Výtvarný spolek Masaccio

Komentáře

Transkript

Výtvarný spolek Masaccio
Výtvarný spolek Masaccio
{nomultithumb}
Výtvarná výchova a Masaccio
Novinky ve výtvarné oblasti naší školy
Vedle zvládnutí základního učiva výtvarné výchovy jsme pracovali aktivně na výzdobě školy,
zúčastnili jsme se celkem 17 výtvarných soutěží na městské, okresní, celostátní i mezinárodní
úrovni, další výtvarné akce jsme sami pořádali nebo byli jejich spolupořadateli.
Na škole aktivně působil Výtvarný spolek Masaccio, v němž letos pracovalo 14 členů, jinak žáků
předmětu Výtvarné činnosti. Za úspěch lze opět považovat přijetí tří žáků 9. tříd na střední
uměleckou školu.
Výtvarný spolek MASACCIO a výtvarná výchova na škole
Po roce příprav, přemýšlení, dohad i výměn názorů byl na naší škole v září 2000 založen
Výtvarný spolek MASACCIO. Vznikl z členů Nepovinné výtvarné výchovy a dalších příznivců
výtvarného umění.
Výtvarný život na naší škole se odehrává v několika rovinách - jednak je to vlastní výuka, kde
plníme osnovy v tématických celcích, dále pak účast v početných soutěžích, bohatá výstavní
činnost, časté exkurze a návštěvy galerií a také výroba dárků, přáníček, novoročenek,
pozvánek, diplomů atd. během celého školního roku.
Významný podíl na této činnosti mají členové Výtvarného spolku MASACCIO (mazáčo), který
při škole pracuje. Spolek je otevřená výtvarná skupina, jejíž jádro tvoří žáci nepovinné výtvarné
výchovy, a který je přístupný všem zájemcům o příležitostné akce např. výrobu vánočních
dekorací, adventních věnců, velikonočních kraslic, účelově jej navštěvují i deváťáci, kteří se
připravují k talentovým zkouškám na některou střední školu.
Proč se náš spolek jmenuje MASACCIO?: MASACCIO - čti mazáčo - byl geniální malíř,
průkopník uměleckého směru - renes, bojovník za vše nové, objevné. Vzor si z něj brali i takoví
velikáni, jako byl Leonardo da Vinci či Michelangelo. Chceme být (doufejme, možná, snad)
jednou takovými malířskými osobnostmi.
1/2
Výtvarný spolek Masaccio
Velkým krokem k našim úspěchům byla výstavba nového ateliéru a jeho vybavení např.
hrnčířským kruhem, keramickou pecí atd. Nemalou měrou se na našich výsledcích podílí i
vstřícný postoj vedení školy, které nás všestranně podporuje.
2/2

Podobné dokumenty