilo
vždy 7 žákyň z jednotlivých tříd.
Hrálo se systémem každý s každým, to
znamená, že dívky musely odehrát celkem 4
zápasy.
Atmosféra byla výborná, dívky se navzájem
povzbuzovaly. Podpořit je přišlo i několik
chlapců, kteří drželi svým spolužačkám palce. A
jak to všechno dopadlo?
Na 1. místě skončily dívky 7.C, na 2. místě 6.A,
na 3. místě 7.B, na 4. místě 6.B, na 5. místě 7.A
Vítězné družstvo reprezentovaly:
Halíková Ludmila, Hrdinová Vendula, Čierniková
Tereza, Opletalová Michaela, Štěpáníková Nikola, Durčáková Aneta, Nemravová Zuzana
Mgr. M. Ambrosová
Památník Velké Moravy a
Archeoskanzen v Modré
Dne 13.4. 2010 jsme se s žáky 4. třídy a 5.B třídy vydali po
stopách našich předků a navštívili jsme nejprve moderně
zrekonstruovanou multifunkční expozici Památniku Velké Moravy,
kde jsme se dozvěděli zajímavosti ze života obyvatel
Velkomoravské říše. Poté jsme si prohlédli Archeoskanzen v
Modré, kde jsme měli možnost vidět, jak žili Slované, zhlédli jsme
ukázku výroby keramiky, ochutnali jsme tehdejší specialitu
podobnou dnešním palačinkám a děti si vyzkoušely i střelbu z
luku. Děti zaujala domácí zvířata, volně se pohybující po areálu. I
přes nepřízeň počasí se exkurze vydařila, o čemž svědčí
spokojenost všech zúčastněných.
Mgr. Klára Kolajová
Absolventský koncert ZUŠ
Dne 24. května ukončili 4 žáci hudebního oboru
1. cyklus svého studia na ZUŠ svým absolventským
vystoupením. Úvod patřil hostům: David Kadlček zahrál
na elektronické klávesy a Kateřina Prajzová na kytaru.
Poté jsme se mohli zaposlouchat do zvuku klavíru. Ve
hře na klavír ukončili své sedmileté snažení: Karolína
Martišová, Patrik Krhovský a Veronika Tinková ze třídy
uč. Kláry Kolajové. Hrou na elektronické klávesy
ukončila své čtyřleté studium Magdaléna Janigová ze
třídy uč. Markéty Sedláčkové.
Přesto, že nás v hudebním sále nebylo mnoho
a venku krásně pršelo, odnesli jsme si pěkný hudební
zážitek a radost z toho, že většina absolventů chce pokračovat ve studiu na ZUŠ i nadále.
Mgr. Klára Kolajová
Olympiáda BASICLINGUA,
3.ročník
Dne 27.2.2010 se uskutečnilo třetí kolo
olympiády v anglickém jazyce BASICLINGUA pro
mírně pokročilé studenty kategorie B1 do 15 let, která
se
každoročně
koná
na
konci
února
na
ZŠ Unesco v Uherském Hradišti. Pod vedením
p.uč.Tomáše Roubalíka se Zdenka Ježková,
žákyně 9.B třídy ze ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, umístila na
krásném čtvrtém místě v oblastním kole a navázala tak
na úspěch Venduly Cmolové z minulého roku, která se
umístila na pátém místě v okresním kole ve stejné
soutěži a dnes studuje na Gymnáziu J.A.Komenského
v Uherském Brodě. Zdenka postoupila díky vysokému
počtu bodů ze školního kola přímo do oblastního kola.
Soutěž, která se skládala ze dvou částí tzv.WRITING a SPEAKING. Zdenka zde musela překonat nástrahy
anglické gramatiky, napsat formální a neformální dopis na požadovaný počet slov a hlavně, porozumět
rodilému mluvčímu z Kalifornie.
V tvrdé konkurenci studentů až z Brna nebo Hranic na Moravě Zdenka nezaváhala a v části WRITING
byla dokonce druhá nejlepší ze všech. Jako věcnou cenu si odnesla anglickou knihu, jijíž součástí byly i 2 CD,
na nichž je celá kniha namluvena jak jinak než anglickým rodilým mluvčím. Na její úspěch jsme právem pyšní
a přejeme Zdence další úspěchy při studiu na střední škole. Za sebe i za celý pedagogický sbor doufám, že ve
vynikajících výsledcích budou naši žáci pokračovat nejen v anglickém jazyce, ale i v dalších předmětech.
Bc. Tomáš Roubalík
Zelená planeta
V letošním ročníku soutěže "Zelená planeta"
dosáhli výborného úspěchu naši žáci Kryštof Kubinec
- 2. místo a Magdaléna Janigová - 3. místo. K
umístění jim gratulujeme a přejeme úspěch v dalších
soutěžích.
Mgr. Jana Trtková
Beseda s cestovatelem
p. Sobotou na téma Afrika
Dne 9. 4. 2010 proběhla na naší škole
beseda s cestovatelem p. Sobotou. Besedy se
účastnily 6. a 7. ročníky v celkovém počtu 90 žáků.
Pan Sobota se se žáky podělil o zajímavé poznatky
a osobní zážitky ze svých cest po Africe. Vyprávění
doplnil o mapky, fotografie a obrázky.
Mgr. Edita Jinková
Olympiáda v JČ
Ve středu 16. března se uskutečnilo v Uherském
Hradišti okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Této
jazykové soutěže se zúčastnilo 50 talentovaných žáků z
celého okresu, včetně studentů odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií. Co je cílem soutěže? Umožnit těm
nejlepším a nejnadanějším žákům porovnat úroveň
vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními
žáky okresu. Zadané mluvnické úkoly byly utajené,
náročné, slohová část prověřila stylistické dovednosti při
zpracování nepřipraveného tématu. Naši školu
reprezentovaly dvě žákyně devátého ročníku. Štěpánka
Černá, tř.9.A, vybojovala vynikající 4. místo. Aneta
Daňková, tř. 9.B, se umístila na pěkném 16. místě.
Děvčata obstála v této velké konkurenci na výbornou. Štěpánce za mimořádnou reprezentaci školy
náleží symbolický dárek – tričko s logem naší školy. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.
Mgr. Jana Mitáčková
Úspěch mladých výtvarníků ve
výtvarné soutěži na téma Hudba
ZŠ Ostrožská Lhota a Centrum Otevřená škola
Ostrožská Lhota vyhlásila opět výtvarnou soutěž, letos
na téma Hudba. Do této soutěže jsme se také zapojili.
Děti kreslily a malovaly obrázky, vyráběly keramické
hudební nástroje, nebo je vytvářely z kartonu či jiných
materiálů. Do soutěže se zapojily děti z prvního i
druhého stupně a také děti v rámci výtvarného oboru
ZUŠ. Celkem tuto soutěž obeslalo 29 základních škol.
Práce dětí byly rozděleny do tří kategorií podle věku a
také se dále dělily na plošné práce /výkresy/ a na
prostorové práce /např. keramika/. Našim dětem se
energie, píle a nápaditost, kterou do této soutěže daly
vyplatila. Z celkového počtu vyhodnocených, jsme získali
4 ocenění a to velmi krásná. II.kategorie : 1. místo
Vanessa Smetanová /prostorová práce - Keramická
kytara /12 let 2.místo Michaela Rachůnková / plošná
práce - Ptačí strom/11 let III.kategorie: 1.místo Valerie
Bobčíková /plošná práce - Hudba v stromu ukrytá/12 let
1.místo Zuzana Bartková 15 let, Štěpánka Černá 15 let
/společná prostorová práce Lyra/
Děvčata si ocenění a diplomy převzala na ZŠ Ostrožská Lhota v pátek 7.5.2010. Cestu do Ostrožské
Lhoty jsme my, samá děvčata, podnikly zcela originálně a to na kolech po nové cyklostezce. Po oficiálním
předání cen, čekalo na naše děvčata malé pohoštění ve škole, pak vysněná sladká návštěva cukrárny a
veselý návrat domů.
Alena Růžičková
Z činnosti ZUŠ
ZUŠ byla ve školním roce 2009/2010
plnohodnotnou a významnou součástí kulturního života
obce, o čemž svědčí nejen návštěvnost veřejnosti na
akcích školy, ale i stále mírně stoupající počet žáků na
ZUŠ. Naši žáci vystupovali pro školu i veřejnost na
Vánoční výstavě, interních koncertech pro rodičovskou
veřejnost nebo na Akademii. Zúčastnili se také akcí
mimo obec.
Taneční obor pod vedením nové vyučující Jany
Joskové, vystoupil na plese berušek v Domě kultury
v Uherském Brodě s velmi originální choreografií.
V dubnu se pak zúčastnil krajské postupové přehlídky
dětských skupin scénického tance ve Zlíně.
V oboru výtvarném, pod vedením Aleny Růžičkové, probíhala výuka již ve třech skupinách. .
ZŠ Ostrožská Lhota a Centrum Otevřená škola Ostrožská Lhota vyhlásila opět výtvarnou soutěž, ve školním
roce 2009/10 - na téma Hudba. Do této soutěže jsme se také zapojili. Děti kreslily a malovaly obrázky,
vyráběly keramické hudební nástroje, nebo je vytvářely z kartonu či jiných materiálů. Z celkového počtu
vyhodnocených, jsme získali 4 ocenění a to velmi krásná: 1. místo Vanessa Smetanová - Keramická kytara,
2.místo
Michaela Rachůnková - Ptačí strom, 1. místo Valerie Bobčíková - Hudba v stromu ukrytá, 1.místo
Zuzana Bartková + Štěpánka Černá - společná
prostorová práce Lyra.
Literárně - dramatický obor pod vedením Jany Čivrné
potěšil návštěvníky Vánoční výstavy a Akademií svými
vtipnými scénkami, ve kterých předvedli mladí
divadelníci svůj herecký talent. K zápisu v měsíci
květnu přišlo 7 nových malých uchazečů o výuku
tohoto oboru. Tradicí se stává vystoupení dětí z LDO
pro děti z MŠ a rovněž pro místní důchodce. Školní rok 2009/2010 přinesl v naší ZUŠ nejvíce změn
v oboru hudebním. Učitelský kolektiv byl obměněn a
velmi se zvýšil zájem o hru na kytaru. V uplynulém
roce u nás učili hře na kytaru již 3 pedagogové / Dipl.
um. Lukáš Frýbort, Ludmila Černíčková a Marie
Pochylá /, díky kterým se daří zvyšovat oblibu tohoto
nástroje.
Stále více rostla i obliba hry na elektronické klávesové
nástroje, jejichž výuce se věnovala především Mgr.
Jarmila Hrobařová a DiS. Markéta Sedláčková.
V měsíci květnu předvedli svá absolventská vystoupení
3 mladí klavíristé, kteří tak ukončili I. cyklus studia
klavírní hry a dva z nich se rozhodli ve studiu i nadále
pokračovat. Velkou radost máme i z početné skupiny
zobcových fléten, zvláště začínajících, které vyučovala
Markéta Sedláčková..
Dlouholetý kolega a spoluzakladatel ZUŠ v Dolním
Němčí, pan Zdeněk Teimer, rovněž ukončil v měsíci
červnu svou činnost na naší škole a patří mu dík za
jeho pedagogickou práci a dobré výsledky zvláště ve
výuce hry na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet a saxofon.
Smyčcové oddělení převzal v prosinci 2009, z důvodu nástupu Daniely Mančíkové na mateřskou dovolenou,
pan učitel Leo Sláma, který však u nás vyučoval pouze do měsíce června. Jelikož projevilo v květnu, při
nedávném zápisu, několik nových dětí zájem o výuku hry na housle, pokusili jsme se najít nového pedagoga
houslové hry. Naší novou posilou se tak stala slečna Eva Králíčková – studentka posledního ročníku brněnské
konzervatoře, která nastoupila nyní v září jako učitelka houslí. Pevně věříme, že se jí bude výuka v naší ZUŠ
dařit a že pod jejím vedením budou žáci hudebně růst.
Květnový zápis nových žáků do ZUŠ, rozhodl o tom, že bude zapotřebí dalších učitelů, a to především k výuce
hry na klávesy, klavír a zobcovou flétnu. Mezi nové kolegy se tedy přidávají Mgr. Lenka Bednářová / klávesy,
klavír / a Antonín Daníček – bývalý absolvent naší ZUŠ ve hře na trubku, nyní student posledního ročníku
církevní konzervatoře v Olomouci.
Byli bychom velmi rádi, kdyby v naší ZUŠ rostl zájem žáků o hru na akustické hudební nástroje. Uvítali
bychom více zájemců o hru na housle, dechové nástroje a rovněž akordeon.
A jaké jsou naše plány pro školní rok 2010/11? V první řadě chceme žákům poskytnout kvalitní vědomosti,
dovednosti a postoje, které jsou důležité pro jejich umělecký růst. Chceme školu proměnit v prostředí, ve
kterém se budou cítit bezpečně a spokojeně. Důležitou složkou bude učitelský kolektiv, ve kterém stále
přibývají mladí a perspektivní lidé, přívětivé a útulné školní klima, příjemné vystupování a vyjadřování učitelů,
autorita, důslednost a spravedlivý přístup. K dalším prioritám bude patřit i podpora dalšího vzdělávání učitelů,
prezentace na veřejnosti, zapojení žáků do soutěží vyhlášených MŠMT a mezioborová spolupráce.
Výuku kolektivních hudebních nauk povedou v tomto školním roce Jarmila Hrobařová a Marie Pochylá. Opět
otvíráme i přípravnou hudební výchovu pro děti z 1. tříd s možností začít hrát na hudební nástroj již od
samého počátku výuky. Vzhledem k velkému zájmu o hru na elektronické klávesy, uvažujeme i o vytvoření
školního keyboardového souboru.
Od září 2010 dochází i ke změně vyučující literárně – dramatického oboru, který bude vyučovat Mgr. Jitka
Kavková. Žáci budou rozděleni do tří skupin a již v měsíci říjnu nás chtějí potěšit svým projektem. Výtvarný
obor bude rovněž pracovat ve třech skupinách a zapojí se opět do soutěží, např. na téma Čarodějnice.
Žákyně z tanečního oboru vystoupí na tradičním plese berušek v Domě kultury v Uherském Brodě a zúčastní
se taneční přehlídky dětského scénického tance a rovněž přehlídky O zlatý klobouček, které proběhnou ve
Zlíně.
Mgr. Klára Kolajová
Školní družina
Protože je o pobyt ve školní družině stále větší
zájem, již třetím rokem máme v provozu dvě
oddělení. Letos navštěvuje ŠD 60 žáků ( 1.-5.
ročník). Většinou děti navštěvují ŠD pravidelně
(každý den), ale některé ji využívají pouze
několikrát v týdnu (např.čekání na kroužky).
Provozní dobu jsme prodloužili až do 16.00 hod.
Během letních prázdnin se nám podařilo zvětšit a
vymalovat prostory ŠD (1.odd.- žlutou, 2.odd.růžovou barvou). Děti, které navštěvují ŠD jsou
aktivní, plné zájmu , umí prožívat radost, úspěch,
ale také se naučí, jak se vyrovnat s prohrou a
případným neúspěchem. Naší snahou je připravit
pro děti zábavné, poučné a zajímavé odpoledne,
které pro ně bude zároveň přínosné.
Simona Synčáková, Blanka Karlíková

Podobné dokumenty